Foto van diverse groenlipmosselsupplementen

Beste groenlipmossel supplement: uitleg & vergelijking

De beste groenlipmossel is simpelweg rauwe, verse groenlipmossel die net uit de zee komt. Helaas komt groenlipmossel alleen voor in Nieuw-Zeeland, waardoor vers eten geen optie is. Omdat groenlipmossel een aantal interessante potentiële gezondheidsvoordelen met zich meebrengt, wordt het tegenwoordig volop in supplementen verwerkt. Er zit echter wel een beduidend verschil tussen de prijs, kwaliteit en dosering van dergelijke groenlipmosselsupplementen onderling. Hoe dit precies zit en hoe je het beste groenlipmossel supplement kiest, lees je in dit artikel. Onderaan dit artikel vind je een concrete vergelijking van de populairste groenlipmossel-voedingssupplementen die je in Nederland kunt kopen.

Kwaliteit groenlipmossel in supplementen

Alle groenlipmosselen komen uit Nieuw-Zeeland. Er wordt daar streng toegezien op het kweken en oogsten van groenlipmossel door het Nieuw Zeelandse Ministerie van Visserij. De waterkwaliteit en kweekwijze worden bovendien streng bewaakt middels Europese, Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse richtlijnen. De verschillen in kwaliteit van een groenlipmosselsupplement ontstaan daardoor vooral vanaf het moment van oogsten, gedurende het productieproces van de supplementen. Er zijn namelijk geen handelsmerken of richtlijnen die dicteren wanneer een pil wel of niet mag worden verkocht als ‘groenlipmossel(extract)’. Zolang de oorspronkelijke mossel er op de een of andere manier in wordt verwerkt, mag het groenlipmossel worden genoemd.

Productieproces

Er zijn een aantal algemene factoren van directe invloed op de kwaliteit van groenlipmossel in supplementen. Tijdens het productieproces spelen de volgende zaken een rol bij het bepalen van het beste groenlipmossel-supplement.

Waar komen de mosselen vandaan?

Werkt de producent van het supplement samen met een vaste kweker of koopt het willekeurige (rest)partijen groenlipmossel op?

Wanneer worden de mosselen geoogst?

Het is belangrijk dat de mossel voldoende tijd krijgt om te groeien. Deze tijd is nodig om alle voedingsstoffen te ontwikkelen die voor de mens gunstig zijn. Groenlipmosselen die in voedingssupplementen worden verwerkt dienen dus niet te snel geoogst te worden.

Is er hitte (stoom) gebruikt om de mosselen te openen?

Stoom gebruiken om de groenlipmosselen te openen is sneller en dus goedkoper. Het betekent echter ook dat waardevolle voedingsstoffen mogelijk verloren gaan tijdens dit proces. De beste groenlipmosselsupplementen zijn dus tabletten of capsules die op lage temperatuur zijn geproduceerd, zonder stoom.

Hoe lang duurt het productieproces? (oxidatie)

Groenlipmosselen bevatten de meeste gezonde voedingsstoffen direct nadat ze zijn geoogst. Hoe langer er vervolgens over wordt gedaan om er een supplement van te maken, hoe meer van deze voedingsstoffen verloren gaan. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt de kwaliteit van groenlipmosselen af als gevolg van oxidatie. Dit betreft blootstelling aan omgevingsfactoren zoals zuurstof/lucht en warmte. Door oxidatie gaan de nuttige voedingsstoffen in groenlipmossel verloren en verliest het eindproduct zijn kracht en ontstekingsremmende werking. Het is dus zeer belangrijk om groenlipmossel zo snel mogelijk na het oogsten te verwerken.

Is groenlipmossel gestabiliseerd om oxidatie tegen te gaan?

Het risico bestaat dat groenlipmosselen na oogst gaan oxideren (zie hierboven). Het is belangrijk dat de producent bewust handelt om dit zoveel mogelijk te beperken. Groenlipmossel dient binnen 12 uur na oogst te worden gebruikt of gestabiliseerd om aantasting van lipiden te voorkomen. Als de lipiden wel oxideren, dan worden ook andere nuttige stoffen in groenlipmossel geneutraliseerd. Om oxidatie tegen te gaan, kan groenlipmossel worden gestabiliseerd. Dit betekent dat groenlipmossel zodanig wordt bewerkt dat het niet meer gevoelig is voor aantasting als gevolg van omgevingsfactoren en dus ‘stabiel’ blijft qua voedingsstoffensamenstelling. Stoffen die worden gebruikt om te stabiliseren zijn bijvoorbeeld tartaarzuur, oxaalzuur en vitamine E. Er zijn producenten die groenlipmossel niet stabiliseren omdat men van mening is dat er dan geen natuurlijk eindproduct overblijft en dat de stoffen die worden gebruikt voor stabilisatie schadelijk zijn.

Zijn de mosselen gevriesdroogd?

Het groenlipmossel dat in sommige supplementen wordt gebruikt, is tijdens het productieproces gevriesdroogd. Volgens sommige anderen producenten (die zelf niet vriesdrogen) is dit mogelijk een schadelijk proces. Het argument hiervoor is enerzijds dat er gedurende iedere extra stap tijdens de verwerking mogelijk nuttige voedingsstoffen verloren gaan. Daarnaast zouden door de plotselinge temperatuurdaling mogelijk bioactieve stoffen verloren kunnen gaan, net zoals bij verhitting het geval is. Of en in welke maten de voedingsstoffen in groenlipmossel worden aangetast door vriezen dan wel vriesdrogen is tot op heden niet wetenschappelijk onderzocht. Daarnaast is een tegenargument dat vriesdrogen van mosselen nodig is om oxidatie (zie hierboven) te voorkomen.

Aan welke temperatuur worden de groenlipmosselen blootgesteld tijdens productie en transport?

Indien de temperatuur te laag of te hoog is, dan is de kans groot dat er voedingsstoffen verloren gaan. Het eindproduct zal dan van mindere kwaliteit zijn. Een nauwkeurige monitoring van de temperatuur tijdens het productieproces en transport van de supplementen is daarom wenselijk.

Welke (hulp)stoffen zijn er aan het supplement toegevoegd?

Let bij het vinden van het beste groenlipmossel-supplement ook op de eventuele hulpstoffen die het product bevat. Synthetische hulpstoffen die niet strikt noodzakelijk zijn komen het eindproduct vrijwel nooit ten goede.

Groenlipmossel versus groenlipmosselextract

Een supplement kan simpelweg groenlipmossel bevatten, maar als je de gebruiksaanwijzing van een aantal supplementen bestudeert, dan zul je zien dat groenlipmossel ook vaak in de vorm van extract staat vermeld.

Wat is groenlipmosselextract?

Een extract wordt gemaakt door bepaalde stoffen uit de groenlipmossel te onttrekken. Een extract kan simpelweg een geconcentreerde, ingedikte variant van de oorspronkelijke mossel zijn doordat het vocht eruit is gehaald. Het is ook mogelijk dat een extract alleen uit een aantal specifieke stoffen van de groenlipmossel bestaat. Zo is groenlipmosselolie (zie hieronder) bijvoorbeeld een extract.

Is groenlipmosselextract of pure groenlipmossel beter in supplementen?

Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag omdat meerdere aspecten een rol spelen. Het is soms onduidelijk uit welke stoffen groenlipmosselextract precies bestaat, wat de beoordeling des te lastiger maakt. Er zijn wetenschappers en producenten die er de voorkeur aan geven een product zoveel mogelijk ‘puur natuur’ in supplementen te verwerken. Het voordeel is dat de onderlinge verhouding van voedingsstoffen, zoals deze bij de groenlipmossel in de natuur voorkomt, dan in stand blijft. Door een groenlipmossel zo min mogelijk te bewerken, kan tevens worden voorkomen dat er bruikbare voedingsstoffen verloren gaan tijdens het productieproces (bijvoorbeeld door verhitting of vriesdrogen).

Een extract is doorgaans geconcentreerder. Hierdoor kan meer van de werkzame stoffen in een enkele pil of capsule worden gestopt. Daarnaast biedt een extract de mogelijkheid om specifieke voedingsstoffen uit groenlipmosselen in een supplement te verwerken. Zo blijkt uit onderzoek dat er waarschijnlijk specifieke stoffen binnen de groenlipmossel verantwoordelijk zijn voor de ontstekingsremmende werking waardoor het product zo populair is. Door middel van een extract kan deze stof uit de groenlipmossel worden gehaald en gericht als supplement worden aangeboden.

Groenlipmosselpoeder versus vloeibare groenlipmossel & olie

Om het beste groenlipmosselsupplement te selecteren, is het allereerst belangrijk om te weten dat groenlipmossel in verschillende vormen voorkomt binnen supplementen. Groenlipmossel wordt binnen tabletten, pillen en supplementen in olievorm en in poedervorm verwerkt.

Groenlipmossel-olie (GLMO)

Groenlipmosselolie (afkorting GLMO) betreft doorgaans een extract van de lipiden uit groenlipmosselen. Lipiden zijn vetachtige stoffen die tal van functies binnen het menselijk lichaam vervullen. Het zijn vooral de lipiden in groenlipmossel die volgens wetenschappelijk onderzoek zorgen voor de ontstekingsremmende werking ervan. Dit is dan ook de reden dat het als geconcentreerd olie-extract wordt verwerkt in supplementen. Dit betekent overigens wel dat andere voedingsstoffen die in de oorspronkelijke groenlipmosselen voorkwamen, geen onderdeel zijn van groenlipmosselolie. Denk hierbij aan betaïne, glycosaminoglycanen en verschillende aminozuren. Afhankelijk van het doel waarvoor je supplementen wilt slikken, kan dit een nadeel zijn.

Tip: wees er bij oliesupplementen alert op hoeveel van de olie in het supplement daadwerkelijk groenlipmosselolie betreft. Het komt namelijk vaak voor dat er ook andere soorten olie aan het product worden toegevoegd.

Lyprinol

De bekendste vorm van groenlipmossel-olie is het gepatenteerde Lyprinol. De olie van dit merk wordt onttrokken uit groenlipmosselpoeder. In veel wetenschappelijke onderzoeken naar de werking van groenlipmossel tot dusverre is lyprinol gebruikt als supplement.

Groenlipmossel in poedervorm

Een andere variant van groenlipmossel in supplementen is de poedervorm. Om groenlipmossel te verwerken tot poedervorm wordt het vaak gevriesdroogd.

Groenlipmosselpoeder is overigens doorgaans ook de basis van groenlipmosselolie. De olie (lipiden) wordt namelijk onttrokken uit het poeder. Tijdens dit proces ontstaat een groenlipmosselpoeder ‘restantproduct’; namelijk groenlipmosselpoeder zonder de lipiden. Dit poeder kan -afhankelijk van de overige details van het productieproces- nog altijd een prima bron zijn voor voedingsstoffen, maar het is niet vergelijkbaar met de oorspronkelijke groenlipmossel. Met name de lipiden van groenlipmossel zijn in wetenschappelijke onderzoeken namelijk gekoppeld aan een ontstekingsremmende werking en dit is dan ook hetgeen wat de mossel zo interessant maakt. Bij een supplement met groenlipmosselpoeder is het dus erg belangrijk om te weten of de lipiden nog aanwezig zijn in het poeder. Groenlipmosselpoeder met lipiden is vanzelfsprekend veel waardevoller binnen een supplement.

Wat is beter: poeder of olie?

Binnen deze studie is het effect van het gebruik van groenlipmosselolie (een lipidenextract van groenlipmossel) vergeleken met het gebruik van gestabiliseerd groenlipmosselpoeder (met lipiden). De conclusie was dat het effect van beide vormen van groenlipmossel vergelijkbaar was.

Hoeveel mg olie vs poeder

Groenlipmosselpoeder waar de lipiden niet uit zijn onttrokken, bevat ongeveer 8 tot 10 procent lipiden. Als je olie met poeder wilt vergelijken, dan staat de hoeveelheid olie dus gelijk aan 10 tot 12,5 keer dezelfde hoeveelheid poeder.  Zo is 50mg olie ongeveer evenveel als 600 mg poeder.

Vloeibare groenlipmossel

Er is tegenwoordig ook vloeibare groenlipmossel op de markt. Soms wordt groenlipmosselolie omschreven als ‘vloeibare groenlipmossel’, maar er is ook een vloeibare vorm van groenlipmossel verkrijgbaar die niet alleen de olie (lipiden) van groenlipmosselen bevat, maar alle bestandsdelen van de complete groenlipmossel zoals deze wordt geoogst. Dit betreft dus geen extract zoals groenlipmosselolie.

Conclusie

Tijdens het vergelijken van groenlipmosselsupplementen, is het vooral belangrijk om na te gaan wat er bekend is over het productieproces van het supplement. Of dit uiteindelijk als poeder, olie of vloeibaar product wordt aangeboden, zegt niet direct iets over de kwaliteit en wat de beste groenlipmossel is.

Maar wat is nu het beste groenlipmossel supplement?

Iedere producent hanteert zijn eigen productieproces en samenstelling van een groenlipmosselsupplement en benadrukt hiervan de voordelen. Zo is de ene producent erop gefocust groenlipmossel zo ‘natuurlijk’ mogelijk aan te bieden, terwijl de andere producent het juist als voordeel beschouwd om alleen de meest nuttige stoffen van de groenlipmossel als geconcentreerd extract in een pil of capsule te verwerken. Daarnaast zijn de meningen over zaken als het stabiliseren van groenlipmossel en het al dan niet gebruiken van vriesdrogen voor een poeder verdeeld. Er zijn helaas geen uitgebreide wetenschappelijke studies gedaan om alle verschillende productieprocessen met elkaar te vergelijken en de kwaliteit van de supplementen onderling te beoordelen. Overigens is het exacte productieproces vaak niet eens bekend. Wel kun je veel afleiden uit het feit of de producent van een groenlipmosselsupplement überhaupt informatie verschaft over de inhoud en manier van produceren van het supplement.

Vergelijking groenlipmossel supplementen

Onderstaand een opsomming van de verschillende groenlipmosselsupplementen die je in Nederland kunt kopen. De vermelde prijs is de normale prijs, dus eventuele aanbiedingen zijn niet meegenomen om de vergelijking overzichtelijk te houden. In de vergelijking wordt alleen groenlipmossel behandeld. Andere ingrediënten zijn buiten beschouwing gelaten.

Synofit GLMax Groenlipmossel capsules

In dit product zit gestabiliseerde, vloeibare groenlipmossel. De groenlipmossel is in zijn geheel verwerkt binnen dit product (dus (géén extract) en heeft de merknaam GLMax. Het wordt geproduceerd zonder hitte.

Prijs: € 29,95 per 60 capsules
Dosering: 2 capsules per dag
Prijs per dag: € 1,-
GLM per dagdosering: 1000mg

Wapiti Mossel Extract

Dit product bevat groenlipmosselextract en wordt geproduceerd middels vriesdrogen.

Prijs: € 21,95 per 60 capsules
Dosering: 1 tot 4 capsules per dag
Prijs per dag: € 1,46 (obv 4 capsules)
GLM-extract per dagdosering: 2000mg (obv 4 capsules)

Vitals Lyprinol

Bevat gestabiliseerd lipidenextract verkregen uit groenlipmossel. Dit betreft groenlipmosselolie wat ook bekend is onder de merknamen PCSO-524 en Lyprinol. Tijdens de productie wordt groenlipmossel gevriesdroogd, gestabiliseerd en er wordt vervolgens CO2-extractie toegepast. De kwekerij en verwerkingslocaties worden door Vitals gecontroleerd.

Prijs: € 29,95 per 40 capsules
Dosering: 2 maal 2 softgels per dag (4 in totaal)
Prijs per dag: € 3,-
GLM-extract olie per dagdosering: 200mg

Groenlipmossel Complex Vitaminstore

Dit product bevat groenlipmosselextract in poedervorm wat is gepatenteerd onder de naam ‘GlycOmega PLUS’. Groenlipmossel die voor het extract wordt gebruikt wordt streng geselecteerd op kwaliteit. Tijdens het productieproces wordt het gevriesdroogd op lage temperatuur en er wordt geen stoom gebruikt om de groenlipmosselen te openen. De patenthouder beschikt over een eigen mosselkwekerij.

Prijs: € 29,95 per 60 capsules
Dosering: 2 capsules per dag
Prijs per dag: € 1,-
GLM-extract per dagdosering: 1000 mg 

Groenlipmossel complex Lucovitaal (o.a. verkrijgbaar bij Etos, Kruidvat & DA

Bevat gevriesdroogde substantie van vloeibare, pure groenlipmossel. De groenlipmossel wordt na oogst bevroren en daarna gevriesdroogd.

In de ingrediëntenlijst staat groenlipmossel vermeld als extract, wat het enigszins verwarrend maakt aangezien er ook wordt gesproken over ‘100% pure groenlipmossel’.

Prijs: € 19,95 per 30 capsules
Dosering: 1 capsule per dag
Prijs per dag: € 0,67
GLM-extract (?) per dagdosering: 300mg 

Royal Green Groenlipmossel Complex

Deze groenlipmossel wordt gevriesdroogd, niet verhit en in complete vorm in het supplement verwerkt.

Prijs: € 34,95 per 60 capsules
Dosering: 1-2 capsules per dag
Prijs per dag: € 1,17 (obv 2 capsules)
GLM per dagdosering: 500 mg (obv 2 capsules)

Lyprynol PCSO-524 Vera Natura

Dit betreft wederom het gepatenteerde lipidenextract verkregen uit groenlipmossel. (zie Vitals Lyprinol).

Prijs: € 33,95 per 60 capsules
Dosering: 2 capsules, 2 keer per dag
Prijs per dag: € 2,26
GLM-olieextract per dagdosering: 200mg

Nova Vitae Groenlipmossel complex

Er is geen gedetailleerde informatie bekend over de groenlipmossel in dit product.

Prijs: € 35,- per 90 tabletten
Dosering: 1 tot 3 tabletten per dag
Prijs per dag: € 1,17 (obv 3 tabletten)
GLM per dagdosering: 1050mg (obv 3 tabletten)

Groenlipmossel extract Optima

Dit product betreft extract. Er is geen informatie bekend over het productieproces.

Prijs: € 9,90,- per 30 tabletten
Dosering: 1 tablet per dag
Prijs per dag: € 0,99
GLM-extract per dagdosering: 500mg groenlipmossel, waarvan 45mg lipiden

Golden Naturals Groenlipmossel complex

Dit betreft groenlipmosselextract. Er is geen informatie bekend over het productieproces.

Prijs: € 23,95 per 60 capsules
Dosering: 3 keer per dag 1 capsule
Prijs per dag: € 1,20
GLM-extract per dagdosering: 300mg

Holland & Barrett groenlipmossel (De Tuinen)

Dit betreft extract in poedervorm.  Er is geen aanvullende informatie bekend over het productieproces.

Prijs: €30.99 per 100 capsules
Dosering: 2 capsules per dag
Prijs per dag: € 0,62
GLM per dagdosering: 1000mg

Beste groenlipmossel: tot slot

Hopelijk heeft bovenstaande informatie je de nodige inzichten gegeven om het groenlipmosselsupplement te selecteren dat voor jou het beste is. Heb je vragen of tips? Laat het dan vooral weten via een reactie hieronder! Ook ervaringen met specifieke groenlipmosselsupplementen zijn van harte welkom.

4 reacties op “Beste groenlipmossel supplement: uitleg & vergelijking

 1. Li ·

  Ik bestel de groenlipmossel rechtstreeks vanuit N Zeeland. 7000mg

  Reageer
  • Miejokato ·

   Interessant, is dat betaalbaar?

 2. Yvonn ·

  Hmm wel vreemd dat er dus ook producenten zijn die ‘restpoeder’ verkopen als groenlipmosselpil. Lastig dat het zo moeilijk te controleren is allemaal! Er zou eigenlijk een onafhankelijk keurmerk voor groenlipmossel kwaliteit moeten komen!

  Reageer
  • Yvonne ·

   Ik zou het ook willen gebruiken, tegen stijfheid en pijn, yvonnehoe te bestellen dan?

Plaats een reactie


Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.