Een liesbreuk (hernia inguinalis) houdt in dat er een gaatje in de inwendige buikwand is ontstaan, waardoor een stukje buikvlies of dunne darm naar buiten wordt geperst. Deze uitstulping is doorgaans voelbaar –en soms zelfs zichtbaar– als een bobbel in de liesstreek (of bij mannen rond de balzak). De bobbel verdwijnt doorgaans als deze wordt teruggeduwd in de liesbreuk en soms zelfs als je simpelweg gaat liggen (i.v.m. druk en zwaartekracht).

Hieronder vind je tips ter voorkoming van een liesbreuk, maar ook informatie over de symptomen die gepaard gaan met liesbreuken en de bijbehorende behandeling: liesbreukmedicatie en/of liesbreukoperatie.

Kortom: alles om een liesbreuk te voorkomen en behandelen en bovendien de belangrijkste oorzaken, gevolgen & symptomen van liesbreuken + -breukjes op een rij…

Symptomen van een liesbreuk

Een liesbreuk kan gepaard gaan met uiteenlopende liesklachten en pijn in de liesstreek. De belangrijkste symptomen en verschijnselen waaraan een liesbreuk doorgaans wordt herkend zijn als volgt:

 • Liespijn c.q. pijn in de lieszone
 • Een opmerkelijke bult/bobbel in de liesstreek
 • Zeurderig & branderig gevoel in de liesregio
 • Liesklachten worden erger bij verhoogde druk in de buikholte (door zithouding, lighouding, sta-houding, bukken, hurken, hoesten, zwaar tillen, ontlasten etc.)
 • Misselijkheid (of zelfs braakneigingen)

Let op: een liesbreuk veroorzaakt niet altijd pijnklachten en blijft in veel gevallen zelfs volledig pijnloos. Ook zijn de breuk en/of uitstulping niet altijd zichtbaar. De uitstulping is doorgaans het best zichtbaar wanneer men rechtop staat en lijkt te bewegen bij het hoesten of blazen op de hand.

Soms kan een liesbreuk door de patiënt zelf teruggeduwd oftewel “gereponeerd” worden, maar dit is geen blijvende oplossing.

Onopgemerkte & onbehandelde liesbreuk

Het komt vaak genoeg voor dat mensen geen klachten ervaren door een liesbreuk en dat de aandoening dus volledig symptoomloos en dus onopgemerkt verloopt. Toch is het veelal raadzaam zijn om een liesbreuk te behandelen, zelfs als deze per toeval wordt ontdekt tijdens een routinematig onderzoek. Een onbehandelde liesbreuk kan namelijk verder uitscheuren, waardoor er uiteindelijk toch nog liesklachten ontstaan en symptomen optreden…

Complicaties & risico’s van liesbreuken

Op den duur kan de liesbreuk namelijk verder uitscheuren en/of er kan méér weefsel (of zelfs darminhoud) naar buiten komen puilen in de vorm van een zogenaamde “breukzak”. Naarmate de druk en spanning op de liesbreuk toenemen, kunnen er zelfs ernstige medische complicaties ontstaan. Zo kan een deel van de darm bekneld raken in de breuk-opening oftewel “breukpoort”, waardoor de darmdoorbloeding afneemt en zich zelfs spoedeisende weefselsterfte (necrose) kan voordoen.

Mocht een liesbreuk tot een darmobstructie leiden, dan ontstaat doorgaans extreem hevige tot onhoudbare pijn en is een spoedoperatie vereist.

Oorzaken van een liesbreuk

Een liesbreuk kan uiteenlopende oorzaken hebben. Zo kan een liesbreuk aangeboren zijn of worden veroorzaakt door een wijd lieskanaal, maar de buikwand kan ook uitgerekt zijn door zwangerschap, overgewicht of darmverstopping. Vaak is er sprake van een zwakke plek in het buikvlies en/of verhoogde druk op de buikwand. Hierbij 5 van de vaakst voorkomende oorzaken van liesbreuken

1. Zwakke plek in buikspieren

Een veel voorkomende oorzaak van een liesbreuk is een zwakke plek in de buikspieren. Je buikspieren houden je buikinhoud (ingewanden, buikvlies etc.) namelijk bijeen. Een zwakke plek in je spierwand kan uiteindelijk een abnormale opening worden, met een liesbreuk tot gevolg. Doe daarom regelmatig buikspieroefeningen, bij voorkeur onder professionele begeleiding.

Let wel: buikspieroefeningen kunnen ook een liesbreuk in de hand werken, vooral als je onvoorbereid of onbezonnen te werk gaat.

2. Hoge druk (obstipatie, hoesten, tillen e.a.)

Als de buik gedurende lange tijd onder hoge druk staat –bijvoorbeeld bij een belemmerde ontlasting (obstipatie) en het daarmee gepaard gaande harde persen tijdens de stoelgang… maar ook prostaatproblemen, blaasproblemen of langdurig, veelvuldig en/of zwaar hoesten– kan de buikwand verzwakken. Hetzelfde geldt voor het bespelen van een blaasinstrument zoals een trompet of trombone. Op den duur kan hierdoor een liesbreuk ontstaan. Probeer interne druk op de buikwand dus zoveel mogelijk te voorkomen.

Een liesbreuk door veelvuldig & heftig hoesten komt vooral voor onder rokers doordat roken/tabaksrook de longen irriteert. Daarnaast ook bij personen die lijden aan cystische fibrose (CF) c.q. taaislijmziekte

3. Zwaar tillen

Mannen met zwaar lichamelijk werk lopen de grootste kans op een liesbreuk. Vooral zwaar tillen is een belangrijke risicofactor als het aankomt op liesbreuken. Pas dus op met het tillen van grote, zware en/of onhandzame gewichten.

En til altijd vanuit je armen en benen en zo min mogelijk vanuit je rug en middenrif.

4: Overgewicht

Mensen met overgewicht hebben een grotere kans op liesbreuken. Let daarom op je eetgedrag, je bewegingspatroon, je vetpercentage en je algehele lichaamsgewicht.

Kijk zo nodig eens rond in de categorie ‘Afvallen & Dieet‘ op Gezondr…

5: Geboorte

Bij de geboorte van een jongetje is het kanaal waardoor de teelballetjes naar buiten zijn gekomen nog niet altijd volledig gesloten. Zodoende kan de buikinhoud door het desbetreffende kanaal naar buiten worden geperst en uitpuilen. Jongetjes komen dus regelmatig ter wereld met een liesbreuk. Baby’s worden echter zelden geopereerd omdat een liesbreuk bij jonge kinderen doorgaans vanzelf geneest. Anderzijds kan een liesbreuk ook ontstaan bij een zwangere of bevallende moeder door toedoen van verhoogde druk op de buikwand.

Overigens is er lang niet altijd een evidente of aanwijsbare oorzaak te vinden voor het ontstaan van een liesbreuk.

Liesbreuk bij man, vrouw & kind

Zoals je hierboven al kon lezen geneest een liesbreukje bij een pasgeboren baby doorgaans vanzelf en bovendien is een liesbreukoperatie bij baby’s veelal risicovoller dan de liesbreuk zelf. Het is dan ook goed om te weten dat er onderscheid wordt gemaakt tussen een kinder-liesbreuk en een volwassenen-liesbreuk enerzijds en een liesbreuk bij baby’s anderzijds

Dit heeft vooral te maken met de locatie (“breukpoort”) waar de inhoud van de buikholte uitpuilt. Zo onderscheidt men de volgende liesbreukvarianten:

 • Aangeboren liesbreuk – Ontstaat bij (ongeboren) baby’s doordat de ‘processus vaginalis peritonei’ niet wordt gesloten; dit is het membraan dat bij mannen aansluit op de teelballen en bij vrouwen op de grote schaamlippen.
 • Directe liesbreuk – Ontstaat via de achterwand van het lieskanaal: achter de inferieure epigastrische ader (‘arteria epigastrica inferior’) langs.
 • Indirecte liesbreuk – Ontstaat via de ‘anulus inguinalis’ in het lieskanaal richting balzak: vóór de inferieure epigastrische ader (‘arteria epigastrica inferior’) langs.
 • Hernia femoralis – Ontstaat via de poort waardoor de grote bloedvaten naar het been lopen.

Een liesbreuk doet zich overigens beduidend vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De bloedvaten en zaadleiders lopen namelijk via de liezen richting de buik, waardoor mannelijke liezen relatief kwetsbaar zijn. Zodoende kan bij mannen ook hevige pijn & zwelling optreden nabij het scrotum (balzak & teelballen) door toedoen van een liesbreuk.

Maar liefst 1 op de 4 mannen krijgt in zijn leven te kampen met een liesbreuk.

Heb ik een liesbreuk?

Hierboven kon je al lezen hoe je een liesbreuk kunt herkennen. Als je er echter over twijfelt of je een liesbreuk hebt, dan is het verstandig om naar een arts/dokter te stappen, bij voorkeur je huisarts. De huisarts zal je onderbuik/liesstreek onderzoeken en een liesbreuk vaststellen dan wel uitsluiten. Dit onderzoekje wordt uitgevoerd terwijl je staat en stelt eigenlijk niets voor. Er wordt simpelweg gevoeld aan en geduwd op de onderbuik/liesstreek, op de plek waar de liesklachten zich voordoen.

Mocht je huisarts een liesbreuk verdenken of zelfs constateren/diagnosticeren, dan zal hij/zij je waarschijnlijk doorverwijzen voor een echo of MRI-scan. Mocht men er zeker van zijn dat er sprake is van een liesbreuk dan is behandeling vereist…

Behandeling van liesbreuken

Het menselijk lichaam (van kinderen en volwassenen) is niet of nauwelijks in staat om een liesbreuk op eigen houtje te genezen. Er is dan ook vrijwel altijd een medicament, hulpmiddel en/of operatie vereist om een liesbreuk te verhelpen & behandelen. De behandeling van een liesbreuk is enigszins afhankelijk van de ernst en soort (enkelzijdig of dubbelzijdig). Hierbij de 3 belangrijkste middelen ter behandeling van een liesbreuk:

1. Liesbreukoperatie

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 30.000 mensen geopereerd aan een liesbreuk. Een liesbreukoperatie duurt +/- 45 minuten tot 1 uur. Soms wordt er gekozen voor een (endoscopische/laparoscopische) kijkoperatie. Deze ingreep is relatief klein, waardoor ook de achterblijvende littekens klein zijn.

Er worden enkele minuscule incisies (sneetjes) in de buikwand gemaakt. Via deze incisies worden kleine instrumentjes –inclusief een cameraatje– ingebracht waarmee de liesbreuk wordt verholpen. Daarnaast is er de traditionele c.q. klassieke liesbreukoperatie waarbij een incisie in de liesstreek wordt gemaakt van 7 centimeter. Via deze snee wordt de breuk gedicht (=Lichtenstein-methode).

In het eerste geval wordt er enkel gehecht met enkele oplosbare hechtingen. In het tweede geval wordt er doorgaans ook een kunststof matje in de buikwand geplaatst om de zwakke plek te verstevigen. Na de liesbreukoperatie is de wond doorgaans flink gevoelig of zelfs pijnlijk. Het herstel van een liesbreukoperatie duurt plusminus 1 week; daarna kan men de dagelijkse activiteiten weer langzaamaan opbouwen.

Bij mannen die ouder zijn dan 50 jaar die nauwelijks hinder of pijn ondervinden aan hun liesbreuk wordt er nog weleens voor gekozen on niet te opereren. Hetzelfde geldt voor mensen voor wie een operatie te risicovol wordt geacht. Er zijn overigens altijd risico’s verbonden aan een liesbreukoperatie: van verstoorde wondgenezing, bacteriële infecties bloedstolseltjes (trombose) en nabloeding tot (zeldzame) beschadiging van lieszenuwen of zaadstrengen (bij mannen).

Een klein liesbreukje wordt veelal geopereerd onder lokale/plaatselijke verdoving. Bij een grote liesbreuk wordt veelal gekozen voor een algehele narcose of ruggenprik.

2. Liesbreukband

Direct na een liesbreukoperatie dient de locatie van de wond zo veel mogelijk te worden ontzien. Allereerst is het belangrijk om enige tegendruk te verlenen met de vlakke hand bij het hoesten en ontlasten. Daarnaast kan het verstandig zijn om constante tegendruk te bewerkstelligen met een gespecialiseerd hulpmiddel. Hierbij valt te denken aan een:

 • Drukverband/liesbreukverband
 • Liesbreukband & liesbreukriem (c.q. “breukband”)
 • Liesbreukslip

Vrijwel altijd is er sprake van een circulaire band met een “pelotte” oftewel kussentje eraan die op de breukpoort duwt. Met daarnaast een liesband om de breuk goed te ondersteunen.

Het gaat er bij bovenstaande hulpmiddelen om dat er tegendruk wordt toegepast, waardoor de operatiewond na de liesbreuk wordt ontzien en de buikwand en het buikvlies efficiënter kunnen herstellen.

3. Liesbreukmedicatie

De pijn kan worden onderdrukt met pijnstillers zoals paracetamol of ibuprofen. Waarschijnlijk krijg je van de anesthesist (verdovingsexpert) in het ziekenhuis zelfs ietwat zwaardere pijnstillers mee naar huis. Hij/zij zal je in dat geval ook de nodige uitleg hierover geven. Mocht je meer informatie wensen, dan kun je altijd contact opnemen met een gespecialiseerd liesbreukcentrum.

Een liesbreuk bij volwassenen wordt doorgaans poliklinisch gedicht met oplosbare hechtingen en/of een inwendig oplosbaar matje, waardoor je niet terug hoeft op hechtingen te laten verwijderen.

Tot slot

De medische benaming voor ‘liesbreuk is ‘hernia inguinalis’. De liezen zitten zowel bij mannen als bij vrouwen aan de linker- en rechterkant in de overgang van bovenbenen naar onderbuik. Een liesbreuk kan een zwak plekje zijn in de buikwand, maar ook een wezenlijke breuk. Door dit “gat” kan een uitstulping van het buikvlies naar buiten komen puilen.

Een liesbreuk uit zich niet per definitie in de lies. Als de buikwand op een andere plek verzwakt is of uitpuilt, dan wordt deze buikwandbreuk simpelweg vernoemd naar de locatie waar ie zich manifesteert. Zo onderscheiden we –afhankelijk van de breukpoort– onder meer ook de:

 • Navelbreuk (hernia umbilicalis)
 • Dijbreuk (hernia femoralis)
 • Bovenbuikbreuk c.q. buikbreuk (hernia epigastrica)
 • Littekenbreuk (hernia cicatricalis)

Buikbreuken, navelbreuken en dijbreuken ontstaan doorgaans op dezelfde manier als liesbreuken en kunnen veelal gelijks worden voorkomen of genezen.

Heb jij vragen of opmerkingen met betrekking tot liesbreuken? Deel hieronder jouw opvattingen, bevindingen & vraagstukken!

42 Reacties

 1. goedenmiddag, mijn naam, G.Swart
  ik heb al een paar jaar een liesbreuk, geen pijn en kan de uitpeiling terug drukken
  uitpeiling word wel wat groter..
  ER is al eens een matje geplaatst, is echter gaan verweven met weefsel.
  Mijn leeftijd is 84 jaar, dus vind men het te veel risico om te opereren,WAT NU

 2. Dag allemaal, ik heb al langer dan een jaar een eenzijdige liesbreuk. Mijn huisarts adviseerde mij om een matje te laten plaatsen, maar ik heb daarvan afgezien omdat ik nog maar 40 ben en de kans op chronische klachten vrij groot is, waarbij er nog maar relatief weinig bekend is over de gevolgen van PP matje op de langere termijn. Er zit een duidelijke uitstulping, maar hij doet niet echt pijn. Ik doe ook weer gewoon aan sport. Toch blijft er een risico op een beklemming (ook al is die kans erg klein en misschien niet eens groter nu ik al een liesbreuk heb; die data is gewoon niet beschikbaar volgens mij) en daarom zit ik er aan te denken om een operatie uit te laten voeren door Dr. Koch (biohernia). Een operatie d.m.v. hechting en dus zonder matje. Ik kan echter maar moeilijk onafhankelijke recensies vinden over Biohernia. Heeft iemand hier ervaring mee?

  • Inmiddels de operatie ondergaan. Hieronder mijn review die ik in Google heb geschreven: April vorig jaar (2018) had ik ineens een bult in mijn lies. De huisarts verwees me door naar een chirurg die een liesbreukmatje zou gaan plaatsen. De operatie stond gepland, maar ik heb uiteindelijk afgezegd nadat een collega me vertelde dat hij na plaatsing van een liesbreukmatje hele vervelende pijnklachten overhield. Niet wetende wat te doen heb ik ongeveer anderhalf jaar geen actie ondernomen (ik had deze luxe omdat ik verder geen pijnklachten had), maar kwam afgelopen zomer de website van BIOHERNIA tegen. Na een consult met Dr. Andreas Koch heb ik toen besloten om door hem de liesbreuk te laten verhelpen zonder een matje, en dus dmv hechtingen. Uiteindelijk ben ik op 13 november jl (2019) geopereerd. Ik was positief verrast door de goede en professionele ontvangst in zowel het hotel als in de kliniek. Alles verliep heel soepel: de voorbereiding, het ophalen in het hotel, de operatie, terugbrengen, het herstel. Ook de nazorg was fantastisch. Dr. Koch kwam elke dag langs en was direct bereikbaar. Ik kon me me snel weer goed bewegen. De eerste week wat pijnklachten, maar daarna vrijwel niet meer. Nu, 4 weken later, voel ik geen pijn meer, ben niet meer belemmerd in mijn bewegingen en is de wond mooi geheeld. Ik ben erg blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Mijn dank aan Nahom voor het mogelijk maken en aan Dr. Andreas Koch voor de operatie en buitengewone toewijding. Mijn zorgverzekeraar (Menzis) heeft trouwens de helft van de kosten vergoed (na aftrekken van eigen risico). Al met al dus best prijzig omdat er ook nog de reis en het hotel bij komt, maar ik vond het de kosten waard. Andere verzekeringen vergoeden meer (tot bijna het volledige bedrag), dus het is de moeite waard om daar even goed naar te kijken voordat je de keuze maakt.

 3. 8 weken geleden ben ik geopereerd (kijkoperatie) aan een liesbreuken (links en rechts) en is een kleine navelbreuk gehecht. Na 6 weken ging het de goede kant op en kon ik pijnvrij wandelen en fietsen maar sindsdien heb ik weer regelmatig klachten in een van de breukpoorten en irritatie halverwege mijn onderbuik. In de ochtend heb ik nagenoeg geen klachten maar in de middag komt het meestal weer terug. In de kliniek konden ze niets constateren en zag alles er 100% uit. De klachten vonden ze ook vreemd. Iemand een suggestie?

  • Dag Serge, er is inmiddels erg veel informatie over klachten door geplaatste polypropyleen matjes. cht weken is misschien erg kort om er al iets over te kunnen zeggen, maar toch goed om hiervan op de hoogte te zijn. Ik heb uiteindelijk afgezien van het plaatsen van een matje omdat een collega van me er erg veel pijn van heeft. Bij de fysiotherapeut waar hij naar toe gaat is er een begrip ‘matjesmensen’.

 4. Beste Paul, lezers, Voor mij is bij een liesbreuk een kijkoperatie met een matje geen optie: – er komt vreemd materiaal in je lichaam; – de breuk in de buikwand wordt niet gehecht (alleen afgedekt)… Een klassieke operatie is tamelijk zwaar. De beste operatietechniek is die van Dr. Muschaweck… Een normale operatie met incisie van 2-3 cm. Geen matje, binnen 1 week volledig inzetbaar, en vrijwel geen complicaties. Veel profvoetballers en bekende atleten laten zich, in München bij Dr. Muschaweck zo opereren. Vraag: wordt deze techniek ook in Nederland gebruikt? Waar? Dank voor de reactie. Groet, Leo

  • Nee, de liesbreukoperatie volgens de methodieken van dr. Ulrike Muschaweck wordt voor zover mij bekend niet aangeboden in Nederland. Wel wordt via Biohernia.com een spreekuur aangeboden. Zodoende kunnen Nederlanders IN Nederland kennismaken met de Duitse chirurg dr. Andreas Koch, nog vóórdat ze zouden beslissen om (al dan niet) naar Duitsland te gaan voor een eventuele daadwerkelijke operatieve ingreep. Maar mocht ik ernaast zitten –en de ‘Muschaweck-methode’ wél worden uitgevoerd in een Nederlands ziekenhuis of Nederlandse kliniek– dan hoor ik dat graag van een eventuele ervaringsdeskundige die beter geïnformeerd is dan ik…

  • Bedankt voor je antwoord Paul. De kliniek van dokter Koch staat bijna aan de Poolse grens. Daar ga je ook niet gauw even naar toe. Hoe zou het komen dat de techniek van dr. M. hier niet toegepast wordt als deze zo goed is? Nog 2 aanvullende vragen: – Weet je iets over de gebruikte materialen van het matje bij de kijkoperatie? Bestaat er iets als ‘bio-matjes’. – Zijn er veel mensen met problemen na de kijkoperatie. Hoeveel % zal dat zijn? Ik heb begrepen dat de techniek de laatste jaren wel verbeterd is.

  • Ik ben geen arts en dus niet op de hoogte van zulke cijfers. Althans, niet de meest recente exemplaren… Bij dezen enkele bronnen die ik nog weleens raadpleeg (bron + bron + bron + bron + bron + bron)… Ook BioHernia –de aanbieder van ‘de Duitse liebreukoperatie’– heeft een vergelijking op diens website gepubliceerd: operatie ZONDER kunststof matje versus open liesbreukoperatie MET matje versus kijkoperatie MET kunststof matje (bron)… De vergelijking wordt gestaafd met bronnen, maar ik vind niet alle punten even grondig onderbouwd. Bovendien heeft BioHernia baar bij het ‘verkopen’ van één specifieke methode, dus ik kan me voorstellen dat de onderbouwing gekleurd is. Voor zo ver ik weet zijn er geen ‘BIO’ matjes, want die zouden door het lichaam kunnen worden afgebroken en opgeruimd.

  • Zelf opzoek naar hulp

   Een operatie bij sportersliesbreuk. Bij patiënten met ernstige pijnklachten kan een operatie wel helpen, wij maken hierbij vaak gebruik van de Minimal Repair Method van Dr. Muschaweck. Een sportersliesbreuk opereren wij NOOIT met gebruik van een kunststof matje. Alhoewel de symptomen erg overeenkomen met die van een normale liesbreuk is er in het geval van een sportersliesbreuk geen verzwakking om te dichten. Het is dan ook niet logisch om in dit geval een matje te gebruiken. Beetje laat misschien maar wou het toch even met je delen. Hoop dat u inmiddels pijnvrij bent.

 5. Hallo, Ongeveer en maand geleden constateerde ik een uitstulpinkje in mijn linker lies. Mijn huisarts bevestigde dat het een liesbreuk is. Op zich zou je er goed mee kunnen leven, zolang je er geen last van hebt, volgens mijn huisarts. Toch wil ik een matje laten inbrengen, maar dan begin volgend jaar. Nu ben ik 66 jaar, actief en voor de conditie doe aan loopsport: ik loop graag 2 à 3 per week ca. 9km hard. Daarnaast doe ik 2 x per week ca. een half uur grondoefeningen om buik-, rug-, arm- en beenspieren in conditie te houden. Momenteel vervang ik het lopen regelmatig door een crosstrainer. Inmiddels is het uitstulpinkje, volgens verwachting, een uitstulping geworden. Graag wil ik weten of het sporten wat ik doe, kwalijke gevolgen heeft, meer dan bij ‘normale’ dagelijkse activiteiten. Ik kan daarover nagenoeg niets vinden op het internet. Een andere vraag betreft de behandeling van de liesbreuk: dr Willem L. Akkersdijk heeft de z.g. TREPP-methode ontwikkeld. Deze heeft nogal wat voordelen en wordt in diverse ziekenhuizen toegepast. Zijn er inmiddels meer ervaringen van deze methode bekend (van o.a. Groningen en Nijmegen, volgens onderstaande link/artikel) dan de 1000 patiënten die in het St. Jansdal Ziekenhuis behandeld zijn? En zo ja, wat zijn dan de resultaten? (zie artikel en/of video TREPP-methode door dr Willem L. Akkersdijk op YouTube).
  Alvast bedankt voor reacties.

  • Beste Harry. Zelf heb ik een kijkoperatie gehad, in 2012, 1 matje voor links en rechts. Wel zou ik zo gauw mogelijk een breukband kopen, had ik ook gedaan. De chirurg zei tegen mij als het nog verder was kon een kijkoperatie niet meer. Dit terwijl ik de liesbreuk ook zo weer terug kon duwen. Sporten zonder breukband, is vragen om moeilijkheden. Wellicht kan de TREPP methode dan nog wel. Drie dagen na de operatie kon ik weer alles. Groeten en sterkte.

 6. Zes weken geleden heb ik bij mijzelf een liesbreuk vastgesteld. De kleine uitstulping kon ik gemakkelijk terugduwen, doch de uitstulping kwam bij het rechtstaan (t.g.v. de zwaartekracht) steeds terug. Sinds 3 weken draag ik een liesband en zorg ervoor dat uitstulping niet meer kan plaats hebben. In gevallen dat ik de liesband niet aan heb gebruik ik mijn vingers als tegendruk. Nu stel ik vast dat de uitstulping gewoon bij het rechtstaan er niet meer is. Een inspanning durf ik nog niet te doen zonder liesband. Mijn vraag: Kan het gescheurd buikvlies spontaan terug aanééngroeien en zo ja, misschien kan dan operatie vermeden worden?

  • Beste Jos, Een liesbreuk geneest helaas nooit uit zichzelf, althans, niet bij volwassenen. Je liesbreuk zal dus niet vanzelf herstellen en kan in theorie zelfs groter worden. Of een liesbreukoperatie vereist is, is afhankelijk van de klachten. Of iemand klachten ervaart van een liesbreuk, is hoofdzakelijk afhankelijk van aard, omvang en exacte locatie. Als de liesbreuk geen klachten geeft en in principe gemakkelijk terug te duwen is, dan is de kans op beknelling van de ‘breukzak’ in de ‘breukpoort’ relatief klein. Een operatie wordt dan meestal niet nodig geacht. Maar heb je te kampen met een relatief grote en pijnlijke breuk op een nare plek die ook nog eens met regelmaat uitpuilt, dan is opereren eigenlijk de enige oplossing. Mijn vader heeft anderhalf jaar geleden ook een liesbreukoperatie ondergaan. Ik heb hem toen weggebracht en opgehaald en hij heeft er eigenlijk nauwelijks iets van gemerkt… Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 7. Goedemorgen, Door mijn zwangerschap heb ik een liesbreuk opgelopen en ik vroeg mij af wat nu de procedure is rondom mijn bevalling. Ik kan mij voorstellen dat door het persen de liesbreuk erger wordt, klopt dat? Mag ik nog vaginaal bevallen en moet ik hiervoor in het ziekenhuis bevallen? M.v.g. K

  • Dit soort medische vraagstukken omtrent je liesbreuk en zwangerschap zul je echt bij je gynaecoloog en/of verloskundige moeten wegleggen… daar mag ik als leek geen uitspraken over doen.

 8. Goedemorgen, 25 februari 2016 ben ik geopereerd aan een dijbreuk. Nu heb ik vanaf de eerste dag na de operatie heel veel last en pijn rond mijn blaas en trek mijn lies in. Drie kuren gehad voor blaasontsteking. Blaasonderzoek gehad maar die zag er goed uit. Pijnstillers helpen niet. Is er Iemand hier die hetzelfde heeft? Of me iets kan zeggen?

  • Heeft men een ‘matje’ c.q. ‘MESH’ geplaatst om de dijbreuk te ondersteunen? Dit gebeurt namelijk nog weleens bij een hernia inguinalis (liesbreuk) en hernia femoralis (dijbreuk). Een dergelijke spanningsloze mataugmentatie (prosthetic tension-free mesh repair) wordt ‘spanningsvrij’ genoemd, maar ik heb menig verhaal gelezen waarbij hechtingen wel degelijk op spanning staan en aan interne weefsels trekken, waardoor trekkende pijn optreedt. Wellicht iets om te bespreken met je arts(en)… Heel veel sterkte toegewenst!

  • Ik ben vorige week geholpen aan een dijbeenbreuk en heb heel veel pijn NA het plassen. Had / heb jij dat ook? Ik heb het gevoel alsof het helemaal verkrampt en moet echt even gaan zitten / liggen. Doet me denken aan de weeën destijds bij de bevalling :( Hoe is het nu met je? Klachten verdwenen?

 9. Ik ben nu een week geleden aan een dubbele liesbreuk geopereerd (lies- en dijbreuk) middels een kijkoperatie. De eerste 3 dagen heb ik verschrikkelijke pijn in mijn schouders gehad en aan de onderste ribben voornamelijk rechts. Pijn in mijn schouders is helemaal weg maar die in mijn ribben nog steeds niet (misschien wel iets minder). De pijn is vooral bij inademing. Is dit herkenbaar of zal ik toch even contact opnemen met de arts?

  • Blijkbaar is de pijn in schouders een gevolg van het oppompen van de buik bij de liesbreukoperatie. Hierdoor wordt het middenrif opgerekt en de pijn daarvan wordt “weerspiegeld” in de schouders. Ik was hiervan vooraf verwittigd toen ik geopereerd werd aan de liesbreuk, dus het is niet ongewoon. Was na 3-tal dagen weg bij mij.

 10. Ik ben 3 maanden geleden geopereerd aan een dubbele liesbreuk LINKS. Vorige week vrijdag ben ik geholpen aan een dubbele liesbreuk RECHTS. Nu na 7 dagen heb ik nog steeds veel pijn. Vooral met opstaan en gaan zitten of liggen. Ook blijf ik maar misselijk en weinig trek in eten. Dit had ik ook voor de laatste operatie en moest met spoed naar de Spoedeisende Hulp. De huisarts dacht aan een beklemming. Dit was gelukkig niet het geval. Wat kan ik nu het beste doen?

 11. Hallo, Sinds mijn zwangerschap 1,5 jaar geleden. Heb ik pijn in mijn linker lies. Eerst kon ik er gewoon mee lopen en hoorde het volgens de fysiotherapeut bij mijn bekkenklachten. Maar nu 14 maanden na de bevalling wordt t met de dag pijnlijker. Ik zak soms door mijn been heen van de pijn. Ook als ik mijn lies aanraak doet het pijn. Ik denk zelf dat t een breuk is en geen bekkenklachten. Wat Denk jij? Zou ik een liesbreuk hebben?

  • Beste Emma, Een liesbreuk is in veruit de meeste gevallen te herkennen aan een breukzak die door de breukpoort uitpuilt. Deze kenmerkt zich als een soort van bewegende bobbel in de liesstreek. Bevindt de pijn zich uitsluitend in de lies of ook in de heup? Voor meer informatie over pijnklachten in de bekkenstreek zou je (de vele reacties onder) dit artikel over liespijn en dit artikel over heuppijn eens kunnen doorbladeren. Er zijn namelijk nog veel meer mogelijke oorzaken voor pijn in de liesstreek en/of heupstreek… Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 12. Ik ben drie dagen geleden via de laparoscopische TEP-methode geopereerd aan een liesbreuk links. Operatie is goed verlopen, maar ik heb toch wat klachten overgehouden. Ik heb al drie dagen nauwelijks stoelgang en mijn buik is dus aardig opgezet. Ik heb laxerende middelen geslikt, maar dat helpt eigenlijk niet. Is dit normaal en komt de stoelgang vanzelf weer op gang of moet ik reageren richting ziekenhuis?

  • Of het noodzakelijk is durf ik niet te zeggen, maar persoonlijk zou ik absoluut even contact opnemen met het ziekenhuis of je huisarts, al is het maar uit voorzorg.

 13. Beste Paul, Je zegt: “Dit zou inderdaad met een breuk te maken kunnen hebben, maar net zo goed met een bekkenbodemverzakking, bekkeninstabiliteit of andersoortige complicatie.” Kan het bekken zo veel pijn doen? Ik heb vreselijke pijn aan mijn penis en balzak, soms is het alsof ze met een mes in mijn schaamstreek steken. :-( Ik ben er zo bang voor omdat deze pijn enkel rechts is en niet links… Ik ga morgen weer naar de Spoedeisende Hulp, maar ze doen niks. Is altijd dezelfde zever daar… Soms wil ik mijzelf verlossen van deze gruwelijke pijnen.

  • Beste Rob, Ik heb de vraag die je zojuist een stukje hieronder hebt gesteld inmiddels beantwoord; hopelijk heb je er iets aan… Bekkenklachten kunnen zeker tot hevige pijnen leiden, maar doorgaans niet in je penis, scrotum en testikels. Naast de aanknopingspunten in mijn eerdere reactie, kun je eventueel ook dit artikel over liesklachten en dit artikel over lage buikklachten raadplegen. Dring bovendien bij je huisarts en bij de SEH aan op doorverwijzing naar een specialist in het ziekenhuis. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  • Beste Bob, Ik herken een beetje de pijnen die je noemt (vooral het balzak gebied). Ik begon het met de hand terug te drukken en nam veel rust, maar alles hielp maar tijdelijk. Na vijf dagen deed ik een kortere das om me middel met daarin een knoop. De knoop draaide ik om en liet ik rusten net onder de liesbreuk. Ik heb een heerlijke pijnvrije dag gehad. Kon ineens weer lachen.

 14. Ik ben 4 jaar geleden aan een dubbele liesbreuk geopereerd, nu voel ik terug de liespijn aan beide kanten, is het mogelijk dat er terug sprake is van een nieuwe dubbele liesbreuk? Kan dat meerdere malen terug komen?

  • Ja, er zijn recidiverende breuken, waarbij de breukzak uiteindelijk opnieuw uitpuilt via de breukpoort. Voor zover ik weet wordt dit vaker gezien bij tweezijdige/bilaterale liesbreuken. In zulke geval van een complexe (multi)recidiverende liesbreuk wordt doorgaans een re-operatie uitgevoerd, meestal een laparoscopie oftewel laparoscopische liesbreukreparatie… de TAPP-methode (TransAbdominale Preperitoneale Plastiek) of de TEP-methode (Totaal Extraperitoneale Plastiek). Het is logischerwijs aan een arts om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van liesbreukrecidive… Punt is dat het in ieder geval KAN. Heel veel sterkte toegewenst!

 15. Hoi, Ik weet dat ik een dubbele liesbreuk heb, maar ik moet wachten op een operatie omdat ik eind maart een klein herseninfarct heb gehad en dus nu ook bloedverdunnend gebruik. Huisarts zegt, laat maar opereren. Chirurg zegt, ik durf het niet aan. En neuroloog zegt,wachten is beter, of anders overgaan op andere bloedverdunner, bijvoorbeeld Ascal. Heb veel last van de liesbreuken; ik fiets en wandel graag, maar dat wordt steeds moeilijker.

 16. Ik loop al jaren met een dubbele liesbreuk. Nu krijg ik er toch heel veel last van en zakt nu naar de balzak heb ik het idee. Dus nu toch maar de stap zetten voor liesbreuk-operatie, al ben ik doodsbang.

  • Hallo Klaas, Ook ik heb een probleem met ziekenhuizen en moest ook een liesbreukoperatie ondergaan. In maart 2015 is de liesbreukoperatie uitgevoerd. Voordien had ik er slapeloze nachten van. Nu ik de ingreep achter de rug heb, kan ik alleen maar zeggen dat het mij 100% is meegevallen. Ik weet dat het nu voor mij gemakkelijk praten is, maar ik kijk er nu heel anders tegenaan. Geef bij het gesprek met de narcotiseur aan dat je angstig bent voor de operatie. Zij kunnen je dan voor de operatie een kalmerend middel geve, dit heeft mij enorm geholpen.

  • Bij mij doet het ook pijn aan mijn teelballen, eerst uitsluitend rechts, maar nu soms ook links. Als je moet plassen ben je bang (en moet ik mijn balzak met mijn hand vasthouden van de horrorpijn). Maar als er 5 artsen op drukken, zeggen ze, er is geen breuk. :-( Nee, maar ik moet leven met deze pijnen die niet te houden zijn! Vaak heb ik ook pijn als ik aan mijn schaamharen kom (dit zou het schaambeen zijn…?) Dat heb ik enkel rechts, niet links. Maar ik moet allang opgenomen worden, zit met een anale kloof die geopereerd moet worden. Botox kan ook, maar dat is vooral duur en gaat niets genezen. Dan zegt die dokter, die pijn die je hebt is door de anale fissuur, maar mijn huisarts zegt dat dat niet bestaat, niet dat het pijn doet zodra je op je teelballen drukt.

  • De klachten die je omschrijft, hoeven inderdaad niet per se door een liesbreuk te worden veroorzaakt. Sterker nog: ze lijken me te intens en divers voor een ongecompliceerde liesbreuk… Het zou bijvoorbeeld ook om een beknelde zenuw in de liesstreek kunnen gaan. En heb je al gedacht aan vastzittende nierstenen?! In geval van een niersteen die is afgedaald in de urineleider en aldaar vastzit, ontstaat doorgaans extreem hevige flankpijn en koliekpijn, evenals intense scrotale pijn en uitstralende pijn vanuit het nierbekken. Bovendien kan een prostaatontsteking (prostatitis), teelbalontsteking (testitis/orchitis/orchiditis) of bijbalontsteking (epididymitis) dit soort pijnklachten in de balzak veroorzaken… Hetzelfde geldt voor een teelbaltorsie oftewel een draaiing van een testikel, maar in dat geval treedt de pijn doorgaans acuut/plotseling op. Als er eveneens sprake is van zwelling van de teelballen en/of balzak, kan er ook nog sprake zijn van een hydrokèle/hydrocele (waterbreuk/watercyste) of spermatokèle/spermatocele (zaadcyste)… Of van een varicokèle/varicocele (zakaderbreuk); dit is een verzameling van verwijde bloedvaten in het scrotum. Ook een complexe liesblessure behoort tot de opties, een indicatie waarbij sprake is van een ontsteking of beknelling van zenuwen of irritatie van de banden van het schaambeen… Je beide schaambeenderen zijn aan de voorzijde verbonden door de symfyse (kraakbenige schaambeensvoeg); de band hiertussen kan ook flink geïrriteerd of zelfs beschadigd zijn, al verwacht ik niet dat daardoor zulke hevige pijnklachten kunnen optreden in de teelballen… Daarnaast kan er sprake zijn van irritatieve, inflammatoire of infectieuze pijn van het botvlies dat om het schaambeen gelegen is. Zelfs een geslachtsziekte of SOA behoort theoretisch gezien tot de mogelijke oorzaken… Of prostaatstuwing… Of overmatige contractie van spiertjes rondom de teelballen… Is je bloed al eens gecontroleerd op ontstekingsparameters? En zijn er al eens röntgenfoto’s of scans gemaakt van je liesstreek/schaamstreek? Ik weet niet wat je artsen tot nog toe allemaal hebben vastgesteld en uitgesloten, dus ik probeer maar wat aanknopingspunten aan te reiken… Onwijs veel sterkte ermee!

 17. Mijn vader heeft na een dubbelzijdige liesbreukoperatie gehad, waarna een gat (inmiddels geen gaatje meer) in de blaas is ontstaan! Volgende week naar het academisch ziekenhuis. We maken ons grote zorgen. Wie heeft ervaring? Graag uw reactie; heel hartelijk bedankt!

  • beste forum leden, Ik heb hier nog gezien er foto’s geplaatst werden.. het gaat hier tenslotte om allemaal mensen die pijnen ervaren die niet houdbaar zijn ik kan niet vooruit met mijn huisarts nog in het ziekenhuis. ik ben op van dit probleem. soms is het net of mijn schaambeen komt omhoog met gruwelpijn dan heb ik bij lang zitten enorme pijn in mijn en net naast mijn rechter teelbal dat uitstraalt in heel mijn lies ’tot heupbeen ‘ en pijn in mijn penis. de pijn krijg ik ook in mijn onder rug en onderbuik en steken in de ribben rechts oké ik ben besneden maar dat kan niets met de zaak te maken hebben he ! is dit een bekken verzakking ? liesbreuk ? prostaat ? ik ben ernstig bang aan het worden mag ik een foto plaatsen a u b ? en hoe doe je dat ? hopen op een snelle reactie deze pijn is niet houdbaar

  • Beste Navy, Een prostaatontsteking of vastzittende niersteen lijkt me het meest voor de hand liggend, maar ik ben geen arts. Een flinke liesbreuk kan inderdaad ook, maar dat zou een capabele arts in het ziekenhuis waarschijnlijk direct hebben opgemerkt… Welke onderzoeken heb je tot nog toe ondergaan? Wellicht vind je aanknopingspunten in dit artikel over de mogelijke oorzaken van liesklachten. Ervaar je ook koliekpijn (extreem hevige pijnaanvallen/koliekaanvallen in de flank)? En doet het pijn bij het plassen? Het is op Gezondr overigens niet mogelijk om foto’s te plaatsen. Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

 18. Hallo, Ik heb zelf een dubbele liesbreuk gehad. ik ondervind juist veel hinder bij buikspieroefeningen. Als ik ze gedaan heb, heb ik er de volgende dag erg veel last van in de liesstreek. Iemand hier een verklaring voor? Sportieve groet, Wil

  • Hallo, Ik heb enorme pijn in de liesstreek, aan beiden kanten, maar ik weet niet zeker of de pijn echt vanuit de lies komt? Ik heb lange tijd last van constipatie gehad omdat ze in het ziekenhuis geen lavementen wilden geven en geen darmonderzoek wilden doen. En de stoelgang zat dus vast door aambeien en trombose. Hoe moet ik ’t uitleggen? Ik weet dat de lies boven je schaamstreek gelegen is… maar ik ervaar rechts in schaamstreek enorme pijn en druk. Maar erger, nu ook net naast mijn balzak, die twee beentjes daar zijn opgezwollen. Ik kan het niet direct uitleggen, maar deze pijn is gruwelijk! Langs beide kanten aan het komen nu of zijn dit mijn bekken die instabiel zijn door de langdurige constipatie die ik heb gehad? Graag reactie a.u.b. Ik ben kapot van de pijn en heb geen huisarts meer. Deze was een kl$#tzak tot en met.

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.