Oorsuizen oftewel tinnitus houdt in dat je geluiden “hoort” die er eigenlijk niet zijn. Deze “geluiden” worden ook wel fantoomgeluiden genoemd.  De ruis die je waarneemt komt niet van buitenaf –via de gehoorgangopeningen– maar van binnenuit. Hetgeen je als geluid waarneemt is in feite een signaal dat in een zenuwbaan of het slakkenhuis van je oor ontstaat en door de hersenen onterecht als geluid wordt geïnterpreteerd.

Door deze foutieve interpretatie ervaar je een fluittoon, suizing, piep-, brom- of zoemgeluid dat er eigenlijk niet is. Als je met terugkerende regelmaat of zelfs continu last hebt van intense oorsuizingen ofwel fantoomgeluiden, dan is dat enorm hinderlijk en kwellend. In dit artikel lees je daarom hoe je oorsuizen kunt voorkomen, verhelpen, behandelen en genezen…

Hoe herken je oorsuizen?

Tinnitus is gemakkelijk op te merken en te herkennen. Het houdt in dat je geluiden waarneemt die er eigenlijk niet zijn. Het lijkt alsof je iets hoort in een geluidloze ruimte. Deze sensatie wordt door patiënten ook wel als volgt benoemd:

 • Fantoomgeluid / schijngeluid
 • Piep of ruis in je oor
 • Onverklaarbare fluittonen
 • Piepende / suizende oren
 • Raadselachtig gerinkel
 • Brommen of zoemen rond je oor

Fantoomgeluiden kunnen ervoor zorgen dat je daadwerkelijke geluiden minder goed hoort. Ze kunnen dan ook een enorme stoorzender zijn. (bron)

Oorzaken van tinnitus

Tinnitus is een geluid dat niet van buitenaf, maar van binnenin het hoofd afkomstig is. De oorsprong van een fantoomgeluid of schijngeluid kan van alles zijn. De bekendste oorzaken van oorsuizen zijn als volgt:

 • Beschadiging van je gehoororgaan
 • Afwijking van een zenuwbaan in je hersenen
 • Samentrekking van spiertjes rondom je oor
 • Ontsteking van je middenoor of binnenoor
 • Afwijkingen aan bloedvaten in je hoofd
 • Verhoogde bloeddruk
 • Bijwerking van bepaalde medicijnen (zie bijsluiter)
 • Harde oorsmeerprop in de gehoorgang
 • Problemen met de buis van Eustachius
 • Afwijking aan gehoor- & evenwichtszenuw
 • Hersenschudding of whiplash
 • Kaakafwijking of gebitsafwijking
 • Vullingen die op zenuwen (van tanden of kiezen) drukken
 • Ziekte van Ménière
 • Infecties (hersenvliesontsteking e.a.)
 • Otosclerose: verkalking van de botjes in het middenoor
 • Magnesiumgebrek: bepaalde gevallen van ernstig magnesiumtekort

Als tinnitus met je bloeddruk of aders te maken heeft, dan kan het kloppende of tikkende geluid zich voordoen in het ritme van je hartslag. Zie het artikel ‘hart in oor horen‘  voor meer informatie.

Vormen van oorsuizen

De medische term voor oorsuizen is ’tinnitus aurium’. Deze benaming komt van de Latijnse woorden: ’tinnire’ (rinkelen) en ‘aures’ (oren). Tinnitus kan zich in allerlei vormen manifesteren. De fantoomgeluiden kunnen variëren van uiterst zacht tot extreem hard en van een hoge piep tot een lage brom. Oorsuizen kan bovendien continu of slechts sporadisch optreden en zich in een of allebei de oren voordoen. Afhankelijk van de aard en oorzaak van de fantoomgeluiden, onderscheiden we de volgende vormen van tinnitus:

1. “Normale” tinnitus

Als fantoomgeluiden of schijngeluiden zonder aanwijsbare reden ontstaan en niet kunnen worden genegeerd, dan spreekt men ook wel van “normale” tinnitus. Deze vorm van oorsuizen kan allerlei oorzaken hebben, maar ontstaat in de meeste gevallen door langdurige blootstelling aan extreem harde geluiden. Het kan om geluiden gaan in een bepaalde werksituatie (constructie e.a.), maar ook om het veelvuldig en intensief beluisteren van muziek via een koptelefoon.

2. Piepstress

De term ‘piepstress’ wordt vooral in de uitgaanswereld gehanteerd en staat ook wel bekend als disco-tinnitus. Misschien ken je de sensatie wel… Je bent een avond gaan stappen, en in de kroeg of discotheek stond de muziek extreem hard. De volgende ochtend sta je op met een piep in je oor. Piepstress verdwijnt doorgaans vanzelf na de nodige rust. Als je je oren echter regelmatig aan harde geluiden blootstelt, kan de tinnitus blijvend (chronisch) worden.

3. Chronische tinnitus

Eén op de drie volwassenen ervaart tonen die niet afkomstig zijn van een externe bron. Fantoomgeluiden verdwijnen meestal na een aanzienlijke periode van gehoorrust. Wie zich echter te vaak en te langdurig aan te harde geluiden blootstelt, loopt het risico dat de tinnitusklachten nooit meer verdwijnen. Deze blijvende vorm van oorsuizen wordt ook wel ‘chronische tinnitus’ genoemd.

4. Onwaarneembare tinnitus

Er zijn mensen die fantoomgeluiden niet bewust waarnemen omdat ze worden overstemd door echte geluiden. Als oorsuizingen zich voordoen zonder dat je het merkt, dan spreekt  men ook wel van ‘onwaarneembare tinnitus’. Onbewuste oorsuizingen kunnen er desalniettemin voor zorgen dat er gehoorverlies optreedt. Op een gegeven moment kan iemand zich bewust worden van de schijngeluiden; deze komen dan luider en duidelijker door. Men spreekt pas van “echte” tinnitus als geluiden niet langer kunnen worden genegeerd. (bron)

5. Ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière houdt in dat oorsuizingen ontstaan door problemen met het binnenoor. Men spreekt pas van de ziekte van Ménière indien er sprake is van de volgende 3 symptomen: oorsuizen, slechthorendheid en aanvallen van draaiduizeligheid. Bovendien mag er geen andere aanwijsbare reden zijn voor de zojuist genoemde klachten.

6. Subjectieve tinnitus

In de meeste gevallen is oorsuizen alleen waar te nemen door de patiënt zelf. In dat geval spreekt men ook wel van ‘subjectieve tinnitus’. Voor subjectieve tinnitus is zelden een oorzaak aan te wijzen, en het kan zodoende niet worden behandeld met medicatie. De beste manier om van deze vorm van tinnitus af te komen, is het verleggen van je aandacht. Probeer je zoveel mogelijk te focussen op echte geluiden, en de fantoomgeluiden zullen naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen.

7. Objectieve tinnitus

‘Objectieve tinnitus’ houdt in dat oorsuizingen ook door anderen kunnen worden gehoord. Zo kan een KNO-arts fantoomgeluiden meten en waarnemen met behulp van specialistische instrumenten; bijvoorbeeld als tinnitus ontstaat vanwege spiersamentrekkingen of kloppende bloedvaten. In zeldzame gevallen van objectieve tinnitus kan medicatie of een operatieve ingreep de fantoomgeluiden c.q. schijngeluiden volledig verhelpen.

Tinnitus behandelen & genezen

Er zijn slechts weinig effectieve methodes om tinnitus te verhelpen. Vaak dient de oplossing te worden gezocht in afleiding. Als je je aandacht richt op geluiden, dan hoor je die geluiden steeds duidelijker en wordt het steeds moeilijker om ze te negeren. Zo hoor je het tikken van de klok uitsluitend als je je erop concentreert. Als iets anders echter je aandacht opeist, dan zal het tikken van de klok je niet meer opvallen. De bekendste behandelingswijzen bij oorsuizen zijn als volgt:

 • Bètahistine (ter bevordering van de doorbloeding van het oor)
 • Tinnitus Retraining Therapy (TRT)
 • Geluid naar de achtergrond dwingen middels geluidsverrijking
 • Ontspanningsoefeningen zoals yoga, meditatie e.a.
 • Hoortoestel (gehoorapparaat) om het gehoor te bevorderen
 • “Tinnitus-maskeerder” (apparaatje om tinnitus te  verbloemen)
 • Tinnitus-operatie (in Antwerpen en Groningen) (bron)

Zie ook het artikel ‘Hoge piep in oor: oplossingen

Update: Neurostimulatie/neuromodulatie ter behandeling van tinnitus

Soms is tinnitus het gevolg van verminderde impulsen vanuit de gehoorzenuw via de hersenen. Het mogelijke gevolg hiervan is dat de auditieve cortex (de hersenschors die verantwoordelijk is voor je gehoor) op eigen initiatief geluiden gaat produceren. Deze fantoomgeluiden variëren van een licht gesuis of gebrom tot uiterst hinderlijke pieptonen. In bepaalde gevallen kan neurostimulatie (Akoestische CR® Neuromodulatie) dan uitkomst bieden… Neurostimulatie ter behandeling van tinnitus is een nieuwe, innovatieve techniek die specifieke geluidsfrequenties kan blokkeren door gehoorzenuwen ‘op het verkeerde been te zetten’.

Neurostimulatie tegen oorsuizen wordt ook wel “Acoustic CR® Neuromodulation” genoemd. Het is een vorm van neuromodulatie die specifiek wetenschappelijk onderzochte tonen kan aanpakken. De therapie wordt uitgevoerd met een “NTR T30 CR® Neurostimulator”, een apparaat dat uitsluitend geschikt is voor personen boven de achttienjarige leeftijd met een zogeheten tonale en subjectieve tinnitus. Dit betreft een zuivere toon of piep in het oor die chronisch (langer dan 6 maanden) aanhoudt en NIET het gevolg is van een aanwijsbare afwijking, aandoening of ziekte.

Allereerst wordt vastgesteld welke toon/geluidsfrequentie de betreffende tinnituspatiënt precies waarneemt.  Vervolgens wordt hij/zij via twee oortjes blootgesteld aan twee tonen boven en twee tonen onder de ‘eigen suis’. Deze neuromodulatie vindt gedurende enkele maanden 4 tot 6 uur per dag plaats met behulp van de Acoustic CR® Neurostimulator, wat ervoor zou moeten zorgen dat de zenuwcellen een ‘reset’ ondergaan. Verscheidene KNO-artsen zien toekomst in deze tinnitus-behandelmethode. (bron + bron)

Hoorspecialist Beter Horen is de eerste (en vooralsnog enige) in Nederland die deze innovatieve tinnitusbehandeling op basis van Akoestische CR® Neuromodulatie toepast; de behandeling werd in 2015 gestart in samenwerking met de KNO-afdeling van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen.

Update: piep in huis

Een klein stukje persoonlijke ervaring: ikzelf neem hele hoge geluiden waar en twijfel daardoor regelmatig of ik op een bepaald moment daadwerkelijk iets hoor (omgevingsgeluid) of dat het een fantoomgeluid (oorsuizing) betreft. Als ik bij mensen thuis ben, hoor ik bijvoorbeeld zeer regelmatig hoge fluittonen, suizingen, piepjes etc. Vaak verschijnen en verdwijnen ze wanneer ik de hoek van mijn hoofd wijzig; dus draai met mijn nek. In dat geval kan ik er donder op zeggen dat het geen fantoomgeluid is, maar een heel hoog geluid dat wordt veroorzaakt door elektronische apparatuur. In de meeste gevallen is het bij mij een:

 • Adapter (van een monitor, printer, externe harde schijf, et cetera.); verdwijnt wanneer je de stekker eruit trekt
 • Monitor (van pc) verdwijnt wanneer je de monitor aanzet als hij uitstaat en vice versa
 • Speaker (box, speakerbox, subwoofer, versterker etc.); meestal door verkeerde aansluiting, plaatsing of defect van apparatuur
 • Hardeschijf (harde schijf, harddisk, HD, hard disk drive, HDD); meestal door ouderdom en een slechte rotatiebalans; stopt als de HD wordt ‘geëject’

De extreem hoge tonen die ik hoor worden in mijn ervaring door niemand anders waargenomen; heel sporadisch als ik er iemand expliciet op wijs. Houd er dus rekening mee dat ogenschijnlijke oorsuizingen niet altijd fantoomgeluiden zijn die in hersenen of in het akoestisch systeem van het gehoororgaan ontstaan… Soms zijn het toch omgevingsgeluiden die je oppikt omdat je gehoorbereik relatief groot is qua frequentie (aantal duizenden trillingen per seconde (hertz)).

Voorheen dacht ik juist dat ik heel erg slecht hoorde, voornamelijk omdat ik in cafés en dergelijke mensen heel slecht kan verstaan en gesprekken nauwelijks kan volgen in rumoerige ruimtes. Maar na een gehoortest (piepjestest) blijkt mijn gehoor uitstekend te zijn. Nu ik er actief op let, blijk ik inderdaad niet slecht te horen, maar mijn gehoor veeleer moeilijk te kunnen focussen.

Iedere stoorzender komt kraakhelder binnen, waardoor er al snel een kakofonie aan geluid ontstaat. En als er dan ook nog (extreem) hoge tonen bij zitten, dan is het concentreren of scherpstellen van mijn gehoor niet of nauwelijks te doen. Na een avondje intens luisteren/focussen (concert, café, feestje etc.) heb ik trouwens gegarandeerd één of enkele dagen hevige tinnitus.

Er zou dus best weleens een verband kunnen bestaan tussen het waarnemen van hoge tonen (plus focusproblemen) enerzijds en tinnitus anderzijds. Misschien dat sommigen iets aan deze info hebben. Groeten, Paul

Tot slot

Oorsuizen gaat in de meeste gevallen samen met gehoorverlies.  Sterker nog: veel tinnitus-patiënten kunnen de fantoomgeluiden juist waarnemen omdat externe geluiden steeds minder goed worden gehoord. En hoe slechter je gehoor wordt, des te opvallender de oorsuizingen worden. Het is dan ook verstandig om eens langs je huisarts of KNO-arts te gaan als je vaak last hebt van oorsuizen.

Heb jij vragen of opmerkingen m.b.t. tinnitus oftewel oorsuizen? Deel hieronder je reactie, ervaring en visie!

392 Reacties

 1. Ik heb tinnitus sinds 2015 aan de linkerkant van mijn hoofd. Plotseling ontstaan. Tot 2018 alleen een akelige ruis. ‘s-Morgens altijd bij het opstaan het ergst, dan wordt het soms na enige tijd minder in de loop van de dag. Als ik overdag een dutje doe dat steekt het weer volop op en blijft de hele dag aanwezig. In 2019 kreeg ik er sudden deafness bij. Ik hoor niks meer met mijn linkeroor. Ik heb een cross gehoorapparaat. Dit helpt niet tegen de tinnitus. Ik doe 2 x per dag 20 minuten ontspanningsoefening TM. Soms verdwijnt dan de tinnitus en is het bijna helemaal stil in min linkeroor. Aanbevelingswaardig!

 2. Ik heb een zware brom in mijn rechter oor. Wat ik niet begrijp is, dat alle “specialisten” zoals KNO artsen je meteen wegsturen met de conclusie “Is Tinnitus, dus niets aan te doen” terwijl er zo veel behandelbare mogelijke oorzaken zijn. Het lijkt er op dat er een collectieve onwil is om een patiënt met gehoorproblemen ècht te helpen… Zijn er misschien ook door de ziektekostenverzekeraars vergoede specialisten die wèl zoeken naar de echte oorzaak en die ook werkelijk behandelen? Ik heb er nog geen kunnen vinden…

 3. Beste allemaal. Ik heb sinds 3 weken last van oorsuizen. Het is een zachte pipe aan mij rechteroor. Ik geef het een 2 uit 10. Bij mij gaat het op en neer. Dan is het 3 a 4 dagen weg, en dan weer 3 a 4 dagen aanwezig. In de dagen dat het aanwezig is verschild het ook op de dag. Vaak vanaf 3 uur tot de volgende ochtend is het weer weg. Ik ben bij de kno arts geweest en die heeft medicatie gegeven waar ik nu bijna klaar mee ben. Help voor mijn gevoel niet moet volgende week terugkomen om te kijken of het geholpen heeft. Zo niet dan gaan ze verder zoeken. Ik kan het beïnvloeden met mijn kaak en nek. Ook ben ik van kleins af aan chronisch verkouden. Adem altijd door mijn mond. Zijn er meer mensen die de tinnitus hetzelde ervaren als ik. Dat het soms dagen weg is en dan komt het weer terug. En kan het miss door die chronische verkoudheid komen? Groeten tell, 36 jaar

 4. Graag wil ik nog een reactie plaatsen hier. Onlangs was er nog een uitzending van MAX met Sanders de Kramer, die een ernstige vorm van tinnitus heeft. Ook schijnt Martine van Os het te hebben.
  Ik heb naar aanleiding van een tekenbeet ook heel ernstige tinnitus opgelopen een aantal jaren geleden. Dat de tekenbeet de oorzaak was, bleek pas achteraf. Ik kreeg binnen een korte tijd ineens een piep ofwel een voortdurende gelijke hoge toon te horen. Ik dacht eerst dat het iets in huis was, maar het bleek in m’n hoofd te zitten. Een afschuwelijke constatering. Het was ook vrij hard. Ik kon niet meer goed functioneren, kreeg er stress door was zenuwachtig en had er veel verdriet om. Ik dacht zelfs dat ik het niet erg zou vinden niet meer lang te hogen leven.
  Ik heb alle artsen bezocht … alle disciplines … alles opgezocht en bekeken. Ik begreep de oorzaak niet. Maar toen een arts in het ziekenhuis ineens zei of ik misschien ook door een teek gebeten was, zei ik dat dit klopte. I, had een tekenbeet gehad en de huisarts wimpelde dat weg. Ik kreeg geen medicijnen, want hij wilde niet iedereen steeds maar antibiotica voorschrijven. Die andere specialiste echter wel. Ik kreeg zelfs heel veel … een gigantische portie doxycicline. Een sterk antibioticum ook tegen borelia (de spirocheet bacterie van Lyme).
  Ik herstelde van allerlei klachten en … ook van van m’n tinnitus. Heel langzaam verdween de pieptoon in m’n hoofd. Na een aantal weken. Na enkele maanden was het weg. Verdwenen. Ik kon het bijna niet geloven. Deze duivelse toon was weg en ik had een deel van m’n leven weer terug.
  Ik wil graag hiermee duidelijk maken, dat het dus kan. Dat er toch een bepaalde oorzaak kan zijn. En inmiddels weet ik ook dat Lyme, de ziekte die een teek kan veroorzaken, dit kan bewerkstelligen. Ik ben zelf universitair geschoold chemicus en weet ook redelijk veel van fysiologisch chemische. De ziekte van Lyme veroorzaakt bij veel mensen bromtonen, pieptonen en vergelijkbaar. Denk dus ook eens hieraan als u tinnitus hebt.
  Ik hoop dat mensen iets aan mijn reactie hebben.
  HAMM

 5. beste,
  ik heb een onsteking van de bovenste luchtwegen en sinds enkele dagen, zeven, een tinnutis, hoge fluittonen, zeer dominant, constant. (kan niet slapen)
  Was een dag veel minder en kon toen wel slapen.
  Ik slik regelmatig diclofenac, retard, 75 gr, omwille van onsteking monnikskapspier.
  Zou het kunnen dat de tinnutis wordt uitgelokt, bijwerking van diclofenac?
  Ik bedoel, de diclofenac die dus door de verkoudheid, problemen met de buis van eustachius geeft? Dank u wel om te antwoorden.

 6. Sinds een week oorsuizen (bromgeluid als of er een koelwagen ver weg staat te draaien). Nu ook geen lage tonen meer hoorbaar. Als er een zware motor / auto langsrijdt, hoor ik wel de banden die over het asfalt gaat. Maar het motorgeluid verandert in dichtslaan van de oren en een zwaar bromgeluid. Mensen hoor ik wel, maar lijken ver weg te staan. Ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar heb al jaren schouderklachten en nekklachten en ben 17 dagen geleden gestopt met roken, waarbij ik merk dat er lichamelijk ook dingen veranderen. Gebruik nu neusspray en Audispray, maar niks lijkt te helpen.

 7. Mabel — De neuroloog (UMCG) had bij bij tinnitus vastgesteld d.m.v. een MRI-scan na plotselinge doofheid. Mijn klachten waren eerst draaiduizeligheid bij wakker worden en dat herstelde zich na ongeveer 10 minuten. Dan bleek de duizeligheid plots over. Kwam eerst bij huisarts terecht, oor werd uitgespoten, bleek toch nog steeds doof te zijn en had last van evenwichtsstoornis van een week. Ik trok steeds naar een kant toe, daarna naar de KNO-arts en hij kon geen diagnostiek stellen. Hij zei, vermoedelijk in de hersenen bij de lupus. Daarna naar de neuroloog daar ik ook hinderlijk last had gezien het feit behalve de plotselinge doofheid hoorde ik ook mijn hartslag in mijn dove oor. Uitslag MRI-scan werd bevestigd dat bij de lupes (in de hersenen) loopt vlakbij een arterie (bloedvat) die wat is uitgezakt en die tikt (gelijk met de hartslag) tegen de gehoorzenuw en is daardoor beschadigd en wat de plotselinge doofheid heeft veroorzaakt het kan gebeuren dat het kloppen van de hartslag vanzelf volledig kan verdwijnen. Dat is ook werkelijk na enige jaren volledig verdwenen. De doofheid is niet helemaal meer doof, ‘k hoor wel een geluid echter ‘k kan niet horen wat ze zeggen. Daar ik dit niet eerder heb gelezen, vond ik dit wel een vermelding waard. M.a.w zo ontstond mijn tinnitus.

 8. hallo ik heb een piep die niet altijd maar gewoon soms en dan hoor ik het een uur of zo ik heb het in mijn rechter oor en als het stil is en als ik er op let hoor ik het. wat kan ik er tegen doen???

 9. Tinnitus gekregen na de nasleep van een aanranding in 2014. Gehoortest lukt niet goed want de piepjes worden overstemd. Heb ook het idee dat het niet interessant genoeg is om onderzoek naar te doen. Slaap superslecht, word wakker van de herrie: een hoog gegier (beide oren) en als bonus hoge piepen en droogtrommel gebrom. Het is om gek van te worden…

 10. hoi, ik neem tegen het oorsuizen (piracetam eg 1200 mg + bio biloba 60mg 3 X daags ) mn’ oorsuizen is veroorzaakt door een keelontsteking, combinatie van deze 2 ingrediënten zal binnen een maand of drie moeten uitmaken als het een goede combinatie was.

 11. Hoi allen, Heb al jaren last van Tinnitus en linker oor overgevoelig. Als kind vaak oorontsteking en later ook veel uit geweest. Eerst zonder later met oordoppen. Na de tandarts (boren slijpen) altijd meer last van. Na vliegen ook. Snel last van oorpijn in linker oor maar vaak in dag of 2 weg. Linker oor wordt soms een beetje vocht achter trommelvlies gezien. Had hier eerst Nasonex voor tot deze veranderde en pijn deed aan mn neus. Nu heb ik v/d week (woensdag) een MRI gehad en had oorkappen op. Oordoppen waren niet nodig volgens radioloog (ze moest communiceren met mij). Erna wat moe en duizelig maar in avond oorpijn links en meer oorsuizen. Suizen neemt af naar normaal. Hartslag in oor neemt ook af. Of komt dat ik minder gestresst ben. Was erg boos op mezelf en radioloog. En angstig voor de tinnitus en hyperacusis. Nu nog last van oor en tinnitus op voorgrond. Moet weer mindset vinden dat tinnitus naar achtergrond gaat. Was bijna weg, ondervond geen last meer van op sommige periodes na. Ik las hier dat iemand een maand oorpijn had en daarna 90% minder. Hoelang moet een oor genezen? heb niet dat ik minder hard hoor… Nog tips? Gebruik weer Otalgan en Nasonex, dokter zag wat vocht links achter trommelvlies (klein beetje).

  • Hallo, ik heb al een paar weken ontzettend last van gepiep in mijn oor wat ik alleen hoor in stilte en ik weet nou niet zo zeker als ik tinnitus heb. Het begon toen ik op het aller hardst muziek draaide op mijn koptelefoon. Bijna elke dag wel maar soms iets zachter, dus uiteindelijk was ik klaar met muziek luisteren en een paar minuten later stond ik op en kreeg ik een rare gevoel in mijn hoofd en pas daarna geruis en gepiep, en daar schrok ik erg van. Nu ben ik bang dat dit een ritueel blijft en heb ik ook niet de motivatie om naar de huisarts te gaan omdat ik al vaak hoor van andere mensen dat ze zeggen “leer er maar mee leven” dus ik vraag me eigenlijk af of het wel weggaat of even stopt misschien wel medicijnen ervoor. Want ik ben maar 14 en hoe zou ik moeten consenteren op school!?

 12. Hallo, sinds een korte tijd heb ik ook last van ‘gezoem’ in mijn oren. Het begon allemaal met een gebroken nacht, ik had een mug op mijn slaapkamer en die heeft me met zijn zoemen de hele nacht wakker gehouden. De dag daarna heb ik hem weten te pakken. Maar vanaf dat ik de mug te pakken had, begon het gezoem in mijn rechteroor. Ik hoorde het eerst bijna de hele dag. Na een paar dagen hoorde ik het alleen nog maar ’s nachts als het rustig was, al die tijd alleen maar aan mijn rechter oor. Maar sinds gisteren gebeurt het ook al in mijn linkeroor. Een gezoem dat ik, alweer, alleen hoor als het erg rustig is in een ruimte. Zodra ik mijn oor bedek is het weg. Ik dacht eerst dat het iets met die mug te maken had, maar begin me eigenlijk toch wel zorgen te maken. Op dit moment is het erg rustig en hoor ik alleen ruis. Ik ben 16 jaar, dus gehoorproblemen zou een kleine kans zijn. Ik let er namelijk vooral de laatste tijd op om het volume van mijn koptelefoon niet te hard te zetten. Maar het zit dus zo: 1: Nachtrust wordt verstoord door mug; 2: Ik krijg de mug te pakken, maar begin gezoem te horen in mijn rechteroor, ook overdag; 3: Ik hoor het gezoem alleen nog maar ’s nachts in mijn rechteroor als het rustig is; 4: Nu hoor ik ook al gezoem / geruis in mijn linkeroor… Eerst sliep ik gewoon met mijn rechteroor op het kussen, maar dat kan ik nu niet meer doen… En waarom start het na een nacht last te hebben gehad van de mug? Kan iemand me helpen met een wijs antwoord?

  • Ik heb trouwens een tijd geleden te maken gehad met overmatig oorsmeer waarbij mijn oor bijna 2 weken geheel verstopt was en ik niets meer hoorde. Misschien heeft dit ook iets ermee te maken. Ook hoor ik mijn hartslag in mijn rechteroor.

  • Als de oorsuizingen verdwijnen zodra je je oor c.q. gehoorgang afdekt, lijkt me sprake van een externe geluidsbron. Heb je al eens geprobeerd in een andere ruimte te gaan slapen? Als het oorsuizen hiermee is opgelost, zou ik toch eens gaan zoeken naar elektrische apparaten en adapters in je slaapkamer om ze 1 voor 1 te elimineren als geluidsbron. Zie ook de gerelateerde paragraaf in het artikel hierboven…

  • Dank u wel voor de reactie, Ik heb gisternacht ontdekt dat het geluid van buiten af komt. Als ik namelijk bij het raam sta kan ik het geluid beter horen. Het is aan de voorkant van het huis harder dan achterkant (slaapkamer van mij). Het lijkt mij denk ik dan een laag frequentie geluid van iets buiten wat mijn nachtrust verstoord. Mijn apparaten zijn het niet, deze heb ik al nagekeken en naar geluisterd.

  • Er zijn veel mensen die last hebben van laagfrequente geluiden. Sommigen hebben een groter gehoorbereik / frequentiebereik dan anderen, waardoor zij hier sneller last aan aan ondervinden. Weet je heel zeker dat het geluid van buiten afkomstig is? Vaak is de geluidsbron een koelkast, een lamp, een airco-unit (al dan niet van een nabijgelegen huis), een centraal luchtafzuigingssysteem / luchtafvoersysteem, een vaste telefoon die te dicht bij de tv staat, een defecte adapter, een monitor, een waterleiding, een storend aspect van een geluidsinstallatie (speaker, versterker o.i.d), een cv-installatie of iets op batterijen of met reservebatterij / noodbatterij, waardoor het niet helpt om de stoppenkast om te schakelen. Als het geluid echt van buitenaf komt, dan gaat het wellicht om een lantaarnpaal, een buiten-unit van een airco, een buitenlamp of een nabijgelegen zendmast. Maakt tijd of seizoen nog iets uit: dag, nacht, zomer, winter? Ik zou zeggen: loop naar buiten en spoor de geluidsbron op!

  • Nee qua tijd kan ik er helaas niets over zeggen omdat dat geluid pas geleden was begonnen. Maar dat van die waterleiding kan ook kloppen. Zodra er ergens in huis een kraan open staat hoor je dat ook erg aan de leidingen. Maar het is sowieso een geluidsbron buiten die ik erg goed kan horen. Wat wel opvalt is dat het overdag plotseling ‘verdwenen’ is en zodra het ’s nachts is is het weer te horen. Zou het eventueel ook een apparaat kunnen zijn die insecten, katten en dergelijke zou moeten wegjagen? Maar je komt er inderdaad alleen achter door de bron op te sporen.

  • Ja, de geluidsbron zou inderdaad ook een ‘ultrasoon’ anti-ongedierte-apparaat kunnen zijn. Zulke ultrasone geluidsapparaten worden ingezet als muizenverjagers, rattenverjagers, kattenverjagers en insectenverjagers. Ze gebruiken in principe ultrasoon geluid en/of radiofrequente straling (radiogolven) die niet hoorbaar is voor mensen. Het gemiddelde maximale gehoor van een mens ligt rond de 20.000 hertz (Hz) oftewel 20 kilohertz (kHz). Een ultrasone muizenverjager –ter illustratie– produceert in principe geluidstrillingen tussen de 30 en 65 kilohertz, hetgeen je als mens niet kunt horen. Maar veel van zulke geluidsapparaatjes zijn handmatig instelbaar. En als je zo’n ding voor een habbekrats in een twijfelachtige webshop in China of Taiwan besteld, zit de kans er zelfs dik in dat de geluidsfrequentie die op de productverpakking staat weergegeven een gokje betreft. De kans dat iemand met een goed gehoorbereik een dergelijk apparaat kan horen, bestaat dus wel. Dit is afhankelijk van de exacte omstandigheden.

 13. Ik ben 26 jaar en heb sinds een week last van oorsuizen. Het begon afgelopen maandag toen ik ging hardlopen. Al direct bij het begin voelde ik dat mijn linkeroor wat dicht zat. Ik had muziek op tijdens het hardlopen (redelijk hard). Na het hardlopen zat mijn oor dusdanig dicht dat ik mijn eigen stem niet goed hoorbaar was. Toen mijn oor later die middag weer open ging, had ik een lichte piep in mijn oren. De volgende dag was deze piep niet meer op de achtergrond, maar flink op de voorgrond. Mijn oor voelt nu niet meer dicht te zitten, al lijkt mijn gehoor in mijn linkeroor wel iets minder dan voorheen. De piep is beangstigend identiek aan verschillende tinnitus-patiënten op YouTube. Mijn vader en mijn broer hebben het ook, echter zeggen zij dat ze het alleen horen bij stilte. Bij mij is het dusdanig schel aanwezig (24/7) dat ik niet kan slapen en overdag nauwelijks concentratie meer heb. Mijn voornaamste vraag is of iemand van jullie me kan vertellen of het feit dat gelijktijdig gekomen is met een verstopt oor, de kans het niet chronisch is en dus overgaat, vergroot of niet. Alvast ontzettend bedankt. Max

  • Dit klinkt als een probleem gerelateerd aan trommelvlies, buis van Eustachius en/of oorsmeerprop. Als tinnitus het gevolg is van een obstructief probleem, dan is de kans inderdaad relatief groot dat de tinnitus verdwijnt zodra de onderliggende oorzaak wordt aangepakt c.q. verholpen. En de kans is dus inderdaad beduidend kleiner dat er sprake zal zijn van chronische tinnitus. Ga er even mee langs de huisarts, die kan met een othoscoop in je oor kijken. Sterkte!

  • Bedankt voor je reactie Paul, het zou voor mij echt een ongekend grote opluchting zijn.

  • Gisteren naar de film geweest en toen er een luidere scène kwam had ik eenzelfde geluid in mijn linkeroor als een opgeblazen speaker in de auto. Wijst dat op trommelvliesbeschadiging? Gr. Max

 14. Hoe kom je van je oorsuizen / Tinnitus af. Artsen bezocht, kno artsen bezocht, en je komt geen stap verder zeker. Herkenbaar verhaal. Heb je alles al geprobeerd? huisartsen en Kno hebben vaak onvoldoende kennis. Volg onderstaande tips op om van je oorsuizen af te komen.Stap 1: Zorg dat al jouw vitamines en belangrijke waardes geprikt zijn bij de huisarts (Vitamine D, vitamind B12, Ijzer, Ferretin, TSh (schildklier), T4, FT3, magnesium) Zijn al je vitamines op orde? Een vitamine tekort of een schildklier afwijking kan zelfs voor oorsuizen zorgen. Komt uit je labwaarden een tekort? Vul deze tekort aan. zorg er ook voor dat je bloeddruk goed is. Stap 2: Heb je pijn in je kaken, nek of schouders? Langdurige klachten aan je kaken, nek of schouders kan zorgen voor een piep in je oren/oorsuizen/belletjes/rinkels etc (Tinnitus). Ga dan naar de fysiotherapeut en laat je nek/schouders/kaak behandelen. Indien je oorzaak ligt bij je kaak/nek of schouder dan zullen je klachten (oorsuizen) snel verdwijnen. Stap 3: Stress: zorg dat je stress verdwijnt uit je leven. stres kan enorme oorsuizen/ een piep/belletjes/rinkels/ tinnitus veroorzaken Stap 4: Helpen bovenstaande aspecten niet? dan bestaan er suplementen die beweren dat zij oorsuizen / gepiep / gerinkel etc (tinnitus) kan verwijderen, hiervoor kun je het beste googlen.

  • De link die je probeerde te delen, verwijst naar ‘Tinnitivix Effective Natural Tinnitus Relief Supplement – Powerful Formula to Help Stop Ringing in the Ears Formula’ die verkocht wordt via Amazon.com. De link was te lang om op deze site te kunnen worden vertoond, maar ook commercieel van aard en dus niet toegestaan. Ik wil erop wijzen dat dit GEEN medicijn tegen tinnitus betreft. Het is slechts een voedingssupplement waarvan de producent beweert dat het werkzaam is tegen tinnitus. Zo zijn er TALLOZE vergelijkbare voedingssupplementen verkrijgbaar… Dit veronderstelde anti-tinnitussupplement bevat vitamine B12, zink, magnesiumcitraat, vinpocetine (maagdenpalmextract), ginkgo biloba, alfaliponzuur, acetyl-L-carnitine (ALC), N-acetyl-L-cysteïne (NAC of NALC), bromelaïne en cissus quadrangularis. Niets nieuws onder de zon. Vinpocetine kan overigens maagpijn, misselijkheid, slaapproblemen, hoofdpijn, duizeligheid en nervositeit veroorzaken… En de bloedstolling verminderen…

 15. Hoi! Sinds 2 weken heb ik last van een hoge piep in mijn rechteroor. Hiervoor had ik het gevoel dat ik ‘onder water’ was. Daarna een feestje gehad met harde muziek en een klap op mijn oor gehad. Verder veel stress gehad de laatste tijd. Gaat deze piep (vooral waarneembaar in stilte) vanzelf over? Ik hoor graag tips…

 16. Tinnitus is verschrikkelijk, ik heb het al zo lang denk vanaf mijn 15/16de in alle bij mijn oren en ben nu inmiddels 52. Maar sinds een jaar of 10 ben ik alleenstaand en ik word knetter gek van die harde krijsende piep die door mijn hele schedel klinkt en dat gaat 24/7 door dus ook als ik slaap en er komt nooit een end aan, kan mij zelf er gewoon niet door verstaan en dat is knap irritant en word er niet vrolijker van. Ik zou het liefst met m’n hoofd tegen de muren willen slaan maar ja dat is ook geen oplossing. Ik waarschuw mijn kinderen altijd meerdere malen van pas op met je oren want je weet anders echt niet wat je anders te verwachten staat. Het is dat ik kinderen heb anders was ik er allang uit mijn eigen uit gestapt. Tinnitus kan een mens kapot maken.

  • Ik ben 13 en heb net te horen gekregen dat ik het ook heb ik word er hele maal gek van en snap u helemaal! ????

  • Tinnitus is erg vervelend, dat klopt. Wel is het zo dat veel mensen niet weten wat de oorzaak is van de Tinnitus die zij hebben. vast zittende nekspieren, langdurig stress, kaakpijn, kaakgewichtsproblemen, hoofdpijn etc. kan allemaal ook Tinnitus veroorzaken. Ik heb er lang mee gelopen. Alle artsen zeiden: Leer er maar mee leven. Blijkt nu pas dat ik kaakgewrichtsproblemen had waardoor ik lange tijd Tinnitus heb gehad. Wat je het beste kunt doen is naar de fysiotherapeut gaan je nek, schouder en kaakgewrichten laten behandelen! Je zult snel verbetering zien. Zorg dat stress uit je leven gaat en je zult veel resultaat zien. Artsen zijn erg kortzichtig en kijken niet verder. Snel wordt er gezegd dat zij niet weten wat er gedaan moet worden. Kortom; stressvrij leven, ontspanning zoeken in je leven, fysiotherapeut gaan en schouder, nek en kaken laten behandelen. Wel een goede fysiotherapeut zoeken, die ook massages geeft. Dit kan heeeeeel veel helpen. Mijn Tinnitus is hierdoor nu helemaal verdwenen! Stress is de boosdoener van Tinnitus, wil je af van Tinnitus? zorg voor rust in je leven

  • @Jolanda: Ik ben het tegelijkertijd wel en niet met je eens. Tinnitus kan inderdaad het gevolg zijn van –of gerelateerd zijn aan– stress (vandaar ook de term ‘piepstress’), maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. Er zijn talloze andere potentiële oorzaken van tinnitus die niets met stress te maken hebben. Bovendien is stress veeleer een uitlokkende en verergerende factor voor reeds bestaande tinnitus, en niet zo zeer een causale / primaire veroorzaker van oorsuizen bij iemand die er nog niet eerder last van heeft gehad. Zie ook het artikel hierboven en de vele reacties hieronder…

  • klopt! Ik heb precies het zelfde en zo denk ik er ook over. Ik ben 51 jaar en weet precies waar je over praat.

  • Begrijp je heel goed zo denk ik er ook over … eindelijk rust dan …

 17. O dus dat was jou ook opgevallen Paul, die activatie in de slaap. Daar moet toch een wetenschappelijke verklaring en oplossing voor te vinden zijn zou je zeggen.. wat betreft hersengolven of zoiets. Nog meer mensen bij wie de tinnitus ’s nachts geactiveerd word? Bastiaan

  • Ey Basta. Ik heb enkele jaren oorsuizen door de jaren heen weet je inderdaad wel hoe je er mee om moet gaan. Bij mijn is het wel zo dat het steeds erger word. Vannacht heb ik een nieuw record behaald in mijn slaap. Deze was EXTREEM hard in mijn beide oren het deed echt pijn en ik ben echt geen watje. Ik geloof ook niet dat het nog harder kan. Want als het nog harder kan zullen mijn oren exploderen het ik het gevoel. Als hier echt veel mensen last van hebben zullen we misschien een groep op kunnen zetten en er zelf onderzoek na gaan doen. Want ik ben van mening dat het geluid veroorzaakt word stroom telefoon en noem maar op.

  • Tinnitus komt door stress in de nek bij de spier sternoclieidomastoideus, kijk maar op YouTube dan krijg je daar uitvoerig uitleg over.

  • Nee hoor, Gerard… Hoewel tinnitus gerelateerd KAN zijn aan overmatige spierspanning in, onwillekeurige samentrekkingen van, of blessures van de twee SCM-nekspieren (musculi sternocleidomastoideus, overigens gespeld met een EI i.p.v. IE), is dit zeker niet DE oorzaak van oorsuizingen. De betreffende tweekoppige spieren lopen van de achterkant van beide oren tot aan beide sleutelbeenderen en vanaf daar richting borstbeen. Zo’n beetje alles in dat gebied kan dus weer van invloed zijn op een musculus sternocleidomastoideus… naast spanningen en overbelasting (door zittend werk bijvoorbeeld) ook een whiplash of schade aan de bovenste wervelkolom. Er zijn al met al heel veel meer spieren, pezen, banden, kapsels en andersoortige weefsels te bedenken die betrokken kunnen zijn bij tinnitus. Denk maar eens aan de de musculus trapezius (monnikskapspier), de musculus pterygoideus medialis en alteralis, de musculus masseter (wangkauwspier), de atlas C1 (eerste nekwervel), maar ook de overige (vleugelvormige) kauwspieren. Bovendien zijn er talloze andere tinnitus-oorzaken te bedenken die überhaupt niet gerelateerd zijn aan weefselstress. Dat “tinnitus door stress in de nek komt” is al met al een tikkeltje kort door de bocht en ongenuanceerd. Bovendien gaat het dan altijd om een zeer specifiek type tinnitus, namelijk somatosensore tinnitus / somatosensoor oorsuizen. Dit wil overigens niet zeggen dat het de moeite waard is om nekmassages, schoudermassages, kaakmassages en bovenrugmassages uit te proberen om te zien of ze van invloed zijn op het oorsuizen. Ook bepaalde (manuele) therapieën van nek, schouders, kaken, bovenrug en gelaat willen nog weleens uitkomst bieden… Al met al is mijn punt hoofdzakelijk dat de ontstaansmechanismen ten aanzien van tinnitus uitermate divers zijn, en zo ook de aangewezen behandelvorm c.q. behandelmethode. Groeten, Paul

  • ja bij mij wordt het oorsuizen ’s nachts ook erger, heb al een geluidsverrijkend kussen gekocht, maar dat helpt ook niet. Weet iemand raad?

 18. Paul, Dat vind ik wel bijzonder dat jij geen tinnitus meer hebt nu. Dan heb je t niet lang gehad vermoed ik? Meestal hoor je dat als je het een aantal jaren al hebt ,er niet meer van af komt.. Ik heb zelf intermittend tinnitus. Dat betekent soms 3 a 4 dagen hard en dan weer 2 dagen bijna niet hoorbaar. Bij mij gebeurd de overgang van een stille periode naar hard altijd in de laatste paar uren van de slaap.! typisch hè. ik ben er nog steeds niet achter hoe dat nu komt.. groet Bastiaan

  • Misschien verwoord ik me verkeerd… Zoals ik in eerder reacties ook al heb aangegeven, had ik 2 jaar vrijwel non-stop tinnitus, en heb ik nu nog sporadisch ‘last’ van korte periodes van oorsuizen (enkele uren tot enkele dagen), maar ik zou dit vanwege het incidentele karakter niet onder tinnitus willen scharen, aangezien ik er zo weinig last aan ondervind. Ook aangezien de oorzaak ervan in de meeste gevallen acuut en aanwijsbaar is… Bij mij is er in die zin dan ook niet echt sprake van intermittent c.q. intermitterende tinnitus. Overigens herken ik de overgangen wel! Ik bemerk ze (bewust dan wel onbewust) altijd als ik wakker word en ze doen zich –ook bij mij– voor zover ik kan nagaan nooit gedurende de dag voor.

  • Hallo. Ja ik heb ook tinnitus, ik heb het nog maar drie maanden. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb net als jij een paar dagen rustig en dan weer heftige oorruis. Ik ben 70 jaar en weet geen raad meer. Ik loop bij het MC Erasmus, heb twee maskeerders, maar die helpen ook niet altijd. Ik wordt er soms moedeloos van. En wil niet verder meer leven met mijn klachten. Hoe komt het dat je nu bijna geen last meer heb?

  • Beste Basta, Tinnitus kan zelfs na een aantal jaren weggaan als de oorzaak aangepakt wordt. Mijn zus heeft twee jaar lang last van Tinnitus gehad, inmiddels oorzaak aangepakt en zij heeft geen Tinnitus meer. Het is dus goed mogelijk dat het na een aantal jaren gewoon weggaat.

 19. Beste Paul, In een comment van maart 2016 vertel je dat 2 jaar non stop tinnitus had met gematigde en intensere tussenpozen eromheen. Kan je misschien uitleggen of verklaren hoe deze elkaar afwisselde? En hoe ben je omgegaan met de tinnitus gedurende deze periode? Ikzelf ervaar dit ook. Sinds oktober 2016 heb ik last van tinnitus, dit kwam geleidelijk opzetten nadat ik een verjaardag had waar het nogal luidruchtig was. Maar sinds oktober 2016 is het al 3 keer weggegaan, dit duurde soms een aantal dagen, maar ook zelfs 2 weken lang. Twee weken geleden ben ik naar een feestje geweest met oordoppen. Ik die twee weken daarvoor nagenoeg geen last meer, maar sinds ik naar dat feestje ben geweest, is het weer gaan opspelen. Op de één of andere manier wordt het dan toch weer getriggerd. Nu heb ik het dus weer 1,5 week, ik hoop dat het binnenkort weer minder wordt of weggaat, aangezien het de afgelopen maanden al 3 maal is weggegaan / verminderd. Alvast bedankt voor je reactie.

  • Bij mij verliep de tinnitus vergelijkbaar… Soms stond ik op en merkte ik iets ‘vreemds’ aan mezelf. Pas uren later besefte ik dan dat ik ’s ochtends zonder oorsuizingen was opgestaan. Soms kon ik nagaan om welke reden de tinnitus weer was teruggekeerd (verjaardag, avondje café, festival, concert, water in mijn oor tijdens bad o.i.d.), maar soms ook totaal niet. Het oorsuizen is verscheidene keren wekenlang of zelfs maandenlang weggeweest. Inmiddels ben ik al jaren tinnitusvrij. Hoe dit komt… ik heb echt GEEN idee! :(

  • Oké dank voor je antwoord. In hoeverre had je last van je piep bij je dagelijkse werkzaamheden toentertijd? En op welke manieren kon je de piep verbloemen? Je geeft ook aan dat het moment van realisatie dat de piep weg was geen indruk op je maakte omdat je eraan gewend was. Na hoeveel tijd raakte je eraan gewend? En heb je nog tips om eraan te wennen?

  • Ik ben zelfstandig ondernemer… De mate waarin mijn tinnitus mijn werk beïnvloedde, verschilde van dag tot dag, maar ik had in ieder geval de luxe om mijn werkzaamheden te kunnen afstemmen op zo’n beetje iedere situatie. Het is overigens niet zo dat ik “gewend was geraakt” aan tinnitus in de zin van “iets voor lief nemen”. Je moet het veeleer zo zien dat het soms pas laat tot me doordrong dat de piep er niet meer was. En dat de sensatie van opluchting en verluchting een tijdje op zich liet wachten… Het maakte wel degelijk indruk, maar relatief laat. Alles went naarmate iets lang voortduurt, zelfs chronische pijn. Tips heb ik helaas niet voor je, ik denk echt dat het een kwestie is van tijd, tijd, tijd… :( Oh ja, en je focus verleggen, voor zover dat mogelijk is. Dus zo min mogelijk proberen bezig te zijn met je tinnitus en zo veel mogelijk afleiding zoeken…

  • Oke bedankt voor je reactie Paul. Je spreekt van oorsuizen en piep, had je meer een suis of meer een piep? En was je ook overgevoelig voor geluid gedurende je tinnitus periode?

 20. Hallo Allen, In oktober 2016 had ik een verjaardag, hier stond de muziek nogal hard. De volgende dag had ik last van een piep in het oor en deze heeft een aantal weken geduurd, tot de kerst om precies te zijn. Toen is het ongeveer weggegaan. Vervolgens is het met nieuwjaar weer gekomen, ik heb niet in de buurt van vuurwerk of harde muziek gestaan, en ook deze piep is weer een stuk minder geworden. Ik heb toen een aantal dagen helemaal geen last gehad, tot afgelopen zondag, toen de piep ineens weer tevoorschijn kwam. Ik heb afgelopen maandag een buisje in mijn trommelvlies laten zetten, omdat mijn trommelvlies helemaal was ingetrokken. Echter heb ik nog steeds last van een piep/toon en nu ook last gekregen van dat buisje tot op heden. Heeft iemand ervaring met tinnitus en een buisje? Of heeft iemand ervaring in het feit dat de tinnitus soms een aantal dagen/weken weg is? Groetjes, M.

 21. Beste mensen, In het jaar 2003 had ik een 2de hands computer Simens gekocht, sinds ik mijn computer kocht, maakte hij een bromgeluid. Hoewel ik af en toe zat achter de computer, op een avond deed ik mijn computer uit en het bromgeluid zat in mijn hoofd, gepaard met doof oren. Mijn rechter erger dan mijn links oor. ik verbaast en natuurlijk in paniek geraakt ging ik naar de eerste hulp van een ziekenhuis. Hier kon de nachtdokter niets er aan doen. De dokter zei, als tot de ochtend daarna niet over ging, moest ik terug voor een snelle onderzoek. Ik was toen bang om in slaap te vallen, want dacht ik, misschien werd ik nooit meer wakker. Per een geluk, om 5 uur ’s morgens ging langzamer over en na een paar minuten helemaal over. Wat een opluchting. Voor mij was net als ik op nieuw in leven kwam. Daarna ging ik naar mijn huisarts om dit alles te vertellen. Maar na een paar maanden tijdens internetten bij mijn nieuwe computer gekocht, kreeg ik in mijn twee oren harde piepgeluiden. De huisarts zei dat tinnitus was, vanwege het brom geluid maanden geleden in mijn hoofd gedrongen was. Verder kon hij het niets er aan doen, idem dito de KNO arts. Dus begon ik via internet informatie in te dienen en een oplossing hierover te zoeken. Tot ik las ik dat stoom van kamille 2 of 3 x per week, goed tegen oorsuizen was. Daarna, vermijden van harde geluiden, kon mijn oorsuizen afnemen en beter worden. Beide methoden had ik meteen toegepast en de piepgeluid wonderlijk langzamerhand ging over. Ik kreeg wel af en toe piepgeluiden, maar die snel over gaat. Alleen de soort zee of wind geluid zijn ze nog in mijn oren gebleven, maar ook niet meer sterk, minder. Ook toen begon ik opeens van mijn rechter oor wonderlijk te horen. Idem dito van mijn linker oor beter te horen. Nu het gaat veel beter bij beide oren. Afgelopen kerstdag 25 december 2016 bij een feest met keihard muziek en grote speakers, dronk ik een paar glaswijn, hiervan werd ik lekker blij en begon ik met de muziek mee te dansen. Normaliter loop ik altijd met twee oordoppers tegen harde geluid. Bij deze keer had ik thuis gelaten. De ochtend daarna kreeg ik bij mijn rechteroor een piepgeluid, naast mijn dagelijkse oorsuizen geluid. Omdat dat piepgeluid gaat niet over, ging ik vandaag 5-1-2017 naar de huisarts. Zij maakte voor mij een afspraak bij de KNO voor de 17 januari. Maar ik, begon vandaag alweer via internet een oplossing voor te vinden en vond ik het verhaal van Bart. Hij leed aan een paar jaar geleden heel erg aan oorsuizen (Verschillende harde geluiden) Omdat hij het niet mee eens was met wat de dokters zeggen: “je moet mee leren leven” Hij zocht hier en daar een oplossing voor en vond hij een boek: Tinnitus Retraining Therapy (TRT) Hij kocht het boek, tijdens gelezen, erkende hij veel gevallen bij zichzelf en na gebruik maken van wat in het boek stond, is hij veel beter geworden. Zodat hij nu alweer alles kan doen, voor hij oorsuizen kreeg deed. Zelf ik gemotiveerd van , ga ik ook dat boek bestellen. Ik hoop jullie beste mede mensen, hebben iets er aan met mijn verhaal. Ik zal zeggen succes.

  • Ik heb dat verhaal ook gelezen. Het was een van de meest positieve verhalen die ik kon vinden en ik heb er veel steun van gehad! Ook het boek gelezen en de oefeningen gedaan. Als ik dan weer eens een nieuw geluid heb dan pak ik altijd dat boek erbij. Is mijn bijbel zeg maar… ;) Hopelijk heb jij er net zoveel aan gehad!

 22. Hallo, ik heb sinds een half jaar andere bloedverdunners voorgeschreven gekregen (xarelto / Rivaroxaban 20mg), nu heb ik al 4 weken een hoge pieptoon in mijn oren zitten. Kan dit iets met de nieuwe bloedverdunners te maken hebben? Wordt er langzaam gestoord van… Ben al bij huisarts geweest en gehoortest gedaan, deze was goed.

  • Jazeker! Bloedverdunners kunnen ervoor zorgen dat bloed gemakkelijker, maar ook hoorbaarder door je aderen stroomt. Vooral het bloed dat in (of nabij) de oren stroomt, kun je in theorie beter waarnemen door toedoen van bloedverdunners. De pulserende bloedstroom wordt doorgaans echter waargenomen als een suizende ruis en niet zo zeer als een piep.

  • Vreemd het zijn namelijk geen verdunners dat denkt iedereen. Maar zeggen medisch specialisten ook. Je bloed wordt niet dunner van maar stolt veel moeilijker zodat je geen nieuwe stolsels krijgt. Het worden in de volksmond bloedverdunners genoemd maar zijn het dus niet. ken het middel gebruik het zelf helaas ook weer sinds kort. Waar komt je piep dan vandaan geen concert of luide kroeg bezocht? Ik wel en dat was meteen einde oefening. Ik bezoek ze wel vaker met oordoppen maar ondanks doppen hoorde ik pieeeeeppppp de volgende dag en daarna. Na ene half jaar werd het wat minder en een jaar later is het voor 95% weg soms even dagje terug. Het gekke is dat ik ook geen slecht audiogram heb mijn gehoor is beschermd geweest zegt de KNO arts dat zie je duidelijk op tekening maar toch had ik piep de hele dag door. En het ging weg terwijl dat theoretisch niet kan… Blijkbaar weet men niet alles van tinnitus. Sterkte en misschien verdwijnt het bij jou ook. Mijn tip veel achtergrond geluid en of muziek zeker bij slapen gaan. Ik sliep in begin op bank met tv zachtjes aan om te kunnen slapen dus rusten anders word je gek. En blijk vooral weg van alles wat over tinnitus gaat bezoek geen forums hierover als niet nodig dat triggert namelijk bij veel mensen de tinnitus

  • Je hebt gelijk, Erik. In de volksmond worden anticoagulantia bloedverdunners genoemd, maar in feite zijn het antistollingsmiddelen. De mate van antistolling kan echter wel degelijk bloedstroom beïnvloeden, aangezien zulke medicamenten de natuurlijke stollingsneiging van het bloed onderdrukken.

 23. Hallo, op oudejaarsavond is er een harde knal bij mn hoofd afgegaan (ongeveer 1 – 1.5 meter afstand) en na een paar tellen kreeg ik een piep in m’n rechteroor en daar werd ik 1 januari ook mee wakker… 2 januari naar de huisarts geweest en die constateerde dat het trommelvlies nog intact is en dat ik nu 2 weken moet afwachten of de piep weggaat.. Nu zijn we 2 dagen verder en is er nog niks veranderd en slaap ik gemiddeld 2 uur per nacht en daar word je niet fitter van.. Overdag werk ik in een fabriek met machines die veel geluid maken en heb ik er weinig last van, maar zodra ik in een rustige omgeving terechtkom zoals de kantine van het werk of thuis of de slaapkamer dan is dat zwaar irritant.. Zijn er mensen die dit bekend voorkomt?

  • Is de tinnitus bij jou al over? Mijn zoon heeft het ook nu een week en word er gek van. Ook door vuurwerk…

  • Sterkte en misschien verdwijnt het bij jou ook na maand of 6 tot 12. Het is altijd of met 1 a 2 dagen weg, soms na 5 dagen en als je het dan nog steeds hebt ben je de Sjaak. Mijn tip veel achtergrond geluid en of muziek zeker bij slapen gaan. Ik sliep in begin op bank met tv zachtjes aan om te kunnen slapen anders word je gek. Blijf vooral weg van alles wat over tinnitus gaat en bezoek geen forums hierover als niet nodig is dat triggert namelijk bij veel mensen de tinnitus. Ga ook niet als het even stil is kijken of je het echt niet kan horen, focus op piep geeft je de piep. Afleiding zoveel mogelijk afleiding langs de zee lopen deed me veel goed en deed ik ook vaak het ruisen overstemde als enige mijn piep.

  • Erg herkenbaar verhaal, Jeffrey. Bij mij is de ruis / piep ontstaan naar een vuurwerk knal op zo’n 4 meter afstand aan de rechterzijde van mijn hoofd. Vreemd genoeg viel het geluid aan mijn linkeroog op dat moment wat weg. Een uur later was er die ruis en piep. De eerste dagen was ik er nog rustig onder maar nadat deze ruis en piep na een week niet verdwenen was, raakte ik toch lichtelijk in paniek. De huisarts geraadpleegd, die constateerde geen beschadigingen en adviseerde mij het ‘een tijdje af te kijken’. Inmiddels zijn we 3,5 maand verder. Ik merk dat we waarneming van de ruis/piep wat veranderd maar deze is er wel als ik me erop focus. De ruis/piep wordt sterker waarneembaar als ik mijn kaak naar voren doe of met mijn tong naar mijn neus probeer te reiken. Er valt voor mij op dit moment redelijk mee te leven hoewel ik de ruis / piep met enige regelmaat wel als erg hinderlijk ervaar. Vooral als ik muziek aan het luisteren, lijkt het als de ruis / piep zich er soms tussen mengt waardoor ik de muziek toch anders (lees: minder) beleef. Hoe vergaat het jou na 3 jaar?

 24. Kiano D'Haeseleer Reageer

  Ik heb nu al een maand last van ruizen in mijn oren. Ik gebruik oortjes, maar heb mijn geluid nooit hard gezet (denk ik toch niet). Ik heb het ineens gekregen nadat ik mijn headset afdeed. Ik ben al bij een huisarts geweest en hij zei dat mijn buis van Eustachius vast zat en gaf een neusspray.3 weken later was het niet over en ging ik naar de KNO-arts en alles is perfect en ja, ook de druk in de oren.Hij zei dat ik een allergie heb aan schimmels en gaf me een neusspray nog voor dat hij zeker wist dat ik een allergie had. Mijn huisarts gaf mij Aerius (hij wist de allergie resultaten wel), maar we zijn nu weer een paar weken verder en het is er nog. Ik ben bang dat het niet over gaat en voel me schuldig dat ik mijn oren heb beschadigd (denk ik toch).

  • Hi Kiano, ik ben benieuwd hoe het nu met je oor gaat? Ikzelf heb sinds 3 maanden last van tinnitus. En ik vroeg mij af hoe de status bij jou nu is?

  • Als kno arts zegt dat gehoor nog OK is dus je audiogram zegt geen beschadiging, dan heb je nog een kans dat het verdwijnt of minder wordt na 6 tot 12 maanden. Als het echt verstopping betreft dan is het wat anders. Oortjes zijn killing het is nu weg gegaan bij mij na 12 maanden maar zet ik oortjes op of koptelefoon dan heb ik de hele dag last van piep soms dag erna ook. Boxen in kamer niet te hard zijn geen probleem.

  • Ik heb ongeveer een jaar geleden precies hetzelfde traject doorgegaan. Behalve dan dat ik geen allergie heb, en ik heb nog steeds last van mijn tinnitus. De enige tip die ik kan geven en die ik zelf ook nog steeds moeilijk vindt is toch om het te proberen te accepteren. Ik heb af en toe nog best wel veel hinder aan mijn tinnitus maar meestal merk ik er weken bijna niks van. Ik hoop dat de mijne ooit nog weer weggaat.

 25. Bij mij zit tinnitus in de familie, mijn moeder heeft het en alle 3 de kinderen dus het lijkt nog dominant over te erven ook. Bij mij begon het toen ik een jaar of 18 was, ik ben nu 41, mijn moeder had het al toen ze klein was en is inmiddels bijna doof. Is er iets bekend over de oorzaak van erfelijke tinnitus en zou de behandeling anders zijn dan bij een tinnitus door hard geluid? Ik heb het nooit laten testen omdat er toch niets aan te doen lijkt te zijn maar ik heb wel het gevoel dat mijn gehoor de laatste jaren achteruit gaat. Heb de afgelopen jaren veel werkstress gehad dus dat zal niet hebben geholpen. Ik ben ook hoogsensitief dus gevoeliger voor prikkels dan de gemiddelde persoon, maar toch kan ik gelukkig goed met mijn tinnitus omgaan.

  • Voor zover ik weet kan tinnitus binnen de familie onder andere te maken hebben met erfelijke / genetisch overgedragen Ménière, neurofibromatosis type 2 (NF-2) of de ziekte van Von Hippel-Lindau (VHL). In zulke gevallen is tinnitus an sich niet erfelijk, maar de onderliggende oorzaak van de oorsuizingen wel. Google eens op ‘hereditary tinnitus’ of ’tinnitus genetic’… Onwijs veel sterkte toegewenst!

  • Bedankt voor je reactie Paul. Ik en mijn broers en moeder hebben verder geen symptomen die bij Ménière, NF2 of VHL genoemd worden (hoewel mijn moeder wel eens duizelig is) dus ik denk niet dat we die ziektes hebben. Wellicht zijn er nog andere oorzaken mogelijk.Ik ga eens kijken. Groeten, Bianca

  • Ja ik ben ook hoog sensitief. Ik ben de enige in de familie maar heb wel veel harde muziek gehoord met uitgaan en oordopjes. Dat zal t wel zijn neem ik aan. Ik heb nu ongeveer 20 jaar last van ruisen, brommen, piepen, klokkengelui, eentonige constante middeltonen, scherpe hoge ruisen, tuten, bonken, fluiten. Meestal allemaal tegelijk. Ik heb t altijd aardig goed kunnen negeren maar de laatste tijd word dat wel minder en daardoor kan ik andere geluiden in de omgeving minder goed verdragen en snak ik weleens naar rust… de dokter zei dat er niks aan te doen is.

 26. Hallo, Ik heb sinds een paar dagen een pieptoon in mijn oor en dit is gebeurd nadat mijn probleem met mijn kaak begon, deze springt vaak op slot of knakt over elkaar en dit heb ik aan mijn linkerkant waar nu ook die piep zit.

  • Kiano D'Haeseleer

   Dat heb ik ook! Het komt omdat de kaakspieren dicht bij het oor liggen. Probeer minder je kaken te belasten. Kan het worden veroorzaakt door tandenknarsen tijdens het slapen of doordat je op je nagels bijt? Voor het nagelbijten moet je afleren en voor het tandenknarsen moet je een bitje vragen (liefst op maat gemaakt). Het effect kan je krijgen als je je tanden hard tegen elkaar duwt.

  • Heel herkenbaar! Bij mij ging het precies zo. De kaakchirurg vertelde toen (inmiddels 4 jaar geleden) dat de tinnitus binnen een jaar over moest zijn, maar deze is er nog altijd. Aanleiding kan inderdaad tandenknarsen zijn, maar het kan ook goed komen door teveel kauwgom kauwen, op de binnenkant van je wangen kauwen of door een klap tegen je kaak. Een orofaciaal fysiotherapeut / orofaciale fysiotherapie zou kunnen helpen.

 27. kees suijkerbuijk Reageer

  Ik heb al twee jaar hevige last van oorsuizen aan de linkerkant. Als ik mijn kin naar voren doet wordt de ruis heftiger en als ik met mijn hoofd naar links draai dan wordt het ook heftiger. Hebben jullie ervaring met deze aandoening, ik denk persoonlijk dat er een zenuw klem zit of wat denken jullie? Gr. Kees

  • Ik (55, woon al 12 jaar op Bali) ben in mijn studietijd zonder enige aanleiding knock-out geslagen in een discotheek. Sindsdien zit mijn kaak anders (occlusie?), weliswaar onzichtbaar. Ik kreeg last van een piepgeluid in mijn oren, maar dat verdween ook snel. Laatst ben en ik naar een KNO-arts geweest die mijn oren schoonspoot en sindsdien van de ene op de andere dag kraakt mijn rechter oor soms en heb ik continu last van een stromend geluid (bloedvat?) soms samen met een hoge pieptoon. Artsen hebben geen goede remedie hiervoor. Om het zelf wat te verminderen: ik gebruik paracetamol (1x daags), oordruppels, rust; ik heb een soort huis-, tuin- en keukenmedicatie bedacht, ik probeer schelle geluiden te vermijden; TV zachter, als mijn hond in mijn buurt blaft, zet ik een koptelefoon op. :-) En intensieve afleiding; als ik aan mijn boek werk (wie schrijft er geen!), hoor ik geen geluiden. Ik wens iedereen veel sterkte met dit zeer akelige ongemak dat tinnitus heet.

  • Dat heb ik dus ook, heb al jaren een piep en suis in me oren of hersenen, maar als ik me kin naar voren doet of kaken span is het 2 keer zo hard, ook ik heb iets wat veel niet kunnen, me kaken knakken of hoe je dat ook zeg, niet op slot. Ga dat toch eens uitzoeken of dit met elkaar in verband staat. Ik geef nu steeds de disco en walkman de schuld.

 28. Even op me reactie hieronder terug te komen, ik had gisteren ook zomaar na het fietsen onwijze last van me oren echt pijn deed het (oren bij KNO gecheckt niets aan de hand?). Sindsdien ook die piepen weer. Ook vaak hoofdpijn druk op me oren uit het niets (trommelvlies ook nagekeken niets te zien op de monitor)??? Iemand tips of herkenbaarheid???

  • Kiano D'Haeseleer

   Het kan zijn dat je door de koude wind tijdens het fietsen een verkoudheid opgedaan. Ja, je kunt dat krijgen door een verkoudheid.

  • Kiano D'Haeseleer

   Je kan ook misschien een oorontsteking door de koude hebben opgedaan.

 29. IK Heb soms 2 dagen helemaal geen piepen, dan voel ik me ook echt goed gisteravond weer met trein naar school gegaan stress wegens deadlines en weer last van piepen? Ik snap er geen bal van? Het zijn niet constante maar meer hoge tonen dan weer niets dan weer lage dan weer een snerttoon? Iemand dit ook, en of dit met stress of depressieve gevoelens te maken heeft? Gr. Liz

  • Kiano D'Haeseleer

   Ja, door stress kunnen je oren piepen. Probeer na een zware dag een lekker warm bad te nemen en je met iets bezig te houden dat je tof vindt en kalmeert.

  • Gisteren nog bij Prof KNO een duidelijke uitleg gekregen. Eindelijk! En nee tinnitus krijg je niet van stress, maar stress krijg je wel van tinnitus. Het kan zeker erger worden door stress, maar het is niet de oorzaak.

 30. rene van bentum Reageer

  Ik ben een man van nu 50 jaar heb het sinds 2 jaar een vreselijke harde piep in mijn oren heb ernstige slaapproblemen en sinds een paar maanden ook overgevoelig voor geluid alles aan de rechteroor het heeft mijn sociale leven behoorlijk aangetast ben geopereerd mijn gehoorgang was dicht zodoende kon er geen gehoor apparaat in na de operatie dat geprobeerd maar dat was een erge domper alles werd versterkt en dat was nog minder prettig ik gebruik nu slaapmedicijnen en om mijn depressie tegen te gaan door de tinnitus op de dag probeer ik zoveel mogelijk te luisteren naar hele rustige muziek ik ben nu wel zover dat ik het accepteer dat tinnitus bij mijn leven hoort maar prettig is het allerminst.

  • Hallo. Ik heb ook tinnitus sinds drie maanden, ik hoor een ruis. Vooral ’s nachts wordt het harder. Heb je een tip voor mij om er rustiger van te worden? Ik loop al bij het Erasmus MC voor mijn gehoorprobleem. Ik ben 70 jaar en hoop dat ik er voor mijn dood vanaf kom. Heb jij nog tips voor mij? Vast bedankt.

 31. Ik word sinds enkele maanden gekweld door tinnitus en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Ook heb ik lichte doofheid, met name voor de lage tonen. Dit alles in mijn rechter oor. Helaas is die overgevoeligheid alleen maar toegenomen, en heb ik daar bijna nog meer last van dan van de tinnitus zelf. Heb alle mogelijke onderzoeken achter de rug, dus ik moet er eigenlijk mee leren leven. Dat valt natuurlijk niet mee. Ik ben pas 48 en heb 2 schoolgaande kinderen. Dat verhaal over de verstandskies vond ik wel interessant. Ik heb de uitkomst ervan niet gelezen. Heeft dat geholpen? Ik heb er nog één en die zit rechts onder, bij mijn slechte oor. Mijn tinnitus reageert inderdaad op mijn hartslag. Wellicht kan ik daar ook nog iets mee doen? Heeft iemand nog tips? Ik word er wanhopig van en slaap nauwelijks.

  • Beste Joni , misschien heb je deze linken wat aan.. Herken je hier wat voor tinnitus je heb ? Want er zijn SOORTEN tinnitus en pulserende tinnitus heeft kan met bloedvaten te maken .. Ik had slechte huisarts , 6 jaar van ene KNO arts andere KNO arts gestuurd die enkel maar zeiden er is niets te zien in je gehoorgang, dus leer ermee leven en als je niet kan slapen neem slaap tabletten .. ergste vond ik dat vele KNO artsen , als je verder vragen stelt als kritiek nemen , dus ik ben zelf veel gaan lezen , op Amerikaans en buitenlands sites en ben zelf achter gekomen van mijn pulserende oor kloppingen meestal aders te maken kan hebben.. Nu ook andere huisarts deze nieuwe huisarts stuurde mij gelijk naar Neuroloog LUMC .. na 7 jaar ben ik bij LUMC neurologie terecht gekomen , er is CT Scan met contrast vloeistof via arm en de CT scan is vanaf mij nek naar hersenen gemaakt .. op de hersenen foto’s heeft arts arterioveneuze fistel ontdekt .. Ik heb ook dat doffe gevoel en druk , 24 uur hoor ik mijn polsslag in mijn linker hoofd .. Hoop dat je verder kan met deze informatie Lieve groeten iedereen met deze ziekte heeft te maken , geeft niet op , ga van arts veranderen zoek verder dan in Nederland! Sterkte allemaal!

  • Beste allemaal,

   Ik ben 36 jaar en sinds 3 weken last van oorsuizen. Het kwam plotseling opzetten op de bank. Ik luister nooit muziek met oordopjes in en bezoek ook zelden een festival of kroeg. En als ik dat deed stond ik altijd achteraan. Ook nooit last van een dag oorsuizen door harde muziek. Het is een piep die veranderd van hoog naar laag. Na 3 dagen was het weg en toen begoon het weer voor 3 dagen. Daarna weer 4 dagen weg en toen kwam het weer terug. Zo gaat het nu al 3 weken. Dan is het een paar dagen weg en dan is het er weer. Ik ben bij de kno arts geweest en die heeft mij dexamethason en betahistine voorgeschreven wat ik 2 weken moet slikken. Ik merk geen verandering helaas. Ik ervaarde totaal geen stress in mijn leven en alles ging super goed. Nu ben ik wel altijd chronisch verkouden sinds jongs af aan. Moet over 1 week terug naar de kno arts om te kijken of de medicatie heeft geholpen. Zo niet dan gaan ze verder kijken. Iemand ervaring met chronische verkoudheid en oorsuizen?

 32. Ik heb eigenlijk al sinds ik mij kan herinneren een hoge piep in mijn oor. Voorheen vond ik het niet zo ergerlijk, maar nu ik ouder word, ben 55 jaar, begin ik mij hier steeds meer aan te irriteren. En ik begin er last van te krijgen in het dagelijks leven, van de week gaf de vaatwasser met een hoog piepgeluid een storing aan, ik hoorde die niet vanwege dezelfde frequentie denk ik. Wat kan ik het beste doen om die hoge piep te laten verdwijnen / verminderen? Ik ben vroeger trouwens nooit een discoganger of concertbezoeker geweest, en koptelefoons heb ik zelden gebruikt en nooit met keiharde muziek.

  • Kiano D'Haeseleer

   Een tinnitus kan vele oorzaken hebben zoals: – verstandskies – stress – oor beschadiging – allergie – oorontsteking – trommelvlies gescheurd – erfenis van iemand die wel tinnitus heeft – – kaken die knakken (zoek is op) – nog veel meer

 33. Bij mij is het overdag stil ook in stille ruimtes en zodra ik wil slapen en ik me ogen dicht doe begint het gesuis heeft iemand anders dat ook dat alleen ’s nachts gesuis? Heb het nu bijna 7 maanden door een concert waar ik spijt van heb maar ja heb je niks aan maar het is in de maanden daarna wel steeds minder geworden met soms een periode een paar dagen dat het dan weer wat meer suist en daarna weer rust ik hoop dat het de komende maanden gewoon nog steeds weer minder word dat gesuis en misschien helemaal weg gaat.

  • Ik heb een suis en een piepgeluid opgelopen bij een uitvoering van het Shantykoor waar ik muzikant bij Ben. Dit was op 4 maart. De huisarts noemde het een geluidstrauma. Ik ben 54 jaar en ervaar het als een grote ramp! De dag na de uitvoering werd ik wakker en merkte een suis en een pieptoon. Tot de dag van vandaag is het niet minder geworden. Ik vind wel dat er veel beter voorlichting door de overheid moet worden gedaan t.a.v. tinnitus. Het is toch onvoorstelbaar dat je door een vergissing, nog wel door onwetendheid, de rest van je leven met deze ellende moet rondlopen…

  • Ik geef je geen ongelijk… In 2011 stuurde minister van VWS Edith Schippers een kamerbrief richting de Tweede Kamer over het gebrek aan kennis t.a.v. tinnitus / oorsuizen in de reguliere hulpverlening. (bron) Drie jaar later lanceerde Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn de campagne ‘I love my ears’ om uitgaanspubliek te waarschuwen voor de risico’s op gehoorschade door (te) harde muziek. (bron) Deze campagne is voor mijn gevoel nooit heel groot in de media verschenen en verder is er op de website van Rijksoverheid amper inhoudelijke of inlichtende informatie te vinden over geluidstrauma, lawaaidoofheid, tinnitus en hyperacusis. Erg jammer, want het muziekvolume tijdens concerten en festivals lijkt alsmaar toe te nemen, en het belang van specialistische geluiddempende oordopjes lijkt nauwelijks voet in de aarde te hebben… Laatst zag ik tijdens een vrij toegankelijk festivalletje nog een tweetal peuters zonder geluiddempende oordoppen of oorkappen tegen kolossale P.A.-luidsprekers hangen en headbangen, terwijl moederlief met de kinderwagen een meter of 4 – 5 verder naar achter de kinderwagen vasthield… Gehoorbeschermers / gehoorbescherming voor zeer jonge kinderen zou mijns inziens verplicht moeten worden gesteld tijdens concerten en festivals. En volwassenen zouden inderdaad beter moeten worden geïnformeerd over het leed dat tinnitus heet. :( Sterkte, Henk! Groeten, Paul

  • Kiano D'Haeseleer

   Als het ergert tijdens je slaap, kan het dan niet zijn door oorontsteking of water achter de oren? (meestal komt er pijn bij te zien). Misschien heb je veel stress en denk je aan iets dat veel stress meebrengt waardoor het harder begint te suizen in je oren.

 34. Dag Paul, Ik ben 25 jaar en heb nu 4 dagen last van een oorsuis in mijn linkeroor. Een vriend heeft voor de “grap” 3 trektouwtjes tegelijk laten knallen dicht bij mijn oor. Op dat moment hoorde ik een felle pieptoon die afnam en op dat moment was mijn gehoor een stuk minder. De dag erna merkte ik de pieptoon/oorsuis (zelfde bij een avond stappen) mijn gehoor is toen al een stuk verbeterd. De pieptoon treed het meest op bij harde / schelle geluiden en juist minder wanneer het stil is, dit tevens ook wanneer ik in bed lig gelukkig. Merk ook dat mijn oor gevoelig en lichtelijk pijn doet bij zacht aandrukken. Al bij de huisarts geweest, maar daar was ik met 5 minuten klaar, ik moest het maar een aantal dagen/weken afwachten. Tevens is het gehoor ook iets slechter geworden, maar weet niet of dit met het suizen of herstel te maken heeft. Ik wil graag weten of dit nog lang aan gaat houden of dat ik misschien geluk heb… vind het een eng gevoel (zoals iedereen hier) om dit mijn hele leven te houden. Ik hoop op uw reactie

  • Hoi Rob, ik heb een soortgelijks iets meegemaakt. Ik heb drie jaar geleden een startschot afgeschoten onder een afdak waardoor de echo in mijn rechter oor weerkaatste. Ik hoorde eerst een erg harde piep en was overgevoelig voor geluid. Bij mij is dit voor 90% afgenomen in de maanden die daarop volgden. Wel is mijn oor altijd gevoelig gebleven en heb ik soms weer een tinnitus opleving maar ook heb ik periodes dat het veel minder is. Verder draag ik nu oordoppen bij bijv. Concerten! Hoop dat het bij jou inmiddels ook beter is.

 35. Bij mij wordt tinnitus geactiveerd door het kijken naar de TV. Bij bepaalde zenders reageert mijn gehoor op de frequentie van de aangeboden zenders. Bij het uitzetten van de TV verdwijnt na 15 minuten het ergste gepiep en blijft er de constante piep (waar ik mee kan leven) over. Wie heeft hier ook last van? Niemand kan mij advies geven met dit probleem. Inmiddels naar verschillende oplossingen gezocht, zoals: nieuwe tv-kabels, nieuwe HDMI-kabel met extra dikke mantel, nieuwe voeding in (pas 8 weken oude TV), versterker uitgezet, nieuwe mediabox, alle aansluitingen voorzien van metalen componenten enz. Graag a.u.b. advies hoe ik weer prettig TV kan kijken. Janny

  • Heb je geprobeerd om bij een ander thuis televisie te kijken. Mochten je tinnitusklachten zich daar niet manifesteren, dan weet je dat het suizen / piepen daadwerkelijk aan iets bij je thuis binnenshuis ligt… Mocht je elders ook klachten ervaren, dan heeft het weinig zin om apparaten en toebehoren te vervangen. Al met al zul je de onderliggende oorzaak van de piep / ruis moeten zien te achterhalen; tot die tijd is het lastig om advies in te winnen.

  • Janny, ik herken dit, maar kan er ook niet achter komen waar dit vandaan komt. Weet jij dit intussen?

 36. Hallo, 5 jaar geleden werd ik doof wakker. Na een oorontsteking die behandeld was met medicatie. Rechter oor kreeg ik gelukkig weer gehoor terug, maar links niet. Na veel bezoeken bij de KNO-arts kreeg ik van alles te horen wat ik had. Ménière, tinnitus… Uiteindelijk is mijn gehoor links nagenoeg verdwenen, maar de fluit / pieptoon niet. Bij een audiologisch centrum erachter gekomen hoe hard de piep / fluittoon is: 94 dB blijkt het te zijn. Een gehoorapparaat dat het kan maskeren is geen optie, heeft omgeving meer last van dan ik. Nu alleen kreeg ik te horen: Leer er mee leven… Heb ook 2 kleine kinderen die natuurlijk geluid maken en zich ontwikkelen. Alleen word het door omgevevingsgeluiden alleen nog harder zodat ik soms het gevoel heb dat mijn hoofd inwendig explodeert. Kan het soms niet meer aan. Werken, slapen, genieten van gezin en überhaupt nog ergens van genieten word steeds moeilijker. Het “ermee leren leven” word een steeds grotere opgave. Nu heb ik gelezen over neurostimulatie, zou dit voor mij uitkomst kunnen bieden? Wie kan me helpen?

  • Hi Marcel, ik ben benieuwd of je tinnitus inmiddels wat is afgenomen?

 37. Hoi allemaal, Recent ben ik ziek geweest en kreeg ik last van oorpijn. Ik heb toen oordruppels gebruikt (Otalgan / lidocaïnehydrochloride) en sindsdien hoor ik een harde hoge piep in mijn oor en ben ik aan 1 oor doof. Dit maakt het dagelijks leven erg lastig, ook op mijn werk. Ik hoor mezelf daarnaast heel hard praten. Ik ben gelijk gestopt met de oordruppels. Inmiddels zijn wel al een tijdje verder en is het nog steeds niet weggetrokken. Ik ben bang dat het iets blijvends is. Maar dat lijkt me niet toch, van simpele oordruppels? Ik ben al langs de huisarts geweest en die geeft me doodleuk nog meer oordruppels mee. Iemand ervaring hiermee? Wat kan het zijn?

  • Beste Martine, Ik denk eerlijk gezegd niet dat het oorsuizen is veroorzaakt door de oordruppels… ’t Lijkt me waarschijnlijker dat de oorsuizingen zijn ontstaan door hetgeen van meet af aan ten grondslag lag aan je oorpijn. Dus dat er een gemeenschappelijke onderliggende oorzaak bestaat van zowel je oorpijn als je tinnitus, bijvoorbeeld een gaatje of scheurtje in je trommelvlies… of een oorontsteking… In dat opzicht zou het best kunnen dat je juist te vroeg gestopt bent met je oordruppels. Mocht je om welke reden dan ook geen vertrouwen hebben in de kennis of kunde van je huisarts, dan kun je hem / haar natuurlijk altijd om een doorverwijzing naar een KNO-arts vragen. Sterkte, beterschap en groeten, Paul

  • Ja, ik heb ook ooit druppels gehad voor mijn oor, een paar keer gebruikt voelde meteen niet goed. Sindsdien wel oorsuizen, volgens de deskundigen kan het niet van de druppels komen, ikzelf denk van wel. Inmiddels al van alles geprobeerd om ervan af te komen.

 38. Als mensen me willen pesten, doen ze iets intikken op hun telefoontje bij mij in de buurt, waarna ik later erge oorsuizen en hoofd suizen krijg. Kan iemand hier iets over zeggen, om mij te helpen?

  • Geluid heeft een bepaalde frequentie. De frequenties die je kunt horen, vallen binnen je gehoorspectrum. Binnen de audiologie spreekt men ook wel van een ‘geluidsdrempel’ of ‘gehoordrempel’, dit is de geluidsfrequentie die je nog net wel hoort en waarboven je niet meer hoort. Je vermogen om verschillende frequenties te horen, hangt af van kleine haarcellen die in je oren groeien. Hoe ouder je wordt, des te meer van deze cellen afsterven. Op jonge leeftijd kun je dus hogere geluiden horen dan op oudere leeftijd. Op je telefoon kun je geluiden afspelen die voor jongeren wel hoorbaar / waarneembaar zijn, maar voor ouderen niet en vice versa. Wellicht bedoel je dit… Voor zover ik weet kan zo’n app echter geen blijvend oorsuizen (tinnitus) veroorzaken…

 39. Marloes Jonkman Reageer

  Hoi, Sinds 3 maanden last van de oren. Ineens plopten ze dicht, na twee weken waren ze open. Toen begon het ploppen en het kraken als ik slikte en gaapte etc. Sinds een maand ineens oorsuizen, hoor het als ik in bed lig of in stille ruimtes ben. Soms hoor ik hem niet. Is dit suizen blijvend? Of? Dokter zegt: ingetrokken trommelvliezen door verkoudheid (3 maanden verkouden nu). Verwijzing naar KNO is gemaakt. Iemand ideeën of tips? Groetjes, Marloes

 40. Ik heb sinds maart 2015 last van een bom in mijn rechter oor. Stoterig en bonkekerig. In bed op de dag. Constant. Ik heb ook RLS. Kan het daar mee te maken hebben?

 41. Nog een tip mijnerzijds. Toen het oorsuizen ene keer was weggegaan merkte ik dat ik na paar minuten een koptelefoon met muziek op in de trein al last had, het ging ook weer weg na verloop van tijd. Maar heb dus nooit meer koptelefoon op in trein je weet nooit wanneer… Stofzuigen: met eenmaal aangetaste oren is een stofzuiger een enorme lawaaimaker richting 100 dB gehoorschade dus. Ik zet tegenwoordig een oorbeschermer op als ik ga stofzuigen zodat ik niet meer na het stofzuigen denk hè die piep had ik net toch niet. Hoe langer piep in de oren weg hoe meer kans je hebt dat die wegblijft dus elke kans pakken op hem op afstand te houden.

 42. Mijn oor piept en suist nu al 3 dagen (sinds een concert waarbij de bas veel te hard stond), wat moet ik nu doen?! Echt zwaar irritant, ben bang dat het oorsuizen straks helemaal niet meer overgaat!!!

  • Frederique 3 dagen betekent dat het nog 100% kan weggaan. Meestal is de piep 1 a 2 dagen soms een dikke week. Dat heb ik al paar keer gehad. Overigens is bas niet de boosdoener, gek genoeg denkt iedereen dat maar de hoge tonen zijn het gevaarlijkst. Ik help je hopen dat het oorsuizen van voorbijgaande aard is. Zit je niet in die groep dan heb misschien geluk je kans dat je in een andere groep zit. Eentje waarbij het 4 tot 16 maanden duurt waarbij het langzaam steeds wat minder wordt soms zelfs verdwijnt. Wat je kan doen is veel afleiding zoeken en proberen niet aan de tinnitus te denken en vooral niet te gaan googelen zelfs dat triggert al de piep of kan hem harder maken. Sterkte!

  • Dag Frederique, Is het oorsuizen inmiddels bij u verdwenen? Ik heb nu ook 4 dagen last van oorsuizen door een “grap” van een vriend van mij, die 3 trektouwtjes tegelijk liet knallen dicht bij mij oor. Ik merk wel dat ik ’s nachts juist minder last heb van de pieptoon en het met harde geluiden getriggerd wordt… graag hoor ik hoe dit nu bij u is…

 43. Beste Paul, Zoals je hierboven in een reactie zegt kan een gaatje in het trommelvlies tinnitus veroorzaken. Echter vroeg ik me af of dit een sterk verband is en of direct waarneembaar? Ik had zeg maar 1 maand geleden een gaatje in mijn trommelvlies naar aanleiding van een studie rondom tinnitus (waarbij ze 3 maal een product hebben ingespoten in beide oren). Maar daarna was dit gaatje dicht. Pas recent 1 maand later verergerde de tinnitus vooral in mijn rechteroor. Kan dit nog steeds naar aanleiding van het gaatje in mijn trommelvlies zijn of hoe zit dit verband?

  • Oorsuizingen die in verband staan met een geperforeerd trommelvlies kunnen voor zover ik weet te maken hebben met de oorzaak van de trommelvliesscheur (extreem harde knal o.i.d.), met de aanwezigheid van het gaatje of scheurtje in het trommelvlies an sich, met blootstelling van een ingescheurd trommelvlies aan harde geluiden, met het genezingsproces van het trommelvlies, maar ook met eventuele verstoorde wondgenezing of verlittekening van het trommelvlies naderhand. Waarvan in jouw individuele situatie sprake is, durf ik dan ook niet te zeggen. Persoonlijk zou ik contact hierover opnemen met je otoloog.

 44. Hoi Paul, over 2 weken krijg ik een EEG onderzoek naar mijn oorsuizen. Wat zijn jou ervaringen met een EEG onderzoek en wat kan ik verwachten? Zou de oorzaak van mijn oorsuizen naar voren kunnen komen of hoef ik niet veel van het onderzoek te verwachten.

  • Beste Henk, Met een EEG wordt de elektrische activiteit van je hersenen in kaart gebracht. Bepaalde (kwantitatieve) QEEG-patronen worden al enige jaren in verband gebracht met tinnitus. (bron + bron + bron + bron + bron + bron) Voor zover ik weet zijn er echter geen causale verbanden aangetoond tussen hersenactiviteit enerzijds en oorsuizingen anderzijds. Ik weet dan ook niet zo goed op welk resultaat men ‘hoopt’… Of welk behandelplan men ‘hoopt’ te kunnen verbinden aan het betreffende resultaat… Weet je überhaupt waar men met de EEG de focus op legt? En heeft men je helemaal geen nadere uitleg gegeven? Aan de hand van je informatie kan ik hier eerlijk gezegd niets concreets over zeggen. Misschien dat men op zoek gaat naar een neurologische afwijking (een vorm van epilepsie o.i.d.) die je oorsuizingen zou kunnen veroorzaken of versterken? Maar dit is echt pure speculatie… Sterkte en groeten, Paul

  • Beste Paul, Dank voor je snelle reactie. Ik heb inderdaad geen uitleg gehad er werd me alleen gevraagd door de KNO-arts of ik weleens duizelig ben en hij repte even over de ziekte van miniere. Ik ben nooit duizelig heb ik hem verteld. Toen zei hij dat hij nog een testje wilden doen en toen kreeg ik een afspraak voor een EEG onderzoek. Wat ik opmerk is dat als ik ga slapen en lig op het oor waarvan ik last heb het suizen stop. Ik heb het oorsuizen ook 2 jaar geleden gehad en toen na 6 maanden was het gesuis ineens weg. Ik hoop dat het nu weer het geval zal zijn. Zelf denk ik om het onderzoek af te zeggen want ik word er zelf niet wijzer van en de 6 maanden af te wachten dat het weer vanzelf weggaat.

 45. P.S. Sommigen raken tinnitus kwijt na 4 tot 18 maanden, sommigen nooit. Wie, wat, waarom, geen idee… Ik ben het oorsuizen al 1x kwijtgeraakt, 2e keer lijkt minder te worden na vier maanden, maar geen garantie dat het helemaal weggaat. Concerten bezoek ik zo goed als niet meer, wil niet weer die hel van niet kunnen slapen door harde piep in oor. Zelfs niet met doppen. Die paar festivals waar ik nog wel naartoe ga, die ik echt heel graag wil zien dit jaar, is met otoplastieken EN externe bescherming van 3M voor extra demping. Dit laatste laat ik wel eerst wat pimpen om niet helemaal voor *** te lopen. :-) Dus ja, doppen helpen zeker in 99,9% van de gevallen en technisch gezien heb ik ook geen gehoorbeschadiging, maar wel een piep na een concert.

  • Erik, Ik het oorsuizen ook 2 jaar geleden gehad en het heeft 6 maanden geduurd voordat het gesuis ineens weg was. Ik was goed verkouden en ineens had ik een ruis die niet meer wegging. Ik was echt depri en nu heb ik het weer. Maar nu komt het volgens mij door naar harde muziek geluisterd te hebben. Ook weer naar KNO geweest en geen gehoorschade. Ja, binnen de grenzen. Ik zit nu op 4 maanden en steeds heb ik het gevoel dat het minder word. Ik heb soms 2 tot 3 dagen dat ik niks hoor en dan ineens is het er weer. En dan zakt de moed je weer in de schoenen… Maar zover ik weet is de tinnitus 2 jaar geleden ineens verdwenen zonder dat ik het in de gaten had. Precies wat Paul zegt, je hebt het zelf niet eens in de gaten dat het ineens weg is. Dus nu maar hopen en voor eenieder die tinnitus heeft dat het weggaat. Gelukkig heb ik er geen last van als ik ga slapen. Moment dat ik ga liggen op mij linkerzij is het weg. Dat was 2 jaar geleden ook zo. Ik doe gewoon alles wat ik moet doen, maar ga voorlopig niet naar de bioscoop of een plek waar keihard muziek gespeeld word.

  • Hi Erik, ik vroeg mij of de piep in je oor inmiddels weg is gegaan? Ikzelf bevind mij ook in een soort gelijke situatie namelijk.

 46. Hebben jullie net als ik soms eens een dag helemaal geen fluittoon maar lekkere rust? Of is het altijd 24/7 tinnitus? Wat me helaas ook gebeurd is dat ik een stille ochtend kan hebben of relatief stil, maar de stilte voorbij is na het wakker worden na dutje in trein of een powernapje thuis. Net alsof de boel na een dutje gereset wordt en de piep weer meteen voluit staat. Eerst dacht ik aan toeval maar het is te vaak gebeurd dat ik er wel een lijn in ontdek. Ben ik daar alleen in?

  • Nee Erik, daar ben je niet alleen in. Dat word Intermittend tinnitus genoemd. Ik heb dit al 5 jaar. In de slaap of na een dutje inderdaad kan je van een rustige dag ineens weer in de herrie zitten. Ik heb wel dat ik bijvoorbeeld ’s nachts praktisch geen tinnitus heb, om 4 uur en even ga plassen weer in slaap val en een uur later (om 5 uur gaat m’n wekker) is ’t afgelopen met de rust. Ik heb soms 1 tot 4 goede dagen en dan weer 2 of 3 slechte. Ik ben er nog steeds niet achter wat nu de trigger van de oorsuizingen is. Heel frustrerend…

  • Ook ik heb dat na het slapen overdag moe ff een dutje doen en ja hoor de herrie is weer aanwezig. Vind dit zo vreemd.

  • Heel herkenbaar. Sterker nog: ik ontdekte dit artikel omdat ik na een “stille” dag even op de bank in slaap viel en toen ik wakker werd gierde de piep weer op volle sterkte in mijn linkeroor. Ben toen gaan Googelen of meer mensen dit hadden. Ook ik heb goede en slechte dagen. Het frustrerende is dat de tinnitus heel onregelmatig verloopt: 2 dagen slecht, een dag goed, dag slecht, drie dagen goed, twee dagen slecht. Er zit geen vast ritme in. Daardoor blijft de oorzaak voor mij ook een raadsel. Maakt ook niet uit of ik werk, vakantie heb en dus veel of weinig stress heb.

 47. Hoi Paul, Ik ben op 29 december van Turkije ( waar ik woon ) naar Nederland gevlogen terwijl ik verkouden was. Toen ik in Amsterdam aankwam was ik bijna doof. Contact opgenomen met kno-arts, die mij vertelde dat er waarschijnlijk vocht achter de trommelvliezen was gekomen door combinatie verkoudheid en vliegen. Hij besloot de trommelvliezen in te prikken en het vocht te verwijderen. Ik ben een week later naar Turkije vertrokken en heb daar last van oorsuizen gekregen. Dit duurt nu bijna vijf weken. Vorige week naar specialist en professor kno in Izmir geweest en die constateerde dat het gaatje in mijn linkeroor nog niet dicht is. Zou het suizen hierdoor kunnen komen en waarom duurt het zolang? Ik heb mijn hele leven lang ( ik ben 59 jaar ) geen oorontsteking gehad of andere problemen met mijn oren. Graag je advies. Groet, Ria

  • Ja, een gaatje of scheurtje in het trommelvlies is een bekende veroorzaker van oorsuizen, dus dat kan in theorie zeker de onderliggende oorzaak van jouw oorsuizingen zijn. Waarom het zolang duurt voordat het gaatje in je trommelvlies geneest vind ik moeilijk om in te schatten. Over het algemeen geneest een scheur of gat in het trommelvlies vanzelf binnen 3 tot 6 maanden. Beterschap!

  • Ria Wiardi

   Hoi Paul, Bedankt voor je snelle antwoord. Maar is het dan niet raar dat ik het meeste last van suizen heb in mijn “goede oor”, waarvan het gat wel dicht is? De KNO in Izmir vond alles er verder heel goed uitzien, heel normaal.

 48. Als fervent concertliefhebber bezoek ik wekelijks één tot meerdere concerten of eigenlijk moet ik zeggen bezocht. Twee maanden terug heb heb ik een piep opgelopen die niet meer wegging. Ik gebruik al 4 jaar handgemaakte gehoorbeschermers maar ze hebben het dit keer niet kunnen voorkomen. Nog wel 1 of 2 concerten bezocht in die 2 maanden die ik echt heel graag wilde zien met oordoppen natuurlijk. Toch was het 2 dagen na concert weer erger wat jammer was omdat 1 dag na concert het het best stil was en ik juist dacht ik kan weer voorzichtig concerten gaan bezoeken. Of die 2e dag die erger veel erger klonk door dat concert of dat het ook wel zonder concert zou zijn gebeurd dat weet je helaas nooit 100%. Toch heb ik besloten te stoppen met concerten en muziek voor de zekerheid omdat nog een niveau harder ik echt heel erg zou vinden. Helaas door stoppen met mijn hobby die mijn leven was werd mijn leen ook tegelijk erg leeg…. Muziek was mijn alles en ineens is dat allemaal weg dat is erg pijnlijk nog steeds. Nou twijfel ik nog. Er zijn nog 4 festivals per jaar die me zoveel plezier geven dat ik denk zou anders naar die festivals gaan met oordoppen en daaroverheen als extra een externe gehoorbeschermende koptelefoon. Zodat ik toch nog even wat sfeer kan proeven en muziek horen maar dan minder hard. Iemand ervaring als tinnitus slachtoffer met muziekconcerten bezoeken zonder dat het nog erger wordt? Zijn je oren nu gevoeliger voor gehoorschade geworden? Misschien wat tips voor dit soort bescherming, misschien iets minder bouwvakker model koptelefoon en wat modieuzer?

 49. Hi Paul, Dank voor je goede website en non-commerciële insteek! Sinds twee jaar heb ik links tinnitus, na een heftige oorontsteking, die via een kleine operatie verholpen is. De toon wordt harder bij stress, vermoeidheid en herrie. Inmiddels ben ik eraan gewend nadat ik eerst bang was gek te worden. Toch ben ik nog steeds op zoek naar een cure. Wat vreemd is, is dat ik ten tijde van de ontsteking ook linksboven een tweede verstandskies doorkreeg (dit is zeldzaam). Ik heb veel onderzoek gedaan en het blijkt dat de zenuw van gebit en oor dezelfde is. Ik vraag me af of het trekken van de verstandskies de tinnitus zal verhelpen. Ik lees daar verschillende verhalen over. Weet jij daar iets van? Groet, Caroline

  • Beste Caroline, Over het (hypothetische) verband tussen verstandskiezen c.q. ‘derde molaren’ enerzijds en tinnitus anderzijds heb ik in het verleden ook zeer wisselende verhalen gelezen. Talloze audiologen beweren dat objectiveerbare (al dan niet pulsatiele c.q. pulsiverende) tinnitus niet kan worden gelinkt aan verstandskiezen, maar in de praktijk zijn er nogal wat mensen die beweren dat hun chronische tinnitus spontaan verdween na het trekken van een aangedane verstandskies. Omdat ik letterlijk nergens wetenschappelijk onderzoek heb kunnen vinden waaruit onderlinge verbanden blijken tussen tinnitus en verstandskiezen, heb ik dit punt niet opgenomen in bovenstaand artikel. Dat neemt echter geenszins weg dat ik nog altijd zeeeeeeer benieuwd ben naar betrouwbare getuigenissen van Nederlandse (of in elk geval controleerbare) ervaringsdeskundigen. De ervaringen / recensies die ik tot nog toe heb gelezen, komen namelijk grotendeels van Amerikaanse ‘sensatieblogs’ achter commerciële webshops die E-books verkopen… In theorie zou tinnitus door toedoen van (ruimtegebrek van) doorkomende molaren inderdaad verband kunnen houden met beknelde zenuwen of afvoerende bloedvaten binnen het (temporomandibulair) kaakgewricht, maar dit blijft giswerk. Er zijn overigens wel meer temporomandibulaire afwijkingen (onder de noemer Temporomandibular Joint Disorders (TMJ c.q. TMD)) die sinds jaar en dag in verband worden gebracht met tinnitus, maar waarvoor vooralsnog –helaas– geen wetenschappelijke draagkracht bestaat. Dat er zenuwen zijn die zowel in verstandskiezen als in oren uitmonden, heb ik trouwens nog niet eerder gehoord (al sluit ik dit zeker niet uit). Misschien wordt de ‘nervus trigeminus’ (drielingzenuw c.q. vijfde hersenzenuw) bedoeld, die allerlei aftakkingen heeft, waaronder ook in oren en mond? Overigens zijn er allerlei gebitsklachten die tot gehoorklachten kunnen leiden, waaronder knappende kaken, tandenknarsen, amalgaamvullingen, langdurige blootstelling aan tandartsboren, tandabcessen, et cetera… maar met tinnitus hebben ze in beginsel niets van doen… Ook vormafwijkingen van het ‘mastoid’ (Pars mastoidica) gedeelte van het slaapbeen (wat aldaar de bloedtoevoer kan beïnvloeden) wordt nog weleens met tinnitus in verband gebracht, maar ook daarover heb ik nog nooit een sluitend artikel gelezen… Al met al ben ik net zo benieuwd als jij naar de daadwerkelijke verbanden tussen oorsuizen en (problemen met) verstandskiezen… Helaas heb je daar totaal niks aan. :( Hopelijk kom je snel tot een oplossing van je oorsuizen; erg knap in ieder geval dat je er zo nuchter mee omgaat! Mocht jij goede informatie vinden over verstandskiezen en oorsuizen, laat het me dan alsjeblieft weten! Sterkte en groeten, Paul

  • Dankje Paul voor je uitgebreide antwoord. Tja nuchter ermee omgaan, na twee jaar heb je geen keuze denk ik. Wat mij enorm hielp en helpt is: 1. afleiding en ontspanning 2. de wetenschap en ervaring nu, dat je je hersenen aan kunt leren dat het geluid niet levensbedreigend/erg is, waardoor je het op een gegeven moment vanzelf niet meer opvalt. Of minder… Ik ga denk ik mijn verstandskies laten trekken, ik heb volgende maand een afspraak. Veel kwaad kan het niet en je weet nooit of het toch uitmaakt…… ik laat het je weten als het wonderbaarlijke is geschiedt!

  • Eigenlijk probeer ik dus juist geen speculatieve sensatieberichten te schrijven, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik ook jarenlang last heb gehad van tinnitus… Destijds (in ieder geval om en nabij diezelfde periode) heb ik in een kort tijdsbestek 4 verstandskiezen laten trekken. Tot nog toe nooit een seconde stilgestaan bij een eventueel verband tussen mijn oorsuizingen en de verwijderde verstandskiezen… Ik ben dan ook echt heel erg benieuwd naar jouw ervaring; heel veel sterkte toegewenst! Dus voor de duidelijkheid (want eerlijk is eerlijk): ik weet absoluut niet zeker of het verwijderen van mijn verstandskiezen en het verdwijnen van mijn tinnitus exact samenvielen of dat daar een X-aantal maanden tussen heeft gezeten.

  • Hi Paul, Je zegt hebt gehad, ben je er nu vrij van? Hoe heb je dat gedaan? ;) Ik heb best veel ervaringen van mensen gelezen die tinnitus hebben gekregen, direct na het trekken van een kies. Geen idee hoe dat samenhangt… Wie weet speelde het bij jou ook mee.

  • Zo ongeveer tussen m’n 12e en 22e heb ik zowat non-stop oortjes met luidruchtige muziek in m’n oren gedragen. Heb vanaf m’n 20e plusminus 2 jaar non-stop last gehad van chronisch oorsuizen, waarschijnlijk door de constante blootstelling aan keiharde muziek. Tegelijkertijd ook chronische gehoorgangontstekingen met als gevolg gruwelijke jeuk in de oren, waardoor ik veelvuldig met wattenstaafjes in de oren pulkte, wat de boel alleen maar verergerde, inclusief de tinnitus. Op een gegeven moment ben ik plotsklaps gestopt met muziek luisteren via interne oortjes en ben ik mezelf ondanks enorme drang gedwongen om niet meer in m’n oren te ‘krabben’. Op een gegeven moment werd ik ’s ochtends wakker en was de welbekende suis in m’n oren / hoofd helemaal verdwenen. Ik heb nog steeds weleens last van acute tinnitus, bijvoorbeeld na een concert of festival en ben dan doodsbang dat de piep opnieuw jarenlang blijft hangen, maar tot nog toe verdwijnt ‘ie steeds na enkele uren tot enkele dagen. De oorarts heeft me enkele jaren geleden ooit verteld dat ik te kampen heb met milde otosclerose: ‘verkalking’ van de gehoorbeentjes… Hierdoor hoor ik o.a. slecht als er veel akoestische ruis aanwezig is in m’n directe omgeving, bijvoorbeeld in drukke gelegenheden waar veel wordt gepraat en ook nog eens muziek aanstaat. Deze otosclerose zou in theorie de tinnitus kunnen verklaren, maar ik heb geen idee waarom het oorsuizen ooit chronisch was en momenteel enkel nog slechts met tijden recidiveert… Dus misschien toch iets met de kiezen??? :P Al met al hebben bewuste stappen me nog nooit richting een oplossing voor m’n oorsuizingen gebracht, dus aanvullende tips kan ik je helaas niet bieden. Vooral voldoende rust nemen en het gehoor niet overbelasten (qua harde muziek, films, series, luidruchtige cafés e.a.) lijkt voor mij preventief te helpen.

  • Hee Paul, Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe lang je de tinnitus nu eigenlijk hebt gehad? En werd de tinnitus ook met de dag minder, hoe moet ik dat zien?

  • Een periode van minimaal twee jaar nagenoeg non-stop en daaromheen met gematigdere en intensere tussenpozen; alles bij elkaar denk ik dat de tinnitus zo’n jaar of vierenhalf tot vijf heeft gespeeld. Nu nog steeds af en toe acuut / tijdelijk oorsuizen, maar dat is na een aantal minuten weer weg. Het continu inhebben van oortjes van –destijds– discmans en daarna MP3-spelers heeft (in combinatie met uitgaan, concerten, festivals, bijbaantje als roady, chronische gehoorgangontsteking, ‘krabben’ met wattenstaafjes, gehoorbeenverkalking en wellicht verstandskiezen…?) mogelijkerwijs bijgedragen aan het ontstaan van mijn tinnitus, maar de muziek maskeerde het oorsuizen ook tot op zekere hoogte, dus misschien hield ik het met de muziek ook wel in stand… Zowel vanwege het geluid zelf als vanwege de afleiding vond ik harde muziek extreem kalmerend… Echter, ’s nachts –bij stilte– was het oorsuizen vreselijk aanwezig en op de voorgrond. Rond mijn 20e (hierop terugkijkend denk ik eigenlijk al vanaf mijn 18e of 19e) sliep ik zelfs standaard met keiharde punk, hardrock, metal en grunge in m’n oren om het oorsuizen te verbloemen… Mijn vader verklaarde me voor gek. Ik ben inmiddels in de 30, dus ik kan me het exacte verloop van m’n tinnitus niet meer 100% accuraat herinneren, maar vooral focussen (of juist afleiding zoeken) en blootstelling aan geluiden van buitenaf leken het oorsuizen te beïnvloeden.

  • Bedankt voor je reactie Paul! Dan heeft de tinnitus nog erg lang bij je gespeeld… In dat geval geeft het me toch wel weer hoop, aangezien ik zelf niet een gehoorbeschadiging of zo heb. In die 5 jaar werd het het met het jaar steeds minder? Ik zit er zelf alleen nog erg mee dat ik nu al meer dan 2 maanden niet meer op stap ga, omdat ik dit eigenlijk niet aandurf… Zou het met op maat gemaakte oordopjes kunnen, of zou je dit eerder afkeuren? Ik mis gewoon dat ik niet meer met vrienden weg kan etc… Ik ben daarom erg benieuwd of het met oordopjes misschien af en toe weer een keer zou kunnen.

  • Nee, de tinnitus werd niet per se periodiek minder; opeens was de ruis / suis er niet meer. Ik was er zodanig aan gewend, dat het exacte moment waarop de tinnitus is verdwenen totaal aan me voorbij is gegaan. Opeens daagde het me dat de piep in m’n oor verdwenen was en ik kon me niet eens herinneren of de tinnitus pas net weg was, of eerder die dag, of eerder die week… Het exacte ‘verdwijnmoment’ heeft dus geen indruk gemaakt, althans, ik heb het niet bewust ondervonden; er is voor zover ik mij kan herinneren niks noemenswaardigs gebeurd… Voor zover ik weet is het oorsuizen op een willekeurig moment spontaan verdwenen. Eraan terugdenkend zijn om en nabij die periode mijn verstandskiezen getrokken, maar ik durf echt niet met zekerheid te zeggen of dit er iets mee te maken heeft gehad of zou kunnen hebben. Als ik naar luidruchtige cafés, concerten of festivals ga, doe ik overigens nog altijd in-ear geluiddempende oordopjes (‘dempers’, ‘otoplastieken’ oftewel ‘PartyPlugs’) in. Schadelijk geluid en omgevingslawaai wordt hierdoor selectief gedempt, waardoor je oren niet alleen worden beschermd, maar je diegenen die tegen je praten ook nog eens veel beter kunt verstaan. Mij bespaart zo’n PartyPlug een heleboel energie, zorgen en frustratie. Een custom-made (door een audicien op maat gemaakte) demper, otoplastiek of PartyPlug (Alpine, ProActiv, Elacin, Shure, Cinepaq, Alclair e.a.) zit naar mijn mening overigens een stuk comfortabeler dan de standaard / universele / kant-en-klare variant oordoppen, omdat er afdrukken worden gemaakt van de ingang van je individuele gehoorgang / oorschelp. Dit comfort zorgt ervoor dat de gehoorgang en de tragus (het kraakbenige ‘oorklepje’ dat de ingang van de gehoorgang overhevelt) bij mij veel minder snel geïrriteerd raken en pijn gaan doen. Ikzelf ben erg tevreden over de ‘Alpine Music Safe Classic’, maar ik kan me zomaar voorstellen dat er inmiddels vergelijkbare producten op de markt zijn die een nog beter alternatief vormen t.a.v. tinnitus en gehoorbescherming. Succes!

 50. Hallo, Ik ben een jongen van 18 jaar die nu ondertussen 2/3 maand last heeft van een piep in het linker oor. Het begon na een feestje als een heel licht piepje waar ik eigenlijk weinig last van had, maar voor de zekerheid toch maar PartyPlugs aangeschaft voor het stappen. Daardoor had ik geen last van een piep na het stappen. Nu ben ik al een aantal weken niet meer op stap geweest, alleen word de piep in ’t oor ondertussen wel erger.. Ik ben vorige week naar de dokter geweest waarbij ze me vertelden dat ik een droog en naar binnen getrokken trommelvlies had, dit zou door een allergie kunnen komen. Ik heb neusspray meegekregen om eventueel slijm achter de oren weg te krijgen. Alleen sinds vrijdag krijg ik steeds meer last van mijn oor, en begint het na het werken voor mijn gevoel meer te piepen.. Ik maak me er best wel druk over, en durf bijna niet te werken voordat ik mijn gehoor nog slechter maak.. ook heb ik het gevoel dat er soms een heel klein beetje vocht uit komt. Ik ben erg benieuwd wat het is..? Want ik slaap niet goed meer, en heb de laatste week toch wel wat stress..

  • Ik ben doorverwezen naar de KNO arts. Mijn trommelvlies van het rechter oor zag er wat roder uit, maar dat vind ik apart, aangezien ik de piep in mijn linker oor heb. Ik heb er eerst ook geen last van gehad, maar sinds vorige week is het opeens heel snel achteruit gegaan en kreeg ik dus ook pijn in mijn rechter oor.. Enig idee wat dit kan zijn Paul? Ik sluit een gehoorbeschadiging niet uit.. Maar omdat het gehoor binnen een korte tijd zo snel achteruit is gegaan vind ik dit erg vreemd. Nooit geen last van mijn rechter oor gehad, maar nu dus wel.. Ook deden ze voorheen geen pijn..

  • Dit klinkt als een oorontsteking… Je zegt dat je bent doorverwezen naar de KNO-arts… Bedoel je dat het rode trommelvlies is opgemerkt door je huisarts en dat je om die reden naar de oorarts mag? Of ben je reeds bij de KNO-arts geweest en merkte hij/zij het ontstoken trommelvlies op? Heb je oordruppels of neusspray meegekregen? Is er een behandelplan opgesteld? Het trommelvlies bevindt zich tussen het buitenoor en middenoor en een trommelvliesontsteking is dus maar al te vaak gerelateerd aan een buitenoorontsteking c.q. gehoorgangontsteking (otitis externa) of middenoorontsteking (otitis media)… Wat zei de huisarts en/of KNO-arts van de situatie? Beterschap!

  • Bedankt voor je reactie Paul. De huisarts zag dat het trommelvlies een beetje rood was, en heeft me toch maar doorgelezen naar KNO omdat al een tijdje een suis in mijn oor heb. Nu heeft de KNO arts vastgesteld dat het geen oorontsteking is.. Moet donderdag een gehoortest doen met woorden, en daarna heb ik weer een gesprek met de KNO arts. Ik kon stoppen met de neusspray te gebruiken, aangezien dit geen effect zou hebben volgens de KNO. Alleen krijg ik in het dagelijks leven steeds meer last van mijn oren en de piep.. Ik kan iet eens meer normaal in de auto met iemand praten zonder dat mijn oren onwijs pijn doen.. De piep word hierdoor ook harder.. Sinds vanochtend steeds duizelig, net alsof ik bijna neerval. Het word eigenlijk steeds erger, dit zal ik donderdag dus ook vermelden bij de KNO arts. Ik maak me er best wel druk over dat ik straks niet eens normaal meer kan werken etc. Aangezien ik nu al niet eens normaal een ritje in de auto aankan..

  • Misschien een losgeraakt oorsteentje (otoliet)? Of anders een probleempje met het evenwichtsorgaan? Ik ben heel erg benieuwd wat de KNO-arts uiteindelijk zegt. Heel veel sterkte! En houd me alsjeblieft op de hoogte…

  • Bedankt voor je reactie Paul! Ik zal het even opzoeken. Ik zal de KNO arts wel even informeren over de duizeligheid. Ik ben zelf ook erg benieuwd wat het nou precies is.. De stress is al wat minder, volgens mij heeft dit effect gehad, aangezien ik nu na stage geen oorpijn meer heb. Ik heb er nu alleen nog last van met het slapen. Ik val redelijk snel in slaap, maar word in de ochtend vroeg wakker door de oorklachten, waardoor ik overdag snel vermoeid ben. Maar ik zal je nog wel even op de hoogte stellen Paul! Hopen dat ik er vanaf kom…

  • Hallo Paul, Ik ben dus donderdag naar de KNO-arts geweest om de tweede gehoortest te doen. Uit de test bleek dat mijn gehoor nog erg goed was! wanneer ik echte gehoorschade zou hebben, zou het gehoor tot wel 30db minder zijn. De KNO-arts vertelde me dat mijn gehoor te goed was voor een gehoorschade, en denkt dat de piep met rust aan mijn oren binnen enkele maanden wel zou moeten verdwijnen. Ik hoop echt dat het oorsuizen weggaat, het word ondertussen wel al iets minder. Ik heb alleen nog 1 vraag. Wanneer ik aan het werk ben geweest, krijg ik wel iets meer last van de piep, dit komt waarschijnlijk omdat mijn oren op het moment erg gevoelig zijn denk ik. Maar kan ik hier ook iets aan doen?

  • De manier waarop je tinnitus kunt verminderen is volkomen afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de oorsuizingen. Dus zolang je niet weet waardoor het oorsuizen wordt veroorzaakt, is het nagenoeg onmogelijk om hier actief iets tegen te ondernemen. Relatief onschuldige dingen die je kunt proberen zijn: regelmatig je oren klaren, in geval van overtollig oorsmeer je oren mechanisch laten reinigen, (niet al te zure) oordruppels of olie uitproberen, et cetera. Hoe dan ook schuilt de oplossing van tinnitus toch echt in het wegnemen van de oorzaak die eraan ten grondslag ligt, en op een onbekende oorzaak is helaas moeilijk vat te krijgen. Verder zijn er veel methodes in de categorie symptoombestrijding; deze staan in het artikel hierboven opgesomd…

  • Ja precies! Het is voor mij ook moeilijk aan te tonen waardoor het nu precies komt.. Ik ben alleen bang wanneer ik elke dag een iets hoger piepje in mijn oor krijg, dat dit niet goed voor mijn gehoor is. Ik moest van de kno arts rustig aan doen met harde geluiden etc. Maar de geluiden waar ik mij aan blootstel zijn niet echt luid. Maar toch word het piepen na een dagje werken wel iets hoger dan in de ochtend. Aangezien ik er in de ochtend vrijwel geen last van heb. Dus ben benieuwd of dit ook schadelijk is voor mijn gehoor, wanneer het piepen op het einde van de dag erger word. Ik heb ook al oordopjes, maar om die alle dagen in te doen lijkt mij ook niet erg praktisch

  • Hoi Paul, Ik heb op dagen dat ik vrij weinig doe weinig last van oorsuizingen, ze worden dan ook steeds wat minder heb ik het idee. Alleen wanneer ik gewerkt heb (zwaar tillen), of getraind heb met zware gewichten etc. Dan is is het suizen weer erger, en hoor ik het ook in mijn rechter oor… Weet jij toevallig ook of hier een verband tussen ligt? En dat de tinnitus misschien zou kunnen verdwijnen wanneer ik een tijdje thuis rust zou nemen?

  • De exacte / primaire / directe / causale oorzaak van iemands tinnitus blijft maar al te vaak onbekend. Dat komt hoofdzakelijk doordat er naar schatting zo’n 400 mogelijke oorzaken en risicofactoren tot fantoomgeluiden kunnen leiden, die maar al te vaak onderling verstrengeld zijn… van oorinfecties tot hypertensie tot gehooraandoeningen tot brughoektumoren tot Ménière tot hartziekten tot hypercholesterolemie tot langdurige blootstelling aan hard lawaai tot bepaalde medicamenten tot verkalking van gehoorbeentjes… Ook stress (voortkomend uit overmatige mentale spanning, angst, paniek, bezorgdheid, onzekerheid, et cetera) wordt al vele jaren in verband gebracht met tinnitus. Oorsuizen staat niet voor niets bekend als ‘piepstress’… Redelijk recent onderzoek uit 2011 (bron) wijst stress zelfs aan als potentiële veroorzaker van oorsuizingen. Volgens de betreffende wetenschappers komt tinnitus maar liefst 2,5 keer vaker voor onder mensen die veel stress ervaren. Daarnaast verergert langdurig gestrest zijn de aard en ernst van het oorsuizen. Ook vervolgonderzoek (bron) laat zien dat mensen die veel last hebben van stress vaker last hebben van tinnitus en dat stress en tinnitus elkaar onderling kunnen versterken c.q. verergeren. Tinnitus veroorzaakt meer stress en stress verergert de oorsuizingen, waardoor een vicieuze cirkel van suizingen en gespannenheid kan ontstaan. Het meest recente onderzoek suggereert dat het ‘stresshormoon’ cortisol een belangrijke rol speelt binnen deze wederzijdse beïnvloeding van stress en tinnitus. Of jouw tinnitus zal verdwijnen door rust, durf ik overigens echt niet te zeggen –sowieso ben ik geen arts– maar ik kan me voorstellen dat dit het proberen waard is. Sterkte!

  • Hoi Fryslân, ik heb exact dezelfde symptomen als jij. Ik loop er nu 3 maanden mee. Alles klopt wat je zegt. Als ik in de auto zit word de tinnitus erger ook in de loop van de dag. Maar als ik ga slapen heb ik er geen last van. En in de ochtend heb ik het niet en komt in de loop van de dag. Soms heb ik het een hele dag niet en soms weer. Ik train ook en na het trainen heb ik meer last ervan. Maar ik ga door want 2 jaar geleden is het oorsuizen ook weggegaan. Als ik bijvoorbeeld op de bank ligt komt versterkt het het oorsuizen. Ik heb 2 jaar geleden ook tinnitus gehad en na 5 maanden was het ineens weg. Dus nu ga ik ervan uit dat het weer weggaat. Een vriend van mij had ook oorsuizingen en na 6 maanden was de piep in het oor ineens weg. Ik heb het nu 3,5 maand. Ik heb ook de laatste tijd erg veel hoofdpijn, maar dat had ik ook 2 jaar geleden. Heb hoop en hou de moed erin.

  • Bedankt voor je reactie! Ja het zorgt toch wel voor een stukje stress, dat vooral omdat ik nog maar 18 jaar ben.. De kno arts dacht ook wel dat het over zou gaan, alleen is er ondertussen al een maand voorbij, en nog niet erg veel progressie.. Het is daarom soms moeilijk om de hoop bijeen te sprokkelen. Vooral wanneer ik eindelijk denk dat het bijna over is, en het de volgende dag opeens weer erger is.. Op dat soort momenten word ik weer wat depressief en zonder ik me het liefst even af van alles en iedereen. Ik zal het nog een paar weken afwachten, en wil misschien nog even een keer naar de KNO arts om het er even over te hebben. Ik hoop voor mezelf en voor jou dat het vanzelf overgaat.

  • Ik zou met tinnitus in ieder geval een verwijzing naar een KNO arts vragen bij je huisarts. Die kan meten of en hoeveel je gehoorbeschadiging hebt. Ik had overigens niks ondanks mijn piep gehoorbescherming had zijn werk gedaan zei die anders had audiogram er heel anders uitgezien. Maar huisarts begon ook over verschrompelt trommelvlies dus ik beetje in paniek. Kno arts zegt onzin zie er prima uit. Ik gebruik otoplastieken handgemaakt kost me 110 euro. Maar hield niet alles tegen kan ook zijn door geluidslekken door niet meer goed passen in oor. Otoplastieken moet je om de zoveel jaar vervangen omdat oor verandert namelijk wel iets van binnen na verloop van tijd. De ene is ook gevoeliger voor tinnitus dan de ander. Het gaat hier gelukkig na maanden eindelijk wat beter; de piep wordt wat stiller. Wat helpt is veel afleiding en wat niet helpt, mij dan, is hoog schel geluid, bijvoorbeeld van werk.

  • Bedankt voor je reactie Henk! Ik ben al bij de KNO arts geweest, en er bleek uit de gehoortest dat ik geen gehoorbeschadiging heb. Ik ben al vanaf oud en nieuw niet meer op stap geweest, omdat ik het risico niet wil lopen om het oorsuizen te verergeren… Ik had zelf al enkele maanden party plugs in, maar ik ben toch van plan om op maat gemaakte oordopjes te bestellen. Ik heb geen idee of de tinnitus ooit nog over gaat… KNO arts dacht dat het oorsuizen wel over zou gaan, maar na het laatste bezoek vorige week kon hij er niks over zeggen… Hij heeft me naar het audiologisch centrum in Leeuwarden gestuurd. Ik ben erg benieuwd wat daar de bedoeling is. Ik mis gewoon de stilte en het stappen met vrienden… Ik ben in ieder geval al blij dat ik in de ochtend wel een beetje kan genieten van de stilte, omdat mijn tinnitus dan echt minimaal is.

  • Hi Fryslan, ik zit in een soortgelijke situatie als waar jij je in bevond. Ik vroeg mij af of de piep en de gevoeligheid in je oren inmiddels al over is?

  • Hallo Mike, We zijn nu ondertussen al bijna een jaar verder, en ik moet zeggen dat het stukken beter met mij gaat. De eerst maanden waren erg zwaar en mijn vrienden en familie hebben mij er doorheen geloodst. Ik heb alles langzaam weer wat opgepakt: werken, sporten, stappen enzovoorts. Mijn gevoeligheid is ondertussen ook zo goed als weg. Ik ben ondertussen wel aan mijn gesuis gewend, het is tevens wel meer naar de achtergrond gegaan. Ik kon mij er heel erg boos om maken, maar dit zijn dingen die ook echt niet helpen… Ik hoop dat het voor mij rond dit niveau blijft, want op deze manier kan ik er prima mee leven! Ik heb alleen oordopjes in met het stappen, om een gehoorbeschadiging te voorkomen. Het had bij mij allemaal gewoon tijd nodig. M.v.g. Fryslân

  • Ja, dat kan zeker. En dat geldt des te meer als de oorsuizingen worden veroorzaakt door een progressieve lichamelijke aandoening, bijvoorbeeld verkalking van de gehoorbeentjes c.q. gehoorbeentketen (otosclerose).

 51. Hoi allemaal, ik heb tinnitus al 15 jaar, in een milde vorm. Wat mij ook goed helpt is te letten op voeding en zo een gezond leefstijl op na te houden. Bij het slapen gaan is oorsuizen een kwelling. Wat me goed de laatste tijd meer wat ontspanning geeft zijn kristalstenen en vooral rozenkwarts werkt ontspannend. Zet de kristalsteen op je nachtkusje. De steen moet ook af en toe gereinigd worden. Magnesium is ook een goede aanrader, wel van kwaliteit kopen bijvoorbeeld van de natuurwinkels. Ik hoop dat er niet te lang een doorbraak komt voor genezing van tinnitus. Houd vol lieve mensen!

  • Hallo allemaal, geen suiker, koffie, en gewone thee brengt iets verlichting bij mij. Ook een idee voor jullie?

 52. Ja Paul, klopt precies wat je schrijft, tv, radio, een gesprek, en vooral harde muziek luisteren in de auto. en daarna in de rust.. dan begint het gesuis, hoe minder lawaai minder oorsuizen. ik heb al 20 jaar last van een brom, en hoe slechter mijn gehoor wordt hoe erger het suizen. een orkest. het enige wat mij helpt is een maskeerder, en heel veel afleiding.sterkte allemaal.

 53. Ik heb 45 jaar last van alle geluiden piepen brommen fluiten op een verjaardag waar veel mensen zijn dat is niet te doen alle stemmen door elkaar je word er misselijk duizelig van . enz teveel om ze te beschrijven dat je er gek van kan worden dat vindt ik niet zo raar je niet aan denken of aan storen dat is bijna niet mogelijk of het nu dag is of nacht maakt niets uit overdag met al dat verkeer het brommen van de uitlaat van de auto of een halve gek met op een motor die zoveel lawaai voor bij komt dat de rammen in het huis er van trillen ik was bij de oor arts omdat ik doof werd deze heeft een sneetje in mijn trommelvlies gegeven en achter mijn trommelvlies met een stofzuigertje wat schoongemaakt en ik zou er buisjes in krijgen maar dat heeft hij uit gesteld ik naar huis ik had het zelf nog niet door maar wat is het stil in mijn hooft ik dacht hoe kan dit dat is toch raar en voelde mijn heel gelukkig en dat wilde ik aan iedereen laten weten maar na twee maanden is en zijn alle geluide weer terug ik ga hem vragen of hij weer de zelfde behandeling kan heer halen die hij heeft gedaan en ik hoop dat hij deze opnieuw kan en wil her halen al is het dan maar voor twee maanden ik hoop het misschien kan er een door breek plaats vinden je weet maar nooit voor ons allemaal. Gr. Broodjan

  • hallo thomas super ja even die stilte in je hoofd, succes hoop dat de oorartsen hier over nadenken gaan , mooie oplossing groetjes Catharina

  • Beste Thomas , Mag ik aub naam van uw arts ..eventueel kan ik hier email adres aan u geven ? vriendelijke groeten Ellisa

  • Dankjewel voor het delen! Jouw online krantenartikel beschrijft “The Serenity System” tegen tinnitus van het Amerikaanse bedrijf “MicroTransponder”. Volgens mij is dit apparaatje een nagenoeg exacte kopie van de “NTR T30 CR® Neurostimulator” van het Britse “The Tinnitus Clinic” zoals beschreven in bovenstaand artikel. Waarschijnlijk is dit dus een Amerikaanse tegenhanger van de NTR T30 CR die waarschijnlijk op de Europese markt zal worden uitgebracht. (bron + bron + bron + bron) Ik ben sowieso HEEEEEL erg benieuwd naar de impact en praktijkresultaten van beide apparaatjes tegen oorsuizen! Groeten, Paul

  • Hoi iedereen. Ik denk dat ik al meer dan 16 jaar last heb van 24/7 oor piep in beide oren. Een hele hoge piep. Ik zal eens kijken wat de oplossing voor mij is om het weg te krijgen. Zoals ik het hier lees zal ik zeker een oplossing vinden. Ook ik heb last van mensen verstaan in drukte. Daarentegen hoor ik weer heel goed als het stil is. Succes iedereen!

 54. Heb sinds februari – maart 2015 last van tinnitus aan de linkerzijde, ten gevolge van stress, medicatie of leeftijd (ik word 55 in december). Hetgeen dat mij zeker is opgevallen dat ik moet opletten met aspirines en voornamelijk Tyrotricine/Lidocaïne (buccofaryngeaal) zeker niet meer innemen! Na het nemen van zo 1 tablet = tegen keelaandoeningen is mijn tinnitus dubbel zo hard! Ook moet ik sterke geluiden mijden, dan gaat mijn tinnitus de hoogte in en hoor ik tevens minder goed, maar meestal na een tijdje terug beter. Heb tevens een gekraak in dat oor dat ik zelf kan aansturen (te vergelijken met het trappen in verse sneeuw). Al diverse KNO bezocht, MRI scan laten doen en nu donderdag a.s. bijkomende onderzoeken! Ja momenteel dus continue oorsuizen m.a.w. 7 op 7 en 24 op 24. Graag uw reactie a.u.b. en dank bij voorbaat! M.v.g. Otto

  • Hallo allen, Ik krijg de tinnitus vrijwel helemaal weg met een trilpoot. Zo’n massage driepoot in mijn geval. Vol op (en rondom) het oor masseren. Bij stress-gerelateerde tinnitus zul je ook vaak zien dat de kaakspier-aanhechting veroorzaker is van ruis, gepiep, en zo. Ik ga net zolang door totdat ik de hele gehoorgang voel trillen. Echt een aanrader, haal zo’n ding, wie weet ben je er zo vanaf. Succes! Google op ‘driepoot handmassage roller’ voor een voorbeeld van zo’n massage-apparaat. Ik heb een wat grotere versie, maar deze zal allicht ook werken.

 55. Hallo allemaal, Ik heb sinds een aantal jaren een heel hoge piep in mijn linkeroor. Soms is hij een paar weken weg, dan komt hij weer terug… En dan het is erg lastig om te accepteren en om eraan te wennen. Ik bezoek een osteopaat die hier gespecialiseerd in is en daar heb ik heel veel aan! Het begon bij mij toen ik in bed lag en op een gegeven moment werd het zo erg dat het niet meer normaal was, als de fluittoon van de televisie als er geen programma op is… Blijkt dat ik al jaren boven een grote waterader heb geslapen, dat had een grote invloed op mij. Ik heb mijn bed nu verzet en heb veel minder last van de straling. Verder zit de gevoeligheid ook in mijn genen blijkbaar… Mijn lichaam reageert gevoelig op trillingen bijvoorbeeld, wat het centraal zenuwstelsel beïnvloedt. Ik kan jullie zeggen, na een aantal jaren: voor mij went ’t nooit… Ik probeer me niet te veel op het oorsuizen te focussen, maar het is nooit makkelijk! Ik slaap met mijn telefoon naast me (vliegtuigstand!) en om in slaap te komen luister ik naar de app ‘nature dreams’. Vogelgeluiden en krekels, voor mij heel rustgevend! Iedereen sterkte met deze ellende en hopelijk komt er ooit iemand met een ECHTE oplossing voor de hel die tinnitus heet!

  • Een ECHTE oplossing voor de hel die tinnitus heet! Dit hoop ik dus ook… Op aanraden van de dokter neem ik nu al 7 dagen Bètahistine 2x 24 mg maar het geluid is 2 punten harder gegaan en ik geef het nu een 8. De dokter zei wel dat het zeker 14 dagen nodig heeft zodat het lichaam eraan moet wennen. Ik werkte als heftruckchauffeur, maar plaatse plots alles verkeert terwijl ik dit niet in de gaten had tot dat de collega’s kwamen zeggen dat ik veel fouten maakte. Komt dit ook door de tinnitus? Hopelijk komt snel een oplossing. Ik wacht op de gegevens van de Mutebutton (google) dit is een product van Ierland. Voor de rest maar van alles testen Ginkgo hielp ook niet.

  • Problemen met aandacht, focus, richting, controle, concentratie, geheugen, herkenning, impulsiviteit en dergelijke (wat weer tot onbewuste en achteloze fouten kan leiden) zouden kunnen duiden op een neurologisch (hersen)probleem. Dit zou in theorie ook de tinnitus kunnen verklaren. Ik ben GEEN arts en beweer geenszins DAT er sprake is van een neurologisch probleem, maar het zou raadzaam kunnen zijn om een MRI-scan te laten uitvoeren, al is het maar uit voorzorg. Ervaar je overigens nog meer klachten die eventueel zouden kunnen duiden op neurologische klachten? Spiertrekkingen, gevoelloosheid, tintelingen, spraakproblemen, zichtproblemen, et cetera… Hoe dan ook lijkt de ‘verstrooidheid’ me eerder een gelijkwaardig symptoom dan het gevolg van de tinnitus. Sterkte ermee!

  • In Zwitserland hebben ze een middel gevonden, die geluiden en sissen vanaf de eerste of tweede week stopt of verminderd. Na meer gebruik gaat het meeste geluid weg in het oor. Dit middel tegen tinnitus is anderhalf jaar getest en er zijn bijna 3000 mensen en de meeste van hun zijn binnen 1 maand genezen. Vanaf begin dit jaar is dit middel ook getest in Frankrijk en veel mensen met oorsuizen zijn blij ermee en dit middel heet TinnitusStop (AUT00063).

  • Een piep dat weggaat en weer terug komt wordt vaak veroorzaakt door stress. Stress dat zich met de jaren heen opstapelt zorgt voor Tinnitus. Je kunt zelfs onbewust heel veel stress opbouwen. Zorg ervoor dat je geen stress meer hebt. Heb je ook last van je nek, schouder, hoofd of kaken? Indien een van de antwoorden ja is. Ga dan naar de fysiotherapeut en laat dat gedeelte aanpakken. Je Tinnitus zal dan ook verdwijnen.

 56. Hallo, ik heb al meer dan 10 jaar oorsuizen, alle geluiden die jullie ook beschrijven. Ik heb 2 tips, doe een wekkertje in de kussensloop (anders valt ie) en luister goed naar het tikken. Mijn 2e tip is, doe een watje in 1 oor en ga zodanig liggen dat je met je vinger over het watje kunt wrijven. Je hebt dan een ander geluid, daar val ik meestal van in slaap. Heel veel sterkte allemaal!

 57. Beste mensen, ik heb zelf al een half jaar last van een piep in m’n hoofd. Als ik ga slapen doe ik dit expres in een ruimte die zo stil mogelijk is om vervolgens lekker naar de piep te luisteren. Bij mij wordt het dan na ongeveer 5 minuten veel minder waarneembaar. Als ik daarna een normaal geluid hoor, wordt de piep plots weer hoorbaar. Ik denk dat als je hersenen geen geluidsreferentie hebben je de piep een soort van weg filtert. Misschien hebben jullie hier wat aan!

  • Hallo Pelle, Dankjewel voor de tip; dat ga ik zeker ook proberen, maar heb jij ook na slapen dat de tinnitus dan heel erg is? Groetjes, Catharina

 58. Hallo ik zou een bericht achterlaten van bloedonderzoek, nu dat is oké. Nu nog oorpijn erbij ook, word er moedeloos bij, ga vaak naar bed toe omdat ik hoop dat het oorsuizen dan overgaat. Arts zegt oren zien er goed uit, en nu? Een wonder hoop ik dat het er snel komt voor ons allemaal! Groetjes en sterkte, Catharina

 59. Vanmorgen bij huisarts geweest, nu bloed laten prikken op foliumzuur en vitamine B12. Kijken wat daar uit komt… Na slapen is de tinnitus sowieso erger dan overdag, want overdag heb je muziek aan. Je word er hopeloos van zo, ik lees alles hier op deze site.

 60. Hallo, Ik heb ook erge suis en piep in mijn oren, hopeloos vooral na slapen is echt eeeeeeeeerg. Om gek van te worden… Ze zeggen stress, maar of dat waar is? De suis in het oor had ik al, maar die piep… Hoe moet ik daarmee omgaan? Help a.u.b.

 61. Hallo allemaal, Ik heb sinds 4 weken last van oorsuizen. Ik werd op een dag wakker met het gevoel dat het heel hard stormde. Twee volle dagen had ik daar last van en daarna zomaar een hele dag niet. Sindsdien heb ik op en af last van tinnitus. Hoewel de eerste drie weken het ergst waren. Nu heb ik wel het gevoel dat de keren dat het oorsuizen terugkomt minder luid is. Met alles wat je op internet leest over oorsuizen wordt je ook een beetje gek gemaakt. Niemand vertelt dat het ooit overgaat. Misschien komt dat ook wanneer je het hebt meegemaakt er liever niet aan wordt herinnerd en je weg blijft van deze sites. Dat hoop ik tenminste! Ik hoop dat het in de toekomst overgaat. Want tinnitus is heel beangstigend, vooral ’s nachts, wanneer je je hart hoort bonzen in je oor en je voelt en hoort het bloed suizen. De huisarts heeft mij nagezocht. Bloeddruk gemeten, bloed geprikt, naar de KNO-arts geweest. Alles is goed. En de KNO-arts kon mij ook niet vertellen of het ooit over zou gaan. Tinnitus lijkt mij een geluid wat je constant hoort, maar bij mij is het soms een hele dag weg. Heeft iemand hetzelfde (gehad) als ik? Misschien ook na een vliegreis? Die had ik twee dagen daarvoor namelijk gehad, hoewel ik op die dagen geen last had.

 62. Hallo, Ik wilde graag melden dat ik baat heb gehad bij vloeibaar magnesium. Dat zijn kleine flesjes met magnesium in vloeibare vorm (duh) die je kan kopen bij gezondheidswinkels en bij de apotheek. Ik had een verkrampt oor, na luisteren van harde muziek voor jaren. Ineens was de koek op en begon mijn oor van binnen te trillen en te ‘knijpen’ als ik harde geluiden hoorde. Ik werd bijvoorbeeld helemaal gek (toen ik het net had gekregen) als er in de kroeg gedobbeld werd. Het op de bar slaan met die bekers was ondraaglijk. Ook klappen in handen en harde stemmen, versterkte gitaar, snaredrums: ernstig knetterend, klappend en knijpend gevoel in mijn oor. Ik had gelezen over vloeibaar magnesium op een Amerikaanse site, nadat ik bedacht dat het gevoel een soort overspannen reactie van de spieren rondom mijn oor en gehoorgang, en mijn trommelvlies zou kunnen zijn. Magnesium helpt ook bij door stress verkrampte spieren en regelt de algehele spier(ont)spanning in je lichaam. Ik heb een flesje gekocht en in een keer het halve flesje opgedronken (een overdosis magnesium is bijna niet te doen, maar verdiep je er wel even in). Het hielp gewoon METEEN. Binnen twee uur was het hele gedoe met mijn oor na drie jaar erover ingezeten te hebben en er last van te hebben gehad, verdwenen. Ik zeg niet dat het voor jou ook werkt, maar bij mij hielp het heel goed. Het is niet 100% weg, maar laat ik zeggen toch zeker volkomen draaglijk geworden, en ik denk er nauwelijks meer aan. Af en toe en stevige dosis magnesium en het enige wat ik nog wel heb is dat ik af en toe een verstopt oor heb, wat met slikken en m’n kaak draaien weggaat. Gr. Bjorn

  • Goede tip! Een magnesiumtekort kan inderdaad alle spieren en zenuwen in je lichaam negatief beïnvloeden, zo ook de spiertjes, gevoelszenuwtjes en aansturingszenuwtjes van de oren. Als een magnesiumgebrek wordt opgelost, kan dat dus zeker bijdragen aan de verhelping van gerelateerde oor- en gehoorklachten. En er zijn inderdaad verscheidene gevallen bekend van mensen die van hun hyperacusis of tinnitus afgeraakten dankzij hoogwaardige magnesiumsupplementen. Zie ook dit artikel over magnesium. Dankjewel voor je berichtje!

  • Bjorn, ik ga zeker ook magnesium ophalen, laat het weten of dit bij mij helpt tegen de oorsuizingen.

 63. Ik heb sinds bijna zes maanden oorsuizen en een lichte vorm van hyperacusie/hyperacusis sinds ik werd blootgesteld aan zeer luide muziek (geluidstrauma). Ik kreeg op dag 2 medrol en betahistine als behandeling. En ik moet zeggen, het gaat nu al een stuk beter. Enkel nog een heel zacht geluid. Maar geen last van, ik kan goed slapen, ik hoor het enkel zachtjes in stille ruimtes en het neemt ook nog af als ik in een stille ruimte ben. Ik denk dat ik reactieve tinnitus heb. Maar mijn man heeft op die bewuste avond hetzelfde opgelopen, maar is nog niet zo ver als ik. Hij heeft de medrol behandeling na 2 à 3 dagen gestaakt vanwege nevenwerkingen. Hij is ook gewoon blijven doorwerken terwijl ik mijn rust heb genomen (10 dagen thuis gebleven na het voorval). Kan het bij hem ook nog beteren? Of is het goed om nog een behandeling medrol te starten? Ik heb al verhalen gehoord van mensen die na 1 tot 2 jaar er last van hebben gehad, maar daarna wel genezen. Dus is er volgens mij wel hoop. Wat denkt u? Heeft iemand hier nog ervaring mee?

  • Hoi IkkeN, Ik heb een vergelijkbare iets, sinds een kleine vijf maanden milde tinnitus na een concert, ook een geluidstrauma dus. Tijdens dit concert had ik gewoon oordoppen in, maar geluid kan je gehoor ook beschadigen via botgeleiding van de gehoorbeentjes. Dit is veel feestgangers nog onbekend. Daarnaast is gehoorschade cumulatief en kan overbelasting uit het verleden ineens in het nu opduiken. Zijn we mooi klaar mee… Wat je partner betreft, ik heb nog nooit iets gehoord over het nut van Medrol. En geloof me, ik heb zo’n beetje alles gelezen wat er geschreven is over tinnitus, in binnen- en buitenland. Het is sowieso een kwestie van de lange termijn. Dus jullie zullen beiden veel geduld moeten hebben. Wat voor mij wel werkt is het voedingssupplement Lipo-Flavonoid Plus Oral. Dit importeer ik uit de VS, want het is hier niet verkrijgbaar. Wellicht heb je er iets aan…

  • Hoi IkkeN, Om een of andere reden heeft de Moderator van dit forum mijn vorige reactie op jouw post niet geplaatst. Ik ga ‘m niet helemaal herhalen maar zoek eens naar Lipo-Flavonoid Plus Oral. Hoop dat het jou (en je man) ook helpt!

 64. Hoi iedereen, Ik heb nu een paar uur last van de hoge piep, ik werd wakker met een hoofdpijn, en na rustig wakker worden, en hopen dat ik zou bijkomen van de hoofdpijn. Ik ben gaan douchen, toen ik er uit stapte, hoorde ik die hoge piep, als ik muziek luister hoor ik de piep niet, maar ik zit in de receptie, dus ik kan niet de hele tijd naar muziek luisteren. Dus ik word er op het moment aardig gek van. Kan het zijn dat het door de hoofdpijn komt, en dat ik er morgen niet meer last van heb? Ik ben op het moment aardig wanhopig, dus ik zou graag wat steun kunnen gebruiken. Met vriendelijke groeten, Jacco Blom

 65. Ik had een paar maanden geleden een knetterend geluid in mijn oor en het is nu weer terug. Misschien kan het door te harde muziek met oortjes… Is dat het misschien? Als iemand iets weet stuur alstublieft iets dat kan helpen? Ik word best wel bang van die knetter!

  • Dit zou inderdaad best weleens een trommelvliesbeschadiging kunnen zijn. Persoonlijk zou ik er even mee langs de huisarts gaan en desnoods aandringen op doorverwijzing naar een oorarts. Sterkte!

 66. Ik zou Tinnitus iedereen aanbevelen! Fantoomgeluid in de oren eindelijk beëindigd.

  • Hallo even een vraagje hoe kwam je er af? Staat voor mij een beetje onduidelijk er bij Fleur d k.

 67. Beste mensen, Sinds 3 jaar heb ik last van tinnitus. Het begon de dag na een feestje in mijn linkeroor, dus ik dacht meteen dat het door de luide muziek kwam. Ik vond het wel vreemd, aangezien ik die avond oordoppen in had om mijn oren juist te sparen van te luide muziek. Ik ben meteen naar een arts gegaan en later ook naar verschillende NKO-artsen die me echter niet konden genezen. Er is vooralsnog weinig tegen het oorsuizen te doen. De eerste maanden waren lastig doordat ik moeilijk in slaap kon geraken. Overdag had ik niet zo veel last van de tinnitus vanwege de omgevingsgeluiden. Na verloop van tijd ging de tinnitus echter geleidelijk weg, zelfs als ik me er ’s nachts in alle stilte op focuste, hoorde ik niet meer dat irritante piepgeluid, enkel nog het geluid van je lichaam dat je hoort als je veel te aandachtig luistert (complete stilte is immers niet waar te nemen door je oren). Oef! Ik kon terug quasi normaal functioneren, alhoewel de angst voor herval me elke dag bezighoudt en mijn leven beheerst. Na verloop van tijd kwam de tinnitus echter ook plotseling weer terug en steeds in een andere variant, maar nadien ging ie ook weer terug weg. Oorzaken hiervoor had ik niet, omdat ik mezelf niet meer heb blootgesteld aan te luide muziek (een iPod heb ik al in geen drie jaar meer van dichtbij gezien). Steeds als het oorsuizen terugkeerde, begon ik weer te zoeken naar de mogelijke oorzaak: problemen met mijn oren zelf, probleem tijdens mijn slaap, gebit, kaakgewricht, verkeerde bewegingen, voeding…? Mijn oren door een NKO-arts laten uitzuigen (niet uitspuiten want dat kan echt schade opleveren) hielp me wel twee keer. Maar het kan haast niet dat je na enkele maanden alweer een prop zou hebben. Ik durf gerust te vertellen dat ik meer positieve dan negatieve dagen heb gehad, maar de tinnitus houdt me wel vast en bezorgt me stress. Na het lezen van de reacties hier merkte ik veel gelijkenissen op met sommigen. Net als anderen heb ik last van krakende, ploppende oren als ik mijn mond beweeg, precies of er een soort droog vliesje in mijn oor zit dat ‘openbreekt’. Soms heb ik ook pijnscheuten die wel meteen verdwijnen. Een soort drukgevoel binnenin mijn oren ervaar ik ook. De laatste tijd heb ik wel frequent last van een plotselinge hoge of lage toon die ik zelfs fysiek aanvoel binnen mijn oor. Meestal verdwijnt die al na enkele seconden, soms blijft er nog een minder hard piepgeluid aanwezig dat wel enkele dagen/weken aanhoudt. Soms word ik ervan wakker midden in de nacht en zit ik meteen vol stress waardoor de nachtrust moeizaam verloopt, wat nog het vervelendste van alles is. Die krakende, ploppende gevoelens zijn wel nooit weggegaan (3 jaar), de pieptoon wel. Ook nu ben ik ervan overtuigd dat de pieptoon wel weer zal weggaan… Het gekraak echter niet, maar dat is ook helemaal niet zo storend (het is een soort gewoonte geworden). De mogelijke oorzaken houden me nu wel weer bezig. Misschien dat hier iemand een verklaring weet? Stress, gewrichtsproblemen, kaakproblemen, luide geluiden, verkeerde slaaphouding (ik slaap op mijn buik of zijde)…? Ik ben wel van plan om eens een scan van mijn hoofd te laten nemen zodat ik een mogelijke tumor eventueel kan uitsluiten. Ik overweeg ook om Tinnitus Retraining Therapy (TRT) te volgen om beter voorbereid te zijn op de terugkeer van mijn lastige ‘metgezel’, maar gewenning treedt er echter niet op doordat ik de ellende steeds weer opnieuw moet ervaren. Wat mij overigens wel helpt (en misschien anderen op deze pagina ook) is om ’s nachts ook een bron van geluidsverrijking op te zetten, zodat de tinnitus meer op de achtergrond kan verdwijnen. Ik gebruik meestal zachte natuurgeluiden zoals vallende regen of een zoemende windblazer die je normaal enkel in hitte opzet. De eerste malen is het wennen en slaap je niet goed door die externe geluiden, maar na een tijd went het wel en kan het een beetje verlossing bieden.

  • Hi Seth, ik heb ongeveer hetzelfde. Ik had ook tinnitus opgelopen door een feestje. De piep is in de maanden daarna bijna weggeweest. Sinds kort was ik weer naar een feestje met oordoppen in maar de piep is weer teruggekeerd. Ook heb ik die bijgeluiden in mijn oor. Ik vroeg mij af hoe het inmiddels met je tinnitus is?

 68. Sinds oktober een hoge piep/ruis in het linkeroor. Ik had twee keer een wortelkanaalbehandeling aan dezelfde kies in de onderkaak. Daarna zelfs de helft van de kies verwijdert daar die ontsteking nog aanwezig was. Vanaf januari is de piep/ ruis definitief iedere dag aanwezig. Heel vreemd dat het wel beïnvloedbaar is. Duw ik op de slaap, beweeg ik de onderkaak, beweeg ik mijn hoofd van links naar rechts of bijt op mijn kiezen dan zoemt het harder in mijn hoofd. Als ik echter op de kauwspier duw dan vermindert juist de ruis. Zo tintelt het ook vaak bij de slaap en is er een druk op de kauwspier en kaak. Gek is dat ik soms twijfel of de ruis wel in het linkeroor zit of niet aanwezig is rond de kaak/slaap. Het is zeker gekmakend en je wordt er af en toe horendol van. Maar… ik heb nu ook geleerd om je met andere dingen bezig te houden dan alleen maar te denken aan die gekke ruis, hoe moeilijk het ook is. Alleen maar peinzen over de oorruis maakt het alleen maar erger. Dus dat is geen optie. Groetjes en iedereen sterkte met dit rare fenomeen!

  • Beste JP, Jij hebt duidelijk kaakgewrichtsproblemen, je zou naar een kaakfysiotherapeut moeten gaan om dit probleem te laten aanpakken. Jouw oorsuizen zullen ook verdwijnen hierdoor. Door kaakgewrichtsproblemen kan men last krijgen van enorme oorsuizen (gepiep, geruis, gebrom, gefluit, gerinkel en zelfs alles door elkaar heen). Ik had hetzelfde als probleem als jij. Ben er nu van af, hoor geen enkel gek geluid meer.

 69. Beste, Oktober 2014 2 keer een wortelkanaalbehandeling gehad aan een kies in de onderkaak. Na de 2de keer begon langzaam een piepje hoorbaar te worden in het linkeroor. Nu is het juni 2015 en ondertussen is de piep blijvend hoorbaar. Een hoog piepend/ruisend geluid. Als ik de kiezen op elkaar duw is de zoem ineens harder en lijkt het onder de kiezen te ruizen. Ook als ik de kaak naar voren duw verandert de ruis ineens. Klinkt harder. Als ik op de slaap duw wordt de ruis ook harder. Duw ik echter op de kauwspier dan vermindert dat de ruis. En het meest gekke. Drink ik af en toe ’s avond een pilsje dan is de ruis zelfs af en toe niet waarneembaar. Het is vreemd. Soms word je er horendol van, draait je maag ervan rond, en de andere keer lukt het wel om er mee te leven. Je moet wel doorgaan in je leven en je alledaagse dingen blijven doen, ook al heb je er soms geen zin in door de aanhoudende ruis.

 70. Ik heb in allebei mijn oren constant een hoge pieptoon. Ik word er echt gek van! Ik heb m’n oren laten nakijken, maar er is niets aan te doen. Ze hebben gezegd dat ik langzaam doof wordt. Is dat waar en wat kan ik eraan doen?

  • Beste PH, Bij wie ben je precies geweest? En welke diagnose heeft men gesteld? Oorsuizen kan worden veroorzaakt door verkalking of beschadiging van de gehoorbeentjes. Een defect in de gehoorbeentjesketen zorgt voor een onderbreking van de beentjesketen en zodoende OOK voor gehoorverlies. Er zijn echter meer gehoorklachten die in eerste instantie voor tinnitus en na verloop van tijd voor doofheid kunnen zorgen. Bovendien kunnen defecte gehoorbeentjes in bepaalde gevallen worden vervangen voor een gehoorbeentjesprothese. In dat geval worden de defecte gehoorbeentjes verwijderd ingewisseld voor ‘kunstgehoorbeentjes’. Hoe dan ook is het onmogelijk om iets zinnigs over je situatie te vermelden zonder meer te weten over de oorzaak en aanleiding van je pieptoon en veronderstelde doofheid. Dus wellicht kun je laten weten welke diagnose is gesteld en door wie: huisarts, KNO-arts, andersoortig specialist? Heel veel sterkte in ieder geval! Groeten, Paul

  • Hennie Noordzij

   Ik ben bij Gehoorcentrum Rotterdam geweest, ik hoorde andere klanken b.v. gaan hoorde ik staan enz.

  • Het niet goed kunnen onderscheiden van klanken hoeft niet per se gerelateerd te zijn aan tinnitus. Er zou (ook) sprake kunnen zijn van een vorm van slechthorendheid, al dan niet door gehoorschade, geleidingsgehoorverlies, een oorinfectie, een oorsmeerprop in de gehoorgang, een gaatje in het trommelvlies, een ophoping van etter bij een middenoorontsteking, een onderbreking binnen de gehoorbeenketen of otosclerose van de gehoorbeentjes… Wat is de precies diagnose die het gehoorcentrum heeft gesteld en waarom kon men je niet verder helpen?

 71. Hola, probeer eens een acupunturist hoge toon is geloof ik de lever chi en laag de nieren die behandeld moeten worden oorsuizingen zijn een symptoom is niet een “ziekte”.

  • Acupunctuur werkt inderdaad super goed bij oorsuizen! Een paar naaldjes in je lijf en hupsakee, de piep verdwijnt. Of doe oor-acupunctuur, nog beter bij tinnitus… Dat je als acupunctuuraanhanger nog niet eens ‘ acupuncturist’ kunt spellen, maakt de boel trouwens NOG vertrouwenwekkender. Acupunctuur is geen behandelwijze, maar een geloof. Wat ik heb gehoord is dat middelhoge tonen bij je okselhaar passen en ultrasone tonen bij je billen. Echt waar! Lang leve religekkies!

 72. Ik heb sinds januari 2015 last van een constante bromtoon, vooral in mijn linkeroor. Voor die datum was het zo dat ik sporadisch wakker werd van een geluid dat leek op een vrachtwagen die parkeerde. Als ik dan ging kijken wat zo’n lawaai maakte, was er geen vrachtwagen of iets anders te zien (dus tinnitus?). Ik had toen niet door dat het geluid aan mezelf lag, dus binnenin m’n hoofd ontstond . Een oorarts vond niets mis met mijn oren en gehoor. Ik ben dan naar mijn huisarts gegaan en die schreef oordruppels (antibiotica) voor en Piracetam. Na een tijdje was de bromtoon weg en stopte ik met de pillen. Toen begon de miserie pas echt… Enorme hoofdpijn! Nog nooit eerder gehad… Het leek zelfs alsof mijn gezicht mee trilde. Beide oren tuten, dus weer tinnitus? Terug naar de dokter voor Perdolan en toch uit angst een CT-scan gevraagd. Terug begonnen met Piracetam in te nemen en dit lijkt te helpen. Op de CT-scan bleek dat ik een arachnoïdale cyste had, maar volgens de dokters was dit niet de oorzaak van mijn klachten. Nu dus vierenhalve maand verder en ben Piracetam blijven slikken. Ik hoor de brom in m’n oor niet meer, maar had last van een barstende koppijn toen ik een dag de Piracetam niet innam omdat de pillen op waren. De hoofdpijn is verlammend! Kan me dan niet meer concentreren… Er staat een MRI-scan gepland om te kijken wat het dan wel kan zijn. Maar daarmee ben ik nu dus niet geholpen… Het probleem blijft maar aanslepen. het duurt nu al maanden. Ben langs geweest bij: huisdokter, oorarts, kinesist, andere huisdokter, dienst neurochirurgie… Geen oorzaak werd gevonden. Wat kan het zijn? Wat moet ik doen?

  • Het is niet precies bekend hoe piracetam werkt; waarschijnlijk heeft de werkzaamheid te maken met beïnvloeding van het evenwichtsorgaan en het bevorderen van de bloeddoorstroming van je binnen-oren. Dat je klachten ontstaan/terugkeren bij het stoppen met piracetam is natuurlijk erg opvallend. Misschien dat er dan toch iets mankeert aan het binnenoor… Wellicht een losgebroken otoliet (oorsteentje)? Heb je ook last van draaiduizeligheid en/of misselijkheid? Ik ben GEEN arts, apotheker of andersoortig deskundige, dus ik weet niet of er bijvoorbeeld gewenning kan optreden door piracetam; wellicht dat je gewoon slecht reageert op de medicatie en dat je klachten hier (indirect) door worden verergerd. Sowieso kent piracetam behoorlijk wat mogelijke bijwerkingen, waaronder angst, depressie, verwardheid, waandenkbeelden, slaperigheid, hoofdpijn en evenwichtsstoornissen. Ik kan me voorstellen dat de (veronderstelde) tinnitus en de hoofdpijn aan elkaar gerelateerd zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet per se. Hetzelfde geldt voor de hersencyste. Al met al een ingewikkeld probleem, waar niet 1-2-3 een oplossing bestaat. Ik kan me overigens voorstellen dat de bromtoon in je oor niet per se gerelateerd is aan de cyste, maar hebben je artsen ook expliciet gezegd dat ook de hoofdpijn niets met de cyste te maken kan hebben? Aarachnoïdale cysten staan er namelijk om bekend dat ze -afhankelijk van omvang en locatie- hoofdpijn, duizeligheid en epileptische toevallen kunnen veroorzaken. Nogmaals: ik ben GEEN medicus, dus praktisch advies kan ik je helaas niet bieden. Wellicht zijn er bezoekers met gelijkende ervaringen en bevindingen… Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! En hopelijk geeft de MRI-scan meer duidelijkheid. Groeten, Paul

 73. Ik heb nou 2,5 maand last van oorsuizen. Oren zien er goed uit, bloeddruk is goed, bloedtesten zijn goed, de tandarts heeft niets bijzonders gezien, op de MRI heeft de KNO-arts geen brughoektumor o.i.d. gezien… Kortom, ik ben kerngezond! Sinds 2 weken loop ik bij een manueel therapeut (i.v.m. nekklachten die ik al jaren heb) en heb het idee dat sinds ik bij hem ben geweest er verandering in mijn oorsuizen zit. Ik had constante tinnitus in m’n rechter oor en altijd hetzelfde geluid (hoge pieptoon). Sinds kort heb ik dat het oorsuizen rechts soms weg is, maar de piep ineens in m’n linker oor verschijnt… een hard, zacht, hoog, sissend geluid… maar toch ook een soort pieptoon… Het lijkt erop dat het geen blijvende schade is als de oorsuizingen rechts soms helemaal weg zijn. Ik vraag me dan ook af wat dit kan betekenen en of meer mensen dit herkennen?! De eerste 4 weken was ik ook gevoelig voor geluid, dat is gelukkig weg. Hopelijk de tinnitus straks ook…

  • Beste Afra, Naast psychische/mentale/emotionele klachten zijn er ook volop fysieke/lichamelijk problemen die oorsuizingen kunnen uitlokken. Zo schijnt overmatige spierspanning in o.a. nekspieren en kaakspieren eveneens tinnitus te kunnen uitlokken… Vandaar ook dat er veel tinnituspatiënten gebaat zijn bij manuele therapieën zoals massagetherapie en fysiotherapie. Er zijn nauwelijks wetenschappelijke (causale of correlatieve) verbanden aangetoond tussen oorsuizen enerzijds en kaakklachten/nekklachten anderzijds, maar in de praktijk wordt er door artsen maar al te vaak rekening mee gehouden. Ik heb van verscheidene lotgenoten vernomen dat ze baat hebben bij gehad ontspanningsoefeningen en massagetechnieken; met name nekmassages en hoofdmassages (vooral ook nabij de slapen). Wellicht zijn er meer mensen mee geholpen… Een verkeerde zithouding of stahouding kan dus juist weer uiterst negatief uitpakken ten aanzien van tinnitus.

  • Ik heb sinds drie maanden hetzelfde geluid in m’n oor. Gevoeligheid van gehoor nam ook af. Voordat ik die hoge toon hoorde, hoorde ik een ander geluid dat nu zacht is. Maar de hoge pieptoon is nu dus in de plaat ervan gekomen. Ik twijfel tussen gehoorschade of grote emotionele ontlading omdat ik opeens geen spanningshoofdpijn meer heb. Ik ben nu 25 jaar oud.

  • Hoi, Ik herken de tinnitus-klachten… Misschien een keer babbelen… Groet, Ingrid

  • Hoi Afra, Ik heb iets wat op jouw tinitusklachten lijkt. Ik had altijd al een zachte ruis in het oor, maar sinds een week of zes is dat wel 4 à 5 maal luider geworden met slapeloosheid tot gevolg. Door nortriptyline (Nortrilen) en diazepam (Valium) te slikken kan ik weer slapen. Huisarts gooit het op stress. Heb echter al jaren last van nekproblemen door erge spierspanning in de nek. Ik ben nu onder behandeling van een manueel therapeut, volgens wie mijn nek verkrampt is en er nekwervels vastzitten. Ik hoop dat de behandeling voor mij net als bij jou een verlichting geeft van het oorsuizen.

  • Hoi, Ik heb ook een tinnitus die sterk wisselend is: de ene dag zit ie links, dan rechts, dan is ie weg, en dan komt ie weer een dag terug… precies in het midden van mijn hoofd. De toon varieert van zachte ‘gilletjes’ tot een fluittoon boven de 10.000 Herz. Ook ik ben nu onder behandeling van een Orofaciaal Fysiotherapeut omdat ik forse spanning en pijn heb in vrijwel mijn hele kaakgewricht. Moet nu mijn kaak en nekspieren hertrainen en hopelijk zorgt dat voor verbetering t.a.v. de tinnitus. Verder nauwelijks gehoorverlies, alleen een dipje boven de 4000 herz. Dus ik herken je (tinnitus)klachten.

 74. Sinds drie maanden slik ik Paroxetine voor mijn angststoornis en paniekaanvallen. Na tien weken ben ik de dosis iets gaan verhogen in overleg met mijn huisarts. Sindsdien heb ik nu al een paar weken een hele nare suizing en piep in mijn hoofd. Wat (zoals velen met mij ervaren) vooral ’s nachts heel erg naar is. Ook als ik wakker word kom ik niet meer in slaap hierdoor. Ook ben ik de laatste dagen zeer gevoelig voor harde geluiden zoals bestek of borden die weggezet worden. Mijn vraag is of iemand weet of dit een tijdelijke tinnitus is door mijn medicijnen? Zou dit nog weg kunnen gaan? Iemand ervaring hiermee? Kan er niets over terug vinden op internet. Ik vind het best ook een beetje eng. Groetjes…

  • Beste Nicole, Zowel tinnitus als hyperacusis (hypergevoelige oren) kan inderdaad worden veroorzaakt door Paroxetine. Het zijn zelfs welbekende bijwerkingen van dit medicament, zie ook de bijsluiter van Paroxetine… “Sommige patiënten kunnen last krijgen van zoemen, suizen, fluiten, gerinkel of andere vasthoudende geluiden in het oor (tinnitus) wanneer ze dit middel gebruiken.”… “Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 mensen): Een zoemend, sissend, fluitend, rinkelend of ander aanhoudend geluid in de oren (tinnitus);” (bron) Het debiele is echter dat middelen als paroxetine (Seroxat), fluvoxamine (Fevarin), sertraline (Zoloft) en gelijkende SSRI’s juist ook worden voorgeschreven TEGEN oorsuizen omdat ze zouden zorgen voor “verbetering van de stemming, waardoor het oorsuizen als minder erg wordt ervaren…” (bron) Veel gekker moet het niet worden, toch!? Een middel voorschrijven ter behandeling van een klacht die bekendstaat als bijwerking van het betreffende middel… Of je gehoorklachten tijdelijk of blijvend van aard zijn, is vooraf helaas moeilijk te zeggen. Wellicht is het een idee om je klachten/bijwerkingen met je huisarts te bespreken om het risico op chronische tinnitus tot een minimum te beperken? Heel veel sterkte toegewenst Groeten, Paul

  • Hallo, Ik was zelf begonnen met sertraline voor angststoornis en plots van de een op andere dag had ik een soort krekels in m’n hoofd/oren. Ben er heilig van overtuigd dat dit middel iets in mijn hersenen gedaan heeft. Denk dat dit bij jou ook het geval is. Ben meteen gestopt met het middel maar het lijkt niet weg te trekken. Soms als ik m’n hoofd op een andere manier buig dan lijkt het geluid te veranderen naar een pulsatiele toon. Heel apart en ben erg boos op mijn psychiater dat me dit ooit os voorgeschreven.

 75. Sterkte allemaal! Ik heb nu 4 weken tinnitus in beide oren. Ik ben sinds mijn kinderjaren niet ziek geweest en 40 jaar niet bij de dokter geweest en nu heb ik dit opeens. Ik vind het moeilijk om ermee om te gaan, ook al omdat ik elke nacht na 3 uur wakker wordt van overactiviteit in mijn hersenen en slaap dan ook niet meer. Ik wil neurofeedback gaan uitproberen, heeft iemand ervaring daarmee i.r.t. oorsuizen?

  • Ik heb Neurofeedback gedaan (NeurOptimal bij Neurofeedback Heuvelrug). Mijn oorzuizen werd daardoor duidelijk minder en leefbaar. Het werd in het algemeen ook helderder in mijn hoofd. Nu ik al enkele maanden niet ben geweest, merk ik dat de tinnitus wel weer toeneemt. Blijkbaar wel iets om bij te houden.

  • Ik heb neurofeedback gehad in het UZA te Antwerpen en ik moet eerlijk bekennen, mijn tinnitus is met 30% verminderd. Tweemaal per week gedurende 4 weken neurofeedback gehad. Hoelang het standhoudt weet ik niet, maar we zijn inmiddels toch alweer 6 maanden verder. Of neurofeedback bij iedereen helpt om tinnitus te verminderen, weet ik niet maar het is in ieder geval het proberen waard. Juist de lange wachttijden zijn soms een probleem. Het allerbeste!

 76. Hoi, Ik werk in al 10 jaar in autoschade, de laatst 4 jaar hoor ik met name ’s weekends en ’s avonds ruis in me oren. Maar het komt steeds vaker. Maar duurt kort of gaat door met golven. Enig idee of me werk doet. En zo wat qua info. Heb oordopjes op maat in me oren. Gr. Jessica

 77. Ik heb zojuist een bericht gelezen van OptimaleGezondheid.com: “Ontdek Stap Voor Stap. Hoe je op een natuurlijke manier van tinnitus af kunt komen. Hoe je binnen 24 uur bestaande suizen al kunt verlichten. De nummer 1 strategie om de doorbloeding in je oren te verbeteren. Hoe je de piep, het geklop, het gezoem, het gefluit en gerinkel kunt verminderen…” Is er iemand die daar mee ervaring heeft? Graag een reactie daarover. Groet, Nico

  • Ik heb geen persoonlijke ervaring met de ‘Tinnitus Verdwijn Methode’ van OptimaleGezondheid.com, maar weet wel dat er geen medische draagkracht achter steekt. De aanbieders zijn zelfbenoemde ervaringsdeskundigen zonder medische achtergrond. Het hele verdienmodel van OptimaleGezondheid.com is überhaupt de verkoop van E-books over allerlei klachten. Maar als de informatie in die E-books echt zo revolutionair, uniek en effectief zou zijn als men je probeert te doen geloven, zou deze kennis na al die jaren dat deze site bestaat natuurlijk allang bekend moeten zijn bij het grote publiek. Men dekt zich van tevoren al in voor klachten met een ‘niet-goed-geld-terug-policy’. Ben je niet tevreden (waar men eigenlijk al van uitgaat) met je E-book (een kosteloos computerbestandje), dan hoef je niet boos te worden, maar gewoon een mailtje te sturen en dan krijg je je geld direct terug. Zodoende voorkomt men dat je gaat klagen en negatief in de publiciteit treedt en kan men ongestoord verdergaan met de verkoop. Plusminus 5 procent van de kopers zal z’n geld niet terugvragen (uit laksheid, onkunde of, wie weet, een zekere mate van tevredenheid) en DAT zijn de mensen waar men geld aan verdient. Omdat men honderden verschillende E-books verkoopt (niet alleen over tinnitus, maar ook over bloeddruk, afvallen, stress, organen, recepten etc. etc. etc.) blijft er nog altijd voldoende geld aan de strijkstok hangen. Koop je een pakketje van E-books, dan betaal je 100 euro, terwijl de waarde 2.700 euro is; maar de eigenlijke waarde is natuurlijk 0 euro, want je koopt gebakken lucht. Persoonlijk vind ik het echt niet kunnen dat je zonder medische achtergrond tekstdocumentjes verkoopt waarvan je belooft dat ze je van gecompliceerde medische klachten kunnen afhelpen. Overigens heb ik door de jaren heen op talloze forums negatieve berichten gelezen over de zogenaamde ‘Tinnitus Verdwijn Methode’ van Jack Boekhorst en Hans Schepers namens OptimaleGezondheid.com. Bovendien staat hun website bomvol met ALLE goedkope sales- en marketingtrucjes die je maar kan verzinnen. Ellenlange pagina’s met verkoopargumenten en stijlmatige en opmaaktechnische conversievergroters. Zulke verregaande commercialiteit vind ik totaal niet passen bij gezondheidsgerelateerde hulpverlening door onopgeleide, ongecertificeerde en zelfbenoemde ‘health coaches’, maar dat is mijn persoonlijke mening. Als je doelstelling daadwerkelijk “zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met een optimale gezondheid” is, wat overal op de site vermeld wordt, en dus niet geld verdienen over de rug van (chronisch) zieken, zet je ‘Tinnitus Verdwijn Methode’ dan gratis en openbaar online. En doe er niet zo vaag en geheimzinnig over op je site met een onophoudelijke verkooptekst van duizenden en duizenden nietszeggende woorden.

 78. In 1974 kreeg ik een auto-ongeluk als bijrijder. Sindsdien heb ik tinnitus in beide oren met een linkse dominantie. Veertig jaar afgelopen jaar, gevierd bij de KNO-arts… Nog steeds heeft ook het EMC in Rotterdam nog geen afdoende remedie voor mijn gesuis. Conclusie: Ik ga er, nu 75 jaar later, vast wel mijn kist mee in! Niet vrolijk om dit te lezen, maar er is echt nog niets aan ’t oorsuizen te doen. Dokterskosten bedragen inmiddels 20.000 euro, in binnen- en buitenland. Zonde van het geld, maar je blijft hopen op een verlossing van het oorsuizen. Sterkte allemaal!

 79. Ik heb al een hele tijd last van een piep in mijn ene oor en een ruis/piep in mijn andere oor. Bij mij komt dit door gehoorverlies zegt de KNO-arts en moet ermee leren leven. Ik heb een gehoorapparaat met een tegenruis, dit helpt voor mij. De ruis is harder dan de piep en overstemt de piepstress. Een ruis is een prettiger geluid dan een piep. Misschien is dit voor sommigen ook een oplossing… Er zijn volgens mij hoortoestellen met alleen een ruis… Sterkte allemaal met dit vervelende tinnitus-probleem!

  • Beste Cecilia. Klopt het dat je ermee kan slapen? Sinds maanden een piep in het oor die oploopt naar scherp en afzwakt naar laten we zeggen iets van een brom. Waar kan je dit apparaatje kopen? Via Hans Anders?

  • Ik heb al meer dan 10 jaar tinnitus, en heb er vooral last van als ik ga slapen. Heb 2 tips tegen oorsuizingen: doe een wekkertje in de sloop (zodat hij niet valt)… En wat mij vooral helpt: doe een watje in het oor, en ga zo liggen zodat je met je vinger over het watje wrijft, je hoort het watje schuren, en ik val dan sneller in slaap. Hopelijk helpt het iedereen!

 80. In een ander topic op deze website heb ik een aantal berichten geplaatst over extrasystolen die half november plotseling begonnen. Van de huisarts kreeg ik toen de bètablokker Propranolol voorgeschreven die de extrasystolen met 80% verminderde. Dat was super. Omdat mijn bloeddruk te hoog was (ik had daar al medicijnen voor sinds ’99) ben ik doorverwezen naar de internist, die mij i.p.v. Propranolol een andere bètablokker voorschreef, namelijk Nebivolol. Die helpt ook tegen de extrasystolen, maar dezelfde dag dat ik begon met de Propranolol kreeg ik last van oorsuizen en 10 dagen later veranderde dat in een irritante hoge pieptoon in mijn rechteroor. Nu is het 21 januari en de pieptoon is nu bijna constant. Als je leest over bètablokkers en tinnitus, dan staan die erom bekend. Er staat ook bij dat de oorsuizen na staken van de medicatie weer verdwijnt. Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben? Dat het oorsuizen na stoppen met bètablokkers weer wegging? Ik merk overigens ook dat als ik een nacht goed geslapen heb, het oorsuizen minder is. (Ik heb vermoedelijk slaapapneu, dus dat heeft er misschien ook mee te maken). Ik hoor het graag!

  • Hallo Roland, Ik heb ook een hele hoge pieptoon in mijn rechteroor en ik slik nu al een halfjaar geen bètablokkers meer. Dat gepiep is er echter niet minder door geworden.

  • Hoi Coba, dat klinkt helaas niet zo bemoedigend. Is het bij jou zeker dat de oorsuizingen door de bètablokker komen? Ik heb mijn internist gebeld en ik moet nu de bètablokker afbouwen tot 0. Het nadeel daarbij is dan weer dat mijn hartoverslagen c.q. extrasystolen waarschijnlijk weer zullen toenemen, dus ben ik dan weer terug bij af, met als enige ‘bonus’ een hoge pieptoon in mijn oor die waarschijnlijk niet meer weggaat. :-/ Hoe ga jij met die pieptoon om? Ik heb het de laatste weken pas echt continu en momenteel beheerst het mijn hele dag. En als ik eraan denk dat het nooit meer weggaat, spelen mijn zenuwen op. En af en toe krijg ik er bijna een paniekaanval door. Hierbij moet ik eerlijk bekennen dat de paniek deels komt door dat bericht in het nieuws over die vrouw die euthanasie heeft laten plegen vanwege het oorsuizen. In mijn hoofd speelt dan meteen de gedachte: “Is dit mijn voorland?”. Aan de andere kant moet ik waarschijnlijk ook in gedachten houden dat de meeste info op internet(fora) bestaat uit klachten die mensen hebben. Mensen waarbij de klachten zijn verdwenen, posten dat meestal niet op internet. Enfin, mocht de tinnitus bij mij ook chronisch worden, hoop ik dat ik ermee om leer gaan.

 81. Misschien een tip. Ik heb last van oorsuizingen die worden veroorzaakt door mijn nek. Als ik naar een orthomanueel therapeut ga, wordende klacht minder. Mijn 4e nekwervel is niet helemaal lekker. Dus probeer dat eens! Vertel erbij dat je geruis hoort en ook eventueel je buis van Eustachius niet goed werkt. De tinnitus gaat niet over, maar orthomanuele therapie verlicht wel de boel. Je hebt niet veel behandelingen nodig, vaak maar 5. Daarna 2 a 4 behandelingen per jaar. Ik krijg de helft vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering, 45 euro per behandeling. Misschien hebben mensen er iets aan…

 82. Beste Paul, In het artikel/betoog van u, schreef u op het laatste dat u zo slecht hoorde/verstond als u in gesprek was in bijvoorbeeld een café. Maar dat er niets uit de ‘piepjes-test’ kwam. Maar u kunt ook otosclerose hebben, in het slakkenhuis. Hierdoor wordt het ontcijferen van de woorden in de zinnen lastiger en helemaal als het wat rumoeriger is in de omgeving. Dit weet ik, omdat ik hier ‘ervaring’ mee heb. Ik heb otosclerose, verkalking bij de gehoorbeentjes en in het slakkenhuis. Hierdoor is mijn gehoor, het horen en het verstaan verslechterd. Ook heb ik regelmatig te veel last van oorsuizen, wat niet goed is voor de nachtrust. :( Helaas, kan dat niet op dit moment verholpen worden…

  • Beste Ikke, Dankjewel voor je bericht! Ik heb al vaak gelezen over otosclerose. Ook dat verkalking of vergroeiing van gehoorbeentjes of afzetting nabij stijgbeugel, hamer, aambeeld, voetplaat of oorbot/mastoid gehoorverlies kan veroorzaken. Eigenlijk nooit bij stilgestaan dat dit bij mij de oorzaak van ’t gehoorverlies zou kunnen zijn omdat ik m’n hele leven al te kampen heb met middenoorinfecties en gehoorgangontstekingen. Door acute of chronische ontstekingen van het middenoor kan blijkbaar een beschadiging optreden aan trommelvlies of gehoorbeenketen. Ik las dat de minuscule gehoorbeentjes zelfs kunnen worden aangevreten of deels weggevreten door oorontstekingen In dat geval vormen de gehoorbeentjes niet langer een keten meer, waardoor geluiden niet meer van trommelvlies naar slakkenhuis worden geleid. Aambeeld (incus) en stijgbeugel (stapes) zouden het kwetsbaarst zijn en ’t meest frequent worden aangetast. Als verkalking optreedt op de plek waar de stijgbeugel contact maakt met het slakkenhuis (de voetplaat), zal de stijgbeugel inderdaad in diens bewegingen worden belemmerd, waardoor ‘ie uiteindelijk komt vast te zitten en eveneens verregaand gehoorverlies optreedt. Ik moet zeggen dat ik tegenwoordig oppas met harde geluiden en speciale dempende oordopjes draag tijdens concerten, waardoor ik beduidend minder last heb van mijn gehoor, maar mocht er verandering in komen, dan houd ik verkalkte gehoorbeentjes c.q. otosclerose zeker in ’t achterhoofd. Nogmaals dank! Groeten, Paul

 83. Geachte mensen echt ik ken mensen die hadden ook last van tinnitus tijdens slapen en overdag totdat ze gingen bidden in de naam van Jezus! Nu is het oorsuizen weg en heeft Jezus deze mensen bevrijd van deze lastering. Vertrouw en geloof in Jezus. Het Evangelie is de blijde boodschap en het woord Van God heelt en Jezus is het woord. Hou van Jezus zoals Jezus van ons houd en vergeef ieder zoals Jezus ons vergeeft als wij zijn heling ontvangen volgen wij zijn weg en zal hij ons leren in de dienst om goed te luisteren naar Gods boodschap en blijven bidden om de relatie met God te laten groeien zoals Jezus het ons leert in elke dienst. God zegenen jullie allen.

  • Nou, ik heb gebeden totdat ik een ons woog, maar het heeft mij niet geholpen………

  • Ongelofelijk dat er anno 2014 nog zoveel mensen zijn die nog steeds niet zelf kunnen nadenken en alles wat er gebeurt (of niet gebeurt) aan een hogere macht toeschrijven… Als een kind een jaar of 5 a 6 is, zou er verplicht de waarheid verteld moeten worden. Dat sinterklaas en een god niet echt bestaan natuurlijk… Ondertussen blijven wij als nuchtere mensen met een gezond verstand onderzoeken naar mogelijkheden die de echt tinnitus kunnen verlichten. Onderzoek alles en behoud het goede. Groeten, Bas

  • Hou alsjeblieft op over je god. Ik hoor constant een hoge piep in mijn rechter oor en lage dreunen in mijn linker oor. Ik ben het inmiddels aan het accepteren, maar kan soms moeilijk in slaap komen. Als god zogenaamd zou bestaan, dan is hij degenen die voor de tinnitus zorgt, want hij heeft me toch geschapen? En kom me ook niet aan met de duivel, want die heeft god volgens jouw sprookjes boek ook geschapen, dus dan is hij daar ook aan schuldig. Groei alsjeblieft op en vorm een eigen mening. Beter dan alles toeschrijven aan een verzonnen figuur.

  • Geldt dit ook voor kindertjes die sterven aan kanker, oorlog? God, waar is hij of zij? Hou toch eens op met te geloven dat er een God bestaat die zich met ons bemoeit. Mijn buurman is van zijn fiets gereden door een automobilist, ligt al 3 weken in coma, is 42 jaar, heeft twee kleine kindertjes, komt nooit meer goed. God, waar ben je dan!?

  • Ieder z’n mening, maar zou iedereen a.u.b. on-topic willen blijven, dus in ieder geval enigszins gerelateerd aan tinnitus c.q. oorsuizen? Dit is mijns inziens niet de aangewezen plek voor een discussie over het al dan niet bestaan van een god. Om het onderwerp van deze pagina (oorsuizen) te bewaken, zullen volledig off-topic reacties van nu af aan niet meer worden geplaatst. Bij voorbaat dank! Groeten, Paul

  • Joyce (14 nov ’14) zei dat ze mensen kende die genazen van hun tinnitus nadat ze baden in de naam van Jezus. Ik heb ook van dergelijke gevallen gehoord, hier in NL. Toen ik ging googelen (tinnitus genezen jezus, maar vooral in het Engels: tinnitus healed jesus) vond ik talloze gevallen, met name op YouTube. Gebeurt ook op straat: “streethealing”. Je kunt denken en schrijven wat je wilt maar die mensen zijn er toch mooi vanaf.

 84. Hallo, ik kreeg vorig jaar een soort van burn-out/depressie… 3 maanden later kreeg ik oorsuizen. Scan en gehoortest gedaan. Alles was helemaal goed. Ze vertelden me dat het door de stress kwam en dat het wel over zou gaan nu ik die stress ging aanpakken. Nu een jaar verder heb ik het nog steeds… Het wordt harder als ik mijn kaken aanspan en ik voel soms druk op de oren. Kan het na 1 jaar nog overgaan?

  • Oorsuizingen die in volume toenemen als je je kaak aanspant in combinatie met vocht dat uit de oren loopt, lijkt me een duidelijk fysiek probleem. Misschien een schimmelinfectie, een ventilatieprobleem (i.v.m. buis van Eustachius) o.i.d. wat wellicht behandeld zou kunnen worden. Persoonlijk zou ik het er in ieder geval niet bij laten zitten en een second opinion aanvragen.

  • Ik heb de laatste tijd ook last gekregen van een lage toon wanneer ik thuis zit. Na een test bleken mijn oren goed te zijn, maar ik moet er wel bij vermelden dat die test enkel tussen 125Hz en 8000Hz was. Ik vermoed dat ik iets hoor dat lager is dan die 125Hz. Het wordt erger met oordoppen in. (Is dit trouwens standaard voor gehoortests? Het auditieve spectrum van een mens loopt toch van 20Hz tot 20kHz?). Check eens of je het geluid ook waarneemt op een andere plaats. Boek een week of twee vakantie ergens waar het stil is of waar er achtergrondruis is (bijvoorbeeld aan de zee). Ik heb gemerkt dat wanneer ik gewoon bij mijn ouders thuis zit ik het geluid niet of nauwelijks waarneem, ook niet met oordoppen in. P.S. Ik heb ook last van stress en weinig slapen. Ben een tijdje met werken gestopt en merk nu thuis dat geluid.

  • Beste Bart, Dankjewel voor je bericht! In principe zijn uitsluitend geluiden met een frequentie tussen de 20 Hz (onderste gehoorgrens) en 20 kHz (bovenste gehoorgrens) door mensen hoorbaar. Jonge kinderen kunnen tonen tot maar liefst 20.000 Hz waarnemen; op hogere leeftijd kan de bovenste gehoorgrens terugzakken naar een schamele 5.000 Hz… De hoogste frequentie die de meeste mensen kunnen horen (dus gemiddeld) ligt veeleer rond de 18.000 Hz en het laagste (gemiddeld) rond de 18 Hz. Sommigen kunnen zelfs hele lage tonen (tot 16 Hz) waarnemen. Het gemiddelde gehoorbereik van een mens wordt geschat op 40 – 19.000 hertz. Het exacte, absolute gehoorbereik c.q. frequentiebereik verschilt logischerwijs zeer sterk per persoon; de bovenste en onderste gehoorgrens van een individu worden meestal gemeten middels een audiografische gehoordrempelbepaling (toon-audiometrie). (bron) De beneden-gehoorgrens en boven-gehoorgrens verschillen dus per persoon, maar nagenoeg iedereen hoort tonen onder de 125 Hz. Het is dus zeer aannemelijk dat je een lage zoem waarneemt die qua geluidsfrequentie onder de ondergrens van een standaard gehoortest ligt. De mate waarin je een geluid hoort, is niet alleen afhankelijk van toonhoogte (qua herz), maar ook van luidheid (qua decibel), vandaar dat men verschillende hardheden op verschillende toonhoogten meet. Een toonaudiogram-hoortest ofwel toon-audiometrie (oorcheck, oortest of gehoortest) is ook nog eens afhankelijk van luchtgeleiding, beengeleiding en eventuele maskering. Heb je een grafiek van je toonaudiogram meegekregen van je oorarts? Daar kun je in ieder geval veel uit afleiden. (bron) Hopelijk krijg je de bron van het geluid gevonden en geëlimineerd. Groeten, Paul

 85. Mijn naam is Tim Meininger, 22 jaar, en ik zoek eigenlijk lotgenoten. Ik heb sinds 23 december 2013 een zeldzame hersentumor. 99% hebben ze kunnen verwijderen. Daarna heb ik 3 maanden lang chemotherapie gehad en daarna 30 dagen bestralingen. Toen heb ik 2 weken naar huis gemogen en toen kwam de pijn in mijn rug. Dus weer een MRI-scan gehad waaruit bleek dat ik weer uitzaaiingen had in mijn ruggenmerg. Daarvoor werd ik dus weer behandeld met bestralingen. Ze hebben met 20 bestralingen heel het ruggenmerg bestraald. Ze gaven me nog 2 jaar te leven. Nu mocht ik een maandje naar huis. Vandaag 19 september 2014 hebben ze weer een MRI-scan gemaakt van mijn hoofd omdat ik plots doof ben geworden aan mijn rechteroor, waarvoor ik ook al medicijnen heb gekregen: nasonex en extra dexamethason zodat ik misschien wel weer zou moeten gaan horen. Maar nee, het is gewoon helemaal doof. Ik hoor alleen nog met mijn linkeroor. Ik hoop dat het andere oor niet ook doof wordt. Vandaag kreeg ik het verschrikkelijke nieuws dat ik weer uitzaaiingen heb in mijn hoofd en dat ze er niks meer tegen kunnen doen. Dat betekent dus dat ik doodga. Ze weten alleen nog niet wanneer. Maar omdat het zo snel groeiende vorm van kanker is, zal het waarschijnlijk wel dit jaar zijn. Hoe moeilijk dat ook te accepteren is. Ik probeer er niet aan te denken, maar ik weet wel dat niemand goed weet hoe die moet reageren, want dat weet ik zelf ook niet. Het liefst zou ik mensen willen ontmoeten die ook willen praten over hun eigen ervaring met kanker. Hoe staan jullie ervoor? Hoe gaan jullie hiermee om? Ik ben blij met reacties.

  • lies de veirman

   Beste Tim, Wat een beproeving, je bent nog zo jong… Ik bewonder je moed om langs deze weg hulp te zoeken. Veel kan ik je niet bieden, alleen een beetje mijn eigen verhaal, maar vooral ook een luisterend oor… Ik ben 54 en heb nu voor de tweede keer kanker (long) ben geopereerd en heb chemo gehad. Het gaat de goede kant op… Ik heb veel kracht gehaald door me te verdiepen in de zin van ons bestaan en ben terechtgekomen bij de filosofie van het boeddhisme… Hierin wordt zo mooi beschreven dat de dood niet het einde is van ons bewustzijn, en dat gaf me rust, waardoor ik mijn energie niet gebruikte om te vechten, maar om te vertrouwen. Luister op YouTube eens naar een teaching van de Daila Lama, het is zo inspirerend en hoopvol… Sterven is meer dan doodgaan…

  • liesbeth de veirman

   Beste Tim, hoe gaat het met jou? Wat moet dit onvoorstelbaar zwaar zijn om op zo’n jonge leeftijd zo ziek te worden t.g.v. oorsuizen. Ik bewonder je voor je moed om langs deze weg hulp te zoeken! Veel kan ik niet voor je doen maar je mag me altijd mailen.om je verhaal te doen… dat lucht op… Ik ben 54 en heb nu voor de tweede keer kanker(long) ben geopereerd en heb chemo gehad… ik lees dat je niet wil denken over de dood dat zal misschien te maken hebben met je leeftijd… maar ik heb mij daar juist beginnen mee bezig houden… en ben terecht gekomen bij de filosofie van het boeddhisme daar is de dood niet het einde van ons bewustzijn… dat gaf en geeft me zo’n rust en zo kan ik mijn energie positief gebruiken i.p.v. te vechten tegen het onvermijdelijke… luister eens naar een teaching van de daila lama op you tube die zijn zo vol van hoop liefde en zingeving… begrijp me niet verkeerd ik zeg niet dat je moet opgeven maar ik denk toch dat je de tinnitus eerst moet aanvaarden en vandaar uit vertrouwen op het proces van het leven zelf… nog drie dikke zoenen op je voorhoofd XXX lies

  • Dit raakt me in mijn ziel. Ik ben 48 jaar en heb sinds een half jaar tinnitus. Dit zet mijn hele leven op zijn kop. Nu lees ik jou verhaal en dan denk ik, wie ben ik? Ik heb geen woorden om te beschrijven hou ik met je mee voel. Zelf ben ik gelovig, en hoop dat voor de tijd die je nog rest je rust en vrede in je ziel zal vinden. Je leven is niet zomaar voor niks geweest. Je laat mensen zien (misschien onbedoeld) dat elke dag die men leven mag niet zomaar vanzelfsprekend is. Ik groet je en leef met je mee! Richard

 86. Hey Louis, Ik lees nu net pas je bericht. Ongelooflijk dat ik iemand gevonden heb die dus exact hetzelfde ervaart op dit gebied! Ook ik ben net een week begonnen met paroxetine omdat de tinnitus momenteel erger is dan ooit. De slechte dagen zijn in de meerderheid nu. Soms 1 a 2 goeie dagen (waar het sissende geluid een beetje naar de achtergrond is en dan ben ik al helemaal blij), MAAR… ik heb pas iets ontdekt: er is volgens mij duidelijk een verband met (extra) zuurstof naar de hersenen. Dat vermoed ik omdat ik slaapapneu heb en iedere keer als ik m’n masker (dat extra zuurstof blaast) goed gebruik of een apparaatje wat je neusvleugels openhoudt, waardoor ik dus ook extra zuurstof binnenkrijg, dan word ik altijd wakker met heftige tinnitus.. Ik ga vanaf vandaag zonder deze hulpmiddelen slapen en kijken wat er gebeurt met de oorsuizingen. Dit heb ik tijdens m’n vakantie toen ’t erg warm was ook een weekje gedaan en toen viel ’t me al op dat de goeie dagen in de meerderheid waren… Ik ga ook de ginkgo proberen en taurine schijnt ook wat te helpen… ben benieuwd. Misschien Louis, is er iets met de O2 en CO2 uitwisseling bij ons… Ik hou je op de hoogte en ik hoop dat ik ook nog iets van jou hoor. Groeten van Bas

 87. Heey iedereen goeie avond, Ik heb eigenlijk een vraag, ben 22 niet echt fan van dokters of ziekenhuis. :) Maar dit is nu al de 2de nacht. Overdag heb ik totaal geen probleem, maar vanaf het moment dat het nacht begint te worden, begint ook het probleem. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen… maar ik hoor nu al 2 nachten een vreemd geluid. Het bonkt in m’n oren, net zoals boxen, maar dan op een hele verre afstand zoals van een auto. Het stoort me enorm hard! Ik bedek m’n oren met watjes, maar dat helpt niet veel en bij het bonken suizen m’n oren ook nog eens. Kan iemand me vertellen hoe dat komt? Groetjes, Fiona

 88. van auseloos ken Reageer

  Hallo iedereen, Ik ben een 32-jarige man die sinds 7 weken last heeft van oorsuizen. =/ Ik probeer het te accepteren, maar dit is verdorie moeilijk! Het is begonnen op een morgen ineens spontaan, had de avond ervoor tegen mijn vriendin gezegd dat ik me al geruime tijd niet goed voelde (grieperig/verkoudheidsgevoel met oprispingen) die dag en dat ik het alvast vroeg in mijn bed ging uitzieken… Stond er dus mee op, een ruis op de achtergrond die zacht maar toch altijd hoorbaar is. En als het stil is een morsecode-achtige toon in mijn linker oor… In begin natuurlijk paniek en naar dokter gelopen waarna hij mij vertelde dat het waarschijnlijk een oorprop zal zijn en deze 2 dagen later uitgespoten… Had wel geen gehoorvermindering, maar toch. Een paar dagen later, die ruis zat er nog (morsecode toon verveeld me minder), naar een andere dokter geweest en daar vertelden ze me dat ik een ingetrokken trommelvlies had… Ik kreeg medicatie, maar die hielp niet… Nu 7 weken later zit ik er nog mee… Ik lees dat er tijd nodig is om verbetering te bemerken en dat geeft me een houvast, morgen naar UZA tinnitus clinic benieuwd wat ze me daar gaan weten te vertellen… Toch nog een vraagje; ik heb ook ploppende geluidjes bij het slikken en een kriebelig gevoel soms in mijn oortjes en zo een pijnscheutje waar de kriebeling zit… Heeft dit ook met tinnitus te maken? veel sterkte aan iedereen … Groeten, Ken

  • van auseloos ken

   Oh ja… Ik verdraag geluid in het algemeen zeer goed (kom nog buiten) maar bepaalde frequenties versterken mijn ruis, bijvoorbeeld tl-buizen of een oude beeldbuis-tv en 1 toon die mijn koelkast afgeeft (geluid verdraag ik maar 1 toon versterkt precies mijn morsecode-toon, als ik de koelkast afzet verdwijnt ook dat geluid)… Valt dit onder tinnitus of is dit totaal iets anders?

  • Beste Ken, Die plopjes, kriebels en pijnscheutjes lijken me gerelateerd aan een concreet ‘probleem’ met je oren. Misschien dat er bijvoorbeeld iets niet helemaal lekker gaat met het klaren via de buis van Eustachius… Of er is sprake van een ontstekinkje of mechanische afwijking in het oor… Zoiets zou in theorie inderdaad best weleens oorsuizen kunnen veroorzaken. Hopelijk kunnen ze je in het UZA verder helpen! Mocht je achter de onderliggende oorzaak komen, laat alsjeblieft nog een berichtje achter. Wellicht dat ook anderen ermee geholpen zijn. Sterkte ermee! Groeten, Paul

  • Hey Paul en andere bezoekers, Ik ben dus naar het UZA geweest, ze hebben eigenlijk ook niet verder gekeken dan mijn trommelvliezen en een gehoortest afgenomen, nu had ik een klein dipje, maar niet echt iets zorgwekkends… Nu dat plopgeluid heb ik niet echt een antwoord op gehad, maar heb nu een cortisonen-kuur gekregen voor 10 dagen… Verder heb ik ook een psychologische test ondergaan om te zien hoe ik daarop reageer… Blijkbaar zit ik in de milde groep, dus psychologisch sterk. Ze vertelden me daar dat mijn hersenen zich uiteindelijk aan dat tinnitus-geluid gaan aanpassen, maar dit kan weken/maanden duren; dat hangt af van de persoon. Ik heb donderdag een MRI-scan gepland en de 12e september terug naar UZA voor opvolging… Ik laat alvast zeker weten wat de resultaten zullen zijn… Het is inderdaad vreemd die ploppende sensatie… hoop dat het gerelateerd is aan elkaar en ze voor beide een oplossing gaan vinden… Hang in there! Iemand tips om goed in slaap te kunnen vallen? Buiten medicatie dus…

  • Dankjewel voor je bericht. Ik hoop dat ze snel de onderliggende oorzaak en een blijvende oplossing voor je tinnitus zullen vinden! Het zou heel fijn zijn als je de uiteindelijke afloop met ons wilt delen. Groeten, Paul

 89. Vermijd stille ruimtes? Ja leuk zo’n opmerking als je s’nachts in bed ligt, een poging doet om te slapen en een constante piep in je oor hebt.. Groetjes, Freedom

  • Het helpt om een goed tikkende wekker naast je bed te zetten…

 90. Hoi aan allen hier, ik werk aan een boekje rond tinnitus / oorsuizen, ben zelf ‘ervaringsdeskundige’, met veel downs en ups de juiste weg gevonden om van een monsterlijke tinnitus een gezellig vriendje te maken ik weet dat dit voor velen onder jullie ‘onzin’ zal lijken, maar dat is het niet, zoals enkele posts op deze site ook al aangeven is TRT (tinitus retraining therapy) een enorm effectieve en relatief eenvoudig hulpmiddel (en vooral: niet belastend en op zich ‘gratis’ therapie) in België zijn er echter weinig centra waar je via TRT geholpen kan worden, en de centra die het aanbieden zijn overvol, mijn boekprojectje is er om jullie te helpen, en eventueel fondsen te verzamelen voor TRT begeleiding (niet voor een Porsche voor mijn deur, daar heb ik geen plaats voor, ik heb er trouwens al eentje, al lijkt die vanuit een bepaalde hoek wel sterk op een tweedehands Peugeotje :) dus: voor alle dringende tinnitus vraagjes, twijfels, angsten kun je bij mij terecht. Verhalen, getuigenissen, allemaal welkom, unite and we’ll take over, keep smiling. GU

  • Hoi Gu, Mijn vraag is simpel: Hoe pas jij TRT praktisch toe wanneer je tinnitus zo overheersend is? Wat doe je precies? Groeten, Bastiaan

  • Hallo Gu! Wat ben ik blij met jou verhaal op deze site! Ik ben een jonge vrouw van 37 en ben afgelopen donderdag getroffen door Sudden Deafness. Ik heb erg veel moeite met de geluiden (suis) in mijn hoofd. Ik leef (nu al) met ups en downs en wordt vooral angstig bij mijn ‘downs’ omdat ik dan de ergste dingen in mijn hoofd haal. :-( Ik zou heel erg graag met jou in contact willen komen! Misschien dat jij mij kunt helpen en ik jou met je boek…? Graag verneem ik (z.s.m.) van je! Met vriendelijke groet, Corrien van Leijenhorst – Amersfoort

  • Hallo allemaal, Al jaren last van tinnitus en eigenlijk kon ik er goed mee leven, de laatste tijd gaat dat wat minder omdat het geluid volgens mij wat is toegenomen want ik krijg het niet meer echt naar de achtergrond. Ook kan ik minder tegen harde schellen geluiden en er is geen deru of kastje in huis meer wat nog piept want ook dat kan ik steeds minder verdragen… Als moeder van 3 kinderen en een eigen bedrijf ben ik niet drukker dan anders en merk dat ik juist als ik een beetje rust neem het de overhand neemt. Ook moet ik natuurlijk door met het leven en daar krijg ik wel eens paniek van. Nu vroeg ik me af of er mensen zijn met ervaring van een ‘ruisapparaatje’ of de training leren omgaan met tinnitus en die dat met mij willen delen. Ook vroeg ik me af wat de beste gehoorbescherming is, die lekker zit en je nog wel elkaar kunt verstaan. Je kan ze op maat laten maken die zijn wat kostbaar of kopen van bijvoorbeeld alpine. Ik praat er met niemand over eigenlijk (bang voor onbegrip of dat men het er steeds over gaat hebben terwijl je er zelf net even niet aan denkt…) Maar ik ben blij zo toch even te kunnen delen en te mogen lezen dat ik niet de enige ben. Veel groeten, Edith

  • Vindt u de tinnitus verdwijn methode van Jack Boekhorst ook een boek vol langdradige onzin? Heb het namelijk net gekocht en wil er zo graag vanaf!!! Of kan enorm gezonde voeding wel degelijk helpen om het oorsuizen op te lossen? Groet, Carla

  • Beste Carla, Ik ken het boek De Tinnitus Verdwijn Methode niet inhoudelijk en kan er dan ook weinig zinnigs over zeggen, maar de manier waarop het wordt aangeprezen op de site van Optimale Gezondheid belooft niet veel goeds. Als ik het zo hoor is het vooral een verzameling van voedingstips? Natuurlijk kan gezonde voeding overal een ondersteunende rol in spelen, maar je kunt er mijns inziens niet zomaar oorsuizingen mee doen verdwijnen. Jack Boekhorst oftewel Robert Jan Hendriks (of wat zijn echte naam ook moge zijn) verkoopt overigens heel veel van dit soort E-books (voor allerhande kwalen) en het zou me niet verbazen als ze qua inhoud, strekking en methodiek allemaal op hetzelfde neerkomen: gezond eten, voldoende bewegen, regelmatig slapen en stress beperken. Voor zover ik weet kun je je geld gewoon terugvragen indien je niet tevreden bent met De Tinnitus Verdwijn Methode, dus probeer dat eens… Groeten, Paul

 91. Hallo allemaal, Ik heb tinnitus sinds 4 jaar. Ik heb ’t gekregen nadat ik de ziekte van Lyme heb gehad. Soms is het (sissende) geluid in m’n hoofd wat minder en dan ben ik al helemaal blij en rustiger. Wat ik zo typisch vind is dat het bij mij altijd weer ontstaat en erger wordt na een diepe slaap (meestal de laatste fase). Je zou zeggen: meer ontspannen kun je niet zijn! Wat zou er toch gebeuren in je hersenen wat de tinnitus weer activeert… Hebben meer mensen hier last van? Iedereen wat rust toegewenst! Groeten van Bastiaan

  • Hallo Bastiaan, Dit is voor mij herkenbaar; ik schrik soms wakker van een droom en heb dan een hardere suis dan normaal. Ik doe dan een TRT (Tinnitus Retraining Therapy) oefening en het zakt dan vrij snel.

  • Hey Carlo, Ik vind ’t knap dat mensen dat kunnen door middel van TRT, het geluid naar de achtergrond laten gaan. Bij mij lukt dat niet. Het is zo duidelijk aanwezig dan… En blijft nog steeds de vraag: hoe komt ’t dat de tinnitus na een diepe (droom)slaap ontstaat… Ik heb vaak dat ik ga plassen ’s nachts om 2 a 3 uur en dan is ’t rustig in m’n hoofd, de hele dag ook erbij. En als ik dan om 6 uur wakker word is het tinnitusgeluid weer hard aanwezig en dat blijft dan 1 of 2 dagen zo. Wat activeert dan de tinnitus in soms 1 of 2 uur slaap?

  • Hallo, sinds een week of 3 een lage toon in mijn linker oor er zit ook nog verschil in… Het is net of ik een hommel in mijn oor heb, echt heel vervelend. Ik hoorde hem eerst alleen als ik naar bed ging, maar nu ook als ik net als nu in de tuin zit en toch ook nog omgevingsgeluiden hoor. Ik heb maandag voor het eerst een afspraak bij de KNO-arts dus ben benieuwd. Maar ik blijf positief zoals altijd. Het is zo ineens gekomen, dus misschien gaat het ook weer zo weg. Hoop ik dan! En anders moet ik er denk ik maar een draai aan geven om ermee te leren leven. Toch! Heel moeilijk denk vooral met inslapen. Dan heb ik de meeste problemen. Maar ik ben blij om te lezen dat ik hierin niet de enige ben die dit heeft. Sterkte iedereen. Gr. Carola

  • Hallo Bastiaan, Ik heb precies dezelfde kwaal als jij het beschrijft. Bij mij is het sissende en suizende geluid ook gerelateerd aan de wijze hoe ik slaap en wakker wordt. Soms zijn er dagen dat het harder is en soms dagen dat het maar vaag hoorbaar is en dan begint het weer van voor af aan. Het is altijd de wijze hoe ik wakker wordt of indommel, dat ik dan met gesuis in mijn hoofd ontwaak en er soms wel ineens een week mee loop en het dan weer minder en minder wordt en dan kan zo’n stille tijd weer een dag of vijf of zelfs tien aanhouden totdat ik weer wakker wordt of wakker schrik met een suiskop. Ik neem geen pieptoon waar in een van mijn oren zoals velen beschrijven maar gesuis, geruis en soms ook alsof ik duizenden krekels waarneem, maar dat zijn dan de wat zeldzamere slechtere dagen die overigens ook weer voorbijgaan. Omdat ik in het begin er heel erg onder gebukt ging heb ik paraxotine voorgeschreven gekregen door de huisarts en na een aantal weken toen de medicatie begon te werken werd de angst ervoor veel minder, dus heel draaglijk en het gesis en geruis in mijn hoofd (niet in mijn oren) voor de helft minder. Ook begon ik aan Ginkgo Biloba en nu na zo’n bijna twee jaar zogenoemd Tinnitus (want is het dat wel eigenlijk omdat het slaap gerelateerd is en ook niet in de oren) is het zo normaal en draaglijk dat mijn leven er weer helemaal bovenop is en ik mij zelfs nog beter voel als voor dat ik de kwaal kreeg. Bespaar je de moeite aan bezoeken aan KNO-artsen en al de zogenaamde specialisten, het is verloren tijd en geld maar probeer er op een positieve manier mee om te gaan want door het te accepteren (zoals de TRT training ook leert) zul je er des te sneller aan gewend raken en de klachten ook veel minder worden of in elk geval minder bewust waarneembaar. Bij mij zijn de slechtere dagen alsmaar minder en minder geworden en zijn de goede ‘stille’ dagen nu veel meer in de meerderheid dan de slechtere dagen wanneer het suizen sterker waarneembaar is . Maar ook op de zgn. slechtere dagen voel ik mij verder pico bello, maar dat is wel anders geweest. Hartelijke groet!

 92. Sinds een jaar of 3 heb ik hinder van oorsuizen. Ik heb tot 2 jaar geleden veel alcohol gedronken en sta nu 2 jaar droog. Ik hoopte dat de tinnitus zou verdwijnen, maar helaas is dit niet het geval. Ik hoorde altijd al externe hoge geluiden die anderen niet hoorden… heb op de oudere modellen tv’s al heel wat harde klappen gegeven. De geluiden die ik nu hoor zitten echter in mijn hoofd, links en rechts; 2, soms 3 hoge pieptonen, 24 uur per dag. Een week geleden ben ik voor een schouderoperatie onder algehele narcose geweest en had nadien knetterharde pieptonen in mijn hoofd. Het lukt me nu niet om er niet op te letten. Het is overweldigend op dit moment… Heb wel hoop dat het wat af zal nemen als de effecten van de narcose weg zijn. Ik heb ook het idee dat als ik minder stress ervaar ik ook minder last heb… Ik ben ook slechter gaan horen de laatste jaren. Ben overigens 58 jaar jong.

  • Gerrit Koornneef

   Dag Els, Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Gerrit en mijn verhaal is op 20 juni ingestuurd. Heb je verhaal gelezen en daardoor zie ik weer de hypofyse (verdeler ) als boosdoener. Niet dat die nu stuk is, maar het verdeelt op kapotte orgaantjes zoals evenwichtsorgaan. Na narcose (ook bij mij bekend) een tijdje uit het lood. Daarna ietsjes minder klachten. Ook de stress, alcohol, hogere bloeddruk zorgen voor of kunnen voor meer klachten zorgen. Momenteel na veranderen van medicijnen van andere kwaal; beide kanten brom en links de beruchte tinnitus. Ga nu naar Neuroloog met het verzoek de verschillen uit te leggen tussen objectieve en subjectieve tinnitus. Heb begrepen dat de objective een onwillekeurige spier voelt bewegen (spasme) en de subjectieve een onomkeerbare storing is in het gehoor. Oké, dat was links en leerde ermee (probeer) te leven. Nu rechts anders is, ga ik daar voor naar de neuroloog. Als ik mijn kin/onderkaak naar voren duw, wordt het gebrom minder voor even. Hoop op een beknelling bij de brughoek en is misschien vast te stellen via CT-scan. Aangezien een KNO of audicien dit geluidje rechts met een apparaatje kan waarnemen is dus anders als mijn linkse. Vele mensen roepen al jaren, laat het maar rusten er is toch niks aan te doen. Els, jij en ik weten dat we er veel voor over hebben om verlichting te van de tinnitus ervaren. Weet niet of jij al ooit bij een neuroloog geweest bent, of alleen KNO-arts. Druk op onze koppies (stress, alcohol, tabak, koffie) moeten we vermijden indien mogelijk. Maar nu merk ik dat er iets zit te krengen vanaf de buis van Eustachius en hoger. Helpt bij jou lichaamsbeweging of yoga om het oorsuizen draaglijker te maken? Leef sowiezo met je mee onder de noemer: gedeelde smart is halve smart. Hopelijk is het te dragen voor je om van jezelf te blijven houden en door te gaan. Zelf blijf ik ervan uitgaan, dat het beter kan gaan tussen nu en verder. Doodeenvoudig omdat er verschillen zijn in bepaalde leefomstandigheden en daar ligt mijn hoop. Sterkte Els, is misschien eenvoudig gezegd maar we zullen het nodig hebben om nog te kunnen genieten om ons heen op onze leeftijd. Groetjes, Gerrit uit Delft.

 93. Er wordt wereldwijd door talloze mensen een onverklaarbare brom waargenomen. Dát de brom bestaat straat vast; men heeft sonische vingerafdrukken kunnen maken. Niemand weet echter wáár het bromgeluid precies vandaan komt. De algemene consensus onder waarnemers en wetenschappers is in ieder geval dat ‘ie bestaat uit zeer lage frequentie oftewel Very Low Frequency” (VLF) radiogolven, in het bereik van 3 tot 30 kHz met een golflengte van 10 tot 100 kilometer. Of zelfs een Extreem Lage Frequentie (ELF) in het bereik van 3 tot 30 Hz met een corresponderende golflengte van 10.000 tot 100.000 kilometer. Het zou hierbij om radiogolven gaan die enorme afstanden kunnen overbruggen; zelfs door gebouwen heen. Zowel van ELF- als VLF-golven is aangetoond dat ze ongunstige effecten kunnen hebben op het menselijk lichaam. Waar sommigen lukraak beweren dat een mobieltje kanker veroorzaakt, hebben de “World Health Organization” en het “Institute for Electrical and Electronics Engineers” wetenschappelijk en onomstotelijk aangetoond dat ELF magnetische velden daadwerkelijk elektrische stromingen in het lichaam kunnen opwekken die spieren en zenuwen, evenals biologische functies beïnvloeden. Hoewel er dus veel spookverhalen de ronde doen, staat het vást dat geluiden en trillingen uiterst subtiele schadelijke effecten kunnen uitoefenen op het humane gestel. Lijd je aan een hersentumor, ben je ‘geestesziek’, bevind je je in het autisme-spectrum of heb je een anderszins ‘fragiele geest’, dan kan er bovendien sprake zijn van hoge geluidsgevoeligheid. In zulke gevallen is het nog maar de vraag op welke wijze je door geluiden kan worden beïnvloed, zowel fysiek als mentaal. De bron van de brom is en blijft een groot raadsel; men weet niet eens of men moet zoeken naar lokale bronnen of één globale bron. Dit mysterieuze fenomeen leidde al tot allerhande samenzweringstheorieën en pseudowetenschappelijke speculaties. Van militaire communicatiesystemen (v.w.b. onderzeeërs, raketten, vliegbases etc.) energiecentrales, telefoonmasten, hoogovens, trein-, metro- en trambanen, gasleidingen etc. Waarschijnlijk heb je als tinnituspatiënt niet veel aan bovenstaande informatie, maar het zou de moeite kunnen lonen om eens stil te staan bij je woonomgeving. Ik dacht, ik deel het in ieder geval even… ;) (bron + bron)

  • Hier zit wel wat in… Men heeft het wel over ‘phantom’ geluiden, maar wie weet is het geluid wat we horen wel echt in de lucht… en is er gewoon echt geluid wat we opeens waarnemen.

 94. Hallo mede-knokkers, Ruim 10 jaar de ziekte van Ménière: draaiduizeligheid, misselijk, links grotendeels doof en dan als toetje die tinnitus. Na veel diverse KNO-artsen bezocht te hebben en audiologen, moet ik helaas de mensen gelijk geven, die accepteren(indien mogelijk) en negeren de beste medicijn vinden. Dit lukte mij redelijk tot goed toen ik mijn videotheek-baan nog had (afleiding). Het alleen thuiskomen in stilte(al jaren gescheiden) brak mij dan op en schoot direkt aan de rode wijn.Verdoven is voor even en dacht zo nacht rusten te maken. Niet dus.Nu ik werkloos ben , ben je er ongemerkt weer veel te veel mee bezig door de concentratie op de ellende en daardoor meer last. Wanhoop, drank, te veel (lange) tijd, dus aan de slag gegaan met huisje opknappen met zacht muziekje op de achtergrond, Afleiding dus. Heb nog meer klachten waarmee ik jullie niet zal vervelen, maar wil er wel 1 van belichten die iets met brom/piep te maken zou kunnen hebben (voorzichtig gekozen, hè). Coronaire spasme (hartkramp), kreeg ik al jaren medicijnen voor en daarin vaak gewisseld i.v.m. nare bijwerkingen. Samen met cardioloog dit besproken en besloten om de dosering te verlagen: Diltiazem van 2x 90 naar 1x 60 mg. Na verloop van tijd hoofdpijn in linker achterhoofd, maar tot grote schrik nu ook rechts een brom die lijkt op het geluid van rond stromend bloed, wat drukt en bonkt op ’t binnenoor en daardoor die brom. Ik dronk al 10 jaar geen koffie meer, maar de laatste maand wel weer. Eerlijkheidshalve dronk ik ook te veel rode wijn (lekker weg doezelen). Waarom ik dit vertel? Alcohol, stress, Pickwick thee en cafeïne (koffie) verergeren waarschijnlijk bij mij de boel en ben dat aan het bijstellen. Deze week o.a veel half zittend/liggend doorgebracht door draaiduizeligheidsaanvallen en daarmee gepaarde brommen in hoofd (nu ook rechts) en bekende constante piep links. Kortom, het gebruik van bovengenoemde dingen heeft, althans bij mij, invloed op de tinnitus vermoed ik. Misschien klink ik wat simpel, maar het is meer een tip aan jullie dan voor mijzelf: Er blijft alsnog te veel ellende aanwezig en ben het aan het opgeven: vind er niets meer aan zo. Ben 65 geworden om o.a. te genieten van mijn kleinzoon Sem van 2 jaar, maar die rijkdom zie ik ook al niet meer zo. Zoek alsnog de leuke dingetjes buitenshuis op, maar kan helaas niet meer genieten. Overleven is net zoiets als je tijd vol maken, maar dan zonder glimlach. Misschien hebben jullie iets aan die “boze 5 tips”: koffie, foute thee, alcohol, tabak en stress. Of misschien een volgorde hiervan. Groetjes, Gerrit

  • Gerrit, nou ik heb de laatste tijd ook last van ’n irritante piep in m’n oor (rechts). Zit misschien ook wel vaak te veel oorsmeer. Misschien een keer uitspuiten? Je schreef dat je 65 bent. Nou, ik had ’n goede vriend die 72 werd en overleed aan ’n hartinfarct. Hij had astma ook. Kon ‘m 16 jaar. Hij was ’n vader voor mij. Voel me zwaar alleen en ook nog eens straatvrees en eet slecht (slikangst). Zijn verlies geeft mij stress en nare lichamelijke klachten. Ook ik denk soms ik zie ’t niet meer zitten. Ben 46. Hoop dat je reageer Gerrit. Het zijn lange lege dagen…

 95. Hallo, Is er iemand bijna even oud als ik? Ik ben 15 jaar en heb tinnitus voor 4 maanden! Ik word zo gek als iets en ik ben depressief… M’n leven is totaal veranderd na dit. Ik heb geen gehoorschade. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar er was eens een tafel op m’n hiel gevallen en m’n hiel moest toen dichtgenaaid worden. Dus kreeg ik plaatselijke verdoving. 1 Dag erna kreeg ik opeens oorsuizingen. Ik weet echt niet of dit gewoon puur toeval is of niet? Iemand help me a.u.b. Ik ben echt op het einde van m’n leven…

  • Hoi Jorn, Ik heb sinds 4 dagen tinnitus. Eentonig, rechter oor, 24/7. Lijkt op de kiestoon van de telefoon. Hoe stiller het is, hoe harder het klinkt. En ik ben 30. Ik kon niet meer slapen, ging op internet lezen over tinnitus en draaide helemaal door toen ik er achterkwam dat dit misschien niet meer weggaat. De huisarts en het ziekenhuis hebben allemaal niks te vertellen, behalve… “wat vervelend nou”, “moet ermee leren omgaan”. Nou, ik was van plan om mezelf van kant te maken, want ik trok het gewoon niet! Maaaaaaar, ik heb gisterennacht mijn manier van denken (met veel moeite) weten te veranderen. En ik heb geslapen! Ik ben zo blij… het is er nog steeds, het gesuis in me oor, het lijkt nu alleen een stuk minder. Ik was eerst heel erg boos… waarom ik… laat het ophouden.. maak me doof… ik wil niet zo leven! Maar gisteren heb ik besloten om het te accepteren en echt waar… dat is tot nu toe het beste medicijn geweest. Focus er niet op, ga zitten en bedenk wat JIJ leuk vind om te doen en doe dat gewoon. En denk maar zo… het is maar een ‘geluidje’… f#%k it! Je kan je eroverheen zette… je bent veel sterker dan dat stomme kleine geluid. Jouw post ontroerde me heel erg toen ik het las en ik leef echt met je mee. Als je met iemand wilt praten ben ik er. Je komt er wel uit, echt waar. Niet opgeven en wie weet gaat de tinnitus misschien wel weer weg. Sterkte Jorn!

  • Bert Lecomte

   Dag Jorn, Ik ben 20 en heb sinds twee jaar oorsuizingen. Ik weet heel goed hoe je je nu voelt. Ik heb precies hetzelfde meegemaakt. De eerste maanden waren bijzonder lastig: ik zat er helemaal doorheen, zag het totaal niet meer zitten en was bang voor de toekomst. Uiteindelijk bracht ik een bezoekje aan de oorarts. In tegenstelling tot andere dokters die steeds weer hetzelfde zinnetje herhalen (‘je moet ermee leren leven, we kunnen je niet helpen’), bood hij me wel hulp. Hij raadde me aan om relaxatietherapie te volgen. Die therapie heeft me er weer helemaal bovenop geholpen. Tinnitus beheerst niet langer mijn leven. Ben je al eens naar een oorarts geweest? Hij zal je misschien kunnen helpen én geruststellen. Geef de moed echt niet op! Je komt er wel! Geef het gewoon wat tijd en denk nu vooral aan jezelf: doe dingen doe je leuk vindt, gun je lichaam rust, praat erover met vrienden. Als je behoefte hebt aan een babbel kan je altijd bij mij terecht: ik wil altijd luisteren.

  • Hoi Jorn, Ik ben 26 jaar en heb al 5 jaar last van een hoge piep soms 2. Ik weet niet meer precies wanneer ik erachter kwam, maar toen ik erop ging letten dat het niet meer wegging ben ik naar de arts gegaan. Ze hebben in het ziekenhuis toen een gehoortest gedaan en daaruit is gebleken dat er niks met mijn gehoor aan de hand is. Ze weten niet hoe ze het moeten verhelpen, dus ze hebben ook mij gezegd dat ik met de piepstress moet leren leven. En als ik me leven wilde eindigen dat ik dan terug moest komen. Ik vond dit best heftig, ik was pas 21 en had nu al voor me hele leven een probleem. Gek genoeg heb ik de tinnitus geaccepteerd. Ik heb een tikkende wekker gekocht en ben zo begonnen met het oefenen om me op iets anders te richten. Sinds ik de pieptoon heb geaccepteerd lukt het me ook om het de grootste deel van me dag niet te horen. Soms ’s avonds als ik in bed lig lukt het me niet. Dan pak ik een boek en ga ik lezen tot ik bijna in slaap val of kijk ik tv tot me ogen dichtvallen. Je moet gewoon niet te veel aan de tinnitus denken. Het is raar, maar ermee leven wordt makkelijker. Het is me zeker niet waard om te stoppen met leven. Ik kan alles nog doen, ik zou alleen niet meer weten hoe het is om hele stiltes mee te maken. Maar ik ontwijk nu liever stiltes. Tinnitus beheerst niet meer me leven. Het hoort gewoon bij me leven en ik kan ermee leven. ik hoop dat jij het jou ook gaat lukken om ermee te leven. Groetjes, Monika

  • Hi Jorn. Ik heb er nu zo’n drie maanden last van. Ik ben net 30 geworden. Ik voelde me al een tijdje niet fit, beetje grieperig en ging gewoon door. Ik merkte toen actief een piep in mijn oren en liep daar drie dagen mee rond. Werd er helemaal gek van. Kreeg ineens koorts daarna en ben toen een week ziek geweest waarbij de piep erg heftig was. Ik werd er destijds erg depri van en ook bezoekjes aan de huisarts en oren laten uitspuiten hebben niet geholpen. Ik moét er dus mee leven en heb geen keuze. Wat je je moet bedenken is dat het máár een piep is. Je hoort in ieder geval nog en je bent verder gezond! Je hebt ook altijd een keuze in wat je doet. Wil je je depressief voelen dan kan dat, maar je kunt ook denken ik ga me niét depressief voelen en leer er mee leven. Geen aandacht geven aan de tinnitus. ’s Avonds of in stille ruimtes ontkom je er niet aan. Geef dan niet toe en negeer de piep. Besteed je er aandacht aan, dan hoor je het harder. Negeer je het, dan is het er wel maar heb je er geen last van. Doe je ogen dicht en denk aan je vermoeidheid en niet aan de piep. Ik val daardoor binnen 2 minuten in slaap, tenzij mijn vriendin eerder slaapt en ik wakker blijf van haar gesnurk. :) Zet ‘m op, blijf positief!

 96. Beste, Op 1 april (inderdaad, wat een datum) heb ik een skydive van 18.000 ft gedaan in Nieuw-Zeeland en sindsdien heb ik een pieptoon in mijn rechteroor. Heb elke dokter bezocht in NZ en ben ook bij een NTE-specialist langsgegaan. Ik neem dagelijks 2 pillen Piracetam en probeer zo +++ mogelijk te blijven. Ik weet dat die negatieve spiraal doorbroken moet worden. Heb ‘The Tinnitus Miracle’ gelezen en probeer zo gezond mogelijk te leven. Volgens de specialist heb ik last van een IEBT (Inner Ear BaroTrauma. Heeft iemand een vergelijkbare ervaring gehad? Een IEBT komt vaak voor bij duikers. Ik ben al 3 jaar weg van huis, 2 jaar Australië en 1 jaar NZ en besloot mijn leven als globetrotter niet op te geven. Ben momenteel in Canada. De aanhouder wint, maar ‘k heb moeillijke tijden eerlijk gezegd. Probeer niet te klagen, maar ik vroeg me af of iemand hier genezen is van een IEBT. Heb persoonlijke, aangepaste oordoppen laten aanmeten eb draag ze bijna altijd, maar geraak er beetje paranoia van. Ben 26 jaar en wil en zal niet opgeven. Angst heeft me de 2 laatste maanden alles en iedereen doen laten vallen: werk, sociaal leven, nachtrust… Graag advies en hulp? Bedankt, wordt enorm gewardeerd!!! Groeten, Harry

  • Ik heb het oorsuizen nu bijna een week. En ik WAS al depri voordat ik het kreeg. Depri zijn + constant geruis in het oor is geen goeie combi. Mezelf bijna van kant gemaakt, maar ik wil jou er even op wijze… jij wilt er nu tegen vechten… NIET DOEN… accepteer het… DON’T FIGHT IT! Ik heb het nu geaccepteerd en OMG! Ik heb gisteren GESLAPEN! En het LIJKT een heel stuk minder nu… Ik let er gewoon niet op… het is heeeeeeeeel lastig om jezelf zover te krijgen om er niet op te letten… maat het is mogelijk. Ik bedacht mezelf dit: “het is maar een geluidje”. Succes Harry en egt… Vecht er niet tegen!

  • Bedankt Remy, Bert etc. Jullie berichten over tinnitus hebben mij echt geholpen! Downfall, depressie, ik heb het allemaal meegemaakt… Maar ik begin erbovenop te komen… Duizend maal dank! Groeten, Harry

 97. Hallo allemaal, Ik ben Aldo en heb. Nu 2 volle maanden een ruis/gepiep in m’n rechter oor. M’n huisarts heeft me na het 3e bezoek doorverwezen naar een KNO-arts die me na 10 minuten terug buiten stuurde met medicatie! Mijn gehoor is prefect, vertelde ze me na een test! Er zijn wel wat veranderingen in mijn leven… Ik ga vader worden eind deze maand, het huis waar ik al 2 jaar in verbouwde, gaat eindelijk af zijn, en ik ben sinds 3 maand veranderd van job. Mijnen vorige job was heel stresserend enz. Zou het kunnen dat deze factoren meespelen in mijn gepiep/geruis? Ik heb voor de verandering eens aan beweging gedaan (fietstocht van 2 x 20 km). En heb dan minder last aan m’n oor! Ik heb ook wel als ik iets ga drinken ik de conversaties minder goed kan volgen… Kan iemand me vertellen hoe ik hier het beste mee om ga en wat ik kan doen voor te genezen? Alvast bedankt! Groeten, Aldo

  • Bert Lecomte

   Dag Aldo! De kans is groot dat stress in jouw geval de boosdoener is. Stress veroorzaakt bij veel personen oorsuizingen. Dus dat kan ook bij jou weleens de oorzaak zijn. Probeer nu zoveel mogelijk te ontspannen. Sporten is dé ideale manier om tinnitus draaglijker te maken. Blijf dat dus doen! Het helpt je om je zorgen en stress van je af te schudden. Luisteren naar je lichaam is de boodschap!

 98. Hebben jullie soms ook het gevoel dat je oren dicht zitten? Ik heb nu sinds 3 weken een ruis en die is met name in de ochtend het meest aanwezig. Ook merk is als ik in gezelschap ben geweest dat mijn andere oor ook een bepaalde lage toon geeft. Nu wil ik graag weten hoe jullie dat doen als je toch nog een keer naar een concert willen of op visite gaan? Want ik ben best wel bang dat het nog erger kan worden.

 99. Ik heb volgens mij last van dit: 4. Onwaarneembare tinnitus… Nu ik het gevoel heb gehoorschade te hebben, zet ik mijn muziek al heel wat stiller, maar ik “hoor” enkel het gesuis als er geen geluid in mijn omgeving is. Ik zet dus muziek op zodat ik het gesuis niet hoor, maar niet op een hoog volume. Is er een manier om ervan verlost te geraken? Ik kan me ook herinneren dat ik (volgens mij) niet altijd last heb gehad van dit geluid.

  • Hoi, Ik heb dezelfde klachten. In een stille omgeving hoge piepgeluiden. Ik heb een gehoortest ondergaan en daaruit bleek dat ik geen gehoorverlies had. Focussen op andere geluiden werkt het beste. Alleen als je in bed ligt en het om je heen doodstil is blijft de pieptoon. Daar is jammer genoeg niets aan te doen.

  • Bert Lecomte

   Je mag je vooral niet focussen op de pieptoon. Beschouw het als een vervelend ettertje dat steeds om aandacht vraagt. Probeer de oorsuizingen te negeren. Vermijd stille ruimtes; stilte activeert de pieptoon. Zet bijvoorbeeld wat rustige achtergrondmuziek op. Je zal zien dat de tinnitus zo naar de achtergrond verdwijnt.

 100. Hallo Ellisa, Ik zie nu pas jouw antwoord van 4 mei. Hoe gaat het nu met je? Ik ben van mijn kwaal niet af, maar het is wel verbeterd. Ik heb nu anderhalf jaar last van tinnitus, en ik heb de hoop nog niet opgegeven dat het toch nog goed komt. Ik ga geluid niet uit de weg en probeer zo normaal mogelijk alles te doen. Ik slik wel Betahistine en ik ben onder behandeling van ’n osteopaat geweest. Volgens de KNO-arts kan het oorsuizen wel anderhalf tot twee jaar duren. Wat ’n goede arts is zou ik niet weten. Ik heb mijn KNO-arts niet uitgezocht. Ik wacht maar af. Ik hoop op ’n mooie lange zomer. Ga graag lange afstanden fietsen en dat gaat prima. Als het stil is, hoor ik de ruis in mijn oor bijna niet. Dus met slapen heb ik gelukkig geen probleem. Ik heb heus nog wel eens ’n dag dat het niet zo lekker gaat, en dan ben ik zo kwaad op mijn vorige huisarts. Maar ik schiet er niks mee op. Het is zo als het is. Ik wens je heel veel sterkte. En misschien komt het allemaal nog goed. Hoop doet leven! Gr. Yvonne

 101. Hallo, Mijn naam is Esther en ik ben 36 jaar. Ik ben moeder van 2 actieve jongens. Sinds 2 jaar zit ik in een burn-out, wat mede komt door mijn veelvuldige oorontstekingen. Ook heb ik een gat in mijn rechter trommelvlies. Ik ben daar zo angstig van geworden dat ik waarschijnlijk al mijn spieren rondom mijn hals en nek en oren heb aangespannen. Ze worden tot op de dag van vandaag niet soepel. Ben ook al naar fysiotherapie geweest. Bepaalde geluide doen zeer, maar ik wil ze niet mijden. Ik wil mijn oren laten wennen aan het geluid. Sinds een paar maanden heb ik een toon in mijn hoofd (rechts), die zit op de Es (dat is de naam van die toon die overeenkomt met de toon op de piano). Doordat ik piano speel en zing viel mij die toon op. Ook heb ik enorm vitamine D-tekort. Wat moet ik doen naast het bezoek aan de KNO en psychische hulpverlening? Is een osteopaat misschien goed voor mij? Vitaminen slik ik trouwens bij. De toon vind ik trouwens niet het ergst, maar de pijn en die harde geluiden zijn wel vervelend. Overigens leer ik het te accepteren en inmiddels ben ik niet meer bang dat ik een tumor o.i.d. heb

  • Beste Esther, Ik weet niet wat je bedoeld met een “enorm” vitamine D-tekort, maar een medisch geïndiceerd gebrek aan vitamine D slik je niet zomaar even bij… Misschien een idee om overleg te plegen met je (huis)arts aangaande hoogwaardige vitamine D-supplementen (bijv. injecties)? De klachten die je omschrijft passen grotendeels bij een vitamine D-tekort; dat hoeft natuurlijk nog niets te betekenen, maar het kan raadzaam zijn om hier eens goed naar te laten kijken. Zo wordt tinnitus/oorsuizen nog weleens in verband gebracht met vitamine D en vitamine B12. In dit artikel over vitamine D-tekorten vind je desgewenst meer info over vitamine D-deficiëntie. Groeten & sterkte, Paul

  • Hoi Paul, Als reactie op jouw vraag over vitamine D-tekort: Ik heb supplementen van de huisarts gekregen met een extra hoge dosering. Moet 5 weken slikken en dan weer laten nakijken. In je artikel lees ik niets over tinnitus, wel over spierkrampen, en dat stelt me enigszins gerust. Dank je!

  • Esther, Ik heb ook het probleem van tinnitus. Maar ben er ook nog duizelig bij en heb ’n gehoorverlies. Ik slik al ’n aantal jaren vitamine D capsules. Die heb ik via de huisarts vanwege botontkalking. In december is mijn bloed goed nagekeken en alles is prima in orde. Ik heb dit sinds anderhalf jaar door ’n virus. Ik ben bij ’n KNO-arts geweest en audiologisch centrum. Er is niemand die iets voor mij kan doen v.w.b. de tinnitus. Ik heb nu 6 behandelingen ondergaan bij ’n osteopaat en het is nu veel beter. Mijn nek was helemaal geblokkeerd. Het gaat stukje bij beetje beter. Ik vind dat osteopathie mij goed geholpen heeft, zonder dat ik gekraakt ben. Ik ben bij Osteopathie Moerdijk in Zevenbergen geweest. Ik wens je veel beterschap! Gr. Yvonne

 102. Ik heb het al van kinds af aan, maar wanneer ik er toen iets van zei werd er niets mee gedaan. Door er niet op te letten is het op de achtergrond verdwenen. Later ‘leek’ ik te horen of de bijvoorbeeld de tv op standby stond. Nu wordt het ‘geluid’ sterker en is het dagelijks prominent aanwezig. Helemaal nu ik de afgelopen dagen migraine heb gehad. Ook als ik mijn onderkaak vooruit druk dan komt er een frequentie verschil in het geluid. Wanneer ik een nacht met oordopjes slaap ( ja dan is het geluid heel nadrukkelijk aanwezig en focus ik er op) is de volgende ochtend bij het uitdoen van de oordopjes het geluid redelijk weer op de achtergrond. Ik heb het in NL een keer laten onderzoeken en die zeggen alleen maar dat je ermee moet leren leven, maar wat een heerlijkheid als het op wat voor manier dan ook volledig kan verdwijnen.

 103. Ik mis iets… Ik heb tinnitus sinds 3 weken. Ben Door de mangel gegaan en bij mij komt ’t door stress. Dat ga ik nu aanpakken door o.a. met een psycholoog te praten. Op dit moment huil Ik veel en zit ik in de ziektewet. Ik kan gewoon niet veel opbrengen. Ik hou me vast aan de positieve reacties van m’n artsen. Zij denken dat ’t goed komt met me.

  • Beste Sandy, Als je pas drie weken tinnitus hebt moet je je niet teveel zorgen maken erover. Ik ken zoveel mensen om mij heen die wekenlang dat ook hebben gehad en er sprake is van tijdelijke tinnitus. Ik begrijp wel je angst erover maar wat je moet doen en heel goed helpt is vooral ontspanning zoeken, afleiding dus, niet teveel thuis zitten (opgesloten tussen vier muren) en als je wel thuis bent naar muziek luisteren. Als dat gaat vervelen is het goed dat je natuurgeluiden opzet. Ik zelf (ervaren tinnituslijder) luister op dagen dat het meer aanwezig is heerlijk met mijn mp3’tje naar natuurgeluiden die ik dan zachtjes aan heb staan zodat ik dan wat meer afleiding heb. Ik zelf lijdt er allang niet meer onder en heb nu ook dagen van praktische stilte maar soms ook nog af en toe dagen van suizen en sissen. Da kans dat het bij jou vanzelf weer verdwijnt is groot, maar je moet er niet tegen vechten en zorgen dat je er niet emotioneel op reageert, want die prikkel stimuleert dat geluid extra, waardoor je het geluid nog meer waarneemt. Probeer, hoe moeilijk ook, afleiding te zoeken, als je de stad in gaat, winkels in en dergelijke, door op te gaan in het geroezemoes van het stadsleven bijvoorbeeld, hoor je het bijna niet meer en ook omdat je afleiding hebt. Ga nu niet zitten denken dat je het je hele leven blijft houden want dat zal in jou geval best niet zo zijn. Blijf positief en verwacht niets van de dokteren want die kunnen niets doen en nemen de klachten vaak met een korreltje zout, zelfs mijn eigen KNO-arts keek mij wat meewarig aan destijds. Lotgenoten kunnen je zeer goed helpen en hebben soms werkelijk goeie adviezen om de klachten te verhelpen en verlichten. Wat ik je zou willen adviseren is: vermijd stilte, zorg voor wat achtergrond muziek (MP3’tje is ook ideaal) zodat je a\wordt afgeleid van het geluid in je hoofd. Maak je geen zorgen en vermijd horrorverhalen etc. want meestal ligt daar nog een geheel andere oorzaak aan ten grondslag, ik wens je heel veel succes en blijf positief want het valt allemaal reuze mee. Gr. Louis

  • Hoi Sandy, Bij mij is ook oorsuizen, een heuse kwelling, waarschijnlijk door stress. Ben je er inmiddels al vanaf of is het minder geworden? En wat heb je ertegen gedaan?
   M.v.g. Ton

 104. Ik heb d.m.v. een motorongeluk in mijn middenoor tinnitus gekregen. Nu zeggen doctoren dat er een operatie mogelijk is, maar de piep beter of erger kan worden (50/50), zonder dat hier statistieken van bekend zijn. Hierdoor is het voor mij een risico. Kan iemand mij beter inlichten over meer statistieken? Het middelste bot is door de val verschoven. De ene doctor zegt dat er met een titanium brug 2 botten aan elkaar gesoldeerd kunnen worden en de andere zegt dat het bot zelf op de originele locatie teruggebracht kan worden. Dit is dus voor mij verwarrend en tegenstrijdig. Kan iemand mij hierover informeren?

 105. Ik ben erg geschrokken van de aflevering van Altijd Wat met Gabi Olthuis d.d. 15 april 2014 (Uitzending Gemist: http://gemi.st/KN_1657642). Gabi heeft op 1 maart 2014 haar leven beëindigd. Dat het constant hebben van ruis, suis, piep of brom (tinnitus) voor sommigen zo ondraaglijk is geworden dat ze ervoor kiezen het leven te beëindigen, betekent dat er nog veel gedaan moet worden om een oplossing te vinden voor de oorzaken van deze aandoening. Ermee leren leven lijkt mij niet de juiste weg en ik vind het zelfs een onderschatting van het probleem. Ik heb ook sinds enkele jaren een constante hoge pieptoon in mijn oren (of in mijn hoofd). Voor mij is de oorzaak redelijk voor de hand liggend… hobby muziek verzamelen, dag en nacht luisteren, met of zonder koptelefoon. Gevolg: de pieptoon wordt luider naarmate ik vermoeider en ik te lang ben blijven luisteren. Overigens zet ik het volume van de muziek in 99% van de gevallen op zeer laag, maar het gaat volgens mij om de overbelasting, vergelijk het met het willen zien bij slecht licht, dan raken je ogen ook vermoeid. Ik ken ook mensen die het piepen of suizen kennen na een bezoek aan een concert of discotheek, of ooit een luide knal c.q. explosie hebben meegemaakt, meestal verdwijnt dit na een tijdje. Een van de oorzaken is volgens mij dus overbelasting (hoeft dus niet altijd luid of hard te zijn, maar kan ook langdurige blootstelling zijn). Rust en stilte, gezond eten en bewegen doen bij mij altijd wonderen. Ik “zie” het volume van de pieptoon in mijn hoofd als een graadmeter voor mijn lichamelijke gesteldheid. M.a.w. neemt het volume toe, dan weet ik dat ik mijn rust moet nemen, tv, muziek en geluiden moet vermijden en op mijn gezondheid moet letten. Als deze tip voor sommigen zou kunnen helpen dan heeft mijn kleine bijdrage hier zijn doel al bereikt.

  • Ik snap je angst, maar zij had ook wel heel erg last van hyperacusis. Waar velen van ons het geluid nog kunnen maskeren kon zij ook normaal geluid niet verdragen. Je zit dan opgesloten in geluid want de piep, ruis of wat dan ook in je hoofd is al om knetter van te worden maar maskeren lukt ook niet wat dat doet zeer. Het was een enorme stap voor haar. Miljoen mensen hebben tinnitus en sommige kan het totaal niks schelen en sommige mensen storen zich er verschrikkelijk aan en zijn er dagelijks mee bezig. Kunst is echt om positief te blijven en wat je zegt…gezond eten… genoeg rust… het is zooo belangrijk! Suc6 allemaal en keep your head up!

  • Ik heb nu precies een jaar tinnitus. Bij mij ging het proces als volgt. Ik kreeg begin januari 2013 ineens last van hevig geluid van gesuis en gesis in mijn hoofd, Niet in mijn oren zoals ik vaak lees, ook geen pieptoon in een van mijn oren maar een hevig gesuis en gesis in mijn hoofd. Eerst dacht ik: dat verdwijnt wel weer vanzelf en ik besteedde er geen aandacht aan. Na een paar dagen was het nog niet weg en elke ochtend werd ik er mee wakker en ging ik ermee naar bed. Gaandeweg kon ik alleen nog maar denken en luisteren naar het eeuwig gesuis. Ik kon mij moeilijk concentreren op gesprekken en het leven werd heel onbestemd erdoor. Ik voelde gaandeweg dat ik wegzakte in een spiraal van angst en depressie. Ik werd er wanhopig van en na twee maanden zat ik zo’n beetje in een crisis erdoor. Ik kon nergens meer van genieten en met alles wat ik deed was ik aan het luisteren naar wat er zich in mijn hoofd afspeelde. Om gek van te worden en ik raakte er helemaal door in de greep ervan. Minuut na minuut luisterde ik naar mijn hoofd en kon geen gesprek meer helemaal goed volgen omdat ik steevast aan het luisteren was wat er zich in mijn hoofd afspeelde. Ik wist ruim een jaar terug niet eens dat iets als Tinnitus bestond en nu was ik al zelfs bang voor het woord alleen. Ik wist dat het niet zozeer het geluid was waar ik gek van werd maar het onbestemde gevoel wat het mij gaf, namelijk; dat het eeuwig zou voortduren en ik het maar gewoon moest aanvaarden. Want ik had op internet al aardig wat informatie verzameld erover en dat was allemaal niet bepaald peptalk waar je vrolijk van werd en ook waren er veel kwakzalvers die van alles beloofde met wonderboeken/vitaminen, gezond leefpatroon, sporten etc als je maar betaalde of kwamen met allerlei zinloze voedseladviezen aandragen alsof daar de genezing in lag en die gewoon nergens op sloegen en niets te maken hebben met de kwaal. Het kon zelfs erger worden las ik, ja, mensen werden zelfs tot zelfmoord gedreven erdoor, Door die onzin ging mijn kop alleen nog harder suizen en sissen. Kon ik die kop er maar afdraaien en een paar dagen wegzetten in een kast, zo fantaseerde ik wel eens. Geen medicijn, geen enkele remedie en dan ermee te leren leven en dat soort adviezen maakte het voor mij onacceptabel. Het was zelfs zo, dat ik hoopte dat het leven vooral niet te lang meer zou duren want met dat geluid in mijn hoofd is het toch geen leven meer. Dan waren het duizenden zingende krekels, dan weer het geluid van een leeglopende fietsband die dagenlang voortging, of van witte sneeuwsuis/ruis. Heel onbestemd en steeds wisselend van karakter, niveau en sterkte. Ik begon een zoektocht op internet en vermeed meteen hele negatieve verhalen en kwam in aanraking met TRT (Tinnitus Retraining Therapie). Van alles wat ik tot nu toe gelezen had vond ik dit het meest geloofwaardige, en realistische om te bereiken. Dus het begint toch met het accepteren van de kwaal. Tot nu toe had ik er steeds tegen gevochten en mij verzet. Ik besloot te leren het knopje om te schakelen door als eerste: acceptatie en ermee beginnen te leren leven. Ik plakte hier en daar notities op zodat als ik er aan herinnerd werd ik die notities las waarop stond dat tinnitus in wezen een onschuldige aandoening is en geen bedreiging vormt voor je levenskwaliteit. Dat las ik als ik op de wc zat, voor de computer, dat steeds als ik eraan dacht, ik er positief over leerde denken. Ik wist en voelde ergens dat daar de redding in lag. Ik las ook het boek van de TRT-retraining therapie, niet alles, maar de dingen die ik voor mij van belang achtte en dat gaf mij ook weer meer moed en leerde mij inzien dat de redding daarin ligt hoe je tegen tinnitus leert aankijken en dat door de wijze zoals de TRT het leert je heel ver komt in het genezingsproces. Ook als het geluid aanhoudt maar je ermee leert leven, zoals mensen langs een drukke autoweg of spoorbaan en het niet meer bewust waarnemen. Ik merkte de vooruitgang al zeer snel. Veel sneller dan ik had verwacht. Mijn ‘habituatie’ ging met sprongen voorwaarts. Ik merkte dat er soms meer dan een uur was dat ik niet aan het geluid meer dacht, terwijl het wel aanwezig was, en dat was al heel wat, want in het begin dacht ik er elke minuut aan. Ik kon mij weer gaandeweg beetje voor beetje ontspannen en genoot uiteindelijk zelfs nog meer van het leven als ervoor, wat mij zeer verwonderde maar zo was het. Dat was zeg maar na driekwart jaar. Beetje voor beetje werd het geluid zachter en zachter. Dan waren er weer dagen dat het hard was, bad-days, maar daar was ik op voorbereid. Ook op de minder goede dagen voelde ik mij gaandeweg prettiger en ontspannen en maand voor maand ging het alsmaar beter en beter. Steeds minder en minder dacht ik aan het geluid in mijn hoofd en zo waren er op zekere moment uren zelfs dat ik er niet eens meer aan dacht en het toch aanwezig was. Alleen aanwezig, als ik eraan dacht. Maar ik merkte dat ook als ik eraan dacht of het hoorde, het mij niets meer deed en ik mij er net zo ontspannen en prettig bij voelde als dat ik er niet bewust aan dacht. Voor mij was dit het bewijs dat de TRT wel zijn vruchten afwierp en hoe! Nooit, had ik kunnen denken dat ik nu zo heerlijk ontspannen dit aan het schrijven ben, luisterend naar heerlijke muziek en de dingen weer doe die ik altijd al deed. In een jaar heb ik heel veel bereikt, meer dan ik ooit had durven dromen, want dat ik er zo goed en ontspannen mee had leren leven, was iets wat ik toch eerst wilde zien voor te geloven. Ik heb weliswaar een vreemde variant van tinnitus, die elke dag weer anders is en ook varieert in hardheid en soort. Dus van gesis, gesuis en het geluid van witte sneeuw tot duizenden krekels, sprinkler of het geluid van een gasstel dat aanstaat zonder aan te steken, dus het gas wat je hoort met daarbij nog soms een radio dat een zender zoekt en er tussenin blijft hangen. Maar of het nu een pieptoon is of een brom/zoemtoon of gesuis, de aanpak, en de overwinning erover is, hoe je er tegen aan leert kijken en er mee leert omgaan. Acceptatie is de sleutel daartoe. Door de habituatie, de gewenning is ook voor mij het geluid veel minder hevig geworden, zeg maar van een 7 (dat is het hardst) nu nog slechts een 1-2 en nu de laatste twee maanden maak ik voor het allereerst compleet stille dagen mee van een 0, en dat is na zeg maar een jaar tinnitus. Maar ook komen er nog korte perioden voor met zeg maar een 4, 5,6 en zelf heel af en toe, vooral met stress een 7, dat verdwijnt weer snel. Heel veel mensen hebben er last van en zodra je er met ze over praat merken ook zij een piep- of zoemtoon, want het schijnt zelfs dat je het iemand zo aanpraat. Ik praat er ook met niemand meer over. Omdat men dan zich ervan bewust wordt en erop gaat letten, en dan is het waar (zie Heller Bergman-experiment) dat bijna iedereen eigenlijk een lichte of ergere vorm van tinnitus kan bewust worden zodra men erop gaat letten. Niets bijzonders. Zolang je er tegen blijft vechten en verzetten wordt het er niet beter op en blijf je in een vicieuze cirkel van wanhoop en angst zitten en het zijn die klachten waar je onder lijdt. Ik heb ook zeker een half jaar ’s nachts geluidsverrijking aan gehad, zachtjes natuurgeluiden. Ik kan er nu zonder mee, maar ik wissel het zo nu en dan nog af. Het is het onbestemde gevoel van angst, toekomst en omdat er geen genezing in de meeste gevallen voor is, dat het de mensen bang en depressief maakt. Maar in wezen is het veel minder erg als hoofdpijn of verkoudheid, maar omdat we weten dat deze aandoening blijvend is, we er veel meer onder lijden en angstig van worden dan van een hoofdpijn van voorbijgaande aard. Het geluid zelf, de tinnitus is in wezen peanuts. Het stelt niets voor in vergelijking met kwalen waar mensen onder lijden en die erg pijnlijk zijn zoals reuma, hernia en nog veel ergere kwalen en ziekten. Ik heb er verschrikkelijk onder geleden (ik overdrijf niet, zwaar depressief zelfs) maar ben 100% genezen, en of er nu dagen zijn dat ik het hoor of niet, ik voel mij er hetzelfde onder. Ik zou de mensen die na een zoektocht op de site van Bart belanden willen adviseren zijn adviezen in praktijk te brengen want ik ben zelf het bewijs dat ik gelukkiger ben dan ooit, werkelijk! Ook ik heb de droevige programma (bij toeval) gezien en ik vond het eerlijk gezegd voor veel tinnitus-lijders beangstigend omdat dit wel de ergste scenario is die je je kunt voorstellen en ik kan mij er wel wat bij indenken als je naast hevige tinnitus ook nog hyperacusis hebt. Toch is zij niet de enige want er zijn er zovelen die wel de weg vonden met dezelfde klachten, zolang je maar niet bij de pakken gaat neerzitten en als je merkt dat je er depressief onder wordt neem dan daar medicatie tegen, want dat helpt enorm om het te dragen en maakt ook vaak dat het geluid er minder door wordt. Want het leven is het waard om te worden uitgeleefd tot de laatste dag. Maar veroordelen zal ik zeker niet alleen zie ik niet dit als de juiste middel om er vanaf te komen door een einde aan je leven te maken. Dat is alleen maar mijn mening. Tinnitus is een aandoening waar je mee leert leven en waar je hersens zich van zelf leren aanpassen en het geluid beetje voor beetje wegfilteren uit je bewustzijn. En wat je niet meer hoort, ook al is het aanwezig, daar heb je geen last meer van en ben je van bevrijd. Er zullen altijd wat slechte dagen of weken zelfs zijn dat je je er meer van bewust van schijnt te zijn, maar ook dat is slechts tijdelijk. Nu ik schrijf hoor ik het maar ik voel mij er heel prettig en ontspannen bij. Veel succes voor iedereen en het werkt, neem maar van mij aan.

  • Hallo, Ik ben ook geschrokken van dat programma en ik snap ook niet dat er meer over gevonden is. Ik heb zelf al jaren last van overmatig oorsmeer en daardoor moet ik elke keer mijn oren schoonmaken. Op suizen heb ik niet gelet. Nu ik ’s nachts in bed lig, hoor ik ineens in mijn rechteroor een hele hoge piep continu. Of ik die normaal ook hoorde weet ik niet, maar nu valt het me op. Ik ben 19 jaar en ik luister elke dag wel naar muziek zo’n twee uur per dag met koptelefoon. De muziek staat niet hard, omdat ik bang ben voor gehoorbeschadiging. Ik ga ook niet vaak naar concerten. Nou ben ik de afgelopen twee weken enorm verkouden geweest en heb ik ook last gehad van mijn oren. Ik ben echt bang dat mijn oorsuizen erger worden en dat het uiteindelijk zo afloopt als bij Gabi… Moet ik me zorgen maken? Ik ben nog zo jong en ik heb er nu al last van.

  • Bert Lecomte

   @ Denise: Ik zou je niet meteen zorgen maken over het oorsuizen, dat is nergens voor nodig. Als je je oren steeds goed beschermt (investeer in op maat gemaakte oordoppen als je veel uitgaat) én ze de nodige rust gunt na een nachtje uit, loop je weinig risico op gehoorschade. Pas wel op met die hoofdtelefoon. Gebruik die niet té veel, dat is schadelijk voor je gehoor. Maar word nu vooral niet bang. Je oren beschermen is de boodschap. Als je dat doet, zal je geen last van tinnitus krijgen.

 106. Patricia Kleifges Reageer

  Hallo iedereen, zoals velen onder jullie heb ik last van oorsuizen, alhoewel ik dit meer als fluittonen ervaar (vaak meerdere tonen tegelijk) en dit dag en nacht. Ben nu 52 en heb dit nu sinds een 2tal jaar, was reeds bij een oorarts, vond alles normaal, heb wel hoorverlies van rechteroor (zij raadde me een gehoorapparaat aan). Helpt dit om het suizen te verminderen? En dan nog iets waarover ik nooit iets lees, zou het verband kunnen houden dat ik een heel fervente duiker ben (kan heel moeilijk klaren, heb daarvoor meer tijd nodig dan andere duikers) heb daarna ook soms last van gevoel van water in m’n oor (als jullie snappen wat ik bedoel). Natuurlijk, het makkelijkste is om te zeggen van niet te duiken… maar wil dit echt niet opgeven (en de oorarts zei trouwens dat dit geen oorzaak of invloed heeft)! Heeft iemand hier ervaring mee? Denk erover om een tweede arts te raadplegen, ben alleen bang om van het kastje naar de muur gestuurd te worden, de ene zegt dit… de andere dat… Misschien dat jullie die hetzelfde meemaken, de beste raad kunnen geven… vriendelijke groeten, Patricia

 107. Ik heb 4 maanden last gehad van een laag brommend geluid in linker oor. Bij slikken even een seconde over maar daarna continu. Ik gebruik al jaren Budesonide neusspray vanwege druk op de buis van Eustachius en vaak middenoorontsteking. Meestal met vliegen heel veel last van oren maar deze laatste keer niet en het brommend geluid is weg! Geniet hier al 2 maanden van en hoop natuurlijk dat het zo blijft.

 108. Sinds een week of drie heb ik last van oorsuizen. Mijn vader en mijn oom hebben het beide. Mijn vader heeft het sinds dat hij half 30 is. Zelf ben ik 30 jaar nu. Van het een op het andere moment was het aanwezig, ik heb het 24 uur per dag. De piep lijkt in het rechteroor harder dan het linkeroor. Soms is het in het linkeroor harder. De piep wordt soms ook ineens veel feller, dat duurt vaak een aantal seconden en zakt dan weer af. Ik heb er overdag weinig last van. In de auto hoor ik het zo goed als niet omdat ik dan geconcentreerd op de weg ben en de omgevingsgeluiden het maskeren. Verder heb ik thuis constant muziek aan want zodra er stilte valt hoor ik het echt goed. Wanneer ik met mijn gedachten ergens anders ben hoor ik de piep niet. Ik werk als vertegenwoordiger, wanneer ik bij klanten ben en in gesprek ben, ben ik me niet bewust van de piep en hoor hem zo goed als niet. Wanneer ik mijn bed in duik heb ik er eigenlijk het meeste last van. Ik slaap met het raam open zodat ik enige afleiding heb qua geluid. Ik heb altijd gedacht, wat verschrikkelijk als je zo’n piep hebt en nu heb ik hem zelf. Gelukkig kan ik redelijk goed slapen. In het begin werd ik vaak midden in de nacht wakker omdat ik onrustig sliep. Tegenwoordig als ik mijn bed induik probeer ik me niet te veel van de piep aan te trekken, vooralsnog gaat dat redelijk goed. Persoonlijk denk ik dat de tinnitus is gekomen van stress op het werk, of het schoonmaken van de oren met een wattenstaafje. Gezien het in beide oren is met wisselende toonhoogten denk ik stress. Één tip neem geen medicatie om te slapen, je lichaam gaat er aan wennen en klachten gaan van kwaad tot erger. Ik heb vorig jaar een spierverslapper gekregen van de neuroloog omdat ik spiersamentrekkingen had, ik las van mensen die een steeds hogere dosis namen om in slaap te komen. Ik ben er na een paar dagen mee gestopt. Ik had nog wat pillen en nam er een paar om in slaap te komen met mijn oorsuizen, ik sliep als een roos. Toen ik na 5 dagen stopte begon de ellende al met moeilijker in slaap komen en migraine. Verder heeft mijn vader heeft weinig last van zijn ‘piep’, hij loopt er al bijna 30 jaar mee dat hij er aan gewend is. Hoe minder je er mee bezig bent hoe minder last je er van lijkt te hebben. Wanneer je de piep hoort probeer je gedachte dan op iets anders te richten. Als je er naar gaat luisteren word je er gek van. Als je veel gaat googelen ga je jezelf gek maken. Mensen posten vaak alleen klachten en veel minder vaak oplossingen. Ik vind het ontzettend vervelend dat ik geen moment van rust meer kan hebben en genieten van een moment van stilte. Anderzijds hoor ik de tv van de buren een stuk minder als ik in bed lig. Laten we het positieve er maar van inzien.

  • Even een update… Het is nu ruim 4 maanden verder en het suizen is nog steeds aanwezig. Wanneer ik weinig slaap merk ik dat de piep aanzienlijk luider en aanwezig is. Wanneer ik ergens ben met mijn gedachte hoor ik de piep niet, overdag heb ik er weinig last van door omgevingsgeluiden. Vooral ’s avonds als ik mijn Bijbel lees of in bed lig is de piep duidelijk aanwezig. Ik heb ’s avonds meestal zacht muziek op dat helpt. In bed probeer ik de piep te negeren en dat gaat eigenlijk prima. Hij is aanwezig maar ik probeer me er niets van aan te trekken. De piep is niet hetzelfde soms wordt hij flink luider, dit kan even duren en na een paar minuten zakt het weer af naar de toon die het constant is (te vergelijken met de piep na een concert). Onlangs ben ik naar de Canarische eilanden geweest en vliegen gaat prima, geen last. Vorige week ben ik met de auto naar Italië geweest en daar merkte ik verandering. Ik had de hele dag gewerkt en ben ’s avonds gaan rijden. Na 12 uur rijden aangekomen in Milan werd één oor helemaal dof (niet doof). Hier schrok ik toch wel van, het heeft uren geduurd. Uiteindelijk ben ik gaan slapen, ik was gebroken zo weinig slaap als ik gehad had en de volgende dag was het weg. Mijn gehoor lijkt prima te functioneren, de piep is afhankelijk van de hoeveelheid rust die ik heb. Als ik stress heb en weinig rust is de piep veel sterker aanwezig dan wanneer ik voldoende rust / slaap neem. Verder ben ik bij de huisarts geweest, die keek even in mijn oren en vertelde me dat ze geen beschadiging zag en als ik wil ik gewoon naar concerten kan gaan. Dit laatste heb ik nog niet geprobeerd. Ik hoop dat de piep nog weg gaat maar ga er niet van uit, zoals het nu is gaat het leven ermee prima. Soms mis ik stilte omdat dit er niet meer is, maar ik woon aan het strand en het is heerlijk daar te zijn. De wind en de zee doen me de piep vergeten en het voelt toch als stilte wanneer ik daar loop. Wellicht werkt dit ook voor andere die rust zoeken met de piep, een boswandeling o.i.d. Shalom!

 109. Ik heb mijn fluittoon/pieptoon al ongeveer 6 jaar continu, dag en nacht, 24/7. Soms erg fel, dan weer op de achtergrond. In de natuur genieten van de stilte ken ik al jaren niet meer. Spijtig genoeg kan ik niet zeggen met wat het vermindert of vermeerdert. Het lijkt zijn eigen leven te leiden. Met mijn echtgenote is het veel erger want die heeft daar tot 2 jaar geleden nooit last van gehad. Plots begon ze gehoor te verliezen en er kwam een rommelig geluid in de plaats dat haar gehoor al langer hoe feller verdrong. Wij hebben voor haar ondertussen zowat alles wat er bestaat geprobeerd; van specialisten aangesproken tot tests gedaan en niets te zien of te vinden. Wanner zij compleet ontspannen is, na een avondje restaurant met wat wijn en zo plopt dat oor soms compleet terug open en hoort zij net als vroeger, jammer dat dit terug stipt na enkele minuten. Ik hoop dat er snel een oplossing komt voor ons mensen die hierdoor afzien want wij weten allemaal even goed dat dit geen aangenaam leven is en enorm veel kracht vraagt van onszelf en van ons lichaam om altijd maar weer te proberen dat ellendige geluid te onderdrukken of weg te denken. We houden elkaar op de hoogte en misschien komt er zo wel eens wat uit de bus… Wat Paul betreft, je bent een fijn mens en het is prachtig hoe je die geldzoekers beleefd maar streng op hun plaats zet. Dit is inderdaad niet iets waar je geld uit moet slaan maar je medemens vanaf moet helpen zonder dat je daar geldgewin van moet maken. Proficiat Paul en hopelijk vinden we samen snel een oplossing. Groeten, Peter

  • Joke Broos van Hoogdalem

   Ik heb nu ruim twee jaar erge tinnitus in mijn rechteroor, dat heb ik opgelopen met de landing. Volgens de dokter kan dat niet, maar het is wel zo. Ik heb ook 60% gehoorverlies. Ik hoor de hele dag een hoge ruis, als of er een fietsband leegloopt. Heb inderdaad overwogen of zelfdoding de oplossing is, maar ik hang eigenlijk wel aan het leven. Jammer dat dit het zo verpest.

 110. Houben, Marcel Reageer

  Ik hoor nu al sinds donderdagavond een hoge pieptoon tussen mijn beide oren, eigenlijk geeft het mij de indruk dat het in heel mijn hooft piept. Het is een zeer hoge toon en die stopt niet, ook niet als ik mijn gedachten ergens anders op zet. Ik ga nu meermaals naar bed om te rusten zodat ik dat gepiep even kwijt ben, maar lang kan ik niet rusten, en dan heb ik dat gepiep weer. Soms heb ik zelfs de indruk dat hij harder gaat klinken. Verder hoor ik alles nog wel goed, maar dat vervelende gepiep zit er wel tussen en ik weet niet meer wat te beginnen. Ik word er stapel van! Ik ga morgen ’n afspraak maken met mijn huisarts in de hoop dat hij er ’n einde aan kan maken. Groeten, Marcel

 111. Beste allemaal (en wellicht lotgenoten), Ik heb nu 1 week last van oorsuizingen. Ik ben 20 jaar geleden afgekeurd voor militaire dienst vanwege gehoorbeschadiging. Altijd goed kunnen leven hiermee. Bij concerten wegblijven bij de speakers, anders kraakt alles. Ik ben bij de huisarts geweest, ik heb een normale neusspray gehad en stoom elke dag. Het begon aan twee oren, en nu alleen aan mijn linkeroor. Ik kan mijn oren ook niet klaren. Het is een suis met een hoge piep. Ik zal volgende week wel aan verwijsbrief vragen voor de KNO-arts. Hebben jullie nog tips waar ik de KNO-arts op kan wijzen? Want uit jullie reacties hoor ik dat een KNO-arts weinig kan doen aan dit probleem?! Groet, Nan

 112. Hierbij dan toch positief nieuws… Afgelopen vrijdag 10 januari is een aantal van mijn kwikvullingen verwijderd en de dagen erna werd mijn tinnitus 75% minder… Op dit moment hoor ik zelfs helemaal geen piep meer. De piep zit bij mij in mijn hoofd, dus ik hoor het in allebei mijn oren, maar op dit moment al 3 dagen niks… Wel heeeeeeel licht als ik ernaar zoek, maar ik heb er totaal geen last van. Wie weet is het morgen weer anders, maar ik geniet nu even van de stilte die ik kan ervaren. Wat ik dus wil zeggen… geef je zoektocht niet op. Ook de tandarts bevestigde dat een lekkende vulling je zenuw kan aantasten, wat weer oorsuizen kan veroorzaken. Ik heb ook zinktabletten ingenomen en magnesiumtabletten, maar ik weet niet of dat echt heeft geholpen. Het vervangen van mijn kwikvullingen heeft verreweg de grootste impact gehad tot dit moment. Ze zijn nog niet allemaal eruit en ik maak volgende week weer een afspraak. Als ik niet op zoek was gegaan had ik dat van de kwikvullingen nooit geweten. Dus mensen… geef niet zomaar op… en zoek zelf naar de oorzaak. Doktoren weten ook niet alles en vooral niet als het om tinnitus gaat. Ik voel me echt even als een kind zo blij dat ik niet naar die piep hoef te luisteren en gewoon weer stilte kan ervaren voor hoe lang dit ook mag duren. Groeten en sterkte iedereen, Marky

  • Super om te vernemen! Hopelijk zijn er mensen die iets aan je verhaal hebben. Wie weet zijn er hartstikke veel mensen bij wie tinnitus veroorzaakt wordt door problemen met gebitszenuwen. Ik zal dit vandaag of morgen in bovenstaand artikel toevoegen. Nogmaals bedankt voor je verslag. Groeten, Paul

  • Marky, Bedankt voor het delen van je positieve verhaal. Mag ik vragen hoelang jij tinnitus gehad hebt? En hoeveel vullingen jij hebt?

  • Ik heb al tinnitus sinds juli 2013. Zwaar overwerkt denk ik. Afgelopen nacht had ik even een zware terugval en piepte het weer flink in mijn hoofd en ik raakte lichtjes in paniek, want het zakte maar niet. Heb in totaal 11 uur geslapen en toen was het nagenoeg weer weg tot een lichte piep. Dat ik er ’s nachts last van heb is zeker, maar na het verwijderen van een paar kwikvullingen linksboven werd het met 75% minder. In een geluidsstille kamer hoor ik nog steeds een piep. Als ik ga slapen zet ik of een kleine ventilator aan of een app met natuurgeluiden. Je rust pakken is ontzettend belangrijk en ik was vrijdag laat naar bed gegaan en vroeg opgestaan en zaterdagavond (25 jan) was het dus herrie in mijn hoofd. Ik raak minder in paniek dan in het begin en heb me erbij neergelegd dat het niet helemaal weg zal gaan. Ik heb goede afspraken met mijn werk gemaakt, en mocht ik het nodig hebben, dan helpen ze met TRT (Tinnitus Responsive Therapy)… Ik ben nu eenmaal een persoon die niet zomaar opgeeft, wat er ook gebeurt. Dus ik wil alles proberen om van de piepstress af te komen. Dat van die vullingen hielp mij echt goed en ik heb vooral overdag dus een stuk minder last van tinnitus. Vooral als je het net hebt, doe je niks anders dan eraan denken. Maar geloof me… het zakt heeeeeel langzaam af en je hersens gaan er steeds beter mee om. Als jij het belangrijk vindt, blijven je hersens het beter registreren; denk je er echter minder aan, dan komt de tinnitus ook minder naar voren. Wat ik deed is altijd mijn vingers in mijn oren en dan hoor ik duidelijk een piep. Nu ook. Deze is niet harder of zachter dan een halfjaar geleden, maar als ik mijn vingers uit mijn oor haal, registreren mijn hersens het blijkbaar een stuk minder dan een halfjaar geleden. Na het verwijderen van de kwikvulling leek er een bepaalde druk in mijn tand opeens weg te zijn. Misschien dat deze het intensiveerde. De pieptoon zit bij mij in mijn hoofd en dus in beide oren, maar als ik ga slapen en ik lig bijvoorbeeld op een oor en ik hoor het dan (en echt wel duidelijk) dan na een paar minuten zakt het weg totdat ik er weer bewust aan denk. Een goede vriend van mij heeft ook last van tinnitus en op zijn werk zijn er ook een aantal mensen die het hebben, maar niemand heeft het er nooit over en omdat ik van mijn probleem een open bespreekbaar boek maak, kwam ik erachter dat echt heel veel mensen het hebben, maar allemaal in verschillende soorten en maten. Ik haat die pieptoon tot op het bot, maar ik kan hem beter accepteren dan een half jaar geleden. Ik zei dat ik er 3 dagen geen last van had, daarbij heb ik in die dagen ook geen 1 keer mijn vingers in mijn oor gedaan om te horen of er überhaupt een pieptoon was. Waarom zou ik de tinnitus opzoeken als het net even stil is?! En geloof me, je gemoedstoestand heeft echt veel invloed op die pieptoon of ruis of wat je ook hebt. Ik probeer ook positief te blijven… Soms is het lastig, maar soms ook niet. Het heeft me veranderd als persoon en ik probeer meer te genieten en niet eraan te denken dat het nooit meer echt stil is. Die toon in je hoofd of oor lijkt nu het ergste wat er is, maar er zijn mensen die ergere dingen hebben. Ik heb vrienden die een harde pieptoon hebben en het kan ze geen bal schelen. En als ik dan zeg “Hoor je hem nu” en hij zegt “Yep keihard” en ik hoor hem dan niet… dan denk ik vaak… wat zit ik nu te miepen. Maar of het nu een zachte of een harde toon is… het gaat erom wat jou als persoon ergert. De een kan het meer schelen dan de ander. Je moet je leven erop aanpassen. Ik heb achter de bank bij ons in de woonkamer een bureauventilator geplaatst die wijst met de bladen naar de grond. Niemand heeft het door die op visite is, maar het geeft net een zacht genoeg ruisgeluid wat niet opvalt, maar waardoor ik geen piep hoor als ik op de bank zit. Vrienden van mij die het ook hebben waren echt een grote hulp voor me om ermee om te leren gaan. Ik zeg het hier wel zo makkelijk, maar ik baal soms ook. De piepstress is bij mij niet helemaal weg, maar overdag sterk minder op de voorgrond. Heb ik een vergadering op mijn werk, waar de kamer heel stil is, dan doe ik even een oordopje in met zacht natuurgeluid. Heb tegen iedereen eerlijk gezegd waarom ik dat doe zodat ik geen scheve gezichten krijg, en vaak hoor je mensen zeggen “He heb jij ook tinnitus, ik heb het al jaren en vroeger vond ik het een ramp, maar ben er nu niet meer mee bezig.” Het is maar net hoe je het zelf verwerkt. Serieus… hoofd erbij houden en vind je eigen manier om ermee te leven of naar een oplossing te zoeken. En geen medelijden met jezelf hebben, want geloof me, dat had ik ook. Maar de tinnitus wordt er niet beter op, eerder erger. Hoe moeilijk het ook is, probeer positief naar de toekomst te kijken. Kan je het maskeren met iets, probeer daar dan je rust te vinden.

  • Marky, ik vind het moedig van jouw hoe je er mee omgaat. Ik heb reeds enkele jaren last van tinnitus, en volgde een jaar geleden de TRT therapie. Na een jaar heb ik er enkel net als jij in stille ruimtes nog last van en gebruik ik ook natuurgeluiden om in slaap te vallen. Maar die zilveren tandvullingen (amalgaam) die jij hebt laten trekken… ik vind het ongelooflijk en schandalig dat dit nog altijd toegestaan is. Als je leest hoeveel schade die rommel aan ons lichaam berokkent, dat is niet normaal voor dit tijdperk. Ik ben blij dat je dit hier in hebt aangehaald, anders liep ik met die kwikvullingen tot ze eruit zouden vallen. Ik heb onmiddellijk mijn tandarts gebeld om die rommel eruit te halen en te vervangen. Ik weet dat het geen garantie gaat zijn dat het oorsuizen weggaat, maar ik weet wel dat er een zeer ongezond iets uit mijn lijf verdwijnt. In Zweden is de amalgaam vulling sowieso verboden omdat het zogezegd de bodem vervuilt. Laat staan wat het bij een mens in de mond doet… 6 februari ga ik mijn eerste vulling laten vervangen; heb er in totaal 4 van in mijn mond. Na het verwijderen van al deze vullingen ga ik het even zijn tijd geven en hou je hiervan op de hoogte. Groetjes, Loreas

 113. Hallo, Herkent iemand deze klachten: Ik zit constant met een gepiep in oren en hoofd. Maar het grootste probleem is als ik ergens in een winkel of markt ben of (waar ik steeds vaker mee te kampen krijg) in de auto zit. Als ik auto’s of vrachtwagens moet inhalen, krijg ik het zodanig benauwd dat ik zelfs niet meer durf in te halen. Dat probleem werkt precies ook op ogen en nek. Ik weet niet wat ik heb, maar ben er niet meer gerust in. En zeker niet als ik autorijd!

 114. Hallo mensen, Het is al wat later op de avond en ik zit zoals wel vaker toch weer te lezen (niet te zoeken) naar dingen die met tinnitus te maken hebben. Ik heb nu zo’n 8 jaar last van dit vervelende fenomeen, en nu druk ik me zacht uit. Op deze site was ik nog niet geweest en ondanks dat ik al heel veel ervaringsverhalen gelezen heb en ondertussen weet dat het niet te verhelpen is, lukt het me maar niet om het echt los te laten. Toch weet ik dat dit wel het beste zou zijn, maar hoe laat je iets los wat continue je aandacht vraagt en een hele intimiderende werking heeft op je welzijn. Afgelopen 2 jaar (ongewild) een scheiding moeten meemaken en een depressie opgelopen; ik kan je vertellen dat dit geen goed heeft gedaan. Wat ik er wel van heb geleerd is dat als je je rust weer wat vindt de tinnitus wel anders wordt, dus dat stress zeker van invloed is. Tijdens de scheidingsperiode werd de toen al lang bestaande piep opgevijzeld tot een oorverdovend gepiep, terwijl ik daarvoor dacht dat het niet veel erger kon. Nu na jaren de rust een beetje is weergekeerd, is het bij mij veranderd van een hoge schelle piep in gesuis; per dag is het erger of minder erg storend. De eerste 5 jaar vond ik het ‘niet leuk’, maar had ik er lang niet zo veel hinder van. Afgelopen jaren heeft het ongewild meer mijn aandacht gekregen, en ja, da’s nou net niet goed. Ook het veranderen van de tonen en geluiden maakt me opnieuw onrustig en zorgt dat ik er weer meer mee bezig ben, nou ja, de bekende vicieuze cirkel… Wat mij al heel lang opvalt, is dat het piepen luider is als ik mijn aangezichtsspieren (hals, kaken e.a.) aanspan. Ik vraag me dan ook allang af of het zo kan zijn dat het piepen wordt veroorzaakt (of verergerd) doordat er zaken die met het gehoor te maken hebben in de verdrukking zijn geraakt door het (ver)groeien of veranderen van de omgeving van de gehoorgang: buis van Eustachius of iets dergelijks. Ik ben natuurlijk geen medicus en ga af op hoe ik het ervaar. Ik zou me kunnen voorstellen dat het gepiep ten grondslag ligt aan gehoorbeschadiging, maar dat de gewaarwording erger wordt doordat de gehoororganen worden geprikkeld vanuit een andere oorzaak. Nogmaals, ik ben niet medisch onderlegd en weet er ook niet veel van, maar probeer verbanden te leggen. Het klinkt voor mij niet onlogisch dat als je je aangezichtsspieren aanspant, dat er dan inwendig organen even worden weggedrukt of van vorm veranderen. Dit is normaal waarschijnlijk ook niet waarneembaar, maar voor mensen met tinnitus wel(?) Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan, en uit mijn verhaal blijkt al dat ik me er dus niet bij neerleg, jammer genoeg. Misschien is het ook wel goed om erover na te denken, het een stukje eigen te maken. Wat ik vaak jammer vind is dat ik wel eens ideeën heb over wat het zou kunnen zijn, maar dat je niet even ‘iets kan proberen’, bijvoorbeeld je buis van Eustachius eens even ontlasten om te kijken wat voor effect dat zou hebben. Het klinkt misschien belachelijk maar eigenlijk is het duidelijk een gevoel van machteloosheid. Ik ben gelukkig niet depressief en schrijf dit met een vrij neutraal en nuchter gevoel en hoop alleen maar dat ik misschien iets zeg waarvan iemand (onderzoeksinstituut of zo) denkt, ‘jee zo hadden we het nog nooit bekeken, laten we het eens vanuit die hoek benaderen’. Nou, toch nog een lang verhaal geworden; deze vervelende kwaal heeft mijn leven zeker negatief beïnvloed, maar ik blijf hopen op… (een wonder?) Tot slot wil ik iedereen die hier schrijft en/of leest heel veel sterkte, moed en doorzettingsvermogen toewensen. Ik blijf deze site volgen en af en toe wat schrijven. Groetjes, Herman

  • Hoi Herman, Zoals je al hebt gelezen gebruik ik Nasonex en dat houd mijn buis van Eustachius vrij en heb ik 70% minder last. Ik liep al maanden blijkt met een verstopt buis van Eustachius wat de perceptie van de toon meer op de voorgrond bracht. Als ik druk op mijn hoofd zet wordt de piep ook harder dus gezichtsspieren aanspannen, nek, kaken etc. etc. dus dat moet je ook niet doen… Ik ging ernaar luisteren en me er op focussen en dan wordt het alleen maar erger. Vooral op mijn kiezen bijten om te kijken of het daardoor komt verergerde het juist …. op het laatst merkte ik bij elke hap die ik nam een kort piep. Heb dat nu losgelaten en Nasonex doet voor mij wonderen. Iemand met tinnitus die ik ken had nog veel kwik vullingen in zijn mond (amalgaam) en nadat hij die had laten verwijderen werd de tinnitus 90% minder. De kant waar bij mij de piep het hardst is heb ik ook nog aardig wat amalgaam vullingen en die laat ik vervangen. Kwik in je mond is sowieso niet goed. Je zou dan nog een antioxidant kunnen nemen om je lichaam van het kwik te reinigen. Chlorella kun je gewoon bij De Tuinen halen. Ik hoor het nu alleen nog als ik ga slapen en in een stille ruimte maar over het algemeen niet meer. Of ik moet me er helemaal op gaan focussen. Toen mijn buis van Eustachius verstopt zat hoorde ik het overal doorheen. Dus het kan een groot verschil maken. Je oren klaren was de eerste tip die ik kreeg maar mijn linker oor voelde dan gelijk weer dicht aan. Ik merkte dat vooral als ik in een stille kamer kwam dat de druk in mijn oor groter werd. Nu met die Nasonex is dat ook weg. Iedereen ervaart zijn tinnitus anders en ik weet niet hoe erg ik het heb , maar ik zag het ook even helemaal niet meer zitten en soms heb ik nog een terugval want ik kan het ook niet opgeven. Je denkt bij jezelf… WAAROM IK… Maar goed ik hoop dat je er wat aan hebt… en het is het proberen waard.

 115. Hallo Paul, Ik ga dat boek van Olav Wagenaar aanschaffen. Ik heb informatie ingewonnen bij de osteopaat. Ik heb volgende week verschillende afspraken. Ik wil niet alles op het forum zetten, maar als er verbetering is, dan zal ik het zeker hier plaatsen. Ik weet dat ik niet van die ruis af zal komen, maar misschien is er wel verlichting. Ik hoop van wel. Ieder geval is anders. Gr. Yvonne

  • Goed bezig; hopelijk komt er snel verbetering in het oorsuizen. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 116. Oorsuizen of tinnitus genezen is geen gemakkelijke opgave. Meer dan 10% van de mensen hebben last van oorsuizingen. Alhoewel er geen magisch middel bestaat zijn er toch vele remedies beschikbaar om deze marteling de kop in te drukken. Als ex tinnitus- en hyperacusis patiënt heb ik door de jaren heen heel wat remedies tegen oorsuizen of tinnitus bijeengebracht. Om u nu uit de nood te helpen heb ik de hele verzameling in een handboek gebundeld “oorsuizen – 100 remedies”. In dit e-book komen de verschillende remedies en therapieën uitvoerig aan de orde. Over oorsuizen doen heel wat bakerpraatjes de ronde, die dringend de wereld uit moeten worden geholpen. Eén van de grootste misverstanden is, dat je met oorsuizen maar moet leren leven, omdat er eigenlijk zo weinig aan te doen is. Je kunt dit e-book als één doorlopend geheel lezen, maar je kunt het ook als naslagwerk gebruiken om meer gerichte informatie op te zoeken. Oorsuizen: zelfs als je er niet op tijd bij bent is er wel degelijk iets aan te doen.

  • Hoi Arie, Ik snap echt totaal niet waarom er mensen zijn zoals jij die geld proberen te verdienen ten koste van andermans gezondheid en over de rug van radeloze tinnituspatiënten. Als het je doel zou zijn om zo veel mogelijk mensen te helpen, dan zou je je belangrijkste tips en adviezen kosteloos delen met diegenen die daar volgens jou baat bij hebben. In plaats daarvan verkoop je een E-book (digitaal, dus 0 productiekosten) voor bijna 20 euro. Misschien ligt het aan mij, maar op mij komt het bijna crimineel over. Op je website staat bovendien 0 informatie, dus nergens blijkt uit hoe uniek/revolutionair jouw oplossingen zijn. Misschien wel zo fair om een tipje van de sluier op te lichten? Of beter nog: zet een website op waarop je alle informatie vrijelijk deelt, dan kunnen mensen zelf bepalen of ze het de moeite waard vinden. Sorry, misschien bedoel je het niet eens slecht, maar dit soort (al dan niet moedwillige) profiteerpraktijken kunnen me echt kwaad maken. Groeten, Paul

  • Hallo Arie, Er zijn al veel boeken over deze kwaal. Mij is aangeraden het boek te kopen ‘Eerste hulp bij Oorsuisen’ van Wagenaars. Als ’n boek zou helpen, dan had er toch niemand meer last van oorsuizen? Het beïnvloedt heel je leven en men doet veel onderzoek hiernaar. Ik hoop dat ze een knop uitvinden zodat je het uit kunt zetten. Als iemand vraagt wat ik nou hoor, dan zeg ik ‘Het is net alsof er een radiozender niet zuiver staat; knettergek word je ervan.’ Gr. Yvonne

  • Beste Yvonne, Olav Wagenaar is klinisch neuropsycholoog, dus hij heeft daadwerkelijk enorme, professionele (praktijk)ervaring met tinnitus en hyperacusis. Hij doet binnen de medische wereld zijn best om onderzoek naar tinnitus op te voeren en kennis te vergroten. Zijn boek (‘Eerste Hulp Bij Oorsuizen’) is medisch onderbouwd en hoewel ik het (nog) niet heb gelezen, ben ik dat absoluut van plan. Wagenaar heeft van tinnitus zijn beroep gemaakt; hij is daadwerkelijk specialist en autoriteit op het gebied van tinniutus. Wat ik daarentegen zo ergerlijk vind aan E-boekjes die willekeurige mensen voor tientallen euro’s verkopen is dat ze vaak totaal inhoudsloos zijn. Het betreft een verzameling van informatie die je overal op het internet kan vinden. Sterker nog: vaak haalt de auteur zijn/haar informatie letterlijk van andermans websites. En als het E-book dan nog over een niet-medisch onderwerp zou gaan, vind ik dat niet zo’n punt… Maar zogenaamde oplossingen voor andermans medische problemen gebruiken als marketinginstrument vind ik echt niet kunnen! Dat is inspelen op andermans (wan)hoop. Ach ja, dat is hoe ik erover denk. Groeten, Paul ;)

  • Beste Marc, Jazeker, er zijn middelen die oorsuizingen in bepaalde gevallen kunnen verminderen, maar de werkzaamheid ervan berust volledig op de achterliggende oorzaak van de tinnitus. Als er een lichamelijke/fysieke oorzaak aan het oorsuizen ten grondslag ligt, dus een mankement (ontstekingsreactie/beschadiging) van het oor zelf of een hersen- of zenuwafwijking, dan kunnen bepaalde medicamenten zoals ontstekingsremmers (antibiotica, corticosteroïden e.a.), bètahistine of zure oordruppels soms uitkomst bieden. Maar als de oorzaak van de oorsuizingen psychisch/psychogeen is, dan kan men je daar niet zomaar een ‘middeltje’ voor geven. Groeten, Paul

 117. Hallo, Ik zit al sinds vorig jaar met ’n virus in mijn oor. Ben ’n dag of vijf ziek geweest, flink koorts. Ik zat gelijk bij de huisarts en die zei dat het vanzelf over zou gaan. Ik had ’n verschrikkelijke ruis in mijn oor en binnen ’n week was ik zo goed als doof aan een oor. Kon ook niet op mijn benen staan vanwege de duizeligheid. De hel was compleet. Heb de deur plat gelopen bij de huisarts, maar hij bleef volhouden dat het vanzelf over zou gaan. In januari kon ik eindelijk bij de KNO-arts terecht. Er is ’n gehoortest gedaan en die was slecht. Heb ’n CT-scan gehad. Niets op te zien. Ik zou langzamerhand knettergek geworden zijn. De duizeligheid werd minder en ik probeerde de hele zomer zo veel mogelijk naar buiten te gaan en veel te fietsen. Ben ook bij het audiologisch centrum geweest… Niemand kan eigenlijk iets voor mij doen. Maar wat blijkt: die huisarts had mij ’n prednison stoot kunnen geven. Als dat binnen ’n paar dagen was gebeurd, dan was ik er nu misschien wel vanaf geweest. Ik ga geen lawaai uit de weg. Ik wil gewoon aan lawaai wennen. Ben wel mijn richtingsgevoel kwijt en ’n gehoorverlies van 85% aan mijn ene oor. Mijn andere oor is helemaal goed in orde. De ruis is wel minder, maar wel irritant aanwezig. Ben nog wel wat licht in mijn hoofd en gebruik daar nu Betahistine voor. Nou wilde ik naar een osteopaat. Baat het niet, dan schaadt het niet. Heeft iemand hier ervaring mee? Na ’n jaar ellende wil je van alles doen… Ben wel van huisarts veranderd… Graag antwoord. Gr. Y.

  • Osteopathie is een alternatieve geneeswijze die ervan uitgaat dat de oorspronkelijke oorzaak van veel ziekten en kwalen te vinden is in mobiliteitsverlies van beenderen/gewrichten. Het woord osteopathie betekent dan ook letterlijk ‘ziekte van de beenderen’. Problemen worden verholpen d.m.v. manuele (lichaamsgerichte) therapie: fysiotherapie, massagetechnieken, ‘kraken’ etc. Ik snap dat je inmiddels alles wilt aangrijpen om je gehoorproblemen op te lossen, maar ik denk niet dat osteopathie voor jou de aangewezen oplossing is. De oorzaak van je probleem is immers bekend: een virus. De achterliggende oorzaak is dus niet mobiliteitsverlies, en het lijkt me dan ook behoorlijk vergezocht om osteopathie te proberen ter verbetering van je gehoor. De klachten die je beschrijft klinken overigens heftig… duizeligheid plus gehoorverlies suggereert een probleem met het binnenoor: het evenwichtsorgaan en/of het akoestisch systeem. Misschien dat het virus daar destijds heeft toegeslagen? Wat ik niet helemaal begrijp is of je oor vanbinnen goed is onderzocht… Is je oor vanbinnen ontstoken, beschadigd, verstopt? Is het virus nog steeds aanwezig, wordt het nog bevochten, is het al weg? Het klinkt allemaal erg vaag, en het lijkt me wenselijk dat de schade die het virus heeft aangericht zo duidelijk mogelijk in kaart wordt gebracht en zo goed mogelijk wordt hersteld. Misschien is het raadzaam om bij je huisarts om een nieuwe doorverwijzing vragen naar KNO-arts of audiologisch centrum en aandringen op een specifiek behandelplan? Sterkte & groeten, Paul

  • Hallo Yvonne, Herkenbaar verhaal.. bij mij was het alleen niet langzaam erin geslopen, maar van de een op andere dag DOOF (sudden deafness). Ben ook niet echt duizelig gewest zoals jij omschrijft… maar wel een harde brom en nog steeds doof aan één oor. Ik heb toen wél gelijk van de huisarts een stootkuur prednison gekregen om het virus te bestrijden, maar eigenlijk kan ik niet zeggen dat het heeft geholpen, want ik ben nog steeds doof, en de harde brom (lijkt op een centrifuge die aanstaat in m’n hoofd 24 uur per dag) is nog steeds aanwezig. Ben erg benieuwd of een osteopaat wat kan doen… Ik heb een afspraak voor acupunctuur gemaakt.. kwam ik ook al googelend tegen dat ze rust kunnen creëren in je hoofd en de tinnitus verminderen… Succes en sterkte ermee (mijn uitgebreide verhaal staat hieronder). Gr. Marjolein

  • Hallo Paul. Bedankt voor je reactie. Ik heb diverse keren gevraagd aan de KNO-arts of er nou helemaal niks aan gedaan kan worden. Op de CT-scan zijn geen beschadigingen te zien, en ook met de brughoek was alles in orde. Hij zei wel dat het maar 8 op de 100.000 mensen dit krijgen. Hij kan ook niet zeggen of dat mijn gehoor terugkomt of dat het zo blijft zoals het nu is. Ik heb allerlei gehoortests gehad en 17 december krijg ik er weer een. Ook de audioloog vertelde hetzelfde. Ik heb aan de vorige huisarts om ’n bloedonderzoek gevraagd, maar die vond dat niet nodig. Zelfs mijn bloeddruk eens controleren vond hij niet nodig. Ik hoorde veel positieve dingen over ’n osteopaat. Vandaar dat ik daar naar toe wilde gaan. De KNO-arts blijft erbij dat het ’n virusinfectie is. Mijn trommelvliezen zijn weer helemaal in orde. Ik heb nog steeds hoop dat mijn gehoor terugkomt, maar van die ruis zal ik nooit meer afkomen. Ik ben 66 jaar en nog fris en fruitig. Voel me gezond en ben fit genoeg om van alles te doen. Maar ik word af en toe wanhopig. Vandaar dat ik het misschien toch in de alternatieve hoek ga zoeken. Ik zou niet weten wat ik anders moet doen en wat voor verdere onderzoeken er nog meer gedaan kunnen worden. Ik gebruik nu ook al ’n jaar Nasonex neusspray en veel extra vitamines. Ik had niet verwacht dat ik zo 2014 in zou gaan… Gr. Yvonne.

  • Hallo Yvonne, Op 3 december 2013 heb je over een virusinfectie in trommelvlies geschreven… hoe gaat het nu? Ik hoop dat je klachten weg zijn, welke dokter of ziekenhuis heb je genomen? Ik heb precies dezelfde klachten als jij ze ook hebt gehad. Ook mijn huisarts heeft mij te lang laten wachten met mijn klachten, mijn huisarts is vaak met vakantie of ziek; dan is er ieder keer een vervangend arts die van weinig af weet. En zo ging weer tijd voorbij… Ik ben niet goed in een arts zoeken en ben bang eigenlijk dat ik bij een nog ergere arts terecht kan komen en uit eindelijk laat ik het er maar weer bij zitten. Uiteindelijk op afspraak werd ik emotioneel bij het vertellen van mijn oorklachten. Nu kreeg ik na een jaar een verwijzing naar ’t ziekenhuis. Bij mij is 1,5 jaar geleden MRI gedaan en bloedonderzoek, ook een hoortest en evenwichtstest gedaan, alles was prima… Maar ik had ook klachten zoals jij: vaak koorts en ik had echt gevoel ergens in mijn lichaam een ontsteking te hebben zitten. Maar van onderzoeken kwam niets uit. Wel met MRI-scan een kleine hernia in mijn nek gezien. Ik heb ook vaak aan dezelfde zijde van mijn lichaam klachten, niet alleen het oor, maar ook nekklachten, krakende linker nek en soms voel ik een knobbel opzetten en heb ik de neiging om te kraken (net als bij de chiropractor). Heb ik ook geprobeerd en het verlicht wel de nekklachten en de zeurderige pijn gaat weg. Ik heb niet echt duizeligheid dat ik niet op mijn benen kan blijven staan, maar wel draaierig als ik mijn hoofd en ogen naar ’t plafond draai of in een scherpe hoek kijk. Nu de laatste 6 maanden linker is het trommelvlies dover geworden en die erge druk en geruis wordt nu elke dag erger. Het is niet dragelijk, lichamelijk en geestelijk ga ik achteruit. Ik kan niet meer sporten (10 jaar echte fitnesser geweest)… Bij een beetje lichamelijk inspanning gaat mijn zieke trommelvlies zoemen en ruisen, en vooral ook de druk in het trommelvlies loopt op. Heb jij dit ook? Waarbij ik helemaal moe wordt net of ik een marathon heb gelopen. Nu heb ik een afspraak bij een andere KNO-arts: dokter C.I. Tabink in Rotterdam voor een second opinion. Deze arts wil een CT-scan maken… Ik weet niet of een CT-scan aantasting van organen (schade of infectie van achter het trommelvlies beter laat zien dan een MRI-onderzoek? Moet nu weer afwachten, het duurt allemaal zo lang… Ik word hopeloos van dat wachten op je lot. Ik merk af en toe probeer ik met mijn neus dicht de oren open te klaren. Soms lukt dit wel met beide trommelvliezen en op andere momenten weer niet. Het oor blijft dan verstopt. Mijn rechter oor is goed, maar ik ben wel bang dat dit ook aangetast gaat worden. Ik hoop een bericht terug te ontvangen. Hoe gaat het met jouw trommelvlies klachten? Groeten en sterkte voor iedereen, Ellisa

 118. Hi, Tweeënhalve maand geleden kraakte opeens mijn rechteroor voordat ik naar bed ging. Toen ik wakker werd, was het kraken nog harder. Midden op de dag werd het minder. In mijn oor voelde ik een lichte pijn en dit bleef ruim een week aanhouden. Vervolgens ben ik naar de huisarts gegaan. Hij zag vocht in mijn oren en stuurde mij door naar de kno-arts. Hij dacht namelijk aan buisjes. De kno-arts zag niets. Alles zag er goed uit. Gehoortest was super goed. Ondertussen heb ik steeds een gevoel dat er een druk op mijn oor zit (dicht gevoel, maar dat is niet zo). Ook heb ik een continu druk gevoel aan de rechterkant van mijn gezicht. Soms voel ik ook pijnlijke steken. Mijn rechteroor is ook gaan suizen en ik hoor ook een constante piep in mijn rechteroor. Ik vraag mij af wat ik heb en wat ik er aan kan doen. Ik heb op het moment meer last van de druk op mijn oor dan het gesuis en gepiep. Nu begint er ook druk op mijn linkeroor te komen en deze begint ook ligt te piepen. Ander half jaar geleden is er een dubbele hernia in mijn onderrug geconstateerd. Hier heb ik veel last van. Ook heb ik regelmatig last van klachten in mijn nek en daardoor hoofdpijn. De kno-arts heeft mij doorgestuurd naar de kaakchirurg. Omdat hij het ook niet wist. De kaakchirurg gaf aan dat ik ’s nacht een gebitje moest omdat ik knarsetand. Maar of dit nu de oplossing is… Ik begin nu echt ongelukkig te worden. Ik ben docent en ik kan de leerlingen steeds minder goed verdragen. De druk in mijn oren en het gepiep en gesuis is bij mijn werk erg storend. Wat kan ik doen? Is het handig dat ik blijf werken? En wat heb ik eigenlijk? Gaat het nog over?

  • Hoi Shanna, Wat een vervelend verhaal. Heb je geen vocht achter je trommelvlies zitten? Ik heb vroeger ook zoiets aan klachten gehad en er werd toen door de KNO-arts een klein gaatje geprikt in m’n trommelvlies en daarachter leeggezogen en toen was de druk weg. Ik zou voor een second opinion naar een andere KNO-arts gaan, want hier moet toch wat aan te doen zijn? Sterkte en succes! Gr. Marjolein

  • Ik ben geen dokter, maar ik had dus ook last van druk op mijn oren en had een ontsteking aan mijn buis van Eustachius. Ik merkte er niks van, maar de piep werd maar harder en harder. Heb van de dokter toen Nasonex gekregen en moet mijn oren klaren en dat hielp direct. Mijn oren zijn nu geheel vrij. Heb nog wel last van de tinnitus, maar geen last meer van die ellendige druk op mijn oren. Vooral als ik naar een kleine of stille kamer ging, leek het net of mijn oor dichtklapte. De arts zei dat dit kwam omdat de druk in mijn ontstoken oor niet geregeld kon worden. Je kan op zijn minst even bij je arts vragen of het voor jou ook zou kunnen werken.

  • Bedankt voor jullie reactie, Ik heb nu een second opinion gehad. Er zit geen vocht in mijn oor, geen gehoorverlies en prima trommelvlies. Ze zei; misschien is yoga iets voor je. Dit lijkt mij niet de oplossing. Maar goed, dat is ook onmogelijk met mijn dubbele hernia. Het suizen en piepen gaat ondertussen gewoon door. Ook de druk op mijn oor is nog steeds hetzelfde. Ik weet het ook niet meer. Iemand een idee?

  • Hoi, Ik heb hetzelfde: maandenlang druk op het hoofd en oren, ook oorpijn. Huisarts kan niks vinden. Dinsdag naar KNO-arts geweest en sindsdien alleen maar erger geworden. Sinds drie dagen constante piep in het oor. Ik sta ook voor de klas en baal ervan. Ik heb ook vaak keelpijn en vaak last van duizeligheid. Zou het de ziekte van ménière zijn? Ik werk al twee jaar vier dagen en heb twee kleine kinderen, maar de school wilde niet dat ik minder ging werken… Zou het door de stress gekomen zijn…?

 119. Hoi Paul, Ik heb levoceritrizine gebruikt. Als het een keer een week weg is geweest, is het dan blijvend? Alvast bedankt voor je reactie. Groeten, Jeanet

  • Beste Jeanet, Onderzoeken naar het verband tussen levocetirizine (Xyzal/Zyrtec) enerzijds en tinnitus anderzijds kan ik niet vinden. Wel is er een handige website die medicamenten en bijwerkingen aan elkaar koppelt. Op basis daarvan blijkt dat ongeveer 1,25% van de mensen die citrizine gebruikt, tevens last heeft van tinnitus. Dit is sowieso heel erg weinig en bovendien is er geen verband (oorzaak/gevolg) duidelijk. Als je echter specifiek zoekt op ‘Xyzal tinnitus’ of ‘Zyrtec tinnitus’, dan komen er wel vergelijkbare verhalen naar boven gedreven. Ik ben overigens geen medicus, ik kan en mag geen uitspraak doen over de aard van je oorsuizingen. Hiervoor kun je denk ik het beste contact opnemen met je huisarts of KNO-arts. Nogmaals sterkte! Groeten, Paul

 120. Hallo allemaal, Ik wilde graag weten of je tinnitus kan krijgen van antihistamine. Heb het nu bijna 4 maanden en het is gekomen na innemen van tabletje. ’s Nachts begon het. De artsen zeggen van niet. Het is vooral ’s avonds en ’s nachts te horen. Slaap met de radio aan en slaap heel slecht. Raak er erg door gestrest en bang van. Heb al de prednison kuren gehad in Duitsland; hielp niks. Het kan ook door stress komen, maar dat is dan lekker… Word juist enorm gestrest van de suis. Dus zit in een vicieuze cirkel waar ik niet uit kan. Loop af en toe rond met de gedachte dat het niet meer hoeft, zo rot voel ik mij. Maar dat kan natuurlijk niet; heb twee mooie kindjes van 7 en 9 jaar en een lieve man. Zo, ik wilde dit even van mij af schrijven, want alleen mijn man weet dat ik weleens zo denk. Hiervoor had ik toch een geweldig leven en het is nu zoveel in plezier achteruit gegaan. Ik ben er denk ik ook veel te veel mee bezig; wacht nog steeds tot het over gaat. Het is een keer een week weggeweest een maand geleden, en ik was enorm gelukkig! Maar toen begon het weer. Ik weet niet of het dan een gehoorbeschadiging is, want het was een week weg. Wie wil reageren hierop? Groeten, Jeanet

  • Beste Jeanet, Er zijn verscheidene medicamenten in verband gebracht met tinnitus, waaronder antihistaminica. Medicijnen die gerelateerd zijn aan tinnitus/piepstress zijn onder meer: sommige ototoxische medicijnen; met name acetylsalicylzuurhoudende pijnstillers zoals aspirine. Tinnitus is tevens een bekende bijwerking van het antibioticum kanamycine omdat dit middel de stijfheid van de haartjes op de haarcellen/stereocilia in het binnenoor beïnvloedt. Ook diuretica, aminoglycosiden, kinine, calciumantagonisten, antihistaminica, anti-epileptica en statinen kunnen tot beschadigingen van het middenoor en binnenoor leiden en zodoende direct of indirect tinnitus veroorzaken. Van de meeste van deze medicamenten is het exacte verband met tinnitus overigens niet bekend. Welk antihistaminicum heb je precies gebruikt? Beterschap & groeten, Paul

  • Geen paniek, je leert ermee omgaan… echt waar. Ik zat er ook totaal doorheen maar, dan ook echt totaal, en zag het leven ook niet meer zitten. Heb een zoontje van 15 maanden en een lieve vrouw, dus daar moet ik sterk voor zijn. Ik dacht dat ik het nooit kon accepteren, maar ben er nu aardig aan gewend. Wat bij mij helpt tijdens het slapen is om een kleine bureauventilator met de bladen naar de grond gericht aan te zetten. Dit geeft een lichte zoem die bij mij die piep op de achtergrond drukt en ik slaap perfect. En inderdaad: hoe minder je je ermee bezig houdt. des te eerder je hersens het als onbelangrijk gaan zien en je het minder zal waarnemen. Zodra je eraan denkt hoor je het wel weer… vooral ’s avonds en als het stil is. Het is even een impact op je leven… een hele heftige, maar je komt eruit. En geloof me, ik heb acupunctuur geprobeerd, Ginko, magnesium… maar het meeste wat me hielp was een mindfulness training en veel rust. Hoe moeier je bent, hoe erger het is. Schouders eronder! Je komt er doorheen, hoor…

 121. Bedankt voor je reactie Paul. Volgens de KNO-arts draagt ieder mens een virus bij zich… die kan toeslaan… of niet. En dan vaak op een zwakke plek én als je weerstand op dat moment even laag is. Dat is bij mij het geval geweest, pure pech. En mijn zwakke plek is dus mijn gehoor. Heb ook een MRI gehad om brughoektumor uit te sluiten, dat is een niet-kwaadaardige tumor, waar vaak niets aan gedaan wordt, maar kan ook tinnitus veroorzaken. Ik ben niet iemand die snel bij de pakken neer gaat zitten, maar ervaringen delen met anderen is fijn. Ook hou ik hoop op verbetering. En dat de brom minder wordt… afwachten.

  • Hoi Marjolein, Geweldig dat je ondanks alles positief weet te blijven! In principe klopt het wat je arts zegt. Elk mens draagt miljarden micro-organismen bij zich, waaronder virussen. De meeste micro-organismen zijn niet ziekmakend en sommige zijn zelfs nuttig. Deze worden ook wel commensalen genoemd. Ziekmakende micro-organismen worden ook wel pathogenen of ziekteverwekkers genoemd. Bepaalde commensale virussen kunnen ziekmakend/pathogeen worden indien je weerstand een klap krijgt, bijvoorbeeld wanneer je weerstand door ziekte, onderkoeling of operatie worden ondermijnd. De pathogeniteit van een virus is afhankelijk van allerlei aspecten: 1. Overdraagbaarheid (dus of een virus überhaupt van mens, dier, oppervlak of atmosfeer op mens kan worden overgedragen); 2. De agressiviteit, slimheid en sluwheid van een virus (veelal afhankelijk van stam en subtype); 3. Of een virus überhaupt ziekmakend is. 4. Mate van besmettelijkheid (dit is vooral afhankelijk van hoe snel een virus sterft buiten een gastheer. Op zichzelf is een virus namelijk ten dode opgeschreven; het is afhankelijk (parasitair, symbiotisch, mutualistisch of solitair) van een levend organisme: mens, dier of plant.); 5. De hoeveelheid virus (virusdeeltjes) die nodig is om een infectie in gang te zetten. Een gezonde mens heeft een goede afweer tegen veruit de meeste virussen. Je kan zelfs drager en verspreider zijn van een pathogeen virus, zonder dat je er zelf last van hebt. Maar zoals je al aangeeft, kunnen zowel commensale als pathogene virussen gebruik c.q. misbruik maken van zwakke plekken zoals ontstekingen en wondjes. Het binnendringen van virussen die niet in het lichaam thuishoren noem je besmetting; je spreekt van een infectie indien een pathogeen virus zich in het lichaam vermenigvuldigt en klinische (ontstekings)verschijnselen veroorzaakt. Sommige virusinfecties worden relatief snel door je lichaam een halt toegeroepen. Virusdeeltjes worden gedood en opgeruimd. Een virusziekte oftewel virale infectie kan echter ook een langdurige kwestie zijn. Sommige virussen gaan zelfs nooit meer helemaal weg omdat het lichaam niet in staat is ze helemaal de baas te worden (herpes e.a.). Voor sommige virussen bouw je een zekere resistentie op (griep, verkoudheid e.a.), maar omdat er zo veel verschillende virussen zijn, begint het verhaaltje regelmatig van voor af aan. Het lijkt me dan ook zeer nuttig om te weten wat voor soort virus de infectie heeft veroorzaakt, wat de huidige staat is van de infectie, of het virus zich blijft delen en door woekert, of het al met al ‘netjes’ is genezen en in hoeverre er blijvende schade is ontstaan die eventueel ‘handmatig’ (operatief/medicinaal) kan worden hersteld. Nou ja, ik probeer mee te denken, maar misschien zit je daar eigenlijk helemaal niet op te wachten. In dat geval sorry. :( Heel veel stekte in ieder geval! Groeten, Paul

  • Hallo Marjolein. Ik begrijp wat jij doormaakt. Ik kan het gewoon niet accepteren dat ik zo’n groot gehoorverlies heb van ’n griepvirus. Ik was mijn gehoor ook van de ene op de andere dag kwijt. ’n Paar dagen daarvoor was ik grieperig en had flink koorts en ’n ruis in mijn oor. Ik heb ook gedacht aan acupunctuur. Soms weet ik het niet meer. Ik zit niet gauw bij de pakken neer, maar soms laat ik de moed toch wel zakken. Laat nog eens horen of acupunctuur bij jou geholpen heeft. Gr. Yvonne

 122. Hallo allemaal, Ik heb sinds 3,5 maand tinnitus. Denk gekomen door nemen van antihistamine. Het is een keer een week weggeweest, een maand geleden, maar nu weer terug. Word er moedeloos en depressief van. Erge angsten en ben bang dat het niet meer overgaat. Ik slaap ook slecht. Wie herkent dit en hoe gaan jullie ermee om?

 123. Hallo, Ik kom ook even met mijn tinnitus probleem… Best een heel verhaal, maar probeer het kort te houden. Werd vanaf m’n 25e slechthorend en bleek otosclerose te hebben aan beide oren en ben toen geopereerd aan beide oren d.m.v. het vervangen van de stijgbeugeltjes door protheses. Daarna was het gehoor weer prima! We zijn nu ruim 25 jaar verder en sinds 2 jaar begon mijn gehoor weer achteruit te gaan, ook gepaard met lichte tinnitus.. dus af en toe een piep/ruis wat vanzelf weer wegging. Heb nu sinds anderhalf jaar gehoortoestellen en dat gaat prima. Maar sinds een week of 7 heb ik aan één oor (links) ‘sudden deafness’… Dus werd op een morgen wakker met een geheel doof oor! En een giga brom midden in m’n hoofd. Na (direct) onderzoek bleek m’n gehoorzenuw het niet meer te doen en na bloedonderzoek bleek ik een virus te hebben die m’n gehoorzenuw en slakkenhuis had aangetast. Direct een stootkuur prednison gekregen en nog een andere viruskiller. Voelde me niet fijn… Nu zijn we 7 weken verder… en weinig tot geen verbetering. Een gehoortoestel links is aangepast, maar wat er aan tonen binnenkomt, is hoog en klinkt “blikkerig”, totaal onverstaanbaar. Gelukkig doet m’n rechteroor het (mét gehoorapparaat) nog redelijk goed. Ik ben 54 jaar en heb een druk sociaal leven, een baan, 3 kinderen, en baal eigenlijk het meest van de harde tinnitus. De doofheid “went”, klinkt raar maar dat is gewoon zo. Maar die brom… alsof er 24 uur per dag een centrifuge in m’n hoofd staat te draaien. Probeer overdag zoveel mogelijk afleiding in werk en drukte om me heen te houden maar als ik naar bed ga en het stil om me heen wordt, is het vreselijk. Lezen om in slaap te komen gaat redelijk en ik neem af en toe een slaaptablet om aan m’n nachtrust te komen, maar fijn is het niet. Ik loop nog elke 2 weken bij de KNO-arts onder controle. We blijven meten en duimen dat er nog verbetering optreedt, maar zo langzamerhand heb ik er weinig vertrouwen meer in. Paul of iemand nog een idee? Bedankt alvast. Groet, Marjolein

  • Beste Marjolein, Wat een ontzettend naar verhaal zeg; hopelijk komt er heel snel verbetering in de situatie! Wat mij belangrijk lijkt is de zekerheid dat het virus weg is en dat de schade die het virus heeft aangericht zo goed mogelijk wordt hersteld. Het menselijk lichaam is tot veel in staat, maar hoe langer dat virus er zit, des te groter de schade en des te moeilijker het herstel. Is er in die 7 weken na je stootkuur überhaupt nog gecontroleerd? Ik ben geen medicus, dus praktische tips voor wat betreft je gehoor heb ik helaas niet voor je, maar wellicht zijn er bezoekers met een vergelijkbare ervaring (wat ik overigens eigenlijk niet hoop)… Heel veel sterkte en groeten, Paul

 124. Ik heb ook last van tinnitus en bij mij kwam het ook vanuit het niks (hoewel ik het extreem druk had op werk en veel last had van oververmoeidheid). Het bizarre is dat een goede vriend van mij er last van had en ik een auto voor mijn vriendin had gekocht en die zei dat er een piep in zat… Ik ging me daar toen op focussen, want ik hoorde maar niks in de auto en ik was bezig maskeergeluid te vinden voor die vriend van mij die ook last van tinnitus heeft (wist hij toen nog niet), maar dacht dat de piep in zijn huis zat. Op een gegeven moment (een paar weken later en toch maar een andere auto uitgezocht) waren we op een korte vakantie in Texel en ik hoorde opeens een zachte piep overdag… Nadat iedereen ging slapen en ik nog even tv ging kijken hoorde ik weer die piep… Afijn, tv uitgezet, en ja hoor, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee… Ik denk, waar komt dat nu weer vandaan, zal wel iets in de keuken zijn of zo. Dus ik ging naar bed en heb heerlijk geslapen. De volgende dag stond ik op en merkte niks (terwijl de piep er wel was, maar ik het gewoon niet merkte omdat ik dacht dat het wat anders was). Na een week normaal te hebben geslapen (na de vakantie) kwam ik er op een zaterdag in de avond achter dat ik die piep weer keihard hoorde als het stil was. Dus ik in paniek -zoals velen- en totaal in de stress. Ik heb toen nog een paar nachten geslapen in een stille slaapkamer zonder die piep te horen, totdat ik me bewust was dat die piep in mijn hoofd zat… Sindsdien is hij niet meer weg gegaan. Die vriend van mij kwam langs om me te supporten, want ik zag het totaal niet meer zitten en die zei “Hé jij hebt ook zo’n piep in je huis”, dus ik zei dat het in zijn hoofd zat en niet in ons huis. Sindsdien hoort hij hem ook overal… Hij hoorde het pas toen zijn moeder niet kon slapen op een kamer waar ze dachten dat er een piep was en toen ging hij er slapen en hoorde inderdaad een piep. Maar die zat dus altijd al in zijn hoofd. Moraal van het verhaal is eigenlijk dat ik het misschien al langer had, maar het zo druk had met werk en andere dingen dat mijn hersens het blokkeerden. En pas toen ik rust nam in de vakantie, waardoor mijn hersens minder te doen hadden, en zich zijn gaan focussen om die piep, naar voren is gebracht. Ik denk dat omdat ik toen ik het net had mijn hersens het konden negeren, dit ook weer opnieuw kan gebeuren. Mijn vriendin heeft ook last van een pieptoon en hoort hem gelijk in een stille ruimte als ze zich erop focust… Aals ze dat niet doet hoort ze hem niet. Hoe meer ik ermee bezig was, des te vaker zij hem ook hoorde omdat ik overal vroeg… “Hoor jij hem ook?”. Dus het is deels iets van negeren, maar absoluut ook zorgen dat je hersens met iets anders bezig zijn dan die piep. Dit zal niet voor iedereen gelden, want als je gehoorbeschadiging hebt is het misschien een ander verhaal. Maar mijn piep komt vanuit mijn hoofd en wordt veroorzaakt door stress. Ik ben ook zo’n sukkel die 10x per dag zijn vinger in zijn oren doet om te horen hoe hard die piep nog is… Het is net als jeuk… Als ik hem niet hoor denk ik mooi hij is weg… En dan vingers in mijn oren en ja hoor eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee gewoon even hard als altijd. Maar mijn hersens waren er dan niet mee bezig. Zodra ik dan mijn vingers in mijn oren heb gedaan, baal ik weer en merk ik gewoon dat hij steeds meer op de voorgrond komt. Ik haat net zoals jullie die piep of ruis of wat je ook hebt. En ook ik verlang naar stilte. Belangrijk is dat je een rustpunt vindt om te slapen, desnoods met een ventilator aan (werkt perfect) of muziek van vogels die naar elkaar aan het fluiten zijn. Hoe vermoeider je bent, des te harder die piep is. Zat vrienden van mij hebben er last van, maar trekken zich er weinig van aan en die horen hem nog harder dan ik. Het ligt er dus ook aan wat voor persoon je bent. Ik trek me elk dingetje bij mezelf aan en wil het gelijk opgelost hebben. Nou, mooi dat dat deze keer niet gaat werken. Ik volop aan de slag met acupunctuur tegen tinnitus. Het helpt niet om de piep weg te halen, maar geeft me wel rust, waardoor ik me er minder van bewust ben. De KNO-arts zegt ook dat ik totaal geen gehoorbeschadiging heb en dat het een overactiviteit van mijn hersens is. Soms denk ik, mooi, even mijn vingers in het stopcontact steken en resetten de boel, maar goed, dat wil je ook niet proberen. Net zoals iedereen heb ik goede en slechte dagen en kan soms mijn werk niet goed doen omdat ik gewoon baal… Ook al hoor ik hem dan niet… Je weet als er weinig geluid is dat je hem gelijk weer hoort en in je hoofd ben je er dan weer mee bezig. Er zijn extreem veel mensen die er last van hebben en mijn schoonmoeder ook en haar buurman ook, die heeft in elke kamer een radio aanstaan. Ga niet op zoek naar het geluid wat je stoort. Je steekt ook niet je vingers in vuur als je weet dat het zeer doet. Drie weken geleden was ik totaal in paniek, want de piep toon werd opeens veel harder en ik dacht, nee hè, niet nog erger. Ik merkte ook in een stille kamer veel drukverschil in mijn oor. De huisarts en KNO-arts zeiden dat ik mijn oren moest klaren, dus je neus dichtknijpen en voorzichtig door je neus uitademen. En ja hoor… PLOP… mijn oor weer open en piep was weer op het oude niveau, maar mijn oren gingen daarna wel gelijk weer dicht na een uur. Heel de tijd Otrivin gebruikt, maar dat mag niet te lang, dus ik weer terug naar de dokter… Heb toen NASONEX gekregen, wat een wondermiddel. Mijn oren weer heerlijk open. Als ik ze klaar, kraken ze weer, en dat is een goed teken, want dan gaan ze goed open en ik voelde geen natte plop meer. Het leven is te mooi om te laten verzieken door een piep of andere toon en ik heb ook mijn slechte dagen, maar ook mijn goede dagen. Laat je niet te veel gek maken op een forum en zoek geen filmpjes op van mensen met extreem harde tinnitus… Maar lees de positieve verhalen. Mensen voelen zich al snel beter als ze horen dat iemand anders het nog erger heeft dan zijzelf. Maar puntje bij paaltje moet je er zelf uit zien te komen. Als je de hele dag met een walkman moet lopen met regengeluid op, dan is dat maar zo… Zolang dat werkt voor jou is het goed. Op mijn werk weten ze dat ik er last van heb en doe soms 1 oordopje in met regengeluid… Ook al zit ik in een overleg… Zolang ik er maar geen last van heb. Maak er geen geheim van dat je er last van hebt, dan snappen mensen ook waarom je soms wat teruggetrokken bent. Een andere vriend van me die het erg heeft zegt “Wat kan mij het schelen, het zal wel bij het leven horen, anders hoorde ik het niet”. Ik zou willen dat ik zo makkelijk kon denken, maar goed, langzaamaan kom ik er… Ik heb het nu 5 maanden en het is minder hard dan in het begin. Hoe meer gestrest je bent, des te erger het lijkt. Zorg dat je hersens zich ergens anders op focussen… ga gamen, sporten, wandelen – niet met windstilte, want dan hoor je het nog ;-). Laten we hopen dat er ooit iets voor komt… Maar zoek uit wat jou rust geeft zodat als je er even genoeg van hebt je even je rust kan pakken. Ik hield altijd van extreme stilte en het gezoem van een koelkast kon me al irriteren. Nu zoek ik gelijk naar geluid als ik een kamer binnenkom zodat ik die piep niet hoef te horen. Je zal je leven er deels op moeten aanpassen. Maar belangrijk is genoeg slapen….je rust pakken en absoluut niet stressen. Hoe meer stress hoe erger het wordt. Ze zeiden ook tegen mij dat ik vrienden moest worden met mijn piep, maar dat is onzin…een irritante buurman hoef ik ook niet perse vrienden mee te worden, maar ik kan hem wel negeren ook al hoor ik hem. Ga niet in een stille ruimte zitten als het niet hoeft. Ben je jong of oud… in grote lijnen ervaren we allemaal hetzelfde. Ken je iemand met wie je er over kan praten als je een rotdag hebt ..praat daar dan mee. Doe ik ook met die vriend die het ook heeft. Hij praat er weinig over, maar vind het niet erg als ik even een rotdag heb en zeg dat ik er weer veel last van had. Meestal voel ik me daarna wat beter omdat we er dan best weer om kunnen lachen dat dit nu net ons moet overkomen. Denk niet hoe rot je leven gaat worden in de toekomst, maar hoe leuk je het nu op dit moment kan hebben. Morgen is morgen, nu is nu… Medelijden met jezelf hebben en voor je uit staren gaat je niet helpen… Been there, done that… Die piep blijft… En geloof me, ik zat er echt gigantisch doorheen en had nergens meer zin in. Maar je MOET doorgaan… En je hersens zijn tot veel in staat, maar kunnen het geluid niet accepteren als jij het niet accepteert. Ik weet het, dat is makkelijk gezegd, maar ik merk soms dat ik denk… Ach, whatever, het is maar een piep… En dan voel ik me best oké daarna en hoor hem dan steeds minder. Maar als ik denk aaarrrghhh ik haat die piep, dan hoor ik hem overal doorheen. En ja, ik snap dat je dat niet kan dwingen om te voelen, je moet net een goede dag hebben gehad of iets wat je positief maakt. Hoop is niet verboden, dus ik hoop ook dat er iets voor komt… En tot die tijd moeten we ermee leren omgaan. Een collega van mij heeft een pieptoon van 80 decibel continu in haar oor… En die gaat ook gewoon door, hoe storend het ook is. We zijn niet alleen… Maar je moet er wel alleen mee leren omgaan. Hoop dat iemand er wat aan heeft die nu gestrest is… Ik was het ook en zag het leven niet meer zitten, maar kom er langzaam uit… Met vallen en opstaan. Maar we moeten door!

 125. Hoi ik heb de laatste tijd veel last van oorsuis. Ik zit namelijk te denken om van baan te verwisselen, en heb hier veel stress van. Kan dit de oorzaak zijn?

 126. Hallo, Ook ik zou mijn situatie graag even willen voorleggen. Ik heb nog maar vrij kort last van een piep in mijn oor, namelijk een week. Ik was al bekend met de aandoening tinnitus, maar niet uit eigen ervaring. Ik begrijp dat het op verschillende manieren kan ontstaan en dat het soms op (lange) termijn over kan gaan, maar dat dit ook aan de manier van ontstaan ligt. Zo schijnt het bijvoorbeeld in sommige gevallen door een allergische reactie te kunnen komen en wanneer je dan de bron van de allergie weghaalt, zou het over kunnen gaan. Als het door harde geluiden komt en je hebt gehoorschade zou de kans weer een stuk kleiner zijn dat het over gaat. Bij mij is het ontstaan op dezelfde dag dat ik beide neusgaten dicht had zitten en probeerde te snuiten. De druk kwam waarschijnlijk op mijn oren te liggen, want het snuiten lukte niet. Maar mijn linkeroor maakte een soort ‘plop’-geluid. Sindsdien is de piep aanwezig. Mijn vraag is of deze manier van ontstaan van tinnitus vaker voorkomt en of er in dit geval nog verbetering zou kunnen optreden. Ik ervaar zelf geen gehoorverlies naast de piep’ daarom vraag ik mij af wat er nu precies is gebeurd in dat oor op dat moment. Ik heb wel het idee dat er in de loop van de dag soms sprake is van een afwisseling in luchtdruk in het oor. Mijn 2e vraag is dan ook of er (naast de piep) ook nog schade kan zijn ontstaan door die (mislukte) poging tot snuiten. Overigens geen last van oorpijn. Groet!

  • Beste Marijn, Waarschijnlijk is er een probleem ontstaan met het trommelvlies en/of de buis van Eustachius. Als het enkel door het snuiten c.q. “klaren” komt, dan is de kans niet heel groot dat er blijvende schade is opgetreden. Het beste kun je even contact opnemen met je huisarts. Die kan met behulp van een oorspiegeltje vaak al het nodige licht op de situatie werpen. Sterkte, beterschap & groeten, Paul

 127. Heb sinds enige weken ook last van ruis in mijn oor. Droeg ’s nachts oordopjes en dacht dat het daar aan lag, dus nu een tijd niet meer ingehad. Helaas, het suizen bleef… Naar de dokter geweest en het oor was schoon en niks aan te zien. Het is echt irritant; heb ook het gevoel erbij dat mijn oren open moeten springen. Weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Hoop dat dit over gaat of dat iemand me een tip kan geven. Groetjes, Claudia

  • Beste Claudia, Misschien is dit nogal wiedes (logisch/vanzelfsprekend), maar heb je geprobeerd om regelmatig, liefst meermaals daags, je oren te “klaren”? Dus je neus dichthouden met 2 vingers, je mond geforceerd dichthouden en ondertussen met voorzichtig toenemende druk lucht door je neus proberen uit te persen. Waarschijnlijk heb je dat al wel geprobeerd, maar ik opper het voor de zekerheid toch nog maar even. :P In eider geval veel sterkte en beterschap. En hopelijk heb je iets aan de info in bovenstaand artikel en de reacties eronder. Groeten, Paul

 128. Heb er zelf al een goed jaar mee te maken: permanente hoge toon. En het wordt alleen maar luider. Zeer irritant! Het zou leuk zijn nog eens een keer de stilte te horen. Iemand die weet of een permanente behandeling nog veraf is (ben 49, dus nog even te gaan hè)!?

 129. Een eigenaardig verschijnsel deed zich onlangs voor terwijl ik in een wagen stapte. In de wagen klonk een kort piepje en onmiddellijk verdween de fluittoon in mijn hoofd voor enkel uren. Toeval of een fenomeen om op te letten?

 130. Ik neem (reeds 1 jaar) betahistine 16mg 3x daags op doktersvoorschrift. Hierdoor halveert de geluidsterkte van de fluittoon qua volume, maar het doet niets aan de aanwezigheid ervan. Ik gebruik een koptelefoon om de gesprekken op TV beter te verstaan. Maar dan lees ik op deze site dat veelvuldig gebruik van koptelefoon een oorzaak kan zijn van tinnitus. Wat nu? Een TV geluidskanaal met gereduceerd achtergrondgeluid zou mijns inziens gewaardeerd worden door veel bejaarden en gehoorgestoorden.

  • Beste Seppe, Het is niet per definitie zo dat een koptelefoon oorsuizingen in de hand werkt. Omdat een koptelefoon (en vooral inwendige oortjes) vlakbij het trommelvlies zitten, is de kans groot op gehoorschade en tinnitus relatief groot. Dat neemt echter niet weg dat het effect van een kolossale bas-speaker of subwoofer waar je te dicht bij in de buurt staat minstens zo kwalijk kan zijn. Het gaat erom dat je een koptelefoon/oortjes niet te hoog/hard zet qua volume. Sterkte & groeten, Paul

 131. Hallo, Ik ben een dame van 22 jaar en zit met het volgend probleem. Hopelijk dat iemand mij kan helpen en evt. mij geruststellen. :s Ik heb zeker een jaar lang last van een soort gegrom in mijn rechteroor. Dit gegrom is meestal aanhoudend en op ritme van mijn hartslag, vooral ’s nachts hoor ik het goed. Ik heb er nooit aandacht aan geschonken (ik dacht immers dat het komt omdat ik een fysiologische geruis heb in mijn hart en dat het daarom straalt naar mijn oor of zo). Sinds deze zomervakantie heb ik ontdekt dat ik bij hoge tonen (zoals bijvoorbeeld een alarm dat afgaat in een kledingwinkel, of alarm dat afgaat op het werk) hard geruis/gegrom hoor in mijn rechteroor. Dit is ENKEL het geval als ik met mijn rechteroor naar de uitgang van de winkel sta, als ik me omdraai en met mijn linkeroor naar de uitgang van de winkel sta waar de alarm afgaat dan stopt dat luide gegrom. Op dat moment besefte ik dat er iets mis was met mijn oor. Ik ben naar de huisarts gegaan en wist niet direct wat het zou zijn, hij kon immers enkel mijn buitenoor onderzoeken, en kon niet verder gaan dan dat. Ik ben dan naar de KNO-arts gegaan. Zij heeft alles onderzocht, volgens haar was alles in orde, ook de gehoortest was goed. Ze vertelde dat waarschijnlijk mijn eustachiusbuis verstopt zit, en vertelde dat ik een speciaal bekertje moet kopen bij de apotheker en dat opvullen met lauw water en zout. Nu is het een week geleden dat ik bij de KNO-arts ben geweest en ben van plan om morgen dat bekertje te kopen. MAAR er is een bijkomend probleem opgetreden. Twee dagen geleden begin ’s nachts ook nog eens ‘iets’ anders te horen in mijn rechteroor. Het is niet een grom of ruis geluid, maar een soort van aanhoudende mmmmmmm-geluid. Nu weet ik niet wat ik moet doen en maak me best zorgen en zit met volgende vragen. 1. Is de KNO-arts wel juist? is er iets daadwerkelijk mis met mijn eustachiusbuis die verstopt zit en kan dat verholpen worden met een neusspoeling? Want vind het raar dat er iets mis is met het gehoor en als medicatie neusspoeling gebruik. 2. Moet ik me zorgen maken met de aanhoudende mmmmmmmm-geluid dat ik sinds 2 dagen ’s nachts hoor? Of kan het ook zijn van de verstopte eustachiusbuis? Nu is het wel zo dat ik wel eens muziek/film beluister via muziek-oortjes op mijn pc. Ik zet het geluid dan ook altijd op de volledige maximum. Zou het daardoor komen? Ik betwijfel het, want slechts enkel mijn rechteroor is mis, mijn linkeroor is normaal. Anders zou de last op beide oren liggen. Hopelijk op een spoedig hulp en raad van iemand. Alvast bedankt.

 132. Meestal een gewone piep. Ik heb het zowat elke dag en heb al van alles opgezocht om het te doen stoppen of om te verminderen.

  • Hoelang hoor je de piep al? Dagen, weken maanden? En is ie ontstaan na een specifieke gebeurtenis (uitgaan, werkzaamheden, harde klap etc.)?

 133. Hallo, Ik heb al enkele weken last van tinnitus.. Jammer genoeg doet het echt heel veel pijn. Ik heb al dagen zitten opzoeken hoe het verdwijnt, maar kan iemand mij eens goed uitleggen hoe je het laat verminderen of zelfs verdwijnen? Want ik wil deze pijn echt niet meer…

  • Beste Daan, Tinnitus is een symptoom van een achterliggende aandoening of afwijking. Het piepen/suizen kan ontstaan door een weefselbeschadiging, een ontsteking, een hersenafwijking etc. Ook beschadigingen en ontstekingen hebben een achterliggende oorzaak. Een bacteriële oorontsteking, blootstelling aan extreem harde, hoge of lage geluiden, een virus-infectie van het binnenoor, een oorsmeerprop, een steriele ontsteking (of irritatie) van de slijmvliezen in de gehoorgangen of gebruik van medicijnen, alcohol of drugs. Het verminderen of verhelpen van tinnitus is dan ook volledig afhankelijk van de achterliggende oorzaak. Soms is de oorzaak neurogeen of psychogeen, en daarmee niet van (direct) fysieke aard. Als de oorzaak van oorsuizen niet aanwijsbaar is, is behandelen heel lastig. Soms zijn oordruppels al voldoende, maar er zijn ook mensen waarbij de oorzaak nooit wordt achterhaald en vanzelfsprekend dus ook nooit wordt behandeld. Dat neemt overigens niet weg dat tinnitus na verloop van tijd niet vanzelf kan verdwijnen. Je geeft aan dat er sprake is van een pijnlijke piep. Gaat het om een krijsend of scheurend geluid? Of staat de oorpijn los van het geluid dat het waarneemt? Groeten & sterkte, Paul

 134. Bijna iedere avond na het eten heb ik een bonzend geluid in mijn linkeroor. Het is echt je hartslag horen in je oor, want bij inspanning gaat het ook harder kloppen. Overdag voel ik het ook weleens, maar niet in erge mate. Vooral als ik ’s avonds nog even lees in bed, dan irriteert het verschrikkelijk. De volgende morgen is het meestal weg, om in de avond weer opnieuw te beginnen. Vorige week heb ik er 4 dagen geen last van gehad. Zou het kunnen dat het door een bepaalde spanning kan komen? Ben benieuw of iemand dit herkent…

 135. Iedereen die na blootstelling van lawaai, hard of hoog geluid of een klap die vreselijke pieptoon in z’n oor krijgt zou meteen bij het continu aanhouden van die piep binnen 48 uur naar een dokter moeten gaan en een hormoonbehandeling (d.m.v. pillen of injecties) opstarten. Dit is de enige manier om (mogelijkerwijs) snel van oorsuizen af te komen. S.v.p. om vragen, desnoods naar EHBO/SEH gaan als het in het weekend gebeurt. Als de arts weigert, zelf op aandringen. Belangrijk is dat dit binnen 48 uur gebeurt; hoe meer tijd verstrijkt, des te groter de kans dat de piep blijft in uw gehoor.

  • Beste Robert, Bedankt voor je tip. Ik betwijfel echter of iedereen begrijpt wat je bedoelt met “hormoonbehandeling”. Even ter verduidelijking: Indien tinnitus plots ontstaat door toedoen van een lawaaitrauma, kan behandeling met corticosteroïden (medicamenten met een ontstekings- en infectie-remmende werking die afgeleid zijn van bijnierschorshormonen) in combinatie met hyperbare (100%) zuurstoftherapie de schade aan het binnenoor beperken. Maar dit is dus enkel het geval wanneer de pijngrens (qua dB) van geluid wordt overschreden. En zelfs dan biedt het slecht in bepaalde gevallen soelaas. Groeten, Paul

 136. Ik heb sinds gisteren erg last van oorsuizen na een feestje en ik heb het nu nog steeds. Ik hoop dat het morgenvroeg weg is. Wat zou ik anders moeten doen? Gr. Ruben (13 jaar)

 137. Patrick S, Ik kreeg een jaar geleden een paard over me heen. Kaak uit de kom en meer letsel. Later veel lawaai in oren. Uiteindelijk naar een gnatholoog [red: een tandarts voor kaakklachten; een tandarts-gnatholoog richt zich op de diagnose en behandeling van pijn door en problemen met kauwen] geweest, een tandarts die zich gespecialiseerd heeft in de kaak. Hij ontdekte een discus dislocatie. Twee KNO-artsen en een gewone kaakchirurg ontdekten niets… Nu ben ik onder behandeling van een osteopaat en hoop ik op verlichting. Ik heb inmiddels wel heel goed door dat stress het lawaai erger maakt en dat ik nu ook dagen heb dat het minder aanwezig is. Dat geeft al rust. Slapen doe ik op een kwart Cinnarizine (een onschuldig reistabletje) en ik laat het maar los! Fijn voor mij en jullie dat we lotgenoten hebben!

 138. Hallo allemaal… Al drie jaar een heftige piep in m’n oren. Alles geprobeerd… Tot iemand vertelde dat het misschien kaakproblemen zouden kunnen zijn. Als ik m’n onderkaak naar voren duw, wordt de piep twee keer zo erg!? Ik zit er zelfs aan te denken om m’n kiezen te laten trekken of kronen weg te laten halen… Ik ben op… Word er gek van… Cognitieve gedragstherapie ben ik nu mee bezig ook: leren omgaan met! Mijn laatste hoop is dat mijn kaak niet goed staat of dat een kies op een zenuw duwt? Is er iemand die hier iets van weet of er iets mee heeft gedaan? Met vriendelijke groet, Patrick.

 139. Hoi, Mijn papa heeft ook enorm veel last van oorsuizingen. Hij heeft ondertussen al een gehoorapparaat om de suizingen te minderen en om beter te horen. Hopelijk komt er snel een oplossing! Soms wordt hij er ‘gek’ van en zondert hij zich af en wordt dan heel stil.

 140. 20 jaar geleden werkongeval gehad: ontploffing met stikstof onder hoge druk. Sindsdien tinnitus met een schaal van 8/10 wat erg is. Heb alles al geprobeerd lang geleden en kan maar één ding meegeven aan mensen die het ook hebben: zoveel mogelijk proberen te negeren, hoe erg en moeilijk het ook klinkt. Ik heb mij er ook overheen moeten zetten. Het ergste was als ik ging slapen, heb dan heel lang geslapen met koptelefoon met muziek; eerst hard en daarna maar iets zachter tot ik kon slapen zonder die koptelefoon… En het is mij nog gelukt ook. Dus proberen ermee te leven, want het gaat echt nooit over, hoe hard je dit ook wilt.

 141. Ik heb ook last van oorsuizen. Soms is het wat minder, maar ik hoor het dagelijks. Ik let er niet meer zo op of zet een radio of tv aan en, dat dringt het naar de achtergrond. Wel heb ik af en toe last van kraken in mijn oren als ik slik. Heb zelfs mijn oor dicht gehad, wat erg naar is. De huisarts zei dat er vocht achter het trommelvlies zat en dat moest vanzelf weggaan. Ik had geen oorontsteking en het heeft 2 weken geduurd en is erg hinderlijk, wat horen betreft. Nu heb ik het weer een beetje, maar gebruik dan een spray voor allergie en dat maakt het wat minder. Hopelijk blijft het daarbij, want volgens de arts kom je niet meer van oorsuizen af. Ben niet bij een KNO-arts geweest, maar wil dat wel doen als mijn oren vaak ploppen met slikken en dicht gaan zitten. Soms lijkt het alsof ik een echo in mijn oor heb als ik praat.. Wie herkent dit?

  • conny zijdeveld

   Ik herken je klachten helemaal; bespaar jezelf een teleurstelling door naar een KNO-arts te gaan; ik heb alle ziekenhuizen afgelopen in Nederland en België en er is niets aan te doen; er zijn wel wat experimentele behandelingen, maar deze worden niet vergoed en brengen risico’s met zich mee. Ik heb zelf een hersenoperatie gehad en ben er alleen maar slechter door geworden. Ik heb overal aangegeven dat ik gek word van deze klachten en het enige antwoord dat je krijgt is psychiater en psycholoog om te leren omgaan met… Sterkte en groetjes, Conny

 142. ik ging gister naar een voetbalweistrijd en toen ging iedereen fluiten, ook een man rechts onderin voor mij (heel vlakbij). Toen ik na 2/3 uur weer tuis was en toen ging slapen, had ik er nog steeds last van. Maar ik heb voor mijn gevoel wel normale tinnitus… alleen toen ik wakker werd ging het weer verder. Wat moet ik doen?

 143. Beste mensen, Ook ik heb (jammer genoeg) last van oorsuizen. Moeilijk is het om dit te typen, maar ik wil iedereen met de oorsuizen iets zeggen: Het is verschrikkelijk irritant, ik weet het, maar negeer het. Denk er niet aan en stress niet, dat maakt alles erger! Ga door met je leven hoe je het gewend was, heb lol, en zorg er gewoon voor dat je bescherming bij je draagt bij het uitgaan (deze zijn prijzig, maar ze gaan de verergering tegen)! Luister niet naar alle depressieve verhalen van iedereen, geniet van het leven, en probeer de piep te negeren. Harvard is bezig met een nieuwe techniek die waarschijnlijk baanbrekend zal zijn, en daar kunnen we dan met z’n allen op hopen! Maar tot die tijd, zoals ik al zei, geniet van alles, hou je (brommende) pc aan in de avond, doe een raampje open of zet zachtjes wat geluid aan! zorg overdag voor een tv die aanstaat, of ga gezellig naar vrienden! Maak er wat van, en laat deze kwelling niet de baas over je worden! Succes, sterkte en veel geluk!Alex. Ik ben overigens 16 jaar oud. P.S. Mitch, als je nog net naar de huisarts bent gegaan; als ik het zo lees kan het zijn dat je oren verstopt zijn geraakt met het een of ander. Ga naar de huisarts en laat hem/haar checken of ze je oren uit moet spuiten. Mocht dat zo zijn, dan ben je er hoogstwaarschijnlijk zo van af! :)

  • Hoi Alex, Door jouw bericht ben ik meer optimistisch geworden. Je hebt gelijk, er zijn ergere degen in het leven dan oorsuizen. Ik heb er sinds kort last van. Bij mij is het afwisselen de ene dag erger dan de andere dag. Soms heb ik er een hele dag geen last van, maar ik moet nog naar de KNO om te kijken waar ze mij mee kunnen helpen. Ik hoop er op een dag weer vanaf te komen, want vaak zeggen ze dat het vanzelf komt en het gaat. Wie weet bestaat er een wonder… Gr. Glenn

 144. steensels jacky Reageer

  Geachte, Ik ben een 39-jarige man uit Kleine-Brogel (België) en heb sinds begin april 2013 tinnitus en hyperacusis, wat oorsuizen en hypergevoelig aan geluid na een lawaaitrauma betekent. Ik heb in het UZA in Antwerpen een hyperbare zuurstoftherapie gevolgd met een medrolkuur. Hierdoor is het wat verminderd, maar ondertussen is het piepgeluid weer terug 24 op 24. Ik raad u aan om een psycholoog met kennis van tinnitus i.c.m. een goede KNO-arts om hier mee leren om te gaan. Ik ben ook nog lang zo ver niet, maar het helpt als men je kan helpen om er mee te leren leven. Ik vind wel geen lotgenotenvereniging in België. Misschien weten jullie hier iets meer over. Veel sterkte en moed houden…

 145. Mijn zoon heeft gedurende enkele maanden last van oorsuizingen. Hij heeft verschillende dokters aangedaan maar ze zeggen allemaal hetzelfde, mee leren leven. De laatste weken zie je zijn gemoedstoestand achteruitgaan, sprak zelfs om er een einde aan te maken. Dat is als ouder het laatste wat je van je kinderen wilt horen. Is daar dan echt niks aan te doen?

  • Beste Patrick, Hoe gaat het nu met je zoon? Mijn zoon heeft nu ruim drie weken Tinnitus die steeds erger geworden is en ook hij zegt: ik wil dood… Vreselijk, machteloosheid. Hij wacht op een oproep van een audiologisch centrum, maar dat kan nog wel een maand duren… Vriendelijke groet, Roelof

  • Hallo, Ook ik heb erge last van oorsuizen. Heb het nu al 9 jaar. Ben dood ongelukkig zo, want ik hoor dan ook niet veel en ga me afzonderen. Ook sprak ik al over dood zijn, want dan heb je stilte en rust. Maar heb nog 1 optie en das is een gehoorapparaatje dat het suizen moet verminderen. Dit is dus echt de laatste optie. Ik kan niet meer, ben totaal op! M.v.g. Manuela

  • Patrick, Gaat het al iets beter met je zoon? Mijn zoon is nog steeds vreselijk aan het tobben en vooral met geluidsovergevoeligheid. Groet, Roelof

 146. Hallo, Ik heb nu al 3 dagen een heel hard piepje in mijn rechteroor. Helaas is dit nog niet over gegaan. Ik kreeg een piepje de avond van te voren en werd op zondag wakker met hetzelfde piepje. Mijn ouders hebben mij geprobeerd te helpen om dit op te lossen door middel van zoutoplossing, oordruppeltjes etc. Helaas heeft dit nog geen baad gehad en heb ik nog steeds last van een irritant gepiep. Ik heb hierbij hele erge pijn aan mijn gehoorgangen en het gevoel dat mijn oor dicht zit. Ook krijg ik hier hele erge hoofdpijn van. Ik heb er al aan gedacht om naar de oorarts te gaan, maar ik kreeg van mensen om me heen te horen, dat dit nog over zal gaan (ik weet niet of dit waar is)? Ik weet niet of dit symptomen zijn van Tinnitus, graag hoor ik hier meer over! M.v.g. Mitch (18 jaar)

 147. Al enkele jaren last van tinnitus, door huisarts doorverwezen naar ziekenhuis daar is geconstateerd dat het inderdaad tinnitus is en mij werd verteld dat ik er maar mee moest leren leven. Dat was natuurlijk niet leuk en de tinnitus wordt alleen maar erger, de hoge bloeddruk die ik heb wordt onderdrukt met medicijnen maar heeft geen invloed op de tinnitus. Wat ik nu wel weet is dat als ik goed ontspan d.m.v sporten, lezen, muziek luisteren, de drukte in m,n werk ontwijk dit een beter gevoel geef en er beter mee om kan gaan op dat moment. Toch steeds weer dagen dat ik me in omgeving erger dat ik veel niet goed hoor en me daar eigenlijk ook voor ga schamen dus zoek je minder naar sociale contacten en dat is niet goed. Er ontstaat dan een afstand tussen mensen en dat wil je niet. Hoop dat er eens een afdoende middel komt om deze tinnitus te lijf kan gaan en we weer kunnen genieten

 148. Bovenstaande uitleg ken ik al 25 jaar! Nu de oplossing a.u.b. Eindelijk aan het einde van mijn leven? Groeten, Jan (68 jaar)

 149. Inzake tinnitus-behandeling – Hoe genees je tinnitus ofwel oorsuizen? 
Leuk artikel, maar de vraag is wat moet ik doen om er vanaf te komen? Daar staat verder niets bij wat ik moet doen en of welke hulp ik kan krijgen. Ik had graag een reactie van de redactie via mij e-mail adres. Groet, Cor

  • Beste Cor, In bovenstaand artikel staat wel degelijk een opsomming met mogelijke behandelingswijzen bij tinnitus. Oordruppels/neusdrippels, Tinnitus Retraining Therapy (TRT), ontspanningstherapie, tinnitus-maskering (met een maskeer-apparaat c.q. maskeertoestel) en een tinnitus-operatie zijn waarschijnlijk de meest gerichte behandelingsmethoden ter behandeling van tinnitus. Groeten, Paul

 150. Hallo, Sinds een paar weken heb ik last van deze oorsuizingen. Het geluid is vergelijkbaar met het aanhoudend tjirpen van krekels. Bij een bezoek aan de oorarts vijf dagen geleden werd een prop in mijn oor verwijderd maar het geluid blijft aanhouden. Ik had reeds tickets gekocht voor een metalfestival dat plaatsvindt binnen 5 dagen. Mijn vraag is nu: is het aangeraden om naar dit festival te gaan? Uiteraard ben ik van plan om mijn oren te beschermen, maar mijn vrees is dat het oorsuizen gaat verergeren door de muziek. Of heeft dit geen invloed? Alvast bedankt.

  • Hallo Emanuel, Ik hoop dat je oorsuizen al minder is geworden. Ook al schreef je in mei, ik reageer toch nog. Oorsuizen wordt heel vaak veroorzaakt door te harde muziek. Als je hier last van hebt, ga dan niet naar metal concerten, ook niet met oorbeschermers. Nooit. Mogelijke oorzaak van oorsuizen is uitputting van de trilhaartjes door stress en harde muziek is ook stress. Ik heb beroepshalve veel met deze klacht te maken en wil je waarschuwen om ook oorbeschermers te dragen als je uitgaat. Vr. groet en sterkte, Joanna

 151. Ik heb nu 2 maanden last van oorsuizen. Ik heb keihard een voetbal tegen m’n oor gekregen. Ik hoorde gelijk een harde piep maar die ging na een paar seconden weg. Een paar dagen later kwam de piep weer terug en is inmiddels verandert in een gemengd geluid van ruis piep en iets wat op ritme van m’n hartslag gaat. De KNO-arts constateerde een perforatie in mijn trommelvlies en kon verder niks zeggen over mijn oorsuizen. Ik maak me hier wel erg zorgen over omdat het nu al twee maanden onafgebroken is. Kan iemand mij vertellen welke vorm van oorsuizen ik heb en of het over kan gaan? Groet, Thomas

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.