resistentie bacterien antibiotica

Antibioticaresistentie: oproep tot verantwoord antibioticagebruik!

Het belangrijkste probleem met antibiotica is microbiële resistentievorming oftewel ‘antibioticaresistentie’. Dit fenomeen houdt in dat bacteriën ongevoelig kunnen worden jegens bepaalde antibiotica, met als gevolg: Antibiotica werken niet meer Dus dat bacteriën in leven blijven, ondanks antimicrobiële medicatie Bacteriën worden krachtiger en gevaarlijker Verhoogd risico t.a.v. patiënten en algehele volksgezondheid Meer ziekenhuisopnamen, langdurigere verblijven, ernstigere

Lees verder