Je schildklier bevindt zich in je keel en maakt daar hormonen aan. Schildklierhormonen komen in je bloed en via de bloedcirculatie bij je organen en weefsels terecht. De belangrijkste schildklierhormonen zijn thyroxine (T4) en trijoodthyronine (T3). Als jouw schildklier een te grote hoeveelheid schildklierhormonen uitscheidt, dan lijdt je aan een overactieve schildklierwerking oftewel hyperthyreoïdie. Hieronder lees je alles over de symptomen & behandeling van een te snelle schildklier…

Synoniemen van hyperthyreoïdie

Een te snelle schildklier staat bekend onder allerlei benamingen. De bekendste hiervan zijn als volgt:

 • Hyperthyroïdie / hyperthyreoidie
 • (Te) snelle schildklier
 • Overactieve of hyperactieve schildklier
 • (Te) snelle werking van schildklier
 • Versnelde, verhoogde of versterkte schildklierwerking
 • (Te) snel werkende schildklier
 • Hoog schildklierhormoon
 • Overproductie van de thyroïd
 • Schildklier-“hyper” of hyperfunctie

Bij een bovenmatige of onbegrensde productie en/of afgifte van schildklierhormonen is het niveau in je bloed doorgaans veel te hoog…

Te snelle schildklier = veel schildklierhormonen

Schildklierhormonen zijn cruciaal voor je lichamelijke gezondheid en functioneren. Schildklierhormonen zijn namelijk nodig voor nagenoeg al je cellen, weefsels en organen. Schildklierhormonen spelen een belangrijke rol bij onder andere:

 • Lichamelijke ontwikkeling
 • Stofwisseling & spijsvertering
 • Spieren & gewrichten
 • Hersenen & zenuwen
 • Hartslag & hartritme
 • Lichaamstemperatuur
 • Gedachten & emoties

Een overschot aan schildklierhormonen in je bloed veroorzaakt allerlei gezondheidsklachten.

Symptomen van een snelle schildklier

Een te snelle schildklier gaat gepaard met allerlei nare verschijnselen & symptomen. Een overschot aan schildklierhormonen versnelt namelijk allerlei fysiologische processen. Deze versnelling kan weer leiden tot de volgende hyperthyreotische symptomen:

 • Continu warm & benauwd hebben
 • Hartslag: verhoogde & onregelmatig (evt. hartkramp)
 • Overmatig transpireren (hyperhidrose)
 • Gejaagd, rusteloos & “hyperactief”
 • Hoge basale lichaamstemperatuur
 • Broeierige & klamme huid
 • Onverklaarbare jeuk
 • Verhoogde eetlust
 • Diarree & stopverfontlasting
 • Ledematen beven & trillen regelmatig (tremor)
 • Complicaties m.b.t. vruchtbaarheid & zwangerschap
 • Haaruitval (hoofdhaar & wenkbrauwen)
 • Atypische problemen met haar, huid & nagels
 • Opgezette schildklier (struma)
 • Onrustig slapen & niet in slaap kunnen vallen
 • Vocht vasthouden (myxoedeem)
 • ‘Opbollende’ & schrikachtige ogen
 • Haastig, ongeduldig & snel geïrriteerd
 • Verminderde menstruatie
 • Chaotisch, nerveus & snel spreken
 • Angst, agressie & argwaan
 • Hoge bloeddruk
 • Onverklaarbare gewichtsafname
 • Uitputting

Bovenstaande symptomen van hyperthyreoïdie hoeven zich overigens lang niet altijd of allemaal (tegelijkertijd) voor te doen.

Vormen van hyperthyreoïdie

Er zijn verschillende vormen van hyperthyreoïdie. We onderscheiden de volgende verschijningsvormen van een te snel werkende schildklier:

1. Subklinische hyperthyreoïdie

Bij subklinische hyperthyreoïdie werkt de schildklier te snel, maar treden er (nog) geen waarneembare symptomen en verschijnselen op. De snelle schildklier kan subklinisch blijven… Maar zodra de hyperthyreoïdie overgaat in de klinische variant is behandeling nodig om de concentratie schildklierhormonen in het bloed te verlagen.

2. Klinisch te snelle schildklier

Bij klinische hyperthyreoïdie is er wél sprake van merkbare en/of meetbare klachten. Behandeling van de versnelde schildklier is in dit geval noodzakelijk om het hormoonpeil te verlagen en de schildklier-klachten te verhelpen.

3. Congenitaal versnelde schildklierwerking

Congenitale hyperthyreoïdie houdt in dat een baby een verhoogde concentratie schildklierhormonen meekrijgt bij de geboorte. Meestal komt dit doordat de baby schildklier-stimulerende stoffen via de moeder in zijn/haar bloed heeft gekregen. Deze vorm van hyperthyreoïdie is nagenoeg altijd subklinisch en verdwijnt dan vanzelf na de geboorte. Een licht versnelde schildklier is overigens normaal bij pasgeborenen.

4. Iatrogeen geïnduceerde hyperthyreoïdie

‘Iatrogeen geïnduceerd’ houdt in dat iets wordt veroorzaakt door medicatie. In dat geval wordt de snel werkende schildklier dus veroorzaakt door medicijnen. Iatrogene hyperthyreoïdie is meestal jodium-geïnduceerd. Lithium vertraagt de schildklier meestal, maar kan soms ook een hyperactieve schildklier tot gevolg hebben.

Een jodiumhoudend medicijn dat erom bekendstaat een snelle schildklier te veroorzaken is het anti-aritmicum amiodaron oftewel Cordarone®. Als de schildklier wordt versneld door amiodaron, dan spreekt men ook wel van “amiodarone hyperthyreoïdie” of amiodaron-geïnduceerde hyperthyreoïdie.

Vanwege hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap hebben ook zwangere vrouwen soms een milde vorm van hyperthyreoïdie. Een te snelle schildklier wordt doorgaans gediagnostiseerd m.b.v. bloedonderzoek.

Oorzaken van een te snelle schildklier

Hyperthyreoïdie kan ontstaan door allerlei aandoeningen, afwijkingen, geneesmiddelen & nutriële overschotten. De bekendste oorzaken van een versnelde schildklier zijn als volgt:

1. Ziekte van Graves

Bij de ziekte van Graves vallen lichaamseigen antistoffen de schildklier aan. De schildklier wordt door deze aanvallen niet stukgemaakt, maar gestimuleerd in zijn hormoonproductie. De ziekte van Graves zorgt in eerste instantie voor een veel te snelle schildklier, maar kan in een later stadium ook voor een veel te trage schildklier zorgen.

2. Schildklierontsteking (thyreoïditis)

Een schildklierontsteking (thyreoïditis) kan de schildklierwerking versnellen of remmen. Als er bij door de ontsteking schildklierfollikels stukgaan, kan er zelfs een grote hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed lekken. Zodoende kunnen gevaarlijk hoge concentraties schildklierhormoon ontstaan.

3. Toxische adenoom

Een adenoom is een “goedaardig” gezwel in de schildklier. Een dergelijk gezwel kan resulteren in een verhoogde aanmaak en afgifte van schildklierhormoon waardoor een overactieve schildklier ontstaat. Als er sprake is van meerdere goedaardige gezwellen in de schildklier, dan spreekt men ook wel van een ‘toxisch multinodulair struma’. Deze aandoening staat ook wel bekend als de ziekte van Plummer.

4. Aandoening van de hypofyse

Soms ontstaat er een goedaardig gezwel (adenoom) in het hersenaanhangsel (hypofyse). Als deze adenoom uit TSH-producerende cellen bestaat, kan de schildklier enorm snel en overactief worden. Ook andersoortige hypofyse-aandoeningen kunnen de schildklier hyperactief maken. Men spreekt dan van secundaire hyperthyreoïdie.

5. Inname van thyromimetica

Ook bij overmatige inname van schildklierhormoontabletten oftewel thyromimetica (Thyrax®, Euthyrox®, Eltroxin® e.a.) ontstaat een te hoge concentratie schildklierhormoon in het bloed. Hoewel er dan geen sprake is van een te snelle schildklier, treden dezelfde klachten op als bij hyperthyreoïdie.

Deze overdosering ontstaat meestal bij behandeling van een vertraagde schildklier… Maar er zijn ook mensen die hoge doses schildklierhormonen slikken om af te vallen. Bij een hoge overdosering kan thyreotoxicose of zelfs een levensbedreigende “thyreotoxische crisis” optreden. Ook medicamenten met lithium of jodium kunnen de schildklierwerking versnellen.

De behandeling van een te snelle schildklier en een overschot aan schildklierhormonen logischerwijs afhankelijk van de achterliggende oorzaak…

Behandeling van een snelle schildklier

Als een snelle schildklier hyperthyreotische klachten veroorzaakt, dan is behandeling vereist. Het behandelen van een snel werkende schildklier kan op verschillende manieren plaatsvinden. De bekendste behandelingen van hyperthyreoïdie zijn als volgt:

1. Schildklierremmers innemen

Als een snel werkende schildklier wordt veroorzaakt door medicamenten, de Ziekte van Graves of een virale schildklierinfectie, dan worden doorgaans schildklierremmers (thyrostatica) toegediend. Een thyrostaticum remt de productie en afgifte van schildklierhormonen door de schildklier. Bekende schildklierremmers zijn thiamizol (Strumazol®), carbimazol (Basolest®) en propylthiouracil (PTU).

2. Radioactief jodium toepassen

Bij schildklierkanker, bepaalde goedaardige gezwellen of een vergrote schildklier (diffuus struma) wordt de schildklier soms deels of volledig vernietigd met behulp van radioactief jodium (“De Slok”). De hoeveelheid schildklierweefsel wordt dankzij radioactief jodium teruggebracht, waardoor er minder schildklierhormonen worden geproduceerd.

3. Schildklier (deels) verwijderen

Als schildklierremmers en/of radioactief jodium niet volstaan, dan kan ervoor worden gekozen om de schildklier deels of in zijn geheel te verwijderen. Het operatief verwijderen van de schildklier gebeurt vooral bij schildklierkanker, maar soms ook bij extreme schildklierinfecties of twijfelachtige knobbels.

4. Radiotherapie uitvoeren

Als de schildklier te snel werkt door een goedaardig of kwaadaardig gezwel (adenoom, cyste, nodule, tumor e.a.) dan kan in sommige gevallen radiotherapie worden toegepast. Vaak ter aanvulling op radioactief jodium of een schildklieroperatie. Maar soms ook als een op zichzelf staande behandeling.

Tot slot

Klinische hyperthyreoïdie is ingrijpend, maar hoeft na een succesvolle ingreep of medicamenteuze behandeling geen klachten meer te geven. Door de behandeling van een te snelle schildklier treedt vaak een te trage schildklier op. In dat geval moet de hormoonspiegel worden aangevuld met schildklierhormoontabletten (thyromimetica).

Heb jij een snel werkende schildklier? Deel jouw ervaringen, vragen, opmerkingen en verhalen m.b.t. een te snelle schildklier hieronder…

134 Reacties

  • Sporadisch; vooral vanwege tijdgebrek, maar ook omdat het overgrote merendeel van de vragen reeds beantwoord is.

 1. Kan je ook een te snelle schildklier hebben met een negatieve test. Ik heb prematuur ovarieel falen sinds mijn 34e en het lukt niet meer om mijn lichaam in balans te brengen. Mijn lichaam slaat continue op hol met veel symptomen. Ik heb jaren onregelmatige bloedingen gehad en veel overgangsklachten. Klachten komen en gaan en nu mijn bloedingen zijn gestopt heb ik weer nieuwe klachten. Veel komt denk ik door een hormonale onbalans. Ik gebruik hormoontherapie. Mijn tantes en oom van mijn vaders kant hebben het allemaal aan hun schildklier. Deze maand ben ik veel afgevallen, jeuk, paniekaanvallen gehad, migraine (had ik al), aanvallen oorsuizen (had ik ook al, maar toename) droge / dunne huid (overgangsgerelateerd?), aanvallen van een uur waardoor ik moeite heb met doorademen en deze aanvallen komen soms meerdere malen per dag terug (halverwege cyclus), soms trillen, spier- gewrichtsklachten, perioden hartkloppingen, hartflutters (hart die niet meer werkt?), die komen en gaan, onrust, warm gezicht, klam maar komt ook door de overgang, tussendoor periodes van kalmte, dun haar… Ook zien mijn ogen er soms raar uit, veel boller. hormonaal verandert er ook veel, dus ik weet niet meer wat wat veroorzaakt. Ik heb dagelijks migraineklachten en visuele klachten door schitteringen. Schildklier blijkt goed te zijn. Ik probeer me rustig te houden en alle aanvallen maar uit te zitten. Ik heb afgelopen jaar een periode gehad met darmproblemen, bloedverlies, hoge calprotectinewaardes; kwam niets uit omdat klachten tegen die tijd weer weg waren. Ook zijn mijn oren uitgedroogd en maken geen oorsmeer meer aan. Heeft u misschien een idee; overgang nu, schildklier? Kunnen waardes van je schildklier schommelen gedurende de dag en kunnen symptomen komen in aanvallen gedurende de dag? Bij voorbaat bedankt voor een eventuele reactie.

  • Een te snel werkende schildklier is op zichzelf niet problematisch (zoals bijvoorbeeld een te snel kloppend hart). In geval van een te snelle schildklierwerking gaat het om het directe gevolg ervan… Hetgeen voor klachten zorgt, is een overschot aan schildklierhormonen in de bloedbaan, hetgeen het gevolg is van een te snel werkende schildklier. Mochten je klachten ‘indirect’ worden veroorzaakt door een te snel werkende schildklier, dan MOET dat dus kunnen worden gezien aan de schildklierparameters in je bloedbaan. Wel is het zo dat er meerdere van zulke parameters bestaan, en dat men niet altijd toereikend (lees: volledig genoeg) onderzoek doet naar de schildklierwerking. Vaak controleert men uitsluitend de TSH-waarde… Soms ook het vrije of totale T4… Terwijl men in bepaalde gevallen zowel TSH als T4 zou moeten controleren, en dan óók nog vrij of totaal T3 en schildklierantistoffen, al dan niet in combinatie met een schildklieruptake-onderzoek en een schildklierscan. Wat ik me dus afvraag, is wat je verstaat onder “een negatieve test”, Bovendien vraag ik me af of men je vitamine B12, vitamine D en ijzer al eens onder de loep heeft genomen.

  • hallo ik moet 26 internist echo gehad ziekhuis struma bijna niet tezien wel veel klachten…hart klopingen hogengen pols afvallen steets warm gejaagt gevoel pfff zou ik het zelfde hebben…radioloog zij kan door de stuma komen ?

 2. Beste Paul, Jij bent duidelijk gespeculeerd hierin, in welke plaats zit jouw praktijk, kan ik je opzoeken? Groet Fiona Ruhe

  • Beste Fiona, Ik ben geen arts –slechts een leergierige ‘ervaringsdeskundige’– en heb dan ook geen praktijk. Groeten, Paul

 3. Beste, Ik heb geen schildklier meer vanwege operatie al enkele jaren geleden. Ben allergisch aan vele producten waaronder medicatie. Heb al jaren symptomen van te snel werkende schildklier maar nu is het een hel. 1/2 uur na inname van Euthyrox wordt ik draaierig, bibber en beef over gans lichaam (tremor) spijsvertering stoornis, depressie (wenen) last van ogen, niet slapen, felle haaruitval, mager en uitgeput. Nam tot 14 dagen geleden 75 Euthyrox, nu nog 32,5 , symptomen blijven, al is het iets dragelijker (misschien nog even afwachten) weet ik echt niet meer wat te doen of wat te nemen. Is er een uitweg om mijn lichaam en leven terug op peil te krijgen a.u.b.? Ben echt ten einde raad. Dank!

  • Hoe ziet het beloop van je bloedwaarden er precies uit? Dus qua TSH, T4, T3 en schildklierantistoffen…

  • Paul, die waren altijd binnen de waarde… In februari was de TSH 0,48, en FT4 22.0. Het zijn de zware en hevige en felle hartkloppingen en hoge bloeddruk die moeilijk te dragen zijn. Maar dat is al bijna een jaar, nu veel erger maar met die mindere inname slaat het hart niet zo fel. Een dezer dagen krijg ik een uitgebreider resultaat van de schildklier testen. Dank.

  • Dat je TSH en vrije T4 binnen de referentiewaarden c.q. grenswaarden vallen, zegt niet alles. Je TSH is aan de laag-normale kant en je FT4 aan de hoog-normale kant, hetgeen duidt op een dosis schildkliermedicatie die –voor jouw lichaam– aan de hoge kant is. Bovendien zou je voor een totaalplaatje ook je T3 en antistoffen in kaart moeten laten brengen.

  • Ja, Paul, het voelt als te hoog aan ook. De waarden die ik gisteren gekregen heb zijn TSH 3,06 en T4 14,5, dit omdat ik nu maar de helft neem van mijn vroegere dosis (75mg). De arts stelde voor van 4 dagen geen pil te nemen om zo te zien of het geen allergie op de medicatie is (kwestie van uitsluiting). Stress is zou dan de enige oorzaak kunnen zijn. Ik voel dat dit de beide zijn, stress en medicatie. De resultaten van urine en speekseltest: bijnieren veel te hoog en ook de cortisol. Wat terug wijst op stress. Indien het een reactie is op de medicatie kan ik desnoods ook proberen met Armour Thyroid, een meer natuurlijke pil. Ken wel het verschil niet maar de arts twijfelde aan de verandering daar de bloedwaarden oké waren… weet zelf niet meer wat te doen dus. Dank.

  • Beste Ulong. Neem geen coffeïne houdende dranken meer. Matig met alcohol! Pak geen fabriekszout meer maar gebruik zeezout. Neem geen kelp of andere zeewier producten meer. Vermijd zonnebaden. Ga lekker in de wind wandelen. Gooi lekker die chemische rommel weg. Voor hartkloppingen neem je: Lycopus Virginicus D6. Heb je vergrootte schildklier erbij neem dan Jodium D6. Voor mensen met trage schildklier juist het omgekeerde. :)

  • @Gis: Was het verhelpen van schildklieraandoeningen maar zo simpel…

 4. Na jaren een te langzame schilklier is het nu omgedraaid. Mijn schilklier gaat nu te snel. Al 2 keer is de medicatie verlaagd, nu nog ‘maar’ 100 mg. Maar ik moet een maand wachten voor de volgende verlaging, het moet is stapjes. Kan de dosering sneller omlaag? Ik voel me zo vreselijk beroerd, naast het uitgeput zijn ook vreselijke last van m’n gewrichten, vooral in m’n handen. Is er tegen deze laatste bijwerking iets te doen?

  • Alles kan, maar als je een dosisverlaging of dosisverhoging qua schildkliermedicatie niet in héle kleine stapjes doorvoert, weet je achteraf nog steeds niet waar je aan toe bent. Je bloedwaarden kunnen dan namelijk enorm gaan fluctueren.

 5. Hallo, Sinds gisteren weet ik dat ik een te snel werkende schildklier heb. De waarde is o.o1. Ik word niet veel wijzer van internet. Heb n afspraak met de internist over 14 dagen. Wat doe ik in tussentijd. Ben te moe om te werken. Huisarts dacht dat het n longontsteking was, antibiotica gekregen. Liep niet dus daarom bloed prikken met dit als uitslag o.o1. Wat nu, wat kan ik zelf doen? Wie weet raad voor me?

  • Beste Anna, Waarschijnlijk bedoel je dat je TSH-waarde 0,01 betreft. Dat houdt in dat de hypofyse (onderdeel van je hersenen) geen hormoon aanmaakt dat de schildklier aanspoort schildklierhormonen te produceren. Dit kan inderdaad het gevolg zijn van een overschot aan schildklierhormonen in de bloedbaan ten gevolge van een te snel werkende schildklier, maar in theorie kan het ook liggen aan een hypothalamus (eveneens onderdeel van je hersenen) die geen TRH aanmaakt… Dit is zeldzaam, maar voordat men definitief een te snel werkende schildklier diagnosticeert, zou men eigenlijk ook je daadwerkelijke schildklierhormonen (T4 en T3) moeten meten. Mocht er inderdaad sprake zijn van een te snel werkende schildklier –hetgeen zéér waarschijnlijk is gezien je extreem lage TSH-waarde– dan dient men allereerst te onderzoeken WAAROM je schildklier te veel schildklierhormonen produceert. Zoals je in het artikel hierboven kan lezen, zijn de mogelijke oorzaken onder meer de ziekte van Graves, een schildklierontsteking en een toxisch adenoom. Hier kun je eigenhandig helaas weinig tot niets aan doen. Neem in ieder geval geen jodiumsupplementen of extreem jodiumrijke voedingsmiddelen tot je. Mocht je de wachttijd voor de internist-endocrinoloog te lang vinden, dan kun je eventueel de zorgbemiddelaar van je zorgverzekeraar contacteren. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 6. Hallo, ik heb een te snel werkende schildklier (door cyste t.h.v. schildklier) en neem hiervoor onder doktersadvies Strumazol 10mg. Ik heb vooral periodiek last van misselijkheid en vergat dit aan de dokter te zeggen. Zou dit symptoom te wijten zijn aan de te snel werkende schildklier of eerder aan het medicijn Strumazol?

  • Misselijkheid behoort tot de meest bekende en vaakst voorkomende bijwerkingen van Strumazol (thiamazol). (bron + bron) Of je misselijkheid daadwerkelijk wordt veroorzaakt door de Strumazol kan ik echter geenszins met zekerheid zeggen; voor hetzelfde geldt dat er een totaal andere oorzaak aan ten grondslag ligt… Voor zover ik weet, is een misselijk gevoel geen bekend gevolg van een te snel werkende schildklier (al dan niet ten gevolge van een schildkliercyste).

  • Ik denk eerder aan Strumazol. Hoestbuien hebben dan ook een oorzaak. Allergische uitslag door Thyrax. Mijn handpalmen zaten helemaal onder. Volgens de arts in het ziekenhuis komt het niet door de Thyrax maar zit het in de genen. Nou ze kunnen me wat met dat gebrainwash want vanaf ik dat spul gebruik heb ik er last van. Opgezwollen nek enzovoort. Medicijnen werkten op een gegeven moment niet meer bij mij. Alles werd erger totdat de arts mij verplichte te stoppen met Strumazol en Thyrax. Ik zal je zeggen al het uitslag op mijn handen zijn verdwenen en mijn keel ziet er weer helemaal normaal uit. Gewoon rotzooi die troep. Ik ben wel onder controle nog maar het gaat prima zonder de medicijnen. Niet dat iedereen het moet gaan laten vallen maar zodra er vreemde dingen bij komen kijken is het echt door de medicijnen. Mijn lichaam wilt het zonder doen en daar ben ik dankbaar voor.

  • @Johanna: Strumazol (thiamazol) is een schildklierremmer; het zorgt ervoor dat de schildklier geen lichaamseigen schildklierhormonen meer aanmaakt. Thyrax (levothyroxine) is lichaamsvreemd / gesynthetiseerd schildklierhormoon. Deze twee middelen zijn dan ook exacte tegenhangers van elkaar en vormen tezamen een zogenaamde B&R (block & replace-therapie), waarbij lichaamseigen schildklierhormonen volledig en gecontroleerd kunnen worden vervangen door lichaamsvreemde exemplaren, zonder dat de schildklier tussen beide komt. Dit wordt met name gedaan bij de ziekte van Graves (een auto-immuunschildklieraandoening waarbij periodes van een te snelle schildklier en een te langzame schildklier elkaar kunnen afwisselen). In geval van Graves kan het inderdaad zo zijn dat de ziekte ‘uitgeblust’ raakt en je lichaamseigen schildklierwerking de boel weer oppakt. Bij veruit de meeste gevallen van klinische hypothyreoïdie (trage schildklierwerking) gebeurt dit niet. In die gevallen MOET levothyroxine worden ingenomen, anders kunnen letterlijk orgaanfuncties uitvallen. Mijn punt is dan ook dat het vooral mensen zijn met een traag werkende schildklier die Thyrax gebruiken en dat (helaas) bij lange na niet iedereen de keuze heeft om onverhoopt te stoppen met Thyrax.

  • Lucie Coppens

   Ik had een cyste op de bijschildklier. Ook periodiek last van misselijkheid en overgeven. De dokters zegden dat het niet van die bijschildklier kwam. Het duurde jaren. Uiteindelijk werd mijn ene bijschildklier weggenomen en wonder bij wonder ik ben niet meer misselijk geweest gedurende 5 jaar! Kort voor nieuwjaar begon de misselijkheid en overgeven opnieuw. Heb nu juist mijn bloeduitslag en mijn schildklierwaarden zijn te hoog. Dus ik denk dat ik niet meer verder moet zoeken! Heb zelf nooit Strumazol genomen. Ik hoop voor jou dat je vlug de oorzaak kan vinden.

  • Hallo Sofie, ik had ook misselijkheid voordat ik Strumazol krijg van de doktor dus misselijkheid komt door te snel werkende schildklier.

 7. hallo ben een vrouw van 69, heb mijn levenslang al last van de schildklier, en slik momenteel euthyrax een halve dus 1.2. volgens mij werkt mijn schildklier niet goed, maar de laatste bloeduitslagen zei de huisarts, heeft iemand wel eens gelezen dat het bloed goed aan geeft en er toch wel wat aan de hand is met de schildklier, ik wel en als je dat dan zeg kijken ze je met veel ongeloof aan ik weet dat FT4 tussen de 15 en 20 is en TSH tussen 1 en 2 moet zijn heeft iemand hier ervaring mee? heb veel klachten van een te snel werkende schildklier, toen ik 20 jaar geleden een slok heb gehad en medicijnen ging die goed nu alsmaar ellende.

  • Pas op stress en piekeren!!! Maakt meer kapot dan je lief is (zo ook je schildklier).

 8. Hoi Paul, Ik ben een jongen van 33 jaar en wordt sinds 2 jaar behandeld voor een B12 deficientie waarde was 153 en mijn vitamine D was 28. Ik krijg al 2 jaar 3x per week B12 injecties i.v.m neurologische klachten,ik ben enorm opgeknapt ik had een hele lijst aan klachten. Maar mijn schildklier waarden zijn ook minimaal TSH is 0.71 en de T4 12.0 de internist bij de B12 kliniek en mijn mesoloog vinden dit twijfelachtige waarden. Ik heb een gejaagd gevoel, vermoeidheid, droge huis, haaruitval, depressief zouden deze klachten ook aan een schildklier probleem kunnen liggen? Mijn huisarts vind alles oké. Groetjes, Steven

  • Deze –inmiddels beantwoorde– vraag heb je hier reeds gesteld… P.S. Ik zie dat je vraag nu voor een vierde en vijfde keer binnenkomt. Deze worden afgekeurd op grond van onze spamregels.

 9. goedemiddag, afgelopen juli constateerde de huisarts een te snelwerkende schildklier. Dit naar aanleiding van een gevoel dat er iets in mijn keel zit. dat heb ik nu al zo’n 3-4jaar, dat gevoel komt en gaat, doet geen pijn maar kan het niet wegslikken. het zit echter niet in de weg bij het eten doorslikken. Nu ben doorverwezen naar de internist en ook hij constateerde uit mijn bloedonderzoek een te snel werkende schildklier. Maar enkele onregelmatigheden of opgezette schildklier was moeilijk te voelen. Ik heb een scintigrafie ondergaan en daaruit bleek veel onrust en ook een versnelde werking maar er kon niet met zekerheid gezegd of er sprake was van de ziekte van Graves of een struma. Maar een nieuw bloedonderzoek zou dat beter kunnen aantonen als deze bekend waren zou ik wel of niet met medicijnen starten om de schildklier een jaar stil te leggen. Nu was de internist zelf erg verbaasd dat mijn waarde binnen 3 weken van 21 naar 19 was gedaald (sorry weet niet voor welk onderdeel dit was want ik heb geen overzicht van de gedane metingen ontvangen). Hierdoor is het nemen van medicijnen nog uitgesteld en is het wachten op een resultaat van een nieuw bloedonderzoek over 6 weken. Ik zelf vind het ook vreemd dat iets zo snel kan veranderen, ook omdat ik nu juist veel meer klachten heb. de laatste dagen lijk ik wel mega hyper te zijn, alles “bruist” in mij en mijn hartslag gaat enorm tekeer. Omdat ik geheel nieuw ben op het gebied van schildklierproblemen vraag ik mij af of er ook niet moet worden gekeken naar vitamine en mineralen tekort en of ik daarmee nog het een en ander kan verbeteren/genezen. Welke vragen moet ik stellen aan de internist, ik wil namelijk niet zomaar op de medicijnen. Als het de ziekte van Graves is wat is daar dan de oorzaak van en moet je dat dan niet aanpakken?

 10. Vrijdag bloed laten prikken en bleek dat ik een snel werkende schildklier heb, het bloed wordt nog op antistoffen getest en die uitslag komt komende week (ze testen maar 1x per week in het ziekenhuis) de waardes zijn T4 44 TSH onder de 0,05. Propranolol meegekregen om de symptomen een beetje te bereiden 3x 10. Werkte zo minimaal nu verhogen naar 3x 20. Zwak op de benen, trillende benen en handen, klam, zeer warm zonder koorts en een hartslag die normaal rond de 70 zit is nu gemiddeld 94. Zijn de waardes erg hoog? Kun je me wat meer informatie / uitleg geven?

  • Ondertussen zijn we 3 weken verder, uitslagen zijn binnen en blijk Graves te hebben, ondertussen omdat niets echt werkte aan de 3x 160 propanolol en 20 mg per dag strumazol. Trillen is verschrikkelijk, ook van binnen trillen en in de benen. Ook is mijn hartslag (normaal 60/65) te hoog nu 88 was rond de 100. De hartslag is dus iets terug gegaan maar voel mijn hart regelmatig gewoon kloppen. Als ik op fora kijk zie ik niemand die zo’n hoge medicatie krijgt is dit ongewoon? Hoop dat ik antwoord krijg.

 11. Beste. Nog nooit had ik problemen maar onlangs een ontsteking op de schildklier en onmiddellijk was er veel te veel schildklierhormoon. De dokter raadde me aan UNIMAZOLE te nemen. Nu ben ik echt bang van alle kunstmatige middelen. Kan ik door mijn voeding aan te passen die waarden naar beneden krijgen? Welke voedingsmiddelen zijn dan goed voor mij en wat kan ik beter vermijden. Ik heb geen hartklachten of trillingen, ben wel in gewicht afgenomen.

 12. Beste Paul, Ik heb mij laten testen voor schildklierproblemen. Waarden waren TSH: 1,4 en FT4 12. Ik las ergens dat hoe jonger je bent hoe hoger de TSH horen te zijn. Ik ben 27. Overigens was mijn TSH waarde begin 2016 nog 3,5. Mijn B12 waarde was 247 en Vit D 55. Zijn dit prima waardes, of kan dit wijzen op secundaire hypothyreodie? Mijn testosteron waarde was trouwens 9,6. Groeten, Lars

 13. Goedemiddag, Ik heb het vermoeden dat ik een te snel werkende schildklier heb. Morgen wordt er bij mij een bloedonderzoek gedaan. Op het formulier staat dat er alleen naar de TSH waarde wordt gekeken, niet naar de FT4. Kan ik zelf op het formulier aangeven dat ik ook graag getest wil worden naar de FT4 waarde? Of doen ze dit standaard al bij een test m.b.t. schildklier? Beetje zonde om twee maal bloed te prikken terwijl het ook in één keer kan.

  • Ja, je kunt zelf kruisjes zetten op een bloedprikformulier. Natuurlijk is dit eigenlijk niet de bedoeling, maar het kan wel… Men gaat er nog altijd van uit dat als iemand TSH goed is, de kans op schildklierproblemen nog slechts 1% is. Dit klinkt goed, maar in feite betekent het dat 1 op de 100 mensen met een goede TSH-waarde alsnog schildklierproblemen heeft. Om die reden zou ikzelf ook willen weten of naast de TSH ook de T4 (en eventueel T3) op orde zijn. Overigens zal men bij een afwijkende TSH inderdaad alsnog ook je T4 (en eventueel T3) willen prikken…

 14. Beste Paul, Weet jij misschien meer over lubricantia of selenium. Ik heb dus na de radioactieve jodiumkuur februari 2016 erge last van mijn ogen, er blijft maar vuil uitstromen, tranerig en erg opgezette oogleden. Volgens een oogarts heb ik last van droge ogen, hij kon verder niets vreemds ontdekken.

  • Beste Son, Met lubricantia worden doorgaans oogbevochtigingsmiddelen bedoeld: kunsttranen, ooggel, oogzalf, et cetera… Ervaring heb ik hier niet echt mee, behalve dan dat ik contactlenzen draag en regelmatig mijn ogen bevochtig met lenzenvloeistof. Selenium / seleen is een essentieel sporenelement dat onder andere van belang is voor een goede schildklierwerking (aangezien het o.a. wordt gebruikt bij de omzetting van T4 naar T3 voor het afstaan van een jodiummolecuul). Selenium wordt sinds een tijdje echter ook als voedingssupplement gebruikt bij bepaalde symptomen van de oogziekte van Graves. En de oogziekte van Graves gaat in veruit de meeste gevallen gepaard met de schildklierziekte van Graves, hetgeen tot de belangrijkste oorzaken van een te snel werkende schildklier behoort. Al met al denk ik dat ik een stukje achtergrond, beweeggrond en context mis om gericht je vragen te kunnen beantwoorden. :( Zie eventueel ook de volgende artikels:

   Sterkte en groeten, Paul

  • Dankjewel Paul, Ik heb dus een te snel werkende nog maar halve schildklier, was 22 kilo afgevallen. Eerst een tijdje Strumazol 40mg geslikt maar kreeg erge last van mijn gewrichten, dus stelde mijn internist de radioactieve jodiumkuur voor. Dat werkte goed, inmiddels 15 kilo aangekomen na ruim een jaar, maar een half jaar geleden begonnen de oogklachten. Mijn internist ontkende dat het door de jodiumkuur kwam en verwees mij naar een oogarts, die droge ogen constateerde. Ik ga nu eest eens met de huisarts overleggen over de 2 genoemde medicijnen. Dus tot zover erg bedankt voor je bijdrage. Groetjes, Son

  • Is de diagnose ‘ziekte van Graves’ ooit bij je gesteld? Worden je schildklierwaarden (TSH + FT4 + FT3) wel nog altijd periodiek gecontroleerd middels een bloedwaardebepaling? En zo ja, hoe zagen je meest recente waarden eruit?

  • Nee Paul, de ziekte van Graves is nooit genoemd. Ik heb gisteren bloed laten prikken, dat heb ik overgeheveld naar mijn huisarts, dus vraag ik meteen om de waardes als de uitslag binnen is. Groetjes, Son

  • Vandaag de waardes gevraagd Paul 14-6 – T4 thyroxine Waarde 11,1 Normaal 10/19 14-6 -Thyroid stimulerend hormoon (TSH) waarde 4.02 Normaal 0,27/4,2 Hoop dat je hier iets over kan vertellen? Het is de eerste keer dat ik de waardes heb opgevraagd. Groetjes Son

  • TSH hoort normaliter tussen de 0,4 en 4,0 te zitten. Een TSH van 4,02 zit dus net boven de opperste grenswaarde. Dit duidt op een tekort aan schildklierhormonen oftewel hypothyreoïdie. Dit is eigenlijk de omgekeerde situatie van hetgeen in het artikel hierboven wordt beschreven: een overschot aan schildklierhormonen oftewel hyperthyreoïdie… Je vrije T4 is aan de lage kant, maar niet per definitie te laag. Dat sluit echter niet uit dat je totale T4, je vrije T3 en je totale T3 mogelijkerwijs wel te laag zijn. Dit dient te worden onderzocht… In bloedwaardebepaling van vrij of totaal T3 lijkt me allereerst raadzaam om te zien of de omzetting van T4 (inactief prohormoon) naar T3 (actief schildklierhormoon) optimaal verloopt. Slik je momenteel eigenlijk schildkliermedicatie: levothyorxine of liothyronine? In dat geval zou –in overleg met je arts– je dosis mogelijkerwijs moeten worden opgehoogd… Zie eventueel ook:

   Groeten, Paul

  • Nee, ik slik nu niets Paul, maar ik heb wel meteen een verwijzing gevraagd voor de internist. Hartelijk dank voor deze duidelijke uitleg Paul, blij dat ik jou gevonden heb. Groetjes, Son

  • Blij om te vernemen dat je er iets mee kan… :) En goed dat je wordt doorverwezen naar een internist-endocrinoloog!

 15. Hallo, ik heb mijn bloed laten testen vorige week en dit is de uitslag: TSH < 0,01 – FT4 32,4 – FT3 6,9 – thyroid peroxide AL 276 – TSI 13,93. Ook heb ik antilichamen tegen SSA 39. De vraag is wat nu? Dokter was heel kort en zei gewoon vanaf nu strumazol 30mg en inderal en je hebt de ziekte van graves. Moet ik echt die 30 mg slikken? Mijn klachten waren beperkt tot slecht slapen en gejaagdheid en hoge eetlust. Maar ik ben dit gewend. Heb enorme schrik om bij te komen.. wat als ik maar 10 mg pak of helemaal niets? Want mijn klachten waren leefbaar.. graag advies :-)

  • Beste Lexie, Aangezien ik geen arts ben, kan en mag ik geen advies geven over iemand individuele medicatie. Feit is dat je TSH-waarde extreem laag is. Je FT4 is te hoog. En je FT3 is aan de hoog-normale kant… Het kan best zijn dat je schildklier vooralsnog niet extreem snel werkt… Of dat je bloedwaarden de hyperactiviteit van je schildklier nog niet helemaal goed weerspiegelen… Dat neemt echter niet weg dat dit kan veranderen. Vooralsnog is je TSH-waarde zo goed als niet bestaand, hetgeen suggereert / insinueert dat je schildklier veel te snel werkt. Je verhoogde FT4 bevestigt / bekrachtigt dit. Dus je schildklier werkt te snel. En dat je hier momenteel nog niet zo veel klachten aan ondervindt –althans, niet merkbaar– wil niet zeggen dat er onopgemerkt –dus op de achtergrond– negatieve ontwikkelingen gaande zijn. Als een overactieve / hyperactieve schildklier onbehandeld blijft, kan in het ongunstigste geval schildklierhormoonvergiftiging oftewel thyreotoxicose optreden. :( Dus mocht je twijfelen over het oordeel van je arts, vraag dan een second opinion aan, bij voorkeur aan een ervaren schildklierspecialist: een internist-endocrinoloog. En gooi dus niet op eigen initiatief je schildklierhormoonremmers in de prullenbak. Zie eventueel ook de (reacties onder de) volgende artikels:

   Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  • Bedankt voor je reactie Paul! Ik blijf slikken. Heb nog een vraagje: mijn gewicht is normaal. Kom je zeker bij door het nemen van Strumazol? Bijkomstig, ik weet het, maar mijn gewicht is belangrijk voor mijn beroep. Bedankt!

  • Nee, Gewichtstoename is absoluut geen vaststaand gegeven of feitelijkheid. Het komt zeker voor dat mensen aankomen bij inname van Strumazol, maar of dit gebeurt is afhankelijk van iemands totaalplaatje qua voedingspatroon en leefstijl. In principe moet je op gewicht kunnen blijven bij ideale hormoonwaarden qua T4 en T3. Mocht dit niet zo zijn, dan moet je niet direct denken aan gewichtstoename qua lichaamsvet. Vaak is er dan sprake van (tijdelijk) vocht vasthouden oftewel oedeem. En vocht raak je beduidend gemakkelijker weer kwijt dan vet. Het belangrijkste is in ieder geval het laten monitoren en indien nodig bijsturen van (het beloop van) je schildklierhormoonwaarden. Houdt men deze waarden netjes binnen de perken, en houd je er een gezonde leefstijl op na, dan is de kans groot dat je gewicht stabiel blijft.

 16. Sinds 26 februari heb ik last van hartkloppingen en hoge hartslag, ook in rust en tijdens slapen. Met deze klacht bij de huisarts, vanwege mijn leeftijd (50) nam deze aan dat het de overgang zou kunnen zijn. Menstruatiecyclus was inderdaad veranderd sinds een paar maanden. Verder had/heb ik last van jeuk aan de onderrug, zonder aanleiding. Als ik eraan kom wordt het erger. Na mijn aandringen bloedonderzoek gedaan. Daar kwamen een paar dingen uit: TSH <0,01; FT4 20,5; vitamine D 33.0; FSH 5.0… Er zijn een heleboel andere dingen getest maar daar heb ik de huisarts verder niet over gehoord. Wel heb ik de resultaten hiervan. Advies van de huisarts is 3 maanden afwachten dan weer bloed prikken om te kijken of het vanzelf over is gegaan. De overload aan energie die ik (tijdelijk) ervoer vond ik erg prettig, de bibberende hand tijdens mijn werk als schoonheidsspecialist en mijn overdreven reactie bij schrikken, hartkloppingen en stressgevoelens echter niet. Wat er nu met me is weet ik niet, de overdreven energie is weg, mijn batterij is leeg en ik laat vaak dingen vallen. Soms heb ik het gevoel dat ik bloedarmoede heb of zo, ik voel me heel flauw worden en heb dan veel trek in koolhydraten. Mijn vraag… Zal ik eerder bloed gaan prikken? Er wordt dan gecontroleerd op TSH, vrij T4 en uitsluiten antistoffen schildklier. Is dit voldoende? Ik ben heel benieuwd naar je reactie!

  • Beste Dora, TSH hoort tussen de 0,4 en 4,0 mE/l te liggen. Een TSH-waarde kleiner dan 0,01 duidt op een nauwelijks bestaande (of in elk geval niet meetbare) hoeveelheid schildklier-stimulerend hormoon. In veruit de meeste gevallen is de onderliggende oorzaak hiervan een veeeeeel te snel werkende schildklier. De symptomen die je beschrijft, beamen dit vermoeden. Een (tijdelijke) overdaad aan energie, jeukklachten, zenuwtrillingen, hartkloppingen, verhoogde hartslagfrequentie, opgejaagd / schrikachtig zijn, emotionele stress ervaren e.a. zijn immers bekende symptomen van een te snelle schildklierwerking. Of je schildklier daadwerkelijk te snel werkt, wordt doorgaans vastgesteld –dan wel uitgesloten– middels een bloedwaardebepaling van T4 (schildklierprehormoon). Dit is de voorloper van daadwerkelijk schildklierhormoon T3… Maar dat je vrije T4 niet veeeeeel hoger is dan 20,5 bevestigt NIET een te snelle schildklier. Nu zijn er meerdere opties:

   • 1. Over een tijdje nogmaals FT4 / vrij T4 checken om te zien of de extreem lage TSH-waarde pas net speelt, waardoor je schildklier nog niet de tijd heeft gehad om zich aan te passen aan de afgenomen TSH-afgifte
   • 2. Nagaan of er sprake is van een verlaagde T3 (FT3: vrij T3 of totaal T3: TT3) om te zien of er iets misgaat met de omzetting van T4 naar T3 (soms is FT4 namelijk toereikend, maar FT3 niet…)
   • 3. Controleren of er sprake is van verhoogde schildklierantistoffen; het kan namelijk zijn dat je schildklier tot voor kort veel te snel werkte, maar inmiddels bezig is om juist veel te langzaam te gaan werken (bijvoorbeeld ten gevolge van de ziekte van Graves)

   In beginsel met ik het dus eens met je huisarts voor wat betreft het hercontroleren van TSH + FT4. Maat persoonlijk zou ik eerder al (vrij of totaal) T3 en schildklierantistoffen laten controleren. Bovendien is ook je vitamine D3 te laag, hetgeen duidt op een vitamine D-tekort. Aangezien je aangeeft dat er veel meer is gecontroleerd, zou ik persoonlijk een uitdraai / print van al je bloedwaarden c.q. bloeduitslagen opvragen zodat je kan kijken hoe het onder andere gesteld is met je vitamine B12 en ijzerstatus. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  • Oké, dank je voor je snelle reactie! Vitamine B12 (holotranscobalamine / actief B12) is ook getest: 105.0 was hiervan de uitslag. Ik heb even gelezen wat jullie hierover schrijven, ik herken veel van de klachten bij te laag B12, tijd voor een afspraakje bij mijn huisarts! P.S. Ik eet heel weinig vlees, wel veel gezonde andere dingen…

 17. Hallo. Ik heb een snel werkende schildklier. Voor de eerste keer in 2013 gehad. Daarna is het met PTU (propylthiouracil) stabiel geworden. Nu na mijn bevalling in november heb ik weer hetzelfde en slik ik nu INN (Strumazol / thiamazol). Ik geef borstvoeding. Over een week heb ik weer een afspraak bij de internist. Dan kijken ze of dit medicijn heeft geholpen. Anders wordt het een radioactieve jodiumslok en moet ik stoppen met borstvoeding geven. Mijn vraag is, heeft die slok invloed op vruchtbaarheid? En indien alsnog de schildklier verwijderd moet worden, wordt het dan onmogelijk om nog zwanger te worden?

 18. Hallo, Ik heb nu sinds een maand Graves. Ik had al een paar maanden last van hartkloppingen, bibberen, geen kracht meer in armen en benen, moe zijn enz. Geen fysiek zegde de Huisarts. Ik liet dan een paar maand later een bloed onderzoek doen omdat ik voor controle naar de reumatoloog moest. Ik heb ook fibromyalgie. Daaruit bleek dat mijn schildklier veel te snel werkte. Ik neem sindsdien Strumazol 30 mg. Mijn waardes waren TSH 0.01, FT4 43.8, FT3 21.3… Nu moest ik 3.5 week later op controle en waren mij waardes TSH 0.01, T4 16.4 en T3 6.1. Ik moet nu verder 30 mg Strumazol blijven nemen, en daarbij L-thyroxine. Nu las ik over titratie (Strumazol stilletjes aan afbouwen, en vertelde haar dat ook). Maar dat was niet haar manier van werken. Nu zou ik graag jullie mening horen…

  • In Nederland krijgen meer en meer mensen Block & Replace-therapie ter behandeling van hyperthyreoïdie door toedoen van de ziekte van Graves. De internistenrichtlijn geeft echter aan dat zowel Block & Replace als titratie een goede opties is. De Nederlands schildklierpatiëntenorganisatie SON raadde titratietherapie vooralsnog echter af (al kan ik de betreffende informatie niet langer terugvinden op de SON-site)… Overigens was de beweeggrond niet dat titratietherapie per se slechter is, maar veeleer omdat er relatieve nadelen aan kleven, namelijk:

   • Hoewel Block & Replace-therapie ietwat duurder is qua pillengebruik, is B&R overall beduidend goedkoper: minder consulten en minder laboratoriumwerk
   • En bovendien: Block & Replace-therapie is beduidend eenvoudiger voor de behandelaar; titratie vergt namelijk specifieke kennis van de specialist

   Dus als puntje bij paaltje komt, is titratie “niet de manier van werken” van veel internisten / endocrinologen, aangezien zij niet over de betreffende kennis beschikken en zich hier –om welke reden dan ook– niet in wensen te verdiepen. (bron + bron + bron + bron + bron) Naar mijn mening is het voordeel van Block & Replace dat je veel exacter en nauwkeuriger controle kunt uitoefenen op de schildklierwaarden, aangezien de schildklier zich nergens meer mee ‘bemoeit’, om het maar even bruusk te verwoorden… Maar van de andere kant is het een tikkeltje vreemd om de lichaamseigen productie van T4 volledig lam te leggen met medicijnen… En deze medicijnen aan te vullen met synthetisch / lichaamsvreemd T4. In dat opzicht gebruik je twee medicamenten die je mogelijkerwijs niet of slechts deels nodig hebt… Maar aan de andere kant snap ik weer de overweging van artsen; want als je de schildklier laat ‘mengen’ in de hormoonwaarden, dan zal men heeeeeel vaak je bloedwaarden moeten controleren om te zien of alles nog binnen de referentiewaarden valt. Aan beide therapievormen kleven dus voordelen en nadelen. Ikzelf zou denk ik kiezen voor Block & Replace, simpelweg omdat je dan niet hoeft af te gaan op de expertise van een arts. En omdat je dan niet om de haverklap je bloedwaarden hoeft te laten controleren. Ik zou de extra medicijnen dus voor lief nemen… Maar dat is mijn persoonlijke / ondeskundige mening. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  • Ik heb andere ervaringen met de Block en Replace therapie. Ik ben in 3 maanden tijd meer dan 25 kilo aangekomen. Ook kreeg ik van de PTU verschrikkelijke gewrichtsklachten. Hierdoor kon ik moeilijk bewegen, wat niet bevorderlijk was voor mijn gewicht. Ik heb de behandeling 2 jaar gehad. 3 jaar is de Graves weggebleven. Ik heb de kilo’s eraf getraind. Totdat de Graves weer volledig terug kwam. Heviger dan de 1ste keer. Vorig jaar een radioactieve behandeling gehad. Ben niet aangekomen / geen gewrichtsklachten. Wat wel lastig is, is om de juiste dosering schildklierhormoon te vinden die bij je lijf past. Maar voor mij in ieder geval nooit meer de Block en Replacement therapie. Dan liever de titratie, iets meer prikken maar dan heb je ook minder klachten.

 19. Hallo, ik ben een vrouw van 52 jaar oud en heb een goed aardig schildklier adenoom. Deze wil ik laten verwijderen om mijn hyper thyreoïdie te verhelpen, nu vroeg ik mij af of ik na het verwijderen ook last krijg van te veel willen eten waardoor ik aankom.

  • Beste Nasrin, Of je na het verwijderen van een schildklieradenoom aankomt in gewicht, is moeilijk te zeggen zonder op de hoogte te zijn van je uitgangssituatie. De bottom-line is dat een snel werkende schildklier zorgt voor een actiever metabolisme en een traag werkende schildklier zorgt voor een inactiever metabolisme. Als je momenteel een te snel werkende schildklier hebt en hiertoe geen schildklierremmers (thyreostatica) inneemt, dan kan het in theorie inderdaad zo zijn dat je na het verwijderen van de schildklieradenoom en het genezen van je hyperthyreoïdie een trager metabolisme krijgt. Of je vervolgens aankomt, is echter afhankelijk van heel veel factoren zoals je lichamelijke activiteit, gespierdheid, vetpercentage, totaalstofwisseling, voedingspatroon, et cetera. Het hypothetische “meer willen eten” is overigens juist een symptoom van een overactief metabolisme en dus van een te snel werkende schildklier. Naarmate je schildklier trager gaat werken, ervaar je doorgaans minder honger, dus in dat opzicht is de kans er evengoed in dat je afvalt in plaats van aankomt… Helaas is dit op voorhand niet te voorspellen. Maar als puntje bij paaltje komt, is een te snel werkende schildklier niet goed voor je gezondheid en zou ik me dan ook vooral focussen op ‘beter worden’. Sterkte en groeten, Paul

 20. Hallo, ik ben 21 en heb vanochtend bloed geprikt op een te snel werkende schildklier. Ik krijg vrijdag pas de uitslag, maar nu vraag ik mij af of je eerder de uitslag krijgt als er uit het bloedonderzoek is gebleken dat de schildklier te snel werkt of moet je gewoon tot vrijdag wachten? Ik heb veel klachten, waaronder voortdurende misselijkheid, nachtzweten, afvallen ondanks goed eten en ondergewicht, opgejaagd gevoel, geïrriteerd zijn, haaruitval, oververmoeid zijn (traplopen is al te zwaar), menstruatiestoornissen en darmklachten. Als kind zijnde ben ik ook onderzocht op mijn schildklier, deze werkte snel, maar net niet snel genoeg om medicatie voor te schrijven. Een paar jaar geleden waren de waarden wel goed. Nu ben ik ontzettend bang dat de waarden weer goed zijn, dit terwijl ik weinig tot geen stress heb, maar wel 1 kilo per week afval en voor mijn lengte van 1,72 nog maar 50 kilo weeg…

  • Beste Britt, Hoelang het duurt voordat een laboratorium bloedmonsters heeft onderzocht, is afhankelijk van allerlei aspecten. Dus of men je wellicht eerder zal bellen, durf ik echt niet te zeggen… Weet je zeker dat zowel je TSH als (F)T4 als (F)T3 wordt gecontroleerd?

  • Beste Paul, Ik heb geen idee of dat ook gecontroleerd word. Het enigste wat ik te horen kreeg is dat er bloed geprikt word op verdenking van de schildklier.

  • Wat ik je zou willen aanraden, is om niet zomaar genoegen te nemen met een telefoontje waarin men aangeeft dat “alles goed is”. Vraag altijd welke schildklierwaarden men precies heeft gecontroleerd en hoe hoog de betreffende bloedwaarden precies waren. In het ongunstigste geval heeft men uitsluitend je TSH-waarde gecontroleerd… In het gunstigste geval heeft men OOK je T4 (FT4: vrij T4 OF TT4: totaal T4) en T3 (FT3: vrij T3 OF TT3: totaal T3) en schildklierantistoffen gecontroleerd. Persoonlijk zou ik hier altijd specifiek om vragen, want men wil nog weleens ‘laconiek’ omspringen met de exacte grenswaarden van de verschillende schildklierparameters. Vraag desnoods om een printje / uitdraaitje van de betreffende bloedwaarden…

 21. Hallo, ik heb net bloedresultaten terug. Ik word al jaren behandeld voor Hashimoto’s, 125 mcg Euthyrox en ook Cytomel. Mijn laatste bloedtesten: TSH 0.08, Ft4 13 en T3 1,1. Ook laat ferritine, 18. Vooral de lage T3 baart me zorgen… dit wordt normaal eigenlijk nooit getest, maar dit keer stond ik erop. TPO en TG ook getest maar normaal…

  • Totaal T3 (inclusief gebonden triiodothyronine) hoort minimaal 1,2 nmol/l en maximaal 3,4 nmol/l (nanomol per liter bloed) te bedragen. FT3 (vrij triiodothyronine) zou tussen de 3 pmol/l en 8 pmol/l moeten liggen. De vraag is dus enigszins of men je totale of vrije T3 heeft gecontroleerd… In beide gevallen is de waarde te laag, maar in geval van totaal T3 valt het tekort mee. Mocht je typerende schildklierklachten ervaren, dan zou het raadzaam kunnen zijn om ook eens je vitamine B12 en vitamine D te laten controleren. Mocht hier geen tekort uit blijken, dan zou je in overleg met je arts je dosis levothyroxinenatrium (c.q. Euthyrox) ietwat kunnen laten ophogen. Je FT4 is immers ook niet erg hoog… Sterkte ermee!

 22. Hallo, ik ben 21 jaar oud en sinds kort heb ik helaas de ziekte van Graves. Ik heb erg veel last van hartkloppingen, misselijk gevoel, braken, overmatig transpireren, trillende handen, slaapproblemen, keelpijn, prikkelbaarheid en zo kan ik het hele lijstje nog afgaan. Ik slik nu Strumazol en voel een klein beetje dat het helpt. Weet eigenlijk niet zo goed wat ik wel en niet moet eten want de ene keer doet het mij goed en de andere keer weer niet. Ik kan niet meer normaal werken… En begin ook last van mijn ogen te krijgen. Ik weet geen raad en ben erg ongeduldig met wachten op mijn volgende afspraak. Ik ben ook telkens onrustig en kan de irritante angstgevoelens ook niet wegjagen. Het enige voordeel is dat ik bijna tot niet meer rook. Dit allemaal beïnvloedt zo erg mijn leven dat ik niet meer weet hoe en wat ik moet aanpakken…

  • Op Facebook is er een besloten groep voor Ziekte van Graves, daar posten veel lotgenoten goede tips. Zou daar zeker eens gaan kijken.

  • Ook ik heb al een paar jaar last van Graves en inderdaad duurt een tijdje voor de medicijnen werken maar geloof me het werkt wel. Heb ook al 2 keer radioactief jodium gehad wat ook geholpen heeft. Maar met stress slaat dat beetje schildklier wat er nog is ook op hol. Ik heb de Euthyrox 1 dag 100mg en 1 dag 112mg. Laat regelmatig je bloed prikken. Beterschap!

 23. Hi sinds kort weet ik dat ik een te snelle schildklier heb. Verbaasd hoeveel mensen er last van hebben. Ik ben pas 2 weken bezig met Strumazol en voel verbetering aan mijn hart. Dat is weer rustig. Af en toe slaat t weer op hol. Mijn spieren zijn nog niet in orde, als ik n half uurtje gezeten heb sta ik op alsof ik de marathon gelopen heb haha! Ja ik kan er nog mee lachen, na een hevige colitis bijna 20 jaar geleden, overleef ik dit ook wel. Ik ben benieuwd of er bekend is wat de oorzaak is, buiten medicatie natuurlijk. En ik wens iedereen heel veel succes en sterkte.

  • In het artikel hierboven staan de bekendste oorzaken van een te snel werkende schildklier netjes opgesomd… 1. De ziekte van Graves (een auto-immuunaandoening); 2. Een schildklierontsteking / thyreoïditis (door toedoen van de ziekte van Hashimoto, een virus, een granuloom of de ziekte van De Quervain); 3. Een toxisch adenoom (goedaardig schildkliergezwel dat hormonen produceert) oftewel de ziekte van Plummer; 4. Een hypofyse-aandoening of hypothalamus-aandoening waardoor te veel TSH of TRH wordt geproduceerd; 5. Inname van thyromimetica, dus levothyroxinenatrium en/of liothyroninenatrium…

  • Ik slik nu een 5 weken Strumazol. Na 3 weken ongelooflijk veel last gehad van jeuk en dikke galbulten. Elke dag op andere plekken. Heb hier histamine voor gekregen i.v.m. de allergische reactie. Na circa 4-5 dagen gestopt om te kijken hoe t ging. Beduidend minder, nu af en toe nog last, vooral mijn handen (stekende jeuk). Moet volgende week terug om mijn schildklierwaardes te checken.

 24. Hallo mijn tsh is op het moment 0,03 me arts wil de euthyrox 100 nog niet verlagen maar over 6 weken opnieuw prikken. Kan ik zelf al iets doen. Ben best futloos en moe en heb erg veel pijn aan me ledematen

  • Een FT4 van 18 pmol/l is op het oog prima. Als je vrije T4 toereikend is, maar je TSH-waarde extreem laag blijft (en je bovendien klachten houdt), zou ik persoonlijk benieuwd zijn naar de (F)T3… en eventueel vitamine B12 + vitamine D + ijzerstatus…

 25. Ik slik pillen voor mijn schildklier 75 ik me bloed weer laten nakijken ik had weer wat verhoging moet ik me zorgen maken gr

 26. Goedemorgen, Mijn dochter van 16 (bijna 17) heeft van de week bloed moeten laten prikken omdat zij bijna niet slaapt. Ze gaat tegen 11 uur naar bed, slaapt tegen 0.30 uur en is rond 5 uur weer klaarwakker. Ze probeert dan ook weer te slapen, maar tot ze haar bed uit moet tegen 7 uur ziet ze ieder uur en dit al járen lang. Dit heeft ze overgehouden ná de HPV enting (maar dat is ander verhaal). Nu zelfs zo erg dat ze haar lenzen niet kan dragen i.v.m. droge ogen (heeft ze vitapos voor). Ik moet wel zeggen dat ze ADHD heeft, maar daar geen medicatie voor gebruikt (na zelfs de hoogste dosis geprobeerd te hebben, was deze om 14 uur alweer uitgewerkt), maar ik vind haar drukker dan normaal en huilt snel. Ook heeft ze het de laatste tijd vaker koud terwijl ze het daarna weer bloedheet heeft. 4x per week moet ik haar bed verschonen want die is drijfnat en er hangt enorme zure lucht. Raam staat open want ze wil frisse lucht. Vorige week dus naar dokter geweest, daar kreeg ze 10 temazepam mee van 10 Mg om haar even te kunnen laten bijtanken. Concentratie ondanks ADHD is nu ver te zoeken, terwijl ze in examenjaar zit dus vandaar de slaappillen. Nu is ze geprikt voor haar schildklier. Assistente gebeld, die vertelde dat de waarde tussen de 0,4 en 4,0 moet zitten. Die van mijn dochter is 0,62. Is dit op het randje? Verklaard dit haar klachten? Van de week terug i.v.m. slaappillen en de uitleg van de uitslag. Heeft u nog suggesties wat haar klachten betreft? Ik hoor graag van u, alvast bedankt!

  • TSH is en blijft een indicator. Een afwijkende TSH-waarde is dus geen directe / primaire oorzaak van schildklierklachten. Het is hooguit een indirecte / secundaire oorzaak… Of zelfs slechts een aanwijzing waaruit bepaalde verdenkingen kunnen voortvloeien. Uiteindelijk kan een te hoge of te lage TSH-waarde schildklierproblemen veroorzaken of het gevolg zijn van een schildklierprobleem, maar is een TSH-afwijking geen schildklierprobleem an sich. Uiteindelijk zijn het de schildklierhormonen T4 (thyroxine) en T3 (thyronine) die direct / primair verantwoordelijk zijn voor schildkliersymptomen of schildklier-gerelateerde klachten. Een TSH-afwijking moet je dus niet zien als ziekte, maar veeleer als oorzaak of gevolg van ziekte. Zoals je zelf al aangeeft valt een TSH-waarde van 0,62 binnen de marges. En “op het randje” is deze waarde niet echt; een TSH van rond de 1,0 wordt namelijk veelal als ideaal beschouwd. Voor uitsluitsel zul je in ieder geval altijd (al dan niet vrij) T4 en (al dan niet vrij) T3 moeten laten controleren.

 27. Goedenavond, Hopelijk kunnen jullie mij helpen met een vraag. Bij mij is mijn tsh getest en daar kwam naar voren dat mijn schildklier te snel werkt. Nu zijn ook mijn antistoffen getest en dat blijkt negatief te zijn. Toch heb ik veel klachten / symptomen die lijken op een te snel werkende schildklier. Huisarts geeft aan dat ik over 3 maanden weer moet prikken. Ik maak mij een beetje zorgen dat ik nog langer moet wachten. Wat zouden jullie doen? Herkent iemand dit?

 28. Na mijn tweede bevalling ( nu 6 mnd geleden) heb ik klachten gekregen. Nu in 2 weken tijd twee keer bloed getest. Tsh is van 0.04 naar 0.02 gegaan en t4 van 21 naar 24.8. Ik wordt hier toch angstig van. Kan een waarde zo snel verslechteren of is het een momentopname? Ik heb vooral last van vermoeidheid en pijn op de borst.

 29. Hoi allemaal. 2013 te snelle schildklier geconstateerd. Sinds eind 2015 alles onder controle gestopt met medicatie. L-carnitine werd mij aangeraden, wat me nu nog steeds helpt met stijve gewrichten. Wat van nature voorkomt in rood vlees.

  • Is er een verband tussen een te snel wekende schildklier en gewrichtspijnen?

 30. Goedenavond. Ik heb al maanden een onrustig gevoel,moeheid en geprikkeld. Vorige week bloed laten prikken op schildklier en vandaag de uitslag gekregen dat het hoog is. Ik word door verwezen naar een internist. Aangezien ik zelden pillen slik heb ik veel gelezen dat dat een eventuele medicatie zou kunnen zijn. Vandaag ben ik hals over kop zeewier gaan eten omdat het goed zou helpen bij schildklierklachten. Bent u daarmee ook bekend? Lieve groetjes… Ik vertrouw geen pillen die mensen juist pas echt ziek maken ????

  • Goedenavond. Ik had gelezen dat het zowel voor laag en hoog goed was. Hmmmmm. Weet u dan een ander natuurlijk middel voor hoog schildklier? Ik ben benieuwd.. Vriendelijke groeten

  • Nee, er bestaat niet zomaar een natuurlijk middeltje om een te snel werkende schildklier te vertragen. Zoals je hierboven kunt lezen, kunnen er verscheidene oorzaken ten grondslag liggen aan een versnelde schildklierwerking, en de aangewezen behandeling is afhankelijk van de oorzaak.

 31. Beste Paul, Onze zoon heeft een bloedtesten gehad. Hij is 16 maanden en heeft ontwikkelingsachterstanden. Ook ziet hij zeer slecht. Zijn TSH waarde bleek 8,74. De kinderarts wilt nog een test doen en dan alleen de t4. Op de vraag om ook de t3 te meten geeft zij aan dat dat niet in het protocol past. Als de t4 normaal is wil ze over een paar maanden nog eens testen. Wat is jou mening hierover. Kan de TSH waarde van 8,74 naar een normale waarde dalen uit zichzelf? Wanneer ligt het aan de hypofyse?

  • Beste Jeanine, Ik had een deel van je vragen reeds beantwoord onder het artikel over auto-immuunschildklierziekten. Om de boel overzichtelijk en centraal te houden, zou ik het gesprek graag op 1 plek houden. :)

 32. Ik kom geregeld voedingsadviezen tegen voor een te langzaam werkende schildklier. Echter niet voor een te snelle. Is dat er? Of moet ik juist de middelen die geadviseerd worden voor een te langzame niet nemen?

  • Ja en nee… Bij een te snelle schildklier moet je in ieder geval niet te veel jodium (uit jodiumrijke voedingsmiddelen, jodiumsupplementen en/of jodiumverrijkt bakkerszout) tot je nemen. Je moet echter niet ineens alle vitamines, mineralen en sporenelementen gaan mijden die essentieel zijn voor een goede schildklierwerking en zodoende kunnen bijdragen aan de voorkoming van een trage schildklier. Dit zal er namelijk niet voor zorgen dat je schildklier spontaan trager gaat werken… Bovendien zijn deze micronutriënten eveneens van cruciaal belang voor talloze andere lichaamsfuncties en processen. Sowieso zal een jodiumarm dieet er niet zomaar voor zorgen dat het probleem van hyperthyreoïdie plots is opgelost… Het belangrijkste is om de onderliggende oorzaak van een te snel werkende schildklier op te sporen en indien mogelijk te behandelen.

  • Tja, de onderliggende oorzaak. Dat is lastig. Stress?? Overgang?? Erfelijk?? Mijn waardes zijn iets verhoogd (28) maar ik voel ik mij goed bij een veel lagere waarde. Medicijnen zullen tot een ‘snufje’ ingenomen moeten worden wil het niet doorslaan naar te traag. Om die reden verdiep ik mij in mijn eetgedrag. Zout neem ik al jaren niet, suiker en cafeïne al tot een minimum beperkt. Heb weinig zorgen en heb een vrij besteedbare dagindeling. Ik zoek dus naar ondersteunende voeding om mijn waardes wat omlaag te krijgen.

  • Over het algemeen wordt een FT4 tot 26 pmol/l (picomol per liter bloed) als ‘normaal’ beschouwd. Alle FT4-waarden die daarboven liggen, worden als bovenmatig aangemerkt. Weet je zeker dat er geen sprake is van een schildklierontsteking, een auto-immuunaandoening, een hypofyse-afwijking of een (goedaardige) schildklierknobbel? Welke klachten / symptomen ervaar je precies?

  • De internist spreekt in dit geval over een auto-immuunaandoening, maar wat daar de oorzaak van is?

  • Heeft de internist ook de naam van de auto-immuunaandoening benoemd: Graves, Hashimoto of iets dergelijks?

  • Mijn klachten zijn gejaagdheid, snelle hartslag, spierslapte, zweten.

 33. Ik heb al de symptomen van een te snelle werkenden schildklier maar mijn bloed geef dat niet aan wat kan ik doen ben hopeloos…

  • Dat hebben ze me niet verteld? Dat ga ik vragen je zal nog van me horen. Dank je! Gr. Carin

 34. Ik heb nu ongeveer 12 jaar de ziekte van Graves. Ben de eerste 6 jaar in behandeling geweest bij 2 verschillende endocrinologen die, ondanks dat er geen tumoren, vergrotingen, knobbels of andere zijn telkens maar tot 1 slotsom kwamen ‘er is niets aan te doen, we krijgen het niet onder controle, laat ze weghalen’. Omdat ik dat nogal drastisch vond ben ik in behandeling gedaan bij een arts klassieke geneeskunde die homeopathie, voedingssupplementen en acupunctuur toegepast heeft. Hierdoor heb ik geweldige resultaten behaald maar sinds kort beginnen mijn waarden stilaan terug te verhogen waardoor ik bij de laatste bloedafname vorige week stond op TSH +8.08, FT4 11,5, FT3 -3.6, antilichamen +1931. Ondanks te snelle schildklier en ondanks dieet waarbij ik geen suiker, geen maltodextrose etc. geen aardappelen, pasta, brood, zetmeel, verdikkingsmiddelen enz. eet ben ik sinds dit gesukkel al zeker 30 kg bijgekomen. Ik weet nu momenteel niet goed meer wat nog te doen om zowel de Graves als het overgewicht aan te pakken. Heb ook al die jaren naar de mogelijke oorzaak gezocht, maar vind niet echt antwoorden waardoor ik de oorzaak zou kunnen aanpakken.

  • Beste Lois, Graves is een chronische auto-immuunaandoening van de schildklier waarvan de onderliggende oorzaak vooralsnog onbekend is. Zie eventueel ook dit artikel over de ziekte van Graves… Uiteindelijk hebben Gravespatiënten meestal de keus tussen de radioactieve jodiumslok, een operatieve schildklierverwijdering en/of levenslang schildkliermedicatie innemen… Persoonlijk zou ik de reacties onder deze artikels grondig doorlezen; je vindt er veel lotgenoten met gelijksoortige vragen en strubbelingen. Daarnaast zou ik toch overwegen nog eens in gesprek te treden met je internist-endocrinologen; ik snap dat een schildklieroperatie extreem ingrijpend is, maar soms is het de enige afdoende mogelijkheid… Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 35. Ik heb een te snel werkende schildklier doordat ik verkeerde medicijnen van de psychiater kreeg. Eerst jaren lithium gebruikt voor mijn depressie en toen kreeg ik levothyroxine omdat hij zei dat mijn schildklier te langzaam werkte. Daarna heeft hij nooit meer gecontroleerd. Nu voel ik me al maanden ziek… verlies veel gewicht, ben ontzettend moe, slaap slecht, heb helemaal geen eetlust en ben misselijk en voel me gewoon beroerd. Ik heb helemaal geen energie meer. Nu zag de huisarts met bloedonderzoek dat mijn schildklier te snel werkt en moest gelijk stoppen met de medicijnen. Hij wil over 6 weken weer bloed prikken om te kijken hoe m’n schildklier dan werkt. Dus ik moet me al die weken nog beroerd voelen? Ik wil dat ik me beter voel en hij doet er niks aan dat ik haast niet kan eten.

  • Als je langdurig te veel schildkliermedicatie (levothyroxine) hebt ingenomen, ontstaat een overschot aan schildklierhormonen in je bloedbaan en cellen / weefsels. Dit overschot aan T4 en/of T3 is verantwoordelijk voor de betreffende klachten. Nu je bent gestopt met de schildkliermedicijnen zouden je klachten vanzelf moeten afnemen. Het kan echter een tijdje duren voordat de verhoogde hormoonspiegel in je bloed naar tot acceptabel niveau is gedaald… Een dergelijke daling kan een arts helaas niet zomaar forceren. Hoelang ben je inmiddels gestopt met de schildkliermedicatie?

  • Een week is niet erg lang als je jarenlang schildkliermedicamenten hebt geslikt. Normaliter heeft je lichaam 4 tot 6 weken nodig om te acclimatiseren: te wennen aan een nieuwe dosis schildkliermedicatie en een stabiel hormoonniveau in de bloedbaan tot stand te brengen. Ik ben geen arts, maar ik kan me voorstellen dat als je van een relatief hoge dagdosis schildkliermedicijnen naar 0,0 gaat het zelfs nog langer kan duren voordat het overschot aan schildklierhormonen uit je bloedsomloop is verdwenen. Mocht je je zorgen maken, neem dan contact op met je huisarts(assistent)(e)…

 36. Hallo Paul, Dank je wel voor je snelle reactie. Ben best bang dat ik bolle ogen krijg of al heb en dat het erger wordt. Ik ga alle links nalezen en inderdaad dan contact opnemen met mijn internist! Dank je wel!

 37. Ik heb de ziekte van Grave. Heb een jaar lang 30 mg Strumazol en 80 mg Eythyrac geslikt. Mocht na een jaar stoppen met medicatie, maar jammer genoeg werkt mijn schildklier opnieuw niet goed. TSH 0,01 en T4 27. Ik heb het eerder warm dan koud, droge huid en gejaagd gevoel. Wanneer mijn stofwisseling te snel is en mijn gewicht afneemt, weet ik al dat het niet goed zit. Ook heb ik dan last van mijn botten.

 38. Ik kamp al jaren met depressies, sterk opgejaagd gevoel, darmklachten, plotselinge angstaanvallen. Heb 3 bulten op de schildklier zitten. Bij onderzoek bleek de laatste keer dat de schildklier overduidelijk te hard werkt en iets vergroot is. Maar… 1 bloedwaarde (ik weet niet welke) is helemaal normaal. De arts weet hier geen raad mee en durft geen behandeling aan te gaan. Ik slaap al jaren heel slecht en onderbroken, en het wordt steeds erger. Ik ben gisteren wederom bij een psychotherapeut geweest en hij gooit mijn depressie door al mijn genoemde klachten toch op mijn schildklier. Hij gaat nu contact met de huisarts opnemen. Hij wil ook eens Ritalin bij mij gaan uitproberen, omdat ik zo onrustig ben. Mensen worden doodmoe van mij, en ik word heel moe van mensen om mij heen door het stressniveau. Ik ben echt radeloos en mensen snappen je niet meer. Wie herkent dit?

  • Beste Carla, Laat alsjeblieft je TSH, FT4 en FT3 nogmaals controleren middels een bloedwaardebepaling. Want zolang je niet precies weet hoe hoog iedere specifieke schildklierwaarde is, kun je slechts gissen naar wat er precies met je schildklier aan de hand is. En vraag altijd een printje / uitdraaitje van je bloeduitslagen mee naar huis, zodat je de boel naderhand rustig even zelf kan nalopen. Sterkte!

 39. Ik heb een versnelde schildklier waardes TSH 0.02 en T4 29.6. Slik nu 30 mg strumazol en 200 mg euthyrox. Heb de ziekte van Graves iets bollende ogen. Wat is een goede instelling? Iets te hoog zitten of laag? Voel me iets lekkerder al hij een ietsje pietje snel loopt. Maar niet zoals nu. Onrustig beverig verwarrend licht in het hoofd.

  • Beste Sjanie, Meer informatie over de ziekte van Graves (evenals reacties van ervaringsdeskundigen) vind je in dit artikel over Graves & Hashimoto. Voor zover ik weet is er geen universele “goede instelling” qua schildkliermedicatie. De een voelt zich goed bij laag-normale waarden en de ander bij hoog-normale waarden. Bespreek dit als zodanig met je artsen zodat ze hier rekening mee kunnen houden. Sterkte! Groeten, Paul

 40. Hallo, vanwege een toxisch adenoom heb ik Strumazol 30 mg. voorgeschreven gekregen. Na twee weken kreeg ik uitslag en vreselijke jeuk. Is er ook een alternatief voor Strumazol, zonder deze bijwerkingen?

 41. Hallo. Ik heb een te snel werkende schildklier en ik krijg radiotherapie omdat ik dit 3 jaar geleden ook heb gehad en toen medicijnen heb gehad maar dat willen ze mij niet meer geven. Alleen maak ik me zorgen omdat ik last van hartkloppingen heb en angstaanvallen alleen met in slaap komen en heel moe en levenloos ben en alles uitstel omdat ik nergens zin in heb en ben steeds heel verkouden en slijm ophoesten en jeuk wat ik niet kan verklaren en pijnlijke borsten. En benauwd en hoofdpijn en opgeblazen gevoel in mijn buik. zware ogen en zie ook wazig. Alleen weet ik mij zelf geen raad meer. Omdat ik slecht slaap 3 en 4 november gaan ze pas kijken hoe en wat. Kan ik nog zo lang wachten of moet ik eerder bellen? Weet u raad?

  • Hallo Regina, hoe is het nu en wat wordt of is er aan de snel werkende schildklier gedaan? Ik heb precies dezelfde klachten. Ben totaal uitgeblust. Mijn klachten zijn in de ochtend het hevigst. Kennelijk zijn mijn hormonen ’s nachts hard aan het werk. Mijn TSH is nu 0,43 en mijn T4 20. Ik heb nu een bètablokker voor mijn hartkloppingen. Verder nog geen behandeling omdat ik nog steeds tussen de normaalwaarden val. Mijn klachten zijn echter zo hevig dat mijn leven niet leuk meer is. Ik ben benieuwd hoe het met jou gaat.

 42. Hallo… Ik heb een snel werkende schildklier en mijn hart gaat zeker 3 keer per dag heel erg tekeer. Voel me erg benauwd en het lijkt dat hij eruit wil springen. Zo erg is het… maar de ergste is dat het duurt elke keer zo’n 10 minuten. Is dat normaal? Volgende week heb ik een afspraak bij een internist. Maar hoe veel kan mijn hard verdragen? Ik vind het echt eng hoe mijn hard tekeer gaat en ook nog zoo lang…

  • Beste Emi, Een snelle hartslag (tachycardie), al dan niet in combinatie met hartkloppingen/palpitaties en/of hartoverslagen/extrasystolen, is een bekend verschijnsel bij een te snel werkende schildklier. Dit hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar is wel heel erg vervelend. Het is goed om je schildklierwaarden te laten controleren door een internist-endocrinoloog om er zeker van te zijn dat je de juiste dosering schildkliermedicatie inneemt, maar daarnaast zou het ook raadzaam kunnen zijn om een afspraak te maken met een cardioloog zodat er naar je hartritme en hartgeleiding kan worden gekeken en de aard en ernst van je versnelde hartslag kan worden ingeschat. Waarschijnlijk is er niets aan de hand, maar uitsluitsel door een cardioloog kan een heleboel zekerheid en bijkomende rust scheppen. Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 43. Hallo, 22 jaar geleden heb ik een hypothyreoïdie overgehouden aan een zwangerschap… Destijds na 7 maanden van een stempel opgedrukt te krijgen van postnatale depressie bleek het de schildklier te zijn. Via de internist onderzocht en na enkele maanden goed ingesteld. Slik al die tijd al Euthyrox met af en toe wat bij stellingen. Twee jaar geleden met opgefokte burn-out gevoel naar huisarts en bleek ik een hyperthyreoïdie te hebben. Inmiddels al 2 jaar de medicatie aan het verlagen en mijn TSH gehalte wordt steeds lager nl. 0.04 en FT4 20. Ik voel mij verschrikkelijk. Heb een super leuke baan, maar ben woensdag naar huis gegaan. Kan alleen maar hyperen, spierpijnen, fybromialgie en artrose, voel iets in m’n keel zitten, ben hees, zie wazig en ben super opgefokt… Dit duurt al dik 1,5 jaar. Ik ben doodmoe, maar kan niet slapen en loop onrustig door het huis. Afgelopen vrijdag uitslag van huisarts zelf via de telefoon en hij zei alweer we gaan nog meer minderen… terwijl dit dus al 2 jaar niet werkt. Waarde wordt steeds lager. Ik wil graag naar de internist of er niet nog een andere oorzaak is. Hebt trouwens 6 kleine operaties gehad, kaak, neus en gynaecologische ingrepen waar ik adrenaline verdoving gehad heb. Ik had dit afgelopen jaren al vaker gehad maar deze 2 laatste keren raakte ik volledig in paniek en overstuur vanwege het razen van mijn hart en lijf. Ik lees overal dat er eigenlijk nog meer dingen onderzocht moeten worden in het bloed en dat is nog nooit behalve destijds gebeurt. Wat raad jij je me aan en ben ik gek aan het worden? Alvast bedankt!

  • Beste Ankie, Ik ben geen arts, maar volgens mij ben je absoluut NIET gek aan het worden. Hypothyreoïdie komt veelvuldig voor onder vrouwen in hun vruchtbare periode. Er zijn aanwijzingen dat hypothyreoïdie in bepaalde gevallen kan optreden door toedoen van zwangerschap, maar waarschijnlijk is het zo dat ‘zwangerschapshypothyreoïdie’ enkel wordt opgemerkt tijdens de zwangerschap omdat je dan relatief veel bloedtests ondergaat en je kindje gaat meeliften op jouw schildklierwerking en schildklierhormonen… Nou ja, point being… In Nederland heerst nog altijd de opvatting dat “de huisarts patiënten met hypothyreoïdie vrijwel altijd zelf kan behandelen” (bron), maar in de praktijk is dit maar al te vaak afhankelijk van de onderliggende OORZAAK van de vertraagde schildklierwerking. Naar mijn persoonlijke/ondeskundige mening blijven huisartsen maar al te vaak eindeloos aanmodderen met het ophogen en verlagen van doses schildkliermedicamenten in de hoop dat er OOIT acceptabele schildklierwaarden worden bewerkstelligd. Daarnaast controleert men lang niet altijd alle relevante schildklierwaarden en baseert de behandeling dus op een onvolledige diagnose… Zodoende interpreteert men schildklierwaarden lang niet altijd naar behoren en blijven schildklierpatiënten onnodig lang aan het sukkelen met hun gezondheid. Periodes en symptomen van hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie wisselen elkaar dan af, wat logischerwijs niet ten goede komt aan de schildklier, noch aan de algehele lichamelijk en emotionele gesteldheid… Persoonlijk zou ik dus ABSOLUUT aandringen op doorverwijzing naar een internist-endocrinoloog die gespecialiseerd is in schildklierproblematiek, dus een schildklierspecialist. Laat jezelf bovendien testen op schildklierantistoffen (anti-TPO, anti-TG en anti-TSHr) ten aanzien van de ziekte van Graves en/of de ziekte van Hashimoto. Mij zou het namelijk niets verbazen als er sprake was van schildklierauto-immuniteit en/of een schildklierontsteking. Nogmaals, ik ben GEEN arts; dit is mijn persoonlijke mening. Heel veel sterkte & beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 44. Goedenavond, 24 juli heb ik contact met u opgenomen betreffende mijn moeder. Nu blijkt dat haar schildklier niet of nauwelijks werkt. Toch heeft ze last van een onrustig gevoel en heeft ze het over wiebelende benen. De Thyrax die ze nu slikt, lijkt het alleen maar erger te maken. Wat kan u hiervoor adviseren. Vriendelijke groet, Gerda Versluis

  • Beste Gerda, Ik houd deze site bij uit interesse en ben dus geen medicus. Advies over medicatie mag ik dan ook niet geven. Ik begrijp uit je reactie dat je moeder dus niet lijdt aan hyperthyreoidie, maar aan hypothyreoidie. Hierover kun je meer lezen in dit artikel over een te traag werkende schildklier. Wel mag ik zeggen dat er meer mensen zijn die slecht reageren op Thyrax (of bij wie de dosering niet optimaal is). In overleg met je moeders huisarts of endocrinoloog zou je de dosering kunnen laten aanpassen of op zoek gaan naar een alternatief medicament voor Thyrax. Voorbeelden hiervan zijn Euthyrox, Eltroxin, Cynomel, Cytomel, Thybon, Thyreoidum, ArmourThyroid en Erfa. Maar problemen met medicamenten moet je dus altijd overleggen met de betreffende arts, want het ideale medicament (en de ideale dosering) is sterk afhankelijk van de exacte patiënt en achterliggende oorzaak! Heel veel sterkte!

 45. Hallo, Ik neem Thyrax 0,1 mg en Strumazol 30 mg, maar ben nog niemand tegengekomen die deze combinatie ook neemt… En zijn er meer die op den duur mogen stoppen met hun schildkliermedicatie? M.v.g. Jamella

  • Beste Jamelle, Ik gebruik al 17 jaar Thyrax 0,125 mg en 30 mg Strumazol. Vorig jaar groeide mijn struma echter zo erg dat ik op een gegeven moment geen lucht meer kreeg. Tevens werkte mijn schildklier ondanks de medicijnen toch weer te hard. Ik heb nu mijn 2e radioactieve slok genomen en de struma is aardig aan het slinken. Hoelang slik jij deze medicijnen al? Het schijnt dat Strumazol nogal schadelijk is voor je lichaam (kreeg dit ook nu pas te horen). Helaas heb ik nog niet gehoord dat er iemand mee kon stoppen. Als alternatief zou je misschien de radioactieve jodiumslok kunnen nemen. Sterkte! Groetjes, Erica

 46. Mijn moeder heeft een te snel werkende schildklier. Nu heeft ze last -zoals zij het zegt- van onzeker en wiebelig op haar benen staan. Wat kan ze hiervoor innemen? Vr, groet, Gerda versluis

  • Beste Gerda, Je moeder zou in overleg met de huisarts thyrostatica moeten innemen. Als de hoeveelheid schildklierhormonen afneemt, zullen naar alle waarschijnlijkheid ook de symptomen van de hyperthyreoïdie verdwijnen. Groeten, Paul

 47. Hai heb ook last van een te snelle schildklier. Neem momenteel Strumazol en moet om de 2 weken bloed laten trekken. De waarden blijven wel hoog en er is precies nog geen verbetering, ben enorm moe en uitgeput, maar kan niet slapen en soms ben ik ook zo opgedraaid dat ik denk de wereld te kunnen verslaan.

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.