hersenschudding symptomen behandeling

Hersenschudding: oorzaken, symptomen & behandeling

Een hersenschudding is een verstoring van je hersenfunctionaliteit die ontstaat vanwege een directe of indirecte klap op je hoofd. Als er klachten ontstaan zonder aanwijsbaar hersenletsel, dan spreekt men van een hersenschudding. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over de oorzaak, symptomen en behandeling van een hersenschudding

Lees verder

Dementie: gekenmerkt door vergeetachtigheid & gedragsverandering

Dementie betreft niet een enkele ziekte, maar een verzameling van verschijnselen. Men spreekt doorgaans van dementie als iemand lijdt aan een combinatie van (permanent): Verandering van gedrag Geheugenverlies Moeite met aangeleerde vaardigheden Dementeren: vormen van dementie Er bestaan verschillende vormen van dementie. De bekendste hiervan zijn: • De ziekte van Alzheimer (meest voorkomende vorm van

Lees verder

Amnesie: de oorzaken van geheugenverlies…

Amnesie (amnesie) is de benaming voor stoornissen van het geheugen die leiden tot geheugenverlies. Geheugenverlies of amnesie treedt vaak op na hersentrauma (klap op het hoofd). Door de impact kan de getroffene zich gebeurtenissen van kort voor en/of na het hersenletsel niet meer herinneren. Als men zich enkel gebeurtenissen van voor het voorval niet meer

Lees verder