resistentie bacterien antibiotica

Antibioticaresistentie: oproep tot verantwoord antibioticagebruik!

Het belangrijkste probleem met antibiotica is microbiële resistentievorming oftewel ‘antibioticaresistentie’. Dit fenomeen houdt in dat bacteriën ongevoelig kunnen worden jegens bepaalde antibiotica, met als gevolg: Antibiotica werken niet meer Dus dat bacteriën in leven blijven, ondanks antimicrobiële medicatie Bacteriën worden krachtiger en gevaarlijker Verhoogd risico t.a.v. patiënten en algehele volksgezondheid Meer ziekenhuisopnamen, langdurigere verblijven, ernstigere

Lees verder
antibioticagebruik antibiotica

Antibiotica: werking, bijwerkingen & risico’s antibioticagebruik

Antibiotica (AB) zijn medicijnen die specifieke schadelijke bacteriestammen doden, waaronder ook IN het menselijk lichaam. Deze eigenschap verdient ontzag, want dankzij antibiotica kunnen potentieel dodelijke bacteriële infecties —waaronder hersenvliesontsteking, bacteriële sepsis (bloedvergiftiging) en longontsteking— effectief en gericht worden behandeld. Desalniettemin zijn antibiotica géén risicoloze of onschadelijke wondermiddelen. Sterker nog: antibiotica kunnen gevaarlijk zijn als er

Lees verder