De schildklier is een kliertje in je keel dat hormonen produceert en uitscheidt in je bloed. Via de bloedcirculatie komen schildklierhormonen bij de cellen van je organen en weefsels terecht. De twee belangrijkste hormonen die door de schildklier worden geproduceerd zijn:

 • T4: thyroxine
 • T3: trijoodthyronine

Als je schildklier te weinig T3 en T4 aanmaakt, dan spreekt men ook wel van een trage schildklier, traag werkende schildklier oftewel hypothyreoïdie. In dit artikel lees je alles over een vertraagde schildklierwerking…

Synoniemen van hypothyreoïdie

Een te trage schildklier staat bekend onder allerlei benamingen. De bekendste hiervan zijn als volgt:

 • Hypothyroïdie / hypothyreoidie
 • Schildklier-deficiëntie
 • (Te) trage / langzame schildklier
 • Slecht werkende thyroïd
 • Onderactieve / inactieve schildklier
 • (Te) langzaam / traag werkende schildklier
 • Langzame of lage schildklierwerking
 • Vertraagde c.q. luie thyroïd
 • (Te) trage werking van schildklier
 • Laag schildklierhormoon
 • Schildklier-“hypo” of hypofunctie

Als je schildklierwerking ontoereikend is, dan worden er onvoldoende schildklierhormonen aangemaakt en is het niveau in je bloed dus te laag.

Trage schildklier = weinig schildklierhormonen

Schildklierhormonen bekleden – direct of indirect – een cruciale functie binnen vrijwel alle cellen, weefsels & organen. Hart, spieren, hersenen, maagdarmstelsel, huid en ga zo maar door. Zodoende zijn schildklierhormonen medeverantwoordelijk voor:

 • Metabolisme (stofwisseling)
 • Zenuwstelsel (lichaamsaansturing)
 • Fysieke groei & herstel
 • Hartritme & hartslagfrequentie
 • Vocht– & vethuishouding
 • Werking van spieren & gewrichten
 • Denkproces & gevoelsbeleving
 • Digestie (spijsvertering)
 • Lichaamstemperatuur

Zonder schildklierhormonen kun je niet leven. Een klein tekort aan schildklierhormonen veroorzaakt zelfs al gezondheidsklachten.

Symptomen van een trage schildklier

Een te langzame schildklier brengt allerlei symptomen en klachten teweeg die in het begin mild zijn en steeds erger worden. Een tekort aan schildklierhormonen vertraagt namelijk de meest uiteenlopende lichamelijke processen. Deze vertraging uit zich op zijn beurt in de volgende hypothyreotische verschijnselen:

 • Buitengewoon vermoeid & lusteloos
 • Duizelig & licht in het hoofd
 • Lage lichaamstemperatuur (35 – 36,6 °C)
 • Lethargisch: lang uitslapen & overdag slaperig
 • Opgezwollen schildklier (struma)
 • Menstruatieklachten
 • Extreem kouwelijk (rillingen & verkleumen)
 • Apathisch: niet vooruit te branden
 • Koude handen & voeten + tintelingen in ledematen
 • Haaruitval + droge, glansloze & breekbare haren
 • Veel vocht vasthouden (oedeem)
 • Pafferig” gezicht (myxoedeem)
 • Uitpuilende ogen & hangende oogleden
 • Nagels zijn zwak, bros & geribbeld
 • (Verergering van) oogklachten
 • Huid is droog, gekloofd, schilferig & vlekkerig
 • Vitiligo (pigmentverlies van de huid)
 • Geheugen– & concentratieproblemen
 • Maagklachten & darmverstopping
 • Groeiachterstand bij kinderen
 • Lage bloeddruk
 • Hartritmeverstoring (palpitaties, extrasystolen e.a.)
 • Trage hartslag (bradycardie)
 • Spierpijn & spierkramp (chronisch)
 • Sterk verminderde eetlust
 • Emotioneel instabiel & melancholisch
 • Depressie & burn-out
 • Onverklaarbare gewichtstoename

Bovenstaande symptomen van hypothyreoïdie hoeven zich overigens lang niet altijd of allemaal (tegelijkertijd) voor te doen.

Vormen van hypothyreoïdie

Er zijn verschillende vormen van hypothyreoïdie. We onderscheiden de volgende verschijningsvormen van een te traag werkende schildklier:

1. Subklinische hypothyreoïdie

te trage schildklier hypothyreoidieBij subklinische hypothyreoïdie werkt de schildklier te traag, maar treden (nog) geen waarneembare klachten op. De trage schildklier kan subklinisch blijven, maar ook een voorloper zijn van de klinische variant. Zolang hypothyreoïdie subklinisch blijft, hoeft het tekort aan schildklierhormonen niet kunstmatig te worden aangevuld.

2. Klinische hypothyreoïdie

Bij klinische hypothyreoïdie is er wél sprake van merkbare en/of meetbare klachten. Behandeling van de vertraagde schildklier is dan ook noodzakelijk om het hormoonpeil op te hogen. Klinische hypothyreoïdie kan een primaire, secundaire of tertiaire oorzaak hebben…

3. Primaire hypothyreoïdie

Bij primaire oftewel centrale hypothyreoïdie kan de schildklier niet genoeg schildklierhormonen aanmaken, waardoor klachten optreden. Primair houdt in dat de oorzaak te vinden is in de schildklier. De schildklier zélf is dus verantwoordelijk voor de ontoereikende hormoonafgifte.

4. Secundaire hypothyreoïdie

Het hersenaanhangsel (hypofyse) produceert TSH, een hormoon dat de schildklier stimuleert en zodoende de hormoonafgifte van de schildklier reguleert. Bij secundaire hypothyreoïdie maakt de schildklier te weinig hormonen aan vanwege een verstoorde hypofyse. Hierdoor treden klinische klachten op.

5. Tertiaire hypothyreoïdie

De tussenhersenen (thalamus & hypothalamus) reguleren de TSH-afgifte door de hypofyse. In zeldzame gevallen maakt de schildklier te weinig schildklierhormonen aan door een defect van de hypothalamus. In dat geval spreekt men van tertiaire hypothyroïdie.

6. Congenitale hypothyreoïdie

Congenitale hypothyreoïdie (CHT) betreft een aangeboren tekort aan schildklierhormonen dat je dus met je geboorte meekrijgt. Het tekort ontstaat door een niet-ontwikkelde of onderontwikkelde schildklier. De baby wordt dus geboren zonder – of met een inferieure – schildklier. Congenitale hypothyroïdie is altijd primair & klinisch.

7. Endemische hypothyreoïdie

Endemische “hypo” betreft een vertraagde schildklier door een tekort aan het spoorelement jodium. Jodium is een cruciaal bestanddeel van schildklierhormonen, dus zonder jodium ontstaat automatisch een verlaagde hormoon-afgifte door de schildklier.

8. Iatrogeen geïnduceerde hypothyreoïdie

‘Iatrogeen geïnduceerd’ houdt in dat iets wordt veroorzaakt door medicatie. In dit geval wordt de traag werkende schildklier dus veroorzaakt door medicijnen. Iatrogene hypothyreoïdie is meestal lithium-geïnduceerd… Of ontstaat door een overdosering van thyrostatica (schildklierremmers).

Een trage schildklier wordt vastgesteld middels bloedonderzoek. Men meet de schildklierhormonen, TSH-waarde en antistoffen in het bloed.

Oorzaken van  een te trage schildklier

Hypothyreoïdie kan ontstaan door allerlei aandoeningen, afwijkingen, geneesmiddelen & nutriële tekorten. De bekendste oorzaken van een vertraagde schildklier zijn als volgt:

 • Schildklierontsteking (thyreoïditis)
 • Ziekte van Hashimoto (auto-immuunziekte)
 • Gebrek aan bepaalde voedingsstoffen (jodium e.a.)
 • Ziekte van Graves (vergevorderd stadium)
 • Goedaardig” gezwel in schildklier (nodus, cyste e.a.)
 • Behandeling met radioactief jodium (RAJ)
 • Geboorteafwijking (congenitaal)
 • Volledige of gedeeltelijke schildklierverwijdering
 • Schildklierkanker (maligne tumor)
 • Radioactieve bestraling van het halsgebied
 • Bijnieruitputting

Ook een ongezonde leefstijl kan de schildklierwerking (direct of indirect) verslechteren. Hierbij valt te denken aan onvoldoende en/of onregelmatig slapen, ontoereikende slaapkwaliteit, overmatige mentale stress, eenzijdig en ongezond eten en onvoldoende lichamelijke activiteit.

De behandeling van een langzame schildklier of tekort aan schildklierhormonen is sterk afhankelijk van de achterliggende oorzaak.

Behandeling van een langzame schildklier

Als een trage schildklier hypothyreotische klachten veroorzaakt, dan is behandeling vereist. Het behandelen van een traag werkende schildklier kan op drie manieren geschieden, namelijk:

1. Extra jodium tegen langzame schildklier

Als een langzaam werkende schildklier door een gebrek aan jodium wordt veroorzaakt, dan kan het volstaan om de jodium-intake te verhogen. Een ernstig jodiumtekort komt in Nederland overigens weinig voor.

2. Schildklierhormonen slikken

In veruit de meeste gevallen van een traag werkende schildklier moeten tabletten met synthetische schildklierhormonen oftewel thyromimetica worden ingenomen. Meestal wordt synthetisch T4 (levothyroxine) toegediend. Dit middel wordt verkocht als Thyrax®, Euthyrox® en Eltroxin®.

In sommige gevallen wordt synthetisch T3 (liothyronine) voorgeschreven. Dit middel is verkrijgbaar als: Cynomel®, Cytomel® & Thybon®. Hoe trager de schildklier, des te meer hormonen er dienen te worden geslikt. Bij de afwezigheid van een schildklier moet de volledige hormoonproductie worden opgevangen met kunstmatige schildklierhormonen.

3. Operatie bij trage schildklier

Als de schildklierwerking wordt tegengewerkt door een “goedaardige” cyste of nodule, dan kan een schildklieroperatie noodzakelijk zijn. In bepaalde gevallen kan ervoor worden gekozen om het gezwel te laten zitten en tot behandeling met schildklierhormonen over te gaan om de traag werkende schildklier te ondersteunen.

Bij een achterliggende oorzaak zoals een ontsteking, gezwel of hypofyse-afwijking dient natuurlijk (ook) de aanstichter te worden behandeld.

Tot slot

Een trage schildklier moet in veruit de meeste gevallen levenslang worden ondersteund met kunstmatige schildklierhormonen. Klinische hypothyreoïdie is dan ook ingrijpend, maar hoeft –met de juiste medicatie– geen klachten meer te geven.

Heb jij een traag werkende schildklier? Deel jouw ervaringen, vragen, opmerkingen en verhalen m.b.t. een te langzame schildklier hieronder…

529 Reacties

 1. Sinds ca. 10 jaar heb ik Hashimoto. Op zich kan ik redelijk functioneren, alleen de vermoeidheid speelt mij parten. De laatste jaren wordt het steeds erger en belemmert het mij wel in mijn functioneren. Moedeloos word ik er van. Echter met bloedprikken komt er steeds niks uit. TSH en T4 altijd netjes, de laatste keer TSH 0,3 en T4 22 (overigens voor mijn aan de hoge kant, dus iets geminderd met medicatie). Dus gevraagd of ik T3 mocht prikken, dat mocht en daar kwam 1,2 uit (valt officieel binnen de referentiewaarden gaf de huisarts aan) Ik heb dit vaker gedaan jaren geleden en toen was het ook al zo laag. Zou het kunnen dat mijn klachten daaruit voortvloeien? Met sporten heb ik altijd last van snel verzurende spieren en lang herstel nodig. Mijn B12 was 352 dus ook goed. @Paul redactie; ik lees dat je veel af weet van omzetting T3 etc. Zou jij op mijn bericht willen reageren? Alvast bedankt. Hartelijke groet E.

 2. Hoi, kan het zijn dat je met een trage schildklier tóch symptomen heb van een snelle? Heb al 6 jaar trage schildklier. Ging en poos goed, maar nu al een half jaar aan het tobben.Momenteel is de TSH 2.4. ik begon met 1.4, 1.6 (toen voelde ik me behoorlijk goed) daarna 4.0, toen 0.8 (kwam door ophoging Euthyrox), daarna weer 0.37 en nu dus (na 6 weken weer minder Euthyrox) 2.4. T4 is redelijk stabiel : 16, 17, 16, 15 en nu 14. Voel me momenteel echt niet lekker in mijn vel. Maar veel symptomen van een trage herken ik niet. Moet ik nu weer ophogen met medicatie om me goed te voelen? Ik slik inmiddels ook metoprolol i.v.m. hartkloppingen. Zou dit ook invloed hebben? Vooral vroeg in de morgen en rond het opstaan voel ik me slecht: hartkloppingen, naar gevoel, misselijk, diarree en zo. In de loop van de dag gaat het beter. Ben benieuwd of er iets aan te doen is… Neeltje

  • Het euvel bij een te traag werkende schildklier is een tekort aan schildklierhormonen. Dit tekort wordt aangevuld met synthetische hormonen in medicijnvorm. Als je te veel van dit medicijn inneemt, dan ontstaan ook symptomen van een te snél werkende schildklier. Op zich fijn dat je T4 redelijk stabiel blijft, maar aangezien je TSH (desondanks) enorm schommelt, zou ik bijna denken dat je T3 behoorlijk heeft gefluctueerd. Heeft men je T3 al eens gecontroleerd? Een tekort of overschot aan T3 zal overigens hevigere klachten geven dan een overschot of tekort aan T4, aangezien T4 een inactief prohormoon is: de voorloper van het actieve schildklierhormoon T3, hetgeen een véél hogere bio-activiteit heeft.

 3. Goedemorgen, Ik heb de ziekte van Graves en in 2008 een jodiumslok gehad, ik slik Thyrax en pas al jaren zelf mijn medicijnen aan als ik de waardes door heb gekregen van de internist. Ik voel mij het best als de TSH rond de 2 of 2,5 is en mijn T4 rond de 17. Nu zijn mijn waardes na de laatste controle echter zo dat ik niets kan aanpassen met mijn medicijnen. Mijn TSH 3.1 dus voor mij iets te hoog en mij T4 is 20 dus ook voor mij iets te hoog. Ik word er echt af en toe niet goed van, om altijd maar moe te zijn en niet de energie te hebben die ander mensen wel hebben.

  • Zijn je vitamine D3, vitamine B12, ijzer, jodium, kalium en magnesium al eens gecontroleerd?

  • Ja vorige week allemasl gecontroleerd en alles is goed. Slik sowieso altijd vitamine B12, D3 en Magnesium.

  • Heb je misschien exacte bloedwaarden? En houd er rekening mee dat orale B12-supplementen een eventueel tekort juist kunnen maskeren.

  • Kan mij alleen nog herinneren dat mijn huisarts zei dat de B12 ies van 1495 was…

  • Hoi, Ik slik nu al 12 jaar Thyrax, waardes zijn al een hele tijd goed volgens doktersassistente… nu voel ik me weer niet fijn… en zie ik dat in oktober de TSH 2,8 was en nu 1.0. De T4 is 17.4… ik heb al de jaren de uitslagen voor goed genomen en niet gedacht om zelf de waardes te vragen. :( Kan ik me bij deze waardes niet goed voelen of zit het tussen m’n oren…? Grt. Angelique

  • TSH hoort in principe tussen de 0,4 en 4,0 te ‘schommelen’. Zowel 2,8 als 1,0 is dus een prima TSH-waarde. En een vrij T4 van 17,4 is eveneens zeer netjes te noemen. Je geeft jezelf 2 opties: “je niet goed voelen door deze waardes” of “iet wat tussen de oren zit”. Ik zou daar graag een derde optie aan toevoegen: een concrete oorzaak die al dan niet gerelateerd is aan je schildklier… Want dat je je niet goed voelt, hoeft natuurlijk niet per se te wijten zijn aan je schildklier óf tussen de oren te zitten. Kun je aangeven wat je precies bedoelt met “je niet goed voelen”?

 4. Beste Paul. Helaas was onderstaande vraag nog niet beantwoord en die wilde ik donderdag dan aan mijn arts voorleggen. “Met welke motivatie kan ik onderbouwen dat ik de T3 waarde toch noodzakelijk acht om te meten”. Tevens een extra vraag welke waarde is belangrijker om te weten m.b.t. T4. Is dat de gewone T4 of de vrije T4? Laatste vraag indien mijn wens is ook te zoeken naar oorzaak. Is het dan noodzakelijk dat nu te doen (slik pas 2 dagen pillen) of kan dat ook alsnog over 6 weken? Of zijn dan alle overige waardes ook bepaald door de pillen en is dan geen juiste meting naar oorzaak meer mogelijk? Alvast bedankt!

  • Het inactieve prohormoon T4 moet worden omgezet naar het actieve schildklierhormoon T3 om effectief door het menselijk lichaam te kunnen worden benut. Je kúnt desgewenst aangeven dat je benieuwd bent of de omzetting van T4 naar T3 al dan niet naar behoren verloopt. En over T4: ongeveer 95% van je T4 is gebonden aan plasma-eiwitten (TBG: thyroxine bindend globuline). Dit ‘gebonden’ T4 maakt tezamen met het vrije (niet-gebonden) T4 onderdeel uit van je totale T4. De overige 5% bestaat uit vrij / ongebonden T4; het circuleert ‘vrij’ in de bloedbaan en is daarmee metabool c.q. metabolisch actief. Om echt iets te doen moet het nog steeds worden geconverteerd naar T3 dankzij thyroxine-‘5-deiodinase. T3 heeft een beduidend hogere metabole c.q. metabolische activiteit dan 4, maar ook een véél kortere halfwaardetijd. Dit in ogenschouw genomen is controle van TSH de aangewezen eerste stap, controle van vrij T4 de aangewezen tweede stap en controle van vrij T3 de aangewezen derde stap… Al wordt –voor zover ik weet– mééstal het totale T3 gecontroleerd. De bloedwaardebepaling van élke vorm van T3 geeft echter inzicht in de omzetting van T4 naar T3… Tot slot over de oorzakelijke diagnostiek: nee, het is niet per se nodig om per direct de onderliggende oorzaak te achterhalen, maar het lijkt me ook niet preferabel om de rest van je leven levothyroxine en/of liothyronine in te nemen, zónder ooit onderzoek te laten verrichten naar de oorzaak van een traag werkende schildklier. Een auto-immuunschildklieraandoening kan al (vrij gemakkelijk) worden uitgesloten aan de hand van antistoffen. En hoewel de onderliggende oorzaak van ‘Hashimoto’ en ‘Graves’ vooralsnog onbekend is, zijn er wel steeds meer zaken die mogelijkerwijs een rol spelen binnen het ontstaan ervan. Dit ter illustratie…

 5. Hoi ben nog onbekend met het fenomeen trage schildklier. Echter na bloedonderzoek blijkt dat mijn TSH op 89 zit terwijl hij 4 mag zijn. Ook de T3 of T4 was veel te hoog. Ben ff kwijt welke het was. Overige waardes zijn niet gemeten. Aangezien ik mij niet kon vinden in de symptomen heb ik een nieuwe bloedtest verzocht. Dat was 2 weken later. Nu waren de waardes nog hoger zei de arts. Maandag ga ik starten met de medicatie. Zijn mijn waardes nu extreem? Enige “klacht” die ik heb is moe. Welke tips en trucs hebben jullie voor mij. Grt. D

  • Ja, je TSH is erg hoog. Maar wat véél belangrijker is, is hoe laag je T4 en T3 precies zijn… Laat niet één van beide controleren, maar bij voorkeur allebei. En vraag na elke bloedtrekking een printje / uitdraaitje van de exacte bloedwaarden mee naar huis, zodat je zélf het beloop ervan in de gaten kan houden. Sommige artsen vinden het namelijk ‘al snel goed’. Maar zelfs als je T3 en T4 over een tijdje (dankzij je schildkliermedicatie) ‘netjes binnen de referentiewaarden vallen’ blijft er een héél groot verschil bestaan tussen het hoog-normale gebied en het laag-normale gebied. Kortom: houd zélf de vinger aan de pols en houd vooral ook je eigen klachten, symptomen en gevoelens in de gaten. Cijfertjes kunnen je veel vertellen, maar je eigen klachtenpatroon des te meer…

  • Hoi heb toevalig vandaag opnieuw gebeld met doktersassistente. Had al gevraagd ook T3 te meten bij 1e 6-wekelijkse bloedtest na start medicijnen. Maar dokter vond het niet nodig. Met welke motivatie kan ik onderbouwen dat ik de T3 waarde toch noodzakelijk acht? Tevens heb ik uitgesproken dat ik dacht dat de medicijnen het symptoom bestrijden (trage schildklierwerking) en dit dan op peil brengen. Echter gevraagd of er dan ook nog gekeken gaat worden naar de OORZAAK van de trage werking. Wellicht ligt hier toch iets anders aan ten grondslag meen ik zo te lezen her en der op internet. Is dit correct? Zo ja wat zou ik kunnen aankaarten bij de arts om nader te zoeken naar de achterliggende oorzaak. Waardes ook gevraagd. 1e meting 18 april: TSH 87,36 en T4 6,4… 2e meting second opinion, zonder medicatie: TSH 91,22 en T4 6,2… Weet niet of T4 vrij T4 is of niet… Heb nu voor 6 weken medicijn 100 mcg gekregen. Zal ff naam checken en nog sturen. Bedankt voor info. Grt. Debby

  • Medicijn is schildklierhormoon TEVA levothyroxinenatrium 100 mcg.

  • Voor zover ik weet, wordt er in de dagelijkse (huisartsen)praktijk bar weinig onderzoek verricht naar de oorzaak van iemands traag werkende schildklier. :( De potentiële oorzaken die ten grondslag kunnen liggen aan een traag werkende schildklier zijn onder andere:

   • Auto-immuunschildklieraandoeningen (Graves, Hashimoto e.a.)
   • Acute of chronische schildklierontsteking
   • Jodiumtekort: gebrek aan het sporenelement jood
   • Medicijngebruik (lithium, amiodaron e.a.)
   • Hypofyseproblemen (hypopituïtarisme e.a.)
   • De aanwezigheid van een cyste of nodus in de schildklier
   • Hypothalamusproblemen (hypothalamische dysfunctie)
   • Bestraling van hoofd-halsgebied
   • RAJ-behandeling (“de slok”: radioactief jodium)
   • Operatieve verwijdering van een schildklierlob
   • Gebruik van medicinale schildklierremmers / thyreostatica
   • Schildklierkanker
   • Bijnieruitputting

   In héél veel gevallen van een trage schildklierwerking blijft de onderliggende oorzaak echter onbekend. (bron + bron) Men schrijft dan levothyroxine voor om de ontbrekende lichaamseigen schildklierhormonen te vervangen door lichaamsvreemde exemplaren, en past de dosis stapsgewijs aan totdat de T4 en TSH binnen de referentiewaarden vallen. Vaak volstaat dit beleid, maar niet altijd. Zo is het doodzonde als –bijvoorbeeld– een jodiumtekort over het hoofd wordt gezien. Het ophogen van de jodium-intake zou in die situatie volstaan en (mijns inziens) de preferabele optie zijn. En ondanks een toereikend (inactief) T4-niveau blijft soms een gebrekkig (actief) T3-niveau bestaan, hetgeen funest kan zijn…

  • Rozemarijn / Marjolijn

   Sorry, ik ben al enige tijd mis: mijn schildklier is te groot. Deze fout wou ik toch nog even rechtzetten. Thanks, Rozemarijn / marjolein

 6. Mijn bloed is onderzocht op verschillende punten. Onder andere vitamine B12, vitamine D enz… Dit omdat ik erg moe ben en verschillende lichamelijke klachten heb. Bijvoorbeeld pijn in een vingergewricht, tintelingen in mijn arm / hand, ontstekingen, opgejaagd gevoel, stemmingswisselingen. Alles was goed, behalve mijn TSH waarde, deze was 8.4. Volgens de huisarts verklaart dit niet de vermoeidheid, maar als ik op internet rondkijk zou dit wel het geval kunnen zijn? Ik heb de huisarts helaas zelf niet gesproken en de assistent kon mij maar weinig vertellen. Ik moet over 3 maanden opnieuw bloed prikken, omdat dit slechts tijdelijk kan zijn. Ik herken wel veel, zo heb ik ook last van haaruitval en val ik maar niet af terwijl ik niet veel eet. Is het normaal om na 3 maanden weer bloedonderzoek te laten doen? En kan het dan ineens weer normaal zijn?

  • Ja, iemands TSH-waarde kán gedurende het jaar, gedurende de maand en zelfs gedurende de dag fluctueren. Deze fluctuaties horen echter niet buitensporig te zijn. En een TSH-waarde van 8,4 is simpelweg 2x zo hoog als de maximumgrenswaarde. Dit kan absoluut WEL een (indirecte) verklaring kunnen zijn voor je vermoeidheidsklachten, want een te hoge TSH-waarde kan duiden op een traag werkende schildklier. Een bloedmeting van je T4 en T3 kan een trage schildklier bevestigen of uitsluiten. Vraag dus om een bloedwaardebepaling van (vrij of totaal) T4 én T3. En nadat deze beide bloedwaarden gecontroleerd zijn, vraag dan de exacte bloedwaarden (zowel TSH als T4 als T3 als vitamine B12 als vitamine D als ijzer) op een uitdraaitje / printje mee naar huis zodat je ze zélf op waarde kunt schatten.

 7. Hallo, ik heb een traag werkend schildklier al 20 jaar. En nooit problemen gehad met de dosering (af en toe een verhoging i.v.m. zwangerschap) na mijn zwangerschap van 1,5 geleden had ik een verhoging gekregen slikte toen 200mg Euthyrox. Ik heb helaas niet meer geprikt voor controle. Afgelopen 2 maanden heb ik uit het niets last gekregen van hartkloppingen, kortademigheid (lijkt op hyperventilatie) warm/koud, opgejaagd gevoel en nerveus, angstig. Hierdoor raakte ik in paniek en kreeg een paniekaanval. Nu bleken dus mijn waardes veel te hoog te zijn TSH 0.010 en T4 35. Nu moet ik 125 mg slikken (eerste verlaging was 175mg maar hielp niet) hoelang zal het ongeveer duren dat ik mij beter voel. Ik had trouwens ook een lage vitamine D waarde van 8. Slik hier ampullen voor. B12 was 545 goed volgens de huisarts ik merk nu al een beetje een verschil.

 8. Mijn schildklier is 5 jaar geleden verwijderd. Sindsdien neem ik L-Thyroxine 175mg. Jaarlijks werd de TSH, de T3 en de T4 gemeten, en die was telkens goed. Tot vorige maand, toen zei de huisarts dat ik iets teveel had en moest omschakelen naar 150mg. Na 1 maand ging het bergaf. Ik werd dikker (5kg) moe en traag. Dan werden de schildklierwaarden weer gemeten. Ik had een TSH van 73mU/L, een T4 van 6.4 en een T3 van 2.02. (waarden in pmol/L). Hoe kunnen die waarden zo laag zijn? Ik neem inmiddels weer 175mg en val af zonder diëten en ben minder moe en flauw. Het zal dan wel de goede richting uitgaan nu.

  • De mogelijke oorzaken van een trager wordende schildklier staan opgesomd in het artikel hierboven. Dat je niet meer aankomt en je beter in je vel voelt zitten, is in beginsel positief. Maar dat je afvalt, is niet per se positief. Dit kán in theorie betekenen dat je dosis levothyroxine momenteel juist te hoog is. Ik ben benieuwd naar je eerstvolgende bloeduitslagen!

 9. Ben februari 2017 geopereerd vanwege cyste (ductus thyreoglossus). Deze was danig groot en duikend achter het borstbeen. Halve schildklier heeft men kunnen “sparen”. Voor de operatie was TSH 2,3 en VT4 13,0. Drie maand na operatie (zonder medicatie) TSH 9,3 en VT4 11,1. Volgens endocrinoloog moest ik aan de L-Thyroxine. Na 4 maand L-Thyroxine “50” was m’n TSH 5,2 VT3 6,2 en VT4 17,6. De dokter stelde een verhoging in naar L-Thyroxine “100”, maar werd daar binnen de dag helemaal niet lekker van: vermoeid, zwaar hoofd, misselijk, hart overslaan, algemene malaise… Heb dan 6 maand L-Thyroxine “75” genomen waarbij ik geen bijwerkingen had. Resultaten nu TSH 4,3 VT3 4,3 en VT4 15,3. Weer drong men aan op “100” en weerom de dag erna onmiddellijk de bijwerkingen. Ik neem nu sedert enkele dagen L-Thyroxine “75” + een kwartje van “75” “extra”, wat me dan theoretisch op “94” brengt. Het lijkt wel of dat m’n lichaam zich verzet tegen die “100” dosering (ik heb reeds 5 maal getracht om de “100” weer op te starten, maar voel me er steeds slecht bij). Ik ben 64 jaar oud. Graag wat feedback. Zijn er nog personen die dit ervaren? Ik bedoel dan het verschil tussen “100” de witte versie en “75” de grijze versie?

  • Kun je wellicht het merk of de producent van beide varianten levothyroxinenatrium achterhalen?

  • L-Thyroxine Christiaens 75 microgram (mcg) tabletten en L-Thyroxine Christiaens 100 microgram (mcg) tabletten.

  • De werkzame stof in L-Thyroxine Christiaens is natriumlevothyroxinehydraat –overeenkomend met anhydrisch natriumlevothyroxine– respectievelijk: 75 en 100 microgram per tablet. De andere stoffen in L-Thyroxine Christiaens zijn: lactose monohydraat, gelatine, talk, maïszetmeel en magnesiumstearaat. L-Thyroxine Christiaens 75 microgram (mcg) tabletten bevatten daarnaast de kleurstof zwart ijzeroxide (E172). L-Thyroxine Christiaens 100 microgram (mcg) tabletten bevatten daarnaast de kleurstof chinolinegeel (E104). Voor zover mij bekend is dit het énige verschil tussen beide. Chinolinegeel kán in geval van intolerantie of overgevoeligheid astma, urticaria en rhinitis oproepen, maar dit is relatief zeldzaam. Zo niet, dan lijkt het me toch de ophoging qua werkzame stof. Let wel: sinds 2015 is de nieuwe variant van L-thyroxine Christiaens op de markt; dus mogelijkerwijs gebruik je een oude en een nieuwe variant door elkaar. (bron + bron)

 10. Ik blijf maar aankomen terwijl ik op mijn eten let en veel beweeg. Vandaar dat mijn schildklier nu is onderzocht. Mijn TSH is 1,6, mijn T3 is 1,4 en T4 vrij is 13,1. Allemaal binnen de norm. Volgens de huisarts. Volgens de diëtiste te laag en kan het duiden op een traag werkende schildklier. Wie spreekt nu waarheid?

  • Je totale actieve schildklierhormoon (TT3) valt binnen de norm, maar is ietwat aan de laag-normale kant. Je vrije inactieve schildklierprohormoon (FT4) valt binnen de norm, maar is eveneens ietwat aan de laag-normale kant. Deze beide waarden suggereren dat je schildklier wellicht niet de allersnelste is, maar –klinisch gezien– ook absoluut NIET té traag werkt. Je TSH-waarde van 1,6 beaamt dit eveneens. Zie ook:

   Mijns inziens heeft je huisarts het bij het rechte eind en zou je diëtiste zich beduidend genuanceerder moeten uitlaten over je schildklierwerking en schildlklierwaarden. Want dat jouw waarden “zouden kunnen duiden op een traag werkende schildklier” is een beetje hetzelfde als zeggen dat een pips kleurtje zou kunnen duiden op kanker… Ja, dat kan, maar de vraag blijft: hoe waarschijnlijk is dit? En naar mijn mening is dit zéér onwaarschijnlijk…

 11. Vorig jaar juni heb ik een stootkuur prednison gebruikt in verband met een plotselinge heftige aanval van (voedings)allergie. Vervolgens heb ik heel veel klachten gehad: spierklachten, rugklachten, migraine, vermoeidheid, slecht slapen etc etc. De huisarts geeft een bètablokker voor de migraine en zei dat ik overspannen was, dus ik kreeg een pammetje. Ik geloof daar niet in… Ben dus ook verder gaan zoeken. Ik was 12 kilo aangekomen in circa 2 weken door de prednison(?) En wat ik ook doe, het gaat er niet af. Is inmiddels zelfs 16 kilo geworden… Ik ben gewichtsconsulent en wéét dat ik gezond eet en niet te hoog zit in kcal. Ik loop bij een acupuncturist, die nu aangeeft dat mijn schildklier niet goed is; bijna stilstaat, zelfs. De symptomen kloppen, behalve mijn bloeddruk. Die is nu oké, maar was tijdelijk te hoog. Ik wil een paar dingen vragen: kan het dat door de prednison je schildklier het opgeeft? En het tweede: is het mogelijk dat al deze zelfde symptomen uit bijnieruitputting voortkomen? Of door het EBV? En wat doe ik hieraan? Huisarts staat niet te springen om te meten; heb ik vorig jaar gedaan, alleen TSH. Was 3.03. O ja; ik ben 46, wellicht spelen menopauze-dingen ook mee…

  • Voor zover ik weet, heeft prednison geen direct effect op de schildklierwerking, althans, niet merkbaar. Er zijn enkele verkennende onderzoekjes waaruit kleine schommelingen in het totale T4 worden gezien, maar deze kunnen niet causaal worden toegeschreven aan het gebruik van prednison. Hoe dan ook is het héél onwaarschijnlijk dat er in jouw situatie sprake is van een schildklierprobleem door toedoen van prednison. Of er überhaupt sprake is van een schildklierprobleem is overigens moeilijk te zeggen. Een TSH van 3 zit aan de hoog-normale kant, hetgeen wijst op een schildklier die in ieder geval niet te snel werkt. Maar toch ook zeker niet op een schildklier die “bijna stilstaat”. Voor de zekerheid zou je nogmaals je TSH kunnen laten controleren, maar daarnaast óók je F4 en T3. Dan weet je direct wie er gelijk heeft: je huisarts of je acupuncturist… En persoonlijk zou ik dan ook direct vitamine D, vitamine B12 en ijzer mee laten prikken… Gewichtstoename qua vetopslag / lichaamsvet is trouwens géén bekende bijwerking van prednison. Wel kan prednison ervoor zorgen dat je veel vocht vasthoudt, hetgeen evengoed voor extra kilo’s op de weegschaal zorgt. Dit overtollige vocht verdeelt zich echter héél anders over het lichaam en ziet er ook héél anders uit dan lichaamsvet. Gezien je achtergrond –gewichtsconsulente– vraag ik me af of je kunt inschatten in hoeverre er sprake zou kunnen zijn van oedeem / vochtstapeling… Bijna al je overige klachten zijn overigens óók potentiële bijwerkingen van een stootkuur prednison (bron), maar na 10 maanden zou hier in principe geen sprake meer van moeten kunnen zijn. Wel is het zo dat een prednison-stootkuur je ontvankelijk(er) maakt voor bacteriële en virale infecties, welke eveneens een verklaring zouden kunnen zijn van AL je klachten. Is er een reden waarom je een Epstein-Barr-virusinfectie als mogelijke boosdoener oppert? Bijnieruitputting is overigens ook een optie, maar dit zou je moeten kunnen terugzien aan je cortisolniveaus… En overgang / menopauze zou evengoed een rol kunnen spelen… Sterkte ermee!

 12. KellyBear1981

  Ik ben al hypothyreoïdie patiënt van bij de geboorte, en neem hiervoor 150mcg l-thyroxine. Mijn schildklierwaarden gaan soms weleens op en af, dit zou liggen aan het feit dat ik vitamine D en B12 slecht opneem en de schildklier heeft die nodig dus vandaar. Ik ben nu wel 5 maanden geleden bevallen, maar mijn waarden zijn te laag en ik blijf me moe voelen en ik blijf slecht slapen. Is slecht slapen ook door trage schildklier of is het iets van na de bevalling?

 13. Mijn TSH waarde is volgens de norm normaal namelijk 3.8. Niet nuchter ’s ochtends geprikt. Mijn arts vind dit normaal en vind verder onderzoek niet nodig, echter heb ik last van 11 van de symptomen die horen bij een te traag werkende schildklier. Wat kan ik doen?

  • Aangezien je TSH richting de bovengrens (van 4) gaat en je potentiële schildkliersymptomen vertoont, zou ik aandringen op diepgaander onderzoek. Inclusief vitamine D, vitamine B12 en ijzer. Mocht hier niet aan worden meegewerkt, dan kun je desgewenst een second opinion aanvragen bij een andere huisarts.

  • Dank je voor de tip! Mopperend heeft mijn huisarts het labformulier ingevuld en wordt er nu verder gezocht.

  • Vergeet naderhand alsjeblieft niet een uitdraai van je bloedwaarden mee naar huis te vragen om eigenhandig je bloeduitslagen te kunnen inzien. Ik hoor namelijk héél vaak dat mensen te horen krijgen dat “alles goed is”, terwijl dat in werkelijkheid geenszins het geval is.

  • Beste Paul, mijn tsh waarde was deze week 4,4 t4 vrij thyroxine was 17.9 mag volgens hun max 22 zijn. Mijn t3 vrije thyroxine was 7 en mag volgens hun max 6.8 zijn om normaal te zijn. Mijn vitamine d is 42 en dit willen ze behandelen maar de schildklier is prima volgens hun. Dit klopt toch eigenlijk niet? Overigens was vorig jaar mijn vitamine d 55 en vonden ze dat prima terwijl ik overal lees dat 50 de onder grens is als ik dat had geweten had ik dat allang aan gepakt. Vermoeiend al dat zelf uitzoeken. ???? Groeten

  • Een te hoge TSH-waarde duidt meestal op een traag werkende schildklier. Je schildklierhormonen zijn echter aan de hoog-normale tot hoge kant. Een FT4 van bijna 18 is nog wel te overzien, maar een vrij T3 van 7 vind ik toch vrij opmerkelijk. Niet per se omdat dit extreem hoog is, maar vooral in COMBINATIE met je (ietwat) te hoge TSH-waarde. Een te hoge TSH-waarde gecombineerd met net niet te hoge schildklierhormoonwaarden (T4 en T3) is naar mijn mening niet normaal. Ja, misschien vallen alle drie de waarden afzonderlijk nét wel en nét niet binnen de officiële referentiewaarden, maar het totaalplaatje is ronduit opmerkelijk. Een verhoogde TSH-waarde past simpelweg niet bij een “net niet te snel werkende schildklier”, integendeel! Dit zou een reden kunnen zijn om over een week of 6 nogmaals de TSH, T4 en T3 te laten controleren, zodat het beloop ervan in kaart kan worden gebracht en een auto-immuunschildklieraandoening (de belangrijkste oorzaak van niet strokende schildklierwaarden) kan worden uitgesloten. En inderdaad is ook je vitamine D behoorlijk aan de lage kant. Zijn ook je ijzer en B12 geprikt?

  • IJzer wilde mij arts niet omdat rode bloedcellen ruim voldoende waren en ook de grote was ruim voldoende vitamine B12 was ook ruim binnen de norm. Inmiddels heb ik een afspraak bij een acupunctuur arts in de hoop dat hij er wat mee kan, want gezond voel ik mij zeker niet. Ik heb ook gevraagd naar een bijnieruitputting, maar dat is woorden van mijn arts (erg zweverig). Jij weer erg bedankt voor je antwoord. Groeten, Vera

 14. Rozemarijn / Marjolijn

  Geachte Paul, Mijn medicijn noemt metformine. Vriendelijke groeten, Marjolein

  • Wat probeer je met dit bericht duidelijk te maken (te zeggen of te vragen)? Metformine is een oraal bloedglucoseverlagend middel dat wordt ingezet bij diabetes mellitus type 2, dus ik snap het raakvlak met bovenstaand artikel niet… EDIT: Ik zie nu dat je eerder onder een andere naam (Rozemarijn) met een ander e-mailadres en verwijst naar dit lijntje. Helaas volg ik nog altijd je uiteenzetting en vraagstelling niet. :( In elk geval is metformine inderdaad wél een bestaand medicijn; in tegenstelling tot ‘metafemine’. :P

 15. Beste Paul, Mijn TSH is 42. Opnieuw laten prikken of de komma niet vergeten was maar helaas deze hoge waarde klopt. Mijn T4 is 12.7 dus binnen de norm. Beetje vreemde combi van waardes vind ik. Is het verstandig om T4 te slikken? Mijn huisarts vindt van wel. En is het belangrijk om te weten waar de verstoorde waarde van mijn TSH vandaan komt? Mijn huisarts vindt van niet. Heb jij een mogelijke verklaring waarom T4 oké is en TSH extreem hoog? In 2008 was mijn TSH waarde 19. Ik slik pas sinds 2 weken 50 mg Thyrax. Kom jij wel vaker een waarde rond de 42 tegen? Ik kan het nergens vinden. Ik ben 52 jaar. Ik ben ontzettend moe en kortademig. Is dit een directe gevolg van hoge TSH of indirect vanwege overgewicht? Ik lees vaak dat mensen met trage schildklier overgewicht hebben. Ik ben heel slank, ik eet gemiddelde porties, voldoende groenten en fruit maar ook iedere week wel een frietje / frikandel / mayo en een heerlijk AH appeltaartje. Hoor / zie jij dat vaker dat mensen met trage schildklier slank blijven? Ik hoop dat je mij antwoorden kan geven. Alvast heel erg bedankt. Super dat je zoveel mensen op dit forum steunt. Groetjes, Grietje

  • Ja, zulke hoge TSH-waarden kom ik met enige regelmaat tegen. Nee, ik kom zelden mensen tegen met een extreem traag werkende schildklier die kunnen eten wat ze willen en tegelijkertijd gemakkelijk slank blijven. Normaliter reflecteert een extreem hoge TSH zich in de T4 en T3. Ik ben dan ook vooral benieuwd naar je T3. Wat heeft men in 2008 gedaan toen men een TSH van 19 constateerde? Schildklierklachten zijn niet het directe gevolg van een te hoge of te lage TSH, maar van een te hoge of te lage T4 en/of T3. Ben je nog altijd onder controle en behandeling van je huisarts of ben je reeds doorverwezen naar een internist-endocrinoloog?

  • Dankjewel voor je reactie Paul. Ik heb zelf gevraagd om waardebepaling van T3. Dit is 8 dagen geleden geprikt en de uitslag is nog niet binnen bij de huisarts. Kan het zijn dat mijn schildklier normaal werkt en dat er een andere oorzaak is voor de hoge TSH waarde? Weet jij wat een oorzaak zou kunnen zijn? 10 jaar geleden heb ik 3 maanden T4 (Thyrax) geslikt. Mijn TSH waarde zakte maar 3 punten naar 16. Ik voelde me niet beter en ben in samenspraak met de huisarts gestopt met de Thyrax. Zij deed laconiek over de TSH waarde en ik ben er de afgelopen 10 jaar niet meer mee bezig geweest. Door een algemene bloedtest nadat ik met benauwdheid en vermoeidheidsklachten bij de huisarts aangeklopt heb, ben ik er nu achter gekomen dan mijn TSH waarde inmiddels 42 is. Ik heb inmiddels een doorverwijzing naar een internist, waar ik over 2 weken een gesprek mee heb over de uitslag van o.a. bloed en urine testen die ik a.s. maandag af moet laten nemen.

  • Beste Grietje, Héél fijn om te vernemen dat je inmiddels een doorverwijzing naar een endocrinoloog te pakken hebt. Afwijkingen qua TSH (dus ónder de 0,4 of bóven de 4,0) zijn in veruit de meeste gevallen het directe gevolg van een te hoge of te lage T4 en/of T3. Dus van een te snel of te traag werkende schildklier. De directe / primaire / causale oorzaak van TSH-afwijkingen kán (in relatief zeldzame gevallen) echter ook gelegen zijn in een ander onderliggend probleem. Hierover kun je alles lezen in deze beide artikels:

   Overigens zou ik er persoonlijk –dus als ikzelf in jouw schoenen stond– op aandringen om uit voorzorg óók je bloedwaarden qua vitamine D, vitamine B12 en ijzer onder de loep te laten nemen. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 16. Ik heb een langzaam werkende schildklier ik ben onder behandeling bij de internist nu heb ik galstenen en moet geopereerd worden zo spoedig mogelijk en de galblaas gaat verwijderd worden maar de narcotiseur durft mij geen narcose te geven omdat ik er slechter uit kan komen wat kan ik doen help.

  • Ik zelf heb ook een traag werkende schildklier en heb 8 jaar geleden galstenen gehad. Mijn arts heeft het nog nooit gehad over niet goed uit de narcose komen. Ik had dan ook verder geen complicaties of zo. Wel een heel trage hartslag en heel lage bloeddruk. Zusters hebben mij goed in de gaten gehouden. Viel wel erg vaak in slaap die dag. Maar d.w.v. daarna was ik weer helemaal het vrouwtje.

  • Een narcose brengt altijd (relatieve) risico’s met zich mee. Wat zou volgens de narcotiseur in jouw individuele situatie voor een onaanvaardbaar risico zorgen? Je schildklierproblematiek an sich?

 17. Beste Paul, een maand geleden ging ik naar de huisarts omdat ik opeens dubbel zag. Ze dacht aan een TIA en verwees naar neuroloog. Die deed hersen-MRI en halsvatenecho. Ook nog naar cardioloog voor echo en ECG. Allemaal prima, maar op vatenecho zagen ze iets op mijn schildklier. Bleek na nieuwe echo en punctie goedaardige nodus van 3,5 cm. Geen verdere behandeling vooralsnog. Ik ben op een streng koolhydraatarm dieet maar blijf aankomen: 4 kg in afgelopen twee maanden erbij. Bloedwaarden waren goed. Af en toe nog dubbelzien en vage keelpijn aan kant nodus. Afwachten of terug naar huisarts? Alvast dank voor je reactie e aandacht. O ja, ik ben 69 jaar.

  • Welke waarden heeft men precies gecontroleerd en hoe goed waren deze precies?

 18. Al 20 jaar heb ik Hasimoto. Ik ben nu 59 jaar en werk nog maar 1 dag in de week! Ik heb veel klachten gerelateerd aan de schildklier zoals pijnlijke spieren, voornamelijk in armen en benen. Trappenlopen kost me veel moeite en eenmaal boven voelen die aan alsof ik niet 20 treden heb gelopen maar 100. Een brandende pijn in beide bovenbenen. 2 maanden geleden ben ik verandert van medicatie, van Euthyrox naar Tirosint. Tot mijn verbazing waren de volgende dag mijn spiervermoeidheid in de benen helemaal weg! En dat bleef weg voor 3 weken. Ik was veel actiever; ik kon weer fietsen voor een stukje zonder dodelijk moe te zijn. Geestelijk ook veel beter, kortom zo is t leven dus zonder een schildklierziekte! En ik kan wel zeggen dat is een heel groot verschil! Toch zijn mijn waardes oké. Maar t slaat nergens op want ik voel me niet oké. Ik slik 88 mcg. En bij t vorige merk ook. Bij beide had ik dezelfde klachten. Heeft iemand een idee hoe dit kan?

 19. Sinds 2013 heb ik geen schildklier meer. Het heeft even geduurd voor ik mijn juist dosis had en in 2015 ben ik zwanger geweest. Sinds mijn bevalling is mijn dosis l-thyroxine weer stabiel op 125 microgram per dag. Vorige zomer zijn mijn waarden nog gecontroleerd door de huisarts omdat het veel te lang geleden was. Nu bel ik voor een nieuw voorschrift en zou ik weer moeten laten prikken. Terwijl ik nergens last van heb en de specialist 1x per jaar voldoende vindt.

 20. Hallo, Gisteren naar de dokter geweest, keel wat dik. Een echo gehad in het ziekenhuis. Daar was niks te zien bij de schildklier, op een paar kleine bobbels na. Ik heb wel alle klachten van een te snel werkende schildklier, maar uit het bloedonderzoek zijn mijn schildklierwaardes goed en is er niks mee aan de hand. Mijn vraag: is schildklierkanker te zien op een echo? Is een overmatige productie van schildklierhormoon terug te zien in het bloed? Hoe kan het dat de schildklier is vergroot terwijl de schildklierwaardes goed zijn? Er waren ook geen ontstekingswaardes te zien, is thyroiditis dan ook uitgesloten!?

 21. Roelof ben 60 jaar sinds kort heb ik een schildkliervergroting wel 4x mijn vraag is moet ik mij laten opereren want 8 weken geleden was ik 98 kg ik sport nl veel dus ik snap er niets van ik hoop op een reactie b.v.d.

 22. Hopelijk kan iemand wat advies geven. Heb al een aantal jaren Hashimoto, begonnen met Thyrax, hele tijd geleden over moeten stappen naar Euthyrox i.v.m. de Thyrax-stop in Nederland. Omdat ik me lichamelijk beter voelde met Thyrax ben ik in oktober dit jaar weer terug gegaan naar de Thyrax, deze slik ik nu zo’n 10 weken, een aantal weken nadat ik gestart ben met de Thyrax kreeg ik veel spierpijn, met name in mijn bovenbenen (achterzijde) en ben ik ook veel meer vermoeid, val snel in slaap op de bank ’s avonds, dit gebeurde mij eerst nooit, dit heb ik nog steeds. Gisteren de bloeduitslagen gekregen en volgens de verpleegkundige keurige binnen de waardes. Ik slik nu 100 mcg, ondanks dat de uitslagen goed zijn voel ik me niet goed. Wie herkent dit bij normale schildklierwaardes? Ik heb voorgesteld om te proberen of ik met 25 mcg extra me beter ga voelen. Zou dit kunnen helpen of moet ik mijn klachten in iets anders gaan zoeken??? Mijn waardes zijn: T4 12.1; T3 1.2; TSH 22… Alvast bedankt voor jullie reactie!

  • Het is niet aan mij om me te mengen in de doses van je medicatie, maar in overleg met je arts zou je zeker een minimale ophoging van je dosering levothyroxine kunnen overwegen. Wellicht zelfs meerdere minimale stapjes omhoog. Maar nogmaals in overleg met je arts.

  • Ik slik een jaar nu levothyroxine , en kreeg veel bijwerkingen , ben gestopt voor 4 weken , en nu na 2 weken voel me beter , geen hartkloppingen meer en kramp , over 2 weken weer bloed prikken , maar wil geen pillen meer , het is mijn lijf .

  • TSH van 22 is veel te hoog. Daar komen jou klachten uit voort! Ik zou ophogen!!

  • @Grietje: Een overschot aan TSH veroorzaakt op zichzelf niet zulke klachten. De TSH-waarde stijgt enkel omdat de hersenen de schildklier (tevergeefs) blijven aansporen om méér schildklierhormonen te produceren en af te scheiden aan het bloed. Zie ook:

  • Ik heb al 7 jaar hetzelfde probleem. Na veel zoektochten ben ik bij een gespecialiseerde huisarts in Brussel terechtgekomen. Conclusie: T3 is te laag en met Euthyrox wordt dat niet verbeterd. Die werkt op T4. Nu begonnen aan Cynomel náást Euthyrox. Ben benieuwd…

  • Klopt, Momea! Levothyroxinenatrium oftewel L-thyroxine (o.a. Thyrax, Euthyrox, Eltroxin, Thyrofix, Tirosint en Novothyral) is een synthetische vorm van het lichaamseigen schildklierprohormoon T4: thyroxine. En liothyroninenatrium oftewel L-thyronine (o.a. Cynomel, Cytomel en Thybon) is een gesynthetiseerde vorm van het lichaamseigen actieve schildklierhormoon T3: tri-joodthyronine oftewel triiodothyronine. Als de productie van T3 of de omzetting van inactief T4 naar actief T3 niet goed verloopt, is (naast T4) inderdaad (óók) T3 vereist. Zie eventueel ook:

 23. Beste Paul, ik word sinds 2 jaar intensief behandeld voor een B12 deficiëntie 3x per week injecties, ik was lichamelijk en geestelijk volledig uitgeput (had een vitamine D waarde 28) Ik ben enorm opgeknapt inmiddels maar blijf klachten houden erg moe, gejaagd gevoel, stemmingswisselingen, depressief, hele droge huid. Ik heb m’n TSH en T4 laten prikken 0.71 en de T4 12.0 deze waarden liggen binnen de waarden die de huisarts hanteren en die wil niet verder kijken (mijn internist die vindt het twijfelachtig en mijn mesoloog ook) zou ik hier klachten van kunnen hebben? Dank je wel alvast!

  • Vraag een schildklierecho… Of een verwijzing naar een internist. Neem van me aan dat de waardes niet alles zeggen.

 24. Beste Paul, Ik heb een te trage schildklier en slik daar medicijnen voor. In juli had ik T-shirt van 0,01 en een T 4 32,3 ik moest van de dokter minderen zonde want ik voel mij top. Na het minderen afgelopen week een T 4 van 26 en nu voel ik mij lang niet zo goed meer. Wat denk jij van deze waardes?

  • Dit berichtje is inderdaad wat onduidelijk. Wat ik eigenlijk bedoel is dat ik FT4 waarde had van 32,3 en een TSH van 0,01. Na het minderen van medicijnen zit ik nu op FT4 van 26 en een TSH van 0,02. Maar ik voelde mij bij die hoge waardes heel goed en nu die waardes zakken voel ik mij belabberd. Ik zou eigenlijk graag terug willen naar de hoge waardes maar ik begreep van de huisarts dat dit veel te hoog is. Wat denk u van die hoge waardes?

 25. Mijn bloeduitslag is net binnen en mijn TSH is 26.1 is dit gevaarlijk slik al lang Thyrax. Krijg alleen te horen huisarts te hoog. Ziekenhuis gebeld en word weer terug gestuurd huisarts voor aanpassing medicijnen. Maar verder geen info. Ben heel moe bijna geen kleur in mijn gezicht. Vaak duizelig pijn in mijn hoofd en buik. Verlies veel te veel bloed bij menstruatie. Lage bloeddruk en lusteloos misschien kunt u mij wat info geven. Heb het gevoel dat er te weinig mee gedaan word en wat is een goede waarde TSH. B.v.d. Deborah

  • Alles wat je moet weten over de TSH-waarde vind je in het volgende artikel:

   In beginsel betekent een veel te hoge TSH-waarde (referentiewaarden 0,4 tot 4,0) dat je schildklier veel te traag werkt en/of dat je dosis levothyroxine veel te laag is. Maar je TSH dient altijd te worden bekeken in de context van je daadwerkelijke schildklierprehormoon en schildklierhormoon, namelijk T4 en T3. Hoe zagen die eruit bij je meest recente bloedwaardebepaling?

 26. Beste, ik heb bloed pas laten testen en een TSH waarde van 10.59 de Ft4 is 14,5 en de fT3 is 6.0 dus de laatste twee waardes zijn wel ok maar de tsh vind ik wel hoog, volgens huisarts is er niets aan de hand, moet ik me toch zorgen maken?

 27. Ik zou graag advies willen over het volgende: juni 2017 TSH 8,5 en T4 15,5… Juli 2017 TSH 4 en T4 13… Vandaag 6 november 2017 TSH 5,8 en T4 14… Zijn dus geen stabiele waardes met toch wel veel klachten. Wie kan mij advies geven wel of geen medicatie of verder onderzoeken waarom instabiele waardes?

  • Een goed advies is ga naar een mesoloog. Deze meet hoe het is met je schildklier en wat er nog meer uitkomt. Mesologen vind je op de website van de Nederlandse vereniging van mesologen

 28. Even een advies vraag: ik kreeg laatst de uitslagen van mijn bloedafnames en zag daar dat ik een TSH waarde van 4,4 heb en een vrij t4 gehalte van 10,7 (laatste tegen de ondergrens volgens mij). Nu heb ik ook last van lage bloeddruk en lage hartslag, met daarbij gewichtstoename en niet kunnen afvallen. Ik wil graag het advies van mijn huisarts gaan vragen (of ja, vragen of ik hier niet verder op onderzocht moet worden) maar zou graag jullie advies willen. Wat vinden jullie van de uitslagen. Is dit voldoende aanleiding om te bespreken of is het te minimaal? Overigens hebben ze in het ziekenhuis hier verder niets van gezegd. Groeten en alvast bedankt.

  • Voorbeelden van populaire referentiewaarden t.a.v. TSH en FT4 zijn als volgt:

   • TSH (schildklier-stimulerend hormoon): minimaal 0,4 mU/l; maximaal 4,0 mU/l (milli-eenheden per liter bloed)
   • FT4 (vrij thyroxine): minimaal 8 pmol/l; maximaal 26 pmol/l (picomol per liter bloed)

   Je TSH-waarde is dus te hoog en je FT4 is aan de laag-normale kant (hetgeen zou KUNNEN duiden op een subklinisch traag werkende schildklier). Gezien je klachten, lijkt me dit reden genoeg om OOK (vrij of totaal) T3 te laten toetsen… Een verlaagde hartslagfrequentie en ogenschijnlijk onverklaarbare gewichtstoename ZOUDEN immers tekenen kunnen zijn van een traag werkende schildklier…

 29. Beste Paul, Ik zou graag je mening willen vragen, mijn verhaal is namelijk als volgt. Ik heb een kind van inmiddels ruim 3 jaar. Sinds de bevalling ben ik snel moe en futloos. Nu zijn we al ruim 2 jaar bezig voor een tweede kind. Inmiddels al 5 vroege miskramen achter de rug tussen de 4 en 10 weken en 1 buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Dit terwijl de eerste zwangerschap zonder problemen is verlopen. Onlangs ben ik geprikt op een aantal waardes. Mijn TSH was 3,8, FT4 21, B12 400, testosteron 0,52 ook as cardiolipine igm was iets te hoog namelijk 12. Nu willen ze hier geen actie op ondernemen aangezien uit de laatste studie is gebleken dat een hogere TSH waarde geen invloed heeft op een zwangerschap. Ik ben van mening dat er toch iets aan de hand is met mijn waardes, zeker kijkende naar mijn verleden en moeheid / lusteloosheid. Graag zou ik je advies willen vragen…

  • Je TSH-waarde zit tegen de bovengrens, maar ook je vrij T4 zit tegen de bovengrens. Persoonlijk zou ik in dat geval aandringen op een bloedwaardebepaling van je (vrije of totale) T3. Mogelijkerwijs wordt T4 niet goed geconverteerd naar T3, waardoor een tekort blijft bestaan aan actief schildklierhormoon en je schildklier tevergeefs inactief T4 blijft produceren. Ik beweer niet DAT dit het geval is; enkel dat het de moeite kan lonen om dit uit te sluiten.

 30. Rozemarijn / Marjolijn

  Hallo beste tezamen, Ik heb inmiddels ook te kampen met te trage werking van de pancreas in de schildklier of is pancreas zelfde als schildklier. Die te trage werking van pancreas is bij mij te wijten aan het teveel aan inname van suikers in dranken als cola enz. Ik neem nu iets om de pancreas terug op normale werking te laten komen, terug goed te functioneren. Ik heb ook enkele website afgestoft en ben daar dus te rade gegaan voor verdere info over de schildklier nl. dat het als oorzaak of gevolg ook de immuniteitsziekte haaruitval kan hebben, dat besluit ik uit heel de informatie of de desbetreffende volgende website. Ik ga u allen de link van de website even meegeven nl. als volgt

  • Beste Rozemarijn, De schildklier heet officieel ‘glandula thyroidea’ oftewel ’thyroïd’; deze klier bevindt zich in de hals en produceert schildklierhormonen. De officiële medische term voor alvleesklier is ‘glandula pancreatica’ oftewel ‘pancreas; deze klier bevindt zich in de buikholte en produceert alvleesklierhormonen en alvleesklierenzymen. De schildklier en alvleesklier zijn dan ook twee TOTAAL verschillende organen. Het klopt dat beide organen kunnen worden getroffen door auto-immuunziekten… De schildklier door de ziekte van Hashimoto en de ziekte van Graves… De alvleesklier door diabetes mellitus type 1 en auto-immuunpancreatitis. Haaruitval daarentegen, is GEEN immuunaandoening, maar kan wel het gevolg zijn van een traag werkende schildklier, hetgeen weer het gevolg kan zijn van Hashimoto of Graves. Al met al lijkt het me raadzaam om je allereerst goed te laten informeren omtrent schildklier, alvleesklier en auto-immuniteit alvorens je verregaande aannames doet ten aanzien van je eigen gezondheidstoestand. Sterkte en groeten, Paul

  • Rozemarijn / Marjolijn

   Ja, hallo, het is hier weer met Rozemarijn. Ik neem nu metafemine voor de te trage werking van de pancreas van mijn schildklier omdat ik teveel aan suikers al binnen heb en dit moet in mindering gebracht worden. Bedankt voor het lezen, misschien zijn andere mensen hier ook iets mee met het weten van de naam van dat medicijn. Groetjes tot later, Rozemarijn

  • Nogmaals: “de pancreas van mijn schildklier” is een hele vreemde omschrijving… De pancreas oftewel alvleesklier heeft in beginsel NIETS te maken met je thyroid oftewel schildklier… “Metafemine” bestaat overigens niet. Bedoel je misschien “dextro-amfetamine”? Ik hoop van niet… Dit medicament wordt naar mijn weten namelijk nimmer voorgeschreven bij pancreasproblemen. Bij welke arts ben je onder behandeling? Dit vraag ik omdat ik niet het idee heb dat je goed bent / wordt voorgelicht…

 31. Als een schildklier te langzaam werkt door gebruik van medicijnen, kan dit dan herstellen op het moment dat met die medicijnen is gestopt ? TSH is 15.

 32. Beste Paul, Ik heb een vraag over de combinatie coeliakie en een trage schildklierwerking. Ik stuitte op informatie hierover, en realiseerde me dat ik mezelf herkende in de symptomen van een trage schildklier. Ik heb coeliakie. Gediagnosticeerd in 2000. Ik heb ondanks mijn strenge dieet altijd obstipatie gehouden, gewichtstoename ondanks dat ik weinig eet, moeite gewicht kwijt te raken, ik hen daarnaast, weet niet of dat ter zake doende is maar noem het voor de volledigheid, allergieën ontwikkeld in de laatste 12 jaar voor huisdieren, stof, allerlei pollen. De reactie i ondanks dagelijks slikken van allergie medicatie soms dusdanig dat alleen prednison nog helpt, vermoeidheid, kouwelijk, slechte huid/ nagels.de combinatie van dit alles maakt me moedeloos. Ik heb net het resultaat terug van een bloedtest voor de schilder 1.7 dus normaal volgens de norm. Toch heb ik het vermoeden dat deze niet naar behoren werkt. Liefst zou ik medicatie proberen. Wat denk jij? Groet, Cecile

 33. Hallo. Ik heb een traag werkende schildklier na verwijdering strumectomie. Slik Levothyroxine. Was veel moe, droge huid, haaruitval etc. Bleek TSH van 3.8. Medicatie verhoogd. Na zes weken TSH 0,47. Prachtig. Vrije T4 15. Maar… ik blijf de klachten houden die bij traag werkende schildklier horen. Ik meet de laatste tijd ook mijn ochtendtemperatuur. Deze is steeds 36.3 Of lager. Wat is uw advies? Helpt het nog om weer op TSH te prikken of moet er meer gebeuren?

 34. Beste Paul, sinds een jaar slik ik levothyroxine teva en zijn de TSH en T3 en T4 waarden genormaliseerd (Hashimoto). Bij een t4 van 23 met 112 mg voel ik me goed maar heb ik in de ochtend veel pijn in mijn handen en onderarmen. (TSH is 1, T3 is 1,6) In de loop van de ochtend trekt deze pijn weg. Als ik 100 mg slik verdwijnt deze pijn, maar komen andere trage schildklierklachten zoals de enorme vermoeidheid weer terug. Herken je deze specifieke klacht? En zou overstappen op een ander merk kunnen helpen? Arts stelde voor om Tirosint te proberen. (PS: Veel dank voor al je adviezen en reacties op deze website. Ik heb veel van je geleerd over Hashimoto en dat je je door artsen niet met een kluitje in het riet moet laten sturen het afgelopen jaar)

 35. Maureen Peters

  Hoi Paul, mag ik jouw advies? 2015: TSH 1.7, Vrij T4 15, ANTI TPO 2238. 29-08-17: TSH 1.3, Vrij T4 12, TSH receptor a.s. 0.63, ANTI TPO > 1300. Huisarts constateert ‘hypothyroide’ en vraagt naar mijn klachten omdat het mogelijk zinvol kan zijn om euthyrax of thyrax te gaan slikken. Mijn concrete vragen: 1: Heb ik met mijn schildklier auto immuunziekte ook de ziekte van Hashimoto? 2: Heb ik nu een te traag werkende schildklier? 3: Adviseer je mij te starten met medicatie? Zo ja, welke? Sinds ongeveer 2 weken (na 5 heftige migraine aanvallen in 3 dagen) ben ik érg moe, kan me slecht concentreren, licht in mijn hoofd, verminderde eetlust, heb het koud, heb sombere gedachten en vraag me af of deze klachten te wijten zijn aan een te traag werkende schildklier? 4: Ik neem, sinds 1,5 week, om de dag 1 jodium tablet (op aanraden natuurarts) Jodiol 750 (3430). Is deze aanvulling zinvol? Ik verneem je reactie erg graag. Hartelijke groet, Maureen Peters (41 jaar)

 36. Goedenavond, ik heb meerdere x bloed laten prikken en de warden T4T5 zijn normaal. Desondanks heb ik alle symptomen van een hypothyreoidie patiënt. Ik ben op zoek naar een arts die zich niet alleen blind focust op het lab onderzoek maar ook op het klinisch beeld. Iemand voorstel?

  • Ik heb precies het zelfde.. Alle symptomen alles is onderzocht 3 keer op schildklier en een paar keer op van alles en nog wat. Ze kunnen niks vinden dus nu zeggen ze ja het is psychisch. Je moet meer rust nemen! Nou lekker met 2 kinderen…

 37. Ik heb al jaren een traag / niet werkende schildklier, en was goed ingesteld met 0,150 Thyrax. Helaas toch aan de Euthyrox, 3 maanden, en nu weer instellen op Thyrax. Na 6 weken de dosering waar ik aan gewend was, blijkt uit controle dat mijn TSH 0,16 is, en mijn FT4 13,9. Mijn huisarts wil nu de dosering verlagen naar 0,125 gram brengen. Mijn schildklier werkt nauwelijks meer, dus de redenering dat de TSH te laag is door een te hoog FT4 gaat volgens mij niet op. Een waarde van FT4 van 13,9 is een hele nette waarde volgens mij. Morgenochtend een bel-afspraak met de huisarts, ik hoop dat ik voor half 11 antwoord krijg van jullie. Alvast bedankt!

 38. Goedenavond, ik heb een vraag. Mijn zoon van 13 jaar heeft al bijna een jaar iedere dag hoofdpijn. Hij is daarbij altijd moe en prikkelbaar. Pubertijd dachten wij. Maar zijn hoofdpijn is nu dusdanig dat hij regelmatig school verzuimt. Zijn bloed is onderzocht en TSH waarde was 5,1. De huisarts heeft hier niets mee gedaan. Kunnen zijn klachten hierdoor komen? Hij heeft sinds kort ook plekje vitiligo.

 39. Een paar jaar geleden heb ik last gehad van mijn schildklier… na 1 jaar medicatie geslikt te hebben advies van huisarts in 1 keer stoppen met de medicatie. Een jaar geleden burn-out gekregen, eczeem behandelt door dermatoloog Dermovate zalf, moeheid, benauwdheid etc. onderzoek bij cardioloog gehad daar was alles goed, rugklachten door fysio behandelt. Nu weer rode vlekken op armen, erg moe, lusteloos, depressief, af en toe zo maar zweten, stoelgang niet optimaal etc. Ook voor 1 oog af en toe een waas… net of ik in een keer dichtbij slechter ga zien… Baal om weer naar de huisarts te gaan maar zou het weer de schildklier kunnen zijn? Ik ga er vanuit dat dit bij alle onderzoeken van de cardioloog er toch uit had moeten komen?

  • Wat bedoel je met “last van mijn schildklier”? Was je schildklier ontstoken? Werkte deze te snel of juist te traag? Was er sprake van een auto-immuunschildklierstoornis? De symptomen die je beschrijft zijn stuk voor stuk potentiële schildkliersymptomen, maar er zijn ook andere oorzaken die er in theorie aan ten grondslag zouden kunnen liggen. De enige manier om hieromtrent definitief uitsluitsel te krijgen, is je TSH, T4, T3 en schildklierantistoffen laten controleren. En nee: het is niet zo dat cardiologisch onderzoek per definitie een schildklierprobleem aantoont dan wel uitsluit. Een te hoge, te lage of onregelmatig hartslagfrequentie KAN een aanwijzing zijn voor een schildklierprobleem, maar dat hoeft niet per se. En anderzijds hoeft de afwezigheid van een hartslagafwijking niet garant te staan voor de afwezigheid van schildklierproblematiek.

 40. In 2015 mei 4 chemo’s en 35 bestralingen gehad voor slokdarmkanker en nu bijna 2 jaar schoon. De bestralingsoncoloog adviseerde me om na een jaar m’n schildklier te laten testen, ik heb dit ongeveer een jaar regelmatig laten doen. Wat blijkt, is dat de waardes geprikt om de +/- 2 maanden pieken en dalen. Ik ondervond geen klachten, maar mijn huisarts adviseerde me 4 maanden geleden om Euthryrox te gaan slikken; eerst 50 toen 62,5. In het begin nergens last van. Nu sinds een maand allerlei klachten, variërende van constipatie, prikkelbaarheid, oververmoeid, concentratieproblemen, jeuk, emotioneel, botoxgevoel in gezicht, slecht slapen, zeer nare dromen, vocht vasthouden enz. enz. Ik sportte eerst om de dag: cardio en daarna gewichtstraining, mijn conditie en psychische gesteldheid waren top geworden. Nu lig ik om 20.30 kapot in bed en ’s morgens duurt het 2 uur voordat ik weer scherp ben. Sporten en met de hond lang wandelen, krijg ik niet meer geregeld. De waardes zijn goed volgens de huisarts. Vorige week vrijdag ben ik naar hem toe gegaan en heb ik gezegd dat ik klaar was met die rommel. Hij opperde dit niet te doen, anders zou ik in de problemen komen… Maar voor de Euthyrox had ik nergens last van (snap ’t ff niet). Nu 4 dagen zonder en de meeste klachten beginnen te verminderen, ik voel me langzaamaan weer beter in m’n vel en begin weer te functioneren. Beste Paul, dinsdag moet ik naar de internist, met haar ga ik bespreken wat ik hiermee aan moet. Ikzelf denk dat ik zonder klachten een tijd lang bloedwerk om de 2 maanden voorstel om zo een referentiekader te krijgen betreffende de schildklier. Om daarna alsnog indien nodig met een endocrinoloog aan tafel te zitten. Heb je misschien nog of iemand andere suggesties? Ik hoor ze graag! B.v.d. Dré

  • Ik zou je willen aanraden om allereerst AL je bloeduitslagen op te vragen om te zien hoe (het beloop van) je schildklierwaarden er gedurende de afgelopen 2 jaar hebben uitgezien. Hopelijk heeft men niet alleen je TSH gecontroleerd, maar (ten minste) ook je T4 en T3. Aan de hand daarvan zou je een redelijke accurate inschatting moeten kunnen maken of je inderdaad levothyroxine nodig had (of niet)… Los daarvan zou ik zo spoedig mogelijk ook eens je vitamine D, vitamine B12 en ijzerstatus laten controleren.

 41. Zonnebloem

  Beste Paul, Sinds ik (gedwongen) ben overgestapt van Thyrax naar Levothyroxine zijn mijn T4 waarden Skye High! Hartkloppingen en het ergste plotselinge haaruitval (grote hoeveelheden). Ben nu weer bijna op orde met Thyrax (weer leverbaar). Zijn er meerdere mensen die zo’n enorme haaruitval hebben? Komt mijn haardos weer terug?

  • Bedoel je merkloos / generiek levothyroxinenatrium? Thyrax bevat immers ook levothyroxine oftewel L-thyroxine… Het is inderdaad zo dat een aanzienlijk tekort of overschot aan schildklierhormonen in de cellen voor fikse haaruitval kan zorgen. Zie eventueel ook (de vele vragen en antwoorden onder) de volgende artikels:

   Over het algemeen gaat het om tijdelijk haarverlies dat zich na verloop van tijd herstelt, mits de schildklierhormonen weer op peil worden gebracht.

 42. Beste Paul, Ik heb de ziekte van Hashimoto sinds 2005. Sinds de leveringsproblemen met de Thyrax ben ik over gestapt op Tirosint capsules. Ik voel me beter dan ooit! Misschien is dit een tip voor mensen die maar niet aan de Thyrax, Euthyrox of Levothyroxine kunnen wennen?

  • Dankjewel voor de tip! Ik blijf het apart vinden. Er zijn zo ontiegelijk veel mensen die problemen ervaren bij het overstappen qua merk levothyroxinenatrium… Dus dat dit een feit is, dat weet ik 100% zeker! Maar ik snap nog steeds niet waarom… De werkzame stof is in elk medicament hetzelfde. En aan de dosering ligt het in veruit de meeste gevallen niet. Misschien bepaalde hulpstoffen??? Nog gekker vind ik dat het ook alle kanten op kan werken. Sommigen ervaren klachten bij het overstappen van merkloos naar merk, anderen vice versa. Sommige bij de overstap van Euthyrox naar Thyrax… anderen vice versa… En over de overstap van en naar Tirosint lees ik eveneens gemengde verhalen. Echt raar…

  • Beste Paul, Dit is de eerste x dat ik iets durf te vragen in al die jaren. Mijn korte verhaal: 25 jaar geleden kreeg ik lymfklierontsteking, erna pfeiffer. Ik bleef op me tenen lopen… Conclusie: in het ziekenhuis werd vertelt dat ik maar een halve schildklier heb… Of hij was afgestorven, ze wisten het niet. Ik loop met alle klachten door elkaar. Nu ik al 8 jaar in de overgang zit, kan niet meer tegen warmte, van depressief naar explosief, hoofdpijn en alsof iemand constant een hand op me keel drukt, hartritmestoornissen… Ik woog 62, nu 72… Val geen gram af, maar voel me echt erg hyper… Ik weet het niet meer en m’n dokter ook niet, dus die zegt dat ik er maar mee moet leven. T4 en T3 was goed volgens haar, hormonen gehad voor m’n overgang, toen werden de opvliegers nog erger. Ik heb er ongeveer 28 op de dag (op m’n 31e baarmoeder eruit vanwege blijven vloeien). Ik wil weer graag leven, help! ????

 43. Van den bossche linda

  Beste Paul, kik ben Linda en ik kamp sinds oktober 2016 met een grote druk op het hart, en hartritme stoornis. reeds 2 coronaire onderzoeken gedaan, plus ook 2 maal gastroscopie laten uitvoeren, weinig vernauwde aders en lichte ontsteking in maag en slokdarm. Moest daarvoor Panthomed 40 nemen, omdat ze dachten dat druk afkomstig is van de maag. maar kreeg er pas hevige maagpijn van… voor de druk moest ik corvaton nemen, omdat de conclusie was: kleine bloedvaatjes verstopt rond het hart, maar die hielpen me niks vooruit. voor de hartritmestoornis kreeg ik nog steeds niks… Ondertussen ben ik moeten stoppen met corvaton en neem ik alleen Nog panthomed 20 mg.. zou het kunnen dat ik zo een druk ervaar van ontsteking in de maag? ik dacht en denk nog altijd dat het mijn hart is, Het situeerde hem op die plaats en ook bij inspanningen heb ik meer pijn daar tussen de borsten, het is een bizarre zaak, niemand kan me concreet zeggen wat er scheelt en ik voel me ieder dag zo ziek als een hond. Weet jij raad?

  • Aangezien je een reactie achterlaat onder een artikel over een trage schildklierwerking zou ik eerst graag willen weten of er in jouw situatie (ook) sprake is van een traag werkende schildklier? Of is het toevallig dat je hier terecht bent gekomen?

 44. Hallo, Ik heb een vraag. Ik heb veel symptomen van een te traag werkende schildklier. Ik ga volgende week ook naar de huisarts. Maar ik vroeg mij af of er door een traag werkende schildklier ook andere klachten kunnen ontstaan die je terug kunt vinden in het bloed. Zoals vitamine D, B12, foliumzuur etc. En heeft u nog tips voor mijn aanpak bij de huisarts? Ik hoor het graag. Groeten, Ibelina

  • Opvallend veel mensen met een traag werkende schildklier (al dan niet door toedoen van een auto-immuunschildklierziekte) krijgen te kampen met een tekort aan vitamine D, vitamine B12 en/of ijzer. Het exacte verband tussen schildklierproblematiek enerzijds en nutritionele tekorten anderzijds is vooralsnog niet geheel duidelijk. Dus het is de vraag of er überhaupt sprake is van een oorzakelijk verband, en mocht er sprake zijn van causaliteit, dan is het nog de vraag wat oorzaak is, wat gevolg is of dat er wellicht sprake is van wederzijdse beïnvloeding. Persoonlijk raad ik mensen met veronderstelde schildkliersymptomen altijd aan om ook een vitamine D-tekort, een vitamine B12-tekort en ijzergebrek te laten uitsluiten.

 45. Delphine Haelvoet

  Beste, Ik begin sinds kort met klachten aan mijn schildklier. Ik produceer dus te weinig schildklierhormonen. Echter, ik ben door het innemen van die hormonen al 4-5 kilo aangekomen. Het is vreselijk, zelfvertrouwen naar beneden en ik wil mijn medicatie stoppen. Ik ga nu naar een specialist hiermee maar hoe komt het dat mijn gewicht zich niet stabiliseert. Minder wegen zou niet erg zijn. ;) Dank u.

  • Beste Delphine, Aankomen is niet het gevolg van je schildkliermedicijnen, maar van je te traag werkende schildklier. Je komt dus niet aan door toedoen van je schildkliermedicijnen, maar ONDANKS je schildkliermedicijnen. Ik weet niet hoelang je je schildkliermedicatie al gebruikt, maar wellicht is je dosis te laag… Dit dient te worden gecontroleerd aan de hand van je bloedwaarden (qua T4 en T3)…

 46. Beste Paul, bij mijn laatste bloedtest was de T3 weer veel te laag. Het lijkt erop dat mijn lichaam T4 niet goed omzet in T3, met bijhorende klachten helaas. Ik zou graag wat T3 slikken, maar mijn huisarts in Portugal is daar niet over te spreken. In de apotheek zeggen ze dat Cytomel, Cynomel en Thybon in Portugal niet verkrijgbaar zijn. Wel heb ik gezien dat ze overal online te koop zijn. Is dat de beste optie om aan die medicatie te geraken? Zonnige groeten, BlanChe

  • Beste BlanChe, Partijen die via internet receptplichtige medicijnen verkopen, vind ik ethisch gezien zeer slecht bezig. Ze omzeilen de wetgeving door zich met hun illegale medicijnentoko ergens op een eiland te verschuilen en een gediplomeerd arts tegen betaling een handtekening onder recepten te laten zetten… Maar een dergelijke malafide arts heeft in feite geen idee van de medische achtergrond van ‘zijn patiënten’ en fungeert dus hoofdzakelijk als rookgordijn. Dit is het excuus dat men gebruikt: “In het geval van receptplichtige medicijnen verwijst ‘partij X’ naar Europese gediplomeerde en onder toezicht staande artsen. Deze artsen mogen allemaal volgens de regels van het Europese land van zo’n arts zogenaamd E-consult verstrekken. Uiteraard betreft het in dergelijke gevallen slechts behandelmethoden waarbij een arts van mening is dat hij of zij de patiënt niet fysiek hoeft te zien. De rol van ‘partij X’ beperkt zich slechts tot informatie over gezondheid, de technische infrastructuur en communicatiemiddelen.” Ikzelf vind dit echt een extreem dubieuze en onethische zaak, waarbij louche types zelf bepalen of ze een patiënt al dan niet op afstand kunnen helpen (wat dus ALTIJD het geval is) en zodoende hun zakken vullen over de rug van wanhopige zieken! (bron + bron + bron + bron) Al met al zal ik dus de allerlaatste zijn die iemand aanraadt om via internet receptplichtige medicijnen te bestellen, hoe slecht je ook geholpen wordt door een regulier arts of apotheker. :( Overigens wordt liothyronine (gesynthetiseerd T3) in Portugal doorgaans onder de merknaam Neo-Tiroimade aangeboden. Misschien kun je dit met je arts of apotheker bespreken? Of zoek een nieuwe arts en/of apotheker die je WEL goed helpt… :)

  • Beste Paul, Ik begrijp je reactie t.a.v. online medicijnverkoop, maar ik heb echt geen dokter of recept nodig. Ik reguleer mijn medicatie al jaren zelf, aangezien ik niet overweg kan met mijn huisarts op dit gebied. In Portugal is neo-tiriomade al jaren geleden uit de handel gehaald en mijn apotheek beweerd dat Cytomel, Cynomel en Thybon ook niet verkrijgbaar zijn. Ik vraag me af waarom en krijg nergens een antwoord op. Mijn endocrinoloog zei destijds dat het slecht is voor het hart. Online kan je wel liothyronine kopen en in Portugal vond ik Lioprime te koop online. Het wordt inderdaad wel meestal verkocht in dodgy online shops die anabole steroïden verkopen, maar ik weet echt niet meer wat ik anders moet doen. Het is hier ook niet zomaar dat je een andere huisarts zoekt als degene die je hebt je niet aanstaat. Het enige dat je hier kan doen is naar een privékliniek gaan en dan weet je het wel, want dan betaal je zelf je consult, en dat kost al gauw tussen de 60 en 100 euro. Paul, weet jij waarom er zo veel te doen is over liothyronine? Bedankt voor al je accurate antwoorden! :)

  • Beste BlanChe, Ik begrijp je motieven om eigenhandig op pad te gaan, maar aangezien ik regelmatig word benaderd door zulke malafide partijen (omdat ze bij mij willen adverteren) en weet hoeveel geld ze over de rug van zieken verdienen, voel ik me geroepen mensen ervoor te waarschuwen. Laten we het onderwerp ‘online medicijnverkoop’ verder met rust laten (misschien iets voor een toekomstig artikel)… :D Even terug naar liothyronine: deze werkzame stof wordt in allerhande merkmedicijnen gestopt: Cytomel, Cynomel, Cyronine, Euthroid, Linomel, Liothyronin, Neo-Tiroimade, Novothyral, Ro-Thyronine, Tertroxin, Thybon, Ti-Tre, Tiromel, Tironina en merkloos liothyronine / L-thyronine / trijoodthyronine / triiodothyronine /tri-joodthyronine / ’trijodthyronin’ / T3. Volgens mij heeft dit middel een slechte naam omdat het lange tijd is gebruikt als een soort fatburner onder krachtsporters en bodybuilders. Ook heeft verkennend onderzoek aanwijzingen voortgebracht dat onnodig gebruik of overmatig gebruik van liothyronine de kans op een hartaanval (t.a.v. de ejectiefractie van de linker hartkamer: LVEF) vergroot, des te meer als je in het verleden al eens een hartaanval hebt gehad. (bron + bron + bron + bron) Maar volgens mij is een tekort aan T3 evengoed slecht voor het hart… Ik ben absoluut geen expert op dit gebied, maar volgens mij is het dus zo dat liothyronine bij een tekort aan lichaamseigen T3 GOED kan zijn voor je hart en dat liothyronine bij een toereikende of overmatige hoeveelheid lichaamseigen T3 SLECHT is voor je hart. Liothyronine mag dus uitsluitend worden gebruikt bij een TEKORT aan lichaamseigen T3 (Low T3 Syndrome e.a.) en niet om andere redenen. Althans, dat is mijn ondeskundige opvatting hieromtrent. Groeten, Paul

 47. Beste Paul, ik heb al jaren een traag werkende schildklier en slikte hier jaren Thyrax voor zonder problemen. In december 2016 noodgedwongen overgegaan op de Euthyrox. Helaas zijn toen ook extreme klachten begonnen die wellicht achteraf gezien ook ontstaan kunnen zijn door overdosering of enorme stress of burn-out. Op advies van de arts gestopt met schildkliermedicatie om e.e.a. uit te sluiten en duidelijkheid te geven. Dit 4 weken zo zonder medicatie. Vorige week bloed geprikt en enorm geschrokken: waardes enorm fout (wat achteraf te verwachten was)… TSH 49, T4 7,4. Dus nu weer aan mijn vertrouwde Thyrax. Ben nu begonnen met 0,25 maar kan ik beter nu al 0,50 gaan slikken of toch maar gewoon opbouwen? Ik verwacht weer zo op de 0,75 goed te zitten. Dank u wel!!!

  • Beste Astrid, Aangezien ik geen arts ben, kan en mag ik geen advies geven over iemands individuele medicamenteuze behandeling of dosering.

 48. Beste Paul, Zes weken geleden kreeg ik ineens out of the blue ontzettend spierpijn in benen, bekken en armen. De spierpijn in de benen ging na een week over, maar de pijn in de armen bleef. Ook heb ik regelmatig pijnscheuten in de armen (soort reumatische pijn) en tintelingen in de handen. Ik heb het heel snel koud en ben vermoeider en emotioneler dan voorheen. Uiteindelijk bloed laten prikken bij de huisarts. Mijn TSH waarde bleek 6.9 en mijn T4 waarde 12. Subklinisch zei de huisarts en beweerde dat ik daar geen klachten van kon ondervinden. Uiteindelijk bij de neuroloog terechtgekomen op eigen verzoek en hij beweerde dat deze klachten wel degelijk bij een subklinisch vertraagde schildklier kunnen horen. Graag jouw reactie. Groet, Linda

  • Ik ben het volledig met je neuroloog eens! Een FT4 van 12 is dan misschien officieel niet ‘klinisch’ van aard, maar dat wil niet zeggen dat er om die reden geen sprake kan zijn van schildklierklachten. De bloedwaardebepaling van je FT4 is immers een momentopname, dus je weet niet hoe deze waarde zich inmiddels verhoudt tot de hoeveelheid actief schildklierhormoon die je cellen en weefsels aangereikt krijgen. Om het beloop van je schildklierwerking in kaart te brengen zou men nogmaals je (F)T4 moeten controleren en liefst ook (meermaals) je (F)T3. Dit geeft een beter totaalbeeld van alle ontwikkelingen… Je verhoogde TSH-waarde duidt –naar mijn ondeskundige / persoonlijke mening– in ieder geval op een schildklier die inmiddels best weleens een tekort aan actief schildklierhormoon (T3) tot gevolg kan hebben. Heel veel sterkte toegewenst!

  • Ik denk dat je huisarts zich misschien eens wat meer moet verdiepen in de schildklierwerking. Bij mij was TSH door Levothyroxine al gedaald naar 4 maar ik bleef klachten houden en dus nog een pil erbij en nu gaat het goed. Mijn huisarts zei dat je juist moet luisteren naar de klachten van patiënt, omdat bij schildklierwerking het per persoon verschilt met wat de juiste waarden zijn voor de persoon. Ik ben er na jaren achter dat ik mezelf ben bij een TSH waarde tussen de 1 en de 1,5. De Ft4 blijft steeds binnen de juiste marge.

 49. Best Paul, Ik ben een vrouw van 49 jaar en zit in mijn post menopauze, menstrueer nu 11/2 niet meer. Ik kreeg half jaar geleden last van acute duizeligheid met daarna uitputtingsverschijnselen. Men dacht eerst aan virus evenwichtsorgaan, later dacht men aan BPPD maar nu denkt men aan burn out, verergerd door overgang. Mijn bloedwaarden zijn onlangs weer gecheckt en nu is bij mijn schildklier het volgende uitgekomen: T4 vrij: 13,0, TSH: 0,34. Wat zegt dit? Mijn huisarts heeft het over een “fout positieve” uitslag en adviseert over 1 maand weer bloed te prikken.

  • Een TSH-waarde van 0,34 suggereert een (potentieel) ietwat te snel werkende schildklier. Een FT4 van 13 is juist aan de laag-normale kant en duidt dus niet op een snel werkende schildklier. Wat je arts met een fout-positief resultaat bedoelt, durf ik niet te zeggen. Op zichzelf zijn deze beide waarden niet erg opvallend, althans, naar mijn persoonlijke / ondeskundige mening… ze lijken alleen niet helemaal te matchen…

 50. Brigitte van Bijlevelt

  Beste Paul, ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Brigitte, 56 jaar oud en weet sinds november 2017 dat ik de ziekte van Hashimoto heb. In november 2016 werd ik verwezen naar de reumatoloog omdat ik veel last had van spierpijn en gewrichtspijn. Alles onderzocht, groot bloedonderzoek gehad en foto’s gemaakt. Tijdens dit onderzoek bleek dat mijn bloeddruk in een keer 210 om 145 was, achteraf een soort witte jassensyndroom, maar wel gelijk amlodipine (bloeddrukverlager) voorgeschreven gekregen. Twee weken later uitslag: artrose in middenrug , handen en polsen. Verrassend genoeg ook een trage schildklier, terwijl ik nooit zwaarder dan 50 kilogram ben geweest. Nogmaals bloed geprikt op antistoffen en toen bleek Hashimoto. Teruggestuurd naar de huisarts met het advies gelijk aan schildkliermedicijnen te beginnen, verder geen uitleg over de ziekte waar ik werkelijk nog nooit van gehoord had. Gelijk afspraak gemaakt met de huisdokter, maar later teruggebeld door assistente dat ik over een halfjaar maar eens terug moest bellen. Aangezien ik toch wel wat meer uitleg wilde hebben toch aangedrongen op een afspraak, ik vond het allemaal wel erg verwarrend. Tijdens gesprek bij de dokter (wat erg gehaast moest) alleen gehoord dat zij andere richtlijnen hanteerden dan het ziekenhuis. Bij het weggaan zei ze wel dat als ik per se toch medicijnen wilde het dan maar moest doorgeven aan de huisartsassistente. Weer best verwarrend! Intussen last gekregen van obstipatie en vreselijke uitslag op mijn romp waar ik laxeerzakjes en vaseline voor kreeg. De vermoeidheid en gewrichtspijn sloeg best wel hard toe en ik voelde mezelf aftakelen. Begin maart heb ik erop gestaan om nogmaals bloed te laten prikken en ben opgehouden met de bloeddrukverlagers omdat de bijwerkingen daarvan verdacht veel leken op de symptomen van Hashimoto. Uitslag verdween, maar rest van de klachten niet. Bloeddruk blijft normaal. Uitslag bloed was TSH 8 en FT4 12. Nu mag ik wel medicijnen omdat de eventuele bijwerkingen van amlodipine wel weg zijn. Door alles wat gebeurt is ben ik nogal in de war geraakt, temeer omdat ik nu ook in de nacht nogal transpireer, terwijl ik het overdag koud heb, soms rare hartkloppingen heb, en eigenlijk altijd een hartslag van om en nabij de 80. Misschien onderhand wel van de zenuwen. Ik geef toe dat ik tegen de komende tijd opzie en bang ben dat alles nog erger wordt. Sorry dat het een lang verhaal is geworden, maar ik wilde niets overslaan. Ik hoop dat jij mij goede raad kan geven. Alvast heel erg bedankt! Groetjes, Brigitte

  • Beste Brigitte, Veel van de klachten die je beschrijft, passen inderdaad bij een traag werkende schildklier. Dat neemt echter niet weg dat ze ook passen bij bijvoorbeeld een vitamine D-tekort. In dit geval heeft men je schildklierwaarden deels onderzocht en blijkt duidelijk een te hoge TSH-waarde (2x zo hoog als de opperste grenswaarde). Je FT4 daarentegen, is helemaal niet te laag! Dus in dit geval vind ik de verhoogde TSH-waarde helemaal geen overtuigend bewijs van klinische hypothyreoïdie. Dat er schildklierantistoffen zijn gevonden, KAN inderdaad duiden op Hashimoto, maar er zijn ook mensen ZONDER Hashimoto die verhoogde schildklierantistoffen hebben. In dit geval zou ik allereerst twee zaken duidelijk proberen te krijgen, namelijk:

   • Je T3 (TT3: totale T3 of FT3: vrije T3)
   • De exacte soorten en hoogten van de gecontroleerde schildklierantistoffen

   Ik ben overigens GEEN arts, dus dit is mijn persoonlijke / ondeskundige MENING. Ik kan me dan ook voorstellen dat men je bloedwaarden goed heeft onderzocht en geïnterpreteerd, maar persoonlijk zou ik uit voorzorg toch eerst eens een afspraak maken met een internist-endocrinoloog om meer zekerheid te krijgen over je schildklierwaarden (TSH + T4 + T3 + antistoffen). Ik zou ze ook eerst allemaal nog eens laten controleren over een week of 6 om te zien hoe het beloop ervan eruitziet. Al met al wil ik direct geloven dat je artsen het helemaal bij het rechte eind hebben, maar in je verhaal kan ik daar niet duidelijk aanleiding toe vinden. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  • Brigitte van bijlevelt

   Beste Paul, Dankjewel voor je reactie op mijn vraag! Ik ga je raad opvolgen en weer een afspraak maken met mijn huisarts. Alle waarden en antistoffen zeker nog eens doornemen. Die moet ze ongetwijfeld van het ziekenhuis hebben gekregen voordat zij de diagnose Hashimoto kon stellen. Misschien toch zaak om iets uitgebreider te onderzoeken en eventueel door te verwijzen naar een internist. Ik voel me zo ook niet happy, maar wil wel zeker weten dat ik de goede medicijnen krijg natuurlijk om erger te voorkomen. Nogmaals bedankt en als ik weer een vraag heb mail ik zeker weer. Groet, Brigitte

 51. Hee, Ik heb het gevoel dat mijn schildklier zeker te traag werkt (maar nog zeker wel wat doet), ik heb zo ongeveer 90% van alle klachten en ervaar toch wel wat problemen. Laatst nog naar de huisarts gegaan en een algemeen bloedonderzoek gedaan (waarbij ze TSH testen en indien deze afwijkend is ook fT4). Later teruggebeld voor uitslag en het was ‘normaal’, heb geen waarden te horen gekregen en er was verder niks aan de hand. Mooi maar ik heb de klachten nog wel. Iemand tips wat nu te doen? Gewoon weer bellen naar de huisarts en vragen voor meer testen of maar gewoon laten gaan?

 52. Goede avond, Paul. Omwille van langdurige vermoeidheid, veel vochtophoping gedurende de dag en vooral dagelijkse extrasystolen (voornamelijk in rust), ben ik bij de huisarts langsgegaan. Bloedonderzoek is volgens huisarts volledig normaal, maar om hartproblemen uit te sluiten werd een afspraak gemaakt voor ritmetests en holter-analyse bij cardioloog. Nu kreeg ik vanmorgen de uitslag van de bloedanalyse in de bus en merk ik dat TSH van 6.26 toch boven de norm is. Vrij T4 = 13.81. Zou u bijkomend toch een afspraak bij een endocrinoloog aanraden of zijn deze waarden nog oké? Alvast bedankt voor uw antwoord!

  • Beste Sarah, De TSH-waarde van iemand die officieel gezien (nog) geen schildklierpatiënt is, hoort tussen de 0,4 en 4,0 te zitten. In veel landen wordt een TSH van boven de 2,0 al als iets opmerkelijks beschouwd… Met een TSH-waarde van 6,26 zit je in ieder geval ver boven de opperste grenswaarde… Dat “je bloedonderzoek volledig normaal was”, vind ik dan ook een totaal onnauwkeurige bewering. Bij een dergelijke verhoogde TSH wordt veelal een traag werkende schildklier vermoed. In dat geval dient er te worden gekeken naar (F)T4 en (F)T3. Dit zijn de referentiewaarden voor totaal T3, vrij T3, totaal T4 en vrij T4:

   • Totaal T4 (inclusief gebonden thyroxine): minimaal 64 nmol/l; maximaal 154 nmol/l (nanomol per liter bloed)
   • FT4 (vrij thyroxine): minimaal 8 pmol/l; maximaal 26 pmol/l (picomol per liter bloed)
   • Totaal T3 (inclusief gebonden triiodothyronine): minimaal 1,2 nmol/l; maximaal 3,4 nmol/l (nanomol per liter bloed)
   • FT3 (vrij triiodothyronine): minimaal 3 pmol/l; maximaal 8 pmol/l (picomol per liter bloed)

   Je FT4 is dus niet TE laag, maar wel aan de laag-normale kant. De twee zaken die je –naar mijn ondeskundige mening– nu wilt weten, zijn je huidige T3-waarde en het toekomstige beloop van je TSH, T4 en T3… Dus hoe deze waarden zich de komende maanden zullen ontwikkelen… Hiertoe dient voorlopig periodiek bloedonderzoek te worden verricht… Zie eventueel ook de volgende twee artikels:

   Heel veel succes en sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 53. Beste Paul, Dank voor je snelle reactie! Het is mij nu wel iets duidelijker geworden. Als ik het dus goed begrijp kan het schommelen van mijn waardes komen door de auto-immuunziekte. Maar is dat dan Hashimoto of Graves? Las iets bij Graves dat het inderdaad kan wisselen van een te trage naar een te snelle en vice versa. Bedoel je dat? Ook ik raak de draad kwijt! ;) Ik zal inderdaad maandag een verwijskaart vragen voor de internist. Dat wilde mijn huisarts zelf ook al omdat zij er niet meer uit komt. Wordt vervolgd…

  • Ja, dat is wat ik bedoel… Maar Hashimoto’s thyroiditis / schildklierontsteking kan de TSH bijvoorbeeld ook doen schommelen. En zo zijn er nog wel meer directe en indirecte invloedsfactoren te bedenken. Sowieso kunnen Hashimoto en Graves zich gelijktijdig voordoen. Maar OF er daadwerkelijk sprake is van een auto-immuunschildklieraandoening durf ik niet met zekerheid te zeggen, want ik ben GEEN arts. Vandaar ook dat ik bewust niet te concreet word… Hetgeen ik probeer is te stimuleren om de boel goed te laten onderzoeken… zodat men de onderliggende oorzaak van je schildklierproblematiek achterhaalt en gericht kan behandelen… en men niet langer blijft uitgaan van uitsluitend je TSH-waarde… Want dat is naar mijn mening een kwestie van achter de feiten aanlopen. :( Heel veel sterkte toegewenst!

 54. Beste Paul, Ik heb een vraag. Ik loop vanaf september 2015 met een te trage schildklier (TSH was 12). In een jaar tijd de medicatie levotheroxine opgebouwd van 12,5 mg naar 100 mg. En iedere 6 weken bloedprikken. TSH waarde daalde keurig en geleidelijk. Ineens vanaf december 2016 is TSH waarde veel te laag 0,0003 en heb ik dus een te snelle schildklier. Medicatie weer naar 75 mg en was toen nog te laag en 0,18. Medicatie naar 50 mg en nu was TSH gisteren ineens 8,5! De huisarts snapt er niets van en ik nog minder! Hoe kan de TSH waarde zo schommelen. Voel mij ook niet goed en heb vooral hele zware en vermoeide benen en armen. Vandaag weer opnieuw geprikt om een eventuele foutmeting uit te sluiten. Maandag a.s. belt huisarts op voor uitslag. Hoop dat je het nog kan volgen! ;) Mijn vraag is dus eigenlijk heb jij enig idee waarom die TSH waarde zo ontzettend schommelt? Het is ook lastig nu de medicatie hierop af te stemmen. Ook geprikt op antistoffen TPO en die andere naam weet ik niet meer. TPO was zeer positief en die andere licht positief. Hoop dat je het snapt en mij enig advies kan geven wat ik nu het beste kan doen. Ik heb al voorgesteld om naar de internist te gaan. Groeten, Kitty

  • Ja, ga inderdaad naar een internist-endocrinoloog! VEEL te veel (huis)artsen doen aannames en behandelingen op basis van TSH-waarden an sich, terwijl dit naar mijn persoonlijke en ondeskundige mening absoluut niet zou moeten mogen!!! Het is goed om te weten dat je TSH-waarde veel te hoog was, want deze indicatie duidt inderdaad op een traag werkende schildklier… Maar vervolgens is het vooral belangrijk om te gaan letten op de daadwerkelijke schildklierhormonen: het inactieve schildklierprehormoon T4 (thyroxine) en het actieve schildklierhormoon T3 (thyronine). Want hoewel een verhoogde TSH-waarde een teken KAN zijn van een trage schildklier, betekent een TSH-verhoging niet per definitie dat er sprake is van een traag werkende schildklier of dat de schildklier voorgoed traag blijft. Je geeft al aan dat er sprake is van verhoogde schildklierantistoffen, wat duidt op een auto-immuunziekte van de schildklier (Graves en/of Hashimoto). Zulke aandoeningen kunnen gepaard gaan met (periodes van) hypothyreoïdie, maar ook met (periodes van) hyperthyreoïdie… Dit is o.a. afhankelijk van eventueel schildklierweefsel dat wordt afgebroken, de exacte schildkliermedicijnen die worden ingenomen (block & replace versus titratie), een eventuele schildklierontsteking, en wellicht de TRH en TSH die schommelen. Dat je TSH enorm schommelt ZOU in theorie het gevolg kunnen zijn van de overgangsperiode die kenmerkend is voor Graves… Hoe dan ook is het bij elk van deze hypotheses van cruciaal belang om de T4 en T3 (vrij of totaal) periodiek te monitoren, om het beloop hiervan in kaart te kunnen brengen en indien nodig de doses schildkliermedicatie hierop aan te passen. Het afstemmen van schildkliermedicijnen op iemands TSH-waarde vind ik persoonlijk onzinnig… :( Kortom: laat je niet leiden door je TSH, maar door je (F)T4 en (F)T3. Als deze beide waarden op peil en stabiel zijn, dan zal je TSH-waarde vanzelf volgen…

 55. hai, bij mij is de schildklier er helemaal uit, dus ik slik Thyrax, daar kreeg ik black-outs van, nu dus Euthyrox en dat gaat goed, had 225mg en beviel mij goed, ook bleef ik mooi op gewicht, 85kg met 6 tot 8 uur sport in de week, het is teruggezet naar 150mg en nu kan ik zoveel sporten als ik wil maar blijf op 90kg staan. en kan overdag slapen, zet me 10 minuten in de stoel en ik slaap. krijg met voedsel mijn vetpercentage ook niet naar beneden ondanks 10 uur sporten per week ben wel 66. dus wat nu? denk nu aan een second opinion, wil eigenlijk de Euthyrox weer omhoog hebben maar de internist van Radboud zegt dat het zo goed is. maar ben kouwelijk, val in slaap gewichtscontrole etc. dus zoek naar een toevoeging, gebruik nu wat testosteron supplement van Body en Fit shop, maar even afwachten nu. iemand hier ervaring mee of beter tips? groet Jack

 56. Beste Paul, bedankt voor je reactie en informatie. Ik heb vandaag nog de testen totale T3 en totale T4 besteld bij Bloedwaarden.nl en ook een vitamine D test. Als ik de waardes van die testen binnen heb, wil ik het je heel graag laten weten. Mvg, Coby

  • Beste Coby, Ik ben eerlijk gezegd niet bekend met Bloedwaarden.nl. Weet je zeker dat dit een betrouwbare partij is die bloedstalen opstuurt naar een kundig laboratorium? Een meewerkende huisarts kan je een verwijzing geven naar het huisartsenlaboratorium, en in dat geval zijn je bloedwaardebepalingen ook nog eens verzekerd via je ziektekostenverzekering. Overigens ben ik zeer benieuwd naar je bloeduitslagen!

  • Beste Coby. Beste Paul. Onderzoek bij Bloedwaardentest.nl : bloedafname bij een priklocatie, onderzoek bij een zeer groot laboratorium in Duitsland. Eerder werd alle bloed onderzocht bij het lab van het academisch ziekenhuis Utrecht. Door een actie van De Volkskrant heeft het lab in Utrecht het contract opgezegd met Bloedwaardentest.nl. Ik heb eerder mijn bloed laten afnemen en onderzoeken bij het lab in Utrecht via Bloedwaardentest.nl en was buitengewoon tevreden. Veel sportbonden laten ook op deze wijze het bloedonderzoek doen in hetzelfde lab in Duitsland. Belangrijk is, wie neemt het bloed af, en dat het bloed niet een hele dag in een te warme auto verblijft. Ik weet niet of alle huisartsen de uitslag accepteren van Bloedwaardentest.nl. Een 2e mogelijkheid is TEST JE GEZONDHEID IN APELDOORN : bloedafname en onderzoek mogelijk bij een plaatselijk ziekenhuis en ook bij het lab van het Academisch ziekenhuis Utrecht. Emeritus hoogleraar prof. Katan van de VU Amsterdam meldt over foutmeting van vitamine D bij het huisartsenlaboratorium. Ik heb die ervaring met te hoge PSA meting via het huisartsenlaboratorium, daarna hermeting gedaan via TestJeGezondheid, die een veel lagere PSA gemeten heeft via een plaatselijk ziekenhuislaboratorium. Het jaar daarop via Bloedwaardentest : lab ziekenhuis Daltonlaan 400 Utrecht. Vanwege de te hoge PSA waarde via het huisartsenlaboratorium zou ik naar de uroloog moeten, ben ik niet geweest. Dankzij de 2 andere mogelijkheden. Groeten.

 57. Beste Paul, bedankt voor je snelle reactie. Je vroeg waarom ik mijn schildklier liet testen. Ik heb vorige maand een hormonenspeekseltest laten doen bij Medivere en zij gaven mij het advies om therapie met progesteroncrème te doen i.v.m. een verlaagde progesteronspiegel (9 pg/ml) en ze adviseerde mij ook om mijn schildklierfunctie te laten controleren. Ik heb dat laten doen, ook omdat mijn ochtendlichaamstemperatuur altijd zeer laag is, zo rond de 36.1 en soms onder de 36.0. Over de gehele dag komt hij niet boven de 36.4 uit. Ook heb ik altijd een lage bloeddruk, haaruitval, een extreem droge huid, vitiligo, zeer moe en lusteloos, trage darmen, wazig zien en sinds een jaar depressief met angstaanvallen. Als mijn schildklierwaarden binnen de normen liggen, zou het dan misschien bijnieruitputting kunnen zijn? Mijn waarde van vitamine B12 is 677 pmol/1. De waarde van mijn DHEA is 27 pg/ml en van mijn cortisol is 4997 pg/ml eenmalig in de ochtend gelijk na het opstaan, daarom wil ik nog een cortisol speekseltest dagcurve laten doen om erachter te komen of het dan toch om bijnieruitputting gaat. Wat denkt u? M.v.g. Coby

  • Sommigen beweren dat iedere TSH-waarde boven de 2,0 de kans op schildklierproblemen tot op zekere hoogte vergroot, dus in dat opzicht is je TSH-waarde aan de hoge kant. En eerlijk is eerlijk: je FT4 is niet bepaald hoog. Wat dat betreft zou het raadzaam kunnen zijn om eens te vragen of men voor de absolute zekerheid je totale T4 en totale T3 wil testen. Maar dit gebeurt echt zelden, juist omdat men bij een TSH, FT4 en FT3 die alle drie binnen de grenswaarden vallen ervan uitgaat dat een klinisch schildklierprobleem is uitgesloten…De bloedwaardebepaling en speekselwaardebepaling van progesteron is overigens extreem afhankelijk van iemands menstruatiecyclus: folliculaire fase: 0,19 – 2,83 nmol/l; mid-luteale ovulatiefase: 0,38 – 38,2 nmol/l; luteale fase: 5,82 – 76,0 nmol/l; postmenopauzaal, dus na menopauze / overgang: kleiner dan 0.16 – 0.41 nmol/l… Ik ga ervan uit dat dit ook moet gelden voor het progesteron in speeksel. Overigens ben ik er niet zeker van hoe 9 pg/ml zich verhoudt tot deze referentiewaarden… Nmol/l (nanomol per liter bloed) is volgens mij namelijk een beduidend gebruikelijkere rekenfactor voor progesteron dan pg/ml (picogram per milliliter speeksel). Eerlijk gezegd weet ik ook niet hoe betrouwbaar een speekselwaardebepaling in geval van progesteron is… Hoe dan ook hoort progesteron na de overgang erg laag te zijn, maar hoeveel hiervan in speeksel hoort te worden teruggevonden, weet ik niet. Tot slot zou ik je willen aanraden om je vitamine D te laten controleren. Een vitamine D-tekort lijkt me misschien nog wel het meest voor de hand liggend… Meer informatie over hormoonondrzoek vind je in (de reacties onder) deze artikels:

 58. Beste Paul, ik heb vandaag mijn schildklierwaardes binnen gekregen van het laboratorium bloedwaardentest.nl die ik zelf aangevraagd heb omdat ik vermoedde dat mijn schildklier te langzaam werkt. Dit zijn de waarden die ik aangevraagd heb. TSH = 3.26 mU/1 — T3 vrij = 5.42 pmol/1 — T4 vrij = 13.90 pmol/1 — Thyreoidperoxidase = 12kU/1. Mij zegt het helemaal niets. Mijn leeftijd is 59 jaar en ik weeg 60 kilo. Zijn deze uitslagen goed of moet ik hiermee naar mijn huisarts. Wat vind u hiervan? Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Coby

 59. heidy Jansen

  Hallo Paul, Bedankt voor je reactie ik ga ermee aan de gang ik laat nog weten hoe het afgelopen is. Met vriendelijke groet, Heidy Jansen

 60. heidy Jansen

  Hallo, Heb een vraag heb al 18 jaar Hashimoto hierdoor staat schildklier helemaal stil en ik slikte Thyrax weinig klachten in loop van de jaren. Nu na een flinke val op mijn hoofd en andere medicatie daar Thyrax niet te krijgen is weer veel klachten o.a. veel aangekomen hou vocht vast. Op mijn verzoek bloed laten prikken. De TSH is 0,3 en T4 13. We hebben een nieuwe huisarts zij zegt dat deze waardes goed zijn. Heeft u advies?

  • Beste Heidy, Een FT4 van 13 pmol/l valt in principe netjes binnen de referentiewaarden (minimaal 8 pmol/l; maximaal 26 pmol/l). Persoonlijk vind ik deze waarde echter aan de lage kant, aangezien veel schildklierpatiënten zich juist het prettigst voelen bij een FT4-waarde in het hoog-normale gebied (ergens rond de 18 – 20 pmol/l). Bovendien is het goed om te weten of T4 wel goed wordt omgezet naar T3. Zo kan de omzetting van T4 (inactief prehormoon) naar T3 (actief schildklierhormoon) worden verstoord door een enzymstoornis of door een tekort aan jodium, zink, seleen of koper. Om erachter te komen of je genoeg T3 in je lijf hebt zitten, dient men je TT3 en/of FT3 te controleren. Zie desgewenst ook:

   Als puntje bij paaltje komt, gaat het niet (uitsluitend) om je schildklierwaarden, maar toch hoofdzakelijk om je schildklierklachten / schildkliersymptomen. Uiteindelijk is het doel natuurlijk klachtenvrij zijn. Mocht je huisarts de noodzaak hiervan niet inzien, dan zou ik persoonlijk een second opinion aanvragen bij een tweede huisarts of desnoods overstappen van huisarts. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul P.S. Relatief veel schildklierpatiënten krijgen vroeg of laat te kampen met een ijzergebrek, vitamine D-gebrek en/of een vitamine B12-gebrek; het kan dan ook raadzaam zijn om ook deze bloedwaarden te laten controleren…

 61. Hallo, ik heb een trage schildklier en gebruik hiervoor Euthyrox. De waarden zijn hierdoor weer acceptabel. Ik wil nu graag afvallen en ben me aan het verdiepen in voeding. Ik vond op jullie site een stukje over gezonde voedingsmiddelen die tot op zekere hoogte de schildklierfunctie kunnen remmen. Bijvoorbeeld walnoten, lijnzaad, spruitjes, broccoli en bloemkool. Geldt hiervoor dat je ze beter kunt vermijden of is het pas schadelijk bij een bepaalde hoeveelheid (voorheen at ik bij het ontbijt bijvoorbeeld yoghurt met lijnzaad en walnoten en vaak 1x per week broccoli…)?

 62. Hallo Paul, Sinds kort weet ik dat ik een traag werkende schildklier heb. Wat de behandeling erg lastig maakt is dat ik allergisch voor bijna alle medicijnen ben. Heb Thryrax al geprobeerd, maar dit gaf direct pijn in mijn maag, ook mede door maagzweren, waar ik al langere tijd last van heb en wat moeilijk geneest. Ik woon momenteel in Peru en heb 1 keer een injectie gehad met hormonen, dit was overigens erg duur; +/- 150 Euro voor 1 injectie. Kun je in Nederland injecties krijgen i.p.v. medicijnen voor een trage schildklier? Hoe vaak heb je deze injecties nodig in de week / maand?

  • Beste Erna, Ik weet dat er levothyroxine-injecties bestaan, maar voor zover ik weet worden ze in Nederland niet of nauwelijks voorgeschreven. Al met al zou ik niet weten waar je levothyroxine-injecties kan laten zetten, of ze in bepaalde situaties worden vergoed door zorgverzekeraars, of wat ze zouden kosten als je ze zelf moet bekostigen. Hoe vaak je een levothyroxine-injectie moet laten zetten, is logischerwijs afhankelijk van de dosis die per keer wordt gezet… Ik weet niet wat de maximumdosering is, dus ook niet met welke dosis je naar een minimaal aantal injecties kan toewerken. Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 63. Beste Paul, Ik ben een vrouw van 20 jaar en heb op van mijn 15de tot mijn 17de last gehad van een eetstoornis, waarin ik heel veel sportte en nauwelijks koolhydraten at. Inmiddels ben ik alweer drie jaar eetstoornisvrij en eet weer normaal. Wel ben ik vegetarisch sinds 2,5 jaar. Ik wandel elke dag een halfuurtje en sport daarnaast ongeveer twee keer in de week. Helaas heb ik echter nog nooit van nature gemenstrueerd. Op mijn negentiende heb ik anticonceptie geprobeerd waarna ik wel iedere maand een zeer lichte menstruatie had maar hier ben ik sinds een maand of 3 mee gestopt en sindsdien niet meer gemenstrueerd. Ook heb ik altijd last van koude handen en voeten en heb ik een hele droge huid met eczeem. Denkt u dat mijn klachten serieus genoeg zijn om een schildkliertest te laten doen? Groetjes, Anne

  • Ja, dat denk ik absoluut! En (des te meer aangezien je vegetariër bent) laat direct ook je je vitamine B12, vitamine D en ijzer controleren!

 64. Beste Paul, een half jaar geleden ben ik met diverse klachten naar de huisarts gegaan. Deze heeft toen mijn bloed laten onderzoeken en het bleek dat mijn schildklier te traag werkt. Ik kreeg Euthyrox voorgeschreven. Momenteel zit ik op 100mg. Veel klachten zijn al weg, maar ik heb bijvoorbeeld nog veel last van spierpijn, droge huid, kouwelijkheid, lage ochtendtemperatuur. De waarden bij de laatste meting, begin februari waren TSH 18, T4 20,1, T3 3,4. Volgens de huisarts acceptabel. Zou ik jouw mening hierover mogen weten?

  • Deze data kopieer ik voor het gemak even uit mijn artikel over schildklierwaarden:

   • TSH (schildklier-stimulerend hormoon): minimaal 0,4 mU/l; maximaal 4,0 mU/l (milli-eenheden per liter bloed)
   • Totaal T4 (inclusief gebonden thyroxine): minimaal 64 nmol/l; maximaal 154 nmol/l (nanomol per liter bloed)
   • FT4 (vrij thyroxine): minimaal 8 pmol/l; maximaal 26 pmol/l (picomol per liter bloed)
   • Totaal T3 (inclusief gebonden triiodothyronine): minimaal 1,2 nmol/l; maximaal 3,4 nmol/l (nanomol per liter bloed)
   • FT3 (vrij triiodothyronine): minimaal 3 pmol/l; maximaal 8 pmol/l (picomol per liter bloed)

   Je TSH-waarde is dus veeeeeel te hoog, wat zou kunnen betekenen dat er een tekort aan schildklierhormonen bestaat. De bloeduitslagen laten echter zien dat er geen tekort bestaat aan T3 of T4. Enigszins afhankelijk van het feit of men je vrije FT4 en FT3 of je totale T4 en T3 heeft getest. Staat dit vermeld op je bloedprikformulier?

  • Op het formulier staat bij beide vrij thyroxine (FT3 en FT4). Mijn cholesterol was ook te hoog (totaal 5,89, ldl 3,89). Ik vermoed dat dit tevens door het schildklierprobleem komt (?).

  • Ik neem aan vrij thyronine (met een N) en vrij thyroxine (met een X)? In dat geval is je FT3 aan de lage kant, maar naargelang de officiële referentiewaarden NIET te laag. Je FT4 is aan de hoog-normale kant, wat over het algemeen als prima wordt beschouwd. Wel gek dat je TSH erg hoog is en je FT3 behoorlijk laag, want normaliter zou een verhoogde TSH-waarde ervoor moeten zorgen dat zowel je T3 als je T4 toeneemt en zodoende ook nog eens meer T4 kan worden omgezet naar T3. Persoonlijk zou ik uitleg hieromtrent vragen aan je arts, want je T3 lijkt achter te blijven… Overigens zijn er aanwijzingen dat concentraties aan schildklierhormonen het bloedcholesterol negatief kunnen beïnvloeden en zelfs dat TSH op zichzelf cholesterol beïnvloedt. Maar zelfs als hier concrete bewijzen voor zouden bestaan, dan betekent dat natuurlijk niet per definitie dat jouw te hoge cholesterol het directe gevolg is van je schildklier. Allereerst duiden je waarden niet per definitie op een schildklierprobleem. Daarnaast zijn er ook mensen zinder schildklierproblemen die een te hoog cholesterol hebben. Zulke causale en/of correlatieve verbanden kan en mag je dan ook niet zomaar op individueel niveau trekken.

  • Paul, dank voor je terugkoppeling. BTW ik snap niet goed wat je bedoelt met die correctie met betrekking tot dat vrij thyroxine, dat is namelijk wat er op het formulier staat en niet vrij thyronine. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Jouw eindconclusie lees ik als volgt: TSH is te hoog. FT3 en FT4 zijn binnen de norm. Een en ander hoeft echter niet te duiden op een schildklierprobleem. Ik zal het inderdaad opnemen met mijn huisarts dan. Nogmaals bedankt voor het meedenken.

  • FT4 staat voor vrij throxine. FT3 staat voor vrij thyronine. En de conclusie is correct, althans, naar mijn persoonlijke / ondeskundige mening.

 65. Beste Paul, mijn TSH = 12,82 T4 vrij = 12,1 T3 vrij 6,1. Ik ben heel erg vermoeid. Mijn huisarts stelt voor Euthyrox 25 mcg te proberen. Als je eenmaalt begint met kunstmatige schildklierhormonen, is er dan nog een weg terug om het op eigen kracht te doen?

  • Vooralsnog is er geen sprake van een (klinisch / medisch) tekort aan schildklierhormonen. Je FT4 en FT3 vallen immers (ruimschoots) boven de onderste grenswaarde. Je TSH-waarde is inderdaad veel te hoog, maar zolang je schildklierhormoon en schildklieprehormoon toereikend zijn, hoeft dit niet per se te betekenen dat er sprake is van hypothyreoïdie. Wat je zou kunnen doen, is vragen of je over een week of 6 nogmaals je TSH, FT4 en FT3 mag laten controleren middels bloedonderzoek om te zien wat het beloop ervan zal zijn. Mochten je FT4 en je FT3 tot onder het minimum zijn gedaald, dan is er duidelijk sprake van een te traag werkende schildklier… Maar mocht je TSH zijn gedaald tot onder het maximum, dan lijkt me hier geen sprake van. Het is niet zo dat je schildklier bij een goede schildklierfunctie ‘afhankelijk’ wordt van synthetische / exogene schildklierhormonen in medicijnvorm. Wel zal er in dat geval een overschot aan schildklierhormonen worden opgebouwd, wat zich uit in hyperthyreoïdiesymptomen, dus verschijnselen van een te snel werkende schildklier. Mijn punt is dat er een weg terug is (namelijk medicatie afbouwen) indien blijkt dat je schildklier gewoon blijft werken. Als je schildklier echter toch te traag blijkt te worden of er helemaal mee stopt, dan word je wel afhankelijk van levothyroxinenatrium, maar dit heeft niets te maken met je ‘keuze’ of ‘afweging’ om al dan niet met schildkliermedicijnen te beginnen. Dit is dan simpelweg nodig omdat je schildklier toch al achteruitging. Wat dat betreft is het vooral belangrijk om je schildklierwaarden / bloedwaarden goed in te smiezen te houden. Begin je eenmaal met schildkliermedicijnen, dan is het echter wel zo dat je schildklier ‘luier’ kan worden, omdat TSH en TRH dalen. Welk deel van je schildklier(pre)hormonen dan afkomstig zijn van je lichaamseigen schildklierwerking is na een tijdje dus niet meer precies te zeggen. Al met kan het een keuze zijn om direct te beginnen met schildkliermedicatie, maar kun je (in overleg met je arts) ook nog even wachten en over 6 tot 8 weken nogmaals je bloed laten controleren om het beloop ervan in kaart te brengen… Wie weet komen je klachten helemaal niet van je schildklier, maar heb je (ook) te kampen met een tekort aan vitamine D, vitamine B12, ijzer, magnesium of kalium… Let wel: dit is mijn persoonlijke / ondeskundige visie hieromtrent…

 66. Hallo, Uitslag van mijn bloedonderzoek is TSH 1,68 en T4 13. Volgens mijn huisarts binnen de normen, wat vindt jij?

  • Mee eens. Althans, indien het vrije (F)T4 is gemeten, wat ik wel verwacht…

 67. In 2015 is een algeheel bloedonderzoek gedaan, waarbij o.a. voor TSH en FT4 is geprikt. De waarde voor TSH : 14.5 en FT4 : 8.5. Het merkwaardige is dat ik absoluut geen klachten heb of had. Ik herken mij ook zeker niet in alle bovenstaande personen met klachten. Ik ben op aandringen van de huisarts met een lage dosis Thyrax gestart. Ik kreeg onmiddellijk klachten die horen bij een te snel werkende schildklier en voelde mij heel slecht. Ik ben na overleg met de huisarts gestopt met de thyrax en al snel voelde ik mij weer als vanouds, gezond dus. Ik heb hierna met de huisarts besloten om mij 2 maal per jaar te controle te laten prikken. De waardes blijven elk jaar steeds gelijk en ik gezond. Mijn vraag is : wat zijn de gevolgen van een niet behandelde trage schildklier op de lange duur? Nogmaals, ik voel mij veel beter zonder medicijnen dan met.

  • Mijn vader maakte exact hetzelfde mee. Per toeval werd bij hem een trage schildklier vastgesteld na bloedonderzoek, terwijl hij 0 symptomen van hypothyreoïdie ervoer… Hij kreeg direct 100 of zelfs 125 microgram levothyroxine voorgeschreven en voelde zich ineens zeer slecht. Ik heb hem gezegd dat hij vooral de adviezen van zijn arts moest volgen als hij dat zelf wilde, maar dat hij er ook voor zou kunnen kiezen om niet te beginnen met 100 microgram, maar met 12,5 of 25 microgram. Dit deed hij en hij voelde zich stukken beter. Zijn bloedwaarden zijn sindsdien ook veel stabieler. Wat ik hem ook heb aangeraden is te vragen om een bloedwaardebepaling van de T3. Want T4 is inactief en moet nog worden omgezet naar T3 om actief te worden en bruikbaar te zijn voor het menselijk lichaam. Zijn T3 bleek prima te zijn. Hoe het komt dat een TSH-waarde zo sterk afwijkt, zonder klachten teweeg te brengen, durf ik niet te zeggen… Maar positief is in ieder geval dat je FT4 (vooralsnog) boven de onderste grenswaarde ligt. Het belangrijkste lijkt me vooral om te zien of je FT4 nog verder zal dalen en hoe het gesteld is met je T3. Sterkt ermee!

  • Beste Paul, dank voor je reactie. Maar je hebt geen antwoord op mijn vraag gegeven. Wat zijn de medische gevolgen als ik langdurig niet behandel bij een traag werkende schildklier?

  • Wat ik probeerde uit te leggen, is dat er in jouw geval (nog) geen sprake lijkt te zijn van een klinisch vertraagde schildklier of van een klinisch schildklierhormoontekort. Sowieso is de aard, ernst, frequentie en omvang van schildklierklachten extreem afhankelijk van hoe traag iemands schildklier werkt. Een gering tekort aan schildklierhormonen zorgt voor milde symptomen zoals die staan opgesomd in dit artikel over schildkliersymptomen. Maar een ernstig schildklierhormoontekort (zoals dat o.a. voorkomt bij mensen met een amper werkende, niet werkende, niet bestaande of verwijderde schildklier) kan leiden tot orgaanfalen en zelfs overlijden. Zie ook de reacties onder dit artikel over leven zonder schildklier… Dus hoe ernstiger je schildklierprobleem, des te serieuzer de gevolgen en des te groter de noodzaak van schildkliermedicatie.

 68. Beste Paul, Ik ben een vrouw van 41 jaar en altijd erg sportief geweest. Nooit last van overgewicht of iets dergelijks. In april 2014 werd bij mij de ziekte van Graves (zowel de oogziekte alsook de schildklierziekte] geconstateerd. Ik onderging een Block and Replacement therapie, waarbij eerst mijn te snel werkende schildklier volledig werd stopgezet en kunstmatig d.m.v. medicatie werd ingesteld. Tijdens dit proces werkte mijn schildklier een tijd te traag en kwam ik in een jaar tijd bijna 12 kg aan. Tijdens de Block and Replacement periode lukte het mij niet om af te vallen. Ik deed 3x per week krachttraining i.s.m. een personal trainer, maar mijn vetpercentage nam alleen maar toe… Zelfs mijn personal trainer wist niet meer wat hij moest adviseren. Maar mijn grotere doel was om weer beter te worden. Inmiddels ben ik in februari 2016 gestopt met het nemen van medicatie en mijn schildklier werkt gelukkig weer naar behoren. Mijn waardes bevinden zich binnen de normen en ik voel me goed. Mijn volgende doel is toch om weer op mijn oude gewicht te komen en dat betekent dat ik inmiddels 15 kg moet afvallen. Ik probeer dit enerzijds d.m.v. een lagere calorie-inname met een gezonde verhouding in koolhydraten, eiwit en vetten. Mijn dagelijkse calorie-inname bedraagt 1497. Anderzijds probeer ik voldoende te bewegen (fietsend naar m’n werk, voldoende traplopen, tennis, squash, spinning, krachttraining zijn zaken die ik doe). De eerste week ging uitstekend, ik verloor meteen 1,9 kg. De 2e week gebeurde er helemaal niets, nog geen gram afgevallen! Inmiddels weet ik niet meer zo goed wat ik moet doen om mijn gewicht weer te verliezen en voel me erg machteloos. Heb jij wellicht nog tips of ideeën? Alvast bedankt voor je reactie! Hartelijke groet, 10a

  • Beste Tina, Persoonlijk zou ik je calorie-intake weer terugzetten op vanouds. Je moet nooit tegelijkertijd meer gaan sporten en minder gaan eten, dat werkt in > 90% van de gevallen averechts. Laat je lichaam liever wennen aan de opgeschroefde fysieke activiteit. Verwacht bovendien niet te snel resultaat. Ga niet meten in dagen of weken, maar liever in maanden. Met een traag werkende schildklier moet je helaas extra veel geduld uitoefenen als het aankomt op afvallen, maar als je gestaag en stabiel blijft doorgaan, lukt het je zeker. Aangezien je al enorm veel aan sport doet, kan ik je daar niet echt in adviseren. Probeer in ieder geval net zo veel krachttraining als cardiotraining te implementeren. Vooral wat extra spiermassa kan het verschil maken! Eet voldoende, maar wel gezond en gevarieerd, ik denk dat dat de belangrijkste factor is. Ik ben bang dat je lichaam de noodtoestand heeft uitgeroepen (doordat je energieverbruik enorm is gestegen en je energie-intake gelijktijdig is gedaald) en zich nu vastklampt aan je vetreserves. Heel veel succes toegewenst! Misschien heb je nog wat aan Gezondr’s afvallen-categorie

  • Beste Paul, Allereerst hartelijk dank voor je snelle reactie, dat waardeer ik enorm. Evenals je website, ik steek er veel van op!!! Een kleine correctie is wel op zijn plaats. Het is niet zo dat mijn schildklier nu te traag werkt, hij werk nu gewoon weer naar behoren gelukkig. Tevens ben ik nu niet veel meer gaan sporten dan dat ik al deed. Ik probeer het nu juist door OOK extra goed op mijn voeding te letten. Dus mijn lichaam is al gewend om veel te sporten en actief bezig te zijn, ik val er alleen niet mee af. De eerste week overigens wel, meteen 1,9 kg, maar ik stagneer alweer na 1 week en dat bevreemd me enorm… Ik zal je advies ter harte nemen om het een langere tijd te gunnen maar wat is een [normaal] verloop qua het verliezen van gewicht? Verandert deze aanvulling je advies wellicht nog? Ik ga je link zeker lezen overigens. Bedankt! 10a

  • Tijdens de eerste weken van een afslankpoging waarbij het dieetpatroon wordt gewijzigd, raken de meeste mensen vooral veel vocht kwijt, wat zich wel reflecteert op je weegschaal, maar niet zo zeer profijtelijk is qua vetpercentage. Wat je wilt bereiken, is vetverbranding, en dat heeft simpelweg tijd nodig. In dat opzicht blijf ik erbij dat de focus op krachttraining fantastisch zou kunnen uitpakken. En dus ook vooral niet te weinig eten…

  • Beste Paul, Ik ga ermee aan de slag. Zodra ik een paar maanden verder ben, zal ik je een update geven. Nogmaals bedankt voor je reacties.

  • Heel veel succes; ik ben zeer benieuwd naar je resultaten! :)

 69. Ik heb al 10 jaar last van alopecia areata (pleksgewijze kaalheid / kale plekken), grillige nagels, onregelmatig menstruatie (soms 2 keer per maand), ik ben ook steeds agressief en beetje melancholisch, heb ook een strikt dieet anders kom ik heel veel bij… De arts heeft al een paar keer een bloedafname gedaan. De schildklierhormonen, geslachtshormonen waren allemaal in orde. Ik betwijfel toch of mijn schildklieren goed werken, aangezien schildklierstoornissen in de familie wel voorkomen zoals bij mijn tantes. Ik heb al een afspraak bij de endocrinoloog, mijn vraag is dus welke testen zou ik bij hem kunnen laten doen om me gerust te stellen? Mijn huisarts heeft gezegd dat ik zeker eens een haartest moet laten doen, zou dat voldoende zijn om te kunnen zien of mijn schildklieren goed werken?

  • In eerste instantie dienen voor iemands schildklierfunctie de TSH, FT4 en (F)T3 te worden gecontroleerd. Wat waren de exacte bloedwaarden / bloeduitslagen die men heeft waargenomen? Mochten deze waarden afwijken, dan kan men nog je rT3, schildklierantistoffen en jodium-uptake testen. Middels een haaranalyse zou de mineralenhuishouding (en het verloop ervan) in kaart kunnen worden gebracht. Maar in hoeverre hiermee schildklierproblemen kunnen worden aangetoond of uitgesloten, durf ik niet te zeggen.

  • Mijn TSH waarde is 1,14 en FT4 17,0… de arts zei dus dat er geen afwijkingen waren, wat hij zelfs zeer raar vondt.

  • Deze schildklierparameters zien er naar mijn persoonlijke / ondeskundige mening inderdaad prima uit. Heeft men je T3 (actief schildklierhormoon), vitamine B12 en vitamine D3 al eens onder de loep genomen?

  • T3 waarden hebben ze niet onderzocht wegens RIZIV beperkingen in België. Mijn vitamine D en ijzer gehalten waren eerst aan de lage kant, maar ik heb 3 maanden supplementen genomen en ze waren bij de laatste test wel in orde. Het is nu al een paar maand geleden en mijn haaruitval is nog verslechterd. Ik ben een beetje hopeloos aan het geraken en wou eens informatie vragen van iemand die er meer over weet. Heel erg bedankt om te reageren!

 70. Marja michielsens

  Ben nu een week over moeten stappen van Thyrax naar levothyroxinenatrium teva 4 dagen 100 en 3 dagen 3×25. Last van zuren, gewichtstoename haaruitval opgezet gezicht en handen. Is dit normaal? Kunt u mij zeggen wat het alternatief is een ander merk misschien”??? Dit is niet leuk dus. Groeten, Marja

  • Is alleen het merk van je medicatie gewijzigd of ook de dosering of tijdsverdeling qua werkzame stof? Persoonlijk lijkt het me vooral raadzaam om je bloedwaarden te laten controleren qua TSH, FT4 en (F)T3.

  • Oh, dat is een totaal ander verhaal… In dat geval werkt je schildklier inderdaad niet of nauwelijks meer. Het tekort aan T4 kan inderdaad verregaande klachten teweegbrengen; dit tekort zal moeten worden aangevuld met de schildklierpillen die je inneemt. Drie weken is een heel kort tijdsbestek, dus ik kan me voorstellen dat het beduidend langere tijd nodig heeft voordat je (ernstige) tekort aan schildklierhormonen is aangevuld en je bloedwaarden zijn gestabiliseerd. Nu zou het natuurlijk kunnen zijn dat sommige van je klachten niet het directe gevolg zijn van je schildklierhormoontekort, maar bijvoorbeeld een bijwerking van je medicijnen of debet aan een totaal ander probleem (vitamine B12-tekort, vitamine D-tekort, ijzertekort, griep, ik noem maar wat hypothetische opties). Het is aan een arts om eventuele aanvullende gezondheidsproblemen aan te tonen dan wel uit te sluiten. Sowieso denk ik dat je het nog wat meer tijd moet geven, maar dat is slechts mijn persoonlijke / ondeskundige mening. Mocht je het oordeel van je huisarts niet vertrouwen, dan kun je een second opinion aanvragen bij een andere huisarts of aandringen op doorverwijzing naar een internist-endocrinoloog. Heel veel sterkte toegewenst!

 71. Hoi, ik ben net ruim 3 weken achter dat mijn schildklier vrijwel niet werkt. Waardes T3, 0,6 T4 153!!! Het gekke is dat ik natuurlijk niet fit was en een heel pafferig onherkenbaar gezicht kreeg, maar ik pas na het bloedonderzoek instortte. Gelijk met medicatie moeten beginnen maar er volgt een heel scala aan klachten. S nachts bijna flauwvallen, plotseling overgeven en ga zo maar door. Ik ben niet doorverwezen naar een specialist terwijl de huisarts nog nooit zo’n hoge T4 waarde had meegemaakt in zijn carrière. Ik ben erg onzeker en voel me een beetje raar met mijn doosje pillen en al mijn klachten. Wat vind jij van deze waardes? Groet, Laura

  • Bij een FT4 van 153 werkt je schildklier juist veeeeeel te hard (onwaarschijnlijk hard, eerlijk gezegd). Neem direct contact op met je arts om je schildklierwaarden opnieuw te laten interpreteren.

 72. Al meer dan een jaar probeert de arts, nu de specialist me in te stellen op medicatie i.v.m. te trage schildklierwerking. Mijn lichaam neemt de ene dag wel de medicatie op, de andere dag minder. Oorzaak hiervan is dat het grootste deel van mijn darmen zijn verwijderd i.v.m. ziekte van Crohn en ik heb een stoma. Klachten blijven en ik wordt er soms erg somber van. Weet iemand hier of er naast de pillen nog andere methodes zijn om de schildklier weer beter te laten werken?

  • Beste Evelien, Ik heb afgelopen week mijn eerste kindje mogen verwelkomen, en door de extreme drukte en hectiek heb ik je vraag over het hoofd gezien. Bij dezen alsnog een reactie mijnerzijds… Een gebrek aan lichaamseigen schildklierhormonen kan uitsluitend worden opgelost met lichaamsvreemde schildklierhormonen (in de vorm van levothroxine). Als je darmen deze hormonen niet goed opnemen, zou je levothyroxine als injectie kunnen uitproberen. In Nederland is dit niet gebruikelijk, maar levothyroxine-injecties bestaan wel. Ook hoor ik regelmatig dat natuurlijke / dierlijke schildklierhormonen beter worden opgenomen dan de synthetische -gesynthetiseerde variant. Bespreek dit desgewenst eens met je arts… Sterkte!

 73. Ik weet sinds kort dat ik 3 knobbels heb op mijn schildklier. Ik kan het rijtje met een te traag werkende schildklier bijna helemaal afvinken. Toch waren de bloeduitslagen goed. Vandaag een nucleair onderzoek gehad en daar bleek uit dat hoe mijn schildklier reageert op de pil/jodium 8 is. Aan de ondergrens dus blijkbaar. Meestal werkt de schildklier te snel bij knobbels. Ik wil zo graag van mijn klachten af! Kan ik dan toch medicijnen krijgen???

  • Hoe zagen de exacte bloedwaarden van je TSH, FT4 en (F)T3 eruit?

  • Helaas ben ik in alle overvloed aan informatie de waardes vergeten te vragen. Er werd me wel gezegd dat ze goed waren, niet afwijkend dus.

  • Vraag de waarden op bij je huisartsassistente(e). Je hoort namelijk heel vaak dat men schildklierwaarden “niet afwijkend” vindt, maar dat ze in werkelijkheid wel degelijk afwijken. Eventuele schildkliermedicijnen zullen te allen tijde moeten worden afgestemd op je exacte schildklierwaarden, dus zonder op de hoogte te zijn van deze waarden is het onmogelijk om iets zinnigs te zeggen over eventuele te nemen stappen.

 74. Ik heb mijn bloed laten onderzoeken en mijn waardes waren TSH 9,6 en T4 11,8 en T3 3,9. De doktersassistente gaf aan dat het normaal was ondanks dat ik klachten heb die horen bij een vertraagde schildklier. Kan ik zelf iets doen om mij beter te gaan voelen?

  • Ik persoonlijk vind een TSH-waarde van 9,6 niet normaal; zeker nier als de schildklierhormoonwaarden in het lage / laag-normale gebied bevinden. Het lijkt me voornamelijk raadzaam om je schildklierwaarden over een week of 6 nogmaals te laten controleren. Het zou me niet verbazen als tegen die tijd blijkt dat je schildklier wel degelijk te traag werkt en men overgaat tot het voorschrijven van schildkliermedicatie. Let wel: ik ben GEEN arts! Ik geef enkel aan dat een ietwat afwijkende TSH niet gek hoeft te zijn, zeker niet bij een ideale T4 en T3. Maar een sterk verhoogde TSH in combinatie met een relatief lage T4 en T3 zou ik persoonlijk niet als iets normaals of iets positiefs interpreteren.

 75. Een paar maanden geleden heb ik mijn bloed laten prikken: TSH was 4,4. FT4 12, en de FT3 5,5. De huisarts wil binnenkort een nieuw bloedonderzoek (omdat de waarde maar net boven de bovengrens zat) en daarna bepalen wat te doen. Maar ik heb zo ontzettend veel klachten (vrijwel alle klachten die bij een te traag werkende schildklier horen). Nu heb ik dus geen idee wat straks mijn bloedwaarden zullen zijn, maar ik heb nu iets van: geef mij a.u.b. medicijnen, want ik trek dit niet meer met al die akelige klachten. Is dat raar? Kan dat überhaupt?

  • Het kan natuurlijk wel, maar het gebeurt zelden. Levothyroxine voorschrijven als er geen sprake is van een tekort aan schildklierhormonen kan immers ook verregaande gezondheidsklachten veroorzaken. Vandaar dat je arts nogmaals je bloedwaarden wil controleren.

  • Ik heb mijn bloed laten testen omdat ik veel klachten heb. Dokter vermoedde schildklier maar daar kwam niks uit. Heb het hele dag koud, opgejaagd gevoel, slikklachten, droge ogen, droge mond en giga dorst. Erge onverklaarbare spierpijn. Tot voor 3 weken terug topfit ineens niet meer. Dokter zei poosje rustig aan doen ik denk echter dat er wel wat aan de hand is. Wat is uw advies dit kan toch zo niet? Ik functioneer niet meer.

  • Wat waren je exacte bloedwaarden qua TSH en FT4? Mogelijkerwijs heb je iets aan dit artikel over veelvuldig “ziek zijn” en dit artikel over chronische vermoeidheidsklachten… Vooral ook in de reacties onder de betreffende artikels vind je veel potentiële aanknopingspunten voor ogenschijnlijk onverklaarbare gezondheidsproblemen. Zijn je ijzer, vitamine B12 en vitamine D overigens al eens gecontroleerd? En ben je getest op Pfeiffer, Lyme of andere ontstekingsparameters? Sterkte!

 76. Even een vraag; weet sinds een paar dagen dat mijn schildklier bijna niet werkt. Waardes T4 0,6 en mijn hypofyse overactief is. Waardes TSH 153,7!!! Huisarts had nog nooit zo’n hoge waarde gezien. Ik voel me erg beroerd en snap niet dat ik niet ben doorverwezen naar bijv. Internist. Ben dezelfde dag nog aan medicatie begonnen maar had verwacht nader onderzocht te worden maar dat bleef uit.

 77. Hallo Paul, Ongeveer 7 jaar geleden kwam de endocrinoloog uit bij een stilstaande schildklier. Ik slik sindsdien L-thyroxine 125. Vandaag moest ik wegens een speekselklierontsteking een echo laten maken van de hals. Groot mijn verbazing toen de dokter opmerkte dat er bijna niets over was van de schildklier. Hij noemde het atrofie en een bijna totale verschrompeling. Hij zei er ook bij dat dit mede veroorzaakt werd door de behandeling en normaal was, door het niet werken en de dosis hormonen die ik krijg. Nu ben ik eens gaan rond speuren op het net maar kan hierover niets terug vinden, ook heeft niemand me ooit ingelicht over het feit dat zo’n orgaan dus bijna verdwijnt. Ben jij bekent met dit fenomeen en hoe normaal is dit eigenlijk? Vriendelijke groeten, Angela

 78. Hallo, zal niet te veel uitweiden. Ik heb momenteel zoveel klachten en bij de huisarts kom ik niet verder. ???? Mijn TSH is 0,97 en FT4 17.4. met medicatie, vraag mij af of dit voldoende is? Mijn vitamine D is 50.9 met medicijnen volgens mij is dit veel te laag. Wat vind u van deze waardes? Alvast bedankt voor u reactie.

 79. Ik laat jaarlijks mijn bloedwaarden controleren. De laatste uitslag geeft een TSH waarde aan van 20,7. T4 vrij thyroxine 10,9. Ik heb geen enkele klacht die hiermee te maken zou kunnen hebben. Wel moet ik opmerken dat ik sedert 3 maanden geen brood meer eet. Zou dit voor een jodiumtekort kunnen zorgen? En zo ja, zouden kelp pillen dan een oplossing kunnen zijn? Vast dank voor uw reactie.

 80. Hoi Paul ik gebruik nu 6 maanden Euthyrox mijn waardes zijn nu ft4 16.8 en tsh 3.9 ik gebruik 25 mg per dag ik voel me wel beter maar blijf nog steeds hartkloppingen houden en de moeheid verdwijnt ook niet echt zijn dit goede waardes

  • Beste Truus, Met deze bloedwaarden is naar mijn ondeskundige en persoonlijke mening niets mis. Er zijn echter een aantal aspecten waarmee je rekening dient te houden: A. FT4 & TSH zijn niet de enige schildklierwaarden; ook (F)T3, schildklierantistoffen en rT3 zijn van invloed op eventuele / potentiële schildkliersymptomen… B. Een bloedwaardebepaling qua schildklierindicatoren in je bloedbaan is slechts een momentopname en daarmee niet altijd representatief voor de hoeveelheid schildklierhormonen die daadwerkelijk in je cellen en weefsels aanwezig is; zeker niet als je schildkliermedicatie (levothyroxine) gebruikt; in dat opzicht is het raadzaam om bij resterende klachten periodiek je TSH en FT4 te laten monitoren om het verloop van deze bloedwaarden te kunnen waarnemen… C. Naast je schildklierwerking zijn er meer factoren die van invloed (kunnen) zijn op je gezondheid en gesteldheid, waarvan sommige extra relevant zijn voor schildklierpatiënten; de belangrijkste hiervan zijn vitamine B12, vitamine D en ijzer. Het kan dan ook raadzaam zijn om een vitamine B12-tekort, vitamine D-gebrek en ijzerdeficiëntie te laten uitsluiten… Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 81. Hey hoi, Ik ben nu sinds 4 jaar schildklierpatiënt (Hashimoto) en ongeveer een jaar stabiel met medicatie. Ik gebruik Euthyrox 150 en mijn laatst gemeten waarden waren 20/0.35. Toch blijf ik heel veel van mijn klachten houden, ik ben vaak doodmoe, lusteloos, enorm kouwelijk, hoofdpijn en spierklachten. Mijn nagels blijven broos en mijn haren blijven uitvallen, daarnaast kom ik aan in gewicht en wil er ook helemaal niks af. Hoe kan dit terwijl mijn medicatie / waarden toch vrijwel perfect zijn en ik dus eigenlijk klachtvrij zou moeten zijn?

  • Ja dat vraag ik mij dus ook af. Ik slik nu sinds mijn 6e euthurox en de waardes zijn goed maar de klachten blijven en mijn arts doet het af met de bewering dat het nooit perfect zal zijn dus dat ik het maar moet accepteren. Lekker makkelijk om je er op die manier snel vanaf te maken Heeft iemand hier misschien advies voor mij? Groet, Madelief

  • Beste Daniella. Endocrinoloog Dr. Sarfraz Zaidi uit Californie hecht erg aan optimaal vitamine D > 125 nmol/L 25(OH)D (Calcidiol) en een ruime vitamine B12 waarde > 450 pmol/L evenals Foliumzuur, ferritine en hematocriet en andere vitaminen en mineralen. Zijn boek : Hypothyroidism And Hashimoto s Thyroiditis. uit 2013 308 blz. Ik heb zijn boek : Power of vitamin D , een heel goed boek. Groeten en sterkte.

 82. In mijn zwangerschap werd een traag werkende schildklier ontdekt. Vooral kou, vermoeidheid, pijn in spieren en gewrichten en later ook vocht vasthouden waren het grootste probleem. O ja en gewichtstoename: 25 kilo… Na de bevalling moest ik omlaag met de medicatie, maar ik daar voelde ik mij niet best bij en na 6 weken weer prikken kopte dat beeld ook. Daarbij had ik een ontsteking aan de schildklier gehad. Niets van gemerkt overigens. Nu 1,5 jaar later zijn mijn waarden eindelijk stabiel: TSH 3.6 — FT4 16 bij de laatste meting in september 2016. Echter blijf ik de symptomen behouden: – ik ben uitgeput!! Ik kan wel janken zo moe als ik ben en dat met een kleine van net 1 jaar en gebroken nachten is dat geen fijne combi. En vooral het onbegrip maakt mij wanhopig. Want een gebroken been begrijpt een ieder, maar dit is niet uit te leggen. Iedereen zegt: ach meid een avond vroeg naar bed zal je goed doen. Was dat het maar!!! Ik ga elke avond om 22:00 slapen! Hoe vroeg moet ik dan naar bed om mij weer enigszins mens te voelen? – Concentratie verlies.. Ik was altijd heel punctueel en kon hele gesprekken van maanden terug onthouden…. Nu weet ik op maandag veelal niet meer wat ik in het weekend gedaan heb. Kan mij niet focussen op een telefoon gesprek, kan geen boodschappen doen zonder een lijstje en sta dan soms nog wezenloos er naar te staren omdat het niet tot mij doordringt wat er nu precies staat. En over mijn werk zal ik het maar helemaal niet hebben. Ik maak de ene fout na de andere omdat ik mij maar niet kan focussen. En ook dat is allemaal lastig uit te leggen en voel de irritatie en frustratie bij een aantal collega’s. – Altijd koud en pijn bij het bewegen. Alles doet mij altijd zeer, met name mijn benen. Het liefst zou ik alle dagen willen blijven zitten, maar met 2 kinderen, werk, huishouden etc is dat niet makkelijk ;-) – Momenteel wil ik het liefst mijn bed niet meer uitkomen. De dagen liggen als een lange eindeloze reeks handelingen voor mij uit die mij veel te veel energie kosten… – en zo nog een reeks andere klachten uit het klachten lijstje. ik word er hopeloos en moedeloos van, want met mijn 34 jaar wil ik juist vol energie zijn en kunnen genieten van mijn lieve kindjes. Meer herkenning en erkenning in de maatschappij zou zo fijn zijn…

 83. Ik heb een verleden met een eetstoornis. Nou heb ik onlangs TSH en FT4 laten testen. Ik weet zelf de waardes niet, maar mijn huisarts gaaf aan dat ze goed waren en dat er geen indicatie is dat mijn schildklier niet goed werkt. Toch merk ik dat ik bij weinig eten al aankom. Mijn stofwisseling is heel traag en gezien mijn verleden met een eetstoornis dacht ik zelf aan mijn schildklier. Heeft het zin om FT3 te laten onderzoeken als TSH en FT4 waardes goed zijn? Mijn huisarts geeft aan dat hij het ook niet kan verklaren…

  • Vraag allereerst eens de exacte bloedwaarden van je TSH en FT4 op; je hebt ’t recht om daarvan op de hoogte te worden gesteld.

 84. Mijn dochter van 17,5 jaar is al jaren vreselijk moe. Echt niet normaal, eigenlijk al vanaf haar 6e jaar, maar het wordt steeds erger. Ook klachten als blauwe plekken, spontane bloedneuzen, wattengevoel, rillingen in haar lichaam, uitval heel soms, hoofdpijnen, hele slechte concentratie, droge huid totdat ze er gek van wordt, en slaapt heel slecht, spierpijnen, depressief en ze wordt steeds depressiever en vooral dodelijk vermoeid. Haar waarden zijn gemeten en volgens de artsen heeft ze geen schildklierprobleem. Ik heb bijna dezelfde klachten, alleen ben ik niet zo dodelijk vermoeid overdag, ’s avonds wel erg moe. Nu is er bij mij vastgesteld dat mijn schildklierwaarde aan de lage kant is, 6,3? Dus heb ik medicijnen gekregen en ik moet nog even afwachten wat dit gaat doen. Mijn depressieve gevoel is al een stuk minder. Maar kan het zijn dat ondanks dat haar waarden oké zijn, zij toch ook een te trage schildklier heeft? Want onze symptomen komen te veel overeen. We zijn eigenlijk een beetje wanhopig, dus alle raad is welkom.

  • Er zijn heel veel verschillende schildklierparameters, waarvan TSH en FT3 de belangrijkste zijn. TSH (schildklier-stimulerend hormoon) hoort minimaal 0,4 mE/l en maximaal 4,0 mE/l (milli-eenheden per liter bloed) te zijn. FT4 (vrij thyroxine) hoort minimaal 8 pmol/l en maximaal 26 pmol/l (picomol per liter bloed) te zijn. De waarde van 6,3 is dus te hoog indien het TSH betreft en te laag als het FT4 betreft. Zowel een te hoge TSH-waarde als een te lage FT4-waarde kan op een trage schildklier duiden. Persoonlijk zou ik dan ook om een uitdraai van de bloeduitslagen vragen zodat de waarde van 6,3 in een referentiekader kan worden geplaatst en naar behoren kan worden geïnterpreteerd. Daarnaast zou ik ook eens de bloedwaarden ten aanzien van vitamine D en vitamine B12 (inclusief actief B12) laten controleren. Heel veel sterkte toegewenst!

  • Hoi, Ik wilde even reageren op de klachten van je dochter. Maar ben erg ziek en wordt dan ook regelmatig op schildklier getest waarden altijd perfect. Bij een volledig ziekenhuis onderzoek kwam er véél naar boven. Ik was vind kaal geworden, doodmoe al heel lang en spontane bloedneus en hoofdpijn. Nu ik eens goed werd doorgelicht werd voor deze symptomen toch wat gevonden. Dat was extreme bloedarmoede en zéér hoge bloeddruk. Sinds ik daar medicijnen voor heb zijn de klachten erg verminderd. Maar dat hadden ze zonder onderzoek nooit gevonden. Want mijn bloedarmoede is een raadsel heb scan en MRI gehad nadat de bloedneus voor hoge bloeddruk stopte en ik verlies nérgens bloed. Het is een chronische aandoening. Ik geef toe dat behalve je leven anders inrichten (ik met goede hulp) en meer rustpunten het een stuk beter gaat qua vermoeidheid. Helaas was ziekten erbij gekregen maar het enige orgaan dat perfect werkt en wordt getest is de schildklier. Toch herken ik de klachten van je dochter erg goed en ik werd gek van het onbegrip. Wees er vroeg bij!!! Wil je niet bang maken, maar doordat ik hoorde dat steeds alles goed is, gaat want het erg slecht me… was dit 20 jaar geleden goed opgelost had ik nu nog een écht leven. Normaal reageer ik nooit. Maar ik heb goede artsen gesproken nog 2 die me helpen 1 met inrichten van leven en 2e voor pijnmedicatie. En juist dat ik het al heb vanaf mijn herinnering ging ik door met leven als gezond iemand!!! Internist heeft eindelijk een hele goede huisarts uitgelegd hoe vroeger je bij chronische klachten bent hoe minder schade. Nou hoeft het bij jou dochter niet zó te zijn. Maar beter zeker dan sorry toch?? Mijn moeder trouwens wél problemen met schildklier. Heel veel sterkte beiden en blijf zoeken je bent niet zomaar moe van bijna niks doen en wordt ook niet geboren met een burn-out. Ik hoop dat jullie snel wat zekerheid krijgen. Liefs, Mieke

  • Mw. G.Posthuma

   Kijk een op de website B12kliniek.com en op de site van Hindrik de Jong.

 85. Goedendag, Wat ik me afvraag is of je naast de medicatie voor een trage schildklier, multivitaminen mag gebruiken. Ik slik al vier jaar medicatie tegen een traag werkende schildklier en inmiddels het vervangende middel van Thyrax, pasgeleden is mijn schildklierwerking nog onderzocht en die was goed, maar ik heb hele broze nagels en mijn haar groeit praktisch niet, ik leef gezond eet groente en fruit ik vocht krijg ik ook genoeg binnen. Ik slaap alleen vreselijk slecht en heb zelfs medicatie hiervoor gekregen, naar dan ben ik na twee tot vier uur slaap klaarwakker, ik heb allerlei oefeningen gedaan (gekregen via een onderzoekscentrum) om beter te kunnen slapen maar niets helpt. Dus ik heb mee er maar bij neergelegd. Groetjes, Bauk

  • Dat ligt maar net aan de aard, ernst en aanleiding van je trage schildklier… en aan de exacte medicamenten + dosis die je gebruikt. En bovendien aan de soort multivitamines die je wilt gaan gebruiken… In sommige vitaminesupplementen zitten ook allerlei (overdreven doses macromineralen en sporenelementen), en met sommige moet je oppassen als je schildklier te traag werkt. Laat liever eerst je vitamine B12, je vitamine D3 en je serumijzer controleren. Dan kun je gericht supplementen innemen… Dat is naar mijn mening veel beter dan ‘multi’s’ gebruiken waar van alles in zit dat je niet nodig hebt.

 86. Paul, Heb in het ziekenhuis gehoord dat mij TSH waarde ruim 29 is terwijl deze max 4 moet zijn? Tevens is mijn T4 waarde te laag. Ik kan me niet erg in alle genoemde klachten vinden, ben wel hart patiënt. Mijn cardioloog adviseert me hiermee naar de dokter te gaan. Ik voel me verder goed kan het kwaad als ik niet ga?

  • Dat is afhankelijk van hoe laag je T4 precies is. Sowieso is een te hoge TSH-waarde in combinatie met een te lage T4-waarde een duidelijk teken van een te trage schildklier. Mocht je T4 (nog) niet extreem laag zijn, dan wil dat echter niet zeggen dat dit zo blijft. Sterker nog: de kans zit er bij een veel te hoge TSH-waarde dik in dat je T4 de komende tijd verder daalt. Dit is in ieder geval een reden om je huisarts te bezoeken, erachter te komen hoe laag je T4 precies is en te monitoren of je T4 de komende maanden nog verder daalt of zich juist stabiliseert… Dat je nu nog geen schildkliersymptomen vertoont, wil in ieder geval niet zeggen dat dit zo blijft of dat er geen reden tot behandeling bestaat of zal blijven bestaan.

 87. Ik kom er net achter dat ik al dik 2 maanden de dubbele dosis Euthyrox slik. Ik moet elke dag 50 mg, maar ik slik 100 mg. Wat moet ik hiermee?

 88. Hallo allemaal. Sins 6 maanden weet ik dat mijn schildklier erg traag werkt . Eigenlijk met hele vage klachten toch maar eens naar de huisarts gegaan . Ik was namelijk een kei in zelf oplossingen zoeken. Zit aan het einde van de overgang .Dus de opvliegers slechte slapen spierpijn enz enz gaf ik daaraan de schuld. Toen ik langzaam maar zeker bijna 10 kilo ben aankomen gaf ik dit de schuld aan het stoppen met roken. Ik begreep alleen niet waarom ik het zo koud had tussen de opvliegers door dan. Me veel slechter kon consenteren. Heel moeilijk naar de wc. Een sterk verminderde eetlust had maar wel aankwam. Toen ik opgezwollen handen en enkels begon te krijgen en hartkloppingen kreeg en wat ik zelf het ergste vond het huilen stond me vaak nader dan het lachen toch maar eens naar de huisarts .Deze heeft mijn verhaal aangehoord en gelijk bloed laten prikken . Daar kwam uit een te laag werkende schildklier. De termen T4, FT4, T3 en FT3. werden me verteld en moest gelijk aan de B12 vitamines en de D vitamines en om de maand geprikt worden om te kijken of het stabiliseert of verergerd . Mijn waardes zijn laag de ene op 6 de anderen op 9 . Ga me niet vragen welke precies want heel eerlijk concentratie is op dit moment niet me sterkste punt . Medicatie behalve de vitamines krijg ik nog niet omdat ik nog steeds niet gestabiliseerd ben . Ondertussen beweeg ik veel heb grote honden dus 5 kilometer per dag in een uitlaat beurt is normaal . Let heel goed op me eten . Op aanraden van huisarts zo min mogelijk gluten . Maar blijf heel langzaam aankomen . om gek van te worden . Ik hoop vlug in balans te zijn zodat er een medicijn is wat bij mij werkt en ik het overgewicht kan aanpakken … Het is misschien stom maar ben blij met de verhalen van anderen zo veel herkenning .

  • Beste Wilma, Ik heb precies hetzelfde verhaal als jij :-( Maar heb jij geen medicijnen gekregen dan van de arts? En ik ben reuze benieuwd wat jouw waarden dan waren?

  • Ik ben bijna 60 jaar , haaruitval , droge huid en jeuk en heel erg dunne nagels en kom ook alleen aan terwijl ik goed op let
   geen koolhydraten (weinig) eet . Slechter gaan zien veel hoofdpijn (denk voorhoofd ontsteking medicijnen kuurtje gehad helpt niet) neus spray ben benieuwd of dit helpt. Van de huisarts bloedprikken schildklier aan gekruist TSH , indien afwijkend bepaling vrij T4. Dat moet ik nog doen , maar ik zag ook een site CARE FOR WOMAN , deze zit verspreid over Nederland , en dat ik daar contact mee opneem , Er is te weinig bekent over de overgang en ja opvliegers maar er is nog veel meer waar vrouwen last van hebben , Amerika zijn ze verder daar over tenminste als ik Dr Phil en zijn vrouw mag geloven.

 89. Bestaat er medicatie zonder lactose voor een te traag werkende schildklier (TSH 11,60 – T3 en T4 te laag – Hashimoto)? Is deze terugbetaalbaar van het ziekenfonds?

  • Voor zover ik weet is Eltroxin een lactosevrije variant van synthetisch T4 (levothyroxine) Bespreek deze variant eens met je huisarts…

 90. Beste Paul, Een 2 jaar geleden ben ik ingesteld op n middel m.b.t. te trage schildklier welke ook al 5 jaar niet opgemerkt was door de huisarts. Ik ben erg ziek geweest hierdoor. Nu functioneer ik weer redelijk, maar merk dat alles wat ik doe uit de lengte of breedte moet komen. Mijn accu schakelt niet meer bij zeg maar! Is dit n blijvend iets of kan dat nog verbeteren. Ik overweeg nl. weer wat te gaan werken. Ben inmiddels voor 56% afgekeurd. Stel ik start met 4 uurtjes, zou t haalbaar en nog op te rekken zijn naar 16 uur? Wat is de algemene kennis en ervaring hierin? Vr. groet, Marja

  • Als de klachten voor 100% het (directe) gevolg zijn van je schildklierstrubbelingen, dan kan er tot wel 100% verbetering worden verwacht als er met behulp van exogene schildklierhormonen (levothyroxine) een toereikend en stabiel schildklierhormoonniveau wordt bereikt. Hoe goed schildklierhormonen aanslaan, verschilt echter wel per persoon en is afhankelijk van allerlei randfactoren. Mocht vermoeidheid je belangrijkste (rest)klacht zijn, laat dan in ieder geval ook een vitamine B12-tekort, een vitamine D-tekort en een ijzertekort uitsluiten! Heel veel sterkte toegewenst…

 91. Ik loop al heel lang met onbegrepen lichamelijke klachten. Ging langzaam beter totdat ik begin dit jaar een dubbele oorontsteking kreeg en daarop volgend een schildklierontsteking. Artsen hebben dit onderkend. Nu heb ik heel kort mij veel beter gevoeld (schildklier werkte toen iets te snel). Daarna ben ik weer helemaal ingestort. Ben nu 2,5 week geprikt en bleek mijn TSH 122,18. Ik ben aan de levothyroxine gezet. Moest opbouwen naar 125 microgram. Ging best goed. Ben alleen met de ophoging van 100 naar 125 in een vreselijke sombere stemming gekomen. Kan alleen maar huilen om niks. Kan dit door de medicatie komen? Dit is echt vreselijk!

  • Je zou kunnen zeggen dat je klachten indirect met je schildkliermedicatie te maken hebben, maar eigenlijk moet je het zo zien dat ze door het totaalplaatje van overgebleven schildklierwerking, lichaamseigen schildklierhormonen en lichaamsvreemde schildklierhormonen (in medicijnvorm) worden veroorzaakt. Waarschijnlijk zijn je schildklierhormonen (T4 en T3) momenteel niet op een ideaal niveau. De enige manier om deze factoren in kaart te brengen is middels bloedonderzoek. Laat de volgende keer dus niet alleen je TSH-waarde controleren, maar ook je (F)T4 en (F)T3. En desnoods ook je vitamine D en vitamine B12… Sterkte!

  • Kamp momenteel met 2 ontstoken oren en bij bloeduitslag vandaag bleek TSH waarde veel te hoog, medicijnen zijn verhoogt van 100 naar 125 mg. Lees net bij “Bloem” dat het bij elkaar kan horen?? loes

 92. Beste Paul, Na 2 jaar een zwangerschapswens die niet in vervulling gaat, naar gynaecoloog die doorverwees naar internist omdat mijn schildklier aan de trage kant was. Heb een TSH van 5.2 en een krappe T4 volgens endocrinoloog. Hij wil omstandigheden zo gunstig mogelijk maken voor een zwangerschap en daarom zit ik nu aan Euthyrox 50 mg. Merk dat ik meer energie krijg, alleen klachten zoals haaruitval en vergeetachtigheid die ik had, zijn nog niet verdwenen, ook val ik geen kilo af. Hoelang duurt dit normaliter? Hoe groot is de kans dat ik wel ineens zwanger wordt?

  • Hoelang het duurt voordat je afvalt is niet te voorspellen. En hoe groot de kans is dat je zwanger wordt evenmin. Deze vooruitzichten zijn immers volkomen afhankelijk van talloze variabelen en randfactoren. Binnen 6 tot 8 weken zou je schildkliermedicatie zich redelijk moeten hebben gestabiliseerd in je bloedbaan en zijn effect moeten kunnen uitoefenen. Meestal zal een endocrinoloog dan ook iedere 4 tot 12 weken je TSH en FT4 blijven monitoren totdat er een optimaal en stabiel niveau is bereikt. Gezien je klachten zou ik dan ook direct je vitamine B12, vitamine D en ijzer laten checken. Heel veel sterkte toegewenst en heel veel gelukt met je toekomstige zwangerschap!

 93. Beste Bo, Hartelijk dank voor je reactie. Na tien dagen i.p.v. een week had ik mijn dosis verhoogd naar 50mcg. En weer hetzelfde verhaal. Misselijk, gerommel in de buik en gejaagd gevoel. Jouw advies klinkt heel redelijk. Zeker omdat ik het idee had dat mijn lichaam net wat aan de 25mcg begon te wennen. Ik ga het met mijn huisarts overleggen. Vriendelijke groet, Jootje

 94. Beste Paul, Ik ben net gediagnosticeerd met een trage schildkier. Mijn TSH was 24. Nu ben ik begonnen met 25mcg Euthyrox om het langzaam op te bouwen. Ook omdat ik Metoprolol slik als profylaxis voor migraine. Met na 4 dagen kreeg ik echter een onrustig, zenuwachtig / angstig gevoel en werd mijn darmperistaltiek flink versneld. Daardoor kreeg ik (voor het eerst in mijn leven) een heftige paniekaanval. De dokter heeft mij overtuigd dat het niet de medicatie kan zijn, omdat het zo’n lage dosering is. Nu zijn we echter twee weken verder en voel ik nog steeds het onrustige gevoel in mijn buik. Voor het gebruik van de medicatie had ik dit absoluut niet. Ik sta prettig in het leven. Ik ben nu wat huiverig om op te bouwen naar 50mcg. Enig idee wat hier de oorzaak kan zijn?

  • Beste Jootje, Ongeveer 3 jaar geleden ben ik ook verhoogt met mijn schildkliermedicijnen waardoor ik heel erg ziek ben geweest. Ik ben vervolgens door de hele medische molen gegaan en achteraf bleek dat mijn dosisverhoging te veel en te snel ging. Zelf hoog ik op met een kwartje van 25 mcg levothyroxine, eerst 6 weken, daarna eerst bloedprikken en eventueel weer een kwartje erbij. Doe het alsjeblieft heel langzaam en let steeds op je eigen lijf. Je kan er beter iets langer over doen dan dat je doodziek wordt! Na 3 jaar heb ik nog steeds klachten van de gevolgen van een te hoge dosering schildklierhormoon en te snelle ophoging. Bij mij zeiden ze ook het is maar heel weinig, maar ik heb ook van andere gehoord dat ze het ophogen met een kwartje van 25 mcg. Succes, Bo

   met mijn medicines

 95. Pellegrina

  Beste Paul, ik probeer het nog een keer aangezien een eerder bericht verdwenen is. Ik heb 20 jaar Thyrax geslikt en nu 10 weken Levothyroine. De dosering is 1,25. De eerste weken was ik fitter dan ooit maar de laatste weken voel ik me een wrak. Ik heb hevige spierpijnen in rug en borst, prikkelingen in hamstrings en voetzolen. De pijn houdt me uit de slaap. Voordat ik Levothyroine gebruikte was (in mei) mijn TSH 2,2 en t4 17. Twee weken geleden was mijn TSH 0,04 en de t4 17,8. Ik slik nu 0,25 Mg minder maar voel me nog steeds ziek! Is dit een “normaal” verschijnsel dat je zoveel last hiervan kan ondervinden. En gebruik ik nog teveel medicatie? Alvast hartelijk dank

 96. Pellegrina

  Beste Paul, ik gebruik 20 jaar Thyrax en heb nu een week of 10 Levothyroxine. Mijn TSH was in mei 2,2 en mijn T4 17,0. De eerste weken voelde ik me beter dan ooit, maar sinds een week of 3 voel ik me een wrak. Mijn TSH is nu 0,04 en T4 17,8. Ik heb abnormale spierpijnen in mijn rug en borst. Prikkelingen in de hamstrings en onder mijn voetzolen. Ik slikte 1,25 Thyrax en ben op dezelfde dosis overgezet op Levotyroxine. Sinds 1 week slik ik nu 1,0. Ik maak me wel ongerust over die helse pijnen, zijn het spieren, gewrichten, zenuwen? En hoop van harte dat er een tijd komt dat dit minder wordt.

  • Heb je je vitamine D, vitamine B12 en T3 al eens laten checken?

  • Pellegrina

   Dank voor je reactie Paul. Mijn vitamine D waarde is 80 en ik slik sinds kort dagelijks een vitamine D capsule, vitamine B complex en Magnesium citraat van Solgar. T3 is volgens mij nog nooit onderzocht, de huisarts zegt dat een afwijkende waarde vanzelf aan het licht komt wanneer TSH en T4 bekend zijn (?) De naam Pellegina heb ik aangenomen omdat ik vrij makkelijk lange afstanden kan lopen als vitale 70-jarige. En dus ook naar Santiago ben gewandeld. Nou ja… Ik moet er nu ff niet aan denken! Mijn vraag is of meer mensen zich herkennen in mijn verhaal van die spierpijnen en prikkelingen. Hoop doet leven!

  • Spierpijnen en zenuwprikkelingen zouden in theorie het gevolg kunnen zijn van een vitamine B12-tekort (in cellen, weefsels en organen). Een dergelijk tekort is helaas niet in het bloed waarneembaar indien je stelselmatig vitamine B-complex inneemt. En enigszins afhankelijk van de onderliggende oorzaak kan een B12-supplement totaal nutteloos zijn en juist een tekort maskeren.

  • Beste Pellegrina, ik heb exact hetzelfde meegemaakt als u na het overstappen van Thyrax op generieke levothyroxine. Ook in het begin voelde ik mij beter dan ooit, daarna sloeg het om in spierpijn en kramp, vooral ’s nachts. Na 6 weken bloedonderzoek gedaan, T4 op 28, waar ik normaal gesproken rond 17/18 zit. Dosering verlaagd, nu na een maand nog steeds veel klachten. Ik weet dat het normaliter wel een maand of 3 kan duren voordat het echt op waarde te beoordelen is, maar al met al heb ik nu al tijden klachten. Ik heb gehoord dat sommige gebruikers beter reageren op Euthyrox en dat dit minder klachten geeft. Ik ben heel benieuwd of er meer mensen zijn die hun ervaringen willen delen met het overstappen van Thyrax naar merkloze levothyroxine.

 97. Hallo, Ik kom er zelf niet uit en de ha vind de waardes goed: T4 vrij = 7,8 TSH = 2,6, T3 vrij = 4,8. Slik vit. B12, vit. D 800ie en sinds 2 weken capsule per week van 25.000ie gehad, die voor mijn gevoel na een week niet meer werkt. Al 8 weken doxcycline (antibiotica) evengoed koorts, ontstekingswaarde altijd te hoog, snel vocht vasthouden en allerlei andere klachten die passen bij diverse ziektes. Onverklaarbaar zwaarder kunnen worden, moeilijk afvallen, vochtzakjes op oogkassen en pigmentverkleuring onder ogen en bovenlip (zwangerschapsmasker, na zwangerschap 18 jaar geleden). Diagnose Asia-syndroom maar dus zoveel meer klachten. Is de T4 niet te laag?

  • Iemands FT4 /vrij thyroxine hoort (voor zover mij bekend) minimaal 8 pmol/l en maximaal 26 pmol/l te betreffen. En iemands FT3 / vrij triiodothyronine minimaal 3 pmol/l en maximaal 8 pmol/l. Je vrije T4 valt dus net beneden de onderste grenswaarde, dus is in feite te laag.

  • Dank je wel Paul voor je reactie! Ik had mijn bloed ook nog eens aan het eind van de middag laten testen, dit omdat ik in de ochtend niet vooruit te branden ben… Ik zal vragen of ik opnieuw getest mag worden! Vriendelijke groeten, Debbie

 98. Beste Paul, Mijn “onbevangenheid” ben ik helaas kwijt of moet ik nog wennen aan de nieuwe situatie vraag ik me af? Het “probleem” is het volgende. Vanwege een bloedonderzoek i.v.m. cholesterolgehalte (6) blijk ik nu ook een te langzaam werkende schildklier te hebben. Medicatie nu is 37,5 mcg levothyroxine per dag, van 50 mcg kreeg ik extra bijwerkingen zoals hartkloppingen, gejaagdheid e.d. Mijn schildklierwaardes zijn TSH: 10 en Vrij T4: 10. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden door een endocrinoloog. In verband met mogelijke bijwerkingen heb ik voor mijn te hoog cholesterolgehalte nog “een discussie” met de huisarts over mogelijke medicatie: statines. Ik ben nu bijna een maand bezig met rode gistrijst en wil dit een paar maanden “uitproberen” c.q. aanzien. Ook heb ik mijn levensstijl meer gezond aangepast. Ik rook niet, drink af en toe een glaasje, heb veel beweging, ben slank, 67 kilo, en gebruik weinig suiker en zout en weinig meer uit pakjes, blikjes en flesjes e.d. Ben pas bij een orthomoleculair arts geweest en mijn vitamines en mineralen waren verbazend goed in balans, zo zei hij. Buiten de bijwerkingen van de medicatie heb ik geen klachten. Ik ben niet tegen medicatie, wat moet, moet! Maar je kunt zelf ook het e.e.a. doen/laten. Mijn vragen zijn: wat is de oorzaak van mijn te langzaam werkende schildklier, er heeft geen onderzoek plaatsgevonden en de diagnose komt vanuit bloedonderzoek. Is mijn te hoog cholesterolgehalte vanwege mijn te laag werkende schildklier. Zou ik een endocrinoloog raadplegen? Voorlopig wordt om de 6 weken bloed geprikt. Zou jij op mijn totaal “verhaal” willen reageren s.v.p. waarvoor dank, met vriendelijke groet, Margriet

  • Beste Margriet, Ik heb mijzelf een half jaar geleden eens verdiept in de materie “cholesterol”; hier is veel over te vinden en te lezen op internet, zelfs Kassa heeft hier een aantal afleveringen aan besteed. Alvorens je aan de statines gaat, raad ik je aan de lezing van de Hongaarse arts Dr. Lenkei eens te zien op YouTube, zie link onder tekst. Het gehele circus “cholesterol” omvat vele miljarden omzet (ook voor Unilever – Becel) en levert ontelbare diverse klachten op bij gebruik van de statines. De lezing duurt 20 minuten, maar is bijzonder informatief, evenals een aantal andere lezingen, o.a. het gebruik van zout. De boodschap van deze arts is eenvoudig: leer en luister van je eigen lichaam en denk logisch na. M.vr.gr. Marian

 99. Mijn zoon, nu 18 jaar heeft al jarenlang klachten die erop wijzen dat hij te laag werkende schildklierfunctie heeft. Altijd moe, zelfs na 10 uur slaap. ’s Ochtends erg rillerig, slecht geheugen, sombere stemming door te weinig energie, last van zijn ogen. Hij is aan de magere kant, eet voldoende maar kan moeilijk aankomen. Met bloedprikken bij huisarts waarden volgens de huisarts goed. Al drie keer laten prikken in de afgelopen 2 jaar. Ik zelf (inmiddels 47) neem al sinds mijn 28e euthyrox. Ik herken mij erg in zijn klachten…

  • Wat waren de exacte bloedwaarden van zijn FT4 en TSH? En zijn zijn vitamine B12, vitamine D en ijzer al eens gecheckt?

  • Bedankt voor je reactie Paul. Zo gauw ik de waarden hebt geef ik die door. Ik vraag me af of je ook een lage dosis Euthyrox 25 mg mag geven om te kijken of hij zich beter gaat voelen. En wordt er überhaupt wel eens schildklierhormoon gegeven als de TSH en T4 oké zijn? Maar je toch alle verschijnselen hebt die erop duiden? Heb ook over bijnieruitputting gelezen maar lijkt mij niet zo waarschijnlijk bij een verder gezonde jongen van 18 jaar. De bloedonderzoeken waren trouwens nooit in de vroege ochtend, las dat de betrouwbaarheid dan het hoogst is… klopt dat?

  • Beste Anja, TSH en FT4 zijn de belangrijkste twee indicatoren waarmee een schildklierprobleem kan worden aangetoond of uitgesloten. Als deze twee waarden goed zijn, is de kans op een schildklierprobleem extreem klein, maar nog altijd niet onmogelijk… Als de verdenking van een schildklierprobleem blijft bestaan ondanks een toereikende TSH en FT4, kan men in theorie o.a. ook nog de FT3, TT3, TT4, rT3 en schildklierantistoffen testen… Of men kan na 4 tot 8 weken nogmaals de TSH en FT4 controleren om het verkoop ervan in kaart te brengen… Het lastige is echter dat de klachten en symptomen die je beschrijft (vermoeidheid, futloosheid, trillerigheid, somberheid en geheugenproblemen) niet exclusief bij schildklierproblemen passen. Zo kan in theorie bijvoorbeeld ook een vitamine B12-tekort, vitamine D-tekort, ijzergebrek of infectieziekte (mede)verantwoordelijk zijn. En ja, bloedtests qua TSH die stelselmatig op hetzelfde tijdstip vroeg in de ochtend worden uitgevoerd zijn het meest betrouwbaar. Ik citeer even uit mijn artikel over TSH: “Houd er rekening mee dat TSH net als alle andere hormonen een dagelijkse cyclus doormaakt; je TSH is ’s nachts het hoogst en in de loop van de middag het laagst. Prik TSH (en FT4) daarom altijd héél vroeg op de dag, telkens op dezelfde tijd, bij voorkeur nuchter en liefst nog voordat je je eventuele levothyroxine (Thyrax / Euthyrox) hebt ingenomen.” (bron) Nogmaals sterkte! Groeten, Paul

  • Beste Paul, Ik heb de waardes van mijn zoon. TSH was 1.8 en vrije T4 15.7. Ik zie op het internet dat er verschillende norm waardes genoemd worden. Op de site van het UMCG bijvoorbeeld worden volgende norm waardes gehanteerd: TSH 0.4 – 2.0 mU/l. Vrije T4 8.0 – 18 pmo/l. Deze waardes hanteren ze ook in Duitsland. Als ik deze waarden als norm beschouw, heb ik het dan goed dat de TSH van mijn zoon wel iets verhoogd is? Ik hoor graag hoe jij dat ziet. M.v.g. Anja

  • Beste Anja, De officiële referentiewaarden voor TSH zijn voor zover ik weet 0,4 en 4,0 mE/l. Volgens die grenswaarden is een TSH-waarde van 1.8 mE/l dus prima. Een TSH van 1,8 mE/l valt zelfs netjes onder jouw (voor mij overigens onbekende) extreem aangescherpte opperste grenswaarde van 2.0 mE/l… 1.8 valt immers onder de 2.0… Al met al wordt de TSH-waarde van je zoon normaliter als prima / normaal beschouwd. Een FT4 van 15,7 pmol/l is eveneens prima. Misschien toch eens vitamine B12, vitamine D en ijzer laten controleren?

 100. Dag Paul, Al een tijdje werkt mijn schildklier aan de lage kant. Bloedwaarden: Oktober 2015: TSH 4,6, T4 10,9… April 2016: TSH 5,8, T4 10,6… Juli 2016: TSH 4,3 en T4 9,5… Mijn klachten zijn met name vermoeidheid, obstipatie, tintelingen, en sinds een paar weken ook het vasthouden van vocht in de voeten / gevoel van slechte doorbloeding richting mijn voeten. Mijn huisarts is nog niet van plan om medicatie voor te schrijven. Wat vindt u van mijn bloedwaarden?

  • In principe hoort iemands FT4 (vrije thyroxine) minimaal 8,0 en maximaal 26,0 picomol per liter bloed (pmol/l) te zijn… Met 10.9, 10.6, en 9.5 zit je dus steeds op de grens van net boven het minimum en net onder het minimum. Puntje bij paaltje is je schildklierhormoon dus aan de lage kant… In combinatie met je verhoogde TSH (schildklier stimulerend hormoon) en je gezondheidsklachten kan ik me zomaar voorstellen dat levothyroxine verbetering kan brengen in je situatie, maar ik ben GEEN arts…

 101. Goedemorgen Paul, Mijn TSH waarde was net op de grens namelijk 4,0. Mijn moeder heeft een trage schildklier en slikt hier al 30 jaar medicijnen voor dus het zit in de familie. Ik heb zelf veel symptomen van een trage schildklier (moe, kouwelijk, darmproblemen, ect.) en loop nu al 2 maanden bij een diëtiste om af te vallen met minimaal resultaat. Ze wil de huisarts een brief schrijven om misschien toch te starten met Thyrax. Wat vind u? Hoor graag van u. M.v.g. Charlotte

  • Ik vind een afwijkende TSH-waarde an sich überhaupt geen geldige reden om met levothyroxine te starten; een TSH ‘op het randje’ des te minder. Maar ik ben GEEN arts… Laat altijd eerst je FT4 checken om te zien hoe je daadwerkelijke schildklierfunctie en schildklierhormonen eraan toe zijn. Voor de zekerheid zou je je (F)T3 kunnen laten mee prikken… Mocht er niets mankeren aan je T4 en T3, dan moet je naar mijn ondeskundige mening (vooralsnog) geen schildkliermedicatie willen gebruiken. Mochten je klachten ondanks een toereikend FT4 en (F)T3 blijven aanhouden, dan zou het raadzaam kunnen zijn om je vitamine B12 en vitamine D eens te laten controleren. Sterkte!

 102. Hallo, Al een paar jaar heb ik elke dag last van klachten. Van erge vermoeidheid, paniekaanvallen, duizeligheid, haaruitval, spierpijn, zwakte. Nu is mijn TSH waarde op dit moment 4,22 en ervaar ik veel klachten. In 2013 was mijn TSH 7,5 ook hier hebben ze me toen geen medicatie voor gegeven en ik ervaar wel klachten. Is dit normaal?

  • Dat ligt eraan hoe hoog/laag je (F)T4 en (F)T3 zijn/waren…

 103. Beste Paul, al een jaar ben ik aan het sukkelen met mijn schildklierwaarden. Was net goed ingesteld op Thyrax (0.075) en moest toen over op euthyrox. Na de overstap, dezelfde dosering, merkte ik dat ik vermoeider werd en minder energie had. Echter de bloedwaarden waren nog wel in de referentiewaarden maar TSH ging wel omhoog. Nu heb ik de euthyrox opgehoogd naar 0.1 en zijn klachten weer weg. Tenminste de vermoeidheid, ik slaap nu wel slechter. Maar over het algemeen voel ik mij beter. Mijn TSH was nog maar 0.28 en de T4 18. TSH lijkt mij nu erg laag maar is dit een probleem?

  • Beste Eva, Een TSH-waarde van 0,28 vind ik persoonlijk niet “erg laag” voor iemand met een traag werkende schildklier. Hij zit immers maar 0,12 onder de normaalwaarde (onderste referentiewaarde) die door de meeste laboranten wordt gehanteerd voor diagnosticering van schildklierproblemen. Volgens sommige laboratoria is deze TSH-waarde zelfs toereikend. En de meeste mensen met een traag werkende schildklier varen juist het beste bij een TSH-waarde in het laag-normale gebied… Dat je FT4 op 18 zit, lijkt me al helemaal positief! Misschien moet je de onderliggende oorzaak van je vermoeidheidsklachten in een ietwat andere hoek zoeken en zou je uit voorzorg ook eens je vitamine B12, vitamine D, ijzer en (F)T3 kunnen laten controleren? Ik ben overigens GEEN arts, dus dit is mijn persoonlijke opvatting; voor uitsluitsel zul je dan ook echt een medisch deskundige moeten raadplegen… Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 104. Beste Paul, In mijn eerste zwangerschap is naar voren gekomen dat ik last heb van een subklinische hypothyreoidie. Toen ik met thyrax begon verdwenen al mijn eerdere ‘vage’ klachten. Dinsdag heb ik bloed laten prikken omdat mijn klachten weer terug komen. 9 maanden geleden heb ik een tweede kindje gekregen. De waardes waren nu 2,4 en 17,7. Netjes zegt de huisarts. Maar ik voelde me beter met een lagere waarde. En heb verzocht om thyrax op te hogen zodat de waarde naar beneden gaat. Maar de huisarts wil dit niet omdat ze bang is dat ik dan doorschiet. En ook last krijg van hart en vaatziekten. In de zwangerschap had ik een waarde van 1,5. Daar voelde ik me prima bij. Nu is hij 2,4 en voel ik me niet goed. Ik gebruik 0,0375 thyrax. Klopt het wat de huisarts zegt? Is het niet verstandig om op te hogen? Zij denkt dat mijn klachten ergens anders vandaan komen en niet in verband staan met de schildklier. Ik ben van mening dat dit wel zo is. Ik hoor graag jouw mening.

  • Beste NAtas, 2,4 is je TSH en 17,7 is je FT4; dit ziet er naar mijn ondeskundige mening inderdaad prima uit. Veel mensen focussen zich op hun TSH-waarde, terwijl het een tekort aan FT4 en/of FT3 is dat schildklierklachten veroorzaakt. Het gevaar van meet schildkliermedicijnen gebruiken, is inderdaad dat je FT4 te hoog wordt. Natuurlijk zal je TSH naar alle waarschijnlijkheid dalen tot een idealer niveau, maar een ideale FT4 is veel belangrijker dan een ideale TSH. Wat je nog zou kunnen laten controleren zijn je (F)T3, vitamine B12, vitamine D en ijzer. Heel veel beterschap en sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 105. Beste, Sinds 19 mei ben ik gestart met Levothyroxine 25 mcg. Dit vanwege subkl.hypoth. bij zwangerschapswens. ( tsh 4,7 ft413). Sinds 22 juni slik ik 50 mcg Levothyroxine .(waarde toen tsh 3,6 ft4 15) Aangezien ik altijd een wat hogere bloeddruk heb gehad zonder duidelijke oorzaak, houd ik m regelmatig bij, nu viel mij op dat mijn hartslag best aardig is gedaald… Was mijn hartslag tot 17 juni tussen de 70 en 84 in, is hij de laatste dagen niet hoger dan 61 ( tussen 58 en 61 in) Nu vroeg ik mij af kan dit met de medicatie te maken hebben ?

  • Beste Yvon, Er bestaat wel een verband tussen schildklierhormonen enerzijds en hartslagfrequentie anderzijds, maar je moet een afwijkende hartslagfrequentie (bradycardie of tachycardie) eigenlijk niet zien als een normale ‘bijwerking’ van schildkliermedicatie. Het is veeleer een teken dat je te veel of te weinig schildkliermedicatie inneemt. Over het algemeen geldt dat een overschot aan schildklierhormonen voor een te hoge / snelle hartslag zorgt… en een tekort aan schildklierhormonen voor een te lage / tragere hartslag… Meer schildklierhormonen kunnen dus leiden tot een hogere hartslag; minder tot een lagere… Daarbij wordt voor zover ik weet geen onderscheid gemaakt ten aanzien van de herkomst van de schildklierhormonen: endogeen c.q. lichaamseigen dan wel exogeen c.q. lichaamsvreemd c.q. medicinaal. Werkt je schildklier te traag, dan kan dus een te lage hartslag ontstaan… Werkt je schildklier te snel, dan ontstaat veelal een te snelle hartslag… Neem je te weinig schildkliermedicatie (levothyroxine) in, dan blijft je hartslagfrequentie aan de lage kant… En gebruik je te veel schildkliermedicijnen, dan kan je hartslagfrequentie de pan uit rijzen. De enige manier om erachter te komen of je dalende hartslag het gevolg is van je schildklierfunctie en schildkliermedicatie, is je FT4 en FT3 laten controleren… Sterkte en groeten, Paul

 106. Beste Paul, Halverwege 2015 kreeg ik allerlei klachten, zowel hyperklachten als hypoklachten. Na bloedonderzoek bleek ik een TSH van 25 te hebben en ft4 van 9. Inmiddels een jaar verder gaat het nog niet best. Uit onderzoek is gebleken dat ik de ziekte van Hashimoto heb. Ik slik nu 150 mg Thyrax, maar voel me nog vaak moe en heb lichamelijke klachten die opkomen en weer verdwijnen zoals steken in mijn lijf, afwezigheid, spierpijn / gewrichtspijn, tintelingen. Mijn TSH was 5 weken geleden 2,3 en ft4 11. Ik ga binnenkort weer bloed prikken. Zou het kunnen dat ik nog niet goed ingesteld ben? Alvast bedankt!

  • Na een jaar zou je lichaam allang gewend moeten zijn aan de huidige dagdosis levothyroxine… In dat opzicht lijkt het me raadzaam om je FT3 eens te laten controleren. Daarnaast zouden je klachten (deels) deels kunnen worden veroorzaakt door een vitamine D-tekort en/of vitamine B12-tekort. Laat ook deze micronutriënten eens grondig onder de loep nemen…

 107. Hallo beste heer, mevrouw. Ongeveer 2 maanden geleden ben ik begonnen aan schildklier verhogende medicatie en vitamine D. Ik ben er super blij mee. Ik zie beter, voel me vooral metaal veel beter. Maar ben nog steeds veel moe. En in het begin van het slikken van de medicatie stopte het snelle aankomen. Echter het snelle aankomen is weer begonnen en van wat afvallen is al helemaal geen sprake. Ik beweeg normaal, sport zo ver als dat lukt. Er zijn vele soorten schildkliermedicijnen. Mijn vraag is welk schildkliermedicijn heeft de beste resultaten om wat gewicht te verliezen? Mijn hormoonwaarde waren bij laatste test op pijl. Maar ik voel dat ze toch omhoog moeten. M.v.g. Daan.

  • Nee, het is niet zo dat er veel verschillende schildkliermedicijnen zijn die kunnen worden ingezet bij een traag werkende schildklier. Als puntje bij paaltje komt, bestaat er een gesynthetiseerde vorm van T4 (thyroxine), namelijk levothyroxine / L-thyroxine… deze werkzame stof zit in o.a. Thyrax®, Euthyrox®, Eltroxin®, Thyrofix® en merkloze varianten. Daarnaast bestaat er een gesynthetiseerde vorm van T3 (thyronine), namelijk liothyronine / L-thyronine… deze werkzame stof zit in o.a. Cynomel®, Cytomel® en Thybon®. Dan zijn er nog schilkliermedicamenten waar zowel L-thyroxine als L-thyronine in wordt gestopt, waaronder Novothyral®, Prothyrid® en Thyreotom®… En dan zijn er nog niet-synthetische oftewel ‘natuurlijke’ schildklierhormonen –ook wel bekend als desiccated thyroid extract– verkregen uit ingedroogde / gevriesdroogde schildklieren van runderen, varkens en/of schapen. (bron) Hier zit ‘natuurlijk’ T4 en T3 in, maar in wisselende hoeveelheden en verhoudingen… Natuurlijke schildkliermedicijnen staan ook wel bekend als thyreoidum en worden / werden verkocht onder allerlei merknamen, waaronder Forest Armour Thyroid®, Erfa Thyroid®, Nature-Throid®, Westhroid®, WP Thyroid® en Fagron Thyreoidum®. De ene vorm van schildkliermedicatie is niet per se beter dan de andere… Als je te weinig T4 hebt, volstaat synthetisch levothyroxine meestal. Gaat er iets mis met de omzetting van inactief T4 naar actief T3, dan kan (ook) levothyronine vereist zijn. Sommige mensen reageren beter op de natuurlijke dan op de synthetische variant, maar het nadeel van de natuurlijke variant is dat er altijd zowel T4 als T3 in zit en dat de concentratie aan werkzame stoffen nooit 100% vaststaat… Al met al kan zowel natuurlijk als synthetisch goed of slecht worden verdragen; dit is volkomen afhankelijk van de individuele schildklierpatiënt en verschilt dus sterk van persoon tot persoon… Maar het belangrijkste is en blijft de hoeveelheid schildklierhormoon (FT4 en FT3) in je bloed. Wat waren de exacte waarden precies? Groeten, Paul

 108. Hallo, Vorige week moest ik voor een echo van mijn schildklier. Hij blijkt gewoon vergroot te zijn (struma). Ze zagen verder geen knobbels en dergelijke. De huisarts heeft ook mijn TSH waarde laten prikken (van weg toch rare klachten, trage hartslag, vermoeid, etc.). Toen ik de assistent aan de lijn kreeg zei ze dat de waarde van mijn TSH 4.8 is en mijn schildklier gewoon vergroot. Allemaal prima dus. Nou voelt dit toch niet goed en heb ik volgende week een afspraak met de huisarts zelf. Zijn er dingen die ik mee kan nemen in het gesprek? Andere waardes laten checken of verdere uitleg waarom 4.8 goed is? Groetjes, Marleen

  • Medisch advies kan en mag ik je niet geven. Wat ikzelf zou doen in jouw situatie is aandringen op een bloedwaardebepaling van vrij T4 / FT4, aangezien je TSH boven de opperste grenswaarde (van 4,0 mE/l) valt en je ook nog eens symptomen ervaart die passen bij een traag werkende schildklier. In het gunstigste geval worden ook direct je FT3, vitamine D en vitamine B12 gecontroleerd, maar daar moet een huisarts maar net in mee willen gaan… Sterkte!

 109. Marij Pletzers

  Ik heb nu sinds 5 jaar een schildklierwaarde van 5,6 . Ik heb veel klachten zoals extreem vermoeidheid enz. , maar ik heb het niet koud. Ik zweet ontzettend vanaf het moment dat ik wakker wordt en tot ik naar bed ga. Dit zou dus weer horen bij een snelwerkende schildklier. Ik krijg geen medicijnen bij een waarde van 5,6. Hoe denkt u over deze schildklier waarde. Is 5,6 te verwaarlozen. Ik hoor het graag van u

  • Er bestaan heel veel verschillende schildklierwaarden: TSH, FT4, (T)T4, FT3, (T)T3, rT3, TPO-enzym, anti-TPO, anti-TG, anti-TSH(R), thyreoglobuline, T2, T1, enzovoorts… Al deze schildklier-gerelateerde parameters kunnen ook nog eens in verscheidene eenheden / grootheden worden uitgedrukt, dus “een schildklierwaarde van 5,6” zegt mij helaas niet zo veel. Misschien kun je uitleggen welke parameter je precies bedoelt en in welke maatvoering?

 110. Hallo,Paul Bij t3 staat 4-8,3pmol/L En bij t4 staat 10,6-19,4 pmol/L Bij tsh staat 0,25-5 IU/ml bij anti tsh staat 70-105 en de waarde is 103 Bij insuline resistent staat kleiner dan 2,3 en de waarde is 2,1 O ja ik slik wel elke dag B 12

  • Beste Yvonne, Eerlijk gezegd volg ik je berichten niet helemaal meer (ik verwacht dat je mijn antwoord aan Yvi hebt aangezien voor een antwoord op jouw vraag)… :P In ieder geval zijn dit dus je ‘vrije’ waarden, dus ‘vrij T4’ (FT4) en ‘vrij T3’ (FT3). FT4 (vrij thyroxine) hoort minimaal 8 pmol/l en maximaal 26 pmol/l te zijn. FT3 (vrij triiodothyronine) hoort minimaal 3 pmol/l en maximaal 8 pmol/l te zijn. Met FT3-waarden van respectievelijk 2,64, 1,13, 3,33 en 2,26 zit je nagenoeg iedere keer te laag. Met FT4-waarden van 16,78, 15,58, 26,04 en 22,8 zit je doorgaans binnen de referentiewaarden; aan de hoog-normale kant, en zelfs eenmaal ietwat te hoog. Zie ook:

   Het zou al met al kunnen dat er iets misgaat bij de omzetting van inactief T4 naar actief T3, maar ik ben geen arts en kan hieromtrent dan ook geen uitsluitsel geven. Bespreek dit eens met je arts. Sterkte & groeten, Paul

  • Hallo, Vorige week moest ik voor een echo van mijn schildklier. Hij blijkt gewoon vergroot te zijn (struma) Ze zagen verder geen knobbels en dergelijke. De huisarts heeft ook mijn tsh waarde laten prikken. (Van weg toch rare klachten , trage hartslag, vermoeid, etc.) Toen ik de assistent aan de lijn kreeg zei ze dat de waarde van mijn tsh 4.8 is en mijn schildklier gewoon vergroot. Allemaal prima dus. Nou voelt dit toch niet goed en heb ik volgende week een afspraak met de huisarts zelf. Zijn er dingen die ik mee kan nemen in het gesprek? Andere waardes laten checken of verdere uitleg waarom 4.8 goed is?? Groetjes Marleen

 111. Beste Paul Nee B 12 weet ik niet, wel staart er bij de t3 en t4 serbest bij. En mijn insulineresistentie is 2,1 en glucose 103. En anti T-sh is 0,701

 112. Hallo Paul Op de uitslag vd test staat alleen t3 , t 4 en T-sh

  • Ja, dat begreep ik al… Staan er misschien referentiewaarden (minimum – maximum) of eenheden / grootheden (pmol/l of nmol/l) bij vermeld? Zo niet, dan weet je niet wat men precies heeft gecontroleerd… Alleen het vrije T4 en/of vrije T3… Of ook het gebonden (dus totale) T4 en/of gebonden (dus totale) T3… Dit zou je dan bij je huisarts(assistent)(e) moeten navragen.

  • Beste, ik ben een 4-tal weken geleden getest en mijn resultaten waren bijnieruitputting, tekort aan ijzer, vitamine b, cortisolwaarde 8h= 6,7. Vrij cortisol 2,6. Teveel neutrofielen nl 70,4. Tsh = 1,14 vrij T3 = 3,73 vrij T4 = 11,19. DHEA sulfaat = 25. IgE = 270 (wat houd IgE precies in?) vitamine b12 = 255 en ferritine = 55. Wat kan u mij hierover vertellen? Ik moet nu iedere dag 1 ijzertablet, 2 vitamine b tabletten, 2 stress complex en 1 dehydroisoandrosteron sulfaat 25 Mg nemen, het lukt mij niet om gewicht te verliezen en ik heb een ferm opgezette buik, ik kom steeds bij!! enig idee welk dieet ik zou moeten volgen?

  • Beste Els, Wie heeft de bloedonderzoeken uitgevoerd en wie heeft de medicamenten en supplementen voorgeschreven?

 113. Beste Paul Bedankt voor je snelle reactie. De waardes zijn van nu, maart, februari en oktober. Zoals je ziet is t n heel raar verloop. heb je misschien nog iets van n tip wat ik zou kunnen doen, of waar ik om kan vragen bij n arts??

  • Om erachter te komen of je klachten gerelateerd zijn aan je schildklier moet je weten wat men precies heeft gecontroleerd… Je FT3 of je TT3? Je FT4 of je TT4?

 114. Help , ik weet niet meer wat te doen, 37 jaar lang al schildklierproblemen slik euthyrax , laatste jaarwisseling mijn waardes nogal dus ook de pillen. Nu. 9-3. 24-2. 20-10 T3. 2,64. 1,13. 3,33. 2,26 T4. 16,78. 15,58. 26,04. 22,8 T-sh 13,41. 3,02. 0,06. 0,47 Ben nogal verdikt, sloom, erg moe, mijn huid is extreem droog, ook mijn haren. Ik slik nu sinds n paar maanden 100 Mg euthyrax door de week en in t weekend 150 Mg, arts zegt gewoon doorslikken, maar ik heb er een akelig gevoel bij. Wat kan ik nog doen

  • Beste Yvonne, Helaas kan ik niet echt wijs worden uit je verhaal. Als je schildkliermedicijnen inneemt (ik neem aan dat je Euthyrox bedoelt…) kun je uit je TSH-waarde eigenlijk niet al te veel meer afleiden. De belangrijkste waarden zijn in dat geval je FT4 en FT3. Je FT4 (vrij thyroxine) zou minimaal 8 pmol/l en maximaal 26 pmol/l moeten zijn… En je FT3 (vrij triiodothyronine) minimaal 3 pmol/l en maximaal 8 pmol/l. Als ik de rijtjes met cijfers goed interpreteer, dan is je T3 respectievelijk 2,64… 1,13… 3,33 en 2,26… Maar gaat het om je totale (T)T3 (TT3: uitgedrukt in nmol/l) of om je vrije (F)T3 (FT3: uitgedrukt in pmol/l)? Dit is extreem relevant om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Groeten, Paul

 115. Beste Paul, heel erg bedankt voor je heldere uitleg. Gevoelsmatig had ik al dat er iets niet klopte en dat het vertrouwen in mijn antroposofische arts ver te zoeken is. Lastig hoe je zelf via internet achter dingen moet komen. Ik ben overigens 58 jaar en ben sinds 2 maanden bezig de gezondheid drastisch te veranderen. Vanwege de vermoeidheid lukt bewegen nog niet erg maar de mindset is al goed. Vitamine B12 en D gebruik ik al omdat deze waardes ook wat laag waren, hoewel ik ook hier langzaam aan begin te twijfelen of mijn arts wel de juiste is. Goed way of life met veranderde eetpatroon is wel iets waar ik in geloof en eigenlijk ook al aan den lijve heb ondervonden. Thanks!

  • Beste Yvi, Weet je toevallig de exacte bloedwaarden van je vitamine B12, vitamine D (en ijzer) nog? Dit zijn namelijk aspecten die bij verlaagde waarden klachten kunnen veroorzaken die zeer sterk lijken op symptomen van bijnieruitputting en schildklierafwijkingen… Sterkte en groeten, Paul

  • Hi Paul, helaas dit is 2 jaar geleden gemeten en sindsdien slip ik dit. Nu ook nog met zink, selenium, kelp, magnesium en C.

  • Persoonlijk zou ik stoppen met de DHEA-tabletten en de kelptabletten en oppassen dat je niet te veel magnesium, zink of seleen inneemt… Laat liever (nogmaals) je vitamine D, vitamine B12, vitamine B6 en ijzer controleren.

  • Beste Paul, DHEA ben ik nooit gaan slikken omdat ik het niet vertrouwde. Magnesium slik ik vanwege mijn toch wel regelmatige krampen. Een goede tip om D, B12 en 6 te controleren. Ga ik doen. Mijn struma is overigens tot een minimum geslonken in 3 maanden tijd. ???? Voel dat ik met de voeding op de goede weg ben. Echter de afgelopen week ondanks dat ik goed op let, vreselijk moe en slaap zodra ik thuis ben en de hele nacht ook. Dat is lang niet meer het geval geweest. Doorslapen is al jaren voor mij een groot probleem. Ik ben niet gezellig maar heb het gevoel dat ik het aan het inhalen ben… ???? M.v.gr. Yvi

 116. Hallo Paul, recent zijn mijn waardes gemeten aangezien ik veel gerelateerde klachten heb, krop en binnen een half jaar behoorlijk ben aangekomen. Mijn waardes zijn: TSH = 2.5 T3 = 5.7 T4 = 17 DHEA = 9 Cortisol urine 42 Immunoglobine E = 7 Mult-rast (phadicatop) = negatief. Volgens mijn antroposofische arts is mijn schildklier traag werkend ook gezien de DHEA waarde. Echter heeft zij totaal geen specialisme op gebied van (w’lijk) bijnieruitputting. Dus ben zoekende. Ze schreef me wel DHEA tabletten eerst boven de 30mg per dag, maar op aanraden van de natuurwinkel werd dit verlaagd naar max 30mg p.d. Je snapt misschien dat ik hier niet veel vertrouwen in heb om dit te slikken en het doosje staat nog onaangeroerd. Dus dacht en ga naar endocrinoloog en verdiep mij in de voeding. Ruim 2 maanden verder voel ik me nog steeds niet geweldig, mijn wil is er wel maar mijn lichaam doet niet mee. Daarnaast ben ik benieuwd wat jij van mijn waardes vindt en wat en waar ik het beste terecht kan voor goed advies en Hulp. Want de endocrinoloog verklaarde mij aan de hand van de waardes kerngezond terwijl afvallen nauwelijks lukt en energie nog zijn nodige ups en down kent. Alvast bedankt voor je reactie!

  • Referentiewaarden: TSH: 0,4 t/m 4,0 mE/l, FT4 (vrij thyroxine): 9,0 t/m 23 pmol/l, FT3 (vrij triiodothyronine): 3,0 t/m 8,0 pmol/l… Je schildklierwaarden vallen dus allemaal zeer netjes binnen de referentiewaarden. Dehydroepiandrosteron (DHEA) is een steroïde hormoon dat door de bijnieren, door de geslachtsklieren, door vetweefsel en door de huid wordt aangemaakt uit cholesterol. Ik weet niet bij welke antroposofische arts je bent geweest maar dehydroepiandrosteronsulfaat (DHEA-SO4 c.q. DHEA-sulfaat) hoort (zeer ruim genomen) bij een vrouw ergens tussen de 2 en 12 µmol/l te liggen. Iets strikter genomen liggen de referentiewaarden voor vrouwen tussen de 15 en 50 jaar ongeveer nabij 2,7 t/m 8,0 µmol/l en voor vrouwen boven de 50 jaar zijn ze plusminus 0,5 tot 5,5 µmol/l. Enigszins afhankelijk van je leeftijd lijkt je DHEA met 9 µmol/l niet ontzettend ongebruikelijk te zijn en veeleer aan de hoge kant. Bovendien kan en mag een traag werkende schildklier NOOIT worden gediagnosticeerd aan de hand van DHEA, zeker niet wanneer er niks mis blijkt te zijn met TSH, FT4 en FT3. Echt een bizar verhaal naar mijn mening… Overigens ben ik GEEN arts en kan ik dus enkel mijn ondeskundige mening geven… Zijn je vitamine B12, vitamine D en ijzer al eens gecontroleerd? En bekijk desgewenst ook eens dit artikel over hormoononderzoek en hormonale afwijkingen

 117. Beste Paul, Ik ben blij dat jij zo goed meedenkt in al deze vragen, mijn complimenten hiervoor. Hopelijk weet jij ook een antwoord op mijn vraag. Kan een injectie corticosteroïden vanwege een frozen shoulder invloed hebben op TSH waarden? Mijn FT4 was 21. Heb Euthyrox voorgeschreven gekregen, direct 50 mg. De eerste 14 dagen waren minder prettig, nu merk ik dat ik nog altijd moe ben, zwaarder wordt… Om de hoeveel weken moet ik bloedprikken. En is mijn schildklier nu definitief ‘stilgelegd’? Of is er nog hoop op verbetering van de schildklier als ik stop met tabletinname?

  • Beste Kee, Een tekort aan schildklierhormonen kan allerlei oorzaken hebben. Afhankelijk van de exacte onderliggende oorzaak kan er sprake zijn van een tijdelijke, permanente, recidiverende, degeneratieve of onomkeerbare hypothyreoïdie. In theorie zou er sprake kunnen zijn van allerlei mogelijke oorzaken: een auto-immuunziekte, een hypofyse-afwijking, een medicijn-geïnduceerd probleem, een struma… daar kan ik aan de hand van je verhaal niets zinnigs over zeggen. Dat corticosteroïden de TSH-waarde kunnen beïnvloeden is al heel lang bekend. (bron + bron + bron) Maar of dat in jouw situatie ook echt het geval is, kan ik niet bepalen. Al met al is het vooral belangrijk of je FT4 en FT3 hoog genoeg (maar niet te hoog) zijn… Meestal wordt dit iedere 6 weken gecontroleerd totdat er sprake is van een wenselijk en stabiel hormoonniveau. Daarna vinden doorgaans halfjaarlijkse controles plaats, maar dat is enigszins afhankelijk van de exacte (schildklier)aandoening. Sterkte! Groeten, Paul

 118. Oké, bij de gynaecoloog geweest omdat het niet wil lukken zwanger te worden. Grondig onderzocht en daaruit kwam een te lage lichaamstemperatuur (36,1… maar dat is altijd zo geweest, heb altijd een lage lichaamstemperatuur gehad…) en een zeer lage bloeddruk (heb ik al bijna 10 jaar last van nu). Ook al jaren last van ernstig moe zijn en het wordt maar niet beter. Arts schrok hier nogal van en stond erop dat ik m’n TSH liet prikken. TSH geprikt en bleek 4,2 te zijn. Te hoog dus. Ik schrok hiervan want altijd (echt altijd) is alles goed geweest. We raakten in gesprek over symptomen en ik snap werkelijk niet waarom hier niet eerder aan gedacht is door een huisarts. Veel van de bovenstaande symptomen klinken mij (helaas) heel bekend; moe/lusteloos, lage lichaamstemperatuur, lethargisch, menstruatieklachten, kouwelijk, koude handen en voeten, darmproblemen, lage bloeddruk, burn-out, en m’n gewicht blijft maar schommelen. Alles wat ik voorheen te horen kreeg was: je moet afvallen, je moet meer sporten, het gaat vanzelf over of leer er maar mee leven. Hoe kan het zijn dat het nooit bij een arts eerder is opgekomen om wat uitgebreider naar de schildklier te kijken? Pffffff binnenkort een afspraak met de internist en hopen dat hij mij kan helpen. Want dit zoooooo lang is geen pretje!

  • Veel belangrijker nog dan je TSH zijn je (F)T4 en (F)T3. Zijn deze niet gecontroleerd? Ook ik verbaas me vaak over het feit dat schildklierwaarden (evenals vitamine B12 en vitamine D) nog altijd ondergeschoven kindjes lijken te zijn, zelfs als tientallen symptomen en signalen in die richting wijzen. :(

 119. Hee, Ik ben sinds ongeveer een half jaar 2x zo veel aan het sporten en volg een voedingsschema om een aantal kilo’s af te vallen. Ik drink geen frisdrank meer en eigenlijk drink ik alleen nog water. Ik ben nog niks afgevallen en dit frustreert mij erg omdat ik er wel hard voor werk.. Een naaste kwam op het idee of ik niet misschien iets aan mijn schildklier heb. Ik ben symptomen op gaan zoeken en ik kwam erachter dat er meerdere symptomen van dit lijstje overeenkomen. Zoals veel uitslapen en overdag nog vermoeid zijn, menstruatieklachten, droge huid, obstipatie, en mijn gewicht dat maar niet omlaag gaat. Mijn moeder heeft een traag werkende schildklier en volgens haar was het verstandig om even langs de huisarts te gaan. Dit ga ik ook zeker binnenkort doen. Ik vroeg mij wel af of volgens jou deze symptomen ook kloppen in verband met een traag werkende schildklier. Groetjes, Lieke

  • Ja, deze symptomen passen bij een traag werkende schildklier; zie desgewenst ook deze lijst met schildkliersymptomen. Het ‘probleem’ is echter dat ze niet exclusief bij schildklierproblemen passen. Naar de huisarts gaan, lijkt me dan ook de juiste keuze!

  • Dat, heb ik dus ook… ik sport 3 keer in de week 1,5 uur. Eet veel minder en gezonder dus zou af moeten vallen. Maar ik val 2 kilo af en kom er 3 aan… Het is een drama, laat je TSH prikken… Succes!

 120. Beste: Heb een TSH = 2,4 T3 = 2,9 en T4 vrij = 10,9. Slik Euthyrox en Cythomel. Voel mij nog niet optimaal maar beter dan in het begin. Wat betekend deze waardes?

 121. Hoi Paul, Ik heb gisteren te horen gekregen dat mijn schildklier te traag werkt. TSH waarde van 39 en een T4 waarde van 0,8. Ik ben een half jaar geleden gestopt met roken en vroeg mij af of dit het veroorzaakt kan hebben? ook ben ik in die tijd 20 kilo! aangekomen. Ik ga nu Thyrax Duotab van 150 mcg slikken. Zal er dan ook gewicht verdwijnen na een tijdje of blijft dit eraan? heb hier namelijk erg veel lichamelijke klachten van.

 122. Beste, ik neem al 13 jaar schildklier medicatie. Maar ik ben nooit stabiel. Op een jaar moet ik zeker 3x van dosis wisselen. Is dit normaal? Ik heb ook de indruk dat mijn klachten niet echt verdwijnen. Ik ben altijd moe en vermoeid enz. Hierdoor laat ik ook geregeld bloed trekken en worden dus mijn dosissen aangepast. Soms omhoog soms omlaag. Ik zou graag willen weten of het normaal is om telkens zo te schommelen en of de klachten volledig verdwijnen als de medicatie op punt staat. Waarom schommel ik trouwens steeds zo?

  • Beste S, Er zijn verschillende schildklierwaarden en honderden factoren die deze schildklierwaarden mogelijkerwijs kunnen beïnvloeden. Allereerst speelt de onderliggende oorzaak van je hypothyreoïdie of hypothyreoïdische toestand / status een cruciale rol (auto-immuunschildklierziekte, schildklierontsteking, gebrekkige schildklierontwikkeling, schildkliergezwel, operatieve schildklierverwijdering, schildklierkanker, radiotherapie, RAJ-behandeling, chronisch jodiumgebrek, bijnieruitputting, hypofyse-afwijking, thalamusafwijking, hypothalamusafwijking, lithiumgebruik, onder- of overdosering qua schildkliermedicatie, et cetera…). Daarnaast zijn er talloze factoren te bedenken die van nature in staat zijn de concentraties aan TSH, FT4, FT3, rT3 en schildklierantistoffen in je bloed te beïnvloeden. Van lichamelijk activiteit tot voedingstoestand tot hormoonhuishouding tot algehele gezondheidstoestand tot medicijngebruik tot nutritionele tekorten of overschotten. Wat in jouw individuele situatie de oorzaak van de ‘schuldklierschommelingen’ zou kunnen zijn, is aan de hand van je verhaal helaas niet in te schatten; of schommelingen binnen je schildklierhormoonwaarden “normaal” zijn, is sowieso zeer relatief en contextafhankelijk. Of “de klachten volledig verdwijnen” bij een optimaal uitgebalanceerde en gestabiliseerde instelling qua schildkliermedicatie is eveneens moeilijk te zeggen; zo kunnen je klachten voor 100% het gevolg zijn van je afwijkende en/of schommelende schildklierhormoonwaarden, maar wie weet is er meer aan de hand… Zo komt onder schildklierpatiënten maar al te vaak een vitamine D-tekort, een vitamine B12-tekort en een ijzergebrek voor, die op hun beurt schildklierklachten kunnen nabootsen of verergeren. Zijn je vitamine D, vitamine B12, ijzer en jodium al eens gecontroleerd? En kun je misschien meer vertellen over je exacte schildklierwaarden, dus welke waarden schommelden, over welk tijdsbestek en met welke percentages precies? Heel veel sterkte in elk geval! Groeten, Paul

 123. Stefanie1989

  Beste, Ik heb enkele weken geleden bloed laten trekken na een jaar lang vage klachten: buikpijn, maaglast, opboeren, misselijk, duizelig, niet goed voelen. Echo en gastroscopie waren goed. Bloedonderzoek wees uit dat er licht verhoogde leukocyten zijn. En een verhoogde TSH waarde 7 en een verhoogde T4 21. Ik lees dat dit zeldzaam is? Is dit ernstig?

  • Beste Stefanie, Je TSH hoort zich tussen de 0,4 en 4,0 mE/l te bevinden; je FT4 tussen de 9,0 en 23 pmol/l (6,5 t/m 13 pmol/l voor zwangeren). Je TSH is dus inderdaad te hoog, maar je FT4 bevindt zich vooralsnog binnen de grenswaarden en referentiewaarden. Bloedwaarden an sich zijn niet ernstig, maar ze kunnen wel op een bepaalde gezondheidsaandoeningen duiden. Een (tijdelijk) verhoogde TSH in combinatie met een hoog-normale FT4 kan duiden op het beginstadium van de ziekte van Graves. Mocht de TSH verhoogd blijven en je FT4 verder stijgen (of ineens dalen tot onder de minimumwaarde), dan zou er ook nog sprake kunnen zijn van een hypofyseprobleem of schildklierhormoonresistentie. (bron) Ik neem aan dat je vooralsnog GEEN schildkliermedicatie gebruikt en NIET zwanger bent? Ik ben geen arts, maar het lijkt me niet onverstandig om je TSH, FT4, FT3, rT3 en/of schildklierantistoffen (nogmaals) te laten controleren. Dan weet je in ieder geval zeker dat er geen sprake is van een testfout… Sterkte! Groeten, Paul

 124. Hai, ik hoop dat ik hier wat meer duidelijkheid kan krijgen… Ik ben 40 jaar en ben in november na 26 jaar gestopt met de pil Microgynon 50. Ik ben niet meer ongesteld geworden en kreeg vanaf januari klachten van spierkrampen, spierpijn, vermoeidheid, duizeligheid en mijn gewicht ging toenemen zonder dat ik anders was gaan eten en gewoon ben blijven sporten. Begin februari ben ik naar de huisarts gegaan met deze klachten. Ik werd geprikt op schildklierhormoon en overgang. De uitslag was : ik ben niet in de overgang en mijn TSH was 4,17 en T4 vrij thyroxine was 13,5. TSH wel wat verhoogd, maar kon mijn klachten niet veroorzaken. Terug naar huis, afwachten totdat ik in maart steeds meer aan ging komen, ik steeds meer vocht vast ging houden en mijn krampen in spieren en pijnlijke gewrichten alleen maar erger werden. Ik ben terug gegaan naar de huisarts en ik ben opnieuw geprikt voor schildklier, hormonen zoals LH en testosteron en op reuma. Reuma negatief. Testosteron was te laag (0,2) en TSH was nu al 7,26 en T4 vrije thyroxine 14. Huisarts stelde voor om te starten met levothyroxine 125 mcg en over 6 weken opnieuw te laten prikken. Ik ben nu bijna een week bezig. Het vocht in mijn enkels en mijn harde kuiten zijn extreem! Kuiten lopen vol en zijn ’s avonds kaai hard en pijnlijk. Enkels kan ik putten in duwen, kuiten te hard daarvoor. Ik maak me best zorgen en weet niet of dit allemaal te maken kan hebben met mijn schildklierwerking. Ik weet dat oedeem en myxoedeem een symptomen van hypothyreoidie zijn, maar zo extreem bij een TSH van 7,26? Ik ben normaal geen huisarts-loper en voel me onderhand een “zeur” aan het worden… : ( Ook maak ik me zorgen of t ooit overgaat want ik schaam me gewoon voor mijn lijf, buiten het feit dat het mij ook belemmerd in mijn werk. Ik kan niet eens meer op mijn hurken zitten omdat ik dan het gevoel heb dat mijn benen op klappen staan… Graag zou ik reactie krijgen.

  • Beste Eva, Oedeem kan gerelateerd zijn aan je schildklier, maar dat hoeft niet per se. Zie desgewenst ook dit verzamelartikel over oedeem en deze artikels over oedeembehandeling, vocht vasthouden en myxoedeem… Zijn je vitamine B12 en vitamine D eigenlijk al eens onder de loep genomen? Zie dit artikel over schildkliersymptomen en dit artikel over TSH-waarden voor meer informatie over een mogelijkerwijs verstoorde schildklierwerking… Sowieso duidt een TSH boven de 7 heel vaak op een (vooralsnog subklinische of moeilijk meetbare) hypothyreoïdie, zelfs bij een tot nog toe ‘normale’ FT4. Mocht er inderdaad sprake zijn van een traag werkende schildklier, dan zullen schildkliermedicijnen er naar alle waarschijnlijkheid voor zorgen dat je klachten afnemen. Maar mocht er toch sprake zijn van een andere of aanvullende oorzaak, dan dient er logischerwijs verder te worden gezocht / onderzocht. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 125. Hallo, Sinds een aantal maanden heb ik een aantal klachten; – vermoeidheid, – vergeetachtigheid, – naar woorden moeten zoeken, – heel snel koud hebben,- met haren wassen veel haaruitval, – spontane blauwe plekken, – hoofdpijn, – verminderd libido, – stemmingswisselingen. Mijn oma en zusje hebben ook last (gehad) van de schildklier. Afgelopen week laten testen op schildklierproblemen, maar dit heeft een negatieve uitslag laten zien. Weten jullie wat ik hier verder mee moet doen? De klachten heb ik nog altijd, lijken veel op de klachten die ik bij ‘schildklierproblemen’ zie staan. Alvast bedankt! Linda

  • Wat waren de exacte uitslagen van je FT4 en TSH? Daarnaast zou ik ook eens vitamine D, vitamine B12 en ijzer laten checken…

  • Beste Paul, ik heb geen exacte uitslagen van mijn huisarts gekregen. Ze hebben aangegeven dat ze een algemeen bloedonderzoek hebben gedaan en daar niets uit is gekomen dat afwijkt. Dinsdag moet ik terug naar de huisarts. Ik weet ook niet of het gebeuren met betrekking tot de schildklier erfelijk is, dit omdat mijn oma en zusje hier ook problemen mee hebben en hiervoor medicijnen krijgen. Groeten, Linda

  • Vraag de huisartsassistent(e) gewoon om een printje / uitdraai van de bloeduitslagen, dan kun je er in ieder geval zeker van zijn dat er geen fout is gemaakt bij de interpretatie van de bloedwaarden. Aan de hand daarvan kun je weer wat gemakkelijker verder zoeken…

 126. Hallo, ik heb in de zomer van 2015 de diagnose ziekte van Graves gekregen. Had een te snelle schildklier (waarde van 48) en vervolgens een te trage (waarde van 7) en laatst een waarde van 15. Slik strumazol en thyrax. Nu heb ik ook vitiligo en sinds afgelopen zomer ook veel last van oedeem. De huidstructuur van mijn bovenbenen is veranderd en ik houd vocht vast in mijn onderbenen. Vooral bij lang staan of warm weer. Verder voel ik veel druk in mijn benen en heb ik het erg koud. Tevens ervaar ik extreme vermoeidheid, stijfheid en pijn in de gewrichten, voornamelijk ik mijn handen. Klachten die niet passen bij iemand van 40 jaar. Hebben mijn aandoeningen met elkaar te maken en wat adviseert u mij? De schildklierwaarde lijkt zich te stabiliseren maar ik voel mij verre van goed.

  • Beste Sabrine, Ik ben geen arts, dus ik ben niet de aangewezen persoon om je gezondheidsklachten te interpreteren of op waarde te schatten. Wel is het zo dat de auto-immuunaandoening in z’n algemeenheid (waaronder auto-immuuunschildklierziekten zoals Graves Basedow en Hashimoto) relatief vaak samengaat met andere auto-immuunziekten. Hierbij valt te denken aan Systemische Lupus Erythematodes (SLE), auto-immuundiabetes type 1 (LADA), bijnierschorsinsufficiëntie ten gevolge van auto-immuunadrenalitis / de ziekte van Addison / morbus addisonii, auto-immune bijschildklierinsufficiëntie (hypoparathyreoïdie), auto-immune leverontsteking / auto-immuunhepatitis (AIH), pernicieuze anemie, syndroom van Sjögren, Schnitzler´s Syndroom, urticariële vasculitis (UV), psoriasis vulgaris (PV) reumatoïde artritis (RA), alopecia areata (AA), het ziektebeeld Addison-Biermer / pernicieuze anemie / anaemia perniciosa (kwaadaardige bloedarmoede), (atrofische) auto-immuuungastritis / maagslijmvliesontsteking van het type A, de ziekte van Crohn (chronische darmontsteking), coeliakie (gluten-intolerantie), Multiple Sclerose (MS), lichen (ruber) planus, Churg Strauss-syndroom / EGPA (Eosinofiele Granulomatose met Polyangiitis), et cetera. Ik beweer geenszins dat er sprake is van een dergelijke aanvullende auto-immuunziekte, maar dit is eventueel wel iets om rekening mee te houden. Oedeem en andersoortige huidklachten zijn bijvoorbeeld kenmerkend voor Sjögren, Lupus en Vasculitis. Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘comorbiditeit’. Je zou de verhoogde kans op gelijktijdige aanwezigheid van meerdere auto-immuunaandoeningen in ieder geval eens kunnen bespreken met je arts(en)… In dit opzicht zou het naar mijn ondeskundige mening sowieso raadzaam zijn om je vitamine B12 en vitamine D eens te laten controleren, om tekorten aan beide vitamines te laten uitsluiten. Sterkte en groeten, Paul

 127. Hoi! Ik heb de ziekte van Hashimoto en had een TSH van 301, een T4 van 2.9 en Anti TPO van 1300. Nu werd ik tijdens de behandeling zieker en zieker, artsen wisten alleen niet wat het kon zijn. Ik bleef ook erge hypoklachten houden en voel me maar een klein beetje beter in de hyperzone. Ik heb nu een TSH van 0.16 en een T4 van 25. Mijn anti TPO is nu onmeetbaar hoog >3000. Kan het zijn dat ik me daardoor slecht blijf voelen? Hoe zou ik het kunnen verhelpen?

  • Wat vreselijk! Kun je misschien je exacte klachten en symptomen opsommen?

  • Hoi Paul, bedankt voor je reactie! Ik heb voornamelijk extreme last van vermoeidheid en spraakverlies. Veel neurologische klachten als verwarring, desoriëntatie en emotionele labiliteit. Verder natuurlijk gewoon de schildklierklachten, maar vrees dat het net een beetje anders gaat dan de artsen verwachten. Vooral de neurologische klachten zijn lastig.

  • Beste Bernive, Ik ben absoluut geen deskundige op dit gebied, maar heb je weleens gehoord van ‘Hashimoto-encefalopathie’? Veel Nederlandstalige bronnen hieromtrent, zijn er niet, maar google bijvoorbeeld eens op de Engelse term ‘Hashimoto’s encephalopathy’ (HE). (bron + bron + bron) Men weet eigenlijk nog niet zo goed wat dit syndroom omhelst, hoe het ontstaat en of het überhaupt als zodanig zou moeten worden aangemerkt, maar feit is dat relatief veel Hashimoto-patiënten met extreem hoge antistofwaarden neurologische klachten ondervinden. Dit zou in theorie kunnen worden verklaard door cerebrale vasculitis (bloedvatontsteking in hersenen of ruggenmerg), maar nogmaals: er is nog niet zo veel over bekend, laat staan definitief vastgesteld. Misschien is Hashimoto-encefalopathie iets om je in te verdiepen en over te lezen… Overigens komen de door jou beschreven symptomen vaker voor bij een traag werkende schildklier, maar aangezien je FT4 binnen de grenswaarden valt, zou je eigenlijk verwachten dat je klachten navenant afnemen… Zijn in dat opzicht je FT3 en rT3 eigenlijk al eens gecontroleerd? Een acceptabel (inactief) FT4 is fijn, maar als je actieve FT3 te laag blijft of de tegenhanger rT3 te hoog is, kunnen schildklierklachten blijven bestaan. Heel veel sterkte in ieder geval! Groeten, Paul

 128. Hallo, net uitslag gekregen van bloedonderzoek. TSH 9.5 en FT4 9… dus raadzaam een bezoek aan huisarts weer te brengen. Hij zegt dat ik op de grens zit om medicijnen te gaan slikken. Wat ik hiervoor al las zit ik in de overgang en denk dat al die problemen daarvan komen. Ik ben wat kilo’s aangekomen, heb slechte nagels die afbreken, spierpijnen, af en toe hartkloppingen etc. Zou het dan nu echt eens gevonden zijn waaraan deze klachten te wijten zijn? Wat is zoal een advies?

  • Soms snap ik het medische wereldje niet… Ik zie steeds vaker huisartsen die (zoals ook bij mijn vader) bij een ietwat verhoogde TSH-waarde (0,4 tot 0,5) direct al schildkliermedicatie voorschrijven, zonder zelfs ook maar de FT4 te controleren… waardoor de FT4 veel te hoog wordt en een flinke ‘hyper’ ontstaat… En dan nu ineens een “grensgeval” waarbij de TSH bijna 2,5 keer zo hoog is als ’toegestaan’ met een FT4 die letterlijk op de onderste grenswaarde zit. Ik begrijp dat je huisarts terughoudend is met het voorschrijven van schildkliermedicijnen en misschien nog twee manden wil afwachten om te zien hoe de TSH en FT4 zich verder ontwikkelen, maar een dergelijke hoge TSH-waarde met een FT4 van 9,0 lijkt me eerlijk gezegd een geldige reden om te proberen of –desnoods eerst een zeer lage dosis– levothyroxine je van je klachten af helpt. Ik ben overigens geen arts en het is ook niet mijn bedoeling om jouw arts te bekritiseren. Het valt me gewoon op dat er door verschillende huisartsen met extreem verschillende maten wordt gemeten; terwijl hier toch echt protocollen voor zijn. (bron) Persoonlijk zou ik overigens ook aandringen op controle van vitamine D, vitamine B12 en ijzer…

 129. Beste Paul, Het is alweer een tijdje terug gezien mijn laatste reactie, echter gaat het steeds beter maar blijf ik vage klachten houden. Na 3 maanden heb ik voor de derde keer mijn schildklier laten prikken en deze bleek TSH 9 (eerst 4,6 & 7) en FT4 11 (vorige keren 16). Daarnaast een laag vitamine D en laag normaal vitamine B12 (219). Inmiddels weer een proefbehandeling Thyrax (vorige behandeling moest ik ontzettend vaak overgeven). Gelukkig nu vanaf november eindelijk een verwijzing naar een innerlijke geneeskunde arts. In mijn familie komen verschillende allergieën voor (lactose / gluten / huisstofmijt etc. etc.). Kan het zijn dat ik ook een allergie heb, en hierdoor mijn schildklier ineens achteruit is gegaan? In november begon ik namelijk met chronische diarree en vermoeidheid. Ben benieuwd naar je mening hierover.

  • Beste Anna, Vitamine B12 en vitamine D blijven ‘rotzakken’ als het aankomt op schildklierproblemen. Heel lastig om ze weer op peil te krijgen! Voor zover ik weet zijn stellige / causale verbanden tussen schildklierproblemen enerzijds en voedselallergieën anderzijds (vooralsnog) niet ontdekt. Wel duiken er steeds meer verkennende onderzoeken op waaruit blijkt dat auto-immuunschildklieraandoeningen (die weer een traag werkende schildklier tot gevolg kunnen hebben) gerelateerd kunnen zijn aan bepaalde voedselintoleranties, en dan met name glutenintolerantie. Of glutenintolerantie op zichzelf schildklierproblemen kan veroorzaken, durf ik echt niet te zeggen, maar worden wel steeds meer gevallen bekend waarin mensen aan zowel glutenintolerantie als Graves of Hashimoto lijden. Eveneens lees ik steeds meer verhalen van mensen bij wie de TSH-waarde, schildklierhormoonniveaus en schildklierantistoffen stabiliseren door een glutenvrij dieet. Nogmaals: ik ben geen arts en uitsluitsel hieromtrent kan ik je niet geven, maar het zou in theorie absoluut de moeite kunnen lonen om gedurende 3 maanden een glutenvrij en/of lactosevrij dieet te volgen en te zien wat dit doet met je bloedwaarden en schildkliersymptomen. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 130. Diana Meeder

  Op advies van kennissen heb ik mijn bloed laten prikken omdat ik 50+ ben. Eigenlijk een check-up. Ik had het regelmatig warm, kort slapen, was wat opgejaagd en ik gaf daar de overgang de schuld aan. Uit het bloedonderzoek bleek dat ik een TSH van 79 had met een T4 van 8. Dat rijmt eigenlijk niet met mijn klachten. Kan je nu zeggen dat ik een sub-klinische hypothyreoïdie heb? Want dat hoeft toch niet behandeld te worden? Ik heb nu levothyroxine 112 mgr voorgeschreven gekregen. De huisarts zegt dat ik ooit waarschijnlijk een keelontsteking heb gehad waardoor het lichaam antistoffen heeft gemaakt tegen de schildklier waardoor hij nu niet meer werkt en dat ik mijn verdere leven de medicijnen moet blijven slikken. Klopt dit of moet ik het verder laten onderzoeken?

  • Beste Diana, De TSH hoort in het gunstigste geval zo rond de 1 of 2 te liggen en mag sowieso niet (stelselmatig) hoger zijn dan 4. Met een TSH-waarde van 79 zit je dus op een TSH-waarde die bijna 20x zo hoog is als het eigenlijke maximum. Je vrije FT4 hoort in principe tussen de 9 en 23 pmol/l te liggen, maar tijdens zwangerschap en na de menopauze verschuift de balans tussen progesteron en oestrogeen, waardoor ook het ‘normale’ of ‘optimale’ TSH-niveau kan verschuiven. Na de overgang wordt doorgaans ook minder (inactief) T4 naar (actief) T3 omgezet vanwege de progesterondaling. Een TSH van bijna 80 is echter in alle mogelijke scenario’s veeeeeel te hoog. Van een subklinisch probleem lijkt me dan ook geen sprake (meer). Wel vind ik het gek dat je FT4 vooralsnog 8 is en niet nog veeeeeel lager (misschien dat het schildklierprobleem nog niet zo heel lang speelt…). Laat sowieso je bloedwaarden (TSH, FT4, FT3 en schildklierantistoffen) periodiek controleren, want de kans op een auto-immuunschildklieraandoening en verdere verschuivingen van je schildklierhormonen lijken me niet onwaarschijnlijk… Dat een auto-immuunschildklierziekte door een keelontsteking ontstaat, vind ik overigens een aparte veronderstelling van je huisarts… Dat er überhaupt nog T4 aanwezig was voordat je schildkliermedicijnen ging gebruiken, betekent trouwens dat je schildklier (vooralsnog) niet volledig stillag… En de symptomen die je beschrijft passen inderdaad veeleer bij een te snel werkende schildklier dan bij een te traag werkende schildklier… Al met al een zeer eigenaardige situatie waarnaar ik persoonlijk inderdaad meer onderzoek zou laten verrichten. Liever door een internist-endocrinoloog die gespecialiseerd is in schildklieraandoeningen dan door een huisarts… Ik ben overigens GEEN arts en probeer enkel met je mee te denken. Groeten en sterkte, Paul

 131. Hallo, ik heb het altijd koud, een opgezette gehemelte, slaapstoornis, ’s nachts wakker worden van de kou, koude rillingen, trillingen in mijn lichaam. Waar kan dit allemaal door komen?

 132. Mijn schildklier is voor een deel verwijderd i.v.m. struma en een goedaardige schildkliertumor. vanaf dat moment ben ik al enkel kilo’s afgevallen Sinds een paar dagen weet ik dat mijn schildklier langzaam werkt en heb ik medicatie voorgeschreven. Volgens mijn internist val ik door het gebruik van deze medicijnen waarschijnlijk meer af. Kan dat? (ik lees bijna overal dat je aankomt bij een slecht werkende schildklier, dus twijfel nu of het bij mij daar wel door komt) TSH is 10 en F4 is 11

  • Een (klinisch) te traag werkende schildklier kan ervoor zorgen dat je sneller aankomt. Schildkliermedicatie kan er in dat geval voor zorgen dat je gemakkelijker afvalt.

 133. Hallo, ik heb een vraag… Heb mijn TSH en FT4 laten prikken in het buitenland. De uitslag die ik krijg zijn waardes in een totaal andere ‘vorm’ dan in NL, iemand enig idee of daar een conversietabel voor is? Zou het graag omrekenen naar Nederlandse waardes. Alvast bedankt!

 134. Hoi, ik heb al sinds 2008 een traag werkende schildklier en ben best goed ingesteld, alleen had ik een vraagje, omdat ik de laatste tijd ben aangekomen en niet afval ondanks goede voeding en sporten adviseerde een diëtiste mij kelp. Kan dit veilig gebruikt worden naast je medicijnen of werkt dit averechts? Ik hoor graag van je!

  • Beste Cathy, Ik heb je vraag eerder vandaag al geprobeerd te beantwoorden. Het verbaast me eerlijk gezegd enorm dat het een diëtiste betreft die je dit advies gaf. Persoonlijk vind ik het echt een zeer kwalijke zaak dat een ‘voedingsdeskundige’ zulke potentieel schadelijke adviezen geeft aan een schildklierpatiënt die levothyroxine inneemt. Hij/zij zou zich naar mijn mening eerst eens grondig in schildklierproblemen moeten verdiepen alvorens hieromtrent gemedicamenteerde schildklierpatiënten te adviseren. Nogmaals sterkte!

 135. Hoi ik had een vraagje, ik slik medicijnen voor mijn traag werkende schildklier, nou kreeg ik laatst het advies om hiernaast kelp te gaan slikken, kan dit de waardes en mijn schildklier beinvloeden? Negatief gezien bedoel ik? Dat hij nog trager gaat werken?

  • Van wie kreeg je het advies om kelp of kelptabletten in te nemen naast je levothyroxine? Ik vind het namelijk een nogal vreemd advies… Schildklierhormonen worden door je schildklier samengesteld uit jodiummoleculen. Je schildklier heeft dus jodium nodig om schildklierhormonen aan te maken. Een groot deel van het jodium dat je binnenkrijgt via voeding wordt dus opgeslagen in je schildklier. Als je onvoldoende jodium binnenkrijgt, zal je schildklier te weinig hormonen aanmaken. Een trage schildklier KAN dus het gevolg zij van een jodiumtekort, maar dat hoeft absoluut niet per se. In geval van een jodiumtekort kan het raadzaam zijn om kelp te eten of kelptabletten te slikken, maar als je traag werkende schildklier niet wordt veroorzaakt door een jodiumtekort, zou ik daar vooral niet aan beginnen. In combinatie met je schildkliermedicatie kan kelp namelijk leiden tot een jodiumoverschot. Bovendien kan jodium zeer schadelijk zijn als de trage schildklier het gevolg is van een auto-immuunschildklierziekte zoals Hashimoto. En een jodiumsupplement kan de trage schildklier inderdaad nog verder afremmen… (bron + bron + bron + bron) Laat jezelf dus liever testen op een jodiumtekort voordat je aan de haal gaat met kelp of andersoortige jodiumsupplementen. En vergeet niet dat de humane schildklier –los van jodium– eveneens gebaat is bij een ‘schildklierdieet’ waarin o.a. selenium, zink, ijzer, koper, magnesium, vitamine A, C, D, E en B12 voorkomen… En de ATP-Cofactoren vitamine B2 & B3… Hopelijk kun je iets met deze informatie. Sterkte & groeten, Paul

 136. Hi Paul! Ik ben er net achter gekomen dat ik 4 weken zwanger ben. De dokter heeft bloed afgenomen en uit de uitslag kwam naar voren dat ik een traag werkende schildklier heb. TSH 5.66. Ik snap er niks van want heb dacht ik helemaal geen klachten. Wel is mijn hals aan de rechterkant lichtjes gezwollen en doe ik sinds 5 weken aan pittige gewichtstraining 5x per week. Tijdens kracht zetten voelt het dan wel of mijn keel bijna “knapt”. Kan de verhoogde waarde iets tijdelijks zijn, wellicht door de zwangerschap / sport of jodiumgebrek? Ik woon sinds 1,5 jaar in het Australië en eet bijvoorbeeld vrijwel nooit geen brood meer. Of denk je dat ik een blijvend schildklierprobleem heb? Wat betekent dat voor mijn baby? Alvast heel erg bedankt!

  • Beste Tiny, Een dergelijke schommeling in je TSH kan inderdaad iets tijdelijks zijn, inderdaad door toedoen van je zwangerschapshormonen of het sporten… Het is dan ook heel erg belangrijk dat je je FT4 en eventueel ook je FT3 laat testen. Dit zijn je daadwerkelijke schildklierhormonen en DIE zijn extreem belangrijk voor je baby. Vooral het actieve schildklierhormoon FT4 is van cruciaal belang, zolang je ongeboren kindje nog geen eigen schildkliertje heeft (tot week 15 à 17 van de zwangerschap), is hij/zij namelijk volledig afhankelijk van jouw schildklier (en ook daarna nog deels). Laat dus je FT4 testen, want de reden dat TSH zo’n belangrijke indicator is voor schildklierproblematiek, is omdat TSH ervoor zorgt dat er schildklierhormonen worden aangemaakt door je schildklier. Een hoge TSH betekent vaak dat je brein tevergeefs een slecht werkende schildklier probeert aan te sporen, maar dat hoeft dus niet per se. Vandaar dat men eigenlijk ook je FT4 zou moeten controleren, zeker aangezien je zwanger bent! Een chronische tekort aan FT4 kan overigens verregaande negatieve gevolgen hebben voor jouzelf en je kindje, dus maak hier alsjeblieft werk van. Ik wil je absoluut niet ongerust maken –stress is immers ook niet goed tijdens je zwangerschap– maar dit heeft naar mijn mening echt heel erg hoge prioriteit. Heb je overigens al schildkliermedicatie voorgeschreven gekregen? Ik ben heel erg benieuwd… Groeten, Paul

  • Hoi Paul, Ontzettend bedankt voor je snelle en duidelijke reactie! Hier heb ik meer aan dan de uitleg die ik bij de dokter hier kreeg. Deze was namelijk dramatisch slecht… Ik heb nog geen medicijnen gekregen, maar ze hebben opnieuw bloed afgenomen donderdagmiddag voor een zo van het formulier af te lezen: Free T4 measurement? Ik bel iedere dag voor de uitslag, maar ze zeggen dat deze naar verwachting woensdag binnen is. Is dat niet raar dat het zo lang duurt? Is het nu direct al schadelijk? Ik maak me gigantisch zorgen. Nogmaals heel erg bedankt!

  • Ja, je FT4 (Free T4 oftewel ‘vrij’ T4) is exact wat je wilt weten. Of een schildklierhormoontekort direct al schadelijk is voor je ongeboren kindje, is echt volledig afhankelijk van de ernst van het (vooralsnog hypothetische) T4-tekort. Een ietwat lage FT4-waarde is niet per se schadelijk, maar mocht blijken dat je schildklier al geruime tijd amper nog werkt, dan is dat wel degelijk een probleem. De kans zit er echter dik in dat je dat dan allang zou hebben gemerkt aan je lichaam en dat je zeker niet in staat zou zijn geweest om intensieve krachttraining te doen, althans niet zonder vervangende schildkliermedicatie. Blijf sowieso bij je huisarts aandringen op die bloeduitslag en neem desnoods contact op met het huisartsenlaboratorium of je zorgverzekeraar (ik weet eerlijk gezegd niet hoe dit in Australië werkt…) om je verhaal te doen en aan te dringen op spoed. Normaliter zijn de grenswaarden voor FT4 9,0 tot en met 23 pmol/l (picomol per liter bloed). Voor zwangere dames geldt een acceptabele FT4 tussen de 6,5 en 13 pmol/l omdat het kindje dat zich ontwikkelt in je baarmoeder meer FT4 uit het bloed ‘onttrekt’. Het is in dat geval dus logisch dat de hoeveelheid FT4 die vrij in de bloedbaan van de moeder aanwezig is, daalt. Overigens weet ik niet zeker of de in Australië gehanteerde grenswaarden en referentiewaarden voor FT4 precies hetzelfde zijn als in Nederland. Hopelijk krijg je heeeeeel snel uitsluitsel over je FT4; persoonlijk vind ik een week ook erg lang, zeker gezien je als aanstaande moeder tot een ‘risicogroep’ t.a.v. de schildklier behoort. Wellicht kun je dit kenbaar maken bij je huisarts? Nogmaals sterkte!

 137. Erwin nieuwenhuizen

  Hoi ik heb sinds mijn 16e een trage schildklier. Ik slik daarvoor 0,2 mg Thyrax. Nu 40 jaar later krijg ik steeds meer klachten. Stijve spieren en gewrichten. Stemmingswisselingen. Altijd koud. Et cetera. Maar ik lijk ook een te snelle schildklier te hebben. Ik kom niet in gewicht aan. Ondanks veel eten. Waardes zijn altijd goed. Ik weet het niet meer…

 138. Hallo. Ik heb al ongeveer 10 jaar lang geen schildklier meer i.v.m. schildklierkanker. Ik heb altijd last gehouden van een chronische vermoeidheid. Sinds nu ongeveer 1,5 tot 2 jaar slik ik minder Thyrax. De schildklierwaarden in het bloed waren altijd al iets te hoog, maar mijn botdichtheid was nu ook iets verminderd. Ik merk echter dat is steeds meer last krijg van heel veel spierpijn. Mijn spieren doen bijna de gehele dag pijn. Ik ben erg stijf. Kan dit komen door de vermindering van Thyrax?

  • Ja, in theorie zouden je klachten verband kunnen houden met de dosisverlaging… Maar laat vooral ook je vitamine D en vitamine B12 eens controleren! En eventueel ook de overige B-vitamines…

  • hallo paul. mijn vitamines zijn allemaal gecontroleerd. ik slik extra vitamine b12 en de rest is allemaal in orde. De artsen weten ook nog niet waar het vandaan komt.

 139. Ik kom net van mijn huisarts af. 6 weken geleden zelf gevraagd om mijn schildklier te testen. 01-12-2015 TSH 7,2 FT4 10,8. Ik ben door een andere huisarts op 100 mg Thyrax gezet. Geen hartkloppingen of gejaagdheid, maar mijn klachten lijken wel erger te worden, zeker niet minder! Mijn huisarts luistert niet naar mijn klachten en vind mijn schildklierwaarden eigenlijk nog wel meevallen. Zit er ff doorheen, voel me niet gehoord. Terwijl de klachten m’n hele doen en zijn beïnvloeden. Ontzettend moe, vergeetachtig, stijf, daarnaast de andere klachten, koud, brosse nagels enz enz. Vind het allemaal zo moeilijk en nu ook al niet gehoord worden…

  • Beste Erna, Ik snap de repliek van je huisarts enigszins… Omdat TSH uitsluitend je schildklier moet stimuleren tot de aanmaak van T4, en je FT4 nog net binnen de grenswaarden (8 tot 26 pmol/l) valt, “vallen deze schildklierwaarden nog wel mee”. Maar dit is hartstikke relatief en bovendien wil dit niet zeggen dat je er niet heel veel last aan kan ondervinden… Slik je momenteel al 6 weken Thyrax voor een traag werkende schildklier met een averechts c.q. negatief resultaat? In dat geval zou ik nogmaals je TSH en FT4 laten controleren om te zien of de huidige Thyrax-dosering niet te laag of te hoog is voor jouw hypothyreoïdie… Persoonlijk zou ik dan ook direct je vitamine D, vitamine B12 en ijzer laten controleren; tekorten aan deze micro nutrienten komen namelijk veelvuldig voor in combinatie met schildklierklachten en ze kunnen vergelijkbare en overlappende klachten veroorzaken t.a.v. een trage schildklier. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  • Beste Paul, vitamine D en B12 , ook na eigen verzoek, geprikt , en in orde. Woensdag laat ik nogmaals mijn bloed prikken. De normale klachten voor een teveel aan Thyrax (hartkloppingen en gejaagdheid) heb ik niet. Kan het verergeren van de klachten ook een teveel aan Thyrax betekenen?

  • Dat ligt een beetje aan de onderliggende oorzaak van je afwijkende TSH. Als de Thyrax ervoor zorgt dat een chronisch tekort aan FT4 netjes wordt aangevuld zou dit in principe niet voor verergerde ‘hypo’ klachten moeten kunnen zorgen, maar als de Thyrax er bijvoorbeeld voor zorgt dat je TSH (die te hoog was, maar niet extreem hoog) plotsklaps daalt omdat je hersenen de noodzaak van schildklierstimulatie niet langer inzien vanwege de synthetische hormoonvervangers, zou dat in theorie kunnen. Maar dat is dus maar net afhankelijk van je exacte bloedwaarden op het moment dat je je beroerd voelt, van het moment binnen de dagelijkse cyclus die je schildklierhormoonproductie doormaakt en van de achterliggende oorzaak van je TSH-afwijking. Dat je schildklierwaarden nog verder zijn gedaald (waardoor er nog altijd een tekort aan T4 bestaat) lijkt me overigens waarschijnlijker dan een plotse daling van je TSH. Sowieso ben ik geen arts, dus je zult deze kwestie sowieso bij je huisarts of endocrinoloog moeten wegleggen en in kaart moeten laten brengen via aanvullend bloedonderzoek.

 140. Ik vind bij toeval deze site. :-) Super! Ik heb sinds 2006 Hashimoto. Lastig, maar het is niet anders. Ik gebruik Thyrax, maar voel me nooit helemaal goed, ook al zeggen de waarden anders. Op dit moment druk op m’n keel en hoofd, soort van zwaar hoofd, onrustige hartslag, tintelende armen, opgeblazen gevoel, beetje gejaagd, niet leuk. Herkent iemand dit?

  • Hallo Paul, dank voor je reactie. Ik weet op dit moment niet wat m’n waarden zijn. Ik laat deze week bloed prikken en vraag meteen om op meerdere dingen te checken. Ik heb nu een paar dagen geen Thyrax genomen. Om te zien of het gevoel dat ik heb veranderd. Word soms een beetje bang voor mezelf, gezien m’n hartkloppingen. Zodra ik de waarden weet, laat ik hier een reactie achter. Nogmaals mijn dank. Gr Renate

  • Hoi! Ja ik herken dit zeker.. Ik heb TSH van 11.6 te hoog dus. Ook raar licht gevoel in mijn hoofd. En pijnlijke spieren. Nu Eurothyrax. Net gekregen.

 141. Özkan Turan

  Goede morgen. Ik heb een vraag i.v.m mijn schildklier. Ik woon in Turkije en heb al een zeer lange tijd vage klachten ben al heel vaak naar een dokter geweest hiervoor en heb verschillende keren bloed gegeven om de oorzaak te vinden tot op een gegeven moment de dokter heeft zegt dat mijn schildklier op de grens zat en dat ik over 3 maanden nog eens moest langs komen om te kijken hoe het dan gaat. Na 3 maanden heb ik nog een keer bloed laten prikken en toen bleek dat is de aandoening Hashimoto heb. De uitslagen waren als volgt: T3. 3.86, T4. 1.36, Tsh 1.88, Anti Thyroglobuline. 362.9, Anti TPO. 174.10. De dokter heeft gezegd dat ze nu geen medicatie gaat geven hiervoor en dat ik over 4 maanden nog eens moest langs komen om bloed te geven zodat ze kon zien of het erger is geworden of dat het beter gaat. Omdat ik in het beginstadium van Hasimoto ben is er dan misschien een mogelijkheid of er helemaal vanaf te komen door middel van misschien mijn eetpatroon of iets anders wat ik beter kan doen? Ik eet tamelijk gezond elke dag groente en fruit en ik probeer fast food te vermeiden. Is het verstandig om nog eens 4 maanden te gaan wachten voor een nieuw bloed onderzoek want misschien word het in die tussentijd alleen maar erger terwijl ik er misschien wel iets aan had kunnen doen als ik wat vroeger was? Dank u wel.

  • De onderliggende oorzaak van auto-immuunaandoeningen is doorgaans zeer complex en multicausaal. Sowieso zijn er geen medicijnen om auto-immuunaandoeningen volledig te genezen; vooralsnog gaat het dus om symptoombestrijding. Er is dan ook geen medicinale manier om de ziekte van Hashimoto te doen verdwijnen. Een gezonde leefstijl kan zeker helpen om Hashimoto-symptomen te doen afnemen, maar vooralsnog zijn er geen concrete behandelingen voor Hashimoto. Algemene adviezen zijn: zo natuurlijk mogelijk eten en voldoende bewegen. Zie desgewenst ook dit artikel over Hashimoto en dit artikel over schildklierwaarden. Heel veel sterkte & beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 142. Ik heb begin november rond elf uur bloed laten prikken i.v.m. verschillende vage klachten. Mijn TSH bleek 4.1 de rest was “goed”. Een maand later heb ik ’s ochtends vroeg bloed laten prikken en was mijn TSH 7. Ik heb een zeer stressvolle periode achter de rug, ben in november gestopt met de pil en begin december gestart met Thyrax. Echter moest ik hier na 7 dagen ontzettend van spugen. Ik heb toen drie dagen niks geslikt (en niet gespuugd etc.) nu ben ik sinds gister aan de Euthyrox. Ik voel me alleen ontzettend gejaagd, druk op mijn hoofd, op mijn oren, kokhalzen, diarree, versnelde hartslag. Hoort dit bij hypo? Is dit wennen aan het medicijn of kan het zo zijn dat mijn lichaam geen medicijnen meer nodig heeft? Inmiddels heb ik geen stress meer, heb ik sinds weken supplementen geslikt (B complex/vitamine D/multi). Wat is wijsheid? Ik voel me alles behalve goed. Daarnaast is mijn temperatuur ’s ochtends 37.2.

  • Beste Anna, De klachten die je beschrijft passen veeleer bij hyperthyreoïdie (te veel schildklierhormoon) dan bij hypothyreoïdie (te weinig schildklierhormoon), dus wellicht is je dosering veel te hoog? Persoonlijk zou ik contact opnemen met je huisarts om een bloedwaardebepaling te laten doen van je FT4 (en voor de zekerheid ook nogmaals je TSH). Je TSH mag dan misschien te hoog zijn, maar zolang je geen tekort hebt aan T4 en/of T3 is er naar mijn ondeskundige mening geen grondige reden om zomaar levothyroxine in te nemen. Sterkte, beterschap en groeten, Paul

  • Hoi Paul, dank voor de snelle reactie. Naar aanleiding van je berichtje heb ik in overleg met de huisarts besloten tijdelijk te stoppen met schildklierhormonen. Waarschijnlijk heb ik een hormonale disbalans en komt daar ook de verhoogde TSH vandaan. Met voedingssupplementen hoop ik er weer een beetje bovenop te komen en over twee weken weer te checken wat mijn waardes nu zijn. Hormonen: bah, ik heb ze tot nu toe altijd onderschat. Zo moest ik afgelopen weekend ineens heel hard huilen bij een voorstukjes van All You Need is Love, dit terwijl ik al jaren niet gehuild heb. Daarnaast ook sneller vet haar/ineens een slechtere huid. Hopelijk tijdelijk, en anders een bezoekje aan een arts gespecialiseerd in hormonen. Alvast fijne feestdagen!

  • Hallo Anna, Je TSH wordt doorgaans hoger als er te weinig schildklierhormonen in je bloed zitten, dus een verhoogde TSH KAN een teken zijn van een schildklierprobleem… Maar een verhoogde TSH is niet per se het gevolg van schildklierproblemen en kan inderdaad ook optreden door allerlei andere factoren. Een afwijkende TSH-waarde is dan ook een indicator voor schildklierproblemen en geen schildklierprobleem an sich. Helaas beseffen sommige (huis)artsen dit niet en schrijven ze bij een afwijkende TSH-waarde direct schildkliermedicatie voor, zelfs bij perfecte waarden van de daadwerkelijke schildklierhormonen T4 en T3 of zelf zonder de FT4 te controleren… :( Mijn vader overkwam dit afgelopen week ook, maar ik heb hem medegedeeld dat als ik in zijn schoenen stond ik nog even zou afwachten met de inname van levothyroxine en over 1 of 2 maanden eerst nog eens opnieuw de TSH en FT4 zou laten controleren om te zien of het verloop ervan positief dan wel negatief is… Fijn in ieder geval dat je opnieuw bij de huisarts bent geweest t.a.v. medicatie en eventueel vervolgonderzoek! Er zijn inderdaad heel veel hormonen (en andere aspecten) die je TSH kunnen beïnvloeden, alsmede de door jou beschreven klachten kunnen veroorzaken. Wellicht heb je nog iets aan dit artikel over hormoononderzoek. Medische adviezen kan en mag ik overigens niet geven, maar je zou uit voorzorg je vitamine D, vitamine B12 en ijzer eens kunnen laten controleren. Jij ook fijne feestdagen toegewenst, evenals heel veel sterkte en beterschap! Groeten, Paul

  • Mijn B12 was in orde (ik slik wel B complex) vitamine D was aan de lage kant (slik ik nu van die smelttabletjes voor), ijzer weet ik niet, maar HB was 9. Voor de rest alleen een verhoogde TSH, maar een FT4 van 14 geloof ik. Over 2 weken weer een afspraak, en mocht ik eerder klachten hebben dan mocht ik langskomen. Ik ben nog maar 19 en flink geschrokken eerlijk gezegd (ik ben net herstellende van Pfeiffer namelijk… (nu dit weer). Mijn TSH is geprikt omdat ik klachten had (soms koud, moe, haaruitval, stemmingswisselingen, soms ineens niet lekker). Maar van de pillen werd ik óók niet lekker. Apart, maar ja. Ik heb er vertrouwen in. Hopelijk komt het snel weer goed. ;-) Groetjes!

 143. Vanochtend bij de huisarts geweest. Ik zit al een jaar of 2 aan Euthirox 50mcg maar ik ervaar nog steeds klachten. Mijn T4 is normaal maar mijn TSH blijft met 6.9 verhoogd. Ik wil graag dat de Euthirox word opgehoogd totdat de TSH waarde ook goed is. Dit doet de dokter na veel gemok ook, maar in principe zegt ie omdat mijn T4 normaal is ik verder geen klachten meer zou moeten hebben omdat er dus voldoende schildklierhormoon wordt aangemaakt. Toch blijft mijn hartslag erg laag, heb ik veel last van algemene vermoeidheid en soms niet vooruit te branden. Ook mijn overgewicht krijg ik er niet af. Al zou ik veel sporten dan gebeurt er nog niks. Gewoon niks. Daarnaast regelmatig last van diarree. Vaak snel na wat te hebben gegeten. Maakt niet uit wat. Alsof ik een spastische darm heb. En af en toe steken alsof het stroomstoten zijn in de onderarm en vingers van mijn schrijfhand. Ook vaak spanning in de linkerzijde van mijn borstspieren. Zenuwachtig angstig gevoel. Dat is nogal eng. Omdat ik ook wegens borderline word behandelt is het moeilijk te onderscheiden wat nu aan de schildklier ligt of niet. Iemand suggesties?

 144. Saskia Jansen

  Ik zit op dit moment in de “molen”. Een jaar of 7 geleden is er bij mij een goedaardige schildkliernodus gevonden (zie je van buitenaf) puncties wezen uit dat het een goedaardige nodus is. Maar ik loop al een hele tijd bij de huisarts met allerlei vage klachten die in het lijstje traag werkende schildklier staan. Uit bloedonderzoek is dit niet te constateren. Mijn huisarts heeft nu allerlei onderzoeken geregeld, en ben dus nu bij een andere internist terecht gekomen. Uit echo bleek dat er cystes bij zijn gekomen op linker en rechter schildklierkwab, de nodus is licht gegroeid. Kan het zijn dat je dan toch een traag werkende schildklier hebt, maar dat het niet uit bloedonderzoek te halen is? Ik heb ook een laag vitamine B12 (krijg ik injecties voor) en laag vitamine D (slik ik tabletten voor) en mijn cholesterol was licht gestegen, laag hemoglobine. Iemand tips waar ik naar moet vragen?

  • Wat waren je bloedwaarden v.w.b. TSH, FT4 en FT3? In principe KAN een traag werkende schildklier altijd worden teruggezien in het bloed, maar dan moet men wel op alle nodige schildklierparameters testen. Helaas stoppen veel artsen al met schildklieronderzoek als de TSH binnen de ‘normaalwaarden’ valt.

 145. Hallo, Ik heb al ruim 11 jaar een te trage schildklier. De laatste maanden erg vage klachten die hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met een veel te hoog percentage van de schildklier. Gister met spied naar het Z-H gegaan omdat ik klachten had op mijn borst. Na uitgebreid onderzoek is het allemaal goed met mijn hart. Maar de pijn is niet weg. Spierpijn rond mijn hart is waarschijnlijk het verhaal. Mijn dosering moest ik al verhogen maar wil dat niet op eigen gelegenheid doen. Hierbij wil ik nog aangeven dat ik in juni begonnen ben met Herbalife. Ik voel me (tot nu dan) erg goed. Voorheen hield ik veel vocht vast maar dat is allemaal weggetrokken. Kilo’s vliegen er niet af, maar dat pafferige is eraf. Hebben jullie hier ook ervaring mee?

 146. Goedemorgen ik gebruik al 15 jaar Euthyrox en eens in de zoveel tijd moet ik weer omhoog met de medicatie. Nu is mijn vraag tot hoe ver kan het opgeschroefd worden?

  • Over het algemeen wordt 400 microgram (mcg c.q. µg) per dag als de maximum dagelijkse dosering voor levothyroxine gezien, maar zo’n hoge dosis komt zelden voor en is dan ook zeer ongebruikelijk.

 147. Ik heb de laatste tijd last van vermoeidheidsklachten en niet lekker in je vel zitten. In de zomer geprikt op schildklier. Waardes waren laag gemiddeld. Moest het in de gaten blijven houden. Nu ook erg veel last van de voeten. Het gevoel dat ze steeds opzwellen, maar in werkelijkheid is dit niet zo en tinteling in tenen (vooral bij winterschoenen). Kan dit er op duiden dat mijn schildklier te traag is? In het verleden, lees bijna 13 jaar geleden, een te snel werkende schildklier gehad en ook voetklachten.

 148. Beste, Dank u voor uw erg interessante mail. Ik ben geboren met een minuscule schildklier. Ik neem dagelijks 250 Mg Elthyroxine. Een bepaalde periode controleerde mijn toenmalige dokter mijn bloed niet goed. Ik voelde me doodmoe en had geen fut en slechte slaap. Ook heb ik al jaren last van zwaar gevoel op nek en schouders. Al zit ik, denk ik, nu op goede hoeveelheid, kan het dan dat ik nog steeds gevoelig ben aan spieren. Ik werd toenmalig onderzocht in UZ Leuven maar ze vonden niets. Daarom dachten ze aan CVS en fibromyalgie. Ik ben echter nu, 3 jaar later niet meer moe. Wat denken jullie? Is het normaal dat ik spierpijn heb al neem ik medicatie?

  • Spierpijn kan met schildklierproblemen te maken hebben, maar dat hoeft niet per se. Laat ook eens je vitamine D, B-vitamines (m.n. B12), ijzer en eventueel ook opgeloste elektrolyten (calcium, magnesium, fosfor, natrium, chloor, kalium, jodium) controleren. Dat raad ik veel schildklierpatiënten met hardnekkige restklachten aan. Sterkte!

 149. Drie maanden geleden weer eens bij de neuroloog geweest omdat ik in 1 jaar 2x tunnelsyndroom en 2x compressiesyndroom Nervus Ulnaris (elleboogzenuw) en beklemde zenuw in de voet heb gekregen. Nu blijkt dus dat al vanaf 2010 mijn schildklierwaarde steeds slechter is geworden. Ik heb best wel veel klachten zoals slecht zien, spierpijn, gewrichtspijn, extreme vermoeidheid, altijd keelpijn. Tevens ook tekort aan vitamine B12, foliumzuur, vitamine D en constant bloedarmoede. Ik slik nu 75 Euthyrox en voel me nog steeds niet veel beter. Mijn TSH is 8.4 en T4 is 15. In 2010 heb ik last gekregen van een totaal AV-blok en dus een pacemaker gekregen. Uit onderzoek kon niet achterhaald worden hoe dit zomaar kon. Zou dit misschien i.v.m. de schildklier kunnen staan? M.v.g. Alie

  • Beste Alie, Een AV-blok kan zeker in verband staan met een traag werkende schildklier. (bron + bron) Dit geldt voor heel veel hartritmestoornissen en geleidingsstoornissen, want schildklierhormonen zijn van belang voor o.a. de systolische en diastolische hartfunctie en de hartprikkelgeleiding. (bron + bron) Hopelijk stabiliseren je schildklierwaarden snel dankzij je schildkiermedicijnen. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 150. Beste Paul, Drie maanden geleden heb ik mijn bloed laten testen. Dit op aanraden van de huisarts, omdat ik wilde weten hoe het met mijn TSH 6.5. De huisarts belde dat het niet helemaal goed was en dat ik na 3 maanden mijn bloed weer moest laten testen. Dat heb ik net laten doen. Nu is het TSH 6.8. Mijn T4 is in orde. Meer informatie heb ik niet. De doktersassistente zei dat ik geen medicijnen nodig heb, alleen als ik erge klachten krijg. Ik heb echt geen idee of wat ik nu heb slecht is. Dit is namelijk voor het eerst dat ik ermee te maken heb. Ik vraag me af of ik nu wel of geen schildkliermedicijnen moet hebben. Gr. Didi

  • Dat ligt volledig aan de definitie van “in orde”, dus HOE hoog je bloedwaarden qua FT4 en FT3 daadwerkelijk zijn…

 151. Hallo. Wat een super site! Zo herkenbaar. Heb Graves en 3 jaar geleden de slok gekregen. Na veel ellende een jaar stabiel geweest. Sinds een aantal weken vermoeid. TSH 4.6, FT4 14, schildklier te traag dus… Van 62.5 Euthyrox Naar 75 en Cytomel niet verhoogd… Ellende: hartkloppingen, wazig zijn, wattenhoofd. Ziek gemeld. Het vervelendste vind ik dat de omgeving geen begrip heeft. Je voelt je zo ellendig en kan onbegrip niet handelen. Binnen 1 week vraagt collega of er al zicht is op verbetering. Leidinggevende zegt dat ik een zwakke gezondheid heb. Hoe komt het dat je ontregelt bent? Wordt hier verdrietig van…

  • Beste Paul. Aantal weken geleden gemaild over te trage schildklier. Euthyrox inmiddels flink omhoog. 100 microgram net te veel, 6.25 eraf en lage dosering Cytomel. Vermoeidheid minder. Helaas duizelig met name in de ochtend. Eind deze maand bloed prikken. Waardes waren TSH 4.6 en FT4 14. Is er iets te doen tegen de duizeligheid?

  • Beste Zammy, Als de duizeligheid wordt veroorzaakt door een disbalans qua schildklierhormonen, dan schuilt de oplossing in een optimale dosering… Worden de duizelingen veroorzaakt door de schildkliermedicatie, dan zou je een ander merk kunnen overwegen… Maar logischerwijs zijn er heel veel mogelijke oorzaken van draaiduizeligheid, dus als de onderliggende oorzaak niet je schildklierhormoonpeil of schildkliermedictatie is, dan dient je arts je te helpen bij het achterhalen van de oorzaak. Zijn je bloeddruk, bloedsuiker, vitamine D, B-vitamines en ijzer al eens gecontroleerd? Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  • Ik heb begin dit jaar de slok gehad en wel in mei. Vandaag uitslag van bloedonderzoek dat mijn TSH toch weer aan de hoge kant is. 5.9. Wat is verstandig… op zijn beloop laten? Ik heb gekozen om dat niet te doen. Heb a.s. dinsdag een gesprek met de huisarts over hoe en wat. Ben bang dat ik weer richting terugval ga.

  • Print hun maar eens een artikel uit over schildklier functie wat dat allemaal inhoud als het niet klopt

 152. Beste Paul, Heel veel interessante informatie vind ik hier – daarvoor alvast dank. Heb jij informatie of feedback over het nemen van klassieke medicatie (zoals Thyroxine) versus het nemen van dierlijke medicatie (Erfa Thyroid)? Voordelen en nadelen van beiden? … Dank je wel alvast!

  • Beste Chantal, Ik verdiep me al jaren in schildklierklachten en heb dan ook heel veel gelezen over zowel klassieke thyromimetica (levothyroxine en liothyronine) als dierlijk schildklierhormoonpoeder (thyreoïdum). Het bekendste thyromimeticum is waarschijnlijk Thyrax, maar daarnaast heb je ook Euthyrox, Eltroxin, Cynomel, Cytomel, Thybon, et cetera. Het belangrijkste verschil tussen klassieke schildkliermedicamenten onderling is als volgt: sommige schildkliermedicijnen bevatten uitsluitend T4 (levothyroxine), sommige uitsluitend T3 (liothyronine) en sommige een combinatie van beide. Het verschilt sterk per schildklierpatiënt waar het beste op wordt gereageerd. In principe zou er verder geen verschil qua werkzaamheid en bijwerkingen moeten bestaan tussen de verschillende merken, maar in de praktijk is dat wel degelijk het geval. Als Thyrax bijvoorbeeld niets voor je doet, kan het dus raadzaam zijn om bijvoorbeeld Euthyrox te proberen (natuurlijk ALTIJD in overleg met je arts). Naast de synthetische schildklierhormonen in klassieke schildkliermedicamenten zijn er ook dierlijke schildklierhormonen, verkregen uit ingedroogde schildklieren van runderen, varkens en/of schapen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere ‘Erfa Thyroid’, ‘Nature-Throid’, ‘Westhroid’, ‘Forest Armour Thyroid’, ‘WP Thyroid’ en ‘Fagron Thyreoidum’… Bij sommigen wordt deze vorm van schildklierhormoon beter opgenomen, maar anderen verdragen het niet eens. Bovendien wordt (gemalen en gevriesdroogd) dierlijk schildklierhormoon niet officieel erkend als medicijn, dus het is moeilijk te verkrijgen. Bovendien verschilt de concentratie aan werkzame stoffen in dierlijk schildklierhormoonpoeder nogal per batch/levering, dus het is moeilijker om hiermee een stabiel hormoonniveau te bewerkstelligen. Daarnaast heeft dierlijk schildklierhormoon de afgelopen jaren enorm ingeboet aan reputatie omdat er steeds vaker mee gesjoemeld wordt. Zo worden er steeds vaker synthetische schildklierhormonen (van twijfelachtige komaf) toegevoegd aan de ‘natuurlijke’ hormonen. De meeste artsen zijn sowieso geen voorstander van thyreoïdum omdat thyreoïdum wisselende hoeveelheden T4 en T3 bevat, maar er blijkt dus ook nog eens steeds vaker aan het ‘natuurlijke karakter’ van dit middel te worden gemord. Ik ben GEEN arts, dus advies omtrent schildkliermedicijnen kan ik je niet bieden… Maar ikzelf zou m’n heil in eerste instantie in reguliere schildkliermedicijnen zoeken, omdat onder VEEL strengere controle staan en omdat je je hormoonniveaus hiermee VEEL beter gericht kan sturen. Succes! Groeten, Paul

  • Dank je wel voor je reactie Paul! Ik nam sinds 1990 Eltyrone, ben dan in 2008 overgestapt op Armour en Erfa, waardoor ik me quasi onmiddellijk veel beter voelde (door de combi T4 en T3 waarschijnlijk) – maar nu komen stilaan de vervelende dingen zoals warmte en vermoeidheid terug opzetten, vandaar mijn overweging om weer op synthetische medicatie over te stappen. Ik zal met de endocrinoloog overleggen of ik daarmee ook T4 en T3 kan nemen, dat lijkt me toch belangrijk. Nog een fijne dag gewenst!

 153. Hallo Paul, Ik ben 27, 105 kilo en zeer gespierd, mijn vetpercentage ligt rond de 18%. Het probleem is dat ik met diëten (rijst kip en broccoli etc.) mijn vet gewoon niet kwijtraak. Zelfs niet op 2000 kcal wat voor mijn gewicht zeer weinig is. Mijn schildklierwaarden zijn gemeten, TSH komt op 4,8mu/l en T4 vrij op 11 pmol/l. De arts gaf aan dit in de gaten te moeten houden. Ik heb veel symptomen als vermoeidheid, trage stoelgang (zeer droge ontlasting), vaak keelontsteking, lage hartslag (45-50 in rust) en daarnaast een niet vermelde bijwerking van vochtdruppeltjes uit mijn tepels. Al met al, wat denk jij?

  • Niet al je klachten zijn met 100% zekerheid te herleiden naar je schildklier, maar gezien je schildklierwaarden ZOU een deel ervan best weleens het gevolg kunnen zijn van een beginnend tekort aan schildklierhormonen vanwege een te traag werkende schildklier (subklinische hypothyreoïdie). Een TSH van 4,8 is simpelweg 0,8 te hoog (maar ligt idealiter rond de 1). Een FT4 van 11 valt binnen de normaalwaarden (8 tot 26), maar is desalniettemin aan de laag-normale kant… Het zou raadzaam kunnen zijn om je bloed alvast te laten controleren op schildklierantistoffen, maar dat is aan een arts om te bepalen.

 154. Ondanks dat het heel vervelend is voor iedereen die schildklierproblemen heeft, fijn om te lezen dat je niet de enige bent. Voel me ook met enige regelmaat onbegrepen. Net m’n waarden terug van de huisarts. TSH is 2,2 en vrije T4 is 20,2. Lijken op zich prima waarden, alleen voel ik me absoluut niet prima. Last van oververmoeidheid, lusteloosheid, m’n darmen (wisselend verstoppingen en dun) en eetlust (wel aangekomen). Huisarts vindt het prima zo en zegt dat ik over enkele weken terug mag komen als ik nog dezelfde klachten heb. Ben 25 en heb een super leuke baan, alleen kan ik geen volle werkdagen achter elkaar volhouden… bizar! Of het ligt aan de nieuwe samenstelling van Thyrax, wie zal het zeggen. Heb een combinatie van klachten van een te snelle en een te traag werkende schildklier. :-( Ga maar eens op zoek naar een specialist o.i.d. voor een second opinion. Tot die tijd maar eerder naar huis, activiteiten overslaan en rustig aan doen…

  • Zijn je vitamine B12, vitamine D, ijzer en ferritine al eens gecontroleerd middels een bloedwaardebepaling?

  • Dank voor je reactie. Die zijn mee genomen tijdens het bloedonderzoek, geen afwijkende waarden gevonden.

 155. Reactie op Helma, Ook bij mij Helma zijn de bloedwaarden vaak goed (formeel liggen ze dan binnen de bandbreedte om zo maar te zeggen), maar kan ik veel klachten hebben, met name uitputting, concentratieproblemen, spierzwakte, vocht vasthouden en somberheid). Hieronder mijn verhaal. Wellicht kun je je erin herkennen. Het kan zijn dat jij ook extreem reageert op kleine veranderingen in medicatie en daarmee geholpen kan zijn. Ook kun je aspecifiek klachten hebben. Drie jaar geleden is bij mij na een longontsteking waarvan ik moe bleef een hypothyreoïdie geconstateerd. Op zich ben ik nu goed ingesteld met Euthyrox (bleef allerlei klachten houden met Thyrax). Twee maanden kreeg ik weer allerlei klachten (gelige huid, verpletterend moe, visusproblemen, spierpijnen, vocht vasthouden, dikke oogleden, snel blauwe plekken, concentratieproblemen)… Kortom, logischerwijs zou ik met medicatie omhoog moeten. Echter, de klachten verdwenen drie dagen nadat ik juist iets omlaag ben gegaan in medicatie. Ik heb nu een aantal keer in de afgelopen 3 jaar “tegenstrijdige symptomen” gehad die snel verdwenen nadat ik de medicatie iets (0,0065) had teruggebracht. De schildklierwaarden veranderen weliswaar iets, maar blijven zowel voor als na vermindering nog wel in de normale ‘range’ liggen. Inmiddels is duidelijk dat ik extreem gevoelig reageer op de medicatie en dat kleine wijzigingen hierin grote gevolgen teweegbrengen in het schildklierklachtenpatroon. Ik hoop dat je het er met je huisarts over kunt hebben om mogelijk toch iets in je medicatie aan tet passen. Het blijft zoeken hoe het bij jou werkt. Succes, Carla

 156. Wat een superinteressante website! Thumbs up! Wel vraag ik mij iets af wat ik echt helemaal nergens op internet kan vinden. Ook mijn huisarts weet er eigenlijk geen antwoord op. Een half jaar na mijn zwangerschap gediagnosticeerd met Hashimoto vanwege laag T4 en hoog TSH met een zeer hoog gehalte Anti-TPO (597). Daarna ingesteld met levothyroxine (Euthyrox) op goede TSH (1.74) en Vrij T4 waarden (15.2) gekregen. Nu heeft mijn huisarts pas nog eens (bijna 2 jaar na de eerste diagnose) mijn Anti-TPO laten onderzoeken en die blijkt nu keurig binnen de grenswaarden te liggen (35). Ook antistoffen tegen THS receptoren is negatief (maar dit was altijd al). Wat nu? Is mij Hashimoto ineens over? Mijn huisarts weet het niet; zij adviseert mij gewoon mijn Levothyroxine te blijven gebruiken (50 mg) omdat mijn bloedbeeld goed is. Kan ik ergens anders aan zien in mijn bloedbeeld of het nu Hashimoto is? Of is het toch postpartum thyreoïditis (geweest)? Is het normaal dat Anti-TPO ineens normaliseert tijdens Hashimoto? Komt dit misschien omdat de schildklier vernietigd is? Welke (bloed)onderzoeken kunnen er eventueel nog gedaan worden? Is er iemand die een goede endocrinoloog/internist weet? Ik heb alleen ooit een assistent-internist in opleiding gesproken die er ook nooit veel over te vertellen wist helaas… Weet iemand als mijn schildklier tóch weer is gaan werken dit terug te zien is in mijn bloedonderzoek TERWIJL ik gewoon nog steeds Levothyroxine slik? Alvast heel erg bedankt!!! Vriendelijke groet, Melanie

  • Beste Melanie, Dankjewel voor je aardige bericht! Je vraag is een heeeeeele goede… :D Ik heb door de jaren heen ontzettend veel gelezen over Hashimoto en heb het idee dat de hedendaagse medische wetenschap nog niet de helft weet van wat er over deze complexe auto-immuunaandoening te weten valt. Voor zover mij bekend kan het inderdaad zijn dat de Anti-TPO-waarden normaliseren naarmate je langer schildkliermedicijnen gebruikt. Dat komt omdat iedere cel van je lichaam T3 nodig heeft. Zodra je lichaam (dat een bepaalde tijd verstoten is geweest van T3) ineens weer de beschikking krijgt over T3 kan dat een enorme boost geven aan je immuunsysteem, wat kan leiden tot een afname van antilichamen. Dat betekent dus NIET dat je Hashimoto genezen of verdwenen is, maar veeleer dat de antistoffen en symptomen worden onderdrukt doordat je lichaam afdoende wordt ondersteund met behulp van schildkliermedicatie. Is er destijds eigenlijk überhaupt gekeken naar je anti-Tg? Deze thyroglobuline-antilichamen komen namelijk voor bij 70% van alle Hashimoto-patiënten. Anti-TPO komt voor bij 99% van de mensen met Anti-Tg, slechts 35% van de mensen met anti-TPO hebben ook anti-Tg. Als beide antilichamen tezamen voorkomen is de kans op Hashimoto dan ook extreem groot. Maar sowieso, als je een anti-TPO van 597 had, dan is de kans op Hashimoto zeer aanzienlijk. Ik denk al met al dat het advies van je arts om levothyroxine te blijven innemen volledig gegrond is. Als je te veel (of volledig onnodig) levothyroxine zou gebruiken (bijvoorbeeld doordat je schildklier plots weer is gaan werken), dan zou dat vrijwel direct zichtbaar moeten zijn in je bloed, aan de hand van verhoogde T4-, FT4-, T3- en/of FT3-waarden. Bovendien zou je dan direct weer symptomen van hyperthyreoïdie moeten ervaren. Dat dit bij jou niet het geval is, wil dus zeggen dat je lichaam niet méér schildklierhormonen krijgt aangereikt dan het nodig heeft. Kortom: momenteel voel je je goed omdat je precies de juiste dosis schildkliermedicatie gebruikt, namelijk de exacte hoeveelheid schildklierhormonen die jouw lichaam nodig heeft om je cellen van broodnodig T3 te kunnen blijven voorzien. Persoonlijk denk ik dat je heel blij mag zijn zolang je je goed voelt en je schildklierwaarden netjes binnen de norm vallen… Als dit momenteel het geval is, zou ik het risico niet nemen om je medicatie rigoureus om te gooien. Een van de weinige ECHT interessante artikels over (eigenaardigheden omtrent) Hashimoto vind je naar mijn mening overigens op STTM, een partij wiens informatie ik niet altijd even plausibel vindt, maar in dit geval wel. ;) Overigens ben ik GEEN arts en zijn dit dus mijn persoonlijke, ondeskundige opvattingen. Hopelijk heb je er iets aan! Groeten, Paul

  • Beste Paul, Hartelijk dank voor je uitgebreide antwoord. Kijk, daar heb ik wat aan! Ik voel me inderdaad prima nu en blijf dan ook gewoon de levothyroxine slikken in de hoeveelheden die ik nu doe. Overigens is er nooit anti-Tg in mijn bloedonderzoek aangetoond (tot twee x toe negatief hierop). Nogmaals hartelijk dank voor je antwoord en heel veel succes met je website die zeker heel veel mensen duidelijkheid verschaft over hun aandoening! Groetjes, Melanie

 157. Al jaren redelijk stabiel met medicatie voor traag werkende schildklier. Laatste controle TSH verhoogd 5,96 en T4 verhoogd. Volgend huisarts onlogisch. Dus over 6 weken weer controle. Weet iemand waar dit aan kan liggen?

 158. Hoi, Ik weet niet waar ik moet beginnen en waar ik naartoe moet. Om een heel erg lang en vermoeiend verhaal achterwege te laten… Onze dochter van 13 jaar heeft de diagnose Hashimoto gekregen. Zelf loop ik al jaren te kwakkelen met allerlei vage kwalen die (zoals nu blijkt) verdacht veel lijken op de klachten van mijn dochter. Ik weet niet meer waar ik terecht kan na jaren lang mezelf verdedigd te hebben tegenover mensen die precies denken te weten hoe ik me zou moeten voelen. De laatste keer was mijn TSH 3.81 en mijn T4 16.5. Ik gebruik Ritalin omdat ik ADD zou hebben, maar alleen van de ochtenddosis knap ik wat op. Ik ben 42 jaar en op. Help!

  • Beste Jolanda, Bedoel je met T4 je gebonden T4 (in nmol/l) of je vrije/ongebonden FT4 (in pmol/l)? In beide gevallen valt dit schildklierhormoon netjes binnen de grenswaarden. Ook je TSH valt nog net onder de opperste grenswaarde, maar is wel aan de hoge kant. Aangezien je dochter Hashimoto heeft, kan het raadzaam zijn om uit voorzorg je bloed te laten testen op antilichamen tegen het enzym schildklierperoxidase. Deze antistoffen staan ook wel bekend als TPO-antistoffen. Vraag je huisarts gewoon om een doorverwijzing naar een schildklierspecialist (internist-endocrinoloog). Als hij/zij je niet serieus neemt, vraag dan een second opinion aan of stap over naar een andere huisarts. Want ook al zou er geen sprake zijn van Hashimoto, dan nog is het aan je huisarts om je te helpen bij het vinden van een verklaring van je gezondheidsproblematiek. Ik ben overigens GEEN arts en durf dan ook niet te zeggen of er sprake zou kunnen zijn van een schildklierprobleem, al doen je schildklierwaarden dat niet direct vermoeden… Kun je misschien aangeven van welke klachten precies sprake is? Want veel gezondheidsklachten die door velen als ogenschijnlijke schildkliersymptomen worden aangemerkt kunnen evengoed worden veroorzaakt door o.a. een vitamine D-tekort, een vitamine B12-tekort, een ijzergebrek of een andersoortige ‘afwijking’. Wellicht heb je alvast iets aan dit artikel over de ziekte van Hashimoto, dit artikel over schildkliersymptomen en dit artikel over schildklieraandoeningen (en vooral ook de vragen en antwoorden onder deze artikels)… Hoe dan ook, heel veel sterkte toegewenst voor jou en je dochter! Groeten, Paul

  • Hoi… Gebruik Het biologische product van het merk Healthy Origins… 5-HTP. Het is een aftreksel van een Afrikaans plantje. Hoe het kan weet ik niet, maar het zorgde er bij mij voor dat ontstekingen uit mijn lichaam verdwenen en depressies verdwenen. Ik slaap goed en voel me weer heerlijk. Probeer het maar en bepaal zelf of dit jou helpt. Liefs, Y v o n n e

  • TSH is 2.3 en moet nogsteeds medicijn slikken is het nodig graag antwoord

  • Het is niet je TSH-waarde die bepaalt of je schildkliermedicijnen moet (blijven) slikken. Of je schildkliermedicatie nodig hebt, is afhankelijk van je schildklierwerking en de (F)T4 en (F)T3 die daaruit voortvloeien. Zolang je schildklier niet genoeg schildklierhormonen aanmaakt, dient dit lichaamseigen /endogene hormoontekort te worden aangevuld met lichaamsvreemde / exogene schildklierhormonen. Er zijn oorzaken van een traag werkende schildklier die tijdelijk van aard zijn, maar vaak is de onderliggende oorzaak van hypothyreoïdie chronisch en ongeneeslijk, waardoor levenslang levothyroxine dient te worden ingenomen.

 159. Hallo, Sinds 6 jaar heb ik een te traag werkende schildklier. Door de soms hevige temperatuurwisselingen in Nederland ben ik soms dagen ziek en voel me lusteloos en moe. Zijn er meer mensen die hier last van hebben? Ik voel mij heel vaak niet begrepen en dit kan zeer vervelend zijn. Mijn waardes liggen wel tussen de normen wat het mag zijn. En toch heb ik het idee dat het nog beter kan qua waardes.

 160. Sinds een aantal jaar gebruik ik Thyrax . De laatste maanden heb ik echter een zeer opgejaagd gevoel en hartkloppingen. Bloed is geprikt maar schildklierwaardes vielen binnen de norm. Ik heb zelf het idee dat dit toch door de Thyrax komt. Ben nu zelf maar geminderd met een half tabletje per dag. Klachten nemen niet af. Is het misschien verstandig om op een ander medicijn over te gaan. Klachten kreeg ik trouwens nadat ik Thyrax in doordrukstrip kreeg.

  • Beste Linie, Ik heb het op Gezondr al veel vaker beschreven: Er is al heel lang (sinds oktober/november 2014) een probleem gaande met Thyrax… Sinds de verpakking van Thyrax veranderd is van glazen potjes naar doordrukstrips, stromen er vele honderden klachten binnen bij schildklierorganisaties en consumentenorganisaties. (bron + bron + bron + bron + bron) Het televisieprogramma Radar van AvroTros heeft een tijd geleden veel aandacht besteed aan de nieuwe drukverpakking/drukstrips van Thyrax… Honderden mensen zouden aanvullende bijwerkingen en restklachten krijgen sinds de nieuwe Thyrax-verpakking op de markt is. Allemaal klachten die passen bij hyperthyreoïdie oftewel een te snel werkende schildklier; ONWIJS verontrustend! Vooralsnog is het totaal niet duidelijk WAT er precies misgaat met de nieuwe Thyrax… Het zou kunnen dat behalve de verpakking ook de samenstelling van het schildkliermedicament ietwat is veranderd (dus qua hulpstoffen, vulstoffen, processtoffen e.a.). Maar in theorie zou het zelfs aan de chemische samenstelling van de verpakkingsmaterialen kunnen liggen… Of het heeft te maken met blootstelling van de Thyrax-pillen aan zuurstof/licht of een uit de verpakking ‘lekkende’ stof… Maar waarschijnlijk zit er simpelweg een (veel) te hoge dosering werkzame stof (levothyroxine) in de ‘nieuwe’ Thyrax-pillen… Schildklierverenigingen, consumentenorganisaties, bijwerkingencentra en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden al tijden bedolven onder de klachten over de Thyrax-pillen in de nieuwe doordrukstrips. Hoe dan ook hoor ik de laatste tijd behoorlijk vaak van schildklierpatiënten dat ze hun schildkliermedicijnen om die reden uit de blisterverpakking/doordrukstrips halen en eigenhandig in afgesloten glazen potjes stoppen. Het vreemde vind ik dat dit probleem nu al MINSTENS 9 MAANDEN speelt, maar dat er nog steeds geen duidelijkheid is. Er zijn alternatieven voor Thyrax, waaronder Euthyrox en Eltroxin; in dit artikel over schildkliermedicijnen kun je er desgewenst meer over lezen. Ik ben overigens GEEN arts, dus bespreek dit voor de zekerheid eens met je huisarts en wijs hem/haar desnoods op de betreffende aflevering van Radar. (bron) Hoe dan ook, heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  • Hoi, Ik loop nu een jaar te tobben met een schildklier, te traag, en allerijl vage klachten, vooral veel hoofdpijn, heb pas geleden me bloed laten nakijken weer en uitslag TSH 6.15 en T4 stond op 15. Nu zegt huisarts dat er mensen zijn die zich daar goed bij voelen en ik verder moet gaan kijken en me ook moet richten op de positieve dingen. Pfff, nou ik voel me helemaal niet oké, en ben geen klager, sport 3 a 4 keer per week, krachttraining op redelijk niveau, eet super gezond en werk hard… Word hier gefrustreerd van, want wat lees overal zijn dit soort uitslagen helemaal niet oké, toch? Dat is gelijk me vraag…

  • Beste Janwillem, Een TSH-waarde van 6,15 mU/l is te hoog. Je TSH zou zich in principe tussen de 0,4 en 4,0 mU/l moeten bevinden en het liefst ergens rond de 1,0 mU/l. TSH is schildklier-stimulerend hormoon… Het stimuleert dan ook de schildklieractiviteit, dus een te hoog TSH duidt meestal op een te traag werkende schildklier, waardoor je hersenen zich genoodzaakt zien om meer TSH aan te maken. T3 en T4 zijn daadwerkelijke schildklierhormonen. Als je schildklier daadwerkelijk te traag werkt, zijn deze schildklierhormonen doorgaans verlaagd. In jouw geval bevindt de vrije FT4 zich met 15 echter netjes binnen de grenswaarden van 8 t/m 26 pmol/l. Vooralsnog lijkt het er dus niet op dat je schildklier te traag werkt.Dat neemt echter niet weg dat een TSH van 6,15 mU/l te hoog is. Wellicht is er sprake van subklinische hypothyreoïdie… In dat geval zou het raadzaam zijn om je schildklierwaarden (TSH, FT4 en FT3) over 3 of 6 maanden nogmaals te laten controleren. In (en vooral ook onder) dit artikel over TSH-waarden kun je meer lezen over de mogelijke oorzaken van een verhoogd TSH. Hopelijk heb je hier iets aan. Sterkte & groeten, Paul

 161. Beste Paul, Ik ben een vrouw van 22 en heb problemen met mijn schildklier. Mijn TSH waarde is verhoogd tot 7,5, maar mijn T4 is normaal. Ik heb echter wel zeer zware klachten, heb amper nog kracht in mijn spieren, ben heel moe, verlies veel haar, heb maagklachten etc. Is dit normaal?

 162. Jolanda van t Wout

  Beste Paul, Sinds kort weet ik dat een traag werkende schildklier heb. Vitamine B12 en vitamine D waren ook veel te laag, maar dat is inmiddels in orde. De schildklierwaarde is ook niet goed en mijn lever is enigszins verzet. Ik drink geen alcohol en ik let goed op mijn voeding, wel heb ik afgelopen 2 jaar 10x een blaasontsteking gehad en dus ook 10x antibiotica (troep). Kan dit ook steeds terugkomen doordat de schildklier niet goed werkt? Ben heel benieuwd of er mensen zijn die dit herkennen. Zo niet dan heb ik waarschijnlijk pech. De huisarts gaat nog geen medicijnen geven voor de schildklier. Alvast bedankt voor je reactie!

  • Beste Jolanda, Het is algemeen bekend dat mensen met een te traag werkende schildklier over het algemeen beduidend vatbaarder zijn voor bacteriële en virale infecties. Vooral dames met hypothyreoïdie krijgen gemiddeld genomen vaker te kampen met urineweginfecties, waaronder bacteriële urineblaasinfecties. (bron + bron) In dit artikel over blaasontstekingen kun je desgewenst meer lezen over het ontstaan en voorkomen van een (chronische of recidiverende) blaasontsteking. Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 163. Hoi, Ik ben 51 en gebruik na de zwangerschap jongste 13 jaar geleden 150 mg Duotab Thyrax. Mag ik multivitamine calcium en magnesium gebruiken bij deze tablet? Ik hoor zoveel verschillende dingen. Wie heeft hier ervaring mee? Alvast bedankt!

 164. Al ruim 10 jaar last van trage schildklier werking. Sinds oktober 2014, heel erg ontregeld. Meerdere malen gevraagd om doorverwijzing naar endocrinoloog, eindelijk dit jaar gelukt. Mijn TSH is 3,4 de endocrinoloog wil dit op 1 hebben. Ik gebruik nu Thyrax 4x 0,0025 mg en tot vier weken geleden ook 12,5 mg Cytomel. Nu is de Cytomel gestopt én ik voel mij nog moeër dan ooit. Mijn lichaamstemperatuur is zeer laag. Enige voordeel is mijn gewicht: daalt weer. Krijg ik nu weer meer klachten omdat Cytomel is gestopt? Eind mei heb ik weer afspraak bij endocrinoloog.

 165. Als ik dit allemaal lees. Veel mensen gaan Thyrax gebruiken? Ik dacht dat een traag werkende schildklier hoofdzakelijk veroorzaakt werd door een jodium en ook selenium tekort. Is het dan niet logisch om bijvoorbeeld kelp te gaan gebruiken. Ik ben na een halsklieroperatie en problemen met slikken gestopt met brood eten. Hoe lang? Dus ik krijg minder jodium naar binnen. Immers in één boterham zit +/- 25 microgram jodium = +/- 100 m/g per dag minder. Ik heb nu alle symptomen van een trage schildklier werking. Mijn schildklier was gezwollen, is nu minder, door het slikken van kelptabletten.

  • Nee, je haalt nu een aantal dingen door elkaar. Jodium is een essentieel bestanddeel van schildklierhormonen, dus zonder jodium kan je schildklier geen hormonen aanmaken. Een traag werkende schildklier is echter LANG niet altijd het gevolg van een (nutritioneel) jodiumgebrek. Op WERELDWIJD niveau wordt hypothyreoïdie ontzettend vaak veroorzaakt door een jodiumtekort. Jodiumtekorten komen echter hoofdzakelijk nog op grote schaal voor in delen van Zuidoost Azië en Afrika. Nederland behoort daarentegen tot de landen waar jodiumtekort zeer weinig voorkomt. (bron + bron) Sterker nog: Nederland behoorde (samen met Zwitserland, enkele Scandinavische landen, Australië, Amerika en Canada) in 1990 al tot het selecte groepje landen waar genoeg jodium aanwezig was voor de voltallige bevolking. De belangrijkste oorzaak van primaire hypothyreoïdie in NEDERLAND is dan ook al heel lang de ziekte van Hashimoto, een chronische auto-immuunziekte van de schildklier. Indien hypothyreoïdie wordt veroorzaakt door de ziekte van Hashimoto wordt ten strengste AFGERADEN om jodiumsupplementen te gebruiken of jodiumrijke voedingsmiddelen zoals kelp te eten. (bron) Al met al zal een ernstig/langdurig tekort aan jodium tot jodium-geïnduceerde hypothyreoïdie leiden, maar deze vorm van hypothyreoïdie verloopt doorgaans totaal anders dan Hashimoto-hypothyreoïdie (al dan niet met schildklierontsteking). In geval van een jodiumtekort treedt de traag werkende schildklier inderdaad maar al te vaak op in combinatie met het welbekende en kenmerkende endemische struma (‘krop’ of ‘goiter’). Het punt van dit verhaal is dat jodium NIET als vervanging kan dienen voor schildkliermedicijnen zoals Thyrax en dat voedingsmiddelen met een hoge jodiumconcentratie bepaalde schildklieraandoeningen (waaronder Hashimoto) juist ERGER kunnen maken. Voldoende jodium is dus nodig om je schildklier gezond te houden, maar zolang je niet lijdt aan een aantoonbaar jodiumtekort moet je vooral NIET te veel jodium gaan eten, ZEKER niet als je toch al te kampen hebt met medisch gediagnosticeerde schildklierproblemen. Een jodiumoverschot is overigens minstens zo slecht voor je schildklier als een jodiumtekort, want stapeling van overtollig jodium kan tot een levensbedreigende schildkliervergiftiging leiden. En als je schildklier toch al niet goed werkt (en dus niet of nauwelijks hormonen samenstelt uit jodium) is de kans op gevaarlijke jodiumstapeling EXTRA groot. Tot slot kan een gezwollen schildklier talloze redenen hebben; de genezing ervan verloopt afhankelijk van de onderliggende oorzaak vanzelf, dus of kelpsupplementen daadwerkelijk aan de slinking van je schildklier hebben bijgedragen, is nog maar de vraag… Ik hoop dat dit de boel enigszins verklaart/verheldert. Groeten, Paul

  • Gera, ik ben kelpsupplementen gaan gebruiken “omdat” ik problemen vermoedde met mijn schildklier. Dit bericht schrijf ik als waarschuwing omdat veel mensen met auto-immuunproblemen zonder al te veel reserves met jodiumsuppletie aan de slag gaan, wat echt hooi op het vuur kan zijn bij auto-immuunschildklieraandoeningen. Men komt er steeds meer achter hoezeer auto-immuniteit een belangrijke oorzaak is van schildklieraandoeningen. Zo ook bij mij: na de kelpsupplementen een tijdje geslikt te hebben (een maand) ging mijn lichaam mijn schildklier voelbaar aanvallen: de voedselallergieën en -intoleranties die ik al had, werden erger: de reacties heviger en de reacties stopten niet toen ik met de kelp-inname stopte! Dat duurde een hele tijd na de kelp-inname, voor die heftigheid van de allergische reacties weer minder werd. Wat de selenium aangaat heb je gelijk: daarvan hebben we doorgaans in Nederland een tekort in onze voeding / grond, en dat helpt niet voor onze jodiumhuishouding. Trouwens, ik had een ganglioom(cyste) / ganglion(gezwel) op mijn pols (RSI-achtige klachten bij polsen kunnen volgens mij ook een verband hebben met schildklierproblemen) en die slonk wel direct na gebruik van de kelpsuppletie. Dus ik vermoed dat ik wel een jodiumtekort had, en tegelijk dat ik er niet tegen kon. Ik las dit van een lotgenoot: de therapeutische bandbreedte van extra jodium kan bij auto-immuunschildklierproblemen erg klein zijn: binnen de kortste keren zit je buiten die bandbreedte en wordt de jodium een grote last. Een tijdlang heb ik ook zout moeten mijden dat vaak ook met synthetische jodium “verrijkt” is.

  • Paul, ik wilde met mijn ervaringsverhaal onderschrijven wat jij zei. Zo vaak beweren mensen dingen, maar hoe weet je of het waar is wat ze zeggen? Daarom wilde ik hetgeen je schreef kracht bij zetten. Dit hele schildkliergebeuren… Er wordt zoveel gezegd, zowel binnen de reguliere als de alternatieve sector wat mensen met schildklierproblemen niet ten goede komt als men alleen op die informatie afgaat. Zo las ik bijvoorbeeld ook dit, wat ik ook kan onderschrijven: “Vaak werkt elke schildklier bij auto-immuunproblemen in eerste instantie te snel en in tweede instantie gaat die vanzelf langzaam werken als er niets gebeurt aan de oorzaak (auto-immuunaanvallen op de schildklier)”. Dit kan ik relateren aan mijn eigen ervaring. In eerste instantie viel ik af, daarna kwam ik aan. Als dit normale verloop van hyperthyreoidie naar hypothyreoidie klopt bij aanhoudende auto-immuunproblemen, dan vraag ik me af waarom men mijn vaders schildklier verminkte met de radio-actieve slok of met de schildklieroperatie waarna hij die inderdaad die traag werkende schildklier kreeg. Of dit: tegen mijn zus met schildklierproblemen zei de specialist dit: uw schildklier is dood. En nu, nadat mijn zus noodgedwongen gas terug heeft genomen in haar leven, evenals dat ze andere aanpassingen in haar leven heeft doorgevoerd: psychisch (intensieve verwerking van trauma´s) en lichamelijk (dieetaanpassing, rust en yoga) werkt haar schildklier weer. Dezelfde specialist noemt mijn zus nu een medisch wonder. Maar is zij dan echt wel zo´n medisch wonder? Ik geloof wel in wonderen, maar niet dat dit een wonder is.

  • Voor het overgrote merendeel ben ik het volkomen met je eens. Wel is het goed om te beseffen dat er verschillende schildklier-gerelateerde aandoeningen zijn, waaronder de ziekte van Graves (Basedow), de ziekte van Hashimoto, de ziekte van De Quervain, het struma van Riedel, het syndroom van Sheehan, et cetera. De aangewezen behandeling van schildklierklachten is volkomen afhankelijk van de onderliggende (directe / primaire dan wel indirecte / secundaire) oorzaak. Zo komt men er bijvoorbeeld steeds meer achter dat iemands schildklierfunctie en schildklierbloedwaarden constant worden beïnvloed door talloze randfactoren, waaronder hormonale schommelingen (t.a.v. stress, menstruatiecyclus, puberteit, zwangerschap, voorbereiding op borstvoeding, menopauze, et cetera), algeheel voedingspatroon, bepaalde voedingsstoffen (jodium, selenium, magnesium, koper, ijzer, zink, vitamine B12, vitamine D, vitamine E, vitamine A…), voedselintoleranties, veranderingen in het immuunsysteem, auto-immuunaandoeningen, lichamelijke activiteit, et cetera. En bovendien is deze beïnvloeding vaak ook nog eens wederzijds; factoren beïnvloeden je schildklier en vice versa… Kortom: een enorm complex geheel! Helaas baseren artsen hun diagnose desalniettemin maar al te vaak uitsluitend op iemands TSH-waarde. Met een beetje geluk wordt daarbovenop de FT4 gemeten, en wil het heel gek lopen, dan wil men nog weleens de FT3 en schildklierantistoffen meepakken. Maar veel verder dan dat gaat men meestal niet. Zodoende is de ‘oplossing’ maar al te vaak als volgt… Hoge TSH = schildkliermedicatie… Lage TSH = schildklier lamleggen en vervolgens aan de schildkliermedicatie. :( Ik ben geen arts of expert, maar ook ik geloof niet in het mirakel van een opnieuw tot leven gekomen ‘zombieschildklier’. Waarschijnlijk was de TSH dermate hoog (en/of de FT4 dermate laag) dat men van een niet werkende of ‘dode’ schildklier is uitgegaan, maar met aanvullend onderzoek (jodium-uptakemeting e.a.) zou men naar alle waarschijnlijkheid wel degelijk nog enige schildklieractiviteit hebben opgemerkt. Een veel te trage schildklier is immers iets anders dan een afgestorven schildklier. Levend weefsel kan op den duur een opleving krijgen; dood weefsel niet. Celdood (van schildkliercellen) en weefselsterfte (van schildklierweefsel) is onder andere het doel van behandeling met radioactief jodium; een arts weet donders goed dat dit irreversibel is, dus mij maak je niet wijs dat hij/zij echt in dit ‘wonder’ gelooft. Necrose of apoptose van schildkliercellen kan niet worden teruggedraaid, dat weet een arts. Iets wat afgestorven is kan simpelweg niet meer levend worden. Overigens zijn er ook heel veel goede artsen, maar ik word soms niet goed van de schrijnende verhalen die ik lees. :(

 166. Beste Paul, Dankjewel voor de uitleg en informatie, ik denk maar ook dat ik beter niet kan stoppen. :-) Maar toch klopt er iets niet in mijn lichaam, alleen weet ik niet wat het is. Mijn schildklierwaardes zijn oké, maar voel me niet goed. Ik heb het altijd koud, ik let absoluut erg goed op met wat ik eet, heb vooral ’s avonds ontzettend last van mijn darmen. Mijn handen en voeten lijken wel ijsblokken, en het ergste is dat ik me ontzettend ongelukkig voel. Ik heb een lieve schat van een man die mij altijd steunt en alles voor mij doet, en toch kwets ik hem vaak. Soms ook puur expres omdat ik me zo ellendig voel. :-( Hij zegt ook dat hij het nooit zal opgeven. Ik gebruik ook geen antidepressiva of kalmeringsmiddelen en wil dat ook nooit doen. Mijn kinderen probeer ik niets te laten merken, wat soms erg moeilijk is. Ik sport thuis elke dag een halfuur ’s ochtends en een halfuur ’s avonds. Maar ik kom juist meer aan! Heb een eigen winkel, maar heb geen zin meer om te werken. Het liefst kom ik als het aan mij ligt nooit meer buiten, en echt waar! Ik kan maanden thuis zitten. Mijn nagels zijn de laatste tijd ook zo geribbeld van structuur, ook voelen mijn handen en voeten soms verdoofd aan. Volgens de huisarts zijn mijn schildklierwaardes goed, maar zo voel ik mezelf niet! Ik ben normaal een zeer energieke persoon, maar de laatste paar maanden of langer voel ik me precies hoe ik me voor het eerst na de bevalling voelde, dus 8 jaar geleden toen ik een traag werkende schildklier kreeg. Wat scheelt er nu aan me? Kan ik vragen om in het ziekenhuis geprikt te worden of naar een specialist? Nogmaals erg bedankt!

  • Ik raad mensen aan om ALTIJD een printje/uitdraai te vragen van een bloedanalyse en niet zomaar op een enkel zinnetje van de huisartsassistent(e) te vertrouwen. Mijn persoonlijke ervaring is namelijk dat als er “Alles is goed” of “Ziet er prima uit” wordt gezegd, dat dit niet altijd strookt met de daadwerkelijke grenswaarden, referentiewaarden of streefwaarden van de betreffende bloedwaardebepaling. Wat je eigenlijk wil weten is hoe hoog je TSH, FT4 en FT3 (en eventueel rT3) precies zijn. Nu weet je eigenlijk nog niets… Het kan inderdaad raadzaam zijn om een doorverwijzing te vragen. Dit is in ieder geval niet onlogisch, aangezien er klinische hypothyreoïdie bij je is vastgesteld waarvoor je schildkliermedicijnen inneemt. Natuurlijk kan er naast je schildklierprobleem ook nog iets totaal anders aan de hand zijn… bijvoorbeeld een tekort aan essentiële vitamines of mineralen…

 167. Hoi, Heb sinds 8 jaar geleden na mijn laatste bevalling een traag werkende schildklier. Ik laat mij om de 6 maanden prikken, mijn waardes zijn al een paar jaar goed, volgens de huisarts. Ik slik al heel lang L-Thyroxine 50 microgram, ik eet gezond, sport elke dag 1 uur en durf niet meer ongezond te eten. Als ik 1 snoepje eet lijkt het wel of ik 3 kilo ben aangekomen. Ik moet ook levenslang ijzercapsules innemen omdat mijn ijzer “altijd” extreem laag is. Ook eet ik bijna elke dag een bos peterselie(blad) met stelen en al, dit eet ik al bijna een jaar. Mijn lichaam vraagt er gewoon om. Ik denk dat dit te maken heeft met mijn ijzertekort. En het ergste is dat ik in plaats van afvallen maar meer aankom. Hoe kan dit? Mag ik ook stoppen met mijn schildkliermedicatie omdat ik denk dat ik door die schildklierhormonen aankom? M.v.g. Lente

  • Beste Lente, Schildkliermedicijnen worden voorgeschreven ter vervanging van lichaamseigen schildklierhormonen. Indien je schildkliermedicijnen voorgeschreven krijgt, maakt je schildklier dus te weinig schildklierhormonen aan. Als je stopt met het innemen van je schildkliermedicatie terwijl je schildklier te traag werkt, ontstaat op den duur dus een chronisch tekort aan schildklierhormonen in je bloedbaan, wat naar alle waarschijnlijkheid alsmaar groter wordt. Al je lichaamscellen hebben schildklierhormonen nodig, dus vroeg of laat ontstaan gevaarlijke of zelfs levensbedreigende complicaties… Wat een ernstig tekort aan schildklierhormonen met iemands lichaam doet, verschilt waarschijnlijk per persoon, maar als puntje bij paaltje komt, beïnvloeden schildklierhormonen iedere cel in je lichaam… Zonder schildklierhormonen kun je dan ook niet normaal functioneren. Schildklierhormonen zijn essentieel voor o.a. groei, ontwikkeling en herstel (o.a. van zenuwstelsel), waardoor een tekort aan schildklierhormonen groeistoornissen en groeiafwijkingen kan veroorzaken… Bovendien beïnvloeden schildklierhormonen talloze stofwisselingsprocessen (o.a. de vetsynthese), waardoor allerlei stofwisselingsproblemen kunnen ontstaan… Indirect beïnvloeden schildklierhormonen het hartritme en de hartslagfrequentie, dus er kunnen hartritmestoornissen optreden door toedoen van een schildklierhormoontekort… Ook je hersenen gaan slechter functioneren… Je mentale capaciteit wordt geremd… Je warmtehuishouding wordt ontregeld, waardoor je lichaamstemperatuur niet op peil wordt gehouden… Er ontstaan spijsverteringsproblemen… En stoornissen van de darmperistaltiek… De cholesterolomzetting en cholesterolhuishouding worden ontregeld… Hierdoor kan aderverkalking optreden… Je botstofwisseling wordt geremd, waardoor botontkalking optreedt… Je totaalmetabolisme verloopt NOG trager en inefficiënter, waardoor je juist NOG meer zult aankomen… Bij een totale afwezigheid van schildklierhormonen zul je (direct of indirect ten gevolge van het schildklierhormoontekort) sterven. “De schildklier is een essentieel orgaan; zonder schildklierhormonen ga je dood”, aldus internist Dr. Olaf M. Dekkers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het magazine ‘Cicero’ (jaargang 2013, nummer 2). Al met al is het alles behalve raadzaam -en zelfs uiterst risicovol- om zomaar te stoppen met je schilkliermedicijnen. Overleg liever met je arts of het zou kunnen lonen om de dosering aan te passen of op een ander schildkliermedicament over te stappen. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

 168. Eerst met de mantelzorg en daarna met het overlijden van mijn moeder in september 2013 ben ik in een zeer stressvolle periode terechtgekomen. Ik kreeg allerlei klachten, zoals snelle hartslag, voelde me uitgeput, sliep heel slecht en werd ’s nachts wakker… Werd ook moe wakker en was emotioneel. In maart 2013 naar de huisarts gegaan en toen werden mijn bloedwaarden onderzocht. Alles was goed, behalve de Schildklierwaarden… de schildklier bleek te traag. Ook was ik in 2008 al hierop geprikt (TSH 5,82 en T4 was 13.1). Maart 2014: TSH 10.3 en T4 (vrij thyroxine): 11.7. Ik moest na een jaar weer terugkomen en nu in 2015: TSH 25.74 en T4 8.9. Ik ben hier wel erg van geschrokken, want ik eet en leef heel gezond, heb geen medicijnen etc. Ik ben nu 63 jaar en ik heb geen duidelijke klachten. Gewicht van 57,5 kg bij lengte 1.62 meter. Ik slaap sinds een maand eindelijk weer diep en aaneengesloten. Ik sport 3x per week. Ben ook niet traag, maar juist heel actief. Aangezien ik geen klachten heb, moet ik over een halfjaar weer bloed laten prikken, mits ik me anders ga voelen. Komt het voor dat een schildklier weer normaal zou kunnen gaan werken nu ik in een rustiger periode terecht ben gekomen? Ik wil geen klachten krijgen, maar kan het kwaad rond te lopen met zulke TSH-waarden?

  • Beste Louise, Wat een nare situatie! Wel fijn dat het inmiddels beter met je gaat… In 2008 was je TSH eigenlijk al te hoog en je FT4 te laag. Door de jaren heen is je lijf alleen maar meer z’n best gaan doen (via verhoogde TSH-productie) om je schildklier een schop onder de kont te geven en aan te zetten tot aanvullende schildklierhormoonproductie… Maar tevergeefs, want je (ik neem aan vrije) T4 is alleen maar verder gedaald. Eigenlijk zou er ongeveer 3x zoveel schildklierhormonen in je bloedbaan moeten circuleren dan momenteel het geval is, maar zolang je hier helemaal geen klachten aan ondervindt, kan ik me de reactie van je huisarts goed voorstellen. Mocht je je echter plotseling moe en futloos gaan voelen of mocht je ineens lichamelijke mankementen vertonen (haaruitval, huidproblemen, gewrichtspijnen etc.), dan zou ik persoonlijk wel direct opnieuw aan de bel trekken bij je huisarts. Een tekort aan schildklierhormonen is al met al geen ideaalsituatie, maar het innemen van schildkliermedicijnen terwijl je in principe klachtenvrij bent evenmin. Hierin kan ik je helaas niet verder adviseren. Sterkte bij je overweging in ieder geval! Groeten, Paul

 169. Goede dag, Sinds mijn 8ste neem ik schildklierhormoon in en het duurde lang eer ze het op niveau hadden… Ik wil toch mensen met dit probleem een beetje moed willen geven. Mits de juiste hoeveelheid schildkliermedicatie kan je normaal functioneren met hypothyreoidie… Ik heb ook een onvoldoende werking van de hypofyse en daardoor ook de schildklier… alles tezamen vind ik het schildklierhormoontekort het minst erg omdat andere klachten de bovenhand hebben. Ik nam al heel vroeg hoge dosissen schildklierhormoon in, ben ondertussen 56 en ik leef nog… daarom mensen, geef de moed niet op.

 170. Hallo, Wie kan mij zeggen hoe je het best je lichaamstemperatuur meet om te testen of je schildklier wel juist werkt?

 171. Marianne Swemers

  Hallo lotgenoten. Mijn TSH blijft schommelen, mijn laatste waarde van 6 weken gelen was 32 wat erg hoog is. Graag uw reactie of advies.

 172. Hallo Paul, Bedankt voor je reactie. Waardes zijn gecontroleerd, D was 49, terwijl ik al maanden extra vitamine D inneem, dus net te laag. Moet dat van de specialist verdubbelen voorlopig. B12 was ook erg laag inderdaad en krijg al maanden injecties. Merk daar eigenlijk niets van. Neem aan dat dat ijzer goed was… dat ze anders wel iets gezegd hadden… Maar bedankt voor je reactie in ieder geval!

 173. Goedemiddag, Sinds een jaar of 20 schildklierproblemen. Van te snel (29) tot te langzaam (4). Ook al eens een radio-actieve slok gehad, maar daarna weren de problemen alleen maar groter. Nu bij een nieuwe arts in het Maasstad Ziekenhuis geweest. Ben al 8 of 9 jaar volkomen op… moe… verplichtingen kan ik aan, maar verder niets. Met deze klachten bij de nieuwe arts weer bloedprikken, waardes goed. Maar gaan toch vanwege “restklachten” Cytomel toevoegen. Twee x daags 6.25 mg… alleen nu is mijn vraag, wanneer moet ik die 2e halve innemen… hoe laat ongeveer? Waarschijnlijk ook gewoon op een lege maag? Ben van alleen Euthyrox 125 naar Euthyrox 75 met 2 x 6,25 Cytomel gegaan… Klopt dit volgens jou een beetje? Kom namelijk andere omrekenschema’s tegen… Graag hoor ik van je. Met vriendelijke groet, Sandra

  • Beste Sandra, Ik ben GEEN arts, dus ik kan en mag me niet mengen in iemands individuele medicijngebruik en dosering. Hiervoor zul je dus echt je huisarts moeten raadplegen. Het is overigens vrij gebruikelijk dat iemands schildklier na een radio-actieve jodiumslok te traag werkt. “De slok” wordt namelijk voorgeschreven om een te snel werkende schildklier deels lam te leggen. Helaas is het niet of nauwelijks mogelijk om vooraf in te schatten hoeveel van de schildklier intact en actief blijft na inname van Radioactief Jodium. Na RAJ krijgt een schildklierpatiënt 9 van de 10 keer T4 (bijv. Euthyrox) en soms ook T3 (bijv. Cytomel) om weer op een gezonde bloedspiegel qua schilklierhormonen te geraken. Zijn naast je schildklierbloedwaarden ook je vitamine D, B-vitamines en ijzer gecontroleerd? Naast een tekort aan schildklierhormonen kan ook een tekort aan deze vitamines en mineralen verregaande vermoeidheidsklachten in de hand werken. En vooral een vitamine D-tekort, ijzertekort en vitamine B12-tekort komen opvallend vaak voor bij mensen met schildklierproblemen. Wellicht kun je hier iets mee… Heel veel sterkte in ieder geval! Groeten, Paul

 174. Hallo, Sinds een paar maanden werkt mijn schildklier ineens veel te langzaam. Afgelopen oktober waren de waarden nog goed, maar na bloed te hebben geprikt in januari, werkt de schildklier ineens veel te langzaam. De TSH-waarde is maar liefst 57. Ik ben in een paar maanden tijd daardoor enorm aangekomen en ik ben erg moe. Hier baal ik van. Ik let op mijn eten en ben meer gaan sporten en toch blijf ik aankomen. Nu heeft de internist mijn schildkliermedicatie sinds een week verhoogd. Ik hoop dat dit gaat helpen, maar ik heb er een hard hoofd in. In maart heb ik weer een consult bij de internist. Ik ben ook ongeduldig. Het liefst wil ik dat ik nu meteen afval en me direct fitter voel, maar dat kan helaas niet. Bah! Bedankt voor het lezen.

 175. Truus van Haaster

  Goede middag, Ben 68 jaar. Al meer dan 20 jaar slik ik Thyrax, tot eind december 2013 naar volle tevredenheid. Toch ging het mis. Er begon een periode van om de 6 weken bloedprikken en steeds de dosering Thyrax aanpassen. Het hielp allemaal niet. Vorige zomer (2014) op naar de internist, ik werd uitgebreid onderzocht, ook op de bloedwaarden. Er werd niets gevonden, dus werd ik weer teruggestuurd naar de huisarts. Afgelopen oktober (2014) kreeg ik last van duizeligheid, hartkloppingen, vermoeidheid, pijnlijke gewrichten en spierpijnen, slechter zien, jeuk en slapeloosheid. Men zegt dat de “veranderde” Thyrax de boosdoener is. Als dat zo is, wat is dan het alternatief? Kan ik zomaar stoppen met Thyrax? Wie kan mij een advies geven?

  • Beste Truus, Je kunt absoluut NIET zomaar stoppen met je schildkliermedicijnen. Nagenoeg iedere lichaamscel heeft namelijk schildklierhormoon nodig, dus als je schildklier geen (of te weinig) endogene schildklierhormonen aanmaakt, zal je lijf exogene schildklierhormonen uit een schildkliermedicament (thyromimeticum) moeten halen. Meestal wordt er kunstmatig oftewel synthetisch T4 (levothyroxine) toegediend; dit exogene schildklierhormoon wordt verkocht onder de merknamen Thyrax, Euthyrox en Eltroxin. In sommige gevallen wordt synthetisch T3 (liothyronine) voorgeschreven; dit exogene schildklierhormoon is verkrijgbaar onder de merknamen: Cynomel, Cytomel en Thybon. Daarnaast zijn er schildklierhormoontabletten met zowel T3 als T4, namelijk: Novothyral, Prothyrid en Thyreotom. En tot slot komt zowel T3-hormoon als T4-hormoon ook voor in dierlijk schildklierhormoonpoeder (thyreoïdum); dit is voornamelijk verkrijgbaar onder de noemer Armour Thyroid. (bron + bron) Op welk schildkliermedicament iemands lichaam het beste reageert, is doorgaans een kwestie van uitproberen. Wellicht kun je met je artsen de mogelijkheden bespreken om over te stappen op een ander schildkliermedicijn? Of misschien moet je dosering nogmaals worden aangepast… Heel veel sterkte in ieder geval! Groeten, Paul

  • Hallo, Ik ben toevallig op deze site terechtgekomen nadat er gister bij mij ’trage schildklier’ werd geconstateerd. Het is allemaal volledig nieuw voor me. Heb de vragen en antwoorden allemaal overlopen, vond het wel echt een nuttig forum dus vandaar mijn vraag voor een beetje meer uitleg zodat ik wat meer kan weten wat me allemaal te wachten staat. Mijn TSH-waarde is 7,38. Ook ik ga Thyroxine moeten innemen, 25 mg… Ik heb over 2 weken een afspraak bij een schildklierspecialist. Aangezien ook ik levenslang medicatie ga moeten innemen leek het me wel verstandig om het eens te bespreken met iemand die echt verstand heeft van schildklierproblemen. Paul, kan jij me een woordje uitleg geven over mijn waarden en de milligrammen schildkliermedicatie die ik moet innemen. Geen idee eigenlijk wat ik allemaal moet denken over een trage schildklier… Help! :)

  • Beste Zuhal, Het enige wat ik kan vertellen is dat een TSH-waarde van 7,38 inderdaad ver boven de opperste grenswaarde van 4,0 ligt. Dit duidt in veruit de meeste gevallen op een te traag werkende schildklier. Ik ben geen arts, dus hoeveel levothyroxine je precies dient in te nemen, kan en mag ik niet bepalen. De startdosis/startdosering die wordt gehanteerd verschilt per arts. Meestal ligt de aanvangsdosering voor exogeen T4 tussen de 12,5 en 125 microgram (mcg) voor een volwassene van plusminus 70 kilogram. Ik ga er dan ook van uit dat je met milligrammen microgrammen bedoelt… Er zijn situaties waarin de aanvangsdosis beduidend hoger of lager ligt, bijvoorbeeld in geval van overgewicht, ondergewicht, zwangerschap of een auto-immuunaandoening. Zodra je begint met de inname van je schildkliermedicijnen zal er periodiek bloed worden geprikt om te kijken hoe je schildklierwaarden (qua T4, FT4, T3, FT3 en TSH) zich zullen ontwikkelen in je bloedbaan. Afhankelijk van deze bloeduitslagen zal je dosis schildkliermedicatie worden bijgesteld (dus indien nodig). Bloed wordt meestal iedere paar maanden getest tot er een optimaal niveau aan schildklierhormonen in je bloed is bereikt. Tussen een tweetal periodieke schildkliercontroles zit doorgaans minimaal 6 tot 8 weken omdat het een behoorlijke tijd kan duren voordat een bepaalde dosering schildkliermedicijnen optimaal aanslaat en uitwerkt. Tot die tijd valt er eigenlijk weinig inhoudelijks over de behandeling van hypothyreoïdie te vertellen. Als je goed op je schildkliermedicatie reageert en de bloedwaarden stabiliseren zich op een juist niveau, dan HOEF je niet veel bijwerkingen en restklachten over te houden aan een traag werkende schildklier. Maar dit verschilt sterk per schildklierpatiënt. Nou ja, hopelijk heb je hier wat aan. Heel veel sterkte en beterschap in ieder geval! Groeten, Paul

  • Met mijn behandelend arts heb ik overleg gehad over mijn Thyrax-gebruik. Ik heb besloten per direct over te stappen op Levothyroxine Teva. Hopelijk raak ik zo de vervelende bijwerkingen van Thyrax kwijt. Eveneens heb ik vanmiddag de fabrikant van Thyrax gemaild over de bijwerkingen die ik ervaar. Ik kreeg al snel een mail terug waarin duidelijk werd dat er onderzoek gedaan wordt naar de bewuste Thyrax. Zij verwachten dat er over enkele maanden duidelijkheid komt. P.S. Momenteel heb ik meer dan genoeg van de Thyrax. T.z.t. laat ik je weten hoe de Levothyroxine Teva werkt. Vriendelijke groet, Truus

 176. Ik ben echt ten einde raad! Al heel lang heb ik klachten als vermoeidheid enz. Afgelopen jaar werd dit zo heftig (dood- en doodmoe, tot niets in staat, autorijden levensgevaarlijk, op werk niet goed draaien omdat ik gewoon geen energie heb, aankomen in gewicht enz.) dat ik uiteindelijk in augustus 2014 bloed heb laten prikken. Alles was goed, behalve mijn schildklier. Waarde van 6,5. Drie keer bloedonderzoeken, verder nog steeds hetzelfde verhaal. Doorverwezen naar de internist… Alle mogelijke onderzoeken gehad en daaruit kwam: TSH te hoog (schommelt tussen de 6 en 8), T4 ook niet goed, B12-tekort (hier krijg ik nu maandelijks injecties voor) en ietwat laag ijzer (slik ik ijzerpillen voor). Ondanks de injecties zijn mijn klachten 0,0 verbeterd en heb ik ondertussen het idee dat ik gewoon niet serieus genomen word. Op de vraag waarom ik geen medicijnen krijg voor de TSH is het antwoord… Ja, hij is wel wat hoog, maar niet verontrustend. Pfff… waarom is er dan een grens bepaald van 0.4 – 4? Ik zou graag horen wat jullie hiervan denken? Ik moet eind maart weer naar de internist en wil me niet met een kluitje het riet in laten sturen. Het leven is echt zo 10x niks, ik ben 35 en hoor in de bloei van mijn leven te zitten, maar ik voel me eerder een bejaarde in het lijf van een 35-jarige.

  • Beste Jolanda, Voor zover ik de situatie kan inschatten, ben ik het helemaal met je eens. Sommige artsen spreken over ‘referentiewaarden’ of ‘normaalwaarden’, maar in feite gaat het hier echt om grenswaarden. Bij iemand met een gezonde (normaal werkende) schildklier hoort de TSH-waarde simpelweg tussen de 0,4 en 4,0 te zijn, zo simpel is het in principe. In het gunstigste geval is iemands TSH zo rond de 1,0 of ietwat richting de 2,0. Ik snap heus wel dat artsen bij een TSH van net boven de 4,0 niet meteen overgaan tot het voorschrijven van schildkliermedicatie, dat is misschien zelfs maar goed ook… Maar als je TSH schommelt tussen de 6,0 en 8,0 (het veelvoudige van de ideaalwaarde) zou je mogen verwachten dat de schildklier echt niet helemaal in orde is. Meestal duidt een verhoogde TSH-waarde op (al dan niet subklinische) hypothyreoïdie, maar soms ook op schildklierhormoonresistentie, ongecompliceerde thyreoïditis, een hypofyse-afwijking of een (voor)stadium van Graves-Basedow, Hashimoto of De Quervain. Overigens kan je arts best gelijk hebben, dus dat er inderdaad helemaal niets aan de hand is, maar grenswaarden worden niet voor niets gehanteerd. Ik denk dat het in ieder geval heel goed is dat je bent doorverwezen naar een internist(-schildklierspecialist). Naar alle waarschijnlijkheid interpreteert hij/zij je schildklierwaarden naar behoren… En wellicht worden er wel aanvullende bloedmetingen gedaan (naast TSH), bijvoorbeeld (F)T4, (F)T3 en/of schildklier-antistoffen. Heel veel succes, sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  • Hoi Paul, dank je voor je reactie! Ik loop echter al sinds oktober bij de internist voor deze klachten. Inmiddels heb ik alle mogelijke onderzoeken gehad en komt er enkel uit dat mijn TSH te hoog is en de fT4 te laag (wat volgens de internist hoort bij de verhoogde TSH). Omdat ik in maart een nieuwe internist krijg, heb ik mijn vraag/zorgen hier gepost. Wellicht dat een andere internist het wel serieus neemt. Het lijkt mij ook dat grenswaarden niet voor niets een grens aangeven. En aangezien ik nu al maanden B12 en ijzer gebruik en de klachten niet verbeteren is het voor mij wel duidelijk dat er wel degelijk iets aan de hand is. Omdat ze verder dus helemaal niets kunnen vinden lijkt het mij wel duidelijk dat het mijn schildklier is, ook gezien de afwijkende waardes. Begrijp me niet verkeerd, ik zit zeker niet op onnodig medicijngebruik te wachten maar dit is echt geen leuk leven. Ik vraag me echt af of ik eerst voor hun neus in elkaar moet storten voordat ze beseffen dat ik echt geen grapje maak. Ik krijg vaak te horen… je oogt niet moe. Nee, wees blij, als ik eruit zou zien zoals ik me voel dan zou je echt schrikken!

  • In dit geval zou je een second opinion kunnen aanvragen bij een andere huisarts of een andere internist. Als je een printje hebt gekregen van je bloeduitslagen kun je die natuurlijk heel makkelijk bij een ‘concullega’ van je huidige arts wegleggen voor een tweede mening.

  • Hoi Paul, Bedankt voor je reactie. Over 2 weken moet ik weer naar de internist. Ik zie dit maar als een second opinion, het is een andere arts dan waar ik eerder geweest ben. Wie weet kijkt deze arts wel verder dan wat de TSH maximaal mag zijn. Want leuk dat ze zeggen… hij mag maximaal 4 zijn, maar ze zouden eens moeten kijken naar de optimale waarde! Daar zit ik gewoon best een stuk boven… Tel daar alle (aan schildklierklachten gelijkende) symptomen bij op en dan lijkt het me wel duidelijk dat m’n schildklier niet topfit is. Ik zal hier een reactie plaatsen als ik bij de internist ben geweest. Ik heb me in ieder geval voorgenomen om me niet weer af te laten schepen met… ach, je zit ver boven de TSH-grens, maar dat geeft niet.

  • Sterkte bij de internist! Hopelijk gaat het snel weer beter met je (schildklier)! En het zou inderdaad fijn zijn als je nog even een berichtje achterlaat, vooral ook voor de beeldvorming van lotgenoten die in ’tzelfde schuitje verkeren.

  • Hoi Paul, Zoals beloofd zou ik het laten weten als ik bij de internist geweest was. Daar ben ik afgelopen donderdag geweest. De waardes waren -hoe verrassend- nog steeds te hoog, maar ze zegt gewoon doodleuk: jouw waardes zijn niet zo spannend hoor voor ons! Toen moest ik echt even tot 10 tellen, echt hoor, heb nu 2 internisten gehad en beide hechten blijkbaar meer waarde aan de cijfertjes dan aan wat ik ze vertel. Maar goed, ze zag dat ik ook antistoffen had tegen m’n schildklier en vond het nu toch wel tijd om aan de Thyrax te gaan. Ook gezien het feit dat ik ze vertelde dat ik tijdens het autorijden moeite heb m’n ogen open te houden en dat op mijn werk m’n collega’s al een aantal keer hebben moeten zeggen: “Wakker blijven”. Ik ben gisteren begonnen met Thyrax 3x 0,025. Maar ik heb ze niet eerder over antistoffen gehoord… Wat houden die anti stoffen in? THS was te hoog, vrije FT4 te laag en nu dus ook antistoffen. Groeten, Jolanda

  • Hallo Jolanda, Dankjewel voor je berichtje! Ik zal proberen de nodige opheldering te verschaffen… Het is niet ongebruikelijk dat er bij schildklierproblemen schildklierantistoffen in je bloed worden aangetroffen tijdens schildklieronderzoek. Het is namelijk zo dat bij veel schildklieraandoeningen je immuunsysteem niet goed werkt. Dit afweersysteem gaat normaliter schadelijke indringers in ons lichaam te lijf, waaronder virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en lichaamsvreemde objecten… Het komt echter ook voor dat het immuunsysteem zich als het ware ‘vergist’ en lichaamseigen cellen, weefsels of organen aanvalt. Het immuunsysteem ziet lichaamseigen aspecten dan als vijandige indringers. Als het lichaam antistoffen aanmaakt tegen eigen cellen, weefsels of organen, spreekt men ook wel van een auto-immuunaandoening. De aanwezigheid van specifieke schildklierantistoffen in je bloedbaan is meestal een teken van een auto-immuunziekte jegens de schildklier: een zogenaamde schildklierauto-immuniteit. TPO-antistoffen en Tg-antistoffen vallen de eigen schildkliercellen aan, waardoor hypothyreoïdie (een te trage schildklier) optreedt; dit is veelal het gevolg van de ziekte van Hashimoto, maar soms ook van de ziekte van Graves of een andere schildklieraandoening. Er zijn ook TSI-antistoffen die zich tegen de TSH-receptoren richten (dit zijn de onderdeeltjes van de schildkliercellen die TSH uit de hypofyse aan zich binden). De TSI-antistoffen gedragen zich als TSH-hormonen en stimuleren de schildklier onterecht tot hormoonproductie, waardoor juist een situatie van hyperthyreoïdie (een te snelle schildklier) ontstaat. Dan zijn er nog TBI-antistoffen die de werking van TSH blokkeren, waardoor de schildklier niet langer wordt gestimuleerd om schildklierhormonen te produceren en uiteindelijk verschrompelt en niets meer doet. Al met al is een auto-immuunziekte de vaakst voorkomende oorzaak van schildklieraandoeningen en is de aanwezigheid van schildklierantistoffen in je bloedbaan maar al te vaak een teken van zo’n auto-immuunaandoening jegens de schildklier. Overigens krijgt niet iedereen die antistoffen aanmaakt vanzelfsprekend ook te kampen met schildklierproblemen; dat hoeft dus niet per se. Antistoffen KUNNEN al met al duiden op de ziekte van Hashimoto (99,9% van de Hashimotopatiënten produceert schildklierantistoffen), de ziekte van Graves (ruim 75% van de Gravespatiënten produceert antistoffen), een niet-toxische struma (ruim 50% van de strumapatiënten produceert antislichamen) en de ziekte van Quervain (ruim 10% van de Quervainpatiënten produceert schildklierantilichamen). Afhankelijk van de leeftijd komt in 0 tot 30% van de mensen met een GEZONDE schildklier overigens OOK een bepaalde hoeveelheid schildklierantistoffen voor. Maar meestal gaat het dus om schildklierauto-immuniteit. In zeldzame gevallen is er sprake van een kwaadaardig schildkliercarcinoom, maar daar hoef je je niet zomaar zorgen over te maken. Hopelijk verklaart dit het een en ander. Heb je niet te horen gekregen welk soort schildklierantistoffen in je bloed zijn aangetroffen? En is er geen specifieke diagnose gesteld? Ik ben heel erg benieuwd! Groeten, Paul

  • Hoi Paul, Sorry voor mijn late berichtje, hierbij alsnog mijn reactie. Allereerst weer super bedankt voor je uitleg betreft de antistoffen. Ik heb nog niet echt een diagnose gekregen, behalve een traag werkende schildklier. Ik heb na het consult enkel nog telefonisch contact gehad en heb er niet bij stilgestaan door te vragen. Er wordt in september verder onderzoek gedaan naar de antistoffen, een zogeheten SKAL onderzoek. Zegt jou dit iets? Hoe gaat het nu? Na 3 weken ben ik verhoogd naar 1x 100mg omdat ik echt 0,0 effect merkte. Weer 3 weken later merkte ik eigenlijk nog steeds geen verbetering en heb ik de internist wederom om advies gevraagd. Ik heb toen bloed laten prikken en mijn TSH was 1. Dat was prima zei ze en ze heeft voorgesteld in september weer te prikken en dan plan van aanpak te doen. Volgens haar moest ik wel snel wat gaan merken want anders konden we er net zo goed mee stoppen omdat ik dan medicijnen slik die niets voor me doen. Echter de 4e week dat ik 100mg slik ging ik me langzaam aan iets beter voelen. Minder moe, alerter, vrolijker enz. Dus dat is heel positief denk ik. Langzaam aan ben ik ook weer begonnen om wat actiever te worden en mijn conditie te verbeteren. Dat gaat allemaal best goed. De lijn omhoog gaat alleen niet in een rechte lijn maar met enorme pieken en dalen en vooral over die dalen maak ik me zorgen. Is dit normaal? Betekend dit dat ik nog niet goed ingesteld ben ondanks de TSH van 1? Kan het zo zijn dat je lichaam er nu aan gewend is geraakt en hierdoor terugvalt? Op dit moment ben ik al weer 3 dagen enorm moe en ben ik voor mijn gevoel weer een heel eind richting terug bij af.

  • Beste Jolanda, Een TSH van 1 is in principe een UITSTEKEND uitgangspunt voor je schildklier! Maar het zou vooral heel erg relevant zijn om te weten wat je bloedwaarden zijn qua FT4 en FT3, de daadwerkelijke schildklierhormonen… Is hier vooralsnog niet opnieuw naar gekeken? Hoe dan ook is terugval qua klachten/symptomen ronduit een slecht teken. Het is absoluut niet zo dat je lichaam ‘gewend raakt’ aan een optimale hoeveelheid schildklierhormonen en er bij zulke gewenning alsnog schildklierklachten optreden… OF er zijn voldoende schildklierhormonen aanwezig in je lichaam; OF er zijn onvoldoende schildklierhormonen aanwezig… Sowieso blijft het moeilijk in te schatten welk(e) (deel van je) klachten het directe gevolg zijn van je schildklier en schildklierwaarden en welk deel van eventuele andere problemen, zoals vitaminetekorten. Aan chronische vermoeidheid kunnen allerlei mogelijke gezondheidsproblemen ten grondslag liggen, waaronder een B12-tekort en een D-tekort. Al met al vraag ik me af op grond waarvan men een traag werkende schildklier heeft gediagnosticeerd, wie deze diagnose heeft gesteld, welke medicijnen je voorgeschreven hebt gekregen, en in welke dosis. Nogmaals sterkte!

  • Hallo Paul, Dank je wel voor je bericht weer! Ik snap alleen niet zo goed waarom het nu onduidelijk is. In mijn eerdere berichten staat alles? Misschien heb ik het niet duidelijk beschreven. :( De klachten die ik o.a. had, en nu veel minder heb en sommige zelfs niet meer noemenswaardig zijn: vermoeidheid, slaperig, stond vaak net zo moe op als toen ik naar bed ging ondanks een perfecte nachtrust, droge huid, kom soms niet uit m’n woorden, concentratieproblemen, dunner wordende wenkbrauwen, veel vocht vasthouden, aangekomen in gewicht, snel koud, spierkramp bij inspanning, slechte eetlust. In ieder geval, deze waarde van 1 heb ik nu omdat ik Thyrax slik. In mijn allereerste bericht melde ik dat ik een TSH van 6,5 had. Omdat ik veel klachten heb/had en de waarde boven de grens zat is uiteindelijk besloten om Thyrax voor te schrijven. Naar de FT4 is zeker gekeken, wat daar de waarde van was heb ik wel gehoord maar helaas niet onthouden. De internist heeft op grond van de waarde en mijn klachten besloten Thyrax te gaan gebruiken. Ik mag aannemen dat ze je geen medicijnen gaan laten slikken als dit niet nodig is. Daarnaast ben ik helemaal binnenste buiten gekeerd en allerlei onderzoeken gehad waar niets afwijkends naar voren kwam. In het begin heeft ze me Thyrax 0,025 x 3 voorgeschreven en nu zit ik al een paar maanden op 0,100 Thyrax. Er zijn daarnaast antistoffen tegen de schildklier aangetroffen en daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Ik hoop dat ik het een beetje heb kunnen verduidelijken. :)

  • Hoi Jolanda! Sorry, ik was even in de war… Ik verbond jouw laatste berichtje aan een reactie van een andere Jolanda onder een ander artikel over schildklierklachten. :( Ik bedoel eigenlijk te vragen wat de exacte waarden zijn (geweest) van je FT4 en/of FT3. De T4 zou op bepaalde momenten te laag zijn geweest, maar ik vraag me af HOE laag… Persoonlijk zou ik voortaan uitdraaien vragen aan ja artsen, dan kun je achteraf het verloop van je schildklierwaarden zien, dus of er een verbeterende of verslechterende lijn in zit. Je TSH is namelijk interessant, maar slechts een indicator. Waar het eigenlijk om draait, is je FT4. De TSH van 6,5 (die in eerste instantie werd waargenomen) is een goede indicator voor een traag werkende schildklier, maar het is pas echt interessant om te weten WAAROM de TSH zo hoog was en of de TSH stelselmatig hoog blijft. Dus is de TSH daadwerkelijk verhoogd door een aanzienlijk en chronisch gebrek aan schildklierhormonen? Een traag werkende schildklier wordt dan ook vastgesteld aan de hand van meerdere bloedwaardebepalingen van TSH + FT4, dus ik ben erg benieuwd naar de exacte waarden qua FT4 op de verschillende meetmomenten. Ik begrijp nu dat je die informatie niet hebt en dat er wel sprake MOET zijn van hypothyreoïdie, maar vraag je artsen voortaan om een printje. Ikzelf doe dat ALTIJD en heb al menigmaal grove fouten en nalatigheden ontdekt. Dat je je nu terug bij af voelt, kan in principe meerdere oorzaken hebben, maar mocht je FT4 ineens enorm zijn gedaald, dan zou DAT absoluut de oorzaak kunnen zijn. Dat er schildklierantistoffen in je bloed zijn aangetroffen is balen, maar wel HEEL belangrijk om te weten. Afhankelijk van de exacte antistoffen en de hoogte ervan, kan dit namelijk duiden op Graves en/of Hashimoto. Dus om nog even terug te komen op je vorige berichtje: dat je klachten toenemen, is absoluut NIET normaal en zou het directe gevolg kunnen zijn van je FT4 en/of FT3. Dat je “net zo goed met je schildkliermedicijnen zou kunnen stoppen omdat ze niks voor je zouden doen”, vind ik overigens wel een hele vreemde opmerking. Als je schildklier geen schildklierhormonen aanmaakt, zul je ze ergens anders vandaan moeten halen. En schildkliermedicatie is dan de enige optie. Zoals ik eerder ook al aangaf, ben ik GEEN arts, maar naar mijn mening zit de oplossing veeleer in vaker bloed controleren en sneller medicatie aanpassen. Aangezien je bent gaan sporten, heeft je lijf wellicht meer schildklierhormonen nodig. Het zou dus kunnen dat je behoefte aan schildklierhormonen is gestegen. Dat je internist pas in september opnieuw wil prikken, is dan ook geen oplossing voor de klachten die je nu ervaart. Van een SKAL-onderzoek heb ik trouwens nog nooit gehoord. :) Heel veel sterkte! Groeten, Paul

  • Hoi Paul, Het is al enige tijd geleden dat ik hier een berichtje achter gelaten heb, ik heb op jouw laatste reactie nog niet gereageerd, dus bij deze. We zijn inmiddels al een tijd verder en tot aan mijn vakantie (half sep) ging het met sprongen vooruit. Echter na de vakantie merk ik helaas weer dat ik sneller moe ben (niet alle dagen hoor, er zitten gelukkig ook nog genoeg goede dagen tussen), vaker last van brandende ogen, koud, regelmatig een emotioneel wrak, en mijn wenkbrauwen lijken ook steeds minder haar te bevatten. Wat er sinds een tijdje bijgekomen is is dat mijn nagels beginnen te ribbelen. Zouden deze dipjes ook met de tijd van het jaar te maken kunnen hebben en het feit dat ik een behoorlijk drukke maar leuke fulltime baan heb met momenteel hoge werkdruk door het uitvallen van een naaste collega? De laatste keer (26-08) dat ik bij de internist was heb ik een printje gevraagd van mijn waardes. Ze was overigens zeer content om te zien dat ik zo goed reageerde op de Thyrax. De antistoffen waren echter wel toegenomen. Ze legde uit dat mijn schildklier eigenlijk continue ontstekingen heeft en dit door mijn lichaam zelf veroorzaakt wordt. Een harde diagnose noemt ze niet, ze vertelt enkel haar bevindingen. Volgende week moet ik weer bloedprikken en de week erop weer een afspraak met de internist. Zijn er nog zaken om met de internist te bespreken waar ik wellicht niet aan heb gedacht? Het zou zo fijn zijn als het stabiel zou worden, maar het voelt nog steeds een beetje aan dat het erg piekt en daalt. Hieronder een overzichtje van mijn waardes. De TSH is laag, maar hoort de FT4 niet omhoog te gaan? Of is dit een goede waarde? 19-03: TSH 4,8, FT4 12; 21-04: TSH 2,5 FT4 14; 28-05: TSH 1,0 FT4 17; 28-07: TSH 0,92 FT4 16 TPO 120; 26-08: TSH 0,68 FT4 16, TPO 311.

  • Goedemorgen Paul, dank je. Mijn TPO is dus veel te hoog lees ik in het artikel. Moet hier iets aan gedaan worden en wat/hoe? Heb je wellicht nog antwoord op mijn andere vragen of heb je advies?

  • Beste Jolanda, Wat ik eerder ook al aangaf: een te hoge waarde van thyroid-microsomiale antistoffen zoals anti-TPO (autoantistoffen tegen thyroperoxidase) duidt op de ziekte van Graves of de ziekte van Hasimoto. Afhankelijk van de daadwerkelijke auto-immuunschildklieraandoening en het exacte verloop van de betreffende schildklierziekte kan een radioactieve jodiumslok, een schildklieroperatie en/of (aanvullende) schildkliermedicatie nodig zijn. Aangezien ik geen arts ben, kan ik wel onprofessioneel meedenken over mogelijke oorzaken, maar mag ik me niet mengen in medische adviezen of behandelingen. Het is aan een schildklierspecialist (internist-endocrionoloog) om concreet advies te geven wanneer er positieve bloedwaarden van schildklierantistoffen worden gemeten. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  • hoi Jolanda, we tellen nu weer een half jaar verder: hoe is het nu met jou? Als je een auto-immuun schildklieraandoening hebt, dan kan het zaak zijn om je voedselallergieën en -intoleranties onder de loep te (laten) nemen. Dit staat bijvoorbeeld beschreven in het boek: “Hashimoto’s Thyroiditis: The Root Cause” van Izabella Wentz. Dit is haar website: Thyroidpharmacist.com… Als je beter leert dealen met de auto-immuniteit, dan zorg je ervoor dat je lichaam de schildklier niet meer aanvalt. Vaak zijn er bij auto-immuunproblemen met de schildklier drie dingen aan de hand: 1. darmproblemen; 2. toxine-opbouw door bijvoorbeeld infecties / allergieën (zelf-intoxicatie); 3. erfelijke aanleg. Aan de eerste twee dingen kun je zelf werken.

  • Hallo Mai, dank je wel voor jouw berichtje. Het gaat het redelijk/goed met me. Op dit moment heb ik een aantal stressvolle weken achter de rug en drukte op het werk draagt ook niet bij aan mijn algehele staat. Maar als ik kijk waar ik vandaan kom dan ben ik al enorm blij met hoe het nu gaat! Ik ben nu ruim 4 maanden over op Euthyrox (i.v.m. tekort Thyrax) en moet zeggen dat me dit absoluut 100% is meegevallen. Mijn waardes zijn na 8 weken Euthyrox gecontroleerd en waren TSH 0,32 en FT4 17 t.o.v. Thyrax TSH 0,86 en FT4 15. Mijn vitamine D is nu ook weer redelijk op pijl (was 12) eerste 3 maanden 5000 IE per dag, nu slik ik 2500 IE per dag en zit ik op 116. Bedankt voor je tips betreft de auto-imuunziekte, ik ga de website bekijken.

 177. Hallo Paul en alle lezers, Heldere site met duidelijke antwoorden, complimenten hoor! Ik heb ook een vraag, ik heb pas deze week gehoord dat ik een te traag werkende schildklier heb, dus moet nog beginnen met medicatie (trouwens niet de synthetische). Nou vraag ik me af; bestaat het ook dat schildkliermedicatie wel aanslaat zonder jaren tobben en veel bijwerkingen? Want dat lees ik over het algemeen in ieders stukje. Ben heel benieuwd! Groetjes, Tineke

  • Hallo Tineke, Dankjewel voor je positieve berichtje! Ja, ikzelf ken in ieder geval mensen die een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) hadden en succesvol zijn behandeld, dus zonder dat er vervolgens een te traag wekende schildklier optrad. Eveneens zijn er mensen in mijn directe omgeving die een te traag werkende schildklier hebben en bij wie het tekort aan schildklierhormonen succesvol wordt aangevuld, zonder noemenswaardige restklachten of bijwerkingen. Het ‘nadeel’ van berichtgeving op het internet is dat mensen voornamelijk (medische) informatie opzoeken wanneer zij problemen ondervinden. Om die reden komt men hoofdzakelijk in de gelegenheid om ‘negatieve’ verhalen te doen. Mensen zonder gezondheidsproblemen hebben simpelweg geen reden om op onderzoek uit te gaan naar gezondheidsklachten en zullen niet zo snel op dit soort websites terechtkomen. Zodoende worden er maar weinig positieve ervaringen gedeeld en treedt er (helaas) een negatieve ‘gekleurdheid’ op in de aard en strekking van reacties op gezondheidswebsites. Reacties als “Met mij gaat alles goed” kom je al met al nauwelijks tegen. Heel veel sterkte in ieder geval met je trage schildklier en de behandeling ervan! Groeten, Paul

 178. Ik zou graag willen weten wat voor invloed het stoppen met de pil heeft op je dosering schildkliermedicatie? Heeft iemand daar ervaring mee? Ben ruim 30 jaar schildklierpatiënte (goed afgesteld, geen klachten, dosering Etroxin 50 microgram, 2,5 tablet). Ben benieuwd naar de reacties…

  • Als je stopt met de pil moet je na 6 weken je bloed laten prikken op TSH/FT4. Door het gebruik van de pil wordt je schildkliermedicatie namelijk slechter opgenomen, dus als je stopt met de pil wordt er ineens meer schildklierhormoon opgenomen in de bloedbaan. Als je eenmaal een tijdje bent gestopt met de pil, gaat het dus vaak wat beter met je schildklier, waardoor je ineens te veel schildkliermedicatie binnenkrijgt en je gaat hyperen. Dat is ook niet fijn, heb het zelf ervaren. In dat geval moet je dosering worden verlaagd.

 179. Hey Paul, Ik slik nu 5 dagen L-Thyroxine. Toevallig tijdens bloedcontrole vanwege hoge bloeddruk erachter gekomen dat mijn schildklier amper werkte. Ik was veel dikker geworden, veel moe en afvallen door veel sporten hielp niet. Nu ik dus de Thyroxine slik, voel ik me eigenlijk veel zieker. Ontzettend moe de hele dag, zelfs na het slapen of een dutje op de bank. Ik kan ’s nachts slecht in slaap komen en vooral ’s avonds heb ik last van warmte-aanvallen. Mijn vraag is, moet m’n lichaam nog steeds wennen aan het medicijn en hoe lang duurt het voordat je lichaam eraan gewend is gemiddeld…

  • Daar zijn geen gemiddelden voor te geven. Hoe snel je lichaam gewend raakt aan schildkliermedicijnen is afhankelijk van allerlei factoren. Hierbij valt onder meer te denken aan: A. Aan de mate van traagheid van je schildklier (dus hoeveel schildklierhormonen jouw schildklier te weinig aanmaakt), B. De exacte dosering L-Thyroxine, C. Individuele lichaamsbouw, lichaamssamenstelling en lichamelijke gesteldheid, D. Eventuele medische geschiedenis en aanvullende medicijnen en/of supplementen die je gebruikt. Het kan best zijn dat je lichaam nog gewend moet raken aan de L-Thyroxine, maar het zou evengoed zo kunnen zijn dat je lichaam niet goed reageert op het medicament of dat je een te hoge dosis toegediend krijgt. Persoonlijk zou ik er even contact over opnemen met je huisarts. Sterkte & groeten, Paul

 180. Hallo Paul, Ik heb de ziekte van Graves, heb 2 keer een jodiumslok gekregen en slik van af 2001 Thyrax, op het moment 0.175 mg per dag, wat in het verleden meer is geweest. Op dit moment zijn mijn bloedwaardes binnen de normen. Waar ik last van heb is vermoeidheid, waar ik nu vitamine D12 en Cytomel 2x daags 12.5 voor heb gekregen. Ook heb ik fibromyalgie, maar daar moet je maar mee leren leven. Maar mijn grootste makke is het vocht vasthouden. Ik ben door de mangel gegaan om uit te zoeken waar het vandaan komt, maar er is niets gevonden. Kan dit een bijwerking van de Thyrax zijn? En zo ja, welk alternatief heeft deze bijwerking niet? Of is er een extra medicijn wat dat vochtprobleem kan oplossen? Ik heb al aardig wat verschillende vochtafdrijvers geprobeerd, maar heb nog steeds niet de juiste gevonden. Plaspillen gekregen ook, in combinatie met een of andere harttabletten, maar ik wordt vreselijk depressief van plaspillen (verschillende gekregen). Ik loop te schreeuwen naar een oplossing voor dat vocht wat ik vasthoud, maar tot nu toe nog steeds niets gevonden. Hopelijk weet jij een nieuw probeersel.

 181. Ongeveer een maand geleden is er bij mij ontdekt dat mijn schildklier te traag werkt. TSH is 10, T4 is 9,2. Ik gebruik sindsdien 0.025 mg Thyrax. Nu, een maand later, is mijn TSH nog verder gestegen, naar 14. De T4 is wel ook iets gestegen, naar 12,3. Ik moet nu de dosering Thyrax gaan verdubbelen. Ik vind het alleen zo vreemd dat die TSH-waarde nog verder is gestegen. Heeft iemand enig idee hoe dit zou kunnen komen?

  • Dat kan een ‘bijwerking’ van je schildkliermedicijnen zijn. Dat het TSH ‘mee stijgt’ met het FT4 -bij iemand die schildklierhormonen inneemt- wordt veelal als een indicatie gezien dat de dosis levothyroxine dient te worden opgehoogd.

 182. Tessa kennedy

  Beste Paul, Is ’t mogelijk door een whiplash een dusdanige verstoring te krijgen in de HPA-as (hypothalamus-hypofyse-bijnier-as) waardoor er bij bijnieruitputting schildklierverschijnselen zijn zoals moe, chronische spierpijn/zwakte, kouwelijk, dode tintelende vingers, snel depressief en gejaagd, slecht haar/nagels, droge ogen, laag testosteron/libido vrouw… TSH is 2, T4 is 11, T3 is 1.6. Bij voorbaat dank voor reactie.

  • Beste Tessa, Dat durf ik echt niet te zeggen; wel is ’t zo dat de hypofyse en hypothalamus enorm van invloed zijn op je schildklierwerking). Zo bestaat het ‘Syndroom van Refetoff’ oftewel ‘schildklierhormoon resistentie’ oftewel (P)RTH (peripheral resistance to thyroid hormone). De basis van dit syndroom ligt in genetische mutaties, waardoor schildklierhormonen niet goed worden doorgelaten en/of worden verwerkt in de lichaamscellen. Zodoende treden schildklierklachten op die gelijk zijn aan die van een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) of een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie). Hoe kom je er eigenlijk bij dat er sprake zou zijn van de HPA-as? Is dit vastgesteld na je whiplash? Ik ben namelijk erg benieuwd naar de motivatie achter je vraagstelling. Groeten & sterkte, Paul

 183. Hoi Paul, Heel erg bedankt eerst en vooral om deze website zo uitgebreid en overzichtelijk te maken! Ideaal voor leken die zich slecht voelen en op zoek gaan naar steun en begrip. Ikzelf ben 24 jaar oud en een studente rechten in Cambridge. Al meerdere jaren neemt mijn gewicht zonder enige reden toe. Wanneer ik raad vroeg aan de huisarts kreeg ik steevast het wat-sporten-en-gezonder-eten antwoord, wat bijzonder hard aankomt! Het is gelinkt met een hoop schuldgevoelens! Ik heb zelf PCO vastgesteld en heb via een gynaecoloog die diagnose ook kunnen laten bevestigen. Die man geloofde hoe ernstig mijn situatie was en hij schreef me meteen metformine voor (een diabetes-middel wat intussen ook wordt geprezen voor anti-aging efficiëntie) om mijn insulineresistentie weg te helpen. Gelukkig ben ik bij die diagnose niet gestopt en vond ik in Antwerpen een dokter die zware hypothyreoïdie vaststelde. Ik krijg omega 3, bernagie, magnesium, ijzer, selenium, kelp, melatonine, en de belangrijkste (een Canadees middel genaamd) Thyroid. Heeft iemand hier al ervaringen mee? Ik heb al paniekaanvallen en hartkloppingen gevonden en mijn dosis moet verdrievoudigd worden op termijn. Ik hoor steeds dezelfde medicatie vermelden maar heb nog niemand gevonden die ook Thyroid neemt? Zijn er trouwens nog mensen die te maken krijgen met Polycystische ovaria (PCO)? Heel erg bedankt al voor de reacties en de schitterende uitleg.

  • Beste Laura, Dankjewel voor je bericht! Naar hè, als artsen weigeren naar je te luisteren of mee te werken aan gedegen onderzoek?! Wel fantastisch dat je het er niet zomaar bij hebt laten zitten en dat je er op eigen kracht (en ondanks de tegenwerking) achter bent gekomen wat er aan je gezondheid mankeert. Thyroid is de Engelstalige term voor ‘schildklier’, ik ben niet bekend met een gelijknamig schildkliermedicament. Wel zie ik regelmatig Armour Thyroid voorbijkomen, een vorm van exogene, dierlijke (dus niet-synthetische) schildklierhormonen (ook bekend als thyreoïdum), verkregen uit varkens, schapen of runderen. Bedoel je dat misschien?

 184. Hoi Paul. Ik slik al 10 jaar Thyrax en heb de ziekte van Hasimoto. Nu is mijn TSH waarde van 2.1 naar 2.4 gegaan. De dokter zegt dat ik minder Thyrax moet gaan slikken. Maar ik hoor juist van anderen dat ze meer moeten gaan slikken. Wat is waar? Ik blijf maar aankomen en voel me niet goed. Last van obstipatie, moe enz. Vast bedankt! Gr. Gerda

  • Beste Gerda, Sorry, ik ben geen arts en mag me dan ook niet bemoeien met medische adviezen van artsen. Over het algemeen geldt dat een TSH tussen de 0,4 en 4,0 als ‘goed’ wordt beschouwd en dat een TSH-waarde van ronde de 1,0 veelal als optimaal/ideaal wordt beschouwd. Of je meer of minder schildklierhormonen moet slikken is in sowieso niet uitsluitend afhankelijk van je TSH, maar (vooral) ook van de hoeveelheid vrije en gebonden schilklierhormonen in je bloedbaan, waaronder T4, FT4, T3 en FT3. Waarschijnlijk neemt je arts (onder andere) ook deze waarden mee in zijn overwegingen. Ik denk in elk geval dat je beter kunt afgaan op de adviezen van je arts dan op de doseringen van (willekeurige) andere schildklierpatiënten. Mocht je twijfelen aan de oordelen van je huisarts, dan kun je natuurlijk altijd om een second opinion of doorverwijzing naar een (tweedelijns) schildklierspecialist vragen. Groeten & sterkte, Paul

 185. Ik slik nu ongeveer al 5 jaar medicijnen voor hypothyreoïdie (ik ben nu 25.) En laatst kon o.a. ik een jodium-pil ophalen bij de gemeente, omdat wij een kleine straal van de kerncentrale wonen. Nu zat ik erover na te denken, als ik die pil zou innemen, mocht dat ooit noodzakelijk zijn, dan slaat waarschijnlijk mijn schildklier daar ook van op hol. Of is het niet mogelijk dat je dan een te snel werkend schildklier kan krijgen bij een grote doses aan jodium? Dit zat ik te bedenken, toen ik een langere periode (twee/drie weken en op doktersadvies) betadinezalf gebruikte op een wondje en ik daar heel erg ‘hyper’ van werd… Kan het innemen van zo’n jodiumpil dan gevaarlijk zijn voor o.a. mijn schildklier? Of zou ik die verbanden verkeerd hebben geïnterpreteerd?

 186. Hallo, Sinds 1 week weet ik dat mijn schildklier te traag werkt. Mijn vrij T4 had een waarde van 6 en mijn TSH 43. Ik ben een paar maanden geleden bevallen. Heeft iemand dezelfde ervaring, schildklierklachten zoals hypothyreoïdie na een bevalling ontstaan? Of is dit puur toeval? Twintig jaar geleden werkte mijn schildklier overactief, na 2 weken medicijnen voelde ik me gelijk een ander mens. Heeft wel even geduurd voordat er een evenwicht was. Al met al ongeveer 4 jaar medicijnen geslikt. Hierna bijna 18 jaar medicijn vrij geweest. Ik heb nu Euthyrox 50 mg meegekregen. Eerst was mijn hemoglobinegehalte (Hb) gehalte te laag (heel laag: 5,3). Deze is nu weer op peil en nog bleef ik moe, moe, moe. Ook de laatste 3 kg van de zwangerschap bleven maar hangen. Alle klachten schreef ik toe aan het “ontzwangeren”, hoort erbij… Nu vallen alle puzzelstukjes op z’n plek, schildklier te traag. Ik heb eigenlijk alle symptomen die bij een traag werkende schildklier horen. Ik ben zooooooooooooooo moe, vocht vasthouden, trage darmen, koud, koud, koud, hoofdpijn/migraine, erge menstruaties… En dat is niet makkelijk, zeker niet als je ook nog kinderen hebt. Na hoeveel weken kan ik verandering gaan merken? Graag reacties.

  • Hoi Luno, Ik heb hetzelfde gehad. Dit is alweer 8 jaar geleden. Hou vol en bouw rustig je medicatie op. Ik ben toen een jaar thuis geweest. Dus het gaat langzaam maar je merkt steeds verbetering. Bij jou kan het natuurlijk anders zijn, bij mij deed mijn schildklier helemaal niets meer. Nu nog steeds niet. Ik moet de rest van mijn leven medicijnen innemen. Dat is vervelend, maar verder heb ik er helemaal geen last van. Sterkte!

 187. Hallo! Ik ben 19 jaar en heb een traagwerkende schildklier. Ik slik hiervoor ook Thyrax. Mijn vraag is of je wel zwanger kunt worden en/of is het moeilijker? Ik heb namelijk een kinderwens…

  • Beste Michelle, Mijn schildklier werkt helemaal niet, maar als je medicatie goed is ingesteld, werkt je lichaam verder heel normaal en kun je dus ook zwanger worden. Wel is het raadzaam om op voorhand naar je huisarts te gaan en advies te vragen Het kan namelijk zijn dat je tijdens je zwangerschap je dosering moet verhogen. En natuurlijk om je je waarden vaker laten controleren. Succes!

 188. Beste lezers, Mijn dochter is in 2011 behandeld voor schildklierkanker. Zij was toen 18 jaar. Ze slikt op dit moment 0,225 mg Thyrax en heeft last van verschillende bijwerkingen die ik hier ook lees. Ze slikt ook bètablokkers, allemaal erg vervelend, zeker als je ziet dat je dochter die onbezorgd zou moeten genieten zich door allerlei dingen heen worstelt. Maar eigenlijk haar grootste probleem is haar gewichtstoename. Terwijl je met deze dosering toch eigenlijk af zou moeten vallen… Heeft iemand hier ervaring mee? Mijn dochters grootste angst is dat ze blijft groeien. Ze is al 20 kg gegroeid, ze let op haar voeding, snoept niet, eet alles mager en inderdaad, wij zien haar ook steeds meer opblazen. Hopende op reacties…

 189. Begin augustus was mijn TSH 13 en T4 12 dus ophogen van 0,050 naar 0,100 in 5 weken. Na 2 weken kreeg ik aan de linkerkant van mijn lichaam een slap gevoel in mijn spieren, dat hield een week aan waarop ik ook last kreeg van prikkels over mijn lijf en in mijn gezicht. Ook kreeg ik kleine spierkrampjes en steken overal. Mijn rug gloeide en had ook een doof gevoel op verschillende plekken. Kortom: ik ben helemaal binnenstebuiten gekeerd bij neurologie en de nodige scans gehad, ook heel veel bloedonderzoek gehad, waaronder Lyme. Alles was goed! Ben nu sinds een week met 0,025 geminderd om te kijken of het van de Thyrax komt, ook sloeg mijn hart soms op hol als ik in rust was. Ik heb echt nog nooit zulke heftige klachten gehad, ook niet toen ik de eerste keer ging ophogen met de Thyrax. Hopen dat de vermindering mijn klachten doen verdwijnen… En is er iemand die misschien vergelijkbare klachten heeft (gehad)? Dan zou ik dit graag horen!

 190. Ik slik al jaren Thyrax voor mijn trage werkende schildklier. En vitamine D sinds jaar. Ik mis in deze uitleg de vitamine D B12 te kort. Waar heel veel mensen met een schildklier probleem last van hebben.

  • Beste Tina, Dankjewel voor je berichtje! Het klopt dat veel mensen met schildklierproblemen eveneens te kampen hebben met tekorten aan o.a. vitamine D3 en B12. Men heeft echter nog altijd niet het bestaan van causale verbanden aangetoond tussen een vitamine D-tekort enerzijds en hypothyreoïdie anderzijds. Sowieso zal daarna nog moeten blijken welk probleem de oorzaak is en welk probleem het gevolg. Maar het is natuurlijk altijd raadzaam om in geval van bepaalde gezondheidsklachten een duidelijk beeld te krijgen van je bloedwaarden (zowel qua schildklierindicatoren als qua vitamines, mineralen, ontstekingswaarden, eiwitten etc.). Overigens zijn er nog veel meer nutriënten die van invloed kunnen zijn op je schildklierwerking en schildklierhormoonproductie. Denk maar eens aan vitamine A, B1, B2, B3, B6, C en E evenals calcium, jodium, zink, selenium, tyrosine en magnesium. Bovendien is van sommige hiervan het directe effect op de schildklier aangetoond. Dat neemt overigens niet weg dat het raadzaam kan zijn om in geval van schildklierklachten je vitamine D en vitamine B12 in plasma, serum en/of urine te laten analyseren en indien nodig te suppleren. (bron + bron) Groeten, Paul

   Groeten, Paul

 191. Hallo Paul is het raadzaam om bij restklachten de internist te vragen om een combinatiebehandeling van Thyrax met een klein beetje Cytomel?

  • Ik ben GEEN arts, dus dat durf ik niet te zeggen; het ligt o.a. aan de onderliggende oorzaak van de restklachten, je verschillende schildklierwaarden, aanverwante bloedwaarden etc. Je kan het natuurlijk altijd bespreekbaar maken met je huisarts of internist, maar of het daadwerkelijk raadzaam is…

 192. Na vele onderzoeken gehad te hebben, kwamen de doktoren erachter dat mijn schildklier nog niet gecontroleerd was. Bloed laten prikken en nu blijkt dat mij TSH 12.8 is. Ik heb inderdaad veel symptomen die passen bij een trage schildklier. Ik heb aan de internist gevraagd of ik nu medicijnen moet slikken, maar deze zei mij dat het niet nodig was. Wat is dan de waarde waarbij je aan de medicijnen moet? Ik hoop een beetje duidelijkheid te krijgen want ik begrijp er niets meer van. Alvast bedankt, Sandra

  • Je TSH is veel te hoog; dit duidt meestal op een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Voor een totaalbeeld worden meestal ook andere schildklierwaarden gemeten, waaronder FT4. Heb je aanvullende informatie gekregen van je internist v.w.b. schildklierwaarden of eventueel vervolgonderzoek? Zo niet, dan zou ik echt aan de bel trekken bij je internist. Of de uitslag van je bloedwaardebepaling meenemen naar je huisarts. Een TSH van bijna 13 kun je naar mijn ONPROFESSIONELE mening in ieder geval niet zomaar negeren.

 193. Hoi, Ik ben een jonge vrouw van 24 jaar en heb vorig jaar toevallig ontdekt dat ik Hashimoto heb. Tweeënhalf jaar daarvoor zijn de eerste klachten ontstaan en deze hebben zich langzamerhand uitgebreid. Van een jonge, energieke, spontane meid ben ik veranderd in een sacherijnige altijd moeë persoon. Ik had een TSH-waarde van 64 en zit momenteel aan 125 mg Thyrax. Mijn TSH is momenteel rond de 1, maar ik voel mij nog steeds belabberd. Ik loop bij een endocrinoloog in het Flevoziekenhuis. Zij gaf aan dat de TSH-waarde goed was en dat veel mensen last houden van restklachten. Kortom, ik moet hier maar mee leren leven. Ik vroeg of het mogelijk was om andere medicatie te krijgen, maar dat was niet nodig volgens haar. Ik heb de volgende klachten: * Spierpijnen * Vermoeid, ondanks voldoende slaap * Kouwelijkheid * Vaak tintelend gevoel in mijn vingertoppen en voeten * Apathisch gedrag * Hese stem * Nervositeit… Ik ben bijna klaar met de lerarenopleiding en ik merk dat ik te weinig energie heb voor mijn dagelijks werk in het onderwijs. Ik voel mij zo hopeloos. Iemand tips?

  • Zelfde problemen gehad! Loop al jaren te tobben. Ga naar professor Hennemann in Spijkenisse, die man heeft tenminste écht verstand van schildklierproblemen! Beterschap met de klachten, daar is echt verbetering in te brengen!

  • Hoi Merijn, Ik zit hier met precies hetzelfde probleem. Bij mij is de schildklierziekte in mijn zwangerschap begonnen. Nu is mijn kleine al 9 maanden, maar vind zelf dat ik nog steeds niet mijn echte ik ben. Tijdens de zwangerschap was het echt niet leuk, dus in vergelijking met die tijd valt het mee. Gaat het bij jou de ene dag ook beter dan de andere met je schildklier? Ik merk dat ik rond de tijd van mijn ongesteldheid er meer last van heb, maar ligt dit dan aan de schildklier of hormonen?

  • Om alvast 1 dingetje op te helderen: de functie van je schildklier is schildklierhormonen produceren, dus mochten je klachten voortkomen uit schildklierproblemen, dan hebben ze per definitie te maken met hormonen.

 194. hallo, ik ben Yvonne kwam deze week bij de longarts; ze vroeg hoe het met me was en ik zei dat ik snel moe was. Dat heb ik al jaren, maar ik dacht dat dat door mijn longen kwam. Ze heeft toen mijn bloed laten prikken en ik had 35 zei ze, en dat is heel hoog… Ben nu aan de medicijnen, wat kan ik allemaal gaan verwachten?

  • Beste Yvonne, Ik ga ervan uit dat je TSH-waarde bepaald is. Als deze 35 betrof, dan was ‘ie inderdaad veel te hoog. In dat geval is er meestal sprake van een te traag werkende schildklier. Dat hoeft echter niet per se, vandaar dat de TSH meestal na ongeveer 2 weken nogmaals wordt gemeten. Als je nu exogeen/synthetisch schilklierhormoon (T4) toedient (levothyroxine; meestal Thyrax, maar soms ook een Thyrax-alternatief zoals Eltroxin of Euthyrox) dan zal er waarschijnlijk snel verbetering optreden, maar dat kan even duren. Bij een optimale dosering hoeven er niet per se bijwerkingen op te treden als gevolg van schildkliermedicijnen. Maar bekende bijwerkingen van schildkliermedicamenten zijn o.a. een gejaagd gevoel, hartkloppingen, transpireren en diarree. Dit kan overigens betekenen dat de dosering te hoog is, vandaar dat je arts je bloedwaardes regelmatig zal moeten controleren. Bij overgevoeligheid voor Thyrax kan soms ook huiduitslag, jeuk en/of hoofdpijn optreden. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

  • Hoe lopen de waardes? Ze had het erover dat hij eigenlijk niet meer werkte…

  • Beste Yvonne, In dit artikel over schildklierscreening kun je alles lezen over de verschillende indicatoren die kunnen worden gebruikt om schildklierafwijkingen vast te stellen of uit te sluiten. In dit artikel over schildklierhormonen vind je meer info over T4, T3, T2 en T1. En in dit artikel over TSH-waarden vind je specifieke informatie over de TSH-bepaling. De referentiewaarde voor TSH (dus een “normale” TSH c.q. normaalwaarde) ligt tussen de 0,4 en 4,0 mE/L… Een TSH van 1,0 wordt doorgaans als “ideaal” beschouwd. Een TSH-waarde hoger dan 4,0 mE/L betekent meestal dat je schildklier te weinig schildklierhormoon aanmaakt (dus trage schildklier oftewel hypothyreoïdie). Een TSH-waarde lager dan 0,4 mE/L betekent meestal dat je schildklier te veel schilklierhormonen aanmaakt (dus overactieve schildklier oftewel hyperthyreoïdie). Aangezien 4,1 al als te hoog wordt aangemerkt, is een TSH-bepaling van 35 extreem hoog. In dat geval zou het dus inderdaad best zo kunnen zijn dat je schildklier helemaal niet meer functioneert. Hierover kun je desgewenst meer lezen in dit artikel over een niet-werkende schildklier. Maar nogmaals: ik ben GEEN arts en weet dus niet eens zeker of in dit geval daadwerkelijk je TSH is bepaald. Groeten + heel veel sterkte, Paul

 195. Hallo, Super overzichtelijke en duidelijke site! Dankzij deze site ben ik naar de huisarts gegaan met de vraag of mijn bloed onderzocht kon worden omdat er veel symptomen van schildklierklachten in mijn leven voorkomen. Vandaag heb ik de uitslag gekregen en blijkt er een lichte afwijking in mijn bloed gevonden te zijn. De huisarts gaf wel aan dat ze nu niet volledig alle symptomen kan toewijzen aan het schildklierprobleem, maar ze heeft wel een doorverwijzing gedaan naar het ziekenhuis voor een echo van de schildklier. Toch best wel spannend… Bedankt voor alle informatie en ga vooral door met de site! Groetjes, Gerda

  • Dankjewel voor het compliment, Gerda! Heel veel sterkte met het vervolgonderzoek naar de schildklier! Groeten, Paul

 196. Hallo, Mij is pasgeleden nog eens meegedeeld dat zodra men eenmaal begonnen is met Thyrax er niet meer mag worden overgestapt op een ander alternatief… door de apotheker zelf. Wat klopt hiervan? Want mijn dosis is inmiddels 200 mcg per dag en ik zit stikvol klachten terwijl de geprikte waardes wel ‘als binnen de norm’ worden genoemd. Klopt het dat men eenmaal met Thyrax begonnen er niet meer mag/kan worden overgestapt en waarom zou dat dan niet kunnen? Groetjes, Linet

 197. Wat ik er nog bij wou vermelden… Ik had de eerste paar dagen nadat ik had verhoogd naar 50 mg pijn bij mijn hartstreek. Nu is dat iets minder, maar is de druk in mijn hoofd zo erg. Het komt ook met vlagen en daarbij zie ik ook vlekken voor mij ogen. De vlekken zie ik al sinds mijn schildklier niet meer goed werkt. Ik kan ook niet verlagen want dit is mijn dosis zei mijn internist. Zijn dit allemaal bijwerkingen of hoort het bij de trage schildklier? Sinds mijn bevalling nu 11 maand geleden heb ik zoveel ellende gehad door de schildklier. Na de bevalling werkte hij te snel en ook ontstoken en nu traag en blijk ik antistoffen te hebben dus Hashimoto. Ik heb zoveel lichamelijke klachten gekregen dat ik zelfs bij de cardioloog zat en longarts. Het is een lang verhaal ik heb het nog wat kort gehouden. Ik ben 27 maar ik voel mij 87.

  • Ach meid, ik begrijp je helemaal! Ik tob ook al jaren, maar na de laatste bevalling, verder ’tzelfde verhaal. Internisten meten hoe het met je gaat, alles tussen de waardes is “normaal” volgens de meesten jammer genoeg! En dat de maanden van jouw kleintje aan je neus voorbij gaan door je schildklierproblemen, begrijpt maar zelden iemand. Ik loop nu bij professor Hennemann in Spijkenisse, zie z’n site. Man heeft 55 jaar ervaring en luistert en zoekt naar alle mogelijke oplossingen! Ik wou dat ik gelijk gegaan was, had heel wat weken uit m’n bed gescheeld, houd moed!

 198. Hallo, Ik heb Hashimoto ik slik nu bijna 3,5 maand Euthyrox. Ik ben begonnen met 12,5 mg en langzaamaan elke 2 weken verhoogd omdat ik erg heftig reageer en bijwerkingen krijg. Ik zit nu bijna 3 weken op 50 mg alleen ik heb de laatste paar dagen enorme druk in de hersens (zo voelt het) en raar gevoel in het hoofd en wazig zien.

 199. Hallo Paul, Ook ik ben steeds op zoek naar informatie om die schildklierproblemen te overwinnen. Sinds 2 jaar gebruik ik Thyrax en begin februari ben ik gestart met Cytomel. Ik heb me vreselijk rot gevoeld, alsof ik doinken was. Sinds afgelopen dinsdag Cytomel gehalveerd naar 6,12 per dag, En dan ´s morgens en ´s avonds ongeveer 3,12 mcg. Ik ben door die halvering iets meer helder van geest maar vanaf 13.00 uur beginnen de hartkloppingen of een overslag van m´n hart. Al me al voelde ik me alleen met Thyrax niet goed maar nu is het eigenlijk vreselijk. Waar kunnen deze hart-overslagen op duiden? goed om te vermelden dat ik me ongeveer 10 dagen super goed heb gevoel met de Cytomel erbij. Ik dacht toe van “Jeetje, kan de wereld er ook zo uitzien?”. Veel klusjes heb ik kunnen doen en het leven was zo gemakkelijk, ik heb me toen gerealiseerd hoe wazig ik door het leven ga, om verdrietig van te worden. Ik wil dus heel graag naar een helder bestaan. Maar die hartkloppingen en overslagen doen me geen goed. Zal ik stoppen met Cytomel of even doorzetten? Heeft doorzetten wel zin? Heel graag een reactie! Groeten, Annemieke

  • Beste Annemieke, Ik ben geen arts en mag dan ook geen aanbevelingen doen voor wat betreft (stoppen met) schildkliermedicamenten. Dat je je een tijdje veel beter hebt gevoeld, suggereert echter wel dat er verbetering mogelijk zou zijn voor wat betreft je huidige schildkliermedicatie qua soorten en/of doses. Daarnaast zouden je symptomen kunnen worden uitgelokt door je schildklier, maar potentieel (wellicht deels?) ook door je medicatie. Je verhaal zoals je dat hierboven uiteenzet zou je echt eens moeten overleggen aan je huisarts en/of endocrinoloog. Al met al lijkt het me uiterst raadzaam om je artsen op het hart te drukken dat je je een tijdje erg goed hebt gevoeld en dat je je momenteel ernstig zorgen maakt over mogelijke palpitaties en/of extrasystolen. Heel veel sterkte en beterschap! Groeten, Paul

 200. Beste Paul, Eerst: compliment voor je site. Goed vindbaar, bereikbaar & overzichtelijk. Dan mijn vraag: sinds mijn bevalling werkt mijn schildklier te traag. Via Thyrax is het zo’n twee jaar stabiel geweest. Alleen sinds ruim een jaar niet meer. Ik zit inmiddels op 150 mcgr. Thyrax, maar met weinig verbetering. Huisarts zal verder opschalen tot de juiste waardes in beeld verschijnen. Vraag 1: Wat wordt als ‘veel’ Thyrax beschouwd? Internist wil me niet ontvangen zolang we niet klaar zijn met verhogen. Vraag 2: Komt het vaker voor, de afglijdende werking. Kan ik verwachten dat mijn schildklier er helemaal mee stopt op termijn? Bedankt voor al jouw info & reactie. Fijne dag, Monique

  • Beste Monique, Bedankt voor je berichtje! Dat er steeds meer levothyroxine nodig is voor hetzelfde niveau in de bloedbaan is gebruikelijk; althans, er zijn erg veel mensen die periodiek moeten ophogen. De onderliggende oorzaak van dit fenomeen is volgens mij heel complex. Zo kan vezelrijke voeding een deel van de medicatie opslorpen waardoor het bloedniveau aan T4 schommelt, kan de schildklier op de medicatie reageren door minder endogene hormonen af te scheiden en is het hormonaal niveau afhankelijk van allerlei voedingsstoffen en lichaamseigen klieren en processen. Bovendien wordt er lang niet altijd goed (of in ieder geval niet uitgebreid genoeg) getest en gemeten. Vaak blijft het bij een TSH-test en soms een aanvullende T4-test. Maar deze waarden zijn ontoereikend om een bepaalde ‘totaalwaarde’ aan de schildklierfunctie toe te kennen. Er zijn zo veel factoren die een rol spelen! Denk maar eens aan T3 en ‘RH’ (thyreotropine vrijmakend hormoon), wat door de hypothalamus wordt geproduceerd en de hypofyse aanzet tot het produceren van TSH wat op zijn beurt de schildklier aanzet tot het produceren van schildklierhormonen. Deze waarden schommelen continu en dit zijn slechts enkele factoren waardoor er maar al te vaak ‘normale’ waarden worden gemeten terwijl eigenlijk zwaar vertekende momentopnamen zijn die verkeerd worden geïnterpreteerd. Men zou eigenlijk vaker moeten testen op vrij T3 en bovendien op ‘omgekeerd T3’ (reverse triiodothyronine: rT3), en zelfs dit is eigenlijk ontoereikend voor een totaalplaatje, want het laat alleen de hoeveelheid T3 in het bloedserum zien en niet de intracellulaire activiteit ervan. Deze biologische activiteit kan wee worden beïnvloed door tal van factoren, waaronder vitaminedeficiëntie. Al met al vind ik dat er veel te veel wordt vertrouwd op bloedwaarden en veel te weinig op anamnese en beschrijving van klachten en ervaringen door de patiënt. Al met al is het gebrek aan inzicht volgens mij ook een belangrijke reden voor het feit dat er maar meer en meer T4 wordt toegediend. De startdosis van levothyroxine (T4) zoals Thyrax is meestal 12,5 tot 125 microgram (mcg) voor een volwassene van plusminus 70 kilogram. Een minimale onderhoudsdosis ligt rond de 25 à 50 mcg. Een algehele ‘gemiddelde’ dosis ligt (voor zover ik kon vinden) ergens tussen de 200 en 400 microgram. De gemiddelde waarden voor onderhoud van klinische hypothyreoïdie tussen de 100 en 200 mcg per dag. Er wordt meestal opgehoogd met stappen van 12,5 tot 25 mcg met tussenpozen van 3 tot 6 weken. Er wordt veelal een dosis van 500 mcg gezet bij myxoedeem-coma door schildklierfalen als gevolg van onbehandelde klinische hypothyreoïdie. Wat de maximale dosis T4 oftewel levothyroxine is wordt opvallend genoeg nergens vermeld; wellicht om te voorkomen dat mensen gevaarlijk hoge doses van dit middel gaan gebruiken voor de verkeerde doeleinden. Ik heb doseringen voorbij zien komen tot 600 mcg, maar volgens mij is 500 mcg al uitzonderlijk hoog! Wat velen (op zich terecht) opmerken is dat een maximale dosis T4 niet bestaat en niet relevant is omdat ieder lichaam anders is en het erom gaat dat er een optimale spiegel wordt bereikt in ieder individuele geval… Dit is wat ik erover heb gelezen. Heel veel succes en sterkte ermee! Groeten, Paul

 201. Bedankt Paul, Het begon in het voorjaar met het ophogen van de TSH naar 5,2 en F4 naar 11,1. Ik kreeg er toen ook een halve bij en kreeg zulke vreemde verschijnselen, ook duizeligheid en bijna flauwvallen. Ik durfde niets meer, niet eens bloed prikken; ze kwamen daarvoor bij me thuis. Ging toen naar Prof. Hennemann; ik dacht, die heeft goede naam, maar dat viel ietsje tegen. Hij zei, dan stop je maar weer… Ja, maar dan ben ik zo moe en futloos, ik wil ook wel eens leuk op vakantie… Hij zei: TSH van 5,2 is goed… Ja, maar ik weer: met Hashimoto moet hij 1 zijn… Hij zei toen, als je ouder bent, hoeft dat niet, ik dus stoppen met halfje, werd weer moe, depri, deed weinig tot niets, dus 5 weken geleden nogmaals geprobeerd… Weer vreselijke hoofdpijn, suf werd ik, trillen, ogen, oren, alles weer. Ik naar Ikazia, internist, die zei dat dat niet van de Thyrax kan zijn. Krijg je pas als je TSH 60 is. Ik weer in de verdediging, klopt niet, ik krijg dit echt met meer Thyrax slikken. Ze zegt, we hebben geen alternatief, het is allemaal hetzelfde onder een andere naam, ga maar naar psychiater. Dat is het niet, want 4 jaar Thyrax is 4 jaar moe, lusteloos, weinig ondernemen. Dus iemand van de Schildklierstichting zei tegen me, u heeft veel meer nodig dan 62.5 microgram, ik vermoed wel 100 mcgr. Dat durf ik niet. Ik vind die internisten hopeloos, zo makkelijk. Bedankt nogmaals, zeg jij het eens… Ondanks dat je geen arts bent, weet je best veel.

  • Beste Mar, Het is niet zo dat ik geen persoonsgerichte informatie wil geven, maar dat ik dat niet mag. Ik ben geen arts, dus ik mag geen persoonlijke, medische adviezen geven of anamneses/diagnoses stellen, dat is strafbaar volgens de wet, en eigenlijk ook maar goed, want anders zou iedereen voor dokter kunnen spelen. Ik mag natuurlijk wel zeggen wat ik van de situatie vindt, en op mij komt ie nogal zorgelijk over. Het is inderdaad zo dat Thyrax dezelfde werkzame stof bevat als vergelijkbare medicijnen, namelijk exogeen T4: levothyroxine. Er zijn echter volop mensen die klagen over bijwerkingen van Thyrax en beter reageren op Euthyrox of Eltroxin (misschien vanwege bepaalde hulpstoffen, maar dat is giswerk). In sommige gevallen dient er naast T4 bovendien ook T3 (liothyronine) te worden voorgeschreven voor een optimaal hormonaal niveau, zoals Cynomel, Cytomel of Thybon. Tot slot zijn er schildklierpatiënten die bijwerkingen ondervinden aan synthetisch T4 en baat hebben bij dierlijk schildklierhormoon, gewonnen uit varkens, schapen of runderen (thyreoïdum), ook wel bekend onder de merknaam Armour Thyroid. Wellicht loont het om dit eens te bespreken met je arts(en). Ik kan niet zeggen waar je klachten vandaan komen en mag hier ook geen uitspraken over doen, maar het feit dat je de klachten hebt, is naar mijn mening reden om te blijven vechten voor je gezondheid. Vraag desnoods een second opinion aan bij een andere huisarts en een andere endocrinoloog; daar heb je recht op. Nogmaals sterkte! Groeten, Paul

 202. Beste Paul, Nog een vraagje, mijn huisarts zegt het niet te weten, de internist zegt doodleuk van Thyrax krijg je niets, je TSH mag zelfs tot 7 gaan, dan heb je nog geen klachten. Ik slikte 50 mcgr. en was moe en futloos, TSH 4,2 F4 12,2. De huisarts zei 12,5 mcgr erbij, dus dat slik ik nu 5 weken, voel me nog niet beter. Heb hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, dan ben ik zo bang, trillende spieren, druk op oren en ogen… Ik dacht doorgaan, dan knap ik wel op. Maar door sufheid en duizeligheid lig ik op de bank en durf niet naar buiten. Hebben nu meer mensen dit, ik lees het nergens… Halve tablet erbij is weinig en dan zo’n heftige reactie… Ik ben 68 jaar, mag TSH dan soms hoger zijn? Mijn internist weet er volgens mij weinig van. Ze zei, TSH van 60, dan heeft u nog geen klachten. En het begon echt na ophogen. Geef eens raad Paul, bedankt.

  • Beste Mar, Ik mag geen medische adviezen geven; daar zijn artsen voor. Het is echter niet zo dat Thyrax vrij is van bijwerkingen. Er zijn volop mensen die bijwerkingen ervaren, vooral als je overgevoelig bent. Er staan zelfs al wat reacties op de site met potentiële alternatieven voor Thyrax. Die zou je eens met je arts kunnen bespreken. En je TSH is niet per definitie of uitsluitend gebonden aan je leeftijd, dat ligt veel complexer. Als ik in jouw schoenen stond, zou ik een second opinion aanvragen. De klachten die je beschrijft doen vermoeden dat er nog volop verbetering haalbaar is. Groeten & sterkte, Paul

 203. Hallo, Ik had een vraag over de TSH: hoe hoog kan deze MAXIMAAL worden? Ik had in september 2012 een TSH van 195! En ik zou dus ook graag willen weten wat er had kunnen gebeuren als dit nog verder was verhoogd?

  • De AACC (American Association of Clinical Chemistry) en de AACE (American Association of Clinical Endocrinologists) hanteren een referentiewaarde voor TSH bij volwassen van 0.3 tot 3.0 μU/ml. Een TSH serumwaarde tussen 3 en 4.5 μU/ml, vastgesteld in 2 bloedstalen met een interval van 3 weken kan wijzen op een vroegtijdig stadium van schildklierpathologie en zodoende wijzen op de noodzaak van een onderzoek naar schildklierantilichamen:

   • Thyroperoxidase antistof: sleutelenzym in de biosynthese van de schildklier; oorspronkelijk heette dit ‘microsomaal antigen’
   • Thyroglobuline antistof
   • TSH-receptor antistof

   In principe is er geen algemene hoeveelheid TSH die als gevaarlijk kan worden beschouwd; TSH is op zichzelf immers geen schildklierhormoon zoals T4 en T3. Het potentiële gevaar van een TSH-overschot schuilt hem in het eventuele versnellen van de schildklierwerking tot onverantwoorde proporties, maar omdat de hoeveelheid schildklierhormonen in je bloed van veel meer aspecten afhankelijk is dan van je TSH, is een verhoogde TSH-serumwaarde veeleer een aanwijzing/indicatie van een mogelijk gevaar dan een gevaar op zich. Zo zijn er mensen die in het verleden een TSH-waarde tussen de 300 en 600 hebben gehad en nog steeds rondlopen. Kortom: het potentiële gevaar van een hoge TSH zit hem in een heleboel randfactoren en is zeer sterk afhankelijk per persoon. Een verhoogde TSH-waarde is dus veeleer een aanwijzing dat er iets mis is met de schildklier(werking) en op zichzelf niet per definitie gevaarlijk. Je kunt dus ook NIET stellen: hoe hoger je TSH is, des te erger je schildklierlijden. Hoe hoog je TSH destijds was, is dus op zichzelf niet interessant; interessanter is waarom je TSH zo hoog was. En of er een absoluut maximum is? Ik denk van niet, maar pin me er niet op vast. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

 204. Beste Paul, Ik had gevraagd over sufheid van Thyrax, maar ik kreeg geen antwoord, jammer. Ik slik nu 4 weken en ben zo suf. Ik lijk steeds weg te zakken, zo erg. Niemand begrijpt dit. Iedereen knapt juist op van Thyrax, ik dis niet. Ik stop denk ik maar.

  • Beste Margreet, Een bekende bijwerking van Thyrax is gejaagdheid; van sufheid heb ik echter nog niet eerder gehoord. Heb je dit ook al met je arts(en) besproken? Het kan namelijk zijn dat je niet goed reageert op Thyrax of dat de hoeveelheid qua dosering nog niet optimaal is ingesteld. Als je niet goed reageert op Thyrax (T4/levothyroxine), dan kan je arts eventueel Euthyrox of Eltroxin voorschrijven. In principe bevatten ze allemaal dezelfde werkzame stof, maar de bijwerkingen willen nog weleens verschillen per patiënt en per medicament. In sommige gevallen dient er naast T4 (levothyroxine) ook nog T3 (liothyronine) te worden voorgeschreven zoals Cynomel, Cytomel of Thybon. Ook zijn er schildklierhormoontabletten met zowel T3 als T4: Novothyral, Prothyrid en Thyreotom. Veel mensen die bijwerkingen ondervinden aan synthetisch T4 en/of T3 hebben overigens baat bij dierlijk schildklierhormoon, gewonnen uit varkens, schapen of runderen (thyreoïdum). Thyreoïdum staat ook wel bekend onder de merknaam Armour Thyroid (bron). Voordat je schildklierhormonen “goed staan ingesteld” dient er nog weleens bijgeschroeft en aangescherpt te worden. Stop dus niet zomaar met je schildkliermedicatie. Bespreek je klachten met je arts en vraag hem/haar desnoods expliciet naar alternatieven voor Thyrax. Schildkliermedicamenten krijg je niet zonder reden, dus ermee stoppen (zonder tussenkomst van een arts), is in principe erg risicovol. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 205. Beste, Wat doe je als je vermoed dat je kind ook een traag werkende schildklier heeft? Hij is 10 jaar. heeft wel astma, maar functioneert heel traag. Zijn denkproces verloopt ook traag, hij heeft geen achterstand op school, behaalt goeie punten, maar hij is traag in zijn doen en laten. Hij lijkt me constant moe voor zijn leeftijd. Mag ik hem zomaar een paar druppels jodium toedienen? Ik behandel mezelf puur plantaardig en op basis van aminozuren en het helpt. Maar kan ik dat bij iemand van 10? M.v.g. An

  • Beste An, Naar mijn mening is het vermoeden van een te trage schildklier geen gegronde reden om een kind van 10 jodium te laten innemen. In het algemeen kan de inname van jodiumsupplementen namelijk gevaarlijk zijn, daar wordt volop voor gewaarschuwd; jodium wordt eigenlijk nooit preventief voorgeschreven of ingenomen (bron). De inname van geconcentreerd jodium is uitsluitend raadzaam als daar medische redenen voor zijn, en dat is aan een arts om te bepalen. Het lijkt me dan ook beter om een arts te laten onderzoeken of er überhaupt sprake is van een te trage schildklier. Daarnaast zou je het jodiumgehalte in het bloed kunnen laten meten. Ik weet overigens niet wat je precies bedoelt met ‘druppels jodium’, maar jodium voor gebruik op de huid is sowieso niet geschikt voor inwendig gebruik (meestal wordt jodium in tabletvorm/pilvorm voorgeschreven en in bepaalde gevallen als ‘de slok’ (RAJ; radioactief jodium). Al met al lijkt het me behoorlijk risicovol om jonge kinderen op eigen initiatief jodium toe te dienen. Ik ben overigens geen medicus, dus dit is pure speculatie van mijn kant. In 2012 is overigens een interessant onderzoeksrapport vrijgegeven over de jodium-intake van kinderen en volwassenen: ‘Inzicht in de jodiuminname van kinderen en volwassenen in Nederland – Resultaten uit de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010‘. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Centrum voor Voeding en Gezondheid onder leiding van Dr. Ir. J. Verkaik-Kloosterman, in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wellicht is dat interessant. Groeten, Paul

 206. Beste Paul, Ik heb een vraag: TSH 4,4 en FT4 12,2 bij 50 mcgr Thyrax. Ik was heel de zomer moe en futloos, en sliep veel. Was het echt zat, dus begon drieënhalve week geleden op advies van de huisarts met een halve tablet erbij, maar kreeg vreselijke hoofdpijn en duizeligheid. Maar erger nog vond ik die sufheid; het leek wel een kalmerend middel. De tweede week, trillen, janken, op bank liggen; derde week doodmoe, boos om die lusteloosheid en dat suffe gevoel in mijn hoofd. De huisarts zegt doorgaan. Maar ik was bang en ging naar de internist van ’t Ikazia Ziekenhuis, ze zei doodleuk: ‘Grensgeval, TSH 4,4 is nog goed, hij mag zelfs nog 5,6 en 7 zijn.’ Ben al van slag, maar dit heb ik nooit gehoord, TSH 7 is goed!? Ik ben 68 jaar, mag het dan soms hoger? Ik durf niet naar buiten met een suf, duizelig hoofd. Is dit van het ophogen van de Thyrax? En gaat die sufheid over na verloop van tijd? Mijn TSH was vroeger gewoon rond de 1. Help me a.u.b. Ik weet het niet meer, stoppen of doorgaan?

 207. Hallo, Ik heb reeds enkele dagen geleden een bericht gepost onder ’tramadol’. Nu heb ik vandaag de resultaten gekregen van m’n bloed en ik blijk op het randje te zitten van te trage schildklier. Mijn T4 is 12,2 en de grens is 12,4 volgens mijn papier… Nu wat ik dacht dat misschien aan de tramadol lag, kan dus ook aan mijn schildklier liggen… Ik ben echt heel erg moe, heb in de morgen last van mijn maag en heb dan geen eetlust. Na de middag wordt het meestal beter, maar de spierpijn blijft wel. Ik heb een koortsig gevoel, maar heb helemaal geen koorts! Af en toe lichte koorts, maar elk spiertje, vezeltje in m’n lichaam voelt aan alsof ik koorts heb. Maar ik ben ook in onderzoek voor de erfelijke spierziekte FSHD [red: facioscapulohumerale dystrofie c.q. ziekte van Landouzy Dejerine]. In januari weet ik het met zekerheid! Dus alles bij elkaar is het moeilijk te weten van waar de pijn en vermoeidheid nu komt. Ik weet wel dat de vermoeidheid er pas sinds 2 maanden is bijgekomen. Dat ik opsta om daarna terug op de bank te liggen en in slaap val. En me soms echt zo rot voel! Zowel lichamelijk als psychisch ook de laatste tijd! Voel me soms een vod! Mijn libido is verminderd wat in mijn geval al heel raar was want ik had een extreem hoog libido. Kan dat allemaal zo maar te wijten zijn aan een te trage schildklier? Hoewel de dokter het maar te nipt vindt om me medicatie te geven en laat me binnen 4 maanden pas terugkomen om terug bloed te laten trekken. Maar ik voel me soms zo moedeloos en hopeloos om elke dag die pijnen te hebben en psychisch labiel te worden want zo ben ik normaal niet. Maar het wachten op DNA-onderzoek is ook best frustrerend omdat er me heel wat te wachten staat. Veel beterschap allemaal! Groetjes, Angie P.S. Het gaat bij mij om Vrij T4 met referentie 12,4 – 20,4 pmol/L.

  • Beste Angie, Zoals je zelf al aangeeft, is het moeilijk te bepalen waar elk van je klachten precies vandaan komt. In principe kunnen de meeste klachten te maken hebben met een vertraagde werkzaamheid van je schildklier, maar dat hoeft geenszins. Een FT4-waarde van 12,2 is inderdaad aan de lage kant, maar dat alle door jou beschreven klachten daar vandaan komen, lijkt me frappant. Bovendien hoeft die waarde niet per definitie slecht te zijn, afhankelijk van je leeftijd en TSH-waarde. Deze FT4-waarde wordt door velen in het “laag-normale gebied” geplaatst. De normaalwaarde bevindt zich bij volwassenen meestal tussen de 10 en 25 pmol/L. Als je echter klachten blijft houden, kun je wellicht aandringen bij je huisarts op vervolgonderzoek bij een endocrinoloog of schildklierspecialist. Heel veel sterkte! Groeten, Paul

  • Hey Paul, Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik enorm tevreden ben over je site en zeker dat ik altijd een antwoord krijg van jou! Dat is echt zeer aangenaam! Zeker als ik me zo slecht voel en je weet dat je reactie gelezen wordt! Mijn leeftijd is 34 en mijn THS-waarde was 1,3. Deze zou tussen de normale waarden liggen. Het is inderdaad moeilijk te weten waar mijn pijnen vandaan komen. Ik heb al 8 jaar een scapula alata door Parsonage-Turner en heb in 2007 een pectoralis major transfer gehad. En nu na 8 jaar nog steeds klachten te hebben, ben ik naar een neuroloog geweest voor een 2e opinie en blijkbaar zou ik helemaal niet hebben wat ze al 8 jaar vermoeden en zou het die ene spierziekte kunnen zijn. Zijn vermoeden ligt vrij hoog, maar niets staat vast. In januari is er zekerheid en volgt er ook een spierbiopt. De stress die ik van het wachten heb, de pijnen, tekort aan vitamine B12 (waarvoor ik maandelijks ingespoten word), de vermoeidheid die erbij is gekomen, de Tradonal en nu de schildklier die blijkbaar een beetje trager werkt… Ik lijk wel een tijdbom, m’n hoofd staat op ontploffen van de hoofdpijn en m’n lichaam voelt koortsig. Alles kan dus een oorzaak zijn in mijn medisch dossier. Ik vind het moeilijk om zo verzwakt de tijd door te brengen, want ik geef niet graag alles uit handen en ben normaal altijd gezond en opgewekt. Ik ben toch blij dat ik hier mijn reactie kwijt geraak en dat dit gelezen wordt! Bedankt voor alle moeite! En wie weet herkent iemand wel iets van mijn hele resumé van verschijnselen. Groetjes, Angie P.S. ik bedoelde inderdaad de TSH-waarde. :-)

  • Beste Angie, Bedankt voor je vriendelijke reactie! De belangrijkste reden waarom ik aan deze site werk is omdat ik weet hoe moeilijk het is om met gezondheidsklachten te kampen terwijl er niet naar je geluisterd wordt. Dat is extreem frustrerend en kan mensen tot wanhoop drijven. Ik heb geen medische achtergrond, dus kan ik op medisch gebied logischerwijs niet erg veel voor mensen betekenen, maar door de jaren heen verzamel je toch een boel informatie van ervaringsdeskundigen en uit wetenschappelijke onderzoeken en vakliteratuur, en die probeer ik via deze site te bundelen. Ik zou je heel graag van meer inzicht en/of hulp voorzien, maar ik ben bang dat je de uitslag van je onderzoek af zult moeten wachten. Heel veel sterkte daarmee; geduld is moeilijk op te brengen als het om je gezondheid gaat. :( Als je verdere vragen hebt, probeer ik ze met alle plezier te beantwoorden. Groeten, Paul ;)

  • Beste Paul, Echt bedankt; je kunt zien dat je ermee bezig bent! Ik heb op geen enkele andere site zo snel reactie gehad of zelfs na daaaagen niet. Ik ga deze website zeker als eerste nemen als ik vragen heb. Ik heb al erg veel gelezen op jouw site en ik vind het een zeer interessante site. Het doet veel als je er zelfs op zo een manier kunt zijn voor je lezers, neem het van mij aan! Doe zo verder. ;-) Ik ga inderdaad moeten afwachten wat het onderzoek zegt. Ik verwacht het ergste maar hoop op het beste! Niemand wil zijn kind een ziekte doorgeven hé. Als ik me deze week nog lang zo koortsig voel met overal zo veel pijn en barstende hoofdpijn, ga ik toch eens een andere dokter opzoeken. Alvast bedankt voor alle informatie en reactie Paul!

 208. Hallo, Mijn schildklier is regelmatig op de grens van te traag en normaal. Daarom moet ik regelmatig bloed prikken. Nu ben ik de laatste tijd om onverklaarbare reden meer dan 8kg afgevallen terwijl ik juist constant honger heb en veel eet. Zou dit ook met de schildklier te maken kunnen hebben? Bij te traag moet je toch juist aankomen? Verder heb ik ‘standaard’ klachten als vermoeidheid, verwardheid, enorm last van kou en winterhanden en voeten (nu al) en heb ik ook dat mijn lichaam bij inspanning enorm trilt, vooral in mijn benen. Ik wist overigens niet dat dit laatste er iets mee te maken zou kunnen hebben. Ook erg veel last van rood doorlopen ogen na even achter de computer. Zijn er ook homeopathische middelen die deze kwalen evt. kunnen verbeteren?

 209. Tien Konigs

  Ik heb allerlei klachten die hier ook genoemd worden: heesheid peesontstekingen, iets gezwollen schildklier, moeilijk slikken en spreken… Verschillende bloedonderzoeken gehad: T3 en T4 zijn normaal, TSH is verhoogd. Slik nu sinds 3 weken op eigen initiatief extra jodium in de hoop dat dit werkt. Hoe ontstaat die afwijking in mijn TSH-waarde terwijl T3 en T4 normaal zijn? Overigens is mijn heesheid al een stuk minder.

 210. C. Verhappen

  Hallo, De waarde van mijn FT4 is 13. Ik slikte 2 Thyrax per dag en moet nu naar 3 per dag. Maar volgens mij is 13 toch niet zo slecht?

  • Beste C. Verhappen, Er zijn artsen, ziekenhuizen en laboratoria die vinden dat een FT4 van 13 nog net binnen de “normaalwaarden” valt, maar het zit echt aan de ondergrens van “normaal” en is dus absoluut aan de lage kant. Groeten, Paul

 211. Beste Anthony, Om de website gratis te houden zijn we (helaas) genoodzaakt om advertenties te tonen. Zou je me a.u.b. kunnen uitleggen wat je bedoelt met het ‘het doodlopen van het artikel’ en ‘je een ongeluk moeten klikken’. Ik heb hier namelijk nog niet eerder klachten over mogen ontvangen. We zijn continu bezig om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, dus ik zou hier erg graag verbetering in brengen, mocht dat technisch gezien mogelijk zijn. Hopelijk ontvang ik een antwoord van je. Bedankt voor je begrip. Groeten, Paul

 212. Door een micro-adenoom op mijn hypofyse functioneert het een en ander niet meer zoals het moet. Volgens de endocrinoloog zou ook mijn schildklier te weinig werken (al val ik wel nog binnen de referentiewaarde). Hij heeft me nu L-thyroxine voorgeschreven van 50 mg. Ik vind dat zelf wel erg veel om mee te beginnen en ben dan ook wat bang om ermee te starten. Wel heb ik heel veel klachten (heb al 7 jaar de diagnose fibromyalgie). Ik geef de waarde even mee in de hoop dat er iemand is die me meer uitleg kan geven…

  • TSH: 0,79 (referentie 0,27 tot 4,2 mU/l)
  • Vrije trijodothyronine: 3 (referentie: 2 tot 4,4 ng/dl)
  • Vrije thyroxine (ft4): 1,32 (referentie: 0,93 tot 1,70 ng/dl)
  • Thyroid microm.as: 6,7 (referentie: kleiner dan 34 U/mL)
  • Thereoglobuline.as: kleiner dan 10 (referentie: kleiner dan 115 U/mL)

  TSH snap ik wat dat is maar die andere termen zeggen me niks!? T4 en T3 vind ik niet terug of het moet zijn dat vrije trijodothyronine en vrije thyroxine staat voor T3 en T4… Ik hoop op wat meer uitleg. De arts zelf geeft me niet veel uitleg, ook niet als ik doorvraag. Alvast bedankt. :)

 213. Ik slik al een hele tijd Thyrax 50 mcgr. en sinds 4 weken 75 mcgr. Ben elke dag suf en duizelig, en durf niet naar buiten. Voel me ook raar in het hoofd. Kan dit een bijwerking zijn van Thyrax?

  • Beste Margreet, Dat is zeker mogelijk, in ieder geval gedeeltelijk. Bekende bijverschijnselen (direct of indirect) van Thyrax zijn namelijk onder meer: sufheid, gejaagd gevoel, hartkloppingen, temperatuurschommelingen, transpireren, snel koud hebben en spierkrampen. Deze klachten zouden overigens ook te maken kunnen hebben met een te hoge of te lage dosering. Wanneer de hoeveelheid schildklierhormonen worden opgehoogd, dienen deze sowieso opnieuw een “optimale” spiegel in je bloed te bewerkstelligen. Ook dit gaat in veruit de meeste gevallen gepaard met allerlei klachten. De klachten die jij beschrijft klinken heftig, dus ik zou hoe dan ook een afspraak maken met je huisarts. Wellicht slik je nu te veel Thyrax? Ik zou contact opnemen met je arts en hem/haar je klachten voorleggen. Succes, sterkte en beterschap! Groeten, Paul

 214. Hallo, Net als iedereen hier heb ik een te traag werkende schildklier waarvoor ik L-thyroxine zou moeten nemen, maar aangezien ik op veel medicatie allergisch reageer blijf ik het maar uitstellen! Ben ook reeds naar alle specialisten geweest, hart-‘nier-‘longspecialisten waar alles normaal blijkt te zijn! Waar ik sinds 2 maanden last van heb is een algemeen inwendig bibberen van de spieren, van de schouders tot en met de kuiten. Soms heel erg, soms iets minder, heel af en toe stopt het voor enkele uren om dan weer in alle hevigheid terug te komen, in die mate dat ik er niet van kan slapen. Dit zijn voor mij de ergste symptomen, erger dan de moeheid, de spierpijnen, de stijfheid… Twee artsen spraken van CVS en fibromyalgie, en effectief zijn mijn symptomen ook die van deze ziekten. Hoe dan ook voel ik me niet goed gevolgd door de artsen, zelfs mijn huisarts die me 25 jaar kent helpt me niet genoeg, die zegt “neem maar magnesium, daarmee gaan die krampen wel weg” maar ik voel geen beterschap en voel me helemaal alleen in mijn zoektocht. Sterkte aan de anderen hier!

  • Hallo Katia, Ik herken je klachten; heb ook een traag werkende schildklier, veroorzaakt door een jodiumslok. Daarnaast ben ik allergisch en daardoor herken ik je terughoudendheid en aarzelingen. Je moet je wel realiseren dat je lichaam een essentieel stofje mist en helaas hangt daar het gehele lichamelijk functioneren van af. Ik denk dat je toch aan schildkliermedicijn moet denken. Ikzelf gebruik Thyrax duotablet 0,025mg. Ik neem ze voor het slapengaan in omdat alles wat ik overdag gebruik bij mij invloed heeft op de werking van het medicijn. Kies voor een hele geleidelijke aanpassingsdosering omdat je lichaam supergevoelig op alle veranderingen reageert. Ik ben zelf al afgestemd, maar bij aanpassing van de medicatie neem ik een kwart tablet in plaats van de aanbevolen halve. Mijn ervaring is dat mijn lichaam langer de tijd nodig heeft om aan nieuwe situaties te wennen. Jij kent jouw lichaam het beste, dus daar kan je gewoon op vertrouwen. Ik vind het vervelende van deze ziekte dat je de medicatie niet per dag kan aanpassen zoals bij een paracetamol. veel sterkte, Loes

 215. Ik heb na mijn borstkanker in 2010 vele vage klachten overgehouden (toeval?). De artsen dachten dat het kwam door de hormoontherapie. Ik ben enorm veel gegroeid, met name op mijn buik. Na veel ellende en de gratis kilo’s erbij heb ik samen met de internist besloten om de hormoontherapie te stoppen. Maar er veranderde niets. Alle klachten bleven, en ook de kilo’s vlogen eraan. Ik was al vaker geprikt, niets aan de hand werd er gezegd. Toen kam ik bij de huisarts omdat ik last had van kalknagels waar ik ook eindelijk wel eens vanaf wilde. Om te bepalen of ik een medicijn daarvoor mocht moest er bloed afgenomen worden. Uit DAT (feb 2012) onderzoek kwam dat ik een veel te trage schildklier had T4-12 en THS 6,06. van 25 gram thyrax naar nu (dec 2012) 125 gr. T4 nu 16 / ths 3.30. Nog steeds vliegen de kilo’s eraan, en ik heb vreselijk last van mijn ogen, met name als ik wakker wordt. Het lijkt wel alsof mijn hoornvlies kapot getrokken wordt. Mijn gezichtsvermogen gaat steeds verder achteruit. Pas over 3 maanden weer prikken. Maar ik vraag me af, moet ik nu niet eens aandringen bij de huisarts voor een specialist? Duurt het niet te lang voordat de waardes goed zijn? Gr. Lydia

 216. Uit een bloedtest is gebleken dat mijn schildklier veel te traag werkt. Nu moet ik over zes weken weer bloedprikken en dan pas kan volgens de huisarts begonnen worden met medicatie. Kan iemand mij vertellen waarom dat zo is?

 217. Ik zou graag willen weten wat de minimale bloedwaarde is waardoor je aan de schildkliermedicijnen moet, Ik weet namelijk dat wat de ene huisarts nog binnen de norm vindt, de ander te laag of te hoog acht. Ik vermoed zelf ook een te traag werkende schildklier. Ik heb namelijk een burn-out die niet ophoudt. Ik ben de hele dag bekaf, ik zie slecht en heb concentratieproblemen. De B12 die elke 2 maanden aangevuld moet worden middels injecties… Voor mijn zwangerschap woog ik 60 kilo en nu 86 en ik heb er geen gram af kunnen krijgen. Maar uitkijken dat het er niet mega-vlug aankomt… Enz, enz… Dus nu maar weer bloedprikken. Dus als iemand kan vertellen wat de normale waarde is en wanneer deze te laag is? Ik zou je zeer genegen zijn!

  • Beste Anita, Er zijn heel veel waarden die gemeten dienen te worden om te bepalen of je schildklier “perfect” of “totaal belabberd” werkt. Denk maar eens aan TSH, T4, T3, vrij T3, vrij T4 en schildklierhormoon-gerelateerde antistoffen. TSH en FT4 (vrij T4) worden veruit het vaakst getest. De schildklier wordt aangestuurd door TSH (schildklier stimulerend hormoon). Aan de TSH-waarde kan de werkzaamheid van de schildklier worden afgelezen. Als er te weinig (hypo) schildklierhormoon in het lichaam is, maakt de hypofyse namelijk meer TSH aan en bij een overschot (hyper) aan schildklierhormoon juist minder, wat doorgaans tot een verhoogde of verlaagde TSH-waarde leidt. De schildklier maakt twee soorten hormonen aan: T4 (thyroxine) en T3 (thyronine). T4 is een reservevoorraadje; T3 is het actieve hormoon. T4 wordt naar behoefte van je lijf omgezet in T3. Een klein beetje T3- en T4-hormoon is direct beschikbaar. Dit is vrij oftewel “free” hormoon (FT3 & FT4). Zoals je al aangeeft, gebruikt niet iedere arts en niet iedere laborant dezelfde “normaalwaarden” of “grenswaarden” voor deze hormonen. De meest gebruikelijke grenswaarden zijn desalniettemin als volgt:

   • TSH: 0,4 – 4,0 mU/l
   • T4: 60 – 140 nmol/l
   • FT4: 8 – 26 pmol/l
   • T3: 1,2 – 3,4 nmol/l
   • FT3: 3 – 8 pmol/l

   Let op: bovenstaande waarden zijn grenswaarden, geen normaalwaarden. Een TSH-waarde in het laag-normale gebied (< 2,0) wordt als ideaal gezien. Een vrije FT4-waarde moet juist “hoog-normaal” (> 16 pmol/l) zijn. een TSH-waarde boven de 2,5 is al enigszins verdacht. Een TSH boven de 4,5 is meestal foute boel. Hopelijk heb je iets aan deze informatie. Met vriendelijke groet, Paul

  • Ageeth Schaap

   Wij hebben een zoon van 16 met een trage schildklier en antistoffen tegen schildklier. Wanneer moet je aan de medicatie? Wij worden volgens mij aan het lijntje gehouden? TSH is 4,73 en was 5.0. Ft4 is 15,1 en Ft3 4,6.

 218. Ik herken heel veel van jullie verhalen! Ik heb al een aantal jaren een trage schildklier waarvoor ik Thyrax slik. Ik heb het gevoel dat ik moeilijk in te stellen ben op de medicatie. Volgens mijn huisarts zijn de bloedwaardes goed maar ik voel me niet zo. Ik heb de laatste tijd geregeld last van hartkloppingen, hartritmestoornissen. Mijn huisarts vindt dit niet verontrustend en zegt dat iedereen wel eens hartkloppingen heeft maar nu ik lees op deze site dat het kan samenhangen met een verstoorde schildklierfunctie valt alles een beetje meer op zijn plek. Ik zou graag ervaringen willen delen met mensen die dit herkennen.

 219. Ik heb sinds 2004 een te trage schildklier, waarvoor ik Thyrax krijg. Eigenlijk zou mijn Thhyrax verhoogd moeten worden, daar hij nog steeds te langzaam werkt. Ben echter in 2007 compleet doorgeslagen (overactief, opgejaagd, niet stil kunnen zitten, niet rustig na kunnen denken, amper slapen) waardoor ik in een burn-out en depressie ben beland. Sinds 1992 had ik al diabetes (4 x daags insuline-injecties). Heb geprobeerd mijn werk vol te houden, maar moest het af laten weten toen mijn suikerziekte zich tegen me keerde. Hoop nu in een andere functie door te kunnen blijven werken, maar de Thyrax moest nu echt weer verhoogd en ik voel het alweer de verkeerde kant opgaan, terwijl het maar minimaal verhoogd is. Is er iemand die deze ervaring heeft/kent en heeft diegene hier wat aan kunnen doen? Wanhoopje.

 220. Ik weet sinds februari 2012 dat ik een trage schildklier heb. Ik ben nog bezig met de instelling van thyrax. Momenteel slik ik 0.125 mg per dag. Ik ben ontzettend veel aangekomen in gewicht en wil heel graag afvallen. Wie heeft ervaring?

  • Nou meid, ik kan je de hand schudden; heb vandaag te horen gekregen dat ik een te traag werkende schildklier heb…. Begin morgen met medicatie, moet dus nog helemaal ingesteld gaan worden. Ook ik ben giga-aangekomen de afgelopen periode, maar hoop echt dat door de medicatie mijn gewicht stabiliseert. Ik ga er in ieder geval met positiviteit tegenaan!!!

 221. Sinds enkele jaren gebruik ik nu thyrax. Mijn klachten waren een extreem donzig (net wattebolletjes) gevoel in het hoofd. Plus extreem langzaam lopen; er zat als het ware een slot op de benen/kuiten/bovenbenen. Dit kon opeens gebeuren tijdens de schonmaak of winkelen… Ik sleepte (slofte) met de voeten over de grond. Van collega’s kreeg ik achteraf te horen dat ik wel een zombie leek.