Brandwond-behandeling – 20 tips bij het verzorgen van brandwonden

Als je huid gedurende een bepaalde tijd wordt blootgesteld aan extensieve hitte, bijvoorbeeld vuur, een hete kookplaat, kokendheet water of een verzengende pan, dan verbrandt je huid. Als je je huid hebt verbrand, dan blijft er doorgaans een brandwond en/of brandblaar achter. Brandschade van de huid kan enorm pijnlijk. Bovendien kunnen ernstige brandwonden blijvende schade & grove littekens achterlaten en zelfs leiden tot de dood. Daarom hierbij 5 tips om brandwonden te verzorgen en brandblaren te behandelen…

Symptomen van brandwonden

De ene brandwond of “brandwonde” is de andere niet. Brandwonden kunnen uiteenlopen van minuscule brandblaartjes tot grote open brandwonden. Iedere huidverbranding gaat gepaard met een aantal specifieke eigenschappen en kenmerken. De belangrijkste symptomen van verbrande huid zijn:

 • Zwelling van  de huid
 • Roodheid van de huid
 • Pijn & pijnlijke huid
 • Brandblaren (vochtophopingen op de huid)
 • Open wonden
 • Gevoel van hitte
 • Functieverlies van verbrande lichaamsdelen
 • Verhoging & koorts
 • Malaise

Hoe hoger de temperatuur, des te dieper de brandwonde en des te ernstiger en heviger de symptomen.

Brandwonden onderverdeeld in 4 graden

Verbrande huid wordt naargelang de ernst (grootte, diepte & temperatuur) van de verbranding onderverdeeld in 4 graden. De classificaties van huidverbrandingen zijn als volgt:

 • Eerstegraads brandwonden
 • Tweedegraads verbrandingen
 • Derdegraads huidverbranding
 • Vierdegraads verbrande huid

Hieronder lees je het verschil tussen deze 4 gradaties van verbrande huid…

1. Eerstegraads brandwonden

Als de huid een eerstegraads verbranding oploopt, dan wordt de huid rood en pijnlijk. Er ontstaan echter geen blaren of verwoesting van huid. Een eerstegraads verbranding is niet gevaarlijk en trekt doorgaans binnen 24 uur weer weg. De bekendste vorm van eerstegraads huidverbranding is zonverbranding.

2. Tweedegraads verbranding

Bij tweedegraads brandwonden vormen zich brandblaren op de huid. Een brandblaar voelt – afhankelijk van de grootte en diepte – vrij schrijnend tot extreem pijnlijk. De genezing van 2e-graads brandwonden duurt enkele dagen tot vijf weken. Wondgenezing is uitsluitend mogelijk als er voldoende haarwortels en zweetkliertjes in tact zijn gebleven.

3. Derdegraads huidverbranding

Bij een derdegraads huidverbranding wordt de volledige huid verwoest. Zodoende reageert het wondgebied niet langer op gevoelsprikkels; zelfs niet op pijnprikkels. De verbrande huid is oorspronkelijk witachtig van kleur en/of perkamentachtig qua structuur. Na loslating van de wondkorst verschijnt een vaalrood tot roze-achtige wond. In veruit de meeste gevallen zijn huidtransplantaties nodig.

4. Vierdegraads brandwonde

Een vierdegraads brandwonde wordt ook wel “verkoling” genoemd. De verbranding is dusdanig diep dat zelfs onderhuidse structuren zoals spieren en botten worden geschonden. Weefsel dat verloren gaat, kan niet worden hersteld; enkel vervangen middels plastisch-chirurgische weefseltransplantatie.

Overigens is niet alleen de graad van een brandwond belangrijk. Ook de locatie van de brandwond, de grootte van het verbrande huidoppervlak en de diepte waartoe de brandwond doordringt, zijn van groot belang voor de brandwondbehandeling en brandwondgenezing.

Brandwonden voorkomen & vermijden

Huidverbranding ontstaat in de meeste gevallen door onvoorziene omstandigheden. Toch ontstaan brandwonden in verrassend veel gevallen door onvoorzichtigheid of roekeloosheid. Deze brandwonden kunnen dan ook worden voorkomen met behulp van preventieve maatregelen. Hierbij een aantal tips om brandwonden te voorkomen…

1. Let op jonge kinderen in bad i.v.m. brandwonden voorkomen

Laat kinderen nooit alleen in bad achter. Jonge kinderen kunnen namelijk ongemerkt de heetwaterkraan opendraaien als je even niet kijkt. Een moderne, kindvriendelijke thermostaatkraan met slot of beveiligingsmechanisme is overigens een absolute aanrader.

2. Let op je kleding als je brandwonden wilt voorkomen

Natuurlijke stoffen zoals wol en katoen vatten minder snel vlam dan synthetische stoffen zoals polyester en viscose. De vlammen verspreiden zich bovendien razendsnel over synthetische stoffen. Tot slot gaan synthetische stoffen druppelen wanneer ze vlam vatten, en branden ze in de huid. Een eitje bakken in brandbare kleding zoals een ochtendjas van viscose is dan ook levensgevaarlijk!

3. Pas op met heet water om brandwonden te vermijden

Brandwonden door kokend water behoren tot de vaakst voorkomende huidverbrandingen. Kokend water dringt bovendien tot diep in de huid door. Let dus op met waterkokers, theepotten, koffiepotten en pannen water die aan de voorkant van een kookplaat worden geplaatst… Met name als er kinderen in huis zijn!

4. Pas op met licht-ontvlambare & brandgevaarlijke middelen

De meeste kinderen houden van experimenteren, ook als het aankomt op vuur. Houd aanstekers, lucifers en brandbare vloeistoffen en gassen (haarlak, spiritus e.a.) daarom altijd buiten bereik van jonge kinderen. Een kind met een bus haarlak en een doosje lucifers kan onvoorstelbare gevolgen hebben.

5. Veiligheid in de keuken ter voorkoming van brandwonden

Als je gas ruikt, zet dan direct deuren en ramen open. Laat kinderen nooit alleen in de keuken als er voedsel wordt bereid. Zorg dat je de stekker van een frituurpan veilig (hoog) weglegt. Ben ook voorzichtig met het wegleggen van hete pannen. En pas extra op met barbecues, gasbrandertjes, gourmetstellen en fonduebranders.

6. Veilig met vuurwerk om brandwonden te voorkomen

Vuurwerk mag slechts enkele dagen per jaar worden ontstoken, maar desalniettemin maakt vuurwerk jaarlijks relatief veel slachtoffers. Ben daarom voorzichtig met het afsteken van vuurwerk, vooral met jonge kinderen. Gebruik uitsluitend legaal vuurwerk en ontsteek vuurwerk bij voorkeur met een aansteeklont.

8. Vlam in de pan = blusdeken gebruiken

Als de vlam in de pan slaat, gebruik dan een blusdeken om het vuur te doven. Als het om een klein brandje gaat, kun je ook de deksel erop doen met een hittebestendige handschoen.  Gooi nooit water op vet of olie. Hiermee blus je de vlam niet, maar ontstaat een enorme steekvlam. Ga ook nooit lopen met een brandende pan!

9. Pas op met open haard ter voorkoming van brandwonden

Branden on woningen ontstaan vaak door een open haard of kaarsen. Als je een open haard gebruikt, laat deze dan regelmatig controleren en onderhouden. Maak een open haard en kaarsen bovendien altijd uit als je een ruimte verlaat of gaat slapen.

10. Rookmelders, brandblussers & blusdekens

Zorg dat je blusdekens en brandblussers op vaste plekken binnenshuis hebt staan. Zorg er bovendien voor dat je weet hoe je ze moet gebruiken. Het plaatsen van rookmelders kan brandwonden helpen voorkomen doordat ze je waarschuwen voor een uitbrekende brand. Vergeet niet je brandblussers regelmatig te testen en zo nodig de batterijen te vervangen.

Bij brandwonden geldt: voorkomen en vermijden is beter dan behandelen en verzorgen!

Brandwonden – Behandeling, verzorging & genezing

De meeste kleine, oppervlakkige brandwonden zijn ongevaarlijk en gaan vanzelf binnen 24 uur over. Grote, diepe brandwonden, dienen echter vakkundig te worden behandeld en verzorgd, zodat ze optimaal kunnen genezen. Derdegraads- en vierdegraads brandwonden (maar ook diepe tweedegraads huidverbrandingen) dienen sowieso te worden bekeken en behandeld door een arts.

1. Blusdeken gebruiken om brandende personen te doven

Als een persoon letterlijk in brand staat, doof het vuur dan door de zuurstof weg te nemen met een blusdeken. Pak een blusdeken bij de bestemde hoeken of lussen en houd de blusdeken opengeslagen tussen jezelf en de brand in. Pak de brandende persoon strak in met de blusdeken; begin bij het hoofd en de nek en eindig bij de voeten. Zorg er zo mogelijk voor dat de brandende persoon gaat liggen, want vlammen slaan altijd naar boven. Vuur doven is altijd de eerste stap ter behandeling van brandwonden.

2. Brandwonden-behandeling door afkoelen met water

Het allereerste wat je moet doen om brandwonden te behandelen is het afkoelen van de verbrande huid met water. Het water mag niet te koud zijn; 20 tot 25 graden Celsius is ideaal. Gebruik altijd stromend water als dat mogelijk is en gebruik ter aanvulling eventueel natte doeken. Gebruik in geval van nood een bad. Laat kleren in eerste instantie aan en doe ze zo mogelijk uit nadat ze doorweekt zijn. Laat kleren echter aan indien ze verkleefd zijn. Koel nooit langer dan 20 minuten i.v.m. onderkoeling. Kortom: eerst water, de rest komt later…

3. Schakel de eerste hulp in voor brandwonden-behandeling

In situaties die mogelijk levensbedreigend zijn – als iedere seconde telt – dient direct de eerste hulp oftewel spoedeisende hulp te worden gebeld via telefoonnummer 112. Dit geldt ook voor (de behandeling van) alarmerende brandwonden! Na enkele vragen wordt je doorverbonden met een verpleegkundige die zal bepalen of er een ambulance nodig is. Hij/zij zal je ook vertellen wat je moet of kunt doen totdat de eventuele ambulance arriveert.

4. Leg na het afkoelen met water een kompres of verband aan

Leg na het afkoelen van de brandwonden met water een wondverband aan om infectie van de brandwonden te voorkomen. Een medisch kompres met steriele gaasjes en verband verdient de voorkeur, maar schone doeken zijn beter dan niks. Het aanleggen van wondverbanden helpt om brandwonden efficiënt te behandelen & verzorgen.

5. Brandwondenzalf gebruiken om brandwonden te verzorgen

Bij eerste- en tweedegraads brandwonden kan brandwondenzalf worden gebruikt. Gebruik ter behandeling van brandwonden allereerst Iso-Betadine® Dermicum om de brandwond te ontsmetten. Gebruik vervolgens steriele gaasdeppers om de brandwond verder te ontsmetten. Breng op eerstegraads brandwonden bij voorkeur Flamigel® brandwondenzalf aan en op tweedegraads brandwonden Flammazine®, Flaminal® of Itamol® brandwondenzalf. Gebruik Jelonet® vet-verband of een vaseline-verband om verkleving te vermijden.

6. Schakel bij twijfels m.b.t. brandwond-behandeling een arts in

In veruit de meeste gevallen brengt huidverbranding vooral pijn en schrik teweeg. Bij een eerstegraads verbranding of oppervlakkige tweedegraads brandwond is bezoek aan een huisarts dan ook niet per se nodig. Bij grotere, diepere of afwijkende brandwonden dient echter zo snel mogelijk een arts of verpleegkundige te worden ingeschakeld om brandwonden te behandelen. Ook als een oppervlakkige brandwond geïnfecteerd raakt, kan professioneel-medische brandwonden-behandeling wenselijk zijn. Schakel bij twijfel of onkunde altijd een arts in!

7. Schakel altijd een arts in als de aard & ernst niet duidelijk zijn

Als je twijfelt over de aard en ernst van een brandwond, laat dan voor de zekerheid een expert naar de verbrande huid kijken. Zo kan een brandwond die geen pijn doet, een ernstige derdegraads brandwond zijn. Doordat de zenuwen zijn afgestorven worden er echter geen pijnprikkels meer waargenomen. Kortom: neem altijd het zekere voor het onzekere als het aankomt op brandwond-behandeling.

8. Behandeling van brandwonden in Brandwondencentrum

Nederland kent 3 gespecialiseerde brandwondencentra ter behandeling van ernstige brandwonden. Slachtoffers met brandwonden worden sowieso opgenomen in een brandwondencentrum als er sprake is van:

 • 4e-graads brandwonden (nagenoeg altijd)
 • 3e-graads brandwonden op 10% van huidoppervlak
 • 2e-graads brandwonden op 25% van huidoppervlak

Opname in een brandwondencentrum dient ter behandeling, genezing & verzorging van brandwonden… Daarnaast ter voorkoming van blijvende littekens. Ook acute hulp, psychische ondersteuning, revalidatie en nazorg staan centraal.

9. Littekens door brandwonden voorkomen & behandelen

Pijn door brandwonden kan onbeschrijflijk zijn, maar is gelukkig van voorbijgaande aard. De littekens die achterblijven als gevolg van brandwonden zijn echter (deels) blijvend. Van oudsher worden de volgende behandelingsmethoden gebruikt ter verzorging en voorkoming van littekens bij brandwonden:

 • Littekencrème & littekenzalf (Arnica®, ScarFade®, Mederma®, Avensson®, Dermatix®, Biodermal® etc.)
 • Drukverband & drukpak
 • Litteken-pleisters & siliconengel
 • Hyperpigmentatie & hypopigmentatie
 • Laserbehandeling met CO2-laser (littekens weg laseren)
 • Dermabrasie c.q. dermabraseren (littekens weg slijpen)

Deze methodes ter behandeling van brandwond-littekens leveren meestal beperkte resultaten op of uitsluitend bij intensieve en langdurige behandeling.

10. Dermatografie om brandwond-littekens te behandelen

Dermatografie zou – met name volgens privéklinieken – de meest effectieve methode van dit moment zijn om brandwond-littekens te behandelen. Wetenschappelijk bewijs voor deze claim hebben we echter (nog) niet kunnen vinden. Bij dermatografie wordt gebruikgemaakt van permanente tatoeëring van de verbrande huid. Hierdoor zouden littekens minder zichtbaar worden. Vaak vindt er voor- en nabehandeling plaats met triamcinolon (Kenacort A) en/of gespecialiseerde Edula® littekenzalf.

Tot slot

Als het aankomt op brandwonden en brandblaren is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Als je mensen met brandwonden vakkundig wilt kunnen bijstaan en helpen, overweeg dan een EHBO-cursus. Kijk voor meer informatie over brandwonden & huidverbranding op de website van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Heb jij vragen, opmerkingen of aanvullende tips m.b.t. het behandelen & verzorgen van brandwonden? Laat dan hieronder je reactie achter!

52 reacties op “Brandwond-behandeling – 20 tips bij het verzorgen van brandwonden

 1. Mary ·

  Ik heb mijn onderarm verbrand toen het vlees dat ik aan het braden was van de vork af schoot en het vet op mijn arm terechtkwam. Ondanks koelen heb ik grote blaren. Ik heb steriel verband om m’n arm en het was zeer pijnlijk in het begin. Nu beginnen de blaren –en dat lees ik niet terug– ondraaglijk te jeuken. Is daar iets aan te doen?

  Reageer
  • Paul ·

   Er zijn verdovende en verkoelende smeermiddelen (crèmes, gels, tincturen e.a.) die perfect helpen tegen jeuk. Hierbij valt te denken aan lidocaïne, prilocaïne, capsaïcine en pramocaïne. (bron) Ik weet alleen niet of je ze wel of niet mag gebruiken op brandwonden. Volgens mij worden zulke ‘verdovende’ en ‘jeuk stillende’ gels en crèmes officieel gezien uitsluitend op doktersrecept voorgeschreven, maar ik heb laatst een tube lidocaïne-levomenthol-gel zonder recept gekocht bij de apotheek. Vraag even aan je huisarts of apotheker of dit soort smeerseltjes op brandwonden kan, mag of zou moeten worden gesmeerd op brandwonden. Zie eventueel ook dit artikel over algemene jeukbehandeling:

 2. anoniem ·

  ik heb een brandblaar omdat ik een pan met kokendheet water over me heen heb gekregen op mijn wijsvinger en middelvinger zitten open blaren en daar heb ik vandaag ook mee gezwommen maar ook veel met een handschoen aan zodat er geen vocht bij kon komen. vandaag de hele dag ook voor het zwemmen heb ik een beetje een afstervend gevoel in mijn wijsvinger en middelvinger ze voelen zwaar aan wel smeer ik er zalf op en doe ik er verband op wat moet ik doen

  Reageer
 3. Jennigje ·

  Zondagavond heb ik kokend water over mijn bovenbeen heen gehad, ik heb toen pas na ongeveer een kwartier kunnen koelen met een natte lap. Het werd toen flink rood en het prikte. Maandag was het rood met in het midden wat paarsige vlekken maar deed verder geen pijn. Dinsdagavond kreeg ik kleine blaren en was de brandplek te grote van een jampot dop. Donderdag ochtend waren de blaren weggetrokken maar was de grote nog steeds hetzelfde. Als ik bijvoorbeeld mijn broek aantrek voel ik het licht prikken maar dit is binnen enkele seconde weg. Daarna heb ik er geen pijn aan en de huid is dicht. De gehele tijd heb ik geen pijn gehad aan de brandplek. Is dit iets waarvoor ik langs de huisarts moet gaan of kan ik beter even afwachten?

  Reageer
  • Paul ·

   Ik zou hier persoonlijk ABSOLUUT even mee langs de huisarts gaan. Dat een brandwond geen pijn doet, is namelijk niet per definitie iets positiefs. Integendeel… Dit kan namelijk betekenen dat de brandwond is zo diep is dat de zenuwuiteinden in de huid door de hitteverbranding kapot zijn gegaan.

 4. anoniem ·

  Ik kreeg een krultang van 200 graden tegen me hoofd aan.. het brandde heel erg en het gloeide.. op dat moment zag het alleen zeer rood, maar de volgende dag (vandaag) was het een grote bruine vlek in mijn huid. Gaat dit nog weg? En hoe kan ik dit het best behandelen?

  Reageer
 5. Irene ·

  Ik heb een paar dagen geleden mijn been verbrand aan de motor van een scooter. Mijn huid is verbrand en heb nu een open wondje, alleen het is gaan ontsteken. Er zat vandaag allemaal gele pus op de wond, ik heb de wond schoongemaakt en pusvrij. Wat kan ik nu het beste doen? Het doet geen pijn trouwens, ziet er alleen super smerig / raar uit.

  Reageer
  • Richard ·

   Infectie + geen pijn –> direct naar de huisarts! Geen pijn betekent namelijk dat het zo diep verbrand is dat je zenuwuiteinden ook geraakt zijn en een infectie is altijd gevaarlijk. Twijfel genoeg dus om zsm een arts te raadplegen.

 6. Saar ·

  3 dagen geleden heb ik mn handen verbrand door lijm van een lijmpistool. Ik heb nu een blaar op m’n rechter middelvinger. En verschoon elke dag ’t gaasje met vaseline erop en ’t verband eromheen. M’n vraag is wat moet kan ik nog meer doen en hoelang blijft de blaar?

  Reageer
  • Jerome ·

   Beste Wim, Ik raad je aan Boegem Balsem te gebruiken. Gewoon te bestellen bij Bol.com, waar het vol staat met goede ervaringen.

 7. wim peters ·

  Ik heb een gloeiendhete steelpan in mijn hand genomen en na 15 minuten koelen met stromend water de hand ingestreken met tandpasta. Alles is goedgekomen.

  Reageer
 8. Esther ·

  Beste mensen, ook ik pleit voor Boegem Balsem. Weliswaar niet iets heel groots meegemaakt, al is absoluut duidelijk dat alleen al het staan op een heet kooltje geen pretje is en een blaar kan opleveren. Mijn bevindingen maken dat ik deze balsem nu standaard in huis heb. Het blijkt ook nog heilzaam bij meer huidgerelateerde zaken, als ik de gebruikerservaringen lees. Esther

  Reageer
 9. Mildred ·

  Mijn tweedegraads brandwond van 2 dagen oud (2 x 4 cm op onderarm door hete oven) is door een lompe actie van een vriendin open gedrukt. Een stuk huid is eraf geschoven waardoor je nu een stuk roze huid ziet. Hoe kan ik deze het beste verzorgen, zalf erop smeren of juist niet? Het is zeker ook niet verstandig om naar een zwembad te gaan?

  Reageer
 10. Berend Botje ·

  Ik zweer bij Boegem Balsem op brandwonden. Koud water op brandblaren is het stomste wat je kunt doen omdat dan de cellen dichttrekken en daarmee de hitte opsluiten zodat er meer schade ontstaat. Als je direct een laag Boegem Balsem op een brandblaar smeert, voel je binnen een paar minuten de pijn wegtrekken en ook de brandwond zal sneller wegtrekken. Ik heb erover gelezen wat ik kon vinden en was erg onder de indruk. Ik heb toen zelf de Boegem Balsem uitgeprobeerd nadat ik mij aan een pan gebrand had en het werkt als de brandweer. Ik heb toen een beker hete thee over mijn knie gekregen en hoewel mijn huid nog een etmaal heel rood is gebleven, trok de pijn vrij snel weg. Zodra de pijn terug kwam smeren en binnen een etmaal was alles opgelost. Ik zweer bij dit spul, ook bij schaafwonden trouwens. Mijn EHBO-koffer bestaat uit verband, pleisters, gaasjes, tube VSM Arniflor en een tube Boegem Balsem.

  Reageer
 11. esmeralda ·

  Ik heb me maandag verbrand aan hete suiker van 160 a 180 graden op een bakkerij. Ik ben na de eerste help geweest en ze hebben hem verband er om heen gedaan en ik moest een tetanus prik waarom weet ik nog steeds niet. Heb ook morfine gehad tegen de pijn en nu nog steeds regelmatig pijn slik ook nog steeds paracetamol. En woensdags ben ik terug gegaan en de blaren waren op me ringvinger en pink nog steeds heel. Hoe lang duurt het voor dat zoiets van zelf kapot ga ik moet a.s. maandag weer terug na het ziekenhuis ben het wel zat de verband en zo. Gr. Esmeralda

  Reageer
  • Paul ·

   Hoe lang het duurt voordat brandblaren genezen is volledig afhankelijk van de situatie. De ernst / graad van de verbranding, de omvang / grootte van de blaren, het zelfhelend vermogen van de betreffende individu… Kleine brandblaartjes doorlopen gewoonlijk 5 stadia en genezen binnen ongeveer 7 dagen, maar de genezing van grotere 2e-graads brandwonden kan tot 5 weken duren. Sterkte!

  • Berend Botje ·

   Je moet niks… er is geen dokter ter wereld die jou kan dwingen om een injectie te nemen.

  • Paul ·

   Huh?!

 12. J j louwe ·

  Ik kreeg een kom gekookt water op mijn blote voet ik begon met water om te koelen daarna heb ik mijn voet goed droog gemaakt en maakte van tandpasta een soort gips op mijn voet na 10 minuten was de pijn weg en de tandpasta opgedroogd ik ging slapen in mijn slaap beweegt je voet en kwamen er scheuren in het gips ik deed niets meer tot de volgende dag ik haalde alle tandpasta eraf en zag alleen 3 rode strepen waar het was gescheurd geen blaar niet rood geen pijn niets alleen de rode strepen maar die deden geen zeer!!!!!!

  Reageer
 13. Valerie ·

  Precies een week geleden heb ik mijn hand verbrand. Twee grote blaren (ongeveer 3 bij 7 centimeter) op mijn duim en wijsvinger. Bij huisarts geweest en paraffinegaas met verbandgaas eroverheen gehad. Woensdag, aangezien blaar heel dik was, brandwondencentrum gebeld. Advies gekregen blaar door te prikken en na uiterlijk 7 dagen blaar te verwijderen om ontstekingen te voorkomen. Dit zojuist gedaan, maar ’t doet nu best beetje pijn en weet niet hoe ik ’t nu moet behandelen. Brandwondencentrum gaf aan alleen eventueel met pleister beschermen, maar twijfel nu of t wel klopt…

  Reageer
  • Paul ·

   Beste Valerie, Heeft de huisarts je verteld van welke verbrandingsgraad (1e, 2e of 3e) sprake is? Ik vind het in elk geval heel erg vreemd dat Het Brandwondencentrum aanraadde om eigenhandig een brandblaar te verwijderen. Dit lijkt me op geen enkele manier bevorderlijk voor het genezingsproces, noch voor het herstel van de huid. Omdat ik niet op de hoogte ben van de exacte situatie en verbrandingsgraad durf ik geen aanbevelingen te doen. Persoonlijk zou ik teruggaan naar de huisarts en hem/haar om advies vragen. Heel veel sterkte met de brandwond! Groeten, Paul

  • Jerome ·

   Beste Valerie. Ik zou even contact opnemen met Kees Boegem. Hij krijgt dagelijks dit soort gevallen en z’n site staat er vol mee. Sterkte!

 14. Yvet ·

  Vorige woensdag heeft mijn zoon kokend heet water over zijn voet gemorst. Gekoeld eerst en verder dachten we dat het wel meeviel. Volgende dag had hij een blaar op zijn teen die net zo groot was als zijn teen. Verder nog wat rode plekken op zijn voet. Huisarts gebeld, gewoon koelen af en toe en ’s nachts met verband slapen i.v.m. open kunnen gaan van de blaar. Het doet verder geen pijn, alleen bij ’t lopen. Volgende dag is de blaar dubbel zo groot en zit ook onder zijn teen op z’n voet gewoon. Weer huisarts en spoedeisende hulp gebeld, kreeg hetzelfde advies. Gewoon blijven koelen. We zijn nu 5 dagen verder en het is nog steeds heel erg opgeblazen die blaar en net zo groot. Wat kan ik het beste doen om t kleiner worden van die blaar te bespoedigen want dit schiet niet op zo. Groetjes, Yvet

  Reageer
  • Paul ·

   Als er sprake is van een oppervlakkige tweedegraads verbranding/brandwond, moet je het verdwijnen van de blaar niet willen bespoedigen. Een blaar is namelijk heel erg nuttig! De blaar bevat (wond)vocht, en dat vocht bevat allerlei stoffen die de verbrande huid en onderhuidse weefsels helpen herstellen. Onder de blaar vormt zich nieuwe huid; pas als het vocht vanuit de blaar weer door het lichaam is opgenomen, laat de buitenlaag van de blaar vanzelf los. Het met vocht gevulde kussentje voorkomt bovendien verdere beschadiging en indringing van ziekteverwekkers. Dus hoe langer de blaar intact blijft, des te mooier de boel herstelt.

  • Jerome ·

   Hallo Yvet, Ik kan je Boegem Balsem aanraden. Op de Facebookpagina vindt je een heleboel positieve reacties.

 15. Natasha ·

  Hallo allemaal, Ik heb een uitlaat op me enkel gekregen de brommer was net uit ben meteen gaan koelen hierbij enorm veel baad bij gehad nu aantal dagen verder ben bij de huisarts geweest zalfje gekregen maar niet veel uitleg gekregen ik heb nu Biogaze van mijn buurvrouw gekregen dit geeft verlichting aan de rand van de wond maar wat moet ik doen om de genezing verder te versnellen de brandwond zit tussen de 2de en de 3de-graads kan iemand meer vertellen wat ik nog kan doen gr. natasha

  Reageer
 16. Lisa ·

  Hoi, Ik heb gister mijn bovenlip geharst. Dit was de eerste keer en ik dacht dat ik het wel zelf kon (stom, stom, stom). Nu ben ik met de hars 4 keer over dezelfde plekjes heengegaan. Dit heeft m’n huid erg beschadigd. Ik heb nu allemaal rode plekken op mijn bovenlip. Dit ziet eruit als een 1e-graads brandwond. Nu ben ik gaan zoeken en het blijkt inderdaad dat je van harsen brandwonden kunt krijgen. Mijn vraag is: hoe moet ik dit verzorgen? En hoelang blijft het zitten? Ik schaam me natuurlijk dood. Wilde ik van m’n donshaartjes op m’n bovenlip af, is er een rode snor voor in de plaats gekomen. Ik hoop dat iemand me kan helpen. Groetjes, Lisa

  Reageer
 17. Nino ·

  Wij hebben brand in de keuken gehad en mijn moeder heeft erge brandwonden opgelopen, weet iemand wat ik voor mijn moeder kan doen?

  Reageer
 18. Tom ·

  Mijn arm is helemaal dik en er zit een blaar op door een veel te koude stof. Wat moet ik doen?

  Reageer
  • Jerome ·

   Beste Tom, Ik kan je aanraden Boegem Balsem te gebruiken. Inmiddels al bij veel mensen om mij heen aangeraden die er stuk voor stuk blij mee zijn. Op de Facebookpagina van Boegem Balsem zie je ook wat foto’s van behandelingen staan. Succes ermee!

 19. Tom ·

  Ik heb een te koude stof op mijn arm gekregen en heb nu een grote bult met een blaar. Mijn arm is helemaal dik, wat moet ik ermee doen?

  Reageer
  • Paul ·

   Beste Tom, Ik ben GEEN arts en zou je willen aanraden om DIRECT contact op te nemen met je huisarts of de spoedeisende hulp (SEH) of desnoods een ambulance via 112. Dit soort vorstletsel c.q. bevriezingsletsel wordt ook wel ‘cold burn’ genoemd. Relatief lichte gradaties worden aangemerkt met ‘frostnip’ en/of ‘chilblains’ (koublaren); ernstigere bevriezingsverschijnselen met gangreen/weefselsterfte tot gevolg worden veelal onder de noemer ‘frost bite’ geschaard. Bevriezing van lichaamsdelen zorgt ervoor dat de delen van de huid die aan extreme kou worden blootgesteld eerst sterke vaatvernauwing en vervolgens sterke vaatverwijding ondergaan (‘Lewis Response’). Bij aanhoudende kou eindigt dit in vaatvernauwing en sterk verminderde bloedtoevoer naar de huid van de betreffende onderkoelde lichaamsdelen. In de daaropvolgende fase treedt meestal de bevriezing op: er ontstaat ijs buiten de huidcellen, vervolgens ontstaan ijskristallen binnenin de huidcellen, vervolgens kan ijs ontstaan in de bloedvaatjes. Hierna zal de boel ontdooien; de cellen waarin zich ijs heeft gevormd, beginnen te zwellen, de bloedvaatjes zetten weer uit, maar de vaatwanden van de voormalig bevroren en inmiddels ontdooide bloedvaatjes zijn zwaar beschadigd geraakt, waardoor oedeem (vochtophoping) optreedt in het aangedane lichaamsdeel, wat zich kan manifesteren als blaren. Daarnaast zullen de bloedplaatjes in de aangedane bloedvaatjes gaan samenklonteren, wat tot verdere blaarvorming, pijn en rood-paarsverkleuring leidt. Het door vorst aangedane weefsel kan zich afhankelijk van de ernst van de bevriezing weer herstellen; er vormt zich dan een nieuwe huidlaag onder de ingedroogde blaren. Maar ernstige bloedvatbeschadigingen en/of zenuwbeschadigingen kunnen permanent blijken. Bij uiterst diepe weefselschade door bevriezing, treedt weefselsterfte op. In dat geval is herstel helemaal niet meer mogelijk; het lichaamsdeel zal mummificeren en afsterven… De behandeling van bevriezing schuilt in het opwarmen van de bevroren huid en het voorkomen van nieuwe bevriezing. Het opwarmen dient de gebeuren met warm water van c.a. 40 graden Celsius en dus NIET door middel van wrijving of verwarming door ‘droge’ hittebronnen zoals vuur of hete lucht. Neem sowieso ALTIJD contact op met je huisarts, zelfs bij beperkte bevriezing van de huid! Bij uitgebreide huidbevriezing of algehele onderkoeling is gespecialiseerde behandeling en nabehandeling vereist en dienen direct de hulpdiensten te worden gealarmeerd! (bron) De ernst van bevriezing wordt ingedeeld naargelang de ernst van brandwonden:

   • Eerstegraads bevriezing: huid is rood, gezwollen, pijnlijk en ongevoelig voor aanraking; de genezing is volledig, maar soms enige schilfering van de huid.
   • Tweedegraads bevriezing: huid is rood-paars van kleur; oedeemvorming en blaarvorming; in de koublaren is helder wondvocht aanwezig; in principe treed volledige genezing op, maar er kan sprake zijn van langdurig gevoelsstoornissen.
   • Derdegraads bevriezing: maximale zwelling van de huid; afstoting van de volledige huiddikte; bloederige koublaren; soms ontstaat een verschrompelde, was-achtige, ‘gemummificeerde’ huid; genezing gaat gepaard met uitgebreide littekenvorming.
   • Vierdegraads bevriezing: niet alleen de huid is bevroren, maar ook spieren, pezen en/of benig weefsel; genezing is niet langer mogelijk; amputatie van het lichaamsdeel is onvermijdelijk.

   Ik wil je niet bang maken; ik ben sowieso NIET de aangewezen persoon om de ernst van je bevriezingsletsel in te schatten. Maar het lijkt me hoe dan ook raadzaam om het zekere voor het onzekere te nemen en direct een arts te raadplegen. Sterkte & beterschap, Paul

 20. Peter van Daalen - MedicaMarkt ·

  Geachte Gezondr, Graag vragen wij aandacht voor de Bamboo anti-eczeem en brandwonden handschoen voor kinderen en volwassenen. Antibacterieel, 95% bamboe en 5% Lycra. Comfortabel en kindvriendelijk en een optimale pasvorm. Wasbaar tot 60 graden Celsius. Vijf kindermaten en vijf voor volwassenen. Ze beperken de schade door krabben en het laat aangebrachte zalf beter z’n werk doen. Een genot om te dragen. Graag vernemen wij het als men meer informatie wenst. Vriendelijke groeten, Peter van Daalen

  Reageer
 21. Marry van de Kamp van Caspel ·

  Vandaag kreeg ik een mailtje met de tip om bij brandwonden het wit van rouwe eieren op te doen dat zou verzachtend en helend zijn. Zou kunnen, weet u hier meer van? wanneer u mij uw mailadres stuurt, kan ik u deze tip wel doorsturen. Hartelijke groeten, Marry

  Reageer
  • Paul ·

   Beste Marry, Bedankt voor je berichtje! De info die je noemt over brandwonden en eieren betreft een welbekende “hoax” (een spammerige kettingmail) die nergens op slaat. Zo zijn er wel meer fabeltjes omtrent brandwonden, waaronder kwark, bloem, komkommer, tandpasta of ijs – die ook nergens op gebaseerd (en zelfs potentieel gevaarlijk) zijn. Het behandelen van een brandwond met rauw ei (ei-eiwit) moet je hoe dan ook NOOIT doen. Een lichte verbranding door de zon kun je koelen met een natte gematigd koude doek en een minuscuul brandblaartje door het randje van een gloeiendhete koekenpan kun je onder een kabbelende (traag stromende) en gematigd koude waterstraal houden. Met daadwerkelijke brandwonden kun je maar beter direct een arts raadplegen. De methode met de eieren wordt overigens niet aangeleerd tijdens brandweertrainingen; rauw ei dat in een brandwond terechtkomt kan namelijk hevige bacteriële infecties veroorzaken. Groeten, Paul

 22. S. Verschoor ·

  Ik heb vrijdag hete stoom tegen mijn onderarm gekregen en heb een wond ter grootte van mijn hand met een paar brandblaren. Ik heb van alles meegekregen van de dokter: zalf, gaasjes etc. Maar hoelang moet ik mijn wond blijven verbinden? En ik zal morgen er meteen op uit voor de Boegem Balsem, resultaten zien er erg goed uit en met mijn donkere huid zeer welkom. :)

  Reageer
 23. Jerome ·

  De aller beste tip is: Boegem Balsem. Enige tijd geleden verbrande ik mijn hand bijna volledig en ik ben toen op zoek gegaan naar tips om dit te behandelen. Na enig zoeken kwam ik uit op Boegem Balsem. Dit heb ik de dagen na de verbranding steeds opgesmeerd. Het heeft er niet alleen voor gezorgd dat ik geen pijn meer had, maar ook voor een hele mooie en snelle genezing. Het is net alsof er nooit iets gebeurd is en ik heb weer een mooie egale huid. Sindsdien gebruik ik het ook voor verbranding door zon en droge lippen. Een tubetje kost rond de 10 euro op internet, dus een absolute aanrader om bij de hand te hebben in de keuken of medicijnkastje.

  Reageer
  • Paul ·

   Bedankt voor de tip; ik had nog niet eerder over Boegen Balsem gelezen. :)

  • Jerome ·

   Graag gedaan. Ik raad je aan om er ’s meer over te lezen en rond te vragen. Veel bekenden van mij zijn het gaan gebruiken en komen nu met hun eigen positieve ervaringen terug bij mij. Ik hoop dat er meer mensen zijn die wat hebben aan mijn tip, want voor zover is dit het enige middel dat echt werkt op alle fronten.

 24. Miek ·

  Afgelopen zaterdagavond brandde ik mijn duim aan het gietijzer op het fornuis. Het wondje (ongeveer 0,5 bij 1 cm) is open en na 2 dagen nog steeds pijnlijk. Nu kreeg ik de tip het in te smeren met vaseline en dan af te dekken met een gaasje. Is dit een juist advies? Ik ben bang dat ik de boel afsluit en dat het dan ontstoken raakt. Heb overigens net de boel geweekt in soda omdat er troep in het wondje zat…

  Reageer
  • Lisa ·

   Als het een open brandwond is, dan moet je deze nooit met vaseline of andere zalf insmeren! Gewoon wachten tot de brandwond dicht is, dan kan er wel vaseline op. Misschien is het een idee om de brandwond af te dekken, met een verbandje of zoiets? Waardoor de huid wel kan ademen maar zodat er geen rotzooi in komt…

 25. L. ·

  Ik heb net mijn vinger verbrand; cakejes uit de oven halen, maar had de handdoek verkeerd vast. Het doet nu heel erg veel pijn. Iemand tips want het doet echt pijn!?

  Reageer
  • Lisa ·

   Een pijnstiller innemen? Verder moet je wachten tot het heelt. Je kan wel proberen om er een handdoek omheen te wikkelen. Niet te strak, maar doordat er een beetje druk op staat doet de brandwond minder pijn. Doe dit niet als je brandwond nat is of als er vocht uit komt! Je kan er ook een laag Boegem Balsem op smeren! Helpt bij het herstellen.

 26. Boris ·

  Als je een brandblaar hebt, is het dan beter om deze heel te laten of om hem door te prikken? Met vriendelijke groet, Boris

  Reageer
  • Paul ·

   Het is altijd beter om een blaar heel/intact te laten. Zolang een blaar heel blijft, geneest het beschadigde huidoppervlak onder de blaar namelijk het snelst. Het vocht in de blaar zorgt namelijk voor afkoeling en sneller herstel. Bovendien doet een blaar die heel blijft daardoor minder pijn. Als je de brandblaar daarentegen openprikt voordat de onderliggende huid volledig is genezen, begint ie doorgaans te prikken en pijn te doen. Bovendien blijft een dichte blaar (die dus niet is doorgeprikt) steriel, waardoor er geen bacteriën in kunnen en er geen infectie kan optreden. Een doorgeprikte blaar kan juist wel voor bacteriële infecties zorgen. Als een blaar uit zichzelf op een “slordige” manier stukgaat, is het doorgaans wel beter om de achterblijvende velletjes voorzichtig weg te pakken met een gesteriliseerd nagelschaartje. Anders kunnen zich juist vuil en bacteriën onder de opstaande velletjes nestelen. Spoel de open blaar daarna grondig schoon met lauw water en doe er een pleister op met desinfecterende Betadine Oplossing. Als een brandblaar zich op een plek bevindt waar veel wrijving plaatsvindt, bijvoorbeeld op de hak van je voet, dan kan het overigens wel beter zijn om te prikken met een steriel naaldje. Anders is de kans juist groot dat ie op een slordige manier stukgaat/openscheurt. Desinfecteer in dat geval rondom de blaar met Betadine Oplossing, dus voordat je gaat prikken. Prik de brandblaar vervolgens op meerdere plekken door met een steriele knopspeld. Hou de naald altijd evenwijdig aan de huid, dus niet rechtop. Duw met steriel watje, wattenschijfje of gaasje voorzichtig het wondvocht uit de blaar, maar laat de huid intact voor een optimale genezing! En plak er een pleister op met Betadine Oplossing.

  • Jerome ·

   Absoluut heel laten! Een laag Boegem Balsem erop en een verbandje eromheen. De warmte kan dan uit de brandwond en de blaar zal vanzelf wegtrekken en mooi genezen.

 27. Romi ·

  Ik heb me net verbrand. Pijnlijk! Ik stond te bakken en de waterkoker was ondertussen bijna klaar met koken en mijn arm kwam boven de stoom. Dus heb me pijnlijk verbrand. Even een zalfje op gesmeerd. Kijken of het helpt… Volgens mij zijn brandwonden de pijnlijkste wonden die er zijn! Ik heb nog steeds pijn! Het lijkt alsof ik geprikt wordt door naalden. Au! :(

  Reageer
 28. hoekstra ·

  Mijne heren, Afgelopen donderdagmorgen (18-10-2012) was het mijn bedoeling een stoombad te nemen i.v.m. een verstopte kop. Ik vroeg mijn echtgenoot wat ik daarvoor zou kunnen gebruiken. Het werd een schaal… Snelkoker aan om water te koken… Vervolgens de schaal gevuld en deze barstte. Kokendheet water liep van het aanrecht zo over mijn sok en rechtervoet. Meteen de sok uitgetrokken en mijn voet in een bad met koud water gedaan, stromend. Ik dacht het valt mee, niet dus. De dokter gebeld, nr. apotheek gevraagd, enigszins vette gaasjes op de wond gedaan. Vervolgens een rol verband eromheen gedaan. Advies: 2x daags verband verversen. Zaterdagnacht kon ik de pijn niet meer verdragen. Naar de weekenddokter gegaan, die meldde 2e-graads brandwonden. Hij ging al de stukjes dode huid verwijderen. Gevolg: ik denk dat hij nog niet de straat uit was, meer pijn. Zondag weer gebeld, kreeg 2 pleisters morfine. Maandag weer een andere dokter, die heeft het verband extra stevig om mijn voet gewikkeld. Advies: neem maar 2 extra paracetamol (codeïne). Pijn, pijn en nog eens pijn. Dinsdag, vandaag dus, kreeg ik een antibioticakuur, zal wel ontstoken zijn. Ik heb zo veel pijn dat ik maar ben gaan kruipen. Wat is uw advies? Alvast bedankt, groet, Hoeksta P.S. Ik kan wat foto’s sturen

  Reageer
  • Paul ·

   Beste Hoekstra, Echt onwijs erg van je brandwonden; dat moet vreselijk zijn! Helaas kan ik je geen advies geven m.b.t. de behandeling en verzorging ervan, hiervoor zul je echt een arts moeten raadplegen. Natuurlijk kun je de pijn stillen met pijnstillers en moet je de wonden goed schoon houden om infecties te voorkomen (of in ieder geval de genezing ervan te bespoedigen). Voor aanvullend medisch advies kun je beter je huisarts(assistent)(e) bellen. Heel veel sterkte en beterschap! Met vriendelijke groet, Paul

  • Jerome ·

   Indien je nog hulp nodig hebt zou ik zeker eens kijken naar mijn reactie. De balsem die ik gebruikt heb heeft mij ontzettend geholpen, vooral ook tegen de pijn. Op internet kan je er ook een hoop over lezen als je zoekt op Boegem Balsem.

 29. P.Lieuw ·

  Dank voor de info.

  Reageer
  • Andre ·

   Ik heb mij dinsdagmorgen jongstleden aan mijn linkerbeen verbrand aan water van 99 graden. Ik heb zelf EHBO, dus ik weet wat ik moet doen… Maar echt mensen: koelen en laten verzorgen met BURN SILIT.

Plaats een reactie


Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.