Iedere Nederlandse zwangere vrouw heeft recht op zwangerschapsverlof. De duur van je zwangerschapsverlof hangt af van je:

  • Uitrekendatum & uiteindelijke bevallingsdatum
  • Aantal kinderen (eenling / tweeling / meerling)
  • Toegewezen ingangsdatum & einddatum

Hieronder vind je 7 tips m.b.t. het aanvragen en berekenen van je zwangerschapsverlof…

1. Zwangerschapsverlof & -uitkering aanvragen bij UWV

De uitkering die je gedurende je zwangerschapsverlof ontvangt, wordt door je werkgever aangevraagd bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Hij/zij heeft hiervoor een originele zwangerschapsverklaring van jouw huisarts, verloskundige of gynaecoloog nodig.

Als je werkloos bent, dien je je zwangerschapsuitkering zelf te regelen via het UWV. Ook als je zelfstandig onderneemt, heb je recht op een zwangerschapsuitkering volgens de “Zwanger en Zelfstandig-regeling” (ZEZ-regeling).

2. Ingangsdatum zwangerschapsverlof overleggen met werkgever

Als je in loondienst bent, dien je de ingang van je zwangerschapsverlof in overleg met je baas vast te stellen. Als je huidige werkomstandigheden niet voldoen aan de huidige situatie, kun je wellicht direct met verlof gaan. Als je nog optimaal kunt werken –zonder nadelen voor jou of je kindje– kun je wellicht nog een aantal weken verder werken.

Je mag in ieder geval niet werken vanaf 4 weken voor de uitgerekende datum tot 6 weken na de daadwerkelijke bevalling.

3. Hoeveel dagen krijg je zwangerschapsverlof in Nederland?

Je hebt hoe dan ook recht op een minimum-totaal van 16 weken zwangerschapsverlof, waarvan minimaal 10 weken na de bevalling. Ben je 6 weken voorafgaand aan je uitrekendatum gestopt met werken, maar wordt je kindje 3 weken “te laat” geboren, dan krijg je alsnog 10 betaalde verlofweken na de bevalling (= 19 weken in totaal). Ben je daarentegen pas 4 weken voor je uitrekendatum gestopt met werken, en wordt je kindje 4 weken “te vroeg” geboren, dan heb je na de bevalling alsnog recht op 16 weken (16 weken = minimum).

Met deze calculator van het UWV kun je de data van je zwangerschapsverlof berekenen… Je kunt de duur en einddatum van je zwangerschapsverlof nooit met zekerheid vaststellen; die zijn immers afhankelijk van de daadwerkelijke bevalling.

5. Hoe hoog (EUR) is mijn uitkering/salaris tijdens zwangerschapsverlof?

De hoogte van je zwangerschapsuitkering wordt vastgesteld op basis van je gemiddelde inkomen (brutoloon) tijdens de 4 weken voorafgaand aan je zwangerschapsverlof met een maximum van 188,88 per dag (2011). Meestal komt het bedrag overeen met je “normale” loon. Als je brutoloon EUR 30.000 per jaar is, dan krijg je per verlofdag ongeveer EUR 41,- netto op je bankrekening.

Berekening:

  • Modale bruto jaarloon = +/- 30.000…
  • Gemakshalve -50% belasting en premies = EUR 15.000,- netto jaarloon…
  • 15.000 / 365 dagen is 41 euro netto dagloon tijdens je zwangerschapsverlof

6. Ziek voor, tijdens of na je zwangerschapsverlof…

Als je 7 weken of eerder voor je zwangerschapsverlof ziek wordt, dan heb je eventueel recht op een ziektewetuitkering. Als je 6 weken voor je uitrekendatum ziek wordt, dan begint op dat moment automatisch je zwangerschapsverlof, ongeacht de afspraken met je baas. Als je tijdens je zwangerschapsverlof ziek wordt, dan loopt je zwangerschapsverlof gewoon door, maar je kunt je desgewenst wel ziek melden bij je baas. Financieel gezien merk je hier niks van.

Is je zwangerschapsverlof na plusminus 16 weken afgelopen, maar lukt het niet om te werken als gevolg van je zwangerschap of bevalling, dan heb je maximaal 52 weken recht op een ziektewetuitkering.

7. Ontslag voor, na & tijdens je zwangerschapsverlof…

Als je zwanger bent en je hebt een contract voor bepaalde tijd (“tijdelijk” contract), dan ben je niet zeker van je baan. Je werkgever kan er immers voor kiezen om je contract niet te verlengen. Wordt je zwangerschap echter als reden voor je ontslag aangemerkt, dan is er sprake van discriminatie. Vraag daarom altijd of je werkgever de reden van je ontslag opschrijft als je zwanger bent! Heb je een contract voor onbepaalde tijd tijdens je zwangerschap, dan mag je werkgever je niet ontslaan.

Een vrouw met een “vast contract” mag niet worden ontslagen gedurende haar zwangerschap, haar zwangerschapsverlof en de 6 weken die volgen op haar verlof.

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.