Knopen doorhakken is het principe van besluitvaardig zijn. Besluitvaardigheid betekent twijfels laten varen en beslissingen durven nemen. Knopen doorhakken is goed, want alles wat je nu doet ligt morgen niet meer op je bord.

1. Besluitvaardigheid is lucratief

Besluitvaardige mensen zijn zeker van zichzelf en zeker van hun zaak. Ze zijn in staat om hun twijfels opzij te zetten en vlot – maar desalniettemin weloverwogen – beslissingen te nemen. Besluitvaardige mensen zijn gewild. De meeste mensen geven moeilijke beslissingen namelijk maar al te graag uit handen. Op die manier hoeven ze geen verantwoordelijkheid te dragen. Ze worden echter ook niet beloond als een moeilijk besluit positief uitpakt.

Beslissingen nemen 2: Met twijfel bereik je niets

Iedereen twijfelt weleens bij het nemen van beslissingen. Hoe groter de mogelijke gevolgen van een besluit, des te groter de kans op twijfel. Twijfel is wezenlijk en reëel, maar geenszins nuttig of constructief. Uiteindelijk zul je de beslissing toch moeten nemen. Of je nou wel of niet urenlang twijfelt, de uitkomst (positief dan wel negatief) zal exact hetzelfde zijn. Besef daarom dat twijfel verspilling is van tijd en energie.

Tip 3: Uitstellen is destructief…

Door beslissingen uit te stellen, hoef je ze niet direct onder ogen te komen. Het uitstellen van besluiten brengt echter een heleboel stress met zich mee. Je bent – bewust of onbewust – continu bezig met de te nemen beslissing, en dit kost een heleboel energie. Knopen doorhakken vergt slechts één zwaar en intens moment van kracht, lef en besluitvaardigheid. Uitstelgedrag drukt echter veel langduriger op je schouders en drukt veel zwaarder op je dan één moeilijk moment van resolutie.

Beslissen – Tip 4: Neem het heft in eigen hand

Beslissingen nemen of knopen doorhakken is iets wat je moet leren. Hoe sneller je begint met het opdoen van ervaring, des te beter. Hoe vaker je beslissingen neemt, des te kundiger je wordt. Als iemand vraagt wat jullie zouden kunnen gaan doen, hak dan direct de knoop door. Zeg dat je een leuke plek kent om een hapje te gaan eten en ga ernaartoe. Ben trots op je genomen beslissing, zelfs als de beslissing achteraf tegenvalt. Je zult merken dat het leerzaam maar ook leuk is om zelf beslissingen te nemen.

Heb jij aanvullende tips om adequaat beslissingen te nemen, besluitvaardigheid aan de dag te leggen, twijfels opzij te zetten, uitstelgedrag uit te bannen en besluiteloosheid tot een minimum te beperken? Laat ze achter in een berichtje hieronder!

Uitstelgedrag afleren & lamlendigheid aanpakken – Tips!

Uitstelgedrag en lamlendigheid kunnen je leven behoorlijk verstieren. Of het nu om je werk, persoonlijke leven, school of studie gaat; door alles uit te stellen en dus op het laatste moment te doen, is het resultaat vaak slechter dan wanneer je op tijd met een taak zou zijn begonnen.

Gelukkig kun je uitstelgedrag afleren door de onderstaande tips tegen lamlendigheid op te volgen. Je zult zien dat je meer taken op tijd af hebt, en je uitstelgedrag tot een minimum kunt beperken. Een goede reden lijkt me, om het lezen van dit artikel niet uit te stellen ;)

Uitstelgedrag afleren tip 1: Concrete doelen stellen

Een van de belangrijkste oorzaken van uitstelgedrag en lamlendig zijn is simpelweg geen idee hebben waar je moet beginnen. Om het uitstellen van taken te voorkomen moet je concreet zijn en heldere doelen formuleren. Een taak als ‘gezonder leven’ is veel te vaag. Want wat moet je vandaag doen om dit te bereiken?

Formuleer daarom altijd concrete taken waarmee je het doel kunt bereiken, samen met specifieke tijden en dagen. Bijvoorbeeld: Morgen om 13:00 uur ga ik naar de sportschool. Schrijf deze duidelijke doelen op in je agenda om uitstellen te voorkomen en simpelweg geen reden te hebben voor lamlendigheid.

Uitstelgedrag afleren tip 2: Een goede planning maken

In een onderzoek liet een docent zijn studenten drie verslagen maken in een kwartaal. Normaal gesproken moesten deze allemaal ingeleverd worden aan het einde van het kwartaal, maar hij veranderde dit naar drie deadlines verdeelt over het kwartaal. Te laat inleveren betekende automatisch een onvoldoende.

En wat bleek? 70% van de studenten leverde alles op tijd in, terwijl met één deadline aan het einde van het kwartaal nog niet de helft op tijd was met het inleveren van de verslagen. Daarnaast was de gemiddelde score ook hoger door drie deadlines te hanteren.

Uit dit onderzoek blijkt daarom dat een zorgvuldig geplande verdeling van taken over een bepaalde periode positieve gevolgen heeft voor het eindresultaat en lamlendigheid bovendien vermindert. Ook is de kans groter dat je de taken voltooid. Een goede evenwichtige planning is daarom cruciaal om uitstelgedrag en lamlendig zijn af te leren.

Uitstelgedrag afleren tip 3: Beginnen met de taak

Een lamlendig gevoel wordt vaak veroorzaakt doordat je ergens enorm tegenop ziet. Meestal kost een taak achteraf echter veel minder moeite en tijd dan je vooraf dacht. Uitstellen zorgt er dus bijna altijd voor dat je taken veel te moeilijk en tijdrovend inschat in je hoofd. Begin daarom direct met een taak en stel deze niet uit, want hoe langer je wacht en hoe lamlendiger je wordt, hoe meer je er tegenop gaat zien.

Uit onderzoek blijkt dat taken bijna altijd veel eenvoudiger worden gezien op het moment dat je er enkele minuten mee bezig bent. In veel gevallen zijn de taken zelfs leuk om te doen, ondanks de negatieve houding vooraf. (bron: Scientific American Mind)

Weet jij nog meer goede tips om uitstelgedrag aan te pakken en lamlendigheid te voorkomen? Laat het weten in een reactie!

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.