Achter je ooglens bevindt zich de ‘glasvochtruimte’ oftewel de ‘glasvochtkamer’. Deze ruimte is in een optimaal gezond oog volledig gevuld met helder glasvocht. Het glasvocht wordt omsloten door een dun vliesje, genaamd het glasvochtmembraan. De volledige glasvochtstructuur wordt tezamen ook wel ‘glasachtig lichaam’ of glasvochtlichaam genoemd. Wanneer je glasvocht oftewel oog-gelei van optimale kwaliteit is, betreft het een heldere, gel-achtige substantie, waardoorheen licht ongehinderd op je netvlies terechtkomt…

Glasvochtveroudering & -vertroebeling

Aan de achterzijde van je oog zit ‘t glasvocht vast aan je netvlies (ter hoogte van de glasvochtbasis). Het netvlies is het lichtgevoelige scherm –helemaal achterin je oog– dat de binnenwand van de oogbol bekleedt. Naarmate je ouder wordt, vult het glasvocht niet langer de gehele inhoud van de oogbol op. Bovendien verandert in de loop der jaren de samenstelling van je glasvocht. Het glasvocht zal (meestal vanaf 50- à 60-jarige leeftijd) langzaamaan afnemen en vertroebelen.

In ’t kort bestaan ‘dingetjes’ in je glasvocht onderverdeeld in twee groepen, namelijk:

 • Vervuilingen of vuiltjes in je glasvocht; deze staan ook wel bekend als glasvochttroebelingen of ‘floaters’; deze bestaan o.a. uit rondzwevende proteïnestructuren, vettigheid/cholesterol, calcium, cellulaire restmaterialen en minuscule bloedrestjes
 • Synchysis: er doet zich een voortschrijdende toename voor van onopgevulde vervloeide plekjes (ledigheden c.q. bubbeltjes) in je glasvocht; dit worden ook wel glasvochtruimten of ‘pockets’ genoemd

Hoe helder of troebel je glasvocht is, bepaalt mede de reikwijdte van je zicht en de kwaliteit c.q. scherpte van je blikveld.

Vuiltjes + belletjes in je glasvocht…

Naarmate je ouder wordt verandert je glasvocht. De geleimassa vervloeit, waardoor het glasvochtig lichaam krimpt, de vertroebelingen dichter bijeen worden gedrukt en de concentratie ervan toeneemt. Je ziet dus steeds méér floaters op één en hetzelfde oppervlak; niet doordat het aantal troebelheden toeneemt, maar doordat de hoeveelheid glasvocht afneemt.

Een krimpend glasvochtlichaam gaat bovendien aan je netvlies trekken. Op den duur kan het glasvochtig lichaam zelfs loskomen van je netvlies; hierdoor kun je plots véél meer last krijgen van floaters en pockets. De onregelmatigheden in je blikveld worden dan niet alleen geconcentreerder maar tevens beweeglijker. Bij een glasvochtloslating worden daarenboven de randen van het glasvochtmembraan zichtbaar, waardoor er ineens méér rommel in het oog lijkt rond te drijven c.q. zweven.

Er bestaat een grote variatie voor wat betreft mogelijke omvang, aantallen en vormen van floaters en pockets. De mate waarin mensen klachten ondervinden aan glasvochtvertroebelingen is vooral afhankelijk van het aantal floaters dat wordt waargenomen en de grootte ervan. Bovendien zijn de plek waarop ze te zien zijn en de frequentie waarmee je ze ziet van belang. Zo zijn statische (niet bewegende) imperfecties in je glasvocht extra vervelend omdat ze continu je blikveld kunnen verstoren.

Overigens bestaat er zelfs in kerngezonde ogen een grote variatie v.w.b. de helderheid van glasvocht; bij de één bevat het glasvocht nauwelijks onregelmatigheden, bij de ander zit het glasvocht boordevol strengetjes en wolkjes in allerlei soorten, maten en vormen.

Oorzaken van troebel & vervuild glasvocht

Er zijn talloze mogelijke oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat je glasvocht in helderheid afneemt en dat er vlokjes in het glasvocht terechtkomen, waardoor er optische vlekjes ontstaan. De belangrijkste factoren die een rol spelen in glasvochtvertroebeling en aanverwante glasvochtproblematiek zijn als volgt:

 • Het natuurlijke verouderingsbeloop van het glasvocht: met de loop der jaren neemt de elasticiteit van de collageenvezels in het glasvocht simpelweg af.
 • De vezels in je glasvocht worden deels afgebroken onder invloed van allerlei reactieprocessen, waaronder fragmentatie, aggregatie, fibrillatie, condensatie en oxidatie…
 • Syneresis: verdikking c.q. indikking c.q. verdichting van ’t glasvochtig lichaam doordat er vocht uit de extracellulaire glasvochtmatrix verdwijnt.
 • Rond het 50e à 60e levensjaar gaat je glasvocht vervloeien; de (micro)moleculaire structuur van het glasvocht verandert, waardoor diverse pockets met vervloeid waterig glasvocht ontstaan.
 • Zijn er naast vlekken óók lichtflitsen in het zichtveld aanwezig, dan kan dit wijzen op een netvliesprobleem (loslating, scheuring, klieving e.a.); in zo’n geval is doorgaans oogheelkundig onderzoek vereist.
 • Een inwendige oogontsteking (uveïtis) kan bewegende vlekjes in je blikveld teweegbrengen.
 • Door suikerziekte oftewel diabetes mellitus kan bloed in het glasvocht terechtkomen, waardoor je vlekken gaat zien; dit kan zelfs plotseling gebeuren (diabetische retinopathie).
 • Door een ongeval (klap, stoot of bal tegen het oog) kan een glasvochtbloeding optreden die zich manifesteert als een rode wolk of zwerm spikkeltjes in het blikveld. Het gaat hierbij dus om minuscule bloeddruppeltjes in je glasvocht.
 • Glasvochttroebelingen kunnen ontstaan door cross-linking c.q. netwerkvorming c.q. samenklontering van collageenvezels in je glasvocht.
 • Of ten gevolge van schade door vrije zuurstofradicalen.
 • Cholesterolosis veroorzaakt geelwitte of goudkleurige cholesterolkristallen in je glasvocht.
 • In geval van asteroïde hyalopathie bevinden zich calcium-bevattende vetten (fosfolipiden) in je glasvocht.

Zijn glasvocht-floaters gevaarlijk?

Meestal zijn floaters onschuldig, maar in bepaalde gevallen kunnen ze gerelateerd zijn aan een oogziekte. Dit is hoofdzakelijk aan de orde als er aanvullende symptomen en ontstekingsverschijnselen optreden, waaronder:

 • Een rode oogbol of rood dooraderd oog
 • Verminderd zicht (wazig zien)
 • Pijnlijke lichtschuwheid (dus oogpijn bij lichtinval)
 • Afname van algehele helderheid

Soms wordt het acuut/plotseling optreden van grote hoeveelheden of zelfs ‘zwermen’ floaters waargenomen. Het gaat dan meestal om zwarte of rode stipjes c.q. stippeltjes ten gevolge van een glasvochtbloeding…

Behandeling van glasvochttroebelingen

Maar al te vaak worden troebelheidjes in je glasvocht vanzelf kleiner. Op den duur kunnen ze zelfs volledig oplossen. Als je daarentegen veel last blijft ondervinden aan bepaalde glasvocht-floaters spreekt men ook wel van DVS (Degenerative Vitreous Syndrome) en kan er in bepaalde gevallen tot behandeling worden overgegaan.

In veruit de meeste gevallen bestaat de behandeling van ‘mouches volantes’ uit operatieve verwijdering van de troebelheden. Het glasvocht wordt operatief verwijderd middels een vitrectomie; dit is een oogheelkundige glasvochtoperatie waarbij zo veel mogelijk glasvocht wordt verwijderd en vervangen door een speciale exogene vloeistof. Een vitrectomie duurt ongeveer 15 tot 30 minuten onder lokale verdoving. (bron)

Er wordt ook nog weleens gesproken over laserbehandelingen om floaters in je glasvocht te verhelpen, maar in de praktijk leidt dit maar al te vaak tot verschuiving van de glasvochttroebelingen. De troebelingen worden in ieder geval niet verwijderd met een laser.

Glasvochtloslating door trekkracht

In de loop der tijd wordt je glasvochtruimte steeds groter; bovendien ontstaan er steeds meer vervloeide glasvochtruimten (pockets) en steeds meer samenklontering van collageenvezels. Al met al verandert de structuur van je glasvocht en neemt de elasticiteit ervan steeds verder af, waardoor het glasvocht steeds minder rekbaar wordt en steeds harder aan je netvlies gaat trekken. De verbinding tussen glasvocht en netvlies wordt zwakker en uiteindelijk kan je glasvocht zelfs losraken; deels of volledig. Tegelijkertijd kan er ook een scheurtje in je netvlies oftewel netvliesscheur ontstaan. Indien door de scheuring een bloedvaatje wordt beschadigd, kan er tevens een glasvochtbloeding optreden.

Je glasvocht kan plotsklaps enorm vervuild raken ten gevolge van een glasvochtloslating. Je ervaart dan ineens een extreme toename van sliertjes, stipjes en vlekjes in één van beide ogen. Een glasvochtloslating betekent dat het glasvochtig lichaam –wat ter hoogte van de glasvochtbasis verankerd is aan je netvlies– gedeeltelijk loskomt. Dit fenomeen staat ook wel bekend als:

 • Achterste glasvochtloslating (AGVL)
 • Glasvochtcollaps (syneresis)
 • ‘Posterior Vitreous Detachment’ (PVD)

Voldoende oogrust en het dragen van een fatsoenlijke bril of contactlenzen bij bijziendheid zou kunnen bijdragen aan de voorkoming van glasvochtproblemen van je ogen.

Oorzaak & gevolg van achterste glasvochtloslating (AGVL)

Een achterste glasvochtloslating begint doorgaans met een vlakke splitsing tussen glasvochtig membraan en netvlies ten gevolge van ouderdom of ernstige bijziendheid. Deze vroege fase van AGVL kan jaren duren en veroorzaakt meestal geen klachten. Naarmate deze situatie voortsleept, zal het glasvocht op den duur verder losscheuren van de oogzenuw… Uiteindelijk volgt een complete c.q. volledige glasvochtloslating. Er kan echter ook een acute glasvochtloslating optreden, bijvoorbeeld door een ongeval, oogoperatie, inwendige oogontsteking of bal tegen het oog. De symptomen van een glasvochtloslating zijn als volgt:

 • Een spinnenwebstructuur zien die zich ín je oog bevindt
 • Een plotselinge toename van zwevende glasvocht-floaters
 • Lichtflitsen in je oog waarnemen
 • Verminderd zicht door troebel gezichtsveld

De kláchten van een glasvochtloslating treden in veruit de meeste gevallen wél acuut op, dus van het ene op het andere moment. Je ziet dan ineens troebelingen, vlekken, stippen of een waas in je gezichtsveld.

Na het vervloeien van het glasvocht kan er water door de cortex sijpelen en achter het achterste glasvochtmembraan (AGM) terechtkomen. Uiteindelijk kan glasvocht volledig in elkaar zakken en zelfs verschrompelen. (bron)

Rode of zwarte spikkels door glasvochtbloeding

Naarmate je glasvocht krimpt en loskomt van je netvlies kan er in bepaalde gevallen een gaatje in het netvlies ontstaan en/of een klein vloedvaatje scheuren. Hierbij kan soms een bloeding optreden die zich veelal uit als kleine vlekjes in het gezichtsveld. Het waarnemen van rode stipjes of vlokjes voor je ogen duidt in de meeste gevallen dus op minuscule bloeddruppeltjes. Deze indicatie kan variëren van minuscule rode stipjes tot ietwat grotere rode vlekjes of een volledig rood doorbloed oog.

Rode puntjes/spikkeltjes in je blikveld kunnen duiden op een glasvochtbloeding; dit houdt in dat er bloed in het glasvocht lekt. Dit is in ongeveer 50% van alle gevallen het gevolg van proliferatieve diabetische retinopathie: een stadium van diabetes mellitus oftewel suikerziekte. Maar soms ook door een achterste glasvochtloslating, al dan niet met netvliesscheur.

Als de visuele waarneming van minuscule bloeddruppeltjes óók nog eens gepaard gaat met lichtflitsen of het optrekken of neerdalen van een donkergrijs ‘gordijn’, dan kan er sprake zijn van een volledig gespleten netvlies of netvliesloslating. Óf een aandoening van de oogzenuw. Tot slot kan een glasvochtbloeding gerelateerd zijn aan een bloedvatafsluiting, bloedvatnieuwvorming, netvliesslijtage of impact/ongevallen. Neem bij (vermoeden van) élk van bovenstaande gevallen direct contact op met je huisarts.

Let op: het gaatje in het netvlies kan soms het begin zijn van een netvliesloslating. In sommige van bovengenoemde situaties kunnen floaters overigens óók worden veroorzaakt door uveïtis: een (steriele oogontsteking) of een bacteriële of virale ooginfectie.

Tot slot

Indien zich troebelingen voordoen in je glasvocht werpen deze een schaduw op je netvlies. Ook wanneer het glasvocht wat minder transparant wordt, kunnen vezels in het eigen oog worden waargenomen, wat ook wel ‘myodesopsie’ wordt genoemd. Zulke vezelachtige structuren zijn met name zichtbaar op een effen & lichte achtergrond zoals een wit vel papier of een helderblauwe lucht.

Men ervaart glasvochttroebelingen veelal als stippeltjes, spinnenwebjes, kronkeltjes, lijntjes, cirkeltjes etc. in je blikveld Ze worden ook wel ‘floaters’ (drijvers) of ‘mouches volantes’ (vliegende mugjes) genoemd. Glasvochttroebelingen bevinden zich dus ín je oog, áchter je ooglens. Ze manifesteren zich doorgaans als kleine vastzittende of traag voorbij zwevende vormpjes, figuurtjes en frutseltjes.

Glasvochttroebelingen zijn een natuurlijk gevolg van het verouderingsproces, maar kunnen ook het gevolg zijn van gezondheidsproblemen. Hoe dan ook wordt je glasvocht naarmate je leeftijd vordert een steeds minder heldere substantie met steeds meer onzuiverheden. Je glasvocht wordt in elk geval steeds minder doorzichtig, waardoor de vezels in het eigen oog steeds beter zichtbaar worden.

Je glasvocht ligt normaliter tegen je netvlies aan en zit ter hoogte van de maximale bolling van je oog vast aan je netvlies. Naarmate je ouder wordt, vervloeit, verdicht en slinkt je glasvocht. Zodoende kan je achterste glasvochtmembraan op een gegeven moment loskomen van het netvlies en in elkaar zakken, totdat het enkel nog vastzit aan de glasvochtbasis. Een dergelijke achterste glasvochtloslating kan zich in bepaalde gevallen ontwikkelen tot glasvochtbloedingen, netvliesscheuren of netvliesloslating.

Heb jij ervaring met glasvochtproblemen van het oog zoals pockets, floaters, bloedingen of loslating? Deel hieronder jouw vragen en bevindingen m.b.t. glasvochttroebeling, glasvochtloslating & glasvochtbloeding…

35 Reacties

 1. Hallo allemaal, Ik heb sinds 2 jaar last van floaters. Begon in 1 oog 1 mouches. Nu in beide ogen vele mouches folantes/ floaters. Ze belemmeren m’n zicht bij autorijden, pc werk, tv kijken etc. Ik zie er enorm wazig door. Minder focus etc Op belangrijke zaken, mede hierdoor. Het maakt me enigszins angstig. Van prima zicht naar dit. Heeft iemand een voorstel of oplossing?!

 2. Ik heb vorig jaar een vuiltje achter m’n oog gekregen en dit jaar in het andere oog zitten allebei aan de achterkant van het oog naar oogarts geweest kan hier niks aan doen zegt hij omdat het op een gelzakje geplakt zit weet iemand hier raad mee BVD

  • Ik heb nog niet eerder gehoord van vuiltjes áchter de oogbol. Geen idee hoe men dit verhelpt. :(

  • mijn vraag is mag je gewoon een vliegreis maken met achterste glasvochtmembraan loslating

 3. Hallo ik ben een jongen van 22 jaar en heb 3 weken geleden mijn ogen gelaserd want had al 8 jaar een bril en was er een beetje klaar mee maar nu merk ik dat ik sinds paar dagen last heb van veel floaters in mijn gezichtsveld waar ik eigenlijk nooit echt last van heb gehad. Hoe kan dit?

 4. Ik vroeg me af of een probleem met het glasvocht ook door een optometrist vastgesteld kan worden? Is die daarvoor gekwalificeerd? Ik heb namelijk veel floaters en sinds kort ook een soort luchtbel (daar lijkt het op) die aan de zijkant van m’n oog “omhoog bubbelt”. Bij de oogarts is een ellenlange wachtlijst dus ga nu naar optometrist bij de lenzenspecialist. Heeft haar oordeel wel zin?

  • Een optometrist is een hbo-opgeleid paramedicus. De kerntaak van een optometrist is het opsporen en uitsluiten van potentiële medische oorzaken van oogafwijkingen, dus ik neem aan dat ook het opsporen dan wel uitsluiten van een glasvochtprobleem hiertoe behoort. Mocht de optometrist in kwestie hier niet toe in staat zijn, dan neem ik aan dat hij/zij je bij verdenking van een glasvochtaandoening alsnog zal doorverwijzen naar een daadwerkelijk oogarts / oogheelkundig oftalmoloog.

  • Heb twee week na Zoekresultaten Avastin (bevacizumab)-injectie nog steeds een bewegend vlekje in het oog. Is dat bekend?

 5. Woensdag flitsen in het linkeroog vrijdag oogarts geconstateerd achterste glasbolloslating. Nu ga ik steeds waziger zien. Klopt dit? Het is nu dinsdag.

 6. Ik heb net een staaroperatie gehad aan beide ogen, sinds mei heb ik erge last van zwarte vlekken in mijn oog en het zicht is veel minder daardoor. Er zit een grote vlek precies voor mijn gezichtsveld en een lichte balk eronder, verder zwemt er van alles in mijn oog wat mijn gezichtsveld belemmert. Nu had de oogarts het over een glasvochtoperatie. Wie heeft hier ervaring mee, hoelang mag je niet zwaar tillen( ik zit in de zorg en til heel geregeld zwaar) dus hoelang kan je niet werken? Hoe verloopt zo’n operatie en wat zijn de risico’s? Hoe is het met de pijn na de operatie, en wanneer gebeurt het onder algehele narcose? Wie o wie heeft de antwoorden?

 7. 2 1/2 week terug ben ik in het weekend aar de huisartsenpost gegaan omdat ik een soort spinnenweb achtig dingen in mijn oog zag en lichtflitsen. De diagnose van de behandelend arts was oogglasbloeding en het zou vanzelf over gaan… Nu ga ik binnenkort op reis de lichtflitsen zijn er nog doorgaans ’s avonds de vertroebeling lijkt iets minder net als de vlekken maar ik ben niet helemaal gerust en kan nergens vinden of je hiermee wel mag vliegen. Ik hoop dat u hier iets over kunt zeggen.

  • Gezien ik geen arts ben, kan en mag ik geen medisch advies geven. Als je een glasvochtoperatie hebt ondergaan (waarbij lucht of gas in de oogbol is gebracht), mag je sowieso niet vliegen. Of je als individu met een glasvochtbloeding of gerelateerd glasvochtprobleem in een vliegtuig mag stappen, dien je echt even aan je huisarts te vragen.

  • Monica, ik heb al meerdere maanden last aan mijn ogen : zwarte zwevende vlokjes en slierten, lichtflitsen en troebel zicht . De diagnose van de Oogarts was : Achterste glasvochtloslating van mijn oog . en er is niets aan te doen . Mag niet heffen of sleuren (terwijl ik het moet doen voor mijn beroep) mag niet hoesten , niezen of inspannen. Ik vroeg me ook af of je mag vliegen ? nergens een antwoord gevonden, hopelijk kan U me helpen. Dank U wel!

 8. Beste Paul, bedankt voor je antwoord. Zoals ik al schreef, het netvlies is goed. Maar ik moet wel terugkomen bij twijfel. Volgens de arts zouden de floaters gaan zakken. Er is geen garantie voor een laatste keer. Ik wacht even af.

 9. Drie weken geleden had ik lichtflitsen en een toename van floaters in het oog. Bij controle door de oogarts was het netvlies verder goed. Nog geen twee weken hierna was er een verergering van lichtflitsen en een of twee dikke floaters erbij. Na controle was er niets mis met het netvlies. Hoe vaak kan dit zich normaliter nog herhalen, want ik ben bang voor nog meer floaters. Die ik nu heb, zijn al lastig genoeg.

  • Helaas bestaat er niet zoiets als een maximum / maximaal aantal floaters. :(

  • Bedankt voor uw reactie. Ik begrijp dat er geen limiet is voor het aantal drijvers / floaters, maar mijn vraag was eerder hoe vaak het proces van glasvochtloslating zich kan herhalen met zijn verschijnselen, zoals floaters en flitsen.

  • Beste John, Ik had niet begrepen dat er in jouw situatie reeds sprake is van gediagnosticeerde glasvochtloslating. Een achterste glasvochtloslating (AGVL) oftewel Posterior Vitreous Detachment (PVD) kan in de loop van jaren geleidelijk aan voortschrijden. In dat geval laat het achterste deel van het glasvocht beetje bij beetje los van het netvlies. Er kan sprake zijn van een niet of nauwelijks waarneembare ontwikkeling (waarbij de expansie zo langzaam verloopt dat je deze niet eens opmerkt), maar ook van kleine ‘sprongetjes’ in het beloop, waarbij je inderdaad ineens aanvullende floaters waarneemt. Er worden 4 stadia onderscheiden, namelijk: 1. ‘perifoveale loslating met vitreofoveale adhesie’; 2. ‘complete vitreomaculaire loslating ter hoogte van de macula’; 3. ‘uitgebreide glasvochtloslating, behalve aan de rand van de oogzenuw’ en 4. ‘complete achterste glasvochtloslating’)… Bij 10 tot 15% van de AGVL-patiënten treedt progressie van stadium 1 tot stadium 4 op binnen een tijdsbestek van 2 tot 3 jaar. (bron) Het gaat hier dus om een langzaam proces, waarbij zich in theorie heel veel momenten kunnen voordoen waarbij verslechteringen optreden, onder andere in de vorm van floaters. Zie eventueel ook:

   Wat is momenteel het behandelplan? Onwijs veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 10. Ik heb een wazige verticale balk in mijn oog die tegengesteld beweegt aan mijn oogbeweging. Mijn huisarts denkt dat het floaters zijn, maar die bewegen toch juist mee met de oogbeweging. Of heb ik het mis?

  • Een wazige verticale balk klinkt totaal NIET als een floater… Veeleer als een glasvochtprobleem of zelfs een ooglensprobleem. Dring bij je huisarts aan op doorverwijzing naar een oogspecialist! Zie eventueel ook alvast de volgende artikels:

   Heel veel sterkte ermee!

  • Hoi Paul, Dank voor je antwoord! In mijn beleving hebben de verschijnselen wel veel weg van een floater. Ik zie het namelijk vooral op een lichte achtergrond en de “balk” beweegt vertraagd en nog een beetje na met mijn oogbeweging. Ik heb het betiteld als balk omdat het bijna volledig van boven tot onder in mijn beeld komt. Het is niet een strak omlijnde vorm. Wat mij echter verbaast en wat ik ook nergens terug kan vinden is dat de vorm tegen mijn oogbeweging in beweegt, kijk ik naar rechts dan komt hij van rechts naar links voorbij en vice versa. Kun je mij dat uitleggen waardoor die tegengestelde beweging kan ontstaan?

  • De manier waarop floaters bewegen (omhoog, omlaag, links, rechts, schommelend, draaiend…) heeft alles te maken met gewicht, wrijving en momentum; ze drijven namelijk in een soort van gel. Waarom floaters tegengesteld bewegen aan je oogbeweging heeft waarschijnlijk alles te maken met het netvlies… Voor een scherp en duidelijk beeld, moeten twee aspecten optimaal worden ingesteld: 1. Afstand en 2. Belichting… Binnen het menselijk oog gebeurt de afstandsberekening / afstandsinschatting dankzij hoornvlies, kamerwater, lens en glasachtig lichaam. (bron + bron) De signalen worden gebroken en vormen een omgekeerd / gespiegeld beeld op het netvlies. De iris regelt de lichtinval door de pupil te vergroten of te verkleinen. Dit gebeurt allemaal volledig automatisch via zenuwimpulsen. Optische signalen worden doorgegeven aan de hersenen en daar wordt het beeld weer ontspiegeld en rechtop gezet. Floaters bevinden zich niet buiten het oog, maar IN je glasvocht, dus het ‘normale’ riedeltje van afstand en licht gaat niet op. Het kan dus zijn dat floaters omgekeerd / gespiegeld worden waargenomen, of eigenlijk ervaren, doordat ze niet goed worden geïnterpreteerd door de hersenen… Ook de exacte locatie van floaters binnen het oog en de onderliggende oorzaak van floaters kan een rol spelen… Zo kan de degeneratieve oogaandoening ‘asteroid hyalosis’ ervoor zorgen dat calciumklonters zich vastzetten op het collageennetwerk van het hoornvlies. Deze ‘floaters’ bewegen een klein beetje mee met de oogbewegingen, maar keren altijd weer terug naar hun vaste plek. Ik ben absoluut geen expert op dit gebied, maar wil enkel aangeven dat het interpreteren van floaterbewegingen lastig is.

  • OLLIVIER AGNES

   Mijn man heeft glasvochtloslating. Hij ziet echt niet goed meer; zit op zijn pupil zegt hij; zwarte punten; stippen. Wij willen een goede oogarts die dit vocht kan wegnemen.

 11. Hallo, heel herkenbare verhalen. Ben net 3 weken terug bij de oogarts geweest, vanwege een achterste glasvochtmembraanloslating. Ik zag al een paar dagen een strop voor m`n rechter oog. ging steeds heen en weer met het oog. heel irritant en dan krijg je ook nog te horen dat er niks aan te doen is. het went wel, zei de oogarts. Na een dikke week begon mijn linker oog ook wat wazig en vlekkerig te worden. Weer terug naar de oogarts en precies hetzelfde verhaal. Het vervaagt wel iets en wordt op den duur wel wat minder maar het verdwijnt niet meer. Het is erg vervelend en soms zie ik heel wazig. Jammer dat er niks aan te doen is.

  • GezelligDaantje

   Hallo, Een paar weken terug zag ik opeens in mijn linkeroog allemaal bewegende sliertjes, druppels enz. Een week later in ’t rechteroog hetzelfde gefladder. Oogarts geweest heb ik n bloedinkje achter het rechteroog, moet over ’n maand terug op controle. Maar ik word gek van die bewegende dingetjes, wie heeft er ook zo’n last van? Groeten, Daniella

 12. vanmorgen bij de oogarts geweest wegens sliertjes en wazig zien aan beide ogen. Aan een oog had ik deze klacht al een half jaartje geleden. oogarts zei toen dat het wazig zien zou kunnen herstellen. helaas niet en nu het andere oog ook wazig, alsof ik door een vuile bril kijk. vanmorgen concludeerde de oogarts dat er maar een optie is, als ik het wil laten herstellen en dat is een gecompliceerde oogoperatie. dit houdt in dat het oog operatief “schoon” wordt gespoeld. maar daarna is een staaroperatie noodzakelijk, dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. dit vind ik voorlopig te heftig en veel risico t.o.v. hoe er nu mee te leven valt. de tijd zal het leren.

 13. Hi, ik ben Evelyn en heb 5 weken geleden een glasvochtloslating gekregen aan beide ogen (met een tussenpoos van een aantal weken. Met name mijn linkeroog zit vol met troep….3 hinderlijke slierten en ook zie ik een waterige troebele rand bovenaan. In de linkerhoek zit een spinnenwebje. Nu is mijn vraag: zijn er mensen die kunnen vertellen of dit afzwakt of weggaat ??? Ik hoor namelijk zulke verschillende verhalen, zelfs van de oogartsen…? Ik hoor het heel graag.

 14. Yvonne, weet je al meer? Ikzelf heb in 6 maanden tijd in beide ogen een tweede loslating van de glasbol gehad. Erg irritant vind ik die grijze doorzichtige verticale balk die tegengesteld beweegt met mijn oogbewegingen. Dus kijk ik naar links, dan gaat ie naar rechts en vice versa. In mijn linker oog heeft de arts veel ‘floaters’ gezien. Ik heb nu helaas dagen dat ik de hele dag met een troebele blik de wereld aanschouw. :-( Ik kan het glasvocht laten ‘vervangen’, maar een risico van netvliesbeschadiging, blijkt niet nihil (helaas).

  • Dag Paul. Tien jaar geleden kwam het glasvocht van mijn rechter oog los van het netvlies. De oogarts constateerde dat hierdoor de achterkant van het glasvochtmembraan beschadigd was waardoor een ‘kwal’ tegengesteld aan mijn oogbeweging voor mijn netvlies te zien was. Het eerste jaar ben ik misselijk geweest van deze bewegingen die altijd zichtbaar zijn. Drie jaar later gebeurde hetzelfde in het linker oog. Hinderlijk, vooral omdat de ogen steeds troebeler worden. Ik rijd al jaren ’s avonds geen auto. Het licht van tegenliggers verblind, veel te gevaarlijk. Ik werk de hele dag achter een beeldscherm. Het lettertype vergroot ik waar mogelijk. Maar het kost best veel moeite, zeker nu de zon lager gaat staan en door de zonwering (screens) heen schijnt. Nog even een paar maandjes volhouden en ik kan met pensioen.

 15. Drie maanden geleden de schrik van mijn leven gehad. Ik dacht dat ik iets in mijn oog had, maar kreeg het niet weg. Even later zag ik alleen maar bloed. Volgens de ene arts trombose in het oog, volgens de andere waarschijnlijk pech. Het bloed zakte in het glasvocht en ging niet vanzelf weg. Net voor de kerst heb ik een glasvochtoperatie gehad, waarbij al het bloed uit het oog is verwijderd. Al met al heb ik ruim twee maanden met bloed in het oog rondgelopen en zag daardoor niets met dat oog. Zeer vermoeiend en doodeng. De operatie is gelukkig goed gegaan. Wel ontdekte de chirurg tijdens de operatie een klein scheurtje in het netvlies, maar hij kon niet zeggen of ’t scheurtje er al zat of dat deze tijdens de operatie was ontstaan. Helaas zie ik op dit moment wazig met het geopereerde oog. Omdat er geen oorzaak van de bloeding in het oog is gevonden, krijg ik half februari een onderzoek met vloeistof waarbij wordt gekeken naar het netvlies en vaatvlies. Als daar niets uitkomt, blijft de bloeding/oorzaak een raadsel. Ik weet dat ik versneld een staaroperatie krijg. Iemand zoiets meegemaakt? Ik ben 57 jaar en slik uit voorzorg bloeddrukverlagers. Een bloeddruk van 147/82 is de laatst bekende waarde.

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.