Kniepijn is een veelvoorkomende aandoening. Dat komt omdat je kniegewrichten aan één stuk door worden belast en bewogen. Pijn in je knie kan op allerlei manieren ontstaan en zodoende talloze mogelijke oorzaken hebben. We onderscheiden om die reden verschillende soorten knieklachten. Het belangrijkste onderscheid bij kniepijn is als volgt:

 • Constante kniepijn (altijd aanwezig)
 • Functionele knieklachten (bij beweging van het kniegewricht)
 • Pijn die uitstraalt naar de knie (maar elders ontstaat)
 • Pijnklachten nabij de knieschijf / patella / kniekop / kniebolling
 • Pijn aan de zijkant van de knie (binnenkant / binnenzijde of buitenkant / buitenzijde)
 • Pijn in de knieholte oftewel kniekuil

Daarnaast kan pijn aan de binnenkant/binnenzijde van de knie voorkomen; dit noemt men ook wel de knieholte of kniekuil… En aan de buitenkant/buitenzijde van de knie, ook wel de kniebolling of knieschijf genoemd. In dit artikel bespreken we de 14 vaakst voorkomende oorzaken van knieletsel en kniepijn en de bijbehorende behandelingen…

1. Spierpijn in je knie

Spierpijn in de knieën ontstaat veelal door intensieve (over)belasting van de kniespieren, bijvoorbeeld na krachttraining of zwaar-lichamelijke arbeid. Deze vorm van pijn in je knie gaat veelal samen met spierverkramping in de knieholte en pijn in de bovenbeenspieren en kuitspieren. “Gewone” spierpijn in de knieën gaat altijd vanzelf over. Je kunt dit soort kniepijn desgewenst verzachten door tijgerbalsem in je knieholte te smeren.

2. Pijn in de knie door meniscus

Menisci zijn kraakbeenschijfjes die zich los tussen de benige uiteinden van sommige gewrichten bevinden. Bij de mens zit er een binnenmeniscus (mediale meniscus) en buitenmeniscus (laterale meniscus) in allebei de kniegewrichten. Deze halvemaanvormige schijfjes zorgen ervoor dat je kniebewegingen soepel verlopen en beschermen zodoende je botten.

Bij een plotselinge, ongelukkige draaibeweging van het kniegewricht kan een meniscus inscheuren. Via zo’n scheurtje kan bloed en/of wondvocht in je knie terechtkomen, waardoor pijn optreedt. Dit fenomeen wordt ook wel een “voetbalknie” genoemd. Bij een meniscus-blessure doet je knie voornamelijk pijn tijdens het lopen en rennen. Daarnaast ontstaat pijn als je op de binnenkant of buitenkant van je knie drukt.

Een klein scheurtje in je meniscus geneest veelal vanzelf, maar dan dien je wel heel erg veel rust te nemen. Doe je dat niet, dan kan de meniscus verder inscheuren, met hevige (chronische) knieblessures tot gevolg. In geval van ernstige meniscusblessures is veelal een operatie nodig om het beschadigde deel van de kraakbeenschijf te verwijderen.

3. Geblokkeerd kniegewricht = kniepijn

Als er een stukje bot of kraakbeen afbreekt en tussen het kniegewricht vast blijft zitten, dan kan je knie “op slot” raken. Je kunt je ‘geblokkeerde knie’ dan niet meer buigen of strekken. Als je dit toch probeert, treedt doorgaans hevige pijn in je knie op. Het vastzittende stukje kraakbeen in de knie kan in veruit de meeste gevallen worden verwijderd middels een kijkoperatie.

Een loszittend stukje kraakbeen in het kniegewricht is meestal afkomstig van de meniscus en wordt ook wel ‘gewrichtsmuis’ genoemd.

4. Knieklachten door knieslijmbeursontsteking

Pijn in je knie ontstaat in veel gevallen door ontsteking van je knieslijmbeurs. De slijmbeurs in je knie fungeert als een kussentje tussen pees en bot. Dankzij je knieslijmbeurs kan je kniegewricht zonder wrijving of schuring bewegen. Hoe frequenter en intensiever je je knieën belast, des te groter de kans dat de slijmbeurs in je knie ontstoken raakt.

Een knieslijmbeursontsteking ontstaat veelal door overbelasting. De slijmbeurs kan ontstoken raken als je veelvuldige, langdurige en extreem intensieve duw-, til- of trekkracht uitoefent op het kniegewricht. Je knieslijmbeurs kan tevens ontstoken raken als je extreem vaak op je knieën zit; denk maar eens aan tegelzetters, tapijtleggers, loodgieters en stratenmakers. De kans op overbelasting van je knieslijmbeurzen is extra groot als je zwakke spieren, pezen of banden in je kniegewrichten hebt (door onderontwikkeling, slijtage o.i.d.).

Het belangrijkste wat je kunt doen om kniepijn door je knieslijmbeurs te voorkomen is een “natuurlijke” en ergonomisch verantwoorde houding aannemen en belasting van je knieën beperken. Als de slijmbeurs in je knie toch ontstoken raakt, dan kan een injectie met cortisol/hydrocortison (Solu-Cortef® e.a.) in combinatie met rust, drukverband en/of puncties uitkomst bieden. Als de pijn in de knie niet verdwijnt, dan dient de knieslijmbeurs doorgaans operatief te worden verwijderd.

5. Zere knie vanwege kniebanden & kruisbanden

Het kniegewricht bevat vier kniebanden: een binnenste band, een buitenste band en twee kruisbanden. Deze banden verbinden de onderlinge gewrichtsonderdelen met elkaar, waardoor je onderbeen vast blijft zitten aan je bovenbeen. Bovendien zorgen je kniebanden voor versteviging, bescherming, stabiliteit en mobiliteit van de kniegewrichten.

Door een ongelukkige beweging, val of klap kan kniebandletsel optreden. Dit gebeurt vooral bij een “ongelukkige” sprong. Een knieband kan uitrekken, inscheuren of afscheuren waardoor hevige pijn in je knie ontstaat. Naast kniepijn treedt er doorgaans zwelling van de knie op, alsmede bloeduitstortingen (blauwe plekken) en functieverlies van het kniegewricht.

Indien de kniepijn draaglijk is, is het goed om voorzichtig te blijven lopen. Lukt dit niet, dan dien je enkele dagen rust te nemen. Koel je knie met ijs en gebruik krukken voor noodzakelijke verplaatsing. Soms kan het helpen om de knie in te zwachtelen met drukverband. Om krachtverlies te beperken, dien je zo snel mogelijk weer te beginnen met lopen.

6. Kniepijn wegens verzwikking c.q. verstuiking

Pijn in de knie wordt in veel van de gevallen veroorzaakt door een ‘verzwikking’, ‘verstuiking’, ‘verdraaiing’ oftewel ‘verrekking’ van het knie-gewricht. Deze vorm van pijn in de knie ontstaat doordat banden, kapsels of ligamenten in de knie zijn opgerekt, bijvoorbeeld door overbelasting of trauma.

Men spreekt van een verzwikte of verstuikte knie als de vlakken van het kniegewricht niet meer stabiel tegen elkaar liggen, maar nog wel met elkaar verbonden zijn. Zowel je kniegewricht als je knieschijf kan een verstuiking oplopen. Kniepijn door een verstuikte knie geneest doorgaans vanzelf als het kniegewricht voldoende wordt ontzien en gekoeld.

7. Knie-ontwrichting veroorzaakt pijn in de knie

Als er meerdere kniebanden volledig afscheuren, dan kan er een ‘knieontwrichting’ optreden, met extreme kniepijn tot gevolg. Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘knie-luxatie’ of “uit de kom” raken van je knie. Ook de bolling van je knie (‘knieschijf’) kan uit de kom raken. Als de knieschijf volledig “uit de kom” raakt, dan spreekt men ook wel van ‘knieschijfontwrichting’ oftewel ‘patella-luxatie’.

In sommige gevallen geneest de knie vanzelf nadat het ontwrichte deel terug in de kom is gezet. Vaak is fysiotherapie, krachttraining en medicatie nodig om het herstel te bespoedigen. Als eventuele afgescheurde kniebanden zich niet voldoende herstellen, dan kan een knieoperatie of zelfs een halve of volledige knieprothese (“kunstknie”) nodig zijn.

8. Gekneusde knie veroorzaakt kniepijn

Onderhuids weefsel in je knie kan gekneusd raken door “impact” (slag, val, stoot e.a.). De gevolgen van een kneuzing lijken veelal op die van een verstuiking: kniepijn, zwelling, bloeduitstortingen etc.  Een kneuzing wordt echter niet veroorzaakt door een “ongelukkige” draaibeweging van het kniegewricht, maar door een klap op de knie. Er is dan ook geen sprake van inscheuring of afscheuring van kapsels, banden of ligamenten.

Verschillende weefsels in je knie kunnen kneuzen, waaronder botten, spieren en bindweefsels. Een kneuzing gaat gepaard met een ontstekingsreactie (pijn, zwelling, verkleuring etc.). Een gekneusde knie gaat vanzelf over en kan worden behandeld met koude kompressen. Een ‘lichte kneuzing’ van de knie geneest doorgaans binnen drie weken; een ‘zware kneuzing’ binnen zes weken.

9. Bacteriële knie-infectie kan knieklachten geven

Van een bacteriële knie-infectie is sprake als zich bacteriën nestelen en vermenigvuldigen in het kniegewricht. Hierdoor ontstaat opeenhoping van pus in de knie, waardoor extreme kniepijn kan optreden. Een bacterie kan in de knie terechtkomen door een slijmbeursontsteking, open verwonding of knie-operatie. Een door bacteriën geïnfecteerde knie wordt doorgaans behandeld met antibiotica.

10. Pijn in de knie door beknelde zenuw…

In de knieholte bevinden zich een aantal belangrijke zenuwen. Als er een zenuw in de knie bekneld raakt, kan hevige zenuwpijn in het kniegewricht optreden. De pijn kan in de knieholte ontstaan, maar ook uitstralen naar de knie. De ‘gezamenlijke peroneale zenuw’ is relatief vaak de dupe van beknelling. Deze zenuw ligt aan de achterzijde van je dijbeen en splitst zich onder de knie op in twee takken. Als gevolg van een beknelde peroneale zenuw in de knie kan peroneus-neuralgie optreden. In veruit de meeste gevallen gaat het om kleine (perifere) zenuwen in de knie. Fysiotherapie of manuele therapie kan meestal uitkomst bieden bij een zenuwbeknelling in of nabij het kniegewricht.

11. Reuma in je knieën veroorzaakt kniepijn

De knieën worden continu belast en zijn daardoor erg gevoelig voor de ontwikkeling van reumatische aandoeningen. “Reuma” is een verzamelnaam voor bijna 200 gewrichtsaandoeningen die niet ontstaan door letsel of ongeval. Hiervan komt een groot deel óók in de knieën voor. Reuma kent meestal een chronisch-progressief verloop: de klachten worden erger naarmate de tijd verstrijkt. Klachten kunnen verdwijnen (remissie), maar dat is relatief zeldzaam.

Bij reuma in de knieën moet je denken aan ontstekingsreuma (reumatoïde artritis e.a.), gewrichtsslijtage (artrose/kraakbeenslijtage e.a.) en “weke-delen-reuma”. Artrose in de knie staat tevens bekend als “gonartrose”. Reuma in je knieën wordt gekenmerkt door ontstekingspijn, bewegingspijn, vochtophoping en functieverlies van de knieën. In sommige gevallen ontstaat tevens bindweefselwoekering (fibrose) in het kniegewricht.

De kniepijn komt overigens niet van het kniekraakbeen zelf, maar van geïrriteerde en ontstoken banden, kapsels, pezen, spieren en ligamenten eromheen. De behandeling van kniepijn door reuma in de knieën is sterk afhankelijk van de exacte soort. Meestal worden er pijnstillers en ontstekingsremmers voorgeschreven.

12. Knieklachten door beschadiging van de kniepees

Pijn in de knie kan worden veroorzaakt door een blessure of overbelasting van de kniepees. De kniepees kan worden overbelast en inscheuren. Dit fenomeen komt relatief veel voor bij springers, waardoor een kniepeesblessure ook wel bekendstaat als ‘springersknie’ of ‘jumpers knee’. Overbelasting en/of inscheuring van de kniepees komt overigens ook erg vaak voor bij (onervaren) hardlopers.

Als de kniepees geïrriteerd, ontstoken, verzwakt of beschadigd raakt, ontstaat doorgaans drukpijn en zwelling aan de bovenkant van de knieschijf. In het beginstadium van een kniepeesontsteking of kniepeesblessure is doorgaans sprake van zeurende kniepijn na intensief gebruik van de knie. Als er geen maatregelen worden getroffen, kan de pijn in je knie echter chronisch worden. Blessering van de kniepees kan worden voorkomen door voldoende rust, goede sportschoenen en voorkoming van overgewicht.

Overbelasting van de kniepees wordt ook wel ‘apexitis patellae’ genoemd; meestal ontstaan in dat geval knieklachten ter hoogte van de aanhechting van de kniepees aan de onderpool van de knieschijf.

13. Een kniefractuur betekent pijn in je knie

Kniepijn kan ontstaan ten gevolge van een gebroken kniebot. Een gebroken knie (onderbeen/bovenbeen) staat ook wel bekend als ‘kniebreuk’ of ‘kniefractuur’. Ook je knieschijf kan breken; dit wordt ook wel een ‘knieschijfbreuk’ of ‘knieschijffractuur’ genoemd. Als een fragment van de knieschijf afbreekt en in het kniegewricht terechtkomt, kan de knie “op slot” raken.

Een gebroken knie ontstaat meestal door een harde val of klap, maar soms ook door botontkalking (osteoporose). Een gebroken knieschijf dient te worden hersteld. Afhankelijk van de soort breuk kan een knie-operatie nodig zijn waarbij knie-implantaten worden ingebracht. Vervolgens wordt een gipsverband aangelegd. Als de fragmenten van de knieschijf bijeen worden gehouden door pezen, banden en ligamenten, dan kunnen de beenderen vanzelf weer vastgroeien.

14. Kniekuilcyste kan kniepijn veroorzaken

Een cyste in de knieholte wordt ook wel “kniekuilcyste” of “baker-cyste” genoemd. De cyste zelf is doorgaans pijnloos en voelt aan als een zacht gezwel, gevuld met vocht. Omdat een cyste in de knie in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door een blessure of reuma, kan een cyste soms wél de oorzaak van eventuele kniepijn aanwijzen. Een Baker-cyste of Bakerse cyste in de knie verdwijnt meestal vanzelf nadat de achterliggende oorzaak van de kniekuilcyste wordt behandeld.

Tot slot

De knieën zijn de grootste gewrichten van het menselijk lichaam. Ze worden continu gebruikt en belast, en krijgen zodoende erg veel te verduren. Hoe meer je loopt, tilt, bukt, knielt en hurkt, des te groter de kans op overbelasting, slijtage, irritatie en pijn in je knieën. De 14 bovenstaande oorzaken van knieklachten zijn overigens niet de enige mogelijke redenen waardoor pijn in je knieën kan ontstaan. Zo kan kniepijn tevens worden veroorzaakt door:

 • PFPS (Patello Femoraal Pijn Syndroom)
 • Patella-luxatie
 • Lopersknie
 • Ziekte van Osgood-Schlatter
 • X-benen of O-benen (bron)
 • Chondromalacia (rafelen van knieschijfkraakbeen)

Heb jij ervaring met kniepijn? Of heb je vragen of opmerkingen m.b.t. pijn in de knieën? Laat hieronder je reactie achter!

649 Reacties

 1. Beste ; bij alle vernoemde ziekteverschijnselen wordt niets vermeld over niet belasting maar toch pijnlijke knieën , zoals lang stil zitten in de auto , tot ik moet stoppen en uitstappen , wat stappen om de pijn te verlichten. Mvg Raf Wille

 2. Hallo, ik ben een meisje van 16 jaar, ik heb al jaren last van mijn knieën na lichte inspanning of inspanning zoals wandelen. Deze zomer wou ik gaan zitten en ineens zat mijn knie verkeer, ik weet tot op de dag van vandaag niet hoe het precies kan en wat er nou echt gebeurde, maar voor mijn gevoel was mijn knie uit de kom. Ik had ontzettend veel pijn en kon mijn knie niet meer strekken, dus ook niet meer staan en lopen. Ik ben toen toch gaan staan na een tijdje en hoorde een erg harde knak, na deze knak zat mijn knie weer goed voor mijn gevoel en ik kon wel weer lopen. Ik heb nog lang tijd gehad en het lopen en bewegen van mijn knie ging de eerste twee weken lastig.
  Nu werd ik vanochtend wakker en heb ik het gevoel dat het elk moment weer fout kan gaan. ik kan nu alleen mijn knie niet meer buigen. Het lukt me niet, en als ik het wel doe ben ik bang dat hetzelfde weer gebeurt. Weet iemand wat dit is?

 3. Na een val in de zomervakantie ( 8 weken geleden) kon ik moeilijk lopen. Foto’s en echo van heup en knie wezen uit dat er enige vochtophoping was. Ik heb rustig aan gedaan maar ben wel zo snel mogelijk gaan/ blijven lopen. Dat gaat intussen best aardig. Ik loop weer ongeveer 2 km achter elkaar en scharrel flink rond in huis. Het probleem is dat ik mijn knie niet voldoende kan buigen of strekken in belaste toestand. Dus niet knielen met de billen op de hakken of diep hurken. Hoe train ik dit of moet ik terug naar de huisarts?

 4. Ik heb ook af en toe last van mijn kniegewricht wanneer ik veel loop en moet staan voor mijn werk. Ik denk dat ik eerst moet onderzoeken waar de klachten vandaan komen om een gerichte oplossing te zoeken. Wellicht heeft het te maken met een eerdere blessure die ik heb gehad toen ik mijn knie verstuikte.

 5. Beste, Ik heb zo wel links en rechts gel ingespoten. Na ong 2 maand was het beter. Nu begint het weer, vooral in de nacht last. Soms scheuten in de knie holte. Wandelen word na ong 3 km moeilijk. Fietsen lukt wel. Aan de binnenkant van de knie soms gezwollen. Ben beetje ten einde Raad. Plooien van de knie gaat nog. Graag raad. Dank alvast.

 6. Interessant artikel! even een korte vraag. Is bloed in de knie(holte) schadelijk voor het kniegewricht? Zo ja, wat moet er gedaan worden als iemand bloed in de knie heeft? M.v.g. Henkie

  • Ik heb al maanden last van mijn knie, ik kan normaal lopen maar zodra ik m’n bed inga of op m’n knie gaat zitten is er net alsof ik een enorme brandwond op m’n knie heb zitten. Als ik een broek aan heb schuurt het ook, heel raar. Dokter weet ook niet wat het is.

  • Ik heb alleen smorgens ls ik opsta een stijve knie of als ik een tijd gezeten heb.

 7. Ik ben nu 32 en heb al van dat ik een jaar of 12 ben last van beide knieën. Rond mijn 22 zijn er foto’s gemaakt maar was niks te zien. Fysio zei je kraakbeen is niet glad en heeft me pijnlijke benadelingen gegeven. Laatste jaren heb ik steeds meer last en pijn. Knieën kunnen niet lang in 1 houding, kom vaker niet snel in slaap omdat knieën zeurend gevoel geven, zijn vaker stijf, traplopen, bukken, opstaan en gaan zitten en alles waar kracht bij komt doet pijn de ernst van de pijn gevarieerd. Lopen gaat altijd goed. Ik wandel elke dag en ga zo vaak mogelijk met de fiets. Wie kan met mij mee denken wat het kan zijn. Want op sommige dagen beperkt dit mij ook op mijn werk. Alvast bedankt!

  • ik heb wat jij beschrijft. Dr. A. van Kampen in het UMC Nijmegen heeft een behandeling gedaan waarbij hij mijn knieschijven een centimeter heeft verlaagd. Hierdoor minder kniepijn en vastzittende knieën. Nog wel last van lang in dezelfde houding / traplopen / opstaan uit bed.

 8. 4 keer geopereerd maar 31 gaatjes hebben ze gedaan in mijn knie maar nog heel veel pijn 8 keer spuitjes erin gehad nog pijn krijg geen nieuwe knie te jong… veel kraakbeen weggehaald maar de pijn blijft.

 9. Hallo, Ik ben een jongen van 18 jaar en ik zou graag willen weten wat er met mijn knie aan de hand is. Ik speel al van jongs af voetbal en sinds de laatste paar weken krijg ik in de warming-up last van mijn knie. Als de warming-up begint, merk ik op dat ik een lichte pijn voel aan de linker (buiten)kant van mijn rechterknie op het moment dat ik mijn been wil buigen. Als ik na de loopoefeningen tegen een bal trap die aan komt rollen, voel ik een pijnscheut op de plek die ook lichtelijk voel tijdens het buigen. Als de wedstrijd eenmaal begonnen is, voel ik het eigenlijk niet meer. Dat vind ik wel gek. Als ik nu thuis zit en ik probeer mijn knie volledig te buigen, voel ik op een bepaald moment de pijn weer in mijn knie en kan ik hem niet volledig buigen. Graag zou ik willen weten wat dit is en hoe dit hersteld kan worden?

 10. had pijn in mijn linkerknie wat uit straalde naar de binnenkant zijkant en kuit foto laten maken was geen artrose na 8 weken was de kniepijn wat afgenomen vandaag maakte ik een misstap daardoor een pijnscheut nu ontzettende pijn naar de buitenkant knie kan niet buigen zo pijnlijk en lopen gaat enigszins door het been recht te houden moet ik nu mijn huisarts raad plegen of kan ik het zelf behelpen door wat crème te smeren

 11. Hallo! Ik ben 16 jaar en heb sinds 3 jaar regelmatig last van mijn knieën. Meestal komt de kniepijn op na lichte inspanning, zoals wandelen, rennen of fietsen. Het voelt een beetje aan als spierpijn, maar ik sport niet zo extreem veel of zwaar. Ik kan na 10 minuutjes fietsen al een pijn in m’n knie oplopen die ik voor een week daarna nog voel. De pijnsteken komen in beide knieën voor, maar niet tegelijkertijd. Eerst dacht ik aan groeipijn, aangezien ik nog jong ben en nog steeds wel groei. Vrienden van dezelfde leeftijd hebben hier echter nooit last van en daarom vraag ik mij af of ik niet toch een bezoekje moet brengen aan de huisarts? Heb ik van nature zwakke knieën? Is er iets wat ik kan doen om de pijn te verminderen of zelfs voorkomen? Hopelijk is er iemand die dit herkent en mij hiermee kan helpen. Alvast bedankt! Amber

 12. Hallo, ik heb al weleens eerder last gehad van mijn knie echter niet zoveel als nu. Wij (ik en mijn vrouw) gaan graag wandelen en gisteren hebben we een mooie route door de Mookerheide en omgeving gedaan. Er zijn wel wat heuveltjes en zo en op een gegeven moment kreeg ik een pijnscheut binnenin mijn knie iets onder mijn knieschijf. Met name het vals plat naar boven is erg pijnlijk voor me. Het is heel apart dat bij echt trap lopen naar boven ik eigenlijk helemaal geen last heb en naar beneden gaan ook niet. Vandaag maar een beetje rustig aan gedaan en alleen maar op vlakke stukken gewandeld. Ook dat viel niet mee vandaag eerlijk gezegd. Wij zijn beide 50 en lopen / wandelen zo een 8 km per dag minimaal. Ik ben niet zo een dokter ganger maar wil ook niet de boel helemaal stuk lopen. Iemand een idee? Groeten, Luc

  • Hey, ik ben 25 en heb al last vanaf mijn 11e levensjaar. Die pijnscheuten in de knie die je beschrijft kunnen ontstoken kraakbaan zijn wat in zijn ergste geval om kan gaan naar reuma (als je geen hoge bloeddruk hebt kun je wat magnesiumpilletjes van de Kruidvat halen). Of je knieschijf staat te hoog. Ga voor een spiegel staan en kijk hoe je voeten staan. Wijzen je tenen naar buiten? Zet je voeten recht. Heb je dan meer last als bij de manier waarop je voeten ‘normaal’ neerzet? Als het nog niet te heftig is, kun je gaan zwemmen in de hoop dat je de kniebanden / kniespieren genoeg kan trainen. En vooral de speling in die beweging. Succes ermee!

 13. Dag Paul, Ik ben inmiddels bij een orthopeed geweest en er is een foto gemaakt. Gelukkig heb ik geen versleten knie of artrose. Wel vermoedt hij een problemen met mijn meniscus en constateerde vocht in mijn knie. Ik kan pas op 11 mei voor een MRI scan en 18 mei voor een consult. E.e.a. Betekent niet dat er iets aan gedaan kan worden. Ik ben nl. niet urgent. ???? Ik moet de neiging onderdrukken om mijn been raar neer te zetten om pijn te ontwijken (mijn knie naar buiten) ook hoor ik regelmatig een knapje in mijn knie. Daarna met deze vermoedens naar de fysio geweest voor oefeningen die het genezingsproces ondersteunen en mijn lichaam zo soepel mogelijk te houden. Zij adviseerde mij ook om de knie niet te belasten middels krukken. Dat lukt niet steeds. Zou jij opnieuw mee willen denken? Als ik per ongeluk op mijn knie sta, ben ik dan weer terug naar af?

  • Beste Kruidje, De exacte motieven van je fysiotherapeut en je orthopeed kan ik niet voor de volle 100% naar behoren interpreteren, aangezien ik onbekend ben met hun beweegredenen en diagnostiek. Voor mij is dit dus min of meer giswerk… Wellicht dat je fysiotherapeut je aanbeveelt om je kniegewricht puur en alleen uit voorzorg te ontlasten c.q. ontzien… Dat je terug bij af bent door even op het betreffende been te gaan staan, kan ik me in ieder geval niet voorstellen; dan had men je waarschijnlijk wel krukken aanbevolen en concreter geïnformeerd. Het knieprobleem dat je omschrijft, zou onder meer meniscusletsel of een gewrichtsmuis kunnen omhelzen, maar het blijft onmogelijk om hieromtrent uitsluitsel te bieden. Wellicht kun je de zorgbemiddelaar van je zorgverzekeraar contacteren om te zien of er voor een spoedigere MRI en een eerder consult kan worden gezorgd… Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  • Hallo Paul. Eindelijk is er duidelijkheid. Ik heb een scheurtje in mijn kniebot. Niet in de meniscus. Ook vocht rond dat scheurtje en in mijn bot. Wat ik alleen niet snap is dat zoiets kan ontstaan zonder vallen of stoten. Mijn pijn is heel veel minder maar soms voel ik een heftige pijnscheut. Voelt nog instabiel. De orthopeed zei dat herstel lang kan duren en heeft aanwijzingen voor de fysio geschreven. Weet u hoe ik aan zoiets kan komen zonder stoten of vallen? Doordat ik CIAP heb is mijn CK erg hoog. Kan het daar mee te maken hebben?

  • Creatinekinase is medeverantwoordelijk voor stevige botten, maar of een overschot hieraan kan zorgen voor een scheur in het kniebot durf ik echt niet te zeggen. Meestal is er in dit soort gevallen sprake van ingescheurd kniekraakbeen, waarbij het scheurtje doorloopt tot in het daadwerkelijke botweefsel. Als er geen sprake is geweest van trauma / letsel, dan is de meest waarschijnlijke oorzaak ‘chronische overbelasting’. Beoefen je een sport, hobby of beroep waarbij de kniegewrichten langdurig of zelfs continu zwaar worden belast?

 14. Goedemiddag, 20 jaar geleden ben ik geopereerd aan de knie, meniscusectomie: klieven van de plica synovialis. Daarna nooit meer last, tot 8 jaar geleden; pijn in heup en knie, kan niet met benen over elkaar zitten, lang in auto, traplopen. Ben inmiddels overal geweest: fysio, manueel, pedologen, 2 ziekenhuizen, allerlei foto’s en scans gemaakt, niks te zien. Ik draag altijd bergwandelschoenen met zolen. Manueel vorig jaar verhielp de heupklachten, iets in m’n SI-gewricht. Dat dacht ik weer gewone schoenen aan kon, maar na tijdje ging t weer mis. Heb weer steekpijnen in heup, iets meer naar voren dan vorige keer en m’n knie is nu erger: kan niet hurken, ergens vanaf stappen, moet eerst met links, etc. Pijn onder m’n knie. Hoe kan t nu dat niemand iets vindt (of ze zeggen steeds iets anders maar niemand kan t verhelpen).

  • Is er 8 jaar geleden iets specifieks voorgevallen waardoor de kniepijn (tezamen met heuppijn) is teruggekeerd?

  • Nee, ik kreeg toen steeds meer last, zonder aanleiding. Ik heb aan ‘runners knee’ gedacht. P.S. De eerdere operatie was na een ski-ongelukje, maar toen zakte ik door m’n been, heel andere klachten.

 15. Ik heb alleen ‘s nacht erge pijn. Ik kan gewoon op dat ene been en voel niets. Kan op mijn knie zitten, knie buigen eigenlijk alles, maar als ga zitten en vooral slapen wordt de pijn heel erg.

  • Ik heb iets vergelijkbaars. Overdag heb ik niet echt pijn in de knie. Kan lopen, trappenlopen, fietsen. Mijn knieën voelen dan wel vaak ‘moe’ aan. Maar ’s nachts in bed kan ik opeens wakker worden van pijn in de knie. Door anders te gaan liggen verdwijnt de kniepijn meestal en/of ik val weer in slaap. ’s Morgens geen pijn wel ‘moe’. De klacht neemt toe.

  • Nooit last van mijn knie gehad. Het begon na een tafeltennisles, een uur nadat ik thuiskwam. Nu al 5 weken heftige pijn. Eerst niet te lokaliseren waar in mijn knie. Was niet rood, warm of opgezet. Weet niet waar ik goed aan doe of na moet laten. Maximaal paracetamol geslikt en afgelopen week naproxen geslikt. Volgens huisarts heb ik een overbelaste knie. Dit duurt nu 5 weken. Soms lijkt er een lichte verbetering en zonder reden kan ik er weer niet meer op staan. Ik ben inmiddels radeloos, heb een volkstuin die ligt te verloederen en opeens heb ik moeite met alledaagse dingen. Wat zou ik kunnen hebben en hoe kan ik genezing bevorderen? Ik ben 73 jaar, heb ook CIAP (chronische idiopathische axonale polyneuropathie), 2 klapvoeten, evenwichtsprobleem en had wekelijks oefentherapie (nu gestopt) door een fysiotherapeut. Die weet ook niet wat er aan de hand is. Ik kijk uit naar uw antwoord.

  • Even een aanvulling. Ik heb alleen pijn als ik mijn knie belast door staan of lopen.

  • De terminologie “overbelaste knie” zegt helaas helemaal niks… :( Het gaat erom welke weefsels in het kniegewricht overbelast zijn geraakt, om de aard en ernst van de overbelasting in kwestie, en om de potentiële schade die deze overbelasting teweeg heeft gebracht binnenin je kniegewricht. Als je huisarts hier na 5 weken nog altijd niets mee doet (behalve pijnstillers voorschrijven), dan lijkt het me raadzaam om je te laten doorverwijzen naar een specialist. Om een foto of scan te laten maken, om tot een concrete diagnose te komen, en voor een praktisch toepasbaar behandelplan. Je zegt trouwens: “eerst niet te lokaliseren waar in mijn knie”… Is lokalisatie inmiddels wél mogelijk? En zo ja, wat is de exacte locatie van je kniepijn?

  • Bedankt voor uw reactie. De pijn zit nu links van het midden net onder mijn knieschijf / kniebolling. Als ik zit heb ik geen pijn. Als ik even heb gezeten kan ik er niet op staan. Dan zwengel ik eerst met mijn been. Ik heb nu een verwijzing voor orthopedie. Heeft u enig idee hoelang zoiets kan duren?

  • Weet u ook hoe zoiets behandeld wordt en hoe lang dat kan duren?

  • Ik hoop dat men er tijdens het consult achter komt wat er precies aan je knie mankeert. Tot die tijd is het helaas niet mogelijk om in te schatten hoe men het (veronderstelde) overbelastingsletsel van je knie zal behandelen en hoelang de genezing ervan zal duren.

 16. Hallo, Ik ging skiën en hierbij is mijn knie lelijk verdraaid of verrekt de precieze aandoening weet ik niet maar ik loop er nu 6 weken mee en in die 6 weken heb ik niet hardgelopen nu de 7e week wel weer alleen ik stapte op mijn verkeerde been en die deed onmiddellijk veel pijn kon er een 2 à 3 uur niet goed op lopen en toen daarna wel weer. Wanneer ik mijn knie als ik lig naar achter strek en iets naar rechts buig doet hij erg pijn wat kan dit zijn? Er zit wel een zwelling. Ook kan ik als ik sta mijn slechte been minder ver naar achter strekken. Maar lopen gaat wel goed.

  • Dit zou om kruisbandletsel kunnen gaan, namelijk een (in)gescheurde voorste kruisband c.q. kniekruisband (ook wel VKB-letsel genoemd). Het is echter aan een arts om exacte diagnoses te stellen en een passende behandeling / therapie voor te schrijven.

 17. Ik ben wat te intensief weer begonnen met squashen. Na eerst een gevoel van verrekking achter in mijn knie kreeg ik even later een flinke pijnscheut. Strompelend de baan verlaten. Nu 2 weken later kan ik nog steeds mijn voet niet afwikkelen en strompelt ik nog rond. Mijn knieholte is niet dik. Met mijn vingers kan ik niet echt de spier lokaliseren. Ik voel hem wel als ik met lichte bogen knie mijn gewicht op mijn tenen heb. De pijn zit vanaf de holte naar beneden, rechts van het midden aan de achterkant van de knie (linkerbeen). Hopelijk gewoon een spierverrekking die na een paar weken weer over is. Of klinkt het als iets anders?

 18. Hey heb al een tijdje last van mijn beide knieën. Ik heb niet echt pijn maar ze voelen enorm lastig aan, kan er geen weg mee. In mijn bed zet ik een kussen tussen beide knieën en dat helpt een beetje. Als ik mijn knieën aanraak is de zijkant (buitenkant) van mijn knie heel gevoelig en pijnlijk als ik hierop duw. Heb geen enkel probleem om te stappen of lopen enkel soms als ik zit of als ik lig. Heb hier en daar al eens gaan opzoeken maar geen concreet antwoord gevonden. Hopelijk kan iemand mij een antwoord geven, alvast bedankt. Groetjes, AL

 19. Goede dag, Mijn oma heeft last aan der knieën ze is ’s morgens opgestaan en heeft last aan der knieën ze kan met der linker been niet zoo goed lopen ze heeft een paar paracetamol ingenomen maar dat help ook niet ze is naar de dokter geweest heeft der een röntgenfoto laten maken en een MRI-Scan voor het kijken of ze een versleten bot heeft of niet maar blijkt dat er alles goed is ze heeft ook een bloedonderzoek gedaan en het resultaat is perfect het enige wat ik wilde weten kan iemand me adviseren wat voor behandeling ze kan doen of wat kan ze gebruiken zodat haar kniepijn weg kan gaan en oh ja ze heeft een normale gewicht ook. Oké dank u wel als u me helpt. Fijne dagen voor jullie allemaal.

  • Pijn bestrijden doe je in principe met pijnstillers. Werkt paracetamol niet, dan kun je (in overleg met de huisarts en/of apotheker) overstappen op een NSAID. Werken NSAID’s niet, dan kan een arts mogelijkerwijs een zwaardere receptplichtige pijnstiller voorschrijven. Deze vorm van symptoombestrijding –genaamd pijnbestrijding– is echter geen permanente oplossing voor de kniepijn. Het blijft zaak om de onderliggende oorzaak van de knieklachten te achterhalen. Welke conclusies en behandelplannen hebben de artsen uiteindelijk geopperd?

 20. Hallo, ik heb al een tijdje last van mijn linkerknie. Telkens ik met de hond ga wandelen krijg ik na een poosje pijn bij het plooien waardoor ik bijna mankend verder moet, precies of er dan iets geknakt is achter mijn knieschijf (vrij diep), als ik ergens duw op mijn knie voel ik nergens iets, tijdje rusten en alles is weer over, opnieuw wandelen en alles begint weer opnieuw, wat kan dat zijn?

  • Ik heb hetzelfde… hopelijk gaat het weer wat beter met uw knie. Ik heb er nu al een lange tijd last van. ????

 21. Hallo, ik heb een vraag. Ik heb altijd een gevoelige rechterknie gehad. Ook een kijkoperatie gehad wat niet veel uitgehaald heeft toen. Dit is al jaren geleden. Maar sinds een tijd heb ik nu af en toe ineens een hele pijnlijke steek door mijn knie alsof er iets in snijd echt een snijdend gevoel. Bij buiging voornamelijk trap af en broek aan doen en door je knie buigen. Dit houd dan een week anderhalve week aan na wat rust is het dan ook even weg maar komt naderhand net zo hard weer terug. Vraag mij af wat dit kan zijn?

 22. Ik ben 2 jaar geleden na een yogales wakker geworden met veel pijn aan beide knieën. Ik vermoedde overbelasting door de les dus heb meteen de nodige rust genomen zonder volledig stil te zitten. Fietsen deed ik voorheen elke dag naar mijn werk, maar na een fietsrit 2 weken later voelde ik meteen dat dat geen goed idee was. Ik besliste te wachten om naar mijn werk te fietsen tot veel kortere fietsritjes geen probleem meer opleverden. Dat is helaas nooit gebeurd. Het sleept nu al jaren aan en ik kan nog maar een fractie van wat vroeger geen enkel probleem was. Ik wandelde en fietste overal naartoe (ook naar mijn werk op 20 kilometer van mij thuis), nu wordt de pijn meteen veel erger als ik soms maar een half uurtje extra wandel. Die pijn houdt dan ook weken aan. Het enige wat ik lijk te kunnen doen is absolute rust en dan stopt de kniepijn uiteindelijk na weken / maanden. Dat kan toch ook niet gezond zijn? Ik heb 3 orthopeden gezien die me niet konden helpen. Ik volg al een halfjaar een fysiotherapeutische behandeling, maar dat levert ook niks op. Ik heb al glucosamine genomen zonder enig resultaat. Nieuwe steunzolen hebben ook niks gebracht. Op de MRI was enkel op de rechterknie heel lichte retropatellaire chondropathie te zien, maar de kniepijn is even erg aan beide kanten. Ik begrijp niet hoe ik van dagelijks moeiteloos 40 kilometer fietsen en massa’s wandelen plots na een nacht slapen verander in iemand die voortdurend pijn in de knieën heeft en niet meer kan bewegen zonder de kniepijn te verergeren. Heeft iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn of welke kant ik nog uit kan? Ik ben nog maar 35 en wordt na 2 jaar zo stilaan gek van hele weekends binnen zitten op een stoeltje. Ik heb helemaal geen overgewicht. En de pijn in m’n knieën is zowat rond de hele knie en vooraan, maar nooit in de knieholte.

 23. Hoi! Twee weken geleden ben ik geopereerd aan mijn voorste kruisband. Gisteren zijn mijn hechtingen eruit gegaan en de fysio uit het ziekenhuis vertelde dat ik in bed gewoon op mijn zij mag liggen en dat er in bed weinig / niks kan gebeuren. Het is namelijk absoluut verboden om je knie te draaien. Nu lag ik half op mijn zij en wilde ik op mijn rug draaien. Ik hoorde een kleine knak in mijn knie aan de buitenkant. Het doet erg pijn en ben bang dat er iets mis is. Ik ben gelijk gaan strekken en buigen en dat gaat nog. Kan dit gewoon een spier zijn of is het echt mis nu?

  • Voor zulke specialistische medische vraagstukken zul je echt het chirurgenteam moeten raadplegen dat je knie-operatie heeft gerealiseerd. Helaas is het niet mogelijk om via internet uitsluitsel te krijgen omtrent zulke gecompliceerde knieproblematiek. :( Heel veel sterkte en beterschap toegewenst!

  • Die knak in de knie die je beschrijft komt mij bekend voor. Ik denk dat het een botje is wat weer even goed draait. of alleen een belletje vocht. Ik had meestal met zo’n knak heel even iets meer last dan eerst en daarna ging het dan weer wat beter. Als het een ernstige knak is en er is iets stuk zal je lichaam dit aangeven door extra zwelling en misschien een ander kleurtje.

 24. Bezorgde dochter Reageer

  Hallo, ik heb een vraag voor mijn moeder. Zei is 90 jaar en heeft erg veel pijn in beide knieën. Lopen gaat moeilijk en ze heeft dag en nacht pijn. Er zijn foto’s gemaakt maar er zit maar een kleine slijtage in beide knieën. Fysio helpt niet. Wel heeft ze ondergewicht. Knieën zijn niet rood of warm, ze is ook niet gevallen. Paracetamol helpt een klein beetje. Wat zou dit kunnen zijn?

  • Kniepijn die dag en nacht aanhoudt en waarvan de oorzaak niet op een röntgenfoto wordt teruggezien… Helaas niet veel informatie om mee te werken… :( Kun je misschien aangeven waar in het kniegewricht de pijn optreedt? Of de pijn erger wordt bij bepaalde bewegingen, en zo ja bij welke bewegingen? Hoe erg de pijn is op een pijnschaal van 1 tot 10? Of je moeder al bij een specialist is geweest, en zo ja, bij welke?

  • Als ze al 90 is met ondergewicht zou ik zeggen even flink aan de cannabis trappen (dit kan op veel manieren, vapen, koekjes, olie, roken, zalf). Cannabis bevordert de eetlust en zet het menselijke cannabinoïde systeem weer recht. Wat voor pijnverlichting zorgt…

 25. Hoi Paul, Ik ben 13 jaar en heb al sinds 2 jaar erg last in mijn knieën. Ik heb het vooral als ik een tijdje ren of oefeningen doe (squats). Ik doe aan paardrijden en daarbij heb ik bijna nooit last. Soms wel na de tijd. Ik hoop dat u weet wat het is.

  • Als je rent en oefeningen doet moet je eens op je houding letten. Vooral bij squats is het erg belangrijk om de voeten recht neer te zetten. Als deze naar buiten wijzen ontzie je de knie een beetje en zal dit vooral later voor veel pijn in de knie zorgen.

 26. Hoi. Ik heb al een tijdje (3 jaar of meer) last van mijn linker knie, soms zit ie vast bij een verkeerde houding en soms kan ik m niet belasten of de trap aflopen. Nu heb ik al een tijdje een blauwe plek aan de rechter kant van mijn linkerknie en die plek wordt de laatste dagen groter. Ook de pijn is veel heftiger dan voorheen en kan al bijna niet normaal de trap af en ga nu achterstevoren of trap voor trap omlaag. Er zijn al foto’s gemaakt maar de arts zei dat het niks was en het zou van zelf over gaan. Verder wist hij niet wat het zou kunnen zijn. Hebben jullie een idee wat er aan de hand is? mvrgr, Leo

 27. Bij mijn vriendin begonnen de knieklachten 2 jaar geleden. Ze ging naar doktoren en fysio’s en die zeiden dat dit groeipijn was. Nu 2 jaar later is het heel heftig. Na naar ziekenhuizen geweest te zijn, kwam men steeds niet met een diagnose. Nu is het zo dat ze 2 maanden geleden aan 1 knie is geopereerd, want er zat een plica in haar knie. Deze was eruit gehaald en dat zou de oorzaak moeten zijn. Maar nu –2 maanden verder– doet die knie waar het uit is gehaald veel meer pijn. Na een dag lopen, wordt haar knie echt opgezwollen. De dokters komen er niet uit. Specialisten komen er ook niet uit. Mijn vraag was wat zijn de mogelijkheden? Is hier een stappenplan voor om alles uit te stellen? Ik dacht misschien na die operatie een slijmbeursontsteking want het wordt heel dik. Ik hoop dat iemand me kan helpen want dit is geen leven voor haar…

  • Elk van ieders beide knieën bevat van nature een plica. De plica is namelijk het gewrichtsslijmvlies dat het kniegewricht bekleedt. Het beschermt o.a. de gewrichtsholte, de slijmbeurzen en de peesscheden in het kniegewricht. ‘Plica Syndroom’ oftewel ‘Synoviaal Plica Syndroom’ oftewel ‘Plica Synovialis Syndroom’ betreft een conditie waarbij de kapselplooi oftewel gewrichtskapselplooi van de plica geïrriteerd, gezwollen, ontstoken of geinfecteerd is geraakt. De plica is in feite een extensie van het gewrichtskapsel in het kniegewricht. Zulke kapsels omvatten ALLE synoviale gewrichten, waaronder het kniegewricht. Elk gewrichtskapsel bestaat uit twee delen: een buitenste fibreuze laag / fibreus membraan en een binnenste synoviale laag / synoviaal membraan. De kapselplooi aan de binnenzijde van de knie loopt van de onderzijde van de knieschijf naar de binnenzijde van het bovenbeen. Het belangrijkste symptoom van Plica Syndroom is pijn aan de voorkant van de knie en aan de binnenkant van de knie / knieschijf van de knie die erger wordt na het repetitief buigen en strekken van de knie. Onderlinge wrijving van de geïrriteerde plica enerzijds en het dijbeen anderzijds kan aanvoelen alsof er iets ‘verspringt’ in het kniegewricht. Vooral ook aanrakingspijn bij directe d ruk op de Plica is zeer kenmerkend voor Plica Syndroom! Hoe dan ook is de plica onderdeel van een membraan dat ervoor zorgt dat synoviale gewrichtsvloeistof wordt uitgescheiden om het betreffende gewricht te smeren. Helaas os operatieve verwijdering van de plica bij lange na niet altijd afdoende of bevorderlijk. Het diagnosticeren van de oorzaak (al dan niet door middel van uitsluiting van alle andere oorzaken) is aan een kniespecialist. Mochten de artsen er niet uitkomen, vraag dan advies bij de (zorgbemiddelaar van de) zorgverzekeraar! Heel veel sterkte toegewenst!

 28. Hi ik heb al 3 tot 4 weken constante pijnklachten aan mijn knie. De pijn komt van onder mijn knieschijf vandaan en aan de buitenkant van mijn knie (het is mijn rechter been). Ook gaat het steeds meer pijn doen. Bij het bewegen doet het erg pijn en als ik mijn knie in een buigende houding houd, ook doet het strekken van mijn knie erg veel pijn.

 29. Hallo, Ik had een vraagje. Ben 6 manden geleden op me tweewieler aardig op me knie gegleden, dus een aardig litteken. De klap was niet heel hard en ik had niet erg pijn en na 4 weken liep ik al weer 10 kilometer hard zonder pijn tijdens of na de hardloopsessie. Wel met crème mijn litteken nog elke dag masseren omdat het een keloïd litteken is geworden. Ik ben sinds kort weer begonnen met been krachttraining omdat ik mijn bovenbenen weer sterk moet maken. Alleen nou merkte ik vanaf een paar weken geleden af en toe wat mini mijntjes, het is heel minimaal maar je voelt t af en toe. Nou ben ik erg hypochondrisch dus waarschijnlijk is dat normaal zelfs 6 maanden na een aardig zware kneuzing, maar ik dacht laat ik toch even navragen. Ik ervaar geen pijn bij hurken, rennen, lopen, squatten, of als ik druk net onder mijn knieschijf. Want ik had een paar meniscus en kruisband zelftests gedaan. Allemaal negatief, geen pijn, en ook met de test dat ik me vuist onder mijn kuit leg en op mijn bovenbeen druk komt mijn voet gewoon omhoog. Is het normaal om af en toe wat kleine pijntjes te voelen zelfs 6 maanden na een aardig zware kneuzing? Ik denk dat het niet heel slim is geweest van mij dat ik zo lang de been krachttraining heb laten vallen, dus dat ga ik rustig opbouwen. Groetjes, Mat

 30. Beste mensen, als ik een poosje gezeten of opsta uit bed kan ik mijn knie moeilijk strekken het lopen doet dan echt pijn maar na een 10-tal stappen neemt de pijn geleidelijk af. De knie is ook erg warm buitenkant onder. Het voelt of er iets tussen zit misschien vocht of zo iets. Enig idee?

 31. Hallo. Heb nu 6 weken geleden mijn knie verdraaid. Meteen grote bult aan de binnenkant naast mijn knie schrijf. Veel last gehad. Nu gaat lopen beter na fysio en medical taping. Met tape loop ik prima (vaak wel gevoel van overtrekken geen slot klachten). Naar met zitten en staan en slapen erg veel last (tintelen en kloppen ook krakend gevoel). Huisarts denk aan scheutje van de meniscus. Wat denken jullie en wat is jullie advies? …

 32. Interessant artikel. Erg handig om te weten welke soorten kniepijn er zijn. Als je daar dan voor naar fysiotherapie gaat kan je meteen gericht aan het herstel werken.

  • Beste Paul, Het is nu de tweede keer dat ik onverwacht pijn in mijn linkerknie heb. Knie niet gestoten of iets dergelijks. Begint met een zeurderige pijn alsof de knie stijf is. Wordt gedurende een paar dagen ergen en op het laatst kan ik amper de knie buigen. Gebruik spierverslappers en pijnstillers om “aan de gang” te blijven. De laatste keer heft de ellende 10 dagen geduurd, daarna was het redelijk voorbij. Betreft pijn aan de knieschijf zelf. Geen zwellingen en niet rood van kleur. Geen verdraaiing of iets dergelijks. Heb even gedacht dat het te maken heft met verkeerde zithouding waarbij benen gekruist. Ben een regelmatige sporter en heb eigelijk nooit last tijdens sporten. Help, wat kan dit zijn? Zit in het buitenland en geen mogelijkheid een arts te bezoeken.

  • Dit kan knieschijfletsel zijn, maar bijvoorbeeld ook meniscusletsel, kruisbandletsel of een gewrichtsmuis (‘corpus liberum’). Is er ook sprake van ‘slotklachten’, waarbij je kniegewricht ‘blokkeert’ of ‘op slot spring’? En ervaar je weleens een hoorbaar ‘kraakgeluid’ of ‘knoepgeluid’? Zonder medisch onderzoek is het helaas heel erg lastig om iets zinnigs of sluitends te vertellen over de aard en aanleiding van kniepijn en aanverwante knieklachten. :(

 33. Hallo, tijdens het voetballen heb ik een harde tik tegen de zijkant van me knie gekregen het voelde de eerste 2 dagen als een ijsbeentje. Alleen is de pijn nu anders als ik een poosje zit of lig en daarna ga staan ontstaat er hevige pijn rond om mijn knie dit duurt even en zakt dan weer af. Wat kan dit zijn?

 34. Corry, hallo Paul Na een heupoperatie is mijn been langer geworden en is nu een X been, Pijn in het been, nu draag ik een brace en dat veroorzaakt pijn in de knie, het zit aan de buitenkant van de knie en s’ avonds zit er een vochtbobbel. Is hier wat aan te doen? Dank je

 35. Beste, Misschien kan jij mij helpen: Een tweetal weken terug heb ik mijn knie bezeerd. Die is op het eerste gezicht niet gezwollen en doet niet echt pijn bij het stappen. Maar wanneer ik op mijn knieën zit voel ik iets verschuiven onderaan mijn knieschijf en dat geeft een brandend / branderig en erg pijnlijk gevoel die na enkele minuten weer overgaat. Ook kan ik dit voelen wanneer ik aan mijn knie voel, het is meer de buitenkant onderaan de knieschijf. Zou jij weten wat dit kan zijn en wat er mee moet gebeuren?

 36. Beste Paul, Mijn knie zit weleens vast. Wanneer ik mijn knie dan beweeg voelt het net of de spieren aan de aanhechting van de bovenkant van de patella scheuren, wat heel veel pijn doet en waardoor ik mijn knie dan bijna niet kan bewegen. Dit gebeurde eerst alleen in de nacht, maar het gebeurt nu ook als ik een uur zit. Soms wel 5 keer op een dag. Weet je misschien wat dit zou kunnen zijn en wat eraan gedaan kan worden? M.v.g. Veronica

 37. Hallo Paul, een paar weken geleden kreeg ik vreselijk kramp in mijn kuit. Inmiddels is dat opgeschoven naar mijn knie. Zowel holte als buitenkant. Na een nacht rust is het vrijwel over maar na wat lopen of fietsen komt het telkens weer terug en blijft de gehele dag zeer pijnlijk. Heb jij een idee?

 38. Hallo, begin mei heb ik een kijkoperatie gehad aan mijn linker knie. Hierbij is naar voren gekomen dat er een scheurtje in de meniscus zat kraakbeen niet mooi glad was en dat de voorste kruisband nog maar voor 1/3 vast zat. Nu ben ik nog steeds bezig met fysiotherapie, en heb ik veel meer last van de knie dan voor de operatie. De pijn zit aan de binnenkant van de knie ter hoogte van de gewrichtsspleet, de fysio geeft aan dat er een irritatie zit bij de meniscus. Als ik loop is de pijn in de knie in het begin heftig en deze wordt dan langzaam minder, maar als ik dan even ga zitten en daarna weer gaat bewegen is de heftige kniepijn weer terug… wordt er een beetje erg moe van. Heb er eigenlijk spijt van dat de operatie is gedaan, had voor de operatie veeeeeel minder last… wat kan ik hier aan doen??? Met vriendelijke groet, R van de G

 39. Maureen Heinemans Reageer

  Ik heb al lange tijd last van de knieholte. Mat name na een stuk wandelen. Als ik de knie dan wil buigen gaat t niet door extreme pijn. Waardoor de buiging beperkt wordt. De pijn gaat ook niet in rust weg. Duurt dan een aantal dagen. Heb al fysio gehad en dry needling, zelfs intapen. Fysio begrijpt niet waardoor spieren op spanning blijven gaan. Daarbij heb ik een zwelling in de knieholte. Deze varieert. Op MRI was niks te zien. Pijn ontstaat na inspanning. Zo ook zwelling knieholte. Ik kan geen bepaalde plek aanwijzen. Als een hond tegen mijn been opspringt ga ik door de grond van de pijn daar t lijkt dat de knie naar achter klapt. Het gevoel dat je hebt als je je bijvoorbeeld verspringt en dan door klapt. Wie weet meer?

 40. Goedemorgen, Ik heb al jaren pijn in de knieën. Knieën + knieholtes zeurende pijn. Als ik beweeg heb het minste last. Fysio hielp niet, bloedonderzoek was goed. Ik ben 49 jaar. ’s Ochtends is het ergste. Gr. Sonja

 41. Dag Paul, Ik ben een vrouw van 44 jaar oud, ik heb laste van mijn linker knie volgens orthopeed heb ik licht artrose. Maar tegen de kniepijn krijg ik een spuit dat was drie weken geleden. De pijn is alleen maar erger geworden; ik kan bijna niet lopen de stijfheid heb ik geen last van wel veel pijn als ik op trap moet of met fiets erop moet komen en ik word wakker van pijn. Nou ben ik besloten om een kruk te halen anders kan ik niks meer doen iedere beweging doet gewoon pijn. Aangezien dat ik in de zorgsector werk ben ik bang dat ik niet meer kan werken en dat is nog een drama. Ik moet nog er bij zeggen dat de pijn van knie beide zijn kanten en de knieholte zit en uitgestraalde naar de bovenbeen tot met heup en de kuit tot met voet. Alvast bedankt voor u reactie. RG Arshe

  • Beste Arshe, Ik begrijp dat je knieklachten zeer ernstig en belemmerend zijn, maar ik weet niet zo goed wat je van me verwacht. :( Aangezien er reeds een diagnose is gesteld (namelijk artrose in het kniegewricht) en je momenteel bij een orthopeed loopt, lijkt het me vooral raadzaam om hem/haar op de hoogte te brengen van het gebrek aan vordering / verbetering in je kniesituatie. Mocht hij/zij niets voor je kunnen betekenen overweeg dan een second opinion bij een andere orthopeed. Of neem contact op met je zorgverzekeraar om de mogelijkheden te bespreken voor wat betreft passende zorgbemiddeling… Onwijs veel sterkte en beterschap toegewenst voor wat betreft je kniepijn / knieklachten! Groeten, Paul

 42. Hai! Toen ik laatst opstond uit mijn stoel, maakte ik een soort rare beweging waardoor het leek alsof mijn knie een soort van uit de kom ging maar dat was niet het geval. Ik had er eigenlijk niet heel veel last van, alleen een irriterende pijn in mijn knie… maar nu, een paar dagen later, doet het pijn aan mijn knie als ik hem volledig strek of als ik veel kracht ga zetten. Heel soms heb ik er ook last van als ik gewoon ga lopen of zo. Ik kan alleen niet echt plaatsen waar ergens bij mijn knie ik de pijn voel… ergens voor in of zo! XD Heeft iemand enig idee en/of tips?

  • Precies wat jij beschrijft heb ik ook. Aan beide knieën aan de ene meer dan de ander ik weet alleen niet precies wanneer het gebeurd is.

 43. Twee weken geleden kreeg ik plotseling pijn aan mijn linkerknie, na een korte wandeling op laarzen met een platte hak die ik al een tijdje niet gedragen had. Ik heb er alleen last van als ik loop (scherpe kniepijn). Traplopen gaat vrijwel zonder pijn en als ik zit heb ik nergens last van. Ik ben 5 jaar geleden geopereerd aan mijn rechterknie (slijtage), maar die pijn was toch minder heftig als wat ik nu ervaar. Wat zou het kunnen zijn?

  • Up-date: toch maar eens naar de huisarts gegaan, doorverwezen naar orthopeed. MRI-scan gehad en het blijkt toch een flinke slijtage te zijn. Voorlopig met een kruk lopen. :-( En volgende maand terugkomen voor verder overleg.

  • Bedoel je veralgemeende knieslijtage, dus kraakbeenslijtage (artrose) van het kniegewricht? In dat geval zou ik vooral ook eens laten kijken naar de stand van je knieen, dus je ‘kniestand’… Een foutieve kniestand is namelijk maar al te vaak de oorzaak van knie-artrose… Op den duur kan zelfs een overduidelijke X-knie of O-knie ontstaan ten gevolge van een artrotische knie, al dan niet met fikse startstijfheid, startpijn, belastingspijn en bewegingsbelemmering tot gevolg. Een orthopeed of orthopedisch chirurg kan je hier meer over vertellen.

 44. Sinds ik weer veel hardloop (3x per week) krijg ik weer last van een oude kwaal; pijn aan de binnenkant van rechterknie bij een ’te’ grote stap. Waarschijnlijk een zwakke plek (in een bepaalde kniehoek) tijdens contact maken met ondergrond. Ik ben hierdoor gedwongen wat kleinere passen te maken en nog meer voorover te lopen. Komt dit vaker voor? Lees er niets over op internet? Gr. Alfred

 45. Hallo Paul, Mijn naam is Lisette en ben 24 jaar. Sinds een ruimte tijd weer last van me knie, al sinds november 2016. Ben 2 jaar geleden, aan mijn linker geholpen en heb ik een kijk operatie gehad. Dat was inmiddels in februari 2015 toen hebben ze bij de kijkoperatie bindweefsel dat om de knieschijf zat weggehaald. Het was een Plika. Sinds kort weer opnieuw in de ziektewet, doordat ik last heb van mijn linker knie. Het is een zeurende kniepijn, die maar niet overgaat en straalt uit naar mijn linker bovenbeen. Ben hiervoor ook al naar de huisarts, naar de Orthopeed geweest en zelfs bij een revalidatiearts geweest, conclusie was dat ze niks hebben kunnen vinden. Namelijk werk ik in een supermarkt, en werk ik bijna alle dagen op de knieën. Ben ten einde raad, enig idee hoe ik van de kniepijn af kan komen? De pijn in mijn knie wordt ook steeds erger. Groetjes, Lisette

  • Beste Lisette, De plica is een plooi in het kniekapsel c.q. kniegewrichtsvlies… Om het kniegewricht bevindt zich namelijk een kapsel / vlies waarin zich een viertal plooien / plica’s bevinden. Een Plica Synovialis Syndroom (PSS) oftewel Synoviaal Plica Syndroom (SPS) is een irritatieve ontststekingsreactie van een dergelijke kapselplooi, meestal door toedoen van kapselirritatie, kapselschade of een kapselontsteking. Meestal gaat het om de kapselplooi aan de binnenkant van de knie: degene die van de onderzijde van de knieschijf naar de binnenkant van het bovenbeen loopt. Een ‘plicasyndroom’ ontstaat veelal ten gevolge van overbelasting of acuut trauma, dus wanneer het kniegewricht intensief of repetitief wordt gebogen en gestrekt (waardoor wrijving ontstaan tussen kapselplooi en dijbeen)… of door een harde slag of klap op de binnenzijde van de knie, bijvoorbeeld door een botsing… Functionele hinder van de plica ontstaat in de meeste gevallen door overbelasting bij fietsen, traplopen, hardlopen, et cetera. Als je veelvuldig op je knieën werkt, kunnen inderdaad ook verregaande knieklachten optreden, maar in dat geval is het meestal de knieslijmbeurs die geïrriteerd of ontstoken raakt. Het zou me dan ook niet verbazen als je (ook) met een chronische knieslijmbeursontsteking te kampen hebt. Ik ben GEEN arts, dus uitsluitsel hieromtrent kan ik je geenszins bieden. Ik wil enkel aangeven dat het raadzaam zou kunnen zijn om je arts te vragen om een slijmbeursontsteking in je knie te laten uitsluiten. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 46. Ik heb nu en dan last van mijn knie. Dan gaat deze als het ware op slot en kan ik niet verder lopen. Dit gebeurt na een stuk wandelen of bij trappenlopen. Het wordt dan erger en na beetje rust gaat het weer. Het is een eng gevoel als de knie op slot gaat. Wat kan ik het beste doen?

 47. Hoi! Ik ben Chris en heb al sinds mijn 18e enorme pijn in mijn knieën. Ik stapte gewoon uit bed en stortte door mijn been van de pijn in mijn linker knie (m’n moeder beschreef het alsof ik weeën in mijn knie had) waarbij ik echt naar mijn knie greep van de pijn. Later was het weg in mijn linker knie en begon mijn rechter knie, en vervolgens allebei. De huisarts zei dat ik mij aanstelde omdat ik jong was en gewoon niet wilde werken/naar school wilde. 2 weken later begonnen ze ze mij toch wel serieus te nemen omdat ik al de hele dag door pijn had die hele 2 weken, niet meer sliep van de pijn en alleen maar op bed kon liggen. Toen heb ik Tramadol gekregen, en toen dat niet werkte en Diclofenac, welke ook niets hielp. Een kennis van mij (trauma arts) raadde Fortral aan, welke wel hielp (als ik er 6-8 van per dag nam) maar na een half jaar werkte deze ook niet meer. Ondertussen naar allemaal specialisten gestuurd, Internist, Revalidatie arts, Fysio, deze stuurden mij allemaal weg omdat ik niets had wat zij konden vaststellen, en uiteindelijk zei de reumatoloog “ik denk dat het weggesleten kraakbeen is, hier kunnen wij niks aan doen en moet je maar mee leven” maar hij zei wel dat zoveel pijn nooit alleen door versleten kraakbeen kon komen. Toen ik om een MRI vroeg zei hij dat dat niet nodig was, omdat de wachtlijst ervan erg lang was en er toch niets uit zou komen. Toen kwam ik bij een psychiater en psycholoog terecht omdat het waarschijnlijk mentaal zat dat ik die pijn erger beleefde. Later straalde de pijn ook uit naar mijn heupen, en onderrug en ook mijn handen doen heel veel pijn. Ik ben nu gestopt met al die therapieën, werd er alleen maar slechter van (omdat ik mij er steeds slechter en zieker door ging voelen) en ik er na 2,5 jaar nog niets mee opgeschoten was. Samenvatting van de klachten: Ik ben nu 21, en heb vrijwel altijd pijn in de knieën, maar er is mee te leven, voor meer dan ongeveer 200 meter pak ik de rolstoel omdat mijn knieën met elke stap meer pijn doen en ik er op een gegeven moment doorheen zak van de pijn. Ook kou geeft heel veel pijn in de knieën, als ik loop gaan mijn heupen ook pijn doen na zo’n 100-200 meter, en als ik iets te veel loop begint mijn rug ook, maar dit kan komen door het geforceerde lopen door mijn knieën. Mijn handen doen ook sinds die knieën begonnen veel sneller pijn. Ook als ik mijn handen op mijn knieën leg, voel ik ze kraken en schuren, ook al beweeg ik ze haast niet. Misschien is dit kansloos, maar vragen of iemand het herkent kan allicht toch? :-) Groetjes, en bij voorbaat dank voor het lezen! Chris

  • Beste Chris, Je knieverhaal heeft me aangegrepen! Ik ben zelf moeder van 2 zonen rond jouw leeftijd. Chronische (knie)pijn is sowieso een serieuze beproeving… het treft je lichaam, je psyche, je sociale leven en je dromen en je toekomst… Ikzelf ben kinesiste van opleiding. En ik heb zelf lang chronische pijn ervaren. Momenteel ben ik een nieuwe opleiding gestart: “fasciatherapie”. Ik zit nog maar in mijn eerste jaar van de vier… Daar leren we o.a. hoe we mensen met chronische pijn kunnen behandelen… mensen die van “het kastje naar de muur zijn gestuurd”. Ik ga het nu kort houden, maar ik wil je toch even meegeven dat je toch eens zou ‘moeten’ zoeken naar een erkend therapeut in de fasciatherapie! Het loont misschien wel voor je chronische knieklachten… Groet, Maureen

  • 1) Andere huisdokter zoeken; 2) Er op staan dat er een MRI wordt gemaakt; 3) Je niet gek laten maken… Sterkte, Pieter

 48. Hallo, Ik ben 30 jaar, voetbal al enkele jaren en heb gelukkig nooit een knieblessure opgelopen. Sinds enkele weken voel ik wel een lichte pijn aan de rechterzijde van de voorkant van mijn knie. Deze verdween af en toe, maar komt altijd terug en sinds kort is de pijn/irritatie wat zwaarder geworden. Ik voel t vooral als ik mijn been volledig strek en als k tegen een bal trap. Matchen spelen gaat wel nog steeds. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?

 49. Elly van rijsen Reageer

  Rechter knie onder de knieschijf doet het pijn bij trappen op lopen. Linker knie zonder aantoonbare reden ineens iets dik en pijnlijk aan de binnen-zijkant iets meer naar achter. Ook het lopen doet zeer.

 50. Er zit iets niet lekker aan mijn linkerknie. Ik heb artrose aan beide knieën, maar heb daar heel goed mee leren leven. Helaas heb ik de laatste tijd wel meer klachten van overbelasting. Nu heb ik aan de binnenkant van mijn linkerknie last van een pees/spier waardoor vooral traplopen wat pijnlijk wordt. Lopen gaat wel, maar ik voel het wel. Wat is dit? Ik hoef hier toch niet helemaal rust mee te houden hoop ik?

 51. Beste, Ik ben nu 9 dagen geleden geopereerd aan een plica in mijn knie..ze zeiden dat revalidatie snel zou gaan en kleine ingreep was. Maar ik kan helemaal niks buigen. Het punt waar de plica zat doet nog meer pijn dan voor heen. Wordt s nachts wakker van pijnsteken als ik hem fout neer leg. Hoort deze erge pijn erbij? Groetjes, Alex

 52. hoi, Sint een aantal maanden krijg ik steeds meer last van mijn rechter knie. De pijn komt pas als ik een 200meter aan het wandelen ben. Ook voel ik wel wat druk in mijn rechter heup bij het lopen. Ik ben hier 1 x voor naar de huisarts geweest en die zei dat het waarschijnlijk vocht was. heb er toen ook een ontstekingsremmer/pijnstiller voor gekregen wat wel hielp. Ik wil alleen niet onnodig naar de huisarts gaan voor elke keer hetzelfde. Op het internet kan ik niet direct iets vinden wat er op lijkt. Weet u misschien een mogelijke oorzaak?

  • Kruidvat of Die Grenze. Heeft wel vaak iets wat er op lijkt het is misschien dan niet bij. Voor 5 mg maar dan is het bij. Voor 2 mg daar zou je nog een kunnen proberen.

 53. In augustus ben ik geopereerd aan gewrichtsmuis in mijn knie. Alles ging goed, nu 2 maan later krijg ik weer dezelfde stekende pijn. Nog iemand voorgehad dat er nieuwe gewrichtsmuis was na 2 maand?

 54. Sinds 2 jaar merk ik dat ik na een verkeerde draai met mijn knie (gevolgd met een korte pijnscheut) mijn knie niet meer zover kan buigen (knieën zitten waarbij bovenbeen kuit raakt) en strekken (overstrekken / geheel rechtmaken bv bij “planken”) zonder een pijnscheut te krijgen.

  • Hoogstwaarschijnlijk is er sprake van een meniscuslaesie. Ik zou je adviseren langs de fysio te gaan! Succes. Marijke (fysio)

 55. Hallo ik heb een vraagje? Anderhalve maand geleden heb ik uit het niks een dikke bult op mijn rechter knie gekregen. Zelf had ik vakantie en zat al een weekje lekker rustig thuis! 3 a 4 dagen heb ik het aangekeken en toen toch maar naar de dokter gegaan. De vervang dokter zij meteen ja ik zie het al vocht in de knie. Dat is zo weg even rust nemen beentjes in de lucht en lekker laten koelen. Oké de dokter zal het wel weten. 2 weken later toch maar weer naar de dokter gegaan want die was weer terug van zijn zevende vakantie in het jaar!! Die zij ook meteen ja ik zie het al je hebt een slijmbeursontsteking en ik was klaar!!! Nee zij ik! De dokter keek mij aan van weet jij het beter zo wat wil je dat ik doe??? Mijn vraag was kan je misschien een spuitje erbij halen want ik denk dat er toch iets anders in zit want de pijn en de klachten zijn niet echt te vergelijken met de klachten van een slijmbeursontsteking! De dokter zij, ik haal er wen beetje uit dan laat ik je zien dat het een beetje geel is of doorzichtig. Ik ging liggen en de spuit kwam in zicht!! Knie ontspannen een klein beetje buigen en ja hoor de spuit ging er in!!! KRAAK KRAAAAAAK KRAKKKKKKKAKKKKK dat is wat je hoorde en de dokter zij nu haal ik er een beetje uit maar??? Er kwam alleen maar bloed uit hij schrok en uit reactie zoog hij alles eruit in plaats van een beetje ik! Ik zag mijn knie bult steeds kleiner worden maar net veel pijn heel veel pijn. Het was helder maar ook donkerbloed. Ik dacht ha … dokter. Maar goed je houdt je rustig. De dokter vertelde mij nu is het wel klaar misschien komt er nog een beetje terug maar voor de rest komt het nu wel goed. Mijn knie was leeg om het maar zo te zeggen maar de pijn werdt toch maar erger met de dag ook aan de rechterkant van mijn knie tot naar mijn kuiten en het straalt ook naar boven. Soms is het lastig te beschrijven want je druk regelmatig op je benen met je duimen of knokkels om de pijn te verminderen. Je drukt op je boven been en je voelt het in je kuiten. Noem het maar op. Je slaapt slecht de bult op je knie zit enorm in de weg op je buik slapen kan echt niet tenzij je knie buitenboord gooit van je bed. Ach ja de klachten hoef je niet eens te beschrijven want ieder mens met knie problemen weet hoe die zich voelt! Toen ik thuis kwam hahahah ik was blij!!! Goh lekker van die bult af en ja ik dacht wat nu is er dan iets anders aan de hand hmmm vast niet??? Maar die avond zat ik lekker voor de buis en ik zij tegen mijn vrouw och kijk hij zit er weer dikker dan dat die was en ik wilde opstaan maar mijn been was zo stijf niet lang gelukkig. Ik dacht ja het zal wel een reactie zijn van alles weekje gewacht dokter gebeld en de assistente zal in overleg gaan 3 uur later werd ik gebeld. Meneer u hoeft niet te komen de dokter hoeft uw knie niet te zien even afwachten het lost van zelf op in u lichaam. Anderhalf week verder heb ik zoveel klachten erbij gekregen. Knie kraakt bij opstaan en zitten en lopen. Bult is dikker geworden en doet pijn rond het kniegewricht doet het pijn. Boven knie doet pijn bij aanraking. Onder en boven been geeft een gevoel van spierpijn. Het komt en het gaat. Weer naar de dokter gegaan en die verteld je hebt pijn omdat je boten over elkaar heen gaan je bij het bukken en opstaan enzovoort. Omdat er een bult zit schuift het een beetje en dat geeft kraak geluiden. En ja het bloed gaat van zelf weg. 1 week heb je geen pijn meer gaat van zelf over. Wat is wat ik nu moet doen. Weer de dokter bellen en nu is het klaar ik wil naar het ziekenhuis! Of is het uit ervaring van andere mensen dat ik gewoon moet wachten en de klachten die ik heb ontstaan zijn door de houding die ik neem tijdens het slapen. De bult met bloed is dat normaal?
  Of is er dan iets aan de hand? Heb ik dan iets gescheurd? Moet ik naar het ziekenhuis voor foto’s of een scan? Graag een hoor ik jou advies aan!

  • Beste G, ga meteen naar een specialist vindt dat je al heel geduldig bent geweest met jou … huisarts. Huisartsen de naam al maakt mij al misselijk, die zijn zo lui dat deze te beroerd zijn om maar enige zorg te doen verlenen. De overheid zouden hier controles op moeten uitvoeren, tegelijk weer wat banen erbij. Goed G, laat een MRI maken voor een 100% prognose dan weet je waar je aan toe bent waar je recht op heb met de dure zorgverzekering.

 56. Weet iemand iets over een gekneusde voorste kruisband? Met een val tijdens het sporten heb ik mijn mediale band deels gescheurd en na 3 maanden een MRI gehad. Met de diagnose ‘gekneusde VKB’ naar huis gestuurd. Het zou nog 3 maanden moeten duren. Ik ben ook 2 keer ‘gedryneedled’ i.v.m. beweegbeperking wat niet prettig was maar wel wat heeft geholpen. Mijn knieschijf wil ook niet helemaal inzakken. Later tijdens fysio-behandelingen kreeg ik pijn met squatten en traplopen. Spieren in het been zijn inmiddels ook zwakker geworden. Ik hoop dat het allemaal goedkomt.

 57. Pijn in de knie aan weerszijden van de knie. Soms branderig. Geen blessure opgelopen.

 58. thijs nieuwstra Reageer

  ik heb alleen in de nacht ontzettend veel pijn in mijn rechterknie deze knie is een paar maanden geleden geopereerd wegens een gescheurde kruisband en nu 4 maanden later voelt deze knie ontzettend zwak en geeft die een stekende pijn in de nacht vooral overdag voel ik veel en veel minder kniepijn

 59. Mijn dochter (14) heeft al twee jaar veel last van haar knie voornamelijk met opstaan. In het begin zei de arts dat het een jumpers knee was. Ze danst heel veel en het was overbelast. Na een latere verwijzing naar de fysio zei deze dat het het Sinding Larsen Johansson syndroom was. Na wat kniespieroefeningen die goed waren werd er gezegd dat het voor haar 18e over zou gaan. Het wordt alleen maar erger. Sinds een tijd kraakt haar knie ook vreselijk als ze weer strekt na het buigen. Mijn dochter fietst naar school (totaal 28 km per dag). Ze heeft niet veel last met fietsen maar toch vraag ik me af of dit niet te veel is. Daarnaast danst ze 8 uur per week. Verder twijfel ik aan de diagnose.

  • Het kan misschien zijn dat ze de Ziekte van Osgood-Schlatter heeft. Ik ben nu 18 jaar en heb rond mijn 11e een Osgood-Schlatter-knie gekregen. Ik was een fanatieke judoka, maar na een tijdje kan ik zelf geen stukken meer lopen. Ik heb toen een tijdje in het gips gezeten met mijn been. En wanneer ik bijvoorbeeld naar de stad ging, moest ik in een rolstoel omdat ik dan niet meer kon lopen. Misschien eens voorstellen bij de dokter?

 60. Gister zette ik een stoel weg. Met mijn knie duwde ik de stoel wat maar voren. Ik voelde mijn knieschijf naar boven schieten, door de pijn pakte ik mijn knie vast en voelde mijn knieschijf weer terugschieten. Knie voelt nu, de volgende dag, instabiel, is vooral aan de binnenkant boven de knie én in de binnenzijde knieholte erg gevoelig. Lopen gaat wel, knie is niet dik, geen verkleuring. Wel heb ik een pijnlijke knie. Moet ik fysio oppakken? Ik sport veel en regelmatig…

  • Je hebt mogelijk een subluxatie van je knieschijf opgelopen. Het is logisch dat je hierna meer pijn hebt. Geef je knie wat rust, maar blijf wel rustig bewegen (even geen sport!). De pijn zal binnen een week verminderen. Mocht je veel pijn houden na een week dan kan fysio in combi met curetaping je helpen. Doe wat ijs op de knie (in theedoek)!!!

 61. Graag je advies. Mijn mams van 75 jaar is 24 uur geleden gevallen met haar fiets (op haar knie). Vanochtend heeft ze de huisarts bezocht i.v.m. het huidscheurtje op haar knie + tetanusvaccinatie. Boven haar knie is het behoorlijk warm en flink opgezet. Ook heeft ze stekende pijn, ondanks dat ze 3 × 1000mg PCM slikt (i.v.m. een oudere blessure). Zijn dit gewone reacties?

  • Beste Paul, Mijn dochter van 17 heeft begin september 2016 een aanrijding met haar scooter gehad. Zij is toen op haar knie gevallen. Ze had hierna een hele grote bloeduitstorting aan de buitenkant van de knie. Volgens de huisarts was het alleen gekneusd. Eind november had ze nog steeds klachten: pijn en zwelling van de knie, dus heeft ze fysiotherapie geprobeerd. Dit leek even te helpen, maar na twee weken werden de knieklachten heftiger. Doorgestuurd naar de orthopeed. Deze heeft een scan gemaakt en bloed geprikt, maar er was buiten vocht in de knie niets te vinden. Begin januari 2017 naar huis gestuurd met de mededeling dat het vanzelf over moet gaan. Is waarschijnlijk geïrriteerd kraakbeen. Maar nu heeft ze nog steeds dagelijks pijn en zwellingen. Ook is ze een paar keer door haar knie heengegaan. Af en toe het gevoel dat de knie vastzit, maar na even draaien geeft hij een knak en kan ze de knie weer bewegen. Lang zitten of een stuk lopen is pijnlijk. Ik heb gevraagd om een kijkoperatie omdat er naar mijn mening meer aan de hand is. Graag uw mening of ervaringen van anderen.

  • Beste Sylvia, Ik snap dat je hoopt en verwacht dat de knieklachten van je dochter na 9 maanden weleens overgaan! Weet je misschien waar het vocht zich precies bevond? In de weke delen van het kniegewricht? In het kraakbeen? In het bot? Is er gesproken over botoedeem of gewrichtsoedeem? Een ongecompliceerde kneuzing van de knie kan in elk geval niet tot zulke langdurige en intense knieklachten leiden… Hier moet eigenlijk meer aan de hand zijn… Een knie doe blokkeert / op slot springt / vastzit / dichtslaat / knakt kan op verscheidene mankementen duiden. En dat er nog altijd zwelling aan de buitenkant van de knie zichtbaar is, zou na al die maanden sowieso tot argwaan bij de arts(en) moeten leiden, lijkt me… Het enige wat je volgens mij kunt doen is een second opinion aanvragen bij een andere arts. Maar hoe beter beslagen je ten ijs komt, des te serieuzer je doorgaans wordt genomen. Een slotgevoel in de knie lijkt me in elk geval reden tot vragen… Vraag of botoedeem is uitgesloten… Vraag of een gewrichtsmuis is uitgesloten… Vraag of een meniscusscheur / meniscusfractuur is uitgesloten… Vraag of een patellaluxatie is uitgesloten… Vraag of een knieschijfscheur / knieschijffractuur is uitgesloten… En blader onderstaande reacties door voor de nodige context. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst voor je dochter! Groeten, Paul

 62. Beste Paul, Ik ben een fanatieke wandelaar en doe daarnaast ook heel veel aan indoor spinning. Heb net de vierdaagse van Nijmegen 4x 55 km achter de rug. De laatste twintig kilometers op de laatste dag waren een hel. Mijn benen sloegen opeens op slot. Een en al pijn. Ik kon haast geen stap meer verzetten. Schuifelend vervolgde ik m’n weg naar de finish. Uiteindelijk heb ik de eindstreep stijf onder de pijnstillers gehaald. Twee dagen later was de pijn over. Zelf moet ik toegeven over m’n grenzen te zijn gegaan na inwerking van de pijnstillers. Normaliter heb ik een wandeltempo van 6 – 7,5. Na twee dagen was alles weer oké met m’n benen, maar sinds enkele dagen terug heb ik een zeurende pijn in m’n knieholte die mij doet denken aan de pijn van toen. Ik kan niet echt normaal doorlopen vanwege de pijn. De pijn trekt een stukje naar m’n hamstring toe. Vóór het slapen smeer ik de plek in met Midalgan. Hoewel… de pijn echt verzachten doet ie niet. Ik ben nog niet naar de huisarts geweest. Deze zit namelijk een uur rijden bij mij vandaan… (wegens verhuizing). Ik ben benieuwd of jij raad weet…

  • Beste Marjory, Je knieklachten zijn voor mij lastig te plaatsen, maar een hamstringblessure of een ingescheurde achterste kruisband lijkt me het meest voor de hand liggend. In theorie zou er evengoed sprake kunnen zijn van een zenuwbeknelling of zenuwblokkade van een beenzenuw. Een gewrichtsmuis (afgebroken of afgebrokkeld stukje bot of kraakbeen) behoort eveneens tot de opties… Hetzelfde geldt voor een Bakerse cyste / kniekuilcyste. Voor uitsluitsel zul je hoe dan ook een arts moeten raadplegen. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 63. Chantal Peeters Reageer

  Hallo, Ik heb sinds een ongeluk pijn aan mijn knie (lees: verdraaiing). Sinds dien op en af naar de dokter die het op vochtophoping gooit. Ongeveer 4 jaar geleden heb ik een MRI van de knie gehad daar bleek niks op te zien dus heb ik me maar laten in praten dat het niks is. Ik loop sinds die tijd met dezelfde knieklachten. Mijn gevoel in de knie zit redelijk achter de knie in het midden en het is een zeurend drukkend gevoel. Mijn knie zwelt vaker op en dat doet veel pijn. Uiteindelijk heeft het me al zo vaak pijn gedaan dat ik haast door de pijn heen loop. Ik kan de knie wel buigen, maar dan voel ik wel druk op mijn knie maar dit is zowel bij ontspannen als belasten zo. Nu wil ik best nog een MRI van het kniegewricht doen want ik heb laatst een ongelukje gehad waarbij ik iets voelde kraken achterin mijn knie en ik verloor meteen kracht en hij zwol weer op. Normaal gezien kan ik wel kracht zetten maar in mijn goeie knie voelt dat fijn in de slechte knie voel ik meteen die druk weer. Wat het is weet ik niet ik heb een fysiek uitdagende baan (evenementenbeveiliging). Als ik eerlijk ben kun je me na een weekend opvegen en loop ik ook heel erg mank. Wat kan het zijn? Waarom is er niks op een MRI te zien??? :(

 64. Toen ik klein was en ik een handgranaat brug op de stenen vloer wouw doen leek het net dat ik door me knie ben gegaan. Ik kon heel moeilijk op me hurken zitten enz. Dacht dat het niks was dus niet naar dokter gegaan het is toen van zelf over gegaan. Na het ongelukje (zo zal ik het maar noemen) krijg ik er wel vaker last van en de ene keer is het een beetje en de andere keer doet het super veel pijn aan de knie. Wat kan dit zijn en wat kan ik er tegen doen want de kniepijn begint nu heel vervelend te woorden.

 65. Hoi hoi, Ik heb vaker last van knie gehad, dat was weer een tijdje goed gegaan maar is nu weer terug helaas… Ik werk in de horeca en blijkbaar zet ik met lopen en staan m’n knieën op slot (wat ik zelf niet door heb), geen idee of dit ook gevolgen heeft? In ieder geval doet mijn linker knie rondom de meniscus pijn. De pijn straalt door m’n boven been en zit nu ook aan de linkerkant van m’n rug. Iemand tips?

 66. Hallo, Ik ben nu bijna 3 jaar geleden geopereerd aan mijn rechterknie voor mijn meniscus. Heb jaren rondgelopen met een gescheurde meniscus omdat de eerste orthopedist niet gezien had dat hij gescheurd was. Doorverwezen geweest naar een reumatoloog en daar ben ik op een half jaar tijd 4 keer langwerkende cortisone ingespoten geweest. Heeft geen moer uitgehaald. Dan maar nog eens terug naar een orthopedist, een andere weliswaar, en hij zag na een nieuwe scanner dat de meniscus effectief gescheurd was. Hij was volgens hem zelfs al aan het verteren. Operatie gehad aan de knie om de meniscus eruit te halen en 12 weken revalidatie?! Nu heb ik sinds enkele maanden opnieuw enorme last van mijn knie. Het rare is wel dat dit steeds terug wegtrekt, maar elke keer als het terugkomt is het nog erger. Knie zit wel gezwollen en volgens de kinesist zit er effectief vocht in. Het is niet te houden van de pijn. Enig idee waar het aan kan liggen???

  • Helaas is het heel moeilijk in te schatten wat er met je knie aan de hand is, vooral na een dergelijke ingrijpende knie-operatie… Misschien toch een stukje van de meniscus achtergebleven? Persoonlijk zou ik ermee langs de huisarts gaan zodat hij/zij je kan doorverwijzen voor nader onderzoek… Heel veel sterkte toegewenst met je knieklachten!

 67. Vaak na het sporten heb ik pijn in beide knieën. Gisteren bijvoorbeeld heb ik van 13:00 tot 16:00 getennist (en verloren). ???? Maar als ik na een wedstrijd even ga zitten en weer opsta voel ik vrijwel gelijk pijn / stijfheid in de knie. Gisteravond moest ik 6 trappen naar beneden lopen en dat deed echt zeer. Ik kan zelf de kniepijn niet echt plaatsen waar het nou precies zit, het voelt in het midden. Is er iets hoe ik dit kan verhelpen?

 68. Sinds mijn 11e heb ik veel last van mijn knie. Ben erop gevallen. Daarna is het steeds verder achteruit gegaan. Op mijn 25ste ging mijn knie elke keer op slot zitten. Fysio gehad en toen geopereerd. Hierbij hebben ze een stuk van de hoffa / vetlichaam gehaald. Daarna kon ik maximaal nog maar 15 minuten lopen. Kreeg het advies om een rolstoel aan te schaffen. Verschillende consulten en pijntherapie verder, kon ik weer redelijk lopen. De knie bleef dik, maar ik kon leven met het pijnniveau. Daarna een auto-ongeluk gehad en mijn meniscus beschadigd (was toen 30 jaar). Wederom geopereerd aam mijn knie. Deze keer werd een klein stukje van de meniscus gehaald. De knie bleef dik en gevoelig. 5 jaar later heb ik een misstap gemaakt en weer dezelfde knie verdraaid. Wederom knie-operatie. Deze keer werd de knieschijf aangepast en werd een plica / gewrichtskapselplooi verwijderd. De kniepijn bleef. Veel fysiotherapie, maar de kniesituatie verbeterde niet. 5 jaar later wederom geopereerd aan m’n knie. Weer een plica / kapselplooi verwijderd, maar de pijn in de knie bleef. Daarna werden er in 2011 3 injecties in de knie gezet en de pijn werd tijdelijk minder. Maar de knie blijft gezwollen. Ben nu bij de reumatoloog geweest. Ook deze kan geen oorzaak van mijn kniepijn vinden. De knie blijft zeer pijnlijk en gezwollen. Niemand weet waarom. Ben nu weer met een behandeling met knie-injecties begonnen, maar deze zijn erg pijnlijk en moeten jaarlijks herhaald worden. Maar niemand kam de oorzaak vinden. Vind het erg vreemd. De pijn zit aan de binnenkant van de rechterknie. Het is een constante pijn. En de knie is bijna altijd gezwollen. Sporten is bijna onmogelijk. Kan zelfs niet zwemmen, daar de schoolslag te pijnlijk is als ik langer als 5 minuten doorga. Ik ben wanhopig… – 4 knie-operaties; – 3 verschillende chirurgen; – 6 verschillende fysiotherapeuten gedurende bijna 40 jaar; – 5 verschillende orthopeden gezien; – 1 reumatoloog… Ik weet het niet meer…

 69. Beste Paul, Vorig jaar kwam ik uit de hurkzit waarbij ik voornamelijk op mijn linkerbeen steunde. Bij het omhoogkomen voelde ik, voornamelijk aan de achterkant, een pijnscheut. Gevolg was dat ik mijn been niet zonder pijn kon strekken. Deze pijn trok na ongeveer een dag weg maar het is wel een structureel probleem gebleken, elke keer als ik dat doe heb ik last van dezelfde pijn. Ik probeer deze beweging dan ook zoveel mogelijk te vermijden maar met twee kleine kinderen lukt dat niet altijd. Nu sla ik mijn benen wel (linkerbeen over de rechter) eens over elkaar als ik op een stoel zit en zodra ik dan opsta ervaar ik dezelfde pijn. Ik kan mijn probleem niet terugvinden in de bovenstaande 14 punten dus ik dacht ik laat een bericht achter in de hoop dat u of een bezoeker ook deze symptomen herkent en eventueel weet waar of wat het achterliggende probleem is. Bij voorbaat dank.

  • blanckaert nadine

   Beste; k de boer zelfde meegemaakt ondertussen 10 jaar geleden en bleek een hernia te zijn heb me laten opereren en sindsdien gene last meer gehad

 70. Ik ben ten val gekomen verharde weg tijdens het fietsen en ben rustig naar huis gefietst echter ik voelde al wat pijn in mijn linker knie aan de binnenkant. Ik heb de knie gekoeld en rust gegeven. Echter de volgende dag was mijn kniestijf echter niet opgezwollen en ook geen blauwe plekken. Ik ben nu 2 weken verder en kan weer fietsen (25 km / 22 km/u). Tijdens het fietsen heb ik geen pijn of last (als de knie warm is), echter als ik stil zit / lig (ook ’s nachts) wordt mijn knie weer stijf en aan de binnenkant een beetje pijnlijk. Die kniepijn trekt weer weg als ik ga lopen / bewegen. Ik denk zelf dat ik de binnenkant van mijn knie hard op het asfalt heb geraakt. Wat kan de oorzaak zijn en wat moet ik doen?

 71. Hey hallo, Ik heb sinds een jaar of twee last van mijn knie maar ook weer niet echt. De knieblessure heb ik destijds opgelopen door fout te fietsen (veel kracht uitoefenen op een hoge versnelling) destijds deed ik opleiding in de buurt waarbij ik dus 4 weken fietsten en daarna weer ergens ander werkte en dus de auto pakte. Hardlopen deed ik ook met regelmaat en ging vaak rondjes van 5 tot 20 km hardlopen. Nu voelde ik mijn knie al tijdens het hardlopen nooit maar vaak de dag na het hardlopen kreeg ik een stekende pijn aan de buitenzijde van mijn knie voornamelijk tijdens het buigen. Na een jaar met pieken en dalen qua kniepijn ben ik naar de fysio geweest en zij gaf aan dat ik waarschijnlijk van een “runners knee” last had. De knie-oefeningen die zij me mee gaf draaide uit op minimale verbetering van de knie. Tot ik sinds vier weken echt rust ben gaan houden en vrij wel niets meer gedaan heb met de knie. De kniepijn trok langzaam weg maar zat er nog wel een klein beetje bij drukken of masseren op de buitenkant van de knie. Nu was ik gister (27-06-16) zo onbewust bezig dat ik met mijn goeie been over een hoog hekje stapte en een afsprong deed met mijn slechte knie om zo op mijn andere knie uit te komen. Toen kreeg ik in een keer een zo immens grote steek in mijn knie alsof er iemand aan de buitenkant een mes in stak. Ik heb echt 9 uur niet of nauwelijks mijn knie omhoog kunnen brengen of buigen. Toen ik eenmaal liep kon ik er niet op steunen. In de bovengenoemde periode heb ik Mud Master Marathon 42 km gelopen (zo ????). En ik wissel regelmatig van hardloopschoenen. Ik heb deze drie onderstaande oorzaken en gevolgen er voor mij al uitgehaald maar mogelijk hebben jullie een andere mening of visie. Oorzaken kniepijn: 1. Zere knie vanwege kniebanden & kruisbanden; 2. Pijn in de knie door meniscus; 3. Knieklachten door beschadiging van de kniepees. Ik hoor het graag van jullie. M.v.g. Benjamin

  • Een intense pijnsteek in de knie door toedoen van een misstap (of ‘verkeerd terechtkomen’) klinkt naar mijn mening als kraakbeenletsel of botletsel, dus letsel van de harde weefsels in de knie. Misschien een meniscusscheur of anders een patellascheur / knieschijfscheur, dus een beschadiging van of scheur in kniekraakbeen, kraakbeenring of knieschijf. Het lijkt me al met al uitermate raadzaam om een scan of foto van je kniegewricht te laten maken om fracturen en gewrichtsmuizen te laten constateren dan wel uitsluiten. Sterkte!

 72. Ik heb de laatste tijd last van me knie tijdens het lopen en als ik er op druk. Ik geloof ook een kleine zwelling te zien in me rechte knie. Buigen van de knie lukt nog wel. Mijn vraag is nu of ik nou rust moet nemen of juist veel moet bewegen.

 73. Hallo, Mijn vriend heeft sinds jaren pijn aan zijn knie. Echter is de kniepijn de afgelopen maanden veel erger geworden. Intussen is hij al naar meer dan 10 specialisten geweest en werden er meerdere MRI-scans genomen en recent nog een botscan. Nu vindt men niets ongewoons en heeft men een soort gel ingespoten in de hoop dat de pijn in zijn knie binnen 3 weken beter zou gaan. Het rare hier is dat wanneer mijn vriend sport, hij de pijn er kan ‘uitlopen’ maar wanneer de knie in rust is, hij zeer hevige kniepijn heeft. Zo’n hevige pijn in de mate dat hij er ’s nachts van wakker wordt en niet meer kan slapen. Kan er eventueel raad worden gegeven tot wie mijn vriend zich nog kan wenden of wat eventueel de oorzaak van zijn knieklacht kan zijn? Alvast bedankt!

  • Manifesteert de pijn in de knie zich op de kniekop, in de knieholte of aan 1 van beide zijkanten? Is de kniepijn brandend, kloppend, stekend of schrijnend van aard? Komt de pijn in de knie aanvalsgewijs op en zakt ie plots weer af? Of is de pijn veeleer constant en zeurend? Lijkt de pijn diep in het kniegewricht te zitten of veeleer aan het knieoppervlak? Zijn er bij gestrekte benen bobbels te zien nabij de kniepezen (aan de binnenzijde naast de knieschijf) en voelt de boel warm aan? Is er sprake van drukpijn, dus als je erop drukt / duwt? Kniepijn in rust duidt nog weleens op een pijnlijk en/of ontstoken ‘vetlichaam van Hoffa’ (‘hoffitis’). Het vetlichaam bevindt zich in de knie, distaal van de patella, tussen de kniepees, het tibiaplateau en de femurcondylen. Het vult de ruimte op tussen deze kniestructuren en bestaat uit fibreuze bindweefselstructuren die het tussenliggende vetweefsel ondersteunen. Het vetlichaam is voorzien van talrijke bloedvaten die onderling vele verbindingen (anastomosen) hebben. Als een bloeding binnen het vetlichaam zijn uitweg vindt naar het kniegewricht door een beschadigde binnenwand c.q. binnenste gewrichtsspleetbekleding (membrana synovialis) kan vrij gemakkelijk een bloeduitstorting ontstaan, die zulke kniepijn teweeg kan brengen. In geval van artritis bevat het vetlichaam van Hoffa doorgaans inflammatoire ontstekingscellen. Vooralsnog vermoedt men dat hoffitis wordt veroorzaakt door impingement / inklemming / beknelling van (delen van) het vetlichaam tussen femur (dijbeen c.q. bovenbeen) enerzijds en patella (knieschijf) anderzijds… Of tussen femur enerzijds en tibia (scheenbeen) anderzijds. Ook schade aan de knieschijf kan kniepijn in rust (zitten, liggen, slapen, autorijden e.a.) veroorzaken. Dit is veelal knieschade die ontstaat ten gevolge van knieslijtage door langdurige hevige wrijving van de knieschijf. Deze knieslijtage staat ook wel bekend als (retropatellaire) chondropathie van de knieschijf oftewel ‘lopersknie’. Tot slot kan een zenuwontsteking / ontstoken zenuwwortel eveneens kniepijn in rust veroorzaken. Zonder de exacte locatie, aard, ernst en aanleiding van de kniepijn te kennen, is helaas enkel naar de exacte oorzaak van de knieklachten te gissen…

 74. Sinds een aantal jaren heb ik bij het trappenlopen pijn in de linker knie. Soms valt de pijn mee dan is het weer wat sterker. Het is een houdbare pijn. Ben ervoor naar de huisarts geweest die mij doorstuurde naar de fysioloog. Die kon niets vinden, dus blijf maar met de kniepijn doorlopen. Ik weet niet wat ermee te doen. Zou een smeersel helpen? of toch maar weer terug naar de huisarts?

  • Ik zou nog een keer naar de huisarts gaan, ik hen dezelfde soort knieklachten en heb een smeerseltje geprobeerd en ik zal je vertellen het helpt geen moer tegen de kniepijn!

 75. Anderhalve maand geleden heb ik bij een hockeywedstrijd mijn knie verdraaid, na enorme kniepijn die inmiddels wel iets is afgenomen, ben ik naar het ziekenhuis geweest voor een röntgenfoto, hier kwam niks uit. Omdat aan een scheurtje in mijn meniscus werd gedacht is er een MRI gemaakt, hier was ook niks op te zien. Alles met m’n knie lijkt goed te zijn. De arts vertelde me wel dat er een cyste in een bot van een bovenbeen was te zien. Mijn vraag is eigenlijk kan daar de pijn in mijn knie vandaan komen (de pijn is alleen aan de binnenkant van mijn knie)?

  • Beste Mieke, Een botcyste / beentumor / osteoom kan goedaardig of kwaadaardig zijn. Ongeacht de maligniteit of benigniteit kan een cyste (in theorie) bepaalde weefsels verdrukken, waaronder bloedvaten, zenuwen en/of pezen die richting de knie lopen. Maar er zijn heel veel verschillende beentumoren… voorbeelden van goedaardige oftewel benigne bottumoren zijn o.a. de osteoïd osteoom (‘botpit’), de osteoblastoom, de chondroom, de exostose (botuitwas bedekt met kraakbeenkap), de gevarieerde chondroblastoom en de degeneratieve reusceltumor… en dan heb je ook nog gezwelachtige afwijkingen van beenweefsel / botweefsel, waaronder fibreuse dysplasie, solitaire beencysten en aneurysmatische beencysten… Of een botgezwel voor knieklachten kan zorgen is al met al zeer sterk afhankelijk van de aard, ernst en omvang van de cyste. En vooral ook van de exacte locatie van de cyste. En of de cyste oppervlakkig (aan de wand van het bot) ligt of veeleer (diep / centraal) binnenin het bot… Aangezien je knieklachten zijn ontstaan na de verdraaiing van je knie lijkt me de kans dat je knieklachten worden veroorzaakt door de beencyste eigenlijk niet zo groot. Maar ik ben geen arts, dus uitsluitsel hieromtrent kan ik je niet geven. Wat vertelde je arts over de ontdekte beencyste?

 76. Ik heb zelf sinds 4 dagen last van mijn knieën. Ik merk dit vooral tijdens het hurken/steunen met de knie. Ik herken in deze blog niet terug wat dit kan zijn, weten jullie dit? Alvast bedankt!! Rick

  • “Last van de knie bij hurken / steunen”… Lastig om daar iets concreets over te zeggen… Kun je misschien iets meer context geven omtrent de aard, ernst en locatie van de kniepijn?

  • Ik denk dat het door het sporten komt, maar dat weet ik niet zeker. Tijdens het sporten merkte ik er niets van, alleen daarna. Gisteren heeft een kennis naar mijn knie gekeken, het valt haar op dat deze dik is. De pijn zit eigenlijk overal maar vooral het bovenste deel van mijn knie(schijf) doet heel veel pijn, vooral bij het hurken en belasten van de knie.

  • Dit klinkt als overbelasting of inscheuring van de kniepees (Apexitis patellae). Een kniepeesblessure is een veel voorkomende blessure onder atleten. Het betreft een knieblessure door overbelasting of beschadiging van de pees(uitwaaiering) van de musculus quadriceps femoris (vierhoofdige dijspier) die over de knieschijf loopt en aan het onderbeen verankerd is. Omdat kniepeesblessures het vaakst voorkomen onder springers, wordt een dergelijke knieblessure ook wel ‘springersknie’ of ‘jumpers knee’ genoemd. Dat neemt niet weg dat dergelijke blessures evengoed voorkomen onder lopers en werpers… Door overbelasting van de quadricepspees ontstaat inderdaad maar al te vaak drukpijn en zwelling van de knie; meestal aan de onderzijde van de knieschijf, maar soms ook aan de bovenzijde van de knieschijf of ter plaatse van de aanhechting van de pees op het onderbeen. In het beginstadium van een kniepeesblessure is doorgaans ‘slechts’ sprake van een zeurend pijngevoel in de knie, met name ’s ochtends na een intensieve of langdurige trainingssessie de dag ervoor. Op den duur kunnen eveneens pijnklachten optreden bij aanvang van trainingen, waarbij een warming-up voor verlichting zorgt… maar na afloop van de training komt de kniepijn doorgaans weer terug… Als er wordt door getraind, kunnen ernstige en langdurige pijnklachten ontstaan die niet meer overgaan tijdens de warming-up. Uiteindelijk zal springen of sprinten niet of nauwelijks meer haalbaar zijn. Een ‘springersknie’ ontstaat meestal door gebrekkige doorbloeding van de kniepees, waardoor herstel na (kleine) beschadigingen extreem traag verloopt… Vaak ook door overbelasting, waardoor beschadigingen in het peesweefsel ontstaan… Zulke beschadigingen zijn veelal het gevolg van het niet (afdoende) uitvoeren van een warming-up, te korte of te stijve spieren (in dat geval kunnen rek- en strekoefeningen preventief helpen)… Ook te snelle trainingsopbouw, een foutieve afzettechniek (waarbij wordt ‘gestemd’ of ‘geblokkeerd’), sportschoeisel met slechte schokdemping, standafwijkingen (van onderbenen / voeten) en overgewicht kunnen een rol spelen.

  • Het is trouwens alleen mijn rechterknie, ik zie in mijn reactie “knieën” staan.

  • Ik herken ik zeker wel wat in, het was gewoon een potje “doelen” in de sportzaal. Maar wat je zegt, mijn schoenen zijn goedkoop, mijn voeten staan scheef en ik heb geen warming-up gedaan. Is het verstandig om een afspraak bij de huisarts te maken?

  • Lijkt me niet onverstandig; als er inderdaad sprake is van een kniepeesblessure en je traint ermee door, dan is de kans op maandenlange revalidatie of zelfs een onherstelbare zwakke plek aanzienlijk.

  • Paul, Bedankt voor de reactie, wat een toestand weer! Ga vanmiddag een afspraak maken. Bedankt! Rick

  • Hallo Paul, Naar de huisarts geweest, vorige week woensdag, zei dat ik het nog maar even aan moest kijken. De knie doet nu eigenlijk alleen maar meer pijn, huisarts zegt knie overbelast, maar ik heb de afgelopen 2 weken niet gesport of getild etc. Kan jij misschien wat meer info geven?

 77. Ik was naar de orthopeed geweest voor me knie en die stuurde me weer terug naar de fysiotherapie om de meniscus te behandelen. Van me baas moet ik weer hele dagen werken in de plantsoenen, terwijl ik een meniscus heb. De fysiotherapeut vond dat me baas zich niet mag gedragen als een bedrijfsarts. Maar in feiten zit ik wel tussen wal en schip. Hoe kan ik aanpakken dat het geen werkweigering is?

  • Ga naar de bedrijfsarts of ga in de ziektewet. Hopelijk werkt dit! Rick

 78. Ik heb ook gevoelig knieën. Als ik op me knieën de onkruid wil bestrijden dan heb je een speciale kussen voor nodig. Ik heb ook ooit iets gehoord van een dienstmeisjesknie. Ik weet niet of het nog voorkomt…

  • Een ‘dienstmeisjesknie’ is een andere benaming voor een knieslijmbeursontsteking, dus een ontsteking van de slijmbeurs / bursitis in de knie… Dit zou inderdaad best weleens de oorzaak van je knieklachten kunnen zijn… Sterkte!

 79. Guiliano petri Reageer

  Goedemorgen, Ik heb eind september door een voetbalwedstrijd mijn binnenste kruisband afgescheurd. Hiervoor ben ik eind februari geopereerd. Tot twee weken geleden verliep mijn herstel boven verwachting. Mijn fysio en ik waren verbaasd hoe snel mijn lichaam zich ontwikkeld. Maar, sinds twee weken geleden is er een vervelende pijn in mijn knie ontstaan. Wanneer ik een tijdje zit of heb gelegen heb ik tijdens het opstaan heb ik een stekende pijn in mijn knie. Door de uitstraling weet ik niet zo goed vanwaar het precies komt. Na verloop van tijd en inspanning verdwijnt de pijn weer. Alles kan en doet dan geen zeer meer (hardlopen, leg press, squats etc.). Mijn fysio heeft er al naar gekeken en het leek niet op een meniscus of een andere band te zijn. Op dit moment ben ik ten einde raad, ik wil weer van alles doen maar dat kan niet door de kniepijn.

 80. Hallo, Deze week heb ik een kijkoperatie aan mijn knie gehad doordat mijn knie geblokkeerd was. Ze hebben dus een stuk meniscus moeten verwijderen. Nu zit het zo dat ik na 3 dagen al zonder krukken kan lopen en heel wat minder pijn heb. Binnen 3 weken heb ik een groot feest en vroeg mij dus af of het zou mogen hoge hakken te dragen? Het is nu te vroeg om het uit te proberen, maar wou het toch al weten voor eventueel al een andere oplossing te zoeken voor mijn outfit die avond. Alvast bedankt! Groetjes, Synthia

  • De vraag lijkt me veeleer of je het risico moet willen nemen. Als je per se hakken wilt dragen, zal niemand je tegenhouden, maar logischerwijs belast je hiermee je kniegewricht intenser dan met platte schoenen. Niemand kan nu al voorspellen hoe je knie er over 3 weken van binnen uitziet en in hoeverre alle structuren volledig zullen zijn genezen… Persoonlijk zou ik het risico niet nemen.

 81. Marie-Jeanne Ramaekers Reageer

  Mijn dochter had sinds ongeveer haar 16de erg veel last van overbeweeglijke / hypermobiele knieschijven. Bij overbelasting was de kniepijn niet te harden. In september 2015 werd aan haar rechterknie een pattela-verstevigende operatie uitgevoerd met gebruik van een donorpees en bioresorbeerbare schroeven. De revalidatie werd gestart, maar ze leed vreselijke pijn. Herhaaldelijk zijn we terug naar de chirurg gegaan maar deze zei steeds dat ze toch maar door moest revalideren, het zat misschien tussen haar oren!!! Uiteindelijk werd er een botscan gemaakt waaruit bleek dat een schroef 8mm uit de knieschijf stak en zeer pijnlijk was bij de revalidatie. Intussen waren we al in maart 2016 aanbeland. Het stukje schroef werd verwijderd, maar de diepe pijn bleef en de revalidatie van de knie-operatie ging nog steeds zeer moeizaam door. Na 50 meter lopen moet ze in een rolstoel omdat ze niet meer kan van de kniepijn. Het leven van onze altijd zo actieve dochter staat gewoon stil. Ze heeft haar studies verpleegkunde niet kunnen starten, kan zonder hulp geen uitstappen maken en is hierbij volledig op hulp aangewezen. Na nog verschillende consultaties spreekt men van beschadigde zenuwen en infiltreren in de knie zou niet mogelijk zijn. De pijnkliniek waar ze ons naar doorverwezen schrijft antidepressiva voor want deze zouden de pijn afvlakken. Maar een meisje van 23 kan toch niet haar hele leven misschien deze medicatie nemen? Kent iemand een andere oplossing of een ziekenhuis of arts waar wij terecht kunnen om haar kniepijn tenminste iets dragelijker te maken? Wij zouden jullie erg dankbaar zijn.

  • Er is een ziekenhuis in Nieuwegein, deze is gespecialiseerd in dit soort knieklachten. Succes met je dochter! Rick

 82. Sibylle Bossuyt Reageer

  Mijn moeder heeft in september 2015 een volledige knieprothese gekregen. Ze kan nu al goed bewegen met haar knie maar ze heeft constant pijn: dag en nacht. Ze neemt veel pijnstillers en legt ijscompressen op haar knie. Door de constante pijn heeft ze slapeloze nachten en is ze erg verzwakt. Ook heeft ze problemen met haar tanden: 6 tanden verloren. Haar eetlust is door de pijn ook op een laag pitje. Ik maak me grote zorgen om haar. Volgende week moet ze een punctie van haar knie ondergaan en dan nog enkele weken wachten op het resultaat. Het wachten is erg slopend! Kan er iemand raad geven?

 83. Hoi! Ik heb thuis een trampoline in de tuin en daar spring ik (vooral zomers, nu dus) heel veel op. Ik heb nooit ergens pijn gehad door trampolinespringen. Maar de laatste tijd heb ik vaak pijn in mijn knie en dat lijkt wel te komen nadat ik heb trampoline gesprongen. Ik vroeg me af of trampolinespringen heel erg schadelijk kan zijn voor je knieën of ben ik gewoon een keer niet helemaal goed terecht gekomen en gaat dat vanzelf weer over. Kan ik dan ook nu gewoon door springen of beter niet? Ik kom trouwens ook vaak met mijn knieën op de trampoline in een sprong, om dan een handstand te maken of zo, dus misschien is dat wel niet goed? Ik hoor graag!

 84. Hallo, ik ben op een avond gaan zaalvoetballen, wat ik wel vaker doe. Maar deze keer terwijl ik bezig was had ik last aan de onderkant van allebei mijn knieën. Soms kon ik erdoor niet lopen. De dag erna heb ik nog steeds last van mijn knieën (aan de onderkant) vooral als ik men knieën buig en op mij knie druk. Hoe kan ik dit behandelen en is dit ernstig? Gr. V

 85. 2 weken geleden ben ik gevallen. Met de fiets, opzij. Op mijn linkerknie. Een harde klap. Een uurtje later was mijn knie echt heel dik. Een dag later was de achterkant van mijn been donkerblauw. Ook mijn enkel. Een paar dagelijks later foto’s gemaakt. Hieruit bleek dat er niets stuk was. Maar nu. Nu kan ik weer redelijk lopen. Ook goed op mijn zere been staan. Maar de knie is nog steeds dik en ik kan mijn been niet buigen. Dat doet erg zeer. Een beetje buigen gaat wel, 20 graden ongeveer. Ik ben ongerust. Is er toch iets stuk? Of ben ik te haastig en is dit normaal bij zo een heftige knie kneuzing?

  • Hallo Wiebe, Ik val ook dikwijls op me knie van me fiets. Vaak genoeg kamp ik met evenwichtsstoornissen. Toch moet ik wel fietsen omdat ik geen indicatie heb voor de taxivergoeding, een scootmobiel is niet te betalen en de bussen rijden om het uur. Bovendien komt het nog 5 minuten te laat voor je werk. Niet dat me baas het erg vind. Als het stormt ga ik echt niet fietsen. Wat je wel kan doen voor je dikke knie is anika zalf proberen. Die kan je kopen bij de drogist. Ik heb er wel baar bij. Aniflor zalf is ook een goed middel.

  • Beste Marina, Dankjewel voor de tip! ‘Weleda Arnica Zalf’, ‘VSM Arniflor Eerste Hulp Gel’ en ‘Vogel Arnicaforce Crème’ zijn allemaal fytotherapeutische / kruidengeneeskundige en/of homeopathische middelen op basis van de composietplant ‘Arnica montana’ (valkruid oftewel wolverlei). Deze plant bevat een stofje genaamd ‘helenaline’, een extreem giftige sesquiterpeenlacton met ontstekingsremmende kwaliteiten. Mochten meer mensen met knieklachten baat hebben bij arnica, dan verneem ik dat heel graag! Groeten, Paul

 86. Gisteren ineens stekende kniepijn nadat ik een sprintje trok naar de bus… leek heel erg op kramp, maar was pijnlijker. Was eigenlijk meer aan de bovenkant van m’n kuit, onderkant van m’n linker knieholte. Pijn zit ook meer links, naar voren ziend. M’n voet reageert wanneer ik in m’n kuit knijp, dus m’n achillespees is nog heel (op week na jaar geleden m’n rechter achillespees gescheurd)… Maar vandaag gaat ’t redelijk blijft wel erg gevoelig. Echter als ik op m’n tenen probeer te staan, voel ik weer een pijnscheut… lijkt ook alsof m’n kuitaanhechting (??) in m’n knieholte dikker is… Wat is dit nu weer? Not happy…

 87. Hallo, ik heb last van mijn knie als ik fiets. Het begint meestal na een paar minuten en zit dan net boven de knieschijf. Meestal de rechterknie, maar ook wel eens links. Ik heb zelf het idee dat ik er meer last van heb sinds ik een elektrische fiets heb, maar het begon wel eerder. Geen van de pijnen die hierboven beschreven staan herken ik eigenlijk, dus wat zou het kunnen zijn? Als ik niet fiets heb ik geen last, ook niet bij het hardlopen. Wel duurt het een aantal uren na het fietsen voor de pijn weg is. Hopelijk hebt u een idee!

  • Tijdens het fietsen gebruik je gruwelijk veel verschillende spieren, pezen, banden, kapsels, et cetera. Er wordt voor al veel gevergd van de kracht en felxibiliteit van quadriceps, heupflexoren, ‘musculus tensor fasciae latae’ (spanner van bovenbeenpeesblad), iliotibiale band, gluteale spieren en hamstrings. Veel van diens aanhechtingen bevinden zich in of nabij het kniegewricht. Er zijn dan ook talloze mogelijke oorzaken van kniepijn tijdens het fietsen. Dit (Engelstalige) artikel zet zo’n beetje alle mogelijke oorzaken van knieklachten door fietsen uiteen…

 88. Toen ik me draaide voelde ik iets in me knie. Geen pijn, maar het voelde niet goed aan. Enige tijd daarna doet mijn knie pijn met lopen. Als ik op mijn benen sta, heb ik geen pijn. Maar zodra ik mijn been optil om te lopen, heb ik pijn in me knie. Beetje vreemd dus. wat kan er gebeurt zijn in me knie?

 89. Ik heb nu al 4 weken last aan de binnenkant van mijn knie, hij is opgezet en er zit een blauwe plek op, ook een dof gevoel. Lopen, liggen en zitten geeft een vervelend gevoel in de knie en af en toe flinke steken.

 90. Hallo ik ben Daniëlle en ben 15 jaar heb een paar keer flinke klappen tegen mijn rechter knie gehad eh fysio voor gehad ging het weer redelijk nog wel last maar niet veel nu treden de klachten veel erger op naar de dokter geweest en test gedaan weet er geen raad mee dus moet ik naar een orthopeed. En foto’s maken om te kijken of dat iets uitsluit soms schiet mijn knie ook op slot als de foto’s niks uitwijzen en de orthopeed ook niks kan. Het de groei zijn en moet ik daar mee leven maar weet u misschien een oplossing als dit niks uitwijst? Gr. Daniëlle

  • Beste Danielle, Een knie die “op slot springt” is maar al te vaak een teken van een kniefractuur: een stukje / fragment van de patella / knieschijf of meniscus /kraakbeenring dat afbreekt en in het kniegewricht terechtkomt. Misschien dat er dus een zogenaamde ‘gewrichtsmuis’ (corpus liberum) in je knie terecht is gekomen. Als er ‘iets in je knie zit’, gaat het nagenoeg altijd om een afgebroken of afgebrokkeld stukje van een benige (qua bot) of kraakbenige (qua kraakbeen) structuur. Zo’n stukje belemmert de mobiliteit van je kniegewricht en veroorzaakt maar al te vaak kniepijn. Een afgebroken stukje meniscuskraakbeen lijkt me eigenlijk het meest voor de hand liggend, vooral ook omdat je spreekt van enkele harde klappen tegen de knie. Op een goed gepositioneerde röntgenfoto (uitsluitend bij verkalking) of MRI-scan (ook bij niet-gecalcificeerde gewrichtsmuizen) zou een dergelijke gewrichtsmuis moeten kunnen worden aangetoond of uitgesloten. Is er naast het ‘slotgevoel’ eigenlijk ook sprake van een klikkend of knerpend geluid? Een oplossing voor je knieklachten indien het beeldend onderzoek niets uitwijst, heb ik helaas niet voor je. Voor een gedegen oplossing van kniepijn moet immers eerst de onderliggende oorzaak worden achterhaald… In theorie zou “blind schieten” je knieklachten juist kunnen verergeren… Doorloop de behandeling van je knieprobleem daarom liever stap voor stap en wacht het onderzoek af. Mocht men uiteindelijk niets vinden en je inderdaad aanraden “met je knieklachten te leren leven”, vraag dan desgewenst een second opinion aan. Veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 91. Dag ik kan me niet herinneren dat ik ben gevallen of me heb gestoten maar ik heb sinds een paar weken pijn in mijn linker knie wanneer ik op mijn knie zit. (Trap)lopen, hurken of fietsen is geen enkel probleem maar wanneer ik mijn knie op de grond of bed heb en daar op steun dan krijg ik een heftig brandende pijn die ook na verandering van houding zeker 5-10 minuten aanhoudt. Voelt als een verse schaafwond die schrijnt. In het begin trok de pijn sneller weg maar nu blijft die steeds langer aanhouden. Omdat andere bewegingen geen pijn doen wordt ik er steeds door verrast als ik mijn huishoudelijk werk doe of met mijn kind op de grond speel. Heeft u enig idee wat dit kan zijn?

  • Zeurende, schrijnende en brandende pijn in de knie (nabij kniekop / knieschijf) bij knielen heeft veelal te maken met irritatie van een ‘kniezenuw’, of eigenlijk de tibiale (scheenbeen)zenuw of peroneale (kuitbeen)zenuw. Kniezenuwen kunnen geïrriteerd of verdrukt raken door een goedaardige neuroom / zenuwknobbel in de knie, maar bijvoorbeeld ook door een knieslijmbeursontsteking. Afhankelijk van de exacte locatie van de brandende kniepijn kan de prepatellaire knieslijmbeurs (bursitis prepatellaris c.q. ‘bidknie’), de suprapatellaire knieslijmbeurs (bursitis suprapatellaris), de infrapatellaire knieslijmbeurs (bursitis infrapatellaris) of de pes anserine knieslijmbeurs (bursitis pes anserinus) geïrriteerd of ontstoken zijn geraakt… Google eens op afbeeldingen van de verschillende knieslijmbeurzen om te kunnen refereren aan de exacte locatie van de brandende pijn in je knie / knieschijf… zo treedt de welbekende ‘bidknie’ voornamelijk op bij knielend werk (tegelzetters e.a.) en fervente kerkgangers. Zulke zeurderige / branderige kniepijn kan overigens ook nog het gevolg zijn van Retropatellaire Chondropathie (RPC) oftewel Chondromalacia Patellae (CMP): een vorm van kniekraakbeenletsel. Of een positieprobleem waarbij de knieschijf tegen het dijbeen aan schuurt (in plaats van eroverheen glijdt). Dit heeft veelal te maken met de manier waarop iemands knie zich door de jaren heen heeft ontwikkeld, maar soms ook met een gebrekkig evenwicht ten aanzien van de spieren rondom de knie (bijvoorbeeld als één van beide uiteinden van de grote quadricepsspier boven de knie sterker samentrekt dan de andere kant). Als puntje bij paaltje komt, kan alleen onderzoek door een deskundig arts of medisch onderzoeker uitsluitsel geven omtrent je brandende knieklachten. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  • Beste MG, Ik heb sinds een paar weken exact hetzelfde knieprobleem. Ook geen aanwijsbare oorzaak, maar precies dezelfde knieklachten. Ben jij er inmiddels achter gekomen wat het was/is? En wat heb jij er (mogelijk) aan gedaan?

 92. Hallo, Ik heb al een lange tijd pijn in mijn knie, met name als ik een trappende beweging maak. Ik ben hiermee naar de dokter geweest, die heeft mij vervolgens doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar zijn foto’s gemaakt van mijn knie (waar niets op te zien was). Vervolgens werd ik doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Daar heb ik een test gedaan om de kracht in mijn benen te meten. Daar zag je duidelijk op een bepaald moment de kracht afnemen omdat ik daar pijn had. Daar kwam men tot de conclusie dat mijn kuit erg op spanning staat en dat deze aan het kniekapsel trekt waardoor mijn knie pijn doet. Hiermee ben ik naar de fysiotherapeut gegaan en daar heb ik een aantal keren dry needling behandelingen gekregen. Dit hielp niet om de spanning van de kuit te krijgen (dit verbaasde de fysiotherapeut ook). Daarom ben ik weer naar het ziekenhuis gegaan en is er een afspraak gemaakt voor een MRI. Ook hier was niets op te zien en de arts gaf aan dat het vanzelf maar een keer over moest gaan. Tot op heden is dit nog niet het geval. Ik rek dagelijks mijn kuit in de hoop dat de spanning eraf gaat. Als ik de kuit wil masseren voel ik gewoon één bonk spier. Ik heb geen idee wat ik nog meer kan doen. Heeft iemand een idee? Ik zou het erg op prijs stellen. Alvast bedankt! Groeten, Darryl

 93. Als ik op mijn knieën zit, meestal maximaal maar een minuut, en dan anders ga zitten krijg ik een erge pijnscheut in mijn knieholte. Na 10 seconde is de pijn weg maar die pijnscheuten voelen niet gezond. Enig idee wat er mis kan zijn?

 94. Christel jacobs Reageer

  Ik heb al een lange tijd last van kniestijfheid met veel kniepijn, als ik uit mijn bed kom of heb op een stoel gezeten en sta dan recht en moet mijn been streken, dan moet ik langzaam mijn been recht plooien, want anders doet het veel pijn aan mijn knie, als ik dan even aan stappen ben gaat de pijn weg. Graag had ik hier wat meer over geweten.

  • Startpijn en startstijfheid in de knie zijn maar al te vaak het gevolg van kraakbeenbeschadiging. Het kniekraakbeen vormt immers de schokdemper van de knie: een structuur die voor minimale wrijving van het kniegewricht zorgt… Dit is overigens niet de enige mogelijke oorzaak; voor uitsluitsel zul je echt een arts moeten raadplegen. Sterkte!

 95. Ik heb al lange tijd last van mijn knie, het voelt als een soort ergere vorm van groeipijn. Soms heb ik er last van, soms niet. Enig idee wat dit kan zijn?

  • Ik verwacht dat het een erge vorm van groeipijn in je knie is. Graag gedaan!

 96. Ik heb al jaren last van knieën die ik overstrek. Doe dit al mijn hele leven (21 jaar), heb er inmiddels vrij veel last van. Enig idee wat ik hieraan kan doen? Of iets wat kan helpen?

  • Hee Nienke, Ik heb daar inderdaad ook last van. Ik ben 20 jaar en loop ook al mijn hele leven zo, ik strek mijn spieren te ver door. Nu heb ik altijd aan het eind van de dag last van de knieën. Het voelt als groeipijn maar dan erger. Heb ook geen idee wat ik hier aan moet doen.

 97. Ik heb zelf al jaren last van mijn knie. Nu zit ik met het volgende probleem. Als ik op mijn knie zit dan heb ik enorme steken alsof iemand met naalden in de knie prikt. Ik ben namelijk poetsvrouw en dat is vrij vervelend. Kan iemand mij erbij helpen wat dit probleem zou zijn?

 98. Ik heb altijd al problemen gehad met de knie. Meniscus, kraakbeen afgebrokkeld enz… nu is het volgende: wanneer ik op mijn knie zit ik ben namelijk poetsvrouw dan heb ik enorme steken in mijn knie alsof iemand met naalden bezig is. Weet iemand hier meer over?

  • Dit zou een knieslijmbeursontsteking kunnen zijn, maar dat is aan de hand van je verhaal lastig te concluderen. Sowieso ben ik geen arts, dus persoonlijk zou ik eens met je knieklachten langs de huisarts gaan.

 99. ik heb sinds 12 februari jl last van mijn knieholte en dan voornamelijk als ik loop. kan maar kleine stukjes lopen daar ik anders mijn knie niet meer kan buigen en eerst weer tot rust moet komen voor ik verder wat kan doen. mijn fysio zegt dat ik in beweging moet blijven en de kniespieren moet versterken met de oefeningen die ik heb gekregen van hem, maar ervaar weinig resultaat. Ik weet ook niet wat de oorzaak van deze knieklacht is maar is verdomd lastig want een normale wandeling zit er niet in laat staan arbeid verrichten. Kunt u mij hierin adviseren?

 100. Een paar jaar geleden mijn voorste kruisband gescheurd en van beide minuscus een deel weggehaald nu al een paar maanden constante pijn knie en na een stuk gelopen te hebben knie opgezwollen de kniepijn word alleen maar erger kan er nog wat aan gedaan worden???

 101. Ben net met skiën gevallen. Heel diep door mijn rechter knie gegaan. Beetje achterover. Hoorde een soort plop. Daarna kon ik niet meer skiën. Heel onstabiel gevoel in mijn knie. Heb niet heel erg pijn. Beetje aan de achterkant, maar skiën gaat niet. Wie weet wat het is?

 102. Hallo, Mijn knie is geen sterke knie. Ik heb namelijk patellaluxatie en daarbij is mijn kraakbeen in mijn knie te zacht. Dit heb ik al een aantal jaren, dus de pijnen daarvan ken ik. Nu ben ik laatst hard gevallen tijdens een handbal wedstrijd. Ik viel op mijn knieën, toen ben ik bij mijn fysio en dokter geweest en die zeiden iets van een kneuzing. Vervolgens heb ik 3weken rust genomen en weer begonnen met trainen, dit ging goed dus heb ik afgelopen weekend weer voorzichtig meegedaan met een wedstrijd. Nu ben ik weer zo gevallen en komen de knieklachten weer hevig terug. Ik kan zo mijn knie niet buigen en zit er veel vocht in. Verder is het niet gekleurd en liggen de klachten diep in mijn knieholte. Kan iemand mij helpen?

 103. Hallo, 5 jaar geleden heb ik met zaalvoetbal mijn knie zwaar verdraait. Tot op heden heb ik een constante zeurende pijn in de knie. Ook hoor je een harde knak als ik mijn knie buig. Heb een MRI scan van de knie gehad, maar die zag er goed uit. De knieschijf zit wel wat losser dan bij de andere knie. De orthopeed zegt dat hij niets voor me kan betekenen, maar ik word niet goed van de dagelijkse pijn… Iemand hetzelfde meegemaakt of tips voor me?

  • Een losse knieschijf oftewel patella (‘sesambeentje’) veroorzaakt doorgaans patellofemorale knieproblemen. Een echte losse knieschijf wordt ook wel patellaluxatie genoemd, maar meestal gaat het om een ietwat lossere c.q. loszittende knieschijf. Deze indicatie ontstaat veelal door losse of gescheurde kniebanden… Of doordat iemand een relatief kleine of hooggeplaatste knieschijf heeft (met extra speling tot gevolg)… Of door versleten / gescheurd / verbrokkeld kraakbeen onder de knieschijf. Ik ben geen expert, maar persoonlijk zou ik toch nog eens aandringen op aanvullende foto’s of scans van de knie.

  • Dag Jeronimo, Mijn dochter heeft ook zo 2 jaar gelopen, in 2 verschillende ziekenhuizen geweest en ze is nu 18. Werd er gezegd, er is niets te vinden, leer er maar mee leven! We zijn via de zorgverzekeraar in contact gekomen met de Knee Clinic, waar we binnen een week terecht konden, binnen een maand is ze geopereerd, en wat bleek, een gescheurde voorste kruisband. Toen is haar plica (gewrichtskapsel; plooi in het gewrichtsvlies van de knie) verwijderd, er was dus wel degelijk wat aan de hand. Ze is er nog niet, er volgt misschien nog een voorste kruisbandreconstructie, maar eerst proberen of ze dit met fysio sterk kan krijgen. Dus aarzel niet; als je al zo lang last van je knie hebt, is het de moeite waard om de stap te nemen en de Knee Clinic te bellen! Ik wens je sterkte en succes!

 104. Goedendag, Ik heb sinds een week last van m’n knie. Voornamelijk als ik opsta en als ik slaap. De pijn zit aan de binnenkant van m’n knie. Is er een mogelijkheid om deze pijn weg te krijgen of te verminderen? Ik heb wel jarenlang op hakken gelopen kan dar hieraan liggen? Voor m’n werk sta ik soms een paar uur achter elkaar zonder pauze, kan dit ook een oorzaak zijn? Alvast bedankt voor de uitleg.

  • Beste Bouchra, Ja, staand werk en/of het dragen van hoge hakken, kan absoluut bijdragen aan knieklachten. Maar logischerwijs zijn er oneindig veel andere factoren die in theorie evengoed tot kniepijn kunnen leiden. Is de pijn aan de binnenkant van je knie ontstaan na een bepaalde handeling of situatie: sporten, (onge)val, misstap of iets dergelijks? Kniepijn aan de binnenkant van het kniegewricht kan in principe talloze oorzaken hebben, meestal gerelateerd aan een knieblessure of knieslijtage. Hierbij valt te denken aan overbelasting van het kniegewricht (door sport, houding of arbeid), verdraaiing van de knie door trauma; een scheurtje in de binnenste meniscus; een steriele of microbiële ontsteking in de knie (kniepees, knieslijmbeurs, kniekraakbeen e.a.), vocht in de knie, afwijkende stand van de benen (X-benen of O-benen), knie-artrose en overgewicht / zwaarlijvigheid… Is er naast de “last van je knie” ook sprake van zwelling aan de binnenkant van de knie, instabiliteit van het kniegewricht, bewegingsbeperking bij een bepaalde hoek waarin je je knie beweegt, felle pijnscheuten bij bepaalde kniebewegingen, ochtendstijfheid van de knie of een aanhoudend stijve knie? Mocht de pijn in je knie niet snel vanzelf afnemen, ga er dan even mee langs je huisarts of fysiotherapeut. De aangewezen behandeling van je knieklachten is namelijk volledig afhankelijk van de onderliggende oorzaak, dus die zul je eerst moeten zien te achterhalen. Sterkte, beterschap en groeten, Paul

 105. Beste fysiotherapeuten, Ik heb zeer gevoelige knieën, maar dat is sinds 2013 ontstaan. Daarvoor kon ik alles doen, ik was lenig, kon dansen, lopen, fietsen behalve hardlopen, dat niet vanwege spataders helaas. Maar sinds mijn verhuizing in 2013, waarbij ik veel trappen moest lopen, begon de klachten. Na anderhalf uur wandelen of fietsen, begint de pijn. Vooral van mijn linker knie, heb ik erg last van. Nu is mijn linker knie wat dikker en zeer pijnlijk. Ik kan moeilijk lopen en helemaal niet meer buigen. Ik heb al een afspraak bij de huisarts staan. Maar ik denk dat ik het al weet wat hij zou adviseren, hetzelfde als de vorige keer, namelijk: rust nemen. Maar ik lees in het artikel dat van belang Is om te blijven bewegen -lopen. Hoe moet ik dat dan doen deze combinatie van bewegen en rust? Ik hoop op uw antwoord. Alvast bedankt voor uw aandacht. Vriendelijke groet, Sam

 106. Hallo, Ik heb nu al enkel maanden (4 – 5 maanden) last aan mijn rechter knie (binnenkant van de knie juist waar de spier begint van de knieschijf naar bovenbeen). De pijn is enkel bij het uitvoeren van deathlift of eender welke kracht dat te maken heeft met mijn linkse bovenbeen. Als ik plooi om mijn bovenbeen te stretchen heb ik geen last. Ik speel nog zelfs voetbalwedstrijd zonder pijn ervoor of erna. Zelfs minivoetbal wedstrijden doet ook geen pijn. Ik heb gisteren nog eens geprobeerd deathlift uit te voeren of gewoon squatten met mijn eigen lichaam komt de druk (pijn) weer als ik op dat moment mijn knie moet plooien (voor te stretchten dan doet het wel pijn) maar eens halfuur verder doet het geen pijn. Wie kan me hierover wat advies geven of info? Alvast bedankt!

 107. Hallo, Ik heb al een tijdje weer last van mijn knieën, maar ik heb er (bijna) alleen last van na het sporten of tijdens het sporten. Ik heb hier echter alleen naar last van als ik heel intensief heb getraind en dus veel met mijn knieën heb gedaan. Ik vermoed zelf dat het overbelasting is. Wat denken jullie? Groet anoniem.

 108. Ik ben een jonge vrouw van 30 en heb sinds ruim een jaar vaak last van mijn rechter knie en soms kan ik hem dagen niet strekken en buigen ik ben vorig jaar onder de mri scan geweest om te kijken waar de kniepijn kon zitten de orthopeed zei na de uitslag dat mijn knieschijf niet altijd goed op zijn plaats valt, en heeft mij toen gezegd dat ik er maar mee moest leren leven nu heb ik die kniepijn weer in in een week tijd, maar sinds vandaag een branderig gevoel vanuit mijn knie. Zou iemand mij verder kunnen helpen? Bij voorbaat dank met vriendelijke groet Daniëlle

  • De sporing van je knieschijf is te corrigeren met Medical Taping i.c.m. spierkrachttraining en looptraining. Op zoek naar een fysiotherapeut die bekend is met MT dus!

  • Orthopedium Kliniek Delft kunnen jou beter van dienst zijn. Maar ik denk zelf slijtage van de knie en vochtophoping.

 109. Hallo, Ik heb al zo’n 3 jaar last van mijn knieën en geen rare beweging of breuk of kneuzing gehad. Vorig jaar naar huisarts geweest en een PFPS (PatellaFemoraalPijnSyndroom) geconcludeerd. Naar fysio geweest, heeft geholpen. Nu weer last van mijn knieën. Stekende, drukkende en brandende pijn. Soms voelt het net of iemand met een mes in de knie steekt. Last bij slapen (als je draait / andere houding aanneemt), traplopen (heel veel), hurken, op de knieën zitten (kan ik niet langer dan 30 seconden waarna de kniepijn te hevig wordt) en soms ook bij gewoon lopen. Wat kan dit zijn? Weer een PFPS of dit keer iets anders? Groetjes Sanne

 110. Ik heb al 2 jaar last aan me knieholte. Ik heb 2x een injectie in de knie gehad, maar het heeft niet geholpen. Ook is de knie 100x gemasseerd en dat heeft ook niet geholpen. Heb meer dan voldoende rust gehad. Op de echo is er een beetje irritatie te zien. Maar dat kon nooit zoveel pijn doen en zeker niet zo lang. Ik had 2 jaar geleden mijn knie verdraait en toen was mijn meniscus kapot. Tijdens de knieoperatie hebben ze me meniscus verwijderd. En na de operatie altijd hier last van me knieholte gehad ook een beetje aan de buitenzijde. Ik heb nog een x een MRI van het kniegewricht laten maken en de knie was goed, en op de echo zoals ik net zei een beetje een irritatie van de pees. De fysio heeft gezegd dat ik me knie moest aansterken maar dit doe ik al 2 jaar? Heeft er iemand tips voor me knieklachten? Kan iemand mij a.u.b. helpen? Ik wil zooo graag weer sporten. Het is mijn passie, zonder dat ben ik niks.

 111. Ik ben 7 week geleden onderuit gegaan met hockey op school. Sindsdien heb ik constant pijn in mijn knie, het ene moment erger als het andere moment. Vanmorgen had ik opeens verschrikkelijke pijn in mijn knie waarna het ging slapen. Nu is het beter als hiervoor. Wat zou dit kunnen zijn? Groet Marije

 112. Hallo, Ik heb al bijna 3 jaar last van mijn knie. Een branderig gevoel, steken in de knie. en het gevoel dat er een strakke band om de knie zit. Eerst geprobeerd door trainen de spieren sterker te maken. Ging even goed en daarna was het weer helemaal mis. Na twee jaar een laterale release laten doen. Er zat ook lichte slijtage in de knie. Het ging goed, tot 2 maanden geleden. Enorme kniepijn zoals eerder genoemd, maar nu ook bewegingspijn bij omdraaien in bed, traplopen, autorijden, etc. Ook geeft de knie nu weerstand aan, dat was eerder niet zo. heb geprobeerd met rusten, koelen en diclofenac. Niets helpt en ik heb veel pijn aan de buitenkant van mijn knie, zeker bij aanraken. Wat kan het zijn?

 113. Beste, heb al een tijdje last van mijn knieholte, gevoel alsof knie afgesnoerd wordt. Pijn loopt naar boven toe. Aantal weken geleden door mijn knie gegaan. Sukkel wel met mijn onderrug. Is dit gerelateerd? Gr. S

 114. Ik heb nu een aantal weken last van mijn linkerknie, ik vermoed na wat overbelasting (traplopen met zware dozen). De knie voelde altijd al wat zwak aan. Het lopen ging hinkend en er zat wat vocht bij het gewricht. Binnenholte was gevoelig. Na een tijdje met een brace om de knie gelopen te hebben kan ik weer goed lopen zonder knieklachten. Echter ik word ’s nachts wakker van de pijn in het kniegewricht. Het lijkt wel of de knie dan van binnen in brand staat, waarna ik m’n knie in een andere (rust)positie moet brengen om van deze pijn af te komen. Wat zou dit kunnen zijn?

  • Beste Ron, De beschrijving van een brandende knie, branderige kniepijn of het gevoel dat de knie in brand staat, komt veelvuldig voor. Een brandend c.q.branderig gevoel onder en/of rondom de knieschijf betreft patellofemorale kniepijn die maar al te vaak onder de noemer ‘patellofemoraal pijnsyndroom’ oftewel ‘knieschijfpijnsyndroom’ wordt geschaard. Brandende pijn aan de zijkant van de knie door toedoen van overbelasting duidt veelal op ’tractus iliotibialis frictiesyndroom’. In principe kunnen hier verscheidene knieweefsels bij betrokken zijn: spieren, pezen, slijmbeurzen, banden, ligamenten, kraakbeen, zenuwen, bloedvaten… De brandende sensatie in de knie is al met al zeer moeilijk te duiden. De behandeling schuilt veelal in voldoende rust, (inderdaad) het dragen van een kniebrace voor de nodige compressie, toepassing van ‘cold packs’ en het regelmatig hoog leggen van het aangedane been. Voor een accurate diagnose en toegespitste behandeling van je brandende kniepijn zul je overigens echt een arts moeten raadplegen. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst met de brandende knieklachten; hopelijk geraak je er snel van verlost! Groeten, Paul

  • Hoe is het inmiddels met je knie? Ik heb al 2 jaar exact hetzelfde…

  • Ik stond versteld van de oorzaak. De kniepijn waar ik m.n. ‘s-nachts wakker van werd bleek en veel last van had bleek in het geheel niets met de knie van doe te hebben gehad. Met wat fysiotherapeutisch kraken van de ruggenwervels was de klacht snel weg. Zo zie je maar, dat je toch beter even naar een orthopedisch specialist kunt gaan die de knie al gauw goed beoordeeld. Zenuwbanen die bekneld zitten in de rug eindigen met pijn in de gewrichten. Nu 2019 en nog steeds geen last meer.

 115. Hallo, Ik heb in oktober 2014 een misstap gemaakt en hierbij mijn knie overstrekt. Ik was hierdoor een aantal weken uit de roulatie wat betreft sport en lopen, maar de pijn verdween langzamerhand. Nu komt de pijn sinds een paar maanden weer terug na inspanning met hockey en ik heb geen idee wat ik er mee moet. Het gekke is ook dat ik vooral na en dus niet tijdens het sporten last heb. (Het gaat om mijn linkerknie, aan de rechterkant boven mijn knieschijf, het voelt overigens wel echt als een spier). Kan iemand mij hier alsjeblieft mee helpen? Groetjes, Annemijn

 116. Hallo, ik ben een paar maanden geleden tijdens werkzaamheden met mijn knie op een tiewrap terecht gekomen en voelde in het begin een aantal weken nog niks maar na een week of 4 a 5 dacht ik ging ik last krijgen van mijn knie, voel het ook tijdens autorijden en wil op dat moment liever mijn been strekken maar ja dat gaat niet maar wat denken jullie wat het kan zijn? Alvast bedankt voor de reacties. Gr. Marc

 117. Hoi, Ik ben met skiën gevallen in een verkeerde positie met mijn rechter knie en sindsdien heb ik stekende pijn aan de mediale zijde van mijn rechter knie, enkel bij actieve bewegingen. De pijn is het meest prominent wanneer ik vanuit rechter zijligging met heupen en knieën in lichte flexie afduw met mijn rechter been om zo naar linker zijligging te gaan. Dit zorgt voor een ernstig stekende pijn aan de mediale zijde van mijn rechter knie. Ook bij fietsen heb ik lichtjes last van de knie, maar meer van globale kniepijn. Wat zou dit kunnen zijn?

 118. Hallo! Op dit moment weet ik even geen raad meer mee. Ik heb al jaren last van een klein bultje op mijn knieschijf bovenin aan de voorkant. Nu heb ik daar regelmatig wat last van gehad en d.m.v. ibuprofen kon ik het eentonig houden. Nu werd ik gisterochtend wakker en ik had onwijs veel kniepijn. S avonds naar de HAP geweest en die vertelde mij dat het waarschijnlijk om een ontsteking in de knie gaat. Ik terug naar huis toe en naar bed gegaan. Geen enkele houding verminderde de pijn in m’n knie. Vanochtend toen ik wakker werd was het nog erger zelfs zo erg dat ik geen stap kon zetten en totaal geen buiging kon maken. Ik ga werkelijk kapot van de pijn! Tevens zit er een kloppend gevoel in en is het klein beetje rood. Antibiotica had nu al iets moeten helpen gaf de HAP aan, maar dat is dus niet zo. Het wordt met het uur erger.

  • Een infectie van de knie die gepaard gaat met pijn, zwelling, roodheid en kloppen, duidt meestal op septische artritis van de knie, waarbij een pathogene bacterie in het kniegewricht terecht is gekomen. Heb je er ook verhoging of koorts bij? Persoonlijk zou ik me zo snel mogelijk laten doorverwijzen naar een specialist. Als antibiotica niet aanslaan, kan namelijk een punctie nodig zijn. Overigens ben ik geen arts en kan ik dus niet met zekerheid zeggen of er daadwerkelijk sprake is van een knie-infectie. Vandaar ook mijn advies om een medisch kniespecialist te raadplegen. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst!

 119. Dag, Ik heb al jaren last van mijn knie (ziekte van Osgood-Schlatter en een jumpers knee c.q. springersknie). Ik heb dus al heel lang niet echt gesport om mijn knieën niet te belasten. Een gevolg daarvan is verzwakte spieren in mijn benen. Maar vorige maand heb ik op school meegedaan aan trampolinespringen. Ineens schoot er hevige pijn in mijn knie. Als ik mijn knie strekte deed het pijn en voelde ik alsof er iets tussen mijn knie vastzat. Voor het slapen deed ik strekoefeningen zeg maar en als ik ze s morgens deed, voelde ik geen pijn. Ik ben direct naar de dokter gegaan en die verwees me naar een MRI scan. Tegen dan was de pijn al vermindert maar was wel aanwezig. De week daarop ben ik de resultaten gaan horen bij mijn dokter en zei dat er niets ernstigs was. Ik heb blijkbaar mijn kruisband verrekt. Ze heeft me door gewezen naar een kinesist voor oefeningen om mijn bovenbeenspieren te versterken. Momenteel is de kniepijn al heel veel vermindert en doet de knie niet meer pijn bij het strekken (alleen als ik met mijn knieën gebogen op de grond zit?). Nu is het zo dat als ik een verrekte kruisband opzoek, er altijd als symptoom staat dat de knie gezwollen zou zijn. Bij mij was dat niet echt het geval. Kan het iets anders zijn dat er mis is met mijn knie? Hellen

 120. Hoi, Ik ben suus (14 jaar) en heb erg last van mijn knieën. Ik heb afgelopen jaar een ongelukje gehad. Ik liep het slop uit met mijn fiets. Vanaf mijn rechterkant fietste er een jongen volop tegen me aan, waardoor ik viel. Zijn fietsband kwam tegen mijn knie aan. Met mijn andere knie viel ik op de grond. De knie waarbij de fietsband tegen mij knie ging was gekneusd, de ander lag net onder mijn knieschijf open. Ik was naar de dokter geweest maar er was niks ernstigs mee. Mijn gekneusde knie had aan de zijkant, waar de fietsband NIET tegenaan was gegaan, een blauwe plek. Ik denk dat hij misschien kort uit de kom is gevlogen en weer terug is gegaan. Nu heb ik als ik even een uurtje ga lopen in het dorp, de trap op loop en heel kort ren heel veel last van mijn knieën. Vooral van de knie die gekneusd geweest is. Is er een oplossing voor? Fysio of misschien wat anders? Groetjes, Suus

 121. Hallo, Ik ben 18 jaar en heb inmiddels ongeveer 6 jaar last in mijn rechter knie. Deze kniepijn kwam na een val met mijn fiets. In het begin had ik geen constante pijn maar dit werd erger en erger. Ik ben hiervoor al meerdere malen naar de dokter gegaan en al meerdere scans en onderzoeken laten doen hiervoor maar er is nooit iets gevonden. De pijn in de knie blijft ondertussen erger worden en ik weet niet meer wat doen. Er zijn momenten dat ik kan lopen zonder knieproblemen maar vaak loop ik moeilijk of kan ik zelfs amper uit mijn bed komen door de kniepijn. Wanneer ik erg veel last heb van deze kniepijn, heb ik ook pijn in mijn andere knie en soms ook andere gewrichten. Ik heb hierdoor ook mijn hobby’s moeten opgeven. Weet iemand wat ik zou kunnen hebben of hoe ik van mijn pijn verlost zou kunnen raken? Alvast bedankt!

  • Beste Kiki, Zoals je in veel van mijn voorgaande reacties kunt lezen, zijn er talloze mogelijke oorzaken van kniepijn. Het is dan ook niet mogelijk om iets inhoudelijks te melden over knieklachten zonder te weten waar de pijn in je knie zich precies uit… Bevindt de pijn in je knie zich op de kniekop, in de knieholte / kniekuil, aan de buitenkant (buitenste zijkant), aan de binnenkant (binnenste zijkant), hoog voorop (boven de knieschijf), laag voorop (onder de knieschijf)? Is je kniepijn zeurend, snijdend, knagend, kloppend, tintelend, stekend of (op)vlammend van aard. Is de pijn in je knie oppervlakkig of diep, gelokaliseerd of diffuus, duidelijk aanwijsbaar of uitstralend, constant of aanvalsgewijs, dof en vaag of fel en scherp van aard? En hoe zou je de intensiteit van je kniepijn beschrijven op een schaal van 1 tot 10. Lees sowieso onderstaande reacties grondig door, daarin is inmiddels een hele bulk informatie over knieklachten te vinden. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 122. Hoi, Mijn vraag is heel gek. Ik heb een paar dagen pijn aan de buitenkant van mijn linker knie. Ik ben achter gekomen, dat dit hevig pijn komt alleen als ik moet plassen. Vooral als ik op de pot zit en aan het plassen ben. Het gaat weer geleidelijk weg als ik klaar ben met plassen. Ik heb de proef op de som gedaan en na het plassen opstaan en weer op de pot gaan zitten maar de pijn is weg. Het is echt alleen als ik moet plassen komt het geleidelijk aan en het hevigste punt is gedurende het plassen. Durf niet naar de dokter want dit is zo gek. Groetjes, Luna

  • Beste Luns/Luna, Met pijn in de knie tijdens het plassen / urineren ben ik eigenlijk niet bekend. Er zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een urineweginfectie of van endometriose waarbij bepaalde zenuwen in de liesstreek / schaamstreek geïrriteerd of ontstoken zijn geraakt. Als daar een zenuw bij zit die richting de knie loopt, zou dat de (zenuw)pijn van de knie tijdens het plassen kunnen verklaren. Ik denk echt dat je hier toch even mee langs de huisarts zult moeten gaan; want zo’n “gek probleem” is dit echt niet. Je huisarts heeft in zijn/haar leven echt wel gekkere dingen meegemaakt en bovendien heeft hij/zij er moedwillig voor gekozen om patiënten met allerlei gezondheidsklachten te helpen. Neem dus gewoon even contact op met je huisarts om een urineweginfectie of endometriose te laten uitsluiten. Ervaar je trouwens ook lage buikpijn, al dan niet tijdens het plassen? Beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

  • Hoi Paul bedankt voor je reactie. Maar naast de pijn aan mijn knie had ik geen andere pijnen. Gisternacht wel pijn gehad laag op mijn buik. En ik dacht omdat ik moest plassen maar wilde niet opstaan. Nu geen last meer van. Ik zal volgende week afspraak maken bij de dokter. Thx Paul en een mooi uiteinde!

 123. Hoi. Mijn man heeft af en toe periodes dat hij zijn been echt niet kan strekken, nu ook sinds gistermiddag bijvoorbeeld, dus al heel lang. Hij heeft vooral bij knieholte het gevoel dat er iets vastzit. Aan voorkant knie geen last. Wat zouden we kunnen doen om weer te strekken, en wat zou oorzaak en behandelplan kunnen zijn? Alvast bedankt.

  • Beste SD, Ik ben geen arts, dus diagnoses en behandelplannen zijn niet aan mij besteed. Een been dat niet volledig kan worden gestrekt doordat er iets vast lijkt te zitten in de knieholte, zou bijvoorbeeld kunnen duiden op een gewrichtsmuis… Maar een zenuwbeknelling, een Bakerse kniekuilcyste, een hamstringblessure of een (in)gescheurde achterste kruisband behoort eveneens tot de mogelijke oorzaken van dit soort knieklachten. Het is aan een arts om de exacte onderliggende oorzaak van het knieletsel van je echtgenoot vast te stellen; dat is via internet helaas onmogelijk. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  • Bedankt voor je reactie! Net bij huisartsenpost geweest, niet meniscus of kruisbanden, morgen bij fysiotherapeut naar de knie laten kijken, waarschijnlijk een spier? Benieuwd… Groet

 124. Beste mensen, Ik ben 11 jaar en heb al 11 maanden een knieblessure. Ik ben nu in behandeling bij een osteopaat, hij zegt dat het de kniebandjes zijn waarmee je knieschijf vastzit, er is namelijk tijdens een hockeywedstrijd iemand tegenaan gerend. Het ging een periode heel goed met n’n knieklachten, maar nu gaat het weer heel slecht, hurken gaat niet ik heb momenten dat ik de knie niet kan buigen strekken er niet op kan leunen, laat staan rennen! Nu had ik gister een kerstdiner met mijn hockeyteam, we gingen buiten voetballen in een voetbalkooi, maar ik stootte mijn knie heel hard tegen de rand van de kooi. Ondraaglijke kniepijn! Nu 1 dag later is het dik en blauw, ik kan hem niet strekken en ik kan er ook niet op leunen… Wat zou dit kunnen zijn?

  • Het is nagenoeg onmogelijk om in te schatten wat er intern met je kniegewricht is gebeurd tijdens de klap in de kooi. Ik zou er dan ook even mee teruggaan naar de huisarts. Beterschap!

 125. Ik heb nu al meer dan een half jaar last van mijn knieën; voornamelijk aan de voorzijde onder mijn knieschijf. Er is geen verdikking te zien. De klachten zijn ontstaan denk ik door overbelasting van wielrennen/spinnen. Dit ondanks dat alle fiets- en voetplaatjesinstellingen professioneel zijn afgesteld. Ik heb circa 2 maanden squats gedaan om de spieren te versterken, maar dit heeft geen effect gehad. Na 4 weken rust leek de pijn weg, maar na een relatief lage inspanning kwam deze weer naar het oude niveau terug. In het begin waren de klachten zodanig dat de eerste dagen de knieën ook “knakten” en meer speling leken te hebben. Momenteel heb ik ’s morgens geen kniepijn, maar door enkel veel te zitten tijdens mij werk nemen de knieklachten toe. Ik ben een fanatieke sporter en ik wordt een beetje wanhopig omdat ik nergens aan merk dat de knieklachten verminderen. Heeft iemand goede raad?

 126. Ik heb in februari een nieuwe knie gekregen, ik heb nog steeds elke dag kniepijn, en dan voornamelijk als ik uit zittende positie ga staan, en met traplopen. Heeft iemand ervaring met zulke knieklachten na een knieprothese?

 127. Hallo, zo’n 5 en halve week geleden heb ik een blessure bij voetbal opgelopen door toedoen van de tegenstander. Ik kon toen mijn knie nog geen centimeter buigen, of ik kreeg een extreem stekende pijn door mijn knie heen. Ik had last van mijn kniebanden en mijn knie ging erg opzwellen. Nu 5.5 week later kan ik weer gewoon lopen, strekken en buigen met die knie, alhoewel complete buiging nog wel zeer doet aan de kniebanden. Het grootste probleem op dit moment is de pijn die in het midden dwars over me knieschijf lijkt te lopen, wanneer ik met een gebogen knie kracht zet om een trap op te lopen bijvoorbeeld. Dit is exact dezelfde pijn die ik voelde toen ik hem 5 en halve week geleden probeerde te buigen. Ik vraag mij af wat dit kan zijn en hoe ernstig dit is? Groetjes, Edwin

  • Hoi Edwin, Ik heb dat vorig jaar maart ook gehad. Ik mijn knie een maand lang niet kunnen strekken en buigen en na die tijd ben ik geopereerd. Ik had toen mijn binnenste meniscus volledig gescheurd, mijn voorste kruisband was finaal doormidden en mijn kraakbeen was kapot waardoor ik nieuw kraakbeen heb gekregen. Mij lijkt het zelf verstandig om naar de dokter te gaan. Misschien dat er binnenin de knie toch iets gescheurd is of zo…

 128. Hallo, In het afgelopen weekend ben ik gaan squashen, en na de sessie had ik pijn in de knie. Zondag was die pijn echter over, maar toen ik daarnet begon te lopen (joggen) kreeg ik pijn vanachter in de knie. Als ik wandel of zit heb ik echter niets last. Heb ik mijn knie overbelast en moet ik ze laten rusten? Of is er iets anders aan de hand?

 129. Goedendag, Na het lezen van een aantal berichten en je antwoorden zou ik toch nog wat willen weten: Ik heb de afgelopen periode een vervelende schouderblessure opgelopen waardoor ik mijn bovenlichaam niet kan trainen. Om toch wat te sporten/bewegen ben ik een aantal weken terug begonnen met squats en het rekken en strekken van mijn benen. Na een tweetal weken, in mijn ogen rustig, opbouwen begon ik een beetje last van mijn knie te krijgen. Hij voelde wat stram aan en ik besloot het trainen even te laten voor wat het was. Na drie/vier weken rust ben ik nu begonnen met fietsen (bergopwaarts, ik zit momenteel in Frankrijk) en touwtje springen: ik was de klacht eigenlijk een beetje vergeten. Ook ben ik aan de bouw van een huis begonnen wat vrij fysiek werk is. Nou heb ik sinds vorige week vrij veel last van de binnenkanten van mijn knieën. De klachten zijn vergelijkbaar met wat ik op internet lees: tijdens stilzitten meer last, bij de trap aflopen, als ik intensiever gebruik (tijdens werken) juist iets minder last. De komende tijd zal ik toch zeker bezig zijn met de bouw en dus geen totale rust kunnen nemen. Het sporten laat ik echter wel achterwegen. Toch ben ik benieuwd wat stappen kunnen zijn om hier mee om te gaan. Zouden kniebraces o.i.d. effectief kunnen zijn? Steunzolen zal ik ook in de toekomst (wanneer ik weer in NL ben) gaan halen, deze heb ik voorheen ook gehad wegens naar binnen staande voeten. Verder maar zo rustig mogelijk aan het werk? Ik hoor erg graag van u! Met vriendelijke groet, Michiel

 130. Hoi, Ik heb al bijna een week last van mijn knie. Ik heb er een hockeystick op gekregen met volle vaart. Na een paar dagen ben ik weer rustig gaan trainen, alleen de dagen daarna is het veel erger geworden en doet het heel de tijd pijn. Wat kan dat zijn? Mag je gewoon gaan sporten? Groetjes, Daphne

 131. Beste Paul. Hen sinds twee dagen extreem veel pijn bij het buigen van de knie. Zelfs wanneer ik plat op bed lig. Met gestrekt been. En mijn knie probeer opbrengst tillen. Zelfs bij een cm naar links of rechts draaien of het buigen. Verga ik van de pijn. Het typische is als ik loop. Ik geen pijn heb. Doordat ik mijn knie niet buig. Wat denk jij dat dit is. Raadzaam om toch HA te contacten? De pijn zit hem in de zijkant van de binnenkant niet. Wanneer ik buig. Trekt de pijn Door naar waar aan de voorkant. Onderkant knieschijf zit. ( denk ik ) Groet Denise

 132. Beste Paul ik werd vanochtend wakker en stond op en had enorme pijn aan beide mijn knieën onderin ervan ik werd in de nacht wakker en had dit all maar het is al 2 dagen zo wat is dit?

 133. Hallo, Ben 23 jaar en Mijn vraag is wat heb ik? Ik heb al 10 jaar last van continu brandende stekende pijn in mijn knieën ze kraken als k op me hurken ga zitten en een knarsend gevoel. Nou wijst MRI niks uit en k heb tevens ook al 10 jaar last van mijn rug heb platvoeten maar steunzolen. Helpen niet ze verminderen de pijn niet. K ben vaak gewoon doodmoe van de pijn. Ook met kou en weersverandering heb ik veel meer last en als k mijn rust niet pak en doorga zak ik na 2 dagen letterlijk door mijn benen. Weet u misschien wat dit is?

 134. Mijn dochter van 12 heeft vorig jaar door een val een enorme klap op haar kniebot (zijkant) gehad. Na aantal weken pijn ging dit over. Nu circa 6 weken geleden kwam ze met sport weer wat raar terecht en kreeg last van haar knie. Niet zodanig dat ze niet meer kon functioneren. Na circa 2 weken werd het slechter naar de fysio geweest maar kon niets ontdekken. Pijn werd met de dag erger. Nu kan ze er geen aanraking op verdragen en de knie werd ca 1,5 week geleden ook wat blauw en is dat nu nog. Ook zit er wat vocht niet heel dik maar dat geeft de MRI wel aan. Buigen wil niet, eigenlijk wil niets alles doet pijn. Gisteren is er een MRI gemaakt en daar is niets uit gekomen. Met deze uitslag weer verwezen naar fysio. Ik ben zo bang dat dit een chronisch verhaal word. Mijn dochter loopt nu met krukken, slikt 6 paracetamol per dag en is moedeloos. Enig idee wat dit kan zijn?

  • Klinkt als een ingescheurde kniepees (patellapeesruptuur) of knieband/kruisband (kniebandletsel), maar ik ben geen arts en kan er dan ook niets met zekerheid over zeggen. Heeft je dochter al eens een kijkoperatie van de knie ondergaan? Sterkte!

  • Paul, Dat krijgen we vaker te horen echter MRI wijst niets uit op dat gebied. Wanhopig wordt ze ervan. De pijn zakt niet af. Stekende pijn vanuit binnenste zijkant door de knie. Beweging doet pijn. Strekken en buigen gaat ook niet meer.

  • Heb door een harde slag rechts boven de knie een beschadigde binnenste kruisband en een botkneuzing opgelopen. Kreeg te horen na knieoperatie dat alles in orde was echter wel veel vocht. ADVIES was 3 maal daags koelen 20 minuten en fysiotherapie. Duurt halfjaar tot een jaar voor de knieklachten weg zijn. De genoemde klachten lijken hierop. Veel geduld en beterschap!

 135. Gisteren moest ik best een stuk lopen en toen ging plotseling mijn knie zeer doen. Hij is ook wat dik, ik heb hem vandaag gewoon belast wat zeer pijnlijk was. Vooral met traplopen, opstaan, lopen en in iets mindere mate in rust. Ik wilde vanavond even gaan slapen omdat ik moe was maar dat lukte niet door de kniepijn. Een constante pijn en af en toe steken. Wat kan dat nou zo plotseling zijn?

  • Channah Stark

   Heee! Ik heb het zelfde probleem sinds gisteren. Ik voelde vrijwel niks aan mijn knie en liep de trap af in een restaurant. Hier kreeg ik ineens pijn aan m’n knie. Trap oplopen zelfde verhaal. Bij gewoon lopen geen last. Toen ik bij het treinstation de trap opliep zakte ik plots door mijn rechterknie heen alsof die een seconde uitviel. Hierna was de knie best pijnlijk en kon ik in de trein mijn been niet meer buigen alsof die op slot Was. Het gaf een enorme pijn. Dus liet ik hem maar recht. Bij het wakker worden ook vandaag weer kniepijn. Iets lichter. Ik ben 18 jaar dus het lijkt me niet dat ik nu al slijtage heb. Iemand ideeën?

 136. Afgelopen maandag zat ik op school en had ik les op de 5e etage. Rond de 3e etage had ik al pijn aan mijn rechter knie. Ik ben in 1 keer doorgegaan naar de 5e etage. Ik heb nu al bijna 1 week last aan me rechter knie. Aan de buitenkant iets boven mijn knieschijf. Kan je mij misschien helpen?

 137. Beste, Ik wil U bedanken voor alle informaties. De laatste twee maanden had ik het haast echt druk. Doordeweeks werk waardoor ik elke dag de auto rijd en weekend ben ik vol geboekt voor optredens. Ik weet niet waar de fout aan ligt maar mijn probleem is dat ik die laatste twee maanden (mijn optredens) veel last heb van mijn rechtervoet vooral bij de knie en been… maar wat mij opgevallen is, is dat ik alleen last van heb in de avond. Weet u misschien wat ervan. Kan ik het laten masseren of moet ik toch mijn huis arts bezoeken. Hopelijk een spoedig reactie van U. Groetjes van Jennifer uit Suriname.

 138. Beste Paul, Ik heb al van jongs af aan ‘moeilijke’ knieën, heb sowieso X-benen, knieën zijn snel overbelast als ik sport en kraken behoorlijk. Het laatste jaar krijg ik er steeds meer last van, vooral met het bukken doet het soms echt pijn. Ik ben echter pas 27, verder helemaal gezond en doe niet aan heftige lichamelijke beweging. Kunnen mijn knieën nu al versleten zijn? En zo niet, wat is het dan en wat kan ik hieraan doen? Groetjes, Tara

 139. Mijn knie doet bovenop erg pijn bij het lopen iets minder bij het buigen met na het toilet gaan in zithouding en dan weer staand is de pijn niet uit te houden hij gloeit erg

 140. Hallo, Ben met mijn knie pijn al bij twee orthopeed geweest de een zei je moet je quadriceps trainen de andere zei er zit een irritatie in de kniepees… Shockwave gaan doen. Na 8 pijnlijke behandelingen geen resultaat. Ben nu in de sportschool aan het trainen maar krijg nu ook aan de binnenkant knie last van beide knieën en eene wil nu ook nog vaker op slot springen met sporten. Ten einde raad. Gr. Roger

 141. Hoi, Ik heb pijn in m’n knie maar weet niet precies hoe en wat. Ik heb er alleen last van als ik m’n benen niet kan strekken. Ik ben nu 18 jaar en had er voor het eerst last van rond mijn 13e. Daarna jaren weinig last van gehad. Een maand geleden begon het weer. Ik zat 2 uur in een erg drukke trein. Ik zat aan het raam tegenover 2 mensen waardoor ik weinig beenruimte had. Ik kon m’n benen maximaal zetten in 90 graden zeg maar en niet benen languit. Als gevolg hiervan kwam er na een minuut of 10 pijn in de bovenkant van m’n linkerknie. De pijn werd steeds erger naar mate de tijd vorderde. Sinds deze reis heb ik als ik m’n benen niet kan strekken na ongeveer 5 minuten ook die pijn die steeds erger wordt. Ik heb er nooit last van als ik sta, ren, loop, of zit met benen languit. Weet iemand wat deze pijn kan zijn? En wat ik er aan kan doen. Ik hoor het graag!

  • Beste Bas, Pijn in de knieën die zich uitsluitend voordoet bij gekromde/gebogen benen zou kunnen duiden op patellofemoraal (pijn)syndroom. Wat in zo’n geval zou kunnen helpen, is fysiotherapie, een sportbrace, specifieke spierversterkende oefeningen (zoals de Straight Leg Raise/Lasègue) met een kussentje onder de knie, squats en rekoefeningen van de quadriceps hamstrings en kuitspieren. Daarnaast is regelmatige relatieve rust van de knie in gestrekte houding erg belangrijk en kunnen NSAID’s (ontstekingsremmende pijnstillers zoals ibuprofen) soms verlichting brengen. Fiets voortaan met een relatief hoog zadel en in een relatief lage versnelling. En doe juist geen spieroefeningen met apparaten die aanvullende gewichten en weerstanden toevoegen zoals de leg press en het roeiapparaat. Hoe patellofemorale pijnklachten ontstaan is niet altijd duidelijk; mogelijkerwijs komt het doordat de knieschijf niet mooi door de groeve in het bovenbeen loopt (sporing/ontsporing). Dit kan weer het gevolg zijn van een standsafwijking van benen of voeten, te korte of te zwakke spieren rondom het kniegewricht, instabiliteit van de achterste kruisband of extreem soepele knieën (door overstrekking, laxiteit, hyperflexibiliteit, hypermobiliteit, knieblessure, et cetera). Heel soms is er sprake van knieschijfklachten zoals een patella partita: losse botkernen in de knieschijf, een indicatie die meestal kan worden aangetoond op een röntgenfoto. Sterkte & beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 142. Hallo, Ik heb al een hele tijd last van mijn linker knie. Bijna 3 jaar geleden ben ik gevallen op mijn knie en sindsdien is het op en af pijnlijk. De laatste maanden zit de pijn voornamelijk in de buitenkant van m’n knie. Wat ik voel tijdens het lopen. De meeste pijn komt na een paar minuten lopen opzetten. Ook spontane hele scherpe pijn van buiten onder naar binnen boven ervaar ik geregeld de laatste weken. Deze houdt dan een minuutje aan en trekt dan weer weg. Zowel in rust als tijdens het lopen. Meerdere / vele keren per dag. Af en toe houdt ik vocht vast in de knie, maar niet veel. Wanneer ik traploop doet het niet extra pijn wanneer ik kracht moet zetten, maar voelt het wel (wanneer ik het been optil voor de volgende tree) alsof mijn onderbeen lostrekt van mijn knie. Is het dan de meniscus die zit te vervelen of de kruisbanden of…? Groetjes, MM

  • Ik verwacht één van de volgende vier opties: 1. Een meniscusscheur, dus een beschadiging van kniekraakbeen/kraakbeenring; 2. Een scheurtje in de patella/knieschijf; 3. Een gewrichtsmuis (afgebrokkeld stukje bot of kraakbeen los in het kniegewricht); 4. Scheuring van een kniepees c.q. rectuspees. Een foto of scan van het kniegewricht zal uitsluitsel moeten geven. Heel veel sterkte met de kniepijn en aanverwante knieklachten!

 143. Hoi, Vandaag heb heel erg last van mijn knieën tot aan mijn billen en geen spierpijn… Rond 21.00 uur heb ik er last van tot nu heb mijn oogjes dicht gedaan, maar kon niet slapen door de pijn. Mijn benen liggen recht, maar helpt niet echt… Ik heb vandaag niet echt veel gedaan, alleen maar gegymd, maar nooit zulke klachten gekregen… Weet u wat er aan de hand is en of je ook tips hebt wat ik kan doen??

 144. Beste Paul, Ik heb een vraag. Sinds ruim een jaar het ik pijnscheuten door mijn linkerknie. Het is een hele felle pijnscheut, zoiets als een tandarts die in je zenuw boort. Het voelt midden op de knie, op of onder de knieschijf. Na de scheut is de pijn ook meteen weer weg. Het maakt niet uit of ik zit, sta, lig of loop. Het kan dagen weg zijn of vier keer per uur voorkomen, geen patroon. Verder heb ik geen knieklachten. Wel rugklachten, laag en midden. Zijn we naar aan het kijken. Kan dit uit de rug komen?

  • Beste Marja, De stekende (zenuw)pijn in je knie kan zeker vanuit je rug afkomstig zijn. Van welk soort rugklachten is er sprake: rughernia, ischiasneuralgie, reuma, artrose? De herhaaldelijke pijnsteek in de knie die je beschrijft, kan bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan het ‘lumbosacraal radiculair syndroom’ (LRS). In dat geval raakt een zenuwenwortel (van een zenuw die van de rug naar de benen loopt) bekneld of geprikkeld op de plaats waar de zenuw het wervelkanaal uittreedt. Naast zeurende zenuwpijn of felle pijnscheuten is er dan soms ook sprake van een slapend, tintelend of prikkelend gevoel en/of van krachtverlies. Het lumbosacraal radiculair syndroom wordt meestal veroorzaakt door een discushernia waarbij een uitpuilende tussenwervelschijf op de zenuw drukt, waardoor een zenuwbeknelling ontstaat. Bij een zuivere rughernia treedt de gel-achtige kern (nucleus pulposus) door de vezelige buitenring (annulus fibrosus) uit de tussenwervelschijf (discus). Bij een ‘onzuivere’ rughernia schuilt de oorzaak van de RLS-gerelateerde rugklachten en/of knieklachten bij een vernauwing in of rond het wervelkanaal; bijvoorbeeld als een wervel afschuift ten opzichte van een andere wervel (spondylolisthesis) of als een wervel inscheurt of afbreekt (inzakkingsfractuur). Ischiasneuralgie of kortweg ‘ischias’ is ook nog een optionele veroorzaker van RLS… In dat geval is er sprake van RLS-achtige zenuwpijn in de rug waarbij de ischiaszenuw (nervus ischiadicus) aangedaan is. Het gevolg hiervan is uitstralende pijn naar één been of beide benen in het verloop van de ischiaszenuw. De uitstralende pijn in rug en been kan zeurend of scherp van aard zijn en loopt meestal door tot onder de knie (tot voorbij het onderbeen of zelfs tot aan de voet). De ogenschijnlijk willekeurige pijnsteken in je knie hoeven overigens niet per se gerelateerd te zijn aan je rugklachten; mijn punt is veeleer dat het in ieder geval tot de mogelijkheden behoort. Aangezien ik geen arts ben, kan en mag ik sowieso geen diagnoses stellen… Dit is simpelweg mijn persoonlijke ondeskundige opvatting. Voor uitsluitsel zul je dan ook bij je arts te raden moeten gaan. Heel veel sterkte & beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 145. Dank voor alle info! Ik jog al zo’n tien jaar 2-3 keer per week. Sinds een maand is die frequentie opgevoerd, en ja hoor… drie dagen geleden, tijdens het rennen, een felle steek in de rechterknie. Meteen gestopt. Ik kan nu strekken en buigen, maar tijdens het lopen krijg ik vaak een korte, gemene steek, een soort zenuwpijn, lijkt het. Rechts vóór onder de knie lijkt een zwelling te zitten. Wat kan dit zijn?

  • Beste Nina, Dit lijkt me een gevalletje ‘lopersknie’ oftewel ’tractus iliotibialis frictie syndroom’… Dit is een kniepeesprobleem, waarbij pijn optreedt aan de buitenste knieknobbel; met name tijdens het sporten. Tijdens het trainen komt de pijn geleidelijk aan opzetten. Het gaat dan om een brandende en/of stekende pijn die afzakt zodra je stopt met sporten. Bij rustig wandelen valt de pijn van een lopersknie doorgaans mee, maar bij intense belasting wordt lopen enorm bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. Aan de buitenzijde van het bovenbeen loopt een sterke, brede ‘iliotibiale’ pees (liotibiale band c.q. peesplaat), vanaf het heupbeen tot vlak onder de zijkant van de knie. Hier zit de pees vast aan het bovenste deel van het scheenbeen. De iliotibiale pees schuift naar voren als je je been strekt en naar achteren als je je been buigt, waarbij de pees over de buitenste knieknobbel glijdt. In geval van een lopersknie is de pees overbelast of beschadigd (microbeschadigingen in de peesvezels). De pijnlijke plek zwelt maar al te vaak ook op. Het belangrijkste wat je kunt doen om een lopersknie te voorkomen is krachttraining (beenspieroefeningen) en rekoefeningen om de beenspieren te versterken en versoepelen. (bron) Ook rust is extreem belangrijk! Overigens ben ik er niet zeker van dat er sprake is van een lopers en kan uitsluitend een huisarts of sportarts de exacte aard en ernst van je knieklachten inschatten. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 146. Beste Paul, Soms als ik mijn knie buig en dan weer strek hoor ik een knik die soms wel pijnlijk is maar als ik mijn been gestrekt houd voor een paar minuten is de pijn weg. Maar laatst was die knik heel luid en hij deed ook meer pijn dan normaal ik heb mijn been een hele dag gestrekt gehouden maar het doet nog steeds pijn als ik hem buig en dan weer strek en hij zegt nog steeds knik. Wat kan het zijn? Laika

  • Een klikgeluid of ‘klik’ in de knie is meestal afkomstig van de groeve waardoor de knieschijf/patella heen en weer glijdt. Ik ben GEEN arts, maar ik verwacht dat er sprake is van een meniscusscheur; de (mediale) binnenmeniscus en (laterale) buitenmeniscus kunnen op verschillende manieren inscheuren of afscheuren en zodoende een ‘klik’ of ‘knoep’ bij kniebewegingen teweegbrengen… Of anders van een gewrichtsmuis (los stukje bot of kraakbeen) afkomstig van een meniscus of de knieschijf. Een dergelijke ‘muis’ betreft een botsplinter of kraakbeensplinter, dus een los fragment dat bij inklemming tussen het kniegewricht de scharnierfunctie van de knie kan blokkeren en eveneens een klikgeluid of knoepgeluid teweeg kan brengen. Sterkte!

 147. Beste Paul, Een 4-tal geleden ben ik tijdens het voetballen door mijn knie “gezakt”, het leek net alsof mijn knieschijf een paar centimeter naar beneden viel bij het neerzetten van mijn knie in volle sprint. Ik heb dit vorig jaar ook gehad op het einde van het voetbalseizoen en na voldoende rust was de pijn toen vanzelf verdwenen. Nu heb ik dus ook gewoon een aantal weken rust genomen en mijn knie telkens goed ingesmeerd met Voltaren gel. Afgelopen weekend voelde ik niet meer veel en probeerde ik terug te gaan voetballen. Dit ging relatief goed, ik had niet echt pijn en het lukte wel, buiten dat mijn knie nog een beetje stijf was bij het lopen. Nu heb ik echter terug een klein beetje pijn achteraan in de knieholte, de pijn is op zich verwaarloosbaar, maar als ik nu stap/loop voelt mijn knie ook heel zwaar en stijf aan. Moet ik me hier zorgen over maken? Of gaat dit ook weer gewoon verdwijnen bij voldoende rust en kan ik rustig verder voetballen zolang ik geen echte pijn heb? Bedankt voor uw antwoord! M.v.g. Yannick

  • Beste Yannick, Door de knie zakken, zou bijvoorbeeld door inkorting, blessureleed of inscheuring van de strekspier (musculus quadriceps) nabij de knie kunnen komen, of door een peesontsteking van diezelfde quadricepspees (quadricepspeestendinose). Deze kniepees vormt de aanhechting van de quadriceps/bovenbeenstrekspier op de bovenkant van de knieschijf (patella). Maar meestal gaat het bij het zakken door de knie om direct/primair meniscusletsel… Overigens zorgt de knieschijf voor een optimale hefboomwerking van de quadricepspees (die overgaat in de patellapees, die de quadriceps verbindt met het scheenbeen). Door de knie zakken kan dus ook een combinatie zijn van meniscusletsel en kniepeesletsel. Persoonlijk zou ik er zeker mee langs de huisarts gaan, want of je je zorgen moet maken, is volledig afhankelijk van de onderliggende oorzaak. En de exacte aard en ernst van deze oorzaak kan alleen een arts vaststellen. Sterkte & beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 148. Ik zou graag weten wat ik nou in mijn knie heb. Vijf weken geleden is het begonnen met pijn in de knieholte en niet meer kunnen staan op mijn rechterbeen. Knie werd helemaal stijf. Arts geraadpleegd en Diclofenac voorgeschreven. Na 2 weken hele knie dik en nog stijf. Nog even aangezien. Nu 2 weken geleden een injectie in de knie gehad omdat ik niet meer kon fietsen en traplopen en na liggen en stilzitten de hele knie stijf was en ik niet meer op het been kon staan. Na 3 dagen leek het beter te gaan, maar is weer in alle hevigheid teruggekomen. Heb nu 3 dagen geleden weer eens geprobeerd een paar straten te fietsen en nu helaas weer de hele knie dik en stijf en kan hem ook niet meer buigen dan 15 cm. Nu kan ik pas over 3 weken terecht bij de orthopeed maar zou toch graag willen weten wat het zou kunnen zijn. Er is ook wel een foto gemaakt welke artrose liet zien, maar volgens de huisarts duren de knieklachten nu wel erg lang (5 weken).

  • Zijn je knieklachten ontstaan na een specifieke gebeurtenis: sporten, val, stoot, ongeluk, activiteit?

 149. Kunt u mij vertellen wat het verschil is tussen een slijmbeurs ontsteking van de knie holte en of een spierscheuring van de aanhechting van de knieholte. ik loop al weken te sukkelen met pijn van mijn knieholte ,na een dag werken is mijn been stijf en waardoor ik na een tijdje gezeten te hebben nauwelijks kan opstaan .trappen lopen is ook een drama . ik kan alleen staand werk doen want als ik mijn knie buig ga ik door de grond. ben al naar de dokter geweest en die zei dat het een scheurtje is in mijn kniekapsel (knieholte) geen medicijnen voorgeschreven alleen oefeningen met op een tafel zitten en dan het been strekken en buigen maar hoe lang gaat dit duren op die manier? m.v.g. en bij voorbaat dank Jaap

  • Beste Jaap, Een knieslijmbeurs of kniebursa is een met vocht gevuld ‘kussentje’ dat zich tussen de kniepees en de onderliggende botstructuur van het kniegewricht bevindt, vlakbij de peesaanhechting op het bot. Elk van beide knieën bevat 4 knieslijmbeurzen: van boven naar onder de suprapettailaire knieslijmbeurs, de prepatellaire knieslijmbeurs, de infrapatellaire knieslijmbeurs en de ‘pes anserine’- of ‘pes anserinus’-slijmbeurs. De knieslijmbeurzen zorgen ervoor dat de knie nagenoeg wrijvingsloos kan bewegen, zonder dat de kniepezen over de botten of de huid van de knie schuren. Als een kussentje ontstoken raakt –bijvoorbeeld door overbelasting– dan spreekt men van een bursitis oftewel slijmbeursontsteking. Afhankelijk van de aangedane knieslijmbeurs kan er in het kniegewricht sprake zijn van ‘bursitis suprapatellaris’, ‘bursitis praepatellaris’, ‘bursitis infrapatellaris’ of ‘bursitis pes anserinus’. Meestal is er sprake van een steriele ontsteking van de slijmbeurs die zich direct voor (pre) of onder (infra) de patella/knieschijf bevindt. Voor zover ik weet bevindt de ‘anserine bursa’ zich het verst aan de binnenkant/achterkant van de knie, dus het dichts bij de knieholte, maar niet IN de knieholte. De ‘aanhechting’ van een spier aan een bot wordt ‘pees’ genoemd. Een peesscheur in een kniepees is logischerwijs een totaal ander knieprobleem dan een knieslijmbeursontsteking. Daarnaast kan er ook in de spier zelf een scheur zitten, dus een spierscheur… Maar ook in de bindweefselbanden oftewel ‘ligamenten’, wat bekendstaat als ligamentscheur… Daarnaast ook in de menisci oftewel C-vormige kraakbeenringen: kraakbeenscheur oftewel meniscusscheur… En tot slot in het kniekapsel: het vlies/kapsel/synovium dat als een met stroperig smeersel gevulde ballon rondom de beenderen van de knie ligt. En in zeldzame gevallen kan nog het botvlies/periost geïrriteerd of beschadigd zijn… Ik begrijp je vraag en uitgangspositie dan ook niet helemaal. Is er volgens jou (en je arts) sprake van een scheurtje in het kniekapsel, van een kniepeesontsteking, van een (in)gescheurde kniepees, van een spierscheuring of van een knieslijmbeursontsteking? Dit zijn namelijk stuk voor stuk verschillende knieklachten met ieder hun eigen verloop en behandeling. Sterkte in ieder geval! Groeten, Paul

 150. Hoi, Mijn dochter van 10 jaar heeft sinds dat ze is gevallen op haar knie bijna 2 jaar geleden er nog steeds last van. Ze is met haar rechterknie aan de buitenkant op een bankje gevallen met de schoolgym. Als ik voel zit er een klein beweegbaar bobbeltje aan de buitenkant waar ze op ie gevallen wat ook pijnlijk is als ik erop druk. Buiten dat danst ze ook nog eens 10 uur in de week. Wat kunnen wij hier eventueel aan doen? En is het beter om hier iemand naar de laten kijken? Groetjes, Sofie

  • Beste Sofie, Persoonlijk zou ik denk ik al veel eerder een huisarts hebben geraadpleegd, maar beter laat dan nooit… Wellicht is er sprake van een afgebroken stukje bot of kraakbeen (gewrichtsmuis). Een bult/bobbel/knobbel op de zijkant van de knie kan ook een cyste betreffen. Advies van een arts lijkt me hoe dan ook uiterst raadzaam, vooral ook omdat je dochter nog zo jong is. Sterkte met je dochtertje! Groeten, Paul

 151. Hallo, Ik heb denk ik inmiddels 5 jaar geleden met turnen mijn knieschijf er voor weg gehad gelukkig schoot hij er zelf weer voor. Wij langs de eerste hulp wat oefeningen nu heb ik een hele hoge pijngrens dus kon de oefeningen wel doen se dokter zei dat ik geluk had gehad en verder is er geen foto gemaakt. Naar heel veel fysio behandelingen te hebben gehad kon ik weer sporten. Naar een half jaar kreeg weer klachten weer fysio daarna kon ik weer sporten maar weer klachten naar een half jaar weer fysio… Nu inmiddels ik denk 2 jaar niet meer langs fysio geweest. Maar toch heb ik soms last bepaalde lange zithoudingen kan mijn knie niet hebben en ga ik anders zitten, soms oogt de knie wat dik, ook heb ik af en toe niet vaak als ik spring met volleybal een hevige pijnscheut in me knie volgens mij gebeurd dat al met de afzet en doet het aan de binnenkant zeer, omdat ik weg flexibel ben is het voor mij lastig om de exacte plek aan de te wijzen waar ik pijn heb. Ik kan verder dan wel alles doen het is echt op de moment zelf dat ik verga van de pijn. En dan met traplopen verneem ik dat de knie een opdonder heeft gehad. Wat kan deze probleem zijn? Ik denk zelf dat er toen toch wat is gebeurd met mijn banden behalve het oprekken misschien toch een scheurtje of zo… Heeft u enig idee???

  • Een scheurtje in kniepees, knieschijf of meniscus zou inderdaad kunnen. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van een afgebroken/afgebrokkeld stukje bot of kraakbeen(gewrichtsmuis) dat bij bepaalde houdingen of bewegingen het kniegewricht pijnigt en/of blokkeert. Is er in al die tijd nooit een foto of scan van je knie gemaakt? Mocht dat inderdaad niet het geval zijn, dan zou ik daar alsnog sterk op aandringen. Heel veel sterkte toegewenst!

 152. Ik heb een vraagje. Kun je een blijvende heupbeschadiging oplopen door te lang *2 uur op de grond te zitten met de benen naar 1 kant toe? Het gebeurde weleens dat ik met pijn aan mijn rechter kant van de heup heel moeilijk weer overeind kwam. Waarom niet gewoon op een stoel zitten zult u vragen? Deze zitstand is voornamelijk vanwege mijn geliefde hobby die ik dan uitvoerde. Groeten, Rotti

  • Door langdurig in een ‘onnatuurlijke’ houding te gaan zitten, kunnen spieren, pezen, kapsels en banden oprekken, waardoor bekkeninstabiliteit optreedt. Dit kan weer leiden tot verregaande heupklachten. Zie ook dit artikel over pijn in de heupen. Sterkte!

 153. Sinds een week heb ik (vrouw, 43 jaar) aan beide benen veel last van mijn knieholtes, uitstralend naar mijn onderbenen. Het voelt aan alsof er iets bekneld zit in mijn knieholtes, ik heb steeds de neiging om mijn benen te strekken om het pijngevoel op te heffen, maar dat helpt niet. Het is net alsof er koud bloed door mijn aderen stroomt (zo voelt het van binnen, van buiten zijn benen normaal van temperatuur). Masseren van de knieholtes is zeer pijnlijk. Na het weekend toch maar even naar de huisarts gaan?

  • Beste Annemijn, De knieklachten die je omschrijft, deden me in eerste instantie denken aan een zenuwprobleem, maar aangezien je spreekt over beide knieën, zou je bijna gaan denken dat de beknelling zich ergens ver boven de benen (rug) bevindt, wat me dan weer enigszins onwaarschijnlijk lijkt omdat de pijn juist verder naar onder uitstraalt… Zenuwpijn in allebei de knieholtes is in elk geval vrij ‘apart’. Een zenuwblokkade in de rug zou misschien kunnen, maar ik ben GEEN arts en dit is dus louter speculatief… Ik zou in ieder geval absoluut even langs de huisarts gaan met deze klachten! Sterkte & beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 154. Hallo Paul, Op de laatste zondag van mijn vakantie kreeg ik een heel klein beetje last van mijn knie en 2 dagen later werd ik wakker en kon niet lopen van de pijn in deze knie. Ben naar (vervangend) huisarts geweest en die heeft wat gedraaid en getrokken en hij dacht aan een kniekuilcyste, maar omdat dit meestal na een trauma komt en dit bij mij niet het geval is, vond hij het wel wat vreemd. Ik had trouwens ook vocht aan de voorkant van mijn knie. Ik heb 10 dagen diclofenac 3 maal daags gekregen. Ik kon na 2 dagen weer lopen, maar de pijn bleef. De kniepijn zit vooral 10 cm boven de knieholte, maar trekt door naar kuit en inmiddels ook naar de rest van mijn knie. Ik loop er nu 4 weken mee. Pijn in de knie is bij beweging en bij rust, ik kan niet eens fatsoenlijk slapen. Ben wel naar mijn eigen huisarts geweest, die denkt iets aan de meniscus. Ik moet nu binnenkort naar de orthopeed. Heeft u een idee? Want ik ben de kniepijn zo langzamerhand zo zat, soms gewoon in een rothumeur ervan… Alvast bedankt!!!

  • Tijdens een vakantie loop je doorgaans veel meer dan je normaliter doet, dus wellicht een overbelastingsprobleem? In de knieholte (fossa politea) bevinden zich aanhechtingen van pezen, spieren, zenuwen en bloedvaten. De spieren aan de achterkant van je knieën (de hamstrings van je bovenbenen en de kuitspieren van je onderbenen) zorgen er hoofdzakelijk voor dat je je knieën kunt buigen, dus afwijkingen van deze weefsels zorgen veelal voor buigproblemen en (toename van) pijn bij buigbewegingen. Overigens bevindt ook de aanhechting van de achterste kruisband zich nabij je kniekuil, namelijk aan de bovenzijde van de achterzijde van je scheenbeen, dus kruisbandletsel behoort ook tot de opties… Meniscusletsel lijkt me niet erg voordehandliggend, maar dan nog kan de onderliggende oorzaak van alles zijn… Is er sprake van zeurende, brandende of stekende pijn? Is er helemaal geen sprake meer van zwelling, ook niet aan de achterkant? Is het kniegewricht ook stijf, waardoor er bewegingsbeperking/mobiliteitsverlies optreedt, of wordt het lopen uitsluitend bemoeilijkt door de pijn in je knie? En is er tot slot sprake van een gevoel alsof de knie ‘op slot’ zit? Tot de mogelijke oorzaken van je knieklachten behoren naar mijn ondeskundige mening een zenuwbeknelling van de nervus peroneus (soms ook nervus tibialis of nervus suralis)… Dit kan komen door irritatie of steriele ontsteking van de kuitzenuw (peroneuszenuw), wat veelal gepaard gaat met pijn en uitval. Inderdaad kan ook een Bakerse cyste dit soort knieklachten teweegbrengen; in dat geval worden doorgaans vooral ook kniebuigingen in mechanisch opzicht belemmerd… Ook overbelasting van de hamstrings, knieslijmbeurzen of achterste kruisbanden behoort tot de mogelijkheden… Het is heel lastig om hier —zonder bewegingsonderzoek— 1-2-3 uitspraken over te doen… Ik hoop van harte dat de orthopeed uitsluitsel biedt!

 155. Ik heb net alleen maar steken in me knie van 21:15 tot 23:54. En het houd maar niet op en het wordt met de minuut erger. En ben al bij de EHBO langs geweest en hun dachten dat ’t een ingescheurd knieband is.

 156. Ik heb sinds ongeveer een maand last van hevige pijn in mijn knie nadat ik hem langdurig in gebogen houding heb gehad. Ik slaap bijvoorbeeld altijd met mijn knieën opgetrokken. Als ik dan wakker word en weer strek, voel ik een echt, hele hevige kniepijn. Ik heb hier nog nooit eerder last van gehad…

 157. Ik heb al jaren pijn onder mijn knie. Heb een kijkoperatie gehad waarbij een cyste is weggehaald, maar waarbij verder niets te zien was. Maar de kniepijn is niet weg. Pijnniveau van 1-10 een 2. Maar wel 90% van de tijd aanwezig. Mijn huisarts zegt niets meer mee doen, want iedere operatie wordt het erger van. Wat moet ik doen?

 158. Hola, Ik heb een kindje gekregen, daarna was mijn voet verslapt wegens de zwangerschap, en heb ik steunzooltjes gekregen voor mijn rechtervoet… Die helpen want ik heb bijna geen voetpijn meer. Maar nu is mijn rechterknie begonnen pijn te doen. Volgens de orthopeed moet ik toch de steunzooltjes blijven dragen en 6 weken rusten, maar de knie verbetert niet. Het is alleen de rechterknie en helemaal aan de rechter buitenkant. Het kindje is al bijna 2 jaar. Groetjes, Heleen

  • Kijk eens onder “transient osteoporosis” van de knie… Kan lang duren, maar gaat wel weer over.

 159. Reinier welling Reageer

  Hallo. Ongeveer 3 maanden geleden ben ik geopereerd aan me knie ze hebben een stuk meniscus weggehaald als verder prima. Maar nu pak en beet een best bult op de buitenkant van me knie gekregen wat is de aan de hand? Gr. Reinier

  • Dit zou bijvoorbeeld littekenweefsel kunnen zijn, maar ook een vochtophoping (wat vrij gebruikelijk is na een knie-operatie) of een ontsteking (wat absoluut NIET goed is). Extreme ophoping van vocht (oedeem) in de knie na een kijkoperatie is overigens ook geen goed teken. Doet de bult op je knie ook pijn? Persoonlijk zou ik er even mee langs de huisarts gaan… Sterkte!

 160. Ik heb sinds een tweetal maanden een constante pijn in beide knieën. Het is een branderig gevoel, knie is niet dik, maar het is een zeurende pijn. Kan heel moeilijk slapen, doordat dit steeds pijn doet. Neem ontstekingsremmers, maar heb hier niet veel baat bij. Zou het soms het gevolg kunnen zijn van heel veel traplopen. Tientallen keren per dag, trap op trap af. Of zou het ook artrose kunnen zijn. Ik ben 56 jaar en heb artrose in de vingers van de rechterhand.

 161. Beste Paul, Eigenlijk heb ik al sinds dat ik klein ben regelmatig pijn in allebei mijn knieën. Vroeger dachten we altijd dat dit ‘groeipijn’ was, maar eigenlijk is de pijn nooit weggegaan (terwijl ik toch al een tijdje uitgegroeid ben). De pijn is normaal altijd een hele zeurende pijn, vooral als ik veel gelopen heb bijvoorbeeld. Soms is het zelfs zo erg dat ik ’s nachts wakker lig van de kniepijn, dan is het niet alleen meer zeurende pijn, maar ook een intense stekende pijn. Tegenwoordig doe ik aan hardlopen en nu merk ik dat mijn knieën heel erg zeer doen. Mijn linker knie is altijd erger geweest dan mijn rechter knie, maar bij elke stap doet mijn knie nu zeer. Het is nu niet echt meer een zeurende pijn, maar meer een stekende. Ik vraag me inmiddels echt af wat het is en hoop dat u het misschien weet of misschien een tip heeft hoe ik hiermee om kan gaan! Groetjes, Marieke

  • Beste Marieke, Is er vroeger iets met je knieën gebeurd? Ben je als kind ooit extreem hard op je knieën gevallen of heb je destijds een ongeval of iets degelijks meegemaakt? In principe kan er van alles met de knieën aan de hand zijn, maar aangezien de kniepijn zich in beide kniegewrichten manifesteert zou je kunnen denken aan een standsafwijking/groeiafwijking van de knieën (of elders in de benen: tenen, voeten, heupen o.i.d.), al dan niet met artrose/gewrichtsslijtage tot gevolg. Ontstekingen en blessures doen zich meestal niet in beide knieën tegelijkertijd voor (al KAN dat natuurlijk wel)… Bovendien komen zulke knieklachten doorgaans niet vanaf de kinderleeftijd voor en houden ze al helemaal niet (chronisch) tot na de puberteit aan… Ik ben GEEN arts, maar een standsafwijking of groeiafwijking van de kniegewrichten… Waar in de knie doet de kniepijn zich precies voor: kniekop, knieholte, binnenkant knie, buitenkant knie? Heb je naast pijnlijke knieën ook last van een zichtbaar abnormale stand van de knieën of benen, van krakende knieën of van mobiliteitsklachten: knieën die niet willen bewegen? In zulke gevallen zou er sprake kunnen zijn van bijvoorbeeld asymmetrie (onderling beenverschil), “intoeing” (naar binnen gedraaide voeten en knieën), X-benen (valgus-afwijking), O-benen (varus-afwijking) of de ziekte van Osgood-Schlatter. Sowieso lijkt het me raadzaam om je huisarts om een verwijsbrief naar een kniespecialist te vragen. Laat allereerst eens een scan of röntgenfoto van de kniegewrichten maken… Heel veel sterkte met je knieproblematiek! Groeten, Paul

 162. Ik zou graag willen weten waar ik last van heb. Ik moet wel zeggen dat ik m’n knieën aan allebei de kanten redelijk slecht zijn. Zo heb ik sinds m’n 14e een knieblessure aan de linkerkant. Maar sinds kort heb ik ook last van m’n rechter knie. Ik heb er niet altijd last van, alleen als ik loop kan het zo zijn dat er opeens een soort steek m’n knie in gaat. De steek komt van binnenkant knie (onderin) en schiet naar het midden van de knie toe. Soms kan ik dan even niet lopen en soms voel ik het slechts lichtelijk. Wat kan dit zijn?

 163. Stephanie Jansen Reageer

  Hallo Paul, Hartelijk dank voor je antwoord… Ze heeft op het moment weer heel veel pijn, “het kraakt van binnen ook zo”! Ook vind ik die verdikking aan de zijkant van haar knie zo gek de ene keer is ie minder dan de andere maar, maar als ik dit zeg bij de arts is er “niks aan de hand”?! Ik ga naar het ziekenhuis terug en laat de MRI-foto’s op een cd branden en ga ergens anders heen voor inderdaad een second opinion… Het kan namelijk niet zo zijn dat er echt helemaal niets aan de hand is omdat het qua leeftijd onmogelijk is… Ik ben blij met je antwoord, je hebt mij meer uitleg en mogelijkheden verteld dan die hele arts van het ziekenhuis, ook al ben je zelf geen arts. Ik kom zelf uit de gezondheidszorg, maar ik loop tegen een muur. Ik bedenk van alles en probeer de pijn met eigen middeltjes te verhelpen, maar we moeten die molen in zien te komen, maar vooralsnog worden we steeds terug geslingerd… Nogmaals hartelijk dank voor het lezen van mijn vraag en het geven van advies! Groetjes, Stephanie Jansen

  • Heel graag gedaan! Laat alsjeblieft nog even weten als de onderliggende oorzaak van de knieklachten wordt achterhaald; ik denk dat velen daar iets van op zouden kunnen steken… Sterkte ermee!

 164. Beste, Ik heb sinds 5 maanden erg veel last aan mijn knie. De pijn is plotseling begonnen na een langlauf weekend. Ik vermoed dat ik met een slechte techniek mij te fel heb ingespannen met een grote druk op de knie als gevolg. De pijn is toen even heftig geweest, maar na wat rust kon ik terug voetballen en stappen. Toch is de pijn in mijn knie kort nadien weer opgekomen en nu verergert de pijn met de weken. Waar ik vroeger nog zonder knieband kon stappen of lopen, is het nu uitgesloten om het huis ook maar te verlaten zonder orthopedische band. De pijn gaat steeds gepaard met een zwelling van mijn binnenste bovenbeenspier. Ik heb alle soorten onderzoek gedaan en er blijkt op geen enkele scan een probleem te zijn. Alle dokters verwijzen me door naar de fysiotherapeut. Na veel te hebben gelezen lijkt anterieure kniepijn misschien de juiste diagnose. Ik ga momenteel elke dag naar de fysiotherapeut en doe mijn knie-oefeningen. Ik zou binnen twee weken op fietsvakantie gaan aangezien ik met fietsen nooit veel problemen ondervond. Toch had ik graag geweten of een fietsvakantie in een heuvelachtig gedeelte van Spanje wel een goed idee is. Bedankt voor de hulp!

 165. Hallo, Ik heb sinds 2 weken pijn in de knieholte van mijn rechter knie, vooral bij het strekken van het been. Dit is plotseling gekomen tijdens een wandeling. Ik moet er wel bij vertellen dat ik al 2 heupprotheses heb. En over 2 weken krijg ik een totale enkelprothese (ik ben 50 jaar). Het laatste halfjaar loop ik mank door de pijnklachten van m’n enkel. Waarschijnlijk zal het overbelasting zijn, maar toch graag een reactie. Ik heb reuma, polyartrose en fibromyalgie…

  • Waar je knieklachten vandaan komen, is heel lastig te bepalen. Ze zouden gerelateerd kunnen zijn aan compensatoire loopbewegingen of standsafwijkingen door je heupprotheses en/of enkelklachten. Maar logischerwijs ook aan je artrose, reuma(toïde artritis) of fibromyalgie. Daar kan ik op afstand helaas geen uitspraken over doen. Heel veel sterkte!

 166. Beste Paul, Sinds een tijdje heb ik last van mijn rechterknie. Ik heb last van de spier aan de binnenkant van mijn been in de knieholte. Als ik een tijdje heb gezeten en weer moet lopen dan doet het zeer. Het voelt beurs aan en nu begint het net onder mijn knie ook pijn te doen. Ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe het is ontstaan of wat het kan zijn? Hopelijk heeft u er antwoord op? Gr. Jo

 167. Hallo, Ik heb sinds enkele weken spontane steken net boven mijn linker knie aan de buitenzijde (dus net boven de knieschijf aan de buitenzijde van de knie). Bij hardlopen etc. heb ik het bij mijn weten nog niet ervaren. Het komt spontaan op als ik niets doe en mijn been geheel stil houd. Soms een dag niet en soms vele malen per dag. Het voelt als het steken van een speld in de pijnlijke plek. Het lijkt op de omschrijving van een ‘lopersknie’, maar ik begrijp dat dan de klacht juist voorkomt tijdens de belasting en niet in rust zoals bij mij. Groet Vincent

  • Ik heb helemaal hetzelfde, kon me volledig vinden in jou uitleg en moet ermee verder gaan, want de steken in m’n knie worden feller en vaker!

 168. Ik heb inmiddels voor de 3e x geopereerd aan m’n voorste kruisband, 2x met eigen pees, nu laatste keer met donormateriaal. Knie blokkeert bij starten met lopen, pijn rechtsonder… Graag advies.

  • Beste Paul, Tijdens het hardlopen heb ik last gekregen van mijn linker knie aan de linkerkant. De pijn werd steeds erger bij het buigen. Daarom moest ik wandelen. Na een paar keer proberen te hardlopen, kwam de pijn weer terug. Dit is nu 2 dagen geleden en als ik de trap op loop, krijg ik weer dezelfde kniepijn en kan ik dan mijn knie bijna niet meer buigen. Hetzelfde geldt met autorijden, als ik uitstap is mijn knie weer stijf. Heeft u enig idee waar ik last van heb? Ik kan zelf niet achterhalen waar de pijn vandaan komt. Alvast bedankt!

 169. Hallo Paul, Gister heb ik me tijdens de voetbaltraining verstapt. Daarvoor had ik veel conditie-oefeningen gedaan. Maar nadat ik me verstapte kon ik niet meer zo goed op mijn been staan en kan mijn been niet helemaal recht strekken. Enig idee wat ik hiervoor kan doen of wat het is? M.v.g. Kaan

  • Is er sprake van pijn? En bevindt de pijn zich in je knie of veeleer nabij de heup, enkel of hamstring? Als er sprake is van kniepijn zou dit kunnen duiden op kniebandletsel, dus een ingescheurde knieband/kruisband.

  • Nee het gaat puur om pijn rondom mijn knie. Als ik mijn knie recht op het bed probeer te strekken dan doet dat pijn en als ik rechtop probeer te staan op 2 benen doet het ook pijn.

  • Waar bevindt de kniepijn zich precies: in de kniekop, knieholte, binnenste zijkant, buitenste zijkant? Pijn in de knieholte bij het strekken van het been duidt meestal op een meniscusklacht, bijvoorbeeld een beschadigde, gescheurde of verschoven meniscus. De kniepijn wordt in dat geval hoofdzakelijk gevoeld bij de gewrichtsspleet, voornamelijk bij het strekken en buigen van been en knie. Afhankelijk van de exacte locatie van de kniepijn, kunnen je knieklachten ook afkomstig zijn van het kraakbeen van je knieschijf of de pezen rondom je knieschijf. Een arts zal hieromtrent uitsluitsel moeten geven. Sterkte met het knieherstel!!

 170. Stephanie Jansen Reageer

  Hallo, Ik heb een vraag. Mijn dochter van 13 is in januari 3x op haar knie getrapt… Ze zat al met een ijszak op haar knie omdat ze er een bal tegenaan had gekregen… Een jongen vond het echter grappig om met volle kracht 3 trappen erop uit te delen, waarvan 1x links, 1x rechts en 1 volop haar meniscus. Vanaf dat moment is het hopeloos… Huisarts, orthopeed, fysio, foto’s laten maken en zelfs een MRI-scan… Maar niemand kan er iets op zien en ze weten allemaal niet waar het aan ligt. Het is zelfs zo dat het bij een 13-jarig meisje ongebruikelijk is dat er iets aan de hand is! Naar school fietsen zit er niet meer in, dus gaan we met de auto. Lopen kan niet of hele kleine stukjes op effen gedeeltes, traplopen moeizaam… Op school mag ze gelukkig met de lift… anders komt ze te laat in de lessen. Krukken gehad, maar uiteindelijk gestopt omdat ze er veel mee wordt gepest. Ze worden afgepakt, gesloopt, er wordt op gestaan en ze worden als ninja stokken gebruikt… Ja, een gezellige klas!!! Ze wordt geduwd, ze komen bewust elke keer met die zware tassen tegen haar knie aan, in het voorbijgaan wordt er “loser” gesist, noem maar op… Gelukkig gaat ze toch als het mogelijk is wel naar school?!?! Helaas heeft ze wel wat punten laten liggen. Enig idee wat ik hier verder aan kan doen, zodat ze pijnvrij is en weer normaal kan lopen en niet alleen maar op haar tenen? Inmiddels zijn haar hamstring en kuitspier verkort… Ze zijn een aantal keer door de fysio behandeld. Ze slaapt elke nacht met een kruik. Pijnstillers (ibuprofen) werken niet… Ze kan haar knie maar niet ontspannen! Op dit moment komt haar hiel weer een beetje op de grond met lopen en staan, maar ze houdt haar knie dan weer gebogen… Ik ben ten einde raad en vind het zo zielig voor haar dat ze elke dag met zoveel kniepijn in het rond loopt! Is het misschien mogelijk dat er iets mis is met haar nieren? Ze gaat al van kleins af aan structureel niet naar de wc, dat wil zeggen, ze houdt het net zo lang op totdat het bijna te laat is. Zou het kunnen dat er een kristallisatie rondom die meniscus is ontstaan (wellicht in meerdere gewrichten, want ze heeft altijd wel ergens “last”) die zijn losgeraakt/verbrokkeld door die trappen van die jongen? En dat ze nu rommelen in haar knie, want ze geeft aan dat er binnen in iets zit/is wat “tegenhoudt”! Een heel verhaal, sorry daarvoor. Hopelijk kunt u mij een klein beetje helpen zodat zij straks weer “normaal” kan functioneren. Alle ideeën zijn welkom! Alvast hartelijk bedankt voor het lezen van mijn bericht en dat u eventueel een oplossing hiervoor heeft. Met vriendelijke groet, Stephanie

  • Beste Stephanie, Wat een vreselijk verhaal!!! Echt geen woorden voor… Als de knieklachten van je dochter zijn begonnen na de trappen op de knie, lijkt me de kans op knieletsel extreem groot. Het is op afstand heel lastig om te bepalen waar de kniepijn vandaan komt. Het zou bijvoorbeeld kniekraakbeen, een kniezenuw, een kniepees, een knieslijmbeurs of een meniscus kunnen zijn die de knieklachten voortbrengt… Kan je dochter de pijnlijke plek exact aanwijzen? Is het de kniekop, de knieholte, de binnenkant van de knie, de buitenkant van de knie? Wat ik niet snap is dat er op röntgenfoto’s en MRI-scans helemaal niks te zien is. Persoonlijk zou ik de afbeeldingen opvragen en een second opinion aanvragen bij een (andere) kniespecialist, dus een orthopeed of orthopedisch chirurg die specifiek gespecialiseerd is in knieklachten. Aangezien je dochter aangeeft dat er “iets in de knie zit”, zou het kunnen dat er een stukje van het kniekraakbeen, de meniscus of een andere benige of kraakbenige structuur van het kniegewricht is afgebroken en de gewrichtsmobiliteit belemmert. Als er daadwerkelijk iets (los)zit in de knie, dan lijkt meniscusletsel me het meest voor de hand liggend… Een afgebroken stukje meniscuskraakbeen wordt ook wel gewrichtsmuis (corpus liberum) genoemd. Een dergelijke gewrichtsmuis kan zijn ontstaan en verschoven door de trappen op de knie. Hoe dan ook is een corpus liberum een loszittend stukje kraakbeen of botweefsel dat vrij door het kniegewricht zwerft… Omdat het palpabel/verschuifbaar is, kan het de gewrichtsmobiliteit belemmeren en pijnklachten veroorzaken. In principe zouden complicaties door een afgebroken/afgebrokkelde meniscus c.q. gewrichtsmuis op een röntgenfoto (uitsluitend in geval van verkalking) of MRI-scan (ook niet-gecalcificeerde gewrichtsmuizen) te zien moeten zijn, maar dan moet het beeldend onderzoek wel goed worden uitgevoerd en de uitslag naar behoren worden geïnterpreteerd. Meniscusklachten geven overigens maar al te vaak een ‘slotgevoel’, waarbij het kniegewricht dus ‘op slot’ raakt en een klikkend of knerpend geluid voortbrengt. Een gewrichtsmuis kan op den duur een vaste plek in het kniegewricht innemen, waarna het wordt ingekapseld. Of er knieklachten ontstaan, is afhankelijk van de plek. Als een gewrichtsmuis in de knie knieklachten veroorzaakt, is doorgaans een knie-operatie nodig. Kruisbandletsel is ook nog een optie, maar dat veroorzaakt meestal een dikke, pijnlijke knie waar je regelmatig doorheen zakt. Al met al ben ik GEEN arts, dus uitsluitsel kan ik je helaas niet bieden. Hopelijk treedt er snel verbetering op in de situatie van je dochter! Sterkte, beterschap & groeten, Paul

 171. Hoi Paul, Ik hoop dat je de tijd kunt vinden op mijn vraag te reageren, want ik zit er echt doorheen betreft kniepijn. Ik ben eind april naar New York geweest en enorm veel gelopen, super veel trappen en hellingen i.v.m. de metrostations daar. Sindsdien enorm akelig gevoel als ik mijn knieën buig, mega veel pijn bij traplopen, elke vorm van minimale belasting (zoals 4 minuten zonder weerstand op de hometrainer) zorgt al voor slapeloze nachten door intense pijn in de knie. De kniepijn is bijna constant aanwezig, aan beide knieën aan de zijkanten. Ook zijn mijn bovenbeenspieren gevoelig bij lichte druk. Ik ben naar de huisarts geweest (die niets wist)… En loop nu al al 3 maanden bij m’n 2e fysiotherapeut. Ik krijg daar tape en moet van hem zonder weerstand op de hometrainer, maar ga erna gewoon echt kapot van de kniepijn. Echo was goed, geen trauma o.i.d. te zien. Kun je me a.u.b. een advies geven wat nu te doen?

  • Beste Caroline, Ik verwacht dat de kniepijn zich hoofdzakelijk voordoet aan de buitenkant van de knieën, toch? Of bedoel je met de zijkant juist de binnenkant? Mocht het inderdaad om beide buitenkanten gaan, dan zou dit kunnen duiden op ‘lopersknieën’. Een lopersknie is een peesblessure die ook wel bekendstaat als ‘iliotibiaal frictiesyndroom’ (ITFS) oftewel ’tractus iliotibialis-frictiesyndroom’. In principe is het een klassieke hardloopblessure die ontstaat door overbelasting van de peesplaat aan de buitenzijde van het kniegewricht; dit bindweefselachtige fascie (peesblad/peesvlies) bevindt zich aan de buitenkant van het bovenbeen en zit vast aan de bovenkant van het scheenbeen en het kuitbeen, ter hoogte van de buitenkant van de knie. In geval van lopersknieën wordt voornamelijk zeurende en stekend pijn aan de buitenkant van de knie gevoeld; niet alleen bij wandelen en hardlopen, maar vooral ook bij het aflopen van de trap. Ook ‘iliotibiale band syndroom’ (ITBS) zou een optie kunnen zijn. dit is een overbelastingsblessure van de knie die wordt gekenmerkt door pijn ter hoogte van de laterale femurepicondyl (de knieknobbel: het ronde gewrichtsoppervlak van het kniegewricht). Deze kniepijn treedt meestal op na een voorspelbare afstand en verdwijnt nadat je een tijdje in beweging bent en ‘erdoorheen loopt’, dus dit lijkt me in jouw geval minder waarschijnlijk. Hoe dan ook denk ik dat er sprake is van een knie(pees)blessure. Persoonlijk zou ik niet te lang blijven aanmodderen met fysiotherapie als de knieklachten daardoor niet verminderen. In geval van een lopersknie is rust juist heel erg belangrijk. En de pijngrens NIET overschrijden. Dring daarom liever bij je huisarts aan op röntgenfoto’s of scans van het kniegewricht zodat er een specifieke diagnose kan worden gesteld en gericht kan worden behandeld. Ik ben overigens GEEN arts; dit zijn mijn persoonlijke, ondeskundige opvattingen. Sterkte, beterschap & groeten, Paul

 172. Ohw ja, de huisarts heeft mijn knie bekeken en weet het verder ook niet. Ze zegt dat ik fysiotherapie kan doen, maar dat deed ik al…

  • Wauw, met zulke adviezen ben je echt geholpen! ;) Vraag desnoods een second opinion aan bij een andere huisarts en laat je door deze (nieuwe) huisarts doorverwijzen…

 173. Hallo. Acht maanden geleden ben ik van mijn scooter gevallen met de bovenkant van mijn knie op de grond. Nu heb ik sinds een half jaar last van die knie, maar dan aan de achterkant. Ik kan mijn knie niet helemaal buigen en hij is vaak stijf na lang zitten. Ik heb moeite met bukken en hurken en kan niet in kleermakerszit of op mijn knieën zitten door de pijn aan de achterkant. Ik heb een manuele arts een echo laten maken, maar hij zag niet echt veel bijzonders. Ik doe knie-oefeningen omdat het misschien zou helpen om de knie sterker te maken, maar dit helpt niets. Ik had gehoopt dat het vanzelf over zou gaan, dus ik vraag me af wat ik nu nog kan doen?

  • Gek dat er niets duidelijk is geworden op de echografie. Als knieklachten ontstaan na een evidente val/klap op de kniekop of na een verdraaiing van de knie, is er meestal wel een duidelijke aanstichter te vinden. Persoonlijk zou ik je huisarts om een doorverwijzing vragen voor aanvullende scans en/of foto’s van het kniegewricht. Want in principe kan er na een dergelijk verkeersongeval van alles mankeren aan de knie; van kraakbeenletsel tot spierletsel tot zenuwletsel tot bandenletsel… Bovendien kan er echt van alles aan de hand zijn met spieren, zenuwen, ligamenten, pezen, slijmbeurzen, kraakbeen en/of menisci in de knie. Aangezien de kniepijn zich in e kniekuil/knieholte bevindt, behoort een popliteale kniekuilcyste oftewel Bakerse cyste tot de mogelijkheden. Dit betreft een vochtzwelling in de knieholte door toedoen van een uitstulping van het knieslijmvlies ten gevolge van een zwakke plek in het kniekapsel. Daarnaast kan een kniezenuw beschadigd of bekneld zijn geraakt, kan een knieband zijn ingescheurd kan een kniekapsel of stukje kniekraakbeen beschadigd zijn geraakt of kan er iets mankeren aan de binnenmeniscus of buitenmeniscus. Mijns inziens dien je terug te gaan naar je huisarts om je te laten doorverwijzen naar een orthopeed voor aanvullende MRI-scans, CT-scans en/of röntgenfoto’s, maar ikzelf ben GEEN arts, dus dit is mijn persoonlijke mening. Sterkte ermee!

 174. Goede avond, ik heb een vraag, ik heb al 1,5 jaar last van pijn in mijn knie. Het is een heel klein plekje +/- 1,5 cm aan de binnenkant van mijn knie. Op de dag gaat het wel, maar zodra ik in bed ligt is de pijn vreselijk. Het is ook altijd iets warm op dat plekje. Pijnstillers, ijs, crème, niets helpt. Nu heb ik 10 dagen geleden een nieuwe knie gekregen omdat er gedacht werd aan artrose. Die had ik ook. Maar nu heb ik die nieuwe knie en die kniepijn die ik daarvoor had, is gewoon weer terug. Kan het iets met kniezenuwen te maken hebben of zo? De kniepijn is echt heel erg. Ik lig weer gewoon te huilen `s nachts. Groetjes, Ria en Rinus

  • Beste Ria of Rinus, Het kan inderdaad best zijn dat er een kniezenuw bekneld is geraakt. Dat de plek zich op één specifiek plekje binnen het kniegewricht manifesteert, kan een teken zijn van mononeuropathie: beschadiging of beknelling van één enkele perifere zenuw. Als het gaat om de knie, dan is de ‘nervus peroneus’ (net onder de knieschijf, dus aan de voorkant van de knie) meestal de boosdoener… Maar aangezien er in jouw geval sprake is van de achterkant van de knie (dus de knieholte), zou het kunnen gaan om een beknelling van deze zenuw aan de achterkant, dicht onder het huidoppervlak… De nervus peroneus loopt aan de buitenkant van de kuit, namelijk vlak bij de knieholte… Al vind ik dit niet heel erg kenmerkend voor de aard en ernst van de kniepijn/knieklachten die je beschrijft… Het zou ook nog om de knieschijfpees kunnen gaan, maar dat is in geval van een ‘kunstknie’ weer niet logisch. Is er sprake van een totale knieprothese, halve knieprothese of knieschijfprothese? Wat ook nog zou kunnen is dat er in de buurt van het kniegewricht een stukje afgebroken bot of kraakbeen voor pijnklachten zorgt… Al met al vind ik de aanleiding van je knieklachten HEEL moeilijk inschatten. Persoonlijk zou ik contact opnemen met je huisarts of desnoods met het ziekenhuis waar je knie-operatie heeft plaatsgevonden. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten. Paul

 175. Hallo, Ik ben ongeveer 2 maanden geleden met me knie op de deurdrempel gevallen. Hij is nooit heel dik geweest of zo en heb hem direct gekoeld. Nu 2 maanden veder kan ik nog niet op de knie liggen. Wat zou dit zijn?

 176. Beste Paul, Ik heb al het bovenstaande gelezen (opsomming van redenen waarom de knie pijn kan doen). Mijn pijn was er “gewoon” plotseling – in de nacht, wakker worden door pijn. Het zit diep in de knie en de knieholte en straalt uit naar de kuit. Soms doet de kuit dermate veel pijn, dat het de pijn in de knie onderdrukt. Bij het indrukken van de binnenkant van de knie, doet het pijn alsof er een flinke beurse plek zit. Het voelt aan als een soort kramp. Eigenlijk word ik er nagenoeg elke nacht en ochtend door gewekt. Ik ga dan doorgaans maar uit bed – dat geeft verlichting of de pijn verdwijnt geleidelijk aan. Overdag komt de pijn in vlagen. Het doet dan denken aan een ontstoken kies – een soort knijpend gevoel en dan is het ook weer net zo plotseling verdwenen. Ik heb inmiddels fysiotherapie en een echo gehad, de pijn werd tijdelijk verlicht en op de echo was niets te zien. Binnenkort krijg ik een MRI – daar verwacht ik wel wat van. Waar denkt u aan bij het lezen van mijn post? Zelf dacht ik aan een ontsteking, maar er is geen roodheid of verdikking te zien. Alvast dank voor het reageren.

  • Ik ben GEEN arts, maar dit klinkt inderdaad als een (chronische/steriele/irritatieve) ontsteking van de knie. Wellicht een slijmbeursontsteking of zenuwontsteking… Doe je in het dagelijks leven aan sport of doe je zwaar lichamelijk werk?

  • Dankjewel voor je reactie! Volgende week gaan de hechtingen eruit en vraag ik de arts nog eens om te kijken. Ikzelf denk aan een zenuw die afgeklemd wordt, en misschien dat acupunctuur dan de oplossing zal zijn, ik laat het je weten.

 177. Hallo, Ik ben ongeveer een goed 16 maanden geleden goed hoog van een paard gevallen, ik landen op mijn voeten maar ik klapte dubbel. Ik voelde een soort knak. Ik ben even blijven zitten en daarna naar de stal gelopen. Dit ging redelijk. Maar in de stal moest ik gaan zitten want ik werd onwel. Dit heb ik niet snel van de pijn. Maar nu zolang geleden is hij nog steeds wat dikker net onder de knie aan de binnenzijde (rechts) Ik ben wel naar de huisarts geweest en kreeg fysiotherapie… Maar nog steeds heb ik het gevoel dat hij niet altijd even stabiel is. Ook werk ik in de zorg en met hurken kan ik het niet te lang volhouden. Ook heb ik vaak een zeurend gevoel in die knie. Vooral uitrekken ’s morgens is een naar gevoel. Is dit iets wat nog langer tijd moet hebben of moet ik hier toch een verder onderzoek voor plannen? Groet, Inez

  • Dit klinkt als bandenletsel van de kniebanden. Ingescheurde of afgescheurde kniebanden (collaterale banden en/of kruisbanden) kunnen nog heel lang -of zelfs levenslang- een zwakke plek blijven. Ikzelf heb 15 jaar geleden een enkelband afgescheurd en deze speelt nu nog steeds weleens op, met name na het sporten. Ik ben geen arts, dus uitsluitsel kan ik je niet geven… Maar mij zou het niets verbazen als er sprake is van zogenaamd ‘kniebandletsel’.

 178. Ongeveer 3 weken geleden kreeg ik na hockey erg veel last aan mijn rechterknie. Het strekken van mijn been deed erg pijn en ik kon mijn been niet meer zo ver strekken als mijn andere been. Buigen ging wel gewoon. De pijn is afgenomen, maar heb nog steeds last als ik ga rennen. En ook het strekken lukt nog niet optimaal. Wat zou dit kunnen zijn? Alvast bedankt!

 179. Hallo, Ik ben 14 jaar en heb tot vorig jaar aan top zwemmen gedaan (NL kampioenschappen). Ik ben hiermee gestopt. Een paar maanden daarna kreeg ik een zeurende, stekende pijn in beide knieën. Soms is het erger aan mijn linker knie, dan weer aan mijn rechter knie. Als ik redelijk wat heb gelopen, dan zijn de knieën al snel knalrood en warm. Ik heb al fysiotherapie geprobeerd en het tapen van mijn knieën, maar dat hielp niks. Kan iemand me daarom misschien vertellen hoe het komt dat mijn beide knieën pijn doen en wat ik eraan kan doen? Alvast bedankt, Lieke

  • Beste Lieke, Bij zwemmers wordt relatief vaak anterieure kniepijn geconstateerd. Vaak is dit het gevolg van verweking van het kniekraakbeen, zonder dat er daadwerkelijk kraakbeenletsel aanwezig is. Meestal kan overdruk ter hoogte van de achterkant van de knieschijf langzaamaan worden verholpen met behulp van quadriceps-verstevigende spieroefeningen. Indien anterieure kniepijn het gevolg is van ECHT kraakbeenletsel ter hoogte van de achterzijde van de knieschijf, kan zelfs heelkundige behandeling vereist zijn; dit is hoofdzakelijk afhankelijk van de aard en ernst van het kraakbeenprobleem. Natuurlijk kan er ook iets totaal anders aan de hand zijn; dit is uiteindelijk aan een arts (orthopeed/traumatoloog) om vast te stellen. Sterkte & groeten, Paul

 180. Hallo, Ik heb vaker tijdens het sporten last van mijn linker knie. Vooral bij de squat en lunge. De pijn zit aan de onderkant, binnenkant van de knie. Er zit soms ook wat vocht en kleine bloeduitstortingen zijn zichtbaar. Wat moet ik hiermee?

  • Dit klinkt als een knieblessure. Persoonlijk zou ik je huisarts, sportarts of fysiotherapeut ernaar laten kijken. Bloeduitstortingen en vocht in de knieholte kan bijvoorbeeld duiden op knie-artrose/knieslijtage… Maar ook op een (al dan niet aan artrose gerelateerde) popliteale cyste oftewel Bakerse cyste. Dit betreft een zwelling in de knieholte die wordt veroorzaakt door een uitstulping van het knieslijmvlies (synovia) door een zwakke plek in het kniekapsel. Dit kapsel is bij iedereen aanwezig, maar niet iedereen heeft vocht in de betreffende holte erachter. Het vocht in de knieholte staat ook wel bekend als ‘hydrops’… Pas als het vocht zorgt voor uitpuiling in de knieholte, ontstaat een uitstulping van het kapsel oftewel een Bakerse cyste. Dus nogmaals: ga er voor de zekerheid even mee langs een arts… Sterkte!

 181. Ik ben 14 jaar, ren veel, en we zijn erachter gekomen dat mijn kniepees ontstoken is. Hebben jullie goeie tips voor mij om dit te behandelen waardoor ik weer normaal kan rennen?

  • Beste Mart, Zoals ook hierboven valt te lezen, kan pijn in de knie inderdaad ontstaan door blessure/overbelasting van de kniepees. Er zijn verschillende vormen van tendinitis oftewel (knie)peesontsteking, maar meestal is er sprake van een steriele ontsteking van de kniepees of kniepeesschede door irritatie of overbelasting van het kniegewricht. Dit kan te maken hebben met een verkeerde looptechniek, slecht schoeisel, onvoldoende rust etc. Ook de zogenaamde ‘jumpers knee’ of ‘patellapees-tendinitis’ is een bekende vorm van kniepeesontsteking. In dat geval is er vooral pijn net ONDER het onderste deel van de knieschijf; soms is er sprake van zwelling, en zelden is er een knobbel in de kniepees voelbaar. Als de kniepees geïrriteerd, ontstoken, verzwakt of beschadigd raakt, ontstaat doorgaans drukpijn en zwelling aan de BOVENKANT van de knieschijf. Ook druk op de knieschijfpees (vlak ONDER de knieschijf) geeft in dat geval kniepijn. Aanvankelijk zal een kniepeesontsteking (apexitis patellae) zeurende kniepijn teweegbrengen NA intensief gebruik van de knie, maar als er niet op tijd maatregelen worden getroffen, kan de situatie zich tot een chronische kniepeesontsteking ontwikkelen die continue pijn teweegbrengt. Kniepeesontsteking kan worden voorkomen door voldoende rust, goede sportschoenen en inperken van overgewicht. Als je eenmaal te kampen hebt met een (chronische) tendinitis van het kniegewricht, dan zijn er verschillende mogelijke behandelingsmogelijkheden. De behandeling van een kniepeesontsteking bestaat veelal uit rust, ijs en ontstekingsremmende middelen. Een ontstekingsremmer zoals Ibuprofen is vooral nuttig als er daadwerkelijk sprake is van een ontsteking en niet van een andersoortige pijnhaard. Naast ontstekingsremmende pijnstillers kunnen bij een kniepeesontsteking ook de volgende aspecten uitkomst bieden:

   • Fysiotherapie: rekoefeningen + bovenbeenspieren trainen
   • Relatieve rust + voorkoming van pijnlijke handelingen/bewegingen
   • Excentrische oefentherapie
   • Injectie met corticosteroïden
   • Spalken, kniebandage of immobilisatie

   Als niets van dit alles werkt, kan een kniepeesoperatie (waarbij de zieke/verharde zone uit de pees wordt verwijderd) uitkomst bieden. De revalidatie na een kniepeesoperatie duurt doorgaans 6 weken tot 3 maanden. Ik ben overigens GEEN arts, dus dit alles zul je bespreekbaar moeten maken met je huisarts of kniespecialist. Heel veel beterschap en sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  • Beste Paul, Bedankt voor het uitgebreide en nuttige bericht!!! Ik ben er heel blij mee dat je de moeite hiervoor besteedt. Heb al een afspraak bij de fysio, en ben ff gestopt met rennen. Bedankt voor de uitleg en tips, ik zal er veel aan hebben!!! :) Groeten, Mart

 182. Ik ben een aantal jaar geleden, 4 uit mijn hoofd, heel hard op mijn knie gevallen op straat. Ik ben hiervoor destijds gehecht en heb een tijdje bij een fysiotherapeut gelopen. In die gehele 4 jaar heb ik af en toe ’s avonds verschrikkelijke pijn in mijn knie, waarbij ik liever niet op de knie sta en soms erdoorheen zak. Soms heb ik dit weken niet, en soms heb ik het dagen achter elkaar. Het lijkt vaker te gebeuren als ik gedurende de dag intensief heb bewogen, maar ook gebeurt het af en toe op een dag dat ik zo goed als niet heb bewogen. Ook treden de knieklachten soms op tijdens intensieve lichaamsbeweging als fietsen tegen de wind in, maar soms ook weer niet. Ik weet niet goed wat ik hier zelf van moet maken, maar ik wil er wel graag vanaf.

 183. Beste, Ik ben een volleybalster, zowel indoor als beach. Ik ben ongeveer 10 jaar geleden geopereerd aan m’n kruisband in m’n rechterknie. Daarbij was ook een stukje meniscus gescheurd. Deze hebben ze op de moment genaaid omdat ze m’n knie toch moesten opereren. Een achttal maanden later was diezelfde meniscus natuurlijk terug gescheurd (dat naaien had niet geholpen) en hebben ze een stukje weggehaald. Ik speel nog altijd volleybal en meestal zonder pijn. Ik neem wel Mobiflex Care wat écht heel goed helpt voor mij. Alleen heb ik nu de laatste weken dat ik opeens tijdens het spelen een pijnscheut net boven m’n knie krijg. Ik kan dan even niet springen of kracht zetten op m’n rechterbeen… Na 30 seconden is de pijn ook wel over… Maar wel zeer vervelend als je midden in een wedstrijd aan het spelen bent. Wat is de oorzaak van deze kniepijn? Kan ik daar iets aan doen of is dit gewoon slijtage… En moet ik ermee leren leven/spelen! Alvast bedankt! Gr. Ann

 184. Ik heb heel lang niets aan sport gedaan. Ik heb fors overgewicht, BMI van 43. Nu heb ik het roer omgegooid en krijg van mijn fysiotherapeut medische fitness. Het wordt heel langzaam opgebouwd, zodat ik over een tijdje naar een gewone sportschool kan. Nu is er echter een lelijke kink in de kabel gekomen. Afgelopen maandag had ik weer fitness en dat ging goed. Er zitten ook oefeningen bij waarbij ik met mijn benen gewichten moet wegduwen (op diverse manieren). Dinsdagochtend werd ik wakker met gruwelijke kniepijn. Pijn die ontstaat zodra ik mijn knie buig, dus als ik ga staan of zitten. Vooral zittend had ik echt vreselijk veel last van pijn in de knie. Gisteren nam de kniepijn gelukkig snel af en het leek over te zijn. Echter werd ik vannacht wakker met enorme pijn in mijn kuit, lopend van mijn knieholte tot in mijn voet. Mijn voet tintelt daar erg bij. Vanochtend meteen de dokter gebeld en die verwees me naar het ziekenhuis voor een echo, om trombose uit te sluiten. Het bleek geen trombose te zijn. De echoscopist zag echter wel dat er vocht in mijn knie en onderbeen zit. De huisarts moet het nu verder onderzoeken. Vreemd genoeg is het ook nu weer zo dat ik er zittend het meeste last van heb. Echt niet uit te houden! Het voelt alsof mijn been continu verdraaid wordt. En in mijn kuit heb ik van die enorme pijn die je soms in de nacht krijgt als je spierkramp hebt. Alleen diclofenac 50mg geeft pijnverlichting en dan ook pas na ruim 2 uur. Vreemd genoeg is er niets te zien aan het been. Mijn huisarts heeft beide benen opgemeten en ze zijn even dik. Geen rode plekken, geen bobbels, niets te zien. Wat kan hier aan de hand zijn? Ik wil echt door met afvallen en sporten, maar op deze manier komt er niet veel van terecht. Zouden de knieklachten en kuitklachten komen van de oefeningen bij medische fitness? De fysiotherapeut kan zich dat niet voorstellen, maar het is wel heel toevallig. Overigens had ik een maand of 2 geleden ook zo’n kramp in mijn kuit, in de nacht. Die ontstond vanuit mijn tenen, die dan helemaal naar boven trekken en ik had daarna 2 dagen vreselijke kuitpijn. Toen was ik nog niet begonnen met medische fitness…

 185. Hallo, Ik doe turnen, ben 12 jaar en kan mijn knieën moeilijk strekken. Al een keer was ik op mijn knieën gevallen op beton! Maar bij hoeksalto bijvoorbeeld kan ik mijn voeten en knieën niet strekken. Weet er misschien iemand waarom dit niet kan?

 186. Ik zit al 11 jaar op judo en sinds kort heb ik een irriterende pijn in de knie als ik gelopen heb of op een stoel heb gezeten.

  • Ik voetbal al heel mijn leven en de laatste jaren heb ik last aan mijn knie. Tijdens voetbal zelf als ik opgewarmd ben voel ik geen pijn. Het is pas als ik afgekoeld ben dat ik iets aan mijn knie voel. Ik zit op mijn bureaustoel deze bericht te schrijven en heb pijn aan mijn knie. Als ik meer dan 15 minuten op autosnelweg rijd, dan krijg ik kniepijn. Soms zijn er dagen dat ik gewoon niets voel…

 187. Beste, Ik schrijf dit bericht voor mijn man, welke actief triatleet is, maar al tijden “onverklaarbare” knieklachten heeft. Vooraf: hij heeft sportarts, fysiotherapeut, MRI (helemaal goed) en orthopeed gezien. Alleen de sportarts had een vermoeden dat zijn grote beenspieren de werking van de kleine beenspieren overneem en zo de knieschijf uit positie trekken. Soms loopt hij 10 a 20 kilometer zonder enkele pijn, maar een dag of week later komt hij niet verder dan 1 kilometer door toedoen van zijn kniepijn. De pijn ontwikkelt zich binnen 3 à 4 stappen en kan niet uit de knie gemasseerd of uitgewandeld worden. De pijn zit precies onder de knieschijf. We hebben het vermoeden dat de combi fietsen/lopen invloeden heeft op de afstand. M.u.v. een paar oefeningen van de fysio (welke nog niet tot verandering hebben gevoerd) zijn we op zoek naar advies, tips of een adres… Alvast bedankt! M.v.g. Eileen

  • Beste Eileen, Pijn onder de knieschijf heeft vaak te maken met een zogenaamde ‘springersknie’. Druk op de knieschijfpees (vlak onder de knieschijf) geeft in dat geval kniepijn. Deze indicatie staat ook wel bekend als ‘jumpers knee’ of ‘patellapees-tendinitis’. Het is een vorm van kniepeesontsteking. Meer informatie hieromtrent vind je in voorgaande reacties. Logischerwijs komt een springersknie vooral voor bij springsporten, maar vooral ook het met hele hoge passen ’te water gaan’ tijdens een triatlon kan hiertoe leiden. Ik ben GEEN arts en kan niets met zekerheid zeggen, maar het zou me niets verbazen als dit de onderliggende oorzaak is van de knieklachten van je man. Ook kniepeesletsel zou kunnen… Hoewel een pees(schede)ontsteking in veel gevallen continu knieklachten veroorzaakt, kan de kniepijn -afhankelijk van de exacte aard en locatie- ook sporadisch opvlammen. Anders zou het ook nog om een knieblokkade door meniscusletsel kunnen gaan, waarbij het kraakbeen/fibrocartilago beschadigd is geraakt… Maar een goed gepositioneerde scan of röntgenfoto zou in zo’n geval meestal iets moeten uitwijzen. Zelfs kruisbandenletsel behoort tot de mogelijkheden… Wellicht kan een kniespecialist of gespecialiseerde kniekliniek uitkomst bieden? Heel veel sterkte in ieder geval! Groeten, Paul

 188. Ik heb net een verhuizing achter de rug en ook een paar dagen laminaat gelegd en erg veel op mijn knieën gezeten en veel trap gelopen. Ik heb nu al twee weken een verschrikkelijke pijn aan mijn rechterknie die eerst weg leek te gaan maar nu wederom opspeelt, vooral als ik mijn knie buig is de pijn ondragelijk en als ik er op de buitenkant op druk doet het enorm zeer. Het is een hele vervelende krampachtige pijn waardoor ik mijn been niet stil kan houden en steeds wil verzitten. Ik durf ook geen Ibuprofen te slikken omdat ik bang ben dat ik de boel forceer. Moet ik me zorgen maken? Met vriendelijke groet, Marco

  • Beste Marco, Dit zou bijvoorbeeld een knieslijmbeursontsteking kunnen zijn. Mocht je kniepijn niet vanzelf overgaan, ga er dan alsjeblieft even mee langs de huisarts. Beterschap! Groeten, Paul

 189. Dankjewel voor dit overzicht met mogelijke oorzaken van knieklachten! Ik heb een week gewandeld (ongeveer 25 km per dag) op de Santiago de Compostela en kreeg na 3 dagen last van mijn knie (leeftijd 31, jong, fit). Ik ben nog 3 dagen doorgelopen met een elastische knieband. Op een gegeven moment strompelde ik en moesten we liften. Wat opvallend was, was dat ik geen problemen had met de berg oplopen, maar een hele lichte helling naar beneden deed verschrikkelijk veel pijn. Ik liep dus ook achteruit de helling naar beneden op een gegeven moment. Eenmaal thuisgekomen was het een week later weer genezen. Maar nu ga ik weer wandelen in Schotland en ik vraag me af wat ik kan doen om te voorkomen dat ik weer last krijg van mijn knieën.

  • Beste Cindy, Waarschijnlijk was er destijds sprake van een geblesseerde (verrekte/ingescheurde) kruisband of iets dergelijks. Zo’n beschadiging rondom je kniegewricht kan nog HEEEEEEL erg lang een zwakke plek blijven. Ik heb een jaar of 15 geleden een knieband flink ingescheurd door een onbenullige misstap met een longboard en heb er nog steeds af en toe flink last van. Het enige wat je kunt doen om recidiverende knieklachten te voorkomen is de boel niet overbelasten. Het lastige hiervan is dat je pas weet hoever je kan gaan als je de grens eenmaal hebt overschreden, dus als het te laat is. Wat voor mij helpt is bijtijds rust nemen, heel goed letten op looptechniek, schoeisel en sokken van optimale kwaliteit dragen en desnoods een kwalitatief hoogstaande ‘Knee Brace’ of knieband dragen ter ondersteuning van de kniebanden/kruisbanden. Ik weet niet hoelang het geleden is dat je met je knieklachten kampte, maar mijn ervaring is dat hoe langer de boel de tijd krijgt om te genezen, des te kleiner de kans op recidive en des te minder heftig een eventuele terugval zal zijn. Heel veel succes! Groeten, Paul

 190. Drie jaar geleden heb ik een ongelukje gehad met de fiets, mijn knie was 3x zo dik en helemaal blauw. Ik heb toen maanden niet op die knie kunnen lopen, maar in het ziekenhuis konden ze niks vinden. Nu 3 jaar later heb ik nog bijna elke dag hele erge zeurende pijn in mijn knie. De knie is dan ook vaak dik en ik kan er dan niet mee lopen vanwege de helse kniepijn. Ook zak ik vaak door mijn knie als ik het kniegewricht te veel belast. Wat zou dit kunnen zijn? Alvast bedankt!

  • Hoi Alesha, Een dag voor oudjaar ben ik gevallen in de douche, mijn enkel gebroken. Vrijdag na nieuwjaar ben ik geopereerd, plaat in de enkel gezet. Na weken niet kunnen lopen hebben ze het gips plus de lange schroef uit de enkel verwijderd. Na veel oefeningen en lopen met krukken, ben ik ongeveer 6 weken geleden zonder krukken gaan lopen. Bij de eerste stap kreeg ik een pijnscheut vanuit mijn scheenbeen naar boven toe, naast de knieschijf. Weken geleden met veel pijn naar de orthopedie, foto’s van de knie gemaakt, niets op te zien. Vanmorgen terug met kniepijn naar orthopedie. Volgens die dokter heb ik mijn knie verdraaid met de eerste stappen zetten. Heb daarom een prik in de knie gekregen. Met verdoving en antibiotica is de pijn nu gelukkig wat minder. Het is een brandende pijn in de knie en hoop dat de kniepijn snel helemaal weg zal zijn.

 191. Afgelopen woensdag heb ik toch gerend, stom want na 300 meter hoorde ik een keiharde knal/knak en kon niet meer lopen. Vanmorgen naar de huisarts geweest en hij denkt dat het mijn kniebanden zijn. Hij maakte zich met name zorgen om de knal. Volgende week krijg ik een MRI, hopelijk is dan duidelijk wat het is.

 192. Na een dag flink veel lopen heb ik altijd wanneer ik tot rust kom enorme pijn in mijn knieën. Dit trekt ook naar mijn onderbenen toe. Ik trek vaak goede, stevige schoenen aan wanneer ik veel moet lopen, dus hier kan het niet aan liggen. Wat zou dit kunnen zijn?

 193. Hallo, Bijna 4 weken geleden heb ik een hockeybal tijdens de hockeytraining tegen mijn knie aan gehad. Ik ben al naar het ziekenhuis geweest en er is een stukje bot half los, maar dat moest weer aangroeien. Het genezingsproces gaat heel goed. Alleen de laatste dagen heb ik veel last van steken in mijn knie. Zomaar, als ik op de bank zit of als ik aan het lopen ben, voelt het alsof er met een mes in mijn knie wordt gestoken. Moet ik me hierover zorgen maken, of hoort dit bij het genezingsproces? Groetjes, Myrthe

  • Dit klinkt niet als kniepijn zoals die te verwachten valt bij genezing van een kleine kniefractuur die vanzelf dient te genezen. Wellicht dat het stukje bot tegen een zenuw, pees of spier aan drukt, maar ik ben GEEN arts, dus dat is een loutere hypothese… Persoonlijk zou ik de huisartsassistente even bellen om inlichtingen in te winnen.

  • Beste allemaal, 3 dagen geleden heb ik het vermoeden mijn knie even verdraaid te hebben, het kraakte ineens heel erg en deed ook best wel pijn op het moment, de minuten erna kraakte en knakte het nog steeds met het buigen maar nam langzaam af. Gisteren is me weer precies hetzelfde gebeurd en vandaag weer… Ik vraag me af waar het vandaan komt en wanneer het stopt want het is best wel een akelig gevoel dat knakken… Ik sport verder niet en zou dus niet weten hoe ik hieraan ben gekomen. Ik hoop dat iemand mij kan helpen!

 194. Ook ik heb knieklachten waarschijnlijk door hardlopen. Na het lopen heb ik last van m’n knie en kan ik amper lopen. Ik heb fysio en volgens de therapeut zit het in de botten. Mocht eigenlijk niet lopen maar vanmorgen toch ff gerend. Was niet slim want nu heb ik erge last. Kan mijn been niet optillen en buigen. Op m’n fiets stappen was onmogelijk, verging van de kniepijn… De pijn in m’n knie straalt uit naar mijn hele been. Ik ga nu rust houden, dus niet rennen. Op advies van de therapeut ga ik stabiliteitsoefeningen doen en krachttraining.

  • Hoi Judith, Ik heb een beetje dezelfde symptomen en knieklachten als jij. Ik heb nu een hometrainer (fiets) in huis gehaald. Ik ga eigenlijk liever een kilometer of zeven hardlopen, maar word net als jij genadeloos afgestraft bij de knieën. Welke knieoefeningen/trainingen adviseert jouw therapeut?

 195. Mijn linkerknie is al tijden een beetje een zorgenkindje van me bij het hardlopen. Vaak ervaar ik na intensief of langdurig hardlopen een licht drukkend gevoel, stijfheid (en soms pijn). Het gekke is dat ik daar niet of nauwelijks last van heb tijdens het hardlopen. Pas als ik tot rust ben gekomen en wat extra ga steunen op mijn linkerbeen, voel ik dat de knie toch wel een flinke opdoffer heeft gehad. Meestal zijn één of twee rustdagen na de training voldoende om dat gevoel in de knie volledig te laten verdwijnen en durf ik het kniegewricht dan pas weer (intensief) te belasten. Verder geen noemenswaardige blessures aan mijn knie gehad en ook nooit iets van een zwelling gevoeld. Het lijkt wel alsof mijn linkerknie wat gevoeliger is voor belasting dan mijn rechterknie. Ik ben inmiddels toch wel benieuwd wat de oorzaak kan zijn van deze knieklachten. Enig idee of advies?

  • Ik heb hetzelfde knieprobleem, maar dan met mijn rechterknie. Tijdens het lopen voel ik niks, maar erna licht drukkende kniepijn. Als ik wat lang gelopen heb voel ik het de ochtend erna ook nog even, maar dit verdwijnt weer als ik er even op wandel. Vraag me nu toch ook wel af of dit de kniepees is of iets anders? En wat we er het beste mee kunnen doen?

 196. Ik ben een paar dagen geleden door mijn knie gezakt. Ik heb al een keer mijn voorste kruisband gescheurd en een keer mijn meniscus. De meniscus is wel genezen, alleen mijn kruisband niet. Nou ben ik dus door mijn knie gezakt en heb ik al sinds 4 dagen last van mijn knie. Ik kan hem niet volledig strekken en ook niet buigen, hij is ook erg dik en voelt soms warm aan. Ik voel pijn rondom mijn knie die doortrekt naar mijn kuit/scheenbeen. Ik heb geen idee wat dit kan zijn, ik voel ook een constante ongemakkelijke druk in mijn knie. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?

  • Door de knie zakken/zwikken is maar al te vaak gerelateerd aan de voorste kruisband. Als je toch al een geschiedenis hebt met kruisbandproblemen zou ik hier absoluut even mee naar de huisarts gaan. Heel veel sterkte toegewenst!

 197. Hoi! Ik ben 2 jaar geleden heel ongelukkig gevallen en heb daarbij mijn voorste kruisband afgescheurd. Nu heb ik die niet laten opereren omdat ik dacht dat ik prima zonder kon leven. Nu heb ik vandaag een fietstocht van 50/60 km erop zitten en mijn knie is nu net zo dik als toen ik mijn kruisband scheurde. De pijn is weer heviger dan normaal, aangezien je het altijd wel blijft voelen… Wat kan ik nu het beste doen? Lopen gaat namelijk weer erg moeizaam. M.v.g. Charlotte

  • Ik heb dus ongeveer dezelfde knieklachten als jij en zou ook graag willen weten wat nu!

 198. Mijn knie is altijd al een zwak punt geweest. Ik heb jaren ballet beoefend, maar ben uiteindelijk gestopt door pijn in diezelfde knie – er was bijna continu sprake van overstrekken (bij tot stilstand komen na lopen, maar ook bij het ’s morgens uitrekken). Sinds zo’n 2 weken heb ik zo’n enorme kniepijn dat ik er wakker van word. De pijn zit in mijn knie – het voelt alsof het in de kern van het kniegewricht zit, maar ook aan de achterkant (knieholte). De kniepijn straalt soms uit richting onderbeen/voet (voelt warm en licht zeurderig en geeft een “stomp” gevoel waarbij mijn kuit even lijkt te verdoven). Soms ook uitstraling naar het bovenbeen (voelt als “groeipijn”). De pijn is al waarneembaar als ik de knie “opstart” om te gaan bewegen. De knieholte is ook wat verdikt. Ik gebruik Citalopram en heb gelezen (bijsluiter meen ik) dat het gebruik van Ibuprofen wordt afgeraden. Daarom gebruik ik paracetamol, maar dat doet niet veel eigenlijk. Van mijn huisarts heb ik een doorverwijzing gekregen voor fysiotherapie. Helaas gaat er nog een week overheen voor ik terecht kan (i.v.m. werk). Heeft u enig idee wat deze klachten doet veroorzaken en in dat geval, wat ik zelf zou kunnen doen om de pijn te verlichten? Bij voorbaat dank! Met vriendelijke groet, Herfst

 199. Hallo allemaal. Ik heb nu 10 weken last van mijn linkerknie. Er is 10 weken geleden een heel hard knietje in mijn knie gelopen tegen het bot aan. De kniepijn wordt steeds erger. Constant pijn met heel veel steken door mijn knie/been heen. Aan de buitenkant is het kniegewricht niet echt opgezwollen of zo, er zit wel een groene plek die ook al blauw en geel is geweest. Ik ben al langs de dokter en fysio geweest. Zeiden dat de knieklachten vanzelf wel weer over zouden gaan. Moet ik hiermee nu nog een keer naar de dokter? Is de knie gebroken? Bewegen en lopen gaat alleen met flinke pijn in de knie. Kan soms niet slapen van de kniepijn… Als ik de pijn in m’n knie een cijfer zou moeten geven tot en met de 10 zou ik het een 9,9 geven.

  • Beste Jojo, Waarschijnlijk gaat je huisarts uit van een flinke kneuzing van je knie die vanzelf weer slinkt en geneest… Maar als je de kniepijn een 9,9 op een tienpuntsschaal geeft, lijkt me een gekneusde knie niet erg waarschijnlijk. Ik zou er dan ook zeker even mee terug langs de huisarts gaan. En vertel wat je hier schrijft; dat je de kniepijn als ondraaglijk ervaart en er op een pijnschaal van 10 een 9,9 aan toekent. En dat je zelfs niet kan slapen van de pijn in je knie. Waarschijnlijk zal hij/zij je doorverwijzen voor röntgenfoto’s of een scan van het kniegewricht… Beterschap! Groeten, Paul

 200. Mijn man heeft 2 jaar geleden een val gemaakt en is met zijn knie op de punt van een klinkertje gevallen. Sindsdien heeft hij knieklachten. Er is een foto gemaakt van zijn knie, maar daar was niets op te zien. Hij heeft steken in zijn knie en de laatste tijd kraakt het ook meer. Dit belemmert hem in het sporten. Ook met traplopen ondervindt hij hier hinder van. Waar hij sport heeft hij al meerdere malen gevraagd of ze hem konden helpen om hier van af te komen, maar kreeg dan als antwoord dat ze niet weten wat ze hier aan kunnen doen. Het gevolg hiervan is dat hij steeds minder doet omdat hij anders daarna niet meer kan lopen van de pijn. Hij wil hier graag van af. Mijn vraag is dan ook wat kan hij het beste doen om toch meer te bewegen en toch die knie niet te overbelasten.

  • Beste Ilona, De kans bestaat dat er een klein stukje bot of kraakbeen van het kniegewricht (knieschijf o.i.d.) is afgebroken, waardoor de boel wordt belemmerd in z’n bewegingsvrijheid. Afhankelijk van de locatie en omvang van zo’n botdeeltje kan dit vrij gemakkelijk over het hoofd orden gezien op een röntgenfoto. Dat iemand al 2 jaar rondloopt met zulke heftige (en ogenschijnlijk onverklaarbare) knieklachten is in elk geval vreselijk… Is er sinds de röntgenfoto geen vervolgonderzoek meer gedaan, dus geen scan of kijkoperatie van het kniegewricht? In dat geval zou het wellicht een optie zijn om voor een second opinion te gaan… Totdat men achterhaalt wat er precies aan de knie van je man mankeert, is het in ieder geval onmogelijk om een verantwoord bewegingsschema of trainingsschema samen te stellen. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

 201. Met snowboarden ben ik een paar keer gevallen op m’n knieën. Een keer heel hard op een rail, maar daar heb ik nu geen pijn aan. M’n knieschijven doen enorm veel pijn als ik buig of loop of ren, wat waarschijnlijk door overbelasting is gekomen. Maar ik weet niet goed wat het is. Ik heb namelijk wel echt veel gesnowboard en op veel dingen gesprongen etc. Ik weet echt niet wat ik moet doen. De kniepijn blijft en het is nu al 3 weken geleden…

 202. Twee jaar geleden ben ik gaan wandelen in de bergen. Mijn knie werd overbelast, maar ik heb moeten doorwandelen met pijn en een warme linkerknie. Na al die tijd heb ik nog steeds af en toe kniepijn. Dit vooral wanneer ik lang met gekruiste benen heb gezeten, of wanneer ik veel autogereden heb. De pijn lijkt zich te concentreren aan de rechter onderkant van mijn knieschijf. Binnen enkele weken ga ik een echo laten nemen, want de knieklachten lijken maar niet over te willen gaan.

 203. Het is vooral stekende pijn en zeurende pijn op en rond mijn knieschijf. Het is begonnen 2 weken geleden met gym met Arabier op de trampoline. Het wordt alleen steeds erger. Nu doet de knie zo veel pijn dat ik er amper op kan lopen. Gr. Femke

  • Dit klinkt als een knieblessure, gerelateerd aan je knieschijf. Bij een verkeerde belasting van het kniegewricht tijdens het trampolinespringen kan een kraakbeenprobleem optreden, waardoor het buigen van de knie pijnlijk wordt. Ook kan hierdoor je knieschijf ietwat verschuiven, wegspringen, ontwrichten en in ernstige gevallen breken. Doet je knie uitsluitend pijn of voelt ‘ie ook instabiel aan als je erop steunt/rust of zak je er zelfs doorheen? Kraakt je knie c.q. knieschijf ook en is ‘ie wellicht ook gezwollen, verkleurd en/of warm? Persoonlijk zou ik sowieso even langs je huisarts gaan met je knieklachten.

 204. Ik heb erg veel last van mij knie en kan bijna niet lopen. Moet ik nu op krukken gaan lopen en koelen? Of door de pijn heen lopen? Ik wil het heel graag weten, dus reacties zijn welkom. Met vriendelijke groet, Femke

  • Zoals al vaker vermeld, is er in principe niets zinnigs over de behandeling van kniepijn te zeggen zonder dat je de aard en aanleiding van je knieklachten (dus de onderliggende oorzaak van de pijn in je knie) kent. Het feit dat je veel last hebt van je knie en er bijna niet op kan lopen, zegt helaas niet zo veel… Kun je misschien aangeven hoe je kniepijn is ontstaan, hoelang ‘ie al aanwezig is, waar in het kniegewricht de pijn precies opvlamt (zijkant, knieschijf, knieholte etc.) en hoe de pijn aanvoelt (brandend, schrijnend, kloppend etc.)? En kun je vertellen of de kniepijn uitstraalt (naar de bovenkant, onderkant of een zijkant), of je de kniepijn continu voelt of alleen bij bepaalde bewegingen, of de pijn in je knie erger wordt bij belasting, en of de pijn afneemt bij rust, warmte of koelte?

 205. Tijdens het skiën ben ik gevallen en daarbij voelde ik een ‘knap’ in mijn knie. Ik had wel pijn, maar ben toch verder gegaan, hetzij heel rustig aan. Ik kon nog wel kracht op de knie zetten, maar het voelde allemaal heel losjes – slappe knie. Nu een paar weken later gaat het al een stuk beter, maar helemaal strekken of buigen gaat nog niet. Helemaal pijnloos is het kniegewricht dus nog niet, maar echt veel pijn heb ik nu ook niet meer. Bij het lopen knakt de knie regelmatig en voelt het alsof er zand schuurt in de knie. Herkent iemand dit? Is het schadelijk als ik doorga met sporten (fietsen, wandelen, hardlopen) op basis van pijngeleide? Wat raden jullie mij aan? Dokteren, rust of gewoon doorgaan zoals het nu gaat…

 206. Hallo, In juni 2014 ben ik door salto door mijn knie gezakt, sindsdien heb ik nog steeds pijn aan mijn linker knie. Ik heb al 2 MRI-scans gehad. Op de eerste MRI was een botcontusie aanwezig en op de tweede lijkt alles normaal. Ik sport sinds augustus terug. Ik ervaar vooral veel pijn bij het lopen en het springen. Voor mijn studie moet ik een coopertest lopen, maar na 3 ronden van de 6 kan mijn knie niet meer en doet het kniegewricht verschrikkelijk veel pijn. Ik geef ook turnles in een turnclub en ook daar met gewoon een paar uurtjes te staan doet die knie pijn. Ik heb ook al kinesitherapie/fysiotherapie moeten doen, maar dat hielp niets. Ik wil heel graag van die kniepijn af geraken en terug normaal kunnen sporten. Kunnen jullie mij helpen?

 207. Hallo, Ik heb al maanden lang last van mijn rechterknie, ik loop er al voor bij de fysio en daar train ik mijn bovenbeenspier zodat mijn knieschijf wat steviger op zijn plek komt te zitten. Dat ging steeds beter en de pijn bleef ook steeds meer weg, nu heb ik sinds een week weer onophoudelijke ontzettend veel pijn aan mijn knie, of ik nu loop, lig, zit of fiets, het blijft gewoon. Wat is dit?

 208. Hallo, Ik heb sinds november vorig jaar fysio vanwege rugklachten. Toen ik op een gegeven moment vanuit hurkpositie omhoog wilde komen schoot het ineens in mijn knie en had ik pijn die redelijk snel weer wegtrok. Maar ik was niet meer staat om te hurken. Ik heb dit na een aantal weken aangegeven bij de fysio en die heeft toen mijn bovenbeenspier behandeld en een paar weken later mijn kuitspier. Volgens de fysio was alles gerelateerd aan de rugproblemen. Echter sinds de behandeling is het wel erger geworden. Als ik nu een iets intensievere inspanning doe, wordt mijn knie dik door de spieren/pezen bovenop mijn knie. Het voelt als overbelasting. Het begint met verkramping van de beenspieren en wordt dan echt pijnlijk alsof er een ontsteking is gaan zitten. Huisarts geeft aan om door te gaan met fysiotherapie en ziet geen instabiliteit in het kniegewricht. Ik word onderhand gek van alle ellende en wil er van af. Wat kan ik nog doen?

  • Beste Edwin, Als eerstelijns behandeling alleen maar voor aanvullende kniepijn en knieklachten zorgt, zou je mogen verwachten dat er tweedelijns onderzoek van het kniegewricht wordt uitgevoerd. Persoonlijk zou ik bij je huisarts of fysiotherapeut aandringen op een doorverwijzing naar een kniespecialist. Laat een scan of foto van je knie maken in het ziekenhuis; wellicht mankeert er iets aan een spier, pees, zenuw of slijmbeurs. Het lijkt me niet de bedoeling dat je door toedoen van een rugbehandeling aanvullende knieklachten oploopt. Ik snap dat je huisarts en fysiotherapeut hopen dat er vanzelf verbetering optreedt in de situatie, maar je spreekt over meerdere periodes van meerdere weken, dus naar mijn ondeskundige mening had men je allang hebben kunnen/moeten doorverwijzen. Ik ben overigens GEEN arts en geef enkel mijn mening. Heel veel sterkte en beterschap! Groeten, Paul

 209. Hoi. Ik ben 10 jaar. Ik heb een week geleden tijdens een hockeywedstrijd een harde knie tegen mijn linkerknie aangehad. Sindsdien heb ik last van mijn linkerknie. Het voelt alsof mijn knie heel hol is, maar tegelijkertijd opgezwollen. Aan de buitenkant is niks te zien. Bewegen doet pijn. ik heb constant kniepijn, maar dan krijg ik er nog pijnscheuten bij die soms door mijn hele been schieten. Wat is dit en wat moet ik doen? Kan iemand mij helpen?

 210. Daar ik werk als beveiliger en hierdoor veel loop en lang op mijn benen sta heb ik na mijn dienst altijd veel pijn aan de binnenkant van mijn knie. Ook traplopen is voor mij een plaag want ook dan komt die snerpende pijn. Als ik niets doe is er een licht zeurderige pijn, maar deze is goed te verdragen. Wat kan dit zijn? Mijn huisarts geeft geen duidelijk antwoord en stuurt mij niet door naar een specialist. Wil er wel graag vanaf daar dit mij behoorlijk hindert met mijn werk.

 211. Begin januari kreeg ik een volledige heupprothese aan linkerheup. Kort na de operatie zwol zowel mijn dijbeen als linkerknie heel erg op. Hierdoor kon ik zelfs moeilijk mijn knie plooien en was het een belemmering voor mijn revalidatie. Gelukkig werd het probleem verholpen door langere steunkousen te dragen en lymfedrainage toe te passen. Toch blijft de knie pijnlijk, zowel een knagende pijn in rust als pijn tijdens het lopen. Ook blijft hij dik worden na inspanning, vooral dan in de knieholte. Uiteindelijk heb ik nu meer last van mijn knie dan van de heup. Ik heb in het verleden reeds 2x kraakbeenoperatie (schaving) gehad aan deze knie, en ook een (kleine) tibiaplateau fractuur. Is dit een normaal gevolg na een heupoperatie? Zou het kunnen dat mijn knie door de manipulaties tijdens de heupoperatie te lijden heeft gehad?

 212. Van Vynckt Piet Zulte Reageer

  Ik heb al 20 jaar last in mijn rechterknie, 3 maal kijkoperatie, 1 maal osteotomie. Knieschijf erg beschadigd. Acht december j.l. heb ik die plaat en 2 vijzen uit de knie laten verwijderen, die zaten daar plusminus 9 jaar reeds onder mijn knie. Nog altijd veel last van m’n kniegewricht. Inspuitingen gekregen met cortisone en gel, maar dat hielp niets. Nu maandag kan ik onder een MRI-scan in Gent. Ik ben 54 jaar en wil geen kniepijn meer. Nog altijd thuis van het werk. Misschien toch eens beginnen te denken aan een volledige nieuwe knie… Piet V.V.

 213. Ik ben een paar dagen geleden buiten uitgegleden vanwege gladheid en daarbij hard op m’n knie gevallen. Hij schuurde over de grond. Naast een flinke wond en stijfheid heb ik ook steeds van die pijnscheuten in m’n knie. Toen ik net gevallen was, heeft het de hele dag en ook dag daarna nog aangevoeld alsof m’n knie in brand stond… Dat is nu wel weg, maar die pijnscheuten in de knie zijn erg vervelend… Wat kan dit zijn? En nog belangrijker: kan ik hier iets aan doen?

 214. Henriette Daeter Reageer

  Vraagje: Vanmorgen door ijzel met de fiets gevallen op de rechterknie. Flink gekneusd waarschijnlijk. Er is een kleine blauwe plek op de knieschijf te zien, verder wat blauw eromheen. Maar als ik de knieschijf aanraak lijkt hij “doof”. Hoe zit dat precies?

  • Beste Henriette, Een kneuzing betreft een beschadiging van onderhuids weefsel door een val, slag of stoot. Onder onderhuids knieweefsel vallen onder andere spieren, kniepezen, ligamenten, botten, kraakbeen, bloedvaten, maar ook zenuwen. Mochten er (sensorische) gevoelszenuwen bij de kneuzing betrokken zijn, dan kan er gevoelloosheid optreden. Een kneuzing van een zenuw herstelt meestal vanzelf; dit kan even duren, maar in veruit de meeste gevallen komt het helemaal goed. Zelfs een volledig onderbroken zenuw herstelt vaak vanzelf (indien beide uiteinden niet te ver van elkaar verwijderd zijn). Er is geen exacte termijn voor zenuwherstel c.q. zenuwregeneratie c.q. neurogenese; dit verschilt sterk per persoon. Meestal keert het gevoel binnen enkele dagen tot weken terug. Weet je overigens zeker dat er sprake is van een gekneusde knie? Bij een kneuzing ontstaat meestal pijn, zwelling en een blauwe plek (bloeduitstorting). De pijn bij een kneuzing is doorgaans sterk gelokaliseerd en makkelijk aanwijsbaar. Druk je op de kneuzing, dan wordt de pijn merkbaar feller. Ik ben overigens GEEN arts; mocht je je zorgen maken, neem dan vooral even contact op met je huisarts. Groeten & beterschap, Paul

 215. Hoi, Ik ben een paar weken geleden uitgegleden tijdens m’n voetbaltraining. Ik hoorde toen iets knakken in m’n knieholte en het deed toen hartstikke pijn. Twee dagen later kon ik amper lopen en m’n knie ook niet buigen en draaien. De knie deed flink pijn als ik dat deed. Dan 1 week later kon ik weer lopen, rennen, beetje buigen en strekken… Maar als ik weer nu ga trainen, dan ga ik een duel aan bij een voetbalpartijtje en ik zak weer door m’n knie. En dan gaat het ook weer pijn doen bij m’n knieholte. Heb ook veel vocht in m’n knie. Wat zou dit voor knieklacht kunnen zijn denken jullie? Gr. Amal

  • Beste Amal, Het is lastig om in te schatten om wat voor knieblessure het hier precies gaat… Een knieblessure betreft letsel aan het kniegewricht door een verdraaiing, onverwachte beweging of overbelasting van de knie. Kniebanden kunnen inscheuren of afscheuren, kniekapsel of kniekraakbeen kan beschadigd raken, knieschijf kan uit de kom schieten, een benig botdeel van de knie breekt, waardoor een kniefractuur optreedt, of er is iets aan de hand met de binnen- of buitenmeniscus. Bij een blessure aan de meniscus wordt de knie doorgaans geleidelijk dikker, de beweeglijkheid van het kniegewricht wordt beperkt en je ervaart een krakende sensatie tijdens het bewegen. Bij een kniefractuur ervaar je doorgaans hevige kniepijn, is opstaan vanuit zittende houding niet langer mogelijk, de knie wordt dik en bij beweging hoor je gekraak, doordat de knie gebroken is; bij een gescheurde knieband is de binnenband, buitenband of kruisband ingescheurd of afgescheurd, waardoor de knie geen stabiliteit meer heeft tijdens het lopen, hierbij is doorgaans geen sprake van extreme pijn of zwelling; als je knie uit de kom schiet, zal de knieschijf zich (vanuit het midden) naar de buitenzijde van de knie verplaatsen, dit gaat gepaard met aanvullende kniefracturen en afscheurende kniebanden; overbelasting van de spier-aanhechtingen en pees-aanhechtingen van de knie veroorzaakt doorgaans pijn, zowel rondom als achter de knieschijf, overbelastingspijn aan de onderzijde van de knieschijf staat ook wel bekend als ‘jumpers knee’ of ‘springersknie’, overbelastingspijn aan de achterzijde van de knieschijf duidt veelal op ‘patellofemoraal pijnsyndroom’. Ga in ieder geval naar je huisarts, sportarts, (sport)fysiotherapeut of orthopeed, ongeacht de exacte aard van je knieblessure. Sterkte, beterschap & groeten, Paul

 216. Ik heb pijn aan mijn knie maar ik weet niet hoe. Ik ben een danseres en sport 12 uur per week. Ik kan mijn knieën wel knakken, is dat de oorzaak denk je? En als ik fiets voel ik ook steken in. Mijn knie… Ik bedoel ik heb pijn aan mijn knie… Wat is het…

 217. Hoi allemaal, Mijn kind van 10 (de groeileeftijd) heeft al een paar weken pijn aan haar knie. Als ze op haar knieën gaat zitten, heeft ze een zeurende pijn. Wij dachten dat het groeipijn zou (kunnen) zijn, zij is daar niet zeker van omdat ze het al een paar weken heeft. De pijn zit in de zijkant van haar knie tot de knieschijf. Wat is dit?

  • Hoi, Mijn zoon van 12 heeft dat ook. Ik merkte dat hij met zijn ene been scheef ging lopen, meer met zijn knie naar binnen gedraaid. Ben bij de huisarts geweest, die heeft ons doorgestuurd. Daar zijn foto’s van het kniegewricht gemaakt, was niets op te zien. Vandaag heeft hij een MRI-scan van de knie gehad. Ik krijg daar de 12e de uitslag van.

 218. Ik heb een cyste in mij knie. Mijn knie is erg dik, maar is het normaal dat ook mijn hele been dik is? Zelfs mijn voet is dik…

 219. Ik ben 4 maanden geleden geopereerd aan de binnenmeniscus van mijn rechtse knie, in België. Na een week of 6 begon er een zwelling midden op mijn knie onder de knieschijf. De arts zei in eerste instantie dat hij de patella-pees niet geraakt had. Weer een week of 8 later zijn er echo beelden gemaakt en hier was een flinke ontsteking te zien in de pees. De arts waar ik weer terugging vertelde toen dat hij de pees had doorgesneden en ik werd als zeur weggezet. Na een second opinion en een nieuwe MRI blijkt de volledige pees inmiddels zwaar te zijn aangetast door ontsteking en kan de arts er niks aan doen. Ben nu doorverwezen om te zien of een EPI behandeling mogelijk is, maar dit wordt niet vergoed. Verder is de enige optie nog een vervanging van de pees door donor. Maar kan hier weinig over vinden. Ook geen ervaringen over de EPI-behandeling wat een vrij pijnlijke behandeling schijnt te zijn. Misschien weet hier iemand er iets over.

 220. Goedendag, Ik heb al lange tijd last van me knie, de kniepijn komt en gaat. Zeg maar 1x hele dikke knie gehad, werd ik mee wakker. Sindsdien komt en gaat de kniepijn. Nu al ruim een week dat de pijn blijft zitten onder me knieschijf en trekt nu ook door naar me bovenbeen.Er is niks aan voorafgegaan, geen val of trap op de knie of zo. En ook niet verdraaid, maar wat zou dit toch kunnen zijn?!

 221. Van Vynckt Piet Zulte Reageer

  Ik ben 54 jaar en heb al jaren een zwaar beschadigde knieschijf. Na 3 kijkoperaties en een osteotomie (orthopedisch-chirurgische ingreep waarbij de knieschijf wordt doorgenomen) aan mijn rechter knie heb ik nog altijd veel pijn. Op 8 december 2014 heb ik de plaat en vijzen laten verwijderen (zaten er al 9 jaar in). Nog altijd veel kniepijn. De orthopedist spreekt van een volledige nieuwe knieprothese. Pijnstillers helpen niet meer. Het is wel 6 maanden geleden dat ik een spuit met cortisone in de knie gehad heb. Misschien nog eens laten doen, tezamen met een spuit Synvisc. Daar ik nog 6 jaar moet werken maak ik mij bang voor een volledige nieuwe knie. Op den duur zoudt ge van alles proberen om van de pijn verlost te zijn. Reeds 20 jaar miserie… Zijn er nog andere oplossingen? Groetjes, Piet

 222. Al meer dan een jaar heb ik last van mijn linkerknie, de eerste keer dat dit ontstond was na/tijdens +/- 50km fietstour. Ik kreeg pijnscheuten aan de linker-buitenkant van mijn linkerknie en kreeg de pedalen na verloop van tijd niet meer rond. Sinds die tijd heb ik vrijwel elke dag last, wanneer ik een tijdje achter me bureau zit en opstaat voelt de knie stijf aan. Wanneer ik probeer mijn linker voet naar mijn linker bil te brengen is dit aan de voorkant van mijn knie pijnlijk. Ook wanneer ik lang moet staan, bijvoorbeeld tijdens een voetbal wedstrijd van mijn zoon voelt de knie pijnlijk en stijf aan. Een MRI-scan van het kniegewricht heeft niets laten zien. Daar baalde ik echt van, ik was ervan overtuigd dat zij na eventueel medisch onderzoek van de knie dit knieprobleem zouden oplossen en ik weer lekker lange stukken zou kunnen gaan fietsen. Maar niks van dit alles, is er iemand met dezelfde knieklachten en/of een mogelijke oplossing? Dank voor elke reactie. Mark

  • Beste Mark, Nu je knie-onderzoek niets heeft uitgewezen, zou ik persoonlijk teruggaan naar je huisarts en vragen om andersoortig vervolgonderzoek. Het lijkt me immers essentieel om achter de onderliggende oorzaak van je knieklachten te komen. Natuurlijk is een MRI-scan een goed begin, maar aangezien je kniepijn blijft voortduren, mag je aannemen dat er desalniettemin iets mis is met een hard of zacht weefsel in je kniegewricht. Een MRI geeft doorgaans geen totaalplaatje; er kan immers iets mankeren aan bot, kraakbeen, spier, pees, band, kapsel, ligament, slijmbeurs etc. Het zou niet de eerste keer zijn dat een enkele MRI-scan ontoereikend is om de oorzaak van gewrichtsklachten aan het licht te brengen. Wellicht zijn er bezoekers/ervaringsdeskundigen die je klachten herkennen en je in de gewenste richtingen kunnen sturen. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 223. Hoi, Ik heb al lange tijd last van mijn knie. Het is er echter net iets eronder en dan aan de binnenkanten. Ik heb er vaak tijdens het sporten (volleybal) geen last van, maar er na krijg ik er last van en dat houdt ongeveer 1 a 2 dagen aan. Daarbij kan ik dan moeilijk lopen en mijn knie op eigen kracht buigen lukt dan niet, maar met help lukt het wel zonder pijn. Graag wil ik weten wat dit zou zijn. Ook kan ik mijn been niet meer strekken als hij gebogen is (op eigen kracht). Als er druk op de knie komt, doet het ook veel pijn. Groetjes, Teuntje

 224. Goedenavond, mijn dochter van 10 heeft al vanaf 21 november jongstlede veel pijn in haar linker knie, ze kan ‘m niet buigen en alleen met gestrekt been lopen. Inmiddels röntgenfoto en MRI-scan gemaakt, maar er is niks gevonden. Toch heeft ze nog steeds veel pijn, de pijn zit precies in het midden van haar knie, bij het aanraken daarvan doet het ook veel pijn. We weten niet meer wat we moeten doen. Alle reactie zijn welkom! T. Boer

  • Beste T. Boer. Als ik het goed begrijp is het de knieschijf (dus frontaal bovenop de bolling van de knie) die pijn doet. Is je dochter onlangs op haar knie gevallen of heeft ze op andersoortige wijze een knieblessure opgelopen? En wat heeft je huisarts voor advies gegeven, dus wat was het advies indien er niets uit de röntgenfoto’s en MRI zou komen? Hoe dan ook zou dit te maken kunnen hebben met benige delen (kraakbeen of bot), maar ook met spieren, banden, kapsels of slijmbeurs.

  • Volgens mij wilt jouw dochtertje gewoon niet naar school gaan en doet ze daarom alsof dat haar knie pijn doet. ;)

 225. Ik ben een paar weken geleden uitgegleden, sindsdien heb ik soms uit het niets erge steken in m’n knie. Ook als ik een trap op en af loop doet dat ontzetten veel pijn. Wat kan deze kniepijn veroorzaken?

 226. Na een ongeval knie uit de kom en bijna alles kapot in m’n knie. Na twee zware knie-operaties (ik was 17 jaar)… kan ik m’n knie niet meer buigen en niet op m’n hurken zitten… Wat hebben ze tijdens de knie-operatie gedaan en waarom kan ik de knie nooit meer buigen!? Mijn knie komt niet verder dan in een hoek van 90 graden. Het lijkt wel alsof hij in beton is gegoten. Wat hebben ze tijden de operatie gedaan en waarom?

  • Beste Victoria, Wat de kniechirurgen precies hebben gedaan met je knie durf ik niet te zeggen. Je geeft aan dat alles in de knie kapot was… Bedoel je dan bot (kop/kom), kraakbeen, spieren, pezen, banden, kapsels, ligamenten? Als er sprake was van botbreuken, dan kan ik me voorstellen dat er chirurgisch-stalen pinnen zijn gebruikt om de boel weer bijeen te krijgen en zodoende genezing mogelijk te maken. Die pinnen kunnen er in bepaalde gevallen voor zorgen dat het kniegewricht blokkeert bij een bepaalde grote of kleine hoek. Ook kan het zijn dat de uiteinden van afgescheurde spieren, pezen en/of banden aan elkaar zijn gehecht, waardoor deze als het ware korten zijn geworden. Ook dit kan de bewegingsvrijheid van de knie aanzienlijk belemmeren. Ik ben overigens GEEN arts; dit is simpelweg het eerste wat mij zo 1-2-3 te binnen schiet. Voor meer zekerheid (en wellicht mogelijke oplossingen) zou je contact op moeten nemen met het ziekenhuis waar je destijds bent geopereerd. Of misschien kun je je medisch dossier opvragen en dit (al dan niet samen met je huisarts) inkijken. Sterkte & groeten, Paul

 227. Dag redactie, Ik heb sinds een halfjaar last van mijn rechter knie. Ik heb altijd voetproblemen gehad. De dokter had nieuwe steunzolen en ibuprofen aangeraden. Ook ben ik ongeveer 15x naar de kiné/kinesioloog geweest. Ik heb het gevoel dat de pijn alsmaar erger wordt. Ik sta er ’s morgens mee op en kan amper de trap nemen zonder pijn, en dit op mijn 22 jaar. Hebben jullie advies wat ik hiermee kan doen?

 228. Bedankt Paul, Ik heb eerlijk gezegd alles al gehad en ben nu weer door m’n huisarts doorverwezen naar een reumatoloog (op aandringen en nu ook bij een ander ziekenhuis) voor m’n knieklachten. Ze wachten op mijn medisch dossier, heel ’t onderzoek weer van voor af aan dus. Ik heb al 2 afspraken gehad en de kans is groot dat ik rijp ben voor pijnbestrijding. Niet waar ik op hoopte, maar toch bedankt! Ik heb de hoop nog niet opgegeven!

 229. Goedemorgen, Ik heb al 2 jaren last van mijn knie. Ik heb pijn aan mijn knie als mijn knie contact heeft met de vloer, dus als ik mijn knie op de vloer zet dan doet het fel pijn. Dat pijn is een stekende pijn ,onverdraaglijk. Ik had een jaar geleden een scanner laten doen in het ziekenhuis. Ze zagen niks. Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt! Groetjes, Aicha

  • Hallo, heb hier ook last van gehad, er was nix te zien op echo en foto’s. Toen hebben ze mijn knieschijf vaster gezet en een pees verhangen en ligament ingekort (gebeurt middels kijkoperatie). Sindsdien niet echt last meer van m’n knie gehad.

 230. Hallo, Ik ben ongeveer 3 maanden geleden hard gestruikeld en heb daarbij mijn enkel verzwikt. Toen ik gelijk na mijn val wilde lopen had ik een enorme steek vanaf m’n enkel tot aan m’n knie. De pijn in mijn enkel is na 2 weken overgegaan, maar ik heb nu nog elke dag een zeurderige pijn in mijn knie en soms kuit. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Ik had na mijn val verder niet een enorm dikke knie, maar nu lijkt hij na veel beweging soms wel dikker dan de andere. Groeten, Sam

 231. Niet alle aandoeningen zijn vermeld! De uitzondering zit hier, mijn knieën staan niet gelijk en dat doet ook erg pijn. Het is nu wel al hard verbeterd, maar ik heb er nog steeds last van! Wat gaat er gebeuren? Dat weet ik niet, heeft iemand hier ervaring mee?

  • Beste Petra, Allereerst even voor de duidelijkheid… er wordt nergens gesuggereerd dat hierboven alle mogelijke knieklachten zijn opgesomd, er zijn er honderden. Logischerwijs kan beenlengteverschil indirect pijn in de knieën veroorzaken, dat geldt des te meer als je knieën niet op gelijke hoogte zitten door een ongeval of groeiafwijking. Ongelijke benen en/of knieën zijn doorgaans echter niet de primaire oorzaak van kniepijn. Doordat je gedwongen wordt op een ‘onnatuurlijke’ manier te lopen en een ongemakkelijke sta-houding aanneemt, raken de gewrichten sneller geïrriteerd, ontstoken of zelfs versleten. De primaire oorzaak is dan meestal alsnog afkomstig van banden, kapsels, kraakbeen of slijmbeurs. Afhankelijk van de exacte situatie (scheefstand van knie of knieschijf, ongelijke beenlengte etc.) schuilt de oplossing meestal in aangepast schoeisel, fysiotherapie, podotherapie, orthopedie, operatieve standcorrectie van de knieën en/of genezing volgens het zelfhelend vermogen van je lichaam. Ik ben GEEN arts en ken je situatie niet; misschien kun je iets meer vertellen over de aard van je knieklachten? Of vraag je huisarts om advies omtrent de gewenste behandeling van je steun- en bewegingsapparaat. Heel veel beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

 232. Na veel hardgelopen te hebben afgelopen zomer heb ik 3 maanden niet hardgelopen. Op 8 november, 3 maanden later, liep ik in een keer een lange afstand op eigenlijk de verkeerde schoenen. Na enkele dagen spierpijn kreeg ik kniepijn (ik denk aan de pezen die over mijn knieën lopen) op het moment dat ik ging rennen, fietsen en traplopen. Bij wandelen was het licht voelbaar. Ik ben nu 2,5 week verder en heb nog steeds pijnen in mijn knieën. Nu ben ik benieuwd wat ik heb en hoe ik hiermee moet handelen. Alvast bedankt, Robin

  • Ik heb precies hetzelfde, gaan lopen met verkeerde schoenen en al 6 dagen kniepijn. :(

 233. Beste Paul, Ik ben 29 jaar, heb 4 dagen geleden een voetbalmatch gespeeld en kreeg een stoot tegen de zijkant van mijn rechterknie. Ik voelde iets kraken, maar voelde op dat moment geen pijn of zo. Pas de dag erna kon ik moeilijk uit mijn bed komen vanwege mijn knie. De knie was een beetje opgezwollen, dus heb direct ijs erop gelegd 4/5 keer per dag. In de avond ging de kniepijn een beetje weg, maar de dag erna voelde ik de pijn in de knie weer wat beter. De kniepijn was nog altijd veel minder dan de dag ervoor en ik kon zelfs weer stappen zonder probleem… Alleen kon ik mijn voet nog niet helemaal doorbuigen, daar had ik nog wel een beetje last van; het voelde alsof er elastiek zwaar gespannen was aan de achterkant van mijn been, ter hoogte van mijn knie. De zwelling van de knie is wat verminderd en ik voel aan de zijkant van mijn kniegewricht minder pijn. Mijn vraag is: wat kan ik doen om mijn been te behandelen van die spanning die ik zo hard voel wanneer ik buig door mijn knie. Hopelijk kun je mij goeie tips geven of iemand natuurlijk… M.v.g. Amin

  • Beste Amin, Het is nog maar de vraag wat er precies met je knie is gebeurd… kraakbeenletsel, kneuzing, peesscheur, oprekking etc. Zonder op de hoogte te zijn van de onderliggende oorzaak van je knieklachten kun je in principe weinig zinnigs concluderen over de (doelgerichte) behandeling ervan. Mocht de kniepijn niet snel verdwijnen of mocht je je zorgen maken over je knie, neem dan even telefonisch contact op met je huisarts. Groeten, Paul

  • Ik zal nog paar dagen wachten. Mocht de pijn nog niet weggaan, dan ga ik wel langs de huisarts. Toch bedankt voor je tips. Hoelang moet ik rusten eer ik terug kan sporten?

 234. Hallo Paul, Ik heb last van RPCP van beide knieën. Wat mij opvalt al voor ik last kreeg van mijn knieën, is dat al mijn gewrichten kraken. Alles gaat vastzitten (waarbij vervelend spanningsgevoel) en moet ik los kraken. Nu een half jaar geleden met fitness (leg extensions) knieën overbelast en RPCP overgehouden. Nu ook door fitness mijn ellebogen overbelast. Na twee maanden rust weer rustig opbouwen, maar de pijn blijft in de ellebogen. Gelukkig veel minder erg dan de knieën. Train niet anders dan de rest van de sportschool. Heb daarnaast in het verleden tekenbeten gehad en kringen op de benen. Kuur gehad. Toch, bij bioresonantie zat er nog wel kenmerken van ziekte van Lyme. Mijn vraag: kan de ziekte van Lyme na jaren de gewrichtsklachten veroorzaken? Is de ziekte van Lyme te meten via reguliere arts? Is er bij knieklachten ook oorzaken als ziekte van Lyme bekend?

  • Beste Wilco, Lymeziekte, Lyme-borreliose oftewel ziekte van Lyme is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door Borrelia-bacteriën die op hun beurt worden overgedragen door de schapenteek. Vooralsnog gaat men ervan uit dat Lyme-borreliose een multi-systeemziekte is. Sowieso heeft Lyme een extreem divers en grillig verloop; het is een vreselijke en zwaar onderschatte ziekte die bij elke patiënt anders uitpakt. Sowieso kan Lyme je gewrichten enorm beïnvloeden. Bij Lyme-artritis zijn de gewrichten zelfs vaak het enige doelwit. Sterker nog: de ziekte van Lyme werd pas ontdekt toen een groot aantal jongeren gewrichtsklachten ontwikkelden in het plaatsje Old Lyme in 1975. De verschijnselen van gewrichtsontsteking (lyme-artritis) zijn hoofdzakelijk zwelling en pijn in de door Lyme aangedane gewrichten. De gewrichtsontsteking ontstaat bij de helft van de patiënten binnen drie maanden na de tekenbeet en/of het optreden van de welbekende rode ring; gewrichtsontsteking door Lyme-artritis kunnen verspringen tussen diverse gewrichten en zelfs pas in het latere beloop van de Lyme-ziekte optreden en ondanks behandeling met antibiotica nog langdurig blijven bestaan. Er zijn aanwijzingen (dus zonder wetenschappelijk uitsluitsel) dat voortdurende gewrichtsklachten na behandeling van de ziekte van Lyme worden veroorzaakt door een persisterende infectie. In de chronische fase van lyme-borreliose komt soms ook een op fibromyalgie lijkend syndroom voor, al dan niet in combinatie met gewrichtsontstekingen door Lyme-artritis. Persoonlijk geloof ik niet in bioresonantie, sorry. Althans, ik zie niet in hoe met behulp van bioresinantie de ziekte van Lyme kan worden aangetoond, laat staan ‘sporen’ ervan. Zelfs binnen de moderne medische wetenschap zijn er weinig betrouwbare methodes om de ziekte van Lyme definitief aan te tonen dan wel uit te sluiten. Dat komt juist doordat Lyme zo divers en grillig van aard is. Bovendien bestaat er grote variatie qua Borrelia-bacteriestammen, de antigenen veranderen, de bacterie kent verschillende verschijningsvormen en er zijn talloze immunologische reacties die Lyme-patiënten kunnen vertonen; tot slot geeft de Borrelia-spirocheet voorkeur aan weefsels boven bloed. Al met al zijn er nauwelijks goede bloedtests (bloedanalyses & bloedwaardebepalingen) voor Lyme, dus hoe bioresonantie wel rekening kan houden met al deze onzekere aspecten is voor mij een groot vraagteken. Dat wil overigens niet zeggen dat het het niet raadzaam kan zijn om bloedonderzoek aan te vragen en uit te laten voeren. Serologie + PCR geeft vooralsnog de meest nauwgezette en betrouwbare testresultaten, maar is erg duur en wordt zelden uitgevoerd. (bron) Of jouw knieklachten worden veroorzaakt door (restklachten van) Lyme durf ik niet te zeggen; dat het zou kunnen, staat echter vast. Heel veel beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

  • Hallo Paul, Bedankt voor de reactie. Duidelijke en complete informatie! Kreeg ik niet via de huisarts, dus echt bedankt. Groet Wilco

 235. Hallo, ik ben 27 en heb sinds mijn 12e vage maar vooral pijnlijke knieën. Het begon (volgens arts) met overbelasting, slijmbeursknie en later mogelijk knieslijtage. Telkens hoorde ik “je bent een jonge meid” dus ja, twijfelend over mijn geestelijke gesteldheid ging ik maar. Geen atletiek of turnen meer, het lukte gewoon niet meer. Dus ging ik door de jaren heen i.v.m. aanhoudende kniepijn anders lopen, maar toen deed ook die andere knie steeds meer pijn. Hier en daar was het zo extreem dat ik ervan flauwviel. Ik deed aan fysio, maar een dagje naar de stad lukte al niet meer toen ik 15 was. Natuurlijk honderden keren terug geweest. Dokter stuurde mij door naar een podotherapeut. Volgens hen was het verdraaid? toen lag het aan mijn voeten en rug? Toen toch maar bezinking meten… Kortom: ik ging gewoon niet meer terug omdat ik niets anders dan pijnstillers kreeg en diverse ontstekingsremmers. Het hielp allemaal niet, werd er zelfs zieker van (maagpijn etc). De pijn is door de jaren heftiger, maar gelukkig ook wel eens dagen tot 2 weken bijna weg (pijn is regelmatig te negeren)… maar ik moet bekennen door het acuut stoppen met sporten midden in de pubertijd ben ik 20 kilo aangekomen (65 nu)… Meer gewicht om te dragen, maar sporten lukt vaak niet. En het revalidatiecentrum is van mening dat ik uitbehandeld ben (heb ook het idee dat zij vinden dat k overdrijf)… Oké eerlijk, ik kan ook niet stil zitten en ga met pijn door, maar niemand die doorheeft dat ik van mening ben dat ik al genoeg heb opgegeven en het tijd wordt dat er verder gezocht moet worden. Nu is mijn vraag, waar kan ik het best heen met zulke knieklachten? De pijn omschrijf ik als: * Dagelijks: matig (aangeleerd om te negeren en rust te pakken waar het kan); * Als ik in bed lig zeker 3x per week pijnscheuten waardoor ik de neiging heb al het haar uit mijn kop te trekken; * Gevoel van weke enkel… trekt naar mijn idee door!; * Soms uit het niets niet kunnen opstaan uit een stoel of een trap op… Er is geen verschil tussen zomer en winter, al lijkt dat wel te veranderen! Moet ik dan toch maar afvallen en zien wat er gebeurt?

  • Beste Fay, Ik ben GEEN arts, dus wat er met je aan de hand is, durf ik niet te zeggen. Persoonlijk zou ik aandringen op scans en foto’s van de aangedane gebieden, dus knieën en wellicht enkels. Doorverwijzing naar een orthopeed lijkt me sowieso geen overbodige luxe. Orthopedie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van gewrichten: botten, spieren, pezen en banden. Ga bij voorkeur naar een kniespecialist, dus een orthopeed die zich volledig heeft gespecialiseerd in kniegewrichten en knieklachten. Misschien kom je uiteindelijk zelfs bij een reumatoloog terecht die o.a. gespecialiseerd is in ontstekingsaandoeningen van de kniegewrichten. Reumatologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met reumatische aandoeningen. Reuma is een verzamelnaam voor 100+ aandoeningen aan het bewegingsapparaat (waaronder de knieën) die niet zijn ontstaan door een ongeval. Reuma gaat veelal gepaard met pijn, stijfheid en vermoeidheid van de gewrichten. Kortom: dring bij je huisarts aan op vervolgonderzoek door een kniespecialist. Mocht je huisarts niet meewerken, vraag dan een second opinion aan bij een andere arts of stap definitief over naar een andere huisarts. Sterkte, beterschap & groeten, Paul

  • Beste Paul, Nogmaals hartelijk dank voor je advies. Ik blijk een klassiek geval van HMS te hebben. Waarschijnlijk waren de eerste klachten: slijmbeursknie, nare pees in de hand en RSI de eerste aanwijzingen. De knieproblematiek is verergerd omdat ik voor de gevolgen en NIET voor de onderliggende oorzaak werd behandeld. Revalidatie is nu afgerond (op eigen verzoek verkort) en ik heb nu een brace voor de knieën, een band voor het bekken en voor beide handen een spalk. Ik gebruik deze alleen als ik ga sporten of andere actieve dingen doe (ter voorkoming van luxatie). En de band voor het slapen. I am happy, want het is te doen. Groeten, Fay

  • Beste Fay, Ondanks de chronische aard van je knieklachten toch fijn om te horen dat de onderliggende oorzaak eindelijk is achterhaald! Het hypermobiliteitssyndroom (HMS) is inderdaad een bekende veroorzaker van allerhande gewrichtsklachten, waaronder knieklachten. Het gaat om een erfelijke afwijking van het bindweefsel van de gewrichtsbanden en -pezen, waardoor deze als het ware te soepel zijn en te gemakkelijk meerekken en uitrekken bij gewrichtsbewegingen. Zodoende kunnen steriele/irritatieve gewrichtsontstekingen optreden met pijnklachten tot gevolg. Bij ernstige hypermobiliteit kan inderdaad zelfs ontwrichting/luxatie optreden. Een bekende variant van hypermobiliteit is overigens het Ehlers-Danlos Syndroom (EDS), wellicht interessant om over te lezen… Voor zover ik weet, bestaan er weinig concrete behandelmethoden bij hypermobiele (knie)gewichten, maar polsspalken, braces, (SI-)banden, halskragen, steunzolen, hakverhogingen, en andere orthesen kunnen in veel gevallen steun en verlichting brengen bij hypermobiliteitsklachten. Het vergroten van de spiermassa/spierkracht met spierversterkende oefeningen kan de gebrekkige pezen en banden soms ietwat compenseren of opvangen, maar dit verschilt sterk per persoon en dient onder begeleiding van een erkend arts of therapeut te gebeuren. Dankjewel voor de update; wellicht hebben andere bezoekers heel veel baat bij de inzichten en bevindingen omtrent jouw knieklachten! Sterkte ermee! Groeten, Paul

 236. Hallo, Ik ben 22 jaar. heb sinds me 19de last van PFPS (Patello Femoraal Pijn Syndroom). Als ik te lang sta heb ik dus ook dagen/weken last van erge opspelende pijn. Nou mijn vraag is… Kan je met PFPS afgekeurd worden en hoe? Want ik ben via gemeente bezig geweest, 1x een arts langs geweest en verder niets van papieren of antwoord meer van gehoord. Omdat allemaal via gemeente ging en dat is niet goed uitgepakt. Maar ik word aangepakt als het allemaal tussen mijn oren zit. maar de pijn is er echt en ik kan niet eens normaal werken/huishouden doen. Na 2 uur moet ik gewoon zitten want ik tril dan of zak door me knieën. Heb ook zwakke spieren maar kan deze helaas niet trainen omdat te snel overbelast raakt. Ik werk alleen op een zaterdag 6 uurtjes dat is lopen, tillen en op een heftruck staan. door die afwisselende handelingen gaat het redelijk, maar wel helemaal kapot na die werkdag. Soms op feestdagen werk ik 1/2 dagen meer maar ik heb 1 dag minstens nodig om bij te komen, zo slopend is het voor mij. Mijn familie kant gelooft mijn ook niet ze zeggen dat het tussen me oren zit omdat het een “sydroom” is dus dan zit het tussen je oren. Nou, ik weet niet wie de pijn kan verzinnen en in elkaar kan zakken en dagen/weken niets meer kan… MAAR even tot slot mijn vraag. Kan je met Patello Femoraal Pijn Syndroom afgekeurd worden? Zo ja hoe en wat? Ik kom even via google niet verder. En mijn vriend is bezig met een re-integratieproces voor ze rug (3 hernia’s) maar daar komen we zelfs niet mee verder. Aangepast werk ja, maar die vind je niet zomaar, ook niet via Jobhunter want die werken ook niet mee. Iedereen die beetje familie heb en problemen met niet kunnen werken. Die kunnen straks fluiten naar beetje “leven” want financieel ga je er kapot aan. Werken JA wil ik. MAAR kan niet.

  • Beste Wendy, Als je om gezondheidsredenen niet kunt werken, kun je jezelf ziek melden bij je werkgever. Bij ziekteverzuim treedt allerhande wetgeving in werking. Het zou sowieso handig kunnen zijn om eens met een bedrijfsarts om de tafel te gaan zitten. (bron) Of en hoelang je in aanmerking komt voor ziektewet (WIA c.q. WAO) bij langdurige ziekte is afhankelijk van allerlei factoren. Kijk allereerst eens op deze site van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Sterkte & beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 237. Hallo, Ik ben 21 jaar en ik zit al een tijd met een groot probleem. Ongeveer 5/6 jaar geleden was ik aan het voetballen en het daarbij vaak slidings gemaakt. De laatste was desastreus voor mijn linker knie. Voor mijn gevoel bleef mijn knieschijf achter een graspolletje haken en klapte naar de buitenkant toe. Meteen een hele grote zwelling aan de rechter kant van de knie (waar ik de klap kreeg). In een rolstoel naar een huisarts gebracht en daar werd verteld dat ik 3 dagen op krukken moest lopen. Nu had ik precies die drie dagen daarna zeilkamp. Ik was heen gegaan omdat ik diezelfde avond er al een beetje op kon lopen (was heel pijnlijk, heb het alleen niet laten merken. Ik wilde graag heen). Had zoveel mogelijk met mijn rechterbeen opgevangen maar voorkomen erop te staan doe je niet als je de boot uit moet komen. Eenmaal thuis, veel rust genomen, maar wel na een tijdje voetballen. Ik was goed te been dus ik dacht dat het wel klaar zou zijn. Ik ben/was al jaren keeper en daarbij moet je veel vallen natuurlijk. Telkens wanneer ik viel moest ik weer het veld afgedragen worden. De pijn was ondragelijk en zwol weer meteen op. Meteen naast het veld en thuis koelen. Wat nou juist het rare is dat het de volgende dag allemaal weer weg was en ik ook weer redelijk goed te been was. Ik heb dit 1,5 jaar volgehouden. Toen moest ik maar van voetbal af hoe erg ik het ook vond, en nog steeds vind. Ik ben naar meerdere doctoren geweest en niets kwam er uit. Er zijn MRI’s gemaakt en hebben meerdere doctoren naar gekeken. Niets. Ook heb ik al bijna 2 jaar bij een fysiotherapeute rond gelopen. Heeft verder niets geholpen. Acupuncturist met laserbehandeling ben ik ook naar toe geweest. Leek op het eerst wel te helpen, maar wanneer ik weer stopte was het zo weer mis. Net week geleden nog naar een revalidatiearts gegaan. Hij weet het ook niet. Er moet dus echt iets goed mis zijn in mijn knie, maar wat? Er zijn al zoveel dingen gecheckt – meniscussen (zijn zelfs sterker dan normaal); – kniebanden – slijmbeurzen. En natuurlijk andere handelingen die ik zo even niet op kan noemen. Wat alles juist vreemd maakt is dat ik dingen gewoon kan doen die de meeste mensen niet kunnen met knieklachten. Ik kan: – rennen / sprinten; – draaiingen maken; op mijn knieën zitten, zelfs op harde grond (alleen als ik het scheenbeen gedeelte gebruik); – door mijn knieën zakken en weer opstaan zonder daarbij mij vast te moeten houden (squats); – springen; – fietsbeweging Wat ik niet kan: – vallen; – op mijn knieën zitten op mijn knieschijf (harde grond); – op bed/ bank op mijn knieën (zachte grond). Bij lang stilstaan wordt de knie stijf en trekkerig. Heel veel inspanning wordt de knie ook stijf en trekkerig (vervelend gevoel naar boven en beneden). Wat ik ongeveer voel: – alsof er een mes in gestoken wordt; – het wordt ook alleen maar erger tenzij in er van afga; – als ik druk zit de pijn aan de binnenkant beetje recht onderin van de knieschijf; – meer druk op die plek trekt het naar linksboven, dus dwars over mijn knieschijf heen; – ook trekt de pijn naar boven en onderen toe. De knie wordt van al een klein tikje blauw en zwelt ook op, maar is ook zo weer weg. Ik vind het zo frustrerend dat niemand weet wat dit is. Ik hoop dat ik genoeg informatie gegeven heb en dat iemand misschien weet wat het zou kunnen zijn. Ik heb al zoveel op internet rondgekeken en niets lijkt dezelfde pijn/plekken/klachten te hebben.

 238. Hallo, Er worden veel soorten knie-pijn genoemd, maar de mijne zag ik er niet bij: Ik kan niet lang met gebogen (linker) knie zitten/liggen, ook niet onbelast. Ik moet dan mijn been strekken en dan trekt de pijn eruit. Met traplopen (steeds buigen) natuurlijk ook pijn, dus daardoor eigenlijk voortdurend. Maar vooral het buigen dus… Wat zou dat kunnen zijn?

  • Hallo, RPCP heet het. Overal te googelen en gewoon bekend. Google op pijn achter knieschijf en je komt op RPCP; schade aan kraakbeen van knieschijf. Groet, Wilco

  • Dankjewel Wilco voor de tip! Ter illustratie hierbij nog wat aanvullende info: RPCP staat voor ‘retropatellaire chondropathie’. Kort door de bocht houdt het inderdaad in dat de kwaliteit van het kraakbeenlaagje dat aan de binnenkant/achterkant van de knieschijf zit afneemt. Deze aandoening staat tevens bekend onder de noemer ‘patellofemoraal pijnsyndroom’ (PFPS). In de volksmond wordt er ook nog weleens van een ‘meidenknie’ gesproken. Retropatellaire chondropathie komt in veruit de meeste gevallen voor bij tieners en jongvolwassenen vrouwen. Mensen die lijden aan dit pijnsyndroom ervaren hoofdzakelijk pijn in de knie die met name optreedt tijdens hurken, knielen en traplopen… of in ieder geval verergeren de knieklachten bij dit soort bewegingen. De kniepijn wordt doorgaans milder van aard als je de knie rust geeft of strekt. Meestal gaat retropatellaire chondropathie van het kniegewricht binnen 1 tot enkele maanden vanzelf over. Doorgaans wordt aangeraden om kniebewegingen en sporten die het patellofemoraal pijnsyndroom uitlokken zo veel mogelijk te vermijden; ook 1 tot 2 maanden stoppen met sporten zou herstel kunnen bespoedigen. Groeten, Paul

 239. Ik heb zo ongeveer al 3 maanden geleden mijn knie verdraaid met een harde klap erop. Ik ben al naar de huisarts geweest en die zei dat het gekneusd was. Is dit normaal dat ik er zo lang last van heb en dat de pijn niet weggaat?

  • Annette van Blokland

   Hoi, nee het is niet normaal dat je na 3 maanden nog pijn hebt bij een gekneusd knie. Als ik jou was zou ik een fysio of sportmasseur raadplegen. Vooral als je knie nog geregeld dik is zal ik er door een specialist na laten kijken. Succes.

 240. Hoi hoi, Ik heb heel erg vaak last van mijn knie. Ik zou graag willen weten wat het zou kunnen zijn. Meestal gebeurt het als ik ga zitten met de ene voet onder mijn andere been. De pijn die ik krijg is ondraaglijk! Lijk op ontzettende kramp maar kan mij knie niet recht buigen, moet ik echt met behulp van mijn handen en grond mijn been recht buigen wil ik de pijn verzachten. Ik heb dit ontzettend vaak met allebei me knieën. Nu is het zo erg dat ik een beetje sleep met mijn voet (is namelijk 2 uur geleden weer gebeurt). Graag snel reactie. Gr. Lies

  • Dit klinkt een beetje als een ‘zweepslag’ of een aandoening van pees of peesschede, wel raar dat ’t fenomeen zich met regelmaat voordoet. Ik weet niet hoe oud je bent, maar het zou ook een hele heftige vorm van spierkramp kunnen zijn, gerelateerd aan groeipijn of een mineralengebrek. Verkramping van spieren kan overigens allerlei oorzaken hebben. Zo’n plotselinge krampaanval die ineens in de spier schiet kan in ieder geval onwijs pijnlijk zijn.

 241. Hoihoi, Ik ben 16 en ik had even een vraagje… Ik stapte vorige week bij mijn huis binnen en toen ik mijn voet op de drempel zette, gleed hij weg. Sindsdien heb ik een ondraaglijke pijn in mijn knie. Wie weet wat het is? Ik kan het zelfs niet vinden op internet. Ik heb altijd al pijn in mijn knieën volgens de huisarts is het slijtage en daar is niks meer aan te doen vertelde hij, dat zeggen ze al sinds mijn 7e, maar deze pijn is echt ondragelijk. De huisarts zei dat ik rust moest nemen (maar dat kan niet omdat ik best veel moet lopen en staan in trein en bus naar school per dag minimaal 2,5 uur). Mijn ouders vinden nu dat ik beter kan stoppen met deze opleiding (verpleegkunde) omdat het werk straks lichamelijk ook zwaar is. Wie o wie kan mij helpen? x

 242. Ik ben erg hard op mijn knie gevallen. Deze is natuurlijk blauw, gezwollen en pijnlijk, maar ook mijn voet is blauw/paars, gezwollen, echter niet pijnlijk. Hoe kan dit? Wat kan ik het beste doen i.v.m. herstel van mijn kneuzingen? Ik ben begonnen met smeren met Arnica zalf, de eerste dagen. Nu probeer ik het been wat rust te geven, maar dunner is het nog niet, na 8 dagen… Is dit normaal?

  • ’t Is op afstand niet te beoordelen of een bepaalde zwelling van de knie al dan niet ‘normaal’ is. Mocht je je zorgen maken, bel dan even met de assistent(e) van je huisarts.

 243. Negen maanden geleden geopereerd aan me meniscus. Dat probleem schijnt al geruime tijd het probleem niet meer te zijn. Nu heb ik al vanaf 6/7 maanden last van me knie. Eerst kuitbeenkopje wat verholpen is door een steunzool en daar achteraan PFPS (zegt me fysio) Ik twijfel ernstig aan dat het goed komt met me knie en ik denk dat het iets anders is… De pijn in de knie is nu ondraaglijk al heeft het zijn pieken en dalen. Opstaan met last, lopen, zitten, altijd last is geen pretje. Maakt het leven er niet leuk op. Geen idee wat ik moet nu. Orthopeed zegt dat het vanzelf overgaat. Fysio doet er naar haar zeggen alles aan. Heb niet echt het idee serieus genomen te worden door wie dan ook. Heb nu een brace besteld en hoop dat dat het verlicht, heb er een hard hoofd in gekregen. Alles wat ik probeert heb de laatste 7 maanden hebben weinig tot niks opgeleverd voor de knieklachten.

 244. Ik ben woensdag door mijn knie gegaan en die ging uit de kom. Naar ziekenhuis foto’s gemaakt, mocht ik naar huis met een brace om. na 1 week terug, brace af en met krukken lopen, maar ’t is nu al bijna 2 weken en kan mijn been nog steeds niet buigen. En hij doet wel pijn als ik ga proberen te buigen. En mijn onderbeen bij mijn kuit lijkt ook dunner als rechterbeen, is dat normaal? En is het ook normaal dat ik hem nog steeds niet kan buigen, ’t is al bijna 2 weken geleden dat hij uit de kom ging. Komt het wel goed? De arts zei dat ik oefeningen moet doen en het komt vanzelf wel goed, maar ik maak me druk want is 2 weken en kan de knie nog niet buigen… Wie kan me vertellen wat ik moet doen? Of is het gewoon afwachten en veel oefeningen doen? Dankjewel.

  • Mijn dochter van 12 jaar heeft al 2 maal haar knie uit de kom gehad. De eerst keer heeft ze alleen fysiotherapie gehad en liep ze een hele tijd op krukken, het herstel duurde bij haar zeker een half jaar, had er ook wel mee te maken dat ze bang was om haar knie te buigen en ze dacht dat het weer zou gebeuren. Een jaar later ging haar knie weer uit de kom en heeft ze gips gekregen voor 5 weken, daarna heeft ze nog een hele tijd met krukken gelopen en het herstel duurde ook zeker weer een half jaar. Het is nu een jaar geleden en nog steeds blijft het een zwakke plek. Het is vooral een kwestie van oefenen; je spieren moeten weer sterker worden. Ik moet er wel bij zeggen dat mijn dochter een te lange pees heeft (die aan haar knieschijf zit) waardoor hij er makkelijk uit schiet, ze zal er aan geopereerd moeten worden als ze uitgegroeid is. Je zult het herstel de tijd moeten geven.

  • Eva Schriemer

   Hallo. Door een flinke verdraaiing van mijn knie heb ik hem vanaf het eerste moment niet kunnen buigen. Heel veel pijn als het toch werd geprobeerd. Onder narcose hebben ze de knie uiteindelijk wel doorgebogen en daarna heb ik een apparaat gekregen voor thuis die de knie passief boog. Na een aantal weken kon ik het zelf weer. Het blijft echter pijnlijk. Ze kunnen niet vinden wat het is. Het kan wel twee jaar duren voordat de kniepijn weg is…

 245. Ik word a.s. maandag geopereerd aan mijn knie, maar ik maak me behoorlijk zorgen. Ongeveer 8 weken geleden zat ik buiten met mijn voeten op een tafeltje… Ik kijk naar mijn linker knie (buitenkant) en zie daar een bult zitten. Ik kijk naar mijn andere knie… niets. Vreemd, maar verder geen aandacht aan proberen te geven. Had er ook geen last van tot een week of 6 terug… Het begon ineens door te trekken naar de zijkant van mijn voet en mijn knieholte, dus toch maar even naar de huisarts geweest. Die vertelde me dat het waarschijnlijk een vetbult is, maar dat er wel een echo gemaakt moest worden. Bij de echo kreeg ik al te horen dat het geen vetbult was en dat ze zouden adviseren om er verder naar te laten kijken. Lang verhaal kort: MRI gehad via de orthopeed, die geeft aan dat de bult eruit moet door middel van een kijkoperatie. Maar aangezien hijzelf op vakantie gaat en ik er toch wel flink last van heb, zou een andere arts de operatie gaan doen. Vandaag op consult geweest, maar deze dokter blijkt de mening van de eerste orthopeed niet te delen en wil me op een gewone manier opereren. Hij denkt dat het vanuit het gewricht komt tussen mijn knie en scheenbeen. Er zit iets hards in en ik maak me er erg zorgen over. De dokter vertelde dat het vrij uniek is en dat hij dit nog niet eerder gezien heeft. Iemand enig idee? Want ik word niet wijzer van de orthopeed en op internet kan ik ook niets vinden. B.v.d. Cindy P.S. Sorry voor het lange en misschien onduidelijke verhaal.

 246. Ik ben Jan, ik ben 14 jaar oud. Ik heb een aantal jaren gevoetbald en doe nu al 2 jaar kickboksen/thaiboksen. Bij voetbal kwam het als eerste voor: De wedstrijd begon en iemand liep ontzettend hard tegen het breedste gedeelde aan de binnenkant van mijn knie. Ik kon toen een halfuur niet lopen en het deed echt ontzettend veel pijn. Maar nu gebeurt het soms dat ik bijvoorbeeld voetbal speel met vrienden of op school of als ik aan het kick- of thaiboksen ben, dat als ik een trap krijg tegen de binnenkant van mijn knie in het midden, dat ik dan ff 5 minuten super veel pijn heb. En dat gaat dan weer weg na 10 minuten… Wat zou dat kunnen zijn?

 247. Filip Van Houte Reageer

  Hallo iedereen, Ik doe al 8 jaar intensief sport. Momenteel doe ik Engels boksen, yoga, fitness en lopen. Ik ben vanaf maart 2014 wat beginnen trainen voor een halve marathon en ik heb daarvoor 2 maand getraind (ik deed al één keer per week langeafstandtraining en interval) en ik kreeg hierna de smaak te pakken. Ik heb toen het langeafstandlopen langzaam opgebouwd, maar ik heb toen net voor ik op reis vertrok eind mei 2014 eens 2 uur gelopen, waarvan een aantal keer trappen en een berg op. Dit was teveel en had toen al een beetje last van mijn knie. We zijn nu 3 maanden later en ik heb nog steeds last van mijn linkerknie. (vooral aan de bovenkant aan de binnenkant, soms aan de buitenkant). Het voelt alsof er vanbinnen iets tegen wringt. Ik ben al naar de kinesitherapeut gegaan en die heeft me toen een aantal bewegingen gegeven voor de heup (omdat hij zij dat het probleem niet echt aan de knie lag maar aan mijn stramme heup waardoor de knie meer opvangt). Ik heb een aantal weken die heupoefeningen gedaan, maar geen enkele verbetering gemerkt. Ik heb toen een MRI-scan laten uitvoeren, maar daar zagen ze niets abnormaal in. Ik ben onlangs naar een fysiotherapeut gegaan en die zei dat het eventueel kon verholpen worden met quadriceps oefeningen. Ik heb nooit last gehad hiervoor van mijn knie. Het is niet zo dat ik stekende pijn heb in mijn knie of niet kan sporten, maar er wringt iets tegen in mijn knie. Is er iemand die weet aan wat het kan liggen. Het is vreselijk vervelend en het belet me volop te sporten… en ze vinden blijkbaar geen oplossing… Iemand de raad weet? Ik heb ook wel een pronatie in beide voeten, maar een vervelend gevoel in mijn linkerknie als momenteel, heb ik nog nooit gehad. (wel een aantal keer vroeger tijdens squash mijn linkervoet verstuikt). Hulp is welkom… Bedankt!

 248. Hallo, Ik ben nu 22 en heb al zo’n 5 jaar last van mijn knie. Tijdens deze heftige kniepijnen kan ik bijna niet meer lopen, omdat dit teveel pijn geeft. Ik heb in het verleden gehockeyd en een keer een hockeybal tegen mijn knie gekregen. Ik ben al verscheidende keren bij de arts geweest en heb verschillende fysio’s gevolgd. De fysio zorgt er echter voor (oprekken spieren en/of krachttraining) dat de pijn ondraaglijk wordt. Ik ben ook naar een specialist in het ziekenhuis geweest, maar n.a.v. een MRI en röntgen heeft hij gezegd dat hij het niet weet, niets voor mij kan doen en geen kijkoperatie wilt doen omdat hij denkt niets te vinden. Er is geen één duidelijk pijnpunt, de pijn zit boven, aan weerskanten en onder mijn knieschijf en in mijn knieholte. De pijn wordt erger als ik moe ben, langdurig beweeg of op hakken loop. Op het moment van heftige pijn knakt mijn knie, helpt alleen warmte en paracetamol voor lichte verlichting en blijft de pijn tot ik ga slapen en wakker wordt. De pijn is op dat moment constant aanwezig met sterkere aanvallen tussendoor. Soms vertoont mijn knie een hele lichte verdikking aan de onderkant en bovenkant van mijn knieschijf. Herkent zich iemand in mijn klachten? Is iemand bekent met deze klachten en heeft hij/zij wel een diagnose gekregen?

 249. Beste Paul ik ben in Turkije en heb veel gezwommen en heb nu veel last van m’n linker knie ik denk muniscus ik ben 14 jaar kan het ook groeipijn zijn?

 250. Ik heb sinds een week enorme stekende pijn in me knie aan de onderkant. Ik was op me werk en ik liep de trap af en ik glee als het ware van de trap af en ik hield me toen vast aan de leuning, maar sinds dien heb ik stekende pijn in de knie als ik trappen op en af loop. Ik kan ook moeilijk een draai met de knie maken als ik achterom wil kijken. Wat kan ik het beste doen!?

 251. HOI, Ik heb sinds januari last van de linker knie. Ik kan niet bukken en hem soms niet strekken. Ik heb al fysiotherapie, oefeningen en shockwave gehad. Tevens is er een MRI scan gemaakt, waarop duidelijk te zien was dat de pees te dik was, en mogelijk ook irritatie bij de meniscus. Ik werk in de zorg dus gebruik m’n knieën veel. Een injectie krijg ik niet omdat de orthopeed bang is dat hij afscheurt. Heeft iemand voor mij een tip wat ik nog meer aan m’n knieprobleem kan doen?

 252. Ik heb vanaf zondag pijn aan de buitenkant van me linker knie. Maar schuin erboven. Als ik me knie optrek dan doet het pijn en voelt verdoofd vanbinnen. Kan het als je met je kleinkind in een kinderachtbaan heb gezeten wat erg krap was, door de klap die je tegen de kant van het karretje krijgt je zo bezeren? Ik had er pas een dag erna last van.

 253. Hallo, Ik heb echt al jaren last van mijn knie, vreemd genoeg wisselt het en soms is het even weg en soms komt het heel lang terug. Bij Fysiotherapie geweest twee jaar geleden, ontsteking bovenkant knieschijf/pees? Oefeningen gedaan, toen was het weg maar al gauw net zo hard weer terug. Heb er niets meer aan gedaan maar ben er nu wel klaar mee. Kan soms heel slecht omhoog komen nadat ik door m’n knieën ben gegaan. Buigen doet zeer, fietsen, traplopen, iets langer gebogen houden, en ook als ik bovenkant knieschijf (aanhechtingen naar spier/pees) indruk verga ik van de pijn. Toch maar weer oefeningen bij fysio?

 254. Beste allemaal, Wat een hoop knieproblemen lees ik hier. Misschien kan iemand mij e.e.a. daarom verklaren? Ik ben 27 jaar en af en toe 1x per week 3km hardlopen. Maand geleden door mijn linker knie gegaan, maar rondje afgelopen. Veel pijn de dagen daarna en gevoel dat ik er constant doorheen ga. Tussentijds al drie keer bij de dokter geweest en denkt aan RPCP, de therapeut waar ik nu ben ook. Echter neemt de pijn totaal niet af en wordt deze alleen maar erger (hier heb ik weer onlangs ontsteking pijnstiller voor mogen gaan slikken). Mijn rechter knie is een week na de linker ook vreselijk pijn gaan doen. Hoewel de symptomen van RPCP overeenkomen kan ik mij hier niet bij neerleggen, en heb het idee dat de dokter mij probeert weg te houden van een specialist of foto apparaat. Door de knie zakken, pijn op de knie schijf en een specifiek puntje daarop, constant kiespijn gevoel en alsof hij op slot zit. IJs neemt de klacht iets weg. Heeft hier iemand ervaring mee? Groetjes, Henri

  • Maaike Bakker

   Hallo Henri, Deze knieschijfpijn komt mij ook heel bekend voor, en bij mij is ook de diagnose RPCP (retropatellaire chondropathie) vastgesteld. Ik heb al verscheidene dingen geprobeerd, van Kinesio tape tot gewoon oefeningen, maar niks hielp of werkte tegen de kniepijn (de tape bleef niet eens op mijn huid plakken). Het enige wat ik kan aanraden, is deze oefening zo vaak mogelijk doen: ga op een stoel zitten en zet je benen op de grond. Steek dan voor 10 seconden je benen horizontaal voor je uit en span je bovenbeenspieren aan. Neem dan 20 seconden rust en herhaal dit dan een paar keer. Hierdoor wordt je bovenbeenspier sterker en kunnen de knieklachten verminderen (bij sommige mensen zouden ze helemaal zijn weggetrokken, maar daar geloof ik niet helemaal in). Voor de rest, als je kniepijn hebt Biofreeze gebruiken, dat is een soort smeersel dat uit zichzelf koelt. Dat is gewoon te krijgen bij de drogist in gel- en sprayvorm geloof ik. En stoppen met hardlopen lijkt mij beter eigenlijk, aangezien hardlopen je knieën vaak overbelast. Zelf ben ik nu gaan fietsen, waarbij ik niet zoveel pijn heb. Verder kan ik niet meer zeggen dan dat je in principe aan de pijn moet wennen, en dat je in een later stadium van RPCP alles weer zult kunnen doen; wel met wat pijn, maar daar valt aan te wennen. Heel veel succes ermee! Groeten, Maaike

  • Hoi Henry, Ik heb dezelfde klachten. Last van pijn achter de knieschijf. Stekende pijn. Precies achter een puntje op de knieschijf, beide knieën. Ik heb nu MRI gehad en wacht op de resultaat. Pijn blijft en neemt na een half jaar niet af, wel ups en downs. Ben zelf 28 jaar. Machtig lastig deze pijnklachten. Met sport en werk, moeilijk aan te passen. Stom ook dat artsen er weinig mee kunnen. Ik had een hoge verwachting van de medische kunde, maar zelfs bij de huisarts en fysio moet je overal zelf achteraan en kun je nog beter op internet googelen om verder te komen.

 255. Beste Paul, Mijn zoontje van 5 jaar is afgelopen dinsdag van de glijbaan afgeduwd. Heeft zijn knie gekneusd. Nu zegt hij dat hij aan zijn andere been pijn heeft bij zijn heup. Kan dat zijn doordat hij nu anders probeert te lopen of juist omdat hij dat been juist meer gebruikt om zijn knie niet te forceren? Ik heb ook het idee dat hij niet durft te lopen i.v.m. bang voor pijn. Is de Fysio misschien een goed plan? Gr. Natascha

  • Beste Natascha, De situatie zoals je die schetst zou best kunnen plaatshebben. Bij pijn van gewrichten in de benen (heup, knie, enkel) zie je vaak dat er wordt gecompenseerd met de andere kant. Persoonlijk zou ik eerst even met je zoontje langs de huisarts gaan; die zal je kunnen vertellen of fysiotherapie raadzaam is. Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 256. Hallo allemaal. Ik ben een man van 32 met een stevig sportverleden. Ik heb ook last van kniepijn en ben al eens onder het mes gegaan. Reden hiervoor bleek dat een kop van mijn quadriceps te sterk was ten opzichte van de andere koppen, waardoor ‘ie de knieschijf scheef trok. Ze hebben dan de pees wat losgemaakt om het evenwicht te herstellen. Grotendeels heb ik nu geen last meer. Ik squash en mountainbike nu nog, en enkel bij dat laatste krijg ik meer en meer last naarmate de rit vordert. Ook werk ik in de horeca, en aangezien onze frigo’s op de grond staan, moet ik tijdens het aanvullen op mijn knieën gaan zitten om tot helemaal achterin te geraken. Nadien moet ik me ergens aan optrekken om weer recht te geraken. Zonder lukt ook, maar met een helse pijn. Op mijn huk gaan zitten wordt ook al pijnlijk binnen enkele seconden. Wat zou dit kunnen zijn? Dokters hebben al voorstellen gedaan, maar nog niks heeft eigenlijk iets opgebracht.

 257. Beste Paul, ik ben een meisje van twaalf en loop al best wel lang hard, maar sinds gisteren heb ik steken in mijn knie gekregen. Ik dacht dat het wel over zou gaan na een nachtje slapen en ben de volgende dag weer gaan lopen, maar ik zakte bijna door mijn been van de pijn in mijn knie. Zou dit een lopersknie kunnen zijn?

 258. Angela Spin-Visscher Reageer

  Ik heb sinds enkele maanden heel veel last van kramp in mijn linkerbeen, voornamelijk knieholte en af en toe in mijn kuit. De kramp in mijn knieholte trekt door naar de voorkant van mijn knie en soms naar mijn kuit. Iemand hier ervaring mee?

 259. Sinds een jaar geleden heb ik een blijvende pijn in mijn rechterknie. Dit komt door de uitoefening van een fysiek te zware job. Ik heb mij moeten laten afkeuren om medische redenen. Nu ben ik al naar 3 verschillende specialisten geweest. De ene stuurt je gewoon door naar de andere… Al 4 ziekenhuisbezoeken achter de rug. MRI-scan laten doen, zonder resultaat. CT-scan (met inspuiting eerst) laten doen. Blijkbaar heb ik een aangeboren aandoening waardoor mijn knieschijven een beetje scheef staan (is blijkbaar altijd aan beide knieën). Ik kan er mij aan laten opereren, maar bij operatie is geen beterschap gegarandeerd… Ze raden een operatie dan ook af. Nu zit ik ermee… 24/7 irritante pijn. Alsof mijn knie ‘vol’ zit. Alsof er binnenin mijn knie een ballon opgeblazen zit die alles wegduwt. Om krankzinnig van te worden!

  • Beste Laurens, Ik heb zelf 3 operaties aan mijn linker knie gehad vanwege mijn elke keer weer scheurende meniscus. Op mijn 15e zeiden ze dat dat niet kon, maar een halfjaar later was er toch maar verder onderzoek naar gedaan, en wat bleek: gescheurd! Net als de 2e en 3e keer. Maar mijn beste vriendin werd elke keer net na mij ook geopereerd aan haar knieën vanwege haar knieschijven die scheef stonden. Eerst heeft zij nog wel veel last gehad van 1 knie, maar dat is na een paar jaar ook bijgetrokken. Zij heeft er veel baat bij gehad. Ik hoop dat je er wat aan hebt…

 260. Ik ben een 47 jarige vrouw. Op mijn 16e ben ik voor het eerst geopereerd aan mijn linkerknie. De knieschijf was uit de kom en de banden dusdanig verrekt dat een operatie nodig was. Na revalidatie kon ik alles weer. Na een aantal jaren, ik was inmiddels 28, sta ik op van een krukje, en ga door mijn linker knie. Na opstaan blijf ik steeds door de knie gaan. Ik had echter totaal geen pijn. Maar toch bleken de voorste kruisband en de binnenband volledig afgescheurd. Dus weer operatie. Na deze operatie kreeg ik hevige pijnen. Revalidatie lukte niet door de pijn. Na lang onderzoeken en meerdere second opinions erachter gekomen dat het posttraumatische dystrofie was. Gevolg; in die tijd, rust en rolstoel. Na drie jaar ben ik toch weer meer gaan doen tijdens de revalidatie, die al die tijd wel doorging puur om de knie minimaal te laten bewegen. Uiteindelijk kreeg ik minder pijn en kon ik meer bewegen. Vooral blijven sporten om de bovenbeenspieren sterk te houden en de knie zo minder te belasten. Bijna twintig jaar heb ik alles met de knie gedaan. Zelfs naar Italië gefietst. Soms had ik een beetje zeurderige pijn. Maar dat ging wel over. Nu gisterenochtend stond ik op met een pijnlijke linker knie. Ik dacht gaat wel over. Maar voor ik twee uur verder was, bleek de pijn onverdraaglijk. Ik kon de knie nog wel bewegen maar de hevige pijn belette het bewegen en lopen. De knie deed steeds meer pijn zowel bij bewegen als zitten. Uiteindelijk naar de huisarts gegaan. Deze wist het ook niet en heeft Naproxen een ontstekingsremmer en pijnstiller voorgeschreven. Het lijkt niet op een ontsteking, de knie is niet verkleurd of voelt warm aan. De medicijnen lijken te werken. Nu is de pijn houdbaar. Toch maak ik me zorgen. Heeft er iemand ervaring mee dat er ineens uit het niets zo n hevige pijn ontstaat? Of heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?

 261. Beste Paul, Inderdaad hebben ze nog een MRI met contrastvloeistof voorgeschreven die nog moet gebeuren; de dokter had gezegd dat mocht het vocht zijn, dit dan zichtbaar was geweest op een gewone MRI-scan.

 262. Ik ben in 1990 voor de eerste keer geopereerd aan m’n mediale meniscus na een voetbalongeluk. Daarna ben ik nog 2 keer geopereerd aan dezelfde meniscus i.v.m. losgeraakte stukjes. Daarna nog last blijven houden en weer een afspraak gemaakt bij de orthopeed. Die vertelde me dat ze niks kunnen doen en adviseerde me spuiten in de knie te laten zetten. De eerste hielp een beetje, maar de andere 2 hadden weinig resultaat. In 2012 bij een andere orthopeed geweest i.v.m. blijvende klachten. Die deelde me dus mede dat ik er maar mee moet leren leven. Ik ben nu 38 jaar en de klachten worden steeds erger, is er niks meer mogelijk met mijn knie?

 263. Hallo, Ik ben Jolien, Mijn vriend is een paar jaar geleden door zijn knie gegaan, ze hebben toen een kijkoperatie gedaan, vervolgens heeft hij revalidatie gedaan + Kini, dit ging allemaal goed. Tijd terug begint zijn knie terug enorm veel pijn te doen hij zegt zelfs ondraaglijk hij neemt elke dag pijnstillers omdat het gewoon niet vol te houden is. Het is ter hoogte van zijn knieholte en zijkanten, bij elke beweging ook kan hij zijn knie niet volledig strekken of buigen, als ik aan de onderkant van zijn knie kom trekt hij onmiddellijk weg van de pijn. Sommige dagen ook erger als andere dagen. We zijn naar een specialist geweest die een echo en een MRI heeft gedaan. Ze zeggen dat ze wel iets zien zitten, maar wat het juist is weten ze niet. Elk onderzoek zeggen ze hetzelfde… Kan iemand iets duidelijker zijn wat erin kan zitten? Alvast bedankt!

  • Beste Jolien, Een stukje kniekraakbeen (meniscus) lijkt me de meest waarschijnlijke optie, maar het zou bijvoorbeeld ook een botsplinter kunnen zijn, al lijkt me dat geen logisch gevolg van ‘door de knie gaan’ . Ik neem aan dat als het een vloeibare substantie (vocht, bloed o.i.d.) zou zijn geweest, dat ze dat niet met ‘iets’ zouden hebben aangeduid, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Hebben de doktoren geen vervolgbehandeling voorgesteld? Groeten, Paul

 264. martje berghuis Reageer

  Ik ben 77 jaar, heel sterk en draag en til nog alles. Mijn hobby is huizen ontruimen. Sinds 2 weken last van pijn en vocht en dikke linkerknie… Ik kreupel ervan en het gloeit. Wat kan het zijn?

 265. Ik ben nu 21 en heb al 8 jaar knieklachten waardoor ik niet meer normaal kan functioneren. Ik kan niet meer lekker met de hond wandelen want na 20 min kan ik niet meer door de hevige pijn. Ik kan ook niet meer sporten, zelfs zwemmen gaat niet meer door de keerpunten. Maar doktoren weten niet wat er aan de hand is… Fysiotherapie gehad, een jaar terug kijkoperatie gehad, maar niks heeft wat opgeleverd. Sinds 3 weken is de pijn veranderd naar de binnenkant van mijn knie.

 266. Sinds enige tijd ben ik weer actief gaan hardlopen en loop nu zo’n 3x per week en wissel wat snellere en kortere loopjes af met rustigere en langere loopjes. Iedere keer als ik een uur loop krijg ik last aan beide knieën en beide aan de binnenkant. Na een paar dagen is dit weer weg. Heeft iemand een tip hoe ik dit kan voorkomen? Het is irritante pijn en als ik zo de tekst hierboven lees lijkt het iets met m’n menisci te zijn? Het vreemde (of juist niet?) is dat het aan beiden knieën dezelfde pijn is. Hoor graag tips!

 267. Ik heb echt een rare pijn aan de buitenkant van mijn knie (knieschijf?) Er is niets te zien aan mijn knie maar als ik er ook maar iets aan zit is het ontzettend pijnlijk. Ik sport 3 keer per week en moet soms ook op mijn knieën zitten voor sommige oefeningen. Dit kan ik dan niet omdat het zo’n pijn doet. Verder heb ik nergens last van! Het gaat om 1 klein plekje maar oh zo lastig. Heb er nu zo’n 3 weken last van. Wat kan dit zijn?

 268. Hallo, Ik ben een vrouw van 54 jaar. Vier maanden geleden ben ik door mijn knie gegaan door het te snel oplopen van de trap, het deed ontzettend veel pijn, ik kon geen stap verzetten en stond te shaken van de pijn. Momenteel heb ik pijn na en bij het lopen en is mijn knie aan de zijkant bij druk pijnlijk. Ik heb na rust het minste pijn, dus geen starterspijn. Ik heb behoorlijk overgewicht, ik begrijp dat dat niet gunstig voor mijn gewrichten is, maar voor die verkeerde beweging heb ik nooit last van mijn knieën gehad. Ik kon op mijn knieën zitten, rende de trap op en af, zo’n 15 keer per dag. Mijn huisarts en orthopeed zeggen dat ik last heb van artrose. Ik heb een hydrocortison injectie gekregen, maar dat deed niets; verder onderzoek doen ze niet, maar ik heb wel iedere dag pijn en ben beperkt, terwijl ik nu ook last krijg van mijn heup en andere knie. Natuurlijk moet ik gewicht verliezen, ik liep altijd veel met mijn hond, maar dat kan ik niet meer. Graag zou ik willen weten of iemand een goede raad heeft wat ik nu moet doen. Alvast bedankt!

 269. Hallo, Ik ben een jongen van 20 jaar en heb sinds 3 jaar knieklachten. Het begon met een dikke knie na hevige inspanning. De huisarts zei dat het een verdikte slijmbeurs was, deze moest vanzelf overgaan. Na ongeveer een jaar begonnen de klachten toe te nemen. Ik kon niet meer tegen een bal schoppen van de pijn. Mijn bovenbeenspier werd steeds dunner en de pijn in mijn knie nam toe. Vooral bij lang zitten en liggen gaat de knie pijn doen. Ik slaap inmiddels al 1,5 jaar niet meer zonder pijnstillers. Ik ben toen doorverwezen naar de orthopeed. Hij heeft mijn knie onderzocht, maar deze was goed. Toen heb ik 4 maanden lang elke dag onder begeleiding van de fysio krachtoefeningen gedaan om mijn been aan te sterken. Dat lukte niet. Toen heb ik neurologisch onderzoek gehad, maar daar kwam ook niets uit. Toen toch maar weer naar de orthopeed. Die heeft foto’s, een MRI en een CT-scan gemaakt. Helaas weer zonder resultaat. Nu heb ik een week geleden een kijkoperatie gehad, maar hier is weer niets uitgekomen. Ik kan inmiddels als ik zit mijn been amper optillen. Lopen gaat steeds moeilijker. Maar de doktoren kunnen maar niks vinden. Heeft iemand misschien enig idee wat ik nog kan doen?

  • Beste Jop, Ik ben GEEN arts, maar had je graag van praktische tips voorzien. Zo te lezen heb je echter zo’n beetje alles al aangegrepen. Het is ongelofelijk dat je al zo lang met zulke hevige kniepijn rondloopt zonder dat de artsen iets kunnen vinden. Hopelijk zijn er lezers die je knieklachten herkennen en je uit de brand kunnen helpen. Het enige wat ik zo 1-2-3 kan bedenken is toch second opinions blijven aanvragen… Mijn persoonlijke ervaring is namelijk dat de ene specialist kundiger is dan de andere. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

 270. Ik ben een 20-jarige voetballer en ondervindt de laatste tijd hinder aan mijn linkerknie. Dit is namelijk de volgende: als ik mijn been volledig wil strekken, merk ik dat er precies iets los zit in de knieholte. Als ik dan volledig mijn been door strek, knakt er precies iets los in de knieholte. Dan is dit even weer goed tot op een bepaald moment hetzelfde zich weer herhaalt. Dit baart mij ongelofelijk veel zorgen. Ik speel voetbal op degelijk niveau en zou graag weten wat er aan de hand is… Is het een kraakbeenletsel, meniscusletsel…?

 271. Goedendag, Ik ben ene jongen van 18 jaar lijd aan diabetes mellitus type 1. Ik heb sedert een lange periode (6 jaar) telkens opkomende klachten in mijn rechter knieholte .Niet per se na het lopen of na een zware inspanning echter gebeurt het heel wisselvallig ! De pijn kan ik het best omschrijven als een zeer lichte en doffe pijn. Nadat ik dit artikel gelezen heb corresponderen sommige zaken wel met mijn situatie.

  • Ik heb dit ook. Soms heb ik tijdens het fietsen het gevoel dat mijn knie gaat blokkeren, maar dan knakt ‘ie gewoon een keer en een paar minuten daarna doet die het weer opnieuw. Laatst zat ik in school en wou mijn been opheffen en mijn knie kwam tegen de bank terecht. Ik dacht niks aan de hand; even mijn knie strekken, maar ineens blijft die in een loodrechte stand staan en moest ik opstaan zodat ik die kon strekken en hoorde een knak. Wat zou dit kunnen zijn. Ik heb er al een jaar last van en de dokter zei eerst een ontsteking, maar zo lang? Dat kan ik toch niet geloven…

  • Beste Lisa, Een ontsteking gaat veelal gepaard met pijn en roodheid van het kniegewricht en, inderdaad, zo lang houdt een ontsteking doorgaans niet aan. Een knerpende of knakkende knie of een knie die “op slot” komt te zitten, duidt in veel gevallen op problemen met de kraakbenige delen van het kniegewricht; soms zelfs een scheurtje of scheur in de meniscus. Als je kniegewricht regelmatig ‘in het slot valt’ en blijft blokkeren, kun je voor de zekerheid maar beter naar je huisarts gaan om je te laten doorverwijzen voor een scan of foto van het kniegewricht. Als je knie in zijn beweging/mobiliteit wordt geblokkeerd door een stukje kraakbeen c.q. meniscus, is soms namelijk een (relatief simpele) kijkoperatie vereist om de blokkade op te heffen. Groeten, Paul

 272. Hallo, Ik ben een vrouw van 60 en doe mee aan de Nijmeegse 4-daagse. De 1ste keer 4 jaar geleden moest ik uitvallen naar waarschijnlijk een lopersknie. Gisteren heb ik de falcon walk meegelopen en na 15 km begon ik weer pijn te krijgen aan de linkerknie (buitenzijde) en dat liep helemaal door naar de knieholte. Ontiegelijk veel pijn, zeker bij afdalingen! Hoe klein ook… Na de knie heel lang te hebben gekoeld vandaag gaat het weer redelijk. Maar wat kan ik doen om het voor te blijven? Over 4 weken is nl. de Nijmeegse 4-daagse. Ik hoop dat er een oplossing is. Met vriendelijke groeten, Jose

  • Zolang je niet weet wat er precies met je knie aan de hand is, is het lastig om recidive van de knieklachten en kniepijn te voorkomen. Ben je al bij je huisarts of fysiotherapeut geweest?

  • 3 jaar geleden al wel, maar die kunnen niks vinden. Later via internet bleek dat het een lopersknie was, dus nieuwe steunzolen in de schoenen. Maar ik had het nu weer. De 1ste keer ging de pijn van de knie via scheenbeen naar mijn voet, maar nu naar de knieholte. Ben goed gaan koelen; daar werd het flink minder van, maar ik wil eigenlijk weten of je er oefeningen voor hebt om het voor te blijven. Dankje voor de reactie.

  • Beste Jose, Dat is nou net het linke: als je via internet het idee hebt gekregen dat er sprake is van een lopersknie hen er geen medische diagnose door een arts is gesteld, kun je niet gericht oefeningen doen. Er kan immers sprake zijn van een probleem met spieren, zenuwen, ligamenten, pezen, slijmbeurzen, kraakbeen, menisci etc. Zolang je niet zeker weet wat er mis is binnenin het kniegewricht kun je de knieklachten met knie-oefeningen juist ook erger maken. Misschien een idee om nogmaals naar je huisarts te gaan of een second opinion te vragen bij een andere arts?

  • Hoi Paul, Ik had het er niet bijgeschreven maar ik ben idd toen naar huisarts en fysiotherapie geweest, maar die wisten het ook niet. Ze vinden het heel raar dat zodra ik rust of even stilsta, ik helemaal niks meer voel. Dus ik was daar ook zo klaar. Toen ben ik gaan zoeken en kwam uit bij lopersknie; daar stonden echt de symptomen bij die ik ook had. Alleen deze keer te lang doorgelopen denk ik. Daarom duurde het langer voordat het beter ging. Maar dankjewel voor het meedenken. Groetjes, Jose

  • Ik hoop dat je uiteindelijk een oplossing vindt voor je knieproblemen. Ik denk inderdaad dat het heel erg belangrijk is om een goede balans te vinden tussen rust en beweging. En natuurlijk overbelasting zien te voorkomen. Wellicht zijn spierversterkende beenspieroefeningen een optie? Loop in ieder geval niet te hard van stapel hiermee, maar probeer enkele repetities en wacht een dagje af hoe je kniegewricht erop reageert. Ook goede sportsokken, goede loopschoenen en desnoods af en toe zwachtelen kan soms helpen. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 273. Ik heb mijn linker knie verdraaid op mijn 16e, waarna het heel dik werd etc. Na een lange periode wachten totdat alle vocht weg was had ik een probleem dat hij vast kwam te zitten tijdens sommige oefeningen. Volgens de orthopeed een operatie verplicht omdat er ook kraakbeen los zat. Kijk operatie gehad en vervolgens weer een lange revalidatie periode ingegaan. Een dikke half jaar later kon ik bijna alles weer, maar 1 probleem er kwam af en toe een raar bultje tevoorschijn aan de zijkant van mijn knie. Als ik erop drukte verdween het weer. Dit kwam vooral te voorschijn tijdens het buigen van mijn knie. Op mijn 17e weer een operatie. En alles was goed totdat ik nu (25) veel klachten heb zoals: na het wandelen ontzettend pijn aan mijn knie (het voelt heel zwaar aan), ik kan nauwelijks op mijn knieën zitten, bij het in en uitstappen in de auto gaat het moeilijk, brandend gevoel rondom de knie, nauwelijks kunnen buigen van de knie en pijn na het sporten (ik let erop dat ik mijn knie niet overbelast). Aangezien ik nog zo jong ben, ben ik bang dat ik echt een groot probleem heb. Want de klachten zijn continu aanwezig. Dank u.

 274. Hallo, Ik ben 44 jaar, ik heb vorig jaar iemand geholpen met schuur bouwen, het laatste waren de golfplaten, waar ik de hele dag op heb gekropen zonder kniebescherming. Een half jaar later kreeg ik last met fietsen van mijn rechter knie. Ben ermee naar de dokter geweest, heb twee keer een afspraak bij de Motus afgezegd omdat ik er op dat moment geen last van had. Soms kon ik niet achter in de auto zitten omdat ik dan zodanig veel last van de knie kreeg, dat ik niet wist hoe ik moest zitten. Dan misschien een half jaar totaal geen last meer van de knie. Nu sinds een maand begon de pijn in de knie weer. Ik word ’s morgens er wakker van, ik voel het met fietsen en traplopen. Ik werk gewoon. Dan doet het niet echt pijn, maar ik voel het constant. Nu zit de pijn vaak aan de bovenkant, eerder was het vaak aan de onderkant. Het lijkt dat het elke keer verschuift of zo, en nu voel ik soms ook mijn linker knie. Zijn mijn knieën versleten of heeft het te maken met de meniscus? Ik heb vroeger veel zwaar werk gedaan. M.v.g. John

  • Beste John, Dit zou bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking kunnen zijn, maar inderdaad ook meniscusletsel of een probleem met een kniezenuw. Het is aan een arts om dit vast te stellen dan wel uit te sluiten. Ik zou dus absoluut even naar je huisarts gaan indien je knieklachten blijven aanhouden.

  • Beste John, Knieklachten vormen volgens mij een moeilijk probleem; ik heb zelf aan beide knieën klachten. Linker knie binnenkant en rechts bovenop de knie kraakt deze bij het fietsen. Ook met traplopen pijn, zelfs tweemaal bij de huisarts geweest. Deze weet het ook niet en stuurt me door naar fysiotherapie en sportarts; geen van beide heeft geholpen. Ik zou ook graag willen weten wat de problemen zijn. Hoop dat het geen slijtage, artrose is. Ik denk dat het best is dat we naar ’n kliniek gaan voor MRI. Gr. Marcel

 275. Ik ben 18 jaar en ben 3 jaar geleden hard gevallen op rechterknie. Die was gezwollen en ik kon er niet op lopen. Heb in die 3 jaar 6 verschillende dokters gezien. Ze zeggen allemaal iets anders. Eerste keer gekneusde knie, op RX foto niets te zien. Mijn knie bleef pijn doen. Echografie laten nemen, niks te zien, enkel verzwakte spieren. 3 maanden kiné gevolgd. Toen ging het op en af, 3 keer weer van nul af aan moeten beginnen en 4x per dag kiné oefeningen. Dan naar podoloog, steunzool gekregen en vastgesteld dat mijn knieën naar binnen zijn gegroeid. Ben daarna weer volop gaan sporten. Het ging goed voor 6 maanden. Dan kreeg ik weer hevige pijn in knie. Steunverband. Pijn werd erger. Volgende dokter, drukverband op mijn pees, pijn niet te houden! Nu zegt dokter nr. 6 dat ik een kapotte zenuw heb. Cortisone hielp niet. Nu draag ik tijdens de helft van de dag (12 uur) een pleister met verdovingsmiddel, maar daar worden mijn knieën rood van. De pijn van mijn zenuw is weg door het verdovingsmiddel, maar de pijn van mijn gewricht zelf niet. Ik heb 24 uur op 24 uur pijn. Iemand raad? Ik ben de pijn beu!

  • Wat ik niet helemaal snap is wat voor soort knieletsel er is opgetreden. Is er ooit een foto of scan van het kniegewricht gemaakt. Zo niet, dan zou een second opinion een optie zijn.

  • Ja, er zijn scans genomen. Maar er was nooit iets op te zien. Niet op MMR, XR of op echo.

 276. Sinds 2 weken veel pijn in knieholte die (lijkt het) afzakt naar de bovenzijde van mijn kuit. Voel het soms ook onderin de hamstring. Vooral na stilzitten en dan gaan lopen. Sinds 2 weken ook veel ‘gekraak’ bovenin de knie bij buigen/strekken en soms ’t gevoel dat de knieschijf ‘knakt’. Klinkt vaag, maar heb geen idee hoe dit ontstaat, ’t lijkt namelijk spontaan. Wie heeft een idee wat het is? Spierprobleem?

  • Hoi Henk, Ik heb ook al 12 weken last van krakende knieklachten. Ik ben naar de fysio geweest en die zei dat het waarschijnlijk achterkant meniscus is. Ook kraakt het bij mij als ik de knie buig en dat kan loszittend kraakbeen in het kniegewricht zijn. Ik heb een kruk meegekregen om de knie te ontlasten. Met deze info ga ik naar de huisarts en laat me doorverwijzen naar de orthopeed. Ik heb een hele dag niks gedaan en dan gaat het wel met de kniepijn, maar dan ’s avonds even de deur uit en dan is de pijn in de knie gelijk weer terug. Hoop dat je hier wat aan hebt. Gr. Willem

 277. Hey, Ik ben ’n man van 33. Gisteren terug gaan lopen, maar plots kreeg ik terug kniepijn, aan de buitenkant van de knieschijf. Ben ooit bij de dokter geweest om foto’s te laten nemen, maar ze hebben toen niks gevonden. Dokter zei dat het slijtage was; kan ik daar iets aan laten aan doen?

  • Als er daadwerkelijk sprake is van knieslijtage, kun je daar in principe niet veel aan doen. Wat vooral belangrijk is, is verdere slijtage zo veel mogelijk beperken, dus wel blijven bewegen, maar niet te sterk belastende sporten (met veel impact). Dus niet springen, loopband of hardlopen, maar liever crosstrainer, zwemmen, hometrainer of roeiapparaat. Daarnaast blijft een knie-operatie (knieprothese/kunstknie) een optie als de slijtage vergevorderd is en verregaande pijn- en mobiliteitsklachten teweegbrengt. (bron)

 278. Even een vraagje; 3 weken geleden ben ik van een verhoging afgestapt, door mijn linkerknie gegaan en vervolgens hard op mijn knie gevallen. Onder mijn knieschijf werd het ietwat blauw en er zat eigenlijk maar een klein schaafwondje. De pijn was echter dusdanig dat ik de eerste dagen slecht kon lopen en pas na een week weer kon fietsen. Heb nu geen pijnklachten meer, maar sinds enkele dagen een harde bobbel, een paar centimeter onder mijn knie (waar het blauw was na de val). Lijkt op het bot te zitten. Het doet geen pijn, alleen op mijn linkerknie zitten, is wat gevoelig. Kan dit een reactie van de val zijn? Moet er een huisarts naar kijken? Groetjes, Lon

  • Het is op afstand heel lastig te bepalen of er een arts naar je knie moet kijken. Als je je zorgen maakt lijkt me dat sowieso niet onverstandig. Je knieklachten kunnen in ieder geval zeker een gevolg zijn van je val.

 279. Misschien kan iemand mij helpen. Mijn linkerknie doet sinds 2 maanden pijn aan de binnenkant als ik mijn knie wil buigen, dat geeft een knellend ondraaglijk gevoel, ook als ik mijn voet dan naar buiten draai. Ook met strekken doet het pijnlijk als ik hem geheel strek, of hij dan naar achteren kan klappen. Ik loop met die knie dus niet geheel gestrekt. Uit een röntgenfoto kwam niets, nu afwachten op een MRI-scan. Iemand enig idee, ben zo benieuwd eigenlijk. Het wordt alsmaar erger. Alvast bedankt.

 280. Enkele dagen geleden ben ik naar achteren geklapt met mijn knie. In eerste instantie ging het lopen wel redelijk. Alleen verloop van de dag, hoe meer druk ik er op zet, hoe meer pijn het doet. En de instabiliteit nam toe. Alleen de huisarts kon niet concluderen dat het weer aan mijn meniscus lag. Paar jaar geleden ben ik eraan geopereerd. Alleen sinds ik naar achter ben geklapt met mijn knie, neemt de klachten alleen maar toe met lopen. En de instabiliteit neemt toe. Weet iemand misschien wat ik eraan kan doen? Of dat het te verhelpen zijn met oefeningen? Of dat ik terug moet gaan naar huisarts?

  • Beste Rachel, Ik zou zeker niet op eigen houtje invulling geven aan de behandeling van je knie; zeker niet als je niet weet waardoor je knieklachten precies worden veroorzaakt. Bezoek liever je huisarts of fysiotherapeut.

 281. Hallo, Op 8 februari ging ik tijdens een korfbalwedstrijd door mijn knie, tenminste, wat er daadwerkelijk mis ging weet ik niet, maar ik ging kapot van de pijn. De zwelling was enorm… bizar gewoon! Na 3 huisartsenbezoekjes, 3 bezoekjes in het ziekenhuis, een röntgenfoto en een MRI-scan, bleek ik een Bone Bruise in de knie te hebben. Mijn orthopeed deed er nogal laks over en ik moest zelf maar een beetje onderzoeken wat deze aandoening inhoudt… Helaas hoorde ik dit pas na 6 weken wachten, wachten en wachten. Ik heb 8 weken met krukken gelopen. Ik ben nu bijna 14 weken verder. Ik heb er dag en nacht nog last van. Ik heb het idee dat geen enkele specialist me kan helpen. Ik heb in 20 jaar korfbaltijd echt nog nooit een blessure gehad (ben nu 28 jaar). Ik ben dan ook altijd iemand die doorzet. Natuurlijk ben ik ook weleens door mijn enkel of iets gegaan, maar ik ga altijd door. Inmiddels zie ik het steeds negatiever in. Ik kan niet werken, want ik doe staand werk. Na 2 uur moet ik zitten. Het hele knie-gebied voelt altijd enorm stijf… Het lijkt ook alsof er regelmatig iets wordt afgekneld, want vaak voelt hij een beetje verlamd. ‘ s Avonds nog steeds zwelling. En als ik maar net een verkeerde beweging maak, dan voel ik een scherpe pijn vanuit het bot. Ik kan m’n been niet volledig strekken, maar ik kan ook niet gehurkt zitten. Op de bank kan ik eigenlijk ook alleen met mijn benen vooruit zitten en dus niet lekker met opgetrokken benen. Tijdens het fietsen voel ik bij iedere trap pijn. En ik heb regelmatig dagen dat ik een enorme harde en pijnlijke knak hoor en voel! En alsof ’t al niet erg genoeg is, word ik ook vaak een soort van misselijk van de pijn. De pijn is dan niet extreem heftig, maar het is dan zo’n zeurende pijn waar ik misselijk van word. Dat had ik vanmiddag nog, toen ik eventjes een uurtje door de stad liep. Iemand enig idee wanneer het nodig is om een second opinion aan te vragen? Mijn fysio overweegt het al… Ik weet dat een Bone Bruise een jaar kan duren, maar toch voel ik me nu een beetje aan mijn lot overgelaten. Ik ben zo beperkt. Dit verhaal is misschien ook handig voor lotgenoten, want zelf kon ik ook weinig info vinden over de aandoening, waardoor je je toch wel eenzaam voelt. Alsof je ook bij niemand vragen kunt stellen, want mijn fysio weet er ook weinig vanaf. Thanks!

 282. Als ik ga sporten dan gaat na verloop van tijd mijn linker knie zeuren. Ik handbal 4 keer in de week. De pijn komt van links onder mijn knieschijf. Zou iemand weten wat dit zou kunnen zijn?

  • Beste J, Dit kan eigenlijk van alles zijn. Waarschijnlijk overbelasting van het kniegewricht door stelselmatig afzetten en landen, met een knieblessure tot gevolg. Hierbij kunnen menisci, spieren, banden, ligamenten etc. betrokken zijn. Mocht de kniepijn niet vanzelf overgaan, bezoek dan sowieso even je huisarts of fysiotherapeut. Sterkte & groeten, Paul

 283. Ik ben 18 jaar en heb sinds enkele weken heel erg veel last van mijn linker knie (binnenkant). Vooral met buigen doet het erg veel pijn. De pijn wordt alleen niet erger of minder erg. Ik kan ook niet precies zeggen waar het pijn doet en koelen of iets dergelijks helpt ook niet. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en hoe ik er zo snel mogelijk vanaf kom? Ik heb al op internet gezocht naar mogelijke dingen, maar niks lijkt op mijn klachten.

  • Beste Francis, Als je situatie niet op zeer korte termijn verbetert, zou ik absoluut je huisarts raadplegen omtrent je knieklachten. Sterkte ermee.

 284. Hallo, Ik ben een vrouw van 70 jaar. Drie weken geleden ben ik op het trappenhuis vanaf de 2e trede op de billen gevallen. Na de val trad een onverdraaglijke pijn op in mijn linkere knie. Ik ging wel naar het ziekenhuis om een foto te laten maken en daaruit kwam niks afwijkends naar voren in de vorm van een breuk of kneuzing… De huisarts zegt: het hoort bij de leeftijd, dit is artritis bij artrose “slijtage”. Ze zegt niks aan te doen! Van de huisarts heb ik pijnstillers gekregen, maar die helpen niet en ik houd vreeslijk veel pijn, vooral ’s nachts. Ik kan niet eens normaal slapen… Wat zou er gebeurd zijn met mijn knie tijdens de val? Ik kijk erg naar uw reactie uit! Alvast mijn dank! M.v.g. Zeb

  • Beste Zeb, Wat er gebeurd is met de knie durf ik niet te zeggen. Als je echter niet geholpen wordt door je arts, kan het raadzaam zijn om een second opinion aan te vragen bij een van zijn/haar collega’s. Als je niet kan slapen van de pijn, moet er immers iets gaande zijn in of nabij het kniegewricht… Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 285. Ik hoop dat iemand de ernst van mijn zaak een beetje in beeld kan brengen. De doktoren laten namelijk vrij weinig los of het zeer ernstig is of niet. Ze zeggen dat het allemaal wel goed komt.Ik heb een paar dagen geleden een ongelukkige sprong/landing gemaakt waardoor m’n knie, “van links naar rechts ging” volgens de artsen is mijn knie op 2 plaatsen gebroken, zijn mijn kruis- en zijbanden zwaar beschadigd (misschien wel doorgescheurd) en is er een stukje van m’n meniscus gebroken. Lig nu al een paar dagen met gips want als ik dat niet heb moet ik met moeite m’n been recht houden omdat het anders van kant naar kant zwaait en best wel veel pijn doet. Kan iemand (die er verstand van heeft) enigszins daglicht schijnen op de zaak voor mij? Ga ik ooit nog kunnen lopen? Hoe lang zou revalidatie duren? Etc. Ik hoop graag van iemand te horen die er wat meer vanaf weet. B.v.d. Steven

  • Beste Steven, De reden dat je artsen geen duidelijkheid geven is waarschijnlijk juist de complexiteit van de situatie. Omdat er zo veel spieren, ligamenten en benige delen bij de gewrichtsschade betrokken zijn is het heel moeilijk om iets zinnigs te zeggen over het verloop. Een arts kan bij het geven van “duidelijkheid” heel gemakkelijk een situatie schetsen die achteraf heel anders blijkt te zijn dan dat ‘ie zich uiteindelijk voordoet. En dan zeg jij naderhand dat de arts de situatie verkeerd heeft ingeschat: onderschat dan wel overschat… Vandaar dat een arts niet zo snel een prognose zal stellen bij dergelijk (gecompliceerd) knieletsel. Hoe de knie uiteindelijk zal herstellen is totaal afhankelijk van allerhande randfactoren. Allereerst van het lichaamseigen herstelvermogen (wat weer afhankelijk is van allerlei fysiologische aspecten)… en daarnaast van aanvullende (fysiotherapeutische) behandelingen en/of operaties die wellicht nodig zullen zijn indien het kniegewricht zich niet afdoende herstelt. Al met al zal niemand je uitsluitsel kunnen geven over het herstel/verloop van je knieletsel omdat bij complex gewrichtsletsel als dit een te grote verscheidenheid aan variabelen meespeelt. Hoe dan ook: onwijs veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  • Beste, Ik heb zelf een half jaar geleden me knieschijf ook gebroken gehad en mijn kruisbanden afgescheurd en dit hebben ze via operatie en een pin gemaakt. Mijn revalidatie verliep voorspoedig en na 4 weken onbelast ben ik gaan kruklopen. In de 6e week kon ik al stukken zonder krukken lopen en in de 8e week liep ik zonder krukken. Natuurlijk wel met een slag in het wiel, maar ik kon vooruit. In de 12e week zat ik alweer op het paard. Ik heb 2 dagen in de week fysio gehad en thuis veel oefeningen gedaan. En standaard heel veel fietsen (niet op echte fiets, maar hometrainer)! Ik voelde wel tijdens me revalidatie dat er achter in me knieholte iets niet goed zat en zijn ze daarna nog achter gekomen dat ik een scheur in me meniscus had. Dit alles is nu verholpen en ik ben goed ter been!

 286. Hoi… Ik ben een paar maanden geleden op me knieën gevallen, daarna heb ik vaak last gehad van me knie, vooral bij het buigen van de knie. Ik kreeg het gevoel alsof er en elastiek tussen me bovenbeen en onderbeen was gespannen en dat het heel erg rekte. Daarna was het weer even weg, maar sinds kort is het weer terug… Iemand ervaring of tips? Ik hoor het graag!

 287. Hallo, Ik ben een vrouw van 43 en ik heb12 weken geleden een kijkoperatie aan mijn knie gehad. Dit nadat ik 6 weken daarvoor oplopende pijn had en een stijve dikke knie. Lopen ging op het laatst erg moeilijk. De orthopeed constateerde een scheur in de meniscus. Dit bleek idd een scheur van 1/6 deel van de meniscus met ietwat geïrriteerd kraakbeen, maar binnen de marge. Na de operatie verging ik van de pijn. Het herstel gaat langzaam. Ben de tweede week na de operatie begonnen met fysiotherapie 2 in de week. Mijn knie reageert nu na 12 weken nog steeds met vocht en stijfheid. Hij knapt behoorlijk en er lijkt regelmatig wat tussen te schieten. Vooral bij traplopen naar beneden voel ik veel pijn aan de knie binnen onderaan. De fysio wil het nog 4 weken aankijken en dan eventueel contact opnemen met de orthopeed. Dan zijn we 16 weken verder. Overigens is er tijdens de kijkoperatie verder geen bijzonderheden geconstateerd. Maar nu de tijd verstrijkt slaat bij mij de twijfel toe of het wel goed zit met mijn knie. Ondanks mijn harde werken om de beenspieren te sterken blijft de knie instabiel en vooral pijnlijk. Met een gezin met jonge kinderen kan ik het me niet veroorloven me te voelen als een oude vrouw, laat staan lopen als een oude vrouw. Is dit normaal?

 288. Hallo, 6 jaar terug heb ik mijn voorste kruisband afgescheurd tijdens een voetbal wedstrijd. en 6 manden later werd ik geopereerd voor een nieuwe kruisband. De operatie ging wel goed hoorde ik, maar precies na die operatie begon de pijn aan de buitenkant van mijn knie en die pijn is nooit meer verdwenen. Heb pijn 24 uur per dag; soms erg pijnlijk, soms minder, maar de pijn is er altijd. Laatste 5-6 jaar ben ik 6 keer geopereerd aan mijn rechter knie, maar hij is nog altijd erg pijnlijk, ze kunnen niks zien en ze weten niet hoe ’t komt dat ’t zo pijnlijk is. Wat kan het zijn? Wat moet ik doen? Want niemand helpt me. Iedereen zegt ‘we weten het niet, probeer maar fysiotherapie’, maar dat heb ik 4 tot 5 jaar gedaan en heb allen maar meer pijn als ik fysiotherapie doe. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Ik doe mijn best, maar dit gaat mijn leven kapot maken… :(

 289. Hannie Verheij Reageer

  Ik ben een vrouw van 50 jaar, met enig overgewicht. Ik ben anderhalf jaar geleden op mijn knie gevallen. Hij was heel dik en ik kon er bijna niet op lopen. Na enige rust ging het wel weer. Na 2 maanden ben ik hard gaan lopen en heb de Start-To-Run cursus gedaan. Het ging goed, tot op gegeven moment mijn knie na het sporten zeer deed.en dat werd steeds erger, zelfs zo erg dat ik s nachts vreselijk pijn had. Nu na veel fysio, sportfysio, MRI-scan, orthopeed: scheurtje in kraakbeen, geen slijtage, cyste met vocht. Niet belangrijk genoeg voor kijkoperatie. Mag niet meer hardlopen, moet naar sportschool spieren verstevigen, fietsen,crossen,roeien. Nu, als ik veel gefietst heb,met flink trappen dan heb ik vreselijk pijn, met name aan achter-, boven- en onderbeen, ook in knieholte, en binnenzijde knie.

  • Misschien word het tijd voor een andere arts; dit klinkt namelijk niet goed…

 290. Hooi, ik ben een jongen van 16 jaar en heb sinds ongeveer een week soms aardig last van mijn rechterknie. En dan beetje aan de linkerkant. Ik voetbal en tennis soms met vrienden. ’s Ochtends doet het soms echt even heel erg pijn en is het beetje stijf. Ik heb geen idee wat het is, kan iemand mij helpen?

  • Hallo, Neem een natte theedoek, hang of leg deze gedurende +/- 20 minuten in de diepvries en doe deze om de knie. Laat hem +/- 2 uur zitten. Groetjes, Herman

 291. Hallo ik ben 29 en zo een 7 maanden geleden geopereerd aan een rughernia. Heb daar een tijdje geen last meer van gehad tot voor kort. Maar dus ook erg veel pijn in m’n linker en soms rechter knie. Als ik loop valt het mee, maar ik kan m’n knie niet buigen zeg maar. En ook niet in kleermakerszit, want dat doet verschrikkelijk pijn! Gewoon erop zitten gaat wel eventjes… Ook als ik op bed lig, krijg ik stekende pijn… Nou heb ik ook een te traag werkende schildklier en weet dat je dan ook kwaaltjes kan hebben, maar wat moet ik met mijn klachten? Is huisarts noodzakelijk?

 292. Hallo, ik ben een meisje van 20 en sinds kort heb ik weer last van mijn knie. Een paar jaar geleden ben ik gevallen op mijn rechterknie, de huisarts had me doorverwezen om een röntgenfoto te laten maken, hieruit bleek dat ik niks had gebroken (gelukkig maar!). Alleen sinds kort, als ik te lang sta en zelfs te lang zit heb ik last van mijn rechter knie. Ik voel dan een steek als ik mijn knie strek of buig. Voor de rest kan ik gewoon lopen, zonder enige pijn. Wat kan ik hier tegen doen?

 293. Ik ben tijdens het hardlopen keihard op mijn knie gevallen. Buitenkant knie een doof gevoel. En bij licht aanraken ontzettend veel pijn. Alsof er een zenuw bloot ligt. Verder kan ik gewoon alles met die knie. Zelfs hardlopen. Vreemd toch? Wat kan ik hiertegen doen?

 294. Hallo, Ik ben een meisje van 21 jaar. Ik heb al sinds ik een kleuter ben last van pijn in de knie. Mijn moeder vertelde altijd dat het groeipijn was. Helaas ben ik al jaren uitgegroeid, dus groeipijn kan het niet meer zijn. Deze pijn komt meestal aan het einde van de dag opzetten in één van de knieën. De ene keer is dit de rechterknie en de andere keer is dit de linkerknie. De pijn is continu aanwezig en soms wordt het met vlagen iets erger. Als ik de knie buig of beweeg, wordt de pijn niet heviger, maar blijft hetzelfde. De pijn zit aan de voorkant van de knie. Soms komt deze pijn frequenter opzetten dan de andere keer. Ik heb dan een periode meer last dan andere periodes. Dit zou denk ik te maken kunnen hebben met stress, maar toch vind ik het raar dat ik deze pijn al ervaar sinds ik een kleuter was. Heeft u enig idee wat de pijn zou kunnen veroorzaken en wat het is?

  • Beste Wencke, Als je al 17 jaar te kampen hebt met kniepijn en knieklachten, lijkt het me uiterst raadzaam om dit eens te bespreken met je huisarts. Wellicht is er sprake van een groeiafwijking en/of standafwijking van een spier, pees of benig deel van het kniegewricht? Maar het zou in principe van alles kunnen zijn. Ik zou hier dan ook echt even een arts naar laten kijken. Groeten & sterkte, Paul

 295. Ik ben een meisje van 18 en heb al maanden last van m’n rechterknie. Het doet vooral pijn aan de zijkanten en de knieholte, ik kan het niet duidelijk beschrijven het is een vage pijn. Ik voel het als ik m’n knie buig, bij bepaalde bewegingen bij het sporten en bijvoorbeeld als ik de trap op ren of gewoon ren. Ik ben gisteren langs de fysio geweest. De oefeningen die hij deed, deden allemaal geen pijn, waardoor het moeilijk te bepalen was wat het nou is. ‘Waarschijnlijk je meniscus’ omdat je m’n knie ook heel vaak hoort knakken als ik m buig. Zou het iets anders kunnen zijn?

  • Hallo T! Ik ben 22 jaar oud, wij hebben dus bijna dezelfde leeftijd. Mijn linker knie bij het buigen deed ook een soort van “knak”. Na de training had ik ook ontzettende pijn (vooral de dag daarna). Elke fysio zei tegen mij dat ik een meniscus probleem had. Na 2 jaren zoeken en onnuttige medicijnen innemen heb ik eindelijk een echte goede fysio in Zoetermeer gevonden. Hij heeft mijn probleem in 2 maanden opgelost. Hij heeft een nieuwe behandelmethode uit Italië gebruikt: Human Tecar Unibell of zoiets…

 296. Ik ben 15 en heb al ruim 5 jaar elke dag ondraaglijke pijn in mijn rechterknie. Ik dacht altijd dat het vanzelf wel over zou gaan en probeerde alles met mijn linkerbeen te doen, maar ondertussen heb ik van mijn linkerknie bijna net zoveel last als van mijn rechterknie. In de winter is het wel wat erger als in de zomer. Wat kan ik hiertegen doen?

  • Beste K, Direct mee langs je huisarts gaan. Als je al zo lang met knieklachten te kampen hebt, is het niet gek dat je met je andere knie bent gaan compenseren, waardoor deze nu ook klachten vertoont. Hoe langer je hiermee door blijft lopen, des te groter de kans dat er onomkeerbare schade aan de kniegewrichten optreedt. Waarschijnlijk heeft je huisarts het onderliggende probleem dat de kniepijn veroorzaakt snel gelokaliseerd. Groeten & beterschap! Paul

 297. Ingridwardenaar Reageer

  Sinds een aantal weken heb ik als ik mijn rechterknie diep buig een hevige pijn aan de rechterkant van mijn rechter knie. Als ik mijn knie weer normaal doe, is de pijn weer gewoon weg. Met lopen of tennissen heb ik geen last. Alleen als ik bijv. op mijn knieën ga zitten, dan doet een spiertje of pees even heel erg veel pijn. Een soort brandend, snijdend gevoel. Ga ik dan weer staan, dan duurt het heel even en dan gaat de pijn weer weg. Wat kan dit zijn?

 298. Goedemorgen Paul, Graag jouw advies over mijn knieën. Enige maanden geleden had ik steeds afwisselende pijn in de rechter knie, die bij buigen, traplopen en andere bewegingen erg pijnlijk bleef. Gesmeerd met tijgerbalsem etc., maar niks hielp. Na een aantal dagen trok het altijd weer weg. Sinds woensdag heb ik het in twee knieën tegelijkertijd. Gevolg is bijvoorbeeld dat opstaan en traplopen erg pijnlijk is. Vaak moet ik me uitrekken of drukken omdat ik de kracht niet uit m’n knieën kan halen. Sinds een halfjaar heb ik een zittend beroep. Geen intensieve sport. Kun jij mij hierin voorzien van advies?

  • Beste Maranka, Ik wil nogmaals benadrukken dat ik geen arts ben en daarmee niet de aangewezen persoon voor persoonlijke adviezen. Voor medisch advies omtrent je knieën zul je echt naar je huisarts of fysiotherapeut moeten gaan. In ieder geval heel veel sterkte en beterschap! Groeten, Paul

 299. Hallo, Ik werk al twee weken ergens waar ik heel veel trappen op en neer moet lopen. Ik heb zwakke knieën en te lang op mijn benen staan en lopen zorgt ervoor dat mijn knieën een beetje gaan opzwellen. Ik ben hiervoor wel naar de fysio geweest, daar moest ik oefeningen doen. Maar nou heb ik opgezwollen (niet heel erg) knieën en een stekende pijn in mijn knie. Stekende pijn krijg ik meestal als ik loop en het wordt erger als ik de trappen op en af loop. Ik heb wel volgende week afspraak bij de fysio, maar ik weet nou niet of ik dan moet blijven werken, ik werk namelijk elke dag fulltime. Wat moet ik de aankomende paar dagen dan doen? want het duurt nog even totdat ik naar de fysio ga. Ik heb een knieverband aangehad vandaag, maar ik heb het gevoel dat het dan erger wordt!

 300. Beste Paul, Ik heb sinds een week of 6 een probleem met mijn knie. Ik ging 6 weken geleden weer eens hardlopen. Toen ging het niet goed, ik kreeg pijn aan mijn knie (halverwege na circa 4 km) en ben verder gaan wandelen. Nu dacht ik, bah, overbelast rust nemen. De pijn heb ik ook als ik gewoon wandel. Dan doet het pijn wanneer ik de knie buig. Bij strekken voelt het als de pijn weg glijdt. Ook lijkt het als ik een schop beweging maak alsof mijn knie “losschiet”. Dit is niet zo, want dit is dan keer op keer. Eigenwijs dat ik ben neem ik natuurlijk geen rust… Ik speel ook volleybal en hier heb ik gek genoeg nergens last van. Ook heb ik in de tussentijd geskied (hoe spel je dat?), en ook op wintersport had ik geen greintje pijn. Echter, elke keer na het hardlopen heb ik 1 a 2 dagen pijn. Wat zou dit kunnen zijn? Groeten, Bart

  • Beste Bart, De pijnklachten lijken dus volledig afhankelijk van de soort beweging en de soort impact. Het is voor mij niet mogelijk om in te schatten wat dit zou kunnen zijn (band, kapsel, pees, spier, slijmbeurs, kraakbeen?). Ik zou met deze knieklacht en kniepijn absoluut even naar de huisarts gaan. Deze zal je dan indien nodig doorverwijzen naar een (sport)fysiotherapeut. Sterkte in ieder geval met de pijn in je knie! Groeten, Paul

 301. Hallo, Tot zo’n twee jaar geleden heb ik vrij intensief gesport. Ik heb daarvoor zo’n 4 jaar American Football gespeeld (dus veel vanuit een gehurkte positie). In de loop van de tijd kreeg ik steeds vaker last van een zeurende pijn die tijdens de training steeds feller werd tot ik niet meer kon. Vaak bleef de pijn enkele dagen aanhouden (wel in mindere mate). Ik ben toen gestopt en heb rust genomen. Echter na een paar maanden deed het bij één keer hardlopen (hooguit 5 á 6 kilometer) weer zeer (niet zo erg als eerst maar toch). Ik dacht zelf aan overbelasting maar dat moet na een paar maanden, laat staan 2 jaar, toch wel over zijn? De laatste anderhalf jaar heb ik op een enkele keer zwemmen na weinig gedaan aan beweging. Ben dan ook wel 10 kilo aangekomen die ik nu graag weer kwijt wil (nu 100 kilo bij 1.83 dus wel overgewicht, destijds dus ongeveer 90 kilo). Mijn vraag is of er op basis van mijn verhaal een oorzaak is te vinden of dat er signalen zijn die duiden op mogelijke slijtage in mijn knie. Ik hoop op termijn weer American Football te kunnen spelen, maar ben nu bang dat ik mijn knie mogelijk helemaal naar de knoppen werk en dus altijd last blijf houden. In het dagelijks leven heb ik nu weinig last (alleen bij langere tijd mijn benen op de salontafel leggen of zo, overstrekken dus. En de sport is het mij niet waard om een chronische blessure op te lopen. :) Wat misschien nog relevant is: tijdens het sporten ben ik in 4 jaar zo’n 20 kilo aangekomen. Dit is tussen mijn 18e en 22e gebeurd. Ik weet niet of je dan (i.v.m. je groei of zo) nog kwetsbaarder bent? Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt!Groeten, Jan

 302. Ik ben 8 maanden terug op mijn knie gevallen: vreselijke pijn en blauw en dik. Ben op de foto geweest, niks te zien… 3 maanden later in de scan ook niks te zien. De arts zegt slijmbeursontsteking. Ik wilde er een spuit in, maar dat wilde de orthopeed niet doen. Ik kan er wel mee werken, heb een staand beroep. Met zitten heb ik het meeste last. Het is net alsof er een strakke band om mijn knie heen zit en het kniegewricht voelt sinds van de week weer warm aan. Heb een verkeerde beweging met de knie gemaakt denk ik. Het ging redelijk, maar nu heb ik weer kniepijn. Wat kan ik doen?

 303. Hallo, Ik heb heel soms heel erg last van me knie, dan word ik bijvoorbeeld ineens wakker in me slaap en kan ik niet meer slapen omdat me knie dan echt pijn doet… Je voelt de pijn in je knie en dat trekt dan naar onderen, zo voelt het. Ik heb gewoon dezelfde pijn als wanneer ik net heb gelopen of m’n knie beweeg. Ik heb het er niet tussen zien staan, dus daarom reageer ik… Groetjes, Kiki

 304. Sinds afgelopen weekend kan ik mijn been niet meer verder dan 30 procent buigen. Ik krijg dan enorme pijn gelijk boven mijn rechter knieschijf. Als ik direct boven de knieschijf druk voel ik hevige pijn. Bij volledig strekken voel ik geen pijn. Ook wanneer ik langer stil heb gezeten en opsta voel ik de pijn heviger. Na kort gelopen te hebben gaat het dan iets beter. Ik kan geen duidelijke oorzaak bedenken. Ik doe lichamelijk zwaarder werk en zit vrij vaak op mijn knieen. Verder heb ik regelmatig pijnscheuten als ik op mijn knieen zit en op een bepaald punt druk/zit. Vanochtend ben ik bij mijn huisarts geweest en deze zegt dat het waarschijnlijk overbelasting is. Ik heb Voltaren Emugel (diclofenac diethylammonium) voorgeschreven gekregen. Over een kleine 3 weken ga ik op wintersport en probeer dus zo snel mogelijk te herstellen (voor zover dit mogelijk is). Herkent iemand mijn symptomen? Kan iemand mij tips geven over het doen van eventuele oefeningen om de pijn te verlichten en herstel te bespoedigen? Ik weet namelijk niet of ik wel of niet veel moet bewegen of juist rust beter is. Groet, Dominique

 305. Wonderlijk, zo veel beschrijvingen en geen enkele die op mijn klacht lijkt… Sinds een drietal weken heb ik pijn in mijn rechterknie als ik mijn been strek nadat ik bijvoorbeeld lange tijd stil heb gezeten in de trein. Ik merk het ook als ik de trap af ga. Dan heb ik wat branderige pijn onder mijn knieschijf. Mijn knie is niet opgezet. Een masseur constateerde dat mijn knieschijf er uitstekend (los) bij lag. Ik kan gewoon (trim)hockey spelen. Alhoewel, na een dag is mijn knie wel iets stijver dan anders, maar dat gaat weer over als ik rustig loop. Traplopen vermijd ik, ik hou mijn knie zoveel mogelijk gestekt en voorkom onverwachte bewegingen. Het gaat dus vooral om die vreemde, ietwat branderige pijn als ik mijn knie strek en de trap afloop. Herkent iemand dit…

 306. Hallo, Ik loop al 7 weken met een pijnlijke knie, volgens de fysio is het mijn buitenmeniscus. Advies: wel blijven bewegen en zorgen voor sterkere bovenbeenspieren. Nou is het probleem dat ik op mijn werk erg veel moet lopen; ik ben bang dat ik de knie hierdoor steeds overbelast, dus ik denk erover om een poosje niet naar het werk te gaan. Ik ben bang dat ik door het vele lopen het alleen maar erger maak. Kan iemand mij advies geven?

 307. Hallo, Ik loop nu al zeker 4 maanden met een vervelende pijnlijke knie. Het is er mee begonnen als ik op mijn knieën zat, deed mijn rechter knie pijn, kon er niet eens meer op steunen. Daarna een keer gevallen op de skeelers en nu loop ik al een poos te kwakkelen. In bed voel ik hem meestal… ik sport drie keer in de week (cardio en apparaten), maar het gekke is dat dat allemaal gaat. alhoewel ik hardlopen ingeruild heb voor wandelen. Maar als ik dan thuiskom en ik heb een poosje gezeten en ik wil opstaan, dan gaat het bijna niet… Ik hoor hem ook veel kraken en als ik mijn rondjes zwem, lijkt het wel alsof mijn knie los ligt. Net of die rammelt… De dokter zegt slijtage, dus dat is het volgens haar… Maar ik wil ’t Pieterpad gaan lopen, maar zoals die knie nu is, zakt de moed mij een beetje in de benen. En ik ben bang dat ik dat niet ga redden. Maar ik loop zo graag en wil dat blijven doen! Mijn leeftijd is 64, niet zwaar (62 kilo) en voor een kunstknie ben ik te jong! Groeten, Femke

 308. Hoi, ik ben een meisje van 15 jaar en heb al sinds mijn 12e last van mijn rechterknie (aan de binnenkant). Ik heb op wintersport wel een keer mijn knieschijf verdraaid, maar zou het kunnen dat na ruim 3 jaar, mijn knie nog steeds niet goed genezen is? Ik krijg er met de dag meer last van. Vorig jaar heb ik een MRI-scan laten maken en daar kwam niet echt iets duidelijks uit. De arts dacht dat ik een scheurtje in het midden van mijn meniscus had… Maar hij weet dat niet zeker… Weet iemand een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in knieklachten en zo? Of heeft iemand anders misschien tips? Mvg. Manon V.

 309. Hallo, Sinds vorige week heb ik pijn in beide knieën! Als ik lig voelt het als een brandende pijn aan beide kanten. Overdag voelde ik het ook wel, maar is het niet heel erg! Ik heb de knieën niet overbelast naar mijn idee… Wat zou het kunnen zijn?

 310. Hallo beste, Mijn rechter knie is met wandelen toen ik naar rechts ging blijven staan, waarna ik een krakend geluid hoorde bij mijn knie. Hij werd aan de onderkant dik. Heb nu veel pijn, kan haast niet buigen en sinds een dag of twee straalt de kniepijn uit naar mijn voet.

  • Hallo Tonnie, Veruit de meeste acute knieklachten c.q. knieblessures worden veroorzaakt door verdraaiing van de knie. In zo’n geval blijft je onderbeen staan terwijl de rest van je lichaam één kant op draait… Acute enkelklachten c.q. enkelblessures ontstaan veelal op eenzelfde of gelijksoortige manier: wanneer je voet vast blijft staan en je onderbeen één kant op draait. Door een dergelijke verdraaiing (distorsie) van de knie treedt meestal letsel van de collaterale banden (gewrichtsbanden) op. De kruisbanden kunnen inscheuren of afscheuren; een deskundig oordeel is daarom vrijwel altijd wenselijk! Heb je op dit moment niet de beschikking over een arts of fysiotherapeut, dan is koelen m.b.v. een ‘cold pack’ of handdoek met ijs raadzaam. Afhankelijk van het exacte knieletsel kun je nog maanden last hebben van een verdraaide knie. Door een plotse verdraaiing van de knie scheurt meestal de voorste kruisband, waarbij ook kleine bloedvaatjes scheuren en de knie al gauw volloopt met vocht en snel dik wordt. Daarnaast kan er een scheur ontstaan in de meniscus (meniscusscheur). De knie wordt na een verdraaiing in veruit de meeste gevallen instabiel, waardoor het voelt alsof je door je knie heen zakt. Een volledige afgescheurde voorste kruisband zal nooit meer helemaal vastgroeien, waardoor het kniegewricht altijd een bepaalde speling houdt, wat na herstel dient te worden opgevangen door versterking van de spieren rondom het kniegewricht, bij voorkeur in overleg met een fysiotherapeut. Mogelijkerwijs is zelfs een operatieve ‘voorste kruisband reconstructie’ nodig, bijvoorbeeld als je op hoog niveau sport.

 311. Ik heb al een aantal maanden last aan de binnenkant van mijn rechterknie. Als ik aan het werk ben loop ik vrij veel, om spullen te halen of wat dan ook. Na een uur of 3 begin ik steken te krijgen in mijn knieholte. En dat wordt steeds erger gedurende die dag. Als ik thuiskom en op de bank ga liggen, heb ik vervolgens een halfuur a 45 minuten een zeurende pijn aan de binnenkant van mijn rechterknie. De voet wordt dan ook stijf. Rekken en strekken lukt dan nog wel. Als ik een dag niet ga werken heb ik geen last.

 312. Reeds een hele tijd heb ik enkel ’s nachts pijn aan de beide knieën. Ik word herhaaldelijk wakker door pijn. Mijn knieën op elkaar leggen, als ik op mijn zij lig, is niet vol te houden.
  enkele dagen geleden kon ik mijn linkerbeen 2 dagen niet strekken. Door de dag loop ik zoveel mogelijk rond, dan heb ik minder pijn, maar als ik ga liggen komt de pijn terug. Kent iemand dit ook?

  • Doordat ik zo met mezelf bezig ben, vergat ik nog iets… bij deze hoop ik dit recht te zetten. Aan alle pijngenoten een goede morgen!

 313. christiaan ardesch Reageer

  Ik heb een vreemde situatie met mijn rechte knie… Wanneer ik wakker word of gewoon een tijdje niet gelopen heb, is er niets aan de hand, maar na 10 minuten begint het pijn te doen. Zo erg dat ik mijn knie niet kan buigen. Als ik ga rusten voel ik geen pijn meer en met autorijden voel ik ook niets. Wat kan dit zijn? Hij is niet dik of blauw en ik ben ook niet gevallen of zo. Het duurt nu al 2 weken dit…

 314. Hoi Paul, Ik heb een vraag. In 2010 ben ik op mijn werk van een ladder gevallen op mijn hele rechterzijde. Inmiddels ben ik geopereerd aan de schouder en afgelopen september aan mijn heup. De heup is gedaan d.m.v een kijkoperatie, dus veel tractie op dat been gehad. Na de operatie kreeg ik last van mijn knie. Op de 1e MRI was een scheur in de meniscus te zien en die is ook geopereerd, omdat ik vastliep met heup-revalidatie door de pijn in de knie. Nu bijna 2 maanden later nog steeds veel pijn in mijn knie. Na contact met de knie-arts bleek dat hij niks gedaan heeft, en maar 5 minuten in de knie heeft gekeken! Nu, na overleg huisarts, weer een MRI gehad waarop alles er goed uitzag. Maar doordat de pijn erg aanwezig is en ik ook slechter loop etc. heeft hij een intra-articulaire injectie met corticosteroïden en verdoving gegeven. Deze gaf 2 uur verlichting, maar nu is hij nog pijnlijker dan voor de injectie jammer genoeg! Ik zak erdoorheen en hij slaat zelfs op slot. Zelfs strekken van het been is pijnlijk, zowel in rust als actief veel pijn. Wel is naar voren gekomen dat mijn knie niet stabiel is, mede doordat ik een jaar “anders” liep vanwege mijn heupprobleem. Daarnaast zijn alle banden in mijn lijf te ruim. De huisarts zei dat er een stabilisatieprogramma gedaan moet worden en dat hij hoopt dat ik door de injectie net over een grens heen kan zodat de knie ook stabieler wordt, maar helaas… de pijn is niet weg. Ik vroeg me af of er nog meer mogelijkheden zijn, want ik word moedeloos langzamerhand!

  • Beste Dave, Zolang men de exacte onderliggende oorzaak van je knieklachten nog altijd niet heeft achterhaald is het moeilijk om een passende oplossing aan te wijzen. Als de kniepijn echt met je ligamenten te maken heeft, dan zul je het denk ik in de hoek van medische training of revalidatietherapie moeten zoeken. Sommigen hebben baat bij alternatieve geneeswijzen zoals chiropractie en acupunctuur ter behandeling van de pijn en functiebeperkingen van het kniegewricht. Maar nogmaals: eigenlijk zou men eerst de oorzaak van de kniepijn moeten vinden. Groeten & sterkte, Paul

 315. vorig jaar maart ben ik gevallen en heb sindsdien klachten aan de rechterknie. Op foto’s is artrose te zien, maar dat is gezien mijn leeftijd (57) niet ongewoon. In november heeft de orthopeed een injectie in de knie gezet, maar dit heeft weinig geholpen. Na ruim 3/4 jaar is de knie nog steeds blauw en aan de bovenkant dik. Er zou een slijmbeursontsteking zijn geweest aan de bovenkant, maar ik heb nooit last gehad van een warme of rode knie. De laatste tijd schieten er pijnscheuten door de knie die uitstralen naar de heup. Die scheuten komen overdag bijna niet voor, maar in rust wel; zelfs in de slaap, waardoor ik er wakker van word. Is er iemand die dit herkent en weet wat er aan gedaan kan worden? Als leek heb ik het idee dat er een klein stukje bot iedere keer een gaatje in een ader prikt, waardoor er bloed in de knieholte loopt.

 316. Hoi, Ik heb begin zomervakantie 2013 met paardrijden een black-out gehad in een bocht, en in die bocht stond een paal en ben er vol tegenaan gereden. Nu, na een halfjaar, weer pijn. Wat moet ik doen? Dijn straalt uit naar m’n onderbeen en enkel. Help!

 317. Hallo iedereen, Ik heb een vraag. Ik ben vanaf het begin van de zomervakantie gaan hardlopen en dat heb ik om de dag volgehouden tot aan het eind van de zomervakantie. Helaas heb ik op het laatst wat rustiger aan moeten doen want me ik kreeg last aan de buitenkant van me linker knie. Ik dacht dat het gewoon overbelasting was maar het is niet meer over gegaan. Sterker nog het is alleen maar erger geworden. Het begint nu ook al tijdens het fietsen en traplopen. Me knie voelt dan erg instabiel en het is een zeurende pijn die maar niet overgaat. Ik ben naar de huisarts gegaan maar zij wist het ook niet zeker. Ze dacht namelijk aan een Osgood Schlatter knie. Heeft iemand anders misschien een idee wat het is en hoe ik er vanaf kom? Alvast bedankt!

  • Beste Calvin, Tip, ga eerst langs een podotherapeut en laat naar de stand van je voeten t.o.v. je onderbenen kijken. In 9 van de 10 gevallen wordt er een afwijking geconstateerd. Dit hoeft maar heel klein te zijn om op den duur last te krijgen van je knie. Resultaat: een paar steunzooltjes die je in al je (hardloop)schoenen kunt gebruiken. En ze worden vaak ook (gedeeltelijk) door je ziektekostenverzekering gedekt. Heeft bij mij ook gewerkt! Ik zeg: doen!

 318. Beste Paul, Er zit geen zwelling in me knie, je ziet ook geen blauwe plekken of iets dergelijks. De pijn zit onder de knieschijf en ik merk dat de pijn meer aan de binnenkant van de knie zit. En dat ik nu met lopen meer last krijg. Ook de trap oplopen begint meer pijn te doen. Ik had daarvoor geen last van het knikken van mijn knie, dat is dus na het op de hurken zitten gebeurd. Wat is nu verstandig om te doen? Koelen, rust houden, gewoon blijven bewegen? Is het verstandig om te blijven wandelen? Alvast bedankt! En de Beste wensen voor 2014. Groetjes, Ilse

  • Hallo Ilse, Jij ook de beste wensen! De pijn onder de knieschijf die je beschrijft doet denken aan overbelasting van kniepezen. Het zou gerelateerd kunnen zijn aan een lopersknie (zoals je in je eerste reactie al aankaart): patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS) of anders chondromalacia: rafelen van knieschijfkraakbeen. Het vervelende is dat je geen effectief behandelingsplan kan opstellen zonder dat je de achterliggende oorzaak van je knieklachten kent. Moet je afkoelen of verwarmen? Moet je in beweging blijven of totale rust nemen? Is directe behandeling (medicatie/therapie) vereist of gaat het vanzelf over? Dat soort vragen kun je pas beantwoorden als je weet waar de kniepijn vandaan komt, dus waardoor deze wordt veroorzaakt. Persoonlijk zou ik het zekere voor het onzekere nemen en er even naar laten kijken. Nogmaals beterschap! Groeten, Paul

 319. Goedendag, Ik ben een hardloper en bekend met een rennersknie. Toen ik merkte dat ik daar een heel klein beetje last van kreeg, ben ik minder gaan trainen om dit te verminderen. Nu ging ik tijdens mijn werk op 30-12-’13 door de hurken. Ik heb minder dan 20 seconden op mijn hurken gezeten omdat ik toen een enorme pijnscheut door mijn linkerknie voelde gaan. Ik ben meteen gaan staan en kon daarna niet meer op mijn hurken zitten zonder elke keer een hevige pijn. Ik heb nu met gewoon lopen geen pijn. Als ik zit voel ik een licht zeurende pijn zoals je met een lopersknie kan hebben. Maar als ik de trap afloop voel ik een scheut pijn bij meer dan 30% buigen. Dit heb ik niet als ik de trap oploop. Dieper buigen dat 30% gaat niet zonder pijn. Het lijkt een soort zenuwscheut van pijn die weer vermindert als ik gewoon sta. Ook knakt de knie als ik hem buig. Het is helaas nog niet verminderd, terwijl ik momenteel niet train en ’s avonds rust houd. Ik loop dus normaal. Ik heb geen idee wat het kan zijn. Wie kan mij helpen? Alvast bedankt! Groetjes, Ilse

  • Beste Ilse, Bevindt de pijn zich in de knieschijf (bol/kop) of in de knieholte? En is er sprake van zwelling? De hevige pijnscheut die je beschrijft klinkt inderdaad als een zenuw in het kniegewricht die bekneld raakt. De achterliggende oorzaak van deze neurogene kniepijn kan hem in allerlei mankementen zitten: blessure/overbelasting, zwelling, scheefstand, vochtophoping, artrose, slijtage, cyste, vergroeiing, ontwrichting etc. Door al dit soort problemen kan een kniezenuw in de verdrukking komen. Ook het knakken van de knie duidt op problemen met het gewricht. Dit kan o.a. te maken hebben met kraakbeen (letsel of slijtage), de knieslijmbeurs of impingement c.q. inklemming. Eigenlijk heeft een knakkende knie zodanig veel mogelijke oorzaken dat er niet zo veel concreets over te zeggen is zonder nadere inspectie. Omdat je er hevige pijn bij ervaart, lijkt het me hoe dan ook raadzaam contact op te nemen met je huisarts. Heel veel sterkte + beterschap! Groeten, Paul P.S. Zei je knie voorheen wel vaker ‘knak’ en had je er toen geen last van of zijn de pijn en het knakken van de knie gelijktijdig opgetreden?

  • Hoi Ilse! Ik heb nog niet verder gelezen, maar na het lezen van jouw klachten ben ik ervan overtuigd exact, maar dan ook echt precies hetzelfde te hebben aan mijn knie als jij… Ben jij naar de huisarts geweest en weet jij al wat de oorzaak is? Als je reageert op mijn berichtje, krijg ik een mailtje binnen, dan weet ik dat je gereageerd hebt!

 320. Goedenavond, Vraagje: Ik sport veel en had eerst af en toe met tennissen het gevoel dat ik door de knie zakte. Geen pijn verder. Nu zak ik bij het tennissen en squashen veel vaker door de knie en wordt hij tijdens/na het sporten erg stijf. Ook heb ik gedurende de dag een zeurend gevoel. Geen erge pijn, maar ik voel het wel. Ook kan ik vrijwel niet meer overeind komen wanneer ik hurk. Enig idee wat dit kan zijn. Ik voetbal vrij fanatiek en maak me er wat zorgen over. Groeten, Frank

  • Beste Frank, Dit zou van alles kunnen zijn. Een dergelijke sportblessure zou te maken kunnen hebben met o.a. overbelasting van kniepezen, meniscusletsel, gewrichtsslijtage of een knieslijmbeursontsteking. Als deze problemen zich al langer voordoen en steeds erger worden, lijkt het me niet onverstandig om langs de huisarts te gaan. Vooral als je in de toekomst wilt (kunnen) blijven sporten. Groeten & sterkte, Paul

 321. Hai, In de eerste plaats complimenten voor de website. Verder: ik heb enorme pijn aan mijn knie- niet voortdurend maar wel bij bewegen en vooral ’s avonds is het erg. Traplopen is op dit moment nauwelijks mogelijk. Heb het eerder gehad, en zowel een arts als fysiotherapeut zei toen dat er sprake was van slijtage van het kraakbeen. De laatste gaf me een aantal oefeningen in de sportschool die hielpen. Punt is dat ik nu ook last heb van andere gewrichten: pols, enkel, schouder, bekken, maar ook van nekspieren. Allemaal niet dramatisch veel, maar toch… Ik voel het allemaal wel. Ook voel ik de rechterkant van mijn (achter)hoofd. Heb jij een idee wat ik het best kan doen? Ik denk zelf aan oefeningen (o.a. squats, maar ook legpress in gym). Goed om te weten misschien: ik ben drie maanden gestopt met zware medicatie dat op het centraal zenuwstelsel inwerkt. De arts is hierbij afgeweken van protocollen, en ik ben in een keer afgekickt. Zou dat invloed kunnen hebben? Verder heb ik een tijdje noodgedwongen op een slecht matras geslapen en heb ik veel stress gehad door een recente verhuizing. Erg bedankt voor je antwoord alvast!

  • Beste Helene, Bedankt voor je vriendelijke reactie! Kraakbeenslijtage is behoorlijk tweeledig: als je je gewrichten ontlast, door minder (intensief) te bewegen worden je spieren namelijk zwakker, waardoor je gewrichtsklachten alsnog kunnen toenemen. Je moet dus een optimale balans zien te vinden tussen het trainen van je spieren en het ontzien van je gewrichten. Dit is afhankelijk van je trainingsfrequentie, trainingsduur, trainingsintensiteit en specifieke oefeningen. Probeer sowieso oefeningen te doen met weinig impact; dus niet springen of joggen. Een crosstrainer en gedoseerde krachttraining (wat jijzelf al aangeeft) zou een goed begin kunnen zijn. Wellicht kun je een trainingsschema samenstellen met behulp van je fysiotherapeut? Overigens wel raar dat de gewrichtspijn zich op zo veel punten manifesteert. Is er al ooit röntgenonderzoek met het oog op artrose? En is je bloed gecontroleerd op reumafactoren (RF), gecitrullineerde eiwitten (ACPA) en antistoffen (ANA, CRP e.a.) met het oog op reumatische aandoeningen? Ik kan me voorstellen dat stress en medicamenten je gewrichtspijnen kunnen beïnvloeden, maar dat zal afhankelijk zijn per persoon en per medicament. Ik ben overigens geen arts, dus ik kan er inhoudelijk weinig zinnigs over zeggen. Heel veel sterkte & beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

 322. Hallo, Ik ben een meisje van 15 jaar. Ik heb al 2 jaar of langer last van mijn knie. Eerst zeiden de dokters dat het de ziekte van Osgood-Schlatter was. Vervolgens dat ik gewoon steunzolen moet dragen. Maar toch kreeg ik nog meer pijn. Ik ben ook al naar een osteopaat geweest; dit heeft wel geholpen, maar nu heb ik opnieuw last. En ik begin ook af en toe door mijn knie te schieten. Wat kan ik hieraan doen?

  • Beste Tina, Als behandeling door een osteopaat in het verleden heeft geholpen, zou je wellicht met je huisarts kunnen bespreken om opnieuw osteopathische behandeling te ondergaan. Wel raar dat je eerst de diagnose Osgood-Schlatter krijgt en deze vervolgens wordt ingetrokken. Deze aandoening is namelijk herkenbaar als een zichtbare bult onder de knie die gevoelig is en warm aanvoelt. Bovendien ontstaat ie veelal door toedoen van de groeispurt i.c.m. sporten. OS is dus behoorlijk specifiek en bovendien aantoonbaar. (bron) Als ik het goed begrijp is er geen nieuwe diagnose gesteld, toch? Je hebt steunzolen aangemeten gekregen, waarna je klachten zijn verergerd? In dat geval lijkt het me zeer raadzaam om opnieuw met je huisarts om de tafel te gaan zitten of desnoods een second opinion aan te vragen bij een “concullega”. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

 323. @Paul: Als je leest dat er sprake is van subchondraal oedeem en een kraakbeendefect tot volledige dikte en je concludeert dat er alleen een peesprobleem is, ben je inderdaad geen medicus. @Joel: Er is in jouw knie sprake van kraakbeenveranderingen, die als voorloper van artrose gezien worden. Krachttraining is het enige dat aantoonbaar zinvol is. De peesirritatie is een zgn. secundaire bevinding: wel gezien, niet van belang. Lees deze folder van het Rijnstate Ziekenhuis.

  • Beste Erik, Het is niet voor niets dat ik aangeef dat ik geen arts ben, dat ik niet de aangewezen persoon ben om MRI’s te interpreten en dat het aan artsen is om in te schatten wat er mankeert. Ik probeer mensen netjes te woord te staan en indien mogelijk te voorzien van aanvullende (dus niet vervangende) informatie. Dat doe ik puur uit belangstelling en beleefdheid. Ik concludeer bovendien niets (ik herken en benoem enkel een term), laat staan dat ik iets uitsluit door het woord ‘alleen’ te gebruiken. Een snerende opmerking lijkt me dan ook niet per se nodig. Desalniettemin, bedankt voor het te woord staan van onze bezoekers. Groeten, Paul

 324. Sinds kort heb ik bij ’t lopen opeens giga snerpende pijn en zak ik bijna door m’n knie.Het gaar om de linkerknie binnenkant/zijkant en ik moet dan voorzichtig lopen, en na een paar meter gaat het weer “normaal”. Het komt op als “poepen”. Ben lenig, maar sport niet en doe geen extreme dingen. Schrik er erg van, want komt op en zak door knie v/d pijn en zó weer niet. Heb c.a 35 jaar. geleden bij een dansshow een flinke smakkerd gemaakt doordat mijn voet met een knal omzwikte. En toen was deze knie lange tijd flink dik, maar jaren nooit meer wat gevoeld. Hoe kan dit zomaar opkomen. Het wordt nu wel frequenter.

 325. Hallo, Ik ben Lara en 19 jaar oud. Ik heb al sinds ik kan lopen last van mijn knieholtes, wat soms door trekt naar mijn kuiten. Vroeger had ik dit alleen na sporten, rennen of veel lopen. Maar de laatste jaren heb ik het steeds sneller en vaker, waardoor ik bijna elke dag pijn heb. Ook met kou buiten doet het sneller pijn. Vroeger zeiden ze dat het groeipijn is, maar dit doet zo’n erge pijn! Ook heb ik vroeger vroeger een koortsstuip gehad waar ik te lang in lag; misschien heeft dat ermee te maken? Ik heb al zooltjes gehad, maar die hielpen niet. Meerdere keren naar de huisarts enz. geweest, maar nog weten we niks. Hoop op een reactie wat ik zou kunnen doen. Groetjes, Lara

 326. MRI KNIE RECHTS – 566011R – Bevindingen: geen hydrops. Normaal voorkomen van de patellapees. Hypointense verdikking van de distale, voornamelijk laterale, quadricepspees. Normaal voorkomen van de mediale meniscus. Toegenomen signaal in de posterieure hoorn van de laterale meniscus zonder duidelijke meniscusscheur. Intact voorkomen van de voorste en achterste kruisband. Normaal voorkomen van het MCL en het LCL. Normaal voorkomen van het mediale en het laterale patellofemorale retinaculum. Onregelmatige afgelijnde partiële tot volledige dikte kraakbeendefect zonder subchondraal botoedeem centrocentraal op de laterale femurcondyl met een diameter van 7mm. Horizontaal verlopend toegenomen filiform signaal tussen het hypo-intense kraakbeen en de subchondrale beenplaat met aanliggend subchondraal botoedeem, centrocentraal op het laterale tibiaplateau. Besluit: vermoeden chronische quadricepspees tendinose. Muco de degeneratie de posterieure hoorn van de laterale meniscus zonder evidentie voor meniscusscheur. Osteochondraal lijden centrocentraal lateraal femorotibiaal. De meeste pijn heb ik tijdens het lopen bij een bocht nemen. Indien ik mijn hielen bijna tegen mijn zitvlak ophef, dan heb ik geen pijn. Ook bij stil zitten op een stoel en meestal onder de knie, zijkant been. Graag uw bevindingen. Bedankt. Graag een reactie

  • Beste Joel, Volgens mij wijst de MRI o.a. uit dat je te kampen zou hebben met een chronische peesontsteking van de vierhoofdige dijbeenspier. Ik ben echter niet de aangewezen persoon om daar uitspraken over te doen. Heb je aan de hand van je MRI-scan nog medicamenten of aanbevelingen ontvangen? Groeten en sterkte, Paul

  • Beste Paul, Bedankt voor je reactie, maar kan er ook effectief iets gedaan worden, zodat het euvel kan opgelost worden of vermindering van “pijn”? De huisdokter gaat mij enkele keren een spuit “zetten”, namelijk Adant Sodium Hyaluronate (10 mg/ml). Ken je dit product en zou het iets kunnen helpen?

  • Beste Joel, Ik ben geen medicus, dus ik ga ervan uit dat je artsen veel beter kunnen inschatten wat goed voor je is in jouw situatie dan ik dat kan. Voor meer informatie over injecties met natriumhyaluronaat kun je desgewenst dit onderzoek raadplegen. Voor zover mij bekend is, worden er overigens goede resultaten geboekt met behulp van natriumhyaluronaat. Succes en sterkte gewenst! Groeten, Paul

  • Paul, Bedankt voor de feedback. Ik ben sinds enkele jaren in het bezit van een andullatiematras, die toch het proces wat kan verlichten.

 327. Bijna een maand geleden en nog veel pijn aan de knie. Een week thuis geweest van werk, nu verder gaan werken. Alle dagen Brufen innemen en ijs erop opleggen, maar dan móét je nog een ganse nacht werken. ’t Is soms niet te doen van de pijn. Ze hebben foto’s en een echo genomen, maar het enige wat ze zagen was heel veel vocht. Ze konden onmiddellijk opereren, maar hoe zou dat aflopen als ze niet precies wisten wat eraan mankeerde? Zodoende heb ik het niet gedaan en loop ik nog altijd rond met kniepijn. Als ik lang blijf staan, zak ik gewoon door mijn knie. Ik kan wel goed mijn knie plooien, maar kan me niet gehurkt houden. Wat zou dit verder kunnen zijn?

  • Beste Tine, Kun je je herinneren wanneer/waardoor je knieklachten zijn ontstaan? Op een foto of echo is doorgaans niet te zien of hetgeen zich in de knie bevindt ‘wondvocht’ of bloed is. ‘Normaal’ vocht komt meestal door een verdraaiing, stootmoment of valmoment; hierdoor treedt veelal schade op aan een band, pees of slijmbeurs. Bloed is meestal het gevolg van een breuk (bot) of scheur (spier). In principe is het niet zeldzaam dat herstel van knieschade langer dan een maand duurt, maar als er geen verbetering in de situatie komt, lijkt het me niet verkeerd om nogmaals naar je huisarts te gaan of desnoods een second opinion aanvragen. Beterschap, sterkte & groeten, Paul

 328. Hallo, Ik heb 14 jaar geleden een brommerongeluk gehad en de jaren erna veel last van mijn knie gehad. Ook diverse keren operaties gehad aan meniscus en kruisband en dat gaat al jaren goed; tot een maand of twee geleden. Scherpe pijn af en toe aan binnenkant knie en het idee dat de knie af en toe weer “verkeerd” zit. Wat zou dit kunnen zijn?

 329. Hallo, Mijn vraag is als volgt: Ik heb al maanden last van mijn linkerknie, heb de knie toen verdraaid en dacht dat het daardoor kwam. Erge pijn aan binnenzijde van de knie en in de holte, maar nu sinds 3 dagen hetzelfde in mijn rechterknie: erge pijn op dezelfde plekken. Soms is het even wat minder om ineens weer erger terug te komen. Ik kan geen laptop op mijn schoot verdragen, ook dan doet het pijn op mijn benen. Ik draag al jaren in huis Crocks slippers, maar verwissel ze regelmatig voor nieuwe. I dacht dat het aan mijn voeten lag, maar nu heb ik een afdruk van mijn voeten genomen op papier van een orthopeut en die waren keurig en niet doorgezakt. Wat kan de oorzaak zijn van mijn pijnlijke knieën? Ik kan soms niet eens lopen. Hoop op reacties…

  • Beste Lisa, Je vraag wachtte inderdaad nog op goedkeuring, vandaar dat ik hem nog niet had goedgekeurd en beantwoord. Ik heb je andere reactie daarom verwijderd. Maakt trouwens helemaal niet uit hoor. ;) Als je je knie hebt geblesseerd, wordt je soms gedwongen te compenseren of overcompenseren met je andere knie. Dat gebeurt doorgaans onbewust en ongemerkt wanneer je de geblesseerde knie probeert te ontzien. Dit zou er de reden van kunnen zijn dat je momenteel klachten ervaart van beide knieën, maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Het komt op mij overigens ook niet helemaal aannemelijk over dat de pijn die je beschrijft voortkomt uit compensatieklachten. Anderzijds zou het ook wel weer heel frappant zijn als je knieklachten helemaal niets van doen hebben met de verdraaiing. Als ik in jouw schoenen stond, zou ik absoluut contact opnemen met je huisarts en het verhaal wat je hier hebt beschreven aan hem/haar voorleggen. Hoe dan ook: heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 330. Hallo, Ik heb al een tijd last van mijn achillespees, nu ook pijn in de knie van mijn andere been. Kan dit komen door compensatie?

  • Dat behoort absoluut tot de mogelijkheden, maar dat hoeft natuurlijk niet per se het geval te zijn.

 331. Hallo, Tijdens het zaalvoetballen was ik de bal aan het afschermen in een hoekje. Maar de tegenstander trapte op de buitenkant van mijn knie opeens ging ik na de grond en had pijn. Later stond ik op en kon moeilijk lopen. Maar hoe meer stappen ik zette hoe makkelijk het lopen weer ging. Wat zou hier het probleem kunnen zijn? Het is de linkerknie en de buitenkant ervan. Ik kan m’n knie wel buigen en strekken.

 332. Hallo Paul, Mijn dochter van tien jaar heeft haar knie gestoten tegen een ijzeren glijbaan. Hierna was haar knie dik en blauw. De week erna heeft ze tijdens het voetballen haar knie verrekt tijdens het maken van een goal. We zijn bij de huisarts geweest, en volgens haar is het een kneuzing. Na een week kan mijn dochter nog steeds niet lopen en haar been recht strekken en ze heeft vocht in haar knie. Nu weer een week verder toch maar terug naar de huisarts. Even röntgenfoto laten maken, maar hier was niks op te zien. Het is nu bijna drie weken geleden en mijn dochter kan haar knie nog steeds niet recht zetten en de knie is ook nog steeds dik en met vocht erin. Ze kan ook niet op haar been staan. Ik heb krukken voor haar gehaald om de belasting te verminderen. Zelf heb ik geen idee wat ik nu moet doen en wat er aan de hand kan zijn? Heeft iemand énig idee? Want koelen helpt ook al niet meer. Alleen voor dat moment. Graag krijg ik reacties. Groetjes, Irma

  • Beste Irma, Het zou inderdaad best een kneuzing kunnen zijn, maar er zou ook meer aan de hand kunnen zijn. Zo kan er een scheurtje in de meniscus zijn ontstaan, kan een knieband zijn ingescheurd of uitgerekt of kan de slijmbeurs geïrriteerd/ontstoken zijn geraakt. Sommige van deze mankementen zouden te zien moeten zijn op bepaalde scans, maar ze worden ook vaak genoeg over het hoofd gezien. De beste behandelingsmethode is lastig te bepalen. Soms werkt verwarmen (hot pack) het beste; soms koelen (cold pack). Soms is voorzichtig blijven bewegen bevorderlijk, maar het kan ook zijn dat totale rust (met het been omhoog) effectiever is. Hoelang is het ongeluk met de glijbaan geleden en hoelang geleden vond de voetbalblessure plaats? Je zou mogen verwachten dat een kneuzing zich binnen 4 tot 6 weken (nagenoeg) volledig herstelt. De tijdsduur/herstelperiode is enigszins afhankelijk van de ernst van de kneuzing, maar na 4 weken moet er echt wel flinke verbetering merkbaar zijn. Zo niet, dan lijkt me een van de eerder genoemde knieproblemen waarschijnlijker; dus bovenop de kneuzing. Mocht de situatie zich al langere tijd voordoen of mocht je niet serieus worden genomen, dan kun je altijd een second opinion aanvragen. Sterkte voor je dochter & groeten, Paul

 333. Hallo, Sinds vorig week heb ik erg last van mijn linker knie. Ik ben naar de huisarts geweest de huisarts heeft me doorverwezen naar de ziekenhuis voor en foto van mijn knie as woensdag krijg ik de uitslag ik heb ook nog medicatie van de huisarts gekregen dat is tegen infecties, maar dat helpt voor geen meter. Mijn knie is en beetje opgezwollen en doet pijn bij lopen, fietsen, traplopen, rekken, buigen etc. De pijn is nu tot aan mijn voet gelopen. Ik kan mijn kinderen niet op schoot hebben want dat doet pijn. Ik heb in 2009 een ongeluk gehad aan dezelfde knie; toen was mijn knie erg gezwollen en blauw-paars van kleur. Maar ik weet nou niet of het door dat ongeluk van 2009 komt of dat het wat anders is. Heeft iemand dezelfde klacht gehad of heeft iemand zo een klacht of en paar tips voor me?

 334. Ik heb sinds een jaar een scheurtje in m’n binnen meniscus, dit is vastgesteld door een MRI scan. Ik ben daar mee door blijven lopen maar heb constant een dikke knie en pijn en soms van die vreselijke pijnscheuten alsof er iemand een naald in steekt. Nu was ik weer bij de arts en die raadde mij een operatie aan. Ik woon en werk in het buitenland en heb werk waarbij ik veel sta. Daarom wil ik graag weten, wat raden jullie me aan?

 335. Hallo, Ik heb al een tweetal maanden last van mijn knie, ik weet niet zo goed wat de oorzaak ervan is, maar ik denk dat ik mijn knie een beetje heb overbelast bij een potje voetbal; in het begin was het een lichte pijn. Sinds een week is het erger geworden en het wil ook niet meer weg gaan. De pijn straalt soms zelfs door naar mijn boven- en onderbeen. Ik ben naar mijn huisarts geweest maar ze wist niet wat het zou kunnen zijn. Heeft iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn? Dank Bij Voorbaat!

 336. Ik heb een bobbel onder de knie; men noemt dat Osgood-Schlatter. Heeft u wat oefeningen voor mij?

 337. Hallo, Ik had vorig jaar opeens dat ik mijn knie helemaal niet kon bewegen. Toen ging ik het masseren en toen ging het weer, maar ik heb er nu nog regelmatig last van. Maar ik heb nu ook al vanaf zaterdag erg veel last van beide knieën en die pijn gaat niet meer weg. Ik rij paard en moest helpen met een kinderfeestje. Toen had ik opeens erg last van beide knieën, maar toen ben ik gewoon doorgelopen; 3 uur achter elkaar met af en toe stukjes rennen er tussen. Toen had ik in de avond erge last en zodra ik nu een tijdje blijf staan, zak ik eigenlijk gewoon bijna door m’n knieën heen. Dan ga ik altijd zo snel mogelijk zitten. Met het fietsen heb ik er ook last van. Mijn vader heeft vroeger de ziekte van Lyme gehad en nu heeft hij daardoor erg slechte gewrichten, waaronder ook zijn knieën. Kan het zijn dat ik die slechte knieën van hem heb? Wat kan het zijn?

 338. Ik heb sinds 3 weken erg last van de rechterknie. Ben na een week ermee naar de huisarts geweest en die geeft aan dat de binnenste knieband opgerekt is. Ik kan gewoon doorlopen en bij tijden rusten en dan is het met 2 weken over zegt hij. Nu ben ik 2 weken verder en heb het idee dat het ipv minder, erger is geworden. Kon vannacht niet slapen vanwege de pijn. Bij elke draai voelde ik het. Er zit ook veel vocht in de knie en kan hem niet geheel meer buigen. Veel rust nemen kan ik ook niet, want heb een dochtertje van 11 maanden die er vrolijk op los loopt. Ik probeer zoveel mogelijk te rusten, maar is dit echt de oplossing? Aangezien het erger wordt…

 339. Hoi, Ik heb sinds een paar maanden vreselijke pijnscheuten door m’n knie, echter zo erg dat ik niet weet waar ik het moet zoeken. Soms gaat het zomaar een week goed, maar het komt steeds weer terug. Ik voel het aankomen en dan trekt het weer weg. Verder kan ik er alles mee doen, maar om het moment is het zo erg dat het niet te harden is. Enig idee wat dit is? Op foto’s was er niets te zien. Moet nog wel in de scan…

 340. Ik ben voetballer en heb sinds kort last van mijn knie. Een tijdje terug ben ik met mijn volle gewicht op mijn knie beland. In principe viel het mee op dat moment en kon ik het er weer uitlopen. Nu bij het sliden in het veld geeft de knie een knak en heb ik erg veel pijn in de binnenkant van mijn knie. In principe kon ik altijd door voetballen en deed het even 5 minuten goed zeer. Nu is het sinds vorige week dat de rechter knie ook dikker is dan de ander. Als ik er op druk voel ik pijn op het bot aan de binnenkant. Ook kan ik mijn hak naar mijn bil niet meer helemaal strekken of er komt weer een knak. Ik loop op dit moment niet heel erg soepel en vraag me af wat dit zou kunnen zijn dat mijn knie steeds een knak geeft en dan behoorlijk pijnlijk is?

  • Beste Remco, Meestal heeft knakken iets te maken met de kraakbenige delen in je kniegewricht. Misschien dat een stukje kraakbeen is afgebroken, dat er iets tussen het kraakbeen zit of dat het gewricht een verkeerde beweging langs het kraakbeen maakt door een gescheurde of uitgerekte band, spier of kapsel. Eigenlijk kan het van alles zijn. Het lijkt me niet onverstandig om met je knieblessure naar de huisarts te gaan. Vaak geldt: hoe sneller je erbij bent, des te korter en gemakkelijker de behandeling. Sterkte, beterschap & groeten, Paul

 341. Beste Paul, Heel erg bedankt voor je reactie. Het ziekenhuis heeft foto’s gemaakt zo’n 6 jaar geleden omdat ik er steeds meer last van kreeg en die zeiden alleen dat het zacht kraakbeen is. Heb er eigenlijk nooit op door gezocht of gevraagd, was toen net 14. Maar nu werk ik in de horeca en begint het allemaal wat meer te irriteren. Niet alleen m’n knieën, maar soms ook m’n elleboog en schouders. Ben heel erg blij met je antwoord en zal eens terug gaan naar de dokter, want zoals ze zeiden: ‘veel melk drinken’, dat doe ik nu al een jaar elke dag, en het helpt me niet. Heb bijna elke dag wel klachten. Hopelijk dat ik eindelijk iets meer te weten kom nu, want dat zou me wat meer helpen met misschien eventuele genezing. Groetjes, Claudia

 342. Patricia Johnson Reageer

  Hoi, Ik ben een vrouw van bijna 52 en heb lichamelijk zwaar werk. Ik werk in de uitvaart en moet dus vaak overledenen verzorgen en opbaren. Wat dus inhoudt dat ik ze uit de koeling moet halen door middel van een speciale lift en dan rijd ik ze naar de desbetreffende rouwkamer, dus veel duw- en trekwerk. Nu heb ik eigenlijk nooit last van mijn knieën gehad, tot vandaag. Het sloop er langzaamaan in, ik voelde een beetje een trekkende pijn in mijn knieholte en nu is het bijna bij elke stap die ik verzet een stekende pijn en ik heb het gevoel dat ik elk moment door mijn knie ga zakken. Ik rijd meer dan 500 kilometer per week en is dus ook niet echt bevorderlijk hiervoor want ook dat doet pijn. Wat kan het zijn en/of wat kan ik doen? Groetjes, Patricia

 343. Claudia de Vries Reageer

  Hallo, Ik heb een vraagje, ben 20 jaar en al 6 jaar last van mijn knieën. Naar ’t ziekenhuis voor geweest en bleek dat mijn kraakbeen te zacht is en eigenlijk al versleten. Er werd mij verteld dat ik veel melk moest drinken om het op te lossen. Maar nu heb ik er nog dagelijks last van. Het komt veel overeen met artrose, maar kan dat al op mijn leeftijd? Groetjes, Claudia

  • Beste Claudia, Hebben ze je niet verteld wat de oorzaak is van je gebrekkige kraakbeenkwaliteit? Je zou toch verwachten dat ze dat hebben onderzocht en de oorzaak achterhaald… Het zou inderdaad artrose kunnen zijn, maar dat hoeft geenszins. Het zou natuurlijk van grote waarde zijn om kennis te hebben over de achterliggende oorzaak van je klachten. Overigens is artrose of osteoartrose een chronische en degeneratieve gewrichtsaandoening die geleidelijk ontstaat, langzaamaan erger wordt en niet meer overgaat. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt artrose niet veroorzaakt door ouderdom of gewrichtsslijtage. Het is een vorm van (ontstekings)reuma waarbij de kwaliteit van het kraakbeen in de gewrichten achteruit gaat. De ziekte kun je dus op iedere mogelijke leeftijd krijgen; in dit artikel kun je meer lezen over artrose. Dat je meer melk zou moeten drinken t.b.v. de kwaliteit van je kraakbeen is overigens een enorm achterhaalde aanname; in dit artikel over osteoporose kun je meer lezen over het effect van voeding(sstoffen) op botten en kraakbeen. Ik zou je willen aanraden om contact met je arts op te nemen en te vragen hoe het nou komt dat je kraakbeen van slechte kwaliteit is; dus welke afwijking/aandoening hieraan ten grondslag ligt. In dat geval kun je immers veel gerichter stappen ondernemen en (voorzorgs)maatregelen treffen. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

  • Hallo, Mijn moeder van 76 heeft al 6 weken last van haar knie (pijn vanuit de knieholte). Ook is haar been vanaf de knie en haar voet opgezwollen. Ze heeft pijnstillers en ontstekingsremmende middelen gekregen, maar nog steeds geen verbetering na 2 weken slikken. Ze kan er niet meer op lopen en is erg afhankelijk van anderen. Ik heb het gevoel dat de huisarts haar niet serieus neemt. Ze moet nu naar fysio waar ze er tegenop ziet. Ze heeft zo veel veel pijn dat ze er niet van kan slapen. Heeft iemand advies? Groet, Sanne

  • Beste Sanne, Heeft de huisarts een bepaalde diagnose gesteld of zijn vermoedens kenbaar gemaakt voor wat betreft de achterliggende oorzaak van de gewrichtsklachten van je moeder? Is er bijvoorbeeld sprake van reumatoïde artritis, artrose of osteoporose? Een oudere dame naar de fysio sturen zonder dat de achterliggende oorzaak bekend is lijkt me niet per se nuttig. Tenzij het de bedoeling is dat de fysiotherapeut een fysiotherapeutische diagnose/conclusie trekt na een X-aantal behandelingen voor eventueel vervolgonderzoek? Het lijkt me niet onverstandig om je huisarts te vragen naar zijn/haar achterliggende beweegredenen c.q. bedoelingen. Wat is de exacte hulpvraag die door hem/haar wordt gesteld aan de fysiotherapeut? Jammer genoeg ken ik maar weinig artsen die goed communiceren naar patiënten toe. Ze stellen veelal een diagnose en geven eventueel een doorverwijzingsbrief mee, maar de patiënt krijgt maar zelden uitleg over de diagnose die wordt gesteld en de stappen die worden genomen. Je blijft vaak in het ongewisse en weet zelden waar je aan toe bent of waarom je een medicijn inneemt of een behandeling ondergaat… Een stukje transparantie en verklaring zou erg fijn zijn wat mij betreft. Volgens mij is nieuwsgierigheid (dus vragen stellen aan je huisarts) een van de weinige manieren om opheldering te krijgen. Heel veel sterkte in ieder geval en beterschap voor je moeder! Groeten, Paul

 344. Beste, Gisteren, tijdens een training, heb ik met mijn knie een klap gemaakt tegen de scheenbeen van mijn tegenstander. Bij het begin had ik er nog geen grote problemen mee heb het gelijk gekoeld (en thuis ook). Maar nu heb ik zoveel pijn aan de zijkant/binnenkant van mijn rechterknie. Kan echter geen kant op; kan het nog wel buigen en streken, maar dit gaat niet pijnloos en kraakt soms. Heb hierdoor geen oog dicht gedaan en kan ook mezelf echt niet verplaatsen om dat er te veel druk op mijn knie dan staat. Nagezien mijn huisarts niet om de hoek is en ik nu echt niet kan bewegen vraag ik mijn af: wat is de beste oplossing. Moet ik toch gaan of is dit een kwestie van veel rust en koelen? Mijn knie is niet dik of opgezwollen. Gr. Diana

 345. Gisteren schoot er op de voetbaltraining ineens iets in mijn knie terwijl ik gewoon aan het lopen was. ik kon mijn been bijna niet meer bewegen, maar als ik het volledig strekte ging het eruit. Maar nu heb ik nog altijd last van mijn knie en ik kan hem niet volledig buigen. Ook kan ik mijn enkel niet meer tot bij mijn bil krijgen. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?

 346. Zo’n 10 weken geleden ben ik ten val gekomen en heb daarbij mijn rechterknie verdraaid. Na foto’s en een MRI-scan een kijkoperatie gehad waarbij ze wat rafels bij het kraakbeen hebben verwijderd. Nu kon ik voor de operatie mijn knie niet buigen. Ik had de verwachting dit wel te kunnen nadat de operatie achter de rug zou zijn. Helaas is dit niet het geval. Mijn knie lijkt op slot te zitten. Strekken lukt wel prima. De fysio zou nog contact opnemen met de orthopeed hierover. Intussen heb ik wat oefeningen gekregen om het buigen van de knie te versoepelen, maar heb niet het idee dat dit helpt. Zijn de spieren misschien korter geworden in die 10 weken tijd en moet ik deze nu weer oprekken door oefeningen te doen of zou het iets anders kunnen zijn? De fysio kon mij niet echt duidelijkheid geven…

 347. Hallo, Ik heb al zeker een jaar last van erge krampen en pijn in mijn benen (linker been is erger dan ’t rechter). Ben naar het ziekenhuis (afdeling orthopedie) verwezen voor onderzoeken. Maar helaas heeft de orthopeed mij bedankt, want hij kan niet echt iets vinden. De pijn is nu erger geworden en ik kan haast niet meer lopen. Ik word hier echt depressief van. Ik kan niet meer werken en kom de straat helaas niet meer op. Als ik naar het ziekenhuis moet, dan moet mijn zoon van 14 jaar mij begeleiden als mijn man er niet is. Wat een toestand! Ik ben zelf verpleegkundige in een academisch ziekenhuis en help met veel liefde de patiënten. Nu zit ikzelf met een ziek, pijnlijk been en de artsen kunnen niets vinden en sturen mij naar huis met paracetamol die helemaal niet helpt. Ik kan pas over een maand naar de neuroloog voor verder onderzoek. Dit is toch te belachelijk voor woorden! Heeft iemand ook pijn in de knie, heup en rug en misschien een idee wat het kan zijn?

 348. Hoi, Ik heb een vraag: 9 van de 10 keer als ik op m’n knieën ga of hurken dan als ik omhoog kom, hoor ik een harde knak en verga ik van de pijn. M’n knie gaat dan op slot en ik moet het dan forceren om hem te ploppen en dan krijg je echt enorme pijn 10-15 min… wat kan dit zijn? Ik durf bijna niet meer te bukken. :( Gr. Paul

  • Beste Paul, Het kan zijn dat de pezen en/of banden in je kniegewricht zijn verslapt. Hierdoor sluiten de uiteinden van boven- en onderbeen niet meer goed op elkaar aan. De kans is echter beduidend groter dat er problemen zijn met de meniscus. Zo kan een stukje van de meniscus in het kniegewricht terechtkomen, waardoor het gewricht “op slot” raakt. Er kan overigens oog een totaal andere oorzaak aan je knieproblemen ten grondslag liggen. Wat je het beste kunt doen is even contact opnemen met je huisarts. Groeten, Paul

  • Hi allemaal, Ik heb al een aantal maanden dat als ik een trap oploop ik ineens geen kracht meer heb en heel veel pijn en dan even moet wachten tot de pijn minder wordt om weer verder te lopen. Nu heb ik sinds 2 maanden na een beetje rare beweging, ik wilde iets oprapen, ging op mijn hurken zitten en kwam niet meer zonder hulp overeind. Sinds die dag heb ik als ik zit dat ik dan heel vlug mijn linkerbeen moet strekken, het begint dan te zeuren in mijn linker knie. Ik kan niet op mijn knie zitten, hurken, knielen, trap aflopen zonder dat ik het bijna uitschreeuw van de pijn als ik overeind kom. Er knapt ook steeds iets in mijn knie. ’s Nachts word ik wakker van de pijn als ik met een gebogen been in slaap ben gevallen en ik hem dan weer strek. Bij de dokter geweest een maand geleden… Nu moet ik licht fietsen en zwemmen, dus ik ga nu wat vaker recreatief fietsen. Het helpt niks! Het belemmert mij in mijn doen en laten, heel erg. Ik ben erg blij dat ik toevallig een automaat auto heb, want koppelen is alleen met veel pijn te doen. Ikzelf denk aan PFPS. Maar ik ben 50 en heb nooit gesport. Wel altijd heel zwaar en hard gewerkt. Nu lees ik overal dat het weken, maanden of jaren kan duren… Nou, de moed zakt me in mijn schoenen. Iedereen met pijn in de knieën heel veel sterkte, ik weet nu waar ik over praat. Groetjes Mira

  • Beste Mira, Wat een naar verhaal. PFPS is een naam die wordt gegeven aan klachten waarvan men de exacte, achterliggende oorzaak niet kan vinden, dus staar je daar vooral niet op blind. Is er al onderzoek gedaan naar de hoedanigheid van je kniepezen en knieslijmbeurzen? Groeten, Paul

 349. Hallo, Ik heb een onderzoek gehad van m’n knie omdat ik zo’n pijn heb. Nou blijk dat ik een kapotte knieschijf heb aan de achterkant. De arts zei dat het niet geopereerd kan worden en nu ben ik doorgestuurd naar de fysio, speciaal voor de knie. Mijn vraag is: ‘Gaat dit over als ze de knie inzwachtelen of moet ik maar iedere dag pijn hebben?’…

 350. Hallo, Ruim 2 maanden geleden heb ik tijdens het sporten m’n knie verdraaid (stapte van een loopband af). Heb er een poosje mee doorgelopen, dacht dat het wel over zou gaan. Na 2 weken ben ik bij de fysio geweest en deze heeft een echo gemaakt en er bleek vocht in de knie te zitten. Twee weken geleden weer een echo laten maken en er zat bijna geen vocht meer. Toch blijft de pijn in de knie. Ook maakt mijn knie tijdens het lopen en traplopen een krakend/knappend/knerpend geluid. En dit gaat niet zachtjes; klinkt zelfs vrij hard. Misschien is er iets mis met het kraakbeen??? Iemand een idee wat je hieraan kan doen? Vandaag heb ik een “dry needling” behandeling gehad in de spier boven de knie. Ben benieuwd of dit verlichting geeft. Heeft iemand misschien enig idee wat het kan zijn en wat de behandelingen kunnen zijn?

 351. Hey, Ik ben net door m’n knie gegaan en kan hem nu niet meer bewegen zonder heel erg veel pijn! Weet u wat ik hieraan kan doen?

 352. Heey, Ik heb veel last van mijn knie na een dag met wat meer doen dan normaal, In de avond kan ik dan amper wat doen. Weet u wat het is en wat ik eraan kan doen?

 353. Dag Paul, Twee jaar geleden heb ik een paar uur intensief op mijn knieën werkzaamheden verricht, waarbij ik steeds naar links en rechts moest overbuigen. Dit was op een gegeven moment zo pijnlijk, dat ik de werkzaamheden heb gestaakt. Een week later waren beide knieën enigszins verdikt. Ik bleef bewegen, veel op de crosstrainer en fiets. Ik merkte toch dat ik mijn benen niet meer volledig kon buigen, de hielen konden de billen niet meer raken, terwijl dat daarvoor geen probleem was. Bij de rechter knie is de situatie nu als vanouds, maar de linkerknie geeft nu pijn in de holte en het been is nog steeds niet volledig te buigen. De holte is niet overdreven dik. Advies?

  • Beste Robert, Ik ben geen medicus en mag je dan ook niet van medisch advies voorzien. Als ik echter bij mezelf te raden ga, zou ik al snel denken aan een slijmbeursontsteking oftewel bidknie (bursitis praepatellaris of bursitis infrapatellaris). Dit is een ontsteking van de slijmbeurzen (bursae) in je kniegewrichten. Of anders een kniepeesontsteking oftewel springersknie (patellapees-tendinitis). Ik zou je dan ook willen aanraden om -al is het maar voor de zekerheid- contact op te nemen met je huisarts voor een nadere inspectie van je knieën. Heel veel sterkte en beterschap! Groeten, Paul

 354. Beste Paul, Ik ben nu 60. Vroeger op mijn 18e mijn knieschijf gescheurd. Ongeveer 10 jaar geleden met kijkoperatie alles schoon gezogen. Kan nu sinds 3 weken nauwelijks lopen. Altijd wat snel zeurende knie; nu heftige pijn links bovenop en in de knieholte, uitstralend naar bovenbeen, heup en bil. Rusten, heel even lopen, met been omhoog en brace helpen wat. Verder om de 2 uur 2 paracetamol. Wat zou dit in godsnaam kunnen zijn? De pijn wordt met dag erger nu. Slapen gaat moeizaam…

 355. Ik heb nu al een paar maanden last van mijn rechterknie. Uiteindelijk na een bezoek aan de huisarts naar de fysio gegaan. Na mijn tweede behandeling kreeg ik ineens een hele opgezette knie en kon ik amper nog lopen. De huisarts houdt vol aan een overbelasting van de patellapees. De fysio zegt dat de reactie daar te heftig voor is. Inmiddels alweer bijna twee weken verder. De zwelling in mijn knie is afgenomen, maar inmiddels doet mijn hele been zeer. De hele dag een krampachtig gevoel in mijn voet en kuit. Iemand enig idee of er inderdaad sprake kan zijn van overbelasting, en zo ja, wat ik hieraan het beste kan doen? Rusten en lopen met krukken o.i.d of toch krachttraining voor de beenspieren?

 356. Hi, Ik heb een voorzichtige poging tot hardlopen gedaan, maar nu waanzinnige pijn onder mijn linkerknie. Fietsen lukt wel, maar kan bijna niet gewoon lopen, laat staan hardlopen. Nu lijkt het voor de hand te liggen dat dit door het hardlopen komt, daar ben ik dus ook voorlopig mee gestopt, maar hoe lang moet ik uittrekken voor herstel? Duurt dat dagen? Weken? Sinds zondag vreselijk pijnlijk; het is nu woensdag en er lijkt geen enkele verbetering te komen. :(

 357. Hai, Ik heb regelmatig pijn in mijn knie. Het is een zeurende pijn en ik krijg het vaak in de loop van de avond. De volgende dag is het meestal weer weg, maar het komt steeds vaker voor. Wat kan het zijn?

 358. Hoi… Ik heb afgelopen december een ongeluk gehad, ben aangereden door een auto en heb daar knieletsel aan over gehouden. Binnenste knieband vertoonde scheurtjes en een flinke kneuzing in het kniegewricht. Fysiotherapie gehad van februari tot juni, wat wel effect heeft gehad op kniebandletsel. Ik blijft nu nog steeds last houden van zwellingsklachten in de knieholte en van m’n aanhechtingspunten van de binnenste banden. De orthopeed en fysiotherapeut kunnen verder niets meer voor mij betekenen op dat gebied. Gezien ik een lopend en staand beroep heb, is mijn vraag wat ik aan deze klachten zelf verder kan doen en of jullie nog een oplossing weten wat te doen…

  • Beste Angelica, Voldoende rust is eigenlijk het allerbelangrijkste. Niet te zwaar of langdurig belasten en bij aanhoudende pijn een cold pack of hot pack proberen. Het kan erg lang duren voordat je je gewricht weer als vanouds kan belasten. Waarschijnlijk zal het zelfs voor de rest van je leven een zwak punt blijven. Als je zoals je al aangeeft veel moet staan en lopen tijdens je werk, kan een (tijdelijk) aangepaste functie raadzaam zijn, vooral ook als je werk fysiek gezien zwaar is. Mijn persoonlijke ervaring is dat bandenletsel vooral een kwestie is van “trial and error”. Soms werkt kou, soms warmte; soms in volledige rust op een verhoging leggen, soms voorzichtig in beweging blijven; soms verloopt het genezingsproces vlekkeloos en snel, soms gebrekkig en langzaam. Er gaan heel veel tips de rondte op het internet, maar de exacte, interne situatie is voor ieders gewricht verschillend en daarmee voor iedere persoon anders. Hoe dan ook: voorkom overbelasting en geef je knie voldoende (en bovendien regelmatig) rust. Mocht je last houden, maak dan een afspraak met je huisarts en laat hem/haar helpen om een passende oplossing te zoeken. Heel veel succes & sterkte. Groeten, Paul

 359. Hoi, Ik ben afgelopen zondag bij de eerste traptrede door mijn linkerknie geknakt, vreselijke pijn! Op maandag naar dokter geweest, die heeft Diclofenac 50 mg voorgeschreven. Ben nu één dag verder, nog steeds vreselijke pijn, ik kan niet gewoon lopen, kom alleen vooruit als ik m’n knie stijf houd. De dokter gaf aan dat het waarschijnlijk de kruisbanden zijn. Zelf vermoed ik na op internet speuren dat het weleens de meniscus zou kunnen zijn. Zal ik nu nog een week afwachten en doorgaan met pijnstillers of een nieuwe afspraak maken? Ik ben nu zeer beperkt in mijn beweging en heb veel pijn. Ik heb de knie niet verdraaid, heb alleen een pats gevoeld… Wie kan mij raad geven? Thanks!

 360. Beste, In oktober vorig jaar heb ik twee operaties ondergaan ten gevolge van de meniscus en kruisband die aan mijn linkerknie volledig gescheurd waren. Nu ben ik een paar maanden geleden weer begonnen met sporten: crosstrainen, squats, van dat soort dingen. Nu heb ik sinds kort een pijnscheut, telkens als ik bij de squats door m’n knie ga. Ook op de crosstrainer en bij traplopen voel ik dit. Het is erg frustrerend omdat ik zo graag wil sporten, maar ik ben bang dat ik het zal forceren. Nu is mijn vraag, hoort dit bij de nasleep van de operaties? Is dit tijdelijk of zou het na de volledige revalidatieperiode (9 maanden) overgaan? Graag antwoord, het zou een hele hulp zijn. Groetjes, Tine

  • Beste Tine, Ik kan hier helaas niets zinnigs over zeggen. Het is namelijk moeilijk te zeggen waardoor de pijnscheut precies wordt veroorzaakt (gewrichtsontsteking, littekenweefsel, vochtophoping, botsplintertje etc.). Het is dan ook verstandig om contact op te nemen met je huisarts. Hij/zij kan je knie onderzoeken en vaststellen wat de oorzaak van de pijn is… Of doorverwijzen naar je specialist of chirurg als hij/zij er zelf niet uitkomt. Ik zou er voor de zekerheid snel werk van maken, want -afhankelijk van de achterliggende oorzaak- kan overbelasting het probleem erger maken of zelfs blijvende schade berokkenen. Heel veel succes en beterschap. Groeten, Paul

 361. Hallo, Ik ben 3 weken geleden begonnen met Start 2 Run. Het ging vrij goed, dus de 2e week heb ik een loopanalyse laten doen in een sportwinkel en geïnvesteerd in goeie loopschoenen omdat ik lichtjes pijn kreeg in de binnenkant van de knie. Ik had gedacht dat de pijn zou verminderen, maar het is veel verslechterd! Dus ben ik gestopt met lopen. Ik neem voor dit moment Ibuprofen 400 en smeer Voltaren, maar merk nog geen verbetering. Heeft iemand raad? IJs opleggen of eerder warmte? Dokter raadplegen? Lopen? Tijdelijk stoppen of toch doorbijten?

 362. Ik heb 1,5 jaar geleden mijn knie verdraaid, wat een enorme pijn gaf en ik hoorde een krakend geluid. Toen het na een week of vier nog niet over was, ben ik naar de specialist gegaan die besloot een kijkoperatie uit te voeren. Er zat een klein scheurtje in mijn meniscus. Echter na revalidatietijd, bleef de oorspronkelijke pijn zitten. Ik stelde voor om een MRI-scan te doen. Daaruit bleek dat één van de ‘knokkels’ van mijn bovenbeen een donkere kleur had en de ander gewoon wit. Volgens de specialist betekent dit dat er vocht in het bot zit. Hij weet geen andere oplossing dan maanden op krukken gaan lopen en bovendien kan hij me niet uitleggen wat het precies is en waardoor het komt. Bij mijn andere been lijkt het, gezien de pijn die ik voel, zich hetzelfde te ontwikkelen. Wie heeft hier ervaring mee of weet een adres waar ik daar wel achter kan komen?

 363. Beste Paul, Sinds 2 weken af en toe last van re-knie. Zak er spontaan doorheen. Kon wel de trap op, maar moeizaam. Af en toe schoot de knie op slot. Ben jaren geleden geopereerd aan een fout staande knieschijf en een aantal keren aan de meniscus en rafelige knieschijf. Sinds vandaag is de knie erg dik, voelt warm aan en is zeer pijnlijk, zowel aan de voor- als achterkant. Het lijkt wel alsof de ergste pijn uitstraalt vanuit de knieholte naar kuit en knie. Ik koel nu met een icepack, maar wanneer naar de dokter gaan? Na het weekend of…? Bedankt voor het meedenken, fijn weekend. Groetjes, Animo

  • Beste Animo, Als de klachten al 2 weken spelen zou ik z.s.m. contact opnemen met de huisarts. Of je tot na het weekend kan (of dient te) wachten kan ik helaas niet voor je bepalen of inschatten. Als de pijn niet draaglijk wordt met tussenkomst van een reguliere, receptvrije pijnstiller is het wellicht raadzaam om direct contact op te nemen met de vervangend weekendarts. Heel veel sterkte en beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

 364. Beste Paul, Ik heb al jaren heel af en toe last van mijn knie. De laatste per dagen wil het helaas niet over gaan. De pijn is niet heel erg, maar ik voel het wel, voornamelijk bij bewegen en mijn been in een bepaalde positie draaien. De pijn bevindt zich aan de binnenkant (niet de achterkant). Ik heb geen overgewicht, geen ernstige valpartijen, geen zware sporten, etc. Daarnaast ben ik pas begin 20, dus ik snap er niks van. De pijn is niet hevig, maar wel telkens terugkerend. Waar kan dit mee te maken hebben? Bedankt.

  • Beste Ga, Er kan een scala aan mogelijke oorzaken ten grondslag liggen aan je knieklachten. Als ik jou was, zou ik dan ook je huisarts raadplegen. Groeten, succes en sterkte, Paul

 365. Ik had wel 2 jaar lang last van mijn knie, aan de binnenkant van de knie. De dokters konden niks vinden. De 1e keer moest ik foto’s laten maken. maar er kwam niks uit. De pijn ging niet weg, dus ging ik weer terug naar de dokter en die stuurde mij door naar de fysio. Ook dit hielp niet. Ik doe aan basketbal en mijn knie hinderde enorm. Ik ging weer terug naar de dokter en heb opnieuw foto’s laten maken. Weer kwam er niks uit en moest het vanzelf weggaan. Ik liep er al een jaar mee en het was nog altijd niet weg. Weer terug naar de dokter en ik was er nu wel klaar mee. De dokter stuurde me weer door naar een speciale fysio voor knieën. Ook dit hielp niet. Dus gingen we weer naar de dokter en nu was ik er echt klaar mee en moesten we gewoon een oplossing vinden. Ik werd doorgestuurd naar het ziekenhuis. Ik kwam uit bij een chirurg. Die vond het een raar verhaal, maar had wel de oplossing. Mijn zenuw zou verkeerd door mijn pezen lopen en bekneld zijn. Dit kunnen ze niet vaststellen omdat het niet met foto’s of iets te bekijken is. Ik kreeg verdovingsspuiten en als de pijn terug zou komen, was de kans groot dat dit de oorzaak zou zijn. De specialist zei dat het uiteindelijk alleen met een operatie te behandelen zou zijn. Deze operatie is nog niet zo bekend. Ik woon in Assen en werd doorgestuurd naar Groningen. Daar werkt een arts die de betreffende operatie doet. Ik stemde ermee in en ben nu hersteld van de operatie. Hij is me goed bevallen! Het bleek ook dat ik het tevens in m’n andere knie heb, dus morgen mijn 2e operatie. Ik kan niet wachten! Dus na 2 jaar, en heel vaak te zijn doorverwezen, ben ik eindelijk bij de oorzaak. Als je je herkent in de klachten, kun je dit wellicht ook voordragen aan je arts.

 366. Hallo, Ik heb deze avond een wedstrijd gespeeld (voetbal). Hierbij ging ik een duel aan met de tegenstander, de bal lag tussen ons in en we haalden allebei uit om de bal naar voren te krijgen. Helaas bleek zijn been sterker dan het mijne, waardoor mijn bovenbeen en knie naar voren wilden en mijn onderbeen door de klap van de tegenstander naar rechtsachter ging. Ik viel op de grond en had meteen hevige pijn. Ik ben naar de zijkant gehinkt, en eenmaal daar aangekomen heb ik gelopen (dit was pijnlijk, maar lukte wel). Het is nu een paar uur later en de pijn is alleen maar toegenomen, vooral met lopen wanneer ik het been naar voren haal/strek. Wanneer ik tussen de buitenkant van de knieschijf en het bot druk, voel ik pijn. De pijn is zeurend, maar wanneer ik mijn been te ver strek of te erg doorbuig, voel ik een steek (deze doet erg veel pijn). Heeft iemand binnen dit forum enig idee wat er aan de hand kan zijn met mijn knie? Bij voorbaat dank! Groeten, Ivo

 367. In december 2010 ben ik flink gevallen met de fiets. Ik had mijn rechterknie flink verdraaid, waardoor mijn mediale meniscus is gescheurd en zich vocht ophoopte in het bot van mijn scheenbeen. Daar ben ik aan geholpen en ik kreeg toen een heftige reactie op de operatie. Enorme zwelling door vochtophoping en zenuwpijn. Het vocht was maar moeilijk weg te krijgen uit mijn knie. Daar kreeg ik Celebrex voor. De andere knie raakte overbelast. Later bleek dat de knieschijf van mijn rechterknie versleten is. Ik ben nu bijna 44, dus dat vond ik wel wat aan de vroege kant. Mijn knieën kan ik niet meer volledig buigen en ik heb dagelijks veel pijn en ongemak. Traplopen is een ramp. Is het zinvol om naar een reumatoloog te gaan? De orthopeed destijds zei alleen dat ik maar wat moest goochelen met pijnstillers!

 368. Beste, Twee weken geleden ben ik uitgegleden op een natte vloer en op mijn linkerknie gevallen. Sedertdien kan ik niet meer op die knie zitten. Het is gewoon te pijnlijk. Ook druk net onder de knie kan ik niet verdragen. De knie plooien doet geen zeer. Wat kan dit zijn en wat kan ik eraan doen? Graag advies a.u.b.

 369. Beste, Sinds 2 dagen krijg ik een pijnscheut in mijn knie wanneer ik mijn voet niet mooi recht plaats. Telkens verschiet ik en laat ik een kreet. Verder heb ik geen pijn. De knie is iets dikker dan normaal, maar voelt niet warm aan. Heeft iemand dezelfde symptomen en hoe kan je het verhelpen? Alvast bedankt voor jullie reactie.

 370. Ik heb de laatste paar dagen heel erg veel last van mijn rechterknie, maar ik ben pas 13. Ik heb er veel last van als ik loop, maar ook gewoon als ik zit of lig. Weet iemand wat ik er aan kan doen of wat het is? Want ik wil niet graag naar de huisarts ervoor. x Fabienne

 371. Hallo, Ik heb al 3 dagen erg last van mijn knie. Ik kan hem niet buigen en ik loop zelfs mank. M’n knie (en iets boven mijn knie) is bovendien erg dik. Ik ben tevens zwanger, dus mijn huisarts heeft niet veel aandacht besteed aan mijn knieklachten. Ik weet niet of het echt mijn knie is of boven mijn knie; wat ik al heb gezegd is het vooral ook boven mijn knie erg dik. Ik kan het kniegewricht niet buigen en er helemaal niet op staan. Met kracht traplopen lukt al helemaal niet. Wat heb ik en wat kan ik eraan doen? Help, help!!!

  • Beste Fatma, Door je zwangerschap kunnen je hormoonhuishouding en mineralenhuishouding uit balans raken, wat weer resulteert een een verstoorde vochthuishouding. Zo kan het best zijn dat zich vocht heeft opgehoopt in en rondom je knie, waardoor je wordt belemmerd in je mobiliteit en pijnklachten optreden. Je knieklachten kunnen echter ook een totaal andere oorzaak hebben, dus het is hoe dan ook verstandig om -specifiek om je knie te laten onderzoeken- naar je huisarts te gaan. Heel veel succes, sterkte en geluk toegewenst, zowel met de knie als met de zwangerschap. Met vriendelijke groet, Paul

 372. Beste Gezondr, Sinds twee weken heb ik een vervelende pijn in mijn knie (zonder dat daar een bepaalde reden voor is, niet gevallen o.i.d.). De pijn zit aan de buitenzijde. Tijdens het buigen kan ik er geen stof op verdragen, maar zonder gaat het redelijk, al voelt het alsof er binnen in mijn knie het elastiek te kort is. Tijdens het sporten heb ik er geen last van, heb ook niet het idee dat het slechter of beter gaat door het sporten. Achteraf gezien waren er maanden geleden al signalen: op mijn knie zitten deed al zeer, maar ik dacht dat dit kwam door een te strakke broek rondom de knie. Ik probeer nu rustiger aan te doen en smeer met Perskindol. Dit helpt iets. Wellicht een idee wat dit kan zijn? Nog even aankijken of langs een dokter? In het verleden is een ‘jonge-meisjes’ knie geconstateerd, maar door de juiste oefeningen gaat dit prima. Met vriendelijke groet, Jolanda

 373. Beste Gezondr, Vorig jaar heb ik mijn knie verdraaid. De dokters zeiden dat ik mijn pees en spier had verrekt en dat ik gewoon rustig aan moest doen. Daarna moest ik naar de fysio, maar ik bleef maar last hebben. Toen dacht de fysiotherapeut dat ik misschien iets aan mijn meniscus had. Ik ben toen naar een dokter en orthopeed geweest, maar er was niks te zien. Van hun moest ik weer naar een fysiotherapeut. Ik blijf nog steeds last hebben van mijn knie (binnenkant, niet de onderkant) en dat is vooral tijdens het rennen/springen. Weten jullie misschien wat ik moet doen? Alvast bedankt!

  • Beste Heidi, Als de fysiotherapeut niks voor je kan betekenen en de huisarts en orthopeed je beiden blijven terugsturen naar de fysio, dan kun je desgewenst om een doorverwijzing vragen naar een reumatoloog. Zo kan er sprake zijn van een reumatische gewrichtsontsteking. Ook kan er door letsel osteo-artrose zijn ontstaan. Sommigen hebben tevens baat bij osteopathie. Al met al vind ik dat een huisarts je klachten serieus dient te nemen. Als je fysiotherapeut je terugstuurt naar de huisarts, dan zou je huisarts je niet zomaar terug moeten sturen naar de fysio. Zodoende ontstaat al snel het welbekende ‘van-het-kastje-naar-de-muur-scenario’. Je kunt nog aandringen bij je huisarts dat fysio niet werkt en dat je graag kennis neemt van de overige mogelijkheden die er nog zijn Het blijft gewoon lastig als artsen en specialisten je van hot naar her blijven sturen zonder dat ze daarbij een duidelijk doel hebben. Heel veel sterkte in ieder geval! Met vriendelijke groet, Paul

 374. Ik heb al een tijdje last aan de binnenkant (zijdelings) en achterkant van mijn knie oftewel knieholte. Elke keer als ik loop, hardloop of bodypump, komt de pijn op. Als ik niets doe heb ik geen last, maar zodra ik beweeg wel. Knie is niet dik, er zit geen cyste en doet alleen bij beweging zeer. Ik rek goed en overbelast de knie niet door zwaar te trainen. Toch gaat de pijn niet weg. Ben nu maar eens begonnen het slechte schoeisel weg te gooien. Wat kan ik nog meer doen? Rust of juist blijven bewegen?

  • Hoi Michel, Ik heb ook al vanaf begin juni pijn aan de zijkanten van mijn knie, ik ben aerobics-instructrice en geef 8 uur per week les. De pijn gaat niet weg en bovendien kan ik niet meer springen. Rust is geen optie vanwege mijn werk en ’s nachts kan ik niet slapen. De pijn trekt door naar de zijkant van mijn kuiten. Heb de dokter gebeld en hij adviseerde rust te houden en Diclofenac in te nemen. Is een beetje hetzelfde wat jij hebt…

 375. Ik heb nu ongeveer 6 maanden last van mijn knie, vooral aan de voorkant. Ook is mijn voet dan een beetje opgezwollen. Het is alleen als ik iets langer dan normaal op mijn benen heb gestaan of iets meer heb gelopen. Als ik mijn been dan buig voelt het alsof ik hem even “tegenstrek”. Weet iemand wat dit kan zijn? Of heeft iemand dezelfde symptomen?

 376. Ik heb alleen pijn in mijn knie zodra ik op mijn knieën ga zitten. Het voelt alsof ik met mijn knie in het grint zit, of op een spijkerbed. Verder geen klachten. Wat kan daarvan de oorzaak zijn?

  • Best Tineke, Ik heb daar ook last van. De podotherapeut heeft geconstateerd dat mijn benen + voeten erg beweeglijk zijn. Hiervoor heb ik zooltjes. Dit helpt wel. Alleen langer dan 30 seconden op mijn knieën zitten gaat niet vanwege te hevige pijn. U kunt het beste naar een huisarts of podotherapeut gaan, die kunnen er misschien wat aan doen. Groetjes, Sanne

 377. Ik heb ook veel last van pijn in mijn linkerknieholte en na wat lopen komt er een soort beklemming onder mijn knie. Nu lees ik veel voorkomende oorzaken van kniepijn, maar niet dat dit het gevolg kan zijn van een niet goed werkende lymfeklier in je knie. Dit geeft ook een zwaar gevoel en veroorzaakt pijn. Heeft iemand hier meer info over of eerder van gehoord?

 378. Ongeveer 2 jaar geleden ben ik gestopt met voetballen door last aan de zijkant van mijn rechterknie. Ik kon ongeveer 45 minuten meekomen en dan was het klaar en was het zeer pijnlijk, wat resulteerde in 1,5 dag moeilijk lopen. Toen maar gaan kickboksen wat prima ging, maar waarbij ik wilde hardlopen wat helaas ook niet ging. Nu kom ik niet verder dan 100 meter en dan spelen zelfs beide knieën op. Het is echt de zijkant die opspeelt. Na een dag werken (+ veel lopen) kan het nu al zelfs opspelen. Ik heb er nog nooit iemand naar laten kijken. Hebben jullie ideeën of tips? Of ontkom ik er niet aan om toch ’s naar de dokter of fysio (?) te gaan… Alvast bedankt! Vriendelijke groet, EliteVincent

 379. Dag, graag ontvang ik advies, bij voorbaat dank. Mijn knieën hebben mijn hele leven (15jaar) flink te verduren gehad. Altijd viel ik erop, met vocht, veel pijn en dikheid als gevolg. Ook zwikte ik vroeger vrij vaak om. Nu ben ik 15. Ik heb al een paar weken last van kniepijn in mijn rechterknie. Met traplopen of gewoon lopen of fietsen blijft iets steeds haken in mijn knie. Dan wrijf ik langs mijn knieschijf en na veel wrijven “zit het weer los”. Rennen lukt me absoluut niet, dan krimp ik ineen van de pijn. Deze kniepijn heb ik ook in mijn linkerknie. Daar heb ik geen klachten dat iets blijft hangen/haken. Bij lang zitten krijg ik in beide benen een vervelende tinteling. Met lang staan heb ik dit een beetje. Weet iemand wat dit kan zijn? Ik verwacht graag een bericht terug, b.v.d. Groetjes!

  • Beste Nadine, Van dit soort knieklachten is moeilijk de oorzaak aan te wijzen zonder dat er nader naar wordt gekeken. Als ik het zo lees lijkt het erop dat je kniegewrichten “los zitten”. Dit is doorgaans het gevolg van verslapte spieren, pezen, kapsels of banden, en deze verslapping kan weer het gevolg zijn van allerlei achterliggende oorzaken, zoals overbelasting, standafwijking, blessures etc. Als je kniegewricht niet van optimale kwaliteit is, kan een een botje of kraakbeendeeltje gemakkelijker uit het gewricht schieten (en daarna weer terugschieten). Dit veroorzaakt dan het knappende of krakende geluid. Het foutief bewegen van je gewricht kan tot irritatie en ontstekingsreacties leiden, wat in dat geval de oorzaak zou kunnen zijn van de pijnklachten. Naast een verzwikt kan het ook te maken hebben met een beschadiging van de meniscus, een “impingement” (inklemming) of knie-artrose. Ik raad je overigens aan om direct contact op te nemen met je huisarts. Die kan je doorverwijzen naar een specialist om foto’s te laten maken. Sterkte & groeten, Paul