Een liesblessure komt erg vaak voor. In principe wordt met de term ‘liesblessure’ een vorm van liesletsel bedoeld die is ontstaan als gevolg van sport, maar in de praktijk treedt een liesblessure op door verscheidene vormen van impact, beknelling en overbelasting. Hierbij valt te denken aan:

 • Lichaamsbeweging & sporten
 • Verwonding & trauma
 • Ongeluk & verkeersongeval
 • Fysiek geweld (ruzie e.a.)
 • Medicijngebruik
 • Zenuwafwijking of zenuwletsel
 • Werkongeval & arbeidsletsel (dus beroepsgerelateerd)
 • Onnatuurlijke houding (continu staan, zitten e.a.)
 • Ongemakkelijke of repeterende beweging (tillen, bukken, hurken e.a.)

Desalniettemin ontstaat een blessure van de lies in veruit de meeste gevallen door toedoen van sport.

Wat is een liesblessure?

De lies betreft het overgangsgebied tussen je onderbuik en bovenbeen. Een liesblessure is dus een ongemak (pijn, bewegingsbelemmering/immobiliteit, stijfheid etc.) dat zich manifesteert in de liesstreek. Meestal betreft een liesblessure een chronisch mankement aan de binnenkant van je lies, waar de aanvoerende spiergroepen (met name beenspieren) zitten. (bron)

Hoe vaak komt een liesblessure voor?

Liesblessures zijn een vaak voorkomende blessure bij tal van verschillende sporten. Dit geldt in het bijzonder voor veldsporten zoals met name hockey en voetbal. Hierbij is het zelfs zo dat de liesblessure in de top drie staat van vaakst voorkomende blessures. Onderzoeken hebben aangetoond dat in ongeveer één derde van de gevallen een liesblessure acuut optreedt. Dit betekent dat er vaak pijn ontstaat bij bijvoorbeeld;

 • Het wenden;
 • Het keren;
 • Het sprinten;
 • Het trappen van een bal;

De exacte plaats waar je pijn zal ervaren na de explosieve beweging is sterk afhankelijk van welke spier er precies is aangedaan. In twee derde van de gevallen is er sprake van een sluimerend verloop. Dit betekent dat een aanhoudende, te grote belasting voor de lies ervoor zorgt dat er geleidelijk aan pijn zal ontstaan.

In het begin zal er vastgesteld kunnen worden dat deze liespijn alleen aanwezig is bij aanvang van het sporten of net na afloop. Na verloop van tijd zal de pijn echter ook aanhouden tijdens het sporten en kan ze zelfs heviger worden. Wordt de pijn heviger? Dan kan je daardoor ook gedwongen worden om te stoppen met sporten.

Symptomen van een geblesseerde lies

De bekendste kenmerken, verschijnselen en symptomen van een liesblessure zijn als volgt:

 • Moeite met lopen
 • Pijnlijk gevoel in de streek rond de lies (vooral na belastende inspanning)
 • Liespijn straalt veelal uit naar binnenkant bovenbeen, onderbuik en/of genitaliën
 • Stijfheid in de liesstreek (met name ’s ochtends vroeg bij het opstaan)
 • Bij een hevige liesontsteking kan pijn waarneembaar zijn in buik- & heupspieren

Bij een liesontsteking is overigens zelden sprake van een bacterie; het is doorgaans een steriele, niet-infectieuze ontstekingsreactie.

Mogelijke oorzaken van liesblessures

Een blessure van de lies is nagenoeg altijd een overbelastingsblessure en wordt in de regel dus veroorzaakt door –je raadt het al– overbelasting. Soms ontstaat een blessure van de lies door een val, klap of stoot, maar meestal doordat de lies te lang, te vaak en te intensief wordt belast. De belangrijkste oorzaken van een liesblessure zijn te vinden in:

 • Liesspieren
 • Gewrichten (o.a. heupgewricht)
 • Zenuwen & aders die in de liesstreek lopen (beknelling, afknelling, ontsteking e.a.)
 • Een verrekte of (in)gescheurde liesspier of liespees
 • Liesbreuk (door zwakke plek in buikwand)
 • Adductorenstrain c.q. adductorenoverbelasting
 • (Insertie)tendinopathie van de adductoren
 • Liesontsteking
 • Osteïtis pubis: gewrichtspijn in het kruis (bron)

De daadwerkelijk, achterliggende liesblessure bevindt zich overigens bijna altijd in de peesaanhechting en/of overgang pees-spierbuik van een liesspier/adductor of het botvlies van het heupbeen.

Wat zijn de belangrijkste risicofactoren?

De hierboven aangehaalde voorbeelden zijn stuk voor stuk oorzaken die dus in de praktijk mogelijks aan de basis kunnen liggen van een liesblessure. Dit gezegd hebbende is het eveneens zo dat er door de jaren heen tal van verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd die specifiek als doel hadden om de belangrijkste risicofactoren in kaart te brengen. Deze onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat er op dit vlak vooral rekening dient te worden gehouden met zaken als:

 • Eerdere liesblessures die in het verleden reeds werden opgelopen;
 • Op een (zeer) hoog niveau sporten;
 • Een verminderde kracht van de zogenaamde adductorenspieren in de lies;
 • Een te beperkte voorbereiding op het nieuwe competitieseizoen;

Bovenstaande maakt onder meer duidelijk dat een goede revalidatie na het oplopen van een liesblessure zeer belangrijk is. Blijkt de revalidatie na afloop niet voldoende te zijn geweest? Dan kan dat het risico op het ontstaan van een nieuwe blessure drastisch vergroten.

Oorzaak liesblessure: meestal liesspieren

Er zijn 4 spiergroepen die een belangrijke rol spelen bij een liesblessure, namelijk: de liesspieren die het been naar binnen bewegen (adductoren), de spieren die de heup buigen (dij- + heupspieren), de rechte buikspieren (musculus rectus abdominis) en schuine buikspieren (obliques). Deze lies-gerelateerde spieren worden met name overbelast door:

 • Te snel de tijdsduur & intensiteit van sport ophogen
 • Eenzijdige bewegingen (vaak, snel, kort + repeterend)
 • Extreme druk of zwaar gewicht
 • Wegglijden bij een zijwaartse beweging (zoals bij schaatsen)
 • Een ongelukkige sliding, schaarbeweging of draai

Let op: hoe sterker de 4 spiergroepen die je lies ondersteunen zijn, des te kleiner de kans op een liesblessure. Het kan dan ook raadzaam zijn om buikspieroefeningen en/of heupspieroefeningen te overwegen als je liesblessures wilt voorkomen.

Overbelasting & te veel herhaling

Navenant de exacte locatie waar het mankement ontstaat, kunnen er dus uiteenlopende oorzaken ten grondslag liggen aan een geblesseerde lies. In veruit de meeste gevallen gaat het om een overbelastingsprobleem: de spieren en pezen die aan een kant vastzitten in de liesstreek worden te vaak op dezelfde routinematige manier bewogen. Kortom: eentonige, repetitieve bewegingen, waardoor eerst irritatie ontstaat en na een tijdje een ontstekingsreactie optreedt; meestal een peesontsteking (tendinitis).

Inscheuring of afscheuring van een spier of pees kán overigens ook een gevolg zijn van overbelasting van de lies. Bij een scheur(tje) is er doorgaans sprake van plotselinge pijnscheuten in de liesstreek.

Geblesseerde lies door sporten

Je leest het regelmatig in de sportsectie van de krant en op nieuwswebsites: ‘Sportman X moest vanwege een lichte liesblessure verstek laten gaan.’ Of ‘Sportvrouw X heeft zich teruggetrokken voor de resterende wedstrijden wegens een ernstige blessure aan de lies.’ Liesblessures komen dan ook veelvuldig voor, zowel binnen de amateursport als binnen de profsport. Sporten waarbij beoefenaars regelmaat te kampen krijgen met een liesblessure zijn onder meer:

 • Voetbal & hockey
 • Schaatsen, skiën, snowboarden, ijshockey e.a.
 • Atletiek & gymnastiek (turnen e.a.)
 • Joggen & hardlopen
 • Wielrennen + spinning
 • Lange afstand lopen, hordenlopen, hoogspringen etc.
 • Volleybal (vooral vanwege springen)

En eigenlijk ook bij alle krachtexplosies vanuit de liesstreek, heupen, bovenbenen en onderbuik zoals bij trapbewegingen…

Sport-gerelateerde liesblessure herkennen

Een sport-gerelateerde liesblessure kun je als volgt herkennen: men ervaart pijn in de liesstreek zodra men begint te sporten. Tijdens de warming-up neemt de pijn doorgaans af, maar na afloop van het sporten keert ie weer terug als vanouds. Naarmate de blessure langduriger onbehandeld blijft, nemen de pijnklachten en immobiliteit toe qua ernst en heftigheid. Negeren en op dezelfde voet verder sporten werkt dan ook vaak averechts uit en kan zelfs leiden tot een chronische/blijvende/pertinente liesblessure.

Bovendien is revalidatie vereist omdat bepaalde vormen van sport spierverkorting in de hand werken, wat de kans op een nieuwe/volgende liesblessure aanmerkelijk vergroot.

Behandeling van liesblessures: voorkomen & genezen

Een geblesseerde lies is veelal een gecompliceerde blessure omdat er in de liesstreek allerhande spieren, pezen, aanhechtingen, zenuwen, aders, strengen en leiders lopen die overbelast, bekneld, ontstoken, geïrriteerd of beschadigd kunnen raken. Wanneer een spier of pees wordt aangedaan, treedt doorgaans zwelling op, waardoor ook weer de doorbloeding verslechtert.

Daarnaast kunnen er tijdens een ongecontroleerd genezingsproces verklevingen in de liesstreek ontstaan. Het is daarom uitermate raadzaam om bij een vermeende liesblessure allereerst contact op te nemen met je huisarts, specialist of therapeut. Daarnaast zou je wat kunnen hebben aan de volgende tips en aanknopingspunten ter behandeling & voorkoming van liesblessures…

 • In beginsel koelen met ijs (coldpacks)
 • (Bij voorkeur) 2 weken totale rust
 • Intapen of zwachtelen
 • Hulp van een (sport)fysiotherapeut
 • Shockwave-therapie zou het herstel kunnen bespoedigen
 • Gedoseerd trainingsprogramma opstellen
 • Oefentherapie t.b.v. gewrichtsmobiliteit
 • Voldoende rust(dagen)
 • Behandelen met frictietherapie (diepe dwarse fricties)
 • Voorzichtig rekken van de spieren in de lies
 • Versterken van de (met name schuine) buikspieren
 • Dus getrainde buikspieren bewerkstelligen m.b.v. buikspieroefeningen
 • Sport-specifieke oefeningen t.b.v. spierherstel
 • Warming-up & cooling-down (stretchen: rekken en strekken)
 • Gematigde opbouw van tijdsduur & intensiteit
 • Goede (sport)schoenen aanschaffen met voldoende grip op de ondergrond
 • Revalidatie met gedoseerde sporthervatting
 • Transcutane Elektro Nervus Stimulatie (TENS)
 • Pulsed Radio Frequentie (PRF)
 • Massages of doorverwijzing orthopeed
 • Ontstekingsremmers & corticosteroïden

Tip: in dit bronartikel van Sportzorg.nl vind je goede oefeningen ter voorkoming van toekomstige liesblessures.

Primaire en secundaire preventie voor een liesblessure

Wil je het risico op het ontstaan van een (nieuwe) liesblessure voorkomen? Dan wordt er op dit vlak een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een primaire en anderzijds een secundaire preventie. Voor heel wat mensen zal het misschien niet meteen duidelijk zijn wat de verschillen tussen beiden nu precies zijn. Daar brengen we hieronder graag verandering in.

Primaire preventie van een liesblessure

We spreken over een primaire preventie van een liesblessure wanneer er nooit eerder in het verleden sprake is geweest van een dergelijke blessure. In deze situatie wordt het vooral aangeraden om voldoende training te hebben om voldoende fit en sterk te zijn voor de sport die je wenst te beoefenen.

Het is onder meer mogelijk om de zogenaamde adductorenspieren (welke het vaakst worden aangedaan in de lies) sterker te maken door het uitvoeren van een specifieke oefening die luistert naar de naam “Copenhagen adduction”. Je moet er wel rekening mee houden dat deze oefening opgebouwd dient te worden en voldoende moet worden herhaald.

Secundaire preventie van een liesblessure

De secundaire preventie richt zich op het voorkomen van een nieuwe liesblessure wanneer je daar in het verleden dus al eens door geplaagd bent geweest. Ook bij secundaire preventie is het uiteraard belangrijk om voldoende te trainen om fit en sterk genoeg te zijn voor je sport. Het sterk evenals belastbaar houden van de liesregio is tevens belangrijk. Welke oefeningen je hiervoor nu precies het best kan doen bespreek je bij voorkeur met je sportarts of je sportfysiotherapeut.

Is er sprake van adductorengerelateerd liesklachten? Dan geldt ook in deze situatie dat vooral het uitvoeren van “Copenhagen adduction” oefeningen als sterk aangeraden kan worden bestempeld. Hou er rekening mee dat ook bij een secundaire preventie geldt dat deze oefeningen dienen te worden opgebouwd en voldoende moeten worden herhaald.

Tot slot

Blijf je onbehandeld en onbezonnen doorlopen met een blessure van de lies, dan kan er uiteindelijk een chronische liesblessure: Langdurige Adductie-Gerelateerde Liespijn (LAGP) ontstaan. Ben je er snel bij, dan ben je binnen 2 a 3 weken meestal weer (redelijk) terug op de been, maar doe je er niks aan, dan kun je er maanden, zo niet jaren, zoet mee zijn. (bron)

Mocht je het idee hebben dat je een liesblessure hebt opgelopen, maar vinden artsen niks in de liesstreek? Dan kan de oorzaak ook liggen in bijvoorbeeld de onderrug, onderbuik, heupen, bekken of bekkenbodem. Ook blijkt er nog weleens sprake te zijn van het Syndroom van Maigne: een pijnsyndroom dat ontstaat door irritatie/beknelling van huidzenuwen. Stuur zo nodig aan op een echografisch onderzoek!

Heb jij ervaring met liesblessures? Laat hieronder een reactie achter!

91 Reacties

 1. Al tijden heb ik een liesprobleem dat steeds erger wordt. Lopen, traplopen, gaan zitten of opstaan, langdurig op een plek staan, draaien in bed, auto in- uitstappen, been een beetje omhoog tillen of bij aan- uitkleden van een broek. Omdat ik meer problemen met mijn spieren heb (nog steeds in onderzoek bij reumatoloog), geven de dokter daar eigenlijk de schuld aan, maar volgens mij is mijn liesprobleem een probleem op zich. Ik heb het in mijn rechterlies, uitstralend naar de genitaliën en heup. Wat is hier volgens een arts aan de hand??

 2. beste redactie volgens de arts heb ik ingescheurde pezen of spieren in de lies
  ik moet rustig aan doen geen sport en met een beetje geluk is het over 6 weken over
  helaas heb ik nog steeds last !!! kan 2 weken totale rust een optie zijn (is dat in bed
  of op de bank)
  vr gr indo rock

 3. Beste Paul. Ik heb sinds 4 maanden een ontsteking aan de aanhechting van men adductoren aan men schaambeen. Fysio, rust en ontstekingsremmers werken allemaal niet. Ik heb binnenkort een afspraak gepland bij een shockwave therapeut. Heb je misschien nog andere tips want mijn huisarts weet het niet meer.

 4. Hallo. Ik heb sinds ongeveer anderhalf jaar last pijn in m’n rechter been, vooral voorzijde bovenkant, maar ook bij knieën, naar m’n tenen, en op meer plekken. Verder is m’n linker bovenbeen doof op een erg pijnlijke manier. Kan soms amper een broek of dekens verdragen. Het hele bekken, vooral rechts, is extreem stijf en pijnlijk. Slapen gaat slecht, ondanks 2x inname aspirine, kan moeilijk op m’n zij draaien en als het lukt, komt vrij snel pijn aan m’n rechter bovenbeen opzetten. Soms vage pijn in onderbuik. Een paar honderd meter lopen is pijnlijk, veel staan ook. Raak verder erg vermoeid, en soms mismoedig, door dit alles. 2x Fysiotherapie gehad, loop nu bij osteopaat. Die denkt aan Syndroom van Maigne, maar na een eerste lichte vooruitgang komt dat niet verder. Ik weet het eigenlijk niet meer. Iemand goede raad? Groet, G.

 5. Beste Paul, al enige tijd ben ik op zoek naar iemand die iets weet van het effect van koud water zwemmen op de liesstreek. Ik ben in 2007 geopereerd aan een dubbele liesbreuk en er is toen een matje geplaatst. Onderzoek door huisarts en een echo wijst niet naar een recidief liesbreuk. Ik zwem het hele jaar door in zee en heb deze winter voor het eerst last van zwellingen als ik ongeveer 10 minuten zwem in water van 5C of nog kouder. Ga ook 3 keer per week naar de gym. Heb al een half jaar een zeurende pijn in de lies.

 6. Hoi Paul, Mijn vader van 94 jaar heeft al vele jaren last van een liesbreuk. In verleden ook al een keer aan geholpen, maar de arts zegt dat er nu te veel risico is voor OK. Dit snap ik, maar de liesbreuk word steeds groter. Nu ten grote van een bal. Ik kan nergens iets vinden over een geknapte liesbreuk… Hopelijk kan jij me op weg helpen met de risico’s hierop. Vriendelijke groet, Anneke

  • Wat bedoel je met “ter grootte van een bal”? Een tennisbal, cricketbal, biljartbal, pingpongbal, tafelvoetbal… Een liesbreuk oftewel ‘hernia inguinalis’ betreft een zwelling in liesstreek of balzak door toedoen van een uitpuiling van het buikvlies door een opening in de liesstreek. Door de opening (de breukpoort) komt een deel van de inhoud van de buikholte (doorgaans darm en buikvet) in het uitstulpende ‘zakje’ (de breukzak) terecht. Van een geknapte liesbreuk heb ikzelf ook nog nooit gehoord, aangezien een breukzak uit buikvlies bestaat. Het is de breukpoort die steeds verder kan uitscheuren en zodoende groter wordt; niet de breukzak. Het type liesbreuk wordt bepaald door de weg die de breuk via het lieskanaal door de buikholte maakt. Men onderscheidt indirecte liesbreuken (lateraal, aan de buitenkant) van directe liesbreuken (mediaal, in het midden). De indirecte liesbreuk doorloopt het volledige lieskanaal en kan in de balzak uitmonden; de directe liesbreuk treedt via de mediale opening van het lieskanaal direct naar buiten. De indirecte hernia inguinalis (lateralis) komt beduidend vaker voor dan de directe hernia inguinalis (medialis).

 7. Hoi Paul, Ik ben vorige week van mijn fiets gevallen, met mijn volle gewicht op het stuuruiteinde, precies op m’n lies. Daar zit een enorm groot ei en m’n hele been is donkerblauw van bloeduitstorting. De dokter heeft ernaar gekeken, geen liesbreuk geconstateerd. Ik probeer rust te houden en te ijsen. hoe weet ik nu of er geen spier is afgescheurd zonder dat ik direct in de MRI moet? Groeten, Pieter

  • Spierscheuring of spierafscheuring (ruptuur) gaat gepaard met mobiliteitsverlies, dus met niet kunnen bewegen. En dan niet het amper kunnen bewegen omdat dat te veel pijn doet, maar écht het fysiek niet in staat zijn om te bewegen, dus proberen te bewegen terwijl je lichaam je in de steek laat. Overigens is een dergelijke bobbel waarschijnlijk een fikse kneuzing waarbij vocht zich in de weke weefsels van de liesplooi heeft opgehoopt. Mocht er sprake blijven van bewegingsbelemmering nadat de pijn en zwelling zijn afgenomen, dan zou ik overigens opnieuw een afspraak maken met de huisarts.

 8. Beste Paul, Mijn liespijn is plotseling gekomen. In de ochtend lijkt de pijn minder maar verder in de dag is de pijn terug. Ook was het de 2e en 3e dag veel pijnlijker. Na hoeveel dagen aanhoudende last / pijn adviseert u om er naar laten kijken?

  • Beste Zoè, Er is geen universeel aantal dagen voordat iemand naar mijn persoonlijke mening naar de huisarts zou moeten gaan met zijn/haar liespijn of liesklachten. Jijzelf bent de aangewezen persoon om in te schatten hoe erg de pijn in je lies is en hoeveel zorgen je erover maakt. Aan de hand daarvan dien je de beslissing te nemen om al dan niet je huisarts te raadplegen. Ikzelf vind dat een telefoontje richting de huisarts sowieso gerechtvaardigd is als je een huisartsbezoek afweegt. Vraag gewoon of de huisarts vindt dat je wel of niet langs dient te komen. :) Sterkte ermee!

  • Dat is uitermate afhankelijk van de exacte situatie: de aard en ernst van de liesscheur en de motivatie om op krukken te lopen. Je huisarts os de aangewezen persoon om deze vraag te beantwoorden.

 9. Hoi Paul. In november tijdens het voetbal kreeg ik een steek in mijn lies en bovenbeen, waarna alles in mijn been verkrampte. Ben toen bij de huisarts geweest en had een spierscheuring in mijn lies. Na kracht trainingen te hebben gehad en voetbal trainingen gedaan te hebben. Heb ik vorige week na 4 maanden weer 20 minuten mee gedaan. En kreeg na een pass meteen weer een enorme steek in mijn lies / bovenbeen. Ik heb zelf het gevoel dat er meer is dan die spier. Mijn heup zit voor mijn gevoel op slot. Heb jij tips of idee wat het zou kunnen zijn?

 10. Beste Paul, Sinds geruime tijd merk ik stijfheid t.h.v. de liesspieren. Ik bv geen kleermakerszit meer doen en vele stretchoefeningen gaan gepaard met pijn. Wat ik ook mer dat ik tijdens en vooral na het joggen beduidend meer last heb, liesspieren lijken te verkrampen tijdens het lopen (dit is max 1 uur / week) en nadien heb ik toch een dag of 2 last. Daarna voelen de benen niet meer zwaar aan maar ik wel bv bij tillen van het been dat ik pijnscheuten in de lies heb. Zowel kine als osteopaat vinden dat liezen bij manipulatie nog beweeglijk zijn. Als zij niets voorstellen, wat kan ik dan nog doen?

 11. Hoi Paul, Twee weken op geleden op wintersport ben ik gevallen met snowboarden. Draaide raar tijdens de val. Voelde gelijk een pijnscheut in mijn lies. Ben nog wel naar beneden geboard, wat eigenlijk best oké ging. Maar kon daarna mijn been niet meer optillen van de pijn. Niet meer gesnowboard uiteraard. Bij bepaalde bewegingen veel pijn (sokken en schoenen aantrekken, omdraaien in bed etc.) maar ook bij heel veel bewegingen totaal geen pijn. 2 weken niet gesport, wel gewandeld. Afgelopen week voorzichtig begonnen met Yoga (normaal kickboks ik). Dit ging prima. Maar toen ik onverwachts achter mijn nichtje wilde aanrennen weer pijn. Wat kan dit zijn en wat zou je adviseren? Wil graag weer echt sporten maar durf het nog niet aan… Alvast bedankt!

  • Het enige concrete dat ik je kan aanraden is een huisartsbezoek. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst!

 12. Beste Paul, Sinds kort heb ik af en toe last van pijnscheuten in de lies, vooral bij bepaalde bewegingen en heel af en toe in rust. Ik voel het vooral als ik bijvoorbeeld tijdens een wandeling een steile helling beklim of afdaling maak en bij het hurken of opstaan / neerzitten. De pijnscheuten zijn heel kort van duur (een paar seconden). Ervaring hiermee? Alvast bedankt!

 13. Hoi Paul, Ik kreeg in november na het nemen van een vrije trap, het gevoel of er wat in de aanhechting lies / heup / bovenbeen opgeblazen werd en knapte en daarna kreeg ik een enorme steek in de lies spier. Volgens de dokter was het een ruptuur van de aducctor longus en zou max 12 weken gaan duren. Ik kan nog steeds niet tegen een bal aantrappen, terwijl hardlopen wel prima gaat. Heb je enig idee hoelang dit nog duurt of tips om het sneller te laten genezen?

 14. Hallo Paul, Ik heb ongeveer een jaar lang last van een liesblessure. De oorsprong ervan weet ik helaas niet, maar bijna zeker weet ik wel dat het tijdens voetbal gebeurd is. De dokter heeft een echo gemaakt van de lies, maar er was niets op te zien. Vervolgens heb ik op advies van de huisarts enkele maanden gevoetbald met pijnstillers. Dit onderdrukte de pijn tijdens de wedstrijden, maar daarna voelde ik de zeurende pijn alsnog. Ik ben naar een osteopaat geweest voor een kraakbehandeling en heb een geruime tijd bij de fysiotherapeut gelopen. Advies van de fysio was om mijn core te versterken, waar ik nog steeds mee bezig ben. Geen van de bovenstaande adviezen hebben mij geholpen en ben ten einde raad. Tijdens mijn andere hobby, fietsen, heb ik geen last. Wel is het zo dat de aanhechting tussen de lies en onderbuik gevoelig is als deze wordt gemasseerd / aangeraakt. Ik hoop dat jij een idee hebt wat dit zou kunnen zijn. Groet, John

  • De aanknopingspunten die ik in je bericht teruglees zijn “zeurende pijn in de liesstreek tijdens voetbal” (maar niet tijdens fietsen) en “gevoelige aanhechting tussen lies en onderbuik bij aanraking en massage”. Ik vind het heel erg lastig om hier iets concreets over te zeggen. Het versterken van de kernspieren is natuurlijk altijd raadzaam, maar hoe dit je liesklachten zou moeten wegnemen, snap ik niet helemaal… Misschien dat er sprake is van een slecht zichtbare liesbreuk? Of anders van een peesontsteking of zenuwbeknelling. Zie eventueel ook:

   Op een echografie / echoscopie is eventuele weefselschade overigens lang niet altijd goed terug te zien. Het vergt veel ervaring en aanzienlijk vakmanschap om middels een echo beelden van afdoende kwaliteit te verkrijgen die een betrouwbare diagnose mogelijk maken. Welke diagnose heeft men tot nog toe gesteld? Dus met welk doel heeft men vooralsnog fysiotherapie, osteopathie en kernspierversterking aangeraden?

 15. Hallo Paul, ik heb al een tijdje last van pijn bij mijn lies en die ontstaat pas nadat ik een hele dag fysiek bezig ben geweest. De pijn sluipt er dan langzamerhand in zorgt er voor dat ik aan het eind van het liedje mank loop maar de volgende dag is het weer helemaal over. Helaas komt het elke keer weer terug en het is al een tijdje aan de gang. Wat zou het kunnen zijn en wat kan ik er aan doen?

  • Dit klinkt als een chronische peesontsteking in de liesstreek; soms ook wel ‘liespeesontsteking’ genoemd, al bestaan daadwerkelijke liespezen niet echt… Het gaat meestal om de peesaanhechtingen / pees-spierovergangen van de adductoren in de heup en het bovenbeen die in de liesstreek aanhechten op het bekken. Men spreekt ook nog weleens van adductiegerelateerde liespijn of adductorentendinopathie. Vaak zijn zulke liesklachten gerelateerd aan repetitieve bewegingen van de bovenbenen. Natuurlijk is het aan een ARTS om een daadwerkelijke diagnose te stellen! Een fysiotherapeut kan mogelijkerwijs passende oefeningen voorschrijven om de pezen te ontzien, maar desalniettemin aanvullende flexibiliteit op te bouwen. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst!

 16. Hoi Paul, Ik heb langere tijd, al jaren last van mijn lies. Er zijn periodes waarin de liespijn verdwijnt of waarin ik minder last heb, mede doordat je leert ermee om te gaan. Het knakt vaak in de lies en ook in de heup. Ik heb echter een constant afwijkend gevoel in mijn dijbeen vanuit mijn lies naar de knie. Als ik op een punt druk bovenaan bij de liespees, net in het been aan de binnenkant, dan geeft dat vreemde prikkende pijnlijke scheuten richting de knie. In ontspannende toestand zijn er soms ongecontroleerde trillingen aanwezig. Vanaf de buitenkant van de knie naar mijn voet is het been heel stijf en heeft ook vaak trillende nare vibraties. De enkel en voet zijn vrij stijf. Ik heb veel lage rugklachten en wellicht hebben mijn klachten meerdere oorzaken. Mijn vraag te beperken tot de liesstreek, in welke richting kan ik mijn huisarts om onderzoek vragen, ik woon in Frankrijk en heb moeite met de taal, uitleggen waar het probleem zit, is lastig. B.v.d. voor je advies!

  • Vaak is bij dit soort pijnklachten (t.a.v. liesstreek, heupstreek én dijbeenstreek) sprake van multicausale, multicorrelatieve en multidisciplinaire oorzakelijkheid. Wat bijvoorbeeld zou kunnen, is dat er sprake is van ‘bekkeninstabiliteit’ of ‘heupsubluxatie’ waarbij te veel rek zit op de bekkenbanden of waarbij abnormale onderlinge verhoudingen tussen heupkop en heupkom aanwezig zijn. Ook een relatieve verkorting van spieren, zenuwen en bloedvaten kan hierbij een rol spelen. Zo ook beknelling / impingement van zenuwen. De beschrijving van ‘prikkelende pijnscheuten’ en ’trillende vibraties’ richting de knie duidt in elk geval op zenuwproblematiek, en in theorie zou dit de directe / causale onderliggende oorzaak van je volledige casus kunnen vormen, maar dit is héél moeilijk te zeggen. Hoe dan ook zou ik zéker een doorverwijzing naar een neuroloog proberen te krijgen zodat een zenuwbeknelling kan worden aangetoond dan wel uitgesloten. Vervolgens zal sowieso ook de oorzaak die ten grondslag ligt aan een (hypothetische) zenuw-impingement moeten worden achterhaald en behandeld.

 17. Dag Paul, maandag middag ben ik met schaatsen op de Weissensee op mijn rechter heup gevallen. Ben gelijk gestopt met schaatsen maar ’s avonds na een tijdje te hebben gezeten merkte ik bij het lopen een behoorlijke pijn in mijn lies en kon niet meer zonder pijn lopen. Verkorte mijn pas om zo min mogelijk pijn te hebben. donderdag middag bij de huisarts geweest om hier na te laten kijken want er was nog geen verbetering in gekomen. Die heeft verschillende bewegingen gedaan met mijn benen om te kijken of er ergens pijn te voelen was. zijn conclusie was dat ik een spierscheuring heb opgelopen tijdens de val zou dat kunnen? mijn rechter been is niet in een spreidstand gekomen tijdens de val zodat je een spier zou verreken. Eigenlijk wilde ik mijn rechter been plaatsen onder mijn lichaam om zo de volgende haal te maken maar de schaats schoot te ver naar links waardoor ik in onbalans kwam en op mijn rechter zij viel elleboog en heup. Kreeg van de huisarts de boodschap me als het over 2 tor 4 weken nog niet over was dat ik dan terug moest komen. Nu zelf al aan oefeningen begonnen om herstel te bespoedigen rust neem ik als ik thuis ben maar werk gewoon door heb een baan wat de helft zit en ander loop bevat. Toch heb ik er geen goed gevoel bij waar ik goed aan doet ik sport graag en het wielerseizoen staat op het punt weer te beginnen en wil daar weer actief aan mee doen. Moet ik alsnog naar een fysiotherapeut toe?

 18. Beste Paul, Afgelopen zondag ben ik met de fiets onderuitgegaan op een stuk ijs. Naast een geschaafd gezicht had ik erg veel last van mijn ribben en heup. De huisarts heeft mij doorgestuurd naar het ziekenhuis voor foto’s. Gelukkig niets gebroken maar wel gekneusd. De volgende ochtend wilde ik sokken aandoen en had ik het gevoel dat er wat ‘verschoof’ in mijn lies. Erg pijnlijk. Tijdens het lopen ervaar ik nu veel pijn en een knak in mijn lies. Een venijnige pijn richting mijn schaambeen. Moet ik mij zorgen maken?

  • Of je je zorgen moet maken, durf ik niet te zeggen. Dat ligt eraan wat er precies aan je lies mankeert, en dat is aan de hand van je verhaal niet zomaar 1-2-3 vast te stellen. Mogelijkerwijs is er sprake van een verrekte Een verrekte of (in)gescheurde liesspier of liespees. Het is aan een arts om dit te diagnosticeren dan wel uit te sluiten. Pas dan weet je of het raadzaam is om te blijven bewegen of juist volledige rust te nemen. Persoonlijk zou ik dan ook teruggaan naar je huisarts. Tot die tijd heb je wellicht iets aan de informatie in de volgende twee artikels:

 19. Bedankt voor dit artikel. Af en toe heb ik na intensief voetballen erg veel last van mijn lies. Tot nu toe alleen aan fysiotherapie gedacht als behandeling. Dat werkt altijd goed, maar er zijn blijkbaar ook andere manieren die kunnen helpen.

 20. Beste Paul, Vrijdagochtend wakker geworden na een reguliere voetbaltraining, lichte pijn in rechterbeen, maar niks schokkends, gedurende dag werd de pijn steeds erger inmiddels in de avond dusdanig dat liggen, lopen en zitten erg veel pijn doet. Pijn centreert Zich in rechter liesstreek / heupstreek maar straalt uit naar bovenbeen knie en buitenkant heup. Nu zondag en pijn wordt niet minder door rust, is continue aanwezig. Wat is aan te raden gelijk naar fysio of eerst naar huisarts?

 21. Mike van Rossem Reageer

  Dag Paul, 2 dagen geleden heb ik me nogal uitbundig uitgerekt, toen ik die ochtend opstond. Gewoon rekken en strekken waarbij ik vermoedelijk m’n lies verrekt heb. Hurkzit waarbij een been gestrekt naar achteren, die houding moet het geweest zijn. Ik loop nu lastig. Als ik loop, doet mn lies pijn, kleine stapjes maken is dan het beste. Als ik niet beweeg voel ik geen pijn. Ik koel nu 2 keer per dag m’n liesstreek. Maar kan ik nog iets anders doen? Over een ruime week staat er een tenniswedstrijdje gepland dus dacht wellicht om het te laten tapen als het dan niet beter voelt… Groeten van, Mike van Rossem

 22. Dag Paul. Ik heb na een training zwemmen van 2 uur langzaam pijn in mijn liesstreek gekregen. Nu inmiddels 6 maanden verder. Ook een burstitis grote trogander erbij. Na mri geen afwijkingen in heupen en rug. Wel aan de gluteus minus tendinitus vast gesteld. Ook al sokwave gedaan. Ik doe nu vooral frictie met een tennisbal van de bilspier en de abducters. Nu blijft de drukkende pijn aanwezig en heb na twee minuten lopen nog steeds een beklemmend gevoel in mijn been. Moet dan stoppen en eerst rekken. Het is een langdurige kwestie en na 26 trainer en danser is stilzitten nou niet een fijn idee. Heb jij nog ideeën. Ik heb het gevoel dat mijn quadriceps ook een probleem zijn. Kan de knie ook de oorzaak zijn ( zwemmersknie) ook spanningspijn aan de laterale zijde van de kuit. Geen tintelingen. Hoop dat je nog wat tips hebt. Ook al ben je geen dokter hoor alles graag. Blijkt dat ervaring ook telt. Met vriendelijke groet, Rienie van de kamp

  • Beste Rienie, Een bursitis van de grote trochanter kan in theorie het gevolg zijn van pijn in de lies. Door het aanpassen van de loophouding en sportbewegingen –om de pijnlijke liesstreek te ontzien– kan de heup aanvullend en afwijkend worden belast, en daarmee ook de heupslijmbeurs. Een bursitis oftewel slijmbeursontsteking van de ’trochanterslijmbeurs’ oftewel ‘dijbeenringslijmbeurs’ wordt soms ook wel geschaard onder ’trochanter major pijnsyndroom’. Deze indicatie gaat voornamelijk gepaard met pijn aan de buitenzijde van de heup (rondom het benige bot-uitsteeksel bovenaan de buitenkant van het bovenbeen), al dan niet met pijnuitstraling naar de zijkant van het gehele bovenbeen tot aan de knie. Soms wordt de pijn zelfs gevoeld in bil of onderrug… De pijn is op z’n hevigst bij lopen of liggen op de aangedane heup bij zijslapen. Een dergelijke ‘bursitis trochanterica’ is een ontsteking van de slijmbeurs over de laterale zijde van de heup. De exacte oorzaak is vooralsnog onbekend, maar deze factoren kunnen een rol spelen: beschadiging van de pezen die aan het bot-uitsteeksel vastzitten; peesontsteking / tendinitis van die pezen; ophoping van kalk in die pezen oftewel peesverkalking / tendinitis calcarea; irritatieve ontsteking van de slijmbeurs zelf; uitstralende pijn vanuit de rug, bijvoorbeeld door een hernia… Een bursitis trochanterica moet niet worden verward met (de symptomen van) heupdysplasie of heupartrose. Een foutieve diagnose is helaas niet zeldzaam… :( IJsapplicatie, fysiotherapie, inname van ontstekingsremmers en injectie met cortisonen / corticosteroïden is veelal de aangewezen behandeling. Het kan alsnog maanden duren alvorens de klachten volledig zijn verdwenen. Bij intra-articulaire (in het heupgewricht) problemen kan een operatie vereist zijn. Het is bij dit soort multicausale gewrichtsproblemen ONWIJS lastig om een exacte onderliggende oorzaak aan te wijzen. Vaak spelen talloze factoren een rol, van voormalige blessures tot overbelasting tot lichaamsbouw tot bewegingspatronen… Ben je al eens bij een ervaren en gespecialiseerde sportarts langs geweest? Mijn opvattingen over deze gewrichtsproblematiek vind je in (de talloze reacties onder) de volgende artikels:

   Ontzettend veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 23. Beste Paul, Kan jij mij helpen? Ik loop al jaren voor de fun, maar word nu –sinds een paar weken– geconfronteerd met een soort pijn die ik niet kan thuisbrengen. Een stekende pijn net boven het schaambeen, die uitstraalt naar rechts (ter hoogte van de appendix) en naar de binnenkant van mijn rechterbovenbeen. Ook uitstralingen naar mijn genitaliën stel ik vast. In mijn liesstreek voel ik niets. Ik verbijt de pijn en loop verder in de hoop dat het went, maar dat doet het niet. Ik heb ook al eens een weekje niet gelopen, maar bij de eerste stap is de pijn weer terug. Buiten het lopen voel ik niets (alleen ’s morgens bij het opstaan). En fietsen bijvoorbeeld is geen enkel probleem. Kan jij, op basis van mijn beschrijving, detecteren wat er aan de hand zou kunnen zijn? Van harte dank alvast!

  • Beste Kurt, Wauw, dat is een lastig vraagstuk! De pijn die je beschrijft, zou in theorie afkomstig kunnen zijn van prostaat, bekkenbodem, testikel, urineblaas, urinewegen, darmen (inderdaad ook de appendix vermiformis), adductor, botvlies, zenuw, heupgewricht… Ervaar je ontlastingsproblemen? Verdwijnt de pijn echt direct zodra je stopt met hardlopen? Of ervaar je naderhand bijvoorbeeld recidive of verergering van de pijn bij urineren? Kun je de aard van de pijn beschrijven? Constant aanwezig of aanvalsgewijs? Zeurderig, branderig, kloppend, bijtend, schrijnend, stekend? Voelt de pijn diep gelegen of juist meer naar het huidoppervlak? Ben je er al eens mee langs de huisarts geweest? Persoonlijk zou ik allereerst de urine (en eventueel bloed) laten controleren op verhoogde ontstekingswaarden. Zie eventueel ook:

   Ik zou willen dat ik met een concreter verhaal op de proppen kon komen, maar helaas lukt me dat vooralsnog niet. :(

  • Kurt Peeters

   Dank voor je snelle reactie, Paul. Ja, ik was een paar weken geleden bij de huisarts. Heeft mij even onderzocht, maar vond niets en vermoedde dat het om overbelasting zou gaan. Hij schreef me ontstekingsremmers voor, maar die heb ik nog niet ingenomen, in de hoop dat het ‘vanzelf’ over zou gaan. De pijn kan ik het best omschrijven als sterk zeurderig. Van zodra ik begin te lopen is ie daar en stopt ook direct na het lopen. Maar ik stel vast dat de pijn mijn manier van lopen enigszins bepaalt (ik loop meer ‘slenterig’, en dat heeft niets met mijn leeftijd van 58 te maken). ;-) Na het lopen is de pijn dus direct weg, en ik heb ook geen ontlastingsproblemen of urineerproblemen. Ook prostaatsgewijs was er volgens mijn dokter (zich baserend op mijn bloedwaarden) niets aan de hand. De pijn situeert zich inderdaad nogal aan de oppervlakte, met zoals gezegd een concentratie centraal boven het schaambeen, ter hoogte van de appendix en bovenaan de binnenkant van het rechterbovenbeen. Opvallend is ook de (lichte) uitstraling naar mijn geslacht, zaadleider en teelballen, telkens aan de ‘huidoppervlakte’. Heel bizar allemaal. Ik loop al gans mijn leven en stel dit voor de eerste keer vast. Het moet ongeveer een halfjaar geleden zijn dat ik de eerste maal lichte indicaties hiervan gewaarwerd. Maar de laatste weken is de pijn in de schaamstreek sterk verergerd. Kun je hier iets meer mee? In ieder geval keer ik binnenkort terug naar de huisarts. Dank en groeten, Kurt

  • Inmiddels gaat mijn vermoeden meer uit naar een liesbreuk, maar ik ga er vandaag of morgen nog even goed over nadenken! Een liesbreuk zou naar mijn idee in ieder geval de meeste van je klachten kunnen verklaren, al snap ik niet zo goed waarom fietsen helemaal geen last veroorzaakt.

  • Beste Kurt, Het heeft langer geduurd dan verwacht… Door de jaren heen heb ik nogal wat notities gemaakt ten aanzien van pijn in de schaamstreek en aan de hand daarvan heb ik de afgelopen dagen een artikel over pijn nabij het schaambot / schaambeen geschreven, hetgeen ik zojuist heb gepubliceerd op Gezondr. Zie eventueel ook:

   Ik blijf erbij dat je klachten zouden kunnen worden verklaard door een liesbreuk. Letsel van de schaambeenvoeg zou ook kunnen, evenals de indicaties die ik in het artikel over schaambeenklachten heb toegevoegd onder het kopje ‘liesletsels’. Hopelijk kun je er iets mee… Heb je inmiddels een arts of therapeut gecontacteerd? Sterkte & groeten, Paul

  • Beste Paul, Hartelijk dank voor je uitgebreide antwoord. Ik ben van plan om binnenkort opnieuw naar mijn huisarts te stappen want de zaak verbetert niet. Ik hou je op de hoogte. Groeten, Kurt

  • Beste Kurt, Laat je in elk gevak bijtijds doorverwijzen naar een specialist of therapeut en blijf niet te lang bij de huisarts hangen. Het zou inderdaad heel fijn zijn als je achteraf nog even laat weten wat de onderliggende oorzaak van je liesklachten blijkt te zijn. Ik verwacht dat veel lotgenoten daarmee geholpen zouden kunnen zijn… Nogmaals sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 24. Beste Paul, Inmiddels ben ik de tel kwijt geraakt m.b.t. hoe lang ik al last heb van m’n liezen. Zo’n 7 à 8 jaar. In het begin zat de pijn hoger, dus richting de onderste buikspieren maar dit is de laatste jaren verschoven naar echt diep in mijn liezen (meestal links maar soms ook recht). Ik ben topsporter, volleybal, dus train al jaren lang intensief. Sommige periodes heb ik er vrij weinig last van en ben ik enkel beperkt in een paar bewegingen, soms heb ik na de training last, soms tijdens en op piek momenten heb ik last bij iedere stap die ik zet. Ik heb verschillende behandelmethodes gehad van fysio therapeuten en sportartsen: bepaalde spiergroepen trainen, frictie, ultrasound, shockwave, dry needling, manueel rechtzetten van alles wat scheef staat etc. Soms werken behandelingen onderhoudend, in de zin van dat ik nog kan trainen en wedstrijden kan spelen maar niet optimaal. Ook zijn er foto’s, MRI en echo’s gemaakt. Hier was niks geks op te zien behalve wat vocht. Heb jij na het lezen van mijn casus zoiets van, hé dat zou het misschien kunnen zijn?

  • Beste Daniëlle, Als men al een jaar of 8 tevergeefs de focus legt op je gewrichten: spieren, perzen, banden, kapsels… Dan zou het misschien iets te maken kunnen hebben met endometriose / adenomyose. Verergeren je klachten rond je menstruatie of lijken ze überhaupt gerelateerd te zijn aan je menstruatiecyclus? In dat geval zou het wellicht raadzaam kunnen zijn om eens onderzoek te laten doen naar baarmoeder, eierstokken en eileiders. Overigens kan liespijn soms ook secundair zijn, en eigenlijk afkomstig zijn van heupklachten of zelfs een scheefstand van de voeten… Mochten je klachten niet gerelateerd zijn aan je cyclus, dan zou ik persoonlijk allereerst eens de hulp van een osteopaat, manueel therapeut, chiropractor of orthomanueel arts inschakelen. Zo iemand kan je volledige lichaamshouding inspecteren om te zien of er wellicht sprake is van een disbalans qua houding en/of beweging… Oeps, nu lees ik je bericht nogmaals en zie ik dat je reeds spreekt over het “manueel rechtzetten van alles wat scheef staat”… Maar desalniettemin zou het raadzaam kunnen zijn om een second opinion aan te vragen bij een volleerd en goed aangeschreven osteopaat. Hoe dan ook, heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Ik vind het in elk geval heel erg gek dat men in al die jaren nog nooit iets concreets heeft ontdekt. :( Tot slot zou het nuttig kunnen zijn om (de reacties onder) dit artikel over liespijn door te lezen; daarin wordt deze materie ietwat breder getrokken dan liesblessures… Groeten, Paul

 25. Ik heb een vraag over mijn dochter van 12. Er zijn zoveel verschillende meningen dat ik het even niet weet. De klachten zijn pijn in de knie uitstralend naar bovenbeen en onderbeen tot aan tintelende grote teen. Ze kan er niet op lopen vanwege de pijn zelfs niet na 3 weken paracetamol en diclofenac. En het been word vaak nadat ze naar school is geweest koud, als ze rust in het weekend niet. Dit is niet vanaf het begin zo het kouder worden in ongeveer een week na de pijn ontstaan. In het ziekenhuis denken ze niet dat het uit de heup / bekken / rug komt, volgens fysiotherapeut / manueel therapeut komt het vanuit haar bekken. Volgens een andere fysio komt het vanuit haar lies. Ze heeft geen klachten in het bekkengebied / heup / lies. De kou is niet een ervaring die zijzelf alleen voelt, maar het been voelt daadwerkelijk ijskoud aan. De kou begint bij haar voet / enkel en loopt soms op tot plekken op het bovenbeen. Als de kou er is, is de huid ook zeer gevoelig… In de zin van branderig / steken / tinteling als je eroverheen wrijft. Mogen deze klachten allemaal ontstaan vanuit de bekken / lies?

  • Beste Natasja, Als moeder van een minderjarige patiënt heb je het recht om goed te worden geïnformeerd door artsen en therapeuten. Ik zou dan ook allereerst aan de betreffende therapeut vragen hoe hij/zij er precies bij komt dat de klachten van je dochter in de liesstreek ontstaan. Dus vraag om een concrete verklaring! Ik sluit niet uit dat de ontstaansbron van je dochters klachten inderdaad in de liesstreek gelegen is (bijvoorbeeld door een zenuwbeknelling of een belemmerde doorbloeding), maar zonder een duidelijke verklaring zie ik ook niet per se een reden om aan te nemen dat dit het geval is. Branderige / tintelende pijn betreft meestal zenuwpijn. Het klopt in ieder geval dat zenuwpijn niet per definitie afkomstig is van de plek waar je de pijn gewaarwordt… Zo KAN een beknelde zenuw in de liesstreek of het bekkengebied inderdaad uitstralen naar elders in het been… Maar nogmaals: zonder een exacte verklaring is dit slechts een theoretische / hypothetische / speculatieve situatie. Er zijn immers meer mogelijke oorzaken te bedenken voor zulke pijnen, waaronder een vitamine B12-tekort of een vitamine B6-overschot, maar meestal is de pijn dan minder gelokaliseerd en doet ‘ie zich ook elders in het lichaam voor. Kou kan te maken hebben met schildklierproblemen, maar hierbij geldt hetzelfde: de kou is dan meestal alom vertegenwoordigd… Ook een ernstig vitamine D-tekort zou de klachten deels kunnen verklaren, maar wederom: niet dermate lokaal… Aangezien ik GEEN arts ben, kan en mag ik me niet mengen in medische / klinische diagnoses… Maar naar mijn persoonlijke / ondeskundige mening zou er weleens sprake kunnen zijn van een beknelde zenuw en/of een belemmerd bloedvat ergens boven het been. Dit kan inderdaad de lies zijn, maar ook het bekken of de onderrug. Is de pijn na een specifieke situatie ontstaan? Zijn er reeds foto’s of scans gemaakt? Zijn er reeds potentiële oorzaken uitgesloten? Is het bloed van je dochter al eens gecontroleerd op vitamine B12, vitamine D, ijzer, schildklierwaarden en/of ontstekingsindicatoren? Al met al is het zeer lastig om de aard, ernst en hoedanigheid van je dochters pijn op waarde te schatten. Wat ik in elk geval niet snap, is dat de artsen en therapeuten van je dochter niet op één lijn zitten en nog altijd geen duidelijke diagnose hebben gesteld. Vragen stellen, lijkt me op dit moment de beste optie. Bel het ziekenhuis op… Bel de therapeuten op… Vraag wat er volgens hen nu precies mis is, waar de onderliggende oorzaak volgens hen precies gelegen is en welk soort weefsels volgens hen hierbij een rol spelen (zenuwen, bloedvaten, gewrichten, et cetera)… Als iedereen maar wat blijft roepen, is de kans groot dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Hoe meer je artsen en therapeuten dwingt om concreet te worden, des te moeilijker het voor ze wordt om zich te verschuilen achter vaagheid… Althans, dat is mijn persoonlijke ervaring. Zie eventueel ook de (vele reacties onder de) volgende artikels:

   Hopelijk vind je snel de nodige aanknopingspunten! Heel veel sterkte en beterschap toegewenst voor je dochter! Groeten, Paul

  • Beste Paul, Dank je wel voor je bericht. Het zijn inderdaad de aannames zonder daadwerkelijke verklaring waardoor ik het gevoel krijg dat ze aan het aanrommelen zijn. Er zijn röntgenfoto’s gemaakt van knie, heupen en bekken, MRI van haar knie en er is een orthopeed, een revalidatiearts en een fysiotherapeut bij geweest, naast de kinderarts / neuroloog die haar behandelaar is. Uit dit alles is niets gekomen en staat er nu bloed op kweek. Het andere verhaal is van de therapeutische kant, dus zeer verwarrend allemaal. Maar ik ga vrijdag de kinderarts en therapeut zeker vragen om verklaringen. Er is niet direct een trauma aan voorafgegaan. Wel is ze 2 maanden hiervoor met de fiets gevallen op haar knie, maar niet meer dan een blauwe plek en een paar dagen wat last, wat je mag verwachten na zo’n val.

 26. Hooi, Ik zit bij mijn dansen in de selectie, waarbij je dus ook aardig lenig moet worden. Ik ben een keer iets te ver door gerekt en heb nu last van liespijn. Mijn dansdocente zegt dat ik wel moet blijven rekken omdat het anders stijf wordt, maar de site zegt dat ik rust moet nemen. Ik weet even niet meer wat ik moet doen. Tips of advies? Groetjes, Inci

 27. Ik speel voetbal op redelijk niveau. Tijdens de training van 90 minuten speelt de lies op na ongeveer 60 minuten. Ik train 3 keer per week. De pijn is de dag erna over. Als ik echter op de grond lig en een bal tussen mijn benen klem is er echter wel degelijk pijn. Graag je advies in deze. Bedankt Jeremy

 28. Hey Paul, ongeveer een maand geleden heb ik bij het dansen volgens mij een spiertje gescheurd of zo. Ik was aan het trainen om mijn been in mijn nek te leggen al rechtstaand. Normaal gezien heb ik hier geen probleem mee, maar toen deed het ineens echt veel zeer. Alsof het in brand stond. Sindsdien ervaar ik stijfheid in mijn rechter liesstreek en doet het pijn bij het stretchen of om mijn been hoger als 90 graden te houden in de lucht. Weet u misschien wat dit kan zijn en of het ernstig is? Mijn ouders vinden het niet erg genoeg en willen dus ook niet naar de dokter…

  • Hoi Sanne ik denk een een spierscheurtje of je lies goed verrekt of ernstig dat zou je keer langs moeten komen ik werk op een sportclub of in de praktijk in Amsterdam en dan zouden daar even moeten kijken of diagnose moeten stellen maar vind dat je zeker wat aan moeten laten doen of na kijken groetjes Patrick

 29. Yvonne Keuning Reageer

  Ik heb een vraagje volgens de huisarts heb ik polyartrose en iedere keer dient er zich wat nieuws aan. Ik heb nu al paar maanden vreselijk pijn in mijn linker liesstreek. Op de dag voel ik niks maar de pijn uit zich ’s nachts in bed. 0Hoe meer ik gelopen heb de dag hoe meer de pijn. En het rare dat het alleen links is. Nu heb ik zelfs gehad toen ik even op mijn knieën zat en wilde opstaan lukte dat niet gilde het uit van de pijn. Dokter zegt dat het door de polyartrose komt maar vindt het tegenwoordig wel makkelijk gezegd allemaal. Heb jij hier ervaring mee? Ik ben een vrouw van 46 jaar en werk en sport niet meer. Wel altijd een sportvrouw geweest. Hoop dat jij hier iets meer over kan vertellen.

 30. Ik heb na een zware rugoperatie nu al 16 maanden veel pijn in mijn lies. Ben nu op zoek naar een therapeut die dit voor mij kan behandelen en een goede diagnose kan stellen. Ik woon in noord Holland en heb moeite met zitten en de auto rit naar de behandelaar kan daarom niet langer zijn dan 30 minuten. Ik heb iemand gevonden in Nijmegen maar dat is dus veel te ver. Ik denk aan Syndroom van Maigne, maar door de rugoperatie kan het natuurlijk ook de l2e zenuw zijn. Ik ben al in de pijnpoli geweest 4 keer en over 8 weken hebben ze weer tijd om bij de l2 een wortelblokkade te doen. Zeven weken geleden hebben ze de L1 een wortelblokkade gegeven maar dat heeft niets geholpen. Please help.

  • Hoi ik zou je kunnen helpen sportarts sportmasseur in de voetbal al 12 jaar en eventueel de pijn verminderen. Voor info kan iedereen bellen heb ook vaak last van liesblessures gehad liep ook bij de sportarts dus rekken trainen core trainen masseren werkt allemaal mits er natuurlijk niks ergs aan de hand is dus kan een keer proberen bij mij groetjes Patrick

 31. Beste Paul, Ik heb nu liesblessure waar ik ongeveer 8 maanden last van heb, Het begon tijdens een wedstrijd waarbij ik keeper was. Ik schoot uit vanaf de grond en het was koud en kon gelijk van het veld gedragen worden. Ik heb toen bij ADO ongeveer 6/10 weken fysio gelopen waar het steeds beter ging en haast waren de liesklachten weg. Ik mocht van me trainer weer de warming-up mee doen van de wedstrijd. Alles ging totdat ik een bal schoot. Ik voelde een soort klik in me lies die niet meer weg is gegaan. Ik heb daarna 4/5 maanden opnieuw bij de fysio gelopen zonder echo/MRI-scan. Na die 5 maanden was ik weggestuurd bij ADO en ging veder bij een andere fysiotherapeut, bij het Sparta Rotterdam Stadion. Ik zit op dit moment daar. Ik ben door hun doorverwezen voor echo waar niks op te zien was. De afgelopen tijd heb ik behoorlijk last weer in me lies waarbij ik een soort klikje voel in me lies, Weet u wat ik het beste kan doen en wat het eigenlijk is?

  • Een klikgeluid vanuit de lies duidt maar al te vaak op een scheurtje in het kraakbeen van de heup: de kraakbeenring oftewel het labrum… Deze ring vormt als het ware de rand van je heupkom. Een klik kan eveneens het gevolg zijn van een liesbreuk, maar het uitpuilen van de breukzak door de breukpoort klinkt doorgaans meer als een doffe plop. Een kraakbeenscheurtje klinkt veeleer als een mechanische klik. Onder dit artikel over liespijn & liesklachten vind je 250+ vragen en antwoorden over dit soort liesproblematiek. Hopelijk heb je er iets aan… Ik ben overigens GEEN arts; dit is slechts mijn ondeskundige optiek. Onwijs veel sterkte toegewenst met het herstel van je liesblessure!

 32. Ik speel voetbal onder 13. De trainingen zijn zwaar en ik had vorige week een trainingskamp. Daarbij heb ik mijn lies verrekt en sinds dinsdag heb ik pijn met mijn been optillen, joggen, rek- en strekoefeningen en vooral met ballen schieten. Moet ik nu een paar trainingen rust nemen of moet ik gewoon volle bak door trainen?

 33. Ik speel voetbal onder 13. De trainingen zijn zwaar en ik had vorige week een trainingskamp. Daarbij heb ik mijn lies verrekt en sinds dinsdag heb ik pijn met mijn been optillen, joggen, rek- en strek oefeningen en vooral met ballen schieten. Moet ik nu een paar trainingen rust nemen of moet ik gewoon volle bak door trainen?

 34. Hallo, Ik loop nu al vanaf eind april rond met een liesblessure; kinesist geweest, chiropractor geweest, cortisone inspuitingen (voorlopig 2) gehad en geen opvallende verbetering van de liesklachten. Rustig aan doen, wandelen, lopen, fietsen en zwemmen beperken. Ik speel tafeltennis en binnenkort begint de competitie weer, ik wil graag snel terug beginnen. Als al het andere niet helpt, is een liesoperatie dan aan te raden? Ik wil absoluut terug beginnen te sporten. Wat als ik met pijn toch terug begin te sporten?

  • Of een liesoperatie raadzaam is, en of hervatting van het tafeltennissen risicovol is, is volledig afhankelijk van de aard en ernst van je liesblessure. Weet je welk(e) weefsel(s) in de liesstreek beschadig of bekneld zijn geraakt?

 35. Beste Paul, Ik heb al een aantal weken/maanden last van mijn lies. Na de eerste keer dat ik last van mijn lies kreeg, ben ik door gegaan met voetbal omdat ik dacht dat het toch wel over zou gaan. Achteraf bleek dit vreselijk dom geweest te zijn. Nu kom ik niet meer van de liespijn af, ik heb al een aantal weken rust genomen voor de liesklachten. Als ik eventjes aan het joggen ben, voel ik langzaam opkomende pijn in de lies en als ik door zou gaan kan ik even naderhand moeilijk lopen met behoorlijke liespijn. De dokter had gezegd dat ik een scheurtje in m’n lies heb en dat ik 4 tot 6 weken rust moest pakken. Ik heb voor de zekerheid toch 6 weken gedaan, maar de pijn gaat maar niet weg. Heb jij nog een oordeel over wat het kan zijn en wat ik heb beste kan doen? Want irriteer me er behoorlijk aan. Loop al langere tijd rond met de liespijn en niks helpt.

 36. Hallo Paul, Sinds november vorig jaar heb ik last van de lies (voetbal). Ben zo dom geweest om door te blijven sporten. Het vreemde was dat ik pijn had als ik aan de warming-up begon maar nadat de spieren eenmaal warm waren had ik weinig pijn. Zodoende heb ik het seizoen ook bijna afgemaakt. Aangezien ik medio mei na een periode van drie weken rust weer direct last kreeg ben ik naar de huisarts gegaan, ook aangezien ik een bult bij de lies had gekregen. Uiteindelijk heeft de huisarts het bekeken en mij verteld dat het geen liesbreuk is maar een zweepslag. Ik mocht 8 weken niet voetballen maar wel hardlopen/joggen. Eerlijk gezegd vertrouw ik het voor geen meter. Ik heb hem het verhaal ook verteld van de warming-up etc. Ben dus een dikke week later begonnen te hardlopen (amper twee kilometer) maar ik voel nog steeds pijn en heb het idee dat de huisarts een verkeerde diagnose heeft gesteld… Ik hoop dat jij mij hiermee kunt helpen. B.v.d. Jan

  • Ik ben geen arts, dus diagnoses kan en mag ik niet stellen. Wellicht is het een idee om een second opinion omtrent je liesklachten aan te vragen bij een andere (huis)arts. Als iets eruitziet als een liesbreuk en aanvoelt als een liesbreuk, dan is zou het natuurlijk zomaar eens een liesbreuk kunnen zijn…

  • Jan B, Al ongeveer 10 maanden sukkel ik als voetballer met liesklachten. Ik herken je klachten. Ook ik had tijdens de warming – up last van mijn lies. Vaak kon ik wel gewoon starten aan de wedstrijd, maar de laatste 15 minuten gingen toch wel met vallen en opstaan. De dagen daarop volgend kon ik niet zoveel qua sport. Ik sloeg dan ook vaak een training over om te ‘herstellen’. Momenteel kamp ik al 10 maanden met een liesblessure. Met rust gaat deze niet weg en de specialisten op dit gebied schrijven mij een intensieve training voor van 4 maanden om te herstellen. Hier heb ik helaas geen tijd voor i.v.m. werk. Ik ben namelijk geen topsporter. ;) Na met veel specialisten in aanraking te zijn gekomen ben ik uiteindelijk beland bij een manueel therapeut. Deze heeft me ‘gekraakt’ en een bepaalde ‘Japanse Techniek’ bij me toegepast. Na maanden van kwakkelen en heen- en weer gereis tussen artsen lijkt dit uiteindelijk aan te slaan. De laatste twee wedstrijden van het seizoen was het niet eens mogelijk om tegen een bal aan te trappen vanwege de pijn. Nu ben ik nog niet geheel pijnvrij, maar heb ik de aansluiting wel alweer gevonden bij de groepstraining. Ik kan momenteel passen en trappen en afwerken. Dit kan vrijwel geheel pijnvrij. Alleen heb ik naderhand wel last, maar de specialist in mijn geval zegt dat dit met een goede opbouw ook moet verdwijnen. Ik denk dat liesklachten (en de bestrijding daarvan) voor iedereen anders is. Ik zou je wel aanraden een manueel therapeut te bezoeken. Fysiotherapie was voor mij al te laat. Een manueel therapeut behandelt ook meer de totale stand van je lichaam. Daarnaast zou ik ook een therapeut zoeken die je vertrouwt. Het moet niet zo zijn dat je adviezen van de desbetreffende persoon in de wind slaat, want dan kun je net zo goed je energie ergens anders aan spenderen.

 37. Paul, heel erg bedankt voor een goede uiteenzetting van mogelijke oorzaken van m’n liesklachten. Ik ben er namelijk niet gerust op dat een huisarts je met vage liesproblematiek naar de juiste specialist verwijst. En dan moet je desalniettemin maar geloven wat de specialist je adviseert. In het verleden heb ik eigenlijk alleen nog maar rampen meegemaakt waarbij ze het achteraf ALTIJD totaal verkeerd bleken te hebben gehad. Bijvoorbeeld… Ik ben 18 jaar oud, zit op mijn hurk voor de motorruimte van een 2CV Citroen, valt de motorklep op mijn hoofd en er komen minimaal 3 druppels gelige, vettige vloeistof uit mijn neus… Ik ga naar de huisarts en die verklaart mij voor gek, dit bestaat niet, als het waar is wat je zegt stond jij hier niet. Vijfendertig jaar later kom ik bij een neuroloog voor de uitslag van een hersenscan. De neuroloog komt de spreekkamer in, heeft de foto’s in zijn hand en kijkt mij zeer, zeer vreemd aan, en vraagt, heb je weleens een hoofdtrauma gehad? Ik wist niet waar hij het over had. Hij zei toen, er zit een grote zwarte diepe plek midden op je hoofd en in je hersenen van 5 centimeter doorsnee. Toen was me duidelijk, o, dus ik sprak wel degelijk de waarheid tegen mijn huisarts 35 jaar geleden. Ik denk dat ik mijn liesklachten eerst probeer goed te laten onderzoeken zonder dat er in mijn liesstreek gesneden gaat worden en dan pas bepaal wat ik ga doen. Uiteindelijk zal ik u berichten wat het geworden is… Trouwens, in het verleden heb ik geen bot- of liesbreuk gehad. De fysiotherapeuten die mij in het verleden behandeld hebben, gaven aan dat ik harde spieren en zeer stevige banden heb, ook in de liesstreek. Met vriendelijke groet, Jan

  • Wat een heftig verhaal! Succes met het nemen van een weloverwogen beslissing en hopelijk gaat het helemaal goed komen met je liesklachten! Groeten, Paul

  • Jan Appelschiller

   Angstaanjagend verhaal, maar ergens wel herkenbaar. Vooral huisartsen krijgen vaak veel van hetzelfde te zien. De meeste patiënten hebben soortgelijke klachten maar daarvan kan de huisarts vaak wel goed inschatten wat er is. Dit soort uitzonderingen worden dan meestal niet herkend omdat ze abnormaal zijn.

 38. Beste Paul, Ik ben 69 jaar en heb tot mijn 62 jaar zwaar werk gehad, o.a. Met hogedrukreiniger auto’s van onderen schoon spuiten. Ook heb ik een keer een val in een tank (ballasttank van een zeeschip) gehad. Een paar meter naar beneden en bleef hangen op en tussen de horizontale pijpen. Ik kwam toen veel bij een chiropractor die mij dan weer rechtzette! Een keer ging het volgens mij mis, heel, heel veel zenuwpijn in mijn lies. De chiropractor schrok heel erg en heeft toen met zijn duim veel en vaak heel erg stevig in mijn lies gedrukt waarna het in de loop van tijd verdween en heeft me daarna nooit meer durven te behandelen. Toen ik stopte met werken was ik dus behoorlijk gesloopt. Op advies van anderen ben ik naar een fysiomasseur in een sportschool gegaan om onder begeleiding de krachten, die in sommige spieren heel sterk waren en in andere spieren juist heel zwak, op juiste wijze te laten ontwikkelen. Echter bij een heel simpele oefening (liggend op mijn buik en met mijn hiel een gewicht omhoog drukken) ging er steeds na ruim een dag iets hevig mis. Namelijk na 30 minuten zitten op een stoel kon ik ineens niet meer opstaan zonder door mijn been (rechts) te zakken. Ik vertelde dit aan de fysiotherapeut en begeleider van de sportschool… hij vond dit onzin, dit kon niet, waarop ik hem heb duidelijk gemaakt, ik kon niet meer. Tot zover mijn probleemverleden. Nu 8 jaar later, waarbij ik foto’s van de heup heb laten maken, ziet de heup er prima uit. Hij ziet eruit als van iemand die 50 jaar is en ik ben nu 65, was het antwoord van de huisarts. Bij diverse therapeuten ben ik geweest, Rolfing, Dorn Methode, klassieke fysiotherapeut… Nu ben ik een beetje ten einde raad. Als ik maar 5 kg gewicht draag over een afstand van 100 meter heb ik alweer pijn in mijn lies. Zo erg dat ik daarna naar bed moet om bij te komen van de zenuwpijn, scheuten in mijn lies en ben dan ook heel erg moe. Ook een verkeerde houding of draaiing van mijn rechterbeen of zitten op een redelijk zachte bank geeft ook het doorzakken van het been. Terwijl ik wel gerust twee uur op een harde of houten stoel zitting kan nemen en dan is er niets aan de hand. Kunt u mij de juiste therapeut of methode adviseren? Bij voorbaat dank, Jan

  • Beste Jan, Dit lijkt me een neurologisch liesprobleem of anders een restverschijnsel of recidief van een hevige liesbreuk (hernia inguinalis) of dijbeenbreuk (hernia femoralis). Overigens kan een liesbreukrecidief of dijbeenbreukrecidief evengoed zenuwen gaan verdrukken of beknellen dus een breuk/hernia komt vaak in COMBINATIE met beknelde zenuwen in de liesstreek voor, waardoor neuropatische (zenuw)pijn optreedt. Het een sluit het ander dus niet uit. Ook een slijmbeursontsteking van een bursa in het bekken (bursitis iliopectinea) kan zulke liesklachten veroorzaken. In dat geval kan een gecombineerde injectie met lidocaïne en corticosteroïden vaak dienstdoen. Soms worden dit soort liesklachten gegooid op “snapping hip syndroom”, maar in de praktijk heb je daar niet zo veel aan. Bij vrouwen kan een endometriosehaard c.q. endometrioseverkleving gelijksoortige pijnklachten in de lies veroorzaken… Het zou zelfs artrose in de liesstreek kunnen zijn, heupartrose bijvoorbeeld… Ik neem aan dat je nooit bent geopereerd in de liesstreek? Hoewel er vaak een operatie nodig is om zulke liesklachten te verhelpen, zie je dit soort liesproblemen namelijk JUIST ook vaak ontstaan NA een operatieve liesbreukcorrectie, liesklierdissectie of chirurgische sterilisatie/vasectomie. In dat geval is er veelal sprake van ‘entrapment’ oftewel inklemming van de lieszenuw (N. ilio-inguinalis) in fibrotisch littekenweefsel. Een dergelijke zenuwbeknelling wordt doorgaans verholpen door losmaking van de N. ilio-inguinalis uit de fibrose. Als er sprake is van verkleving van de psoaspees kan tenolyse uitkomst bieden; dit is een operatie waarbij de liespees/psoaspees wordt vrijgemaakt van verklevingen, zodat deze weer vrij kan bewegen. Nou ja, al met al kunnen er talloze mogelijke oorzaken ten grondslag liggen aan dit soort liesproblemen, maar lijkt een beknelde of beschadigde lieszenuw me niet onwaarschijnlijk, vooral ook omdat de liespijn er ooit “in is geschoten” tijdens krachtoefeningen en je af en toe door je been zakt… Zulke zenuwproblemen in de liesstreek kunnen zich al dan niet voordoen in combinatie met verlittekening door een vroegere operatie, een liesbreuk of dijbeenbreuk, trombose, kanaalstenose (vernauwing in het wervelkanaal), inscheuring van de spier ‘anulus inguinalis profundus’, entrapment/compressie, een abces in de lies, tendinitis (peesontsteking), bursitis (slijmbeursontsteking), spierverharding en zelfs nierstenen. Houd sowieso rekening met de zenuwen N. iliohypogastricus, N. ilio-inguinalis, N. genitofemoralis en N. cutaneus femoris lateralis. Als pijnstilling, corticosteroïdeninjecties en een heupkous geen uitkomst bieden, zal er naar mijn ONDESKUNDIGE mening aan een operatie moeten worden gedacht. Als je huisarts je niet kan helpen, vraag dan om een consult bij een chirurg. Onwijs veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 39. Beste Paul, Mijn zoon van 10 is vorige week gevallen doordat hij van de trapper van zijn fiets af schoot. Hierbij is hij waarschijnlijk met zijn kruis op zijn stuur gekomen. Ik was er niet bij en zijn vader reed al voor hem, dus precies weten we het niet. In ieder geval had hij een bloedend sneetje in zijn lies aan de rechterzijde en een rode plek op zijn balzakje ten gevolge van de val. Geen beurse plek in de lies te zien. Aangezien de huisartsenpraktijk al gesloten was én mijn ex de noodzaak niet zag om te gaan en mij niets had verteld, is mijn zoon de volgende dag pas naar de dokter gegaan. Die keek alleen maar en zei: “Het sneetje is dicht en de balletjes zijn niet omhoog geschoten, dus niets aan de hand”. Nu heeft mijn zoon de hele week gehinkt en niet gefietst omdat het allemaal te veel pijn deed. Gisteren moest hij weer naar zijn vader en werd hij ‘gedwongen’ door zijn vader omdat hij geen auto heeft en hij vond dat mij zoon zich aanstelde. Nu zal hij inmiddels ook best wel stijf zijn, maar de tranen sprongen van de pijn uit zijn ogen toen hij weer moest fietsen. Uiteindelijk heeft hij wel gefietst want het was dichtbij, maar wat zou er kunnen zijn waardoor hij nog steeds zo’n pijn heeft? Alvast bedankt voor het advies!

  • Beste Mimi, Waarschijnlijk zijn er onderhuidse weefsels in de liesstreek gekneusd. Zo zou er sprake kunnen zijn van kneuzing van botten, spieren en bindweefsels. Is er inmiddels nog steeds geen zwelling en bloeduitstorting of beurse plek zichtbaar in de lies? Dit gebeurt soms namelijk pas later. Een kneuzing van de lies kan in elk geval erg pijnlijk zijn. Liespijn door toedoen van een kneuzing is doorgaans gelokaliseerd en makkelijk aanwijsbaar; drukken op de zere plek doet de pijn toenemen. Ook zou er een band of kapsel in de liesstreek verrekt, verstuikt, verzwikt of verdraaid kunnen zijn. Een dergelijke verstuiking van de lies betreft een soort verschuiving van de uiteinden van gewrichten ten opzichte van elkaar, waardoor de omliggende kapsels en/of ligamenten worden opgerekt. Verstuiking herken je -net als kneuzing- meestal aan pijn, zwelling, verkleuring en belemmering bij het strekken of buigen van het gewricht. Bij een extreme oprekking van kapsels of banden kan overigens zelfs inscheuring of afscheuring optreden, wat weer kan leiden tot ontwrichting… Hierover zou ik me vooralsnog geen zorgen maken. Mocht er GEEN sprake zijn van zwelling of verkleuring, dan is er wellicht een zenuw of bloedvat beschadigd geraakt. Koelen, verwarmen en voldoende rusten brengt doorgaans verbetering in de situatie. Aangezien je het hebt over “vorige week” neem ik aan dat het fietsongeval bijna een week geleden is… Mocht de pijn nog lang aanhouden of mocht je je ernstig zorgen maken, ga dan uit voorzorg toch nog even terug naar de huisarts. Sterkte in ieder geval, ook voor je zoontje! Groeten, Paul

 40. Beste Paul, Ik heb een vraag over mijn partner. Hij loopt al 2 jaar met liesklachten rond aan de linkerkant, uitstralend naar schaambot. Eerst fysiotherapie gehad. Dat leek niet te helpen. Onderzoeken in ziekenhuis lieten niet duidelijk een liesbreuk zien, maar ze dachten aan een “verborgen” liesbreuk. Dus geopereerd en een matje geplaatst. Tijdens de operatie zagen ze toch een liesbreukje, maar ook opgezette lymfeklieren, het was allemaal wat gaan irriteren dus. Een tijd klachtenvrij geweest, dus partner wilde weer gaan sporten. Toen begonnen de klachten weer (en dan praat ik over na 4 maanden weer sporten). Precies dezelfde liesklachten. Ook pijn op schaambot, uitstralend. Vandaag weer naar de orthopeed geweest en hij wist het eigenlijk niet. Toch maar weer verder onderzoeken was zijn reactie. Hij heeft al een MRI en echo gehad, er was niets opvallends te zien. Hij heeft geen pijn bij plassen, geen pijn aan de teelballen o.i.d. De pijn zet weer op bij sporten of bijvoorbeeld als hij zijn benen over elkaar heen legt. Of bij het optillen van iets. Hij maakt zich zorgen omdat hij erg sportief is en graag weer wilt sporten. Wat zou u adviseren? Bedankt alvast! Groeten, Anne

  • Beste Anne, Dat is heel lastig… Aangezien er reeds een liesbreuk is geconstateerd -in combinatie met opgezette lymfeklieren/lymfeknopen in de liesstreek- zou je mogen verwachten dat de liesklachten hieraan gerelateerd zijn. Misschien dat zelfs het geplaatste matje klachten teweegbrengt… Liesbreuken komen inderdaad regelmatig voor, vooral bij mannen. De oorzaak is veelal een verzwakte posterieure/achterliggende (inguinale) buik-lieswand, als gevolg van een disbalans
 tussen buikmusculatuur/buikspieren en adductoren/bovenbeenspieren. Soms is ook het ‘ligamentum inguinale’ oftewel de liesband (ligament tussen voorkant heupbot en schaambot) betrokken; dit ligament is onderdeel van het lieskanaal. Is er eveneens sprake van pijn in de heup? Toevallig is mijn vader onlangs ook geopereerd aan een liesbreukje en hij heeft er sindsdien totaal geen last meer van… Een liesbreukoperatie met behulp van een kunststof matje KAN echter weleens klachten teweegbrengen. In principe wordt elke liesbreuk bij volwassenen verholpen door de buikwand te verstevigen met een dergelijk matje. Het matje, wat een oppervlak van 6 bij 11 centimeter heeft, is niet dikker dan vitrage, maar het voorkomt desalniettemin dat de breukzak opnieuw door de breukpoort daalt. De meeste liesbreukmatjes worden aan de buikwand vastgehecht; sommige matjes worden echter vastgemaakt met een soort klittenband, waardoor niet inwendig hoeft te worden gehecht, wat de kans op napijn en littekenweefsel verkleint. Er zijn in beginsel 2 verschillende technieken voor het aanbrengen van een breukmatje in de lies… Een kijkoperatie, waarbij enkele minuscule sneetjes worden gemaakt… En een klassieke chirurgische ingreep waarbij de boel wordt geopend en gehecht via een enkele grote incisie (van plusminus 6 tot 8 centimeter). In geval van een kijkoperatie is doorgaans sprake van weinig pijn en snel herstel, maar complicaties behoren ALTIJD tot de mogelijkheden. Het nadeel van de kijkoperatie is bovendien dat de chirurg door ALLE lagen van de buikwand moet -helemaal tot aan het buikvlies- om de liesbreuk van achteren te benaderen. Na zo’n operatie KUNNEN hechtingen, littekens, verklevingen, ontstekingen of infecties tot liespijn leiden. Naast een liesbreuk kan er overigens OOK nog sprake zijn van een dijbreuk. In geval van ontstekingen en infecties zijn de lymfeknopen in de lies doorgaans ook gezwollen en pijnlijk. Hoe dan ook zou de liespijn dus het gevolg kunnen zijn van restklachten na de liesbreukoperatie… Maar er kan natuurlijk ook iets TOTAAL anders aan de hand zijn… Iliopsoas Syndroom (IS) bijvoorbeeld… In dat geval is er sprake van Iliopsoas Bursitis (slijmbeursontsteking) en/of Iliopsoas Tendinitis (peesontsteking); de slijmbeurs en/of pees van de iliopsoas-spier is dus aangedaan (lees: geïrriteerd/ontstoken). Vooral een ontsteking van de ‘iliopsoas bursa’ (de heupslijmbeurs) veroorzaakt nogal eens liesklachten. Als er sprake is van irritatie (al dan niet met vochtophoping of ontsteking) van de aanhechting van de spieren aan de buitenzijde van het bovenbeen en/of de heupbursa/heupslijmbeurs (die tussen de spier-peesovergang en het bekken/heupgewricht ligt), spreekt men ook wel van ‘bursitis trochanterica’. De oorzaak van een dergelijke bursitis is meestal overbelasting van de heup, maar soms ook acuut trauma of reumatoïde artritis. Overbelasting van heupslijmbeurzen (welke de grootste slijmbeurs in het menselijk lichaam zijn: gemiddeld 5 tot 7 centimeter lang en 2 tot 4 centimeter breed) is meestal het gevolg van sporten; het Iliopsoas Syndroom wordt vooral bij dansers, voetballers en gewichtheffers waargenomen. Revalidatie van een heupslijmbeursontsteking of heuppeesontsteking bestaat veelal uit fysiotherapie, voldoende rust, eventuele cortison-injecties en het trainen van de rotatoren en abductoren van de heup. De spieren van het bovenbeen en de iliopsoas zelf dienen voornamelijk te worden gerekt. En dan is er nog heupartrose: slijtage van de heup ten gevolge van heupkraakbeen-degeneratie. In dat geval is doorgaans sprake van startproblemen en stopproblemen die verminderen naarmate je beweegt. Röntgenfoto’s laten dan doorgaans gewrichtsspleetversmalling zien. Pijn in de lies door heupartrose geeft bovendien vaak uitstraling naar voorzijde bovenbeen en soms ook knie. In tegenstelling tot bij een liesblessure geeft aanspanning van de binnenste beenspieren bij heupartrose GEEN pijnklachten. Bij een liesblessure dus wel… Ook zou er nog sprake kunnen zijn van het (relatief zeldzame) ‘hooglumbaal radiculair syndroom’ (HRS), een variant van ‘lumbosacraal radiculair syndroom’ (LRS). Het gaat hier om een soort lage rughernia die compressie van zenuwwortels in de rug veroorzaakt. In geval van deze zenuwaandoening is er sprake van (radiculaire) uitstralingspijn, al dan niet met paresthesieën oftewel prikkelingsverschijnselen en/of neurologische uitvalsverschijnselen van de aangedane zenuwwortels. Meestal zijn het de voornaamste huidzenuwen in de lage rug (iliohypogastricus, genitofemoralis en ilioinguinale) die worden aangedaan. Ze kunnen klachten geven die vergelijkbaar zijn met een liesblessure. Typerend voor radiculaire (zenuw)pijn is dat ‘ie uitstraalt in één van beide benen en gelokaliseerd is in het verzorgingsgebied van de aangedane ruggenmergzenuwwortels van de lumbosacrale wervelkolom. In geval van HRS blijft de uitstralende pijn beperkt tot de gluteaalstreek: bovenbeen en lies… Tot slot kan het SI-gewricht pijn geven in de liesstreek, met name in geval van zenuwbeknelling of zenuwirritatie. Hoe dan ook is het ERG lastig om de onderliggende oorzaak van liesklachten op afstand te achterhalen… Aangezien de klachten enkele maanden zijn weggeweest en na 4 maanden sporten zijn wedergekeerd, lijkt (naast recidiverende pijnklachten door de behandelde liesbreuk) een slijmbeursontsteking me niet onwaarschijnlijk. Mocht de liespijn uitstralen, dan ligt een probleem met een heupzenuw of lage rugzenuw voor de hand. Een nieuwe CT-scan, MRI en/of EMG zou uitsluitsel kunnen geven. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst voor jou en je partner! Groeten, Paul

  • Bedankt voor je snelle en uitgebreide reactie! Het is inderdaad een lastig probleem. De klachten zijn inderdaad na de operatie weg geweest. Totdat hij begon met hardlopen. Misschien wat te fanatiek, maar ik neem aan dat niet weer opnieuw dezelfde klachten kan geven. Hij heeft zover ik weet geen pijn in de heup. Het is ter hoogte van de heup, meer naar buik toe en dan uitstralende pijn naar schaambot. Toevallig werk ik op neurochirurgie dus een hernia zat ik ook nog aan te denken. Alleen hadden ze dat op een MRI moeten zien neem ik aan? Ik laat je weten wat er qua vervolgonderzoeken gaat plaatsvinden. Nogmaals veel dank voor de informatie! Groeten, Anne

  • Graag gedaan! Hopelijk biedt de informatie enige aanknopingspunten… Zo’n beetje ieder soort liesblessure veroorzaakt overigens OOK pijn aan het schaambeen. Van een geïrriteerde, verrekte of ingescheurde liesspier of schaambeenspier tot een beknelde lieszenuw (meestal ‘entrapment’ c.q. ‘impingement’ van de nervus ilioinguinalis)… En van een lieszenuwontsteking tot ‘Nervus Femoralis Neuropathie’ (NFN): zenuwpijn van de dijbeenzenuw. Hetzelfde geldt voor irritatie van de banden die verankerd zijn nabij het schaambeen. Ik las laatst een onderzoek waarin gesuggereerd wordt dat bijna 1 op de 10 patiënten chronische pijnklachten in de liesstreek overhoudt aan een klassieke liesbreukoperatie. Pijn in de lies zou in ruim 50% van die gevallen worden veroorzaakt door een beschadigde of beknelde zenuw in de liesstreek. Aangezien de liespijn uitstraalt van lies naar schaambot, lijkt een zenuw-gerelateerd probleem me eigenlijk het meest voor de hand liggend. In dit artikel over de mogelijke oorzaken van pijn in de lies (evenals de reacties eronder) kun je eventueel meer hierover lezen. Nogmaals sterkte!

 41. Hallo Paul, Drie jaar geleden kreeg ik pijn in mijn lies. Ik wandelde veel en liep veel op mijn werk. Daarnaast ging ik naar fitness. Naar de huisarts, fysiotherapie en orthopeed geweest. De nodige MRI’s, echo en cortisoneninjecties in het heupgewricht heb ik in juli 2014 in de Sint Maartenskliniek een CAM-resectie gehad. Ook dit nam de pijn in de lies en heup niet weg. In maart 2015 een totale heupprothese gekregen. De heuppijn is veranderd, het kraken is over, maar nog wel pijn in de lies. Volgens orthopeed is de iliopsoasspier beschadigd door de heupslijtage. Daarbij is mijn been 1 centimeter langer geworden door de operatie dus moet de spier ook een centimeter oprekken. Dit kost al met al tijd. Over 3 maanden terug naar de orthopeed. Hij verwacht dat het door de tijd goed komt, anders een injectie of via kijkoperatie spier langer maken. Heb je advies om de spier zo goed mogelijk te laten genezen? Ik ben 57 jaar.

  • Beste Anke, Weet je wat er precies aan je heup mankeerde voordat de orthopedisch chirurg de heupoperatie uitvoerde? Wellicht inklemming van de heup, beschadiging van het heupkraakbeen of iets met de slijmbeurs of pees van de iliopsoas-spier? De cam-resectie is namelijk een vorm van heuparthroscopie (van de ‘cam shaft’ c.q. ‘nokkenas’ van het heupgewricht). Een cam-resectie kan al met al om verscheidene redenen worden uitgevoerd… Onder meer in geval van heup-inklemming (impingement), labrumletsels (van de kraakbeenring), kraakbeenbeschadigingen, slijmvliesafwijkingen, ligamentafwijkingen en ontsteking van o.a. heupslijmbeurs en botvlies… De liesklachten kunnen inderdaad te maken hebben met de veranderde beenlengte, want in de meeste gevallen van een volledige heupprothese wordt het geopereerde been iets langer. Dit beenlengteverschil is doorgaans minder dan een centimeter, maar een centimeter is niet ongebruikelijk. Door de meeste heuppatiënten wordt een gering beenlengteverschil niet als bezwaarlijk ervaren, maar als het verschil in beenlengte na de heupoperatie fors is (meestal vanaf een beenlengteverschil van 2 centimeter) kun je klachten met lopen krijgen. Ook pijn in de lies komt inderdaad veelvuldig voor. Mocht de pijn in je lies inderdaad ontstaan doordat je geopereerde been langer is dan je andere been, dan kan allereerst een inlegzooltje in je schoen helpen. Een aangepaste schoen voor het ANDERE been werkt doorgaans nog beter… Een correctieve hakverhoging door een orthopedisch schoenmaker bijvoorbeeld, dus een correctief blokje onder de andere schoen. Het trainen van de heupspieren is inderdaad ook belangrijk; hiermee kunnen de spieren en pezen beetje bij beetje worden opgerekt, maar het is belangrijk dat je je heupen niet overbelast en blesseert. Al met al leidt een heupprothese maar al te vaak tot een fors beenlengteverschil en pijn in de lies, maar als je voorheen ook al liesklachten ervoer, is de onderliggende oorzaak niet per definitie het beenlengteverschil. Zo kan bijvoorbeeld ook de prothesesteel te hoog of scheef te zitten… Indien de heupspieren (meestal de heupflexoren, waaronder de iliopsoas-spier) inderdaad een centimeter dienen te worden opgerekt, is het sowieso belangrijk om pijnstilling te bespreken met je artsen. Dankzij goede pijnstillers zul je pijnvrijer kunnen bewegen en zodoende vrijer/gemakkelijker/natuurlijker gaan lopen; dit helpt heupstijfheid, heupblessures en een foutieve looptechniek voorkomen en bevordert (direct dan wel indirect) genezing en oprekking. Ik ben GEEN arts, dus ik kan en mag geen oefeningen aanbevelen in geval van medische problemen. Wellicht kan een medisch sportarts je specifieke heupoefeningen adviseren. Meestal gaat het om krachtoefeningen zoals ‘Hindi Streches’, ‘Hip Flexors’ en ‘Hip Openers’, gecombineerd met (ruim) VOLDOENDE rust. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  • Hallo Paul, Bedankt voor je uitgebreide antwoord! Bij de arthroscopie zijn labrumscheurtjes, kraakbeenschade en een cyste aangetroffen. De scheurtjes konden niet gerepareerd worden. Er is een stukje van de kop verwijderd. Na de THP-operatie (totale heupprothese) bleek er op de kop van de heup anderhalve centimeter kraakbeen stuk te zijn. Al die tijd kon ik mijn been niet zonder veel pijn gestrekt optillen. Lopen en zitten deden/doen pijn. Pas bij controle na 6 weken na de THP-operatie hoorde ik voor het eerst over de iliopsoas-spier.

 42. Hoi Paul, Ik ben 16 jaar oud en heb al een week lang last van mijn lies, in begin niet zo erg dus ik ging door met sporten. Tot op de dag van gister, ik deed mee aan de bootcamp en daarna zaktraining van mijn sportschool. Ik kreeg heftige pijnen, ik kon amper lopen, mijn linker been niet meer omhoog en naar achter bewegen. En heb daar nu nog last van. Maar als ik erop druk voel ik niks, maar het steekt wel heel erg als ik er juist niet op druk. Zou ik langs de huisarts gaan? Is dit normaal op mijn leeftijd? Ik weet niet wat het is, kreeg het ineens een week of langer geleden. Ik vind dit echt heel vervelend! Groetjes, Natas

  • Beste Natas, Ik denk niet dat leeftijd iets met deze liesklachten te maken heeft, al kan groeipijn vergelijkbare klachten teweegbrengen. Zulke heftige groeipijn na je 10e of 11e is echter vrij ongebruikelijk, laat staan op je 16e. Het lijkt me waarschijnlijker dat er tijdens het sporten een spier, pees of zenuw in de liesstreek geblesseerd is geraakt. Een dergelijke spierblessure, peesblessure en/of zenuwblessure van de lies gaat vaak uit van een verrekking. Een verrekte liesspier lijkt me het meest voor de hand liggend. Met een verrekte liesspier worden in principe verschillende spierbeschadigingen en peesbeschadigingen in de liesstreek bedoeld. De meest blessuregevoelige c.q. letselgevoelige spier in de liesstreek, die veelvuldig te lijden krijgt tijdens het sporten, is de ‘musculus adductor longus’. Dit is de lange driehoekige spier aan de binnenkant van het dijbeen. Deze spier begint bij je schaambeen en eindigt bij je dijbeen. Deze spier zorgt ervoor dat je je benen zijwaarts kunt bewegen. Zulk liesletsel treedt meestal op door overbelasting van liesspieren bij een te snelle of te explosieve start of door toedoen van plotselinge richtingveranderingen. Aangezien jouw liespijn al een week bestaat, maar gisteren tijdens het sporten ineens erger is geworden, zou je mogen verwachten dat er sprake is van een bestaande liesblessure die gister ineens is gecompliceerd/geëscaleerd. Zo kan een kleine spierbeschadiging bijvoorbeeld verder inscheuren bij een verkeerde, ‘onnatuurlijke’ beweging. Een week is niet opvallen lang… alle spieren en pezen hebben simpelweg tijd nodig om te herstellen van een beschadiging/blessure, zo ook blessures in de liesstreek… Maar mocht je je zorgen maken of mocht er niet snel verbetering in de situatie optreden, dan zou ik absoluut even langs de huisarts of fysiotherapeut gaan. Sterkte met je liesklachten!

  • Hallo, Ik heb een vervelend probleem, namelijk vorig jaar november dus ruim 10 maanden geleden trapte ik in een voetbalwedstrijd tegen de bal aan met mijn rechterbeen en schoot het in mijn lies. Ik dacht dat dit uit zichzelf weg zou gaan dus wachtte af. Na een week of 3 toch maar fysio gebeld en afspraak gemaakt. Deze dacht dat het overbelast was. Na meerdere behandelingen geen resultaat dus doorverwezen naar sportmedisch adviescentrum daar ben ik op de Van Den Acker methode behandelt waarbij mijn been flink is opgerekt. Tot 2 maal toe geweest helaas ook zonder resultaat. Toen doorverwezen naar chirurg en daar cortisone injectie gekregen en later nog 1. Helaas ook zonder resultaat later bij de chirurg MRI laten maken maar na die tijd ontstond hevige pijn aan mijn bovenbeen dus ook echo laten maken op verzoek en bleek dat er een abces was ontstaan net onder mijn lies in mijn bovenbeen. Deze is operatief verwijderd en de wond is inmiddels volledig hersteld. Op de MRI bleek dat er een scheurtje in de aanhechting zit van de adductoren. Maar ik zit te wachten tot ik fit ben dan kan ik namelijk de opleiding van defensie hervatten. Wat kan ik in hemelsnaam nog doen? Ben ten einde raar!

 43. Hallo Paul, Ik heb als ik loop een gemene pijn in de liesstreek. Als ik heel rustig loop gaat het redelijk, maar als ik doorstap dan lijkt het wel of er iets blokkeert in mijn lies. Ik ben nog niet naar de huisarts geweest, maar wel bij de fysiotherapeut. Hij kan er niet echt achter komen wat het precies is. Zo gauw hij mijn been iets schuin beweegt, schiet het er gelijk in. Ik merk het ook met lopen… die beweging van voor naar achter en dan met je gewicht erop is heel vervelend! De fysiotherapeut is nu bezig met het bindweefsel eromheen los te maken (is geen pretje)… Verder als ik zit en wat naar voren zit, voel ik ook die pijn. De liesklachten zijn eigenlijk jaren geleden begonnen op de crosstrainer. Daar kan ik geen 3 minuten op staan of ik kan geen stap meer zetten vanwege liespijn. De laatste tijd ging het goed met de lies en kon ik weer 10 minuten op een lichte crosstrainer staan, maar dit gast nu ook niet meer. Zelfs niet meer op de loopband lopen of ik moet slakkentempo aanzetten. Moet ik hiermee naar de huisarts of heb jij nog een ander idee? Gr. Marja

  • Beste Marja, Eerlijk gezegd kunnen er verscheidene onderliggende oorzaken ten grondslag liggen aan dit soort liesklachten. Van een liesbreuk tot chronische overbelasting of ontsteking van de adductoren tot een beknelde/verdrukte zenuw in de liesstreek tot heupklachten. In dit artikel over pijn in de lies (en de 200+ reacties eronder) vind je hopelijk aanvullende aanknopingspunten. Aangezien je al zolang last hebt van liespijn zou ik er sowieso mee langs de huisarts gaan en aandringen op een doorverwijzing naar een specialist ten aanzien van het bewegingsapparaat: een orthopeed, manueel therapeut, een OrthoManueel arts. Heel veel sterkte in elk geval! Groeten, Paul

 44. Dag Paul, Ik heb na een voetbaltraining opeens last van mijn lies gekregen. Geen idee of dit bij een bepaalde beweging is gebeurd of niet, maar na de training was mijn lies behoorlijk dik. Ik heb de lies gekoeld, maar de verdikking is niet weggegaan. Wat kan dit zijn? Wat kan ik hier het beste mee doen? Tot slot, hoelang zou dit kunnen duren? Graag jouw of een reactie. Alvast bedankt!

  • Beste Max, Hoelang loop je al met deze liesklacht? Dat is een heel relevant gegeven… Een “dikke lies waarvan je last hebt”, kan in principe van alles betekenen. Hieromtrent vallen op afstand helaas weinig zinvolle/inhoudsvolle tips te geven. Natuurlijk kan er sprake zijn van een liesblessure ten gevolge van je voetbaltraining, maar zoals je zelf al aangeeft, is dat niet eens 100% zeker… Er kan dus evengoed sprake zijn van bijvoorbeeld zwelling van de inguïnale lymfeklieren door een chlamydia-infectie. Ik beweer natuurlijk niet DAT dit het geval is, maar wil enkel aangeven dat het moeilijk is om stappen te ondernemen zolang de onderliggende oorzaak van je liesklachten onbekend is. Ik ben GEEN arts, maar naar mijn ondeskundige mening is de kans op een peesontsteking (tendinose/tendinitis) of peesschedeontsteking (tendovaginose/tendovaginitis) zeer reëel. Aangezien de klachten na een voetbaltraining zijn ontstaan, bestaat er immers een wezenlijke kans dat je je liespezen en/of liesspieren (waarvan bepaalde uiteinden verankerd zijn in je liesstreek) hebt overbelast door herhaaldelijke, routinematige, repetitieve bewegingen tijdens je training. Hierdoor kunnen één of meerdere pezen en/of peesscheden in je lies geïrriteerd/ontstoken zijn geraakt. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een peesontsteking, dan kun je ervoor kiezen om direct naar de huisarts of fysiotherapeut te gaan, maar desgewenst ook even afwachten en aanzien hoe de pijnklachten zich ontwikkelen. In geval van een peesontsteking in de lies is het in ieder geval belangrijk om gematigd te blijven bewegen… voorkom echter te allen tijde verdere overbelasting. Wat kan helpen, is het uitvoeren van voorzichtige rekoefeningen oftewel ‘excentrische oefeningen’ zodat er sneller nieuwe bloedvaatjes worden gevormd nabij de liesblessure. Zodoende kan de beschadigde liespees sneller herstellen c.q. genezen. Daarnaast kan een fysiotherapeut in bepaalde gevallen je lies frictioneren, waarbij er hard op de pijnlijke plek wordt drukt. Door het duwen worden de liesweefsels als het ware lichtelijk beschadigd, waardoor het lichaam geneigd is om de boel te gaan herstellen. De peesirritatie herstelt dan direct mee. Tot slot kan een huisarts of fysiotherapeut aan de hand van lichamelijk onderzoek (voelen/palperen) vaak al zien waar je liesklachten precies vandaan komen. Hoe snel de boel geneest en hoe groot de kans is op eventuele terugkeer/recidive van je peesklachten, verschilt sterk per pees en per persoon. Bovendien is de herstelduur van peesontstekingen en aanverwante liesklachten/peesklachten afhankelijk van hoe zwaar je de liespees de komende tijd belast, wat de precieze aard/ernst is van de peesblessure en wat de exacte onderliggende oorzaak is van je liesproblematiek. Meestal herstelt een peesontsteking zich binnen enkele weken tot maanden, maar recidive/terugval is dus mogelijk. Een pees die flink beschadigd is, kan zelfs nog jaren een zwakke plek vormen. Maar nogmaals: Alleen je huisarts of fysiotherapeute kan vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een peesontsteking of peesschedeontsteking in je lies. Heel veel sterkte, beterschap & spoedig herstel toegewenst! Groeten, Paul

 45. Hoi Paul, Ik heb eerder al eens een liesblessure gehad, dit kwam ineens opdagen, schoot er letterlijk in en was er weken zoet mee. Maar omdat ik het aanraken van mijn lies al onprettig vind als er niets mankeert ben ik niet naar de huisarts geweest maar naar een sportmasseur; deze zei dat ik moest koelen en rusten. Dit uiteindelijk gedaan en een week was het weg. Ik denk dat dit 4 maanden geleden is gebeurd. Vanmorgen wilde ik me even omhoog duwen in bed omdat ik niet lekker op mijn kussen lag en toen schoot het er weer in, en niet zo zuinig. Uitstraling naar bovenbeen en zelfs naar de kuit. Ook in m’n schuine buikspieren en onderrug, lopen ging nauwelijks. Sportmasseur geweest en die heeft gevoeld en gekeken, maar wist niet wat dit precies was. Kan het een klein scheurtje zijn? Of wat is in dit geval het meest voor de hand liggend? Groetjes, Myrthe

  • Beste Myrthe, Ik blijf het herhalen, ik ben GEEN arts… Maar aangezien je het expliciet vraagt, zal ik mijn ondeskundige opvattingen delen… Uitstralende pijn heeft vaak te maken met verdrukte of beknelde zenuwen. Een zenuwbeknelling in de liesstreek zou dus een mogelijke oorzaak van je liesproblematiek kunnen zijn. Zo’n beknelling/afknelling/verdrukking van een zenuw zou op zijn beurt weer veroorzaakt kunnen worden door een (al dan niet aan het huidoppervlak zichtbaar) liesbreukje. Persoonlijk zou ik hier absoluut even mee langs de huisarts gaan, hoe vervelend dat ook moge zijn. :( Overigens zou dit liesprobleem ook gerelateerd kunnen zijn aan adductoren-overbelasting, dus overbelasting van de lies-adductoren: de lange en/of korte aanvoerders (de spiergroep die voor heup-adductie/gewrichtsbeweging zorgt, dus die het bovenbeen adduceert/aanvoert in de heupkom). Meer potentiële oorzaken van dit soort uitstralende liespijn vind je overigens in dit artikel over liespijn en liesklachten… Hopelijk heb je hier iets aan. In ieder geval heel veel sterkte & groeten, Paul

 46. Beste Paul, Ze hebben beide al gedaan, maar de scan was zonder contrastvloeistof. Toen was die pijn ook nog niet zo hevig (overdag) en had ik die uitstulping ook nog zo niet denk ik. Ze hadden die scan en röntgenfoto’s gemaakt omdat ik ’s nachts een buikpijnaanval gekregen heb. En ze hebben toen niet gevonden vanwaar het gekomen is. De arts vermoedde galstenen of nierstenen omdat ik tijdens die aanval zweette en onwel werd. Drie dagen daarna is de pijn langs m’n rechterzijde komen opzetten. Ik was gewoon opgestaan om te plassen, en ineens kwam die pijn hevig opzetten in m’n buik. Nochtans voelde ik daarvoor niks opkomen van pijn. Volgens mij is er die nacht iets fout gegaan in m’n buik. Vanaf dan ben ik op de sukkel. Heb al maagzuurremmers ook moeten slikken. De knobbel voel ik steeds op de zelfde plaats zitten, rechts juist naast m’n dijbeen, tegen m’n lies ongeveer.

  • Dit klinkt inderdaad als een infectie door een vastzittende niersteen (of galsteen). Ik kan me voorstellen dat zo’n steen zelfs tot een zwelling kan leiden wanneer deze vastzit in een urineweg, urinebuis of urineleider… Overigens worden vastzittende fysiologische stenen (afhankelijk van de exacte samenstelling) lang niet altijd opgemerkt op scans of foto’s. Laat daarom ook altijd je bloed controleren op ontstekingsparameters en antistoffen. Ik ben GEEN arts, maar het zou me niks verbazen als er sprake is van koliekpijn door toedoen van een infectie (nabij galblaas, alvleesklier, lever, nier of blaas) door een vastzittende steen. Heel veel beterschap toegewenst!

 47. Ik heb pijn die uitstraalt van m’n schuine rechte buikspier rechts. En ter hoogte van m’n darmen (heup) staat er een knobbel. Af en toe trekt die buikspier spontaan samen in rust. Ik heb ook darmklachten. M’n arts gooit het op spastisch colon, maar dit voelt anders. Ik heb ooit spastisch colon gehad en door m’n voeding aan te passen is dit weggegaan. Ik neem veel venkel, m’n darm is tot rust, maar de knobbel blijft. Ben 2x met dezelfde klacht bij de arts geweest. Ben gestresseerd zeggen ze. Iemand ervaring hiermee? Alvast bedankt!

  • Weet je zeker dat er geen sprake is van een breukje? Zo kan een knobbel in de buikregio worden veroorzaakt door een bepaalde breuk in de onderbuikregio, bijvoorbeeld een liesbreuk/onderbuikbreuk, navelbreuk, darmbreuk, dijbreuk of buikbreuk/buikwandbreuk. Zit de uitstulping iets meer naar de bovenkant, dan zou het bijvoorbeeld ook om een middenrifbreuk kunnen gaan. Ik ben GEEN arts, maar als ik je beschrijving lees, doet het me hier in ieder geval sterk aan denken. Is er überhaupt al eens een scan of röntgenfoto van je buikregio gemaakt?

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.