Iedereen krijgt er weleens mee te maken: vlekken voor je ogen, rare vormpjes/figuurtjes in je gezichtsveld of flitsen die je blikveld doorkruisen. Maar wat zijn deze dingetjes die jouw zicht verstoren en vertroebelen? En belangrijker nog: hoe ontstaan ze, en zijn ze gevaarlijk? Hieronder bespreken we onder meer:

 1. Vormpjes in je blikveld
 2. Lichtflitsen door netvliesproblemen
 3. Aura’s zien: neurologisch verschijnsel
 4. Glasvochttroebelingen: ‘floaters‘ oftewel ‘mouches volantes’
 5. Het wordt je zwart of wit voor de ogen
 6. Draaien of tollen voor je ogen: draaiduizeligheid
 7. Sterretjes zien
 8. Luchtspiegelingen & optische illusies
 9. Vliegje of vuiltje óp je oog
 10. Vertroebeld blikveld door cataract c.q. ‘staar’

Soorten & variëteiten

Gekke dingetjes voor je ogen zien, kan te maken hebben met je glasvocht, glasvochtvlies, netvlies, hoornvlies, regenboogvlies, vaatvlies, slijmlies of ooglens; ze kunnen echter ook voortvloeien uit je hersenen. Of zelfs met invloeden van buitenaf te maken hebben, zoals licht, temperatuurschommelingen, luchtdruk, vuiltjes etc. Veel voorkomende merkwaardigheden die nog weleens worden waargenomen in het blikveld zijn onder meer:

 • Stille of bewegende dingetjes (vormpjes & figuurtjes) in je gezichtsveld
 • Lichtflitsen, stroboscoop-achtig flitslicht of zelfs (al dan niet pijnlijke) bliksemschichten zien
 • Voorwerpen die lijken te trillen, koken of draaien
 • Zigzaggende strepen c.q. lijnen
 • Blinde vlekken in gezichtsveld
 • Visuele hallucinaties (optische waarnemingen die niet overeenkomen met de werkelijkheid)
 • Illusies (schijnbare werkelijkheden of onjuiste interpretaties van de werkelijkheid) zoals bij goocheltrucs

Daarnaast zijn er meteorologische & optische fenomenen zoals “fata morgana” (luchtspiegeling), “aureool” c.q. “glorie” (diffractie, breking of verstrooiing van licht, waaronder regenbogen), “orbs”, (oplichtende globes) etc. Hierbij de nodige uitleg over afwijkingen in het blikveld…

1. Vormpjes in je blikveld

Er kunnen zich min of meer onverklaarbare vormen en figuren (wolkjes, spinnetjes, pluisjes, rastertjes, sterretjes, boogjes etc.) in je blikveld manifesteren door allerlei oorzaken. De onderliggende oorzaak van tijdelijke abnormaliteiten en kortstondige gebrekkigheden in het gezichtsveld zijn meestal volkomen onschuldig; in zo’n geval ligt het bijvoorbeeld aan de mate waarin je je ogen hebt gefocust of waarnaar je hebt gekeken. Wellicht heb je je ogen langdurig dichtgehouden, te lang in de zon gestaard, aanhoudend op een priegelwerkje gefixeerd, geruime tijd contactlenzen gedragen, onder intense fysieke, mentale, sociale en/of emotionele stress gestaan etc.

Als je daarentegen regelmatig (of zelfs continu op dezelfde plek) scherp begrensde puntjes, streepjes of vlekjes ziet, kan er sprake zijn van krasjes, vuiltjes of putjes in je glasvocht, hoornvlies, netvlies of ooglens. Met terugkerende of blijvende vormpjes in je blikveld kun je dan ook maar beter langs je huisarts of oogarts gaan; hij of zij kan je waarschijnlijk precies vertellen of en hoe de oneffenheidjes in je blikveld kunnen worden verholpen. Overigens heeft de optische waarneming van statische of dynamisch figuurtjes meestal te maken met glasvochttroebeling (zie punt 4. verderop)…

Als je je ogen dichthoudt terwijl het buiten zeer zonnig is, kun je overigens de bloedvaatjes en bewegende eiwitstructuren in je oogleden zien; ook deze kunnen zich dan in vreemdsoortige patronen op je netvlies manifesteren.

2. Lichtflitsen voor de ogen door netvliesirritatie

Het zien van lichtflitsen duidt meestal op (over)prikkeling, irritatie of beschadiging van het netvlies; het lijkt dan alsof er een TL-lamp aan en uit flitst. Prikkeling van je netvlies ontstaat meestal door glasvocht oftewel het “glasachtig lichaam” dat aan je netvlies trekt, maar dat hoeft niet per se.

In bepaalde gevallen kunnen vlekken en flitsen in het oog gelijktijdig voorkomen. Indien lichtflitsen voor je ogen zich aanhoudend voordoen en gepaard gaan met een flink aantal zwarte vlekken, dan is het raadzaam om onderzoek door je oogarts te laten uitvoeren. Deze flikkerende manifestatie kan namelijk duiden op een scheurtje in je netvlies en/of op een beginnende loslating van je netvlies (netvliesloslating).

De lichtflitsen bij een beginnende netvliesloslating zitten altijd aan de zijkant van het gezichtsveld en nemen niet toe of af in omvang.

3. Aura’s zien door neurologische problemen

Visuele/optische aura’s in het gezichtsveld (‘t zien van onherleidbaar licht of glans) vindt zijn herkomst soms ook in het zenuwstelsel. Het gaat dan vaak om een tijdelijk haperingetje in de hersenen en in sommige gevallen om een serieuze neurologische aandoening. Denk maar eens aan aura’s zoals die onder meer worden waargenomen tijdens een aanval van epilepsie of oogmigraine.

Lichtflitsen die zich als gekartelde lijnen vanuit het centrum van je gezichtsveld uitbreiden, komen in veruit de meeste gevallen door neurologische problemen; dat geldt des te meer als je nadien hoofdpijn krijgt. ‘Neurologische flitsen’ in de ogen worden doorgaans in beide ogen tegelijkertijd waargenomen en duren meestal 10 tot 20 minuten.

Zichtafwijkingen kunnen dus worden veroorzaakt door o.a. migraine, maar ook het gevolg zijn van zeer ernstige complicaties van het centrale zenuwstelsel. Denk maar eens aan epilepsie, oogzenuwontsteking, acuut hersenletsel, multiple sclerose (MS), Parkinsonisme of een beroerte (TIA/CVA).

4. Vlekjes & figuurtjes IN je oog door glasvochttroebeling

Iedereen ziet weleens ‘onverklaarbare’ vormpjes en figuurtjes bewegen die zich niet buiten de ogen bevinden, maar echt IN het oog. Dit fenomeen wordt meestal veroorzaakt door vertroebelingen van je glasvocht en staat ook wel bekend als:

 • Glasvochttroebelingen
 • Floating specks oftewel ‘floaters’ (Engels voor ‘drijvers’)
 • Mouches volantes (Frans voor ‘vliegende vliegjes’)
 • Myodesopsie, afgeleid van het Griekse: myioeidès (gelijkend aan vliegen) + òpsis (zicht)

Deze troebelingen oftewel “floaters” die in het gezichtsveld bewegen worden door veel mensen waargenomen. Deze vlekjes, vormpjes en figuurtjes zijn niet altijd evident aanwezig; ze worden doorgaans extra scherp begrensd en afgetekend en méér gecontrasteerd tegen een lichte achtergrond. Bij een helderblauwe hemel op een zonnige dag bijvoorbeeld of tegen een spierwitte muur…

Het glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd) betreft de gelei die het oog grotendeels opvult. Vlekken die in het gezichtsveld verschijnen, zijn meestal vertroebelingen in dit glasvocht. Deze troebelheden bestaan hoofdzakelijk uit minuscule gecondenseerde eiwitstructuren, bloedrestjes, cellulair restmateriaal, vuiltjes en krasjes in het glasvocht. De ‘vervuiling’ werpt als het ware een schaduw op je netvlies die –afhankelijk van de exacte veroorzaker– bijvoorbeeld wordt waargenomen als:

 • Schaduwachtige ‘vlekjes zien’
 • Stofjes die rondzweven c.q. rondzwieren in je oog
 • Hinderlijke draadjes, sliertjes, slangetjes of kronkeltjes
 • Puntjes & stipjes waarnemen
 • Buisjes, staafjes, streepjes of lijntjes in je blikveld
 • Ringetjes, cirkels of bolletjes
 • Spinnenwebben + stofwebjes + lijnstructuren
 • Wolkjes in je gezichtsveld

‘Gezond’ (zuiver + helder) glasvocht laat lichtstralen ongehinderd op het netvlies terechtkomen. Vervuiling van het glasvocht uit zich daarentegen in vlekkerige vertroebelingen in ‘t blikveld; soms stil/statisch, maar soms ook beweeglijk/dynamisch. Een bekend fenomeen is het langzaam omlaag zakken van floaters onder invloed van zwaartekracht. Ook kunnen mouches volantes bewegen als je je ogen beweegt of je focus verlegt. Zodoende kun je je blik nooit écht focussen op floaters en blijven ze als het ware ongrijpbaar. Ze kunnen daarentegen ook juist je oogbeweging vólgen.

In de meeste situaties vallen de troebelheden niet op, maar onder bepaalde omstandigheden kunnen ze plots worden waargenomen… Denk maar eens aan felle zon, je ogen dichthouden (of juist plots openen), een bepaalde (effen + lichte) achtergrond, langdurig op iets focussen etc. Na een tijdje worden de vertroebelingen doorgaans kleiner. Ze vervagen langzaamaan en geven steeds minder hinder, totdat je ogen zich opnieuw hebben scherp gesteld en je weer een vlekkeloos gezichtsveld ervaart.

Iedereen ziet weleens kortstondig vlekken voor de ogen als ze zich per ongeluk op floaters concentreren; soms eenmalig, maar vaak keren ze sporadisch op min of meer dezelfde plek terug. Als je daarentegen continu vlekjes in je blikveld waarneemt, kun je maar beter contact opnemen met huisarts, opticien of oogziekenhuis. Dit kan namelijk te maken hebben met een ernstige oogbeschadiging, oogziekte of oogafwijking. Overigens kunnen ook ‘onschadelijke’ mouches volantes worden weg gelaserd indien je er last aan ondervindt.

Van nature komen er altijd wel een aantal floaters voor in glasvocht. Mogelijke oorzaken van verergering van glasvochttroebeling zijn o.a. het verouderingsproces, glasvochtloslating, diabetes mellitus (suikerziekte), oogtrauma, oogoperatie en uveitis (oogontsteking). Als je heel veel last ondervindt aan floaters, spreekt men ook wel van DVS (Degenerative Vitreous Syndrome).

Sommigen beschrijven mouches volantes zelfs als oogwormpjes, maar hoewel floaters gekronkeld van vorm en beweeglijk kunnen zijn, heeft dit fenomeen niets te maken met levende beestjes. Het zijn simpelweg cellulaire restmaterialen en kleine proteïnestructuren die vrij rondzweven in het glasachtig lichaam van je oog. (bron + bron)

Let op: als je vlekjes ziet terwijl je je ogen DICHT hebt, neem je waarschijnlijk de proteïnestructuren in je oogleden waar. In dit artikel over glasvochtafwijkingen zoals glasvochttroebelingen en glasvochtbloedingen kun je desgewenst meer lezen over afwijkingen van het glasvochtig lichaam…

5. Zwart of wit voor je ogen zien

Als je het zwart voor je ogen krijgt, is dat 9 van de 10 keer gerelateerd aan een te lage bloeddruk. Zwart zien betekent meestal niet dat je bloeddruk stelselmatig of chronisch te laag is, maar veeleer dat je bloeddruk acuut en tijdelijk daalt. Aan het plotselinge dalen van de bloeddruk kunnen allerlei onderliggende oorzaken ten grondslag liggen. Denk maar eens aan:

 • Te snel opstaan, pijlsnel een trap op rennen etc.
 • Uitdroging, uitputting of uithongering
 • Gebrek aan (elektrolytische) mineralen of spoorelementen
 • (Overmatig) gebruik van bepaalde medicijnen, drugs, alcohol, cafeïne e.a.
 • Problemen met hart of bloedvaten
 • Neurologische problemen (v.w.b. hersenen en (para)sympathisch zenuwstelsel)
 • Hitte (oververhitting) of kou (onderkoeling)

Zwartheid voor de ogen is meestal onschuldig en kan zich openbaren van kleine zwarte stippen (al dan niet met sterretjes) tot grote zwarte vlekken tot een egaal zwart blikveld. Vaak krijg je bij een tijdelijke bloeddrukverlaging niet alleen maar te maken met zwart voor je ogen, maar wordt je tevens licht in het hoofd en krijg je te kampen met duizeligheid, gehoorverlies, fysieke zwakte of zelfs flauwvallen c.q. bewusteloosheid.

Krijg je het ineens zwart voor je ogen door toedoen van een plotse bloeddrukverlaging, ga dan even languit plat op je rug liggen; zodoende kan je bloed zich gemakkelijk richting je hersenen begeven, waardoor je je waarschijnlijk snel weer beter voelt. Overigens kan zwart zien ook te maken hebben met een lage bloedsuikerspiegel, bijvoorbeeld door te weinig eten en/of energiegebrek. Zowel mentale oververmoeidheid (door werkstress, sociale strubbelingen, financiële problemen etc.) als fysieke uitputting (qua calorieën uit beschikbare koolhydraten).

6. Draaien voor je ogen: draaiduizeligheid

Draaiduizeligheid houdt in dat je de omgeving ziet draaien terwijl je stilstaat, waarbij je duizelingen en gerelateerde duizeligheidsklachten ervaart. Meestal kun je hierdoor moeilijk je evenwicht bewaren of heb je het gevoel om te vallen, waardoor je je ergens aan vast moet grijpen. Dit fenomeen kan gepaard gaan met gedesoriënteerdheid en een licht en zweverig gevoel in het hoofd. Andere verschijnselen zijn o.a. verminderd gehoor, oorsuizen, hoofdpijn, misselijkheid, braken, hartkloppingen, transpireren, moeite met praten, dubbelzien, benauwdheid, angst en/of flauwvallen. De klachten kunnen geleidelijk of acuut ontstaan… sporadisch of continu aanwezig zijn… optreden, verergeren of juist verminderen onder bepaalde omstandigheden.

Normaliter krijg je voortdurend informatie aangereikt over de ruimte waarin je je bevindt en over de positie jouw lichaam daarbinnen aanneemt. Deze informatie is afkomstig van de evenwichtsorganen in beide binnenoren, van je ogen en van de spieren en pezen in o.a. je benen en nek. Alle info wordt verwerkt door je hersenen; dankzij deze info kun je je evenwicht bewaren en indien nodig je houding aanpassen.

Als er een verstoord signaal binnenkomt, kan draaiduizeligheid optreden. Een stoornis op elk van de hierboven genoemde plaatsen in het systeem kan duizeligheid en evenwichtsklachten veroorzaken. Hierbij valt te denken aan een aandoening van een evenwichtsorgaan (ontsteking, doorbloedingsstoornis e.a.), een migraineaanval, de ziekte van Ménière, loszittende c.q. zwevende oorsteentjes, benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD), plotselinge bloeddrukdaling (orthostatische hypotensie), bloedsuikerdaling, alcoholgebruik, medicijngebruik, vergiftiging, angst, latente hyperventilatie, depressiviteit etc.

In geval van draaiduizeligheid zal een arts meestal je oogbewegingen, binnenoren, evenwichtsorganen, lichaamshouding en evenwicht inspecteren, evenals metingen verrichten van hartslag, bloeddruk en bloedsuiker. Soms ook een gehoortest en CT-scan of MRI-scan.

7. Sterretjes zien…

Veruit de meeste mensen zien weleens sterretjes voor de ogen; meestal door toedoen van snel bukken, snel opstaan, flauwvallen of een klap op het hoofd. Vooral bij het stoten van je hoofd of het incasseren van impact zie je kleine, felle lichtflitsjes in de vorm van sterretjes in je gezichtsveld verschijnen; deze worden veroorzaakt door een sterke prikkeling van je netvlies.

Dat komt doordat je netvlies uitsluitend kan reageren op licht en niet in staat is om te reageren op pijn. Als er iets misgaat met je netvlies (druk, rek, aanraking, zuurstofgebrek etc.) zul je dan ook geen pijn ervaren, maar sterretjes of vreemdsoortige kleurenpatronen.

Als er –door druk op het oog, een klap op je hoofd, een onprettige oogbeweging o.i.d.– druk op of rek aan het netvlies optreedt, ervaar je dus geen pijn, maar sterretjes. Hetzelfde geldt als je je heel heftig inspant of te lang je adem inhoudt, waardoor je netvlies eventjes te weinig zuurstof aangereikt krijgt.

In principe is ‘sterretjes zien’ vergelijkbaar met pijn en meestal onschuldig. Zoals pijn door een mankement kan worden uitgelokt, geldt dat echter ook voor sterretjes. Sterretjes voor je ogen kúnnen dus ook een teken zijn dat je netvlies wordt overbelast door druk, rek, irritatie, ontsteking of inspanning en toe is aan rust.

In sommige gevallen kan het zien van sterretjes voor de ogen zelfs een teken zijn van een ernstig onderliggend probleem; vooral als het zeer onverwacht en plotseling gebeurt, dus als er geen evidente oorzaak is, als het uitsluitend in één van beide ogen gebeurt of als de sterretjes niet snel vanzelf weer weggaan, dien je altijd even contact op te nemen met je huisarts.

Een zeldzame en recentelijk erkende aandoening die ‘sneeuw’ of ‘statische ruis’ in het blikveld kan veroorzaken is oogruis, ook wel bekend als ‘Visual Snow’ of ‘Visual Static’.

De elektrische prikkels die vanuit je netvlies naar je hersenen worden gestuurd, worden door de hersenen dus niet geïnterpreteerd als pijn, maar als sterretjes, kleurenpatroontjes of lichtflitsjes.

8. Luchtspiegeling (fata morgana)

Een welbekende (maar niet erg waarheidsgetrouwe) uitbeelding van fata morgana’s is het gebruik ervan in stripboeken en tekenfilms. Men ziet in een ogenschijnlijk eindeloze woestijn ineens een paradijselijke oase… Vandaar dat de term ‘fata morgana’ ook nog weleens foutief wordt gebruikt voor een spreekwoordelijk ‘lichtpuntje in de duisternis’ of voor illusoire (utopische, religieuze en fictieve) paradijselijke plekken zoals Walhalla, Nirwana, Eldorado en Elysium.

In werkelijkheid is een fata morgana niets meer of minder dan een luchtspiegeling die ontstaat onder invloed van warmtereflectie. Het is een optisch fenomeen dat voortvloeit uit temperatuurinversie: een verschijnsel waarbij grote temperatuurverschillen bestaan tussen luchtlagen. Het scheidingsvlak tussen de verschillende luchtlagen kan zich onder bepaalde omstandigheden als spiegel of lens gedragen. Verschillen in luchtvochtigheid, afstand, invalshoek en lichtbreking kunnen resulteren in geïnverteerde, vervormde en verstoorde aanblikken die het effect van de fata morgana aanzienlijk versterken.

Een bekend voorbeeld van luchtspiegeling is als je op een snikhete en nagenoeg windstille dag een geasfalteerde weg ziet; doordat deze intens is verwarmd door de zon, ontstaat er een laag warme lucht direct boven het wegdek, waardoor een ‘luchtspiegeling naar boven’ optreed en het lijkt alsof er bijvoorbeeld water op de weg ligt. Rijdt er een auto op die plek, dan kun je het spiegelbeeld van de auto bóven het wegdek waarnemen.

Als zich aan het aardoppervlak koude lucht ophoudt met een grotere optische dichtheid dan de warme lucht erboven, ontstaat een ‘luchtspiegeling naar beneden’. Het grensvlak bevindt zich dan relatief hoog, waardoor de onderkant van de laag het licht weerkaatst dat erop valt. Zodoende kun je bijvoorbeeld een eiland zien dat in feite achter de horizon ligt. De meest realistische fata morgana’s worden veroorzaakt door een combinatie van opwaartse en neerwaartse luchtspiegelingen. De contouren van een landschap kunnen tussen 2 spiegelende luchtgrensvlakken namelijk kilometers verderop te zien zijn!

9. Vliegje of vuiltje óp je oog

De meest voor de hand liggende oorzaak van een vreemd figuurtje in je blikveld is een stofje, vuiltje, pluisje, polletje, zandkorreltje of vliegje dat in je oog is gewaaid. Het zit dan op de buitenkant van je ooglens, half onder je ooglid verscholen of in een van beide ooghoeken gekleefd.

10. Vertroebeling door staar

Tot slot kan een oogafwijking bijdragen aan het waarnemen van vreemdsoortige vormen en figuren in je blikveld. Denk maar eens aan refractie-afwijkingen zoals verziendheid, bijziendheid en astigmatisme, maar toch ook staar. In geval van staar oftewel cataract treedt vertroebeling van de ooglens op, waardoor je waziger en grauwer gaat zien.

Tot slot

Al met al kunnen er allerlei tijdelijke of permanente afwijkingen in het gezichtsveld worden waargenomen zoals bijvoorbeeld het zien van gekartelde vormpjes, bewegende figuurtjes, heldere sterretjes, witheid, zwartheid, flitsen, floaters en aura’s. De onderliggende oorzaak is in de meeste gevallen van onschuldige aard, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Mocht je je zorgen maken, neem dan altijd even contact op met je huisarts.

Deel hieronder jouw vragen, ervaringen en bevindingen omtrent het zien van vreemde gewaarwordingen in je blikveld!

68 Reacties

 1. Hallo, ik heb af en toe, 2 à 3 x per jaar, dat ik ineens in beide ogen vanuit het midden een soort diamant vorm( zigzag en schittering) zie die daarna als een soort cirkel naar de buitenkant van het blikveld verschuift/ uitbreid en het vanuit het midden weer “gewoon”word. Op het laatst zie ik “het”alleen aan de buitenrand van mijn blikveld, duurt ongeveer een half uur tot een uur. Wat kan dit zijn?

  • Ja dit heb ik dus ook, een jaar geleden had ik dit regelmatig (ook in de auto) en nu sinds vanochtend heb ik opnieuw een aanval. Ik kan amper nog scherp zien. meestal heb ik dit in mijn linkeroog en ik zie ze ook als ik mijn ogen sluit. ik wil ook graag weten hoe dit komt.

  • Dit is stille migraine. Gaat vanzelf weer over.
   Ik heb het ook en ben blij dat het geen echte migraine is.

 2. Hoi, Sinds een aantal dagen zie ik met mijn rechteroog een soort lichtgevend vormpje als ik knipper, deze valt het beste op als ik in de lucht kijk of tegen een lichte/ witte achtergrond. Het vormpje is ook constant aanwezig, soms is het iets groter, dan weer kleiner. Ik zie voor de rest wel goed en niet wazig. Wat zou dit kunnen zijn?

 3. Ik heb vlooien in mijn flat, ondanks dat ik iedere dag stofzuig! Nu zie ik af en toe larven door de kamer zweven en ze hebben het steeds op mijn ogen gemunt ik voel ze dan en mijn ogen zitten dan vol met korreltjes. Wanneer ik het iemand vertel kijken ze mij aan of ik ze zie vliegen.

 4. Sedert enkele weken heb ik last met mijn rechteroog. Ontdekt door het kijken door de zoeker van mijn fototoestel. Ik zie geen rechte lijnen meer er komen oneffenheden en bogen ertussen. Als ik met mijn linkeroog kijk heb ik dat niet. Kan iemand mij helpen. Ik moet er ook bij zeggen dat ik Femara (letrozol) neem na borstkanker. Kan het daardoor zijn daar Femara veel bijwerkingen heeft?

 5. Alle vormen van mouche voulantes, of wel Frans voor vliegende snorretjes, en vlekjes, sterretjes, aura en of lichtflitsen zien worden veroorzaakt door ophoping van incompatibele voedingsstoffen, meestal resten van eiwit structuren in een deel van het oog. Wanneer zulke vlekjes continu zichtbaar zijn dan is deze afvalstoffenophoping in de lens van het oog, en dat is het begin van cataract of wel grauwe staar. Wanneer zulke vlekjes niet continu zichtbaar zijn maar af en toe voorbij ‘drijven’ dan is deze afvalstoffenophoping in het achterste deel van het oog en dan is het begin van glaucoma of wel groene staar, waarbij de intra-oculaire druk van het oog, de druk in het oog, verhoogd is. Deze druk is bij mensen die compatibele voeding eten, drinken en smeren minder dan 12 mmHg. De intra-oculaire druk (iod) is te meten met een apparaat bij opticien en oogarts, u voelt dan een lucht pufje in het oog. Maar de opticien zal u pas doorverwijzen wanneer de i.o.d. meer is dan 20 mmhg en meer dan 24 mmhg wanneer u ouder bent dan 30 jaar. Ook aura’ s of lichtflitsen zien wordt veroorzaakt door incompatibele voeding, waarbij rest afvalstoffen in het oog worden opgeborgen. Je bent dus ziek door voeding. De migraine patiënten zien dan vaak zulke aura’s want zij zijn ook ziek door voeding. Elke behandeling, regulier of alternatief, die deze incompatibele voeding niet eerst vaststelt en dan niet deze incompatibele voeding uit uw laat wegnemen, door u op een compatibel dieet in te stellen, haalt de oorzaak niet weg. Dan blijven al deze behandelingen alleen beperkt tot symptoombestrijding, helaas zo is het. Een incompatibel dieet geeft u snel weer goed zicht zonder operatie. Wilt u meer weten, ZiekDoorVoeding.nl leggen we alles uit. Dit is de website van de Patiënten Stichting VIDA betekent Verenigd Patiënten Platform Immunologische Disorders Alimentair-geïnduceerd… Van harte beterschap!

 6. Hey ik ben 21 jaar en loop al een aantal jaar met problemen. Ik heb namelijk allemaal puntjes / sterretjes in me zicht die nooit weggaan. Ik heb t niet over die zwarte vliesjes die meebewegen met t oog want daar heb ik totaal geen last van. Ik heb snel last van draaierig gevoel in me hoofd zodra ik me hoofd draai naar links, rechts, boven en naar beneden. Vaak heb ik ook dat als ik naar iets kijk wat compleet stil staat dat het toch beweegt vanwege de puntjes / sterretjes in me beeld. In het donker zie ik amper omdat de puntjes dan helemaal goed te zien zijn. Door deze klachten ben ik dingen naar me toe gaan trekken zoals, paniek / angst omdat ik me vaak zo raar voel. Toen ik had gelezen wat er allemaal te zien is op deze pagina komen er een aantal dingen heel erg bekend voor. Om het voor de laatste keer goed duidelijk te maken (sterretjes / puntjes over heel het gezichtsveld die nooit weggaan; het gevoel hebben dat er nooit iets compleet stilstaat maar lijkt te bewegen vanwege deze bewegende puntjes; heel vaak draaierig voelen als ik me hoofd beweeg; dingen gecreëerd zoals paniek en angst onzekerheid). Ik ben een aantal jaar geleden naar de oogarts geweest in ’t ziekenhuis en die heeft gezegd dat er niks aan de hand was. Ik weet bijna 100% zeker dat er iets niet goed is omdat dit probleem mijn dagelijkse leven erg beïnvloedt. Ik hoop dat jullie tips hebben hoe ik dit kan aanpakken. In ieder geval heel erg bedankt voor ’t lezen van mijn probleem en een fijne dag verder!

  • Beste O.J., Ik parafraseer een oudere reactie mijnerzijds: “(Al dan niet gekleurde) sterretjes zien kan allerlei oorzaken hebben. De onderliggende oorzaak wordt veelal vastgesteld aan de hand van aanvullende symptomen. Ervaar je –naast draaiduizeligheid– bijvoorbeeld ook hoofdpijn, misselijkheid, vaag zicht, halo’s, overgevoeligheid voor licht (fotofobie), overmatig knipperen met de ogen (blefarospasmen), afnemend gezichtsvermogen (amblyopie) en/of lichtflitsen (al dan niet in het donker)? Of vliegen er binnenin je oog kleine deeltjes rond die waarneembaar zijn als schaduwen in je gezichtsveld? Sterretjes zien, kan onder andere te maken hebben met witte bloedcellen die door de adertjes in de ogen (waaronder de netvliesslagader), maar ook met BFEP (Blue Field Entoptic Phenomenon c.q. Blauw Veld Entoptisch Fenomeen c.q. Scheerer’s Fenomeen), Visual Snow / Visual Static, fotopsie / photopsie, et cetera. Overigens wordt fotopsie (het zien van vonken of sterretjes) onder meer gezien bij migraine, epilepsie, anemie en netvliesloslating. Laat vooral ook je bloeddruk en oogdruk eens controleren, want de vroege symptomen van glaucoom (verhoogde intraoculaire oogdruk) zijn vrij gering en subtiel.” Persoonlijk zou ik een second opinion aanvragen bij een tweede oogarts of optometrist… Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

  • Hai OJ, helaas deel ik je misère en die heet Visual Snow. Het is nogal betreurenswaardig van dit artikel dat er daar met geen woord over wordt gesproken. Een medicijn of behandeling is er nog niet, maar er zijn een paar dokters mee bezig. In de VS, dr Abraham en in Leiden prof. Ferrari. Succes, man. Mij heeft t veel geholpen met een psychiater te praten om het een ‘plek’ te geven. Blijf gezond en al het beste. P.s. Het belangrijkste wat ik je mee kan geven: je bent niet gek, het is er echt en continu. Weinig mensen zullen je begrijpen, maar ik heb een x afgesproken met een groep medelotgenoten in Rotterdam. Je bent dus niet alleen. Groet, Kees

 7. ik heb met grote tussenpozen vreemde draaiende diamanten ringen in me ogen. gaat gepaard met een naar gevoel en witte gelaatskleur. een tijdje liggen en langzaam gaat het weer weg. iemand enig idee?

  • Hoe groot zijn de tussenpozen ongeveer? Dit klinkt een beetje als aura’s zoals die kunnen voorkomen bij o.a. epilepsie en migraine.

  • Hooguit vier of vijf keer per jaar heb dat nu een jaar of twintig. Heb op google nergens iets kunnen vinden erover. De bloeddruk was in ieder geval wel oké.

 8. Sinds 3 dagen (ja echt, vanaf nieuwjaarsdag) zie ik in mijn rechteroog wittige stilstaande vlekjes. Ik dacht eerst aan een vieze bril, zo lijkt het. Maar ook zonder bril zie ik die witte vlekjes. Het is alsof ik door een witte vitrage kijk… Zeer hinderlijk. En eerlijk gezegd heb ik ook achter in mijn nek iets wat lijkt op hoofdpijn. Maar ik heb nooit hoofdpijn. Moet ik me zorgen maken?

  • Dit klinkt als eventuele / potentiële glasvochttroebelingen.

 9. Hoi mijn opa van 86 heeft staar gehad en is daaraan behandeld, nu heeft hij sinds maanden al druppels voor zijn ogen elke dag 3x per dah maar hij neemt ook diclofenac erbij en nu heeft hij last van dingen die er niet zijn, zeg maar. Hij denkt een kettinkje te zien op de grond maar het ligt er niet, ziet een man voor zijn deur terwijl die er niet stond… Maar als hij zijn linkeroog dichtdoet (staar-oog) dan ziet hij die dingen niet… Hij heeft er erg last van en wordt pas in januari geopereerd… Ik maak me erge zorgen want hij is verder super gezond en goed te been… Is er iemand die dit kent / herkent?

  • Persoonlijk zou ik in zijn situatie contact opnemen met de huisarts of liever nog met de oogarts / oogchirurg die de staaroperatie / cataractoperatie heeft uitgevoerd. Deze moet als geen ander in staat zijn deze zichtafwijking te verklaren.

 10. Hey, Ik heb sinds 9 maanden last van witte lichtpuntjes / sliertjes die 1 seconde zichtbaar zijn, het zijn er duizenden en ze flikkeren de hele tijd. Ik zag ze vroeger alleen op lichte achtergronden en in de lucht maar het is erger geworden, ik zie het bijna overal. Als ik met mensen praat zie ik ze soms op hun gezicht, op wegen, op auto’s… Binnen en in donkere kamers heb ik het niet. Het zijn geen mouches volantes want daar heb ik ook last van maar dat is het niet. Het zijn eerder witte schitteringen. Ik ben naar 2 oogartsen gegaan maar die kunnen niets vinden…. Alles is oké. Iemand hier ervaring meer? Misschien komt het door stress? dank u! Groetjes, Aur

  • Ik ben ook op zoek naar een verklaring voor mijn oogklachten. Wat jij omschrijft, lijkt visual snow. Het was eens bij op tv bij “Je zal het maar hebben”. Daar bootsen ze het ook na. Misschien kan je die uitzending terugkijken en kijken of jij hetzelfde ziet. Sterkte joh!

 11. Sinds een paar weken neem ik wat vreemde dingen waar voor mijn ogen. Allereerst zie ik met name bij zonlicht en lichtere achtergronden transparante en schaduwachtige figuren in de vorm van slierten en een soort zwevende vliegen waar. Ze lijken met mijn ogen mee te bewegen en soms naar beneden te dwarrelen als het ware. Ook ervaar ik een gevoel van lichtgevoeligheid; licht op het scherm op mobiel en iPad is teveel bijvoorbeeld maar ook het licht buiten. Dit lijkt wel te variëren in ernst per dag maar het liefst sluit ik alle gordijnen in huis, ook om de eerdergenoemde figuren te ‘weren.’ Daarnaast ervaar ik prikkende / branderige ogen, ook dit neemt toe en af per dag. Het varieert. Ik heb het gevoel alsof er iets in mijn ogen zit (met name rechts), een verstopt klein vuiltje of zo maar kan niets vinden. Gebruik al enkele dagen druppels voor droge ogen, ook om te spoelen, zonder resultaat. Naast deze klachten zijn er ook andere dingen waar ik me zorgen over maak. Enkele weken geleden zag ik gekleurde figuren (caleidoscopisch) had het wat van weg. Binnen nog geen halve minuut was dit weg. Er volgde een hele lichte hoofdpijn, maar niet heel erg noemenswaardig. Ik slikte destijds flecaïnide-acetaat 200mg per dag maar na neerleggen bij artsen werd dit middel gestopt, ook al zou het volgens hen geen bijwerking ervan zijn. Heel af en toe zag ik een lichtgevend vonkje uit mijn rechter ooghoek schieten. Als ik het probeerde te volgen, zweefde het als het ware ongrijpbaar met mij mee. Huisarts had hiervoor oogarts gesproken, maar deze gaf aan dat dit niets ernstigs is. Ook had ik een ruime week geleden een vermoedelijke migraine aanval. Mijn zicht werd plots niet volledig, het kon niet meer een scherp beeld vormen, blinde vlekken als het ware. Dit hield ongeveer 15-20 min aan en daarop volgde knallende hoofdpijn met een enorme lichtschuwheid. Een donkere kamer en de ogen sluiten is alles wat ik wilde. Dit hield zeker een paar uur aan, hierna een flink kater gevoel aan overgehouden voor 1 dag. In mijn eerste zwangerschap was ik ook bekend met ernstige migraine-aanvallen (veel erger dan dit) met volledige tijdelijke blindheid, maar eigenlijk ben ik al een paar jaar aanvalsvrij. Ik ben op dit moment ruim 34 weken zwanger; bloeddruk is goed; sta onder veel emotionele stress en spanning en slik momenteel digoxine voor mijn ongeboren kind die een ernstige hartritmestoornis heeft. Ook heb ik voor vele weken heel slecht geslapen, nu slechts sinds 3 nachten een heel stuk beter door gebruik oxazepam. Hoor heel graag jullie reacties hierop.

  • B12 spuit ik zelf preventief. Schildklier, nier en leverfuncties worden regelmatig geprikt vanwege digoxine spiegel.

  • De transparante figuurtjes/schaduw vliegjes doen mij heel erg ovreeenkomen op het fenomeen ‘ Mouches Volantes ‘ dit schijnt bij ernstige vermoeidheid te kunnen voorkomen of verergeren las ik.

 12. Ik heb al een lange tijd (5 jaar) last van situatie 1,2 en 3. Ik ben al meerdere keren getest op functies van mijn ogen, hersenen etc. Ook op scans is niks te zien en mijn bloeddruk etc. is normaal. Zouden behalve neurologische problemen nog andere dingen mogelijk zijn die niet te herkennen zijn? En wat zou ik hieraan kunnen doen als doktoren niks kunnen vinden?

  • Door wie ben je getest en middels welke testmethoden? Heb je daadwerkelijk neurologisch onderzoek bij een volleerd neuroloog ondergaan? Of alleen de standaard oogtests bij een oogarts?

  • In het ziekenhuis: Scan van mijn hersenen en een aantal testen voor mijn hersenen / ogen. Een volleerd neuroloog dus. Als er echt iets mis was, zouden ze het gezien moeten hebben (volgens de doktoren). Zou het ook door psychische problemen kunnen komen? En hebben jullie hier ervaring mee?

 13. Ik heb sinds een paar maanden dat wanneer ik net een beetje ingedommeld ben allemaal mensen cq kinderen zie ze willen bij mij in bed en proberen van alles om in bed te kunnen . Als ik ze met een beetje boos gezicht ze weg stuur is het maar even en gaan dag weg . Het is eng omdat ze heel duidelijk aanwezig zijn , ik weet dat ze niet echt zijn maar toch blijft het eng . het zou vlgs mijn MS verpleegkundige iets met het visuele zijn .

 14. Hallo, Ik ben ongeveer een jaar geleden aan cataract (grijze staar) geholpen vlak na de operatie had ik aan de zijkant van mijn ogen wat flitsjes af en toe daarna alleen als ik ergens ben waar fel licht (TL) brandt of kaarsjes en schemerlampjes, maar vorige week kreeg ik opeens weer aan de zijkant wat flitsjes en daarna zwarte bewegende VLIEGJES/SPINNETJES die meebewegen met oog en af en toe wazig vlekje wat op en af gaat de huisarts zegt dat het te maken heeft met vocht achter de oogbol wat in gaat drogen en die klachten veroorzaakt verder geen behandelplan zijn er meer mensen met deze klachten? Ik ga trouwens wel doorverwijzing naar oogarts aanvragen!

 15. Ik heb een hele grote bult boven mijn oog die soms klopt. Maar het is geen bult die je krijgt als je ergens tegenaan loopt. Wat kan het dan zijn? Misschien een tumor of zo dat lijkt me wel vet dan ben ik ook zo iemand die steeds sterker wordt door zijn ziekte.

 16. Op m’n slaapkamer zie ik allemaal witte dingen op de muur… lastig uit te leggen het beweegt ik tril dan ook… Het is wazig soms als ik er lang naar kijk wordt het iets, een gezicht vorm of een lichaam achtig iets vorm.. ik ben erg bang ik heb dit niet al mijn hele leven. ik ben 13 jaar. ik heb dit volgens mij op het punt dat ik bijna ging verhuizen… ik zat in een tussenhuis een soort camper in het bos haha maar daar zag ik het soms ook soms.. nu ik hier ben net twee weken heb ik dit altijd.. kunnen jullie mij alsjeblieft helpen! ik wil weten wat dit is! xx Zoë

  • Hoi Zoë, Als je naar een witte muur kijkt dan zie je vaak vlekken. Als je naar die vlekken kijkt, dan bewegen die vlekken mee. Dat komt door oogvocht en dat is heel normaal. Dat je gezichten ziet is ook normaal. Onze hersenen zijn speciaal gemaakt om gezichten te herkennen. Daardoor herkennen we heel snel gezichten in vlekken en vormen. Omdat jij daar van bent geschrokken en je er extra op let, ga je dat nog sterker zien. Als je bang bent in het donker dan ga je ook denken dat er van alles beweegt. Wanneer je extra alert bent dan zoeken je ogen namelijk naar bewegingen en gezichten, dus dat gebeurt er. Het is dus heel normaal. Over die gezichten hoef je je dus helemaal geen zorgen te maken.

 17. Ik heb al een tijdje last van het zien van blinde vlekken met allebei de ogen. Ik heb ook zeer regelmatig last van migraine. Wat zou de oorzaak van deze klacht kunnen zijn?

 18. Hallo, Ik heb een vraag ik zie soms een wit vlekje net onder het midden van mijn gezichtsveld. Het duurt maar kort na paar seconden is het weer weg. Maar komt wel regelmatig terug. Wat kan dit zijn?

 19. Hoi ik zie de hele tijd flikkerende vlekjes voor één of twee ogen dat weet ik niet maar wat kan ik eraan doe? Want ik krijg er hoofdpijn van. Help me alsjeblieft!

 20. ik heb last van een zwart wolkje of mist in mijn linker oog. deze zie ik alleen als het licht is. ik kan dan ook slechter zien met dit oog. Ik heb dan ook last van hoofdpijn. en ik zie al een lange tijd aura’s, niet alleen als ik ergens lang naar kijk maar ook gewoon zo. ik heb ook vaker last dat als ik te lang sta dat mijn zicht allemaal sterretjes wordt en dat ik dan een soort elektrische gehoor krijg en het gevoel dat ik flauw ga vallen. ik moet dan ook gaan zitten want staan of lopen is me dan teveel. wat kan dit zijn en moet ik ermee naar mijn neuroloog?

  • Je schrijft “mijn neuroloog”… Ben je bekend met een neurologische aandoening zoals epilepsie of migraine?

 21. Deze oogaandoening komt heel vaak voor, vooral zomers en ook als je langdurig, een uur bij een kopieer machine hebt gestaan, de balletjes en figuurtjes die je ziet hebben vaak genoeg niets met je oog zelf te maken, maar met je ooglid. Hier in zitten heel kleine smeerkliertjes en traanbuisjes, die wat vervuilt raken. maak je oogleden dagelijks schoon met oogmake-up remover, dit hoeft geen duur merk te zijn, die van Etos voldoet trouwens uitstekend, maar een ander merk mag natuurlijk ook. Doe dit met een wattenschijfje en knijp je ooglidranden ook een beetje uit. Verder kun je Vidisic Carbogel gebruiken, die zitten verpakt in handige dagdosis sticks, deze laatste te verkrijgen via recept. Blijf er niet te lang mee doorlopen soms wordt het zo erg dat je krasjes op je oogvlies krijgt, het voelt als of er zand in je oog zit. Alhoewel dit vaak na behandeling wel weer snel geneest is het zeer onprettig en doen je ogen soms erg pijn bij zonlicht. Zalf in je ogen is echt achterhaald en meestal uit den boze, tenzij je oogarts het natuurlijk voorschrijft.

 22. Hoi, ik heb snel hulp nodig. Ik ben 15 jaar en zie al 5 jaar non-stop vliegende puntjes. Ik word er nu gek van. Ik heb in de tijd dat ik het kreeg veel/lang in de zon gekeken, ik ben nu boos op mezelf omdat ik denk dat het hierdoor komt. Weet iemand wat er aan de hand is? Mvg, Essen

 23. G van der Weijden Reageer

  Ik heb al een poosje last van kartels (witte bliksemschichten) aan de buitenranden van mijn ogen, het begint aan 1 oog en breid zich soms uit naar het andere oog, soms blijft om in 1 oog hangen, dit duurt meestal een hal uur, daarna ben ik emotioneel labiel en erg vermoeid, waar komt dit door?

  • Heb je er ook andere klachten bij: hoofdpijn, uitvalsverschijnselen, verwardheid, moeite met horen of praten?

 24. Hallo, Ik heb nu twee keer in twee weken meegemaakt dar ik ineens in mijn linker oog en dan meest ook aan linker kant in het linker ook, witte golvende licht zie. Dat duurt ongeveer een minuut tot twee en dan is het over. Wat kan dit zijn? Als ik Google lees ik de naarste dingen. Groet, Brigitte (55 jaar)

 25. Ik heb nu twee keer de ervaring dat plots in mijn linkeroog aan de linkerhoek wit beweegbaar golvend licht heb en vind dat niet prettig. Dit duurt ongeveer 1 minuut en dan is het weg. Ik ben 55 jaar. Moet ik hiermee naar de dokter??

 26. Hallo ik heb al van kinds af alleen als ik ogen sluit, dat ik een soort dambord zie daarmee kan je het vergelijken, dat komt uit het niets al draaiend op me af en vergroot dan en dan is het weg! Dit droom ik niet ik ben nog wakker dan maar met ogen dicht? Enige verklaring voor?

 27. Vandaag op school was ik op mijn telefoon aan het kijken, en opeens krijg ik allemaal bewegende vlekjes voor mijn oog. Heel raar is dat het maar voor één oog was (de linker) en niet die andere. Vlak nadat ik die bewegende vlekjes voor mijn oog kreeg, kreeg ik een steek in mijn hoofd (een soort hoofdpijn gevoel) en die steek in mijn hoofd kreeg ik alleen rechts, niet links. Weet iemand misschien wat ik heb? of is het gewoon één keer en niet erg en zo…

 28. Hallo. Ik heb sinds een paar dagen dat ik een klein zwart vlekje/vormpje zie met mijn rechter oog. Ik moet er wel op concentreren wil ik het zien. Maar als ik in daglicht of vel licht ben zie ik het duidelijk. Ik weet niet zeker wat dit is. Ook weet ik niet hoe het er gekomen is. Kan het er iets mee te maken hebben dat ik veel naat een computer beeldscherm kijk? Moet ik hiermee naar een doktor of gaat het vanzelf weg?

  • Als het vormpje permanent aanwezig is, zou het bijvoorbeeld een glasvochttroebeling (floater) kunnen zijn. Voor uitsluitsel zul je echter een oogarts of opticien moeten raadplegen.

 29. Ik heb soms dat ik bijna niets meer zie, alleen nog in het midden van mijn zicht. Het is dan alsof ik in de zon heb gekeken en dat verspreidt zich dan vooral aan de boven en buitenkant van mijn zicht. Soms duurt het 10 minuten maar het kan ook uren aanhouden. De opticien had het over staafjes en rondjes die niet snel genoeg werken?

  • Bedoel je misschien kegeldystrofie of kegel-staafdystrofie: een afwijking van de kegeltjes en/of staafjes in je netvlies?

 30. Hallo, Aan beide ogen ben ik een aantal jaar terug aan de staar geopereerd. In mei jongstleden op controle geweest, alles was goed. De laatste 2 dagen is het echter net alsof er allemaal kleine vliegjes voor mijn ogen vliegen, wat niet zo is. Allemaal zwarte stipjes. Wat kan het zijn en wat zou ik kunnen doen? Dank U voor een reactie.

  • Dit zouden zowel glasvochttroebelingen (mouches volantes) kunnen zijn als een andersoortige glasvochtprobleem. Persoonlijk zou ik hierover contact opnemen met je huisarts.

  • M.A. Deurloo

   In december en in januari van dit jaar heb ik staaroperaties gehad. Nu heb ik in het oog een ronde stip, heel donker in mijn linkeroog. Pijn heb ik niet maar het zit een 5 cm kijkgedeelte in het linkeroog. Ook heb iets zelfde, maar vaag in mijn rechteroog. In het linkeroog sprong het er vanzelf in. Mijn reactie was: Ik was bessen aan het wassen en dacht bah, ook al een spin in de bessen! Ik trachtte het te verwijderen, maar er was geen spin. Het is nu al 3 weken zo en hoopte dat het weg zou trekken. Kan ik mijn oogarts bezoeken? Ria

 31. Hoi, Vaak voel ik in één keer dat de grond onder m’n voeten verdwijnt. Dan heb ik het gevoeld dat ik omval. Daarna hoor ik gesuis/gepiep in m’n oren en is de wereld wazig of zwart-wit. Geregeld zie ik vlekken en sterretjes voor m’n ogen wat lang duurt voordat die verdwijnen of ik zie plotseling een lichtflits. Als ik 20 minuutjes gefietst heb, dan heb ik meestal pijnscheuten door m’n hoofd, die op dat moment het gevoel geven of de grond verdwijnt. Wat is dit voor duizeligheid? Wat moet ik hiertegen doen?

  • Koop een bloeddrukmeter en kijk de volgende keer dat je een dergelijke ‘aanval’ overkomt of je bloeddruk op peil is. Een afwijkende bloeddruk sluit neurologische problemen logischerwijs niet uit, maar mocht er niets aan de hand zijn met je bloeddruk, dan is de kans EXTRA groot dat de onderliggende oorzaak van je zichtproblematiek van neurologische aard is. Ik ben geen arts, maar ik verwacht dat er iets aan je bloeddruk mankeert of dat er sprake is van migraine of partiële epileptische aanvallen, aangezien je ook hoofdpijn ervaart. Ik weet niet hoe vaak je hier last van hebt, persoonlijk zou ik ermee langs de huisarts gaan. Sterkte!

 32. Hallo, Ik heb nummertje 7 (sterretjes zien) al heel mijn leven lang en ik weet niet wat ik moet doen… Ze flikkeren allemaal ongelijk en met miljoenen kleuren! Zou ik naar de oogarts gaan? Of heeft iemand tips?

  • Beste Chiara, (Al dan niet gekleurde) sterretjes zien kan allerlei oorzaken hebben. De onderliggende oorzaak wordt veelal vastgesteld aan de hand van aanvullende symptomen. Ervaar je bijvoorbeeld ook hoofdpijn, misselijkheid, vaag zicht, halo’s, overgevoeligheid voor licht (fotofobie), overmatig knipperen met de ogen (blefarospasmen) of afnemend gezichtsvermogen (amblyopie), lichtflitsen (al dan niet in het donker)? Of vliegen er binnenin je oog kleine deeltjes rond die waarneembaar zijn als schaduwen in je gezichtsveld? Sterretjes zien kan onder andere te maken hebben met witte bloedcellen die door de adertjes in de ogen (waaronder de netvliesslagader), maar ook met BFEP (Blue Field Entoptic Phenomenon c.q. Blauw Veld Entoptisch Fenomeen c.q. Scheerer’s Fenomeen), Visual Snow / Visual Static, fotopsie / photopsie, et cetera. Overigens wordt fotopsie (het zien van vonken of sterretjes) onder meer gezien bij migraine, epilepsie, anemie en netvliesloslating. Laat vooral ook je bloeddruk en oogdruk eens controleren, want de vroege symptomen van glaucoom (verhoogde intraoculaire oogdruk) zijn vrij gering en subtiel. Aangezien je je hele leven al sterretjes ziet, is de kans op een oogziekte vrij gering, maar ik zou er desalniettemin mee langs de oogarts of optometrist gaan. Heel veel succes ermee! Groeten, Paul

 33. Ik heb soms als ik gestrest ben lichtflitsen meestal in mijn linker oog en daarna soms hoofdpijn. Wat kan dat zijn?

  • Dit klinkt als een vorm van migraine of een eenvoudige partiële epilepsie-aanval. Ben je hiermee al eens langs de huisarts geweest?

 34. W.Bartelts-Smit Reageer

  Als ik tegen vlakke stukken (wanden, deuren zelfs een blad papier) kijk, kijk ik door een traliewerk van vierkantjes.

 35. Ik zie zwart-witte vlekken voor m’n ogen bewegen, vooral op een witte muur of als het erg licht is. Wat is dit?

 36. Hoi, Ik zie momenteel nagenoeg de hele dag in mijn rechteroog deze vlekjes, floaters, etc. Volgens mij heb ik er in het verleden ook weleens last van gehad, maar nu dus wat meer. Ik heb geen pijn/last van mijn oog, maar omdat ik ze nu de hele dag zie, zal ik toch beter maar wel langs de dokter gaan?

  • Hoi Christiaan, Ik zag dat je eveneens een reactie hebt achtergelaten onder het artikel over tintelende handen en vingers. Dat je tegelijkertijd tintelingen en zenuwtrekjes in je vingers ervaart en vlekjes in je blikveld waarneemt, kan natuurlijk louter toeval zijn, maar dat hoeft niet per se. Ik zou hier dan ook zeker even mee langs de huisarts gaan! Groeten & sterkte, Paul

 37. jolanda blikman Reageer

  Ik maak al 20 jaar mee dat als er iets klopt (bevestiging) dat ik een gekleurd sterretje zie en dat komt altijd uit. Elke kleur heeft een verschillende betekenis.

 38. Onwijs herkenbaar! Ik zie heel vaak (vooral als ik buiten zit en tegen de zon in kijk) van die kronkeltjes die langzaamaan naar beneden zakken. Ze bevinden zich niet in de lucht voor mijn ogen, dus ze moeten wel IN mijn ogen zitten. Als ik ze probeer te volgen, verschuiven ze ook. Ik neem dus aan dat dit vertroebelingen van het glasvocht zijn? Dus ‘floaters’… Ik heb me jarenlang afgevraagd waar die dingetjes in je gezichtsveld nu eigenlijk vandaan komen.

  • Naar alle waarschijnlijkheid wel ja, al ben ik GEEN arts en kan ik dat dus niet met zekerheid beamen.

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.