Als je om welke reden dan ook twijfelt aan de mening, het advies, de diagnose of behandeling van je huidige arts, dan heb je de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een tweede arts. Sterker nog, dit is een recht dat wettelijk is vastgelegd waar je te allen tijde gebruik van kunt maken. In dit artikel lees je wat een second opinion precies is…

Wat is een second opinion?

Een second opinion wordt ook wel een tweede mening genoemd. Dat verklaart ook direct wat een second opinion is. Het is namelijk het raadplegen van een andere arts om te kijken of deze arts hetzelfde oordeel heeft als je eigen, oorspronkelijke arts. Een second opinion betreft altijd een advies over, of beoordeling van, de diagnose/behandeling van je oorspronkelijke arts en is nooit een behandeling op zich.

In welke gevallen kan ik een second opinion aanvragen?

Je kunt een second opinion aanvragen voor iedere medische behandelaar. Denk hierbij aan:

 • Iedere willekeurige arts in het ziekenhuis (chirurg, neuroloog, cardioloog, psychiater, etc.)
 • Huisarts
 • Tandarts
 • Oogarts
 • Dermatoloog
 • Etc.

Wie mag een second opinion uitvoeren?

Een second opinion dient uitgevoerd te worden door een vergelijkbare, onafhankelijke medische behandelaar. Dit betekent dat degene die de second opinion uitvoert enerzijds op hetzelfde niveau werkzaam moet zijn als je huidige arts, maar anderzijds op geen enkele wijze verbonden mag zijn aan je huidige arts. Een verpleegster mag bijvoorbeeld geen second opinion geven over het werk van een chirurg. En een huisarts mag het werk van een huisarts met wie hij zijn praktijk deelt niet beoordelen.

Waarom?

Een tweede mening wordt in de meeste gevallen aangevraagd omdat men twijfelt aan de beoordeling van de oorspronkelijke arts. Dat hoeft overigens niet altijd het geval te zijn. Zo kan een second opinion ook simpelweg worden aangevraagd om de diagnose van de eerste arts te bevestigen en meer zekerheid te verkrijgen. Als je te maken krijgt met ernstige gezondheidsklachten, dan is het bijvoorbeeld helemaal niet raar om graag een mening te willen krijgen van twee verschillende artsen. Tot slot kan het zo zijn dat je behandelend arts zelf een second opinion voorstelt om zijn eigen diagnose en/of behandeling kracht bij te zetten.

Second opinion gaat over jouw gezondheid, niet over je arts

Let op: een second opinion richt zich enkel op het toetsen van het medische behandelplan en/of de diagnose die is opgesteld door je oorspronkelijke arts. Er wordt bij een second opinion bijvoorbeeld dus niet onderzocht of je arts aardig is, of dat hij voldoende bereikbaar is. Een second opinion richt zich enkel op het beoordelen van de zorg/behandeling/diagnose die bij jouw gezondheidssituatie en -kenmerken past. Een second opinion heeft ook nooit directe gevolgen voor je oorspronkelijke arts. Hij kan bijvoorbeeld niet spontaan ontslagen worden als een second opinion afwijkt van zijn oordeel.

Second opinion is niet hetzelfde als van arts veranderen

Houd er rekening mee dat een second opinion een eenmalig bezoek aan een andere arts betreft. Hij of zij zal je situatie eenmalig beoordelen. Het is bij een second opinion in principe niet zo dat je er vervolgens voor kunt kiezen om patiënt te worden bij de arts die je van een tweede mening heeft voorzien. Dit is zelfs vaak niet mogelijk. Het is daarom goed om je af te vragen of je behoefte hebt aan een second opinion, of dat je simpelweg een andere arts wilt. Is het tweede het geval, dan is het zonde van je tijd om eerst een second opinion aan te vragen en kun je beter actie ondernemen om een nieuwe arts te verkrijgen.

Meer informatie & vragen second opinion

In het artikel second opinion aanvragen vind je meer informatie over de procedure voor het verkrijgen van een second opinion. Heb je andere vragen over een second opinion of zelf ervaring met een second opinion? Laat hieronder dan een reactie achter.

Hoe kun je een second opinion aanvragen?

In dit artikel lees je hoe je een second opinion kunt aanvragen. Je vindt op deze pagina bovendien een aantal tips om de procedure van een second opinion aanvragen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ben je nog niet bekend met een second opinion? Dan kun je er in dit artikel meer over lezen.

Geen toestemming nodig voor second opinion

Indien je behoefte hebt aan een second opinion, dan is het allereerst goed om te weten dat je van niemand toestemming nodig hebt. Het is dan ook niet per se noodzakelijk om je huidige arts te laten weten dat je een second opinion aanvraagt, hoewel dit volgens de Modelregeling arts-patiënt wel van je wordt verlangd indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Het is overigens sowieso aan te raden, omdat je na het verkrijgen van je second opinion in principe terugkeert naar je huidige arts. Je zult hem of haar dus waarschijnlijk vroeg of laat moeten informeren over de uitslag van de tweede mening, en vooraf is in zo’n geval doorgaans een stuk beter dan achteraf.

Procedure aanvragen van een second opinion

Je kunt te allen tijde een second opinion aanvragen. Zowel voor, tijdens als na een onderzoek, diagnose of behandeling. Bij het aanvragen van een tweede mening dien je altijd zelf actie te ondernemen. Tijdens het aanvragen van een second opinion doorloop je doorgaans een aantal stappen. Deze worden hieronder verder uitgelegd.

1. Praat met je huidige arts (optioneel)

Voordat je overgaat tot het aanvragen van een second opinion, is het verstandig je beweegredenen hiertoe eerst met je huidige arts te bespreken. Door je mening duidelijk met je arts te delen, geef je hem of haar de mogelijkheid om hier iets mee te doen. Ben je ervan bewust dat je arts wellicht geen idee heeft van jouw mening en gevoelens. Deze stap is absoluut niet verplicht, maar wel logisch.

2. Bespreek de second opinion aanvraag met je arts (optioneel)

Hoewel ook deze stap niet altijd verplicht is, is het raadzaam om je huidige arts vervolgens te informeren over het feit dat je een tweede mening aanvraagt. Veel behandelaars hebben een procedure voor het aanvragen van een tweede mening, en zijn in meer of mindere mate verplicht om je hierbij te helpen. Zo hebben de meeste ziekenhuizen een protocol voor het aanvragen van een second opinion waar iedere arts van het ziekenhuis zich aan moet houden. De arts kan je veel gevallen zelfs direct doorverwijzen voor een second opinion.

Het is overigens niet alleen “netjes” om je huidige arts te informeren over je stappen. Dit kan ook erg handig zijn, want een second opinion wordt een stuk eenvoudiger als je de gegevens en notities van je oorspronkelijk arts kunt meenemen. Veel artsen kunnen zelfs geen second opinion uitvoeren zonder beschikking te hebben over de gegevens van de oorspronkelijke arts. Let op: je huidige behandelaar is wettelijk verplicht jouw medische gegevens te verstrekken. Je kunt dit – indien nodig – dus eisen.

Tip: reken je niet op de medewerking van je huidige arts, dan kun je hem of haar eventueel ook schriftelijk op de hoogte stellen van je stappen.

3. Doorverwijzing & vergoeding (optioneel)

Let op: een second opinion wordt doorgaans alleen vergoed indien je een doorverwijzing hebt van een arts. Dit mag overigens ook een doorverwijzing zijn van je huisarts. Lees voor meer informatie het artikel “vergoeding second opinion door zorgverzekering“.

4. Zoek een arts voor de second opinion

Heb je tot nu toe nog geen arts gevonden voor de second opinion, dan is het nu tijd om daar werk van te maken. Je kunt zelf een arts benaderen en vragen of hij bereid is tot het verschaffen van een second opinion. Kijk gerust eens op internet rond om een goede arts te vinden. Daarnaast is het goed om te weten dat de meeste zorgverzekeringen tegenwoordig zorgbemiddeling bieden, o.a. voor het aanvragen van een second opinion. Vergeet dus niet om bij je verzekeraar te informeren naar de mogelijkheden.

5. Evaluatie second opinion

Als je je second opinion hebt ontvangen, is het in principe de bedoeling dat je terugkeert naar je oorspronkelijke arts. Je kunt de resultaten van de tweede mening aan hem of haar voorleggen. Je kunt natuurlijk ook besluiten een andere arts te zoeken, een behandeling wel of juist niet voort te zetten of het oordeel van je oorspronkelijke arts te accepteren.

Vragen of tips?

Heb jij zelf een second opinion aangevraagd? Of heb je vragen over de procedure? Laat het hieronder weten in een reactie!

Vergoeding second opinion door zorgverzekering

Een second opinion is het raadplegen van een tweede arts om de diagnose, de behandeling en/of het oordeel van je oorspronkelijke arts te toetsen. Lees voor meer informatie over de inhoud van een second opinion ons artikel wat is een second opinion. In dit artikel lees je hoe het zit met de vergoeding van een second opinion door je zorgverzekering.

Vergoeding second opinion door de zorgverzekeraar

Allereerst is het goed om te vermelden dat je het beste contact op kunt nemen met je eigen zorgverzekeraar om precies te weten te komen in welke gevallen een second opinion wel en niet wordt vergoed. De exacte voorwaarden verschillen namelijk per zorgverzekeraar. Hieronder lees je meer over de regels en richtlijnen die doorgaans worden gehanteerd.

Een second opinion wordt doorgaans alleen vergoed door je standaard zorgverzekering als je een doorverwijzing hebt voor een second opinion. Deze doorverwijzing kan je krijgen van je huidige arts, of van je huisarts.

Aanvullend verzekerd?

Ben je aanvullend verzekerd? Dan is er een goede kans dat een second opinion ook (deels) wordt vergoed zonder doorverwijzing. De exacte voorwaarden kun je opvragen bij je verzekeraar.

Het verkrijgen van een doorverwijzing

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een second opinion door je zorgverzekering, is het dus zaak om een doorverwijzing te verkrijgen voor de second opinion. De eenvoudigste manier om aan een dergelijke doorverwijzing te komen, is door deze te vragen aan de arts waar je een second opinion voor wilt krijgen. Dat klinkt waarschijnlijk nogal confronterend, maar je zult een second opinion naar alle waarschijnlijkheid toch vroeg of laat met je huidige arts bespreken (zie procedure aanvragen second opinion voor meer informatie). Artsen zijn overigens allemaal bekend met het principe van een second opinion, en lang niet iedere arts heeft een probleem met het doorverwijzen van een patiënt voor een second opinion. Het is nou eenmaal onderdeel van zijn of haar werk, dus voel je vooral niet bezwaard om het te vragen.

Mag een arts een verzoek tot doorverwijzing voor een second opinion weigeren?

Als patiënt heb je simpelweg recht op een second opinion. Dat staat in de Nederlandse wet, om precies te zijn in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Je arts moet op basis van deze wet zijn of haar medewerking verlenen. Dat betekent echter niet per definitie dat je arts je ook een doorverwijzing moet geven. Het betekent wel dat je arts verplicht is je medische gegevens te verstrekken… Maar dat helpt je niet direct om de second opinion vergoed te krijgen door de zorgverzekering.

In de Gedragregels voor artsen van de KNMG (landelijke artsenfederatie) staat echter dat een arts die is aangesloten bij deze federatie zijn of haar medewerking moet verlenen indien je een doorverwijzing voor een second opinion wil. De enige uitzondering op deze regel is een situatie waarin je arts een “zwaarwegend argument” heeft om dit niet te doen. Een voorbeeld daarvan is een situatie waarin een patiënt niet eenmaal een second opinion wil, maar keer op keer weer.

Wat als je arts niet wilt meewerken?

Volgens bovenstaande regels zijn veel artsen dus min of meer verplicht om de doorverwijzing te geven. De praktijk kan natuurlijk anders zijn. Als je arts weigert een doorverwijzing te geven, dan kun je hem allereerst wijzen op de regels. Wil hij of zij dan nog niet meewerken, dan kun je je afvragen of je überhaupt bij een dergelijke arts wilt blijven. Je zou in dat geval natuurlijk ook een klacht kunnen indienen.

Let op: ook je huisarts kan je doorverwijzen voor een second opinion

Tot slot is het goed om te weten dat je ook naar je huisarts kunt gaan om een doorverwijzing voor een second opinion (en zodoende een vergoeding) te krijgen. Je huisarts kan je dus een doorverwijzing geven voor een second opinion voor iedere arts waar je onder behandeling bent. Dit is een goede optie indien je de arts in kwestie liever niet om een doorverwijzing wilt vragen of indien deze moeilijk doet.

Vergoeding second opinion huisarts vs. overige artsen

Gezien bovenstaande, is het goed om een onderscheid te maken tussen het aanvragen van een second opinion voor je huisarts, en het aanvragen van een second opinion voor overige artsen. Het aanvragen van een doorverwijzing en dus de vergoeding voor een second opinion voor je huisarts is in de regel doorgaans moeilijker dan het aanvragen van een second opinion voor alle overige medische behandelaars. Dat leggen we hieronder nog eens uit aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld second opinion neuroloog

Stel, je wilt een second opinion aanvragen voor je neuroloog. Je hebt in dat geval twee mogelijkheden om een doorverwijzing te krijgen (en zodoende in aanmerking te komen voor vergoeding door je verzekering):

 1. Bespreek de second opinion met je neuroloog. Indien hij of zij hier geen problemen mee heeft, vraag dan om een doorverwijzing voor de second opinion zodat je (over het algemeen) voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking komt.
 2. Wilt je neuroloog niet meewerken? Dan kun je naar je huisarts gaan en daar je behoefte tot een second opinion bespreken. Stemt je huisarts hiermee in? Dan kan je huisarts je van een doorverwijzing voorzien en kun je zodoende in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekering.

Voorbeeld second opinion huisarts

Een vergoeding krijgen van een second opinion voor je huisarts is in de regel lastiger. Je hebt, net als in bovenstaand voorbeeld, natuurlijk de optie om de second opinion rechtstreeks te bespreken met je huisarts. Werkt hij mee, dan is er doorgaans geen probleem met de vergoeding. Krijg je echter geen medewerking van je huisarts, dan heb je meestal geen andere arts om op terug te vallen. Waar je bij een second opinion voor een neuroloog dus altijd naar je huisarts kunt voor medewerking, heb je deze optie bij een huisarts second opinion met vergoeding niet. Je kunt in dit geval wellicht beter overwegen om een andere huisarts te nemen.

Vragen over of ervaring met de vergoeding van een second opinion?

Heb jij wel eens een second opinion gehad en werd deze vergoed door je zorgverzekering? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Laat het hieronder weten in een reactie!

4 Reacties

 1. Ik wil niet reageren, maar heb een vraag over wie een second opinion kan/mag aanvragen. Mijn broer heeft de diagnose leukemie gekregen en in eerste instantie leek de prognose vrij gunstig. Tot de eerste kuur… en de ene na de andere complicatie zich voordeed. Nu willen wij als zusters graag een second opinion en hebben dit met onze broer besproken, waartoe hij instemde, ware het niet dat zijn vrouw dit tegenhoudt. In hoeverre is het toch mogelijk om een second opinion aan te vragen?

  • In principe kun je als patiënt zijnde alleen voor jouzelf een second opinion aanvragen. Het is in ieder geval niet zo dat je zomaar een tweede mening kan eisen voor willekeurige derden. Ik neem aan dat de meeste artsen heus wel zullen luisteren naar directe familieleden die een second opinion aanvragen in naam van patiënten die hier zelf niet toe in staat zijn, maar dan zal er de betreffende arts er 100% zeker van willen zijn dat er sprake is van medeweten en instemming van de betreffende patiënt. Als puntje bij paaltje komt, is er dus geen exacte regelgeving over wie voor wie een second opinion mag aanvragen, maar is het aan een arts om te verifiëren of de aangevraagde second opinion daadwerkelijk de wil van de patiënt in kwestie betreft. Minder abstract kan ik het helaas niet maken. Heel veel sterkte in elk geval!

 2. Hallo, Ik heb een vraagje: ik heb een ongeluk gehad en daardoor heb ik zwaar chronisch letsel opgelopen aan m’n rug, nek en heupen. Ik ben bij m’n neuroloog geweest en hij heeft een MRI-scan en CT-scan laten maken, maar daar is niks uit gekomen. Dus heb ik 2 maanden in een RC gelegen en in het ziekenhuis, maar ja, ik voel zelf dat er iets niet goed zit… Maar zij blijven maar zeggen dat er niks is. Ik ben nu 1 jaar aan het revalideren, maar ik heb alsnog zo veel pijn. Mijn neuroloog heeft zo veel voor me gedaan! Hij is een lieve man die alles doet voor z’n patiënt, maar dan nog: ik heb zo veel pijn! Ze zeggen dat het ook psychisch kan zijn. En mijn huisarts vind dat ik geen second opinion nodig heb omdat hij zogenaamd zeker weet dat ik niks heb. Ik weet niet wat ik moet doen, HELP!

  • Beste H.H, Ik heb geen inzicht in de aard van je klachten, dus daar kan ik eigenlijk niets zinnigs over zeggen. Wel verbaast het me dat je huisarts beweert dat je geen second opinion nodig zou hebben omdat hij iets zeker weet. Het is niet aan hem/haar om te bepalen of je al dan niet een second opinion nodig hebt; je hebt er simpelweg recht op. Neem eens contact op met je zorgverzekeraar om dit te bespreken of zoek een andere huisarts, voor de second opinion of desnoods blijvend. Wellicht heb je nog iets aan de informatie in dit artikel over de verschillende soorten pijn… Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.