Omdat de gemiddelde zwangerschap 40 weken duurt, is de zogenaamde ‘uitrekendatum’ vastgesteld op 280 dagen draagtijd. Als je 280 dagen zwanger bent, ben je dus uitgerekend. Als je zwangerschap langer aanhoudt dan 280 dagen, spreekt men van ‘over tijd zijn’. Hieronder vind je 4 tips als je ‘overtijd’ bent met je zwangerschap…

1. Over tijd

280 dagen is enkel een gemiddelde. Slechts 4% van alle zwangere vrouwen bevalt op de exacte uitrekendatum. Veruit de meeste vrouwen bevallen tussen week 38 en week 42 van de zwangerschap. Het is dan ook zéér waarschijnlijk en volkomen normaal als je reeds vóór of pas ná je uitrekendatum bevalt.

Sterker nog: over tijd zijn na ‘slechts’ 280 dagen zwangerschap wordt door medici niet eens erkend…

2. Serotiniteit

Als je langer dan 42 weken zwanger bent, dan ben je medisch gezien ‘overdragen’. Dit principe wordt ook wel ‘serotiniteit’ of een ‘post-terme zwangerschap’ genoemd. Ongeveer 5 tot 10% van alle vrouwen krijgt te maken met deze vorm van ‘over tijd zijn’. Als je 42 weken zwanger bent, dan bestaat de kans dat:

  • De placenta niet meer optimaal functioneert
  • De hoeveelheid vruchtwater tekortschiet
  • De toevoer van zuurstof en voedingsstoffen via de navelstreng niet langer toereikend is

Zelfs als alles goed lijkt te zijn, wordt het verdere beloop / verloop van je zwangerschap extra goed in de gaten gehouden in geval van serotiniteit. (bron)

Als de omstandigheden binnen de baarmoeder slechter blijken te zijn dan buiten de baarmoeder, dan kan er worden gekozen voor het opwekken van weeën.

3. Weeën opwekken

Zwanger-over-tijdAls een vrouw ook in week 42 van de zwangerschap niet bevalt, dan zullen in week 43 sowieso weeën worden opgewekt. Dit fenomeen wordt ook wel ‘inleiden’ genoemd en gebeurt doorgaans met behulp van:

  • Hormooninfuus (dus hormonen toedienen via de huid: intraveneus (in een bloedvat) of hypodermaal (direct onder de huid)
  • Strippen: het ‘rijper’ maken van de baarmoedermond door de vliezen ietwat losser te trekken.
  • Hormoonzalf: hormonen toedienen óp de huid

Hoe je kindje wordt ‘gehaald’ is afhankelijk van de ‘rijpheid’ (ontsluiting & weekheid) van de baarmoedermond.

4. Keizersnede

Doorgaans wordt een keizersnede uitsluitend toegepast als de kans op complicaties tijdens de geboorte groot is of als er onverwacht complicaties optreden tijdens de daadwerkelijke bevalling. Als je zwangerschap –ondanks het opwekken van weeën–  langer aanhoudt dan 42 of 43 weken, dan is een keizersnede doorgaans het enige alternatief.

Om de kans op risico’s van een te lange zwangerschap tot een minimum te beperken, word je als je 42 weken zwanger bent (sóms al iets eerder) EXTRA gecontroleerd door een gynaecoloog; ongeveer twee keer per week voert hij/zij de nodige controles uit, waaronder CTG’s van de babyharttonen en een echo van het vruchtwater.

Een té langdurige zwangerschap: tot slot…

Een gemiddelde zwangerschap duurt 40 weken, gerekend vanaf de éérste dag van je láátste menstruatie. Als je bevalt tussen de 37 en 42 weken zwangerschap wordt dat als ‘op tijd’ oftewel ‘à terme’ beschouwd. Als je 42 weken of langer zwanger bent, dan ben je ‘over tijd’, ‘overtijd’, ‘overdragen’, ‘seroon’ of ‘serotien’. Dit is het geval bij plusminus 5 tot 10% van alle zwangerschappen. De exacte onderliggende oorzaak van ‘overdragenheid’ of ‘serotiniteit’ is vooralsnog onbekend.

Na de 42e week van een zwangerschap neemt de effectiviteit / werkzaamheid van de placenta af, waardoor de ongeboren baby minder zuurstof en voedingsstoffen aangereikt krijgt via de navelstreng. Ook kan het ongeboren kind hierdoor zijn / haar afvalstoffen steeds minder goed kwijt, waardoor de baby begint in te teren op de eigen lichaamsreserves, waardoor hij/zij achterblijft qua lichaamsgroei of zelfs afvalt, hetgeen (mogelijkerwijs onnodige) stress oplevert voor het kind.

Ook de kans dat het kindje in het vruchtwater poept, neemt toe, hetgeen aanvullende risico’s met zich meebrengt. Al met al geldt: hoe beter de conditie van het ongeboren kind, des te groter de kans op een succesvolle / complicatieloze bevalling en hoe kleiner de kans dat hij/zij tijdens de bevalling in ‘foetale nood’ geraakt.

Als tijdens een verloskundige of gynaecologische controle blijkt dat de conditie van de ongeboren baby achteruitgaat of dat er onvoldoende vruchtwater aanwezig is, dan wordt de bevalling op gang gebracht middels een inleiding, veelal onder directe supervisie van een gynaecoloog en met behulp van weeënopwekkers. Mocht de baby in foetale nood terechtkomen, dan is direct ingrijpen vereist om blijvend letsel te voorkomen: keizersnede, tangverlossing of vacuümextractie. (bron + bron + bron)

Overigens ziet een baby die na 42 weken zwangerschap –of later– wordt geboren er doorgaans ánders uit dan baby’s die op tijd ter wereld komen. De huid is doorgaans droger, slapper en deels verveld. Ook ondergewicht en een te lage bloedsuikerspiegel komen voor.

En let op: als je tussen twee verloskundige en/of gynaecologische controles in merkt dat je baby minder beweegt of anderzijds minder actief / minder levendig is (= ‘minder leven voelen’), meldt dit dan direct bij je verloskundige of gynaecoloog, zodat er met spoed een aanvullende controle kan worden ingepland en uitgevoerd! (bron + bron)

Heb jij ervaring met het ‘over tijd’, ‘seroon’ of ‘serotien’ zijn van je zwangerschap? Deel jouwe ervaringen en bevindingen hieronder!

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.