Heb jij het idee dat jouw schildklier te snel of te langzaam werkt? Dan kun je jouw arts vragen om je schildklier oftewel thyroid te onderzoeken. In dit artikel lees je hoe het testen van een schildklier in zijn werk gaat…

Schildklieronderzoek: de ingreep

Het testen of onderzoeken van de functie van de schildklier begint doorgaans met een bloedproef. Er wordt bloed afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de je arm. Met een holle naald wordt in de ader geprikt, waardoor bloed in een buisje wordt gezogen. Je bloed zal in een laboratorium worden geanalyseerd op afwijkingen van bepaalde graadmeters…

Graadmeters schildklieronderzoek

Er zijn allerlei stoffen in je bloed die kunnen wijzen op een te snelle of te trage werking van de schildklier. De belangrijkste graadmeters voor het testen van de schildklier zijn als volgt:

 • T4 (thyroxine): schildklierhormoon gebonden aan eiwit
 • T3 (triiodothyronine): schildklierhormoon gebonden aan eiwit
 • TSH: (thyrotropine): schildklier-stimulerend hormoon
 • fT4: ongebonden thyroxine (“vrij T4”)
 • fT3: ongebonden triiodothyronine (“vrij T3”)

T3, T4 en TSH zijn veruit de belangrijkste waarden die worden gemeten tijdens schildklier-onderzoek.

Schildklier testen op TSH

Schildklier-onderzoek begint meestal met het testen van de TSH-waarde. De werking van de schildklier wordt namelijk indirect geregeld door het hersenaanhangsel (hypofyse) en de tussenhersenen (thalamus & hypothalamus). Deze hersendelen zorgen ervoor dat er ’thyrotropine’ oftewel Thyroïd Stimulerend Hormoon (TSH) wordt afgegeven in de bloedbaan.

TSH stimuleert de schildklierfunctie. Normaliter geldt: hoe meer TSH er in het bloed zit, des te meer schildklierhormonen (T3 & T4) er worden afgegeven door de schildklier. Omgekeerd wordt bij een hoog gehalte aan schildklierhormoon minder TSH door de hypofyse afgegeven, waardoor een evenwicht tussen schildklierhormonen en TSH kan worden gehandhaafd. Mocht de schildklier echter niet goed werken, dan zal de TSH-waarde doorgaans afwijken… Bij een trage schildklier blijft de hypofyse tevergeefs TSH uitscheiden, waardoor de TSH-waarde opvallend hoog wordt… En bij een te snelle schildklier zal de hypofyse minder of geen noodzaak zien om de schildklier te stimuleren, waardoor de TSH-waarde opvallend laag wordt.

Als het TSH te hoog of te laag blijkt, dan is dat een duidelijk teken van een verstoorde schildklierfunctionaliteit. De meeste conclusies m.b.t. schildklier & schildklieronderzoek worden getrokken aan de hand van TSH en (vrij) T3 & T4.

Uitkomst schildkliertest

In de meeste gevallen worden enkel de waarden van TSH en vrij T4 gemeten. De mogelijke uitkomsten van schildklieronderzoek zien er dan als volgt uit.

 • TSH: hoog / vrij T4: normaal = ietwat trage schildklier
 • TSH: hoog / vrij T4: laag =  sterk vertraagde schildklier
 • TSH: laag / vrij T4: normaal = ietwat overactieve schildklier
 • TSH: laag / vrij T4: hoog of hoog-normaal = sterk versnelde schildklier
 • TSH: normaal of laag / vrij T4: laag = afwijking hypofyse

Verhoogd TSH = hoger dan 4,0 mE/L. Verlaagd TSH = lager dan 0,4 mE/L. Als eens schildkliertest een normale TSH-waarde aangeeft, dan betekent dat met 99% zekerheid dat de schildklier normaal functioneert.

Aanvullende schildkliertests

Bij schildklier-onderzoek zijn TSH, T4 en T3 veruit de belangrijkste graadmeters om een te snel of te langzaam werkende schildklier vast te stellen of uit te sluiten. Als de waarde van TSH en “vrij T” bij schildklieronderzoek goed blijkt te zijn, dan is een afwijkende schildklierwerking echter niet uitgesloten.

Daarom wordt het bloed bij een sterk en blijvend vermoeden van schildklierproblemen soms ook gecontroleerd op anders stoffen. Zo kan een schildklierafwijking worden herkend indien de volgende aspecten van het bloed bij een schildkliertest afwijken:

 • Anti-TSI: antistoffen die de TSH-receptoren stimuleren (Ig)
 • rT3: “reverse” oftewel “terugkerend” isomeer van T3
 • T2 (diiodothyronine): gedejodeerd schildklierhormoon
 • T1 (monoiodothyronine): gedejodeerd schildklierhormoon
 • Calcitonine: alternatief soort schildklierhormoon
 • Thyreoglobuline (Tg): schildklier-eiwit
 • TPO: schildklier-peroxidase (enzym)
 • Leukocyten: aantal witte bloedlichaampjes (“leuko’s”)
 • Myoglobine: hoeveelheid zuurstofbindend eiwit
 • BSE: bezinkingssnelheid van erytrocyten (“sedimentatie”)
 • Serumcholesterol: concentratie van bloedcholesterol
 • CPK: creatine-fosfokinase (enzym)
 • LDH: melkzuur-hydrogenase (enzym)
 • Macrocytische anemie: vergrote rode bloedcellen
 • Anti-TG: thyreoglobuline antistoffen
 • Anti-TPO: thyroïd-peroxidase antistoffen
 • Anti-TSH-R: TSH-receptor antistoffen van de IgG-klasse
 • Volledige bloedtelling

In sommige gevallen kan ook een meting van de lichaamstemperatuur onderdeel vormen van schildklier-onderzoek.

Schildklier: normaalwaarden, grenswaarden & referentiewaarden

Voor de verschillende schildklierwaarden zijn grenswaarden opgesteld. Er is vaak een onderste grenswaarde waar je niet onder mag zitten en altijd een bovenste grenswaarde waar je niet boven mag zitten. Hierbij de schildklierwaarden die door de meeste Nederlandse artsen en instanties worden gehanteerd: 

 • TSH: 0,4 – 4,0 mU/l
 • T4: 64,0 – 154,0 nmol/l
 • FT4: 8,0 – 26,0 pmol/l
 • T3: 1,2 – 3,4 nmol/l
 • FT3: 3,0 – 8,0 pmol/l
 • Anti-TPO: < 60,0 IE/ml
 • Anti-TG: < 280,0 IE/ml
 • Anti-TSH(R): < 1,0 IE/l

Val je binnen deze opperste en onderste schildklierwaarden, dan wordt dat als positief beschouwd. Het is echter niet zo dat er per definitie niks aan je schildklier mankeert als je net binnen de grenswaarden valt. Val je net op het randje, dan is dat meestal geen goed teken. In dit artikel over schildklierwaarden kun je eventueel meer lezen over schildklierparameters en schildklierindicatoren…

Tot slot

Bij vermoeden van ernstige schildklierafwijking kan – naast bloedtests – ook een schildklierscan (schildklier-scintigrafie) dienstdoen. Tevens kan een uptake-onderzoek, opname-onderzoek oftewel retentie-onderzoek nodig zijn. Hierbij wordt de schildklierfunctie gemeten met behulp van radioactief jodium (de zogenaamde “slok”). Laat schildklieronderzoek bij voorkeur uitvoeren door een ervaren internist-endocrinoloog.

Heb jij ervaring met schildklieronderzoek? Of heb je vragen over een bepaalde schildkliertest? Laat hieronder je reactie achter!

45 Reacties

 1. Dag Paul, mijn schildklier werd verwijderd in 2015. Sedert dan slik ik L-thyroxine en wordt regelmatig gecontroleerd. De gecontroleerde parameters zijn ok, maar ik ben ongerust over het gebrek aan calcitonine dat normaal ook door de schildklier geproduceerd wordt. Volgens mijn endocrinoloog heeft calcitonine bij de mens geen functie. Het lijkt me vreemd dat de productie ervan evolutief bewaard is en het lichaam energie in de productie stopt voor iets zonder functie. Is hier meer info over te vinden? Dank.

  • Het is niet zo dat calcitonine geen functie heeft in het menselijk lichaam. Het is veeleer zo dat een overschot of tekort aan dit schildklierhormoon vooralsnog niet geassocieerd wordt met negatieve gevolgen voor de humane gezondheid. (bron)

 2. Dag allemaal. Ik ben Jaap en nieuw hier. Ik heb hier veel gelezen over schildklierproblemen. Maar waar ik in dit verband nog niets over heb gelezen is het volgende. Ik laat jaarlijks mijn bloedwaarden controleren, waaronder die voor de schildklier. Voor de duidelijkheid laat ik die even volgen. Datum april 2013… TSH 1.9 T4… niet gemeten april 2014 TSH 2.3 T4.. niet gemeten maart 2015 TSH 7.0 T4 … 11.6 april 2016 TSH 20.7 T4… 10.9 maart 2017 TSH 30.0 T4 … 11.7 oktober 2017 TSH 50.4 T4 … 10.6 Volgens mijn arts en dit forum zou ik nu een reeks van ernstige klachten moeten hebben, of op z’n minst vage klachten, maar ik voel me kiplekker. Prima conditie, slaap goed, constant gewicht enzovoort. Mijn arts maakt zich zorgen en wil behandeling starten vanaf 2015. Ik heb dit geweigerd omdat ik het overbodig vind. Beide artsen waarmee ik erover sprak hebben dit nog nooit meegemaakt. Ik kan ook geen enkel voorbeeld van deze situatie vinden op dit forum of op internet. Arts stelt nu voor om over 3 maanden een nieuwe meting te doen.. Wat vind u van deze merkwaardige situatie? Groet, Jaap

  • De enige die ik ken met een vergelijkbaar schildklierprobleem is mijn vader. Ook hij heeft een veel te traag werkende schildklier. Althans, zijn verhoogde TSH en relatief lage FT4 weken die suggestie… Hij ervaart echter 0,0 schildkliersymptomen, dus GEEN klachten die kenmerkend zijn voor een traag werkende schildklier… Op aanraden van zijn arts slikt hij nu al een tijdje levothyroxinenatrium, maar zijn bloedwaarden blijven afwijkend van aard. Ik heb hem onlangs aangeraden om zijn T3 eens te laten controleren. De exacte onderliggende oorzaak van een extreem hoge TSH-waarde bij een laag-normale FT4 zou in theorie gerelateerd kunnen zijn aan de hersenen, maar hoe reëel dit is, is zo 1-2-3 moeilijk te zeggen… Zie eventueel ook dit artikel:

 3. Hallo Paul, Ik neem al bijna 10 jaar dagelijks 1 pil 50 mg PTU (propylthiouracil) voor een indertijd zeer actieve schildklier en alles leek goed onder controle. Ik ben de laatste tijd wat slordig geweest met de dagelijkse inname en plots is het resultaat van het bloedonderzoek opnieuw in verkeerde richting: anti-TPO 549 UI/mL (september 2016 83, juni 2015 39 en ervoor normaal). Ik las in je vorige antwoorden dat dat wat samenhangt met ferritine dat nu 180 is (ervoor 159 en 170). Ik heb nu plots ook verhoogde triglyceriden 169 waar normaal rond de 80. Ik gebruik veel kokosnotenolie. Ik heb nog geen nieuws van mijn huisdokter omdat ze met vakantie was/is. Graag een woordje uitleg. Beste dank, Nicole

  • Beste Nicole, Welke diagnose heeft men destijds gesteld? De ziekte van Graves? Er zijn wel (theoretische / hypothetische) verbanden denkbaar tussen schildklierproblemen enerzijds en ijzertekorten c.q. ferritinetekorten anderzijds, maar daarover heb ik het nog niet eerder gehad… Mogelijke hypotheses / theorieën / speculaties zijn als volgt:

   • Een traag werkende schildklier kan zorgen voor verminderde productie van maagsappen, wat weer kan leiden tot een gebrekkige ijzeropname.
   • Een trage schildklier kan zorgen voor hevigere menstruatiecycli, wat weer kan leiden tot aanvullend bloedverlies en dus ijzerverlies.
   • Relatief veel schildklierpatiënten hebben te kampen met chronische ontstekingen, welke ervoor kunnen zorgen dat het serumijzer daalt doordat ze ijzer “in opslag” duwen. Ferritine is dan juist vaak ietwat verhoogd…
   • Auto-immuunschildklieraandoeningen worden maar al te vaak in verband gebracht met zowel glutenintolerantie als serumijzergebrek als ferritinegebrek…
   • Een actieve MTHFR-genmutatie kan resulteren in een verstoorde ijzerafbraak, wat veelal resulteert in een ijzertekort op celniveau en een ijzeroverschot in het bloed.
   • IJzergebrek wordt steeds vaker gelinkt aan verhoogde RT3-waarden en verlaagde T3-waarden.
   • Een tekort aan ijzer kan de dejodase-activiteit negatief beïnvloeden, waardoor de conversie van T4 naar T3 minder goed verloopt.
   • Ook het enzym schildklierperoxidase (TPO) is afhankelijk van ijzer, dus een ijzergebrek kan de werking van dit enzym negatief beïnvloeden en zodoende de eerste twee (of drie) stappen van de schildklierhormoonsynthese ondermijnen.

   En zo zijn er nog wel meer primaire, secundaire en tertiaire invloedsfactoren van ijzer en ferritine op schildklier (en vice versa) te bedenken. En door het kunstmatig remmen van de schildklier kunnen gelijksoortige verbanden ontstaan… Maar nee, een ferritinetekort hangt voor zover ik weet niet zeer sterk samen met schildklierafwijkingen. Wel kan het raadzaam zijn om een uitgebreide ijzerbepaling te laten verrichten, dus naast ferritine ook serumijzer, hemoglobine, transferrine, BSE, en/of ijzerverzadiging. Al is het maar uit voorzorg… Waar ik overigens vooral benieuwd naar ben, is je TSH, (F)T4 en (F)T3… Groeten, Paul

 4. Geachte. Reeds sinds mijn kindertijd tracht ik mijn overgewicht onder controle te krijgen. De afgelopen 15 jaren raadpleegde ik meerdere diëtistes, nam ik een gezonde levensstijl aan etc. Op aanraden van een voedingsdeskundige, wiens extra gezonde beweeg- en voedingsschema’s ik al enige tijd volg, liet ik bloed trekken bij mijn arts omdat de voedingsdeskundige twijfelde aan de werking van mijn schildklier. Dit omdat ik tergend traag gewicht verlies ondanks mijn actieve en gezonde levensstijl. Enkele waardes van mijn schildklier stonden in het bloedonderzoek in het rood aangeduid: TSH: 6,40 – FT4 13,4 – FT3 4,7. Toch vindt mijn huisarts dat de waardes nog binnen de norm vallen. Hij geeft aan geen stappen te ondernemen wat betreft eventuele medicatie. Wat is uw mening hieromtrent en kan dit de oorzaak zijn dat ik zo traag / haast geen gewicht verlies ondanks een gezond leefpatroon? Alvast bedankt! M.V.G. Melissa

  • Beste Melissa, Je TSH is te hoog. Niet schrikbarend hoog, maar desalniettemin te hoog. Een verhoogde TSH is een aanwijzing. Bij een verhoogde TSH-waarde is er een verhoogde kans op een traag werkende schildklier. Om uitsluitsel te krijgen hieromtrent, dienen het inactieve schildklierprohormoon (T4) en het actieve schildklierhormoon (T3) te worden gecontroleerd. FT4 (vrij thyroxine) hoort minimaal 8 pmol/l en maximaal 26 pmol/l (picomol per liter bloed) te zijn, wat met 13,4 dus binnen de marges valt. FT3 (vrij triiodothyronine) hoort minimaal 3 pmol/l en maximaal 8 pmol/l (picomol per liter bloed) te zijn, wat met 4,7 dus ook binnen de marges valt. Je verhoogde TSH-waarde lijkt dus niet gerelateerd te zijn aan een verminderde schildklierwerking. Wel kan het raadzaam zijn om over een week of 6 nogmaals je TSH, FT3 en FT4 te laten controleren om zodoende de ontwikkeling / het verloop ervan in kaart te brengen. Let wel: ik ben geen arts; dit is slechts mijn persoonlijke en ondeskundige opvatting. Sterkte en groeten, Paul

 5. Beste paul ik slik nu een half jaar euthyrox mijn waardes zijn nu ft4 16.8 en tsh is nu 3.9 ik slik 25 mg per dag maar nog steeds last van hartkloppingen en moe zijn

 6. Hallo, Een 2 jaar geleden had ik veel vermoeidheidsklachten etc. Toen bleek mijn TSH 11 te zijn en mijn anti tpo 129. Na een drietal maanden was dit gelukkig genormaliseerd en hoefde ik niet terug naar de internist. Nu heb ik wederom klachten en via de huisarts laten prikken. Deze belde net dat het iets afwijkend was een TSH van 30. Dit noem ik volgens mij niet iets afwijkend maar goed. De assistent gaf aan dat ik waarschijnlijk geen tabletten hoeft te slikken maar dat de huisarts dinsdag telefonisch contact opneemt. In mijn familie zijn veel vrouwen die Hashimoto hebben en ik denk zelf dat dit ook bij mij wel aan de orde zal zijn. Maar wanneer ga je nou aan de medicatie en hoe besluit een huisarts dit. Ik wil namelijk niet afgescheept worden met prik over een paar maanden maar weer. Ben hondsmoe de hele dag hou veel vocht vast en zo nog meer van die rare kwaaltjes. Wat is jullie advies?

  • Beste Ilse, Medisch advies kan en mag ik niet geven, aangezien ik geen arts ben. Ter informatie: een TSH-waarde van 11 is al bijna 3x zo hoog als de opperste grenswaarde. Een TSH van 30 is bijna 8x het maximum. In principe is het niet zo dat een hogere TSH per se voor meer of ernstigere schildklierklachten zorgt… Dus “hoe hoger, des te ernstiger” gaat niet op… Maar zo’n hoge TSH-waarde is wel een duidelijke indicator voor een trage schildklier. Wat ik dan ook niet begrijp is of men je FT4 en FT3 (de daadwerkelijke schildklierhormonen) al eens heeft gecontroleerd. Dit zijn de waarden die duidelijkheid geven over de daadwerkelijke hormoonproductie van je schildklier, dus over je schildklierwerking. En dit zijn ook direct de parameters waaraan men kan zien of je (al dan niet) schildkliermedicijnen moet innemen… Mochten je (F)T4 en (F)T3 nog nooit zijn bepaald middels een bloedwaardebepaling, dan snap ik sowieso niet waar je arts mee bezig is. Bovendien zou je deze beide indicatoren (of in ieder geval alleen je FT4) in dat geval zo spoedig mogelijk moeten laten controleren. Of je schildklier te traag werkt moet dus eigenlijk nog ontegenzeggelijk worden vastgesteld, maar die kans is extreem groot. Mocht blijken dat je schildklier te traag werkt, dan kan dat het gevolg zijn van de ziekte van Hashimoto… Je verhoogde anti-TPO duidt daar in ieder geval wel op… Heel veel sterkte!

  • Hallo. Net contact gehad met de huisarts. Tsh is 30 en de vrije T4 9.0. Aangezien de antistoffen ook positief zijn ga ik starten met medicatie. Hopelijk ga ik me met een aantal weken wat beter voelen.

  • Ik ga ervan uit dat je je absoluut beter zult voelen dankzij schildkliermedicatie, want je FT4 gaat aardig richting de absolute ondergrens. In combinatie met je sterk verhoogde TSH en auto-immuunactiviteit lijkt het me dan ook zeer verstandig om (in overleg met je arts) te starten met schildkliermedicatie. Laat je artsen goed de vinger aan de pols houden en met regelmaat je schildklierwaarden controleren om te zien of het de goede kant op gaat. Uit voorzorg zou je ook je vitamine B12, vitamine D en ijzer eens kunnen laten controleren. Mijn persoonlijke ervaring is dat tekorten aan deze micronutriënten extreem vaak voorkomen bij schildklierpatiënten met een auto-immuunschildklieraandoening. Heel veel beterschap!

 7. Beste Paul dit zijn mijn waarden: tsh –0,02. Ft4: ++43,1. Thyroid peroxidase al +316. Tsi (tsan) 0,9. Kan jij me zeggen of het hier om ziekte van graves gaat? Bedankt!

  • Beste Ayse, Aangezien ik geen arts ben, kan en mag ik geen diagnoses stellen. Feit is dat je TSH veel te laag is en je FT4 veel te hoog, wat duidt op een overactieve schildklier en/of een overmaat aan schildklierhormonen in je bloedbaan. Je (ik neem aan anti…) TPO hoort onder de 60 IE/ml te liggen en je (ik neem aan anti…) TSI onder de 1,0 IE/l. Je anti-TPO is dus veel te hoog en je anti-TSI valt net onder de grenswaarde. Een verhoogde anti-TPO-waarde duidt in de meeste gevallen op de ziekte van Hashimoto, maar kan (al dan niet tegelijkertijd) ook voorkomen bij de ziekte van Graves, een schildklierontsteking en/of idiopathisch myxoedeem. De combinatie met de verhoogde FT4 en de verlaagde TSH maakt de ziekte van Graves naar mijn ondeskundige mening zeer waarschijnlijk c.q. aannemelijk. Maar nogmaals: ik ben GEEN arts, dus uitsluitsel hieromtrent kan ik je niet bieden. Wat zeiden je artsen van de bloeduitslagen? Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 8. Hallo allemaal :) ik heb al een jaar ook vreselijke vermoeid en pijnlijke lichaam delen bij s morgens opstaan , erg wazig zien , last van pulserende tinnitus… bij het bloed onderzoek net uitgekomen, Anti Tpo is – 390 kU/l T4 vrij is -11.6 pmol/l Tsh – 7.26 mU/l Lh -5(3) Fhs-13 (3) Vitamine D is 18 (2) nmol Vitamine B12 is 331 pmol Fertinine waarde is 14 ug/I Magnesium waarde 0.84 mmol/l en mijn Bse waarde is 6 mm/uur…..Crp waarde is 1 mg/l IgA waarde 0.67 g/l Igm waarde 0.88 g/l sorry van mijn hele lijst , ik maakte mij al een tijdje ongerust huisarts zegt dat niets aan de hand is nu heb ik zelf via internet antroposofische huisarts contact genomen volgende week afspraak over bloed uitslag ,waarschijnlijk is beter om injectie D3 te nemen en B12 prikjes wegens dat ik erg traag werkende spijsvertering en spastische darm problemen al jaren , mijn bloed neemt niet goed op .. ik zou willen weten of u kunt zien dat ik ook iets met ziekte van Crohn te maken kan hebben ? ik kon informatie niet vinden als je Anti TPO waarde te hoog is , welke medicijn daarvoor is ? ik zou erg blij zijn met beetje informatie hier over alvast erg bedankt lieve groet mw ellisa

  • Beste Ellisa, Ik begin langzaamaan mijn vertrouwen te verliezen in de medische zorgverlening… Wie heeft deze bloedtest uitgevoerd en wie heeft gezegd dat deze bloeduitslagen ‘prima’ zoudenzijn?! In Nederland hoort anti-TPO lager dan 60,0 IE/ml (internationale eenheden per milliliter) te liggen. Een anti-TPO van 390 kU/l (kilo-units per liter) is gelijk aan 390 IE/ml en dus veel te hoog. Dit zou op een auto-immuunschildklieraandoening (Graves / Hashimoto) kunnen duiden… Ik weet niet of er echt een minnetje voor je FT4 stond (volgens mij kan dat niet…), maar mocht dat zo zijn, dan mankeert er zeker iets aan je schildklier. Sowieso duidt alleen al je TSH-waarde van 7,25 milli-eenheden per liter overduidelijk op schildklierproblematiek. Uitslagen van LH en FSH zijn uitsluitend juist te interpreteren indien er duidelijkheid bestaat omtrent de exacte fase in de menstruatiecyclus (folliculair, mid-cyclus, luteaal, post-menopausaal…) waarin bloed werd afgenomen, dus daaromtrent kan ik niks zinnigs zeggen… Je vitamine D moet MINIMAAL 50 zijn, dus dat is extreem laag. Ferritine moet minimaal 20 microgram per liter zijn, dus is ook te laag. Magnesium lijkt in orde… BSE ook… IGA en IGM weet ik niet… Overigens is je B12 toereikend, dus neem niet zomaar B12-injecties. Orale vitamine D-supplementen werken overigens net zo goed als injecties. Dat “je bloed niet goed opneemt”, lijkt me niet helemaal correct. Meestal is het de darm die niet goed opneemt. Je geeft aan dat je al heel lang darmklachten hebt, en dit kan absoluut de oorzaak zijn van je nutritionele tekorten! De ziekte van Crohn zou kunnen, maar bijvoorbeeld ook colitis ulcerosa. Heb je weleens bloed bij de ontlasting (dit zou een ijzertekort kunnen betekenen, wat je ferritinetekort zou kunnen verklaren..)? Heb je ooit een darmscopie / colonscopie ondergaan? Zo niet, dan zou je naar mijn ondeskundige / persoonlijke mening direct een andere arts moeten zoeken… Een verhoogd anti-TPO is een indicator voor een auto-immuunziekte van de schildklier. Er zijn geen medicijnen om dit te genezen, maar wel om het tekort aan schildklierhormonen op te vangen. Zie ook:

   Overigens ben ik GEEN arts. Bovenstaande opvattingen betreffen dan ook mijn ondeskundige en persoonlijke MENING. Heel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

  • Beste Paul, Bedankt voor uw antwoordt en zo lief van u voor uitleggen van mijn vragen.. ik en een heleboel andere mensen waarderen dit ontzettend veel! >3 Even over je uitleg… Ik zal mijn antwoorden eronder schrijven. :) “Een anti-TPO van 390 kU/l (kilo-units per liter) is gelijk aan 390 IE/ml en dus veel te hoog. Dit zou op een auto-immuunschildklieraandoening (Graves / Hashimoto) kunnen duiden… Ik weet niet of er echt een minnetje voor je FT4 stond (volgens mij kan dat niet…), maar mocht dat zo zijn, dan mankeert er zeker iets aan je schildklier.” * Er staat op de labuitslag helaas geen minnetje voor TSH 7.26 mu/l en ook niet bij T4 Vrij 11.6 pmol/I… Van mijn huisarts heb ik nog steeds geen telefoontje of bericht gehad, want zij heeft mijn bloedonderzoek inmiddels wel gelezen neem ik aan, ondertussen kwam ik een op internet antroposofische huisarts tegen die ook als gewoon huisarts werkt. Ik heb contact opgenomen en hij heeft mij gelijk een mailbericht gestuurd dat ik een erg traag werkende schildklier had en dat mijn auto-immuunactiviteit net op de grens ligt, dus hoop ik dan dat ik geen Hashimoto ziekte heb… daarvoor heb ik volgende week een afspraak… Van deze arts heb ik nu voor traag werkende schildklier 1 tablet op nuchtere maag LevoThyroxine 50 mcg gekregen. Over 3 maanden wordt weer bloed nagekeken… “Uitslagen van LH en FSH zijn uitsluitend juist te interpreteren indien er duidelijkheid bestaat omtrent de exacte fase in de menstruatiecyclus (folliculair, mid-cyclus, luteaal, post-menopausaal…) waarin bloed werd afgenomen, dus daaromtrent kan ik niks zinnigs zeggen”… * Omdat ik bij mijn oude huisarts zelf niet helemaal wist wat AMH betekende heb ik zelf geattendeerd om mijn AMH Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS) te laten opsporen, dit op te zetten op mijn bloedlabverwijsbrief… En na het lezen van jouw verhaal over (folliculair, mid-cyclus, luteaal, post-menopausaal) moest ik denken waar is die AMH-uitslag dan? Want die zat niet tussen de bloeduitslag… dus ik heb Atal Lab gebeld. Die hebben excuses aangeboden omdat dit bloedonderzoek niet gedaan is… over het hoofd gezien! Dus vervolgens vorige week weer bloedafname geweest… volgende week afwachten op uitslag… Beste Paul, ik weet niet of AMH / polycysteus ovarium syndroom opsporen hetzelfde is wat u bedoeld met folliculair, mid-cyclus, luteaal, post-menopausaal? “Ferritine moet minimaal 20 microgram per liter zijn, dus is ook te laag. Magnesium lijkt in orde… BSE ook… IGA en IGM weet ik niet… Overigens is je B12 toereikend, dus neem niet zomaar B12-injecties. Orale vitamine D-supplementen werken overigens net zo goed als injecties. Dat “je bloed niet goed opneemt”, lijkt me niet helemaal correct. Meestal is het de darm die niet goed opneemt. Je geeft aan dat je al heel lang darmklachten hebt, en dit kan absoluut de oorzaak zijn van je nutritionele tekorten! De ziekte van Crohn zou kunnen, maar bijvoorbeeld ook colitis ulcerosa. Heb je weleens bloed bij de ontlasting (dit zou een ijzertekort kunnen betekenen, wat je ferritinetekort zou kunnen verklaren..)? Heb je ooit een darmscopie / colonscopie ondergaan? Zo niet, dan zou je naar mijn ondeskundige / persoonlijke mening direct een andere arts moeten zoeken”… * Beste Paul, voor ferritine waarde weer goed te krijgen of hiervoor ijzertabletten in te nemen voldoende is… dit kan ben ik nog aan het zoeken… Heb van nieuwe huisarts D3 ampullen gehad (D Cura) 25000 IE ampullen 1x per week, is dit niet te laag? Misschien kan ik aan huisarts vragen iets hogere dosering. Ik vraag me al jaren af voor darmonderzoek te laten doen, maar wist de juiste onderzoek naam niet… Ik ga nu aan nieuwe huisarts vragen over darmscopie / colonscopie onderzoek… B12 injecties inderdaad voor mij niet nodig… Bedankt voor bovenstaande links, heb er heel veel aan gehad! Ben nu aan het wachten voor oproepafspraak van Leiden LUMC voor onderzoek pulserende tinnitus i.v.m. vernauwing van de halsslagader… Ik ben benieuwd over 3 maanden bij inslikken van LevoThyroxine of er een vermindering in komt op mijn vreselijke vermoeidheid en vooral ’s morgens bij opstaan spierpijn in mijn lichaam… nu even hoopvol afwachten! Heel veel liefs! Ontzettende dank dat jullie er zijn (hartje) :) Lieve groeten, Ellisa

  • Beste Ellisa, Ik ben het niet 100% eens met je (antroposofisch) huisarts. Een TSH van 7,26 me/l bij een FT4 van 11,6 pmol/l duidt niet per definitie op “een erg traag werkende schildklier”. Met je daadwerkelijke schildklierhormoon FT4 val je immers tussen de referentiewaarden van 8,0 tot 26,0 pmol/l, wat betekent dat je schildklier momenteel nog werkzaam zou kunnen zijn… Het gevaar van de verhoogde TSH schuilt veeleer in de verhoogde kans dat je schildklier reeds te traag zou kunnen werken en bovendien dat je schildklierwerking steeds verder verslechtert / aftakelt… Wat dat betreft zou het interessant zijn geweest om te weten hoe je FT3 ervoor stond. Dat neemt overigens niet weg dat ik me heel goed kan voorstellen dat je schildklier momenteel al te traag werkt en dat je je beter zult gaan voelen zodra je een week of 4 levothyroxine gebruikt… Mijn punt is veeleer dat je eerste huisarts de verhoogde TSH volledig negeerde en dat je nieuwe huisarts wek heel gemakkelijk conclusies lijkt te trekken aan de hand van de verhoogde TSH. Nou ja, er wordt in elk geval wat mee gedaan, dat is het belangrijkste… :) Aan de hand van Anti-Müller-Hormoon (AMH) kan de leeftijd worden geschat waarop je de menopauze zult bereiken. De de folliculaire, mid-cyclus en luteale fasen zijn de fases binnen iedere menstruatiecyclus. Post-menopausaal houdt in dat je de menopauze achter de rug hebt en dus niet langer menstrueert. Om LH en FSH naar behoren te kunnen interpreteren moet een arts weten of je überhaupt nog menstrueert en (indien je nog menstrueert) in welke menstruele fase bloed is afgenomen… Dit is dus niet per definitie gerelateerd aan AMH of PCOS… Vraag over 3 maanden in ieder geval een uitdraai van je bloedwaarden mee naar huis om te zien hoe je TSH, FT4 en/of FT3 ervoor staan. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 9. Goedemorgen, Ik heb zojuist mijn schildklier waarden ontvangen en deze zijn TSH: 1,01 en T4 vrij 23,02. Zijn dit de standaard normaal waarden of is de T4 vrij toch aan de hoge kant?

  • Deze schildklierwaarden vallen binnen de referentiewaarden; zie ook het artikel hierboven…

 10. Beste, Ik heb al maandenlang maagklachten met misselijkheid. Dit laten onderzoeken door echo en gastroscopie. Alles is normaal gelukkig. Het bloedonderzoek was ook vrij goed. Enkel een te verwaarlozen verhoogde waarde van witte bloedcellen. En een TSH van 7,09 (bloed getrokken terwijl ik niet nuchter was, ’s avonds). Dokter heeft nu verder onderzoek aangevraagd. Zijn maagklachten symptomen van schildklierproblematiek? Alvast bedankt!

  • Dat kan wel, maar hoeft niet… Een hoge TSH-waarde duidt meestal op een verlaagde schildklierwerking. Een traag werkende schildklier vertraagt zo’n beetje alle lichaamsfuncties, waaronder ook de spijsvertering. (bron + bron) Een trage spijsvertering kan maagklachten veroorzaken, maar logischerwijs zijn er talloze andere oorzaken van maagklachten, waarvan vele ‘voor de hand liggender’. Of je (veronderstelde) schildklierklachten gerelateerd zijn aan je maagklachten is dus niet zomaar 1-2-3 te bevestigen of uit te sluiten. Mocht straks blijken dat je FT4 en/of FT3 inderdaad te laag is… mocht je arts schildkliermedicatie (levothyroxine) voorschrijven om dit tekort aan schildklierhormonen te compenseren… en mochten je maagklachten bij inname van schildkliermedicijnen verdwijnen… dan lijkt een verband me waarschijnlijk… maar ik ben geen arts. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 11. Hallo, ik heb inmiddels al 5 jaar medicijnen voor een trage schildklier (Thyrax 0,1mg) nu heb ik mijn bloedwaarden binnengekregen en blijkt mijn T4 12,1 te zijn (normaalwaarde volgens lab moet tussen de 12 en 22 zitten) en mijn TSH is 0,88 (normaalwaarde volgens lab moet tussen 0,4 en 4 zitten). Mijn huisarts zegt dat dit goed is ondanks dat ik het gevoel heb dat het niet goed is… Ik ben in een week tijd 6 kg aangekomen zonder m’n eetpatroon en beweegpatroon te veranderen en ben ontzettend moe. Mijn vitamine D is altijd laag, ondanks dat ik daar 1600 mg Divisun per dag voor slik. Mijn B12 is ondanks de injecties 351 terwijl je daarvan verwacht juist veel hoger te zijn. Heeft iemand advies waar ik eventueel nog meer op zou kunnen testen??? Want zoals ik aangeef zit ik zowel met T4 als TSH in de laag-normaalwaarden. Alvast bedankt!

  • Beste Geeske, Zolang je vitamine D, je vitamine B12 en je FT4 aan de lage kant blijven, zijn vermoeidheidsklachten en malaise (‘je niet goed voelen’) niet ongebruikelijk. Heb je eveneens last van spijsverteringsproblemen zoals buikpijn (maagkramp / darmkramp), obstipatie, diarree, winderigheid, et cetera?

  • Geeske, dan moet je meer B12 injecties krijgen. Ik weekt niet hoe vaak je ze nu krijgt, maar misschien 2 x per week gaan prikken. Groet van Jeannette

  • Beste Geeske ,Ik heb het zelfde probleem gehad. Jarelang Thyrax geslikt, lage TCH maar met alle klachten en sympthomen daarbij. Sinds ik een natuurlijk schildklierhormoon gebruik verdwenen bijne alle klachten als de sneuw voor de zon . Sommige mensen hebben meer baat van. Labwaardes zeggen niet alltijd alles . Probeer temperaatuur test dr/Barnes

 12. Hallo, Ik heb sinds een jaar klachten opgebouwd die verdraaid veel lijken op schildklierklachten. De hele dag branderige ogen (al ’s ochtends een uur na het opstaan), koud en een beetje koortsig gevoel bij vlagen de hele dag. Vaak eind van de middag het meest. Bloedmetingen hebben niets uitgewezen. Ik dacht eerst dat het te maken had met slecht slapen, maar eigenlijk slaap ik best goed en slaapapneuonderzoek heeft niets uitgewezen. 4 weken geleden toch een neusoperatie gehad die meer zuurstof moest geven waardoor ik beter in de diepere slaap zou komen (zei de KNO-arts). Klachten zijn echter gewoon gebleven. Zou het dan toch iets met de schildklier kunnen zijn? Ik heb al wel een bijnierschorsonderzoek gehad. Deze leek eerst weinig cortisol te geven, maar nader onderzoek heeft dit uitgesloten.

  • Ik moest mijn waarden even opvragen: TSH 1,9 en T4 15,8 (ft4 heb ik niet gekregen). Voor zover ik op deze site gelezen heb is dat allemaal erg normaal. Zit ik dus op een verkeerd spoor?

  • Ja, ik ben bang van wel. Zijn je vitamine D, B-vitamines en ijzer al eens gecontroleerd?

 13. Heb een TS waade van 73 het schommelt heel erg vanaf juni jl is het niet onder de 40 geweest..Nu ga ik naar de internist Maar wat die doet weet ik niet

 14. Hoi Paul, Zou je kunnen zeggen dat een TSH van 1.01 laag is en een FT4 van 20.4 hoog? En dat ik klachten kan hebben van een te snelle schildklierwerking daardoor? Ik heb nl. Thyrax. Dit zijn mijn waarden nu. Binnen de marges dus, maar ik heb hitte- en soms zweetaanvallen en loop steeds met gloeiende hete rode hitte wangen. Vooral die rode hitte wangen zijn vreselijk. Ik sta in brand daar. Ik ben niet in de overgang. Ik overweeg de Thyrax vanaf morgen iets te verlagen. Artsen zeggen nl. je zit binnen de waarden, maar toch heb ik het idee dat er iets wat dat aangaat niet helemaal goed gaat. Groeten, Rebecca

  • Een TSH van 1 wordt veelal als ideaalsituatie beschouwd (zie ook dit artikel over TSH-waarden). En een FT4 van 20 is eigenlijk ook prima (zie ook dit artikel over schildklierhormonen). Dit geldt des te meer voor een schildklierpatiënt, aangezien het vaak heel lastig is om de schildklierwaarden van schildklierpatiënten binnen de grenswaarden te krijgen met behulp van schildkliermedicatie… Hoelang heb je deze klachten al en zijn ze toevallig begonnen bij na het wijzigen van merk/dosis/verpakking schildkliermedicijnen?

  • Hoi Paul, Was door persoonlijke omstandigheden even offline. De klachten heb ik na sinds een klein aantal maanden. De andere verpakking heb ik al een stuk langer. Ik heb ondanks deze goede waarden een kwart van een blauwe thyrax tablet gehaald verleden week zaterdag en het lijkt minder, maar nog niet weg. Tegelijkertijd kan ik het nu niet goed evalueren, omdat met het moment van minderen, ik geconfronteerd werd met omstandigheden die heftig zijn (overlijden) waardoor ik zelf sowieso ontregeld ben nu. Ik zal de komende weken even moet aankijken hoe het gaat…

 15. Hoi, Ik ben 42 jaar en heb al jaren last van vage klachten begonnen na m’n laatste zwangerschap 7 jaar geleden. Eerst werd gedacht aan vervroegde overgang maar blijkt niet zo te zijn. Nu net bloedwaarden terug van arts i.v.m. mogelijk schildklierprobleem. Heb de lijst van klachten bekeken en er zijn er misschien 4 die ik niet heb! Mijn TSH is 3,2 en arts geeft aan dat dit oké is en dat ze dan niet verder kijken naar t3 en t4. Ben in 4 maanden tijd ook 12 kg aangekomen maar niet anders gaan eten en 4 maanden ook geen menstruatie meer? Zou het toch evt. met schildklier te maken kunnen hebben of geeft die waarde echt aan dat dat het niet is? Ik weet t niet meer maar word gek van die vermoeidheid en andere klachten.

  • Bekijk de vragen en antwoorden onder dit artikel over TSH-waarden eens… In principe duidt een goede TSH in meer dan 90% van de gevallen op een toereikende schildklierfunctie, maar er zijn absoluut uitzonderingen. Een optimale TSH sluit een schildklierprobleem dus niet met 100% zekerheid uit… Mocht je sterk het vermoeden hebben van schildklierklachten, dring dan aan op een bloedwaardebepaling van je FT4. Maar veronderstelde schildkliersymptomen kunnen evengoed duiden op tekorten aan ijzer, vitamine D, ferritine of vitamine B12… Disbalansen van oestrogeen en progesteron… Of bijvoorbeeld een overschot aan vitamine B6… Gebruik je bepaalde medicamenten of supplementen?

 16. Als je een TSH van 0,05 en een T4 van 20 hebt, ben je dan goed ingesteld? Of kan er wat anders aan de hand zijn? Alvast dank voor je reactie. Groetjes.

 17. Hallo, Ik heb de ziekte van Graves. Hier medicijnen voor gehad. Deze zijn per april gestopt om te kijken hoe het nu zonder gaat. Ik heb nu al enkele dagen een drukkend opgezet gevoel rondom strottenhoofd/luchtpijp. Wat zou dit kunnen zijn? Zou ik contact op moeten nemen met de internist of zou het ook nu i.v.m. warmte kunnen komen dat het allemaal zo plakkerig en dikker aanvoelt in mijn keel?

 18. Mijn schildklierwaarde TSH is de laatste jaren opgelopen, en ik heb de laatste maanden veel vage tot inmiddels vervelende klachten. Afgelopen week geprikt, TSH is in 3 weken van 5.7 naar 8.1 gestegen en ik schijn nu ook wat leverfunctiestoornissen te hebben. Vandaag een schildklierecho omdat ik druk ervaar op mijn luchtpijp. Bij licht onderzoek geen afwijkingen aan de schildklier gevoeld door huisarts. Ik heb ook opgezette klieren in knieholtes en oksels en zo nu en dan wat lichte temperatuurverhoging (nog niet aan huisarts gemeld). Morgen retour naar huisarts… Ik ben niet bekend met schildklierproblematiek, mijn vader had het destijds wel. Ook mijn cholesterolwaardes waren een tijdje terug niet goed, net als mijn glucose. Maar allemaal rond de grenswaarden hangend, dus dan doet men niet veel…

 19. Beste, Mijn waarden zijn: [TSH +6,00]; [FT4 +20,8]; [FT3 4]; [Thyroid peroxidase AL ++1381]; [Thyroglobine AL +546]. De ene dokter zegt 75mg L-thyroxine, de andere 125 L-thyroxine, weet nu niet wat te nemen? Zijn deze waarden gevaarlijk? Alvast bedankt.

  • Ik ben geen arts, dus of deze schildklierwaarden gevaarlijk zijn, kan en mag ik niet zeggen. Iedere ziekenhuis kan in principe haar eigen normaalwaarden c.q. referentiewaarden voor de schildklier hanteren, maar ze zien er ongeveer als volgt uit:

   • TSH: tussen 0,2 en 3,5 mU/l
   • T4: tussen 60 en 140 nmol/l
   • FT4: tussen 8 en 26 pmol/l
   • T3: tussen 1,2 en 3,4 nmol/l
   • FT3: tussen 3 en 8 pmol/l

   Je TSH is bijna tweemaal zo hoog als de maximale ‘normaalgrens’ en dat duidt meestal op een te traag werkende schildklier. De hoeveelheid schildkliermedicijnen die worden voorgeschreven verschilt inderdaad vaak per arts. De startdosis van Thyrax ligt meestal tussen de 12,5 tot 125 microgram (mcg) voor een volwassene van plusminus 70 kilogram. De uiteindelijke onderhoudsdosis, dus na verscheidene malen periodiek ophogen, ligt (gemiddeld) ergens tussen de 200 en 400 microgram. 125 als startdosis vind ik persoonlijk/gevoelsmatig wel aan de hoge kant, maar ik ben absoluut niet de aangewezen persoon om daar voor anderen beslissingen over te nemen. Als ik voor mezelf zou moeten beslissen, dan zou ik voor de 75 gaan die de andere arts voorstelt; ophogen kan immers altijd nog. Wordt jouw medicatie overigens voorgeschreven, enkel op basis van je TSH-waarde op dat moment of zijn er op meerdere momenten bloedproeven uitgevoerd v.w.b. je schildklier? Ik ben benieuwd? Heel veel sterkte in ieder geval! Groeten, Paul

 20. Hallo, Ik ben een 17-jarige dame en krijg binnen 2 dagen mijn schildklieronderzoek. Mijn schildklier is veel te groot. Men denkt een ontsteking, maar ze zijn er niet zeker van. Veel gegevens heb ik dus niet echt. Heb al de bloedtest en de echo gedaan, dus nu wordt het de specialist in het ziekenhuis. Ben eigenlijk niet ingelicht over wat ze precies gaan doen. Wat kunnen/zullen ze eventueel bij mij doen? Groetjes, Rani

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.