Disclaimer, Copyright, Privacy & Regels

Gezond’r verleent u hierbij toegang tot gezondr.nl (de website/Gezond’r) en publiceert hier teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen die door Gezond’r en derden zijn aangeleverd. Gezond’r behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te doen.

1.0 Aansprakelijkheid

Gezond’r heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en inhoud zorgvuldigheid betracht. De op de website aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informerend van aard. Gezond’r aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website is verkregen. Dit alles is dus voor verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Gezond’r garandeert niet dat de op de website te vinden informatie en inhoud te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Neem bovendien te allen tijde het voorbehoud bij medische informatie hieronder in acht.

1.1 Websites van derden

Indien op Gezond’r links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Gezond’r op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Gezond’r aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie of inhoud die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Gezond’r de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

1.2 Reacties van derden

Het is mogelijk om reacties te plaatsen onder artikels op deze website, zie eventueel ook de regels omtrent reageren hieronder. Gezond’r bevat derhalve reacties van derden. Reageerders zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun reacties en de inhoud, correctheid en volledigheid ervan. Gezond’r draagt derhalve geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de door bezoekers / reageerders geplaatste reacties. Overigens worden vragen op Gezond’r in principe niet door medici beantwoord, zie ook ons voorbehoud bij medische informatie hieronder.

2.0 Voorbehoud bij medische informatie

Let op: de inhoud op Gezond’r dient NIET als (professioneel) medisch advies of basis voor medisch advies, diagnose en/of behandeling. Sowieso betreft Gezond’r GEEN uitoefening der geneeskunde. Neem de volgende informatie in acht bij het lezen van, het vragen naar en het reageren op gezondheids-gerelateerde en medische onderwerpen op Gezond’r:

2.1 Onjuiste of onvolledig informatie

Gezond’r ontstaat (deels) uit bijdragen van individuen die niet over gekwalificeerde medische kennis beschikken. De artikels kunnen vanuit onbekende motieven worden aangevuld, gewijzigd of herschreven. Ook kunnen er inmiddels nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikels niet worden vermeld. Beschouw de artikels op Gezond’r –en die van internet in het algemeen– dus nooit als gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en/of ziekte. Bent u ervan bewust van het feit dat de informatie op Gezond’r grotendeels afkomstig is van ervaringsdeskundigen en lotgenoten en dus niet van artsen en/of andere medici.

2.2 Géén vervanging voor consultatie arts

Diepgaande medische kennis kan niet (altijd) op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. Onze teksten kunnen wellicht enige algemene kennis, inzicht en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of behandeling van –of verband houdend met– persoonlijke klachten. Daarvoor moet u zich altijd direct wenden tot een gekwalificeerd en gecertificeerd arts of andersoortig zorgverlener. Zorg er bovendien voor dat raadpleging van informatie op Gezond’r nimmer leidt tot oponthoud bij een medische oplossing of advies door een beroepsmatig zorgverlener. De informatie en inhoud op Gezondr wordt niet samengesteld door artsen of andere zorgprofessionals.

2.3 Experimenteer nooit met geneesmiddelen

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot je, tenzij deze zijn voorgeschreven door een erkend arts of aanbevolen door een erkend apotheker… Afgezien van medicijnen die zijn toegestaan voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een erkend arts of apotheker.

Binnen het boven geschetste kader kunnen de artikels op Gezond’r hopelijk bijdragen aan een beter algemeen begrip van gezondheid en welzijn. Onze bezoekers worden dan ook aangemoedigd om via reacties ervaringen te delen, artikels aan te vullen, leemtes te vullen en eventuele fouten te corrigeren.

3.0 Auteursrecht

De op Gezond’r gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezond’r. Dit geldt onder andere, maar niet uitsluitend, voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere (elektronische) media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Vervaardiging van kopieën en downloads van inhoud op Gezond’r is uitsluitend toegestaan in geval van persoonlijk privégebruik dat volledig niet-commercieel van aard is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals teksten, afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Gezond’r op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken.

4.0 Privacyverklaring

Gezond’r respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en doet haar uiterste best er zorg voor te dragen dat persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld en naar behoren wordt beveiligd. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om te voldoen aan diensten waar u om heeft gevraagd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

4.1 Persoonsgegevens

Gezond’r bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Gezond’r worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het bestand van Gezond’r voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of (gratis) dienst. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden. Wij gebruiken de volgende gegevens om nieuwsbrieven te versturen en het publiceren van gebruikersreacties mogelijk te maken:

 • Naam / nickname / schuilnaam
 • IP-adres
 • E-mailadres
 • Gravatar profielafbeelding (indien handmatig ingesteld)

4.2 Achterlaten reacties

Wanneer u een reactie onder een artikel op Gezondr achterlaat, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard.

4.3 Abonneren nieuwsbrief

Gezond’r biedt een nieuwsbrief aan om leden te voorzien van interessante informatie. Door het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief in te vullen of door het vakje van de nieuwsbriefoptie aan te vinken tijdens het achterlaten van een reactie, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. U dient deze aanmelding per e-mail te bevestigen alvorens u de nieuwsbrief daadwerkelijk ontvangt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich desgewenst kunt afmelden.

4.4 Abonneren reacties

Door tijdens het achterlaten van een reactie de optie e-mailnotificatie te selecteren, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees zodat wij u e-mailmeldingen kunnen toesturen van nieuwe reacties op het artikel waarop u hebt gereageerd. Iedere e-mailmelding bevat een link waarmee u zich desgewenst kunt afmelden.

4.5 Invullen contactformulier

Als u een contactformulier op Gezond’r invult of ons een e-mail stuurt, dan worden gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Door contact op te nemen met Gezondr, kunt u uw gegevens laten verwijderen.

5.0 Cookies

Gezond’r en samenwerkingspartners van Gezond’r maken gebruik van cookies en andere technologieën om de website te optimaliseren, uw voorkeuren te onthouden, het online gebruiksgemak voor u te vergroten en na te gaan hoe u de website gebruikt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van een cookie is het mogelijk uw browser te herkennen en uw voorkeuren te onthouden. Een cookie slaat enkel informatie via uw internetbrowser op en heeft geen verdere toegang tot informatie en bestanden op uw computer en wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer).

Tijdens het bezoeken van Gezond’r kunnen de volgende cookies op uw computer worden geplaatst:

5.1 Functionaliteiten

Deze website kan gebruikmaken van cookies om bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken. Zo kan een cookie bijvoorbeeld onthouden dat u bent ingelogd.

5.2 Google Analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

5.3 Social Media & externe applicaties

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Op sommige plaatsen worden deze diensten aangeboden met behulp van AddThis. Deze social media buttons werken door middel van stukjes code die van AddThis, Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en de andere weergegeven social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door AddThis, Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De redactie van Gezond’r maakt gebruik van externe applicaties om bepaalde inhoud toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van video’s via YouTube. De scripts die dergelijke implementaties mogelijk maken, kunnen cookies plaatsen om uw gebruikservaring te optimaliseren en te registreren hoe u de applicatie gebruikt.

5.4 Advertenties & commerciële uitingen

Externe advertentienetwerken die op deze website adverteren kunnen cookies op uw computer plaatsen en kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Deze externe advertentienetwerken en adverteerders gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link. Gezondr.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door adverteerders.

U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

6.0 Reglement t.a.v. reacties onder artikels

Het staat iedereen vrij om onder artikels op Gezond’r reacties te plaatsen. Uiteraard is eenieder zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens eigen bijdragen, zie ook het kopje aansprakelijkheid hierboven. Door een reactie te plaatsen, geeft u Gezond’r gebruiksrecht over hetgeen u op Gezond’r hebt geschreven en accepteert u automatisch dat uw bericht definitief zichtbaar wordt voor derden en voor onbepaalde tijd beschikbaar en inzichtelijk blijft op Gezond’r.

Overigens zijn er wel enkele regels, richtlijnen en restricties verbonden aan het achterlaten van reacties op Gezond’r. Gezond’r behoudt zich het recht voor om reacties van derden te weigeren en naar eigen inzicht –zowel tekstueel als inhoudelijk– te wijzigen. Iedere reactie die Gezond’r als beledigend, lasterlijk of “spam” beschouwt, wordt herschreven of in zijn geheel niet geplaatst. Sowieso wordt iedere reactie door de redactie gekeurd alvorens deze op Gezond’r wordt gepubliceerd. De huisregels c.q. spelregels voor het plaatsen van reacties zijn als volgt:

 • A. Reacties moeten relevant zijn ten aanzien van het onderwerp van het artikel waaronder ze worden geplaatst.
 • B. Reacties dienen inhoudelijk van aard te zijn, dus berichten als ‘Wat heb ik hier nou aan?’ of ‘Bedankt voor de info!’ worden niet gepubliceerd.
 • C. Links worden uitsluitend geplaatst indien deze relevant zijn in de context van het bericht waarin ze worden geplaatst. Spamlinks zijn NIET toegestaan; dus géén links naar commerciële webshops of dubieuze websites.
 • D. Een grapje of kritische noot moet kunnen, maar kwetsende berichten niet; dus geen verbaal geweld, beledigingen, bedreigingen, discriminerende opmerkingen, scheldwoorden, beschuldigingen, smaad, laster of willekeurige negativiteit.
 • E. Ook schunnigheden en expliciet seksuele opmerkingen zijn niet toegestaan. Kortom: houd het netjes en beschaafd.
 • F. Alleen reacties in de Nederlandse taal worden goedgekeurd; anderstalige of onleesbare reacties worden afgekeurd.
 • G. Het is niet toegestaan om privé e-mailadressen, postadressen woonadressen en/of telefoonnummers in reacties te vermelden.
 • H. Pogingen tot linkbuilding, spam en onomwonden promotie van commerciële producten of diensten worden afgekeurd en zijn dan ook zinloos.
 • I. Volledige zinnen of zinsneden in hoofdletters (capitals) zijn niet toegestaan.
 • J. Auteursrechtelijk beschermde of anderszins inbreukmakende teksten, afbeeldingen en andersoortige inhoud zijn niet toegestaan (dus ook geen stukken tekst gekopieerd van derden, tenzij u zelf auteursrechthebbende bent van het betreffende werk).

Het staat de redactie vrij om reacties (indien nodig) tekstueel te wijzigen; zo kunnen eventuele taalfouten, stijlfouten en opmaaktechnische slordigheden door de redactie worden gecorrigeerd / geredigeerd / gemodereerd om de leesbaarheid en het gebruiksgemak van reacties te bevorderen. Gezond’r behoudt zich te allen tijde het recht voor reacties te verwijderen en/of aan te passen indien deze in de ogen van de redactie niet voldoen aan de wet, bovengenoemd beleid en/of algemene (fatsoens)normen.

6.1 Anonimiteit en verwijderen reacties

Reacties die door bezoekers onder artikels op Gezond’r zijn geplaatst, worden in principe nooit verwijderd. Op verzoek kan een reactie worden geanonimiseerd met het oog op privacy, maar volledige reacties verwijderen, is niet mogelijk –noch wenselijk– ten aanzien van het recht op vrije meningsuiting. Daarnaast zullen discussies onnavolgbaar / onbegrijpelijk worden als er geknipt wordt in elkaar opvolgende reacties. Gezond’r zal geplaatste reacties dan ook altijd in geanonimiseerde vorm laten voortbestaan omdat deze onderdeel zijn gaan uitmaken van algehele topics waarin ook anderen tijd en moeite hebben gestopt.

Let op: reacties worden geïndexeerd door zoekmachines zoals Google. Om te voorkomen dat u met naam en toenaam in de zoekresultaten van zulke ‘search engines’ terechtkomt, kunt u er dus voor kiezen alleen uw voornaam of een verzonnen nickname / schuilnaam te gebruiken en dus NIET uw echte voornaam + achternaam / familienaam volledig uit te schrijven.

Denk na voordat u een reactie plaatst op Gezond’r. Ben u bewust van het feit dat Gezond’r een openbare website betreft die voor iedereen toegankelijk is, zowel onbekenden als bekenden.  Reacties worden niet verwijderd als u zich op een later tijdstip realiseert dat u deze eigenlijk liever niet had willen publiceren. Dit om vraag-antwoord-discussies compleet en overzichtelijk te houden en omdat wij achteraf niet objectief kunnen bepalen of u daadwerkelijk de schrijver van een bepaalde reactie bent en om gegronde redenen verwijdering verzoekt.

6.2 Avatar/profielfoto bij reacties

U kunt uw e-mailadres via Gravatar registreren en hier een internetbrede avatar oftewel profielfoto aan koppelen. In dat geval wordt deze profielafbeelding automatisch op WordPress-websites (waaronder Gezond’r) getoond wanneer u elders een reactie toevoegt met hetzelfde e-mailadres. Als u dit niet wilt, kunt u dit dus uitsluitend eigenhandig en handmatig binnen uw eigen Gravatar-account uitschakelen. Wilt u niet dat er een profielfoto bij uw reactie op Gezond’r wordt getoond, dan kunt u alternatief gebruikmaken van een ander e-mailadres dat niet geregistreerd is bij Gravatar.

7.0 Wijzigingen

Gezond’r behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer, Copyright & Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring, Copyright & Disclaimer pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.