TSH wordt aangemaakt in de hypofyse (hersenaanhangsel). TSH zorgt er met name voor dat je schildklier hormonen produceert. In geval van een goed functionerende schildklier geldt: hoe hoger je TSH-waarde, des te hoger de concentratie schildklierhormonen in je bloedbaan. TSH wordt daarom ook wel ‘schildklier-stimulerend hormoon’ genoemd. TSH staat daarnaast bekend als:

 • Thyrotropine
 • Thyroïd Stimulating Hormone (TSH)
 • Thyreotrope hormonen
 • Thyreoïdstimulerend hormoon

In dit artikel lees je alles over het verband tussen TSH-waarde & schildklier…

TSH-waarden & schildklier

Zonder TSH zal je schildklier geen schildklierhormonen aan je bloed afdragen. De TSH-waarde van je bloed is dan ook van cruciaal belang voor een goede schildklierwerking. Een overschot aan TSH zorgt er normaliter voor dat de schildklier meer hormonen in de bloedbaan brengt, maar het aflezen van de TSH ter indicatie van schildklierproblemen werkt eigenlijk precies omgekeerd. Als je schildklier te traag werkt, zal je hypofyse meer TSH aanmaken om de traag werkende schildklier aan te sporen. En als je schildklier te snel werkt, ziet de hypofyse minder reden om de schildklier aan te sporen, waardoor de TSH-productie wordt geremd. De TSH-waarde heeft dan ook de volgende betrekking op je schildklier:

Een tekort of overschot aan TSH veroorzaakt dus niet per se een schildklierfunctiestoornis, maar is veeleer een indicator dat de schildklier te traag of te snel werkt.

TSH-waarde te hoog of te laag

TSH behoort tot de belangrijkste waarden voor je schildklier. Als je klachten hebt die wijzen op een schildklierafwijking, dan is het meten van de TSH-waarde dus een logische eerste stap. Als blijkt dat de TSH-waarde van je bloed te hoog of te laag is, dan is dat een duidelijk teken van een verstoorde schildklierfunctionaliteit. De TSH-waarde wordt altijd uitgedrukt in milli-eenheden per liter (mE/l).

 • Te lage TSH-waarde = lager dan 0,4 mE/l
 • TSH-normaalwaarde: tussen 0,4 en 4,0 mE/l
 • Te hoge TSH-waarde = hoger dan 4,0 mE/l

Een TSH-waarde tussen 0,4 en 4,0 wordt door de moderne medische wetenschap als “normaal” beschouwd. Als eens TSH-meting een normale TSH-waarde aangeeft, dan functioneert je schildklier met 99% zekerheid “naar behoren”. Een TSH van 1 wordt veelal als een ideale TSH-waarde beschouwd.

Toch zijn er mensen met schildklierklachten wiens TSH-waarde goed is. In dat geval is doorgaans sprake van een hypofyse-afwijking of schildklierhormoonresistentie. In dat geval is het vrije T4 (FT4) doorgaans aan de lage kant.

Hypofyse-afwijkingen

Normaliter geldt voor de diagnosticering van schildklierproblemen: hoe hoger je TSH-waarde, des te passiever je schildklier; hoe lager je TSH-waarde, des te actiever je schildklier. Omgekeerd wordt de TSH-productie doorgaans geremd bij een hoog gehalte aan schildklierhormonen in je bloed. Daarnaast bestaan er echter ook nog hypofyse-afwijkingen waarbij het tegenovergestelde gebeurt. Als een defecte hypofyse te veel TSH produceert voor een gezonde schildklier, dan stijgt zowel de TSH als de hoeveelheid schildklierhormonen. En als een defecte hypofyse te weinig TSH produceert voor een gezonde schildklier, dan daalt zowel de TSH als de hoeveelheid schildklierhormonen. Een gelijktijdig verhoogde of verlaagde TSH en FT4 duidt dan ook veelal op een hypofyse-afwijking en niet op een primaire schildklierafwijking.

Hypopituïtarisme betekent een verminderde activiteit van de hypofyse die direct tot een tekort aan TSH kan leiden; hypopituïtarisme is meestal het gevolg van een hersentumor in of nabij het hersenaanhangsel of van onvoldoende bloedtoevoer naar deze endocriene klier. Een TSH-producerend hypofyse-adenoom kan juist weer voor een overschot aan TSH zorgen…

Overige schildklierwaarden (naast TSH)

Als je TSH afwijkt van de norm, KAN dat betekenen dat er iets aan je schildklier mankeert. Er zijn echter meer mogelijke oorzaken van een schommelend/fluctuerend TSH, waaronder medicijngebruik, zwangerschap en bepaalde gezondheidsaandoeningen. Hoe dan ook zal er bij een afwijkende TSH-waarde (dus onder de 0,4 mE/l of boven de 4,0 mE/l) meestal aanvullend schildklieronderzoek worden ingesteld. Dit zijn de schildklierwaarden waar in dat geval het vaakst naar wordt gekeken:

 • TSH: 0,4 t/m 4,0 mE/l
 • FT4 (vrij thyroxine): 9,0 t/m 23 pmol/l (voor zwangeren 6,5 t/m 13 pmol/l)
 • FT3 (vrij triiodothyronine): 3,0 t/m 8,0 pmol/l
 • T4/TT4 oftewel ’totaal T4′ (vrij + gebonden): +/- 55 t/m 160 nmol/l
 • T3/TT3 oftewel ’totaal T3′ (vrij + gebonden) +/- 1,0 t/m 3,5 nmol/l
 • FTI (vrij T4 index): 1,8 t/m 5,0 voor vrouwen; 1,3 t/m 4,2 voor mannen
 • TRH (thyreotropinevrijmakend hormoon): 5 miljoen tot 25 miljoen IE/ml
 • Tg (thyreoglobuline): 1,5 t/m 30 pmol/l
 • Hars-T3-opneming (bindingscapaciteit van TBG): 25 t/m 35%
 • rT3 (reverse T3), aan de hand van de T3/rT3-ratio (Free T3 ÷ RT3): > 20
 • Anti-TPO (thyroïd-peroxidase antistoffen): < 60 IE/ml
 • Anti-TSH-r (TSH-receptor antistoffen): minder dan < 1,0 IE/l
 • Anti-Tg (thyreoglobuline antistoffen): < 280 IE/ml
 • RAIU (radioactief jodium-opname): na 6 uur 3 t/m 16%; na 24 uur 8 t/m 25% (bron)

Bovenstaande schildklierwaarden zijn dus waarden waaraan je in het gunstigste geval voldoet. In eerste instantie is bij een afwijkende TSH vooral je FT4 (of totale T4) erg belangrijk. En daarnaast eventueel ook je FT3 (of totale T3) en eventuele schildklierantistoffen (anti-TSH, -TG en -TPO).

TSH bij reeds gediagnosticeerde schildklierpatiënten

Het verhaal hierboven gaat op voor mensen die géén verleden hebben met schildklierklachten en dus géén schildkliermedicijnen gebruiken. TSH is immers een indicator om schildklierproblemen te diagnosticeren. Als je reeds schildklierpatiënt bent en reeds schildkliermedicijnen gebruikt, dan wordt je TSH-waarde logischerwijs beïnvloed door zowel je schildklierafwijking als door je schildkliermedicatie. Als er door zulke factoren aan je TSH-waarde wordt ‘getrokken’, dan kun je er niet langer de conclusies aan verbinden die hierboven worden beschreven.

Het TSH-achtige hormoon HCG

Humaan choriongonadotrofine oftewel hCG, is een hormoon dat wordt aangemaakt tijdens de zwangerschap. Dit hormoon is onmisbaar voor de groei van een ongeboren kindje; zonder hCG kan een zwangerschap geen standhouden. TSH en hCG hebben structureel gezien nogal wat van elkaar weg, waardoor hCG enige affiniteit heeft voor de TSH-receptoren in de schildkliercellen, welke reageren op een tekort of overschot aan TSH. Zodoende kán het voorkomen dat bij een extreem hoge concentratie hCG in de bloedbaan de schildklier wordt gestimuleerd tot hormoonproductie, met een overschot aan schildklierhormonen (hyperthyreoïdie) tot gevolg. Vooral gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap kunnen verlaagde TSH-waarden en verhoogde schildklierhormoonwaarden voorkomen, zelfs met ‘zwangerschapsthyreotoxicose’ tot gevolg. (bron + bron)

Tot slot

Je TSH kan worden gecontroleerd in je bloed; dit kun je bijvoorbeeld laten doen op verzoek van je huisarts of endocrinoloog bij een huisartsen laboratorium. Houd er rekening mee dat TSH net als alle andere hormonen een dagelijkse cyclus doormaakt; je TSH is ’s nachts het hoogst en in de loop van de middag het laagst. Prik TSH (en FT4) daarom altijd héél vroeg op de dag, telkens op dezelfde tijd, bij voorkeur nuchter en liefst nog voordat je je eventuele levothyroxine (Thyrax / Euthyrox) hebt ingenomen. En houd er rekening mee dat de inname van supplementen met biotine oftewel vitamine B8 ervoor kan zorgen dat een bloedwaardebepaling van TSH onbetrouwbaar wordt!

Met Thyrogen® (recombinant humaan TSH oftewel Thyrotropine Alfa) kan de TSH-waarde kunstmatig worden opgehoogd. Voor een optimaal functionerende schildklier moeten je TSH-waarden en schildklierhormonen in evenwicht zijn!

Heb jij last van je schildklier vanwege afwijkende TSH-waarden? Of heb je vragen m.b.t. de TSH-waarde van je bloed? Laat hieronder een reactie achter…

1.312 Reacties

 1. Na een periode van 30 jaar van epileptische aanvallen herkende is bij mij in 2008 Hashimoto vastgesteld en slik ik Thyrax. De aanvallen zijn daarna gestopt.
  Vanwege toenemende vermoeidheidsklachten heb ik mijn huidige dosis verhoogd met 12,5 mg (167,5 mg). Mijn TSH-waarde is nu 0,01 en mijn T4 16,9 wat volgens mijn nieuwe huisarts betekent dat de dosering toch te hoog is vanwege de te lage TSH-waarde.
  Maar ik voel mij hier redelijk bij, dus ik wil niet verlagen en wordt een beetje moe van de discussie. De T4 waarde is zeker niet te hoog en ga ik verlagen dan lever ik ook weer in op energie.
  Wat moet ik doen? Voet bij stuk houden of niet?

 2. goedmiddag,
  vraag over TSH kan beginnend suikerde TSH omhoog gooien.
  Ik heb Hashimoto .
  Vriendelijke groet Margriet

 3. Mijn tsh is nu erg laag nl 0.01.
  Dat is niet goed toch . Ik slik reeds Euthyrax. Heb ook het gevoel dat ik mijn schildklier voel en dit is pijnlijk….

 4. Hallo iedereen,
  In juni van dit jaar heb ik een uitgebreid bloedonderzoek gehad omwille van luchtwegproblemen. Hieruit bleek dat mijn TSH 0.080 stond. T4 en T3 wel normaal. Ik ben doorverwezen naar de endocrinoloog. Ik heb uitgelegd dat ik zwanger probeer te raken voor een 4de keer (vorige keren gingen zeer vlot en probleemloos). De dokter heeft een echo van mijn schildklier gedaan en deze was oké (het is geen Graves). Hij heeft niets opgestart en aangegeven dat ik gewoon verder zwanger mag proberen raken en dat ik in december opnieuw op controle moet komen. Aangezien ik tot hiertoe (na 7 maanden) nog steeds niet zwanger ben, vraag ik mij af of dit kan komen door deze schildklierwaarden. Kan iemand hieromtrent enige duidelijkheid geven?
  Alvast bedankt,
  Alana

  • Hoi Alana, ik weet niet of je nog iets hieraan hebt. Via ICSI zijn mijn partner en ik voor tweede keer nu zwanger. Ik moest mijn schildklier waarde hierop aanpassen. Dit in overleg met specialist. Mijn schildklier is voor mens gezond maar om zwanger te worden werd een waarde van <1,5 aangeraden. Bespreek dit even met je specialist. Mijn huisarts had er nog nooit van gehoord en nagevraagd bij collega’s dit werd bevestigd. Ik ben medicijnen gaan slikken hiervoor.Succes verder

 5. Uitslag vandaag van bloedwaardes FT4 – 24, TSH -0.52 en T3 – 0.8. Huisarts is er vandaag niet dus weet ik niet hoe ik deze waardes moet interpreteren. Heb het laten meten omdat ik weer veel klachten heb, o.a. hartritme stoornissen waarvoor ik inmiddels ook medicijnen slik

 6. Goedemiddag.
  Ik heb mijn bloed laten testen bij de huisarts omdat ik langdurig last heb van een breed scala aan klachten. Ik ben al drager van thalassemie en soms schrijf ik vermoeidheid etc hierop weg echter nu duurt het te lang.
  Mijn huisarts vond alleen mijn Vit D te laat (43) en dus ampullen gekregen maar ik vraag altijd mijn uitslagen op om ze in te zien en zag zelf dat mijn B12 te laag was (140) en de TSH is te hoog (volgens grenswaardes) namelijk 5.2 (FT4 wel 18,3)
  Had een afspraak gemaakt om te bespreken maar deze werd door de huisarts afgebeld omdat TSH zo licht verhoogd is dat hij geeneens herhaling van bloedonderzoek nodig vind en de B12 vond hij ook minimaal en ik kon, als ik perse wilde, tabletjes krijgen. Ik voelde me erg weggezet en heb aangedrongen op doorverwijzing naar internist.
  Ik heb ritmestoornissen, doof gevoel in benen, exrtreme vermoeidheid die niet bij mij past, verward soms, concentratie problemen, koudelijk soms en dan weer heel warm (geen zweten) hoofdpijn, flinker geworden en er niet afkrijgen, doof gevoel in vingertoppen soms, oogwit ziet gelig, enzo enzo. Dit kan toch ondanks minimale verhoging van de TSH nog wel duiden op een probleem in de schildklier?
  Alvast heel erg bedankt voor uw reactie. Groet Gina

  • Hoi Gina je moet een second opinion aanvragen bij een andere arts. Een vriendin van mij die had B12 te laag en dat wimpelden ze ook af, Anderhalf jaar later zat ze onder de blauwe plekken omdat ze elke dag een B12 prik moest krijgen. Blijkbaar was haar B12 zo laag dat gewone pilletjes niet meer helpen. Het is ook levensgevaarlijk als je B12 laag is.

 7. Ik heb een ontstoken schildklier gehad en was blij dat het weer op order was.
  TSH 4.2
  FT4 14.4
  Nu is er na 6 maand ineens
  TSH 6.0H
  FT4 12.8
  Wat houdt dat dan in?
  Kan het weer ontregelt raken of wat is dit?

 8. Mijn Anti TPO as staat op 105. Ik bleek eerder al de diagnose hashimotto te hebben en vorige zomer gestart met LDN. Om de drie maanden bloedafname. Maar dit blijft stijgen ondanks medicatie en gluten en lactosevrij. Vitamine B en D ook telkens bij genomen. Ik sta nu aan 6LDN naltrexone. Zijn er mensen met goede resultaten met deze medicatie? Je mag geen dag over slaan en je mag tot 8 gaan vernam ik maar ik moest het ene jaar nemen van moment ik op 4 stond dat was begin september en de waarden gaan niet naar beneden in tegendeel kerstvakantie 85 en september 77. Zou ik niet al meer resultaten moeten hebben? Ik ben ook vijf kilo bij in laatste drie maanden en vermoeidheid blijft. Zijn er mensen die ervaring hebben met meer licht bloedverlies of moet ik hier de oorzaak elders zoeken? Dank u!

 9. hallo ik wil vragen of deze waarden oke zijn tiroid stimulerend hormoon t 0,67 og 0.27 bg 4.2

 10. Hallo, bedankt voor deze interessante informatie. (Ik blijf speuren naar meer informatie). Geen idee of je nog kan reageren op dit forum, maar ik ga het toch proberen. Het gaat over mijn zoon van 18. Zijn TSH is 93 en FT4 6. We zijn al hele poos met onderzoeken bezig, inmiddels bij een endocrinoloog (eerste afspraak bij huisarts op 12/3/2020 ivm zeer hoge hartslag (altijd boven 110), trillende handen, onrust in z’n lichaam, zweten en warmte niet kwijt kunnen). Aangezien er geen genetische bepaling kan worden vastgesteld, is er geen diagnose (geen duidelijke schildklierziekte). Dus het is “zoeken” naar de juiste medicatie. De arts wil gaan starten met Triac en in een later stadium mogelijk Strumazol erbij. Ook worden onderzoeken bij cardioloog gedaan en een dexascan, zijn botdichtheid is laag. Vanwege Osteoporose in familie, maak ik me zorgen over wat de toekomst brengt. Niet alleen over de botten, maar ook alle andere organen. Ook het tekort aan bepaalde vitamines is erg onduidelijk. Moet ik zelf vragen om onderzoek daarnaar? Ik vroeg de arts laatst wel of vitamine D nodig is vanwege zijn botten, toen zei hij wel dat het verstandig is. Maar zelf komt hij er niet mee. Daarom vraag ik me af komt mijn zoon nog meer tekort, waardoor hij straks op latere leeftijd allemaal klachten krijgt?
  De arts wil eerst wachten op alle uitslagen (cardioloog 5/1/2021!) voordat hij medicatie wil starten. We zijn dan bijna een jaar verder. De arts zegt dat hij vermoedt dat mijn zoon dit al z’n hele leven heeft (haalt hij uit informatie uit het verleden) en dat hij daarom geen urgent geval is. Ik maak me daarentegen wel zorgen en dat spreek ik ook uit, maar heb toch het gevoel dat je aan de zijlijn staat en heel veel geduld moet hebben…..

  • Dag Barbara. Ik ben ook op zoek naar meer medische info en ik kan je wel een aantal Youtubekanalen aanbevelen (mss vind je daar iets). Dr Bergman, Dr Berg en Dr Mark Hyman. Hopelijk vind je daar iets wat jouw zoon verder kan helpen!

  • Hai

   Ik weet niet wat er ondertussen bekend is geworden uit de onderzoeken. Als je het hebt over osteoporose dan kun je eens hier kijken: vitamine D en K2. Want D zorgt voor meer beschikbaarheid van calcium maar k2 zorgt ervoor dat je het daadwerkelijk opslaat waar je het wil hebben: in de botten ipv in de bloedvaten bijvoorbeeld. https://www.orthokennis.nl/artikelen/vitamine-d-en-k2

 11. Hallo allemaal, Sinds een jaar (voor zover ik weet) in mijn TSH waarde al te hoog. De huisarts wilde gedurende het jaar aankijken hoe dit zich ging ontwikkelen. Vorig jaar maart was TSH 7,38 en vrij t4 11. In Juli ongeveer vergelijkbaar maar in December was deze weer gezakt naar TSH 4,88 en T4 10. Nu ben ik net weer geprikt en zijn de waarden TSH 7,67 en vrije T4 10. De huisarts wil nu toch wel echt dat ik ga starten met 75 mg Thyrax. Zelf vind ik de daling in December zo apart (kan ook aan mijn toen wat bewustere eetpatroon gelegen hebben) en daarnaast val ik alleen maar af, wat niet bij een trage werking hoort. Verder herken ik wel symptomen die bij trage schildklier horen. Is voor start thyrax een aanvullend onderzoek nodig naar de schildklier, of raadzaam gelijk te starten? en ook de t2, t3 en t1 laten testen? Is het ook raadzaam om op Jodium te prikken? De vitamine D en B12 zijn binnen de gestelde marges maar die supplementeer in dan ook anders zijn ze standaard te laag. Daarnaast ben ik benieuwd naar de impact van Thyrax, mocht iemand iets willen delen hierover… graag! Dank jullie wel voor eventuele reacties. Groetjes Eva

 12. Goedemiddag, Ik slik al sinds 1981 thoraxen/levothyroxine. Dit na een operatie ivm goedaardige gezwelletjes in de schildklier. Na een Lange periode van instellen slikte ik al jaren dezelfde dosering. Omdat ik al een lange tijd Gewrichtsklachten had, vermoeid was hebben we de dosis met 0,0125 verlaagd. Onlangs mijn tsh en t4 laten prikken, nu Is de tsh gezakt naar 0,12. T4is 19. De huisarts wil nog even afwachten of mijn lijf Dit gaat oplossen. Daar Ben ik t ook wel mee eens maar vraag me nu toch af of dit kwaad kan. Met name TSH. Ik voel me niet slecht, heb iets vaker last van dat mijn hart eventjes op hol slaat/overslaat. Verder niets.

 13. Beste Paul, Na 16 jaar euthyrox te hebben geslikt en elke keer weer verhoging van medicijnen te krijgen, ben ik ruim 3 weken geleden helemaal gestopt met medicatie. Ik ben overgestapt op specifiek dieet van Anthony Williams met bijna alleen maar groenten en fruit en veel sap van bleekselderij, daarnaast slik ik wat supplementen (vitamine B12, vitamine C etc.). Zijn er meer mensen die via voeding proberen een traag werkende schildklier weer aan de praat te krijgen? Net heb ik een bloedtest gehad en helaas was mijn TSH 52 en mijn t4 7.1. Volgens orthomoleculair deskundige zijn 3 weken gewoon nog te kort om resultaat te kunnen zien. Wat is jouw mening hierover?
  Ik ben echt heel benieuwd en ook naar de reacties van anderen, groetjes, Veronique

 14. Hallo, Normaal gesproken reageer ik niet op fora maar ik heb toch iets wat ik me afvraag. In 2013 werd bij mij een trage schildklier vastgesteld en ik had erg veel last van overmatig zweten. Destijds was ik aan de anticonceptiepil en toen ik deze niet meer innam ging het zweten weg. Toen heb ik jaren geen pil gebruikt maar ik moest vanwege klachten toch weer aan de pil. Het zweten begon al snel weer. Ik heb de pil een jaar geslikt en nu ben ik 4,5 maand gestopt en zweet ik nog erg. Mijn TSH is 0,19 en FT4 is 23,8. Ik zat eerst op 88 mg en de huisarts heeft mijn dosering verlaagd naar 75 mg. Merk geen verschil en moet 30 juli weer prikken. Mijn vitamine D is wel te laag maar dat heb ik al jaren. Komt het vaker voor dat je door hormonale anticonceptie uit balans kan raken? Heeft u advies? Alvast bedankt

  • Ik ben 25 jaar schildklier patient de graves radio actief jodium .nu het laatste jaar om de 6 weken andere waardenu 6.7 tsh en 16.1 t4 6 weken geleden 2 tsh.de arts belt mij vm .moet ik nu minderen met medicatie.wil hier op voorbereid zijn als zij mij belt.
   Groet Sandra

 15. Hoi Paul, Mijn vrouw heeft al 10 jaar een vertraagde schildklier (na 1e zwangerschap) en gebruikte eerst Thyrax, vervolgens Euthyrox en nu sinds enkele weken Thyreoidum. In al die 10 jaar heeft ze zich niet echt meer ‘de oude’ gevoeld. Haar waarden net voor de overstap naar thyreoidum waren TSH 1,73 – TT3 1,8 – FT4 21,9. Ze heeft ook al heel lang last van migraine en nu lezen we veel over de hypothalamus.. die met zowel migraine (direct) als met de schildklier (indirect) in verband wordt gebracht… Haar klachten zijn: het lukt niet om af te vallen, gloeiende handen en voeten en soms ook haar hoofd, door sporten ontstaat inspanningsmigraine van 2-3 dagen (mogelijke oorzaak oververhitting). Ik bedoel te zeggen er zijn typische klachten die bij hypothyreoïdie horen, maar er zijn ook klachten die precies tegenovergesteld zijn. Zou het kunnen zijn dat ondanks dat haar waarden binnen de normen zijn (agv hormoongebruik) er toch iets aan de hand is met de hypothalamus? En zo ja, wat adviseer je?

 16. Hallo Paul. Ik heb al maanden elke dag last van wee misselijk gevoel in de maag.mijn tsh is 0.01. De rest is oké. Heb al veel medicijnen en dingen geprobeerd maar niks help voor de misselijkheid wee gevoel in maag. Zou de klacht dan toch van die tsh kunnen komen. Ik slik dus hier geen medicijnen voor. En schommelt deze waarde ook over de dag of is dit vast. Ben beetje waanhoop na bij met dat misselijk zijn. Vriendelijke dank vast pita. Mijn tsh is 0.01.

  • Beste Pita, Ik heb een vergelijkbaar verhaal als jou met vergelijkbare waarden. Is er bij jou al meer bekend? Groeten Corine

 17. Hallo Paul. Ik heb met veel interesse je artikel maar ook een groot deel van de vragen en reacties gelezen. Nadat ik al jaren met vage klachten bij mijn huisarts loop (terwijl ik dus achteraf een TSH 8 had met FT4 14) ben ik naar een overgangsconsulente gegaan omdat mijn klachten toch steeds meer verergerden. Na een algeheel bloedonderzoek kwam eruit dat mijn TSH nu 17 is en FT4 op 11 staat. Ofwel mijn schildklier functioneert niet goed. ik heb half juni ook een afspraak bij een endocrinoloog omdat ik mijn huisarts niet meer vertrouw dat er op een juiste manier zal worden omgegaan met mij en mijn klachten. Ik lees van alles over het reguliere gebruik van de verschillende medicijnen. Echter lees ik heel weinig over het gebruik van Jodium. Wat is jouw visie op het gebruik van Jodium? 1. versnelt het werkelijk de schildklier? 2. als ik nu jodium zou gaan gebruiken zou de endocrinoloog dan verkeerde waardes aantreffen in het bloed? 3. kan het kwaad om jodium te gaan gebruiken? Want ik lees er heel uiteenlopende reacties over. Maar in het feit dat ik te weinig jodium binnenkrijg via mijn voeding herken ik me wel, zeker gezien het feit dat ik geen Jozo Zout gebruik en nagenoeg geen brood eet omdat ik al een aantal jaren te zwaar ben.

  • Je moet alleen jodium gebruiken als er daadwerkelijk een klinisch jodiumtekort is vastgesteld via urinetests. Zo niet, dan kan jodium averechts werken, zéér schadelijk zijn en héél kwalijk uitpakken als je te kampen hebt met schildklierproblemen. Zie eventueel ook (de reacties onder) dit artikel:

 18. Ik slik al 10 jaar medicatie voor een vertraagde schildklier. Vorig jaar voelde ik mij niet goed en bleek ik een TSH te hebben van 0,04 na opnieuw instellen zit ik nu een half jaar later op een TSH van 0,06… en een T4 van 23… Ik voel me nog steeds moe en misselijk de medicatie maar weer om laag… Als ik zo de artikelen lees dan vraag ik me af hoe ernstig is het om bijna een jaar rond te lopen met zulke waarden?

  • Na veel te lang te hebben gewacht, toch maar weer bloed laten prikken… best geschrokken overigens… mijn tsh zit op 93 en FT4 op 5.4. 2 jaar geleden op 13 en 11.6, maar toen reageerde ik ontzettend slecht op thyrax, dus daar ben ik toen mee gestopt. Niet zo handig misschien, maar ik voelde me beter zonder medicatie. Nu kom ik er niet onderuit… hopelijk gaat het deze keer beter. Ik vraag me wel af of het gevolgen zou kunnen hebben dat het al zo lang deze waardes is…

 19. Jaren geleden, ziekte van Graves, radioactief jood gekregen. Neem Momenteel l-thyroxine 125 Mg/d. Vrije T4: 17,8 / vrije T3: 3,99/ Tsh: 0,09/ anti-thyroglobuline As:21,1. Zijn dit goede waarden? Voel me niet goed… vooral erg vermoeid. Ben ook al een tijd vitamine D aan ’t nemen. Dank voor uw antwoord. Gr. Katia

 20. Ik ben een man van 78 jaar. Er is gemeten dat mijn TSH 52,2 is en FT4 is 5,3. Dit lijkt me behoorlijk afwijkend. Er staan geen eenheden bij. Zou er sprake kunnen zijn van andere meet-eenheden ? Volgens de onderzoeker is er bij mij sprake van langzaam werkende schildklier.

 21. Heeft het medicijn Tamoxifen invloed op je schildklier waardes/werking?, ik ben bekend met een traag werkende schildklier en slik hiervoor Thyrax. Bij mijn laatste bloedonderzoek echter vond ik mijn TSH van 1,30 naar 3,68 behoorlijk gestegen (met klachten). Het valt binnen de norm, dat weet ik wel, maar gezien de klachten dacht ik misschien heeft die Tamoxifen daar ook invloed op?

 22. Waarden van mijn schildklier bij een bloedanalyse van begin deze maand maart 2019: FT4 = 13,1 pmol/L en TSH = 4,18. Ik ben Hashimoto patiënt. Mijn waarden in september 2018 waren: FT4 = 13,8 pmol/L en TSH 2,33. Is de werking van mijn schildklier nu verbeterd in vergelijking met de bloedanalyse van september 2018?

 23. Ik heb bloed laten prikken en nu kwam er een waarde TSH mE 7.2 uit. is deze waarde te hoog? herken wel veel klachten van een trage schildklier. en de vrij vrij T4 11.5, is deze wel goed? groetjes blackwidow

  • Je TSH is veel te hoog en je FT4 nét niet te laag. Zie ook het artikel hierboven.

 24. Beste Paul, Nadat ik sinds oktober allerlei klachten (oververmoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, benauwd gevoel in keel, moeite met slikken) heb gekregen, en i.v.m. een fertiliteitstraject ook al eens te horen had gekregen dat mij TSH-waarde iets te hoog was voor een optimale vruchtbaarheid, heb ik opnieuw bloedonderzoeken gehad, o.a. op TSH, T3 en T4. Ook heb ik een tekort aan vitamine D. De waarden die zijn gemeten: TSH 28-12-18: 3,2… T3 16-01-19: 1,21… T4 16-01-19: 12,7… De huisarts vond zelf de T3 te laag en de andere waarden normaal. In mijn hals voelt hij wel iets verdikking aan de rechterzijde maar niet veel. Mijn vraag is nu: zijn deze waarden aanleiding voor meer onderzoek (doorverwijzing internist/endocrinoloog) naar de werking van mijn schildklier? Ik heb nog een echo van de schildklier gepland staan binnenkort. Alvast bedankt voor je reactie.

  • Ik heb een FT4 van 16 en een TSH van 0.03. De huisdokter zegt er beter niets aan doen want bij verlaging van thyrax kom ik waarschijnlijk in gewicht aan. Ben nu ook al zo’n 10 kilo te zwaar. Slik al 15 jaar thyrax. Maar een TSH van 0.03 is dat niet gevaarlijk?

 25. Een vraag over mijn TSH deze is 6.8 de vrije T4 is 14.3. Drie maanden terug was de TSH 5 en vrije T4 15. Omdat ik niet moe ben is het advies van de huisarts om over een half jaar het bloed weer te laten onderzoeken en nu dus eerst niks te doen. Wel heb ik veel last van buikpijn, geen obstipatie. Kan dit ook komen door een afwijkende TSH? Verder was het bloedonderzoek goed, geen ontstekingen, nier en leverwaardes goed. Wat is uw mening in deze? Groet, Eke

  • Hallo Eke, mijn waardes zijn bijna hetzelfde als bij jou! Nu moet ik aankomende week naar de huisarts, maar ik wil echt geen verhoging van mijn medicatie (denk ik), ik slik nu al 0,162.5MG Thyrax. Op zich voel ik mij wel goed, al weet ik dat niet zeker, omdat ik gewoon maar doorga…

 26. Hoi Paul, Net weer laten controleren. T4 18.8 TSH 1.7 zijn dit normale waarden? Ik gebruik Euthyrox 0,125. Zelfde doorgaan of verminderen? 1 jaar geleden nog T4 24 TSH 1.5. Groetjes John (56 jaar)

 27. Ik ben een man van 77 jaar, al gedurende 15 jaar heb ik last van een te traag werkende schildklier. Indertijd ben ik ingesteld met Euthyrox 125 en dat slik ik dagelijks. De laatste tijd ben ik doodmoe en het lijkt wel een herhaling van 15 jaar geleden toen de kwaal werd ontdekt. Recent bloedonderzoek gaf een TSH waarde aan van 0.22 terwijl het laboratorium een onderwaarde van 0.35 en een bovenwaarde van 5.00 aangeeft. Kan de lage waarde de oorzaak van mijn vermoeidheid zijn?

 28. Beste Paul, Sinds maart 2018 slik ik Euthyrox omdat mijn TSH/FT4 waarden 15/14 waren. Bij 75 microgram Euthyrox waren ze 6/17 geworden. Maar bij 100 microgram sloegen ze ineens door naar 0.3/23 en na nog 6 weken gebruik zelfs 0.05/22. Stapje terug naar 88 microgram Euthyrox leverde 0.02/20 op. Is een dermate lage TSH als gevolg van Euthyrox iets om me zorgen over te maken en me naar een specialist zou moeten laten doorverwijzen? Of is dit normaal “instel-gedoe” en komt het wel goed via de huisarts?

 29. Beste Paul, Ik ben nu 8 weken zwanger en slik 150mcg Euthyrox. Mijn bloedwaardes had ik vandaag binnen: TSH 0,040, T3 1,900, Ft4 36,200 en TPO 15. Volgens mij slik ik dus nu te veel Euthyrox. kunnen deze waardes kwaad? Naar hoeveel Euthyrox zal ik terug moeten 137 mcg? Moet ik de medicatie langzaam afbouwen of meteen naar 125 mcg? Of op 150 blijven in verband met mijn prille zwangerschap? Wat is u advies?

 30. Beste Paul, Begin maart 2018 bleek mijn TSH/FT4 15/14 te zijn. Na opbouwen Euthyrox 25 en 50 bleek het 20/14 te zijn geworden. Na Euthyrox 75 en 100 gingen de waarden eerst wel de goede kant op. Namelijk 6/17 maar daarna sloegen de waarden opeens door en werd het 0.05/22. Een stapje terug naar Euthyrox 88 leverde 0.02/20 op. Daarom nu Euthyrox 75. Kan zo’n extreem lage TSH kwaad? Tot nu toe ben ik uitsluitend door huisarts begeleid is het zinvol om naar een specialist te gaan? Of maak ik me onnodig zorgen en is dit normaal voor de instelfase?

 31. Hallo, Na behandeling van Graves jaren terug met een radioactieve slok heb ik inmiddels een te traag werkende schildklier en ben ik bezig juist ingesteld te worden. Gek genoeg zijn mijn klachten vergelijkbaar met toen mijn schildklier te snel werkte (hartkloppingen, snel erg warm, gejaagd gevoel, prikkelbaar, concentratie problemen) ik heb geen gewichtstoename en ben nooit moe. Mijn huidige waarden zijn TSH 10,17 en FT4 17, en ben net opgehoogd naar 100mcgr levothyroxine. Het gaat erg tegen mijn gevoel meer om meer medicijnen te nemen gezien het feit dat ik me al zo gejaagd voel, echter (helemaal gezien mijn kinderwens in de nabije toekomst) zegt de dokter dat mijn TSH omlaag moet. Sinds een paar weken heb ik een strak gevoel in mijn keel en het idee dat mijn schildklier wellicht is vergroot. De dokter heeft dit verder niet onderzocht maar gaf aan dat dit inderdaad kan en verder geen kwaad kan. Wat te doen? Meer medicijnen slikken tegen mijn gevoel in? Zijn waarden leidend of hoe ik me voel? Overstappen op een ander medicijn? (gebruik nu Teva) Mogelijk struma laten onderzoeken? Niks doen? Zoals je ziet veel vragen waar ik mee zit, hartelijk dank alvast.

 32. Hoi vorig jaar tsh 2.0, nu 1.4 en vrij T4 14. Is dat oké? Geen ervaring mee, wel erfelijk belast…

 33. beste Paul, Ik heb een vraag over mijn TSH/T4 waarden in combinatie met mijn medicatie 62,5 mg Teva Levothyroxine. TSH is 1.3 en T4 13.8. Ik voel mij nog steeds vermoeid, en weinig energiek. Zou het mogelijk zijn om nog een keer 12,5 mg te verhogen met de medicatie, met als doel om me wat beter te gaan voelen? Of heb je een ander advies?

 34. Hallo Paul, Mijn zoontje met downsyndroom is vorige week getest op schildklierwerking. Er kwam een uitslag uit van 9.06 tsh en ft4 14. Kinderarts zegt nu niet direct hier iets mee te willen doen maar over 3 maanden weer te controleren omdat de ene waarde wel goed is en het tijdelijk kan zijn. Zelf zit die mij niet helemaal lekker, moet ik mij zorgen maken?

 35. Hoi Paul, Ten eerste bedankt voor je uitgebreide artikel. Drie weken geleden heb ik mijn bloed laten prikken omdat ik last had van vermoeidheid. Mijn TSH stond toen op 4,6 en mijn FT4 op 19,9. De huisarts zei dat dit gewoon goede waarden waren. Zeker omdat de FT4 binnen de marges was. Dan was de TSH volgens haar geen probleem. Aangezien wij een kinderwens hebben en ik vorig jaar een miskraam gehad heb wilde ik toch de verhoogde TSH waarde wat beter onder de loep nemen. Zeker omdat ik in een folder van het Amstelland ziekenhuis geleden had dat idealiter de TSH als je probeert zwager te worden 1 is en in ieder geval niet boven de 2,5. Ook las ik dat een hoge TSH waarde miskramen kan veroorzaken. Dit wil ik natuurlijk het liefst voorkomen en aangezien we nu ook alweer een tijd bezig zijn met zwanger worden zat dit me niet lekker. Mijn gynaecoloog snapte mijn bezorgdheid en liet me opnieuw bloedprikken. Afgelopen woensdag (dus 2,5 week na de eerste keer bloedprikken) heb ik dat gedaan. Nu kreeg ik daar vandaag de uitslag van en mijn TSH was 3,5 en FT4 14,9. Volgens haar dus geen reden tot bezorgdheid. Ze wilde eventueel over drie maanden nog wel een keer bloed laten prikken om te kijken of jij dan nog “goed” is of er verhoogd. De eerste keer was ik nuchter tijdens het prikken omdat ze toen ook op glucose geprikt hebben. De tweede keer had ik mijn supplementen (B12, D3, Omega 3 en folaat) en mijn ontbijt al op. Er was me ook niet gezegd dat ik beter nuchter had kunnen prikken. Nu ben ik er nog niet echt gerust op. Ten eerste omdat het dus in zo’n korte tijd best een groot verschil is (kan dit ook te maken hebben met het nuchter en niet nuchter prikken?) en ten tweede omdat ik van twee verschillende ziekenhuizen verschillende boven-waardes voor de TSH in verband met een kinderwens te horen/lezen krijg. Het is natuurlijk niet zo dat ik perse aan de medicatie wil, maar we willen toch wel graag binnenkort een gezond kindje op de wereld kunnen zetten. Wat is jouw visie op dit verhaal en zijn er eventueel andere zaken die ik kan doen om de TSH waarde wat te laten dalen en stabieler te houden? Mijn B12 was trouwens goed/iets verhoogd (590) maar ik heb inmiddels mijn dosering omlaag gebracht (ik ben veganist en slik dit dus bij).

 36. Hoi Paul, Ten eerste bedankt voor je uitgebreide uitleg. Drie weken geleden kwam ik bij de huisarts omdat ik vermoeidheidsklachten heb. Ze heeft me toen bloed laten prikken. Alle waardes waren erg netjes alleen mijn TSH was iets verhoogd (4,6) maar omdat mijn FT4 goed was (19,9) deed ze daar verder niets mee. Nu heb ik een jaar geleden een miskraam gehad en ben ik sindsdien nog niet zwanger geworden. In een online folder van het Amstelland ziekenhuis las ik dat de TSH bij een kinderwens eigenlijk het liefst 1 is een zeker niet boven de 2,5 komt. Daarom heb ik mijn gynaecoloog ingeschakeld en ze begreep mijn bezorgdheid. Afgelopen woensdag heeft ze me opnieuw bloed laten prikken (2,5 week na de eerste keer) en vandaag belde ze met de uitslag. Mijn TSH was gedaald naar 3,5 en de FT4 naar 14,9. Prima waardes aldus haar. En ook met onze kinderwens kon dit geen problemen opleveren. Ze wilde als het tegen die tijd nog niet gelukt was om zwanger te worden eventueel over drie maanden nog eens prikken om te kijken hoe het er dan voor stond. Nu heb ik de eerste keer nuchter geprikt omdat toen ook de glucose erbij zat en de tweede keer had ik mijn supplementen (B12, D3, folaat en omega 3) en ontbijt al op. (Ik neem B12 omdat ik veganist ben). Er is me de tweede keer ook niet gezegd dat ik het beste nuchter kon zijn voor het bloedprikken. Het tijdstip van prikken was wel rond dezelfde tijd. Nu ben ik nog niet echt gerustgesteld door deze uitslag. Ten eerste omdat het op zo’n relatief korte periode een redelijk groot verschil is (kan dit komen door het verschil tussen nuchter en niet nuchter prikken) en ten tweede omdat er dus bij twee verschillende ziekenhuizen verschillende boven-waardes aangehouden worden in verband met een kinderwens. Kun jij me hier misschien meer over vertellen? Nu wil ik natuurlijk ook niet meteen dat ze me met zo’n schommelende waardes meteen vol gaan pompoen met medicijnen als dat niet nodig is. Zijn er misschien nog andere dingen die ik kan doen om mijn TSH wat omlaag te brengen en hem wat stabieler te laten zijn? Ik hoop dat jij me wat wijzer kunt maken want op dit moment weet ik niet zo goed waar ik aan toe ben en wat ik ervan moet vinden.

 37. Hoi Paul, mijn zoon van 13 heeft nu al 2 jaar de ziekte van Graves en sinds 1 jaar zijn zijn waarden vrij constant gebleven. De laatste meeting was TSH 1.1, FT4 16.0, FT3 6.4. Hij gebruikt nu om de dag 1.25mg Strumazol. De waarden zijn normaal, maar hij is nog altijd erg vermoeiend, ook heeft hij een kort lontje en nergens zin in. Zijn dit nog tekenen dat zijn ziekte niet onder controle is ondanks de waarden normaal zijn?

  • Hallo, na vage klachten voor t eerst bloed laten prikken T4 is 13, TSH 11.2. Huisarts zegt niets aan de hand over 6 maanden weer prikken. Klopt dit, ik ben een leek maar voel me echt belabberd op het moment.

  • Als je TSH bijna 3x zo hoog is als de opperste grenswaarde lijkt me dat niet bepaald oké…

 38. Hoi, Sinds de overstap van Euthyrox maar Thyrax en later Tirosint blijft mijn TSH tussen de 7 en 10 zien bij een T4 van 16. Ik voel me verder best prima maar zodra mijn T4 boven de 16 uitkomt krijg ik hyperklachten dus ophogen lukt niet! Ik heb altijd ook met een normale TSH klachten gehad en ik voel me het best bij een t4 van 13, maar dan wordt de TSH nog trager. Klachten boven de T4 16 ongeacht welke TSH dan ook, tintelingen van nek tot hoofd, oorsuizen, extreme honger met suikerdips, duizelig en licht in het hoofd, spierzwakte, gevoel van burn-out bij T4 boven de 20. Mijn vitamine D zit nu op 87, vitamine B12 is 327 (deze wordt binnenkort uitgebreid gecheckt) en mijn T3 zit gemiddeld op 1.7 (1.3 – 3.1). Weet iemand hoe het kan dat de TSH zo traag is juist door aber hormoon? Terug naar Euthyox is geen optie want dan heb ik Heel veel spierklachten. Alvast bedankt!

 39. Na het verwijderen 3 maanden geleden van mijn gehele schildklier is mijn TSH waarde nu 21.9, en T4 13, ik wil graag weten of ik nu wel of niet gewoon mag gaan hardlopen, want de ene arts zegt van wel, de andere zegt van niet. Alvast mijn dank voor de eventuele bruikbare reacties!

 40. Sinds enkele weken weet ik dat ik een subklinische hyperthyreoïdie heb. TSH: <0.01, FT4: 14, T4: 2,0, as-TSH rec. negatief. Ik heb een echo en schildklierscan laten maken en er is een nodus gevonden van 5 mm (en enkele kleine knobbeltjes). De endocrinoloog denkt dat de nodus de schildklierfunctie als het ware overgenomen heeft, vandaar mijn lage (niet meetbare) TSH. Mijn TSH is overigens al minimaal 7 jaar (vanaf de eerste meting) te laag/niet meetbaar (<0.01), maar de huisarts heeft het blijkbaar nooit nodig gevonden mij eerder door te verwijzen. Mijn overige bloedwaarden waren immers altijd goed. Alleen een ietsjes verhoogd cholesterol. De endocrinoloog adviseert mij een radiologie jodiumslok te ondergaan. Aangezien ik geen ernstige klachten heb, alleen slecht slapen, twijfel ik sterk of ik zijn advies op zal volgen. Wat denkt u, behandelen of nog even aanzien?

 41. Hoi Paul, ik heb een vraag. Ik ben al 13 jaar Graves patiënt. Ik slik nu al 3 jaar geen medicijnen meer omdat ik door middel van een zeer streng dieet mijn waardes op orde wist te houden. Nu ben ik een aantal maanden geleden getrouwd en heb daarna door vakantie e.d mijn dieet behoorlijk aan de wilgen gehangen en nu is het dus weer mis. Mijn TSH is 0,0080 en mijn FT4 is 17… Normaal is FT4 17 prima voor mij (wel de max) maar dan is mijn THS wel gewoon 1.6… Ik begrijp deze waarde dus niet zo goed nu… Hoe moet ik die 0,0080 interpreteren? Is het schrikbarend laag of valt dat mee? Ik wil absoluut niet weer aan de medicijnen (slikte alleen strumazol de laatste jaren voordat ik helemaal stopte maar functioneer er niet op)… Ik ben ook niet meer onder behandeling van mijn arts dus dacht peil bij jou even hoe ik dit moet interpreteren…

  • Ja, een TSH-waarde van 0,008 mE/l is extreem laag; nagenoeg niet-bestaand. Naast je T4-waarden wil je daarom ook je T3-waarden weten.

 42. Een paar weken geleden had ik hier al mijn verhaal gedaan. Inmiddels ben ik zo’n 5 weken aan de medicatie. 5 november word ik weer nagekeken, dan zijn er 6 weken voorbij. Nadat ik bij start van de medicatie (propranolol 40mg en strumazol 30mg) een paar dagen flink ziek was begon ik me beter te voelen. Ondanks dat ik het in vergelijking met andere nog steeds heel warm had voelde ik me verder steeds beter. Vrolijker, geen trillend lichaam meer, ik stond om half 6 in de ochtend al te dweilen terwijl ik normaal altijd moe was en ga zo maar door. Alleen mijn ogen wilde niet verbeteren (Graves). Maar ach… voor zo’n korte tijd was dit al een hele verbetering. Ik had goede hoop. Inmiddels voel ik me duidelijk anders. Ik ben dood en doodmoe. Kan de hele dag slapen. Mijn humeur is niet fijn voor de mensen om me heen maar ook niet fijn voor mezelf. Zo vrolijk en positief als ik altijd was zo humeurig ben ik nu, het lontje is kort en ik heb niet veel zin in dingen. Alles wat ik doe kost me moeite. Mijn benen sleep ik echt mee. Ineens heb ik heel veel last van pijn in de schouderbladen. Ze springen ineens soort van op slot wat een helse pijn is. Na een minuut of 2 is het weer weg. En ik ben, in korte tijd, enorm aangekomen. Verder is mijn nek dik, doet mijn tong veel pijn en verslik ik me. weer regelmatig met paniekaanvallen als gevolg omdat ik geen adem kan halen en daardoor het gevoel heb te stikken. Regelmatig merk ik dat wanneer ik naar het toilet ga ik en me afveeg vaginaal rozig bloed afgeef. Niet veel maar toch. En het voelt alsof er constant een brok in mijn keel zit. Ik weet niet meer wat ik moet denken. Soms denk ik dat ik nog liever terug ga naar hoe het was voor de medicatie. Want dit onwijs moe zijn en de down gevoelens en het bijkomen (en de rest natuurlijk) is verschrikkelijk. Ik ben 37 jaar en heb een zoon van 16 jaar maar kan op dit niet optimaal genieten van alles en heb met hem te doen. Mijn humeur is alles behalve prettig voor hem. Geen idee wat de arts 5 november gaat zeggen maar gezien de geschiedenis maar ook gezien de vele verhalen van mensen met Graves heb ik er niet veel vertrouwen (meer) in.

 43. Beste Paul, Vanmorgen ben ik bij de huisarts geweest en daarbij is er geconstateerd dat mijn TSH waarde 11,01 is en FT4 12,3. Mijn cholesterol was 7,2. De andere uitslagen waren goed. Ook mijn vitamines. Mijn klachten ernstige vermoeidheid, droge huid (ook uitslaand naar witte vlekken), geheugenverlies, gewichtstoename, haaruitval, geregeld koud. Nu had de huisarts het vooral vanmorgen over de aanpak van mijn cholesterol verhoogde waardes en kwam het op de TSH/T4 waardes uit dat het niet allebei hoog waren en dat ze dit over 6 weken weer willen controleren door bloedprikken. Kan het zo zijn dat je werking van je schildklier wel verlaagd is als je FT4 waarde wel in de goede waardebepaling zit en je TSH te hoog is? En dat dit wel de klachten veroorzaakt die ik heb? Ik ben hier namelijk heel erg benieuwd naar. Eerlijk gezegd had ik gehoopt dat ik vandaag wist wat het precies was waardoor mijn klachten wat zouden verminderen. Zeker de erge vermoeidheid. Ik merk dat mijn gezin van 4 kids/man, mijn werk en mijn eigen hobby’s hier op dit moment onder lijden. Iets wat ik echt niet wil. Alvast bedankt voor uw reactie!

  • Beste Nattie, Ja, een veel te hoge TSH-waarde in combinatie met een normale T4 kan nog altijd duiden op een schildklierprobleem. Zoals je in het artikel hierboven kan lezen, zijn er méér mogelijke oorzaken van een opzichzelfstaande TSH-verhoging, maar dan nog is een schildklierprobleem niet uitgesloten. De drie belangrijkste overgebleven schildklierhypotheses zijn als volgt:

   • 1. Je T4 is toereikend, maar je T3 is (veel) te laag.
   • 2. Je gebonden T4 is toereikend, maar je vrije T4 is te laag (afhankelijk van welke vorm men heeft gecontroleerd).
   • 3. Er is sprake van een auto-immuunschildklieraandoening, waarbij (door toedoen van afbraak van schildklierweefsel) ‘vals-hoge’ T4-waardes worden vastgesteld, terwijl de schildklier wel degelijk te traag werkt.

   Overigens beweer ik absoluut NIET dat één van deze hypotheses in jouw individuele situatie per definitie het geval is; enkel dat dit in theorie het geval zou KUNNEN zijn. Daarnaast begrijp ik dat “je vitamines goed zijn”, maar ben ik héél benieuwd naar de exacte status van je ijzermarkers, vitamine B12 en vitamine D.

 44. Hallo, Ik heb een TSH van 5.8 en vrij T4 is 16. Nu begrijp ik dat mijn TSH boven de referentiewaarde valt en T4 juist erin… wat betekend dit? Ik ben ook op PCOS en ADD gediagnosticeerd als dat misschien meer duidelijkheid biedt…

  • De potentiële oorzaken van een opzichzelfstaande afwijkende TSH-waarde komen in het artikel hierboven en talloze reacties hieronder uitgebreid aan bod.

 45. Bloed geprikt na aantal symptomen. Vermoeidheid en snel koud al langer maar nu ook echt extreme haaruitval. HB 7,5 op de grens dus volgens protocol geen anemie (oude uitslagen langer dan 1 jaar 8.4). TSH 2,2 (oude uitslagen langer dan 1 jaar +/- 3.0). FT4 11.0 (volgens lab onder 11,5 te laag). Zou dit toch op schildklierprobleem kunnen duiden?

 46. Mijn TSH is 0,14 en mijn T 4 is 25,8. Wat houdt dit in? Is dit een trage of snelle schildklier. Bedankt voor evt. antwoord.

 47. nogmaals bedankt voor de snelle reactie! de ontstekingswaarde in de ontlasting waar ik het over heb is calprotectine. Er zijn geen ontstekingswaarde in zijn bloed gevonden. de waarde is een aantal keer (2 of 3 keer) boven de 50 g/g. wat is nu de handigste stap om verder te gaan?

  • Ik neem aan dat je 50 microgram (mcg) calprotectine per gram (g) ontlasting bedoelt, dus 50 mcg/g… In dat geval zit je exact op de grens tussen ‘normaal’ en ‘verhoogd’. (bron + bron + bron + bron) Dit zou kunnen duiden op prikkelbaredarmsyndroom (een term en diagnose waar ik een enorme hekel heb; ikzelf heb ook PDS, iets waar je in feite niks mee kan…). Er zou echter ook sprake kunnen zijn van een chronische inflammatoire darmziekte (IBS)… Waarden waar je in deze context concreet iets aan hebt, zijn mijns inziens onder meer:

   • Vrij of totaal T4 (FT4 of TT4)
   • Vrij of totaal T3 (FT3 of TT3)
   • Volledige IJzerstatus (serumijzer, ferritine / ijzervoorraad, transferrine / ijzertransporteiwit e.a.)
   • Glutenspecifieke antistoffen / antiglutenantistoffen (IgA-anti-endomysium- en anti-tTG-antistoffen)
   • Vitamine D3
   • Vitamine B12

   Mochten deze waarden al eens zijn gecontroleerd, vraag dan een uitdraai op bij de huisartsenpraktijk. Ik neem aan dat men vooralsnog geen darmscopie heeft uitgevoerd om een chronische darmontsteking (zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa) uit te sluiten? Zie voor meer informatie over de marker calprotectine eventueel ook dit lijntje met Debbie… En deze artikels voor meer algemene informatie over de klachten van je zoontje:

 48. Bedankt voor je reactie! Ik denk ook dat zijn gewicht los staat van zijn schildklier. Hij heeft meerdere ontlastingsonderzoek gehad en daar is verschillende onstekingswaarde in gevonden. En hij is positief geprikt op het gen hla-b27. We weten ook dat hij positief getest is op aanleg voor gluten (maar in het bloed zijn er nog geen antistoffen aangetroffen). Het probleem is dat wij hier al vanaf zijn 2de levensjaar mee lopen te klungelen. Er zijn allemaal verschillende dingen maar niks concreets zeg maar. Die andere onderzoeken voor de hypofyse e.d. wat houdt dat in? Maar het blijft gek dan zijn tsh waarde altijd aan de ruime kant is. Bedankt alvast!

  • De hypothalamus is het primaire regelcentrum / besturingssysteem in de hersenen dat hoofdverantwoordelijk is voor de volledige endocriene hormoonproductie (qua aansturing, controle en bijsturing). De hypothalamus produceert onder andere TRH (thyreotropine releasing hormone). Hoe meer TRH in de bloedbaan, des te meer de hypofysevoorkwab wordt gestimuleerd tot TSH-productie. De hypofyse (hersenaanhangsel) produceert dus TSH (thyreoïd stimulerend hormoon) oftewel thyreotroof hormoon (TTH). Dit stofje zet de schildklier aan tot de productie van het schildklierprohormoon thyroxine (T4) en het schildklierhormoon tri-joodthyronine / triiodothyronine (T3). Hoe meer TSH in je bloedbaan, des te meer de schildklier wordt gestimuleerd tot T4- en T3-productie. Een verhoogde TSH kán dus PRIMAIR het gevolg zijn van een tekort aan schildklierhormonen, maar óók SECUNDAIR van een overactieve hypofyse of TERTIAIR van een overschot aan TRH (door een overactieve hypothalamus)… Overigens zijn er verscheidene vormen van glutenovergevoeligheid die niet allemaal kunnen worden vastgesteld of uitgesloten middels bloedonderzoek. En er worden nog altijd nieuwe verbanden ontdekt tussen gluten enerzijds en (auto-immuun)schildklierproblemen anderzijds. In dat opzicht zou het raadzaam kunnen zijn om een streng glutenvrij dieet uit te proberen ter aantoning of eliminatie van glutenovergevoeligheid. Kun je misschien vertellen welke typen ontstekingswaarden verhoogd zijn aangetroffen in de bloedbaan en hoe hoog deze precies waren?

 49. Hallo Paul, Even een vraagje, mijn zoontje 4 jaar heeft is al op verschillende momenten geprikt op zijn schildklier. Uit onderzoek komt elke keer dat zijn TSH te hoog is. Bijvoorbeeld: 7.8 – 11 – 10 enz. Zijn ft4 is normaal (laatste meting 16) t3 is ook een keertje geprikt (nu weet ik niet meer wat die was) ik dacht te hoog. Nu is het zo dat mijn zoontje veel te dun is, ondergewicht heeft. En veel diarree, erg moe. Ik weet het echt niet meer maar het blijft knagen! Groeten

  • Kinderen tussen de 1- en 6-jarige leeftijd horen in principe een TSH-waarde tussen de 0,7 en 6,0 te hebben. Een verhoogde TSH-waarde duidt meestal op een tekort aan T4 en/of T3. Mocht er géén sprake zijn van een tekort aan T4 en/of T3, dan zou er bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een hypofyseprobleem of hypothalamusprobleem. Het zou raadzaam kunnen zijn om dit te laten uitsluiten. Het scheve is echter dat ondergewicht veeleer samengaat met een tekort aan TSH en een overschot aan schildklierhormonen (T4 en/of T3)… In dat opzicht zou het me niet verbazen als dit gewichtsprobleem losstaat van de afwijkende TSH-waarde. Diarree en vermoeidheidsklachten zouden bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met een opnamestoornis in de darmen; bijvoorbeeld glutenintolerantie of melkeiwitintolerantie. Heeft je zoontje al eens darmonderzoek of ontlastingsonderzoek ondergaan?

 50. Hoi. Ik ben na m’n zwangerschap een te snelle schildklier ontwikkeld. Tsh was 0.016 in het begin. Omdat ik snel afviel, koud had en vroeger altijd warm, alles tegelijk wilde doen en geen rust kon vinden. Het moest zichzelf weer herstellen. Inmiddels 9 maanden na m’n zwangerschap is m’n tsh 0.8 dus goed zou je zeggen maar ik behoud zelfde klachten. Ik val nog steeds af, erger, heb het de hele dag ijskoud, ben moe maar heb t gevoel dat ik alles per se moet doen. Ik ga morgen weer bloedprikken maar als m’n tsh nog steeds binnen de norm valt, wat kan hier aan doen?

  • Laat niet uitsluitend je TSH-waarde controleren, maar zorg ervoor dat –al is het maar uit voorzorg– óók je T4 (eventueel ook T3), vitamine D, vitamine B12 en ijzer wordt gecontroleerd.

 51. Al maanden heb ik rare klachten. Een hele zware ademhaling. Als ik 5 meter loop haal ik adem alsof ik de marathon gerend heb. Ik heb het vrijwel altijd warm (terwijl ik normaal een koukleum was) en ben alleen al bij het lopen van 5 meter kletsnat. Mijn lichaam trilt constant, mijn voeten / benen en handen heel erg. Slikken is vaak moeilijk en ik verslik me dan ook vaak en heb dan het gevoel dat ik stik. Afvallen doe ik niet, op de weegschaal gebeurt niets, maar mijn buik is wel wat gegroeid. Mijn energie is niet meer wat het was. Zelfs het sporten geeft me geen energie. Al kan ik ook weer niet de hele tijd slapen. In tegendeel, in slaap vallen lukt niet altijd makkelijk. Daarnaast is de huid van mijn onderbenen vaak schraal en het jeukt veel. Ook voelen mijn benen vrijwel constant zwaar aan. En dan mijn ogen… soms lijkt het alsof ik drugs gebruikt heb (waar ik fel tegen ben en dus zeker niet gebruik) zo erg puilen ze uit. Mijn oogleden zijn gaan hangen, de ogen voelen zwaar en geïrriteerd aan (vooral vanaf later in de middag), 1 oog hangt soms en zonlicht doet vaak pijn (ik draag dan ook veel de zonnebril… ook als de zon niet echt fel schijnt). Op foto’s ga ik zelden nog (alleen als t moet of als de zonnebril op staat) omdat mijn ogen echt raar uit zien en het lijkt alsof ik wallen heb. Als laatste is mijn huid niet meer zo zacht. Als in mijn nek of aan mijn gezicht voelt voel je dat het niet meer echt zacht is. Eind 2017 / begin 2018 heb ik onderzoeken gehad i.v.m. het slikken. De slokdarm werkte perfect. Het lag aan mij. In die tijd ben ik ook bij de longarts geweest i.v.m. de erge ademhaling. Mijn longen zagen er goed uit en werkte prima. Echter zou ik mezelf vaak, onbewust, in een hyperventilatie zetten. En ik haalde verkeerd adem (mond i.p.v. neus). Daar moest ik op gaan oefenen. De klachten bleven en er kwamen andere klachten bij. Ik begon vocht vast te houden, constant had ik het warm en begon steeds meer te transpireren. Ook begon ik met trillende handen wat inmiddels door mijn hele lichaam zit. In april ben ik bij een internist gekomen. Na een onderzoek van 10 min wat niet zoveel voorstelde, bloedprikken (veel) en een hartfilmpje kreeg ik te horen dat alles in orde was en men geen verklaring had voor mijn klachten. En daar moest ik t mee doen. Onlangs kreeg ik een nieuwe fysiotherapeut. Tijdens de behandeling merkte hij dat mijn lichaam constant trilde. Toen ik een behandeling om 7 uur in de ochtend had besloot hij mijn hartslag te meten. Terwijl ik lag (dus in ruststand was) bleek mijn hartslag 113 te zijn terwijl deze max 70 mocht zijn. Hij verwees me meteen door naar de huisarts. Deze heeft me opnieuw bloed laten prikken, maar nu op de schildklier. Vandaag belde hij me. Zijn letterlijke woorden waren dat er enorm grote afwijkingen aan / in mijn schildklier waren. De TSH waarde was zo laag dat deze niet te meten was en de FT4 was 90 dus véél te hoog. Mijn schildklier zou niet werken volgens hem. Morgen moet ik een afspraak maken bij een internist. Nu heb ik er totaal geen verstand van dus ben gaan googelen (iets wat ik nooit doe). 80% van mijn klachten zie ik onder een versnelde schildklier staan. Maar ook klachten van een vertraagde schildkier zijn herkenbaar. Tevens viel mij op dat vrijwel alles bij de ziekte van Graves zeer herkenbaar was (ben ook dit jaar bij de oogarts geweest en hij gaf de schuld aan de hangende oogleden). Ik weet niet meer wat ik moet denken… alleen dat er iets niet klopt met mijn schildklier. Op internet vind ik ook niet echt iets… Ik ben een moeder van 37 jaar, 1.73 cm en 73.5 kilo. Niet de smalste, maar ook geen zwaar overgewicht.

 52. Beste Paul, Zojuist weer bloed geprikt bij huisarts: TSH 0,15 en vrije T4 20,9. Huisarts zegt dat ik prima ingeregeld ben (gebruik o.75 mg levrotyroxidecalcium). Ik voel me al lange tijd hondsmoe en uitgeput en slechte concentratie op werk. Klopt het wat de huisarts zegt?

  • Van “levrotyroxidecalcium” heb ik nog nooit eerder gehoord… Je TSH is te laag en je vrije T4 aan de hoog-normale kant. Beide waarden zijn niet gek, maar ook niet ideaal. Heeft men je T3, schildklierantistoffen, vitamine D, vitamine B12 en ijzer al eens gecontroleerd? Zie eventueel ook dit artikel voor aanvullende aanknopingspunten:

 53. Beste Paul, Sinds een paar jaar slik ik levothyroxine vanwege een te traag werkende schildklier. Destijds was de TSH-waarde 32. Nu ben ik onlangs ter controle geprikt en blijk ik een TFH-waarde te hebben van 6,5 terwijl T4 binnen de marges valt (16,8). Ik had een afspraak met de doktersassistente en zij zou dit met de huisarts bespreken, waarna ik zou horen of er iets moet gebeuren. Vandaag werd mij door de assistente verteld dat dit volgens de dokter prima waarden zijn. De TSH is weliswaar aan de hoge kant, maar de T4 is in orde dus is er niks aan de hand. De TSH is immers veel hoger geweest, daarbij vergeleken is dit goed. De assistente zei dat je dit soort waarden wel vaker ziet bij mensen die medicatie voor hun schildklier gebruiken en dat dit dan normaal is. Bijkomend probleem is dat ik autisme heb waardoor ik last heb van allerlei klachten die ook bij schildklierproblemen voorkomen zoals een wazig hoofd en grote vermoeidheid. Het is niet te onderscheiden voor mij waar de klachten van komen, waardoor het lastig is om te bepalen of ik nu nog klachten heb die met mijn schildklier samenhangen. En als je zou adviseren om toch nog eens naar de huisarts te gaan omdat de waarden niet goed zijn, wat kan ik dan tegen hem zeggen? Want als ik zeg dat ik op internet heb gelezen dat de TSH-waarde lager zou moeten zijn, ben ik bang dat hij me niet serieus neemt.

 54. Goedemorgen ik maak me zorgen heb echt het idee dat ik een snel werkende schildklier heb en al heel veel jaren hier mee rond loop ik laat steeds me bloed prikken maar volgens de huisarts ben ik gezond… Ik voel me heel moe en heb alle symptomen en nu weer geprikt en mijn waardes zijn TSH 0,7 en T4 19 is dit normaal? Mijn huisarts blijft ervan overtuigd dat het terug te zien is in het bloed maar ik lees hele andere verhalen? Ik ben op hiervan als ik het heb loop ik hier al na me bevalling mee 15 jaar weeg ik niet meer als 50 kilo nu 48 en ik eet heel veel en steeds een honger gevoel en lege maag. Ik heb trillende handen misselijk soms braken last van me buik ongesteldheid die al twee x afgelopen tijd drie maanden uit bleef .. Als ik wat heb gedaan ben ik dood moe. Ik hoop dat u me wat wijzer kan maken. M.v.g. Nina

  • Je (vrije) T4 en TSH vallen beide binnen de grenswaarden. Om een te snel werkende schildklier absoluut uit te sluiten, zou men ook je T3 kunnen controleren. Zijn je ijzer, vitamine D, vitamine B12, oestrogeen, testosteron en progesteron al eens onder de loep genomen? En heb je al eens maagonderzoek ondergaan t.a.v. maagbreuk, maagzweer, maagslijmvliesontsteking e.a.?

  • Nee, niet als je van de grenswaarden c.q. referentiewaarden van TSH uitgaat…

 55. Ik heb een verleden met ontstekingen aan mijn schildklier, is alweer ruim 10 jaar geleden. Nu heb ik het gevoel dat ik weer dezelfde soort klachten heb, en heb me nu 2 keer laten prikken. 6 weken uit elkaar. Beide gevallen had ik een TSH van waarde 6, wat te hoog is. Nu geeft de dokter aan verder niets te doen, want het moet vanzelf weer overgaan… Ik twijfel om dit te laten rusten i.v.m. mijn geschiedenis met m’n schildklier. Wat kan ik het beste doen? Of heeft mijn dokter gelijk om het te laten rusten?

  • Naar mijn mening zou men in zo’n geval ook de T4 en/of T3 moeten (willen) controleren om een klinisch schildklierprobleem uit te sluiten.

  • Beste Paul, in maart waren mijn waardes TSH 4,4… T3 7,0… T4 17,9… Ook was vitamine D te laag. Inmiddels is die 113. B12 is 421. Nu opnieuw geprikt en dit zijn de waardes. TSH is inmiddels 5,2… T3 5,6… T4 15,6… Duidt dit op een te trage schildklier of wat kan ik doen? Mijn klachten zal ik maar even niet opnoemen, want dan word het zo’n lang bericht. ???? Ik hoor graag van je.

 56. Beste Paul, op m’n 16e is de rechter schildklierkwab weggenomen omdat de schildklier veel te snel werkte, ik was broodmager. Daarna heel kort medicijnen gebruikt, daarna tot op heden (ben nu 62) niet meer. Tijdens zwangerschap en de overgang werd de overgebleven linkerkwab groter, zonder voor klachten te zorgen. Tussendoor af en toe op controle bij endocrinoloog. Zeven jaar geleden nam de zwelling toe; op aanraden van een arts kreeg ik in Nieuwegein een jodium-uptake onderzoek. Aangeraden werd om behandeling met radioactief jodium te doen. Ik besloot om niets te doen, omdat ik geen klachten heb. En belangrijker nog: mij werd verteld dat er 40% kans is dat de schildklier te langzaam gaat werken na de behandeling. Twee jaar geleden nam de zwelling verder toe, ik kreeg het er benauwd van. Uiteindelijk vorige maand via de internist weer jodium-uptake onderzoek. Zelfde uitslag: “berekende dosis wederom 1350 MBq NaI-131 per os”. Om een beslissing te kunnen nemen heb ik de internist gevraagd om een ct-scan om te zien hoe mn luchtpijp eruit ziet. Uitslag: “PROCEDURE: CT Hals, Thorax met contrast. REDEN VOOR ONDERZOEK: Symptomatisch fors struma. Lumen reductie trachea? VERSLAG: Er is inderdaad een zeer fors en inhomogeen aankleurend linkszijdig struma. Craniocaudaal maximaal 8.4 cm, links-rechts maximaal 6.6 en voor-achterwaarts maximaal 6.5.het struma loopt intrathoracaal door. Er is een forse deviatie van de trachea, die ook duidelijk vernauwd is. Geen lymfadenopathie in de hals, mediastinum of hili. In het longparenchym geen haarden.” Arts is tot 6 augustus met vakantie, moet dus wachten met bespreken van de uitslag. Bloedwaarden (14 mei): fT4 17,0 pmol/L; TSH 0,26 mU/L… Internist noemde dit “relatief verhoogde TSH waarde.” Ik denk dat ik geen keus heb en de jodiumtherapie moet gaan doen. Zo benauwd zijn is niet fijn. Ik werk fulltime, reis veel met OV: een sprintje trekken naar de trein is er niet meer bij. Een afname van de zwelling met 50% kan wel 1 jaar duren hoorde ik. Maar een operatie is risicovol vertelde de internist. Er zijn veel zenuwuiteinden in het gebied die beschadigd kunnen worden. Eerlijk gezegd zit ik ook niet op een operatie te wachten, het eerste litteken ziet er niet fraai uit. Een tweede zal dat denk ik niet mooier maken. Er werd bij het bespreken van het onderzoek geopperd dat een robot-operatie een mogelijkheid kan zijn. Heb je een advies of een mening hierover Paul? groet Lizzy

 57. Beste Paul, 10 jaar geleden werd vastgesteld dat mijn schildklier traag werkt (ik woon in Duitsland en daar noemen ze het een ‘latente Unterfunktion’). Via het homeopathische / alternatieve circuit heb ik mijn waarden 10 jaar lang stabiel weten te houden en hoefde geen Thyroxine te nemen. Vanwege onze kinderwens werd ik weer gecontroleerd en werd een waarde van 3,3 vastgesteld. Mijn gynaecoloog heeft nu een recept gestuurd voor Thyroxine tabletten. Ze geeft aan dat deze waarde door huisartsen in het dagelijks leven wordt geaccepteerd, maar als je zwanger wilt worden is dit te hoog. Klopt dit en kan ik na een mogelijke zwangerschap weer stoppen met deze medicijnen?

  • Volgens mij staat ‘latente Schilddrüsenunterfunktion’ voor ‘subklinische hypothyreoïdie‘. Ik begrijp dat men dit niet heeft hoeven behandelen met levothyroxinenatrium, want de definitie ‘subklinisch’ is als volgt: ‘niet tot klinische symptomen leidend’. Van medicamenteuze behandeling zou din zo’n geval dan ook geen sprake moeten zijn. Dat je gynaecoloog levothyroxine voorschrijft púúr en alleen op basis van je TSH-waarde van 3,3 mE/l vind ik frappant. Je TSH is op zichzelf namelijk niet bepalend voor een succesvolle bevruchting, innesteling en het verdere beloop van een zwangerschap. Het gaat erom hoe je TSH zich verhoudt tot je T4 en T3. Het zijn deze –respectievelijk– schildklierhormonen en schildklierprohormonen die bepalend zijn voor een succesvol begin en beloop van een zwangerschap. Een ietwat verhoogde (hoog-normale) TSH kán inderdaad duiden op een mild / matig verlaagde T4-waarde en/of T3-waarde, maar dat hoeft geenszins. Ik zou dan ook éérst aandringen op een bloedwaardebepaling van T3 en T4 alvorens je onverhoopt schildklierhormonen gaat slikken. Maat ja, dat is mijn persoonlijke mening c.q. opvatting.

  • Beste Pat. Zie het Persbericht van Het Erasmus medisch centrum Rotterdam februari 2017. Voor zwangere vrouwen werd tot nu toe een bovengrens aangehouden van een TSH kleiner dan 2,5. In het blad Schild van maart 2016 komt hoogleraar schildklierziekten prof. dr. Robin Peeters hier ook op, dat het Erasmus MC als een van de eersten ter wereld, deze grens ter discussie stelt. Dit omdat zwangere vrouwen vaak over behandeld worden. Een te snelle schildklier kan ook schadelijk zijn bij zwangere vrouwen. Dus wel naar een goede internist endocrinoloog. Groeten en sterkte.

 58. Ongeveer een jaar geleden, nadat ik plusminus 12 kilo verloor in een tijdsbestek van 4 à 5 maanden –waar ik erg blij mee was, omdat ik eindelijk terug was op mijn streefgewicht– kwam ik erachter dat mijn bloedtest uitwees dat mijn TSH 0,02 betrof (te laag) en mijn vrije T4 37,9 (te hoog). Ik nam geen medicijnen in, maar ik stopte met de consumptie van gember, iets dat ik nooit eerder had gegeten, maar waar ik op een gegeven moment wat van ben gaan gebruiken om gewicht te verliezen. Ik stopte ermee omdat ik her en der op internet las dat het te sterk kan uitwerken op de schildklier. Nu… een jaar later is mijn T4 goed (19) en mijn TSH nog steeds te laag (0,02). En dit jaar ben ik al 9 kilo aangekomen, iets waar ik logischerwijs niet blij mee ben. Hoe kan dit? Een lage TSH betekent toch dat de schildklier te snel werkt en dat ik meer gewicht zou moeten verliezen in plaats van aankomen? Wat betekent dit? Wat gebeurt hier?

  • Beste Effie, Ik heb je berichtje vrijelijk naar het Nederlands vertaald. Hierbij mijn antwoord: Een TSH-waarde van 0,02 mE/l of mU/l betekent MEESTAL dat er sprake is van een overschot aan actief schildklierhormoon (T3) en/of schildklierprohormoon (T4) in de bloedbaan. Dit komt MEESTAL door een te snel werkende schildklier. Je veel te hoge FT4 van destijds (37,9 pmol/l) wijst uit dat je schildklier inderdaad veel te snel werkt(e)… Eerlijk gezegd, kan ik me niet voorstellen dat dit het gevolg is geweest van je gemberconsumptie. Er zijn veel websites die pretenderen, suggereren en insinueren dat gember de schildklierfunctie positief dan wel negatief kan beïnvloeden, maar als je goed gaat lezen waarop deze pretenties, suggesties en insinuaties gebaseerd zijn, dan zijn het algemeen voorkomende vitamines, macromineralen en sporenelementen die in vele honderden verschillende voedingsmiddelen voorkomen. Wat dat betreft is gember dus niet bovengemiddeld stimulerend of remmend voor wat betreft de schildklierwerking. De verhalen van veel ‘kruidenwebsites’ berusten op een enkele wetenschappelijke publicatie waarin gember wordt gelinkt aan een anekdotisch geval van sub-acute schildklierontsteking. (bron) Hoe dan ook duidt je huidige TSH-waarde nog stééds op een veel te snelle schildklierwerking. Je FT4 is aan de hoog-normale kant, maar valt inderdaad binnen de referentiewaarden. Ik zou dan ook héél erg benieuwd zijn naar je T3-waarde en je schildklierantistoffen. Wordt je schildklierfunctie momenteel nog onderzocht??? Een TSH-waarde van 0,02 is namelijk zo goed als verwaarloosbaar. Mocht je T3 NIET veel te hoog blijken, dan kan in theorie nog sprake zijn van een verstoorde werking van hypofyse of hypothalamus, maar gezien je voorgeschiedenis van ‘hypertyroxinemie’ zou dat wel erg toevallig zijn. Hoe het kan dat je bent aangekomen qua lichaamsgewicht durf ik trouwens niet te zeggen. Hoewel je schildklierfunctie van invloed kan zijn op je lichaamsgewicht zijn er natuurlijk véél meer factoren die een rol spelen bij lichaamsgewichtstoename en lichaamsgewichtsafname. Heel veel sterkte ermee!

  • Hi Paul, Bedankt voor je bericht. Vrij T3 is alleen gecheckt in september 2017 en was toen 5,9 (normaalwaarde: 3,1 – 6,8), en in juni 2018 was de T3 trijodothyronine (is dat hetzelfde???? waarschijnlijk niet want de ‘normaalwaarde’ is anders…) 1,6 (normaalwaarde: 1,34 – 2,73 ). En bedoel je met ‘schildklierantistoffen’ a-TPO (EliA)? – Dit is gecontoleerd in september 2017: 34/H (normaal: -25) met de voetnoot ‘dubieus’… En in november 2017 was het 31/H (eveneens voetnoot ‘dubieus’). Daarna is de a-TPO niet meer gecontroleerd. Ik heb de internist in het ziekenhuis in november 2017 hiernaar gevraagd, maar die zei dat deze niet hoog genoeg was om problemen te geven. Ik weet niet wat ik nu met deze situatie aanmoet (en ik zou graag jouw advies vernemen)… Moet ik over een aantal maanden gewoon weer bloedtests laten verrichten bij de huisarts? Of moet ik terug naar de internist in het ziekenhuis? Ik krijg het gevoel dat men (misschien) bepaalde tests had kunnen verrichten (maar welke?) en dat sommige factoren (nog) niet zijn gecontroleerd. En hoewel ik me ook zorgen maak om de (nog steeds) te lage TSH-waarde, zoals jij zegt: “zo goed als verwaarloosbaar” is… Maak ik me tegelijkertijd zorgen over het slikken van medicijnen voor de rest van mijn leven. Zeker niet zolang de onderliggende oorzaak / ontstaansbron van het probleem onbekend is. Kan deze situatie vanzelf –na verloop van tijd– beter worden? Zonder medicatie?

  • Hi Effie, Ik heb ook je tweede bericht vertaald. Het zou fijn zijn als je eventuele vervolgberichten in het Nederlands aanlevert, anders kost het me heel veel tijd om te antwoorden, terwijl er heel veel reacties van anderen binnenstromen onder allerlei artikels. Zou fijn zijn! :) Mijn antwoord… 1. Er is een verschil tussen vrij T3 (FT3) en totaal T3 (TT3), net zoals men vrij T4 (FT4) van totaal T4 (TT4) onderscheidt… Anti-TPO is inderdaad een schildklierantistof, maar er bestaan meerdere van deze antistoffen die kunnen duiden op een auto-immuunschildklieraandoening… Ervaar je –naast gewichtstoename– ook andere (gezondheids)klachten die kunnen wijzen op potentiële schildklierproblemen? Gebruik je voedingssupplementen waarin veel vitamine B8 (biotine) aanwezig is? Gebruik je extreem jodiumrijke middelen (kelpsupplementen of jodiumsupplementen)? Zijn je overige hypofysehormonen reeds gecontroleerd? Bekijk vooral even deze artikels, dan begrijp je de aard en intentie van mijn vraagstelling waarschijnlijk beter:

 59. Beste Paul, vanwege zwangerschapswens en meerdere mislukte terugplaatsingen bij UZ Gent gestart met onderzoek. Hier doen ze standaard onderzoek naar schildklier. Daar kwam het volgende uit: TSH 4.4… FT3 3.0… FT4 1.2… Thyreoperoxidase antilichamen <15 (U/mL 0-34)… AMH 3.95… In UZ Gent gaven ze aan dat ik naar de endocrinoloog moest voordat ik kon starten. Om een verwijsbrief te krijgen naar de huisarts gegaan en hij wilde opnieuw bloedonderzoek (precies 2 weken later na het vorige bloedonderzoek). Hier kwam het volgende uit: TSH 2.7… FT4 10.6… FT3 4.1… Hij zegt dat de bloedwaardes normaal zijn en geeft geen verwijsbrief voor de endocrinoloog. Hoe kan de TSH waarde verschillen? Moet ik mij opnieuw en uitgebreider laten testen? Ik wil heel graag verder met het zwangerschapstraject, maar nu staat het stil omdat mijn schildklier op orde moet zijn volgens UZ Gent. Ik hoop dat u mij advies kan geven. Groet, Lisa

  • Een TSH-waarde van 4,0 (op de absolute bovengrens) in combinatie met een FT4 van 1,2 (véél te laag) en een FT3 van 3,0 (op de absolute ondergrens) duidt op een (toenmalige en vooralsnog subklinisch) te traag werkende schildklier. De anti-TPO is laag genoeg en de AMH-spiegel van 3,95 indiceert dat je nog altijd in je vruchtbare levensfase verkeert. Voor wat betreft de latere bloedwaardebepaling… Inmiddels blijkt je TSH-waarde te zijn gedaald, ogenschijnlijk omdat je schildklier sneller is gaan werken. Je FT4 en FT3 onderschrijven dit; ze zijn immers beide gestegen en vallen nu binnen de grenswaarden / referentiewaarden. Ze zijn echter nog steeds aan de lage c.q. laag-normale kant, hetgeen niet per definitie gunstig is. Gezien je achtergrond (qua zwangerschapswens en IVF) snap ik dat de gynaecoloog aandringt op schildklieronderzoek door een endocrinoloog. Een endocrinoloog heeft namelijk véél meer inzicht en ervaring op gebied van schildklier (en diens in vloed op zwangerschap) dan een huisarts. Waarom je huisarts een endocrinologische doorverwijzing tegenhoudt, snap ik dan ook niet. Prima dat hij zijn eigen schildklieronderzoek toereikend vindt, maar als je gynaecoloog het nut inziet van endocrinologisch onderzoek, neem dan gewoon het zekere voor het onzekere en ga dan voor een specialistische opinie en voor absoluut uitsluitsel. Althans, dat is mijn mening. Waarom je TSH schommelt en waarom je T3 en T4 schommelen, is moeilijk te zeggen. TSH beïnvloedt T3 en T4 en vice versa. Deze mate van deze wederzijdse beïnvloeding is weer afhankelijk van allerlei factoren, waaronder de individuele dagelijkse cyclus (‘dagcurve’), de hypofysefunctie, de hypothalamusfunctie en zelfs veralgemeende factoren als dieet en leefstijl.

 60. Beste Paul, hoe lang kan de TSH onmeetbaar laag blijven? Samengevat mijn historie: in 2015 versnelde schildklierwerking (TSH <0,03 T4 30,9) geconstateerd nav hartritmestoornissen, Strumazol geslikt en binnen twee maanden in te laag T4-gebied (6,8) gekomen (dat voelde als een zombie), vervolgens dosering Strumazol aangepast en weer in 'normale' waarden terecht gekomen (TSH <0,03 T4 11-15, T3 1,4-2,1), vanwege bijwerkingen in december 2016 gestopt met Strumazol, wat binnen een paar maanden weer tot T4 30,2 leidde, daarna afgesproken radioactieve slok te doen in mei 2017 (na de waardes weer op orde te hebben gebracht). Een maand na de slok voor het eerst een meetbare TSH (TSH 0,73 T4 7,48) en weer een maand later weer onmeetbaar (TSH <0,03, T4 17,3 T3 2,46). Sindsdien schommelt de T4 tussen 16 en 21, de T3 rond 2,5 en is de TSH nog steeds onmeetbaar laag. Bij deze waardes heb ik wel veel meer energie dan bij een lagere T4. De hartritmestoornissen zijn echter nooit helemaal weggeweest en worden nu door de cardioloog behandeld. Lang verhaal maar ik wil graag weten hoe het kan dat die TSH onmeetbaar laag blijft. Mijn internist denkt dat mijn hypofyse nog steeds in de veronderstelling is dat er te veel schildklierhormonen in mijn bloed zitten omdat dat waarschijnlijk jarenlang het geval is geweest. Zou dat kunnen?

 61. Ik heb veel symptomen van een trage schildklier. Mijn bloedtest toont aan dat mijn TSH waarde heel hoog is, maar FT3 en FT4 is normaal. Dus de dokter zegt dat dit niet bepalend is en dus te negeren is. Is dat normaal dat er daar niets aan moet gedaan worden? Zeker omdat ik veel symptomen herken?

  • TSH 7,10 FT4 17 FT3 5,9. Inflammatie, leukocyten, monocyten waarden zijn ook hoog (dokter zegt infectie).

  • Hier lijkt (vooralsnog) inderdaad geen sprake te zijn van een traag werkende schildklier. Gebruik je voedingssupplement met daarin vitamine B8 / biotine? En heeft men –ten aanzien van je symptomen– ook al eens gekeken naar je vitamine B12, vitamine D3 en ijzer?

  • Vitamine b12 is 292 IJzer 67 En 25-Oh-vitamine D 29,4 Dus enkel vitamine d is niet binnen de normen denk ik? Ik neem niks van supplementen.

  • Ja, je vitamine D-waarde duidt inderdaad op een fiks vitamine D-tekort. Je vitamine B12 is binnen de norm. En met ijzer bedoel je hopelijk ferritine? Anders is je ijzer véél te hoog, maar dit lijkt me onwaarschijnlijk. Vitamine B8 kan een TSH-waardebepaling in het bloed verstoren, maar als je dat niet inneemt, ligt er een andere oorzaak ten grondslag aan je verhoogde TSH-waarde. Welke exacte oorzaak dit precies zou kunnen zijn, durf ik niet te zeggen. Daar zal onderzoek naar moeten worden gedaan.

  • Ik vind van niet; zie ook het artikel hierboven en de vele reacties hieronder.

 62. goedemiddag, Ik voel me al lange tijd ontzettend rot, erg moe, last van haaruitval, spierpijn en pijn in gewrichten,
  gevoelloosheid in armen en benen, pijn in handen en vingers. erg last van duizeligheid. dokter en internist doen niks, want mijn waardes zijn volgens hun goed, tsh 1.68 ft4 20 mijn vitamine D was te laag en daar heb ik ampullen voor gekregen. heel vervelend want je krijgt het gevoel dat ze denken dat het tussen je oren zit. wie heeft er nog tips of iemand anders die hier ook last van heeft? ik slik de Tirosint voor mijn schilkriel. groet, Bianca

  • Mijn tip zou zijn om je actieve schildklierhormoon (T3) en vitamine B12 te laten controleren.

 63. Vandaag bij de huisarts geweest (zie eerder bericht). Krijg er nu 12,5 bij. Over zes weken prikken gelijk ook Hb, FSH, B12, MCV+ Fijn in goed overleg kunnen doen. Voordeel als je zelf ook een beetje in het vak zit en daardoor het lijntje met je huisarts kort is. Hoop dat het wat gaat doen en ik snel wat meer energie terug krijg

 64. Ik ben al 16 jaar schildklierpatiënt en nog heb al 16 jaar dezelfde klachten en problemen. Deze worden niet opgelost, ondanks alles wat geprobeerd is. Mijn schildklierwaardes zijn in 16 jaar tijd nog nooit goed geweest. Altijd wijkt er wel 1 waarde af. Ik moet dus ook continue (om de ca. 3 maanden men medicatie bijstellen meer – minder – meer – minder). Het is echt nooit goed en ik voel me ook echt nooit goed. Altijd moe. Nu was de T4 goed maar de TSH veel te laag 0,07. Ik heb de moed opgegeven dat het ooit goed komt. Ik voel me ook echt nooit goed. Helaas doen de doctoren geen verder onderzoek en halen de schouders op en zeggen dat ze het niet weten. P.s. ik ben al bij heel veel verschillende doctoren geweest.

  • Heeft men al die tijd óók je T3 gecontroleerd? En zijn je vitamine B12, vitamine D en ijzer al eens onder de loep genomen?

  • Ja Paul is allemaal gebeurt. Ik heb nl inderdaad ook een B12 tekort waarvoor ik ook al jaren injecties krijg elke 2 maand en sinds enkele maande ook een vitamine D tekort die ik sindsdien ook bij slik.

  • T3 en ijzer zijn dit keer niet gemeten maar zijn bij andere meting altijd goed.

  • En weet je ook hoe goed? Dus de exacte waarden, qua ijzerstatus (serumijzer, hemoglobine, transferrine, ferritine, verzadiging…) en vooral ook T3 (thyronine)…

 65. Beste, Ik ben een vrouw van 31 en neem nu al een 6-tal jaar thyroxine (50 microgram). In 2015 was mijn TSH 4,9 en t4 vrij 14,2. In 2016 was mijn TSH 3,3 (t4 13,7), later dat jaar 3,7 (t4 13,9). Vorige maand heb ik nogmaals mijn schildklierwaarden laten controleren na aanhoudende klachten. Ik voel me niet ziek maar wel belabberd, ik heb een stressvol jaar achter de rug, relatie en job opgezegd want werd daar echt niet gelukkig van, integendeel… Ik werk nu terug op mijn vorige job, dus de stress is al behoorlijk gedaald. Echter, mijn waarden waren nu : tsh 6,7 t4 13,5. De huisdokter liet me weten dat dit oké was, ondanks klachten, ben 15 kilo verzwaard in anderhalf jaar, blijf continue moe en snel geïrriteerd. Ik neem nu 75 microgram in plaats van 50 en ga binnen een aantal maanden nog eens mij bloed laten controleren en misschien een andere huisdokter zoeken of endocrinoloog. Mijn andere bloedwaarden, vitamines e.d. waren allemaal goed. Ik lees overal dat mensen zich het beste voelen met een lage TSH waarde van rond de 1 en dat er veel mensen zijn die niet tevreden zijn met thyroxine, maar de voorkeur geven aan dierlijke medicijnen of extra t3 nemen daar het blijkt dat het toch niet altijd evident is dat ons lichaam de t4 automatisch in t3 omzet. Wat is jou mening daarover? Dank je.

  • Hoe ik denk over de ‘ideale’ TSH-waarde, over dierlijk schildklierhormoon en over de omzetting van T4 naar T3, heb ik reeds vele malen beschreven in talloze reacties onder allerlei Gezond’r-artikels die schildklierproblemen behandelen. Omdat mijn antwoord een lange lap veralgemeende informatie zou worden die niet over TSH gaat, kan ik daarover niet uitweiden onder dit artikel.

 66. Beste Paul, Ik heb onlangs een bloedonderzoek laten doen, een TSH waarde van 10. De huisarts stelde voor om na 6 weken nog eens te testen want wie weet zou het zichzelf herstellen. Omdat het me toch niet lekker zat heb ik een gesprek aangevraagd omdat ik niet wist wat die waarde inhield. Tijdens het gesprek vertelde de huisarts (in opleiding) dat een hoge TSH waarde een hoge werking van de schildklier als eigenschap heeft en een lage TSH waarde een lage werking. Nu ik dit allemaal lees klopt het dus niet met wat mij verteld is en ik heb ook een aantal flink symptomen van een te traag werkende schildklier. De huisarts in opleiding bleef bij haar standpunt, over 6 weken nog eens testen, maar ik maak me eerlijk gezegd toch zorgen. Is het goed om die 6 weken af te wachten, of toch andere stappen ondernemen. Alvast bedankt voor de reactie, ik zou erg geholpen zijn met een informatiever antwoord dan “kom over 6 weken maar nog een keer langs”

  • Helaas heeft je AIO(S) het niet bij het rechte eind. :( Een te hoge TSH duidt toch écht op een te traag werkende schildklier en een te lage TSH op een te snel werkende schildklier. Heeft men nog helemaal niet gekeken naar je T4 en/of T3?

  • Bedankt voor je snelle reactie, heel fijn! Pas over 6 weken (ik ben er nu 2 verder dus over 4 weken) willen ze verder kijken want ze gaan er vanuit dat mijn lichaam zich in die tijd hersteld heeft ook al heb ik duidelijk in het tweede gesprek aangegeven dat ik veel symptomen heb die passen bij een trage schildklier, dat alles voor mij ineens op zijn plek valt nu ik me er in verdiept heb. Alle vage klachten die ik heb, maar niet erg genoeg vond om te laten onderzoeken. Maar het antwoord was dus, je TSH is te hoog, dus dan is je schildklier sowieso niet te traag maar te snel, dus je klachten kloppen niet bij het bloedonderzoek. Behoorlijk terneergeslagen en teleurgesteld ben ik toen huiswaarts gekeerd. Natuurlijk zit ik niet te wachten op een trage schildklier, maar het is wel fijn als je er waarschijnlijk achter bent waar je klachten vandaan komen, dan is het balen als je voor je gevoel niet gehoord word.

  • Mijns inziens gaat dit zelfs nog een stapje verder dan “niet gehoord worden”. :?

  • Ik wilde je toch nog even informeren en bedanken voor jouw kijk op mijn verhaal. Ik heb vrijdag de uitslag gekregen van mijn nieuwe bloedtest. De huisarts in opleiding zei na contact opnemen met het ziekenhuis “je TSH is ietsje verhoogd, hij was 10 en nu ietsje hoger, maar wij huisartsen doen hier niets aan, maar als je het echt per se wilt, dan geeft de internist van het ziekenhuis aan dat je zou kunnen starten met medicatie, dus ik zal je dan maar een snufje medicatie voorschrijven en maandag ligt er een formulier klaar om op Hashimoto te controleren”. Ik vond de manier waarop zó denigrerend dat ik de ‘echte’ huisarts vandaag om een gesprek gevraagd heb. Mijn TSH was in 6 weken van 10 naar 15 gegaan en mijn T4 was iets afgenomen? Ik weet die waardes even niet meer. Hij zei gelukkig “natuurlijk gaan we je helpen!”. Ik ben ontzettend blij dat ik met jou in contact geweest ben en jij ook aangaf hoe je de situatie vond. Hierdoor ben ik naar de andere huisarts gegaan die mij wél serieus neemt. Heel erg bedankt, Paul! Ik kan gaan werken aan mijn “herstel”.

  • Héél fijn om te lezen dat je voor jezelf bent opgekomen, want dit is écht een slechte gang van zaken. Schrikbarend gewoon… :? Goed dat de daadwerkelijke huisarts je verder helpt, maar ik hoop toch ook dat de arts in opleiding wordt teruggefloten en op de vingers wordt getikt, want op zo’n manier speel je als het ware met andermans gezondheid. Veel te vaak maak ik mee dat artsen (al dan niet in opleiding) simpelweg niet durven toe te geven dat ze iets niet weten, terwijl daar helemaal niets mis mee is. Niemand heeft immers de wijsheid in pacht. Je hoeft je als arts toch niet te schamen voor het feit dat je iets moet opzoeken of navragen of zelfs in het midden laten?! Mij werd laatst door de huisarts verteld dat mijn dochter van anderhalf (met bijna 41 graden koorts) een fikse oorontsteking had, terwijl ik er zeker van was dat zij geen oorontsteking had (haar oor was niet rood vanbinnen, het deed geen pijn, ze greep er niet naar, ze lag er gewoon op, er kwam niets uit, ze had er gewoon helemaal geen last van). Wat bleek na een dag of 3… De vijfde of zesde ziekte… Geen probleem, dat hoort erbij. Maar waarom een foutieve diagnose toekennen als je ook gewoon kunt zeggen dat je geen idee hebt van wat er aan de hand is?! Echt frustrerend…

 67. Hallo, ik ben een vrouw van 46. Heb hypothyreoidie. Gebruik 0.75 mcg levothyroxine. Laatste keer TSH 1.6 en FT4 11. Huisarts vond het prima binnen de normaalwaarden. Mijn ervaring is dat mijn TSH beter onder de 1.0 kan zitten en zelf vind ik de FT4 aan de lage kant. Ik ben ontzettend moe, heb wallen onder mijn ogen en krijg van alle kanten de opmerking dat ik er wit uitzie. Heb ook een trage hartslag. Meestal zo rond de 60. Mijn Hb is in orde. Wat nu? Die vermoeidheid is echt ellendig! Mijn avonden eindigen meestal al ruim voor 10 uur…

  • Ha Paul. Zou je mij nog advies willen geven? Ik ben erg benieuwd hoe jouw kijk hierop is. Bedankt!

  • Bij een hypothyreoïdiepatiënt die levothyroxinenatrium inneemt, vind ik een FT4 van 11 aan de lage kant. Wellicht loont het zich om ook eens je T3, vitamine D, vitamine B12 en volledige ijzerstatus te laten controleren. En als hier niets uitkomt misschien –in overleg met je arts!– je medicatie met een minimaal stapje ophogen…

 68. Hallo Paul, Ik heb een vraag over de waardes van mijn bloedonderzoek, met name over de schildklierwerking. April 2018 TSH 4,52 FT4 14,1… Mei 2018 TSH 4,47 FT4 13,6… Waardes geprikt i.v.m. de volgende klachten: vermoeidheid, haaruitval, broze nagels, concentratieproblemen, raak geen kilo kwijt ondanks ik een normaal eetpatroon / eetgewoontes heb. In april 2017 bevallen middels keizersnede en geef nog gemiddeld 2x per 24 uur borstvoeding. Vitamine D was trouwens ook niet hoog (82) terwijl ik daar al een hoge dosering van nam. Daarnaast vraag ik me af (weet niet precies waar de schildklier zit), zou er iets beschadigd kunnen zijn door een operatie aan mijn amandelen, ik ben in totaal 4x in mijn keel geopereerd en heb nog een verdikking achter op mijn tong zitten. Omdat ik zwanger raakte zijn de onderzoeken naar die verdikking naar de achtergrond verdwenen, moet ik dit opnieuw laten onderzoeken of heeft dit niks met elkaar te maken? Huisarts wil over 6 maanden weer bloedonderzoek maar wat adviseer jij? Ik wil me graag weer de oude ik voelen en energie hebben. Alvast bedankt!

  • Als ikzelf in jouw schoenen stond, dan zou ik óók de T3 laten controleren, evenals vitamine B12. Gebruik je toevallig voedingssupplementen waar vitamine B8 in zit?

  • Momenteel gebruik ik alleen de vitamine D op recept. Daarvoor nam ik Supradyn Complex Forte, toen was B12 rond 400 (april) daar ben ik mee gestopt omdat ik mijn waardes wilde weten zonder supplementen. In mei weer geprikt toen was ik ongeveer 3 weken zonder supplementen en was B12 rond 300. Is een daling van 100 normaal als je stopt met supplementen? 300 is naar mijn weten niet heel laag, maar is dat een goede waarde als je nagaat dat ik 3 weken daarvoor extra vitamine B nam? Hoelang blijven de effecten van supplementen zichtbaar? En nieuw onderzoek inclusief T3 over 6 maanden of eerder?

  • Oké, maar de laatste vraag… T3 nu laten prikken of 6 maanden wachten zoals de huisarts voorstelde?

  • Bedankt voor je reactie. Voor zo ver ik ik weet heb ik geen vitamine B8 extra ingenomen (n.a.v. je vraag). Bij een volgend bloedonderzoek zal ik de T3 waardes ook laten nakijken.

 69. Een vraag over de TSH. ik slik pil meer dan 30 jaren. De laatste jaren is mijn TSH naar e laagste kant gegaan. Inmiddels heb ik een cystus bij de hypofyse. Bij het ziekenhuis zeggen dat deze groeit niet en dus moet ik deze gewoon vergeten. Nu heb ik weer een bloedonderzoek gedaan. TSH: 0,34 de F3 en F4 blijken normaal te zijn. Toch ik voel me vermoeid, slaperig, foggy ik eet veel en wordt makkelijk boos. Ik dacht dat perimenopauze heeft hier iets te maken. Ze hebben al de pil van 100 mg per dag naar 88mg minder gedaan. Moet ik nu weer de dosering verminderen?

  • Wat bedoel je precies met “de pil”, “de laagste kant”, “F3”, “F4” en “perimenopauze”?

 70. Mijn TSH is 5.10 en 2 jaar geleden 4.01. Mijn vrije T4 was toen 15 en nu 18. Huisarts zei: slik je medicijnen voor se schildklier? Euh nee. Dan is alles prima in orde? Mijn symptomen: wordt steeds zwaarder, moe na het eten. Prikkelbaar, onrustig etc. etc. Heeft het met mijn schildklier te maken of moet ik dat loslaten?

  • Je TSH is te hoog, hetgeen KAN duiden op een te traag werkende schildklier. Je T4 is echter gestegen ten opzichte van een jaar geleden en aan de hoog-normale kant, hetgeen duidt op een schildklier die niet te traag werkt. Wat je nog zou kunnen vragen aan je arts is of men ook je T3, schildklierantistoffen, vitamine B12, vitamine D en ijzer wil controleren…

 71. Vorig jaar juni is bij mij een te traag werkende schildklier vastgesteld. Ik neem nu 100 microgram Euthyrox en dat ging in eerste instantie goed, maar de laatste tijd krijg ik weer dezelfde klachten als vorig jaar. Bloedonderzoek wijst uit dat mijn FT4 goed is (18), maar mijn TSH is gestegen naar 5.3. Dat snap ik niet. Hoe kan ik voldoende schildklierhormoon binnen krijgen via pillen, maar denkt mijn hypofyse nog steeds dat m’n schildklier te traag werkt? Of zijn dit normale waarden in mijn geval? T3 is overigens niet gecheckt, zou dat verstandig zijn? Ik had door auto-immuunafwijking ook een B12 tekort, maar dat is inmiddels door pillen opgelost. Dank alvast voor je reactie.

 72. Ik heb Hashimoto. De laatste keer bloedprikken was mijn FT4 27,4 en TSH 0,54. Toen gaan minderen met Euthyrox, van 175 naar 150. Ik voel me veel beter, minder hartkloppingen. Nu weer bloed laten prikken en mijn FT4 is 18,7 maar mijn TSH is 5,7! Ik heb een zwangerschapswens dus wil mijn TSH veel lager hebben. Wat is wijsheid? Huisarts zegt zo laten maar dat wil ik niet. Ophogen naar 162,5? Ik heb niet nuchter bloed geprikt, 2 uur na inname medicatie, maar dat heb ik de keer daarvoor ook gedaan…

 73. Beste Paul, ik ben een vrouw van 48 jaar, en heb al mijn leven, diverse klachten, vermoeidheid, spierpijn, snel koud, vochtzakjes onder ogen, kortom ik kan heel het lijstje van trage schildklier aanvinken. bij de huisarts val ik altijd binnen de waarden. febr 2016: tsh 2.2 ft4 18.2 cholesterol 6.15 april 2016 ben ik gestopt met roken, toen ben ik zo ziek geworden, het leek wel n burn out. Heb toen mijn schildklier laten testen: 1 september 2016: tsh 0.15 ft4 17.5 t3 1.2 16 september 2016 tsh 2.7 10 november: tsh 4.2 ft4 17 ft3 3.83 leukocyten 12.9 lymfocyten 5.2 conclusie arts schildklierontsteking, niet behandeld 7 februari 2017 tsh 3.8 ft4 17 21 maart 2017 tsh 3.2 ft4 17 Mijn klachten bleven heel erg, zodat ik van ellende weer ben gaan roken juni 2017, sinsdien ben ik uit de burn-out, maar de meeste kwalen zoals vermoeidheid en spierpijn vochtzakjes en koud etc. zijn nog steeds aanwezig. 28 mei 2018 weer laten prikken: tsh 2.9 ft4 14 ft3 4.7 cholesterol 5.8 Mij valt op nu ik weer rook dat de tsh lager is. Ik wilde eigenlijk zelf jodium en of selenium gaan slikken om te kijken of ik me beter ga voelen, maar misschien heb jij nog suggesties, mijn dokter staat voor veel dingen open. p.s. mijn moeder heeft een trage schildklier, en mijn dochter van 14 is ook erg vermoeid, haar tsh is 2.8, 5 juni moet ze naar de kinderarts. Sorry voor het lange verhaal, alvast bedankt, Groetjes Patricia

  • Zijn je vitamine B12, vitamine D3 en ijzer al eens onder de loep genomen?

  • Hoi Paul, bedankt voor je reactie, vandaag meer uitslagen binnen. ik zie wederom uit naar je reactie, ben het onderhand echt beu, dat we allebei zo vermoeid etc zijn, en dat er (nog) niks aan te doen is. alvast bedankt weer! Groetjes patricia

  • Beste Patricia, de lijst met bloedwaarden kan ik hier niet publiceren omdat ze niet relevant zijn t.a.v. TSH. Ik zal binnenkort een artikel toevoegen (of een forum beschikbaar stellen) over algemene bloedwaardebepalingen. Sterkte en beterschap toegewenst!

 74. Ik gebruik al heel lang (30 jaar) medicijnen v/d werking van m’n schildklier: op dit moment 0,125 mg Levotheroxide teva. Ik werd jaarlijks gecontroleerd door internist: bloeddruk, gewicht, en alle bloedonderzoeken die nodig waren betreft schildklier: TSH, Ft4 enz. enz. Nu, door reorganisaties moet ik dit nu bij de huisarts laten doen: alleen bloedonderzoek waarbij TSH wordt aangevinkt Verder niks. Mijn Is dit laatste voldoende om een goed beeld te krijgen? Alvast bedankt.

  • Hallo, al een geruime tijd heel erg moe kan de hele dag wel slapen last van obstipatie. Afgelopen jaar bijna 10 kilo aangekomen. Vreemde waardes alles iets verhoogd. TSH 6.0 FT3 7.5 FT4 25 Anti TG 340 Anti TPO 120 en prolactine 565 deze uitslagen waren van 3 maanden terug vorige week weer geprikt nog geen uitslag. Waar kan dit op duiden?

 75. Hallo, Ik ben een vrouw van 48 jaar en heb al lange tijd last van allerlei kwalen en er komen er steeds meer bij. Ik voel me al lange tijd niet goed! Er is een maand geleden bloed geprikt op meerdere dingen, waaronder mijn schildklier. Zoals gebruikelijk belde ik na een week naar de assistente van mijn huisarts en kreeg ik de mededeling dat alles in orde is. Ik vroeg nog specifiek naar mijn schildklier, maar ook die bleek volgens haar in orde te zijn. Toch heb ik al lange tijd het gevoel dat mijn schildklier niet in orde is, ik heb teveel klachten die overeenkomen met een trage schildklierwerking, en toen ik van een collega te horen kreeg dat ik met mijn DigiD zelf kon inloggen bij het ziekenhuis en mijn bloeduitslagen kon checken, twijfelde ik dan ook geen moment. Ik begrijp niet dat mij verteld is dat alles oké is, want volgens mij is het dus alles behalve oké! Mijn TSH waarde is 4.51 mU/l en de vrije T4 is 17. Nog geen jaar geleden was mijn TSH 1.97, dus een ontzettend verschil vergeleken met nu. Ik ben nog niet teruggegaan naar mijn huisarts, maar ben dat uiteraard wel van plan. Ik wil echter niet met een of andere smoes terug naar huis gestuurd worden, maar goed voorbereid zijn. Ik vraag me af of ik het bij het juiste eind heb, en zou graag uw mening horen. Vriendelijke groet, Angelique

  • Je FT4 is –navenant de officieuze referentiewaarden– hoog genoeg, maar je TSH is té hoog. In combinatie met je klachten / symptomen (hetgeen de REDEN was om een bloedwaardebepaling te laten verrichten) vind ik dit reden genoeg om óók je T3 onder de loep te laten nemen. Dat men in deze context “alles in orde” roept, vind ik echt belachelijk. Dat is precies de reden waarom ik op Gezond’r al minstens 1.000x heb aanbevolen om zélf je bloedwaarden in te zien door ze ter plekke uit te laten printen of digitaal op te vragen. Overigens is hetgeen men heeft gecontroleerd naar mijn mening niet uitermate zorgwekkend, maar wél een reden om diepgaander onderzoek te verrichten. Heeft men overigens ook je vitamine D, vitamine B12 en ijzerstatus gecontroleerd?

  • Hallo Paul, dank je voor je snelle reactie! Ik heb net gekeken, maar ijzer, vitamine B12 en vitamine D zijn geen van allen gecheckt! Vorig jaar zijn deze wel gecheckt, maar aangezien mijn TSH toen ook nog netjes 1.91 was, kan ik naar mijn idee niet van de waarden van vorig jaar uitgaan. Ik wil nog wel even vermelden dat de bloedafname dit keer vroeg in de ochtend heeft plaatsgevonden, en ik nuchter ben verschenen. Ik heb namelijk gelezen dat de waarden van de schildklier in de loop van de dag veranderen?

 76. Hoi Paul, Sinds enkele maanden gebruik ik Thyrax voor een traag werkende schildklier. Mijn waarden waren niet buiten de kaders maar wel aan de randjes (T4 10.3 en TSH 4.27) maar doordat ik wel al een hele tijd rondliep met klachten zoals concentratieproblemen, grote vermoeidheid, rillerig, dun breekbaar haar en breekbare nagels en ondanks een gezond en bewust eetpatroon dikker worden, een hele lage lichaamstemperatuur en een hele lage bloeddruk, hebben we toch besloten om te kijken of de medicatie daarin zou helpen. Dit deed het en in overleg hebben we de dosering langzaam verhoogd zodat ik iets boven het midden van de T4 waarden terecht zou komen. Bij de vorige meting was mijn T4 waarde 13.8 en mijn TSH 3.38. Zij wilde de T4 toch graag nog iets hoger krijgen dus nu slik ik 0.075 mg. In de eerste weken met 0.075 kreeg ik hartkloppingen (wel ook na een feestje waarop ik een paar wijntjes had gedronken), daarnaast vond mijn vriend me de eerste weken wel wat sneller geïrriteerd. Vandaag bleek mijn T4 mooi op 17 te zitten maar mijn TSH op 0.05. Ze wil nu er toch een beetje af doen en kijken of dat tot een goede waarde komt. Ik vraag me nu af hoe de TSH opeens zo gezakt kan zijn terwijl ik niet heel hoog zit met de T4. En heeft het zin om toch ook T3 te laten testen? Ben benieuwd wat jij er van denkt. Zie soms door de bomen het bos niet meer. Het is een ingewikkeld systeem de schildklier en haar medewerkers. :) Groetjes, Mariska

  • Ja, laat je T3 testen. De kans bestaat dat die (veel) te hoog is.

  • Hallo Mariska, ik herken veel van jouw klachten, waaronder extreme vermoeidheid, lage lichaamstemperatuur, lage bloeddruk, het altijd koud hebben, broze nagels, en haarverlies en toename lichaamsgewicht. Andere klachten zijn: vaak koude voeten/handen/neus, slechte bloedcirculatie, spataderen, slecht slapen, vaak migraine, pijn in nek, schouders en bovenrug, huidproblemen, eczeem en sinds een jaar vitiligo. Aardig wat klachten zou je denken, maar volgens de huisarts is alles in orde. Gelukkig kon ik zelf de bloeduitslagen checken, mijn TSH waarde is 4.51, mijn vrije T4 waarde 17. Naar mijn idee is dit niet oké, en ik ga dan ook zeker terug naar de huisarts!

 77. Hoi op 26 1 2018 was mijn schildklier TSH 1.14 en T4 vrij thyroxine 22 ik slik 100mg levothyrine nu ben ik gezonder en op tijd stip gaan eten let op dat ik gevarieerd en op colidraten let omdat ik anders diabetische 2 krijg slik, geen risperdal meer voor psychoses ben al afgevallen weeg nu 55.2 kilo met 1m60 maar ik moest naar de cardioloog omdat ik maagzuurremmer gebruik i.v.m. middenrifbreuk die prikte mij op schildklier ook en bloedbeeld en chotstorol chorostol goed bloedbeeld bloedarmoede maar mijn schildklier was daar ineens TSH 0.19 vrij T4 21 totaal T3 1,5 ik blijf volgens mij nog steeds afvallen maar de TSH is laag heb ik nu niet een snelle schildklier en moet er niet iets aangepast worden ben wel amandel drink unsweeted gaan doen met havermout en weet verse groenten beetje lijnzaad hennepzaad chiazaad etc de huisarts doet niks moet alleen nu terug voor mijn bloedarmoede.

  • Beste Jolanda, Je verhaal is voor mij een tikkeltje lastig te volgen. Als ik het goed begrijp, gebruikte je reeds levothyroxine voor een te traag werkende schildklier en bleek je TSH bij een tussentijds bloedwaardebepaling plots 0,19 te zijn, je FT4 21 en je TT3 1,5… Je TSH is in dat geval ietwat te laag en je FT4 aan de hoog-normale kant. Dit kán –met name in geval van gezondheidsklachten die kunnen wijzen op een overschot aan schildklierhormonen in de bloedbaan– een reden zijn om de dosis levothyroxine ietwat (echt minimaal) te verlagen, maar ik kan me voorstellen dat men nu nog niet ingrijpt en wenst te wachten op de uitslagen van de eerstvolgende bloedwaardecheck.

 78. In Frankrijk bloedonderzoek gehad. TSH 5,965 micUI/ml aangegeven bevolen waarde 0,550 a 4,780 is dit erg te hoog?

  • Dat ligt er maar net aan wat je verstaat onder “erg te hoog”. In Frankrijk ziet men een TSH van 0,55 blijkbaar als minimum en een TSH van 4,7 als maximum. In Nederland hanteert men meestal een minimumreferentiewaarde van 0,4 en een maximumreferentiewaarde van 4,0. Een TSH-waarde van bijna 6 vind ik in dat opzicht te hoog, maar hoe “erg te hoog” dit in de praktijk is, is afhankelijk van twee andere factoren, namelijk je T4 en T3. Ik zie weleens TSH-waarden boven de 300 en zelfs tegen de 600 voorbijkomen, maar dat betekent niet altijd dat er sprake is van een extreem tekort aan T4 en/of T3. Een extreem hoge TSH-waarde betekent dus niet per se een extreem groot schildklierprobleem of een extreem grote schildklierhormoonafwijking. Bij een TSH-waarde richting de 6 is er in ieder geval een grote kans dat er sprake is van een schildklierprobleem, hetgeen mijns inziens een controle van T4 en T3 rechtvaardigt. En zodra je wéét dat er sprake is van een schildklierprobleem vind ik TSH ondergeschikt aan T4 en T3. Sterkte ermee!

 79. Beste Paul, ik snap er geen bal meer van en eer dat ik bij een internist terecht kom, kan ik wel wat wijsheid gebruiken! Ik heb een traag werkende schildklier, ik zat altijd op 1 wit pilletje 0.1 mg is dat al ik het goed heb. Nu was mij TSH lang te laag tussen de 0.03 – 0.13. Mijn FT4 tussen de 10 – 14. Mijn huisarts heeft me 3 weken geleden geadviseerd om minder Thyrax te nemen; 3 blauwe pilletjes, 0.75 mg als ik het goed heb. Maar na een week begin ik me raar te voelen, problemen met m’n zicht, intolerantie voor licht en een hoofd vol met soep als het ware. Ik neem daarom sinds 2 weken 3 en een halve blauwe. Helaas voel ik me nog geen steek beter. En eigenlijk heb ik me altijd beter gevoeld met 1 wit tabletje. Ik prikte wel altijd in de middag wanneer ik al mijn Thyrax genomen heb en heb gegeten. Zijn mijn waardes daarom niet zuiver geweest? Ik neem nu ook selenium, is dit een goed idee? Alvast ontzettend bedankt! Maaike

  • Een dergelijk lage TSH-waarde duidt mééstal op een fiks overschot aan schildklierhormonen (T4 en/of T3) in de bloedbaan. Een vrij T4 tussen de 10 en 14 pmol/l is echter helemaal NIET te hoog, integendeel! Je te lage TSH en je relatief lage FT4 rijmen dus niet met elkaar. Naar mijn mening zou men dan ook je T3 en schildklierantistoffen moeten controleren en niet zomaar onverhoopt je dosis aanpassen vooraleer men het totaalplaatje naar behoren heeft onderzocht. Want nogmaals: een FT4 tussen de 10 en 14 pmol/l is NIET te hoog en bevindt zich zelfs aan de laag-normale kant, hetgeen niet rijmt met je lage TSH-waarde.

  • Naar alle waarschijnlijkheid dat je schildklier veel te snel werkt, maar er bestaan ook enkele andere potentiële oorzaken van een veel te lage TSH-waarde. Zie ook het artikel hierboven…

 80. Mijn TSH staat op 43. Mijn T4 op 9. Het is net ontdekt en heb nu levothyroxine 50 gekregen over 6 weken weer bloed prikken. Moet ik me nu echt zorgen maken!!!

  • Beste Bridget, Een traag werkende schildklier is niet fijn en kan verscheidene gezondheidsklachten teweegbrengen. Of je je zorgen moet maken? Nee, want stress en bezorgdheid maken een schildklierprobleem er helaas niet beter op… Je kunt beter langzaam toewerken naar een optimale hoeveelheid schildkliermedicatie; dan kan het best zijn dat je niet of nauwelijks klachten ondervindt aan je trage schildklier. Ik zal in ieder geval voor je duimen. Sterkte ermee! Groeten, Paul

  • Dank je wel, Paul! Ik ga het positief inzien, want het is zo dat stress en zo het er niet beter op maakt… En waarschijnlijk met de tijd en juiste medicatie zal het beter worden. Het is alleen op het moment even vervelend qua symptomen, maar daar kom ik ook wel overheen… Bedankt voor je reactie!

 81. Hallo, Ik ben 9 maanden geleden gestart met Euthyrox. Sindsdien zag ik mijn waarde stijgen van 0,03 naar 0,8. Nu echter sinds 2 maanden zie ik mijn waarde weer in een dalende lijn zakken van 0,8 naar 0,4 (16-4). Mijn dosering was 75mcg, moet ik nu naar een lagere dosering? Vriendelijke groet, Linda

  • Of je meer of minder schildklierhormonen moet innemen, is niet te bepalen aan de hand van énkel je TSH-waarde. Bovendien moet je dit altijd bespreken met je arts.

 82. Enkele jaren geleden aan de Thyrax 0,025mg gegaan omdat na aanhoudende klachten (pijn in benen, vermoeidheid, koude handen voeten, opgejaagd wakker worden en dan snel naar toilet om alles eruit te gooien, hierdoor weer angststoornis gekregen). De dokter bloedonderzoek heeft laten doen. Daar kwam uit dat mijn schildklier te langzaam werkte. De waardes weet ik niet meer. Wel had ik ook een B12 tekort (117) en vitamine D tekort. In de tussenliggende jaren zijn de klachten op en af gekomen en gegaan. Nu na een controle voor medicijngebruik ook mijn schildklier weer eens geprikt. TSH is 17 en FT4 13,8. Moet nu twee tabletjes gaan nemen i.p.v. anderhalve. In de tussenliggende jaren heeft de huisarts allerlei diagnoses gesteld: van Fibromyalgie tot angststoornis tot prikkelbare darm. Nu is bij mij het kwartje gevallen en ik vermoed dat alle klachten van mijn schildklier afkomstig zijn.

 83. Zonet aan de telefoon gehoord dat mijn TSH 13 is, witte bloedcellen ook verhoogd… weet niet goed wat ik ervan moet denken. Huisarts wil het zeker opvolgen, maar wilde weten wat de mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn…

  • Wat een verhoogde TSH-waarde betekent, kun je lezen in het artikel hierboven. Mééstal duidt het op een traag werkende schildklier… Een verhoogd aantal witte bloedcellen / leukocyten duidt doorgaans op een bacteriële of virale infectie in het lichaam. De combinatie van een TSH-afwijking en een leukocytenafwijking ZÓÚ in theorie kunnen duiden op een schildklierontsteking, maar dat hoeft geenszins het geval te zijn. Sowieso hoeft de verhoogde TSH-waarde niet per se gerelateerd te zijn aan de verhoogde leukocytenwaarde. Diepgaander (bloed)onderzoek dient uitsluitsel te geven hieromtrent.

 84. Hallo, Begin 2016 ging ik naar een orthomoleculair nadat ik last bleef hebben na een ongeval met hersenschudding en whiplash. Mijn TSH waarde was 1,99 mU/L en mijn FT3 bedroeg 3,8 pmol/L. Zijn conclusie was “hypo” en ik kreeg de natuurlijke versie Thyorid Erfa 30 mg voorgeschreven. Omdat ik dacht dat mijn schildklier wat in de war was van die klap op mijn hoofd dacht / hoopte ik dat dat van zichzelf zou herstellen en stopte ik met mijn medicatie. De gevolgen waren niet min; wazig zicht, grote druk boven / op mijn ogen, een enorme lusteloosheid, huid werd veel droger, mijn lichamelijke thermostaat deed rare dingen en geestelijk liep het ook niet heel erg vlot. Dus terug aan de Thyorid en alles werd weer normaal. Sinds dit jaar is er zoals vele medicijnen geen Thyorid ter beschikking en de natuurlijke varianten zijn voor mij onbetaalbaar, dus weer zonder medicatie door het leven. Alle gevolgen van vorige keer zijn er weer maar omdat het nu al zolang duurt is het echt onhoudbaar aan het worden. Mijn huisarts liet mijn waarden nakijken en FT4 bedragen 14,8 pmol/L en de TSH 3 mIU/L. Volgens de huisarts zijn dit goede waarden en moet het probleem ergens anders gezocht worden ook al weet ik met zekerheid dat het dezelfde gevolgen zijn dan de vorige keer dat ik met de Thyorid stopte. HELP, kunt u mij raad geven over mijn bloedwaarden of wat ik nog zou moeten laten checken? Het is voor mij ook verwarrend om te vergelijken omdat er blijkbaar verschillende eenheden gebruikt worden. Alvast bedankt.

  • Beste Linkin, Persoonlijk snap ik niet hoe de orthomoleculair therapeut erbij komt dat een TSH-waarde van 2 en een FT3 van 4 een traag werkende schildklier indiceert. Het voorschrijven van schildklierhormonen bij zulke waarden is mijns inziens héél vreemd! Je huidige schildklierwaarden (een FT4 van 15 en een TSH van 3) zijn evenmin buitensporig. Ik snap dan ook de beweegreden van je huisarts. Althans, navenant de bloedwaarden die men heeft gecontroleerd… Wat je nog zou kunnen proberen, is uitgebreider schildklieronderzoek laten verrichten. Een goede TSH-waarde en een goede FT4-waarde verkleinen de kans op een schildklierprobleem namelijk enorm (tot zo’n 0,1%), maar sluiten schildklierproblematiek niet voor 100% uit. Aangezien je lichaam goed vaarde bij toediening van dierlijk schildklierhormoon zou je kunnen vragen of men dit hele rijtje wil controleren: TSH, Vrij T4 (FT4), Totaal T4, Vrij T3, Totaal T3, Tg-antistoffen, TPO-antistoffen en TSI-antistoffen. Mochten al deze waarden goed blijken, dan is er absoluut géén sprake van een schildklierprobleem. Overigens kunnen je klachten ook anders worden verklaard. Als je orthomoleculair therapeut ten onrechte schildklierhormonen voorschrijft, dan zullen deze lichaamsvreemde schildklierhormonen je lichaamseigen schildklierwerking onderdrukken. Je schildklier wordt dus lui… Als je vervolgens plotsklaps stopt met de inname van deze schildklierhormonen, ontstaat dus ineens een tekort, met alle gevolgen van dien. Het is dan aan je schildklier om weer harder aan het werk te gaan. Daarvoor is méér TRH nodig en meer TSH nodig. Je hersenen en je schildklier moeten dus weer tot een nieuwe balans zien te komen. Al met al ben ik het bovenal oneens met de stappen die je orthomoleculair therapeut heeft genomen. Groeten, Paul P.S. Zijn je ijzer, vitamine D en vitamine B12 al eens gecontroleerd?

 85. Hallo, Sinds een aantal weken voel ik mij ontzettend vermoeid. Op advies van de huisarts heb ik bloed laten prikken om te kijken of de schildklier ook oké was. Nu was mijn TSH toen 0,1. Na 6 weken gewacht te hebben met opnieuw prikken, bleek mijn TSH 117 te zijn. Nu voel ik mij erg vermoeid, er komt weinig uit mijn handen, heb erg veel last van spierpijn en gewrichten. Ik dacht eerst dat dit gewoon te maken had met het herstellen van de zwangerschap maar de huisarts zei dat dit met de schildklier te maken heeft. De laatste uitslag is dat de TSH 138 is en de T3 erg laag is. De T4 begint wat te stijgen met medicatie die we al wel gestart zijn. Nu moet ik volgende week bij de internist zijn. Kan het zo zijn dat deze waarden gevaarlijk zijn en kwaad kunnen?

  • Het ziet ernaar uit dat je schildklier véél te traag werkt, hetgeen ook wel bekendstaat als hypothyreoïdie en een tekort aan schildklierhormonen in cellen en weefsels tot gevolg heeft. Dit is een potentieel gevaarlijke aandoening die behandeld dient te worden. Hoe langer een traag werkende schildklier onbehandeld blijft, des te ernstiger de potentiële gevolgen voor de gezondheid. Zie ook:

   Heel veel sterkte en beterschap toegewenst!

 86. Zo’n 20 jaar geleden had ik een hyperthyreoïdie daarvoor ben ik succesvol 1 jaar behandeld met medicijnen en ging alles weer normaal functioneren. Ik liet laatst mijn waarden weer eens controleren en nu heb ik een verhoogde TSH van 11,12 bij een normale T4 van 10,3. De klachten die ik heb zijn in het geheel vaak koud, in het bijzonder voeten en handen, emotioneel, slechte concentratie, moe dan lees ik dat het gevolg kan zijn van te traag werkende schildklier kan zijn. Mijn huisarts geeft aan dat ze het alleen behandelen bij klachten. Wat nu te doen? Ik ben toen doorgestuurd naar een endocrinoloog. Lijkt mij dat die er toch meer kijk op heeft.

  • Heel goed dat je je hebt laten doorverwijzen naar een internist-endocrinoloog! Je TSH is veel te hoog en je T4 zit tegen de ondergrens aan. Je T3 zou dan ook best weleens te laag kunnen zijn. En zo te lezen ERVAAR je momenteel (potentiële) schildklierklachten! Dus de beredenering van je huisarts vind ik erg vreemd…

  • Goedemiddag, ik kon niet vinden hoe ik hier een eigen vraag kon stellen alleen een reactie kon plaatsen dus vandaar even zo. Ik heb na mijn zwangerschap Hashimoto “opgelopen”, werd mij verteld dat dit vaak levenslang is. Een jaar lang hier medicatie voor geslikt en tussen door af en toe bloed prikken. Na 1 jaar waren de medicijnen op en belde ik voor een herhalingsrecept, er werd mij verteld om te stoppen en over 14 dagen bloed te prikken. Zo gezegd zo gedaan en volgens de dokter waren de uitslagen prima en mocht ik stoppen. Daarna nooit meer onder controle geweest en nu inmiddels al 6 maanden geleden. Ik zit nog steeds met dezelfde klachten. Hoofdpijn, zwaar vermoeid, zware ogen, nergens zin in, raar dronken gevoel in mijn hoofd etc. Als ik de uitslagen krijg zie en hoor ik ook alleen of ze goed zijn of niet en geen nummertjes. Kunnen jullie mij vertellen wat normaal de gang van zaken is in een geval zoals mij? Controle, waardes, medicatie etc. etc. Alvast bedankt.

  • “De normale gang van zaken” bestaat niet. Iedere arts, ieder laboratorium en iedere praktijk hanteert (tot op zekere hoogte) eigen principes (qua anamnese, diagnostiek, doorverwijzing, medicatievoorschrift, referentiewaarden, et cetera). Natuurlijk zijn er voor bepaalde zaken medische protocollen voor handen, maar hoe strikt deze worden opgevolgd c.q. nageleefd, verschilt eveneens per situatie. Om die reden raad ik bezoekers van Gezond’r te allen tijde aan om een printje / uitdraaitje van bloeduitslagen mee naar huis te vragen, zodat je ze op een later moment op je gemakje kan bestuderen. Daar heb je recht op; het gaat immers om je eigen gezondheidsproblematiek en om je eigen medisch dossier. Mocht men hier moeilijk over doen, dan is dat ronduit absurd. Laat alsjeblieft even weten hoe je waarden eruitzien. En het kan in geval van dit soort gezondheidsklachten raadzaam zijn om naast je schildklierparameters óók je vitamine B12, vitamine D en ijzer te laten prikken. Sterkte!

  • TSH 1.95
   vrije T4 9
   vrije T3 2,8
   endocrinoloog stelt kleine hoeveelheid medicatie voor, 12,5 mg
   huisarts zegt dat waarden laag normaal zijn en geen medicatie nodig
   ?

 87. Een vraag over de TSH-waarde: Na bloedonderzoek bleek ik een TSH-waarde van 5.6 te hebben en mijn T4 is 16. Dit was goed, volgens mij huisarts. Terwijl ik alle heel tijdje last heb van allerlei verschijnselen die wel lijkt op traag werkende schildklier.

  • Ik denk dat ik over je vraag heen lees. Voor de duidelijkheid zal ik een TSH-schema uiteenzetten dat door veel artsen wordt gehanteerd om schildklierproblemen te diagnosticeren:

   • TSH te hoog, T4 normaal, T3 normaal = subklinische hypothyreoïdie
   • TSH te hoog, T4 te laag, T3 te laag of normaal = (klinische) hypothyreoïdie
   • TSH te laag, T4 normaal, T3 normaal = subklinische hyperthyreoïdie
   • TSH te laag, T4 te hoog, T3 te hoog of normaal = (klinische) hyperthyreoïdie (tenzij je levothyroxine of liothyronine inneemt)
   • TSH te laag, T4 laag of normaal, T3 laag of normaal = secundair of tertiair TSH-probleem t.a.v. hypofyse of hypothalamus

   Bij een te hoge TSH-waarde en een normale T4 én T3 is dus veelal sprake van een subklinische hypothyreoïdie.

 88. Hallo, ik heb Graves, gestabiliseerd na een block & replace-behandeling. Een jaar na het stoppen met de medicatie was ik nog steeds stabiel, maar werd er een voorstadium van schildklierkanker (nodule) geconstateerd. Inmiddels is de helft van mij schildklier verwijderd (juni 2017). Sindsdien schommelt het voor mijn gevoel nogal heftig (ik reageer nogal sterk op binnen de bandbreedte “aan de hoge of lage kant” zitten). In oktober was er een vreemd beeld, maar ik wilde niet aan de medicijnen. Twee maanden geleden was ik 24 uur per dag knetter alert en werd iedereen gek van me, maar ik heb geen bloed laten prikken. Ik dacht het wel uit te zitten. Probeerde het ziekenhuis er drie weken geleden van te overtuigen dat ik toch gecheckt wilde worden, maar dat wilde de assistent niet regelen. Nu ben ik heel moe. Bloed laten prikken bij de huisarts: TSH 9 en T4 3,04. Volgens (de assistente van) de huisarts: alles goed dus. Dat voelt echt totaal niet zo. In mei pas weer naar de endocrinoloog. Vraag me af wat er is, als alles goed zou zijn…

  • Ik parafraseer de referentiewaarden uit het artikel hierboven:

   • TSH: 0,4 t/m 4,0 mE/l
   • FT4 (vrij thyroxine): 9,0 t/m 23 pmol/l (voor zwangeren 6,5 t/m 13 pmol/l)
   • T4/TT4 oftewel ‘totaal T4’ (vrij + gebonden): +/- 55 t/m 160 nmol/l

   Je TSH is dus veel te hoog en je (vrije dan wel totale) T4 veel te laag. :(

 89. Ik ben sinds 5 weken overgestapt van Thyrax naar natuurlijke hormonen(Armour), en nu is mijn bloed net weer onderzocht. De TSH is nu 15.48 en de T4 6.3. Ik slik 2 capsules van 15mg Armour dus 30 mg in totaal, mijn orthomoleculair arts wil nog niets veranderen en over 4 weken weer bloed prikken. Eigenlijk voelde ik me na 2 dagen overstap van 0.1 Thyrax naar deze medicatie veel beter in mijn hoofd en was niet meer zo vreselijk moe maar momenteel heb ik heel veel last van mijn spieren. Ik ben een fanatiek paardensporter maar het dressuurrijden op hoger niveau geeft veel problemen, mijn bovenrug en nekspieren slaan helemaal vast… Moet ik nou echt 4 weken wachten of gewoon eigenwijs zijn en de dosering verhogen?

 90. Goedenavond, Ik heb mijn bloed laten controleren omdat ik al ruim 3 jaar een koolhydraatarme leefstijl volg. Ik ben altijd gezond geweest en nooit lichamelijke klachten gehad. Eens in de zoveel tijd laat ik mijn bloed controleren om te kijken of ik wel echt gezond bezig ben. Aangezien ik plots last heb van dunne broze nagels, haaruitval, plots droge huid en vlammende uitslag, vermoeidheid, kramp in tenen en been, niet meer afvallen, koud (nu is het natuurlijk ook koud) dacht ik het is tijd om te laten controleren, mogelijk kom ik wel iets te kort. Mijn vitamine B12 (426) en vitamine D (130), ijzer etc. zijn perfect, ook geprikt op andere zaken wat volgens arts prima was. Mijn TSH is ook op mijn verzoek geprikt (familie komt vergrote schildklier voor) enkele jaren gelden was de waarde 2.6 nu is deze waarde 3.6. Volgens het lab is een waarde tot en met 3.7 binnen de norm. Ik vraag mij 2 dingen af: – Is het normaal dat je TSH waarde in de jaren hoger kan worden? Van 2.6 naar 3.6; – Klopt het dat mijn waarde 3.6 perfect is en dit geen aandacht behoeft? Ik hoor het heel erg graag… Mijn dank is groot.

 91. Ik ben vandaag naar huisarts geweest. Mijn uitslagen zijn TSH 9,53 en mijn T4 13,9. Mijn levothyroxine wordt nu opgehoogd van 50 microgram naar 75. Hoe kan nu mijn T4 wel goed zijn en mijn TSH niet? En hoe kan het dat nu ineens de TSH omhoog is gegaan? Wordt dit erger naar mate je ouder wordt?

  • Laat eerst eens je T3 controleren. Zie ook voorgaande reacties.

 92. Beste Paul, Ik heb een vraagje mijn waardes zijn als volgt: TSH: 0,3, T4: 14,2 en T3: 1,2. Sinds 2 jaar is geconstateerd dat ik een te snel werkende schildklier heb. Deze waardes zijn t.o.v. de vorige keer prikken stabiel gebleven en hierdoor doet mijn huisarts er niets aan. Een half jaar geleden waren mijn waardes: TSH: 0,3, T4: 13,7 eb T3: 1,5 (achtergrondinformatie). Wat vindt u van deze waardes? Alvast bedankt voor uw reactie! Met vriendelijke groet, Melissa

  • Gebruik je momenteel een schildklierremmer of andersoortige schildkliermedicatie?

  • Beste Paul, Bedankt voor uw reactie. Nee, ik heb de afgelopen 2 jaar geen medicatie voorgeschreven gekregen en ook niet gebruikt. Met vriendelijke groet, Melissa

  • Zolang men je totale T3 heeft gecontroleerd zie ik geen grote fluctuaties en ook geen discrepanties t.a.v. de referentiewaarden. Ja, je TSH-waarde is net te laag –hetgeen zou kunnen duiden op een ietwat te snel werkende schildklier— maar je (vrije) T4 en (totale) T3 zijn niet te hoog, hetgeen een te snel werkende schildklier tegenspreekt.

  • Beste Paul, Heel erg bedankt voor de informatie en uw reactie. Met vriendelijke groet, Müge Keser

  • Beste Paul, Is er een manier om de TSH-waarde om hoog te krijgen? Groet, Melissa

 93. Goedemiddag, Al een tijdje heb ik weer klachten zoals extreme vermoeidheid, zenuwachtig en hartkloppingen. Vandaag de uitslag van bloedonderzoek: TSH 3.4 en T4 18,3. Volgens de huisarts goede uitslagen. Vorig jaar waren de uitslagen TSH 1.9 en T4 15.2. Dus zeker wel verhoogde waardes nu. Zou een verhoging van Thyrax niet zorgen dat ik mijzelf beter voel? Ik slik nu 0.1 per dag.

 94. Hoi Paul, Vraagje: Ik heb Hashimoto. Mijn dochter heeft bloed laten prikken: TSH 8.39 en T4 12 – Vitamine D 43,3 en vitamine B12 141. De huisarts zegt dat ze geen schildkliermedicatie nodig heeft, maar ik weet het niet hoor… volgens mij wel. Wat denk jij? Dank je wel! Groetjes, Margriet

  • Bij een TSH die 2x zo hoog is als de opperste grenswaarde en een FT4 die de onderste grenswaarde aardig benadert, zou ik in het minste geval ook de T3 laten controleren. Deze situatie afdoen met “geen schildkliermedicatie nodig” vind ik persoonlijk potentieel nalatig en wanstaltig. Overigens vind ik ook haar vitamine B12 erg laag… En haar vitamine D behoorlijk aan de lage kant…

 95. Goedemorgen. Sinds 7 jaar aan de medicatie voor trage schildklier. Afgelopen jaar veel wisselingen qua medicatie. Nu enige tijd op de Tirosint. Ik zit al 6 jaar op 25 microgram. De TSH was de laatste keer bij controle 4,6 en T4 16. Vanwege klachten werd de dosis verhoog van 25 microgram naar 38 (Tirosint kent 13, 25 of 50…). Na bloedprikken vond de huisarts de waarden oke, terwijl ik mij nog steeds hetzelfde voelde. Wat bleek de waardes waren hetzelfde als de vorige keer. Ondanks de verhoging, waardes hetzelfde. Nu verhoogd naar 50 microgramm. De waardes nu TSH 3,3 3 en T4 16. De T4 is nog steeds hetzelfde. Zou deze niet mee moeten veranderen?

  • T4 is een inactief prohormoon dat nog moet worden geconverteerd naar het actieve schildklierhormoon T3. Het lichaam zal altijd een evenwicht blijven zoeken tussen een optimale hoeveelheid actief hormoon (T3) en een optimale reservevoorraad (T4). Vooral na dosisveranderingen qua schildkliermedicatie kan het lang duren voordat een nieuw evenwicht is bereikt. Wat ik probeer uit te leggen, is dat vooral ook je T3-waarde relevant is om een duidelijk beeld (lees: totaalplaatje) te krijgen. Overigens weet ik niet precies welke klachten je ervoer, maar zijn je vitamine D, vitamine B12 en ijzer al eens onder de loep genomen?

 96. Juli 2017, TSH waarde 0,13 T4. Waarde 25 Inmiddels TSH waarde 15. T4. Waarde 15 Ziekte van Hasjimoto 10 jaar geleden vastgesteld. Slik al jaren tussen 100-150 Mg euthyrax Iemand enig idee hoe de waarden zich n verhouden tot de klachten. Wat hoort hierbij? Ik houd voor het eerst enorm vocht vast en ben flink aangekomen.

 97. Ik heb een vraag; mijn TSH waarde schommelt tussen 0.16 en 0.30, T4 waarde was deze week 16 (wacht nog op T3 waarde). Ik heb dit al ruim een jaar en mijn huisarts zegt steeds “kan zo wel hoor”. Ik ben gegaan naar de huisarts destijds omdat ik moe ben. In plaats dat mijn huisarts iets aan mijn schildklier doet, ben ik doorverwezen naar cardioloog (niets gevonden), KNO arts voor slaapapneu (ook niets) en wat volgende zal zijn, wie weet… Wat nu? Suggesties zijn welkom, want “kan zo wel hoor” vind ik niet fijn én wil echt niet constant moe zijn. Heel erg bedankt voor iedereen (heb ik veel aan verhalen van anderen) en als iemand raad weet, heel graag. Groetjes.

  • hoi, Tero Ik laat 1xp. jaar bloed prikken, omdat het volgens mij geen zin heeft dit vaker te doen. Die moeheid heb ik ook en overvalt mij dan zomaar heel erg. De uitslagen Doen er niet zoveel toe. Het fluctueer (op en neer) altijd, dat betekend dat de uitslagen altijd verschillen. Ik ga puur op van mijn eigen gevoel uit, geen arts kan mee voelen. Door het gebruik van LDN, low dosis naltrexon 3,5mg voel ik mij veel beter. Hoe daaraan te komen is moeilijk omdat er weinig artsen mee bekend zijn. Het geeft een inter actie waar door ik maar 3,4 Euthyrox slik. Vr, gr, Elly

 98. er ligt wat op m'n lever Reageer

  Mijn TSH is 4.95 en mijn ft4 is 15.2 (’s avonds geprikt). Ik krijg levenslang testosteron toegediend omdat ik 2 maal testiskanker heb gehad. Ben de ene keer bestraald en de andere keer chemo gehad. Ik ben vaak moe, ook als ik voldoende slaap. Vaak last van de luchtwegen en het gevoel van slijmen in de keel. Ik ben gluten intolerant. Raden jullie verder onderzoek aan of zijn de waarden op zich geruststellend genoeg? Volgens de huisarts is alles oké.

  • Een TSH van 4,95 is per definitie niet oké, aangezien de officieuze opperste grenswaarde 4,00 is. Ik vind de opmerking van de huisarts “alles is oké” dan ook erg vreemd.

 99. Ik heb sinds eind 2015 medicatie voor de schildklier. De schildklier was vertraagd. De waardes waren niet extreem, maar ik had er baat bij. Sinds echter een tweetal jaren heb ik ook een soort ruis in het hoofd (soort televisieruis zeg maar). En dat begint meestal in de avond en is vaak aanwezig als ik wakker word. Overdag is het meestal te verwaarlozen. Ik ben al bij neuroloog geweest. Gelukkig niets aan de hand. Nu vraag ik me af of het niet te maken zou kunnen hebben met de schildklier (met de dagcyclus bv.).

  • Hoi, hoop dat iemand mij kan helpen.Heb al circa 12 jaar medicijnen voor trage schildklier. Thyrioidium. In tot jan zat ik op 120 mg gecombineerd met euthyrox 50 mg omdat t4 steeds aan de lage kant zat. Ook speelt de overgang een rol ik had circa 60 opvliegers op een dag opgejaagd ecg. januari 2018 bloed geprikt TSH 0.001 Ft4 17.6 Ft3 6.83 Anti TPO 600. Kortom te snel werkend ineens. Medicatie verminderd nu 90 mg Thyrioidium 25 mcg Euhyrox… laatste bloeduitslag Anti TPO 600 Ft4 12.4 TSH 0.18 Ft3 4.7… en sinds 6 weken op glutenvrij dieet om te kijken of de antistoffen dalen. Ik voel me ontzettend moe ben 4 kilo aangekomen in 1 maand wederom… TSH duidt op een snelle werking Ft4 is niet heel hoog… ik weet t niet meer… nog minder medicatie gaat de t4 nog verder omlaag… meer is ook geen optie? Zoals ik het begrijp… wie weet raad?

 100. Ik heb PCOS en al jarenlang gewichtsproblemen (veel te zwaar, houd veel vocht vast). Recent heb ik nuchter mijn schildklierwaardes laten prikken. TSH: 3,3. FT4: 13,8. FT3: 5,1. Anti-TPO <9. Vitamine D: 41. Denkt u dat ik mijn schildklier moet laten behandelen of wat zou u adviseren?

  • TSH, vrij T3 en vrij T4 vallen alle drie binnen de grenswaarden, dus behandeling met schildkliermedicatie is dan zo goed als uitgesloten. Normaliter zou ik zeggen dat het raadzaam zou kunnen zijn om je schildklierwaarden over een week of 6 nogmaals te laten controleren (om het beloop ervan te kunnen zien), maar als je al jarenlang last hebt van de opgesomde klachten, dan zou je mogen verwachten dat je schildklierwaarden inmiddels allang zouden zijn geëscaleerd. Althans, áls de schildklier verantwoordelijk zou zijn voor de betreffende klachten. Dit doet mij vermoeden dat de schildklier niet de onderliggende oorzaak kan zijn van je gezondheidsproblematiek, maar ik ben géén arts.

 101. Hallo, mijn dochter kreeg 5 jaar geleden (toen 18 jaar) schildklierkanker en heeft inmiddels geen schildklier meer. Zij is 6 weken geleden overgestapt van Euthyrox naar Thyrax; dit omdat zij altijd verschrikkelijk moe was en zodoende een ander medicament wilde uitproberen. Zij is nu minder moe, maar… Nu is haar bloed nagekeken en haar TSH-waarde was 6 weken geleden 1,5 (dus normaal), maar staat nu op 22! Er wordt pas over een paar weken weer naar haar bloed gekeken en er wordt voorlopig niks aan gedaan. Wat betekent dit dat de TSH zo hoog is? Kan dit kwaad? Stomme vragen bestaan niet is mij ooit verteld, dus vandaar mijn vraag van een overbezorgde moeder. Mijn dank is groot! M.v.g. Michelle

  • Beste Michelle, Wat een vreselijke ervaring! :( Eet stijgende TSH-waarde duidt meestal op een hogere vraag van het lichaam naar –en dus een lagere aanwezigheid van– schildklierhormonen in bloedbaan, organen en/of cellen. Let wel: wisselen qua merk schildkliermedicatie kan nogal wat voet in de aarde hebben en zodoende de TSH-waarde beïnvloeden. Ik parafraseer Schildklier Organisatie Nederland (SON): “Wees erop bedacht dat het nieuwe merk schildklierhormoon ánders kan werken, ook al gebruik je exact dezelfde dosis. De werking kan sterker of minder sterk zijn. Het werkzame bestanddeel levothyroxine is –bij eenzelfde dosering– in alle merken hetzelfde , maar de hoeveelheid levothyroxine die uit een tablet in het lichaam wordt opgenomen kan per merk of fabrikant verschillen. Dat komt doordat ze verschillende hulpstoffen en vulstoffen bevatten die onder meer van invloed kunnen zijn op de opname van de levothyroxine in maag en darmen. Mensen die schildklierhormoon gebruiken en overstappen op een ander merk moeten goed gecontroleerd worden. Na minimaal 6 weken dient de schildklierfunctie in het bloed te worden bepaald. Indien nodig kan daarna de dosering worden aangepast. Frequentere controle is mogelijk nodig bij kinderen, zwangere vrouwen en patiënten die eerder moeilijk konden worden ingesteld. Als de laatste bloedcontrole meer dan een halfjaar geleden is geweest: ook vóór de overstap bloed laten prikken. Geduld is een belangrijk onderdeel van de behandeling! Bloedonderzoek éérder dan 6 weken heeft geen zin omdat het middel een lange tijd nodig heeft om door het lichaam te worden verwerkt en een nieuw evenwicht te bewerkstelligen. Dit kan soms enkele weken of zelfs maanden duren. Het is belangrijk om het lichaam de tijd te gunnen. Dus: niet te snel overstappen op nóg een ander merk of de dosis té snel verhogen / verlagen. Ook al zijn de bloedwaarden ‘goed’ na de 6 weken-controle, dan kan het nog weken of zelfs maanden duren voordat het schildklierhormoon ook in de weefsels en organen is terechtgekomen. Je kunt daarom nog langere tijd klachten ervaren. Heb dus geduld. Het is aan te raden om een dosisverandering in kleine stapjes te doen. Tijdens de instelfase kan een laag doseringstablet ook gebroken worden. Indien je goed bent ingesteld, kun je eventueel aan de apotheek vragen de tabletten te breken.” (bron) Los van dit verhaal vraag ik me af of men ook T4 en T3 heeft gecontroleerd en hoe deze beide waarden zich verhielden tot de TSH-waarde. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  • Dat ligt aan de situatie. Als je lichaam al heel lang gewend is aan een bepaalde dosis exogene schildklierhormonen in medicijnvorm, en je zou ineens 24 uur geen schildklierhormonen innemen om nuchter te kunnen worden geprikt, dan kan het zijn dat je hersenen ineens heel veel TSH gaan produceren omdat ze een fikse daling qua T4 en/of T3 gewaarworden. Uiteindelijk zal men dan alsnog op een later moment niet nuchter willen prikken om te zien of de verhoogde TSH-waarde het gevolg was van het ‘overslaan’ van de schildkliermedicatie. Het voordeel van ’s ochtends nuchter prikken is dan weer dat de bloedwaarden zo min mogelijk worden beïnvloed door medicamenten. SON zegt hierover het volgende: “Ongeveer 2 uur na het slikken van schildklierhormonen krijg je een piek te zien in het bloed, dus de TSH wordt ietwat lager, de FT4 hoger. Als je óók T3 gebruikt, kun je eveneens een toename van de FT3 zien in je bloed. Over al dan niet nuchter prikken wordt verschillend gedacht. Sommige artsen adviseren om nuchter te prikken, anderen adviseren om dit juist niet te doen. Maak hierover een afspraak met je arts. Als niet nuchter geprikt wordt, ligt je TSH-waarde iets lager en je FT4-waarde iets hoger dan als wél nuchter wordt geprikt, hiermee moet met het interpreteren van de schildklierwaarden rekening gehouden worden. Bij uitsluitend T4-gebruik schommelen de waarden niet sterk gedurende de dag. Als naast T4 óók T3 wordt geslikt, zijn de schommelingen sterker. Er wordt in elk geval geadviseerd om steeds op één vast moment van de dag te laten prikken.”

 102. Hallo, Ik had al eens eerder op 27 februarieen vraag gesteld over mij Tsh waarde. Nu zei u dat de TSH waarde niet zo relevant was en ook gekeken moest worden in relatie met de T4 en T3. Nu is mijn vraag met mijn zwangerschap: welke T4 en T3 waarde is dan wel belangrijk in relatie met de tsh waarde? Na mijn inziens is vooral de TSH waarde erg belangrijk zoals ook omschreven staat op de site van de schildklierstichting bij een zwangerschap en is deze wel degelijk erg relevant. Groet, Linda

  • Beste Linda, Ik snap je vervolgvraag niet… Wat bedoel je met “welke T4 en T3 waarde”? En bedoel je SON (Schildklier Organisatie Nederland)? Zo ja, kun je me vertellen wat zij precies zeggen over TSH tijdens de zwangerschap? Ik snap dat TSH als aansturingshormoon relevant is en ik heb dan ook nimmer beweerd dat TSH irrelevant is; ik geef enkel aan dat een TSH-bloedwaarde op zichzelf onvoldoende zegt over je schildkliersituatie. Mijn punt is en blijft dat het belang van TSH schuilt in diens kracht om de schildklier te stimuleren tot hormoonproductie. Dus een tekort of overschot aan TSH is op zichzelf geen schildklierziekte; je kunt het enkel zien als parameter, graadmeter, indicator of MARKER waaraan een potentiële schildklier(hormoon)afwijking kan worden herkend. Natuurlijk zou het fantastisch zijn om bij elke individu ter wereld een optimale TSH-waarde te bewerkstelligen, maar dit is een irreëel uitgangspunt. Ieder lichaam is anders, en zo ook ieders TSH-waarde. Hetzelfde geldt voor ieder ander aansturingshormoon… En zo ook voor vitamines, covitamines, mineralen, enzymen, co-enzymen, aminozuren, vetzuren, cholesterolen, antistoffen en ga zo maar door. Geen twee personen hebben exact dezelfde bloedwaarden… Ik blijf dan ook bij mijn eerdere standpunten:

   • TSH-waarden rond de 1,0 worden veelal als ideaalwaarden beschouwd; het verschil tussen 0,84 en 0,77 is in dat opzicht verwaarloosbaar.
   • De TSH-waarde dient altijd te worden bekeken in relatie tot T4 en T3, want de functie van TSH is aansturing van de schildklier en daarmee beïnvloeding van deze beide (pro)hormonen.
   • Een minimale schommeling in iemands TSH-waarde zegt op zichzelf niets; gedurende de dag maakt TSH sowieso een 24-uurs (circadiaan / diurnaal) ritme door, dus TSH wordt niet constant / stabiel geproduceerd, maar veeleer met pulsatiele / stootsgewijze productiepieken. Alleen dit al kan een TSH-schommeling verklaren.
   • Aan de hand van een miniem verschil tussen twee bloedwaarden kan geen beloop worden vastgesteld. Hiervoor zijn aanvullende bloedwaardebepalingen vereist waaruit grotere schommelingen blijken.

   Het enige wat ik hier probeer te doen is vrijblijvend vragen beantwoorden. Als je het met me oneens bent, is dat helemaal prima, maar dan kun je je vragen wellicht beter wegleggen bij je internist-endocrinoloog. Het laatste waar ik zin in heb is namelijk anderen van mijn gelijk overtuigen. Groeten, Paul

 103. Mijn zoon van 16 heeft een TSH waarde van 7.6 wat is normaal voor die leeftijd en waar kan dit op duiden. Hij is ook aldoor vreselijk moe en heeft veel last van opgezwollen klier links in de hals en veel last van hoofdpijn.

  • In notulen van een overleg van kinder-endocrinologen van UMCG uit 02-12-2016 haalde ik de volgende informatie omtrent TSH-referentiewaarden:

   • 0 dagen – 6 dagen: 00,70 tot 15,20
   • 6 dagen – 1 maand: 00,70 tot 10,00
   • 1 maand – 3 maanden: 00,70 tot 08,00
   • 3 maanden – 12 maanden: 00,70 tot 08,00
   • 1 jaar – 6 jaar: 00,70 tot 06,00
   • 6 jaar – 11 jaar: 00,60 tot 04,80
   • ouder dan 11 jaar: 00,50 tot 04,30

   Iedereen boven de 11-jarige leeftijd zou in principe een TSH-waarde tussen de 0,4 en 4,0 of volgens sommigen tussen de 0,5 en 4,3 moeten hebben. Een TSH van 7,6 is dan ook te hoog en duidt meestal op een traag werkende schildklier.

 104. Hallo Paul, hier enkele antwoorden! Ik denk dat ik ongeveer 3 jaar schildklierpatiënt ben, en slik sinds het begin L-Thyroxine (50 mcg), ’s morgens nuchter, een halfuur voor het opstaan. Mijn bloedtest is gedaan ’s morgens om 8 uur, nuchter, 24 uur na de laatste inname van L-Thyroxine. Men heeft T4 vrij en T3 vrij geprikt en in hetzelfde laboratorium. Nu moet ik een volgende bloedtest volgende maand, niet nuchter, als controle. Het commentaar van de arts (met verwijzing naar de hypofyse) was eerder onrustwekkend. Daardoor dat ik ben beginnen te googelen en bij u terecht gekomen. Alvast heel erg bedankt! Groetjes, Magda

  • De verhoogde TSH-waarde indiceert een verhoogde vraag / smacht van je lijf om méér schildklierhormonen: T4 en/of T3. Dit zou in theorie het directe gevolg kunnen zijn van het feit dat je 24 uur geleden voor het laatst levothyroxinenatrium (T4) hebt ingenomen. Ik snap dan ook de keuze van je arts om de eerstvolgende keer een niet-nuchtere bloedwaardebepaling te verrichten. Mocht je TSH dan nog altijd veel te hoog zijn, dan zou inderdaad sprake kunnen zijn van een hypofyseprobleem of hypothalamusprobleem. Maar dit lijkt me vooralsnog een stap (of twee of drie) te ver. Zie eventueel ook:

 105. Hallo Paul, ik ben hier terechtgekomen doordat ik op zoek was naar uitleg i.v.m. mijn bloedtest. Bij de laatste test blijk ik een TSH van 15.53 te hebben, T4 van 13.4 en T3 van 3.26. Deze test is genomen nuchter zonder de dagelijkse dosis thyroxine (50 mcg). Kan jij mij hier meer over vertellen? Groetjes,

  • Kun je misschien iets meer achtergrondinformatie geven? Hoelang ben je al schildklierpatiënt? Hoelang slik je al levothyroxinenatrium? Ben je onlangs overgestapt qua merk L-thyroxine? Hoe laat werd er geprikt? Hoelang heeft er gezeten tussen de op dat moment meest recente levothyroxine-inname en het moment van prikken? Neem je je schildkliermedicijnen normaliter ’s avonds of ’s ochtends in? Laat je je bloed telkens op dezelfde tijd en in hetzelfde laboratorium prikken? Heeft men totaal of vrij T4 gerikt? En heeft men totaal of vrij T3 geprikt? Een TSH-waarde van 15,53 duidt in elk geval op een fiks tekort aan schildklierhormonen in je bloedbaan… Sowieso is de TSH-waarde ’s ochtends vroeg relatief hoog en de FT4 relatief laag, maar een TSH boven de 15 gaat veel te ver om via deze weg te kunnen worden verklaard. Wat zei je arts van deze waarden?

 106. Hallo, ik heb sinds kort een redelijke goede TSH waarde 0,84. Eerst slikte ik 75 microgram Euthyrox en sinds dat bekend was dat ik zwanger ben slik ik nu sinds 4 weken 100 microgram. Daarvoor had ik altijd waardes van 0,03 tot 0,10 met een andere medicatie en een onwetende huisarts, waardoor ik waarschijnlijk ook 2 miskramen heb gehad. Nu ben ik sinds 6 weken weer zwanger en is mijn TSH-waarde sinds 02-02-2018 0,84 dus tegen 1,0 wat best redelijk goed is. Maar sinds 23-02-2018 is deze gezakt naar TSH-waarde 0,77. Moet ik nu omlaag met mijn medicatie of omhoog? Ik maak me nu zorgen want hij mag niet blijven zakken. Met vriendelijke groet, Linda

  • Aan de hand van zulke minimale schommelingen van ja TSH-waarde kun je je dosis levothyroxine niet aanpassen, en dit moet je mijns inziens ook niet willen. TSH-waarden tussen de 0,4 en 4,0 worden over het algemeen als goed beschouwd. Alles rond de 1,0 wordt veelal als ideaal beschouwd. Het verschil tussen 0,84 en 0,77 is in dat opzicht verwaarloosbaar. Bovendien moet de TSH-waarde altijd worden bekeken in relatie tot T4 en T3.

  • Maar met deze indicatie geeft het al aan dat hij aan het zakken is en dat is niet goed omdat ik pas sinds 4 weken 100microgram aan het innemen ben. Wat is daarbij een goede waarde van de T4 en T3 als je 6 weken zwanger bent? Linda.

  • Mijn punt is dat een minimale schommeling in iemands TSH-waarde op zichzelf niets zegt. Allereerst kun je aan de hand van het verschil tussen twee waarden geen beloop vaststellen. Het kan namelijk best zo zijn dat bij een derde bloedwaardebepaling sprake blijkt te zijn van een stijging. Bovendien is een verandering van de TSH-waarde slechts een indicator waaraan een mogelijke stijging of daling van de daadwerkelijke schildklierhormonen kan worden afgelezen. TSH an sich is dus helemaal niet zo relevant.

 107. Mijn dochter is 15 en bij bloedonderzoek bleek ze een TSH-waarde van 5.8 en T4 13.3 te hebben. Ze voelt zich o.a slap, heeft gewichtstoename en een droge huid. Deze symptomen heeft ze nu ongeveer 2 maanden. Vorig jaar heeft bloedonderzoek ook een verhoogd prolactine niveau uitgewezen (26.5). Haar TSH waarde was toen normaal (1.8). Afgelopen zomer is ze met de pil begonnen, na pijnlijke (gebroken) cystes. De endocrinoloog wil niet met behandeling beginnen, maar eerst nog 3 maanden afwachten om te kijken of haar peilingen alsnog gaan dalen. Volgens haar is het gebruik van medicatie levenslang en ze wil het liever nog even afwachten. In de tussentijd voelt mijn dochter zich belabberd en is te zwak om bijvoorbeeld met gymnastiek mee te doen of te kunnen sporten. Denkt u dat we in de tussentijd misschien jodiumtabletten kunnen proberen of kunnen we beter om een tweede mening vragen? Of heeft de arts gelijk en moeten we het nog ven afwachten?

  • Nee, absoluut géén jodiumtabletten innemen! Dit kan de situatie danig verergeren en toekomstige bloedwaardebepalingen onbetrouwbaar maken. Ik snap dat de endocrinoloog wil wachten met levothyroxine voorschrijven, aangezien je dochter nog vrij jong is en (vooralsnog) geen extreme bloedwaarde-afwijkingen qua schildklierparameters vertoont. Bovendien is er sprake van een complexe (multicausale / multicorrelatieve) gezondheidsproblematiek t.a.v. (eierstok)cysten en potentiële prolactinomen, dus ik kan me eveneens voorstellen dat de arts twijfelt over de exacte primaire oorzaak van de klachten die je dochter ervaart. Slapheid, gewichtstoename en een droge huid hoeven immers niet per se het gevolg te zijn van een schildklierprobleem. Een tweede mening kan en mag altijd, maar persoonlijk zou ik óók het beloop van de schildklierwerking in kaart gebracht willen hebben. Drie maanden afwachten vind ik overigens wel vrij lang, maar wellicht heeft de endocrinoloog hier een duidelijke reden voor. Daarnaast zou het raadzaam kunnen zijn om een tekort aan vitamine B12, vitamine D en/of ijzer te laten uitsluiten… Let wel dit is mijn persoonlijke mening.

 108. Beste Paul, Tijdje geleden kwam uit mijn bloedonderzoek dat mijn TSH waarde 7,5 en T4 13,9 is. Mijn arts is toen begonnen mij een lage dosering levothyroxine 25mg. Helaas kreeg ik allerlei vervelende bijwerkingen van dit medicijn. Mijn klachten, vermoeidheid, hartkloppingen, droge huid, gewichtstoename etc. Ik las laatst dat kelppoeder de schildklier ook kan stimuleren om wat harder te gaan werken. Ben nu begonnen met een half theelepeltje per dag te nemen. Mijn vraag is zou dat erg veel kwaad kunnen? Ik las ook dat het helemaal weer niet goed is om dit te doen. Maar ik denk zelf dat het toch een natuurproduct is en weinig kwaad kan wat vind jij?

  • Nee, bij een traag werkende schildklier moet je ECHT geen jodiumrijke voedingsmiddelen of voedingssupplementen innemen. En kelppoeder is –op pure jodium na– in feite het meest jodiumrijke ‘supplement’ dat er bestaat. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak van je hypothyreoïdie kan overmatig jodiumgebruik je klachten flink doen toenemen (qua diversiteit) en verergeren (qua intensiteit). Houd er bovendien rekening mee dat de klachten die je beschrijft juist passen bij een traag werkende schildklier. Het zouden dan ook best weleens symptomen kunnen zijn van je trage schildklierwerking en geen bijwerkingen van je schildkliermedicatie. In dat opzicht is de kans groot dat je klachten niet het gevolg zijn van je medicatie, maar blijven bestaan ondanks je medicatie (of omdat je je medicatie niet inneemt). Voor eenduidigheid en uitsluitsel hieromtrent kun je overigens het beste je huisarts of endocrinoloog raadplegen.

 109. Hoi Paul, Ik heb al een jaar vage klachten.. spiertrekkingen, opgefokt, krampen overal en nooit mezelf. Mijn D en B12 zijn nu goed, maar voel me nog raar. Wat vind jij van deze schilklierwaarden: TSH 1,5… T3 4,27… T4 11,0… Alvast bedankt. Krijg nu ook last van mijn ogen, zere kassen. Opticien gaf aan dat ik een bol oog had en vroeg of ik iets aan mijn schildklier mankeerde! Bedankt i.i.g.!

 110. Hallo ik hoop dat u mij een beetje wegwijs kunt maken… kunt u mij vertellen hoe het kan dat mijn vriend zijn waardes kantje boord TSH 120 en FT4 8 waren voor 3 weken terug en per direct a/d Euthyrox 100mcg moest en nu vandaag waren zijn waardes TSH 6,4 en FT4 58 zijn gelijk door de laborant gebeld en moeten nu wachten op telefoon v/d internist ben hier wel van geschrokken.

  • Een TSH-waarde van 120 is niet kantje boord, maar echt véél te hoog. Een FT4 van 8 ligt onder de minimumgrenswaarde, dus de combinatie van beide duidt op een te traag werkende schildklier. Een TSH van 6,4 is nog altijd te hoog, hetgeen normaliter duidt op een (gering) tekort aan schildklierhormonen. Maar een FT4 van 58 duidt juist op een aanzienlijk overschot. Deze onderling tegensprekende bloedwaarden kunnen het directe gevolg zijn van de schildkliermedicatie (die zich nog moet stabiliseren); immers is een tijdsbestek van 3 weken wel érg kort. Daarnaast KAN het een teken zijn van een auto-immuunschildklieraandoening, maar dit kan uitsluitend worden bekrachtigd dan wel ontkracht aan de hand van eventuele aanwezige schildklierantistoffen in het bloed. Persoonlijk zou ik dan ook de opinie en uitleg van de internist-endocrinoloog afwachten. Deze gene is als geen ander gespecialiseerd in schommelende of disputerende schildklierparameters.

 111. Beste, Heb op 9-2 jaarlijks bloedafname gehad. Klein vitamine D3 tekort (heb al D-kuur) gehaald in apotheker. Dokter zegt ook dat ik een te traag werkende schildklier heb en schrijft L-Thyroxine Christiaens voor van 25mcg/dag. Mijn bloedwaarde zijn: TSH +4,61 (zou tussen 0,27 en 4,20 moeten zijn volgens testuitslag). FT4 -10,7 (zou tussen 11,00 en 24,00 moeten zijn volgens testuitslag). FT3 4,3 (zou tussen 3,7 en 6,1 moeten zijn volgens testuitslag = goed). Ik voel me niet goed bij die medicatie die ik nu 1 week aan het innemen ben. Mijn dokter schrijft heel gemakkelijk medicatie zonder veel uitleg en ik stel me de vraag of ik met deze geringe afwijkingen wel medicatie moet nemen. Heeft u hier een mening over? Ik heb deze week afspraak gemaakt bij nieuwe dokterspraktijk voor second opinion over die uitslag en eventueel nieuwe bloedafname omdat ik nu echt iets zou hebben mij er toch niet helemaal gerust in voel dat deze dokter mij dat zomaar voorschrijft! Alvast bedankt!

  • In iemands medicatiebeleid kan en mag ik me niet mengen. Weet je zeker dat er een minnetje (-) voor je FT4 staat? Een second opinion lijkt me sowieso geen verkeerd idee…

  • Er staat enkel een plus of min voor als de waarde afwijkt (hoger of lager) dan hetgeen normaal is, AO staat er ook een plusje bij de TSB-waarde omdat die hoger is, maar geen plus of min bij de FT3 waarde want due zit goed

  • Ja, precies… In Nederland is dit niet gebruikelijk, vandaar dat ik dit zeker wilde weten. Je TSH-waarde is inderdaad niet extreem hoog, maar desalniettemin te hoog. Je TSH is ondergeschikt aan T4 en T3, maar zelfs als deze allebei (net wel of net niet) binnen de grenswaarden vallen, kan een dergelijke (relatief licht) afwijkende TSH-waarde op een beginnend / subklinisch / preklinisch schildklierprobleem duiden. Of men met zulke waarden direct begint met het voorschrijven van levothyroxine, is –althans in Nederland– sterk afhankelijk per individuele arts. Dus in dat opzicht lijkt het me des te raadzamer om een tweede mening in te winnen. Soms loont het zich om een week of 6 af te wachten en dan eerst nog eens te kijken hoe het beloop is van TSH, T4 en T3…

 112. Hallo, Ik heb een traag werkende schildklier sinds 2016. Na veel klachten en jaarlijkse controle bloed geprikt. Te traag, verhoging levotheroxine van 25mcg. Klachten blijven bestaan, weer prikken waarde TSH 17 begreep andere waarden goed. Gevraagd wat de waarde van TSH hoorde te zijn, 4. Ik begrijp nu niet de uitleg van de huisarts. Schildklier is goed maar lichaam geeft aan van niet was het antwoord. Kunt u mij uitleggen hoe dit zit?

  • De TSH-waarde mag in principe MAXIMAAL 4 zijn, maar de meesten voelen zich optimaal bij een TSH van om en nabij de 1… Een TSH-waarde van 17 duidt op een tekort aan schildklierhormonen in de bloedbaan. “Hoe dit zit” kan ik dan ook niet uitleggen zonder te weten hoe hoog je T4 en/of T3 precies waren…

  • In theorie zou het zo kunnen zijn dat het inactieve prohormoon afdoende voorhanden is, maar niet goed wordt omgezet naar het actieve schildklierhormoon T3. Deze hypothese kan enkel en alleen worden bekrachtigd dan wel uitgesloten aan de hand van je T3-bloedwaarde. De TSH-waarde kan eveneens worden beïnvloed door een afwijking van hypothalamus of hypofyse, maar dit zou zich in het overgrote merendeel van de gevallen moeten reflecteren in T4 en/of T3. Tot slot kan er sprake zijn van de aanwezigheid van TSH-receptor-antistoffen (TBII: stimulerend dan wel blokkerend)… De aanwezigheid hiervan is veelal gerelateerd aan een auto-immuunschildklieraandoening. Om een dergelijk schildklierprobleem uit te sluiten, dient te worden gecontroleerd op schildklierantistoffen.

  • Hallo Paul, Ik ben inmiddels 3 weken verder met verhoging van 50mcg naar 75 mcg levotheroxine. Ik zou in april opnieuw moeten prikken, maar voel me erg vermoeid, slaap heel slecht door, spierpijn en krampen, darmklachten etc. Moet ik dan nog wel zolang wachten totdat de levotheroxine aanslaat?

  • Persoonlijk zou ik in geval van dergelijke klachten éérder aan de bel trekken bij je huisarts (en dus niet afwachten tot april). Houd er echter rekening mee dat de klachten die je omschrijft gerelateerd KUNNEN zijn aan je (nog niet goed met medicijnen onderdrukte) schildklierprobleem, dus in dat opzicht eveneens aan je (een nog niet goed ingestelde dosis qua) schildkliermedicatie. Maar er kunnen ook andere factoren een rol spelen; denk maar eens aan een vitamine D-tekort, vitamine B12-tekort of ijzergebrek. Ikzelf zou in jouw situatie dan ook aandringen bij je arts dat er óók wordt gekeken naar vitamine B12, vitamine D3 en ijzerstatus.

  • Hallo Paul, De huisarts denkt dat mijn klachten niet allemaal van de schildklier kan komen. Vervolgens laten prikken op mijn verzoek naast de waarden van schildklier ook vitamine B12 en D. Inmiddels uitslag vitamines goed, TSH 12 en T4 15.4. nu is de levothyroxine opnieuw verhoogd met 25 mcg. Zou dat niet direct wat hoger kunnen?

  • Hoe zagen de exacte bloeduitslagen van je T3, vitamine D en vitamine B12 eruit? In kleine stapjes ophogen heeft in elk geval altijd de voorkeur boven fikse ophogingen, althans, als het aankomt op L-thyroxine.

 113. Hoi Paul, ik zit met klachten van vermoeidheid en spierpijn e.m., een nodus op mijn schildklier en een verhoogde TSH van boven de 6 mclU/ml. FT4 waarde 1,35 NG/dl,TSRE01 en TPO.01 gemeten alle drie 2 maanden daarvoor. Deze waren binnen het normale bereik. De arts heeft geen medicatie voorgeschreven maar ik begrijp dat ik subklinische ben. Eerder heb ik bij een andere arts vanwege de nodus jodiumtabletten gekregen. Vitamine D is zo’n 3 jaar eerder deficiënt geweest. Deze keer is dat niet gecontroleerd noch B12. Is het zinvol dit nog een keer te laten doen, vraag ik me af met deze waarden. Of kan er beter met medicatie begonnen worden?

  • Het lijkt me zeker zinvol om naast je schildklierwaarden ook (nogmaals) je vitamine D, vitamine B12 en ijzer te laten controleren. Of er reeds dient te worden begonnen met schildkliermedicatie is niet aan mij om te bepalen; dit zul je écht met je (of een) arts moeten bespreken.

 114. Hallo, Ik loop al heel lang met diverse klachten: erg vermoeid, spierpijnen en gewrichtspijnen, hoofdpijn, en het lukt absoluut niet om af te vallen terwijl dat eigenlijk wel zou moeten maakt niet uit hoeveel ik beweeg of hoe weinig (en altijd al heel gezond) ik eet… en nog wat meer vage klachten… Nu heb ik op mijn aandringen bij de huisarts een poosje terug bloed laten prikken, o.a. op schildklier. Eind augustus vorig jaar: De TSH: 3,6… FT4: 14… FT3: 3,2. Volgens de huisarts dus prima. Doe maar rustig aan, ga maar slapen als je moe bent en doei… Hmmm lekker… Nu had ik altijd al heel dunne wenkbrauwen; vooral het buitenste deel. En dit is de laatste tijd nog erger geworden, het is nu echt nog maar een halve wenkbrauw… En de andere klachten bleven dan wel verergerden… Dus toch weer bij huisarts gevraagd bloed te laten prikken in december… Toen als volgt: TSH: 5,3… FT4: 17,3… FT3: 4,60. Weer alles oké volgens de huisarts. En het is weer klaar… Wat moet ik doen? Er zijn diverse andere dingen ook geprikt; dit was ook allemaal oké… Als alles oké is, ik leef gezond… Waarom voel ik me dan al jaren zo? :-( Zijn die normaalwaarden ook echt zoals het altijd is? Naar mijn idee verschillen mensen heel veel, dus waardes kunnen voor de één normaal zijn en voor de andere misschien niet? Maar daar wil de huisarts niet aan. Bedankt alvast voor de reactie!

  • Als je TSH de tweede keer boven de opperste grenswaarde valt en je FT3 de eerste keer echt NET boven de onderste grenswaarde valt, dan is mijns inziens niet per se alles oké. :( Ik snap de reactie van je huisarts dan ook niet helemaal… Zijn je vitamine B12, vitamine D3 en ijzerstatus eveneens gecontroleerd? En zo ja, wat waren de exacte bloedwaarden daaromtrent? En gebruik je voedingssupplementen? Er zijn namelijk vitamines die kunnen interfereren met een schildklierbloedwaardebepaling…

  • Hoi Bedankt voor de snelle reactie! Nee op het moment van beide tests geen supplementen alleen bij de 2e keer wel selenium al een tijdje genomen op aanraden orthomoleculair arts omdat ik bij huisarts geen verdere hulp kreeg daarheen gegaan. Selenium zou goed zijn voor schildklier? Mja daarna was TSH nog hoger… De laatste keer in december heb ik om meer info gevraagd qua prikken en is ijzer ook getest: 14… ijzerbindingscapaciteit: 56… transferrine: 2.47… ferritine: 63… Dat is toch allemaal op ijzergebied?!)… De eerste keer in augustus is de vitamine D (zonder cijfer) geprikt: 91. Zijn dit waardes waar je wat mee kunt? Of kan je misschien een lijstje met dingen geven waarop ik moet vragen om te prikken? Ik ben er zo klaar mee… Maar meer bewegen en gezonder eten is voor mij echt een kwetsend antwoord, want ik weet gewoon dat ik gezonder eet en meer beweeg dan menigeen, en zeker meer dan de huisarts zelf. ;-) Groetjes!

  • Persoonlijk zou ik de huisarts allereerst vragen waarom een TSH-waarde van 5,3 volgens hem/haar “oké” zou zijn… Daarnaast lijkt het me geen overbodige luxe om ook eens je vitamine B12 onder de loep te laten nemen.

 115. Goedemiddag ik gebruik al jaren schildkliermedicijn maar sinds 5 juli weer overgestapt op Thyrax de waardes waren van augustus 6 weken daarna TSH 1.28 en T4 16.4 en november waren ze TSH 1.99 en T4 16.6 nu 14 februari geprikt mijn waardes zijn nu TSH alleen geprikt 3.12 en voel me niet goed hierbij. Koud, pijnlijke kuiten, spieren. Klopt dat ik denk dat ik meer Thyrax nodig hebt zodat ik mij beter voel ben ook angstig af en toe kan dat hiermee te maken hebben ook geestelijk? Gr. Bianca

  • Een stijgende TSH-waarde KAN inderdaad een stijgende behoefte aan schildklierhormonen betekenen, maar dat kan uitsluitend met klem worden bepaald aan de hand van T4 en/of T3. Je TSH op zichzelf is dus niet voldoende om een dergelijke conclusie op te baseren… Overigens KUNNEN je klachten inderdaad stuk voor stuk gerelateerd zijn aan een schildklierhormoontekort, maar ook hiervoor geldt weer dat je huidige T4 en T3 extreem relevant zijn. Mocht blijken dat er niets mankeert aan je actuele T4-waarde en T3-waarde, dan zou het raadzaam kunnen zijn om ook eens je vitamine B12, vitamine D en ijzer te laten controleren.

  • Oké bedankt vind het apart omdat de assistente zei dat het nieuw is dat alleen de TSH word geprikt en mijn huisarts zei dat T3 niet geprikt hoeven te worden als de TSH en T4 tussen de waardes valt.

  • Het kan best zo zijn dat het beleid of het protocol van de huisarts indiceert dat niet verder hoeft te worden gekeken dan de TSH zolang iemands TSH-waarde niet boven de oppergrens van 4 mE/l uitkomt… Maar als iemand met een medische geschiedenis van schildklierproblematiek en een verschuivende TSH-waarde na een overstap naar een ander schildkliermedicament met een verhaal komt over een merkbare klachtentoename, dan vraag ik me apert af of waarom men niet verder kijkt dan beleidsregels en protocollen… Maar ja, dit is slechts mijn persoonlijke opvatting. :?

  • Beste Paul mijn ths waarde is binnen is 1.1 me t4 en t3 hoeft niet geprikt te worden omdat me ths goed is maar heb zoveel. klachten wat raad je me aan om te doen groet Yvonne

  • Beste Yvonne, Kun je misschien iets meer achtergrondinformatie verschaffen over je situatie? Qua aard en duur van je klachten bijvoorbeeld…

 116. margriet Smit westerveld Reageer

  Hoi Paul net de uitslag binnen van het bloed, een vraag ben Hashimoto patiënt, ik gebruik 112 mcg Tirosint. TSH 3,6 – T4 15 totale T3 1,57 – vitamine D 62,2 blijf veel klachten houden moet ik meer Tirosint gaan slikken dank je wel. Vriendelijke groet Margriet.

  • Ik kan en mag me niet mengen in andermans medicatiebeleid, dus concreet medisch advies zal ik niet geven. Mijns inziens zou je TSH-waarde best wat lager mogen zijn en je (vrije) T4 en (totale) T3 best wat hoger mogen zijn… Al is het maar om te zien of je je hier beter bij voelt… Het zou dan ook de moeite kunnen lonen om een stapsgewijze dosisverhoging (in hééééééle kleine stapjes) bespreekbaar te maken met je huisarts of internist-endocrinoloog. Sterkte!

 117. Omdat in 2015 51 jaar was moest ik stoppen met de pil. Ik ben ook nooit meer ongesteld geworden. Twee maanden later begon ik spierpijn te krijgen, stijfheid, ‘sachts beenkrampen, Carpaal Tunnel Syndroom (CTS), moeheid, wisselende stemmingen. Mijn zus heeft Hashimoto en zei laat je eens prikken op je schildklier. Om de 6 weken laat ik me sindsdien prikken en mijn TSH blijft tussen de 7 en 12. T4 tussen 12 en 15. Slik Thyrax 2 tabletjes van 0,025. Vandaag uitslag TSH 7.2 en T4 15.6. Neem maar tabletje erbij zegt de huisarts. Ik voel me sinds ik Thyrax slik echt niet beter. Krijg om de 6 weken ook een B12 injectie, na maagverkleining, 7 jaar geleden. Ben ook in een jaar tijd meer dan 20 kilo aangekomen. Wat moet ik doen? Huisarts volgen of verwijskaart vragen voor endocrinoloog?

  • Ik denk dat je klachten hebt van B12 tekort… Een maagverkleining staat erom bekend een B12 opname probleem te kunnen veroorzaken. Dus injecteren naar de klachten en niet volgens het zogeheten landelijk protocol. Ik denk dat je injecties veel en veel te weinig zijn. Let daar dus ook op. Heel veel sterkte!

  • Deze klachten zouden –behalve met schildklierproblematiek– inderdaad (ook) te maken kunnen hebben met een resterend vitamine B12-tekort op weefselniveau en celniveau. En dit kan inderdaad het gevolg zijn van een operatieve maagverkleining. Zie desgewenst ook:

   Dat neemt echter niet weg dat je TSH hoog is en je schildklierhormoonwaarden relatief laag.

  • Naam mijn mening is je FT4 te laag en je TSH waarde te hoog. De meeste schildklierpatiënten voelen zich heel slecht bij deze waardes en komen aan in gewicht. Met een hogere FT4 (rond de 20) en een lagere TSH (beneden de 1) voel je je vast beter. Je kunt in overleg met je arts je Thyrax elke 6 weken ophogen met 25 mcg totdat je die waardes hebt bereikt. Heel veel sterkte!

 118. Beste Paul, Ik ben in verwarring over mijn bloedwaarden schildklier. Ik ben sinds een klein half jaar onder controle (weer) bij een internist/endocrinoloog omdat mijn TSH te laag was. Deze internist zegt me dat het wel belangrijk is de TSH-waarde, vroeger werd me vaak gezegd: ‘ook al is de TSH waarde te laag, het gaat uiteindelijk om de vrij T4 c.q. T3 waarde’. Zijn die regels veranderd? Maar nu het volgende, omdat de TSH waarde iets te laag was (0,33) en vrij T4 11 kreeg ik van de internist een recept mee voor een lichtere medicatie. Dat was tot dan toe al jaren 1 dag 75 mcg en 1 dag 88 mcg om de dag dus. De arts schreef me 62,5 voor, maar dat voelde niet goed, ik ben toen, na een tijdje geprobeerd te hebben, iets gaan verhogen met de Euthyrox, van 62,5 naar 75. Afgelopen week ben ik weer naar de internist geweest voor controle, en toen bleek dat mij TSH nu 40 is en vrij T4 6! Begrijpt u hier iets van? In ieder geval heb ik trouw zoals gewoonlijk mijn medicijnen ingenomen. De arts was zeer verbaasd en dacht dat het wellicht niet was ingenomen, de medicijnen dus. Maar dat is niet waar, het is dit wel heel vreemd. Van iets te weinig TSH naar veel te hoog! En dat in pakweg 4 maanden. De medicatie was toch ook niet veel veranderd om zoveel verschil te kunnen maken?

  • Een lage TSH-waarde is een indicator voor een overschot aan T4 en/of T3 in de bloedbaan. Als je T4 en/of T3 inneemt in de vorm van schildkliermedicatie (levothyroxinenatrium en/of liothyroninenatrium), dan zal (althans, KAN) dit de TSH-productie remmen. Vanaf dat moment kun je je TSH-waarde zien als “voor 100% ondergeschikt aan T3-waarde en T4-waarde”. De enige plausibele manier om in deze situatie je TSH-waarde omhoog te krijgen, is immers minder medicijnen innemen. Maar dat is geen optie… OF een TSH-onderdrukker c.q. TSH-remmer innemen, maar dat is zeeeeeer ongebruikelijk omdat de potentiële voordelen ervan in deze context niet opwegen tegen de potentiële nadelen. Aangaande je tweede vraagstuk: Het verhogen van je Euthyrox zou er in feite voor moeten zorgen dat je TSH-waarde daalt en je T4-waarde stijgt. Een dergelijke immense stijging van je TSH en daling van je T4 kan ik –aan de hand van de informatie die je hier verschaft– dan ook TOTAAL NIET verklaren. Echt heel vreemd! De verandering van je medicatie kan deze verandering inderdaad niet verklaren en zou zelfs een tegengesteld effect moeten bewerkstelligen: een daling van je TSH en een stijging van je T4 (en T3). (bron + bron + bron + bron) Ik zou bijna denken dat je je schildkliermedicamenten zou moeten laten bestuderen door een kundig laboratorium…

  • Ziekte van Addison (sinds jaren) en schildklierproblemen. Nu neem ik dagelijks L-thyroxine 125 en een halfje (soms iets meer, niet simpel te doseren als je het moet in midden doen) Thyroid ERFA (nam 6 maand geleden een volledige tablet, maar kreeg wat hartkloppingen, dus verminderd). Bloeduitslag: TSH minder dan 0,2… Vrij T4 1,8… Vrij T3 7,1… Gewicht is 5kg omhoog t.o.v. 6 maand geleden. Ben ik op de goede weg nog? Bedankt alvast!

  • Hallo Martine, Je vrije T4 is te laag en je TSH is veel te hoog. Wat zegt je arts hiervan?

 119. Beste Paul, Hoe of welk orgaan reageert vanuit de hypofyse als je geen schildklier meer hebt? Wie stuurt wie dan aan? Slaat je lichaam dan een stap over en heeft het dan wel effect om TSH en T4 te bepalen? Of kun je dan beter ook altijd T3 mee prikken? Bedankt voor het antwoord! Groetjes, Visje

  • De schildklier heeft binnen het endocriene systeem geen aansturende functie, maar juist een ontvangende. Als je geen schildklier meer hebt, zal er simpelweg niet meer worden gereageerd op TSH, dus een TSH-waardebepaling heeft in dat opzicht geen zin meer. Indien je geen schildklier meer hebt, krijg je per definitie schildkliermedicatie: levothyroxine (T4) en/of liothyronine (T3). Het bloed kan bij ontbreken van een schildklier wel worden gecontroleerd op T4 en T3 om te zien of je voldoende van zulke schildkliermedicijnen inneemt. Zie eventueel ook:

 120. Beste Paul 5 maand geleden bevallen en door post fatale depressie klachten bloed laten controleren. TSH 0.01 en VRIJE T4 33.20. Heb ik dan een te snel werkende schildklier en hoe komt het dat ik mezelf meer herken in de symptomen van een te traag werkende schildklier (de psychische klachten, concentratieproblemen bijv.).

  • Je TSH en FT4 duiden inderdaad op een veel te snel werkende schildklier… Althans, op een overschot aan schildklierhormonen in de bloedbaan… Dat er destijds sprake was van een teveel aan schildklierhormoon –al dan niet door toedoen van een te snel werkende schildklier– wil echter niet per se zeggen dat daar nu nog steeds sprake van is. Zo zijn er situaties denkbaar waarin een te snelle schildklierwerking overgaat in een te trage schildklierwerking. Wanneer zijn je bloedwaarden aanvankelijk gecontroleerd? Wanneer zijn ze voor het laatst gecheckt? Welke stappen zijn tot nog toe ondernomen? Welke diagnoses zijn gesteld? Zijn er reeds medicijnen voorgeschreven?

  • Vergeten melden maar ik geef ook borstvoeding en ook daarin herken ik de klachten van de te traag werkende schildklier mijn kindje wilt namelijk constant drinken en als ik kolf komt er bijna niks uit. Daarom ben ik bang dat ik te weinig melk zou hebben… Ik kan pas midden februari bij de endocrinoloog terecht.

  • Volgens mij is een verminderde moedermelkproductie niet per se gerelateerd aan een traag werkende schildklier. Desalniettemin lijkt het me van belang om zo spoedig mogelijk zekerheid te krijgen hieromtrent… Misschien kun je je huisarts of de zorgbemiddelaar van je zorgverzekeraar contacteren om te zien of er iemand is die je al eerder kan informeren over de potentiële consequenties van je schildkliersituatie voor je borstvoedingspatroon en het drinkpatroon van je kindje?

  • Dag Paul mijn bloed is eergisteren getrokken dus das nog maar net.. zo raar dat ook men partner alles herkent bijna van de symptomen van de traag werkende schildklier. Maar wat hij net zei.. die symptomen lijken natuurlijk wel op de symptomen van een depressie, misschien is het daarom dat het zo herkenbaar is? Er is nog niks gebeurd qua medicatie. Ik kreeg net men uitslagen en nu moet ik wachten tot 15 februari wanneer ik naar de specialist kan. Rond de borstvoeding komt straks de vroedvrouw dus zij zal me wel tips kunnen geven. Zij weet veel meer hieromtrent dus dat is oké. Wat ik nu vooral raar vind is dat ik nog bijna niks van gewicht kwijt ben geraakt na de bevalling, en toch 30kg bijkwam. Eerst dacht ik dat dit met de schildklier te maken zou hebben, maar blijkbaar zou ik door de te snel werkende schildklier juist moeten afvallen… wat niet het geval is…?! Heeft niet iedereen deze gewichtsdaling dan? Alvast erg bedankt!

  • Nee, niet iedereen met een te snel werkende schildklier ervaart per definitie een daling van het lichaamsgewicht. De stofwisseling en vetverbranding blijven afhankelijk van het totaalplaatje van energie-inname en energieverbruik. Je metabolisme wordt wel verhoogd door een overactieve schildklier, maar deze verhoging is relatief en in verhouding tot talloze variabelen, waaronder dieet, bewegingspatroon, energiehuishouding, et cetera. Zijn je vitamine D, vitamine B12 en ijzer trouwens ook al gecontroleerd?

  • Neen dat is nog niet gecontroleerd! Al weet ik zeker dat ik B12 tekort heb krijg hier al heel lang spuiten voor. Ik neem elke dag Omnibionta sinds de zwangerschap. Maar ik vraag het aan de dokter maandag of deze ook zijn getest en anders laat ik hem opnieuw bloed prikken. Er is een verband tussen beide?

  • Relatief veel mensen met schildklierproblemen hebben eveneens te kampen met een tekort aan vitamine B12, vitamine D en/of ijzer. De exacte onderlinge causale en/of correlatieve verbanden zijn vooralsnog vaagjes… Bovendien overlappen de symptomen van schildklierproblematiek met de karakteristieken van deze nutritionele tekorten.

 121. Op 22-11-2017 bloed geprikt. TSH 5,3; T4 15,5… • Een verhoogde TSH-waarde duidt op een te langzame schildklier; Ik gebruik 0,025 mg Thyrax. Ik doe overmatig transpireren en krijg ontzettende hartkloppingen. Op advies een kwart van de tablet Thyrax eraf. Minder transpireren (opvliegers) maar wel hartkloppingen m.n. na het eten (ik wijt dit aan het feit dat mijn schildklier op gang moet komen). BRANDENDE OGEN. Moet ik nu nog meer Thyrax minderen of meer gebruiken. Huisarts zegt dat komt omdat Thyrax een synthetisch hulpmiddel is. Wat is uw mening?

  • Een verhoogde TSH-waarde kan inderdaad duiden op een te traag werkende schildklier, maar inderdaad ook op een te lage dosis levothyroxine (Thyrax e.a.) of op een probleem van de hypofyse of hypothalamus. Zie ook het artikel hierboven… Hartkloppingen vormen juist een bekende potentiële bijwerking van een te snel werkende schildklier of een overdosering aan schildkliermedicatie. Uiteindelijk is de aard van je TSH-waarde ondergeschikt aan je T4, T3 en klachtenpatroon… Een dosisverlaging lijkt me al met al de veiligste beslissing van je arts. Al is het maar om te zien wat dit doet met je klachten en schildklierwaarden… Weet je wellicht ook de waarde van je vrije of totale T3? Overigens ben ikzelf geen arts en is het dus niet aan mij om medische adviezen te geven. Ik kan enkel vrijblijvend met je meedenken…

 122. Ik ben een vrouw van 47. 14 jaar geleden werd een te traag werkende schildklier ontdekt. Sindsdien slik ik medicijnen. Eerst Thyrax en nu al meer dan een jaar Euthyrox. Voor de overstap was mijn TSH-waarde redelijk stabiel. Hij was rond de 1 en vlak voor de overstap 0,43. Toen ik overstapte veranderde hij in 0,05. Toen langzaam minder medicijnen. Van 125, naar 100, naar 112, naar 100. Toen werkte hij nog steeds te snel. (TSH 0,37) Toen naar 88. Vier weken later was de TSH 4. FT4 was 17,2. Ik had veel klachten; zowel lichamelijk als psychisch. Moe, spierslapte, obstipatie, spierspanning, concentratieverlies, vergeetachtigheid, druk op oren. Vreemd gevoel ik handen en voeten (spanning en kou). Ik slik vitamine D ampullen. Na 6 weken waren de klachten nog het hetzelfde. Euthyrox was aangepast van 112 naar 100. Mijn TSH was niet gedaald maar iets gestegen naar 4,1. FT4 18 en FT3 4,1. Nu heb ik weer meer medicijn gekregen. Al drie weken terug naar 112. Ik ben nog steeds (al ruim 2 maanden) ziek thuis met dezelfde klachten. Kun je me meer duidelijkheid geven alsjeblieft? Ik wil me weer graag fit voelen en aan het werk :) Bedankt!

  • Is je B12 waarde al een geprikt? Bij een tekort aan vitamine B12 krijgen ze de schildklier niet goed ingesteld want de schildklier heeft B12 nodig om te functioneren. Je klachten komen ook erg overeen met die van een vitamine B12 tekort.

  • Mirtjekoekepirtje

   Hoi Marianna, ik zag je verhaal en wou je zeggen dat ik sinds de overstap naar Euthyrox dezelfde klachten heb en nog zelfs meer dan dat. Drie jaar geleden is bij mij de schildklier helemaal uit gehaald ik ben nu 27. De eerste tijd slikte ik ook Thyrax en ging het echt in stappen vooruit. Sinds de overstap naar Euthyrox is alles in heel veel stappen achteruit gegaan. Het voelt echt alsof me leven een puinhoop is omdat je je anders wil voelen maar dat niet lukt. Ik heb echter ook al een aantal verhalen gelezen afgelopen maanden / jaar van verschillende mensen die ook problemen hadden sinds de overstap van Thyrax naar Euthyrox. Misschien toch om iets met je arts te bespreken een ander schildkliermedicijn? Ik heb binnen 2 weken een afspraak met mijn arts en zal dit ook zeker aan het licht brengen. Groetjes, Mir P.S. Bij mij is trouwens de bloedwaarde altijd in orde, ook vitamines en dergelijke in bloedonderzoeken…

 123. Hallo Paul, Mijn TSH is nu 3x gemeten, volgens de huisarts is alles goed want het valt mooi binnen de referentiewaarden (2014 2,4; 2017 3,5 en 3,3). Zou er toch sprake kunnen zijn van een schildklierprobleem? En zo ja, hoe kom ik erachter of dat echt zo is? Ik word behandeld voor een vermoedelijk vitamine B12-tekort, ik heb begrepen dat B12-tekorten en schildklierproblemen vaak samen voorkomen.

  • Beste Floor, Schildklierproblemen gaan inderdaad opvallend vaak samen met tekorten aan vitamine B12, vitamine D, ijzer, jodium en magnesium. Dat wil echter geenszins zeggen dat er altijd sprake is van een dergelijke samenloop, integendeel… De TSH-waarden die je opsomt, suggereren een gezonde schildklierwerking, maar er is een duidelijke stijging richting het hoog-normale gebied te zien. De KANS op schildklierproblemen is al met al klein, maar definitief uitsluitsel kan enkel worden gegeven aan de hand van T4 en T3.

 124. Hallo, sinds februari is er Graves (snelle schildklier) vastgesteld. Behandeling is B&R. Nu na 9 maanden gaat eindelijk mijn TSH wat omhoog. Nu 0,09 (was 0,01). Alleen gaat mijn Ft4 omlaag. Nu 12 (was 15). Ik vraag me af of dit normaal is… Ik lees verschillende berichten over gebruik Euthyrox. De 1 zegt wel verlagen & de ander zegt weer van niet i.v.m. de Ft4 die zakt. Kan je Ft4 weer omhoog gaan als je TSH stijgt? Zo nee, hoe krijg ik mijn TSH weer omhoog?

 125. Ik heb een vraagje. Ik slik medicijnen voor een te trage schildklier afgelopen juli bleek dat ik teveel slikte en een waarde had van TSH 0,01 en een T4 vrije thyroxine van 32,3. Ik voelde mij super goed maar moest minderen van de huisarts en nu een paar weken later is de T4 – 26. Maar het gekke is dat ik mij nu niet meer zo goed voel! Wat denk jij van deze waardes?

  • Indien er sprake is van (vrij) FT4 dan zit je nu weer netjes binnen de grenswaarden. Maar dat je je hierbij minder fit voelt, is natuurlijk geen goed teken. Is je vrije of totale T3 ook al eens gecontroleerd? En je ijzer / vitamine D?

  • Dank u wel voor uw antwoord. Ik heb toevallig vanmorgen vitamine D laten prikken en ik zal aan de huisarts vragen over hij over 5 weken de T3 waarden wil laten prikken. Dat wordt namelijk nooit geprikt.

 126. Nee, geen van allen is ooit onder de loep genomen. Ik ga me er eens in verdiepen, dank!

  • Dag Paul, ben onlangs gestart met pil en weer gestopt i.v.m. verhoging van mijn triglyceriden. Ik voelde mij niet optimaal en was daarom begonnen met de pil omdat ik dacht dat ik overgangsklachten had. Inmiddels ben ik mij wel slechter gaan voelen en is door huisarts ook op schildklier geprikt . Ik kreeg van huisarts TSH door van 14. De assistent. Licht verhoogd zei ze. Nu, ik heb volgende week afspraak, maar lees op diverse fora dat 14 hoog is. Ik voel mij eigenlijk pas echt slecht sinds laatste week (likt beetje op griep), met zere longen en moeilijke ademhaling. Wijt dat aan beetje bronchitis maar hoef niet te hoesten verder. Hoe erg is een dergelijke verhoging en hoe kan dat? Twee weken geleden surfte ik nog (wel uitgeput) maar avond weer prima. Alles gaat redelijk alleen explosieve kracht is moeilijk en heb last van veel hartkloppingen. Kan dit er plotseling zijn en is het gevaarlijk nu? Groet, Annet

  • Hallo Annet, Een te hoge TSH-waarde (hoger dan 4,0 mE/l) duidt op een te trage schildklierwerking. Een TSH-waarde van 14 is dus drieënhalf keer zo hoog als het maximum en –dus inderdaad– echt geen “lichte verhoging”. Een TSH-verhoging an sich is niet per se gevaarlijk. Het betreft een marker / indicator / parameter die kan duiden op een schildklierprobleem. En een schildklierprobleem kan wel gevaarlijk zijn zolang het onbehandeld blijft. Vandaar dat men binnenkort waarschijnlijk ook naar je T4, T3 en/of schildklierantistoffen zal gaan kijken…

 127. Beste Paul, Ik ben sinds een jaar of 3 gestopt met anticonceptiepil en sindsdien heb ik vage klachten zoals snel warm, gejaagd / zenuwachtig gevoel, vermoeide spieren en zo nu en dan een zeer lichte menstruatie. Ik heb vaak gedacht aan een (iets) te snelle schildklier, soms heb ik ook het gevoel dat ik de schildklier ‘voel’. Mijn huisarts zag tot nu toe geen aanleiding om het verder te laten onderzoeken, maar sinds ik heb laten vallen dat er een kinderwens is nu toch voor de zekerheid. Mijn waardes zijn TSH 0,87 en FT4 11,6. Volgens de huisarts keurig binnen de norm. Kan het nog aan te raden zijn om mij op andere schildklierwaardes te laten testen of moet ik mijn klachten in een andere hoek zoeken? Dank voor het meedenken.

  • Je TSH zou door velen perfect worden genoemd. Je FT4 is laag-normaal tot normaal. Ik snap dat je arts geen reden ziet tot nader / diepgaander schildklieronderzoek, dus ik verwacht dat je klachten inderdaad in een andere hoek dienen te worden gezocht. Zijn je vitamine D, vitamine B12, ijzer, magnesium en kalium al eens onderzocht?

  • De klachten lijken op typische overgangsklachten. Als je wilt kun je je huisarts vragen om informatie over hormonen om de klachten te verlichten.

 128. Hoi hoi wij proberen zwanger te worden cd 2e al 2.5 jaar bezig inmiddels 3 vroege miskramen en 1 missed abortion verder. O.a. vermoeidheid en obstipatie heeft me laten bloedprikken TSH 4.31 en FT4 18.4. Heb gelezen dat voor zwanger worden er wordt aangeraden een TSH van max 2.5… Klopt dat?

  • Ja, dat klopt. (bron + bron + bron) Het lastige is echter dat je je TSH-waarde niet voor het uitkiezen hebt. Je TSH-waarde wordt beïnvloed door je schildklierwerking, dus men zou je schildklierwerking medicinaal moeten beïnvloeden om je TSH-waarde te kunnen sturen. En dan nog is het de vraag welk causale of correlatieve verband bestaat tussen TSH enerzijds en zwangerschapsproblematiek anderzijds. Het is immers niet aangetoond dat het ‘kunstmatig bijsturen’ van iemands TSH-waarde verbetering brengt in diens zwangerschapssituatie. Het lijkt mij een goed plan om je huisarts eens om een doorverwijzing te vragen naar een internist-endocrinoloog / schildklierspecialist, en daarnaast om een doorverwijzing naar een gespecialiseerd gynaecoloog. Ik ben GEEN arts of andersoortig medicus, maar dit lijkt me een vreselijke en onhoudbare situatie waarin gespecialiseerd medisch onderzoek ten zeerste op zijn plaats zou zijn… Onwijs veel sterkte en beterschap toegewenst!

  • Misschien verstandig om geen foliumzuur te slikken maar folaal met B12. Ga daar maar een op Google. Schildklier problemen en een gestoorde opnamen van foliumzuur gaan vaak samen.

 129. Hi, Mijn moeder is al een tijdje erg moe. Ze is bekend met een trage schildklier. Ze slikt Thyrax (75). Haar waarden zijn TSH 5,4 en T4 22,3. De huisarts zegt dat ze alleen naar de T4 kijkt en dat het goed is. Ze is ook bij de cardioloog geweest omdat haar hartslag 100 is. Haar hart is verder in orde. Ik vraag mij af of het in orde is zo.

 130. Hoi Paul, een beetje uit nieuwsgierigheid deze vraag… ruim een jaar geleden ben ik begonnen met de Levotiraxine medicijnen. ik heb mij 1 maand goed gevoeld alles bij elkaar. mijn waarden schommelen heel erg volgens de huisarts. Vorige maand vertelde ze dat mijn waarden net zo zijn als dat ik net begon met mijn medicijnen. toen overgegaan op de tyrax. maar nu dus met bijwerkingen. ik overweeg om een internist te raadplegen, wat zou je adviseren? Ik ben ontzettend moe en mijn stemming is niet te pijlen maar vaak chagrijnig. ook heb ik al een paar jaar een hele stijve nek, en vorige maand hoorde ik van mijn chiropractor dat dit ook met de schildklier te maken kan hebben, al heb ik mijn huisarts hier nooit over gehoord. Hieronder mijn waarden van mijn te trage schildklier. oktober 2016: vrij t4 18 en de Tsh 2.8; januari 2017: vrij t4 15 tsh 6.5 anti tpo 224; februari 2017: vrij t4 23 Tsh 0.20; mei 2017: vrij t4 20 tsh 0.36; september 2017: vrij t4 19 tsh 2.5… B.v.d voor je tijd, en reactie.

 131. ik ben al een paar maanden bezig om erachter te komen waardoor ik mij de laatste maanden zo beroerd voel. 2 keer een bloedonderzoek gedaan en de eerste keer waren mijn waardes ( 8 maanden geleden ) TSH 2.06mlE/l en nu TSH 0.12 mlE/l de assistente zei je hebt een te snel werkende schildklier en de dokter zegt juist te traag. Ik zou heel graag willen weten wat het nou echt is… ik kan pas eind november in het ziekenhuis terecht.

  • Wauw, wat een blunder van je arts… Een dergelijke veel te lage TSH-waarde duidt op een te snel werkende schildklier. Uitleg omtrent dit werkingsmechanisme (de wisselwerking tussen TSH enerzijds en schildklierhormonen anderzijds) vind je in het artikel hierboven.

  • Beste Paul, Bedankt voor de snelle reactie, klopt het dus dat mijn waardes te laag zijn en dat ik een te snel werkende schildklier heb?

  • Ik ben GEEN arts, maar naar mijn persoonlijke mening is je TSH veel te laag, hetgeen inderdaad duidt op een te snel werkende schildklier.

 132. Ik voel me al jaren vermoeid en inmiddels uitgeput waardoor ik niet meer kan werken en zelfs mijn leefwereld steeds kleiner wordt. Vandaag heb ik nog maar eens eerdere uitslagen van bloedtesten opgevraagd bij mijn huisarts. Ik wil ze graag aan u voorleggen. Uitslag 2006: TSH: 3.2 en vrij T4: 15.6… Uitslag 2012: TSH: 4.7 en vrij T4: 14.8… Destijds heeft de huisarts geen vervolgonderzoek gedaan met deze uitslag. Zou het toch kunnen dat mijn vermoeidheid hiervan komt?

 133. Ik voelde mij al een tijdje moe. Maar aangezien ik (ongeveer 5 maanden geleden) bevallen ben en een baby veel energie eist, ben ik er niet op ingegaan. Totdat ik tintelingen en gevoelloosheid in mijn vingerkootjes kreeg. Heb mijn bloedwaardes laten controleren en TSH waarde is 18.29, T3 is 2.31 en T4 is 0.67. Ik geef borstvoeding en ben bang dat bij medicijngebruik dit nadelige effect op mijn baby zal hebben. Kan ik nog iets doen behalve medicijngebruik?

  • Nee, bij een serieus tekort aan lichaamseigen (endogene) schildklierhormonen kun je eigenlijk alleen lichaamsvreemde (exogene) schildklierhormonen innemen…

 134. Ik zit steeds op grenswaardes nu 5.4 TSH en 13,4 T4 vrij, en heb een behoorlijke vitamine D tekort waar ik pillen voor heb. Verder willen ze er niet mee, maar ik voel me K en wordt doorgestuurd naar een psych… weet niet zo goed wat ik er van moet denken allemaal…

  • Zoals je in het artikel hierboven –en in de honderden reacties hieronder– kunt lezen, ligt een TSH-waarde van 5,4 ruim boven de opperste grenswaarde. Mijns inziens zou men dan ook je (vrije of totale) T3 onder de loep moeten nemen.

 135. Ik hoop dat u mij advies kan geven. Vorig jaar ben ik in februari bij de huisarts geweest omdat ik een lange lijst met klachten had wat zou kunnen wijzen op een traag werkende schildklier. Na bloedonderzoek was de TSH 2,79 t4 vrij 12. Ik werd naar huis gestuurd en moest maar gaan praten met iemand van ggz. 2 maanden later (april) waren me klachten verergert en had ik een bult in mijn nek. Ze hebben mijn bloed getest TSH 4,17 t4vrij 11,5 in het ziekenhuis hebben ze een echo gemaakt en bleek een struma te hebben na 2 puncties de uitslag gekregen een goedaardige tumor en moest het verder maar uitzoeken. Waarde in het ziekenhuis in juni was: TSH 3,44 t3 vrij 4,9 t4 vrij 11,8. Nu na dik 1,5 jaar zijn mijn klachten verergert en heb ik een second opinion aangevraagd omdat ik sterk het idee heb dat ik echt een traagwerkende schildklier heb maar dit niet uit de bloeduitslagen komt. Half september hebben ze daar weer bloed afgenomen TSH 2.0 t4 vrij 13,5 wat volgens hun waarde goed is… het vreemde is dat mijn vitamine D iets verlaagd is volgens hun moet dit 50> zijn en is bij mij 46 maar wat blijkt is dat mijn bezinkingen 29 is wat volgens hun niet hoger dan 20 mag zijn. Als ik goed heb gelezen heeft dit te maken met een ontsteking maar het kan ook zijn dat mijn lichaam vecht tegen mijn schildklier (hashimoto?) mijn vermoede was als sterk. Ik heb het volgende gelezen: Hashimoto en normale TSH: behandelen of niet? ON ZATERDAG, 15 FEBRUARI 2014. Hashimoto is een ontsteking aan de schildklier die wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie van het immuunsysteem dat de schildkliercellen door een stoornis als vijandig beschouwt. En vervolgens in een reactie daarop antilichamen gaat produceren die zich aan de schildkliercellen hechten om ze als vijandig aan te merken waarop ze door andere cellen van het immuunsysteem vernietigd worden. Hashimoto is een ziekte. Deze ziekte leidt op den duur tot verlies van schildklierfunctie en wordt dan een conditie, een toestand: hypothyreoïdie. De ziekte van Hashimoto kan worden aangetoond via verhoogde antilichamenniveaus in het bloed. De meeste endocrinologen en conventionele artsen behandelen de ziekte van Hashimoto niet zolang andere schildklierfunctietesten zoals TSH binnen de normale range zijn. Een studie van Duitse onderzoekers heeft echter aangetoond dat een behandeling met schildklierhormonen bij een nog niet verhoogde TSH wel degelijk zinvol kan zijn. In een studie van 21 patiënten met verhoogde antilichamen, maar normale TSH, werd de helft van de patiënten een jaar lang behandeld met schildklierhormoon, de andere helft werd niet behandeld. Het bleek dat in de behandelde groep de niveaus van de antilichamen en het optreden van ontstekingen significant gedaald was. In de niet-behandelde groep stegen de niveaus van de antilichamen of bleven gelijk (Thyroid, 2001, 11(3): 249-55, One-year prophylactic treatment of euthyroid Hashimoto’s thyroiditis patients with levothyroxine: is there a benefit?) Deze uitkomsten werden bevestigd op een conferentie van de Endocrine Society in 2005, waar Dr. Ting Chang verslag deed van een gelijksoortig onderzoek van zes maanden. Bij de respondenten die schildklierhormonen hadden gekregen waren niet alleen de antilichamenniveaus substantieel gedaald, maar ook de TSH. Een Japanse studie van vijftien maanden toonde aan dat bij de behandelde groep het vrije T4 steeg, terwijl de TSH-niveaus daalden, evenals de niveaus van de antilichamen. De omvang van de schildklier nam eveneens af in de behandelde groep. (Endocr J(Japan Vol. 52: 337-343 (2005). Effects of Prophylactic Thyroid Hormone Replacement in Euthyroid Hashimoto’s Thyroiditis. Preventieve behandeling lijkt dus te helpen; het leidt tot een vermindering van antilichamen en kan helpen voorkomen dat de ziekte omslaat in de toestand: hypothyreoïdie. Mensen met een vergrote schildklier (struma) en symptomen als angst, slecht slapen, vermoeidheid, gewichtstoename, depressie, haaruitval, spierpijnen, hoofdpijn, concentratieproblemen etc., al die symptomen die kunnen wijzen op de ziekte van Hashimoto maar die door een TSH-test niet bevestigd wordt omdat de waarden binnen de normale range liggen, wat is trouwens normaal gezien alle kritiek die op deze Gouden Standaard mogelijk is, zouden er goed aan doen om hun arts te vragen om een test op antilichamen en bij hoge scores een behandeling met schildklierhormoon te overwegen. Wat is jou gedachten over mijn situatie? Zou het zinvol zijn om voet bij stuk te houden dat ze hashimoto verder uit zoeken? Wat voor onderzoeken kan ik dan nog op eisen? Of moet ik me er bij neerleggen dat ik niks heb behalve een goedaardige tumor?

  • mij werd ook verteld na de schildklierpunctie dat ik waarschijnlijk een goedaardige struma had. maar moest wel geopereerd worden omdat de struma anders groter kon worden. tijdens de operatie bleek toch dat het kwaadaardig was en hebben ze meteen de hele schildklier verwijderd.

 136. mijn tsh is -0.04 wat zou er met mijn lichaam gebeuren moest de waarde -0.00 zijn geweest

  • Dat is niet te voorspellen… TSH is slechts een profactor. Het gaat om de reden waarom je TSH afwijkt, dus de onderliggende oorzaak. Een veel te lage TSH waarde kan ervan de oorzaak zijn dat je schildklier stopt met het produceren van schildklierhormonen (hetgeen erg gevaarlijk is), maar een extreem lage TSH-waarde kan evengoed het gevolg zijn van een extreem overschot aan schildklierhormonen (hetgeen eveneens gevaarlijk is). Een TSH-waarde van 0 is op zichzelf niet iets dat ervoor zorgt dat er per definitie iets concreets met je lichaam gebeurt.

 137. ik heb 1,5 jaar geleden een ontstoken schildklier gekregen, ik was toen 50 jaar. Dit is toen met ibuprofen 600 geleidelijk overgegaan, de schildklier was toen te snel maar dat is na ongeveer 3 maanden naar te langzaam gegaan. TSH van 14(juli 2017) naar 5,8 (april 2018) de endocrinoloog adviseerde mij nog een half jaar af te wachten omdat na een ontsteking het meestal weer vanzelf goed komt. Nu weer laten prikken en de waarde was 6,1. Ze zegt het ligt eraan hoe jij je voelt, je kan een lichte medicatie levothyroxine gaan nemen, maar het hoeft niet. Ik werk, sport en er is mee te leven. Ik heb wel wat strammere spieren, sneller spierpijn, mijn spieren verzuren sneller met sporten. Ook wat sneller humeurig, moe maar doe ook best veel (denk ik). Ik zou me wel wat fitter willen voelen maar ben bang dat als ik eenmaal aan die pillen begin ik er niet meer mee kan stoppen als ik bijvoorbeeld bijwerkingen krijg of me er niet beter door voel. Ze belt me dinsdag terug omdat ik nog vragen heb en niet weet wat ik moet. Kunt u mij advies geven? Ik weet overigens geen T4 en T3 waardes…

 138. Onze dochter van 16 jaar kamt al ruim een jaar met vermoeidheidsklachten. Haar schildklier bleek opgezet te zijn en heeft in november 2016 een echo moeten laten maken. Haar schildklier bleek idd opgezet en ontstoken te zijn. Nu 9 maanden later en nog steeds veel last van vermoeidheid en een dikke keel opnieuw een echo laten maken. Nog steeds opgezet en ontstoken. TSH waarde 6.55 en FT4 waarde is 17. Kunnen de vermoeidheidsklachten hier van komen en wat voor advies hebt uw.

 139. Vraagje, bij mijn zoon zijn de volgende waarden vastgesteld; TSH 3.5, FT4 12 en T3 1.4. Nu valt dit natuurlijk binnen de waarden maar wel maar net. Hij heeft naast zijn zwaarlijvigheid ook last van andere symptomen behorende bij afwijkingen van de schildklier. Wel of niet verder laten onderzoeken door een internist? Zelf ben ik na de geboorte van mijn zoon gediagnosticeerd met hypo.

 140. Hallo, Ik ben op zoek naar ervaringsdeskundigen en hun mening. Ben 55 en eigenlijk nooit ergens last van gehad altijd topsport gedaan maar door een medische keuring i.v.m. arbeidsongeschiktheidsverzekering als zelfstandig ondernemer zijn er toch schildklierafwijkingen bij me geconstateerd. In 2016 is bij mij dus een te snel werkende schildklier geconstateerd waarbij tevens struma (gezwollen schildklier) was opgetreden. Hoewel de zwelling goed zichtbaar was had ik behalve dat ik het altijd snel warm had en veel zweette nergens last van. Mensen om me heen vonden me wel snel qua doen en praten etc maar dat is volgens mij gewoon een persoonlijheidsding. Bij nader onderzoek bleek mijn schildklier dus veel te snel te werken en ik had een verhoogde waarde van 44,5. Omdat me verteld werd dat een dergelijke verhoging niet gezond was en omdat de struma nogal erg opgezwollen werd en er ook niet uit zag heb ik me na lang afwegen laten behandelen met radioactief jodium (als alternatief voor medicijnen en operatie). Nu 3 maanden later is mijn waarde van 44,5 naar 10 gedaald, struma vrijwel niet meer zichtbaar, doch mijn TSH schijnt niet meetbaar te zijn omdat dat onder de 0,02 zit. Mijn internist zegt dat dat normaal is na die radioactieve behandeling, maar ik kan er verder op internet weinig over vinden. De voorgestelde situatie is nu dat ik schildklierhormonen ga slikken, maar ik ben daar nogal huiverig voor omdat ik eigenlijk liever geen chemische troep in mijn lichaam wil. Het was al een hele stap om die radioactieve pil te slikken. Nu ik op internet de bijwerkingen en reviews van het medicijn lees (Teva Levothyroxine 50 microgram) word ik helemaal niet vrolijk. Mijn concrete vragen: – Is het idd normaal dat TSH niet meetbaar na bijna 4 maand radioactief jodium? (ik heb de kleinste dosis gekregen waarbij ik nog net een dag in quarantaine moest in ziekenhuis); – Wat is de normale schildklierhormoonwaarde Mijn waarde is nu 10 en op internet lees ik verschillende meningen en waardes betreffende de normaalwaardes; – Wat indien ik die pillen niet slik? Ik merk dat ik sneller aankom, maar ben inmiddels overgestapt op veganistisch en biologisch eten (of i.i.g. minstens vegetarisch) en stop ook met roken en ben weer begonnen met sporten; – De apotheker vertelde me dat het een kunstmatig / chemisch hormoon in mijn pillen is en ik kan nergens iets vinden over langetermijneffecten want ben nogal wantrouwend richting farmaceutische industrie dus werkende (biologische / non chemical) alternatieven zijn welkom. Weet iemand hier iets van?

 141. Hallo, Ik heb natuurlijk ook een vraag.. Ik heb een maagverkleining gehad… en nu heb ik B12 tekort, ik krijg om de 6 weken een injectie, kalium schommelt.. mijn hele vitaminen huishouding is in de war.. Maar nu begint mijn TSH ook te dalen (nu. O,28 was een jaar geleden 0,78). En T4 17. En ik heb allerlei vage klachten. Prikkende benen en armen. Nb Ik heb ook een ablatie gehad wegens hartritmestoornis.. ik 58 jaar. Graag als het kan meer informatie over de bloedwaarden ..dank u

 142. Ik heb een vraag. Ben het laatste jaar vrij moe en heb last van me spieren en gewichten. Na bloedonderzoek bleek me TSH waarden 2,4 te zijn. Betekent dit nu dat ik niets aan me schildkieren heb, of moet ik vragen naar meer testen.

 143. Goedendag. Ik ben in 2012 geopereerd aan een zogenaamde struma. Er is toen 90% van mijn schildklier weggehaald. Sindsdien gebruik ik dagelijks levothyroxine 100 mg per dag. Ik merk dat ik de laatste maanden klachten heb die zijn te refereren aan een te traag werkende schildklier, zoals niet kunnen afvallen, vermoeidheid, moeite met stoelgang, veel koud incl. handen en voeten, menstruatie is niet regelmatig etc. Ik heb mijn bloed laten testen, maar de HA vindt alles normaal TSH 0,42, FT4 20. Dit was normaal, maar ik hou toch veel klachten die mijn leven beïnvloeden. Wat kan ik zelf doen? Wat kan ik nog meer doen? Ik ben ten einde raad.

  • Wat ik in jouw situatie allereerst zou doen, is aandringen op een bloedwaardebepaling van T3 (actief / geactiveerd schildklierhormoon), vitamine D3, vitamine B12 en ijzerstatus.

  • Hallo Beata, hier gelijkaardig verhaal, ook in 2012 90% van mijn schildklier weggehaald. ik neem ook l-thyroxine 100 mg (ook al een aantal keer moeten verhogen en verlagen van dosis). veel klachten die blijven, ook extreme vermoeidheid. ik ga waarschijnlijk starten met natuurlijk schildklierhormoon (armour thyroid).

 144. Ik ben steeds erg vermoeid en heb een vergrote schildklier (struma). Mijn TSH-waarde is 8,3 en mijn FT4 is 10,7. Mijn vitamine D-waarde is < 7,5 en B12 is 383. Ik heb een stootkuur gekregen voor mijn vitamine D. Moet ik mij zorgen over mijn schildklier?

  • Het is niet aan mij om te bepalen of je je wel of geen zorgen moet maken. Feit is dat je TSH-waarde ruim 2x zo hoog is als de maximale bovengrens…

 145. Bestaat er ook zo’n uitgebreid overzicht van de waarden voor volwassenen? Ik kan ze bij het umcg niet vinden.

  • Populaire referentiewaarden voor T3 zijn als volgt:

   • FT3 (vrij triiodothyronine): 3,0 t/m 8,0 pmol/l
   • T3/TT3 oftewel ‘totaal T3’ (vrij + gebonden) +/- 1,0 t/m 3,5 nmol/l

   Heeft men TT3 gemeten, dan is een waarde van 4.3 te hoog. Heeft men FT3 gemeten, dan is 4.3 aan de laag-normale kant…

 146. Beste Paul, sinds december ben ik overgegaan op Thyreoïdum. Eerlijk gezegd merk ik weinig verschil met Thyrax dat ik ruim 30 jaar heb gebruikt. Is het al bekend of de nieuwe serie Thyrax écht hetzelfde is als uit de oude fabriek? Er zijn nogal wat overstappers / terugstappers die het anders vinden werken…

  • Ik zou je graag uitsluitsel geven, maar helaas kan ik dat niet. De fabrikant van Thyrax hield in 2015 (ten tijde van de welbekende problematiek door toedoen van de overstap van glazen potjes naar doordrukstrips; zie: reactie + reactie + reactie) ook vol dat er niets aan de samenstelling van het medicament was veranderd. Zelfs laboratoriumanalyses zouden geen verschil in de chemische samenstelling hebben aangetoond. Toch kreeg men duizenden verontrustende klachten van gebruikers binnen?! Inmiddels gaat men ervan uit dat de klachten het gevolg waren van het feit dat blisterverpakkingen een betere bescherming bieden tegen omgevingsfactoren… Dus zelfs al zou er in theorie sprake moeten zijn van “dezelfde Thyrax”, dan nog kan ik niet garanderen dat de uitwerking ervan in een individu onveranderd is gebleven. Dit is dan ook helaas echt een kwestie van uitproberen… :(

  • Mijn TSH is nu 0.32, T4 is 12 T3 is 4.3 de endocrinoloog durft niet de medicatie te verlagen omdat ze bang is dat de T4 te laag wordt. heb gisteren ergens gelezen dat bij NSH de TSH vaak (te) laag is, ft3 moet in de “upper half” zitten en ft4 in de “mid range”. Maar wat zijn die ranges?

  • Bedoel je met NSH natuurlijk schildklierhormoon? De kans dat je TSH hierdoor afneemt, is inderdaad relatief groot omdat er zowel T4 als T3 in zit. Beide hebben de potentie om de TSH-waarde te (onder)drukken. Is daadwerkelijk je vrije T3 gecontroleerd of toch je totale T3?

  • Op jouw vraag over T3 en T4… er staat op het formulier FT3 en FT4

 147. 12 weken geleden naar de huisarts geweest met klachten over smaakverandering, dus geen moeheid o.i.d. Bloedgeprikt, en daar kwam uit dat ik een vitamine D en B12 tekort had, en mijn TSH waarde was 7.8 (FT4 weet ik even niet, maar was normaal) Wekelijks 2 keer B12 laten spuiten en vitamine D aangevuld. Na 6 weken weer bloed laten prikken. Vitamines waren prima, maar nu waren mijn TSH waarde 13 en mijn FT4 waarde 11.2. Terwijl ik dus eigenlijk geen klachten had, moest ik beginnen met Thyrax. Dat slik ik nu 5 weken, eerst 2 tabletjes in de ochtend, maar ik voelde me zó ellendig, dat ik vorige week terug ben gegaan naar 1 tabletje in de ochtend. Maar nog steeds voel ik me slecht, terwijl ik me dus voordat ik dat gebruikte kiplekker voelde… Ik vraag me dus af of het niet gewoon een verhoging kan zijn geweest, even, die TSH. En als ik geen klachten had, hoe erg is het dan als ik niks slik tegen die verhoogde TSH? Dat is dus eigenlijk mijn vraag.

  • Hoe hoog waren je vitamine B12 en vitamine D3 precies? Je TSH is simpelweg veel te hoog en je FT4 is NET niet te laag… Wat interessant zou zijn om te weten, is of je T3 en schildklierantistoffen binnen de perken zijn. Eigenhandig stoppen met Thyrax zou ik zeker niet doen. Weet je zeker dat je nieuwe klachten het gevolg zijn van de Thyrax? Immers is er sprake van meerdere gezondheidsproblemen en (een combinatie van) meerdere medicamenten en supplementen… De aanvankelijke smaakverandering zou overigens te maken kunnen hebben met je vitamine B12-tekort, maar absoluut ook het gevolg kunnen zijn van een (al dan niet beginnend) schildklierprobleem.

  • Mijn B12 is nu weer normaal, en de smaak is ook weer normaal. Toen dat weer normaal was, was mijn TSH 13. Zes weken daarvoor, mét de vitaminetekorten, was deze 7.8. Ik ben toch gestopt met de Thyrax, en ik voel me 100 keer beter. Ik bel nog even met de huisarts voor overleg.

 148. Taillieu lieve Reageer

  hallo, ik heb nu na 6 maanden op advies van de arts nog eens bloed laten prikken TSH 6?26 EN ft4 11,6 is dit zorgwekkend? Menen jullie dat verder onderzoek is aangewezen en er medicatie zal volgen, voel me wel wat moe heb vaak erg jeukende vingers ’s morgens en kramp in mijn dij?

  • Een TSH-waarde van 6,26 is ronduit te hoog. Een FT4 van 11,6 is aan de laag-normale kant –dus behoorlijk laag– maar (vooralsnog) niet TE laag. In deze context zou je: A. Willen weten hoe hoog je vrije of totale T3 is… B. Over ongeveer 6 weken nogmaals je TSH en FT4 laten controleren om het beloop van deze waarden in kaart te brengen… En C. Je vitamine B12, ijzer en vitamine D3 laten controleren… Althans, dat is mijn persoonlijke en ondeskundige opvatting.

  • Hallo, Mijn dochter heeft enorme last van vermoeidheid. We hebben bloed laten prikken en volgens huisarts is alles normaal. Na een uitdraai van de uitslagen opgevraagd te hebben, blijkt haar TSH-waarde 4.7. Ze is 9 jaar. Is dit normaal?

  • Beste Marianne, In bovenstaand artikel over TSH-waarden worden vaak gebruikte schildklierreferentiewaarden voor volwassenen uiteengezet met een veralgemeende consensus. Voor kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn –en wiens lichaam nog volop in de groei is– gelden afwijkende referentiewaarden. Hierbij een overzicht van schildklierreferentiewaarden voor kinderen (uit een overleg van kinder-endocrinologen van UMCG 02-12-2016):
   TSH

   • 0 dagen – 6 dagen: 00,70 tot 15,20
   • 6 dagen – 1 maand: 00,70 tot 10,00
   • 1 maand – 3 maanden: 00,70 tot 08,00
   • 3 maanden – 12 maanden: 00,70 tot 08,00
   • 1 jaar – 6 jaar: 00,70 tot 06,00
   • 6 jaar – 11 jaar: 00,60 tot 04,80
   • 11 jaar tot 20 jaar: 00,50 tot 04,30

   FT4

   • 0 dagen – 6 dagen: 12,00 tot 32,00
   • 6 dagen – 1 maand: 12,00 tot 28,30
   • 1 maand – 3 maanden: 12,00 tot 28,30
   • 3 maanden – 12 maanden: 12,00 tot 25,60
   • 1 jaar – 6 jaar: 12,30 tot 22,80
   • 6 jaar – 11 jaar: 12,50 tot 21,50
   • 11 jaar tot 20 jaar: 12,60 tot 21,00

   FT3

   • 0 dagen – 6 dagen: 02,67 tot 09,70
   • 6 dagen – 3 maanden: 03,00 tot 09,30
   • 3 maand – 12 maanden: 03,30 tot 09,80
   • 1 jaar – 6 jaar: 03,70 tot 08,50
   • 6 jaar – 11 jaar: 03,90 tot 08,00
   • 11 jaar tot 20 jaar: 03,90 tot 07,70

   Eerlijk is eerlijk, context heb ik niet, maar naar mijn persoonlijke en ondeskundige mening zouden dit weleens de meest recente gegevens uit betrouwbare bron kunnen zijn omtrent schildklierwaarden voor kinderen en adolescenten. (bron) Volgend deze tabel met parameters valt de TSH-waarde van je dochter nog net binnen de norm / grens. Dat neemt niet weg dat dit naar mijn persoonlijke en ondeskundige mening reden genoeg zou moeten zijn om ook de T4 en T3 onder de loep te nemen. Sterkte en groeten, Paul

  • Dankjewel voor je reactie Paul. De T4 is ook geprikt en is 17.6. Zo te zien valt die prima binnen de waarde. Kan ik er dan vanuit gaan dat het ok is bij haar? T3 is niet geprikt. Wel heb ik ook mijn twijfels bij de vitamine B12 waarde van 299. Volgens het laboratorium valt dit binnen de norm maar op internet vind ik hele andere waardes voor kinderen. Hebben vitamine B12 en TSH iets met elkaar te maken?

  • T4 is inactief prohormoon. Als T4 wordt omgezet naar T3 ontstaat actief schildklierhormoon. Een goede TSH maakt de kans op schildklierproblemen extreem klein. Een goede T4 maakt de kans op schildklierproblemen nog veel kleiner. Maar uiteindelijk kan er alsnog sprake zijn van een T3-tekort en dus van schildklierproblematiek. Maar die kans is dus zeeeeeer klein… In beginsel bestaat er geen direct causaal of correlatief verband tussen TSH enerzijds en vitamine B12 anderzijds, maar er bestaat wel degelijk een indirect verband tussen schildklierproblemen enerzijds en vitamine B12-tekorten anderzijds. De oorzakelijkheid is vooralsnog onbekend, maar feit is dat opvallend veel schildklierpatiënten te kampen hebben met tekorten aan vitamine B12, vitamine D en ijzer. Zie eventueel ook dit artikel:

 149. Ik wil graag weten of mijn bloedwaarden goed is TSH waarde is 0.76 miu/1 VRIJ T4 waarde is 19.6 pmol /1 Graag reactie hier op nog wel vermoeidheid verschijnselen en haaruitval en droog haar Aan kom in gewicht terwijl ik niet veel eet geen tussendoortjes altijd gezond en vers.

  • Miu/1 en pmol/1 zijn geen bestaande eenheden / grootheden. Misschien kun je nog even goed je labformulier en bovenstaand artikel bekijken…

  • Ik heb een waarde van TSH 0,76. En vrije T4 van 19,6. Zijn dit goede waardes voor een traag werkende schildklier?!

 150. Heb voor de schildklier bloedgeprikt omdat ik toch veel symtomen ervan heb maar de uitslag was niets aan de hand goed dus dit zijn de waarden TSH 0.81 mu/l Gr sloovie

 151. Dag Paul. Ik ben naar de internist gestuurd met vermoeidheidsklachten, die steeds heviger werden. Daarnaast wisselende bloeddruk, afvallen ondanks normaal eetpatroon en nachtelijke transpiratie. Voordat ik bij de internist kwam ben ik met een hele hoge bloeddruk en snelle hartslag op de eerste harthulp terechtgekomen. De TSH-screening was begin avond 3.9. Ik heb medicijnen gekregen om bloeddruk te verlagen en hartslag te normaliseren. Twee maanden later weer geprikt en was de TSH waarde 2.4 en FT4 18 (’s morgens vroeg in de ochtend). Dit zouden normale waardes moeten zijn. Kan het zijn dat er toch een schildklierprobleem is? T3 is niet gecontroleerd, maar vraag me af of dit ook zinvol is bij deze waardes. De huisarts denkt erover om mij alsnog naar een endocrinoloog te verwijzen. Dank alvast voor uw reactie.

  • Beste Lin, Bij een TSH-waarde van 2,4 mE/l en een FT4 van 18 pmol/l is de kans op primaire schildklierproblemen nagenoeg nihil. Je aanvankelijke TSH-afwijking lijkt me veeleer de oorzaak van een gezondheidsprobleem dat niet direct gerelateerd is aan de schildklier. Bijvoorbeeld een ontsteking. Zijn je ontstekingswaarden al eens onder de loep genomen? Ervaar je maagklachten, darmklachten, pijn nabij bepaalde onderbuikorganen of bovenbuikorganen? Zie eventueel ook:

  • Beste Paul. Dank voor je reactie. Ja er is geprikt op ontstekingswaarden en ik heb verder geen pijnklachten in het gebied van mijn buik/maag. Ik ervaar alleen een uitputtende vermoeidheid, die in golfbewegingen komt en gaat. Ik zal het waarschijnlijk in een andere hoek moeten gaan zoeken. Mijn huisarts denkt aan een hormoonstoornis, maar dat schijnt een ingewikkelde materie te zijn. Groet, Lin

 152. Sonnieschildklier Reageer

  Beste Paul, wil je even meedenken. Zes weken geleden weer terug naar de Thyrax (moest over op andere medicatie omdat Thyrax uit de handel was, maar daar reageerde ik slecht op). Sinds paar weken weer echte hypo klachten (moe, concentratieproblemen, pijn in gewrichten en spieren, last van tranende / rode ogen). Vanochtend uitslag FT4 – 23 en TSH 0.22. Huisarts stelt voor om gezien de waardes de Thyrax te verlagen van 125 naar 100 mg. Haar uitgelegd dat me dat gezien de klachten een slecht plan lijkt. En verzocht om aanvullend T3 te bepalen. Heb jij nog tips? Wat zou jij adviseren?

  • Je (lage) TSH en (hoge) FT4 duiden wel degelijk op een overschot aan schildklierhormonen in de bloedbaan. Gezien je klachten is het inderdaad niet onverstandig om je T3 te laten controleren. Daarnaast zou het raadzaam kunnen zijn om ook de aanwezigheid van schildklierantistoffen te laten uitsluiten. Tot slot zou ik vooral ook eens je bloed laten controleren op tekorten aan vitamine D, vitamine B12, ijzer en magnesium. Sterkte ermee!

  • Sonnieschildklier

   Dank voor je snelle reactie Paul. Destijds bij diagnose Hypothyreoïdie had ik geen irr. antistoffen. Kan dat in de loop der jaren veranderen? Zou jij medicatie al verlagen dan of zou je aanvullend bloedonderzoek afwachten?

  • Of zich na verloop van tijd schildklierantistoffen kunnen ontwikkelen, is volkomen afhankelijk van de onderliggende oorzaak van je traag werkende schildklier. Aangezien ik geen arts ben, kan en mag ik geen advies geven over andermans medicatie, maar als ik in jouw schoenen zou staan, zou ik inderdaad alvast akkoord gaan met een dosisverlaging. Zie eventueel ook de volgende artikels:

  • tennisfreak

   Beste Paul, graag jouw mening. Ik heb Hashimoto met Tg-antistoffen en onlangs ook overgestapt van Thyrax naar Eutyrox. Nu waren mijn laatste waarden TSH -0,01 en mijn T4-21 bij gebruik van 162,5 mg. Mijn huisarts is al jaren van mening dat mijn TSH veel te laag is, maar ik ben van mening dat mijn T4 belangrijker is. Ik sport veel, maar ik twijfel ontzettend of ik mijn dosering zal verlagen of niet. Ik ben moe en prikkelbaar… Mijn vraag: wat zal ik doen? Verlagen en nogmaals prikken ook een keertje op T3. En hoe gevaarlijk is nu een zeer lage TSH?

  • Hoe gevaarlijk een lage TSH-waarde is, heb ik al heel vaak geprobeerd uit te leggen in eerdere reacties. Voor zover ik weet, kleven er geen concrete nadelen aan een verlaagde TSH-waarde an sich. Het belangrijkste gevaar van een lage TSH is een verminderde productie van T4 en T3. Er zijn verbanden bekend tussen lage TSH-waarden enerzijds en bepaalde gezondheidsklachten anderzijds, maar naar mijn weten zijn deze niet per definitie causaal of primair van aard. Ik citeer eerdere reacties: “Een te hoge TSH is op zichzelf niet gevaarlijk; het is de oorzaak die ten grondslag ligt aan een verhoogd TSH die gevaarlijk kan zijn.”… “Een verhoogde TSH-serumwaarde is veeleer een indicatie van een ontoereikende schildklierwerking en op zichzelf geen gevaar.”… “Een forse TSH-afwijking is nooit wenselijk, maar er zijn uitzonderlijke gevallen bekend van TSH-waarden tussen de 300 en 600, dus een ‘forse afwijking’ is relatief.”… “Je kunt bovendien NIET per definitie stellen: hoe hoger je TSH, des te ernstiger je schildklierprobleem.”… “Bovendien is de oorzaak van de verhoogde TSH belangwekkender dan de hoge TSH an sich.”… Ik ben geen arts, dus het is niet aan mij om definitief uitsluitsel te geven hieromtrent. Ik wil enkel aangeven dat het naar mijn persoonlijke mening een veel gemaakte FOUT is om iemands TSH-waarde als uitgangspunt te nemen en te proberen om iemand te behandelen door diens TSH-waarde te sturen. Je moet TSH altijd in verband / context tot T4 en T3 bekijken. Sterker nog: zodra je weet dat iemands schildklier niet goed werkt, zijn T4 en T3 veel belangrijkere focuspunten dan TSH! Maar nogmaals, ik ben geen arts…

 153. Beste Paul, Heb bloed laten prikken en mijn TSH waarde was 6,2 en FT4 waarde 12, nu heb ik wel veel klachten die in de “lijst” voorkomen: extreem moe, soms depressieve gevoelens, droge huid, nerveus, lusteloos en hoge bloeddruk (gemiddeld 150/115). Mijn huisarts wil het nog even aankijken (3 maanden). Heb jij nog tips?

  • Je TSH is te hoog en je FT4 is aan de laag-normale kant. In dat geval kan men: A. Over 3 maanden nogmaals je TSH en FT4 controleren… En B. Ook je T3, schildklierantistoffen en rT3 onder de loep nemen…

 154. Beste Paul, Ik heb eerder een bericht geschreven maar ik denk niet dat het bericht goed is aangekomen. Ik ben sinds kort woonachtig in Brazilië, en moeder van een 7 maanden oude baby. Tijdens een bloedonderzoek (verplicht voor nieuwe huisarts) zijn ze er achtergekomen dat mijn TSH een waarde heeft van 40,01 (normale waardebepaling is 0,4 – 4,3 mcUI/mL). Mijn vrije T4 is 0,5 ng/dL (normale waarde 0,7 – 1,9 ng/dL). Voor de rest zijn alle onderzoeken prima binnen de marges. Ik heb geen symptomen (zo ver ik weet). Ik kan nergens iets vinden over zulke hoge TSH waarden. Het lijkt mij extreem hoog, maar veel kan ik er helaas niet over vinden. Ik heb a.s. woensdag een afspraak bij een lokale arts. Graag verneem ik van je wat het nou precies kan zijn? Wij zijn nogal verbaasd over de hoogte. Met vriendelijke groet, Sabine

  • Jouw eerdere bericht heb je onder Gezondr’s algemene artikel over schildklierwaarden geplaatst, vandaar dat je het hier niet terugziet. Zie hier mijn antwoord… SOwieso lijkt het me evident dat je schildklier te traag werkt. Een extreem hoge TSH-waarde is relatief. 4,0 is eigenlijk al best wel hoog, maar er worden ook weleens TSH-waarden tussen de 300 en 600 gemeten… Zie voor aanvullende uitleg mijn antwoord op Sanne’s vraag… Sterkte!

 155. Louise Molendijk-Kalma Reageer

  Hallo Paul, Fijn,dat ik een vraag mag stellen. Vorig jaar ben ik verhuisd naar Spanje. In Nederland slikte ik Thyrax voor een traag werkende schildklier. Nooit geen problemen. Sinds mei vorig jaar overgegaan op Euthyrox, Thyrax is in Spanje niet te krijgen, en toen begonnen de problemen. Ik begon met dezelfde dosis 150mg als in Nederland. Veel last van hartkloppingen, na bezoek aan het ziekenhuis bleek de dosis veel te hoog. Ik ben nu al een jaar bezig om de dosis goed ingesteld te krijgen. Van een traag werkende naar een snel werkende schildklier en nu volgens de bloedwaarden en het slikken van 50mg weer naar een traag werkende. Vanmorgen weer naar huisarts voor de bloeduitslagen. Tiroxina T4. 0,68. M/z (tussen ng/dl 0,58 – 1,64) is goed, TSH 17,8 M/z (tussen uUl/mL 0,34 – 5,60) is veel te hoog. De arts heeft de dosis verhoogd naar 75mg en over 6 weken weer bloed prikken. Ik voel mij na het slikken van 50 mg goed. Geen last meer van hartkloppingen alleen wel obstipatie. Heeft dat ook te maken met een te lage dosis. Hanteren ze in Spanje andere waarden als in Nederland of is dat Europees vastgesteld. Ook wordt hier niet over T3 gesproken. Terwijl ik lees, dat die waarde ook belangrijk is om de waarde van de schildklier goed ingesteld te krijgen. Alvast bedankt voor uw antwoord. Met vriendelijke groeten, Louise Molendijk

  • Zelfs binnen Nederland verschillen de referentiewaarden voor schildklierparameters per laboratorium en per kliniek. Daar gelden dus geen steevaste normen voor, laat staan Europese regelgeving. Bovendien is het ook nog eens zo dat in het buitenland andere eenheden / grootheden worden toegepast, wat omrekenen moeilijk maakt. Natuurlijk is het fijn als je TSH-waarde binnen de referentiewaarden valt, want dat zou betekenen dat er naar alle waarschijnlijkheid geen sprake is van een schildklierprobleem. Maar als je toch al weet dat er WEL sprake is van een schildklierprobleem, dan dient men naar mijn mening de T4 en de T3 binnen de referentiewaarden te krijgen. De TSH-waarde is vanaf dat moment ondergeschikt aan de daadwerkelijke schildklierhormonen.

 156. Vervelende klier, scheldeklier Reageer

  Beste Paul Ik ben het laatste jaar lekker aan het schommelen, hieronder enkele bloeduitslagen: TSH 0,6 t4 vrij 22,5 TSH 3,4 T4 vrij 16,5 TSH 17,3 T4 vrij 8,9 TSH 5,4 T4 vrij 10,5 TSH 5 T4 vrij 10 TSH 0,6 T4 vrij 11,9 TSH 0,4 T4 vrij 11,1 Bij de TSH vanaf 17,3 medicatie omhoog gegaan, bij de laatste 0,6 weer omlaag gegaan. Mijn laatste bloeduitslag begrijp ik niet omdat ik weer comateus slaap (sorry voor woordgebruik), ik kan overdag, vooral s middags moeilijk wakker blijven, s morgens zere gewrichten en dikke vingers, pafferig gezicht, wallen, weinig eetlust. S avonds kom ik moeilijk in slaap, (hyper) dus vandaar halve tablet minder genomen. Door mijn verminderde eetlust, en mijn agitatie en moeheid toch maar weer bloed geprikt en nu een TSH van 0,4 heeeeee??? Dus ik ben hyper??? Ik heb veel stress, vorig jaar thuis komen te zitten, ik heb geen schildklier meer vanwege schildklierkanker in het verleden en ik ben overgestapt op thyroidum oftewel natuurlijk schildklierhormoon. Hoe zit het met het stofwisselingssysteem, hypofyse verhaal als je geen schildklier heb. Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen. Momenteel slik ik geen selenium, misschien toch weer gaan doen?? Groetjes iemand met heimwee naar de schildklier.

 157. Hallo Paul, Ik zal eerst proberen mijn geschiedenis kort uit te leggen. Sinds jaar 2000 is ziekte van Graves geconstateerd. Na medicatie met PTU een jodiumkuur gehad. Hierna een traag werkende schildklier en daarvoor slik ik Euthyrox 75mcg. Maar sindsdien nog steeds last van vermoeidheidsklachten. Maar waardes zijn altijd in orde. Wel een vrij lage vitamine B12 en daarvoor krijg ik de laatste drie jaar ongeveer elke 6 weken een injectie. Momenteel ben ik ook zwanger en wilde mij laten doorverwijzen naar de endocrinoloog i.v.m. mijn zwangerschap en de vermoeidheidsklachten. Dit vindt de huisarts niet nodig gezien de waardes normaal zijn. Ik vind mijn waardes vrij schommelen maar heb hier verder ook geen verstand van. Overzicht van mijn TSH en vrije T4: – juli 2017 – 1,6 TSH en 13,4 vrije T4; – juni 2017 – 2,6 TSH bij de verloskundige; – februari 2017 – 4,3 TSH en 12,8 vrije T4; – juli 2016 – 2 TSH; – februari 2016 – 2,6 TSH en 18,4 vrije T4… Vitamine B12 is 274 dit met de injecties. Vitamine D 91 dus ook goed. IJzer en foliumzuur waren ook goed. T3 was de laatste keer 2,2. Nu had ik op de site van de schildklier stichting gelezen dat patiënten zich vaak het beste bij een TSH-waarde in het laag-normale gebied (TSH lager dan 2,0) en een vrije-T4-waarde in het hoog-normale gebied. Dit zou eventueel betekenen dat mijn vrije T4 wel nog omhoog kan. Wat zou je mij adviseren in mijn situatie. Aan de ene kant wil ik een doorverwijzing naar een endocrinoloog. Maar twijfel ook over vitamine B12 kliniek. Alvast bedankt. 

 158. Goedemiddag, sinds 2 jaar gebruik ik medicatie vanwege een matig traag werkende schildklier (subklinisch). De TSH was bij de laatste 3 controles 12,00 (T4 11,00), 06,30 (T4 13,70) en 05,30 (T4 15,60). Nu is na 3 maanden mijn TSH ineens gestegen naar 40,00 terwijl de T4 12,80 is. De huisarts vindt dit ook heel vreemd en gaat hierover informatie inwinnen. Iemand hiermee bekend? Mijn klachten zijn ook toegenomen. Groeten, Suzanne

  • Ik neem aan dat het hier om vrij T4 (FT4) gaat en niet om totaal T4 (TT4)? Sowieso moet er bij een plotse extreme stijging van de TSH bijna wel sprake zijn van een schildklierhormoontekort. Het lijkt me dan ook allereerst raadzaam om de FT3 of TT3 te laten controleren om te zien of er sprake is van een tekort aan actief schildklierhormoon (T3) door een gebrekkige omzetting van inactief prohormoon (T4)… Daarnaast zou het raadzaam kunnen zijn om een hypofyseprobleem en/of hypothalamusprobleem te laten uitsluiten… Maar een bloedwaardebepaling van T3 (en eventueel schildklierantistoffen) lijkt me een raadzame eerste stap. Zie ook:

 159. Hoi mijn TSH waarde zijn “gemeten” op minder dan 0.05… Veel te laag dus… Mijn andere hormoonwaardes zijn niet afwijkend… Wat kan hier de achterliggende oorzaak van zijn? Ik ben doorverwezen naar een internist, maar kan maar moeilijk wachten. ;)

  • Deze TSH-waarde is nagenoeg niet-bestaand en kan eigenlijk niet toereikend zijn om de schildklier aan te sporen tot hormoonproductie. De volgende scenario’s zijn mogelijk:

   • Je schildklier maakt momenteel veel te veel schildklierhormonen (T4 en/of T3) aan, waardoor je hersenen zijn gestopt met de productie van TSH.
   • Je hersenen maken veel te weinig TSH aan, waardoor je schildklier vroeg of laat gaat stoppen met de productie van T4 en/of T3.
   • Je hypothalamus maakt veel te weinig TRH aan, waardoor je hypofyse veel te weinig TSH aanmaakt en je schildklier vroeg of laat te weinig hormonen zal gaan produceren.

   Hoe dan ook moet er vroeg of laat een tekort of overschot aan schildklierhormonen kunnen worden geconstateerd, tenzij er iets is misgegaan met de bloedwaardebepaling van je TSH.

 160. Hallo, Mijn TSH is geprikt en deze is op dit moment 4.3. Een halfjaar geleden is deze ook geprikt en toen was hij bijna de helft lager. De referentiewaarden bij het lab zijn tot de 4.3. Nu is mij dus verteld dat de lab-uitslag goed was. Maar er klopt toch iets niet als deze in een halfjaar zoveel gestegen is?

  • Ben je bekend met schildklierproblemen, dus ben je reeds schildklierpatiënt? En gebruik je momenteel schildkliermedicatie?

  • Nee ik ben hier niet mee bekend. Ik heb verschillende klachten die zoals ik het nu bekijk overeenkomen met de klachten van een traag werkende schildklier.

  • Een TSH-waarde van 4,3 bij iemand die vooralsnog geen schildkliermedicatie inneemt, duidt 9 van de 10 keer op een te traag werkende schildklier. Naar mijn mening zou men dan ook je (F)T4 en/of (F)T3 moeten controleren…

 161. Beste Paul, Aantal jaren geleden heb ik 2 jaar Thyrax geslikt i.v.m. te snel werkende schildklier. Afgelopen tijd veel last van maagklachten / darmklachten, vermoeidheid, kouwelijk. In oktober hadden ze al een afwijkende TSH waarden gezien, geen actie ondernomen. Nu is mijn TSH waarden 4,4. Andere waardes zijn niet geprikt. Nu wil de dokter alsnog geen actie ondernemen. Hoe denk jij hier over? Groetjes, Maaike

  • De werkzame stof in Thyrax betreft levothyroxinenatrium (L-thyroxine). Dit medicament wordt op zichzelf niet voorgeschreven bij een te snel werkende schildklier, maar juist bij een te traag werkende schildklier (tenzij er sprake is van de ziekte van Graves en Thyrax in combinatie met een schildklierremmer –bijvoorbeeld Strumazol / thiamazol– wordt voorgeschreven)… Een TSH-waarde van 4,4 duidt eveneens op een traag werkende schildklier. In dat geval zou men eigenlijk je T4 en/of T3 moeten controleren om te zien of er inderdaad sprake is van een schildklierhormoontekort. Dat je huisarts dit weigert, vind ik op zijn zachtst gezegd uitermate frappant. Maar ja, ik ben geen arts, dus ik heb geen recht van spreken… Wie weet is je huisarts helderziend of iets dergelijks… :( Hoe dan ook zou ikzelf aandringen op een second opinion bij een andere huisarts OF op vervolgonderzoek bij een internist-endocrinoloog OF definitief overstappen naar een andere huisarts. Maar wie ben ik? Sorry, ik word soms een tikkeltje sarcastisch van zulke –naar mijn persoonlijke en ondeskundige mening– wanstaltige praktijken…

  • Hoi Paul, Ja dat ging ook om de ziekte van Graves toen die tijd. Ja ik vind het ook erg frappant. Ga er ook zeker nog iets mee doen. Bedankt voor je snelle reactie. Groetjes Maaike

 162. Mijn dochter van 19 jaar krijgt al een jaar vitamine B12 injecties. In verband met veel afvallen, geen eetlust, maagpijn, haaruitval, tintelingen in handen… Nu was er opnieuw geprikt, maar waarde vitamine B12 was prima. Nu moet ze volgende week bij de huisarts komen omdat ze naar haar schildklier willen kijken en dit willen bespreken. Het enige wat we gehoord hebben is dat de TSH-waarde gezakt was van 2,5 naar 1. Een andere waarde is niet genoemd. Hebben jullie een tip waar we volgende week in het gesprek ook naar kunnen vragen? Mijn dochter is het een beetje zat. Zijn ze er eindelijk achter waarom ze zo moe was etc. En nu dit weer… Hoor het graag van iemand!

  • Beste Aggie, Er zijn verschillende symptomen die zowel het gevolg kunnen zijn van schildklierproblemen als van een vitamine B12-tekort; denk maar eens aan vermoeidheidsklachten en veranderingen qua haardikte en haarkleur. Een aantal van de klachten die je beschrijft vertonen dus een zekere overlap tussen B12 enerzijds en schildklier anderzijds. Daarnaast komen schildklierklachten en vitamine B12-tekorten opvallend vaak tezamen c.q. gezamenlijk voor… Bovendien zijn er een aantal door jou beschreven klachten die sterker passen bij schildklierproblemen dan bij vitamine B12-deficiëntie; denk maar eens aan onverklaarbaar afvallen. Let wel: bij een overactieve schildklier val je doorgaans af, maar is in veruit de meeste gevallen juist OOK sprake van een verhoogde eetlust. Een hele duidelijke aanwijzing voor schildklierproblemen zie ik niet per se, vooral niet omdat er reeds een vitamine B12-tekort is gediagnosticeerd, hetgeen een duidelijke veroorzaker kan zijn voor wat betreft chronische vermoeidheid… Is de vermoeidheid trouwens afgenomen sinds de vitamine B12 injecties? Hoe dan ook is het uitsluiten van een schildklierprobleem naar mijn ondeskundige mening altijd de moeite waard! Des te meer als er sprake is (geweest) van een vitamine B12-tekort… Bovendien is een verschuivende TSH-waarde een duidelijke indicator voor een potentieel schildklierprobleem… Zowel een TSH van 2,5 als een TSH van 1,0 valt binnen de huidige referentiewaarden (een TSH-waarde van 1,0 is zelfs preferabel boven een TSH-waarde van 2,5), maar het loutere feit dat de TSH-waarde met anderhalve mE/l daalt, is een goede reden om ook eens de T4 en T3 onder de loep te nemen. En om over een week of 6 nogmaals te kijken of de TSH niet nog verder is gezakt… Zie eventueel ook de volgende artikels:

   Zijn de vitamine D-waarden, ijzerwaarden en gluten-antistoffen van je dochter trouwens al eens gecontroleerd? Zo niet, dan lijkt ook dit me absoluut de moeite waard. Althans, als haar klachten nog altijd (deels) aanwezig zijn… Sterkte en groeten, Paul

  • Hoi Paul. Bedankt voor je reactie! De uitslag van de vitamine B12 was nu iets te hoog, maar dit kwam volgens de huisarts vaker voor bij B12-injecties. Was nu 900. Ze komt van 180 af. Omdat ze nu op dit moment dus klachten heeft van vermoeidheid, afvallen, maagpijn en haaruitval was er weer geprikt. Ook bij het intensieve sporten heeft ze krachtvermindering in haar spieren. Vitamine D en hemoglobine zijn goed. Gluten antistoffen is naar mijn weten niet op geprikt. Ik las dat bloeduitslagen van schildklier afwisselend kunnen zijn. Ik zal volgende werk met huisarts je advies bespreken. Ben benieuwd wat eruit gaat komen. Gr. Aggie

  • Klopt, Aggie! Omdat een B12-injectie ervoor zorgt dat het bloed rechtstreeks wordt ‘volgepompt’ met vitamine B12, zal dit tijdens een bloedwaardebepaling worden teruggevonden. Direct na een vitamine B12-injectie zal de bloedwaarde extreem hoog zijn en naarmate de weken verstrijken zal de cobalamine zich uitbalanceren / stabiliseren. Die ’te hoge’ B12-waarde is dus irrelevant. Overigens klopt het ook dat schildklierwaarden gedurende de maand, week en zelfs dag kunnen schommelen, maar iemands TSH hoort in principe niet zonder reden anderhalf ‘punt’ te verschuiven. De marge is 0,4 tot 4,0… Dus tussen ‘goed’ en ‘slecht’ zit slechts iets meer dan drieënhalf ‘punt’. En dat terwijl men deze marge eigenlijk terug wil brengen tot iets meer dan twee punten…

  • Beste Aggie. Bij B12 injecties moet de waarde minstens 1200 of 1300 pmol/L zijn. Bij hogere waarden wordt op cel niveau meer vitamine B12 opgenomen. Zolang je dochter nog snel moe is gewoon doorgaan met B12 injecties. Veel huisartsen begrijpen dit nog steeds niet. Het criterium is de moeheid en niet of de waarde hoog is, die is in zo n geval nooit te hoog. Kijk maar op de website van Hindrik de Jong of de B12 klinieken van Amsterdam en Rotterdam. En als de B12 op cel niveau niet goed is, krijg je de schildklier ook moeilijk op orde. Groeten Klaas

 163. Beste Paul. Ik neem sinds 8 maanden Levothyroxinenatrium Teva 50 mg. Eerst 25 mg. 4 maanden. Nu 50 mg. Mijn waardes zijn TSA 3.5 en T4 vrij thyroxine 18.8. Mijn huisarts zegt dat deze waardes goed zijn maar ik voel me nog net zo voordat ik aan de medicijnen begon. Bijwerkingen: zweten, opgezwollen ogen, toename van gewicht, spierpijn, moe en lusteloos. Mijn huisarts zei dat ik geduld moest hebben en maar moest gaan sporten. Dat vind ik wel beetje kort door de bocht. Graag jouw advies c.q. mening. Alvast bedankt!

 164. Ik gebruik sinds 4 jaar medicijnen. Nu was mijn uitslag TSH 16 en T4 7. Volgens arts gewoon doorgaan met 100mcg en om de dag halve erbij van 25mcg. De rest bloeduitslagen waren goed. Denk jij hier ook zo over?

  • Een TSH van 16 in combinatie met een FT4 van 7 duidt op een te lage dosis schildkliermedicatie. Hoeveel je precies moet ophogen is moeilijk te zeggen. Ik vind het op zich een goed idee om met 0,25 omhoog te gaan, maar laat over een week of 6 WEL nog een keer controleren of dit genoeg blijkt te zijn (geweest) om je TSH en FT4 weer binnen de grenswaarden te krijgen.

  • Dank je wel Paul. Nog 1 vraag maakt het ook wat uit dat mijn schildklier verschrompeld is en dus niets meer doet.

  • Ja, dat maakt zeker uit. Een schildklier die niets meer doet vereist doorgaans een hogere dosis levothyroxinenatrium dan een schildklier die slechts te traag werkt. De behandeling blijft echter hetzelfde als bij een te trage schildklier: levothyroxine opbouwen tot er een optimaal en stabiel niveau qua T4 en T3 wordt bereikt. Nadeel van een niet functionerende schildklier: meer medicijnen nodig (qua dosis, niet qua aantal verschillende medicamenten)… Respectievelijke voordeel: geen tussenkomst van lichaamseigen schildklierhormonen, dus over het algemeen gemakkelijker te sturen en stabiel te houden met medicijnen. Zie eventueel ook:

 165. Dag Paul, in 2011 werd bij mij een te traag werkende schildklier geconstateerd. Ik heb 2 weken geleden bloed laten prikken; tsh is 0,4 en t vrij is 16. Volgens de huisarts zijn de waarden prima en moet ik doorgaan met de huidige dosering van 0,100 mg thyrax. Echter voel ik me allesbehalve prima. Ik ben s ochtend doodmoe, moet mij uit bed slepen, heb vaak hoofdpijn en verschrikkelijk veel last van tintelingen en spierkramp in de armen en benen. Daarnaast heb ik ook veel moeite om mijn concentratie vast te houden. Zal dit toch aan mijn schildklier liggen? 0

 166. Graag had ik het volgende geweten totale schildklier weg al 6 jaar neem L-theroxine 100 mg elke dag bloed laten trekken TSH waarde 0.07 FT3 waarde is 6.2 moet ik medicatie verhogen?

  • Nee, een TSH-waarde van 0,07 (hetgeen veeeeeel te laag is) duidt veelal juist op een overschot aan schildklierhormonen dus een te hoge dosis schildkliermedicatie. Een FT3 van 6,2 is aan de hoog-normale kant, maar valt nog ruim onder de maximale grenswaarde. Wat je daarnaast wilt weten, is hoe hoog je vrije of totale T4 is, dus je FT4 of TT4. Is deze te hoog, dan dien je naar mijn persoonlijke en ondeskundige mening inderdaad je dosis schildkliermedicatie te verlagen. Maar natuurlijk moet je deze kwestie te allen tijde bespreekbaar maken met je huisarts of internist-endocrinoloog. Zie ook:

 167. In verband met reeds langdurige klachten heb ik weer mijn bloed laten onderzoeken. Mijn huisarts wordt er een beetje geïrriteerd van dat ik steeds met allerlei “vage” klachten kom. Hieronder de uitslag: TSH 0.057; T vrij 19. Onderzoek was gericht op vitamine D en B12. Ikzelf had het idee dat er gezien de klachten mogelijk sprake zou kunnen zijn van Lyme maar dat is eerder reeds getest en er was niets te zien. (heb de laatste jaren van af 2013 drie keer een tekenbeet gehad, laatste keer vorig jaar september. Nu zie ik dat de TSH-waarde extreem laag is. Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn en is er nader onderzoek nodig? Ik denk dat mijn huisarts dit niet zo nodig zal vinden. Volgens mij zijn de andere waarden niet echt afwijkend of verontrustend.

  • Beste Ellie, Je lijst met bloedwaarden kwam niet goed binnen. Wat ik eruit heb kunnen filteren, is een TSH-waarde van 0,057 en iets ‘vrij’ (T4 of T3) van 19. Een TSH van 0,057 is absoluut opmerkelijk! Gek dat je arts hier niets over heeft gezegd… Dit duidt meestal op een schildklierprobleem, maar soms ook op een probleem met hypothalamus of hippocampus (zie ook het artikel hierboven en de vele reacties hieronder). In veruit de meeste gevallen betekent een extreem lage TSH-waarde een te snel werkende schildklier. Dit reflecteert zich in veruit de meeste gevallen in een veel te hoge FT4 en/of FT3. Zo te zien heeft men 1 van beide gecontroleerd, maar zoals ik al aangaf, was het bloedformulier wat je had overgetypt onleesbaar.

  • Beste Paul, Sorry voor late reactie. De 19 stond voor de T4 vrij thyroxine waarde. Ik ben weer naar de huisarts gegaan en deze heeft De T# waarde ook laten bepalen. Dit was 1.3. De anti TPO was 35. Verder vond de huisarts de lage TSH van 0.057 niet verontrustend aangezien de waarde van de T3 en T4 normaal waren. Hij vergeleek het met de werking van een auto die maar weinig gas nodig heeft om te kunnen rijden?! Ik ben er zelf niet gerust op. Wat is je advies?

  • Absolute onzin! Natuurlijk zijn er energiezuinige en minder energiezuinige auto’s… Maar er is geen enkele auto die de hele dag kilometers kan maken op een druppeltje brandstof. Zou er ineens een dergelijke science fiction-achtige auto rondrijden, dan zou iedere kundige garagehouder extreem nieuwsgierig moeten zijn naar hoe dit in hemelsnaam kan! Point being: je arts bagatelliseert een extreem afwijkende bloedwaarde van 00,057 met referentiewaarden van 00,4000 tot 04,000! Naar mijn ondeskundige mening is dat absurd! Wat ik je dan ook zou willen aanraden, is een doorverwijzing eisen naar een internist-endocrinoloog: een schildklierspecialist…

 168. Na ruim 15 jaar 150 mcg Thyax te hebben geslikt was vorig jaar augustus mijn TSH 7,8. FT4 weet ik niet meer. Toen 25 mcg levothyroxinenatrium erbij en na 6 weken was TSH 0,4. Vanaf oktober 175 mcg levothyroxinenatrium en eind maart was de TSH 0,08. Verlaagd naar 162,5 mcg levothyroxinenatrium en gister weer uitslag gehad en TSH was nog verder gedaald naar 0,04 en FT4 was 19. Huisarts heeft nu geadviseerd om de medicatie te gaan verlagen naar 125 mcg en over 6 weken weer te laten prikken. Ik heb geen klachten (behalve haaruitval en vocht vasthouden) en zit lekker in mijn vel. Is het advies van huisarts de juiste?

  • Beste Els, Aangezien ik geen arts ben, kan en mag ik me niet mengen in de medicinale voorschriften van je huisarts. Naar mijn persoonlijke mening wordt er wel behoorlijk aangerommeld als ik naar je bloedwaarden kijk. Een TSH die van 7,8 naar 0,4 naar 0,04 gaat… Dat klinkt als een dosis levothyroxine die veeeeeel te snel wordt opgevoerd. Persoonlijk zou ik om een doorverwijzing naar een internist-endocrinoloog vragen. Schildkliermedicatie aanpassen op basis van TSH-waarde vind ikzelf overigens sowieso een achterhaalde methode… Naar mijn persoonlijke en ondeskundige mening zou men bij iemand met gediagnosticeerde schildklierproblemen die reeds schildkliermedicijnen gebruikt moeten kijken naar (in volgorde van belangrijkheid):

   • 1. Klachten, symptomen & verschijnselen (hoe goed een schildklierpatiënt zich voelt)
   • 2. Vrij of totaal T4
   • 3. Vrij of totaal T3
   • 4. TSH-waarde

   Iemands TSH-waarde is een geweldig instrument, want aan de hand daarvan kun je schildklierwaarden vaststellen (en tot op zekere hoogte uitsluiten). Maar als je reeds weet dat iemand schildklierproblemen heeft, is TSH een minder belangrijke factor dan vaak wordt gedacht. Althans, dan zijn er hogere prioriteiten. Mijns inziens zou men dus goed je (F)T4 en (F)T3 onder de loep moeten nemen. Groeten, Paul

 169. mijn laatste uitslag is TSH 0.39 FT4 20 . Is dit nu te laag? Ik ben snel lichtgeraakt en heb last van hoofdpijn. Moet ik het nog even aankijken of zou ik 12 mcg moeten minderen. Gebruik nu om de dag 100 en 112 Tirosint, Voel me echt top op deze medicatie maar nu even niet.

  • Beste Walas, Zou je nog geen schildklierpatiënt zijn geweest en nog geen schildkliermedicatie hebben gebruikt, dan zou je (ietwat te lage) TSH-waarde op een te snel werkende schildklier hebben kunnen duiden. Omdat je reeds levothyroxinenatrium gebruikt, zou je veeleer verwachten dat je dosis Tirosint ietwat te hoog is. Het feit dat je FT4 aan de hoog-normale kant is, zou dit kunnen onderschrijven. Wat je zou kunnen overwegen is je (vrije of totale) T3 laten controleren om te zien of deze daadwerkelijk TE hoog is… Zie ook:

   Je geeft aan dat je je momenteel niet top voelt… Wat bedoel je daar precies mee?

 170. Gister de uitslag gehad van de schildklierwaardes bij gebruik van Euthyrox. Slik 75mg Eutyrox… TSH 3,53 en T4 15. Vandaag overgestapt weer op de Thyrax. Maar ook hiervan wil de huisarts dat ik 75mcg gebruik. Zelf denk ik dat het beter is om naar de 100mcg te verhogen. Wat is wijsheid en in hoeverre zijn de vorige waardes goed? Ben erg moe en heb veel last van spierpijn…

  • Beste Esther, Voor iemand die dagelijks levothyroxinenatrium inneemt, vind ik je TSH aan de hoge kant en je FT4 aan de lage kant. Aangezien ik GEEN arts ben, kan en mag ik me echter niet bemoeien met iemands individuele schildkliermedicatie… Maar als ikzelf in jouw schoenen stond, zou ik eveneens een dosisverhoging overwegen. Het KAN echter raadzaam zijn om eerst eens een paar maanden 75 microgram (oftewel 0,075 milligram) te proberen en over 6 tot 8 weken nogmaals je bloedwaarden te controleren. In principe zou een merk-overstap op zichzelf niet uit moeten maken, maar in de praktijk zie ik dat desalniettemin heel vaak gebeuren. Dus eerst aankijken wat de overstap van Euthyrox naar Thyrax doet… En dan over een week of 6 – 8 kijken of je wellicht ook de dosis moet aanpassen… Gezien de klachten die je omschrijft, zou ik overigens ook eens je vitamine D en vitamine B12 laten controleren. Sterkte en groeten, Paul

 171. Dankjewel Paul! Vitamine B11 etc. ga ik achteraan. Mijn benauwdheid is lastig te omschrijven. Wel genoeg lucht, maar onaangename druk borstkas. Ook spanning en pijn soms achter borstbeen. En dat benauwde kan uren en dagen aanhouden om vervolgens weer te verdwijnen en /of plaats te maken voor andere klachten. En daar word je natuurlijk weer angstig van, etc. Extrasystolen en flodders. Geen zorgen volgens de cardioloog. Schorre stem. Geen energie. Temperatuur na ontwaken 36.2 / 36.4. Ik heb volgens mij wel echt schildklierklachten en -symptomen. Is mijn schildklier nu lui? Inmiddels nu 6 jaar aan de pillen. Heb je ervaringen van mensen die dit zijn aangegaan na trage schildklier? Diagnose? Dat afbouwen vind ik overigens doodeng. Ben 63 en zeer gevoelig voor medicijnen. Wat betekent langzaam afbouwen voor jou? Gr. C

  • Beste Clem, Waarom iemand zomaar levothyroxine + kaliumjodide voorschrijft snap ik eigenlijk niet. Dit is inderdaad gebruikelijk bij struma door toedoen van een ernstig jodiumtekort… Ik snap dat je je klachten als schildkliersymptomen beschouwt, maar nagenoeg elk potentieel schildkliersymptoom is geen exclusieve of unieke factor voor schildklierproblematiek. Wat ik bedoel te zeggen, is dat er heel veel mogelijke oorzaken zijn voor klachten / symptomen die passen bij schildklierproblemen. Waarom ik de mogelijkheid opper om tijdelijk –in overleg met je arts en bij wijze van experiment– je L-thyroxine af te bouwen, is inderdaad om te zien of je schildklier lui is geworden en de draad zelf zal oppakken zodra je stopt met de inname van synthetische schildklierhormonen. En of de klachten die je ervaart hierdoor verergeren of juist afnemen… Ervaringen van mensen die jarenlang ten onrechte schildkliermedicijnen hebben ingenomen, heb ik helaas niet voor je. Maar tussen de letterlijk duizenden reacties onder de tientallen artikels over schildklierproblematiek zullen er vast en zeker te vinden zijn. Het resultaat van onterechte inname van levothyroxine of liothyronine is doorgaans het klachtenpatroon dat past bij hyperthyreoïdie. Voor meer informatie over je situatie kun je eventueel de volgende artikels raadplegen:

   Hopelijk kun je iets met deze informatie… Sterkte & groeten, Paul

  • Het afbouwen van 75 naar 50 gaf zo idioot veel klachten dat ik toch weer iets opgehoogd heb. Was niet te doen. Het voelt ook behoorlijk hypo. En men zou verwachten dat ik dan toch meer en meer hyper verschijnselen zou krijgen als de schildklier zelf wil meedoen. Of onterechte medicatie heb geslikt. Ik heb me ook destijds geleidelijk aan best beter gevoeld met de pillen. Ging een aantal jaren goed. Weliswaar met restklachten. Met de huisarts + internist valt niet zoveel te bespreken. Gaat alleen van waarden uit. Lastige situatie dat er geen goed uitgangspunt is geweest. Hoop nog op een reactie op jouw site. Gr. C.

 172. Dag Paul, Ik woon in Duitsland. Vanwege zeer veel klachten (tintelingen, moe, benauwd, hart, et cetera) ben ik in 2012 op basis van enkel TSH 5.01 op Thyronajod 75 gezet (in Nederland een maand ervoor TSH 3.9 en Ft4 15.3). Dit plusminus 5 jaar geslikt, veelal met restklachten en schommelingen. Maar kon ermee leven. Begin 2016 kwam ik erachter dat dit medicijn vooral bij struma voorgeschreven wordt en hooguit 1 a 2 jaar zin heeft om te slikken. Geen resultaat, dan staken… In overleg overgestapt op Thyroxine 75 (levothyroxine). Na 8 maanden een redelijk bestaan. Met deze medicatie begon de onrust en het zieker voelen. Dosis verhogen met 12,5 maakte me hyper en hondsberoerd. TSH 0,95 FT4 18.6 prima waarden! Naar de internist in Nederland met deze waarden: “je schildklier doet het prima”… We kunnen stoppen of afbouwen, hij durfde dat wel aan, zou ik niets van merken. Ik koos voor afbouwen van 78.50 naar 75 naar 50. Voelde me steeds zieker worden. Zelfs naar de eerste hulp “waar ze niets konden beteken voor me”. Waarden op 50 microgram: TSH 2.30 en FT4 15.4 en T3 1.5. Prima waarden! Maar ik mocht gerust weer ophogen / uitproberen. Na 6 weken op 62.50 Waarden TSH 1.6 en FT4 16 en T3 1.5. Perfecte waarden! En het leek iets beter te gaan. Nu in de 8e week zakt het weer in. Tintelingen in gezicht, druk op de borst, benauwd, et cetera. Eergisteren er weer 6.25 bij en maar weer afwachten. Heb jij –Paul– enig idee wat er aan de hand kan zijn? Ben ik destijds onterecht op schildkliermedicijnen gezet? Waarden zijn alsmaar prima. En mijn klachten kunnen niet van de schildklier komen. Vitamine D van 32 naar nu 73 is “prima”… Vitamine B12 238, dus prima… Hemoglobine 8.3… Bij voorbaat dank! Groet, Clem

  • Het zou me eerlijk gezegd niet verbazen als je inderdaad onterecht schildklierhormonen bent gaan innemen… Een TSH van 5,01 is niet bepaald een ideaalwaarde, maar hoeft op zichzelf ook echt geen schildklierprobleem te betekenen… Misschien een idee om je levothyroxine langzaamaan af te bouwen naar 0 (niet per definitie permanent, maar om te zien hoe je schildklier het doet zonder hulp)? Toen ik je bericht las, moest ik eigenlijk allereerst denken aan een vitamine B12-gebrek. Bij mijn weten worden serum-B12-waarden tussen de 148 en 250 pmol/l veelal als ‘grijs gebied’ beschouwd. Ik beweer geenszins dat er sprake is van een vitamine B12-tekort, maar om tekorten op celniveau verder uit te sluiten zou je je holotranscobalamine oftewel holo-TC + methylmalonzuur oftewel MMA + homocysteïne + foliumzuur / vitamine B11 kunnen laten controleren. Kun je je aanvankelijke hartklachten en benauwdheidsklachten wellicht nader omschrijven?

 173. Ik heb net weer de uitslag van mijn schildklierwaarden gehad. TSH 7.3 en T4 15. Ik heb een halfjaar geleden medicijnen geslikt maar ik werd daar zieker van, en ben daarmee gestopt. Nu voel ik me eigenlijk best wel prima. Alleen nog een beetje angstig met autorijden en dan de verre afstanden. Wat is het advies, wel aan de medicijnen of niet? Eerlijk gezegd weet ik niet meer wat me goed voelen is, overgang e.d.

  • De referentiewaarden voor vrij T4 verschillen nogal per instantie. Het minimum is veelal 7 of 8 of 9 of 10. Het maximum is doorgaans 16 of 19 of 23 of 26. Ikzelf vind een FT4 van 15 ietwat aan de laag-normale kant, maar absoluut niet te laag. Maar een TSH-waarde van 7,3 is overduidelijk te hoog en duidt op een traag werkende schildklier. Aangezien ik GEEN arts ben, kan en mag ik GEEN medisch advies geven, en je dus NIET aanraden om wel of niet schildkliermedicatie te gebruiken. Wat ik in jouw situatie zou doen, is aandringen op een bloedwaardebepaling van –vrij of totaal– T3. Een gebrek aan T3 zou namelijk je verhoogde TSH, je enigszins laag-normale FT4 en je klachten kunnen verklaren. Zolang T4 niet afdoende wordt omgezet naar T3, heb je namelijk niet zo veel aan T4. En als je dan toch je T3 laat controleren, laat dan ook vitamine D, vitamine B12 en ijzer prikken.

 174. Ik heb een vraagje over mijn bloedwaardes… Mijn T4 vrije thyroxine is 16,600 en mijn TSH 4,620 en gebruik al jaren Euthyrox en er wordt altijd gezegd de waardes zijn oké. Toch afvallen lukt op geen enkele manier, ben emotioneel een wrak en nagels scheuren al af bij het dichtdoen van een knoopje. Vind jij ook dat de waardes voor schildklier oké zijn?

  • Deze waarden zijn inderdaad niet gek voor iemand met een te traag werkende schildklier die wordt behandeld met levothyroxinenatrium. Dat neemt echter niet weg dat sommige hypothyreoïdiepatiënten zich beter voelen bij een nog ietwat hogere FT4. Bovendien lijkt het erop dat je (vrije dan wel totale) T3 onbekend is. En deze waarde is minstens zo relevant. Mocht men je FT3 of TT3 testen, laat dan ook direct vitamine B12, vitamine D en ijzer controleren…

 175. Hoi, ik heb een vraagje over schildkliermedicatie en TSH. Ik gebruik al jaren medicatie i.v.m. traag werkende schildklier. In het voorjaar ben ik aan de pil geweest 2 maanden, maar daar kwam ik heel erg door aan. Lees: in 1 week 3 kilo. Ik ben daar na 2 maanden mee gestopt (maart 2017). Echter blijf ik maar aankomen, ondanks gezonde levensstijl (gezond eten en veel sporten). Daarom deze week bloed laten controleren. T4 was 20,4 (moet volgens waarde SHL tussen 19 en 23,4 zijn), mijn TSH was 0,5 (zit bij SHL waarde tussen 0,4 en 4). De TSH zit dus aan de lage kant, vorige keer was deze hoger. Nou heeft de huisarts geadviseerd om de Euthyrox op te hogen van 112 naar 125 microgram. Is dit de juiste keuze? En ik vroeg me af of de rusteloze benen en het onrustige gevoel wat ik heb door de lage TSH kan komen. Normaal ben ik altijd moe, nu juist andersom. Groet, Charlotte

  • Beste Charlotte, FT4 hoort in principe tussen de 09,00 en 23,00 pmol/l te liggen en niet per definitie tussen de 19,00 en 23,40 pmol/l. Soms wordt een minimum van 07,00 of 08,00 of 10,00 en een maximum van 16,00 of 26,00 pmol/l gehanteerd. De referentiewaarden / grenswaarden / normaalwaarden / ijkingswaarden zijn dus veel ruimer. Door sommige laboratoria wordt een FT4 van 16,00 of 19,00 pmol/l als maximumgrenswaarde beschouwd, dus je zit met een FT4 van 20,40 aan de hoog-normale tot hoge kant. Aangezien je TSH met 00,50 aan de laag-normale kant zit, duidt alles erop dat je juist ruim voldoende levothyroxine inneemt. Ik snap dan ook totaal niet waarom je huisarts je dosis Euthyrox wil ophogen… Je gewichtstoename is natuurlijk heel erg vervelend, maar op zichzelf geen reden om aan te nemen dat er te weinig schildklierhormonen in je bloedbaan circuleren. Bovendien zeggen je bloedwaarden (TSH en FT4) het tegenovergestelde… Wat je nog zou kunnen doen, is je TT3 of FT3 laten laten controleren om te zien of er al dan niet voldoende actief schildklierhormoon aanwezig is. Bovendien kan het –met het oog op de rusteloze benen– raadzaam zijn om je vitamine B12 te laten controleren. Persoonlijk zou ik dan direct ook vitamine D en ijzer mee laten prikken. Een ietwat lage TSH-waarde is in ieder geval geen bekende veroorzaker van rusteloze benen / RLS (Restless Legs Syndrome). Succes, sterkte en groeten, Paul

  • Dank je wel Paul! Ik ga dit eens met de huisarts overleggen. Vitamine D, ijzer en B12 laat ik ook meeprikken. Vorig jaar had ik een flink tekort aan vitamine D, zou mogelijk weer kunnen zijn. Ook de andere waarden zal ik navragen.

 176. Paul, allereerst wat ben je een topper met al je goede tips! Zou je eens naar mijn waardes willen kijken? Al 10 jaar Hashimoto, helaas dito jaren aan het kwakkelen met de schildklierwaardes. Nu na nieuwe Thyrax (0,150): T4 19,3 en TSH 0,25. Met symptomen van een forse hypo, m’n lijf voelt gestopt. Wat zou jij doen?

  • Hallo Susan, Heel vreemd! Een TSH-waarde van 0,25 duidt op een gematigd overschot aan schildklierhormonen. En een (ik neem aan vrij) T4 duidt op een hoog-normale waarde aan schildklier-prehormoon. Wat ik persoonlijk zou doen is de huisarts vragen om een controle van (vrij of totaal) T3, dus het daadwerkelijke actieve schildklierhormoon… En daarnaast om een bloedwaardebepaling van vitamine B12, vitamine D3 en ijzer. Een vitamine B12-tekort, vitamine D-tekort of ijzertekort kan namelijk tot klachten leiden die sterk overeenkomen met schildkliersymptomen? Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 177. Mijn dochter van bijna 17 is met klachten naar de huisarts geweest. Ze heeft vanaf december al een aantal keer een virusinfectie / griep gehad. De laatste maanden is ze ook heel moe / lusteloos en merkt met sporten dat ze achterblijft qua conditie ten opzichte van haar teamgenoten. Terwijl dat voorheen niet het geval was. De huisarts heeft een uitgebreid bloedonderzoek gedaan. Haar TSH-waarde is 6,05 (0,5- 5,0) en haar FT4 is 12 (9 – 23). Het bloedprikken was in de middag om 16.00 uur. De huisarts vind er niets zorgelijks aan. En wil pas over 3 maanden weer een keertje prikken. Wat is uw mening? En als we het de volgende keer laten prikken is het dan verstandig dit vroeg in de ochtend te doen en nuchter? Ik wil geen overbezorgde moeder zijn, maar denk dat het verstandig is om eerder terug te gaan dan 3 maanden? Ook al vind mijn huisarts dit niet nodig. Heb verder totaal geen ervaring met schildklierproblemen. Alvast bedankt voor uw reactie.

  • Beste Lena, In Nederland staan normaliter de volgende referentiewaarden / grenswaarden / normaalwaarden voor TSH: minimaal 0,4 mIE/l en maximaal 4,0 mIE/l. Een TSH-waarde van 6,05 is dan ook te hoog en ZOU kunnen duiden op een traag werkende schildklier. Aangezien de FT4 van je dochter binnen de perken valt, lijkt van een te trage schildklier echter geen sprake te zijn. Toch is de FT4 ook niet bepaald hoog… Vandaar dat je arts aangeeft over 3 maanden nogmaals TSH + FT4 te controleren om het beloop ervan in kaart te kunnen brengen. Ik ben van mening dat je –voor een representatieve meting– de TSH inderdaad het beste ’s morgens / ’s ochtends op nuchtere maag kan prikken. Over het algemeen is iemands TSH ’s middags lager dan ’s ochtends: TSH piekt doorgaans na middernacht (tussen 2 en 4 uur) en bereikt ’s middags (tussen 16 en 20 uur) zijn dieptepunt (met een verschil TOT maar liefst 2 mIE/l)… Persoonlijk kan ik me vinden in het besluit van de huisarts om over 3 maanden nogmaals TSH en FT4 te prikken. Wel zou ik tegen die tijd (maar liefst eerder) ook vrij T3 (FT3) of totaal T3 (TT3) laten controleren… En bovendien ook vitamine D, vitamine B12 en ijzer. Zie desgewenst ook het volgende artikel:

   Heel veel sterkte toewenst met je dochter! Groeten, Paul

  • Hartelijk dank voor uw reactie en advies. De waarde TSH van ons Labaratorium 5 vind ik ook afwijken van de landelijke norm. Als de waardes van de T3 ook niet goed blijken, wat kan er dan zijn?

 178. Marianne de jeu Reageer

  Hallo heb al 30 jaar hypo / hyper teoride mijn waarde schommelt behoorlijk heb spierpijn hoofdpijn problemen met slapen onderhuidse jeuk en ben afgevallen. Gebruik momenteel 0,1 thyrax mijn TSH WAS 10/5 0,15 11/1 5,7 T4 10/5 24,2 11/1 18,6. Denk dat het is een te snel werkende schildklier is?

 179. Hoi, Ik zit al een tijdje te worstelen met mijn schildklier. Ik weet inmiddels uit ervaring als ik overdag veel zit te gapen en slaap krijg ik mijn dosis Euthyrox moet verhogen. Mijn huisarts wil nooit hoger gaan als de T4 een waarde heeft van 24… Nu heb ik zelf mijn dosis maar verhoogd en de slaapaanvallen overdag zijn weer weg. Mijn TSH is echter dan 0,01 en de T4 is 29. Heb jij suggesties?

  • Dit zijn geen goede waarden. Je FT4 is echt te hoog en je TSH veel te laag. Dit duidt inderdaad op een te hoge dosis levothyroxinenatrium. Wat ik persoonlijk zou doen is direct vragen of men je T3 (vrij of totaal) wil controleren om te zien of er wellicht sprake is van een gebrekkige omzetting van T4 naar T3. In dat geval kan men soms liothyroninenatrium voorschrijven.

 180. Ik ben al jaren schildklierpatiënt en heb ook de ziekte van Hashimoto. Nu wordt ik de laatste tijd overvallen door slaap en slaap dan 2-3 uur op de dag en om half 11 avonds krijg ik weer zo’n slaap dat ik maar weer vertrek richting bed. Vrijdag heb ik m’n bloedwaardes laten prikken en vandaag de uitslag opgehaald. De huisarts heeft me doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Precies 1 jaar geleden is er ook een controle gedaan: T3 3.15 (nu 2.95) en T4 1.48 (nu 1.03). En de TSH-waarde was vorig jaar 1.84 (en nu 8.92). Moet ik me zorgen maken?

  • Heeft men je vrije (F) of totale (T) T4 en T3 gecontroleerd?

  • Beste Astrid, De referentiewaarden voor vrij T4 (FT4) en vrij T3 (FT3) zijn als volgt:

   • FT4 (vrij thyroxine): minimaal 8 pmol/l; maximaal 26 pmol/l (picomol per liter bloed)
   • FT3 (vrij triiodothyronine): minimaal 3 pmol/l; maximaal 8 pmol/l (picomol per liter bloed)

   Je FT3 valt zodoende op het randje van ‘net goed’ en ‘net te laag’. En je FT4 is ronduit VEEEEEEL te laag. In vrijwel alle gevallen heeft dit te maken met een te lage dosering qua schildkliermedicatie. Je verhoogde TSH-waarde bevestigt dit in principe. Je klachten verbazen me dan ook geenszins… Welke dosis levothyroxine en/of liothyronine neem je dagelijks in? En ben je consistent bezig met je dagelijkse inname?

  • Astrid Poot

   Hoi, om op je vraag terug te komen, ik neem iedere dag een halfuur voor m’n ontbijt 125 ugh in. Ik kom net van het ziekenhuis vandaan en moet het best wel veel ophogen naar 200 ugh. Ik gebruik Euthyrox. M. vr. gr. Astrid

  • Dat er sprake is van een flinke dosisverhoging verbaast me eerlijk gezegd niet. Wel heel vreemd dat men destijds ‘genoegen heeft genomen’ met de relatief lage FT3 en extreem lage FT4. De werkzame stof in Euthyrox is overigens levothyroxine.

 181. Beste Paul, Ik heb de uitslag mee op papier T4 vrij Thyroxine uitslag is 16.8 waarde tussen (10-23) T3 waarde zie ik er niet tussen staan. Ik heb bij de huisdokter laten weten dat ik alles wil na checken met bloed prikken. andere waarde waar ik over heen ben en wat de dokter niet heeft door heeft genomen zijn: Hematocriet 0.51 waarde. Normaal hoort die: (0.40-0.50) en Erytrocyten waarde 5.9 normale (4.5 – 5.5). Ik heb zitten lezen heeft te maken met bloedverdikking of het komt ook voor bij wielrenners die EPO gebruiken. misschien heeft dat ook te maken (TSH) die aan de hoge kant is? waar ik moeiten mee heb is, waar het aan zou liggen. Ik heb geen klachten, pijn of het aan mijn voeding ligt dat is voor mij een raadsel. Straks vererger ik het als zelfde levensstijl doorga. Bedankt voor beterschap en eerder reactie. Met vriendelijke groet, Nourdin

  • Waarschijnlijk doet je arts hier niet of nauwelijks mee omdat de waarden slechts NET boven de opperste referentiewaarde vallen. Maar voor wat betreft de schildklier: een TSH-waarde van 5 (bij een goede T4) zou een reden kunnen zijn om je T3 te laten controleren.

 182. Beste Paul, Ik ben een jongeman van 28 jaar. Ik heb mijn bloed laten prikken. Uitslag was te zien dat (TSH) waarde: 5.0 hoog was. Normaal hoort die (0.3 – 4.6) moet ik mijn zorgen maken? Ik heb aan de huisarts gevraagd voor advies. Die wist ook niet waar het aan ligt. Die zei over 3 maanden weer bloed laten prikken kijken of dan (TSH) waarden zijn verlaagd. Vitamine B12 was ook aan de hoge kant, daar heb ik een verklaring op, ik neem vitamine B12 pillen, ik ben er direct mee gestopt. Heeft u advies qua voeding waar het aan zou liggen dat mijn (TSH) hoog is? Ik sport met regelmaat. Ik hou mijn calorieën bij. De volgende supplement die ik dagelijks inneem: Vitamine B12, Vitamine C, Biotine, Visolie Omega, Vitamine D3, Creatine, Proteïne Whey. Met vriendelijke groet, Nourdin

  • Ikzelf ben geen fan van het preventief innemen van allerlei supplementen. Kwalitatief hoogstaand vitamine B12 is perfect als je lage tot normaal-lage B12-waarden hebt… En vitamine D is ideaal bij lage D3-waarden in de wintermaanden… Maar zolang er geen sprake is van een tekort kunnen supplementen meer kwaad dan goed doen. Overigens denk ik niet dat je verhoogde TSH-waarde te maken heeft met je suppletiegedrag. Een hoge TSH duidt meestal op een te trage schildklier en dus op een verminderde schildklierhormoonproductie. Ik snap dan ook niet waarom je arts aangeeft niet te weten “waaraan het ligt”… Mijns inziens zou hij/zij TENMINSTE je (F)T4 en (F)T3 –dus je daadwerkelijke schildklierprehormoon en schildklierhormoon– kunnen controleren om te zien of het daaraan ligt. Die kans is immers heeeeeel erg groot, maar zolang je iemands (vrije) T4 en (vrije) T3 niet controleert, zul je het natuurlijk nooit zeker weten. Overigens kan een overschot aan biotine (vitamine B8) interfereren met schildklierbloedwaardebepalingen… Sterkte ermee!

 183. Beste Paul op 27/03/2017 is er een bloed afname gebeurt en resultaat is dat ik te hoge tsh waarde hebt van 49,380 wat betekent dat eigenlijk en wat moet ik doen of is er een behandeling er voor mvg

  • Meestal betekent dit dat de schildklier veel te traag werkt. Zie ook het artikel hierboven…

 184. Beste, na iets meer dan 1 jaar block and replace bij Graves, blijkt mijn tsi zelfs iets te stijgen. Endocrinoloog wil schildklier operatief verwijderen. Gebeurt dit vaak dat de antistoffen niet dalen bij therapie? En kan je dan nog titratie overwegen of is dit ook gedoemd? Alvast bedankt voor de hulp.

  • Ik ben GEEN arts, dus ik kan geen medisch advies geven! Dit betreft dus mijn persoonlijke opvatting… TSI betreft thyreoïd-stimulerende immunoglobulines; het gaat om antistoffen tegen de TSH-receptor die de schildklier sneller laten werken, waardoor de schildklier meer schildklierhormonen aanmaakt en in feite auto-immuunhyperthyreoïdie optreedt. Voor zover ik weet staat het sturen van de schildklierhormoonwaarden in principe los van de schildklierantistoffen. Men moet dus sowieso de schildklierhormonen (T4 en T3) blijven monitoren en indien nodig bijsturen, ongeacht stijgende of dalende schildklierantistoffen. En de schildklierantistoffen worden dus niet per se beïnvloed door de therapie… Wel is het zo dat als de TSI-antistoffen zodanig hoog zijn dat ze het onmogelijk maken om effectief bij te sturen met thyreostatica en/of thyreomimetica, zal men de schildklier moeten lamleggen, zodat TSI geen invloed meer kan uitoefenen op de lichaamseigen schildklierwerking. Block & Replace ontleent zijn werking grotendeels aan het blokkeren van de lichaamseigen schildklier met ‘remmers’, maar als deze schildklierremmers niet langer opgewassen zijn tegen het stimulerende effect van TSI, dan zijn er ingrijpendere maatregelen nodig om de schildklier buiten spel te zetten. In dat opzicht is titratie inderdaad ook gedoemd te mislukken. Naast een operatieve schildklierverwijdering wordt soms ook radioactief jodium of een gedeeltelijke schildklierverwijdering overwogen. Alles heeft zijn voordelen en nadelen… Zie eventueel ook (de reacties onder) de volgende artikels:

 185. Hoi, Mijn TSH is 17.47. FT4 = 16. T3= 1.4. Wat kan ik hieruit opmaken? Moet ik me zorgen maken om mijn hypofyse? FT4 en T3 zijn toch goed? En toch lees ik dat mijn schildklier te traag werkt. Ik heb de ziekte van Hashimoto. Vr. groet, Jel

  • Als je de ziekte van Hashimoto hebt, heb je per definitie een schildklierafwijking (meestal ook een te traag werkende schildklier). Ik neem dan ook aan dat je momenteel al schildkliermedicijnen inneemt? In dat geval wordt je TSH-waarde beïnvloed door zowel je schildklieraandoening als door je schildkliermedicatie en kun je je TSH dus niet als zodanig interpreteren.

 186. Hallo Paul, Sinds ik ben gestopt met roken ervaar ik vervelende kwaaltjes; ik ben 15 kilo aangekomen, heb last van haar roos, nare okselgeur (voorheen gebruikte ik amper deo en nu ruik je het er gewoon doorheen), vermoeidheid en futloos. Hiermee ben ik naar de dokter gegaan en hij heeft op verschillende dingen geprikt, daaruit kom ik bijna overal aan de lage kant uit waarop; – * alkalische fosfatase 34 normaal 40/120; * foliumzuur 11 normaal 12 of hoger; * hb 7.6 normaal 7.5/10; * tsh 0.67 normaal 0.4/4,7; * t3 1.1 normaal 1/2.8; * t4 12 normaal 11.5/23; * vitamine d 36 normaal 50 of hoger… Mijn kalium zat wel wat hoger 5.1 normaal 3.5/5… Op het internet lees ik van alles maar kom nergens echt wijs uit. Kan jij mij zeggen wat je van bovenstaande vind? Hartstikke bedankt alvast! Groetjes, Sammy

  • Allereerst is het niet zo dat iedere bloedwaarde aan de bovengrens moet zitten. Soms is het juist beter als iets aan de ondergrens zit… Je schildklier(pre)hormonen zitten inderdaad aan de lage kant, wat niet per se positief is… Maar aangezien je TSH niet verhoogd is (en zelfs aan de lage kant is), lijkt er vooralsnog geen sprake van een klinische hypothyreoïdie. Wel kan het raadzaam zijn om over een week of 6 nogmaals je TSH, FT4 en FT3 te laten controleren. Sowieso is er sprake van een vitamine D-tekort! Zie ook dit artikel: Vitamine D-tekort: klachten, symptomen & behandeling… Wat heeft je arts aanbevolen?

  • Ik heb vitamine D pipetjes gekregen en extra foliumzuur en ik moest over 3 weken opnieuw prikken wat dus vandaag is en dan wordt er naar kalium, foliumzuur en vitamine D gekeken. Maar het rare is dat ik voordat er geprikt werd ook al ongeveer een maand vitamine preparaten gebruikte in de hoop dat mijn klachten minder werden. Groetjes, Sammy

  • Welke vitaminesupplementen gebruikte je precies? In ieder geval goed dat je vitamine D wordt aangevuld (kijk eventueel even in het eerder gelinkte artikel over vitamine D waar je op moet letten, bijvoorbeeld t.a.v. magnesium…)… Persoonlijk zou ik uit voorzorg ook eens naar je vitamine B12 en ijzerstatus laten kijken… En dus over plusminus 6 weken nogmaals maar je schildklierparameters…

  • Ik gebruik golden naturals en dan de multi strong. Heb ook net het artikel gelezen en wij eten dagelijks vlees, gebruik alleen volle zuivel producten en we hebben kippen dus eten ook regelmatig eieren. Mijn vitamine B12 waardes waren 277 normaal 140/600, dus dat leek me wel normaal. Op ijzer ben ik volgens mij niet geprikt.

  • Beste Sammy, De ‘Golden Naturals Multi Strong’ multivitamine levert onwijs veel verschillende voedingsstoffen in de meest uiteenlopende concentraties. 1000% ADH vitamine B1, 1000% ADH vitamine B2, 600% ADH vitamine B6, 5200% vitamine B12, et cetera. Ik ben echt fel tegenstander van dit soort multivitaminepreparaten, want ze leveren ver boven de hoeveelheden die je lichaam nodig heeft en verbruikt. In theorie zou je het overschot moeten kunnen uitplassen, maar als je zo veel overtolligheid in 1 supplement stopt, moeten je nieren en lever wel extreem hun best doen. Naar mijn persoonlijke mening vraag je dan om problemen. Mij zou het niks verbazen als je een overschot aan B-vitamines (bijvoorbeeld B6) hebt opgebouwd en/of een vals-positieve B12-waarde… Zie eventueel ook:

  • Beste Paul, Ik ben door je links gegaan en uitgekomen bij de maagverkleining. Die heb ik 5 jaar geleden ondergaan en mijn tekorten komen wel overeen. Daarbij staat dus dat het wel nuttig is om een overmatige voedingssupplement te gebruiken. Zouden deze van golden naturals dan wel voldoen?

  • Je hebt niks aan “all over the place” multivitamines omdat ze meestal nergens op slaan qua samenstelling, doses, onderlinge verhoudingen en vormen (qua opneembaarheid). Wat je naar mijn mening het beste kunt doen, is nagaan wat men tijdens de operatieve maagverkleining precies heeft verwijderd (naast een deel van de maag) en of er een deel van de darmen wordt omzeild middels een bypass. Door een maagverkleining wordt de maagwand kleiner en dus ook de hoeveelheid maagsappen die worden geproduceerd. De darmen bestaan uit talloze compartimenten: duodenum (twaalfvingerige darm) → jejunum (nuchtere darm) → ileum (kronkeldarm) → caecum (blindedarm) → colon (karteldarm, bestaande uit: ascendens, transversum, descendens en sigmoïd) → rectum / endeldarm → anus… Ieder deel van de darm is verantwoordelijk voor vertering, opslag en/of opname. Dus als een deel van de darmwand verdwijnt of wordt overgeslagen, kan dat ten koste gaan van bepaalde macronutriënten en micronutriënten. Het gaat dan wel vaak om hele specifieke nutriënten. Vaak ontstaan na een operatieve maagverkleining c.q. gastric bypass tekorten aan vitamine D, vitamine B12 en/of vitamine B11… Soms ook ijzer, calcium, zink, magnesium en eiwitten… Mijn punt is dat je specifieke tekorten moet opsporen en deze tekorten aanvullen. Maar GEEN extreme overdosis aan allerlei nodeloze voedingsstoffen moet innemen waardoor mogelijkerwijs gevaarlijke overschotten optreden. Zie ook:

   Overigens hebben orale vitamine B12-supplementen soms geen nut bij een opnamestoornis. En kunnen ze bovendien een vals-hoge c.q. vals-positieve waarde in het bloed veroorzaken, terwijl er op celniveau nog altijd een vitamine B12-tekort plaatsheeft. :( Om deze pagina on-topic te houden, kan ik hier verder niet te veel over uitweiden.

 187. Beste Paul, Vorige maand, half februari, werd hypothyreoïdie vastgesteld na een bloedtest bij de huisarts. Vanaf september vorig jaar ervoer ik een heleboel klachten die steeds erger werden. Super vermoeid, koud algemeen tot rillen toe (dag voor eerste prik had ik 34,8 graden om middernacht), spierpijnen, spraakproblemen, concentratieverlies, koude neus + voeten + vingers, sterke pijn in drie vingers en pols, verlies deel van wenkbrauwen, oorsuizen, ontzettende hoofdpijn. Al deze klachten zijn haast continue. Half februari gestart met 25 mcg L thyroxine van Christianses. Gisteren priktest met waarden: Tsh 10,81; Ft4 14,4; Ft3 5,3… Ik beschik niet over de waarden van eerste test. Maar weet wel dat de eerste test wees op te hoge Tsh en andere waarde Ft4 of 3 die te laag was. Ik dien nu 50 mcg levothyroxine te nemen en binnen 6 weken terug prikken. Op heden merk ik weinig verschil, ik voel me alhoewel ik het niet weet hoe het is precies 85 jaar. Terwijl ik 37 ben. Ik voel me rotslecht. Graag uw reactie.

  • In principe lijken je daadwerkelijke schildklierwaarden (schildklierhormoon T3 en schildklierprehormoon T4) in de goede richting te gaan, namelijk in het laag-normale tot normale gebied. Veel schildklierpatiënten voelen zich echter beter bij hoog-normale waarden, dus het zou raadzaam kunnen zijn om met je arts te bespreken of je dosis levothyroxine mag worden verhoogd. Waarschijnlijk zal dan je TSH ook nog een stukje dalen richting de opperste referentiewaarde. Daarnaast zou het raadzaam kunnen zijn om ook eens je vitamine D, vitamine B12 en ijzer te laten controleren… Heel veel sterkte toegewenst!

 188. Beste Paul. Al jaren ben ik aan het vervelen met mijn schildklier. Ik begon met Thyrax welke achteraf niet werd omgezet, waardoor ik Cytomel moest gaan bij slikken. Het ging in eerste opzicht beter, maar bleef een wrak… Toen de Thyrax op raakte moest ik, net als alle anderen, overstappen op Euthyrox. Ik werd slechter en slechter en stopte ook met de Cytomel. Ik kreeg steeds meer druk in het hoofd en tal van andere klachten kwamen, welke niet achter de schildklier werden gezocht. Nader onderzoek zoals MRI en lumbaalpunctie leverde niets op. Mijn testosteron raakte aan de lage kant waardoor ik nu testosteronsuppletie smeer, door de slechte reactie op Euthyrox ben ik overgezet op Tirosint, dat werkt stukken beter! Maar de druk in mijn hoofd blijft met dikwijls erg veel hoofdpijn. Ik heb naar mijn gevoel erg vreemde schildklierwaarden en graag had ik daar jouw mening op. Tsh 3.0 (refr. 0.4 – 4.0); Ft4 22 (refr. 11 – 22); Ft3 4.0 (refr. 3.2 – 6.8). Paul, wat vind jij hiervan? Ik slik 100 mcgr. Tirosint. Bedankt alvast, grtz, Carel

  • Beste Carel, Om even duidelijk het onderscheid tussen de referentiewaarden en jouw eigen bloedwaarden aan te geven, heb ik even wat leestekens in je verhaal toegevoegd… Zoals nu blijkt, vallen zowel je TSH als je FT4 als je FT3 netjes binnen de referentiewaarden. Je FT4 zit wel op de bovengrens… In theorie zou je in overleg met je arts kunnen overwegen om je schildkliermedicatie ietwat te verlagen, maar persoonlijk zou ik dat niet zo snel doen, aangezien de meeste schildklierpatiënten juist goed varen bij hoog-normale waarden. Of de druk in het hoofd en de hoofdpijn met je schildklier te maken hebben, betwijfel ik sowieso. Hoe dan ook vind ik je schildklierwaarden zeker niet “erg vreemd” en zelfs verrassend goed voor iemand die schildkliermedicatie gebruikt. Misschien dat de onderliggende oorzaak van je hoofdklachten elders gezocht moet worden? Ik ben overigens GEEN arts, dus dit is mijn persoonlijke / ondeskundige mening… Groeten, Paul

 189. Beste, mijn vriend heeft net zijn bloedwaarden laten testen. Dit was ’s avond om acht uur. Wel bij vermelden dat zijn maaginhoud al verdwenen was door het toilet. Nu zag ik op zijn fiche dat zijn TSH-waarde 7,71 is! Zijn FT4 daarentegen was 16,6 (deze is dus normaal). Wat raad je ons aan? Volgende de dokter is alles in orde. Maar met zulke hoge TSH-waarde stel ik mij daar toch vragen bij. Groetjes Mieke.

  • Beste Mieke, Ervaart je vriend typerende schildklierklachten / schildkliersymptomen? Zoals je in talloze eerdere reacties hieronder kunt lezen zijn er veel mensen met een hoge TSH en een normale FT4. Dit kan van alles betekenen… Misschien is de T3 (TT3 / FT3) te laag, dus verloopt de omzetting van T4 naar T3 niet goed. Of misschien gaat er iets mis met de hypofyse of hypothalamus… De schildklierhormoonproductie verloopt verschillende stappen:

   • 1. Als je lichaam schildklierhormonen nodig heeft, maakt de hypothalamus TRH aan. TRH zorgt ervoor dat de hypofyse TSH aanmaakt.
   • 2. TSH zorgt ervoor dat de schildklier T1, T2, T3, T4 en calcitonine produceert. Vooral T4 (thyroxine: een prohormoon / prehormoon) en T3 (tri-joodthyronine: actief schildklierhormoon) zijn belangrijk.
   • 3. Plusminus 80% van de schildklierhormoonproductie bestaat uit T4; T4 moet eerst worden omgezet naar T3 (met behulp van dejodase-enzymen) alvorens het kan worden gebruikt door lichaamscellen. (bron)
   • 4. De receptorcellen van je lichaam ontvangen bruikbare schildklierhormonen. (bron)

   Binnen alle vier de stappen kan van alles misgaan. Met de hypofyse, met de hypothalamus, met de enzymproductie, met het schildklierweefsel, met de activering van inactieve hormonen, met de hechting aan receptoren (al dan niet door blokkade), et cetera. Het is dan ook aan jullie arts om jullie te vertellen waarom de TSH-waarde van jouw vriend zo hoog is… En kan hij/zij dit niet vertellen, laat hem/haar dan in ieder geval verklaren waarom dit naar zijn/haar mening niet relevant zou zijn… Want laten we eerlijk wezen, een arts kan wel zeggen dat “alles in orde is”, maar een TSH-waarde van 7,71 mE/l is bijna 2x zo hoog als de opperste referentiewaarde en verdient naar mijn persoonlijke / ondeskundige mening dan ook de nodige uitleg… Maar nogmaals: eventuele de klachten / symptomen van jouw vriend spelen hierbij een cruciale rol. Sterkte en groeten, Paul

  • Beste Paul. Hij heeft de dokter gecontacteerd. En zij zegt dat als de FT4 waarde oké is, dat er geen nood is tot meer onderzoek. Nu zal ik zelf even vermelden: mijn vriend is echt een overmatige zweter, heeft sinds hij al redelijk klein is psoriasis (vooral op hoofd, gezicht en borst), redelijk dorstig altijd (waarschijnlijk zal dit ook wel in combinatie zijn met het zweten). Is voor zijn 32 jaar vind ik al wel zeer kalend. En heeft sinds zolang ik weet moeilijkheden om te poepen. Blijkbaar toch heel wat klachten die ik toch zie bij schildklierklachten. Wat nu?

  • Ik ben GEEN arts, dus ik kan en mag geen medisch advies geven. Het enige wat ik kan zeggen, is dat als ik in zijn schoenen zou staan, ik allereerst zou aandringen op een bloedwaardebepaling van T3 (FT3 of TT3) om te zien of er inderdaad geen tekort bestaat aan schildklierhormonen. Dat een toereikende FT4 uitsluitsel biedt, is in ieder geval pertinent onjuist.

 190. Beste Paul, Al 16 jaar slik ik Thyrax en sinds ze dit niet meer leveren een vervanging. De dosis was altijd 2,25 microgram, 2 pillen van 1 en 1 van 0,25. Nu heeft de arts bedacht dat het minder moest kunnen en slik ik 2,12 microgram. Het is maar een kleine daling maar ik voel me steeds slechter. Koud en rillerig, spraakproblemen, aankomen terwijl ik al 2 maanden flink aan het klussen ben (mijn man is 4 kilo afgevallen). Stel ik me aan of kan het zo’n verschil maken? TSH 0,11 vrij T4 26 bij de laatste meting. Alvast bedankt voor een eventuele reactie. NB: klachten zijn begonnen door het slikken van Lithium. Slik ik nog steeds.

  • Zijn je oorspronkelijke schildklierklachten begonnen na inname van lithium of zijn je huidige klachten begonnen nadat je lithium bent gaan gebruiken? Hoe dan ook snap ik de beweeggrond van je arts… Een FT4 van 26 bevindt zich precies op de bovengrens qua referentiewaarden en is dus aan de hoge kant. In combinatie met de lage TSH-waarde snap ik de beslissing van je arts… Toch ben ik het er niet per se mee eens… Want hoewel een FT4-waarde van 26 hoog is, zou ik persoonlijk altijd iemands klachten en symptomen vooropstellen. Zolang iemand zich goed voelt bij een vrij T4 van 26 zou ik er dus nooit zomaar voor kiezen om eraan te morren. Maar ik ben dan ook GEEN arts… Mijn ervaring is in ieder geval dat kleine veranderingen in de schildkliermedicatie verregaande gevolgen kunnen hebben; zowel qua merk als qua dosering. Heel veel sterkte toegewenst!

 191. Hallo, Ik heb een vraag: Sinds enige tijd ben ik overgezet van Thyrax op Euthyrox. Dosering: 125. Ik had het idee dat ik me fitter voelde. Volgens de huisarts was deze dosis te hoog en ben ik op 112 gezet. Ik heb hierbij het idee dat ik sneller moe ben, meer last van spierpijn / gewrichtspijn heb en in gewicht aankom. Weer bloed laten prikken en nu moest ik eigenlijk naar 100 Euthyrox, maar omdat ik deze “klachten” aangaf, mocht ik 112 blijven slikken komend half jaar. De waardes die ik doorkreeg: 0.14 en 17. Een van de waardes was de vorige keer 0.08 (ik begrijp zelf niet goed hoe dit zit met die schildklierwaardes). Enige klacht met Euthyrox: hartkloppingen. Die zijn nu minder dan voorheen (met 125 Euthyrox). Wat is uw advies?

  • Beste ahdv, Als schildklierpatiënt herken ik bepaalde klachten die jij nu ook hebt, namelijk de vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn en de hartkloppingen. Zelf krijg ik van dosiswijzigingen meer spierpijn. Maar de hartkloppingen horen volgens mij toch echt bij een te hoge dosering Euthyrox. Dat ligt niet aan het merk. Omdat je TSH ook nog steeds zo laag is (0,14), ben ik het met je arts eens dat je zou moeten verlagen. Maar je zou ook eerst nog eens 6 weken 112 mcg kunnen slikken en dan opnieuw bloedprikken. Je TSH is te laag als die onder de 0,4 is. Van een te hoge dosis voel je je net zo min goed als van een te lage! En ik zou voorlopig vaker dan 2 keer per jaar laten prikken. Veel sterkte ermee!

 192. Hoi Paul ik heb vandaag mijn uitslag gekregen van mijn bloedonderzoek. De waarde was 11 TF4 zij de assistente. Ze zij dat het 12 moest zijn maar daar deden ze verder niks aan. Ik ben 29 weken zwanger. En heb ontzettende hartkloppingen en mijn hart slaat ook de hele tijd over. Ook voel ik me opgejaagd en onrustig. Zou ik hier verder nog wat anders mee kunnen? Groetjes José

  • Ik neem aan dat je FT4 bedoelt? Hypothyroxinemie (verlaagd T4) of hypothyroninemie (verlaagd T3) tijdens de zwangerschap is extra schadelijk! In de eerste weken van de zwangerschap is de foetus volledig afhankelijk van de moederlijke schildklierhormonen. Pas aan het einde van het eerste trimester is de foetale hypofyse-schildklier-as functioneel en is de schildklierfunctie nog slechts ten dele afhankelijk van het maternale / moederlijke T4. Nog veel later in de zwangerschap is de schildklier van het ongeboren kind volledig functioneel. Al met al is een ongeboren kindje tijdens de zwangerschap grotendeels afhankelijk van moeders schildklierhormonen. De behoefte aan T4 en T3 neemt dan ook flink toe tijdens de zwangerschap! Weet je misschien ook hoe hoog je TSH-waarde was? Want maternaal-manifeste hypothyreoïdie wordt officieel gekenmerkt door een te hoge TSH-waarde (hoger dan 4,0) en een te lage FT4 (lager dan 9,0), conform de definitie hypothyreoïdie. Bij subklinische hypothyreoïdie is de TSH verhoogd (meer dan 4,0) bij een normaal FT4 (tussen de 9 en 24); in zo’n geval word je doorgaans (nog) niet als hypothyreotisch behandeld… Mocht hier twijfel over bestaan, neem dan contact op met je arts! Nog even ter verduidelijking: ben je reeds schildklierpatiënt, dus gebruik je momenteel al schildkliermedicijnen? De klachten die je beschrijft passen namelijk veeleer bij een te snel werkende schildklier, een overschot aan schildklierhormonen of een overdosis aan schildkliermedicatie… Wat dat betreft ben ik (naast je TSH) ook benieuwd naar je T3. (bron + bron)

  • J Scharphof

   Hoi Paul, ik heb net naar de huisarts gebeld en de TSH Waarde is 0.53 Groetjes José

  • En ben je reeds schildklierpatiënt, dus gebruik je momenteel schildkliermedicatie?

  • Dan vind ik de waarden slechts een tikkeltje opvallend, maar niet per se iets om je zorgen over te maken… Je FT4 is voor een niet-zwangere persoon aan de lage kant, wat zich normaliter reflecteert in een relatief hoge TSH-waarde. Maar je TSH-waarde is juist ook aan de lage kant… Weet je zeker dat je met TF4 FT4 bedoelt? En dat je FT4-waarde 11 pmol/l betrof? In principe gelden gestandaardiseerde referentiewaarden voor vrij T4 (FT4): minimaal 9,0 pmol/l en maximaal 23 pmol/l… Maar voor zwangeren wordt veelal een minimum van 6,5 pmol/l en een maximum van 13 pmol/l gehanteerd omdat een ongeboren baby een deel van moeders FT4 opneemt. Dus in principe zit je met 11 pmol/l tijdens de zwangerschap goed. Je bloedwaarden duiden al met al niet op een te snel werkende schildklier, dus dit lijkt me niet de reden van je hartkloppingen / hart-overslagen / extrasystolen… Het kan zijn dat je baarmoeder simpelweg zo groot is geworden dat je overige organen (maag, darmen e.a.) in de verdrukking komen. Dit kan indirect weer druk geven op je longen en hart, dus misschien dat daarin de oorzaak is gelegen? Ervaar je verder nog schildkliersymptomen, dus symptomen die met de schildklier van doen zouden kunnen hebben?

  • J Scharphof

   Nee verder heb ik geen symptomen. Bedankt voor je duidelijke informatie!

 193. Dag Paul, Ik heb T4 vrij thyroxine waarde 10 en TSH waarde 6,93. Dit wijst op een te langzame schildklierwerking. Nu lees ik op allerlei sites (waaronder ook de uwe) dat een van de symptomen is: gewichtstoename / overgewicht. Terwijl ik (ondanks alles wat ik eet) kamp met een ONDER-gewicht /gewichtsverlies. Hoe denk jij hierover?

  • Ik neem aan dat je (vooralsnog) geen schildkliermedicatie gebruikt(e)?

  • Dag Paul, Ik heb schildkliermedicatie (Euthyrox ,25 mg.) Dit n.a.v. de waarden die in aug. 2016 zijn geprikt. (T4 vrij thyroxine 12, TSH 3,32) De uitslag van vandaag: T4 is 10, TSH is 6,29. Dus een verslechtering. Maar wat ik eet, ik kom geen gram aan. (en ik eet als een dijker) en blijf kampen met Ondergewicht!!!

  • Dat maakt het verhaal anders… Als je ondanks schildkliermedicatie een te hoge TSH-waarde en een te lage FT4-waarde blijft houden, zou ik absoluut eens vragen of men ook je T3 (FT3 of TT3) wil controleren. Bij een klinisch tekort aan (actieve) schildklierhormonen komen veruit de meeste mensen namelijk aan in gewicht, precies wat jij ook al aangeeft. Is je gewichtsafname / ondergewicht begonnen toen je schildkliermedicatie ging gebruiken of was er al eerder sprake van? Natuurlijk zijn er meer factoren die een rol spelen bij gewichtstoename en gewichtsafname, maar de schildklierwerking en schildklierhormoonstatus zijn van enorme invloed op het totaalmetabolisme. Dus iets lijkt er niet te kloppen in het totaalplaatje… Wat zegt je arts hiervan?

  • De huisarts wil morgen de WISSELWERKING schildklier -bloedsuiker bekijken. (bloedprikken glucose) Weet u (in het algemeen) wat de invloed van suiker op de schildklier kan zijn en andersom? (de invloed van de schildklier op de suiker)

  • Het is zo dat er allerlei causale en correlatieve verbanden bestaan tussen verschillende hormonen. Het geheel der hormonen wordt dan ook niet voor niets ‘hormoonhuishouding’ genoemd: het betreft een enorm aantal (100+) synergetische hormonen die elkander wederzijds beïnvloeden. Wat dat betreft zijn er verbanden te bedenken tussen zo’n beetje elke twee willekeurige hormonen, zo ook tussen insuline (het alvleesklierhormoon dat je bloedsuikerspiegel reguleert) enerzijds en thyronine (actief schildklierhormoon) anderzijds… Zo ook hebben mensen met diabetes en/of insulineresistentie een verhoogde kans op een traag werkende schildklier en/of schildklierhormoonresistentie en vice versa, maar hoe dit precies komt, is vooralsnog onduidelijk. Ook zijn er potentiële verbanden ontdekt tussen de auto-immuunziekte diabetes type 1 en auto-immuunschildklierziekten (Graves, Hashimoto e.a.)… Maar ook hierbij is de onderlinge oorzaak-gevolg-relatie naar mijn weten enorm abstract… Hoe dan ook is het voor zover ik weet onmogelijk om zomaar even 1-2-3 de “wisselwerking” tussen schildklierfunctie enerzijds en bloedsuikerspiegel anderzijds te meten. Sterker nog: ik ben ZEER benieuwd hoe deze wisselwerking zou moeten worden gemeten en waarin deze zou moeten worden uitgedrukt… Het klinkt naar mijn persoonlijke mening een beetje als de zoveelste vage toepassingsvorm der bioresonantie. Is jouw huisarts wellicht ‘natuurarts’? Echt niet denigrerend bedoeld, maar ik snap oprecht niet wat je huisarts van plan is…

  • Mijn huisarts is (in naam) antroposoof, maar werkt met reguliere diagnostiek en medicijnen. (Wil ik alternatieve medicijnen dan zal ik daarom moeten vragen) Ze is zelfs wars van bioresonantie. (vega-test) Misschien wil ze het e.e.a. uitsluiten voordat ze de Euthyrox zomaar verhoogt. Weliswaar kamp ik alle lange tijd met een laag bloedsuikerwaarde / spiegel. Misschien is het nu TE laag. En of de huisarts het 1-2-3 oplost betwijfel ik.

  • Hoe dan ook ben ik heel benieuwd welke test je huisarts voornemens is te doen. Mocht je hier achter komen, laat jet me dan alsjeblieft even weten! Dit zou voor mij echt ZEER waardevol zijn… Overigens ben ik nog steeds benieuwd of je reeds te kampen had met ondergewicht en/of gewichtsafname voordat je begon met schildkliermedicatie… Misschien zijn de volgende artikels nog interessant voor je:

  • Nu ben ik nooit dik geweest (48 kg.) Maar was wel constant. Eind. 2015 met Thyrax 0,25 mg. begonnen. Sloeg goed aan. In 2016 overgegaan op Euthyrox. In augustus 2016 weer geprikt. Huisarts zag geen reden om medicatie te gaan veranderen. Oktober 2016 begon ik te kwakkelen (gewichtsafname). Dus je krijgt de vraag: Wat is er eerder het kip of het ei? Was er eerst verslechtering van de schildier en daarna gewichtsafname of eerst gewichtsafname en daarna verslechtering van de schildklier.

  • Op zich snap ik je kip-en-ei-beredenering, maar in dit geval zijn er duidelijke correlatieve en causale verbanden bekend tussen schildklierwerking enerzijds en lichaamsgewicht anderzijds. Zo leidt een klinisch traag werkende schildklier, een tekort aan schildklierhormonen of een te lage dosis schildkliermedicatie maar al te vaak tot gewichtstoename… En zo leidt een klinisch snel werkende schildklier, een overschot aan schildklierhormonen of een te hoge dosis schildkliermedicatie maar al te vaak tot gewichtsafname… Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat je gewichtsverandering niets met je schildklierstatus te maken heeft, want eerlijk is eerlijk: er zijn veel MEER mogelijke invloedsfactoren die van toepassing zijn op je lichaamsgewicht. Maar het staat in ieder geval buiten kijf dat de schildklier van grote invloed is op lichaamsgewicht an sich, dus als je toch al te kampen hebt met schildklierproblemen, dan lijkt het me verstandig om de verschillende schildklierpatameters (TSH, FT4, TT4, FT3, TT3, rT3 en schildklierantistoffen) zo goed mogelijk in kaart te brengen, zodat beïnvloeding van je lichaamsgewicht door schommelende schildklierhormoonwaarden kan worden uitgesloten. Uitsluitsel hieromtrent kan ik je helaas niet bieden; ik kan je enkel aanraden om zo veel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de exacte cijfers. Overigens zou het ook waardevol kunnen zijn om erachter te komen wat er precies verdwijnt: vetweefsel, spierweefsel of watergewicht… Hiertoe zou je een meting kunnen laten doen van je lichaamssamenstelling. Sterkte ermee, Willy!

  • Bedankt voor je reacties. Bloedsuikerwaarde goed. N.a.v. van mijn anamnese en klachten is bijna met zekerheid de diagnose COELIAKIE. Ik ben doorverwezen naar een academisch ziekenhuis of zij de diagnose kunnen bevestigen.

  • Schildklierproblemen en coeliakie komen heel vaak tezamen voor. Het gaat dan meestal om een combinatie van glutenintolerantie en schildklierauto-immuunziekten (Hashimoto en/of Graves). Dit zou overigens ook kunnen verklaren waarom je gewichtsstatus niet lijkt te passen bij je diagnose… in geval van auto-immuunschildklieraandoeningen kunnen hypothyreoïdie (trage schildklier) en hyperthyreoïdie (snelle schildklier) elkaar namelijk afwisselen… Zie desgewenst ook (de vele reacties onder) de volgende artikels:

  • Nog een vraag: Stel (!!!) dat ik een auto-immuunschildklieraandoening heb (ik krijg ook een uitgebreid hormoononderzoek in een academisch ziekenhuis), krijg ik dan ook andersoortige medicijnen i.p.v. de Euthyrox die ik nu slik tegen een trage schildklier. Dit vraag omdat u schrijf: “… in geval van auto-immuunschildklieraandoeningen kunnen hypothyreoïdie (trage schildklier) en hyperthyreoïdie (snelle schildklier) elkaar namelijk afwisselen …”

  • Ja en nee… Niet per se, maar dat zou (deels) kunnen. Afhankelijk van de bevindingen die men doet, kan men ervoor kiezen om de lichaamseigen schildklierhormoonproductie volledig lam te leggen met een schildklierremmer / thyreostaticum (dit wordt ‘block’ genoemd). Zodoende kan men het schildklierhormoonniveau veel gemakkelijker en gerichter instellen, omdat er niet langer tussenkomst is van de lichaamseigen schildklierfunctie en schildklierhormoonproductie. Het volledige schildklierhormoonniveau wordt vanaf dat moment dus voor nagenoeg 100% bepaald door exogeen / lichaamsvreemd schildklierhormoon, verkregen uit levothroxine, en is dus beter te sturen. Dus hoewel je er een medicament BIJ krijgt, zal nog altijd levothyroxine moeten worden ingenomen ter vervanging van de lichaamseigen schildklierhormonen die je misloopt (dit wordt ‘replace’ genoemd). De combinatie van schildklierremmers (thyreostatica) enerzijds en kunstmatige schildklierhormonen (thyromimetica) anderzijds wordt zodoende ook wel ‘block & replace-therapie’ genoemd. Dit in tegenstelling tot de meer gebruikelijke ’titratietherapie’ die je nu volgt (en waarbij enkel het bestaande tekort aan endogene schildklierhormonen wordt aangevuld met exogene schildkliermedicijnen)… Een laatste scenario is dat men vaststelt dat er ondanks de afdoende aanvulling van T4 (inactief schildklierprehormoon) een tekort blijft bestaan aan T3 (actief schildklierhormoon). In dat geval zal men naast levothyroxine (kunstmatig thyroxine / T4) ook liothyronine (kunstmatig thyronine / T3) voorschrijven. Zie eventueel ook dit artikel: Behandeling schildklier met schildkliermedicijnen… (bron) Hoe dan ook kun je nimmer om levothyroxinenatrium heen zolang er een tekort aan lichaamseigen (F)T4 blijft bestaan…

 194. Ik raak in de war van mijn huisarts. Mijn waardes wijken volgens haar onvoldoende af om in te grijpen. Bij mijn laatste meting was mijn TSH 0.36 en mijn vrije T4 12.6. Het een is toch te hoog en het andere te laag? En zo ja, moet ik hier iets mee. Mijn waardes gaan door het jaar heen alle kanten op. Ik ben eigenlijk nooit echt fit. Ik gebruik aanvullend vitamine B12 en vitamine D graag hoor ik jouw visie.

  • Nee, dat zie je verkeerd… Je TSH-waarde is net iets te laag, namelijk 0,36, terwijl die tussen de 0,40 en 4,00 zou moeten liggen. Je FT4 daarentegen, valt met 12,6 binnen de referentiewaarden: 9,0 t/m 23. Een (veel) te lage TSH-waarde betekent meestal een te snel werkende schildklier, maar jouw FT4 is eerder laag-normaal dan hoog. Van een te snel werkende schildklier lijkt dan ook geen sprake. Ik snap dan ook dat je huisarts vooralsnog geen medicijnen voorschrijft. Wat overigens nog interessant zou kunnen zijn, is je (F)T3. Ik neem trouwens aan dat je niet reeds gediagnosticeerd schildklierpatiënt bent die reeds schildkliermedicijnen gebruikt en periodiek wordt gemonitord (aangezien je aangeeft dat je schildklierwaarden door het jaar heen alle kanten opgaan)?

 195. Hoi Paul, Ik lees zo het een en ander over de schildklier en TSH waarde. Het feit bij mij is dat ik ontzettend veel eet. Alleen er komt geen gram bij 0,0. Nu is mijn bloed geprikt en kreeg te horen dat de TSH waardes niet overeenkomen met elkaar. En dat ik over een half jaar opnieuw moet prikken. Graag zou ik willen weten wat ik kan doen. Aangezien ik me letterlijk scheel eet en niks bijkom.

  • Het kan niet zo zijn dat “de TSH waardes niet overeenkomen met elkaar”… Er is slecht 1 TSH-waarde, namelijk de waarde van schildklier-stimulerend hormoon in je bloed (ook wel bekend als thyrotropine of thyreoïd-stimulerend hormoon). Deze waarde zou in een gunstig geval moeten corresponderen met TRH (thyroliberine thyreotropine-vrijmakend hormoon) enerzijds en T4 (het schildklier-prehormoon thyroxine) en T3 (het schildklierhormoon thyronine) anderzijds. Wat je wilt weten is hoe hoog je TSH was en hoe hoog je (F)T4 en/of (F)T3 was. Dat je niet aankomt, zou kunnen wijzen op een te snel werkende schildklier. In dat geval zijn je T4 en/of T3 te hoog en is je TSH meestal te laag. Maar of er daadwerkelijk sprake is van hyperthyreoïdie zul je moeten nakijken op je bloedprikformulier…

 196. Vraag: heb vandaag mijn waardes van het bloedonderzoek terug. Schildklier; ts4 = 10 Tsh= 1,8 Vitamine d = 32 Kan dit verband houden met elkaar ? En wat raadt je me aan. Huisarts weet niet zo goed wat hij met de vitamine D waardes aan moet zegt hij. En over de schildklier zegt hij dat hij traag is maar dat de aanjager wel goed werkt. Ik zou van hem schildkliermedicijnen mogen proberen. Klachten zijn; Moe, lusteloos, niet vrolijk, veel hoofdpijn en migraine, spierpijn, en echt pijn in mijn gewrichten. Al met al wordt ik er niet vrolijker van . B12 / ijzer / suiker allemaal prima!

  • Beste Tan, Onder het artikel over vitamine D heb je min of meer dezelfde vraag gesteld… Hier zal ik ingaan op je schildklierwaarden… Ik neem aan dat je met TS4 FT4 bedoelt? In dat geval is het leuk dat de ‘aanjager’ (TSH) met 1,8 volstaat, maar als deze aanjager niet zorgt voor voldoende T4 en T3, heb je daar helemaal niks aan. Persoonlijk zou ik vragen of men over 6 weken nogmaals je FT4 controleert, maar uit voorzorg ook je T3. Mocht je FT4 dan nog steeds te laag zijn, dan zou ik persoonlijk akkoord gaan met schildkliermedicatie (levothyroxine). Mocht ook je T3 te laag blijken, dan zou ik dat al helemaal doen… Succes!

 197. Sinds Thyrax uit de handel genomen is, ben ik verkeerd ingesteld.. Dan is T4 vrij 25.7 en de TSH 0.7 en dan weer is de TSH 7 en de T4 vrij 17.5 (dat is goed). Ik heb het 20 jaar aan mijn schildklier en met Thyrax geen enkele problemen gehad.

  • Referentiewaarden TSH: 0,4 – 4 mE/l… Referentiewaarden FT4 (vrij thyroxine): 9 – 23 pmol/l… In de eerste situatie ziet je TSH er prima uit en is je FT4 ietwat te hoog. In de tweede situatie lijkt je TSH veel te hoog en valt je FT4 netjes tussen beide referentiewaarden. Maar zolang je geen klachten ervaart, vind ik beide situaties niet bepaald verontrustend. Let wel: ik ben GEEN arts!

  • Hallo Ria, ik gebruik al ruim 30 jaar Thyrax, nooit problemen gehad, altijd stabiel. Nu (door niet te leveren Thyrax) Euthyrox en gelijk een schommeling in de waarde van het vrije T4! Baal hier van!

 198. Beste Paul, ik wilde alleen even checken of de twee vragen die ik gisteravond gesteld heb goed zijn aangekomen in de mail? Ik zag dat je later nog wel gereageerd hebt op andere vragen van 4 maart. Dat kan natuurlijk, maar voor de zekerheid stuur ik toch nog maar even een mailtje, hoop dat je ’t geen probleem vindt! Ik had een vraag over anti-TPO (flink verhoogd, maar dalend) bij (inmiddels) redelijk goede TSH, vrije T4 en vrije T3. En nog eentje over oogklachten. Het zou heel fijn zijn als je erop wilt reageren wanneer je gelegenheid hebt. Alvast bedankt voor de moeite! Vriendelijke groeten, Lonne

  • Beste Lonne, Inmiddels zijn je beide vragen (deze en deze) beantwoord. Niet alles komt bij mij chronologisch binnen, dus soms beantwoord ik eerdere vragen pas later. :) Succes ermee!

 199. Beste Paul, een half jaar geleden is door mijn huisarts vastgesteld dat ik waarschijnlijk ziekte van Hashimoto heb. Nadat ik een jaar of acht geleden een veel te snelle schildklier had, die goed reageerde op de medicijnen (Strumazol), en daarna jarenlang zonder medicatie in balans bleef, heb ik opnieuw onderzoek laten doen vanwege klachten als extreme vermoeidheid (al twee jaar, na een burn-out) en veel in gewicht aankomen (ik dacht dat het door de overgang kwam, ik ben 55). De eerste keer dat ik liet prikken was de TSH te hoog en was anti-TPO 667. Vrije T4 was normaal laag. Ik heb toen met voeding geprobeerd mijn schildkier te ondersteunen (de levothyroxine, 0,25 mg gaf bijwerkingen). Nu, een half jaar later, is de TSH 2.42, T4 is 12.0, T3 1.44 (dat is te laag, begreep ik) en anti-TPO 442. Ik ben nog steeds erg moe, traag en vergeetachtig en ben ook nog iets aangekomen in gewicht, misschien ook doordat ik wat minder beweeg. Mijn huisarts weet weinig over schildklierziekten. Ik weet niet wat het best is om te doen. Kan een met 200 dalend anti-TPO-gehalte en een gunstiger TSH een indicatie zijn dat de aanpak met voeding toch helpt, of is het beter om naar een endocrinoloog te gaan? En gaat die niet gewoon levothyroxine voorschrijven, wat ik al heb geprobeerd en waar ik niet goed tegen kon? Heb je misschien een advies? Alvast erg bedankt!

  • Persoonlijk zou ik met een anti-immuunschildklieraandoening altijd advies inwinnen bij een internist-endocrinoloog. Of iemands voedingspatroon zo direct / causaal diens anti-TPO en/of TSH kan beïnvloeden, durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar dat lijkt me eerlijk gezegd zeer stug. Als men je vrije T4 heeft getest, is dit met 12 aan de lage kant. Als men je totale T4 heeft getest, is dit met 12 veeeeeel te laag. Als men je vrije T3 heeft getest, is dit met 1,44 veel te laag. Als men je totale T3 heeft getest, is dit met 1,44 aan de lage kant. In alle gevallen denk ik persoonlijk dat je schildklier te traag werkt. Levothyroxine is in dat geval inderdaad de enige optie. Let wel: er zijn verschillende natuurlijke en verscheidene synthetische vormen van thyroxine… Sommigen reageren beter op Thyrax, anderen beter op Euthyrox, sommigen beter op Armour Thyroid en weer anderen beter op merkloos levothyroxinenatrium. Overigens duidt een dergelijk verhoogd anti-TPO vrijwel zeker op Hashimoto en wellicht op Graves. Ook in dat opzicht zou ik inlichtingen inwinnen bij een endocrionloog / schildklierspecialist. Zie eventueel ook:

   Overigens zou ik mezelf in jouw geval ook uit voorzorg laten testen op vitamine B12-tekort, vitamine D-tekort en gluten-intolerantie. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 200. Hallo Paul, wat een schildklierproblemen komen er langs op deze site. Ook ik heb een vraag. Onlangs is er bloed geprikt (2x) waaruit de volgende waarden komen; TSH: 0.072 – vrij T4: 16 – T3: 1.76 – Anti TPO: 21 – De TSH is dus zeer laag maar T4 en T3 “normaal”. Verder heb ik een te hoge waarde B6 (547) en een te hoge waarde B12 (852) vorige jaar heb ik een tijdje iets geslikt tegen de overgang. Maar ben daar 7 maanden terug mee gestopt. Mijn vraag is hoe kijk jij tegen een zo lage TSH waarde aan?

  • Beste Lia, Zijn je vrije of totale waarden qua T4 en T3 gecheckt? Als het om de vrije vormen gaat, is je FT4 namelijk prima, maar je FT3 te laag. Als het om je totale waarden gaat, is je TT3 prima, maar je TT4 te laag. In beide gevallen zou dit je veel te lage TSH-waarde niet verklaren, want een te laag TSH duidt meestal op een te hoge schildklierhormoonwaarde. Wat ook nog zou kunnen, is dat je totale T3 en je vrije T4 zijn gecontroleerd, dan vallen beide binnen de referentiewaarden… Misschien kun je uitsluitsel geven over de eenheden / grootheden waarin je schildklierwaarden op het bloedprikformulier worden uitgedrukt? Hoe dan ook is je extreem lage TSH-waarde een mysterie, want deze minimale concentratie aan TSH zou er eigenlijk wel voor MOETEN zorgen dat je schildklierhormoonproductie wordt geremd… En dit zou zich eigenlijk wel MOETEN reflecteren in je schildklierhormoonwaarden… Is het niet nu, dan toch zeker wel op korte termijn. Wat zeggen je artsen hierover? By the way: ik neem aan dat je voorafgaand aan de bloedwaardebepalingen niet reeds gediagnosticeerd schildklierpatiënt was en dus al schildkliermedicijnen gebruikte? Een overschot aan vitamine B6 en/of vitamine B12 komt overigens bijna altijd door toedoen van voedingssupplementen. Zie desgewenst ook de volgende artikels:

   Welk voedingssupplement gebruikte je eigenlijk (uit nieuwsgierigheid…). Ik kom namelijk steeds vaker ronduit belabberde voedingssupplementen tegen waarin vele malen de ADH van bepaalde vitamines en mineralen wordt gestopt. Onder het mom: “dat plassen we wel weer uit…” Echt levensgevaarlijk! Eerlijk gezegd ben ik vooral benieuwd naar de opvattingen en bevindingen van je artsen, want een extreem lage TSH-waarde die zich niet reflecteert in iemands schildklierhormonen (T3 en T4) kan bijvoorbeeld duiden op een hypofyse-aandoening.

  • Dank je wel voor je snelle antwoord. De waarden op het formulier is Vrij T4 pmol/l beide keren prikken is 16 en dan totaal T3 nmol/l is 1,76 alleen laatste keer geprikt. En dan de TSH mIU/l is de eerste keer .0072 en 0,071. Tussen het prikken zat 6 weken tijd. Ik ben geen schildklier patiënt maar was vanwege brandende voetzolen naar de neuroloog die een uitgebreid bloedonderzoek heeft gedaan. Ze heeft me daarna naar de internist gestuurd die na een uitgebreiden vragenlijst de conclusie trok om maar met een psycholoog te gaan praten. De lage TSH waarde gaf volgens deze arts geen problemen. Ik loop al drie jaar met allerlei klachten (super moe, depressief, niet kunnen concentreren enz) en hoewel ik een lieve huisarts heb kwam ik niet verder, dan ga je zelf dokteren. Dus nam ik magnesium met een hoge dosis B6 met de naam Meta Relax en B12 smelttabletten van vitamineB12nu. Dank wel voor beide artikels hierover. Ik heb nu een afspraak gemaakt bij, in de praktijk van de huisarts gevestigde, dame van GGZ. Ik ga het maar gewoon doen omdat ik niet meer weet wat anders te doen.

  • De brandende voetzolen, ontstond deze klacht voordat je Meta Relax ging gebruiken of pas daarna? Dit supplement levert 71,4% van de ADH aan vitamine B6 (waarvan de meeste mensen voldoende binnenkrijgen via voeding) en maar liefst 500% van de ADH aan vitamine B12. Als je dan ook nog de Flinndal zuigtabletten via B12NU bestelt (met maar liefst 40.000% van de ADH), dan verwacht ik dat dit de oorzaak is van het brandende gevoel in je voetzolen. Zulke hoge doseringen aan vitamine B12 en vitamine B6 zijn bedoeld om klinische tekorten aan te vullen. Als ze worden gebruikt door iemand zonder vitaminetekorten kunnen ze tot (al dan niet permanente) zenuwschade leiden, iets wat je brandende voetzolen zou kunnen verklaren. :( Persoonlijk zou ik allereerst een second opinion aanvragen bij een andere huisarts of een doorverwijzing eisen naar een internist-endocrinoloog, zodat je extreem lage TSH-waarde kan worden verklaard. Dit lijkt me een absolute must! Daarnaast zou ik vitamine D3 laten controleren. Laat je alsjeblieft niet zomaar afschepen met een diagnose zoals stress of “tussen de oren”. Onwijs veel sterkte toegewenst! P.S. Je FT4 en T3 vallen dus wel degelijk binnen de referentiewaarden, iets wat ik zeeeeeer vreemd vind!

  • De brandende voetzolen zijn inderdaad ontstaan na de inname van de supplementen. De neuroloog heeft geen neuropathie geconstateerd, gelukkig :) en me naar de internist verwezen. Mag ik nog vragen waarom de controle op D3? Verder wil ik je bedanken voor deze heldere site en natuurlijk je duidelijke antwoorden het heeft me weer een goed gevoel gegeven om door te gaan.

  • Ik wijs op vitamine D omdat je oorspronkelijke klachten (super moe, depressief, niet kunnen concentreren…) naar mijn mening zouden kunnen duiden op: A. Schildklier; en B. Vitamine D-tekort. Er zijn meer potentiële oorzaken van zulke symptomen, maar dit zijn mijns inziens de meest voor de hand liggende en de gemakkelijkst controleerbare…

  • Beste Lia. Beste Paul. Meta Relax bevat maar zeer weinig vitamine B6, maar extreem veel magnesium. Dit kan dus nooit de hoge waarde van 547 B6 veroorzaken. Dat moet dus komen van maagzuurremmers, energiedrankjes of andere oorzaak. Ik heb verder niets met Meta Relax. Groeten, Klaas

  • Beste Lia. Beste Paul. Sommige middelen tegen overgangsklachten bevatten meer vitamine B6 dan Meta Relax, tenminste middelen tegen overgangsklachten verkrijgbaar bij de drogist. Misschien daar een link van een B6 van 547. Groeten Klaas

  • Een supplement dat 71,4% van de ADH aan vitamine B6 levert vind ik niet per se laag gedoseerd. Of zo’n supplement tot klachten leidt, ligt maar net aan hoeveel vitamine B6 iemand via andere wegen binnenkrijgt en hoe goed iemands lichaam vitamine B6 uitscheidt via de urine. Natuurlijk zijn er talloze supplementen te verzinnen die nog veel meer vitamine B6 bevatten, maar ik snap niet zo goed waarom dit geruststellend zou moeten zijn… Metagenics, de producent van MetaRelax, stelt zelf: “Het toegevoegde Metafolin® is de meest actieve en werkzame natuurlijke vorm van folaat: het is direct beschikbaar voor werking in het lichaam”. Men raadt een dosis van 2 tabletten of 1 zakje per dag aan, wat neerkomt op 142,8% ADH vitamine B6. Verdere discussie hieromtrent (waarin verder niets over TSH-waarden / schildklier wordt besproken) graag onder Gezondr’s artikel over vitamine B6

 201. Hoi ik ben Linda 50 jaar. ik ben overgegaan van Thyrax 0.175 naar levothyroxine 0.175 maar was super moe gejaagd en kan niet slapen zweten enz na om de paar maanden bloed testen zit ik nu op 0.137 levothyroxine en mijn waardes zijn nu TSH 0.28 TS 22.6 maar ben nog helemaal op en rusteloos. heb u een advies word er moedeloos van GRT Linda

  • Ik neem aan dat de waarde 22,6 je FT4 betreft? Dit zou in combinatie met je klachten een verlaging van je dosis levothyroxine kunnen rechtvaardigen. Bespreek dit eens met je arts… Bovendien zou ik ook eens vragen of je (F)T3 kan worden gecontroleerd… Het zou me namelijk niet verbazen als ook die aan de hoge kant is…

  • Bedankt voor u snelle reactie stel dat ik dit vraag aan de HA en mijn T3 is veel te hoog wat kan hij dan anders doen als verlagen met het zelfde medicijn?

  • Iets anders kan hij niet per se doen, maar dit zou wel de waarschijnlijkheid bevestigen dat je klachten worden veroorzaakt door een overdosis aan schildkliermedicijnen.

 202. Internist vertelde me vandaag dat ik de ziekte van Graves heb. 2 weken geleden is bij mij DVT in mijn onderbeen geconstateerd. Door de bloedonderzoeken is dit dus “toevallig” aan het licht gekomen. Ik heb geen enkele klacht die bij Graves voorkomt. Volgens internist heb ik wel klachten alleen die herken ik pas als ze voorbij zijn. Ik moet nu starten met medicatie. Nogal lastig te accepteren zonder klachten. Combinatie trombose en Graves was ingewikkeld volgens arts. Is medicatie echt nodig?

  • Wat zijn je bloedwaarden qua TSH, (F)T4, (F)T3 en schildklierantistoffen (anti-TPO, anti-TG en anti-TSHr)?

 203. Hallo Paul, Vandaag kreeg ik mijn bloedwaarden van de huisarts. Zij vertelde mij dat er niks verder onderzocht hoeft te worden. Maar ik heb mijn twijfels. Ik heb namelijk nogal wat klachten zoals licht in mijn hoofd, droge hoofdhuid, verhoogde bloeddruk, vreemd gevoel bij mijn hart, zoals overslaan, sneller kloppen etc. Binnenkort krijg ik wel een kastje om te kijken of ik een hartritmestoornis heb. De waarden zijn: TSH: 0,12. T4: 22,4. T3: 1.91. Wat vind jij hiervan? En wat zou jouw advies zijn?

  • Vooropgesteld dient te worden dat ik GEEN arts ben en dus GEEN medisch advies kan of mag geven. Naar mijn persoonlijke en ondeskundige mening zijn je schildklierwaarden niet wat ze in een ideaalsituatie zouden moeten zijn. Je TSH dient tussen de 0,4 en 4,0 mE/l te vallen, en is met 0,12 veel te laag. Je (ik neem aan vrije) T4 hoort minimaal 8 en maximaal 26 pmol/l te zijn; deze waarde is met 22,4 niet TE hoog, maar wel aan de hoog-normale tot hoge kant. Totaal T3 hoort minimaal 1,2 en maximaal 3,4 nmol/l te zijn en valt dus netjes binnen de grenswaarden. Hoewel deze waarden niet direct op een (klinisch) schildklierprobleem duiden, zou een (aanzienlijk) te lage TSH-waarde in combinatie met een hoog-normale FT4 kunnen duiden op een (vooralsnog) preklinisch snel werkende schildklier (preklinische hyperthyreoïdie)… Ikzelf zou dan ook aandringen op een herhaling van het schildklieronderzoek over een week of 6… al is het maar uit voorzorg.

  • Nog een aanvulling. Ik heb mijn waardes laten prikken omdat ik een trage schildklier vermoede. Ik heb namelijk veel klachten die daar naartoe wijzen. Bovenstaande maar ook koud moe oogproblemen etc. Maar hij lijkt geloof ik eerder op een te snelle schildklier. ????

  • Ja, mee eens… Houd er echter rekening mee dat er aandoeningen zijn (waaronder auto-immuunschildklierziekten) waarbij een te snel werkende schildklier en een te traag werkende schildklier elkaar opvolgen…

  • Hallo Paul, Dank je wel voor je verhelderende antwoord. Vandaag ben ik weer bij de huisarts geweest. Ik voelde mij namelijk zo ontzettend opgefokt (sorry maar ik heb er geen ander woord voor) en mijn pols is in rust 101. Dat vond de dokter ook een beetje veel. Dus ik ben doorgestuurd naar de cardioloog om eerst mijn hart eens door te lichten. Hartaanvallen en dichtgeslibde aderen zitten namelijk ook in de familie. Daarna krijg ik medicijnen voor mijn schildklier. Morgen of maandag kan ik waarschijnlijk al terecht bij de cardioloog. Nogmaals dank voor je antwoord!

 204. Vraagje: gebruik al jaren Euthyrox 125 mg voor een te langzaam werkende schildklier.. na enkele klachten zijn de bloedwaardes nu: TSH 0.18 en FT4 22.1. Eigenlijk waarden die duiden op een te snel werkende schildklier! Is het raadzaam om het gebruik van Euthyrox 125 te verminderen?

  • Als je levothyroxinenatrium gebruikt, weegt je TSH-waarde in principe minder zwaar (of eigenlijk anders dan normaal), dus die moet je min of meer buiten beschouwing laten… Je FT4 is inderdaad aan de hoge kant, maar (met 22,1 pmol/l) niet per se te hoog. Vrij thyroxine hoort immers tussen de 9 en 23 pmol/l te zitten… Ervaar je klachten van hyperthyreoïdie zoals gejaagdheid, benauwdheid, transpireren, hartkloppingen, extreme eetlust, trillingen / tremoren? Zo ja, dan zou ik zeker bij je huisarts of internist-endocrinoloog aankloppen. Ga in ieder geval niet op eigen initiatief aan je dosis L-thyroxine sleutelen. :)

 205. Goedemiddag Paul Vanmiddag de uitslagen van mijn schildklierwaarde gekregen en mijn TSH is 8.7 en ze zegt dat de rest goed is? Zes weken geleden ook laten prikken en was toen zelfs nog ietsjes hoger geloof 9.1. Ik ervaar wel veel klachten die horen bij een te trage schildklier zoals wazig zien en licht in het hoofd enzovoort. nu wilt de dokter verders niks doen dus geen medicatie maar over 3 maanden opnieuw prikken wat vinden jullie hiervan?

  • Neem nooit genoegen met “dat de rest goed is”! Vraag welke bloedwaarden men heeft gecontroleerd en eis desnoods een uitdraai van de bloeduitslagen, daar heb je recht op. Een TSH-waarde van respectievelijk 9,1 mE/l en 8,7 mE/l over een tijdsbestek van 6 weken suggereert een traag werkende schildklier. Persoonlijk zou ik dan ook duidelijkheid eisen over de (F)T4 en (F)T3. Sterkte ermee!

  • Hallo Paul. Ja ze had het erover dat alleen mijn TSH waarde te hoog is, dus de t3 en t4 zijn goed. Betekent dit dan alsnog dat mijn schildklier te langzaam werkt? Aangezien ik veel klachten ervaar?

  • Ik bedoel enkel duidelijk te maken dat mensen fouten kunnen maken. Dus dat iemand jouw waarden goed vindt, is leuk om te horen, maar vraag liever een uitdraai van de bloedwaarden zodat je er eigenhandig naar kan kijken. Je TSH-waarde op zichzelf zegt niet zo veel… En hoe vaak ik wel niet heb meegemaakt dat mensen naar huis worden gestuurd met de zinsnede “ziet er goed uit”, “alles prima”, of “niets mis”, kan ik niet eens op twaalf handen tellen… Vandaar dat ik iedereen altijd aanraad om een printje mee naar huis te vragen om op eigen houtje te kunnen bevestigen dat er inderdaad niets aan de hand is…

 206. Mirjam de Jong Reageer

  Goeden middag. Al 19 jaar last van een te langzaam werkende schildklier. Nu het gevoel dat mijn keel dichtgeknepen wordt, ademhalen en praten word ik best wel moe van naarmate de dag vordert.. slik 0.125 MG euthyrox, 2 en halve week geleden bloed laten prikken net gebeld voor de uitslag. TSH 0,02 en FT4 27. Wat wilt dit nou allemaal zeggen? Graag jullie reactie… Groetjes Mirjam

  • Beste Mirjam, FT4 (vrij thyroxine) hoort in principe tussen de 9 en 23 pmol/l te zijn. Met 27 zit je dus een behoorlijk eindje boven de maximum grenswaarde, wat naar mijn ondeskundige mening duidt op een te hoge dosis Euthyrox. Dit is mijns inziens ook meteen de reden dat je TSH zo laag is: je hersenen zien geen reden om je schildklier tot hormoonproductie te stimuleren omdat je al (veel) te veel schildklier(pre)hormonen binnenkrijgt in de vorm van medicatie. Heeft je arts je dosering Euthyrox reeds naar beneden bijgesteld? Ik ben benieuwd… Zo niet, neem dan contact met hem/haar op en vraag om opheldering! Groeten, Paul

 207. margriet Smit westerveld Reageer

  Hoi Paul vraagje weet het effe niet meer slik 112 mcg tirosint heb veel klachten heb Hashimoto laatste tijd erg stijf en veel spierpijn angst kort lontje pijn op de borst. afgelopen maandag bloed geprikt TSH 1,75 en T3 1,32 en t4 vrij 15 vit d 57,2 b12 kunnen ze niet meer meten omdat ik aan de injecties zit, mijn gevoel zegt dat ik moet mindere is dat zo dank je wel groetjes Margriet

  • Ik neem aan dat niet het vrije T3 oftewel FT3 is gemeten, maar het totale T3? FT3 (vrij triiodothyronine) hoort tussen de 3,0 en 8,0 pmol/l te liggen en totaal T3 tussen de 1,0 en 3,5 nmol/l. In beide gevallen is een T3-waarde van 1,32 dus aan de lage kant… Vrij T4 oftewel FT4 hoort tussen de 9,0 en 23 pmol/l te liggen, en is met 15 pmol/l dus ook zeker niet (te) hoog… Ik zie dan ook geen enkele reden om je schildkliermedicatie te minderen, al ben ik GEEN arts… Aangezien je vitamine B12-injecties toegediend krijgt, neem ik aan dat er sprake is/was van een vitamine B12-tekort. Zijn in dat opzicht (naast je serum-B12 / serumcobalamine) ook weleens je actief B12 (holo-TC), MMA en/of homocysteïne gemeten via een bloedwaardebepaling? Overigens vind ik ook je vitamine D zeer aan de lage kant! Hoewel deze vitamine D3-waarde binnen de medische / klinische ‘norm’ valt, zou ik absoluut hoogwaardige vitamine D-supplementen gaan innemen. Naar mijn persoonlijke / ondeskundige mening zijn de referentiewaarden voor vitamine D namelijk extreem verouderd en zou de minimumwaarde mogen worden verdubbeld… Al met lijkt het me raadzaam om je vitamine B12 en vitamine D op peil te krijgen en onverstandig om je dosis levothyroxinenatrium te verlagen… Oh ja, nog even tot slot: de toediening van vitamine B12-injecties zorgt er inderdaad voor dat er extreem hoge B12-waarden in het bloed kunnen worden gemeten, die niet representatief zijn voor de hoeveelheid cobalamine in cellen en organen. Dat neemt echter niet weg dat een bloedwaardebepaling handig kan zijn om een tekort in het bloed definitief uit te sluiten. Want wie weet zijn je B12-injecties niet eens toereikend om je bloedwaarde op te krikken. Normaliter natuurlijk wel, maar bevestiging hiervan is nimmer verkeerd…

  • margriet Smit westerveld

   Hoi Paul bedankt voor je reactie, Wat getest was is inderdaad alleen totale T3, hoe krijg ik deze waardes omhoog. Welke vit d3 kan ik het besten gebruiken ik denk dat het lichaam het niet goed omzet, ik heb ook last van darmen en lactose intolerantie vette lever en ik weet dat daar een hoop omgezet word. B12 is vorig jaar op dat andere getest moest toen 3 maanden stoppen met prikken en slikken D3 zo dom, de internist hier vond het niet meer nodig dat ik vitamine B12 injecties zou nemen maar ik heb niks met hem te maken Auwerda in Lelystad heeft ze voorgeschreven ik mis iets waardoor ik het niet goed omzet, heb ook geen galblaas meer is ook niet echt goed, maar goed ik wil van die pijnklachten af en beter kunnen lopen dus ga ik maar weer even met de huisarts rond de tafel pfff welke vitamine D3 behalve die van de dokter hoef ik niet meer om te zetten mocht ze het niet meer voor willen schrijven want zij vind het goed vitamine D3 ik niet bedankt fijne dag .. Groetjes Margriet xx

 208. Dag , ik heb sinds 2010 geen schildklier meer. Mijn FT4 is meestal hoog ca 22 A 23, maar dat werkt voor mij. Mijn TSH is altijd laag ca 0,03. Volgens de endocrinoloog waar ik jarenlang onder controle was, was dit prima voor mij. Ik slik 150 Thyrax. Nu sta ik alweer een tijdje onder controle van de huisarts en die adviseert met 25 de Thyrax te verlagen. Ik voel me goed, en twijfel of ik nu met medicatie moet gaan rommelen. Hebt altijd dezelfde dosis gehad. Deze week mijn jaarlijkse bloedonderzoek gehad, helaas niet op nuchtere maag en al wel Thyrax gelikt, TSH 0,01 en FT4 23,4. Nu is mijn vraag wat zijn normaalwaardes voor de TSH als je geen schildklier hebt. Als ik het goed begrepen heb, moet dit juist laag zijn, omdat je geen schildklierhormoon meer in je bloed hebt. Of zit ik helemaal verkeerd?

  • De TSH-waarde na het verwijderen van de schildklier, is qua stimulerende factor niet relevant meer. TSH heeft namelijk als functie de schildklier aan te zetten tot hormoonproductie, dus als er geen schildklier meer is, heeft TSH geen stimulatiefunctie meer. Je kan dus stellen: hoe lager de TSH-waarde, des te beter (althans, in de situatie van een verwijderde schildklier)… TSH staat er namelijk ook om bekend dat het de groei van schildkliercellen (en dus potentieel ook schildklierkankercellen) bevordert. Dus ook in dat opzicht zou het raadzaam kunnen zijn om (al is het alleen maar uit voorzorg) de TSH zo laag mogelijk te krijgen en houden na een operatieve schildklierverwijdering. Let wel: dit kan erg lastig zijn… Men streeft na een operatieve schildklierverwijdering doorgaans naar een TSH-waarde die kleiner is dan 0,1 mE/liter, maar dit is een ideaalsituatie die niet altijd wordt of kan worden bewerkstelligd. Overigens heeft iemand zonder schildklier nog WEL schildklierhormonen in zijn bloed zitten… Deze zijn niet langer (endogeen) afkomstig van de schildklier, maar worden (exogeen) uit schildkliermedicijnen verkregen, namelijk uit levothyroxinenatrium en/of liothyroninenatrium. Zie desgewenst ook het volgende artikel:

 209. Dag Paul, ben behoorlijk aan t tobben, morgen weer naar HA na aanleiding bloeduitslagen. Daar ik zelf helemaal niet scherp ben op het moment, en veel weerstand ervaar. Bij volgende waardes… TSH 3,8… T4 15… Anti-TPO 438… B12 138 (de laatste 2 waardes, heb ik zelf om gesmeekt te laten prikken en wijken ook het meest af…) Wat hoopt u dat zij mij morgen gaat voorstellen of vertellen??? M.v.g. Nancy 1977

  • Je hebt in ieder geval te maken met een vitamine B12-tekort. En dit kan op zichzelf al verregaande gezondheidsproblematiek teweegbrengen… Je TSH is niet TE hoog, maar wel opvallend hoog. Dit zou kunnen wijzen op beginnende hypothyreoïdie… Heeft men daadwerkelijk je (totale) T4 gecontroleerd of toch je (vrije) FT4? Meestal wordt FT4 gecontroleerd; in dat geval zou er vooralsnog geen sprake zijn van een tekort aan dit schildklierprehormoon. Maar mocht daadwerkelijke het totale T4 zijn gemeten, dan is er reeds sprake van een fiks tekort. Je anti-TPO is sterk verhoogd, wat veelal wijst op een schildklierziekte als gevolg van autoantistoffen, zoals de ziekte van Hashimoto of de ziekte van Graves. Om het beloop van een auto-immuunschildklieraandoening in beeld te brengen, wordt de bloedwaardebepaling van TSH, (F)T4, T3 en/of schildklierantistoffen doorgaans met enige regelmaat herhaald. Een toenemende hoeveelheid schildklierautoantistoffen wijst op een toename van de auto-immuunactiviteit en bevestigt een auto-immuunschildklierziekte. Gezien je relatief hoge TSH-waarde zouer sprake kunnen zijn van een beginstadium van Hashimoto. Persoonlijk zou ik proberen 100% duidelijk te krijgen hoe hoog je vrije T4 (FT4) precies is en hoe hoog je T3 is. Ik ben overigens GEEN arts; dit is dus mijn persoonlijke en ondeskundige eigen mening. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst!

  • Dank Paul, ik was inderdaad onvolledig, ik kom terug (d.m.v. Euthyrox) van een hele trage schildklier… Dat lijkt nu redelijk te gaan. Maar voel me slecht. En het is inderdaad m’n vrije T4 geweest… Dank voor je snelle reactie, vind het ingewikkeld en juist dat kost me zoveel moeite!!! Ik weet wat me te doen staat! Om die T3 heb ik vaker gevraagd, maar daar doen ze ook zo terughoudend over, enig idee waarom? M.v.g. Nancy

  • Ah, dat verklaart een hoop! Ik denk eigenlijk dat het testen van de T3 kostbaar is en om die reden wordt afgehouden. Ook in mijn omgeving zie ik namelijk heel veel weerstand als mensen vragen om een bloedwaardebepaling van de T3. En dit vind ik (qua relevantie) vreemd, want je kunt nog zo veel T4 in je bloedbaan hebben, zolang deze T4 niet (afdoende) wordt omgezet naar T3 heb je er helemaal niks aan. Want inactief prehormoon is absoluut nodig, maar toch uitsluitend om te kunnen worden omgezet naar actief hormoon… Al met al denk ik dat je traag werkende schildklier van destijds het gevolg was van Graves of Hashimoto, dus dat je nu pas de oorzaak hebt achterhaald van je jarenlange schildklierproblemen… Helaas is hier niet veel aan te doen, behalve dan je T4 en T3 op peil zien te krijgen met behulp van levothyroxine en/of liothyronine. Overigens zou het me echt niks verbazen als een groot deel van je huidige klachten niet het gevolg is van een (hypothetisch) T3-tekort, maar van je (concrete) vitamine B12-tekort. Heeft men reeds vitamine B12-injecties of andersoortige B12-supplementen voorgeschreven?

  • Super fijn dat je met me mee denkt Paul! Wat mijn B12 betreft, volgens referenties van mijn HA valt deze binnen de kaders (!?!?) Ik kwam er onlangs pas achter dat andere elders hele andere normaal waardes hanteren, waar ik ver onder duik… Zucht… Het enige wat er vooralsnog is voorgesteld is nog meer Euthyrox… Dus vorig week nogmaals bloedonderzoek afgedwongen en dat ga ik morgen dus weer doen voor tt4 T3… Of beter doorverwijzing naar Endocrinologie?

  • Veel artsen en instanties hanteren verouderde referentiewaarden voor het serumniveau van vitamine B12, namelijk >148 pmol/l of >151 pmol/l. Echter wordt in de praktijk liever wordt gezien: 35 – 40 jaar: 167 – 573 pmol/l; 45 – 50 jaar: 146 – 582 pmol/l; 55 – 60 jaar: 129 – 552 pmol/l; 65 – 70 jaar: 118 – 579 pmol/l; 75 – 80 jaar: 113 – 515 pmol/l… Of nog liever: 20 – 29 jaar: 207 – 796 pmol/l; 30 – 39 jaar: 183 – 712 pmol/l; 40 – 49 jaar: 160 – 636 pmol/l; 50 – 59 jaar: 141- 568 pmol/l; 60 – 69 jaar: 124 – 507 pmol/l; 70 – 79 jaar: 112 – 465 pmol/l… En natuurlijk is het beter om ergens in het midden van de ondergrens en de bovengrens te zitten dan net boven de ondergrens… Al met al lijkt jouw vitamine B12-waarde me op geen enkele manier gezond. :( Zie eventueel ook dit artikel over vitamine B12-tekort voor de beste diagnostische tests en vormen van suppletie…

 210. Er is laatst bloed geprikt vanwege mijn bloeddrukverlagende medicijnen. Ik heb gevraagd of ook mijn schildklierwaarde meegenomen kan worden, omdat ik in het verleden een ontsteking aan de schildklier heb gehad en daarom ook op prednison heb gestaan. De internist zei toen als je klachten krijgt, laat het dan even op nieuw meten, want het kan zijn dat de schildklier nu te langzaam gaat. Ik heb veel klachten die op het lijstje staan v.w.b. te langzame schildklier, zoals veel vocht vasthouden, licht gevoel in hoofd, moe, vaak pijn in gewrichten / spieren, gewichtstoename enz. Nu was mijn waarde TSH 7.5 en de T4 was 12.8 volgens de assistente van de huisarts maar een lichte verhoging en moet ik over drie maanden weer prikken. Mijn vitamine D was nu goed na een paar jaar medicatie te hebben gehad, moet ik die nu stoppen in maart en daar moet ik mij dan weer in oktober voor laten prikken. Mijn vraag is, bij zoveel klachten van het lijstje en met deze waarden TSH 7.5 en T4 12.8 is dat normaal dat er verder niks wordt gedaan en pas over drie maanden weer bloed prikken?

  • Je FT4 is niet TE laag, maar wel aan de lage kant. In combinatie met de verhoogde TSH-waarde KAN dit duiden op een (beginnend / preklinisch) traag werkende schildklier. Al met al snap ik dat je arts eerst wil aankijken of de situatie vanzelf verbetert of misschien toch verslechtert. Als je eenmaal schildkliermedicijnen inneemt, is het namelijk (nagenoeg) onmogelijk om nog te zien welk deel van je schildklierhormonen van je schildklier afkomstig is en welk deel van medicatie. Ook is dan het natuurlijke beloop c.q. de lichaamseigen progressie van je schildklierwerking niet langer accuraat in kaart te brengen, wat het zeer lastig maakt om nog te zien hoe goed je schildklier op zichzelf staand functioneert. Je kunt er dus maar beter heel zeker van zijn dat je schildklier de hormoonproductie niet vanzelf weer opplakt alvorens je met de inname van levothyroxine of liothyronine aanvangt… Overigens overlappen heel veel potentiële schildkliersymptomen ook nog eens met de symptomen van een vitamine D-tekort, vitamine B12-tekort en ijzertekort, dus ook in dat opzicht kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen.

 211. Ik was vandaag bij de dokter, ik ben steeds heel erg moe. Nu is mijn bloed weer nagekeken en moest mijn medicatie omhoog, ik slik euthyrox 100mg en ga nu naar 112,5, dat slik ik nu al een maand en moest dus opnieuw bloed prikken. Nu zegt mijn dokter dat de T4 netjes is maar de TSH is veel te hoog… Ik snap er echt helemaal niks van, hij zou met een specialist gaan overleggen en dan zou ik nog wel horen hoe of wat. Maar wat houd dat nou in dan en hoe komt dat? Ik bedoel dat die TSH zo hoog is.

  • Een (extreem) verhoogde TSH is meestal het gevolg van een te lage concentratie aan schildklierhormonen in de bloedbaan en cellen. Ik vraag me dan ook af HOE netjes je FT4 precies was… en ben eveneens benieuwd naar je T3… Overigens zijn er ook andere mogelijke oorzaken van een verhoogde TSH-waarde; deze vind je in het artikel hierboven en o.a. in deze reactie en deze reactie mijnerzijds… Hoelang is het geleden dat men een schildklierprobleem bij je geeft gediagnosticeerd en hoelang gebruik je hier al schildkliermedicijnen voor?

  • Ik heb al 4 en half jaar een trage schildklier, mijn T4 was 17, het zegt mij niet zo heel veel al die cijfertjes eigenlijk. T3 ik weet niet hoe die was, heeft mijn dokter niet gezegd. 4 en half jaar geleden ben ik gestopt met roken en verloor mijn maatje voor het leven mijn broer plotseling en mijn dokter zegt dat het een combinatie is van het stoppen met roken en de stress dat mijn schildklier trager werd, ik kwam 20 kilo aan. Die zijn er voor een groot deel gelukkig weer af maar krijg het nooit meer zoals het was, heb ik van alles aan gedaan.

  • Met je FT4 lijkt op het oog inderdaad niets mis te zijn… Houd er echter wel rekening mee dat de hypofyse doorgaans meer TSH gaat produceren bij een tekort aan ACTIEVE schildklierhormonen. Actief schildklierhormoon betreft T3 (thyronine). Een tekort aan T3 ontstaat meestal door een tekort aan T4 (vandaar ook dat de meeste hypothyreoïdiepatiënten geholpen zijn met levothyroxine). Inactief T4 wordt omgezet naar actief T3, dus als er onvoldoende T4 aanwezig is, ontstaat er vanzelf ook een tekort aan T3. Vandaar dat een tekort aan zowel T4 als T3 in de meeste gevallen kan worden verholpen met levothyroxine. Soms gaat er echter iets mis met de OMZETTING van T4 naar T3… Er is dan wel voldoende inactief T4 aanwezig, maar desondanks blijft er een tekort aan T3 bestaan… In dat geval heeft het weinig zin om uitsluitend levothyroxine in te nemen, en dient er dus eigenlijk ook liothyronine te worden ingenomen. Vandaar dat ik benieuwd ben naar je T3-waarde. Ik beweer al met al niet DAT er sprake is van een T3-tekort, maar geef enkel aan dat dit tot de mogelijkheden behoort en dat dit zou kunnen verklaren waarom je TSH te hoog is en je (F)T4 toereikend…

  • Ik heb net even de assistente gebeld om te vragen hoe het zit met die T3 maar die is niet nagekeken alleen T4 die was 17 en TSH 9.1 (geen flauw idee hoeveel die moet zijn).

  • Bij iemand bij wie (nog) geen schildklierprobleem is gediagnosticeerd, wordt een TSH tussen de 0,4 en 4,0 verwacht. Een TSH-waarde die hiervan afwijkt, is doorgaans een reden om schildklierproblemen te verdenken en nader schildklieronderzoek te doen. Aangezien er bij jou reeds een schildklierprobleem is vastgesteld en je reeds schildkliermedicijnen gebruikt, is het niet onlogisch dat je geen ‘normale’ TSH-waarde hebt. Je TSH-waarde wordt nu immers beïnvloed door je trage schildklierwerking enerzijds en door je schildkliermedicijnen anderzijds, en zal dus eerder geneigd zijn te schommelen en af te wijken. Dat neemt niet weg dat een TSH-waarde van 9,1 nog steeds kan betekenen dat er een tekort aan schildklierhormonen bestaat. Aangezien je FT4 toereikend is, zou ik persoonlijk toch eens aandringen op controle van de T3.

 212. Hoi, Mag ik wat vragen? Normaal slik ik Thyrax (ziekte van Graves-voorheen snelle schildklier – na radioactief jodiumbehandeling traag) en nu LevothyroxineNatrium. Nu is mijn T4-20 en mijn TSH 0,24 (terwijl mijn TSH de vorige keer 0,87 was). De dokter vond dit voor alsnog geen probleem en verandert niets aan mijn dosering omdat mijn T4 mooi is en ik moet gewoon over Eem half jaar weer bloedprikken. Toch zit me dit lage TSH niet lekker. Overdrijf ik?

  • Je TSH-waarde is ondergeschikt aan je daadwerkelijke schildklierhormonen (T4: thyroxine en T3: thyronine); dat geldt des te meer als je synthetische schildklierhormonen inneemt in de vorm van levothyroxine of liothyronine. Persoonlijk ben ik het dan ook volkomen met je arts eens. Ervaar je bepaalde klachten die ervoor zorgen dat je twijfels trekt bij de huidige gesteldheid van je TSH?

  • Dank je wel voor je reactie Paul! Misschien had ik gewoon even die bevestiging nodig. ???? Omdat ik las op internet dat een lage TSH ook ergens anders aan kan liggen, werd ik wat onzeker…

 213. Ton Roozendaal Reageer

  Beste Paul, Ik ben een man van 70 jaar en voel me kerngezond. De uitslagen van recent bloedonderzoek zijn: TSH 1,4; T4 11; Vitamine D 98; Vitamine B12 108. Mijn lengte is 1,78 en gewicht 76 kg. Op basis van dit laatste bloedonderzoek adviseert huisarts te starten met levothyroxine 1dd 50ug en lab. controle 6 weken na start medicatie. Ik kan mij niets voorstellen bij schildklierklachten, leef en eet erg gezond en gebruik geen medicijnen. Ik vind het advies van de huisarts via de assistente wel erg kort door de bocht. Moet niet eerst worden doorgevraagd over eventuele klachten, ziektegeschiedenis vanaf mijn jeugd, familie-ziektegeschiedenis, etc.? De huisarts is op de hoogte van mijn houding dat ik in principe geen medicijnen gebruik.

  • Een FT4 van 11 pmol/l is aan de lage kant, maar NIET te laag… Aangezien je TSH ook nog eens nagenoeg perfect is, snap ik persoonlijk niet zo goed dat men niet eerst een week of 6 aankijkt en dan nogmaals je TSH-waarde en FT4-waarde bepaalt… Zeker niet aangezien je aangeeft geen schildkliersymptomen te ervaren. Ik ben GEEN arts en dit is dan ook mijn persoonlijke en ondeskundige mening, maar ikzelf zou ik jouw situatie aandringen op een herhaling van de bloedwaardebepalingen over een week of 6 en absoluut NIET direct beginnen met levothyroxine…

  • Beste Ton. Een vitamine B12 van 108 is nog onder de al zeer lage waarde van 148 pmol/L, daar zou eerder na gekeken moeten worden. Groeten, Klaas

 214. Ik vraag dit uit naam van mijn vriendin, mijn vriendin heeft letterlijk alle klachten die bij schildklierproblemen horen. Haar TSH is 6.8 T4 is 16,4 volgens huisarts niets aan de hand. Wat adviseert u? Ze zegt zelf mijn thermostaat is kapot, ze heeft het alleen maar erg warm, is moe, moe en verder het gele rijtje wat erbij zou horen. Graag uw advies, met vr. gr. Deb

 215. Hoi allemaal. Ik gebruik sinds november 2016 Euthyrox (daarvoor Thyrax). Deze week laten controleren. T4 is 26,6 TSH 0.05. Vorige controle was T4 23 TSH 1.04. Ik gebruik 0.150 Euthyrox. Moet ik nu verhogen of verlagen? Arts zegt verlagen met 0.025. Wat is waar? Gr. John

  • Beste Ik begrijp niet goed hoe ik zelf een vraag stellen. Om die reden op “beantwoorden” geklikt. Ik moet van de week anti tpo prikken. Nu wil ik graag weten of je hier het beste voor in de ochtend of middag kunt prikken, of maakt dit niet uit? Ik wil graag weten wanneer je deze test herhaald (anti tpo) het net als bij tsh prikken belangrijk is om steeds op dezelfde tijd te prikken. Ik hoop dat u mijn vragen kunt beantwoorden. Groetjes!

  • Beste Anne, Anti-TPO is een schildklierantistof die verhoogd is bij auto-immuunschildklieraandoeningen. Op welk tijdstip binnen het dagritme deze waarde wordt geprikt, maakt in principe niet uit. Een eenmalige (sterk) verhoogde waarde duidt op een auto-immuunschildklierstoornis zoals die ziekte van Graves of die ziekte van Hashimoto. De enige reden om anti TPO meermaals te prikken is om na constatering van zo’n ziekte het beloop ervan in kaart te brengen, dus verergering versus verbetering… Zie ook:

   Ik neem aan dat er reeds een afwijkende TSH en FT4 bij je zijn geconstateerd? Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 216. Dag Paul, Ik ben de laatste 4 maanden enorm veel bijgekomen en nochtans is er niets veranderd in mijn eetpatroon (altijd heel gezond gegeten) en sport ik om de 2 dagen (of soms elke dag). Ik moest onlangs een bloedtest laten trekken, en heb meteen ook die van mijn schildklier gevraagd. Ik heb een FT4 van 11,1 en TSH van 0,88. Ik vind mezelf helemaal terug in de symptonen / klachten van een te trage schildklier. Wat denkt U? Hartelijk dank! Charlotte

  • Hallo Charlotte, bij een te lage TSH werkt je schildklier juist te snel.

  • Beste Charlotte, In tegenstelling tot wat Sabrina suggereert, is je TSH niet te laag. Bovendien hoeft een lage TSH niet per se een trage schildklier te betekenen; het is slechts een indicator (die eveneens afhankelijk is van medicijngebruik, hormoonhuishouding, meetmoment, et cetera). Je TSH-waarde hoort tussen de 0,4 en 4,0 te liggen en is met 0,88 dus perfect te noemen. Wel is je FT4 aan de lage kant, maar vooralsnog niet te laag. Wat je uit voorzorg zou kunnen doen, is vragen om een herhaling van je bloedtests, maar deze keer inclusief een bloedwaardebepaling van je T3 om te zien of (inactief) T4 wel goed wordt omgezet naar (actief) T3. Bovendien kunnen veronderstelde schildkliersymptomen te maken hebben met factoren die geen primair verband hebben met de schildklier. Hierbij valt te denken aan een ijzertekort, een vitamine D-tekort, een vitamine B12-tekort en ga zo maar door… Het zou dus raadzaam kunnen zijn om ook je vitamines en mineralen te laten controleren middels een bloedwaardebepaling… Zie hieromtrent ook dit artikel over vermoeidheidsklachten en dit artikel over ‘veelvuldig ziek zijn’… Sterkte!

 217. Wat ik mis aan deze opsomming van waarden, is dat een schildklierpatiënt in de “meeste” gevallen het beste gedijd op een TSH van rond de 1.0. Iedereen voelt zich anders met een beetje erbij of eraf en daar gaan de meeste artsen aan voorbij. Ze kijken of je binnen de lijntjes past maar niet hoe jij je voelt. Als daar eens verandering in kwam…

  • In bovenstaand artikel (direct onder de opsomming van TSH-waarden) staat letterlijk het volgende: “Een TSH van 1 wordt veelal als een ideale TSH-waarde beschouwd.”

 218. Ik gebruik al 15 jaren Euthyrox 75. Op dit moment heb ik spontaan last van dubbelzien, niet continue gelukkig. Wel heel lastig. Daarom heb ik naast urgent oogonderzoek ook mijn schildklier weer moeten laten prikken. TSH 8,8, T4 vrij thyroxine 14,4. Ik krijg het advies om Euthyrox op te hogen, naar 1,5 pilletje per dag. Als ik de theorie zie, dan kan dat kloppen toch? Hoe hoger de TSH waarde, hoe lager de schildklierwerking, dus hogere medicatie? Vraag is hoe dat zo kan veranderen na jaren van gelijkwaardigheid. Ik doe aan een koolhydraatarm / vetrijk dieet (20 – 30 gram koolhydraten per dag). Ik zie op de Facebookgroep dat dat bij meer mensen invloed heeft op de schildklier en cholesterol. Cholesterol is ook iets te hoog (cholesterol 6,19 (normaalwaarde tot 5), LDL cholesterol direct 3,39 (mag max. 3 zijn), HDL 2,03 en Triglyceriden 0,89 (die 2 zijn volgens mijn info oké) en cholesterol / HDL-cholesterol ratio 3 (volgen mij ook oké onder de 4,5). Kan het dieet zo’n invloed hebben op de schildklier en cholesterol? Of is dit toeval?

 219. Excuus: in 2010 is mijn verteld dat ik een te langzame schildklier had (niet een te snelle!). En bij de laatste meting 4 weken geleden was de T3 vrij 2 (de waarde ontbrak in mijn vorige bericht).

  • Vreemd dat je symptomen van een te snel werkende schildklier ervaart terwijl je FT3 te laag is, en je FT4 relatief laag tot laag-normaal. In dat geval zou je eigenlijk geen symptomen van hyperthyreoïdie moeten verwachten… Overigens ook vreemd dat je schildkliermedicatie voorgeschreven hebt gekregen bij een ‘ideale’ TSH-waarde in combinatie met een FT4 die slechts 0,1 pmol onder de ondergrens viel. Persoonlijk zou ik hebben gedacht dat men je schildklierwaarden nogmaals zou hebben gecheckt alvorens je schildkliermedicijnen voor te schrijven. Ik vind het heel moeilijk om in te schatten of je klachten daadwerkelijk het directe gevolg zijn van je schildklierwerking en/of schildkliermedicatie… En in hoeverre ze te maken (kunnen) hebben met het stoppen met roken en/of het staken van antidepressivagebruik. Ik ben GEEN arts, maar doorverwijzing naar een endocrinoloog lijkt me eerlijk gezegd geen overbodige luxe, zeker niet aangezien je al sinds 2010 aan het strubbelen bent met deze problemen. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst in ieder geval!

 220. Mijn schildklier is in 2010 voor het eerst getest met waardes van TSH 1 en T4 vrij thyroxine 8,9. Mij is toen verteld dat ik een te snel werkende de schildklier heb. Ik ben Thyrax gaan slikken. In de jaren daarna zijn bijna continu de TSH waarden te laag geweest, maar ik begrijp dat dat op zich geen probleem hoeft te zijn als de T4 vrij en de T3 vrij maar binnen de marges vallen. In november 2015 was mijn TSH 0,01 T4 vrij 15 ik had toen al veel klachten die binnen een te snel werkende schildklier passen (T3 vrij was niet getest). Ik heb toen trouw mijn thryrax-dosering aangepast zonder me in de materie te verdiepen. Afgelopen november was mijn TSH 0,005 en mijn T4 vrij 18 (T3 vrij weer niet getest). Deze test was n.a.v. het overstappen van Thyrax naar levothyroxinenatrium 8 weken daarvoor. Mijn huisarts adviseerden me om van 150 microgram over te stappen naar 100 microgram. 4 weken later, nu, is de TSH waarde 0,05 en de T4 vrij 14 en de nu wel geteste T3 vrij. Ik heb nu alle klachten die bij een te snel werkende schildklier horen. Ik ben al 3 maanden niet meer ongesteld, extreme slapeloosheid, stress / paniekbuien, haaruitval, hartkloppingen, gewichtsverlies. Mijn verhaal is complexer omdat ik na 15 jaar in september met mijn antidepressiva ben gestopt en 5 weken gestopt ben met roken (nog wel nicotinepleisters). Mijn huisarts wil mij niet naar een endocrinoloog verwijzen, maar opnieuw 4 weken wachten of er verandering is. Ondertussen heb ik wel slaapmedicatie gekregen, wat volgens mij het probleem verplaatsen is. Ik maak mij zorgen over de bijna continu lage TSH waarden en weet me met mijn klachten geen raad meer. Ik voel me totaal vervreemd van mezelf.

 221. Ik heb al meer dan 14 jaar een te snel werkende schildklier. Al meer dan 14 jaar slik ik Strumazol. Er zijn periodes waarin de schildklier (d.m.v. medicatie) wat stabieler is dan andere periodes. Het blijft schommelen. Waarvan ik in 2013 een radioactieve slok heb gehad die helaas niet heeft geholpen. Afgelopen week opnieuw laten prikken op de schildklierfunctie, aangezien ik momenteel enorm veel transpireer, afval en slecht slaap, onrustig. Mijn TSH is 0,04 is en de FT4 17,6 is. Ik denk dat de medicatie verhoogd zal worden. Is mijn TSH waarde op dit moment te laag waardoor mijn schildklier weer te actief is?

 222. Ik heb een bloedonderzoek moeten doen omdat ik last had van een iets onregelmatige hartslag en soms een wat vreemd gevoel op de borst (lijkt op angst). Uit het bloedonderzoek blijkt dat mijn TSH 0.36 is. Dit is nuchter gemeten om 9:00 ur. Is een verder onderzoek nodig? Ik voel me verder perfect. Ik = man, 55 jaar, fit, 60kg.

  • Als ik last zou hebben van een onregelmatige hartslag en er zou een TSH-waarde van 0,36 bij me worden geconstateerd (die officieel gezien overigens net niet te hoog is), dan zou ik in ieder geval aandringen op een bloedwaardebepaling van de FT4.

 223. Beste Paul, ik weet sinds een paar dagen dat mijn schildklier vrijwel niet werkt en mijn hypofyse overactief is. Waardes T4 0,6 TSH 153,7!!! Volgens mijn huisarts heeft hij nog nooit zo’n hoge waarde gemeten. Nou had ik verwacht nog wat extra onderzoek te krijgen gezien deze bloeduitkomst maar ben eigenlijk alleen direct aan de medicatie gezet. Wat zou ik nu het beste kunnen doen? Ik voel me natuurlijk alles behalve oké. Ook gekke dingen zoals de hele nacht tintelende handen waarvan ik wakker wordt. Temperatuur schommelingen de hele dag, moe uiteraard enzovoorts. Ik ben benieuwd of er iemand bekend is met zo’n extreme waarde. Groet, Laura

  • Beste, ik heb juist de zelfde probleem! Ik heb een vraagje, bent u bijgekomen of afgevallen? Bij mij is het dat ik heel veel bijkom! Ik heb ervoor propylthiouracil en l-thyroxine gepakt! Een paar maanden gestopt en nu begint het weer het zelfde te zijn!! Welke medicatie neemt u? Groetjes, Mira

 224. Hi Paul, mijn waarden zijn: TSH 2,5, T3 5,7, T4 17, dhea 9. Cortisol urine 42, Immunoglobine e7. Toch blijf ik ook al eet ik nu paleo (glutenvrij, lactosevrij en suikervrij) last houden van hoewel licht gewrichtspijn (wel in 2009 fibromyalgie geconstateerd). Een hartslag van 90 heb ik wel naar 70 teruggebracht. Maar toch nog veel kuitkramp en af en toe dooie vingers. Volgens de normen zit ik overal mooi tussen in. Wat zou ik nog kunnen verbeteren? Wat kan ik nog doen om mijn gezondheid omhoog te krijgen. Door 5 dagen in de week te werken ben ik te moe om te sporten, maar dat kan toch niet de boosdoener zijn? Ben wel 59 jaar.

  • Dag Paul, dat weet ik niet. Maar mijn HB is altijd rond 9 geweest. Jaren gaf ik bloed. Dat heb ik stop gezet vanwege beperkt tijd die men gaf v/d bloedbank. Zonde. Maar goed slik zodra ‘r’ in de maand is vitamine D3. En eet ook erg gezond. Eieren, avocado, fruit. Beperking van gluten, lactose en geraffineerde suiker. Eet ook vlees en vis m.n. veel vis en kip. 2009 fibromyalgie geconstateerd maar blijf gevoelsmatig hier niet akkoord mee te gaan. Niet omdat ik t wil ontkennen maar omdat ik voel dat ik steeds meer last van ‘alles’ schijn te krijgen hoe goed ik ook mijn best doe om gezond bezig te zijn. Ben beetje radeloos. Mijn waarden lijken goed te zijn en toch is t dagelijks vechten om me gezond te blijven voelen. 1x over de scherp schijnt gevolgen te hebben. Lichaam en geest kopen niet want ben zeer positief ingesteld persoon, geen zwartkijker en zie en zorg dat er voor veel weer een oplossing is. Tegenslag daar komt ook ‘altijd’ weer iets positief uit. Zo zit ik in elkaar een vechten. Adrenaline heb ik ook nodig daar voel ik me wel bij. Saai is niet leuk… soms. ????

  • Dat je voldoende vitamines inneemt, wil (helaas) niet zeggen dat deze vitamines ook naar behoren worden opgenomen, omgezet en ingezet. Je kunt dus een tekort aan vitamines in je cellen en weefsels hebben, terwijl je er genoeg van binnenkrijgt via voeding. De klachten die je beschrijft passen grotendeels bij een vitamine B12-tekort en voor een kleiner deel ook bij een vitamine D-tekort. Een schildklierprobleem is in ieder geval uitermate onwaarschijnlijk met zulke schildklierwaarden.

  • Da Paul, wat raadt je mij aan? En vooral wie? Bloed prikken of wat is om vitamine B12 en D te constateren?

  • Ja, je kunt je huisarts vragen om je te laten testen op een vitamine B12-tekort en een vitamine D-tekort. Dit gebeurt inderdaad via een bloedwaardebepaling bij de prikpost of het huisartsenlaboratorium.

 225. Mijn volwassen zoon heeft zich recent (toch maar eens) laten onderzoeken vanwege al jaren op onregelmatige momenten optredende hartkloppingen. Zijn TSH blijkt driemaal zo hoog als normaal. Is dit met medicamenten te normaliseren?

  • Een afwijkende TSH-waarde zou op zichzelf niet per definitie moeten willen worden genormaliseerd. Het gaat erom of (en hoe erg) iemands afwijkende TSH-waarde diens (F)T4 en (F)T3 beïnvloedt…

 226. Beste Paul, ik heb op 14 maart 2016 een RAJ behandeling gehad, vanwege een hyperthyreoïdie en ziekte van Graves… Nu sinds die tijd aan het schommelen met mijn medicijnen. In juni begonnen met 25 mcg Levothyroxine. In juli meteen verhoogd naar 100 mcg. Sinds die tijd last van dikke oogleden en in oktober medicatie weer verlaagd naar 75 mcg. Vanmorgen weer bloed afgenomen en zojuist de uitslag gekregen. TSH: 0,009 mU/l en ft4 16 pmol/l. Internist geeft aan dat medicatie verlaagd kan worden naar 50 mcg. Voel me ook niet goed; ben ontzettend vermoeid en heb last van dikke oogleden en ‘opengesperde ogen’. Morgen heb ik ook een afspraak staan bij de oogarts om mijn ogen te controleren. Wat is jouw mening over bovenstaande? Ik weet dat je geen arts bent, maar wil me gewoon wat verder verdiepen in mijn waardes. Dankjewel alvast, groeten Arianne

 227. Hallo, ik heb een paar maanden geleden bloed geprikt en de tsh waarde was 0,99. De waarde moet tussen de 0,27 en 4,2 zitten dus de mijne is goed, kunnen de waardes nog dalen of stijgen of blijven ze altijd zo, kan ik over een half jaar wel in een keer last krijgen van schildklier want zit in mijn familie en heb ook allerlei klachten en heb t3 en t4 nooit laten testen, en heb ook constant vitamines tekort dan weer b12 dan weer vitamine d en ga zo maar door maar heb nog nooit last van schildklier gehad

 228. Beste, U vermeldt dat de waardes van de schildklierhormonen ook kunnen schommelen door medicatiegebruik. Door dewelke onder andere? Ik heb een tijdje geleden sinusitis gehad en daarvoor een stevige antibiotica moeten nemen. Daarna kreeg ik enorme warmteaanvallen en steeg mijn temperatuur na elke kleine inspanning. Aangezien ik Graves heb en intussen anderhalf jaar medicatievrij (wegens uitgedoofde Graves), heb ik mijn bloed laten trekken. Mijn TSH was veel te laag: 0,02 en mijn FT4 was nèt op de bovengrens. Intussen zijn mijn klachten verdwenen. Huisarts raadt aan om over 6 weken opnieuw bloed te laten controleren (of vroeger indien opnieuw klachten). Nu ben ik natuurlijk bang voor opflakkering van Graves… en hoop heel hard dat mijn schildklier schommelde door die antibiotica en/of sinusitis. Is dat ijdele hoop of reële?

 229. In augustus TSH van 0,06 en t4van 23. Eind september TSH van 1,8 en t4 van 11. Gisteren TSH van 24!!! En t4 van 11. Internist wil verhogen en homeopaat zegt even afwachten. Heb de laatste anderhalve week veel negatieve heftige emoties gehad.

 230. Mijn man heeft sinds een half jaar schildklierklachten. Hij heeft een vrij hoge TSH waarde van 7 op dit moment en zijn FT4 staat op 12. Die laatste dus wel binnen de grens, maar volgens mij nog aan de lage kant. Kan het hypofyse hormoon alleen maar worden geremd met nog weer een zwaardere dosering pillen? Zijn TSH moet enorm hard werken om de waarde 12 te halen. Kunnen we behalve extra pillen slikken zelf nog iets doen aan bijvoorbeeld zijn eetpatroon? Hij is vaak moe, kouwelijk en lusteloos en baalt ervan dat hij niet meer zo lekker kan sporten.

 231. Dag Paul, Ik stuurde je vanavond een mailtje over mijn schildklierwaarden. Ik schreef daarbij dat we sinds een tijdje geen brood meer aten en vroeg me af of dat er mee te maken had dat mijn TSH waarde te hoog is. Ik realiseerde me achteraf dat dit er niets mee te maken heeft, maar ik had 2 zaken verward. Bij dezelfde meting van bloedwaarden bleek namelijk ook mijn HB gehalte aan de hoge kant en dat kan met een tekort aan jodium te maken hebben, en jodium zit in brood… Vandaar… Toevallig las ik ook op je site dat HB waarde ook met de schildklier te maken kan hebben, dus misschien was mijn opmerking over toch niet helemaal zinloos… Groet, Jaap

 232. Vorig jaar werd na vaststelling van schildklierkanker mijn schildklier volledig verwijderd. Momenteel ervaar ik volgende klachten: moeheid, gewichtsverhoging, lage libido, broosheid haren, obstipatie, enz. Mijn T3 en T4 waarden zijn in balans. Tsh waarde is minder dan 0,04. Wat normaal zou zijn aangezien schildklier weg is. Mijn medicatie levothyroxine werd verlaagd omwille van mijn klachten van 150 mcg nr 125 mcg. Volgens specialist zou hierdoor mijn Tsh moeten gaan stijgen waardoor ik mij beter zou gaan voelen maar dat is niet het geval. Klinkt dit bekend bij iemand? Tips?

 233. Ik heb voor de 2e keer bloed laten prikken op TSH. De 1e keer 3 maanden geleden en vorige week de 2e keer. In beide gevallen waren ze wat te hoog. Nu 7,2 eerste keer ook zoiets dacht ik. het advies via de assistente is over 3 maanden weer laten prikken. en dat medicijnen nog niet nodig zijn. mijn vraag is of dit een gangbare procedure is? schildklier problemen komen trouwens voor in de naaste familie.

  • Wat je wilt weten bij een dergelijke verhoogde TSH-waarde is je FT4 en (F)T3…

 234. Beste, Ik was de laatste jaar erg moe, geprikkeld, veel spier en gewrichtspijn (met name in de nek en schouders) hoofdpijn, niet kunnen concentreren, niet kunnen focussen, vergeetachtig en gewichtstoename. Na een bloedonderzoek bleek dat ik een B12 tekort heb (onder de 200) Nu krijg ik 2xpw b12 toegediend. Op de tweede week van de injecties kreeg ik juist verergering en huilbuien zonder aantoonbare reden. Huisarts heeft breder bloedonderzoek laten doen en nu blijkt dat mijn TSH ook hoog is en dat ik mogelijk een traag werkend schildklier heb. T4 16 TSH 6… de huisarts wil daar nu nog niets mee doen. Hij stelt voor over een maand opnieuw de waardes te laten meten. Hij zegt dat mijn zenuwstelsel is overbelast door stress. Maar ik heb geen stress, of anders gezegd de enige stress die ik ervaar zijn deze symptomen en het onbegrip. Heeft mijn B12 de TSH verhoogd of juist de TSH mijn B12 verlaagd of zou er meer aan de hand kunnen zijn? Mijn b2,B3 en B6 krijg ik woensdag binnen. Graag je visie en advies alvast bedankt.

 235. Dag Paul, In verband met angst- en depressieklachten waarbij ikzelf het gevoel heb dat dit biochemisch is i.p.v. psychisch en daarbij een hoop lichamelijke klachten heb, heb ik het afgelopen jaar twee maal mijn schildklier laten testen. TSH: 4.3 en 4.1. FT4: 14.9 en 14.6. FT3: 3.7 (laatste keer mee-getest). Vitamine D 78,60. Vitamine B12 370. Vanmiddag heb ik een echo laten maken van mijn schildklier en daar kwam uit dat die licht ontstoken is, of ontstoken is geweest. Ik moet de huisarts hierover volgende week terugbellen want dan ligt de gehele uitslag van de radioloog bij de arts. Ik ga over een aantal weken ook nog op bezoek bij een gynaecoloog, omdat uit 1 van deze testen ook kwam dat mijn progesteron t.o.v. het oestrogeen redelijk verlaagd is. Ik heb in de tweede helft van mijn cyclus ook zwaardere klachten dan daarvoor. Klachten zijn echter altijd aanwezig. Destijds wilde de endocrinoloog niets doen aan medicatie, echter een orthomoleculair arts wilde mij op lage dosis natuurlijk schildklierhormoon zetten. Dat durfde ik niet aan. Ik vraag mij af wat jij van de waarden vindt en wat jouw idee hierbij is. Verder vraag ik mij af of een schildklier (en met name TSH) uit balans kan raken door een angststoornis waarbij te veel stresshormonen worden geproduceerd jaar in jaar uit. Dus kip en ei verhaal. Ik weet dat te veel cortisol wel je progesteron niveau onderuit kan halen. Ben benieuwd naar jouw idee. Dank alvast. Grt Irene

 236. Goedendag, Ik heb in mei van dit jaar bloed laten testen omdat ik last had van haaruitval.. Hier kwam een afwijkende schildklierwaarde van 4,7 uit. Na googelen bleek ik aan wel meer symptomen te voldoen. Ik moest nog een 2e keer weer prikken en toen zat ik onder de grenswaarde (3,7 of 3,9 geloof ik). Conclusie van de assistent was dus dat mijn schildklier gewoon gezond is. De haaruitval is gestopt gelukkig, maar toch zit het me nog niet helemaal lekker… Mijn oma heeft een trage schildklier, dus het zit wel in de familie. Ik ben nog steeds altijd moe / lui/ zeer weinig energie. Ook heb ik het bijna altijd koud, en m’n huid is schilferig (maar wel vettig want puistjes en mee-eters blijven komen). Ook is afvallen of m’n gewicht stabiel houden een ramp, ik moet echt eten zoals je bij een eetstoornis doet wil ik m’n gewicht stabiel houden (onder de 63 kilo blijven is nu m’n streven bij een lengte van 168 cm, al wil ik het liefste m’n laatste vet-kilo’s ook weg hebben waarvan ik vermoed dat dat met 3 kilo eraf wel moet lukken. M’n ideale gewicht volgens een berekening zou 60.4 kilo moeten zijn). Meer bewegen bij gewoon eten maakt geen verschil en daardoor kan ik daar de motivatie ook niet voor opbrengen.. Het eetstoorniseetpatroon is ’s ochtends alleen maar water / thee drinken. Tussen de middag 1 cracker met beleg of 1 maar maximaal 2 sneetjes stevig volkorenbrood. En ’s avonds ook oppassen met de grootte van mijn porties. Ik eet geen groentes (helemaal niet, dat is weer een andere eetstoornis) dus koolhydraten of zetmeel schappen is geen optie haha :+ Drinken doe ik vooral water / thee. Soms 1 beker melk per dag, en soms cola zero. Enkel op deze manier kan ik enigszins stabiel blijven / voorkomen dat ik weer terug omhoog kruip met m’n gewicht, en enkel op deze manier heb ik af kunnen vallen.. Nu vroeg ik mij af, heeft het nut om opnieuw een bloedonderzoek te laten doen? Hoe groot is de kans dat de hoge waarde een toevalstreffer was of dat dat te maken had met de haaruitval die ik toen had? En andersom ook, hoe groot is dat de gezonde waarde een toevalstreffer was?

  • Exacte kansberekeningen hieromtrent kan ik je niet bieden. Over het algemeen wordt gezegd dat 90% van de mensen met een ‘normale’ TSH-waarde (tussen de 0,4 en 4,0 me/l) geen schildklierproblemen heeft. Aangezien er bij jou (in ieder geval eenmalig) wel sprake was van een afwijkende TSH behoort een schildklierafwijking sowieso tot de mogelijkheden. Hartstikke leuk natuurlijk dat je TSH de tweede keer net niet hoog genoeg bleek om als ’te hoog’ of ‘boven de opperste grenswaarde’ te kunnen worden aangemerkt, maar men gaat hier naar mijn persoonlijke / ondeskundige mening voorbij aan een stukje context en voorgeschiedenis. Persoonlijk zou ik aandringen op een bloedwaardebepaling van vrij T4 oftewel FT4; dit is de voorloper van actief schildklierhormoon (T3) en een goede graadmeter om te kunnen testen of er sprake is van een tekort aan daadwerkelijke schildklierhormonen. Ik vind het in ieder geval zeer vreemd dat men je FT4 niet allang mee heeft geprikt… Naar mijn weten is dat het standaard protocol en de normale gang van zaken als iemands TSH te hoog blijkt. Sterkte en groeten, Paul

 237. Hallo, Ik heb al geruime tijd last van klachten en de huisarts verteld elke keer dat ik binnen de waardes zit. Toch voel ik me niet goed. TSH 0,68 (na recent B12 injectie) T4 18,8 T3 6,5 Ik heb al ruim 4 weken een verdikking in mijn hals dus een opgezette schildklier. de huisarts neemt niet de moeite om te voelen. Kan het zijn dat de waardes goed zijn maar dat ik toch schildklierklachten kan hebben?

  • Een zwelling in de hals hoeft niet per se met de schildklier te maken te hebben. In het halsgebied bevinden zich je slokdarm, je bijschildklieren, een flink aantal lymfeklieren en ga zo maar door. Als je TSH, FT4 en FT3 netjes binnen de grenswaarden liggen, is de kans op een schildklierprobleem zeer klein. Natuurlijk kan een gezwollen schildklier een schildklierontsteking betekenen. En een schildklierontsteking hoeft niet per se een verandering in schildklierwaarden te betekenen, zeker niet in de beginfase. Maar na verloop van tijd zie je een schildklierontsteking doorgaans ook terug in het bloed…

  • Bedankt voor je antwoord. Ik heb al 5 jaar problemen. elke keer als B12 injectie krijg gaat de waarde omhoog. mijn laagst gemeten waarde TSH is 0,42. Ik ga een afspraak maken bij de huisarts en kijken wat hij kan doen.

 238. Beste Paul (hier ben ik weer) mijn halve schildklier stuiterde ontzettend de laatste jaren met al die darmoperaties. Een goede stabiele instelling Euthyrox medicatie is dan moeilijk. M’n TSH was nu de laatste keer 0.05!!! De T4 en T3 waren dus torenhoog. Weer omlaag dus met de microgrammen. En naar de endocrinoloog. Ik bel al sinds de operatie met een lieve oudere mevrouw (ze werkt bij de schildklierstichting a/d telefoon, geweldig, ze weet echt alles). Er zijn verschillende medewerkers die je echt goede raad kunnen geven. Ik kon haar dit jaar niet bellen, omdat ik constant werd opgenomen met breuken en prolapsen… Nu bel ik haar om de 2 – 3 weken, en haar info geef ik door aan de artsen. Het schildkliermedicijn is verlaagd. Het was akelig om zo’n onrust inwendig mee te maken, veel te hoge instelling – maar in een ziekenhuis prikken ze tijdens ’n opname natuurlijk nooit op schildklier helaas. Zouden ze wel moeten doen, als iemand Euthyrox gebruikt.

  • Ja, echt absurd dat men je schildklierwaarden niet eerder heeft geprikt! :( Zeker gezien je symptomen en het feit dat je reeds schildkliermedicatie gebruikte… Heel fijn te lezen dat de Schildklierstichting zo veel voor je betekent! Ikzelf heb vooralsnog nauwelijks ervaring met deze partij, maar weet wel dat ze heel veel nuttige informatie aanreiken.

 239. Susanne Gabrieel Reageer

  Dank aan Van Aspen, eerst van potje naar blisterverpakking, TSH zakte naar 0,02 de Thyrax zakte dus van 1,5 naar 1,25 mu. Nu over op Euthyrox en na 6 weken is de TSH die weer naar 2 gestegen was, weer naar 0,07. Dus weer nieuw recept halen nu van Euthyrox 1. Over 6 weken weer prikken. Wie mag de rekening hiervoor eigenlijk ontvangen? Dit is een serieuze vraag.

  • Er zal geen enkele arts of apotheker zijn die hier (financiële) verantwoordelijkheid voor neemt. Als puntje bij paaltje komt, zal men zeggen dat het uiteindelijk aan de patiënt / consument zelf is om een medicament wel of niet in te nemen. Kortom: de beslissing om een medicijn al dan niet in te nemen is aan jouzelf, evenals de bijbehorende rekening… :( Prettig? Nee. Eerlijk? Nee. Rechtvaardig? Nee. Werkelijkheid? Ja.

 240. Ik heb de laatste jaren regelmatig een bloedonderzoek laten doen en stel vast dat mijn TSH waarden steeds iets te hoog zijn en mijn FT4 waarden normaal. Toen dat de eerste keer werd vastgesteld heeft de dokter mij op een minimale dosis (ik denk 25µg) Thyroxine gezet. Bijna gelijktijdig heb ik dan een opstoot van glaucome op mijn ogen meegemaakt waar de drukwaarden plots naar 25 en 28 op liepen terwijl die steeds ongeveer 15 à 16 bedragen. Ik ben ten gevolge daarvan ook het zicht op de onderste helft van mijn linkeroog verloren. Ik ben onmiddellijk gestopt met de Thyroxine en de druk op mijn ogen is intussen wel normaal maar wel mits het gebruik van oogdruppels. Ik weet niet of stoppen met oogdruppels de druk weer zou terugkomen. Ter informatie geef ik hierbij mijn HTS- en FT4 waarden waarden. 10/2013 HTS = 4.1 FT4 = 13.1 — 7/2014 HTS = 5.9 FT4 = 11.7 — 11/2014 HTS = 5.93 FT4 = 12.9 — 9/2015 — HTS =4.91 FT4 = 13.8 — 10/2016 HTS = 7.26 FT4 = 12.3 Dank voor een reactie.

  • Of de glaucoom iets met je schildkliermedicatie te maken heeft gehad, vind ik moeilijk in te schatten. Daarnaast weet ik niet welk type oogdruppels je gebruikt. Het is in elk geval overduidelijk te zien dat je TSH-waarde te hoog en bovendien alsmaar stijgende is. Je FT4 blijft inderdaad redelijk stabiel en netjes binnen de grenswaarden. Een afwijkende TSH-waarde zonder afwijkende schildklierhormoonwaarden zou van alles kunnen betekenen en hoeft voor zover ik weet niet per se een aanwijsbare oorzaak of negatieve uitvloei te hebben.

 241. Hallo, ik heb al jaren klachten zoals extreem moe, duizelig, hartkloppingen, opgejaagd gevoel… Vele malen uitgebreide bloedonderzoeken, waarin in iedere keer uitkomt dat mijn TSH waarde net te hoog is.. op t moment 4.4. Mijn huisarts zegt dat dit het niet kan zijn.. toch voel ik me niet oké… wat is uw mening hierin???

  • Beste Tess, Iemands TSH-waarde hoort tussen de 0,4 en 4,0 me/l te liggen en is met 4,4 me/l dus wel degelijk te hoog. Persoonlijk zou ik erop aandringen dat men de bloedwaarden van je FT4 en (F)T3 controleert, zodat men een tekort of overschot aan schildklierhormonen daadwerkelijk kan uitsluiten. Sterkte!

 242. Een orthomoleculaire arts wilt mij medicatie doen nemen voor een “te traag” werkende schildklier. Mijn huisarts zegt dat dit écht niet nodig is. Mijn TSH is 1,38 (nuchter genomen) en ligt volgens mij binnen de normale waarden. Wat denken jullie hiervan? Volgens alle reacties weten jullie veel meer van schildklierwerking af dan ik???

  • Een TSH van rond de 1 mE/l wordt doorgaans als ideaal / optimaal beschouwd. Deze bloedwaarde is op zichzelf geen enkele reden om schildkliermedicatie in te nemen. Tenzij men ook je FT4 en/of (F)T3 heeft bepaald en deze waarden veel te laag waren… Vooralsnog zou ik dus ten zeerste op het advies van je huisarts afgaan.

 243. Hi blog, onlangs n tsh waarde geconstateerd bij v lager dan 0.4 . De andere waarden zijn binnen decaangegeven waarden. Ik ben opnieuw verwezen naar mijn internist voor een algehele check-up. Wat wordt er allemaal gedaan. Ik ben van mezelf al niet zwaar. 45kg voor mijn 28 jaar. Schommelend gewicht moeder van 2 kids. Na de bevalling blijf ik op n gewicht van 55kg n dat neemt geleidelijk aan af. totdat ik weer op wat ik noem mijn tienerjarengewicht. Ik heb in februari mijn galblaas eruit laten halen. Kan dat ook leiden tot gewichtsverlies? Ik heb n normaal eetpatroon van 2tt 3 keer rijst. Dus u begrijpt. Ik wil dus weten wat de dokters allemaal gaan doen met mijn lichaam

  • Een te lage TSH kan duiden op een te snel werkende schildklier. De check-up zal uitwijzen of hier ook daadwerkelijk sprake van is… Wat de vervolgstappen zijn, is vooraf niet te voorspellen; dit zal afhangen van de uitslag van je FT4, (F)T3 en eventuele schildklierantistoffen… Sterkte!

 244. Net als velen anderen een vraag over mijn TSH en FT4 waarden. In januari is mijn schildklier getest en toen vielen alle waarden nog netjes binnen de lijntjes. Vrijdag ben ik bij de huisarts binnen geroepen omdat de waarden die afgelopen week geprikt zijn erop wijzen dat mijn schildklier van slag is. Mijn TSH waarde is 100.9. Dat is geen typefout, de referentiewaarden die er naast staan op de labuitslag zijn net als hier 0.4 – 4.0. De arts gaf dan ook aan dat de TSH waarde best extreem is. Mijn FT4 waarde ligt op 2.3. Ik heb begrepen dat dit te laag is, maar is het net zo extreem als de TSH? De HA heeft me nu gediagnosticeerd als hypothyroidie, en gaf aan dat hij nog even met de internist zou bellen. Moet ik me ergens druk om maken? Ik heb ook pernicieuze anemie (hiervoor krijg ik elke maand een prik) en mijn vitamine D was 45, ook iets te laag dus. Het maakt me allemaal stiekem best een beetje zenuwachtig dus hoor graag wat de redactie ervan vind. Bij voorbaat dank.

  • Je TSH is inderdaad vele malen hoger dan de maximale grenswaarde. Je FT4 (vrije thyroxine) zou minimaal 8 pmol/l en maximaal 26 pmol/l moeten zijn en is dus inderdaad ook veel te laag. De combinatie van deze twee bloedwaarden duidt dus inderdaad op een (veel te) traag werkende schildklier. Het exacte causale of correlatieve verband is vooralsnog niet in kaart gebracht, maar opvallenderwijs hebben verrassend veel hypothyreoïdie-patiënten eveneens te kampen met een vitamine B12-tekort, een vitamine D3-tekort en/of een ijzertekort… Een combinatie van dit alles kan verregaande klachten teweegbrengen, maar met de juiste medicatie en supplementen kan de boel in veel gevallen worden ‘genormaliseerd’. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst!

 245. Een vraag over de TSH-waarde. Bij mij is de totale schildklier verwijderd en ik slik 125 mg Euthyrox. Nu heb ik laatst mijn waarden laten prikken. De FT4 waarde was 15, T3 0,7 en THS 0,02… Kan een te lage TSH kwaad? Of moet de dosering van Euthyrox omlaag?

 246. In augustus dit jaar was mijn de waarde van T4 18 en de waarde van T3 3,53. Begin deze maand toch maar weer laten prikken omdat ik veel klachten heb, maar deze waarden zijn nieuw voor me (ben al 18 jaar schildklierpatient). Nu zijn de waarden bij T4 17 en bij T3 0,010. Normaal gesproken is de T4 of TSH afwijkend, maar de T3 kan ik me niet herinneren. Hoe moet ik dit interpreteren?

  • T4 is geen ‘echt’ hormoon. Het is een inactieve voorloper –een voorstadium– van het daadwerkelijke / actieve schildklierhormoon T3. Dat het prehormoon T4 toereikend is, is fijn, want dit betekent dat er in theorie voldoende T3 kan worden aangemaakt. Maar als je T4 op peil is, terwijl je T3 tekort komt, gaat er waarschijnlijk iets mis bij de omzetting van het préhormoon / pre-hormoon T4 naar het actieve schildklierhormoon T3. En een tekort aan T3 geeft evengoed klachten / symptomen die kunnen duiden op een trage schildklierwerking als een tekort aan T4. De behandeling is echter net iets anders, omdat een ander endogeen stofje dient te worden vervangen door een exogeen alternatief

 247. De meningen zijn verdeeld over mijn bloedwaarden tsh en vrije tsh. nu tsh 5.5 en de vrije 13. wel/geen medicatie is al jaren de vraag van mijn huisarts. Wat is jullie ervaring hiermee met bovenstaande waarden?

  • Met vrij TSH bedoel je waarschijnlijke vrij (F)T4? Een TSH van 5,5 mE/l is gewoonweg te hoog (ref: 0,4 – 4,0 mE/l. Maar een FT4 van 13 pmol/l valt netjes binnen de referentiewaarden (9,0 – 23 pmol/l), vandaar dat men vooralsnog geen schildkliermedicatie / levothyroxine voorschrijft. Is je (F)T3 eigenlijk al eens gecontroleerd?

  • in een “normale” situatie liggen de waardes van tsh rond de 1 en van je vrije T4 tussen 12 en de 21 (ongeveer). als je TSH dus 5,5 is, is je hypophyse harder aan t werk om je schildklier aan te sturen en voldoende hormonen aan te maken. testen op FT3 is dus idd handig. ik zou overigens, afhankelijk van je leeftijd, dit uberhaupt even laten checken. (lees: vrouwen / zwanger / overgang / veranderende hormoonhuishouding) succes.

 248. Hallo, heb hier alles niet gelezen, maar ik raadt één ding aan. Als jullie bloed laten prikken om één of andere reden LAAT OOK ALTIJD je BIJNIEREN nakijken!!! En er zelfs op aandringen!. Goede raad van Tante … :)

  • Dag Doufke, Zou je mij aan kunnen geven op welke manieren jij je bijnieren na hebt laten kijken? Ik heb er bij mijn internist op aangedrongen na ietwat verdachte schildklierwaarden (TSH) maar ze was geenszins bereid om het te onderzoeken omdat andere bloedtest-uitslagen in orde waren. Hoe kan ik dit alsnog laten onderzoeken? M.v.g. Ale

 249. hallo Paul, mijn schildklier is een tijd geleden al dood verklaart maar mijn vraag is nu. mijn TSH is 0.04 en T4 15 ik voel me echt ook doodmoe en overal pijn. ik slik levothyroxine 100 en 25 T4 is goed maar TSH is echt laag. huisarts zegt over 6 weken prikken mijn gevoel zegt NOG 6 WEKEN dat haal ik niet wat vindt jij?

  • Laat naast je FT4 ook eens je T3, vitamine D en vitamine B12 prikken.

  • Sylvia Hazenberg

   Hallo Paul, Nog maar net nieuw voor mij problemen met schildklier. Ik heb 6 maanden geleden een nieuwe heup gehad. Knapte niet op spieren willen niet moe hartkloppingen slecht zien en 24 kilo afgevallen in 3 maanden. Bij de huisarts en onderzoek schildklier. Helaas is hij er maandag pas weer. Heb wel mijn waardes opgevraagd. TSH 0.06 T4 50.2. Wat houdt dit nu in? Met vriendelijke groet, Sylvia

  • Dit betekent dat je een veeeeeel te snelle schildklier hebt. Niet gek dus dat je last hebt van ongewenst gewichtsverlies, spierzwakte en hartkloppingen. Het slechte zicht zou gerelateerd kunnen zijn aan een auto-immuunschildklierziekte, maar het is nog te vroeg om daar iets concreets over te melden. Probeer in elk geval zo snel mogelijk een afspraak te maken met een internist-endocrinoloog / schildklierspecialist!

 250. Goedemorgen, Ik heb het laatste half jaar veel last van angst en depressie. Sinds kort ineens een zwelling van mijn schildklier, die goed te zien is. Ik voel me daarnaast enorm opgejaagd, tril vaak een beetje met mijn handen, kan me slecht concentreren, ben vergeetachtig en ga zeker 5-6 maal per dag naar het toilet. Ook ben ik afgevallen. Dit kan natuurlijk allemaal het gevolg van stress zijn, maar volgens de huisarts ontstaat een zwelling in de nek niet door stress. TSH was 0,27, dus niet veel aan de hand. Zwelling beweegt mee met het slikken. Kan het toch zo zijn dat deze zwelling wordt veroorzaakt door stress? Kan ie uit zichzelf weer verdwijnen als de stress afneemt? Of zou het ondanks de 0,27 TSH toch nog een schildklier probleem zijn? Het is wel gevoelig en ik voel soms een soort stroomstootjes door de zwelling heen gaan. Ook last van mijn oor erbij. Groetjes, Lisette

  • Ik vind een TSH waarde van 0,27 best laag. Als ik de tekst goed heb gelezen betekent het dat je een snel werkende schildklier hebt. Dan kan ik me het opgejaagde gevoel wel voorstellen. Ikzelf heb een traag werkende schildklier en slik Thyrax. Soms, als mijn persoonlijke situatie verandert (bijvoorbeeld bij een verandering van mijn gewicht) krijg ik teveel Thyrax en heb ik dezelfde verschijnselen die jij noemt. Het komt bij mij heel nauw. Bij elk klein verschil reageert mijn lichaam direct. Mijn partner heeft momenteel ook een dikke schildklier. Hij heeft een cyste van bijna 3 cm in zijn schildklier. Dat heeft hij al eerder gehad en die is met een naald leeggezogen. Niks aan de hand, zo gebeurd. Zal dit keer waarschijnlijk ook zo gaan.

  • Een TSH-waarde van 0,27 mE/l is inderdaad te laag. Op zichzelf kan hier niet de conclusie uit voortkomen dat je schildklier te snel werkt, maar wel heeeeeel vreemd dat men hier verder niets mee heeft gedaan. Naar mijn persoonlijke en ondeskundige mening zou men eigenlijk direct je FT4 en FT3 moeten controleren.

 251. Walter Mulders Reageer

  Mijn vraag omtrent mijn schildklier aandoening is als volgt. Na controle TSH waarde 8,39 en T4 waarde 17,9. TSH is dus te hoog maar volgens huisarts niet belangrijk. T4 is belangrijk. Echter loop zelf met constante klachten en nieuwsgierig naar reactie op met name de verhoogde TSH waarde. Alvast dank voor de reactie.

  • Een opzichzelfstaande afwijkende TSH-waarde kan van alles betekenen. Het kan de moeite waard zijn om over een week of 6 nogmaals je TSH te laten controleren en dan naast je FT4 meteen ook je (F)T3 mee te laten prikken. Succes!

 252. Beste Paul, Voor de zomervakantie had ik een te snelle schildklierwerking. TSH 0.02 en FT4 79.5. TSH receptor antistoffen was negatief. Ik heb toen naxapron en propranolol gekregen voor mijn klachten. Na de zomer weer bloedprikken en toen waren mijn waardes TSH 59 en FT4 9.2 en toen heb ik euthyrox 100 gekregen en nu was mijn waarde TSH 1.7 en FT4 27. TSH is dus nu gemiddeld? Maar FT4 is aan de hoge kant begrijp ik? Ik voel me nog net zo beroerd namelijk.

  • FT4 is inderdaad nog te hoog. Weet je ook hoe het komt dat je schildklier te snel werkt?

  • Nee de oorzaak weten ze nog steeds niet. Inmiddels heb ik nog een aantal keer bloed geprikt in de afgelopen maanden de laatste waardes zijn TSH 14,3 en FT4 13,1 en CRP 0

 253. Beste Paul, T4 van 112.4 nmol/L T3 van 3.0900 nmol/L TSH van 8.530 M(micro) IV Ik heb geen teken van micro op mijn keyboard!

  • Gebonden T4 wordt uitgedrukt in nmol/l en hoort tussen de 64 en 154 nmol/l te liggen. Gebonden T3 wordt uitgedrukt in nmol/l en hoort tussen de 1,2 en 3,4 nmol/l te liggen. Ik denk dat je met ‘M(micro) IV’ micro–international-units per liter bedoelt. Als ik je waarden goed interpreteer is je TSH dus te hoog, maar is er (vooralsnog) niets mis met je daadwerkelijke schildklierhormonen (T4 + T3). Ze zijn zelfs aan de hoge kant, wat je eigenlijk niet zou verwachten bij een verhoogde TSH-waarde. Persoonlijk zou ik nogmaals een bloedonderzoek laten uitvoeren; bij voorkeur in een Nederlands huisartsenlaboratorium.

 254. Hoi, Ik ben nieuw in deze schildklierwereld en probeer een beetje te begrijpen hoe het allemaal zit en hoe ik er zelf aan toe ben maar nog niet helemaal duidelijk hoe ik alles wat ik lees moet vertalen naar mijzelf dus vandaar deze vraag. Een paar weken geleden besloot mijn huisarts bloed te laten prikken in verband met extrasystolen waar ik al een tijdje last van had en de uitslag was TSH 26,3 en T4 9,5 verder was mijn hart, bloeddruk en cholesterol helemaal goed dus zouden mijn klachten kunnen duiden op een lage schildklierfunctie. De waarden waren wel wat afwijkend volgend de huisarts maar ze deed er eigenlijk niet zo spannend over en liet de keuze van wel of niet medicatie geheel aan mijzelf over. Wel moest ik over 3 maanden terugkomen om opnieuw te prikken en het in de gaten te houden en in de tussentijd moet ik maar kijken of ik wel of geen medicatie wil nemen. Ik heb de medicatie toch maar in huis gehaald (levothyroxine 1x daags 1 tablet van 25 mg) een beetje op google gekeken en toen hevig geschrokken van alle verhalen die ik daar aantrof. Ik begrijp ondertussen wel dat mijn TSH-waarde wel extreem hoog is, dus de twijfel slaat nu echt toe. Bijkomend probleem is dat ik over 3 weken op vakantie ga naar Zuid-Afrika en dus weinig zin heb in allerlei bijwerkingen zoals depressie en lusteloosheid en zo. Ik heb verder nog weinig klachten afgezien van de extrasystolen, beetje moe soms en elke ochtend wat krampen in mijn kuiten (dat is niet leuk maar ik dan daar wel heel goed mee leven). SVP kun jij mij een advies geven wat ik het beste kan doen?

  • Beste J, Aangezien ik GEEN arts ben, kan en mag ik geen medisch advies geven; hiervoor zul je echt opnieuw contact moeten opnemen met je huisarts. Wat ik voor mijzelf zou doen bij een TSH-waarde van 26,3 mE/l en een FT4-waarde van 9,5 pmol/l is indien mogelijk alvast een half tabletje levothyroxine (+/- 0,125mg) innemen om te zien of daarmee de extrasystolen verdwijnen. Je TSH hoort in principe tussen de 0,4 en 4,0 mE/l te liggen en is met 26+ dus inderdaad veel te hoog. Maar je FT4 hoort tussen de 8 en 26 pmol/l te liggen en valt dus (nog) boven de minimum referentiewaarde. Zolang je geen aanvullende klachten ervaart, zou ik daarom spaarzaam zijn met de schildkliermedicatie, al is een dosis van 25mg levothyroxine per dag nog heel erg laag: een startdosis / aanvangsdosis. Bij een klinische hypothyreoïdie wordt meestal toegewerkt naar een dagdosis van 200 à 300mg. En gezien je TSH nu al zo hoog is, bestaat de kans inderdaad wel dat je schildklier steeds trager gaat werken… :( Ik ben benieuwd naar je eerstvolgende bloedwaardebepaling. Sterkte!

 255. Hallo, ik heb een bloedonderzoek in het buitenland gedaan. Alleen mijn TSH was hoog. T4 was 112. T3 was 3.090 en TSH 8.530 ben nog niet naar mijn huisarts gegaan. Is dat nodig? Alvast bedankt voor uw antwoord.

  • In Nederland wordt TSH uitgedrukt in me/l, FT4 in pmol/l en (T)T3 in nmol/l. Ik weet niet waar je je bloed hebt laten controleren, maar in veel landen worden totaal andere eenheden / grootheden gebruikt om schildklierwaarden uit te drukken, dus deze getallen zijn moeilijk op waarde te schatten zonder deze uit te drukken in een specifieke grondeenheid / maateenheid / rekeneenheid / schaaleenheid. Een TSH van 8,5 me/l bij een FT4 van 112 pmol/l zou in elk geval een zeer slecht teken zijn en een gegronde reden om direct contact op te zoeken met je huisarts. Maar nogmaals: als men aldaar totaal andere eenheden heeft gehanteerd, hoeft dat niet het geval te zijn… Sterkte!

 256. Een hoge TSH, normale T4. Ongeveer een half jaar geleden heeft mijn huisarts naar aanleiding van jaarlijkse controle i.v.m. ontbreken van schildklier besloten mijn medicijnen naar beneden bij te stellen. Mijn waardes waren toen 1.0 TSH en 24 T4 (bij 0,200 milligram Thyrax). Na 6 maanden opnieuw laten prikken en nog steeds aan de hoge kant volgens hem: TSH 2 en T4 20 (bij 0,175 milligram Thyrax). Dus nog verder naar beneden. Toen begon de ellende. Ik voelde me duizelig, werd daardoor misselijk, kon om alles huilen, had geen honger meer maar kwam wel aan. Toch opnieuw laten prikken en de waardes waren TSH 20 (!) en T4 17 (bij 0,150 milligram Thyrax). Bijzondere waardes volgens de dokters, maar goed, toch meer medicijnen gekregen. Nu vandaag nieuwe uitslag gekregen na kleine verhoging : TSH 11 en T4 20. (bij 0,150 milligram Thyrax + 0,025 milligram levothyroxine). Wat de dokter (inmiddels zelfs internist i.v.m. meer kennis dacht ik) zegt is eigenlijk: dit kan niet, heb je je medicijnen een week lang niet geslikt of zo? Hypochondrisch als ik al ben maak ik me nu echt zorgen. Omdat ik me met mijn oude waardes het beste voelde mag ik nu weer mijn oude waarde gaan slikken (0,200 milligram). Heb jij een verklaring? Alvast bedankt!

  • De maximale grenswaarde voor FT4 is 26 pmol/l. Aangezien je je goed voelde bij een FT4 van 24 pmol/l snap ik dan ook niet zo goed dat men je dosis schildkliermedicatie heeft verlaagd. Aangezien je TSH steeg na de eerste verlaging, snap ik al helemaal niet dat men bij de FT4-waarde van 20 pmol/l nogmaals koos voor een dosisverlaging. Ik weet niet hoeveel tijd er tussen de verschillende bloedwaardebepalingen heeft gezeten, maar dat je TSH momenteel zo hoog is, ligt volgens mij aan het feit dat je zo vaak van dosis bent veranderd in een relatief klein tijdsbestek. Ik verwacht dat als je eenmaal weer een flinke tijd je oude dosis hebt gehanteerd je TSH weer zal terugzakken naar een normaal niveau. Maar dit is mijn persoonlijke / ondeskundige verwachting en ik ben GEEN arts… Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! P.S. Wat ik nog altijd niet snap is dat heel veel artsen ervoor kiezen te gaan morren aan schildkliermedicatie terwijl er geen sprake is van klachten / symptomen en er tegelijkertijd geen sprake is van te hoge of te lage bloedwaarden; echt zonde.

 257. Ben sinds maart jongstleden noodgedwongen overgestapt op het gebruik van Euthyrox. Mijn schildklierwaardes zijn niet stabiel. Daarom elke 3 maanden bloedprikken. Maar ik vraag mij af kun je de Euthyrox ook ’s avonds innemen. En hoelang mag je dan bv niets gegeten hebben. Slik nu elke morgen om stipt 7 uur mijn medicatie. Groet. Jozien.

  • Hallo Jozien, Ik slik mijn Euthyrox al jaren ’s avonds voordat ik naar bed ga. Na een half jaar ’s avonds Euthyrox slikken bleek dit voor mijn waarden zelfs beter uit te komen. Ik ben binnen een jaar van 187.5 mg gezakt naar 125 mg Euthyrox.

 258. In dit voorjaar (verplicht) overgestapt van Tyrax (1.375 MG) naar Levothyrox (zelfde dosis). Bloedwaarde toen 4 a 5 en nu gestegen naar 17. Huisarts heeft de medicatie vorige week verhoogt naar 1.50 MG. Voel me morgens moe en kom pas tegen elven een beetje op gang. Kan / mag ik mijzelf een tijdelijke hogere dosis toedienen om mijzelf weer actiever te voelen? Peter

  • Was je TSH eerst 4 à 5 mE/l en nu 17 mE/l? Of ging het om een anders schildklierwaarde? Sowieso nooit op eigen houtje je dosering qua schildkliermedicatie aanpassen; dit moet je te allen tijde in overleg met je arts(en) doen. Sowieso kan het een tijdje duren voordat je lichaam gewend is aan een dosisaanpassing t.a.v. levothyroxine. Sterkte!

 259. Dag Paul, Ik ben in behandeling voor een (familiaire) hypothyreoïdie sinds een driekwart jaar. Voor het eerst werd hypothyreoïdie 14 jaar geleden geconstateerd na de bevalling van onze jongste. Dit werd destijds niet behandeld. Drie weken geleden liet ik bloed prikken, de waarden T4: 20,9 en TSH 0,03. Ik slikte Euthyrox 88 2x en 100 1x om-en-om. De waarden zouden te hoog liggen en sinds 3 weken slik ik Euthyrox 88 elke dag. Ik voel me niet goed: huilerig, oorsuizen is terug, droge huid, hees. Ik ben 50 jaar en in de overgang. Waren mijn waarden misschien toch normaal? Bij T4 20,9 en TSH 0,03 voelde ik mij redelijk goed. Bij voorbaat dank voor je antwoord!

  • Nee, volgens de officiële grenswaarden was je FT4 niet te hoog: de opperste grenswaarde voor vrij T4 is immers 23 pmol/l. Ik blijf er maar op hameren: Artsen gaan bij schildklierpatiënten die reeds schildklierhormonen (levothyroxine) innemen te vaak en te veel uit van iemands TSH… En te weinig van iemands klachten en symptomen… Zolang iemand zich goed voelt, moet je naar mijn persoonlijke mening niet willen sleutelen aan schildklierhormoonwaarden die binnen de norm vallen.

  • Dag Paul. Wordt sinds een half jaar ingesteld op Euthyrox na ontdekking van een verkwikkende FT4 van 1,5 en een TSH van meer dan 100… Loop er al heel lang mee naar nu lijkt,na 2 dagen merkte ik al effect van de behandeling(gestart met 100 mcg). Nu na 6 maanden zit ik op een FT4 van 17,6 en een TSH van 4,4. Arts heeft me nu na enige tussensprongen op 137 mcg gezet omdat TSH nog omlaag moet. Echter ik heb nu allerlei klachten gekregen die ondanks de brave labwaarden wijzen op teveel T4 (hartoverslagen, gejaagd, grote eetlust, moeheid etc.). En gek genoeg snelle gewichtstoename… heb zelf wat zitten te experimenteren, en elke keer dat ik 1 a 2 dagen geheel stopte bij klachten, knapte ik direct op (soms zelfs 100%). Heel vreemd, gezien het feit dat hormoonhalfwaardetijd in bloed 7 dagen bedraagt. Herstart met een lagere dosis gaf dezelfde klachten weer, zelfs als ik zakte tot 100mcg. Al dit geknutsel bracht mijn T4 terug naar 14 en mijn TSH op 10. Huisarts heeft me nu gezet op 75 mcg (zo laag heb ik dus nog nooit gebruikt…). Heb zelf de voorzorgmaatregel genomen (ik gebruik ’s avonds, neemt beter op) om erbij te eten (1 boterham gezien wat bovenbuikklachten), wat de resorptie nog eens 20% schijnt te verlagen want niet nuchter. En guess what, ik knap weer flink op… Heb het idee dat ik met een rare labuitslag mij het beste voel (basis T4 en verhoogde TSH). Toen ik startte een half jaar geleden, zat ik snel op betere waarden FT4/TSH was achtereenvolgens 12 / 59, 14 / 30, 16 / 10. Gek genoeg voelde ik me toen uitstekend, beter dan met 17,6 / 4,4. Nu zit ik dus weer op dit soort waardes, met malle TSH en voel me dus opgeknapt. Komt dit vaker voor?

 260. Goedemorgen 15 jaar geleden had ik een Te snelwerkende schildklier , Ben daar Aan geholpen met een radioactieve pil toen Kregen ik medicijn Jared gebruikt sinds vorig jaar krijg ik levothyroxine 100 mg in januari bloed geprikt was wel oké , sinds April heb ik een ontstoken maagwand, daar krijg ik medicijn 2x 40 mg voor moest ik 2 weken geleden weer bloed prikken werd ik gebeld de volgende dag door m’n ha hij vroeg neem je je schildklier pillen wel goed in ik zei Ja mijn tsh was in een keer 63 veel Te Hoog en t3 9.9 was ook niet goed heb er nu een pilletje bij en allemaal klachten hij weet niet waar het nu Aan ligt kan van de maagmedicijn Zijn of van de levothyroxine heeft iemand. Zo iets meegemaakt hoor het graag

 261. Ik ben samen met mijn dokter naar de kinderarts geweest. Ik vond haar altijd al een beetje aan de magere kant. Na een veneuze bloedname kwamen de resultaten als gevolgd: verhoogde TSH, verhoogde T3 en verhoogde T4. Andere hormonen hadden een normale waarde. Schildklier echo is genomen waarop bleek dat alles normaal is. Nu moest ik een afspraak maken voor een NMR hersenen. Ik maak me enorm veel zorgen aangezien de arts zei dat ze het voor de eerste keer meemaakte. Wat kan dit zijn?! Help a.u.b.

  • Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat ze in het rood stonden. De artst zei dat het wel opvallend hoog was dus niet een klein verhoging. Mijn dochter is nog maar 6 jaar oud. Schildklier is in orde, bijnieren ook, oogarts heeft ook een soort test gedaan. Er was geen druk of zo zei hij. Dus we wachten nu op de NMR hersenen. Ik heb schrik dat ze een tumor gaan vinden. Maar dan is mijn vraag: zouden de andere hormonen die bijgestuurd worden door de hypofyse dan ook niet uit balans zijn? Ik ga dood tijdens het wachten heb je enig idee wat dit kan zijn? Mijn dochter is nog steeds zeer actief geen enkel verandering in haar leven.

  • Hoe het kan dat iemands TSH, FT4 en FT3 “in het rood staan” durf ik niet te zeggen. Of naast de schildklierhormonen ook andere hormonen afwijken, is eveneens moeilijk te voorspellen; dat ligt maar net aan de onderliggende oorzaak van de afwijkende bloedwaarden. Als er inderdaad sprake is van een hypofyse-afwijking, zouden in theorie meer hormonen kunnen afwijken, maar dat is pure speculatie / hypothese… Ik begrijp ten zeerste dat je je zorgen maakt, maar persoonlijk zou ik toch echt de NMR afwachten alvorens je je ongerust gaat maken om kwaadaardige gezwellen. Dit lijkt me namelijk zeeeeeer onwaarschijnlijk bij een 6-jarig meisje. Heel veel sterkte toegewenst!

 262. Ik heb geen schildklier meer . Zat op 175 microgram tyrax Binnen 4 maanden op 112,50. met euthyrox Mijn hypofyse is te lui? Klopt dit

 263. Mijn schildklier is traag of werkt niet goed ik slik al 5 jaar 0,1 Thyrax wit pilletje. Maar voel me al 5 jaar echt beroerd allemaal vervelende klachten. Mijn dokter zegt dat ik goed ben ingesteld. Ik laat morgen bloed prikken om de waarden te meten. Wie weet welke dingen gemeten moeten worden op het formulier staat alleen TSH aangekruist. B.v.d. Johan

  • TSH is een goede indicator om te onderzoeken of iemands schildklier wel of niet goed werkt, maar als je toch al weet dat je schildklier niet goed werkt (en daar ook nog eens levothyroxine voor inneemt), zou ik absoluut ook je vrije thyroxine (FT4) mee laten prikken…

 264. Beste Paul, Mijn vrouw heeft Hashimoto en slikt al enige jaren medicijnen. Nu 100 microgram enthyrox. Haar THS is 0,1. T4 22. Zij heeft al jaren een continue discussie met haar huisarts. Hij wil dat zij minder medicijnen slikt. De reden: De richtlijn. De waarden. Zij wil erg graag meer medicijnen. Want ze voelt zich beroerd. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Zij heeft in het verleden meer medicijnen geslikt. De overstap naar enthyrox deed haar goed. Ik begrijp dat die dosering iets krachtiger uitpakt. Toen voelde zich veel fitter. Ik kon duidelijk aan haar merken dat zij veel meer energie had. Ze was daar blij mee. Sinds een paar maanden slikt ze minder. Ze voelt zich daardoor nu weer ontzettend moe en futloos. Ze is daar erg ontevreden over. De huisarts houdt echter voet bij stuk. Wat ik niet begrijp is wat nu werkelijk de risico’s zijn die zij loopt als zij iets meer medicijnen slikt zoals haar gevoel ingeeft. Als zij zich daar happy en fit bij voelt. Wat kan het dan voor kwaad? Wat voor afwegingen spelen mee? Zijn waarden belangrijker dan het gevoel? Duidt dit op wat anders? Kun je me adviseren wat verstandig is?

  • Beste Jan, De functie van levothyroxine (Thyrax, Euthyrox e.a.) is het aanvullen van een tekort aan lichaamseigen schildklierhormonen (endogeen T4) met synthetische schildklierhormonen (exogeen levo-T4). Hoe simpel dit ook klinkt, in de praktijk komt er behoorlijk wat kijken bij dit vervangingsproces… Ieder schildkliermedicijn bevat andere vulstoffen en hulpstoffen, de concentraties aan werkzame stoffen komen zeer nauw en kunnen afwijken, de opname en verwerking van schildkliermedicatie in het lichaam verschilt per persoon, de schildklier en schildklierfunctie van mensen kan van week tot week veranderen, waardoor de dosis schildkliermedicatie dient te worden aangepast… Ik ben GEEN arts, maar persoonlijk vind ik dat artsen extreem veel waarde zouden moeten hechten aan de klachten en symptomen van schildklierpatiënten. Natuurlijk mogen de T4 en T3 niet te hoog worden, maar onderaan de streep zou het klachtenpatroon voorop moeten staan. Het grootste risico van een te hoge dosis schildkliermedicatie is thyreotoxicose / schildklierhormoonvergiftiging. Daarnaast kunnen zich symptomen van een te snel werkende schildklier voordoen: extreme eetlust, benauwdheid, verhoogde & onregelmatige hartslag, hartkramp, hoge bloeddruk, overmatig transpireren, gejaagdheid, rusteloosheid, verhoogde basale lichaamstemperatuur, broeierige / klamme huid, onverklaarbare jeuk, diarree, spiertremoren / spiertrillingen, vruchtbaarheidsproblemen, zwangerschapsproblemen, haaruitval, atypische problemen met huid en nagels, opgezette schildklier (struma), slaapproblemen, vocht vasthouden, oogproblemen, mentale problemen (angst, agressie, argwaan e.a.), onverklaarbare gewichtsafname, et cetera… Maar nogmaals: naar mijn persoonlijke mening zou men vooral moeten letten op hoe een schildklierpatiënt zich voelt; zolang de schildklierhormonen –T4 en T3– niet (veel) te hoog of (veel) te laag worden, zou dit wat mij betreft de bepalende factor moeten zijn. Overigens snap ik de beweegreden van jullie arts; een FT4 van 22 zit tegen de klinische bovengrens aan… Wat dat betreft zou het raadzaam kunnen zijn om ook eens (F)T3, vitamine B12, vitamine D en ijzer te laten controleren. Sterkte en groeten, Paul

  • Beste Paul, Ik ben blij met het antwoord dat je hebt gegeven. Hier kan ik meer vooruit. Nogmaals bedankt!

 265. Hoi Paul, Ik heb een traag werkende schildklier en een kinderwens. Mijn T4 waarde bij eerdere (mislukte) zwangerschappen was 13. Na contact met de schildklier organisatie NL bleek dat mijn TSH rond de 1 en de T4 rond de 20 moest zijn (iets wat mijn internist nooit verteld heeft, zij vond 13 netjes voor zwanger). In overleg met mijn HA opgehoogd met medicatie en T4 is nu mooi rond de 19. Alleen mijn TSH is nu 0,04… Mijn HA zegt dat het geen kwaad kan, maar op internet lees ik hierover tegenstrijdige informatie… Wat is jouw mening en kun jij me helpen / advies geven?

 266. Hoi Paul. Ik heb een zwangerschapswens en een traag werkende schildklier. Na meerdere miskramen erachter gekomen dat TSH rond 1 moet zijn en T4 rond 20 (tijdens zwangerschap). Voor deze miskramen was mijn T4 tijdens mijn zwangerschappen rond 13 wat dus resulteerde in miskramen. Ik ben in overleg met arts rustig gaan ophogen, en mijn T4 is nu 19, dus hartstikke goed om zwanger te raken / blijven. Alleen mijn TSH is nu 0.04… Ik lees op internet tegenstrijdige artikelen over de TSH waarde tijdens zwangerschap… Kun jij me helpen?