Je hart in je oor horen oftewel een bonkend / kloppend geluid in het oor op het ritme van je hartslag wordt ook wel ‘pulsatile tinnitus’ genoemd. Het is een ritmisch kloppen of suizen in het oor dat gelijk loopt met het kloppen van je hart. Dit kun je eenvoudig checken door je hartslag via je pols te voelen en tegelijkertijd naar het kloppende geluid in je oor te luisteren. Loopt het kloppen bij jou niet gelijk met je hartslag? Zie dan ‘andere vormen kloppend geluid oor’ onderaan dit artikel.

Pulsatile tinnitus versus ‘gewone’ tinnitus

Een kloppend geluid in je oor verschilt van andere vormen van oorsuizen (= tinnitus) omdat er doorgaans een aanwijsbare, fysieke bron voor het geluid is, namelijk het stromen van het bloed door je lichaam. Bij gewone tinnitus (een piepend geluid in de oren) is er doorgaans geen sprake van een daadwerkelijke geluidsbron.

Wat is de oorzaak van hartslag in oor?

Je hart in je oor horen kloppen heeft een groot scala aan mogelijke oorzaken. Het wordt relatief vaak veroorzaakt doordat het geluid van je hartslag via een klein bloedvat in je oor door toedoen van vocht wordt opgepikt door je trommelvlies. Pulsatile tinnitus kan – net als een gewone piep in de oren (tinnitus) – relatief onschuldig zijn en geen duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben. Het kan ook vanzelf weer over gaan. Het horen kloppen van je hart in je oor kan echter ook worden veroorzaakt door een onderliggende medische aandoening.

Bloedstroom & bloedvaten in de buurt van het oor

In de buurt van je oor bevinden zich verscheidene bloedvaten die een rol kunnen spelen bij het waarnemen van een kloppend hartslag geluid in je oor. Bloedvaten die mogelijk pulsatile tinnitus veroorzaken zijn de slagaders, aders en kleinere haarvaten in en rondom het oor, de nek en de schedel. Uiteraard bevinden zich ook kleinere bloedvaten in het oor zelf.

Het horen van een kloppend geluid in je oor heeft globaal gezien twee mogelijke oorzaken:

 • Verandering in – of aandoening aan – de bloedstroom en/of bloedvaten
 • Oorzaak die de waarneming van het kloppen van je hart en de bloedstroom beïnvloedt

Hieronder vind je uitgebreidere informatie over de individuele mogelijke oorzaken van het waarnemen van een kloppend geluid in je oren.

Toegenomen bloedcirculatie in hele lichaam

Hoe sneller en krachtiger bloed via het hart door je lichaam wordt gepompt, hoe meer geluid dit zal produceren en hoe duidelijker het hoorbaar kan zijn in je oren. Zie het als het verschil tussen het geluid van een kalm beekje en een grote waterval. Een verhoogde bloedstroom kent op zijn beurt tal van mogelijke oorzaken, zoals:

Plaatselijke toename bloedcirculatie

In sommige gevallen neemt de bloedstroom slechts plaatselijk toe. Dit noemt men ook wel geïsoleerde verhoging. Het gaat hierbij om een verandering in de bloedstroom in een individueel bloedvat, of kleine groep bloedvaten in plaats van een verhoogde bloedcirculatie in het gehele lichaam. Onderstaande oorzaken voor een hartslag in je oor hebben te maken met een plaatselijke verandering van de bloedstroom:

1. Aderverkalking

Op het moment dat de binnenkant van een bloedvat aangetast raakt door toedoen van aderverkalking (atherosclerosis), zal dit de bloedstroom belemmeren. Terwijl bloed door slagaders waarbij geen sprake is van verkalking rustig en vrij kan stromen, zal de bloedstroom binnen verkalkte slagaders turbulent oftewel ‘luidruchtig’ worden. Denk hierbij weer aan het verschil tussen een kalm beekje en een waterval. Een belemmerde bloedstroom kan er zodoende voor zorgen dat je hartslag te horen is in je oor. Dit is overigens ook de reden dat deze vorm van oorsuizen relatief vaker voorkomt bij ouderen.

2. Aangetaste en beschadigde haarvaten, aders & bloedvaten

Het horen van je hartslag in je oor kan worden veroorzaakt door een aangetaste slagader of ader. Het is eveneens mogelijk dat de kleine haarvaten die aan je slagaders en aders zijn verbonden, zijn aangetast of beschadigd, waardoor je je hart in je oor hoort kloppen. Hetzelfde geldt voor vernauwde nek- of halsaderen (carotisstenose) en bloedvatmisvorming (aneurysma).

3. Stapediale slagader

Tijdens de ontwikkeling van een foetus in de baarmoeder, bevindt zich een slagader in het middenoor. Deze sluit zich normaliter voor de geboorte. Is dit echter niet het geval, dan kan de bloedcirculatie rondom het middenoor pulsatile tinnitus tot gevolg hebben. Met andere woorden: je hoort je hartslag in je oor.

4. Tumor

Een tumor in het hoofd of in de nek kan de ontwikkeling van afwijkende bloedvaten tot gevolg hebben. Dit kan op zijn beurt ervoor zorgen dat je je hartslag in je oor hoort. Overigens is het merendeel van de tumoren die in verband worden gebracht met pulsatile tinnitus goedaardig in plaats van kwaadaardig. (bron)

Veranderingen in waarneming

Het is ook mogelijk dat er in essentie niets is veranderd aan je bloedcirculatie of bloedvaten, maar dat je toch een kloppend geluid in je oren bent gaan waarnemen. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een aandoening aan het binnenoor (superior-canal dehiscence-syndroom), of door een verhoogde gevoeligheid voor lichaamseigen geluiden in de gehoorgang. Daarnaast kan gehoorverlies een verandering in de waarneming van je hartslag in je oor veroorzaken. Onderstaand aanvullende uitleg.

Gehoorverlies

Op het moment dat je slechter gaat horen en dus minder externe omgevingsgeluiden waarneemt, dan zullen de interne geluiden van je eigen lichaam meer op de voorgrond treden. Vergelijk het met een tikkende klok die je niet zult horen als je muziek op hebt staan. Lig je echter in bed in een stille ruimte, dan zal de tikkende kok opeens goed hoorbaar zijn, omdat er verder geen omgevingsgeluiden zijn. Lichaamseigen geluid, zoals je hartslag, kan dus hoorbaar worden op het moment dat dit geluid niet meer wordt gemaskeerd door extern geluid.

Let op: met gehoorverlies wordt in dit geval niet alleen permanente gehoorschade bedoeld. Gehoorverlies kan bijvoorbeeld ook optreden als gevolg van:

Diagnose

De oorzaak van een kloppend geluid in je oor kan relatief onschuldig zijn, maar ook duiden op een ernstiger medisch probleem. Het is hoe dan ook raadzaam om naar je huisarts te gaan als je voortdurend je hartslag in je oor hoort. Om een oorzaak van het horen van je hartslag in je oren te vinden, zal de dokter hoogstwaarschijnlijk je oor onderzoeken en waarschijnlijk je hartslag, borst, nek en schedel beluisteren met behulp van een stethoscoop. Verder wordt er gekeken naar eventueel medicatiegebruik en zal je dokter je medische dossier en geschiedenis bekijken.

Op basis hiervan kan eventueel worden doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek. Denk hierbij aan een cardioloog en/of KNO-arts voor verder onderzoek. Onderzoeken die vaak worden verricht om de oorzaak van een kloppend geluid in het oor op te sporen zijn een echo, MRI, CT scan en bloedonderzoek. Zo kan een echo de bloedstroom in de bloedvaten in je nek en het oor in beeld brengen en een MRI of CT een beeld geven van je hersenen, binnenoor en gehoorgangen. Een bloedtest kan bijvoorbeeld uitwijzen of er sprake is van bloedarmoede of een schildklierafwijking.

Als je je hart in je oor kan horen kloppen op het ritme van je hartslag en daarnaast last hebt van hartkloppingen, hoofdpijn, duizeligheid of bijvoorbeeld pijn op de borst, neem dan altijd direct contact op met een arts!

Behandeling kloppende hartslag in oor

De mogelijke behandeling van het waarnemen van een kloppend geluid in je oor, is volledig afhankelijk van de oorzaak. Indien er geen oorzaak kan worden gevonden of het niet kan worden behandeld, lees dan eens het artikel ‘omgaan met een brom / zoem / pieptoon’. Is er wel een aanwijsbare oorzaak voor een kloppend geluid in je oor? Dan zal de behandeling zich richten op het verzachten of wegnemen van deze oorzaak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ijzersupplementen of een bloedtransfusie ter behandeling van bloedarmoede, schildkliermedicatie ter behandeling van een overactieve schildklier of het laten uitspuiten van de oren indien er sprake is van een oorsmeerprop. Het kan ook zijn dat er wel een aanwijsbare oorzaak is, maar dat deze niet of moeilijk te behandelen is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien pulsatile tinnitus wordt veroorzaakt door een specifiek bloedvat dat zich op een lastige locatie bevindt.

In sommige gevallen dient een oplossing voor het horen kloppen van je hart in je oor vooral te worden gezocht in het wijzigen van je levensstijl. Denk hierbij aan:

 • Gezond en gevarieerd eten
 • Indien nodig zoutarm eten
 • Voldoende lichaamsbeweging
 • Niet roken
 • Stress zoveel mogelijk vermijden

Andere vormen kloppend geluid oor

Een ritmisch kloppend geluid in het oor gaat meestal gelijk op met het kloppen van het hart. Er zijn echter nog een aantal andere vormen van ritmische tinnitus. Zo kan het zijn dat de kleine spiertjes in je middenoor zich met regelmaat samentrekken en zodoende geluid produceren. Ook het ritmisch samentrekken van spiertjes achterin je keel kan een oorzaak zijn voor een klop in het oor. Tot slot kan kloppend oorsuizen worden veroorzaakt door het ‘Open tuba syndroom’, een aandoening aan de open buis van Eustachius waarbij patiënten ritmisch oorsuizen ervaren dat samengaat met de ademhaling.

FAQ over Hartslag in Oor (Pulsatile Tinnitus)

1. Wat is hartslag in het oor (pulsatile tinnitus)? Hartslag in het oor is het waarnemen van een ritmisch kloppend of suizend geluid dat synchroon loopt met je hartslag. Dit wordt ook wel ‘pulsatile tinnitus’ genoemd.

2. Hoe verschilt pulsatile tinnitus van gewone tinnitus? Pulsatile tinnitus heeft doorgaans een fysieke bron, zoals de bloedstroom, in tegenstelling tot gewone tinnitus, waarbij er geen specifieke geluidsbron is.

3. Wat veroorzaakt hartslag in het oor? Net als tinnitus kan het onschuldig zijn en geen duidelijke oorzaak hebben, maar het kan ook veroorzaakt worden door een medische aandoening. Zoals een plaatselijke toename in de bloedcirculatie. Raadpleeg een arts voor diagnose.

4. Hoe wordt de diagnose gesteld? Een arts kan je oor onderzoeken, je hartslag beluisteren, en indien nodig doorverwijzen naar specialisten voor aanvullende onderzoeken zoals een echo, MRI, CT scan, en bloedonderzoek.

5. Moet ik me zorgen maken als ik mijn hartslag in mijn oor hoor? Hoewel het soms onschuldig kan zijn, is het raadzaam om persistent geluid in je oor te laten onderzoeken door een arts, vooral als het gepaard gaat met andere symptomen zoals hoofdpijn of duizeligheid.

6. Hoe wordt hartslag in het oor behandeld? De behandeling hangt af van de onderliggende oorzaak. Het kan variëren van levensstijlaanpassingen tot medicatie of chirurgische ingrepen, afhankelijk van de diagnose.

7. Zijn er andere vormen van kloppend geluid in het oor? Ja, er zijn andere vormen zoals spiersamentrekkingen in het middenoor, samentrekkingen van spieren achterin de keel, en het ‘Open tuba syndroom’. Elk vereist een specifieke benadering voor diagnose en behandeling.

Tot slot

Als je je hart hoort kloppen in je oren, dan is het vooral wenselijk om de oorzaak te achterhalen. Weet jij inmiddels waarom jij je hartslag hoort in je oor? En is er bij jou een behandeling mogelijk? Deel jouw tips, vragen en ervaringen ten aanzien van pulserende oftewel pulsatiele tinnitus hieronder in een reactie!

28 Reacties

 1. Ik heb ook regelmatig erg last van hartslagsuizingen in het oor, altijd rechts. Mijn oor is ook altijd heel droog, amper oorsmeer etc. Op een dag heb ik het idee gehad om het oor wat te bevochtigen: enkele druppels kraanwater, niks bijzonder. Gevolg: oorsuizen op slag totaal verdwenen!!! Het proberen waard zou ik zeggen.

 2. In 2011 ben ik voor de 2e keer geopereerd aan mijn linkeroor vanwege een probleem met mijn gehoorbeentjes. Nadat ik een val keihard op mijn kaak kreeg waren mijn gehoorbeentjes kapot. Er is toen operatief een kunststof setje ingezet. En in 2011 bleek dat los gelaten te zijn. In een nieuwe operatie heeft men geprobeerd dat vast te zetten maar dat is niet gelukt. Sindsdien heb ik 24/24 alle dagen een pulserende ruis in mijn linkeroor. Het is vooral vervelend als ik lees of wil gaan slapen. De dokter zegt dat ik er mee moet leren leven of een soort gehoorapparaat aanschaffen wat een ander geluid geeft. Maar tot nu toe heb ik geleerd ermee te leven maar soms valt dat niet mee.

 3. Annemarie Visser Reageer

  Ik hoor mijn hartslag in mijn oor (rechts) ’s avonds als het stil is en als ik ga slapen en wakker wordt.
  Het is ontstaan met het maken van een kroon.
  Het bijten in het gips en eruit halen.
  Het viel mij enorm tegen en ik voelde mijn lichaam zich verzetten en verkrampen, het was zo strak en moeilijk om de afdruk weer uit mijn mond te halen, dat daar iets is verrekt of scheef getrokken
  Ik denk dat ik mij ontzettend schrap heb gezet met deze behandeling en dat dat een verkramping of verschuiving heeft veroorzaakt in mijn kaak/nek/rug of omgeving van mijn oor.
  Ik ben al met drukpunten bezig en soms is het wat minder, maar het is al 4 maanden en de onrust is niet fijn.

 4. Ik heb er nu een week last van. Omdat ik zwanger ben, verwacht ik dat ergens daar de oorzaak ligt. Aan de andere kant heb ik geen verhoogde bloeddruk of andere klachten, dus ik ga toch maar een afspraak maken bij de huisarts. Het is in ieder geval heel irritant. Wat bij mij helpt is om een dikke koptelefoon op te zetten die op het gebied voor mijn tragus drukt. Ook met mijn vinger daarop drukken helpt, maar dat kan je natuurlijk niet de hele dag doen.

 5. Ik heb ook een pulserende hartslag in mijn oren, waardoor ik erg onrustig wordt. Ik slaap slecht en ben daardoor ook erg moe. Soms word ik echt gek van het geluid en voel ik het ook in mijn nek en borst. Ik heb ook een gejaagd gevoel. Door de huisarts werd gezegd dat dit door stress en de overgang komt, maar na aandringen loop ik nu ook bij de KNO arts en waarschijnlijk zal na 20 september een MRI scan worden gepland voor mijn hoofd en nek. Hopelijk wordt hierdoor de oorzaak gevonden.

  • Ik herken het maar ik heb het gedreun door heel mijn lichaam. Oktober 2020 mei en ct scan gehad. Ook onderzocht bij de cardiologie en KNO arts. Niks te vinden alleen een beschadigd oor door ooit eens een middenoorontsteking. Litteken weefsel wat krimpt naar mate dat je ouder wordt. Ik kan niet begrijpen dat daar heel je lichaam van dreunt. Ik wordt ook met stress afgedaan vorig jaar 11 maanden bij GGZ behandeld.

 6. Hoi ik heb lange tijd gehad na verkoudheid verstopte buis van Eustachius. Neusspray enz hielp niks. Nu kon ik 2 dingen laten doen nog een neusspray proberen of buisjes. Ik ben voor het laatste gegaan. Dag voor mijn operatie ochtends was zo duizelig kon niks meer. Volgens mijn huisarts is er vocht op evenwichtsorgaan gekomen een maand na mijn operatie kreeg ik last van oorsuizen( hartslag horen kloppen als ik op bed lag en wat duizeligheid. Had op dat moment een stressvolle periode (schoonvader kanker) en terug na KNO kon de oorzaak niet vinden. Inmiddels half jaar verder en avonds rond 22:00 begint het weer het kloppen als het stil is tot ik in slaap val en ochtends wakker word is het weg. Help kan iemand mij vertellen wat ik hieraan kan doen. Volgens mijn huisarts kom door mijn bloedader beter hoor maar heb meer gevoel nu slechter ga horen. Ik neem maandag weer contact op met KNO-arts.

  • Ik heb hetzelfde probleem, de arts wil me niet doorverwijzen voor een scan. Ik word hier knettergek van, mijn nachtrust is verstoord. Bij mij is het aan 1 kant, m’n linkeroor en de kloppingen gaan gepaard met hartkloppingen en pijn op de borst. Bij jou ook?

 7. ik ben pas gevallen op mijn gezicht, tand door mijn lip en jukbeen kapot. daarna heb ik dus dat ik enorme ruis en kloppend gehoor van mijn hart in mijn rechteroor hoor. ik kan wel goed slapen maar als ik wakker lig is het een irritant gehoor. naar dokter geweest en blijkt een hersenschudding te hebben, hopelijk gaat het over maar heeft het tijd nodig. heeft iemand hier ervaring mee?

 8. BIJ mij is de oorzaak kaakklemmen. Als ik het hoor en dan mijn kaken ontspan gaat het weg.

 9. Beste Allemaal. Ik heb een paar maanden last gehad van dat ik mijn hartslag hoorde suizen in mijn oor. Had het hele dag en nacht door, als het stil was vond ik het echt heel irritant! De dokter zag dat mijn trommelvlies iets teruggetrokken was, verder geen bijzonderheden. Nu zijn we afgelopen week wezen zwemmen in een binnenzwembad en daar was ook een diep bad van 3 meter 80 diep. Ik ben daar heel diep in gegaan en kreeg veel druk op mijn oren! En wat denk u!! S avonds op bed denk ik: wat is het toch stil! Het suizen is helemaal weg! Heb het de hele week al niet meer gehad! Dus misschien het proberen waard om even goed veel druk op die oren te krijgen en helpt het bij u ook! Groeten Willy

 10. nou bij mij is het nog steeds hetzelfde heb het gekregen na de maagverkleining ik denk dat het ermee te maken heeft dat ik zoveel ben afgevallen

  • Ik heb 6 maand geleden ook een maagverkleining laten doen en heb er de week erna last van beginnen krijgen. Heb jij er nog steeds last van. Ik moet binnenkort onder de MRI.

 11. Debby, hoe gaat het nu met jou, heb je er nog last van? ik heb hetzelfde als jij, word er ook mee wakker.

 12. Ik heb sinds ik jong ben af en toe gebons in mijn oor, maar sinds een paar jaar kwam het heviger terug. Ik ben door de huisarts naar De KNO arts verwezen en die stuurde mij naar de anatomie afdeling in Amstelveen waar ik een MRI test moest ondergaan. De uitslag kreeg ik vandaag 13-02-2019 en er blijkt vocht in bepaalde delen van mijn hersens te zijn en dat kan weer op iets anders duiden. Ik blijf er rustig onder en wacht het onderzoek af. Mijn advies blijf niet ermee lopen en blijf vragen stellen om tot het eindelijke resultaat te komen. Succes!

 13. Ik heb sinds een maand een enorme druk in mijn rechteroor. Niet verkouden… KNO arts geweest… geen enkele aanwijzing dat het een oorprobleem is… nu sinds een week komen er nog meer klachten bij zoals… continu mijn hart horen kloppen in mijn oor waar al druk op zit… pijn rechts achterkant hoofd… pijn net onder rechts kaakbeen… ik kan er niet meer tegen en weet niet welke dokter me zou kunnen helpen…

  • Hoi Vanessa, weet je inmiddels meer? Ik heb (wat lijkt) soortgelijke klachten en weet het ook even niet meer.

 14. Mensenmina. Wat een ervaring. Heel erg dank en goed dat je erachter bent gekomen! Stel je eens voor dat die oorstofzuiger niet bestond. Gillend gek wegens een stukje wc papier.

 15. ik heb sinds maanden last van kloppen in mijn oren gelijk met mijn polsslag ben al bij de kno arts geweest maar die kan niets doen neus druppels gekregen helpt ook niet ik heb vorig jaar april 2017 een maag verkleining gehad zou dat er mee kunnen te maken hebben

  • Ik heb in 2017 een maag verkleining gehad en heb dit ook sinds enkele maanden

 16. Bedankt voor het schrijven van je ervaringen. Ik heb zelf last van gebons in mijn rechteroor. Het loopt gelijk met mijn hartslag. Slapen lukt alleen met tv of radio aan. Ik zal beginnen met mijn oren eens te laten uitspuiten. Dan maar verder kijken.

  • Mijn huisarts heeft me pillen gegeven om mijn bloeddruk te verlagen. Maar die valt best mee. Neem ze nog niet. Bij mij begint het gebonk vaak bij het wakker worden. Maar soms ook gelijk als ik in bed lig. Ben benieuwd hoe het met jou verder gaat.

  • Wees voorzichtig met oren uitspuiten. Dit kan juist ook tinnitus veroorzaken, zo verzekerde mij een audioloog van Pento in Utrecht. Beter is een verstopt oor te laten reinigen bij de KNO arts.

 17. Ik wil een ervaring met jullie delen die wellicht anderen kunnen helpen met het diagnosticeren van hun eigen oor probleem. Ik ben sinds jongs af aan doof aan het linkeroor. Dus heb maar 1 goed werkend rechteroor. De problemen die ik hieronder beschrijf hebben betrekking op dat goede rechteroor. Na een vakantie in Portugal met zwem plezier in de zee terug in Nederland. Normaal duik ik nooit maar deze vakantie met de kids is er plots toch water in mijn rechteroor gegaan. Echter het klaren lukte niet meer en ik hoorde continu een nasale klank alsof ik onder water leefde. Continu geeuwen en maar hopen dat het oor open sprong. Helaas na twee weken nog geen resultaat. Sommige momenten lage geluiden (langsrijdende vrachtwagen) heel hard horen ook als er meerdere mensen in een kamer praten dan kon ik niet eens een persoon goed verstaan. Dit kostte mij mijn concentratie en mijn levenslust ging zienderogen achteruit. ik kon niet meer sporten kreeg last van kaak pijn en hoofdpijn van het stigmatisch geeuwen en klaren. Ik wilde alleen maar slapen door de continue nasale klank. Naar de huisarts. Huisarts assistent kijkt in het oor en constateert oorsmeer en een bolstaand trommelvlies? en spuit het oor uit desondanks toch uit met koud water! Fout#. Er komt wel wat oorsmeer troep uit en ik denk alles is weer ok en hoorde ik kort even weer verre en dichte omgevingsgeluiden. Na 1 dag na uitspuiten weer plop dicht en de nasale klank! Echter deze keer trekken aan de oorlel naar buiten toe hoorde ik wel ok. Dus oorlel trekken ; plop; goed gehoor; en na loslaten; plopt het oor weer dicht en ben ik terug bij af; nasale klank en beperkt gehoor. Om gek van te worden. Ondertussen internet af gezocht wat dit nou kan zijn en alle doemverhalen gelezen. Dit keer om een spoedverwijzing naar de kno arts gevraagd bij de huisarts. Na veel wikken en wegen gekregen. Ondertussen werd ik gek van het getrek en geplop in mijn oor! Eerste hulp AMC dan maar. Huisarts daar constateert een geïnfecteerde/geïrriteerd buitengehoorgang en evt pusvorming bij het trommelvlies (logisch gevolg als gevolg van veelvuldig met mijn wijsvinger in mijn oor geweest en met mijn duim vanachter de oorschelp de gehoorgang vrij willen maken. Hierdoor was de gehoorgang geïrriteerd geraakt. Medicatie neusspray en oordruppels met azijn voorgeschreven. Advies paar dagen druppelen vervolgens weer uitspuiten. Thuis aangekomen gaat het open ploppen en dichtploppen nog steeds door! Volgende dag OLVG KNO poli gebeld om mijn spoedafspraak gevolg te geven. gebeld dat ik het niet meer uithoudt! Gelukkig kon ik de dag zelf gezien worden. Op naar de poli. Arts roept mij naar binnen en laat mij plaats nemen op de ronddraaiende stoel. Hij kijkt erin met licht en besluit met dunne pipet en ‘oorstofzuiger’ het oor eerst schoon te maken. En wat komt er tot mijn grote verbazing uit? Een stukje wit toiletpapier (1cm) doordrenkt in azijnzuur medicatie! En dan krijgt alles een plekje… Eureka! Het stukje toiletpapier is er maanden eerder denk ik door mijzelf ingekomen doordat ik na een douche mijn binnenoor heb willen schoon/droogmaken met een stukje rondgedraaid stukje toiletpapier. Achteraf gezien sowieso stom om dat te doen! En nu leunde het stukje toiletpapier tegen het trommelvlies aan waardoor het trommelvlies de trillingen niet goed meer opving omdat deze gedempt worden door het nu vochtige stukje toiletpapier! Nog een aanwijzing; al sinds een paar maanden als ik ging slapen op mijn goede oor plopte het oor altijd dicht, en omdat ik naast mijn snurkende vrouw sliep vondt ik dat nooit erg! Echter de volgende morgen als ik wakker werd zat het oor nog steeds dicht en het eerste wat ik deed was aan de oorlel trekken en het oor beetje wakker schudden! Daarna had ik weer goed gehoor gedurende de hele dag! Wat ik dus in feite deed was het stukje toiletpapier lostrekken van het trommelvlies en op de een of andere manier bleef dat gedurende de dag op zo een stand liggen dat het niet in aanraking kwam met het trommelvlies en ik dus goed gehoor had. Echter na de zwemvakantie kwam daar verandering in die stand en plopte het telkens weer terug op het trommelvlies. De KNO arts met zijn lange oorstofzuiger heeft het voor mij dus opgelost. Voor de volledigheid heb ik de azijnzuur medicatie om de gehoorgang infectie te genezen afgemaakt en de neusspray. Mijn lering die ik uit deze ervaring trek. Ga nooit in je oor met wat los kan raken ! Even buitenoor deppen met baddoek is voldoende! Ga direct naar een KNO arts specialist met het juiste gereedschap!. De huisarts heeft met de simpele oorkijker het stukje toiletpapier niet zien zitten! Het werd als vuil afgedaan! En de oor uitspuit apparaat heeft het stukje toiletpapier niet weten te verwijderen omdat het er zelfs voor de oorsmeerprop zat! Ik hoop dat iemand die dit leest er zijn voordeel mee kan doen en ik zijn ellende kan besparen!

  • Dit gaat toch helemaal nergens over. Sorry voor mijn vorige reactie maar ik heb echt zware oorproblemen… en dit gaat over stukje toilet papier tegen zijn snurkende vrouw… ga dan scheiden. Probleem opgelost.

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.