Persoonlijke ontwikkeling is een uiterst breed begrip. Er wordt doorgaans de groei en vooruitgang van iemands persoonlijke eigenschappen mee bedoeld. Deze eigenschappen kunnen vrijwel alle aspecten van iemand leven omhelzen, maar meestal gaat het om zogenaamde kerneigenschappen. Enkele voorbeelden van belangrijke, persoonsgebonden kerneigenschappen die kunnen worden ontwikkeld zijn:

  • Creativiteit & passie
  • Autoriteit & assertiviteit
  • Handigheid & productiviteit
  • IJver & ambitie
  • Ondernemingsgezindheid
  • Methodiek / systematiek
  • Moed & besluitvaardigheid
  • Inspiratievermogen & overredingskracht
  • Humor & communicativiteit

Hierbij 4 tips c.q. stappen om jouw persoonlijke ontwikkeling direct in gang te zetten…

1. Omschrijf jouw definitie van ‘persoonlijke ontwikkeling’ & ‘groei’

Persoonlijke ontwikkeling kan allerlei doelen hebben. Sommigen gaan voor materiële groei (geld, macht & bezittingen), anderen voor geestelijke en emotionele ontwikkeling (liefde, geluk & compassie). Deze twee richtingen kunnen worden gecombineerd, maar meestal bereikt men het één dan wel het ander. Dat komt omdat het één het ander vaak in de weg staat. Als je ontzettend veel tijd en energie stopt in je carrière, zal dat in zekere mate ten koste gaan van relaties. Aan de andere kant zijn er weinig mensen stinkend rijk geworden van het helpen, ondersteunen en gelukkig maken van anderen. Het is dan ook belangrijk om te beslissen wat jij onder persoonlijke ontwikkeling verstaat en wat jij uit je leven wenst te halen…

2. Inventariseer jouw krachten & zwakten m.b.t. persoonlijke ontwikkeling

Als je lak hebt aan anderen, geen compassie kent of geen behoefte hebt aan contacten en relaties, dan ligt je kracht waarschijnlijk niet op sociaal vlak… En als geld je niet boeit of wanneer je onhandig en weinig productief bent, dan zullen geld en macht niet binnen je bereik liggen. Het is dan ook belangrijk om al jouw krachten en middelen in te zetten voor persoonlijke ontwikkeling. Inventariseer je kwaliteiten, sterke kanten en interesses en maak hier gebruik van om te groeien. Je zwakke punten kun je desgewenst links laten liggen, maar je kunt het ook als een vorm van persoonlijke ontwikkeling zien om juist je zwakke punten te verbeteren.

3. Kies een bestemming en ontwikkel jezelf!

Persoonlijke ontwikkeling is een kwestie van successen behalen, maar ook van fouten maken. Fouten zijn er juist om van te leren; alleen stilzitten staat persoonlijke ontwikkeling in de weg. Kies daarom voor een richting waarin je jouw persoonlijke ontwikkeling wil sturen, en gooi jezelf vol overgave in het avontuur. Elk struikelblok draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Toon lef en durf te falen. Heb lak aan wat anderen vinden, want het gaat niet voor niets om “PERSOONLIJKE” ontwikkeling. Ook negatieve ervaringen kunnen je tal van kwaliteiten bijbrengen. Denk maar eens aan volharding, inlevingsvermogen, moed en inzicht.

4. Stel een Persoonlijk Ontwikkel Plan oftewel POP samen

Een persoonlijk ontwikkelingsplan ofwel Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) kan een leidraad vormen bij jouw groeiproces. Het kan je helpen om je ambities waar te maken, om je talenten te ontplooien  en om gefocust te blijven op je doelen, zowel op korte als op lange termijn. Een POP is eigenlijk niets meer of minder dan een concrete agenda waarin je de stappen en activiteiten beschrijft die jij gaat doen om je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven (wat, waar, wanneer &  hoe). Neem je POP serieus, want uiteindelijk draait je leven om jouw persoonlijke ontwikkeling: zelfvertrouwen & zelfrespect, gezondheid & zorgeloosheid, liefde & geluk.

Heb jij stappen ondernomen met als doel persoonlijke ontwikkeling? Of heb je weleens een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) geschreven? En heb je tips of adviezen om anderen hierbij te helpen? Laat ze a.u.b. hieronder achter!

1 Comment

  1. perfect in elkaar gezet ik zocht naar 1 onderwerp en vond alles wat ik nodig heb fantastisch. houden zo ik heb veel hieruit kunnen leren me ogen zijn open. Hartelijk dank.

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.