Ongeveer 15 tot 20% van alle Nederlands heeft in meer of mindere mate te kampen met hooikoortsklachten. Met hooikoorts oftewel pollinosis wordt een allergie jegens stuifmeel oftewel pollen bedoeld. Hooikorts staat ook wel bekend als:

 • Pollenziekte: pollinose c.q. pollinosis
 • Seizoensgebonden allergische rhinitis (SAR)
 • Acute pollinische coryza c.q. neuscatarre
 • Allergische rinitis / neusslijmvliesontsteking (AR)
 • Pollenallergie / stuifmeelallergie
 • Perineale allergene rinitis (PAR): het héle jaar door
 • Allergische sinusitis & rhinosinusitis (holteontsteking)

Hoe dan ook gaat het hier om een neusslijmvliesontsteking door toedoen van het inademen van pollen / stuifmeel van bomen (hazelaar, els, berk, eik e.a.), grassen (zwenkgras, struisgras, kropaar, veldbeemd, reukgras e.a.) en kruidachtige planten (ambrosia, zuring, ganzenvoet, weegbree, bijvoet e.a.)… Kortom: stuifmeelkorrels die licht genoeg zijn om door de wind te kunnen worden verspreid. Wannéér hooikoortsaanvallen optreden, is afhankelijk van de bloeiperiode van de betreffende hooikoorts-uitlokker.

De meeste hooikoortsgewassen bloeien in het hooiseizoen: de periode waarin er door agrariërs wordt gehooid. Vandaar dat men lange tijd een verband tussen hooikoortssymptomen en hooi heeft vermoed…

Hooikoortsklachten: symptomen & behandeling

Hooikoortspatiënten krijgen door toedoen van een hooikoortsaanval last van één of meerdere van de volgende hooikoortsklachten, hooikoortssymptomen en hooikoortsverschijnselen:

 • Veelvuldig niezen
 • Verstopte neus / chronische neusverstopping
 • Kortademigheid (astmatische & bronchiale klachten)
 • Pijnlijke / jeukende / kriebelende neus
 • Loopneus of zelfs bloedneus
 • Rooddoorlopen, jeukerige, branderige & tranende ogen
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid & lusteloosheid
 • Gezwollen neusslijmvliezen, keelslijmvliezen & oogleden
 • Kriebelhoest + kriebelende keel + vaak kuchen & hoesten
 • Verstopte oren & bijholten
 • Jeuk van keel & verhemelte

De klassieke behandeling van hooikoorts bestond vooralsnog voornamelijk uit het innemen (opsnuiven, inhaleren via de keel of oraal innemen) van allergiemedicijnen: meestal histamineremmers / antihistaminica, cromoglicinen / cromonen of corticosteroïden / bijnierschorshormonen.

Ook desensibilisatie oftewel desensibiliseren (‘het ongevoelig maken voor hooikoortsopwekkende stoffen’) middels hyposensibilisatie / immunotherapie / allergievaccinatiekuren wordt al decennialang toegepast bij hooikoortsklachten.

De afgelopen jaren duiken echter ook steeds meer behandelaars op die beweren hooikoorts te kunnen behandelen door hooikoortspatiënten in te tapen met hooikoortstape oftewel ‘medical tape’…

Hooikoortstape: Medical Taping als hooikoortsbehandeling…

De toepassing van tapen / intapen binnen de medische wereld –en binnen de fysiotherapie, kinesitherapie oftewel kinesiologie in het bijzonder– bestaat al heel lang. Zo tapen artsen en therapeuten al sinds jaar en dag verstuikte enkels in… De aangedane enkel wordt dan met drukverband of wachtels omwikkeld / omzwachteld / verbonden voor extra steun.

Een fysiotherapeut, kinesitherapeut oftewel kinesist kan echter ook Medical Tape toepassen. Hierbij gaat het om de toepassing van een soort van klevende weerstandsband, die ook wel bekend staat onder de noemers:

 • Fysiotaping / Kinesiotaping
 • CureTape (Classic, Art, Sports, Giant, BigBoy & Punch)
 • ‘Medical Taping Conept’ (MTC) / Medisch Tapen / MediTape
 • FysioTape, KinesioTape & PhysiTape
 • LymfTape + SportTape
 • CrossLinq en Kintex
 • ‘Easy Tape Methode’ (ETM)
 • Hooikoortstape
 • MagicalTape / MassageTape
 • Acti-Tape

Deze elastische tape wordt al jaren toegepast bij allerlei letsels, kwetsuren en blessures, waaronder lage rugklachten, hamstringblessures, kuitzweepslag, schouderproblemen, enkelinstabiliteit en allerhande knieklachten, waaronder de welbekende lopersknie. Binnen het ‘Medical Taping Concept’ is sinds enkele jaren –medio 2011– echter ook een tapetoepassingsvorm bekend die iemands hooikoortsklachten sterk zou kunnen verminderen of een hooikoortspatiënt zelfs klachtenvrij het hooikoortsseizoen kan helpen doorkomen… Het begon in Duitsland, maar ook in Nederland en België zijn sinds 2014 honderden aanbieders van hooikoortstaping te vinden. Maar hoe KAN dat?! *verbluft*

Overigens wordt hooikoortstape niet uitsluitend toegepast door volleerd fysiotherapeuten, maar ook steeds vaker door –al dan niet opgeleide– masseurs en zelfs door ‘leken’. Zo zie ik steeds vaker dat hooikoortstaping wordt aangeboden via Facebook door mensen zonder medische achtergrond, of überhaupt zonder diepgaande kennis over het menselijk lichaam.

Medical Tape bij hooikoorts, COPD & astma

Medical taping wordt steeds vaker toegepast bij allerhande ademhalingsproblemen, longklachten en luchtwegproblematiek. Niet alleen bij hooikoorts, maar ook bij COPD, astma en aanverwante ademhalingsklachten die tot benauwdheid en aanverwante allergiesymptomen kunnen leiden. En de vele positieve uitlatingen en eervolle vermeldingen op websites en in tijdschriften liegen er niet om:

 • “Hooikoortstape helpt bij álle hooikoortsklachten: niesbuien, jeukend verhemelte, tranende / branderige ogen, benauwdheid, et cetera.”
 • “Door slechts één behandeling kunt u de rest van het hooikoortsseizoen klachtenvrij blijven; het effect van het tapen werkt dus lang door.”
 • “Na één keer tapen is er sprake van een nawerking gedurende een (kortere of langere) periode van meerdere weken.”
 • “Wij passen de hooikoortstape-techniek toe, waardoor 80% van de mensen duidelijk minder klachten heeft.”
 • “De tape wordt in principe 2x aangebracht en blijft beide keren 3 tot 5 dagen op de huid zitten; je loopt dus maximaal 2 weken met tape op je rug.”
 • Maar ook: “Geadviseerd wordt de tape minimaal 5 dagen te laten zitten en na een week de volgende tape (indien nodig) aan te brengen.”
 • “De hooikoortstape blijft goed zitten, ook bij vaak douchen en sporten.”
 • “Wij zijn zodanig overtuigd van de resultaten van hooikoortstaping dat wij jou “no-cure-no-pay” (geen resultaat, geen betaling) bieden! Ervaar je geen vermindering van je hooikoortsklachten door de FysioTape, dan krijg je je geld terug.”
 • “Tijdens de eerste afspraak wordt de tape opgeplakt. Direct wordt een 2e afspraak ingepland voor een week later. Bij deze 2e afspraak wordt geëvalueerd of je minder hooikoortsklachten hebt ervaren. Zo ja, dan wordt nogmaals hooikoortstape aangebracht. Zo niet, dan ontvang je bij deze 2e afspraak je geld terug.”
 • “Het kan zijn dat u dankzij de Medical Tape minder hooikoortsmedicatie of zelfs géén hooikoortsmedicamenten meer hoeft te gebruiken.”
 • “Bij chronische rinitisklachten kan de tape opnieuw gezet
 • “Je kunt het beste tapen op het moment dat je hooikoortsklachten aanwezig zijn. Dit omdat je dan daadwerkelijk kunt merken of je klachten afnemen…”
 • “En als jouw hooikoortsklachten zich pas heel lang nadat de tape is geplakt manifesteren, is het grootste effect van de tape wellicht al afgenomen.”
 • “Stop enkele dagen voor de tapebehandeling met hooikoortstabletjes; zodoende ontstaat een duidelijk beeld in welke mate bepaalde hooikoortsklachten aanwezig zijn.”
 • “Middels een scorelijst wordt de voortgang per symptoom bijgehouden.”
 • “De tape die wordt gebruikt bevat géén medicinale toevoegingen.”
 • “De tape ondersteunt de spierfunctie, beïnvloed de bloedsomloop en het zenuwstelsel, en ondersteunt zodoende het lichaamseigen genezingsproces.”
 • “Uit een eerste inventarisatie –pilot in 2016– blijkt dat 84% van de patiënten een flinke verlichting ervaart door Medical Taping bij hooikoortsklachten.” (dit wordt op zo’n beetje iedere aanbiederssite vermeld, maar het gaat hier slechts om een ‘pilotstudie’ oftewel ‘testcase’ op basis van evaluatieformulieranalyse). (bron)
 • “bij 84% van de deelnemers was sprake van vermindering van hooikoortsklachten na 1, 2 en/of 3 tapesessies.”
 • “In het algemeen kan worden gezegd dat álle 9 onderzochte symptomen bij álle deelnemers na één tapebeurt met 18% tot 53% werden verminderd.”
 • “Let wel: deze testcase legt geen énkele wetenschappelijke claim, hiervoor was het aantal deelnemers –139 personen– te klein. Tevens namen cliënten aan de testcase deel die reeds hooikoortsmedicijnen gebruikten.”
 • “Er is evenmin een meting gedaan naar placebo-effecten, waarbij het effect van een placebo kon worden afgetrokken van het effect van CureTape.”
 • “Voor ons is praktijkervaring voldoende bewijs om deze techniek met u te willen delen. We hebben ongeveer 80 procent van onze cliënten van de hooikoortsmedicatie afgeholpen.” (bron)

Al met al een heleboel veelbelovende uitlatingen! Let wel: Dit zijn NIET mijn uitspraken! Het betreft slechts een greep uit de vele beweringen van hooikoortstape-aanbieders.

Werking van hooikoortstape…

Maar wat is nu eigenlijk het werkingsmechanisme achter medical taping bij hooikoorts oftewel hooikoortstaping? En bestaat er een wetenschappelijke draagkracht en bewijslast voor het gebruik van hooikoortstape? Hieronder lees je alles over het (veronderstelde) werkingsmechanisme van hooikoortstape…

Hooikoortstaping betreft een tapingmethode die volgens talloze bronnen per ongeluk zou zijn ontdekt door een Duitse fysiotherapeut. De exacte origine (wélke Duitse fysiotherapeut dit was, wánneer hij/zij dit ontdekte en onder wélke omstandigheden) achter dit verhaal heb ik echter niet kunnen achterhalen, dus geen idee of er waarheid in steekt… De theorie is dat de betreffende therapeut iemands rug aan het tapen was en ineens bleek dat diegene meer adem kreeg. Diens hooikoortsproblemen zouden zelfs spontaan zijn verdwenen…

Segmentaal-therapie: reflectoire beïnvloeding?!

Een populaire verklaring voor de werkzaamheid van hooikoortstape komt vanuit de segmentaal-therapie (segmentale therapie en segmentale massage): een alternatieve therapievorm die ervan uitgaat dat er onderlinge monosegmentale en multisegmentale relaties en wisselwerkingen bestaan tussen verschillende organen, huidgebieden, gewrichten, et cetera. Enigszins vergelijkbaar met –evenmin wetenschappelijk onderbouwde– behandelpunten zoals lichamelijke meridianen, chakra’s, voetzoolreflexzones, acupunctuurpunten en myofasciale triggerpoints…

Segmenten zouden ontstaan tijdens de embryonale ontwikkeling van de mens in de baarmoeder, maar de segmentsgewijze opbouw, groei en ontwikkeling van het menselijk lichaam zou bovendien zijn oorsprong ontlenen aan de evolutionaire ontwikkeling van de mens… De wervelkolom ontwikkelt zich in segmenten en elk ‘schijfje’ zou via zenuwbanen relaties aangaan met onder andere huiddelen (dermatoom), spieren (myotoom), organen (viscerotoom), gewrichten (sclerotoom), zenuwweefsel (neurotoom) en bloedvaten (angiotoom). Tijdens de verdere ontwikkeling van het embryo komen de verschillende weefsels binnen één en hetzelfde segment verder uit elkaar te liggen, maar ze blijven desalniettemin met het segment verbonden.

Het punt is dus dat een segmentale stoornis vaak op meerdere plaatsen in hetzelfde segment tot uiting komt. En een verstoring van de ene segmentstructuur zou een andere segmentstructuur negatief kunnen beïnvloeden, zowel in de vorm van functiebeïnvloeding als pijnveroorzaking. En anderzijds zou biomechanische of neuroreflectoire prikkeling van één punt binnen een segment verlichting kunnen bieden op een totaal andere plek binnen het betreffende segment.

Dus…

Hoe dan ook is de theorie achter hooikoortstaping dat hooikoorts verbonden is aan (of onderdeel is van) hetzelfde segment als de huidlocatie waarop de hooikoortstape wordt geplakt. De bedoeling is dus dat de tapestroken over dát huidgebied worden aangelegd dat segmentaal overeenkomt met de longen, bronchiën / longblaasjes, pleurae / longvliezen en (hulp)ademhalingsspieren, waardoor de borstkas wordt vergroot. Als je in sympathisch overeenkomende segmenten en segmentaal overeenkomstige structuren gelooft, zou dit inderdaad een verklaring kunnen zijn, maar wetenschappelijk is het niet…

Bij Kinesiotapestore.nl hebben ze het werkingsmechanisme achter hooikoortstape anders geïnterpreteerd: “Door de KinesioTape op een bepaalde manier aan te brengen op de rug krijgt het bloedcirculatiesysteem meer ruimte om zijn werk te doen. Tevens worden de luchtwegen vrijer zodat het benauwde gevoel geminimaliseerd wordt.”

Ik parafraseer ook nog even Harry Heeg uit Assen, een drukbezocht masseur en hooikoortstaper: “Alles heeft met elkaar te maken: huid, spieren, bloedbaan, lymfesysteem en zelfs organen. Pak je één aspect aan, dan gaat ook al het andere werken” (bron)… Deze theorie is natuurlijk onwijs mooi bedacht, maar totaal onwetenschappelijk. Bovendien kun je op deze manier letterlijk ALLES verklaren dat ogenschijnlijk onverklaarbaar is.

FysioTape zegt nog het volgende over de werkzaamheid van CureTape bij hooikoorts: “Het antwoord op de vraag hoe dat kan, lijkt vooral te zitten in de kalmerende werking die CureTape heeft op het allergisch reactiemechanisme en het bindweefsel. Bovendien prikkelt de tape via de huid het neurogene stelsel.” En daarnaast: “Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een externe huidprikkeling reflectoir invloed kan worden uitgeoefend op de bij het innervatiegebied behorende weefselstructuren van ruggenmergsegmenten.”

En tot slot: “De kinesiotape, die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het neurogene stelsel in het lichaam prikkelen.”

Conclusie

De opgeplakte tapestroken zorgen voor bindweefselmassage van huidgebieden die segmentaal verbonden zijn aan de longen… Ikzelf zou véél liever een beduidend concretere, ietwat reëlere, minder vage en meer sluitende omschrijving van het werkingsmechanisme achter hooikoortstaping zien, maar helaas is die nergens te vinden… Begrippen als ‘prikkeling’, ‘stimulatie’ en ‘kalmering’ dienen mijns inziens gepaard te gaan met aanwijsbare en aantoonbare prikkelende, stimulerende en kalmerende stoffen, maar die komen op geen enkele website aan bod. Het blijft bij vage mechanismen… Wetenschappelijk onderbouwing lijkt al met al volledig te ontbreken. :(

De –niet bepaald algemeen geaccepteerde verklaring– van het werkingsmechanisme achter hooikoortstaping schuilt hem dus hoofdzakelijk in segmentale verschijnselen, segmentale relaties, segmentale innervatie en segmentale verstoringen… Sommigen gooien het veeleer op placebowerking of een bewustere ademhalingstechniek.

Het toepassen / aanbrengen van hooikoortstape

Dit is hoe FysioTape oftewel CureTape ter behandeling van hooikoorts wordt aangebracht

 • Dorsale tape (longregio / rugregio): men plakt een stuk tape aan élk van beide zijden van de ruggengraat, parallel aan de schouderbladen. Beide uiteinden worden naar buiten gevouwen, met de ronding van de schouderbladen mee. De bovenkant tot bovenop het sleutelbeen en de onderkant tot aan de onderzijde van het schouderblad (waardoor 2 met de ruggen tegen elkaar gelegen C’s rondom de schouderbladen zijn geplakt).
 • Ter aanvulling op bovenstaande C’s kunnen er ook tapestroken op borstbeen (sternum) en borstkas (thorax) worden aangebracht volgens de 4xT-methode
 • Soms gaat er slechts één tapestrook over het midden van de rug; van in de nek –net boven schouderhoogte– naar onderen, langs de ruggengraat tot aan de stuit. De tape blijft 3 tot 4 dagen zitten.

Exacte en uitgebreide aanwijzingen voor het correct aanbrengen van hooikoortstape vind je op de website van FysioTape. (bron)

Hooikoortstape: tot slot…

Medical Taping wordt toegepast in 80% van de fysiotherapiepraktijken en is na algemene fysiotherapie de meest aangeboden therapievorm, aldus Gert-Jan Olthoff van FysioTape. Maar Kwakzalverij.nl stelt dat het om “placebotaping” zou gaan: “Gekkigheid in blauw, zwart rood en groen, in brede meterslange rollen, op het lichaam geplakt, op quasi-functionele delen van de huid”. (bron)

Ook KNO-arts Ranny van Weissenbruch van het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen is gereserveerd. Hij stelt –overigens terecht– dat een allergie een ontstekingsreactie betreft. Dus hoe kan zo’n ontsteking met een stuk tape worden weggepoetst?! Ook ik zie nog steeds niet in hoe tape tot allergieprikkelremming kan leiden. Probeer liever prikkels te ontwijken: houd ramen en buitendeuren gesloten; hang beddengoed niet buiten te drogen; doe een (zonne)bril op als je naar buiten gaat; douche voor het slapengaan om eventuele pollen van je lijf te spoelen…

Van nature ben ik nogal sceptisch aangelegd… Ik zou bijna denken dat je je dankzij de aanwezigheid van de hooikoortstape bewuster wordt van je ademhaling, waardoor je ongemerkt je ademhalingstechniek aanpast… De ‘segmentaaltheorie’ blijft naar mijn mening vaag, omstreden en onwetenschappelijk. Bij hooikoortspatiënten reageert immers hoofdzakelijk het afweersysteem overdreven snel en fel op contact met stuifmeel.

Bij een allergische hooikoortsreactie spelen afweerstoffen (met name IgE oftewel immunoglobine E) een rol, evenals mestcellen (met name mastocyten die zich in de slijmvliezen van luchtwegen, darmen en huid bevinden), basofiele granulocyten (witte bloedlichaampjes die over granulen beschikken) en histamine. Zodra histamine vrijkomt, treden de allergische reacties op die kenmerkend zijn voor hooikoorts. Hoe tape IgE, mestcellen, basofiele granulocyten en histamine beïnvloedt, is mij nog altijd een groot raadsel.

Wat ik dan ook héél graag zou willen weten, is óf er mensen zijn bij wie hooikoorts medisch gediagnosticeerd is, dus middels een plakproef, prikproef of bloedproef. En óf er zulke klinische hooikoortspatiënten zijn die écht baat hebben gehad bij hooikoortstaping… Dus bij wie hooikoortsklachten verminderd zijn, énkel en alleen dankzij de hooikoortstape. Hetgeen natuurlijk uitsluitend te bemerken is indien er gelijktijdig géén hooikoortstabletten worden ingenomen en puffers / inhalers worden gebruikt.

Ben jij hooikoortspatiënt, laat dan hieronder een berichtje achter met jouw ervaringen en bevindingen ten aanzien van hooikoortstape (CureTape c.q. Fys

27 Reacties

 1. Hallo hallo, Hierbij een positieve reactie. Ik heb al 33 jaar vreselijke hooikoorts. Vroeger voor alles, berken, beuken, eiken, essen, en vooral grassen. Dat is getest. Vorig jaar heb ik me opnieuw laten testen, omdat ik ineens tot en met november hooikoorts had. Om GEK van te worden! Voorlaatst een gruwelijke jeuk in mij ogen, niet te doen. Nu heb ik dit jaar mijn fysio tape laten plakken, die adverteerde daarmee. Ik had er nooit van gehoord en geen enkele verwachting van. Maar Ik heb geen jeuk meer in mijn ogen! Wel nies ik nog en heb op stormachtige en regenachtige dagen nog een laar keer jeuk gehad, maar hanteerbare. Dus 95 % verbeterd qua klachten wat mij betreft, want die jeuk was allervreselijkst! Ik gebruik geen medicijnen meer, blijf wel stug plakken, alleen op mijn rug. Op de voorkant reageerde mijn huid nogal slecht op de tape namelijk. PROBEREN dus!

  • Overigens uit de laatste test bij een allergoloog bleek dat ik alleen nog voor gras en nu ook voor kruiden (die tot en met november overlast veroorzaken) allergisch ben. Verder heb ik helemaal geen allergieën.

 2. Update: Het blijkt helemaal geen hooikoorts te zijn, maar dit keer wel een serieuze verkoudheid en/of griep. De tape heb ik er wel gisteravond afgehaald. M.a.w. iets te vroeg. Verder viel me op dat de tape anders was bevestigd dan de voorgaande keren. Een korter stuk tape leek te zijn gebruikt voor de C methode. Beide uiteinden reikten dus niet zo ver als op het voorbeeld.

  • Nickysofie

   Ik heb al jaren hooikoorts, maar ben ook allergisch voor huisstofmijt, bomen, honden en katten en ben dus het hele jaar snipverkouden en heb geen reuk. Ik ben sinds begin mei begonnen bij een zoutkamer (helpt nog te weinig), kreeg nu het advies om me te laten tapen op 25 juni en er nog even over na te denken. Wat zijn jullie adviezen?

 3. Ik ben het ook niet vergeten, maar helaas liep het niet zoals gehoopt. De week na mijn tweede taping kreeg ik allerlei hooikoortsverschijnselen. Ik dacht eerst nog wellicht een verkoudheid / griep, maar uiteindelijk moest ik er toch aan geloven, :( hooikoorts! De klachten waren heftig, heftiger dan ik mij herinner, maar goed in 10 maanden vergeet je nogal wat. Ik nam opnieuw contact op met de fysiotherapeut en ik kon afgelopen vrijdag terecht. Ik ging daarheen met klachten en eenmaal thuis leken deze al verdwenen en diezelfde dag en zaterdag had ik geen last, maar vandaag loop ik toch weer met klachten. Ik weet dus niet waar het aan ligt. Ik verbaas me wel over het aantal keren tapen dat volgens sommigen nodig is. Mijn therapeute zei eerst 2 keer en dat een 3e keer geen zin heeft. Ik kreeg daarom ook geen 3e afspraak, want dit was niet nodig, maar toen ik haar laatst sprak bleek dat meer dan 3 keer geen zin heeft. Ik was dus even verward, want ik had er toch echt 2 behandelingen op zitten en in beide gevallen had ik nog geen last van hooikoorts (preventief dus). Nu vraag ik me af of wellicht de therapie wel werkt (want uit mijn ervaring kan ik ook niet zeggen dat het niets deed, klachten leken uit te blijven en stopten na het aanbrengen) maar dat andere factoren van belang zijn, zoals het aantal behandelingen, tussenpozen tussen elke behandeling, wanneer de behandeling wordt gestart en misschien toch ook wel de methode. Tja ik weet het niet, maar ergens vraag ik me af of er therapeuten rondlopen die de hooikoortstape gewoon goed aanbrengen en anderen niet waardoor de ervaringen misschien ook zo uiteenlopen. Helaas zijn er meningen waarbij men het genezen van hooikoorts d.m.v. tapen toekent aan het placebo effect. Als het placebo effect überhaupt zou werken op zoiets heftigs en échts als hooikoorts dan zou ik spontaan moeten zijn genezen de eerste keer dat ik besloot voor een alternatieve behandeling te gaan, maar helaas!

  • Iedereen kan jou tapen, goed naar het instructiefilmpje kijken! Gewoon doen, baat het niet dan schaadt het niet. Ik was een week weg en mijn tape ging eraf, de klachten kwamen meteen terug! De tweede keer plakken hielp meteen weer. Ik heb nu zelf een rol gekocht en blijf lekker plakken voorlopig…

 4. Gisteren laten tapen, dus nog erg vers. Vandaag voor het eerst (op een paar koele dagen eerder dit warme voorseizoen na) naar buiten en weer naar binnen zonder reacties op alles en nog wat. En er waren weer veel pluizen en pollen in the air. Nu heb ik ook neuspoliepen (normaal alles dicht, weinig reuk), astma en andere souvenirs, maar ik ben niet ontevreden. Vandaag voor het eerst sinds drie weken de hele dag lucht en reuk. Geen medische onderbouwing, maar wel tevreden tot dusver…

  • Goed om te vernemen! Nog ervaringsdeskundigen die in de tussentijd van mening zijn veranderd? Ik blijf benieuwd naar de langetermijneffecten van hooikoortstaping…

 5. Hallo. Ik heb al zo’n 20 jaar last van hooikoorts. Ook in de winter. Inmiddels alle medicatie gehad wat er te vinden is. De huisarts weet het niet meer. Nu heb ik mij de afgelopen 2 weken laten tapen. En waarachtig… Ik heb in het begin nog een niesaanval gehad, daarna niet meer. Soms lijkt het te beginnen, maar is het zo weer verdwenen. Ik ben heel gelukkig! Ik las een verhaal over dat je anders gaat ademen vanwege de tape, nou, ik ben me daar niet van bewust. Groetjes, Ina

 6. Ik ben pas getest op van alles en nog wat o.a. hooikoorts en allergieën. Via bloedtest. En ja hoor, bingo. Geen wonder dat ik amper nog normaal door de dag kom. Het neemt nogal proporties aan, medicatie en neusspray werken zeer minimaal. Van een kennis gehoord van de hooikoortstaping en dat zijn vrouw er veel baat bij had. Morgen ga ik me voor de eerste keer laten tapen voor hooikoorts. Ik ben benieuwd. Ik laat de bevindingen nog weten. Groeten, Boeddhientje

  • Boeddhientje

   Hoi! Ik zou er nog even op terugkomen. Ik ben het dus niet vergeten. ???? Gisteren dus ingetapet door de fysio. Ik kreeg een vragenlijstje erbij met hoelang ik last had en in welke mate ik per symptoom last had. Er werd uitgelegd dat er 80-84% slaagkans was, dat het ook niet kon werken, dat het ook kon zijn dat het enkel voor bepaalde symptomen werkte en voor andere symptomen niet. Dat 3 keer plakken een heel seizoen zou dekken, en dat ik na 1 dag verbetering kon merken. En dat er een kleine kans was dat er allergisch op de tape gereageerd zou worden. Vervolgens werd ik ingetapet. Na dit artikel gelezen te hebben en dus het verhaal van de kennis vernomen te hebben, was ik zelf een beetje sceptisch. Ik had namelijk 1 positieve ervaring (kennis), en dus 1 “negatieve” (nuchtere) ervaring van dit artikel. Ik vroeg dan ook aan de therapeut die plakte of ik de medicatie nog zoals voorgeschreven moest nemen, of dat ik daar dan mee moest stoppen. Het antwoord wat ik kreeg was het volgende: “je kan best je medicatie blijven nemen, want als het nu niet blijkt te werken, dan zit je met alle symptomen die in jouw geval erge proporties aannemen”. Dus ik had zoiets van “oh ja? Hoe weet ik dan of de tape wel werkt? Wie zegt dat het dan niet gewoon de medicatie is die zijn werk doet?” Eigenwijs als ik ben om de waarheid te achterhalen, heb ik de medicatie (pilletjes) toch niet ingenomen, wel heb ik de neusspray gebruikt (dit 1 keer en maar 1 spray per neusgat, waar de dokter 2 keer per dag, 2 keer sprayen per neusgat voor had geschreven. Gehalveerd in dosis en gebruik dus). Mijn neus zat gisteren nog potdicht, en ademhalen is toch wel fijner dan als een vis op het droge naar lucht te zitten happen. ???? Tot nu toe heb ik het idee dat ik iets beter kan ademen, maar de neus blijft toch hangen (zou maar erg zijn als ie eraf viel natuurlijk, maar je snapt wel wat ik bedoel), en het hoesten is ook nog aanwezig, niesbuien zijn ook wel wat geminderd. Ogen nog droog en jeukerig. Het koortsige gevoel is ook een beetje gezakt moet ik zeggen. Dit is tot nu toe. Op een later tijdstip zal ik nog een reactie plaatsen. Nu zit het er nog niet eens 24 uur op (intapen gebeurde om 17.30 uur gisteren), dus eventuele bevindingen worden nog geplaatst. Groeten, Boeddhientje

  • Helemaal super dat je bent teruggekomen! Vooralsnog een gematigd positieve ervaring voor zover ik je verhaal kan inschatten… Mijn verbazing blijft toenemen. Ik hoop dat je de moeite wilt nemen om binnenkort je langetermijn-ervaringen met hooikoortstape wilt delen! Ik ben echt héél erg benieuwd hoeveel mensen ook na een week of een maand nog altijd positief zijn over hooikoortstaping. Ikzelf heb niet of nauwelijks last van hooikoorts, anders zou ik natuurlijk mezelf als proefkonijn gebruiken. :D

  • Boeddhientje

   Ik kom er zeker nog op terug! Groeten, Boeddhientje

 7. Ik heb mij afgelopen vrijdag voor het eerst laten tapen. Meestal heb ik vanaf mei last van hooikoorts. Tot de dag van het tapen had ik nog geen last. Op zaterdag had ik plots jeukende ogen, maar voor ik het wist was dit voorbij. Gedurende de dagen dat ik de tape op had merkte ik dat het gebied rondom de tape gevoeliger was dan normaal. Lastig uit te leggen, maar alsof mijn lichaam bezig was het effect van de tape (op immuun systeem wellicht, aangezien het daarvoor bedoeld is) te verwerken. Overigens direct na het aanbrengen van de tape merkte ik een sterke verbetering in mijn ademhaling. De therapeute besloot ook de voorzijde te doen, onder het motto je hebt toch niets te verliezen en het is in de prijs inbegrepen. Tot op heden ben ik zeer positief. Ik vraag me wel af of de pollen die mij bij de allergie sterk aanwakkerden al zijn uitgekomen… haha dus ik blijf het aankijken maar ik ga toch voor de tweede behandeling. Na het verwijderen van de tape merkte ik de volgende dag wel dat ik een paar keer flink moest niezen maar de hooikoorts kwam gelukkig niet door. Wellicht toch het effect van het tapen… Ik probeer jullie op de hoogte te houden.

  • Hoi Faith, Dankjewel voor het delen van je ervaringen en bevindingen met hooikoortstape! Ik ben héél erg benieuwd naar je vervolgberichtje! Laat alsjeblieft nog even wat horen over je vorderingen…

 8. Vijf dagen geleden laten tapen en had gelijk resultaat!!! Hopelijk zet dat door want ook in de winter had ik last en toen het vorige week helemaal erg was, heb ik de gok genomen en een afspraak gemaakt bij de fysio.

  • Volgens mij zijn er nu 2 voors en 2 tegens. Dat valt me eerlijk gezegd 100% mee. Nog even en ik verlies mijn scepsis… :P

 9. Ik ben zeer allergisch, ik heb niet alleen hooikoorts. Mijn hooikoorts is altijd behoorlijk heftig, met gezwollen pijnlijke ogen, een loopneus en als gevolg ook altijd flink kapotte lippen. Ik ben deze week voor de tweede keer bij de fysio volgeplakt, ditmaal aan de voor- en achterkant, maar het effect van de hooikoortstape is nihil. Ik heb de derde afspraak maar afgezegd…

  • Mumu, jij eveneens bedankt voor het delen van je ervaring met hooikoortstape! Frappant dat er door verschillende mensen zo verschillend wordt gereageerd op hooikoortstaping!

 10. Al 3 dagen heb ik de hooikoortstape op mijn rug en borst. Ik heb vanaf mijn 15e ongeveer al hooikoorts in erge mate, ook sporadisch het gehele jaar door. Al 14 jaar heb ik bijna alle pilletjes van de huisarts en zelfs de drogist en supermarkt uitgeprobeerd, allen maar helpend voor een korte duur. Vorig jaar heb ik mijn eerste hooikoortstaping gehad, maar omdat ik me in slechtere weersomstandigheden (regen) op vakantie bevond, kon ik de tape / taping niet goed testen en beoordelen. En daarnaast ben ik ook wetenschappelijk ingesteld… Maar dit jaar ben ik na 3 dagen al erg verbluft van het resultaat! Gisteren de hele dag tot diep in de avond buiten geweest, wat eerder altijd de hele nacht een gevolg had. Maar heerlijk zonder koortsige en snotterende buien kunnen slapen en maximaal 3x geniest. Je realiseert je pas hoeveel meer lucht je hebt. Ik wacht het verdere resultaat even af, maar ben voor nu verbluft en enthousiast over de hooikoortstape. Gewoon uitproberen, de kosten zijn het niet. Al zijn er wel fysio’s die schandalige prijzen hanteren! Het verschil van 7,50 euro tot 65 euro. Mijn fysio heeft volgens een enquête een resultaat van 50% van de behandelde mensen, onderling verschillend qua afname van hooikoortsklachten. En een deel waar het gewoon niet bij werkte… Mocht er behoefte aan zijn, dan geef ik over een paar weken een update. Ik hoop dat het zo blijft en dat anderen er ook baat bij hebben, lees graag ervaringen van anderen…

  • Bedankt voor het delen van jouw ervaringen met hooikoortstape, Polle! En aan jouw update is zeker behoefte! Naarmate er enkele reacties onder een artikel wordt geplaatst, zie je vaak dat de discussie op gang komt, dus ook ik ben benieuwd naar andermans opvattingen, ervaringen en bevindingen omtrent hooikoortstape. Laat over enkele weken dus alsjeblieft nog even van je horen! Groeten, Paul

  • Mijn moeder heeft al vanaf haar vijftigste last van hooikoorts, sinds ze twee jaar terug medical taping heeft ondergaan nergens geen last meer van! Ze heeft twee sessies van taping in het voorjaar en ze heeft geen tranende ogen of andere klachten die de hooikoorts met zich meebrengen! Mijn moeder is 75. Super goede techniek zonder chemische toevoeging.

 11. Detox westland Reageer

  Met een mix van pure essentiële olie (lavendelolie pepermuntolie en citroenolie) heb je minder last van allergie klachten als hooikoorts. Rolflesje vullen met van elk 5 druppels en flesje afvullen met beetje gefractioneerde kokosolie. Onder je voeten rollen voor je naar buiten gaat. Werkt ongeveer 4 uur. Heb je toch last van allergie druppeltje lavendel onder de ogen (niet de dichtbij t oog)

 12. Ik heb 2 weken terug hooikoortstape laten plakken bij mijn fysio, maar het deed helaas niks voor mijn hooikoortsklachten. Twee weken met de tape gelopen, maar moest daarna echt weer met mijn hooikoortsmedicijnen begonnen omdat mijn klachten steeds erger werden in plaats van minder. Hoop dat anderen er wel baat bij hebben.

  • Jammer dat hooikoortstape voor jou niks doet, Dieuwke. Hopelijk zijn er meer mensen die hun ervaringen en bevindingen omtrent hooikoortstaping met Gezond’r willen delen.

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.