dementieDementie betreft niet een enkele ziekte, maar een verzameling van verschijnselen. Men spreekt doorgaans van dementie als iemand lijdt aan een combinatie van (permanent):

 • Verandering van gedrag
 • Geheugenverlies
 • Moeite met aangeleerde vaardigheden

Dementeren: vormen van dementie

Er bestaan verschillende vormen van dementie. De bekendste hiervan zijn:

• De ziekte van Alzheimer (meest voorkomende vorm van dementie)
Vasculaire dementie (veroorzaakt door een kleine beroerte)
Frontotemporale dementie (geleidelijk aan afsterven van de frontaalkwab van de hersenen)
• Corticobasale degeneratie (CBD) (afname van hersenweefsel)
Parkinson-dementie (PD) / Lewy Body dementie (dementie i.v.m. de ziekte van Parkinson)
• Progressieve supranucleaire verlamming (PSP) (geleidelijke hersenverlamming)
Ziekte van Creutzfeldt Jacob (hersenziekte door toedoen van eiwitten)

Dementie treedt niet alleen op als ouderdomsverschijnsel, maar ook als gevolg van uiteenlopende ziekten en aandoeningen, waaronder AIDS, kanker en schildklieraandoeningen.

Symptomen van dementie

Dementie uit zich niet bij elke patiënt exact hetzelfde. Symptomen die vaak voorkomen bij dementiepatiënten zijn (tijdelijke of permanente):

 • Vergeetachtigheid (eerst op korte termijn, later ook op langere termijn)
 • Verregaande verwardheid
 • Oriëntatieproblemen (verdwalen, desoriëntatie e.a.)
 • Waarnemingsstoornissen (voorwerpen of personen niet herkennen)
 • Taalproblemen (taalstoornissen, afasie, taalbegrip verliezen e.a.)
 • Moeite met alledaagse handelingen (aankleden, wassen, koken e.a.)
 • Zelfoverschatting
 • Verandering van gedrag, emoties en karaktereigenschappen (achterdochtigheid, agressiviteit, angst e.a.)
 • Aldoor groter wordende afhankelijkheid
 • Passiviteit

Bij dementie zijn bovenstaande symptomen dusdanig ernstig dat relaties, arbeid en sociale activiteiten erdoor worden beïnvloed.

Wat te doen bij dementeren?

Hoe ouder men wordt, des te groter de kans op dementie. Dementie wordt daarom vaak verward met ouderdomsvergeetachtigheid, terwijl vergeetachtigheid slechts één van de vele symptomen is van dementie. Van alle Nederlanders boven de 80-jarige leeftijd is ongeveer 30 procent dement. Wanneer men twijfelt tussen beginnende dementie en reguliere ouderdomsvergeetachtigheid, kan een huisarts uitsluitsel helpen geven. Bij dementie kan de huisarts een doorverwijzing regelen naar een officieel Alzheimercentrum of een geheugenpolikliniek. Van daaruit kunnen de volgende stappen worden aangeraden:

 • Cognitieve functioneringstest (o.a. MMSE: Mini-Mental State Examination)
 • Hersenonderzoek
 • Behandeling met Reminyl of Exelon
 • Thuishulp / thuiszorg
 • Opname in een verzorgings- of verpleeghuis
 • Dagbehandeling

Tip: lees hier 5 tips voor geheugentraining die dementie tot op zekere hoogte kunnen voorkomen…

Heb jijzelf ervaring met dementie of Alzheimer? Of heb je mensen in je familie of omgeving met geheugenproblemen? Laat hieronder je reactie en ervaring achter!

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.