Op en onder de huid kunnen allerlei verdikkingen voorkomen. Een verdikking van de huid wordt –afhankelijk van de oorzaak, vorm en aard– ook wel knobbel, bult, uitwas of gezwel genoemd. Hierbij een opsomming van de bekendste verdikkingen die zoal op, in en onder je huid kunnen voorkomen. Wellicht helpt deze lijst je bij het achterhalen van de soort en oorzaak van het huidgezwel…

1. Tumor

‘Tumor’ is de Latijnse term voor ‘zwelling’ en de term tumor kan dan ook in principe voor alle soorten zwellingen worden gebruikt. Meestal wordt met de term ‘tumor’ een kankergezwel bedoeld, maar deze benaming is incorrect. Een tumor kan namelijk goedaardig (benigne) zijn, en in dat geval is er géén sprake van kanker. Alleen als er onrustige of kwaadaardige (maligne) cellen in een gezwel/tumor voorkomen, is er sprake van een kankergezwel oftewel ‘maligne’ tumor.

Bovenstaande betekent dus dat de aanwezigheid van een tumor of gezwel niet automatisch hoeft te betekenen dat je geconfronteerd bent met huidkanker. Bij deze vorm van de kanker (de vaakst voorkomende in onze regio trouwens) is het zo dat er sprake is van een vreemd plekje welke zich ergens op de huid bevindt. Dat plekje kan groeien, jeuken of bloeden. De kans op huidkanker neemt toe naarmate je ouder wordt. De belangrijkste veroorzaker van deze vorm van kanker is UV-straling.

2. Abces

Een abces is een verdikking die ontstaat door de ontwikkeling en opeenhoping van etter in een holte die niet van nature in het lichaam voorkomt. De opeenhoping van etter is nagenoeg altijd het gevolg van een bacteriële infectie. Abcessen kunnen nagenoeg overal in het lichaam ontstaan. Naarmate de hoeveelheid etter toeneemt, wordt het abces groter.

Een abces wordt meestal verholpen door deze open te snijden en de etter weg te laten vloeien. Als pus zich ophoopt in een bestaande holte (galblaas e.a.), spreekt men van een ‘empyeem. Er zijn allerlei soorten abcessen. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen:

 1. Een warm abces;
 2. Een koud abces;

In eerste instantie is er het warm abces. Hiervoor geldt dat het een onderhuidse ophoping van etter betreft welke doorgaans omgeven wordt door een gebied dat rood kleurt. Warme abcessen zijn zeer vaak voorkomend. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op het tandvlees ontstaan, maar ook in de keel. Is er sprake van een abces die zich manifesteert rond de keelamandelen? In dat geval wordt deze doorgaans veroorzaakt door een ontsteking van de amandelen.

Daarnaast is het dus eveneens zo dat er zoiets bestaat als een koud abces. Voor een dergelijk abces geldt dat ze blauwrood is van kleur. Ze wordt veroorzaakt door de aandoening tuberculose. Voor dit abces geldt gelukkig dat ze in de praktijk als bijzonder zeldzaam kan worden bestempeld.

3. Cyste

Een cyste is – net als een abces – een onnatuurlijke lichaamsholte. Een cyste bevat, in tegenstelling tot een abces, echter geen etter, maar lucht, vocht of semi-vast materiaal. Omdat een cyste bekleed is met epitheelweefsel en een semipermeabele wand heeft, kan er wel vocht in, maar geen vocht uit. Dit heeft tot gevolg dat een cyste groeit.

De symptomen waar je mee wordt geconfronteerd bij een cyste kunnen danig verschillen. Ze zijn bovendien ook sterk afhankelijk van het soort cyste waarvan sprake is. In veel gevallen is het zo dat er een abnormale knobbel kan worden opgemerkt. Dit in het bijzonder wanneer de cyste zich net onder de huid bevindt. Voor heel wat inwendige cysten (zoals deze in de nieren of in de lever) geldt dat ze helemaal geen symptomen veroorzaken.

Een cyste kan vanzelf verdwijnen, maar vaak dient deze te worden weggesneden. De term ‘cyste’ wijst dus op een – met epitheel beklede– holte en kan verwijzen naar allerlei soorten gezwellen. Er zijn allerlei soorten cysten, waaronder de haarnestcyste en het ganglion… Ze kunnen overal voorkomen. (bron)

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de cyste wordt leeggezogen. Daarvoor dient er een naald of katheter in de holte te worden ingebracht. Een arts zal er vervolgens voor kiezen om de vloeistof die werd verwijderd extra te onderzoeken onder een microscoop. Bestaat het vermoeden van kanker? In dat geval zal de arts je wellicht voorstellen om de cyste operatief te laten verwijderen. Vervolgens zou er een biopsie moeten worden uitgevoerd van de cystewand.

Voor bepaalde cysten geldt dat ze bestempeld worden als een neveneffect van een onderliggende, medische aandoening. Er kan hierbij dan niet alleen worden gedacht aan het zogenaamde polycysteusovariumsyndroom, maar ook aan fibrocysteuze borstziekte. In dergelijke gevallen spreekt het voor zich dat de keuze zal komen te liggen om vooral te focussen op het behandelen van de aandoening.

4. Neoplasme

De term ‘neoplasme’ duidt op nieuwgroei; het is geen gevulde holte, maar een knobbel bestaande uit vast weefsel. Een neoplasme bestaat uit cellen die zich onbeheerst en aanhoudend delen, waardoor aldoor groeiende gezwellen ontstaan. Een neoplasme kán kwaadaardig (maligne) of goedaardig (benigne) zijn. Een goedaardig neoplasma is enkel schadelijk indien het in zijn groei omliggende weefsels verdrukt. Een kwaadaardig neoplasma is sowieso gevaarlijk omdat het lichaamseigen weefsels vernietigt.

De term ‘maligne neoplasme’ is de meest correcte benaming voor een ‘kankergezwel’. Afhankelijk van de soort, locatie en het ontwikkelingsstadium van een neoplasme bestaan er velerlei soorten en benamingen voor neoplasmen. Zo heb je o.a. seminomen, carcinomen en teratomen; een teratoom een neoplasme dat allerlei weefsels kan bevatten, waaronder haren, huid, tanden, spieren en zenuwen.

5. Papel

Met de term ‘papule’ oftewel ‘papel’ wordt een solide verdikkinkje van de huid bedoeld dat kleiner is dan 1 centimeter. Bekende papuleuze verdikkingen zijn mee-eters (comedonen). Als een papule ontstoken raakt, spreekt men ook wel van een ‘puist’ of ‘pustel’. Als een puist onderhuids openbarst, kan deze zich tot een abces ontwikkelen. Een abces dat vanuit een puist ontstaat, noemt men ook wel ‘infiltraat’. Ook kleine bultjes door eczeem, auto-immuunziekten of ontstekingsreacties worden veelal met papule aangeduid. Acne vulgaris oftewel ‘jeugdpuistjes’ is de bekendste veroorzaker van papels.

Voor een papel geldt dat ze over een rood/roze kleur beschikt waarbij er geen sprake is van pus of een zichtbare opening. De behandeling van een papel bestaat in verschillende vormen. In eerste instantie kan je gebruikmaken van een leave-on booter of een serum welke bestaat uit ingrediënten zoals:

 • Tea Tree olie;
 • Salicylzuur;
 • TT Technologie;

Voordat je een bepaalde behandeling uit gaat kiezen spreekt het voor zich dat je er altijd goed aan doet om eerst even contact op te nemen met een huidexpert of dermatoloog. Enkel en alleen op die manier is het immers mogelijk om de beste behandeling te kunnen achterhalen.

6. Poliep

De term ‘poliep’ duidt puur op de vorm van een gezwel. Het uiteinde van een poliep is dikker dan de basis, dus een poliep is een gezwel aan een soort van steeltje. Een poliep ziet er vaak uit als een zakje van slijmvlies. Een poliep kan bevestigd zijn met een dun steeltje (pedunkel) of brede stam (sessiel) en zowel in het lichaam (intern) als op de huid (extern) voorkomen.

Poliepen bevinden zich meestal in de holte van een orgaan, zoals de neus, keel, darmen, blaas, bijholten of baarmoeder. Ze groeien vanuit de weefsels van o.a. de slijmvliezen, stembanden en baarmoederwand. De aanwezigheid van poliepen wordt ook nog weleens ‘polypose’ genoemd. Poliepen zijn in veruit de meeste gevallen goedaardig, maar maligniteit (kwaadaardige ontaarding) komt af en toe voor.

Het is mogelijk om het risico op verschillende soorten poliepen danig in te perken. Bekende voorbeelden hiervan zijn de dikkedarmpoliepen. Door een regelmatige screening te laten doen bij een arts kan het risico op deze aandoening drastisch worden verminderd. Ook bepaalde veranderingen in je levensstijl kunnen hier een bijdrage aan leveren. Denk op dit vlak bijvoorbeeld maar eens aan:

 • Het veelvuldig eten van fruit en groenten;
 • Het toevoegen van volle granen aan je dieet;
 • Ook diverse vitamines kunnen een bijdrage leveren;

Is er sprake van één of meerdere poliepen in bijvoorbeeld de darmen? Dan kan er gebruik worden gemaakt van verschillende soorten ingrepen om deze te verwijderen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om kleine(re) exemplaren te laten verwijderen middels een zogenaamde colonoscoop. Voor grotere poliepen wordt een aangepaste behandelmethode toegepast. Hierbij wordt een soort van strik of strop rond de poliepbasis aangebracht waarna er met elektrische cauterisatie doorheen wordt gebrand.

7. Nodus

Met de term ‘nodus’, ‘nodule’ oftewel ‘nodulus’ wordt doorgaans een harde, onderhuidse knobbel bedoeld. Een nodule ligt altijd dieper dan een papule en is groter dan 1 centimeter. Het is een harde, massieve, bolvormige verdikking die onderhuids voelbaar is. Afhankelijk van de grootte kan een nodule zichtbaar zijn als een verheven bobbeltje aan het huidoppervlak.

Een nodulus is een vast-aanvoelende, rond- of ovaalvormige en doorgaans afgeplatte en omkapselde massa. Vanwege diens vorm en hardheid wordt een nodus ook wel ‘knoop’ genoemd. Een nodule kan maligne (kwaadaardig) of benigne (goedaardig) zijn. Bekende soorten nodulen zijn o.a. de peesknoop (ganglion), reumaknobbel, jichtknobbel (tophus), vetknobbel (lipoom) en inkapseling (granuloom).

Wellicht de bekendste en tevens ook vaakst voorkomende nodus is de zogenaamde schildkliernodus. Het gaat hierbij om een knobbel of zwelling in de schildklier. In het merendeel van de gevallen is deze absoluut goedaardig. Slechts in enkele zeldzame gevallen is er sprake van een kwaadaardige afwijking. Een nodus wordt doorgaans per toeval ontdekt, bijvoorbeeld wanneer er een echo of een scan wordt gemaakt van de hals.

Dit gezegd hebbende is het ook mogelijk dat ze zichtbaar of voelbaar is van aan de buitenkant. Een schildkliernodus is een vaak voorkomend probleem, want treft in totaal maar liefst 60 procent van de mensen die ouder zijn dan 60 jaar.

8. Myoom & fibroom

Een myoom is een –meestal goedaardig– gezwel in het spierweefsel. In principe kunnen myomen zich voordoen in alles spieren (skeletspieren, glad spierweefsel e.a.). Veruit de bekendste en vaakst voorkomende vorm van myoom is de ‘vleesboom’ die kan ontstaan in het spierweefsel van de baarmoederwand. Sommige zeldzame myoom-types (vooral in hartspierweefsel) kunnen kwaadaardig worden. Een kwaadaardige (maligne myoom) wordt ook wel ‘sarcoom’ genoemd.

Naast de myoom onderscheidt men ook de fibroom, ook wel fibroïd(e) of acrochordon genoemd. Een fibroom is een goedaardig gezwelletje dat veelvuldig voorkomt op de huid van hals, oksels, liezen en romp. Het zijn zachte, rubberachtige, meestal huidkleurige bindweefselgezwelletjes. Indien fibromen met een soort van smal ‘steeltje’ vastzitten aan het huidoppervlak spreekt men ook wel van een ‘gesteelde fibroom’, ‘steelwratje’ of ‘skin tag’.

Vleesboom

Een bekend type myoom is de zogenaamde ‘vleesboom’. Het betreft hier een goedaardige bal welke zich in de spierlaag vormt van de baarmoeder. Voor deze vleesboom geldt dat ze doorgaans geen klachten geeft. Dit neemt echter niet weg dat een behandeling soms wel degelijk is vereist. Dit bijvoorbeeld wanneer er sprake is van hevige of (zeer) pijnlijke menstruaties. Er zijn verschillende soorten behandelingen die hiervoor toegepast kunnen worden. Zo bestaan er verschillende medicijnen, maar is het ook mogelijk om een operatieve ingreep te ondergaan. Een inwendige echo en een gynaecologisch onderzoek zullen op dit vlak uitsluitsel moeten bieden.

9. Buil

Een zwelling die ontstaat door impact (klap/val/stoot) wordt doorgaans een ‘buil’ of ‘bult’ genoemd. Een dergelijke opzwelling ontstaat doordat er lymfevaten en bloedvaten gekneusd raken. Zodoende lekt er lymfevocht en bloed onder de huid. In principe is dit een positieve ontwikkeling, want de bouwstoffen en beschermingsstoffen in deze vloeistoffen helpen bij het herstel van de beschadigde weefsels. Bij een lichte klap ontstaat doorgaans uitsluitend een bloeduitstorting (hematoom); bij fikse klap ontstaat tevens een verdikking door plaatselijke vochtophoping (oedeem).

Let op: ook abcessen en cysten worden nog weleens buil genoemd. Denk maar eens aan de ‘etterbuil’ en de ‘pestbuil’.

10. Blaar

Een blaar oftewel bulla is een holte in of onder de opperhuid, gevuld met vocht. Een blaar kleiner dan 1 centimeter noemt men ook wel ‘blaasje’ of ‘vesikel’. Blaren en vesikels ontstaan meestal door blootstelling van de huid aan extreme hitte of kou (brandblaren). Ze kunnen echter ook ontstaan door druk of wrijving. In dat geval spreekt men ook wel van een drukblaar, klemblaar, bloedblaar of wrijvingsblaar. Er zijn nog veel meer huidaandoeningen die blaren kunnen veroorzaken. Denk maar eens aan allergische reacties, ontstekingen of contact met giffen of irriterende stoffen. Maar ook bepaalde vormen van oedeem (oedeemblaren).

Wanneer er sprake is van één of meerdere blaren zijn er verschillende zaken of symptomen die je zal kunnen vaststellen. Om te beginnen zal je bijvoorbeeld pijn en ongemak ervaren. Blaren kunnen pijnlijk zijn, dit niet in het minst wanneer ze voorkomen op delen van het lichaam die vaak in beweging zijn zoals de voeten. Andere zaken die je vast zal kunnen stellen bij de vorming van blaren zijn onder meer:

 • Een bult gevuld met vloeistof;
 • Roodheid evenals een ontsteking;
 • Blaren kunnen ook behoorlijk jeuken;

Sommige blaren staan erom bekend erg te kunnen jeuken waardoor het een uitdaging kan vormen om er vanaf te blijven. Dit gezegd hebbende is dit wel belangrijk omdat je anders het genezingsproces onnodig langer zal doen uitvallen. Er valt over het algemeen niet zoveel te doen tegen blaren. Dit betekent dat ze doorgaans uit zichzelf moeten genezen. Dit neemt gelukkig niet erg veel tijd in beslag waardoor je hier snel terug van verlost zal zijn.

11. Zweer

Een open, ontstoken wond aan het huidoppervlak kan zich verheffen en een kraterachtige verdikking vormen. Dit noemt men ook wel een ‘zweer’ of ‘ulcus’. Een zweer is een opening in een lichaamsoppervlak waaruit dode cellen worden afgestoten. Een zweer ontstaat meestal door een bacteriële of virale infectie (streptokokken, stafylokokken, herpes, rode hond, syfilis etc.)… Maar soms ook door een huidreactie op lichaamsvreemde stoffen of binnengedrongen objecten.

Een zweer kan tevens ontstaan door een afwijking van het immuunsysteem of woekering van kanker. Bekende soorten zweren zijn onder andere maagzweren, aften en steenpuisten (ontstoken haarzakje). Een sterk zwerende steenpuist wordt ook wel ‘karbonkel’ of ‘furunkel’ genoemd. Een kanaalvormige zweer die een verbinding vormt tussen verschillende weefsels en/of organen wordt ook wel een ‘fistel’ of ‘pijpzweer’ genoemd. Een zweer betreft in sommige gevallen de opening c.q. uitgang van een abces.

Let op: vrijwel alle “open” gezwellen zouden kunnen worden aangemerkt als zweer.

12. Opstaande moedervlek

Opstaande moedervlekken zijn woekeringen van pigmentvormende cellen. Men onderscheidt in beginsel de ‘dermale naevus’ (relatief oppervlakkig, huidkleurig bobbeltje) en de ‘gecombineerde naevus’ (= sterk verheven, bruinachtig bolletje). Een verheven moedervlek kan dus gekleurd zijn: lichtbruin, donkerbruin, roodachtig, zwartachtig of paarsachtig, maar ook bleek, wit of huidkleurig.

Een opstaande moedervlek kan vrij oppervlakkig zijn, maar ook “wratachtig”. Afhankelijk van de locatie kunnen er haren uit een moedervlek groeien. Men onderscheidt overigens talloze verschillende sub-typen van opstaande moedervlekken, afhankelijk van de exacte hoedanigheid. Een kwaadaardige moedervlek wordt ook wel een ‘melanoom’ genoemd.

Kan je een moedervlek laten verwijderen?

Voor heel wat moedervlekken geldt dat ze over een onschuldig karakter beschikken. Dit gezegd hebbende is het zo dat er dus ook zoiets bestaat als een kwaadaardige moedervlek. In dat geval zal de arts je alsnog adviseren om ze te laten verwijderen. De werkwijze die hiervoor wordt toegepast kunnen we het best als volgt uiteenzetten:

 1. De moedervlek wordt schoongemaakt door de huisarts;
 2. Een prik moet zowel de moedervlek als de omliggende huid verdoven;
 3. Vaak is het zo dat er een doek zonder bacteriën op de huid wordt geplaatst waarin een gat is terug te vinden ter hoogte van de moedervlek;
 4. De huisarts maakt een sneetje in de huid en zal vervolgens de moedervlek voorzichtig wegsnijden;
 5. Vaak is het zo dat er hechtingen in het wondje worden geplaatst die verwijderd kunnen worden na zo’n 5 tot 14 dagen;
 6. Er wordt een pleister of een verband op de wond gelegd;

Wanneer een moedervlek wordt verwijderd omdat het vermoeden bestaat dat deze bijvoorbeeld kwaadaardig zou kunnen zijn is het de gewoonte om deze op te sturen voor verder onderzoek.

13. Wrat

Een wrat (verruca vulgaris) is een harde, eeltachtige vergroeiing van de opperhuid. Het is een wit tot grijs knobbeltje met een bloemkoolachtig voorkomen. Wratten worden veroorzaakt door een virus uit de familie humaan papillomavirus (HPV), waarvan vele tientallen soorten bestaan. Wratten ontstaan meestal op de handen en voeten, maar ook vaak op de genitaliën (genitale wratten).

Wratten zijn meestal niet schadelijk, maar vaak wel vervelend. Ze verdwijnen nagenoeg altijd vanzelf. In zeldzame gevallen worden wratten extreem groot qua aantal en omvang. Dat gebeurt meestal vanwege een sterk verzwakt immuunsysteem. In dat geval bestaat de kans dat wratten uitgroeien tot kwaadaardige huidkanker.

Wat te doen tegen wratten?

In het merendeel van de gevallen is het zo dat wratten voor weinig overlast zorgen. Dit zorgt er dan ook voor dat er eigenlijk niets tegen wordt ondernomen. Gewoon even afwachten is dan ook vaak voldoende om de wratten te zien verdwijnen binnen een periode van één jaar. Na twee jaar zijn bij twee derde van de mensen alle wratten opnieuw verdwenen. Wil je toch graag iets ondernemen tegen de wratten? Dan kan je onder meer gebruikmaken van:

 • Middelen met het zogenaamde salicylzuur;
 • Middelen die de wrat in kwestie kunnen bevriezen;
 • Middelen beschikkende over werkzame stoffen als TCA, MCA of mierenzuur;

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om een behandeling met stikstof te ondergaan. Voor een dergelijke behandeling moet je uiteraard altijd naar de huisarts. Dat spreekt voor zich.

14. Likdoorn

Een likdoorn oftewel eksteroog is een aar binnen groeiende eeltplek. Likdoorns komen voornamelijk voor op de voetzolen en tenen, maar soms ook in de handpalmen. Eelt op de voeten ontstaat doordat er druk of wrijving op het huidoppervlak wordt uitgeoefend, meestal door slecht passend schoeisel. De druk zorgt er tevens voor dat de eelt naar binnen groeit. Druk op de handpalmen ontstaat doorgaans door zware arbeid. Doordat harde eelt de zachte weefsels binnendringt, kunnen likdoorns oftewel eksterogen erg pijnlijk zijn.

Ondanks het feit dat likdoorns erg vervelend en bovendien ook zeker pijnlijk kunnen zijn is het zo dat ze helemaal geen kwaad kunnen. Van zodra de druk van de ketel is gaan de klachten dan ook uit zichzelf weg. Er is echter wel een uitzondering op deze regel. Deze uitzondering geldt voor mensen die lijden aan diabetes. Voor hen geldt dan ook dat likdoorns wel degelijk voor de nodige problemen kunnen zorgen. Diabetes zorgt er immers voor dat de bloedvaten evenals de zenuwen in de voeten beschadigd kunnen raken.

In bovenstaande situatie stroomt er aanzienlijk minder bloed naar de huid van zowel de voeten als de tenen. Je zal vervolgens een aanzienlijk minder gevoel ervaren in zowel de voeten als de tenen. Een likdoorn zou dan eventueel zonder dat je dit zelf merkt kunnen zorgen voor een wond of een ontsteking. Dit is dus wel iets waar je in de praktijk aandachtig voor zal willen zijn.

15. Opgezette klier

Klieren kunnen als gevolg van een ontsteking of infectie opzetten. Vooral lymfeklieren kunnen zichtbaar en voelbaar zijn als knobbeltjes aan het huidoppervlak. Deze zwellinkjes worden ook wel benigne ‘lymfomen’ genoemd. Dit komt vooral veel voor in de hals, de lies en de oksels. Ook de traankliertjes van het oog, de speekselkliertjes in de mond, de talgkliertjes en zweetkliertjes in de huid en de schildklier in de hals kunnen opzwellen.

Bij vrouwen kunnen ook melkkliertjes in de borsten opzetten of opzwellen. Hierdoor kan onterecht angst kan ontstaan voor borstkanker. Er zijn allerlei benamingen voor opgezwollen klieren, waaronder ‘adenoom’, ‘hordeolum’, ‘chalazion’ en ‘atheroom’. Opgezette klieren zijn meestal goedaardig. Een kwaadaardig (maligne) klier noemt men ook wel ‘carcinoom’.

Dikkere lymfeklier in de hals

Ondanks het feit dat klieren op verschillende plaatsen verspreid over ons lichaam op kunnen zetten is het zo dat het vooral de klieren in de hals zijn die vaak opgemerkt worden. Een dikkere lymfeklier in de hals wordt dan ook opgemerkt aan de hand van de volgende symptomen:

 • Er is sprake van een bobbel in de hals, achter het oor of in de nek;
 • De bobbel die je voelt zou eventueel wat pijn kunnen doen;
 • Het is mogelijk dat de bobbel warm aanvoelt;
 • De bobbel zou eventueel snel in omvang kunnen toenemen;
 • Soms heb je een vervelend gevoel en kan er zelfs sprake zijn van koorts;

In het merendeel van de gevallen is het zo dat opgezette klieren in de hals niet gevaarlijk zijn. In het merendeel van de gevallen zijn ze dan ook het gevolg van een ontsteking die uit zichzelf over zal gaan. Het kan hierbij gaan om een keelontsteking, maar ook om een verkoudheid. Veel mensen vrezen dat een opgezette lymfeklier wijst in de richting van een bepaalde kanker, maar dat is in de praktijk (gelukkig) eerder zelden het geval.

16. Spatader & aambei

Door toenemende druk op een ader, kunnen aders oprekken en als bobbels zichtbaar worden aan het huidoppervlak. Dit fenomeen wordt ook wel een ‘spatader’ genoemd. In de aderen van onze benen zijn een soort van klepjes terug te vinden. Wanneer aderen wijder worden is het mogelijk dat de klepjes niet meer goed (af)sluiten. Dat kan dan vervolgens terug zorgen voor een ophoping van bloed waardoor de aderen nog verder zullen uitzetten. Op deze manier worden er geleidelijk aan spataderen gevormd.

Spataderen zien eruit als een soort van blauwpaarse, kronkelende bloedvaten. Het kan hierbij gaan om kleine bloedvaatjes, maar er kan ook sprake zijn van grote(re) opgezwollen vaten. Voor de grootste exemplaren geldt dat ze veel weg hebben van knobbels. Spataderen zijn een aandoening waar ontzettend veel mensen mee af te rekenen krijgen. Naar verwachten wordt maar liefst 25 procent van alle mensen hiermee geconfronteerd.

Een ‘aambei’ is een soort spatader nabij de anus. Als een opgerekte ader ontstoken raakt, spreekt men ook wel van een aderontsteking oftewel ‘flebitis‘. Wanneer je geconfronteerd wordt met aambeien zijn er verschillende zaken die je kan vaststellen, namelijk:

 • Er is sprake van een beetje bloed bij de poep of op het toiletpapier;
 • Er kan een beetje slijm bij de poep zitten;
 • Het is mogelijk dat je jeuk ervaart in de bilspleet;
 • Er kan sprake zijn van een branderig gevoel rond de anus;
 • Er is een bolletje voelbaar bij de anus;
 • Het is mogelijk dat je soms een klein beetje poep verliest;

Aambeien ontstaan op het ogenblik dat er teveel druk komt te staan op de anus. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je te hard perst tijdens het poepen, maar ook bij vrouwen die te hard persen tijdens de bevalling. Zelfs een langdurige, stevige hoest zou hier in principe voor kunnen zorgen.

17. Keloïd

Een keloïd is een verdikking die ontstaat door littekenweefsel dat buiten de afbakening van de oorspronkelijke wond groeit. Een keloïd kan ontstaan door een klein wondje (piercing e.a.), maar ook door een operatieve ingreep. Als de verlittekening binnen de grenzen van de oorspronkelijke wond blijft, dan spreekt men ook wel van hypertrofisch littekenweefsel.

Voor heel wat mensen die geconfronteerd worden met een keloïd geldt dat ze graag op zoek willen gaan naar een manier om deze te behandelen. Hiervoor bestaan verschillende opties. In eerste instantie is er zogenaamde siliconentherapie. Voor deze therapie geldt dat ze zeker een nuttige bijdrage kan leveren bij het herstellen van het litteken, maar een aanvullende behandeling kan in de praktijk wel zijn vereist. Het is in ieder geval van cruciaal belang om het litteken voldoende te hydrateren.

Door het inperken van vochtverlies is het mogelijk om klachten zoals bijvoorbeeld roodheid evenals een trekkend gevoel te doen afnemen. Beschik je over een keloïd litteken? Dan is het ook interessant om te weten dat een behandeling met Scarban in principe zal worden vergoed door de zorgverzekering.

18. Kwaddel

Een kwaddel is een soort vochtophoping die zich uit als een onderhuidse schijf of plakkaat gevuld met vocht. Deze oedemateuze kwaddels zijn meestal het gevolg van een natuurlijk verdedigingsreactie van je lichaam op lichaamsvreemde stoffen (zoals bij insectenbeten en huidcontact met brandnetels).

Maar meestal ontstaan kwaddels ten gevolge van een overdreven heftige immuunreactie op lichaamsvreemde stoffen die ook wel bekendstaat als ‘allergie’ of ‘allergische reactie’… Of door een auto-immuunreactie, waarbij het immuunsysteem bepaalde lichaamseigen cellen of stoffen voor lichaamsvreemd aanziet en het lichaam als het ware zichzelf aanvalt. De kwaddel oftewel galbult oftewel urtica behoort overigens tot de belangrijkste symptomen van netelroos en angio-oedeem.

Welke symptomen ervaar je?

Voor de typische urtica geldt dat ze een bijzonder jeukend, verheven rode plek is die vaak centraal over een bleke kleur beschikt. Voor afzonderlijke plekken geldt dat ze groter kunnen worden of samen kunnen vloeien met andere plekken. Het is mogelijk dat ze binnen enkele uren komen te verdwijnen zonder dat er sprake is van restafwijkingen aan de huid. Het is in principe niet zo dat er sprake is van voorkeursplaatsen. De aandoening komt dan ook vaak voor op:

 • De armen;
 • De benen;
 • De romp;
 • In het gezicht;

Bovendien is het zo dat er ook zoiets bestaat als drukurticaria. Deze komen voor op plaatsen zoals de knieën evenals de handpalmen en de voetzolen. Is er sprake van het ontstaan van urticaria als gevolg van een beet door een insect? Dan zien we ze doorgaans vooral verschijnen op de onderarmen of de onderbenen.

Tot slot

De exacte benaming van een verdikking of zwelling is afhankelijk van de oorzaak, hoedanigheid, samenstelling, vorm, structuur, grootte, locatie, diepte, aantal, geaardheid, ontwikkelingsstadium, eventuele inhoud of abnormaliteit en de tak der geneeskunde. Er zijn dan ook letterlijk duizenden mogelijke benamingen voor knobbels en gezwellen.

Gezwellen kunnen bovendien het gevolg zijn van uiteenlopende lichamelijke reacties. Ze kunnen ontstaan door o.a. verwondingen, littekens, virussen, bacteriën, kwaadaardige cellen, auto-immuunziekten, vochtophoping, cel-woekering, overgevoeligheid en schommelingen in de hormoonhuishouding. Als je twijfelt over de oorzaak of hoedanigheid van een knobbel of gezwel, raadpleeg dan altijd uit voorzorg een arts!

Heb jij ervaring, vragen of opmerkingen m.b.t gezwellen, knobbels of bulten? Laat hieronder jouw reactie achter..

186 Reacties

 1. Hoi. Ik heb 2 jaar geleden de traangoot middels fillers laten opvullen. Helaas had dit niet het gewenste effect en hierna ook weer de filler laten oplossen. Nu nog steeds heb ik onder mijn ogen verdikking. Wat lijkt op wallen van veraf. Echter wanneer je van dichtbij kijkt is het onderhuidse ophoping/verdikking dat ook nog verkleurd is. Ik ben al bij meerdere (cosmetisch) artsen geweest. Niemand die het kan verklaren. Ik heb plaspillen geslikt; cosmetische acupunctuur; lymfedrainage. Niets lijkt te helpen. Hebben jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn? En waar ik ermee terecht kan.

 2. Hoi, Ik heb nu bijna 3 jaar een hard klein bultje op mijn rechter been links onder mijn knie, als ik er over heen wrijf is het gevoelig verder geen last van. Alleen ik vind het nu wel erg lang duren en het ziet er niet naar uit dat het weg trekt. Wat kan ik doen?

 3. Hallo ik wilde iets weten. Sins een paar maanden heb ik een knobbeltje van ongeveer 2 cm rechts bij mijn slaap onderhuids. Dacht eerst dat het een puistje was, maar het werd steeds groter. De huisarts had het over een ontstoken talgklier maar zei dat het ook iets anders kon zijn .als je erover heen voelt trekt er een verdovingspijn achter mijn rechter oog en naar mijn oor toe. Ik moet nu een paar weken wachten zodat ze kan zien of het verder is gegroeid of uit zich zelf is weggegaan. Maar ben er niet gerust op vin mij witte en rode bloedcellen niet goed zijn.

 4. Beste Paul, Ik heb sinds een jaar kleine, onderhuidse witte bultjes op beide borsten. Als ik deze probeer uit te knijpen, komt er of plakkerig vocht uit of niks maar het gekke is dat het gelijk verveelt. De huid laat daar dan los. Daarbij komen er dan ook witte vlekken die dan groter worden bij druk van bv bh. Mijn huid op borsten is ook gevoelloos geworden (kan die bultjes met een naaldje doorprikken en voel niks? Ook niet als ik over de huid wrijf. De huid is ook dun en wat rimpelig daar. Enig idee wat dit zou kunnen zijn?

 5. Hoi Allemaal. Ik heb sinds 5 dagen een harde diepliggende knobbel in mijn nek zitten (denk zo 1/2 cm groot). Ben langs de huisarts geweest en ze kon me niet vertellen wat het kon zijn. Ben niet ziek of ziek geweest. Ik moet over 3 weken terug als het niet weggaat. Ik moet maar 6 paracetamol en 3 zware ibuprofen innemen raden ze me aan voor de pijn. ???? Wat kan het zijn? Ik ben in 4 maanden tijd 9 kilo kwijtgeraakt zomaar. Nu blijf in gelukkig op dezelfde kilo hangen. Stress werd me verteld. Tijdje geleden is er namelijk ook een goedaardige cyste in mijn hersenen gevonden. Niemand heeft mij gerust kunnen stellen over de cyste in me hoofd. Waar ze niks aan doen. Omdat ik geen bijwerkingen heb (alleen dan af en toe ernstige hoofdpijn: steken en zwart zien op dat moment). Ik maak me ontzettend zorgen over mijn gezondheid. Ik ben gewoon moe en heb geen eetlust. Ik voel dat er iets niet klopt bij me… Maar als ik dan een keer langs de huisarts ga dan word er eigenlijk niet veel gedaan. Ze sturen me telkens terug en vervolgens over paar weken weer terug te komen als het niet over is. ????????????

  • Waar woon je eigenlijk en ben je al naar een specialist geweest? Dit lijkt me behoorlijk link.

  • Je hebt recht op en second opinion, maak daar z.s.m. gebruik van. Ik heb zo ongeveer het zelfde gehad. Viel in korte tijd 12 kilo af, had verschrikkelijke hoofdpijn aanvallen waarbij dubbel ging zien en uiteindelijk al het beeld verdween in een zwart gat met een bijna verblindende fel gekleurde omtrek. Binnen een jaar tijd ging ik van geen bril en prima zien naar 3,75 linkeroog en 4,25 rechteroog. Via de huisarts werd ik doorverwezen naar t RadboudUMC in Nijmegen waar ik alle afdelingen wel zo’n beetje heb gehad en steeds met ‘waarschijnlijke’ flut diagnose naar huis werd gestuurd om net als in jou geval, nog maar even een paar weekjes af te wachten. De kwalen werden uiteindelijk steeds erger tot aan aanvallen die te vergelijken zijn met epilepsie aan toe. Mijn bloeddruk was levensgevaarlijk hoog en ik was ervan overtuigd dat er iets in mijn hersenen niet goed zat. Geen van alle specialisten heeft hier gehoor aan gegeven., Ik ben volledig binnenstebuiten gekeerd, er zijn aders onnodig uit m’n buik, benen en liezen getrokken maar nooit is er een scan gemaakt van mijn hoofd. Ik weet niet hoe oud je bent, ik zelf was begin 30 en behoorde met deze leeftijd volgens de medisch specialisten niet tot de risicogroep. Belachelijk. Niet veel later kreeg ik een zware aanval met gevolgen voor mijn spraak, motoriek, (zowel grove als fijne motoriek), korte termijn geheugen, mijn persoonlijkheid en zo kan ik nog wel even doorgaan, Het was pas jaren later dat ik naar aanleiding van een ongeval een MRI scan kreeg en hersenletsel werd geconstateerd. Dit was in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven, ’n aanbeveler overigens! Nader onderzoek wees uit dat ik verschillende TIA’s heb gehad en een herseninfarct… De schade is aanzienlijk, zo is o.a. sprake van een diffuus wittestofafwijking, vergelijkbaar met een op natuurlijke wijze ontstane WSA van een 80+er met beginnende dementie. Hoe heft dit alles kunnen gebeuren? Vanwege vasculitis heb ik problemen gehad met de doorbloeding van mijn hersenen. Hierdoor zijn soort van ontstekinkjes ontstaan, net als in jouw geval. Het kan 2 kanten op… Of het wordt erger of het verdwijnt na verloop van tijd. Als men n.a.v. mijn dringende verzoek een hersenscan had gemaakt had dit alles voortkomen kunnen worden. Door de ontstekingen is intravasculair littekenweefsel ontstaan en zijn verschillende delen van mijn hersenen nauwelijks doorbloed gebleven en dus afgestorven, en daar doe je niets meer aan. Als ze zelf sterk het gevoel hebt dat er iets niet goed zit, dan is dat meestal ook zo. Regel die second opinion, Eis onderzoek… We betalen ons scheel aan ziektekostenpremie… Use it! Laat je doorverwijzen naar een neuroloog en als de huisarts hier de noodzaak niet van inziet, overdrijf gerust of zeg hem dat niet doorverwijzen geen optie is. Ik wens je echt heel erg veel sterkte en succes. Laat het niet op z’n beloop, daar is het allemaal veel te levensbepalend voor. Nogmaals… succes en ik hoop dat je snel de hulp krijgt die van toepassing zal blijken.

 6. Hi, Ik heb al een tijdje een hard knobbeltje op mijn achterhoofd precies op de plek waar je occipitales zit. Het is ongeveer 1,5 a 2 cm groot. Ik voelde het per toeval. Het voelde eerst een klein beetje pijnlijk aan maar na een 1 à 2 dagen was het vrij al gevoelloos. heeft iemand een idee?

 7. Ik ben zo’n 8 of 9 weken geleden zeer hard van een trap gevallen. Hierbij sloeg mijn scheenbeen tegen een trede. Ik heb dit niet gekoeld. Ik was namelijk aan het huilen en moest nog zo’n 2 kilometer lopen, deels bergopwaarts en deels bergafwaarts. Ik gok een dag later had ik een blauwe plek. Deze blauwe plek zit er nu nog steeds. Hij is iets kleiner geworden (geloof ik tenminste) en er is een harde bult boven ontstaan (zeker 7 weken na de val pas). Er zit voor mijn gevoel geen vocht of dergelijke in die bult. Als ik erop druk, doet hij pijn. Ik vraag me af wat het is? Moet ik naar de huisarts of niet?

  • Persoonlijk zou ik met deze zwelling inderdaad even langs de huisarts gaan. Tip: neem het verhaaltje dat je hier hebt getypt mee naar je arts, want het is erg helder: kort en to the point… :) Sterkte ermee!

 8. Hallo, ik heb sinds twee a drie dagen last van een enorme bult op me scrotum het begint flink rood en groot te worden en het doet pijn bij het lopen graag hoor ik iets terug via de mail m.v.g. Mathijs

  • Dit zou een hydrocèle, hydrocele, waterbreuk oftewel waterzakbreuk kunnen zijn.

 9. Willem – Ja ik heb zins paar weken een bult op mijn rechter rug is nu rood en witte bulletjes er om een wat zou dat kunnen zijn, Willem,

 10. Hallo ik heb een vraag over een bult die gegroeid is waar ik eerst alleen een klein litteken had. Ik heb 6 jaar geleden met uitgaan iets op mijn hoofd gehad waardoor ik een gat in mijn hoofd had. Hier is daarna een klein litteken ontstaan. Sinds anderhalf jaar is er een bult ontstaan op deze plek. Het voelt aan als een stevige bult die nauwelijks te bewegen is. De bult blijft groeien. Wat zou dit kunnen zijn?

 11. Beste, ik heb mij in januari laten tatoeëren. 2 weken daarna begon ik bultjes te krijgen die gevuld lekken met klein beetje vocht. Die bultjes kwamen, groeiden en uiteindelijk kwam er bij sommige soort hard korstje op (bij sommige ook niet) en dan trekken ze weer weg om vervolgens op een andere plek weer te groeien. Tatoeage is inmiddels bijna 3 maanden oud en de situatie verergert qua aantal bultjes / zweertjes. Ik weet niet wat te doen. Ben vorige week bij de huisarts geweest. Hij heeft mij een antibioticakuur voorgeschreven tegen bacteriële huidinfectie, maar nu na 4 dagen kuur (van de 10) geen enkel positief effect. Ik hoop dat u mij kunt helpen!

  • Sowieso je antibioticakuur afmaken; vaak komt het effect ervan pas naderhand tot uiting. Mocht er sprake zijn van een antibioticaresistente bacterie (of van een bacterie waarop dít betreffende antibioticum geen effect heeft) of van een allergische reactie of iets dergelijks, dan zal er verder moeten worden gezocht naar de onderliggende oorzaak van je huidklachten. Laat je in dat geval bijtijds doorverwijzen naar een dermatoloog en/of allergoloog. En mochten de klachten flink verergeren, neem dan direct contact op met je huisarts, al is het maar uit voorzorg.

 12. Maaike de Jong Reageer

  Ik heb al een tijdje een bult achter mijn oor, we dachten eerst dat het gewoon een klein bultje was maar hij wordt steeds groter. Het is een bult die de kleur is van je huid iemand een idee?

  • Ik had ook een dergelijke bult die groter werd (1/2 cm) en kreeg trekzalf omdat het een talgbult was. Toen werd de bult echt groot (1,5 cm) en zacht totdat hij openging (vies!!!) en er veel gele troep uitkwam. Daarna is hij genezen en nooit meer teruggekomen.

  • Achter het oor komt inderdaad relatief vaak een verstopte talgklier voor. Deze indicatie staat ook wel bekend als talgbult, talgkliercyste, atheroomcyste en epidermoidcyste… Zie hieromtrent ook de vele eerdere reacties hieronder.

 13. Ik heb laatst een elleboog tegen mij rechterhelft (brug) van mijn neus gekregen. De eerste 3 dagen had ik er wel wat last van. Een week later zie ik dat er een soort harde bobbel bij mijn neus is ontstaan. Wat kan het zijn. Alvast bedankt.

 14. beste, sinds 5 dagen heb ik een ongewone groei van een vetknobbeltje opgemerkt. Voorheen had er zich een klein hard vast bolletje gevormd op de huid (3mm) en er was niet veel aan. Maar sinds kort heeft zich rond het bolletje een zachter bultje gevormd. Wat muggenbeet-achtig. Een paar dagen later kwam in het midden een bloedrode kleur opduiken. Het is momenteel iets groter dan een puist met rood in het midden. Het is geen puist want het bevind zich weliswaar op de huid van mijn penis. Wat zou dit kunnen zijn? Dank u wel.

 15. Na het uitknijpen van een puistje onder mijn oog zit ik nu al meer dan een jaar met een verdikking onder mijn oog.

 16. Beste. sinds gisteren is bij mijn boven buik links een knobbel gevonden. Het is geen vetbult maar wat het is kon de echo niet laten zien. Binnenkort moet ik een MRI scan maken. Het kan kwaadaardig zijn maar dat hoeft niet per se. Het is wel te zien dat er een bloed knobbel in de spier is. Als u mijn tekst leest misschien kunt u mij vertellen waar u meteen aan denkt als zo iets leest.

  • Nee, sorry, helaas… Als artsen middels een echo geen passende diagnose van een gezwel kunnen stellen, kan ik dat al helemaal niet. :( Heel veel sterkte toegewenst!

 17. Ik heb een knobbel links op de bovenbuik. Er is wel een echo gemaakt maar helaas kwam niet duidelijk in de scherm wat het was. Wel is mij verteld dat het geen vet bult is maar iets (bloed knobbel!!!) in de spieren. Binnenkort moet ik een MRI scan doen! Ik denk meteen aan kanker natuurlijk maar dat hoeft het niet te zijn. Het doet wel pijn. U kan het ook niet weten maar misschien als u dit leest kunt u misschien denken aan iets die erop lijkt???

 18. Ik had een rode bultje kleine heb er aan gekrabd en was open gegaan er kwam veel bloed uit maar er kwam niks vies uit alleen maar bloed ik ben bang dat ik een soort moedervlek heb open gekrabd kan iemand me helpen?

  • Ik snap eigenlijk niet zo goed waarmee je geholpen wenst te worden… :(

 19. Hoi, sinds een week of 5 – 6 heb ik een bult aan de achterkant van me schouder ontdekt. Doet geen pijn, soms wat irritant gevoel alleen, is niet echt een balletje of zo maar een is zon 5 cm groot, niet glad, beetje gehobbeld en niet keihard of zo, sinds ik het ontdekt heb al wel weer gegroeid. Afgelopen week naar de huisarts geweest, zei dat er geen sprake was van een vetbult, en ik moet er aankomende week een echo van laten maken. Nou vraag ik me toch af wat t dan wel kan zijn, want als ik zelf op zoek ga op internet naar iets waar ik me in herken, kom ik uit op een liposarcoom… wat komt er bij u op als u dit zo leest?

 20. Hoi… Ik ben afgelopen jaar 23 kilo vanzelf afgevallen (als ik het ervoor graag wilde, lukte mij dit nooit, en nu gaat vanzelf, heel raar, maar fijn, want ik had overgewicht) en tussen m’n normale onderbuikvet zitten harde bulten (ook met vreemde vormen)… Kunnen harde bulten in vet ook kwaadaardig zijn? Mijn familie maakt zich zorgen (ook i.c.m. dat afvallen). Maar ik schaam mij om mijn buikvet aan de dokter te laten zien… Dat hij misschien denkt gewoon vieze vetbuik of zo… bah (ik vind het zelf zo vies die knobbels)… Gr. M

  • Beste Marylou, Huisartsen kiezen er uitermate BEWUST voor om de rest van hun leven de ganse dag bezig te zijn met andermans ‘sores’… Etterende infecties, vage huidaandoeningen, open wonden, verregaande botbreuken, kleine operatieve ingrepen, allerhande injecties, liters snot en pus, hordes bacteriën en virussen… Geloof maar niet dat een huisarts ook maar een seconde bezig is met een mening vormen over andermans buikvet. Daar hebben deze dames en heren het allereerst veel te druk voor en bovendien zijn ze wel meer gewend dan een beetje lichaamsvet. Ik ben me ervan bewust dat ik hiermee een tikkeltje cru overkom, maar voor mijzelf werkt de directe aanpak doorgaans het beste… Huisartsen moeten met flinke regelmaat SOA’s beoordelen en kijken dus niet eens gek op van andermans genitaliën… Hoe vervelend en serieus deze situatie voor jouzelf ook aanvoelt, de vorm of omvang van iemands buik zal hen –letterlijk en figuurlijk– een zorg zijn… Het is simpelweg hun WERK… hun PASSIE… hun LEVENSDOEL… Deze mannen en vrouwen willen zo veel mogelijk mensen helpen om gezonder te worden, en een ‘buikbobbel’ doet daar echt niets aan af. Sorry voor mijn onomwonden bewoording, maar hopelijk heb ik hiermee mijn punt duidelijk gemaakt: ga ALSJEBLIEFT zo spoedig mogelijk langs de huisarts, want onverklaarbaar gewichtsverlies is absoluut zorgwekkend, zeker 23 kilo in een tijdsbestek van een jaar. Onwijs veel sterkte en beterschap toegewenst, en je zou je echt NERGENS voor moeten schamen! Groeten, Paul

  • Dank je Paul voor je respons al ben ik nog steeds vreselijk zenuwachtig… Maar ga er morgen naartoe… pfff (adem in, adem uit)…

  • Heeeeeel fijn om te vernemen dat je hiermee naar je huisarts gaat; dit is 100% zeker de juiste beslissing! Nogmaals sterkte toegewenst!

 21. Ik heb nu al een tijd een bobbel onder de huid bij mijn kaak net voor mijn oor. Ik zou niet weten wat het is en het is niet beweegbaar dus het is geen vetbult. Zou dit een kwaadaardige tumor kunnen zijn?

  • Afhankelijk van waar een vetbult zich bevindt, hoeft deze niet per se te kunnen worden bewogen. Of er sprake is van iets kwaadaardigs is absoluut niet op afstand te zeggen. Maak je je zorgen, ga dan even langs je huisarts.

 22. Hallo Paul vraag ik heb zo bult onder mijn linker zij van rug die doet pijn wat is dit eindelijk ? Mét vriendelijk groet

 23. Hallo, ik heb een vraagje… Ik heb sinds ongeveer een half jaar een bobbeltje onder mijn rechter oog. Het zit aan de binnenkant van het ooglid, ongeveer 1 centimeter onder mijn oog, dus je ziet er aan de buitenkant niks van. Ik voel het wel, maar doet geen pijn. Een paar weken geleden heb ik hierdoor (???) wel een soort van ontstoken oog gehad. Als ik wakker werd kreeg ik mijn oog bijna niet open, het was onder mijn oog wat opgezet en mijn oog was rood. Dat heeft ongeveer 1 week geduurd en toen was dit weer weg, maar het bobbeltje zit er nog steeds. Enig idee wat dit kan zijn? Groetjes, Marianne

  • Nee, eerlijk gezegd heb ik geen idee. Het oog is een extreem complex geheel van allerlei structuren, dus de zwelling zou van talloze weefsels afkomstig kunnen zijn. Zelfs vanuit traanbuis of ooglid zelf. Ga er gewoon eventjes mee langs de huisarts!

 24. Beste, Heel poosje geleden kreeg ik las van een bultje op me borst 3cm boven mijn tepel. Ben toen naar de dokter geweest, en echo laten maken in het ziekenhuis. Maar niet echt iets gevonden. Maar een paar weken erna had ik en voelde ik niets meer van. Maar nu is het weer terug een bultje zit nu weer op mijn borst en een tussen de rip wanneer ik er op duw of er aan zit geeft het een lichtelijk pijn gevoel. Oh en ik kan het wel heen en weer bewegen. Tot slot weet ik het nog steeds niet. Dus iemand enig idee? Ik hoor graag reactie

 25. Heb sinds enkele weken een dikke kwab aan de binnenkant van m’n bovenbeen bij de knie… Weet niet of het vocht of vetophoping is… ook een harde knobbel die zit iets hoger. Weet niet of ik hiermee naar de arts moet. Groetjes R v.d. Putten

  • Zulke twijfel is al voldoende reden om even langs de huisarts gaan. Het is aan de huisarts om te bepalen of je hiermee dient te worden doorverwezen naar een (huid)specialist.

 26. Beste, Ik had een vraagje i.v.m. heel kleine bobbeltjes in aders, richting hand en zowel naar voet… Telkens als ik bijvoorbeeld met beide handen been masseer voor zware benen zie ik dan in aders klein bobbeltjes in ader bewegen en soms ook pijnlijk, tevens in mijn linkerhand als ik met rechterhand over mijn linker zijkant hand ga is dit hetzelfde en is ook soms pijnlijk die bobbeltje… is heel klein… alleen als mijn aders uitgezet is kan het goed zien zo anders niet tenzij je erover wrijft, maar vind het raar??? M.v.g. Lisa

  • Beste Lisa, in sommige bloedvaten bevinden zich poortjes die ervoor zorgen dat bloed maar in 1 richting kan stromen (meestal oppervlakkige bloedvaten). Dus als je erover wrijft tegen de richting waarnaar je bloed stroomt vormen er zich bobbeltjes omdat het bloed niet verder kan bij de poortjes. Omdat je met het masseren de hele tijd wrijft komt het waarschijnlijk daardoor, anders moet je eens naar de dokter gaan voor de zekerheid.

 27. Ik voel bolletjes ondermijn huid heb een bolletje aan mijn linker kant van mijn buik en bij dokter geweest en die zegt dat een vetbolletjes is maar ben er toch niet gerust op heb er bij gekregen hij voelde er aan weet hij het dan zo zeker?

 28. Ik heb sinds korte tijd een rood vlak bultje onder de huid bij mijn schaamstreek. Het bultje begint ook steeds meer pijn te doen en lijkt groter te worden. Het bultje is onderhuids ook dikker dan bovenhuids te zien is. Ik zou graag wat meer duidelijkheid hebben hierover. M.V.G Daan

  • Als een onderhuids bultje pijn doet, ga er dan –ongeacht de locatie– onherroepelijk mee langs de huisarts. Logischerwijs kun je dit niet zelf oplossen, dus wat de onderliggende oorzaak ook moge zijn, uiteindelijk zul je er toch mee naar een arts moeten… Sterkte!

 29. Goedendag, merk al een langere tijd dat ik net boven me navel een klein donkerblauw streepje zie. En verder geen pijn of last maar weet niet wat dit kan zijn. En wou graag weten of iemand die wel wist is maximaal 2 centimeter.

  • Wat bedoel je met langere tijd? Er zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een bloeduitstorting, maar dit is vanwege je beknopte omschrijving moeilijk in te schatten. Heb je het plekje al eens aan je huisarts laten zien?

  • Beste Paul, Ik heb daar een probleem mee mijn dokter zit 30 km hier vanaf en hij zij dat t niks is. En ik wilde een nieuwe dokter en daar gaat zo lange procedure bij af dat ik gewoon wat informatie erover wil. Ik stuur je de link hier van de foto van het streepje, klein streepje boven het rode bultje.

  • Aangezien ik geen arts ben, kan en mag ik geen medische diagnoses stellen. Het staat me vrij om aan de hand van algemene omschrijvingen met mensen mee te denken, maar voor klinisch uitsluitsel zul je helaas echt een arts meten raadplegen.

 30. Ik heb op mijn penis een onderhuidse verharde bobbel zitten en weet niet waar ik heen moet met dit vreemde fenomeen. Eerste naar de huisarts of maar gelijk naar een specialist (maar welke discipline)?

  • Persoonlijk zou ik allereerst de huisarts raadplegen; je hebt van hem/haar namelijk een doorverwijzing nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar van eventuele onderzoeken en behandelingen door medisch specialisten. Bovendien kan hij/zij je doorverwijzen naar het juiste medisch specialisme / vakgebied: uroloog, dermatoloog, chirurg…

 31. Van de week ondekte ik een bult op mijn hoofd waar mijn haar zit. Eerst deed het zeer nu niet ik weet niet wat het kan zijn en voelt hard aan. Ik hoop dat u mijn kan helpen. M.v.g. Destiny

  • Ik heb precies zo’n bultje! Volgens mij heb ik die al zo goed als m’n hele leven maar nu sinds een paar weken lijkt hij wel ontstoken te voelen of zoiets. Kan het niet zien want zit aan de achterkant van m’n hoofd. Ben je er inmiddels al achter gekomen wat het is? Ik ga woensdag naar de huisarts…

 32. Ik heb sinds een week ongeveer een pijnlijke harde verdikking rond mijn bilnaad. Ik heb gelezen dat het een haarnestcyste kan zijn, maar ook een steenpuist.

 33. Ik heb een bultje bij mijn binnenbeen / bovenbeen ene moment is het hard en de andere keer gevuld met vocht, nu is het mij ook opgevallen dat het bultje zich verplaatst in de omgeving van mijn binnenbeen en soms verdwijnt het helemaal enig idee wat het zou kunnen zijn?

 34. Hallo Paul, Ik heb een hard knobbeltje in mijn kaak. Ik denk zo groot als een doperwt. Als ik met mijn hand erop druk dan springt het in zijn geheel weg en verplaatst het door mijn kaak. Ik voel het niet als ik er niet aan zit. Als ik er een paar keer op heb geduwd gaat het wel irriteren. Heb jij misschien een idee wat het zou kunnen zijn. Groeten, Sacha

  • Ik heb precies hetzelfde, mijn huisarts zei dat dit niks was… En dat is nu al zeker een paar jaar geleden, dat knobbeltje heb ik nog steeds.

  • Waarschijnlijk een vetknobbel / lipoom, maar uitsluitend een arts kan hieromtrent uitsluitsel bieden… Zie ook mijn eerdere reactie voor uitgebreidere info…

 35. Hoi Paul… Ik heb aan de linkerzijde op mijn derde bovenrib een zachte beweegbare plek zitten.. Pijn lijkt steeds erger te worden, en meer aanwezig. tijdens een zwangerschap een jaar geleden leek deze plek op het eind bekneld te worden en gaf hevige pijn. Plek was voor zwangerschap al aanwezig als beurs gevoel nu is het echt een zachte beweegbare bobbel en begint erg op te spelen na alleen al een stuk lopen.. Voel ook aan de rechter zijde onder bh rand een beurse plek komen em begin me zorgen te maken wat dit kam zijn. Soms voeld het alsof ik al mijn spieren en adem daar inhoud een woord beknellend alsof het in de weg zit!

  • Beste Jessy, Een bult of bobbel op / tussen de ribben kan een teken zijn van een epigastrische middenrifbreuk of buikwandbreuk, dus een ‘hernia’ c.q. ‘uitstulping’ van een structuur via het middenrif of buikvlies. Een andersoortige ribklacht behoort ook tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld een tussenribspierontsteking of een gekneusde of gebroken rib, maar daaromtrent kan alleen een arts uitsluitsel geven middels beeldend onderzoek. Zie desgewenst ook dit artikel over ribklachten en ribpijn… Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  • Hoi Paul, Dank voor je reactie ik ga maar eens langs de dokter zodat hij me kan vertellen wat dit kan zijn ben in ieder geval gerustgesteld dat het geen kwaadaardig iets is. heb je bij die ribklachten ook die duidelijk beweegbare bobbel?

  • Een breuk bestaat uit een breukpoort (een gaatje of scheurtje) waardoor een breukzak (stukje van een structuur / orgaan) uitpuilt. Deze breukzak manifesteert zich maar al te vaak als een beweeglijke bobbel aan het huidoppervlak. Soms kan de breukzak zelfs tot op zekere hoogte terug naar binnen worden geduwd.

 36. Beste Paul, Ik heb sinds een tijdje ontdekt dat ik een bultje op mijn achterhoofd in de richting van m’n nek heb. Het voelt aan als uitstekend bot en het is niet heel groot. Het zit aan de rechter kant en aan de andere kant heb ik ook heel licht een soort uitsteeksel, als ik met beide handen aan beide kanten voel dan voelt het alsof die andere kant meer opgezet is. Ik heb er niet echt veel last van, maar af en toe heb ik wel lichte hoofdpijn/pijn rondom het bultje. Weet jij wat dit zou kunnen zijn? Ik ben van plan om langs de huisarts te gaan om het te laten checken.

 37. Hoi, Ik heb een kleine verdikking/ knobbeltje aan de onderkant van de perineum. Ik heb par weken geleden geschoren daar en nu een week geleden ontdekte ik de knobbeltje. Wat kan dit zijn? Ik kan het vasthouden en heen en weer bewegen doet ook geen pijn.

  • Een onderhuids hard knobbeltje op de dam / bilnaad betreft meestal een (epidermale) talgkliercyste oftewel atheroomcyste oftewel epidermoidcyste. Dit is een goedaardige zwelling… Logischerwijs kan ik je hieromtrent totaal geen zekerheid bieden en zul je voor uitsluitsel toch echt een arts moeten raadplegen. Succes!

 38. Hallo iedereen ik denk niet dat ik mij zorgen moet maken maar kan toch maar eens horen sinds kort heb ik pijn in mijn linker borst het lijkt op de pijn als je zwanger bent maar ik voel een dikke bol die bijna de helft van mijn borst groot is het is juist onder mijn oksel aan de zijkant van de borst de rest van de borst voelt eigenlijk zacht en normaal aan ik wil dit liefst niet aanraken want het doet wel heel veel pijn iemand ervaring? Of ga ik gewoon best bij de huisarts langs?

  • Inderdaad zou ik hier absoluut even mee langs de huisarts gaan. Sterkte!

  • Hey Sabrina, Ik heb precies de zelfde kwaal als u nu, wat was het bij u uiteindelijk? Groetjes Romy!

 39. Beste Paul, Mijn vriend heeft ter hoogte van zijn lip, een beetje ernaast, een onderhuidse bult zitten van een aantal millimeter groot. Hij heeft er geen last van zolang hij er niet aan zit. Anders is het wel gevoelig. De bult lijkt los te zitten en is vrij hard. Enig idee wat dit zou kunnen zijn?

 40. Beste Paul, Mijn vriend heeft ter hoogte van zijn lip en dan ernaast een onderhuidse bult zitten. Hij heeft er geen last van zolang hij er niet aanzit. Het voelt hard aan, maar lijkt wel los te zitten. Het lijkt een paar millimeter groot te zijn. Enig idee wat dit kan zijn?

  • Op de hof c.q. overgang van lip en “gewone huid” manifesteren zich relatief vaak mee-eters, puistjes en diepe steenpuisten. Een koortslip of andersoortig gezwel onder de liphuid zou evengoed kunnen. Voor uitsluitsel dient je vriend echt even langs de huisarts te gaan.

 41. Hallo, Ik loop al een lange tijd bij de fysio voor mijn rug. Nu heeft mijn fysio in mijn onderrug een bultje ontdekt van ongeveer 2cm groot. Het zit diep in m’n onderrug, rechts onder. Het voelt rond aan, maar er is niet duidelijk of het bultje ergens aan vast zit. Het geeft een beurs gevoel. De fysio kan niet zeggen of het bultje de rugklachten veroorzaakt, of juist andersom. Voor de zekerheid moet ik foto’s laten maken. Mijn vraag is: enig idee wat voor bultje dit kan zijn?

  • Beste Max, Dit kan echt van alles zijn. Meestal gaat het om een vetbultje c.q. vetknobbeltje vanuit de ruggenwervels, maar in theorie zijn er nagenoeg oneindig veel opties. Persoonlijk zou ik dan ook echt even de foto’s afwachten. In ieder geval sterkte toegewenst! Laat alsjeblieft nog even weten wat het was… Groeten, Paul

  • Beste, Heb ook zo een huidprobleem. Moet er vandaag mee onder MMR zit vol angst. Mijn vraag is of het bij u opgelost is? Graag een antwoord. Mvg, Simone

 42. Ik heb al 2 jaar een heel klein bultje boven mijn lip 2 a 3 millimeter. Nu een 4 maanden geleden moest ik een antibioticakuur van mijn tandarts nemen voor een ontsteking in mijn gebit. De 2e dag van inname werd het bultje ineens rood en groter en pijnlijk. De 3e dag zat er een kop op die ik toen uitgeknepen heb, dit is weken doorgegaan van rustig wegtrekken (de opzwelling) naar opzetten en knijpen. Er kwam daarna alleen nog vocht uit. Nu maanden verder na mijn antibioticakuur en het bultje verveeld nog steeds. Als ik het strak trek lijkt het net of er wit onder zit. Heeft u misschien idee wat dit bultje kan zijn want hij gaat niet weg?

  • Beste Sandra, Het klinkt als een diepe (onderhuidse) puist of pustel, dus eigenlijk een klein abcesje. Zo’n diepe puist zit een beetje tussen een jeugdpuistje (acne vulgaris) en een steenpuist (furunkel) in. Als je zo’n puist veelvuldig probeert uit te knijpen, maar er blijven iedere keer toch weer bacteriën in achter, dan kan de boel op een gegeven moment gaan verharden, verhoornen of verlittekenen, waardoor de huid stug wordt en de inhoud van de puist geen kant meer op kan. In zo’n geval kun je veel beter langs een ervaren schoonheidsspecialist of dermatoloog gaan om de diepe puist te laten verwijderen. Overigens ben ik geen arts en kan ik niet met zekerheid zeggen dat er inderdaad sprake is van een diep gelegen puistje… in theorie zou er bijvoorbeeld ook sprake kunnen zijn van een koortslipblaasje, al ziet een koortslip er doorgaans anders uit. Persoonlijk zou ik met het bultje boven je lip allereerst even langs je huisarts gaan. Beterschap! Groeten, Paul

 43. bij “bult” op het voorhoofd hoort zeker ook de vermelding “Pott’s puffy tumor”. Feitelijk geen tumor in de zin van kanker, maar wel een ontsteking van de voorhoofdsholte die, bij onjuiste behandeling (zoals bij mij), door de wand van je schedel kan breken. Laat je niet afschepen bij de huisarts: behandeling bij een specialist is noodzakelijk!!!

  • Goede tip! Dit type tumor behoort tot de abcessen en kan inderdaad erg gevaarlijk zijn. Ontstaat inderdaad na een escalerende sinusitis (bijholteontsteking c.q. voorhoofdsholteontsteking). (bron + bron)

 44. Ik heb sinds een paar weken een vage rode vierkante moedervlek op mijn voetzool, midden onder de voet in die holle stuk waar de huid zacht is. Er zit een soort kwaddel onder. Een ronde harde schijf, net een dambrik. Pijnlijk bij aanraken en lopen. Nu zit er ineens nog zo een er vlak naast. Moedervlekken en huidkanker komt voor in de familie. Heb vaker moedervlekken laten verwijderen. Geen idee wat ik hier nu mee aan moet. Wat kan dit zijn?

  • Dit zou een klemblaar c.q. bloeduitstorting kunnen zijn door klamme of slecht sluitende schoenen en/of sokken, maar dat is op afstand moeilijk te zeggen. Persoonlijk zou ik de plek op je voetzool even aan je huisarts laten zien.

  • Het is de ziekte van Ledderhose (fibromatosis plantaris fascialis). Weet nog niet of ik er goed aan doe dit operatief weg te laten halen. Er is verder niet zo heel veel over bekend. Kan amper meer lopen, ook als ik zit of lig voel ik non-stop stekende kloppende pijn. Het is een lastig iets. Mee leren leven, of risico op een ander soort pijn na een operatie. Bulten zijn inmiddels wel zo groot dat ik niet lang op schoenen kan lopen, knelt wel heel erg. Maar zoals het nu gaat kan ik hier weleens rugklachten bij krijgen omdat mijn hele houding veranderd is, ja echt, loop er over als een eend. Nog maar eens goed de voor en nadelen op een rijtje krijgen, en dan maak ik wel een keus.

 45. Hoi ik heb sinds 7 dagen en hele schijf tussen me benen aan de rechterkant word steeds dikker en rood en paars en is zeer pijnlijk kan me benen niet tegen elkaar aan doen a.u.b. een reactie vriendelijke groet wilma

  • Dat kon wel eens een cyste bij een van beide klieren van Bartholin zijn. Het is echt mega pijnlijk. Op ijs zitten helpt iets. Ga hiermee zo snel mogelijk naar de dokterspost of gynaecoloog. Kans is groot dat je gelijk word geopereerd, dan ben je na 1 week van de pijn en problemen af. De Bartholinklieren zijn de natmaakkliertjes. Deze kunnen verstopt zitten zodat het vaginale vocht zich ophoopt. Ze maken dan een drain / sneetje en waarschijnlijk aan de andere kant ook zodat je dit niet weer krijgt. Sterkte, het is pijnlijk, ik spreek uit ervaring.

 46. Ik heb sinds een aantal maanden een dikke harde vaste schijf (grote van doorsnee 5cm) ter hoogte van mijn 2e rib zitten. Vanaf buiten niet te zien, maar bij aanraking /drukken voelt het beurs aan. Verder geen last van. Wat kan het zijn?

  • Hey wat je beschrijft heb ik ook ik ben maandag 7 december onder de mes ze zegen het is vetbult ze gaan veder onderzoeken maar operatie is echt zwaar.

 47. Hoi, zo nu en dan komt er spontaan een behoorlijke dikke bobbel net boven mijn wenkbrauw 1 bij 1 cm gevuld met vocht? Het doet zeer als je er op drukt. Heb het ook een keer op mijn bovenste ooglid gekregen en die vulde zich erg snel met vocht waar ik best van schrok en verdwijnt dan ook weer na een een paar minuten tot een paar uur. Ben wel een keer naar de huisarts geweest maar kon niet zeggen wat het is maar wel onschuldig. Vind het wel vreemd hoe zo iets kan weet u dat?

 48. Paul, ik ben 12 jaar en heb bultjes op mijn oorlellen dus aan mijn beide oren het zijn een stuk of 5/6 als ik er op druk doet het geen pijn wat is dit? M.v.g. Jort

  • Gaat het om piepkleine bultjes op beide oorlellen? Dit klinkt als een vorm van huiduitslag door een huidallergie (atopisch/allergisch/constitutioneel contacteczeem of psoriasis). Draag je toevallig oorbellen? Als de bultjes zich niet OP, maar veeleer IN de oorlellen bevinden (dus diep onderhuids), kan het behalve om een contactallergie eventueel ook om verstopte talgkliertjes gaan; dit is doorgaans vergelijkbaar met de sensatie van acne (puistjes/pukkeltjes).

 49. Hallo Paul, Mijn vriend heeft net onder zijn oksel een verdikking zitten die je heen en weer kan bewegen en die als je het bij elkaar voelt als weefsel voelt niet hard.
  Moet hij hier mee naar de dokter?

 50. Hallo, Ik heb ontdekt dag ik een blauw viltje heb op mijn schaamlip. Hij doet niet echt pijn maar ik voel het wel met lopen etc. Kan dat kwaad en wat moet ik doen?

 51. Hallo, Ik heb sinds een jaar of vier een onderhuidse zwelling aan de binnenzijde van mijn dijbeen. Heel bovenaan, op 7cm van de vouw. De zwelling is ongeveer 1x2cm en groeit al 2 jaar bij niet. Toen ik ze ontdekte was ze al bijna even groot, alleen iets minder dik. Het doet geen pijn en is vrij hard. Heb jij enig idee wat dit kan zijn?

  • Klinkt als een lipoom, maar alleen een arts kan hieromtrent uitsluitsel geven.

 52. Hoi, vorige week zat er ineens een bultje onder mijn huid in mijn schaamstreek en deze was erg pijnlijk. Het leek op een soort grote puist. Ik dacht eerst dat het dit ook was of een ingegroeide haar. Echter is nu de pijn weg maar het bultje zit er nog. De binnenkant van het bultje is hard.

 53. Hallo, ik heb net ontdekt dat ik een redelijk grote bult links van mijn buik heb, ik zou graag wat meer informatie er over willen weten groetjes Sanni

  • Kun je misschien iets meer vertellen over de bult? Hoe groot is de bult precies? Waar bevindt ‘ie zich precies (hoogte en afstand ten opzichte van de navel)? Doet de bult op je buik pijn (continu of bij aanraking)? Is de bult hard of zacht? Beweegt de bult bij inademing of lichaamsbeweging of zit ‘ie muurvast?

 54. Hallo Paul, Ik heb een vreemd bultje om mijn hoofd, het is ongeveer 4 mm groot en steekt vrij veel uit. Het is een beetje bobbelig en roze met rode puntjes, het ziet er heel vreemd uit. Ik weet niet hoe lang het er al zit, maar al wel een tijdje. Maar eerst was het niet rood. Wat zou dit kunnen zijn? Is dit iets om mee naar de huisarts te gaan?

  • Beste Anneke, Bevindt het bultje zich op je voorhoofd, achterhoofd, slaap of bovenop de behaarde hoofdhuid? Ik vind het heel lastig om de situatie te visualiseren, maar het klinkt enigszins als een soort bloeduitstorting of moedervlekje. Ik zou er in elk geval zeker even mee langs de huisarts gaan! Kwaadaardige moedervlekken (of diens voorstadia) zoals atypische naevi, melanomen of carnicomen kunnen zich namelijk ook manifesteren als plekjes of bultjes op de huid die ‘onrustig’ zijn qua vorm, kleur, begrenzing, evolutie en pigmentatie. Het lijkt me dan ook raadzaam om dit te laten uitsluiten, al is het maar uit absolute voorzorg. Ik ben overigens geen arts en beweer dan ook geenszins DAT er sprake is van iets ernstigs… Ik probeer enkel in te schatten wat ikzelf zou doen ik jouw situatie… Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 55. Hallo, Ik heb aan men rechter kant van mijn hoofd gelijk een buil of zo… en als ik er meer aan denk hoe meer ik mij zorgen maak. Soms stekend gevoel op de plek. :(

 56. Ik heb ook een vraag, ik heb al mer dan een jaar last van bultjes op mijn schaamlippen of bil. De bultjes komen, worden rood en dik en omdat ze zo pijnlijk zijn, kneep ik ze eerst altijd uit. Het gekke is dat het niet zoals met een normale puist of zo weg is zodra de pus eruit komt. Bij deze bultjes komt er een heel klein beetje pus uit en verder alleen vocht, vocht blijft eruit komen als ik knijp dus dan stopte ik ermee en binnen een kwartier was het bultje weer helemaal gevuld met vocht. Geen idee wat dit voor bultjes zijn, de laatste tijd laat ik ze maar zitten en doe er niks mee en uiteindelijk verdwijnen ze vanzelf, maar het is wel erg pijnlijk om dan een broek aan te hebben. Wat kan dit zijn? En waar komt dat vele vocht vandaan? Ik hoop dat u mij wat kan vertellen. Groetjes, Tien

  • Hoe groot zijn de vaginale bultjes precies? Gaat het om een millimeter, meerdere millimeters, een centimeter? Enigszins afhankelijk van de omvang verwacht ik dat het hier om ontstoken talgkliertjes gaat… Of anders om ‘Fordyce Spots’ (plekjes van Fordyce), al scheiden die doorgaans niet of nauwelijks vocht uit… In geval van FS zou je je huisarts om tretinoïnegel kunnen vragen… Ben je seksueel actief? Zo ja, dan kan het ook om een seksueel overdraagbare aandoening of andersoortige geslachtsziekte gaan, zoals genitale wratjes, herpes genitalis of syfilis. Vooral herpes staat bekend om blaasjes waar veel wondvocht uitkomt, zoals ook het geval is bij een koortslip… Is er ook sprake van pijn of jeuk? Nou ja, ontstoken talgkliertjes of haarzakjes lijkt me het meest voor de hand liggend, maar het is aan een arts om hier uitsluitsel over te geven. Heel veel sterkte ermee!

 57. Ik heb al jaren een onderhuids knobbeltje op mijn linker voorhoofd stuk boven de wenkbrauwen. Het is flexibel, maar is iets groter geworden. Ik heb de laatste tijd aan dat gedeelte waar de knobbel zit pijnlijke hoofdpijn en steken op de plaats van de knobbel. Hoofdpijn is niet elke dag, maar wel geregeld.

 58. Ik heb al langer als een maand een bultje in mijn oorlel. Eerst zag je hem niet en kon je hem alleen maar voelen, soms deed dat pijn, maar 2 weken geleden begon de bult uit te steken aan de achterkant, ook begon hij meer pijn te doen en werd het aan de achterkant blauw. Vorige week stootte ik de bult per ongeluk open (omdat er heel veel druk op stond, maar hij was niet rijp. Ik dus proberen hem uit te knijpen, aan het begin was het nog pus en zo, maar hij was nog niet half leeg en het werd alleen maar bloed. familielid dus zeggen dat ik niet meer verder moest knijpen. Nu wordt de bult op een snel tempo groter en begint weer pijn te doen. Is dit een vetbult?

  • Nee, dit lijkt veeleer een soort abces; waarschijnlijk een diepe puist/pustel gevuld met etter. Als de oorlel niet vanzelf geneest, kun je je huisarts om een antibioticazalfje vragen.

 59. Paul, In je reacties geef je aan dat het bij mij kan gaan om een bindweefselgezwel (fibroom) ben naar artsen en een specialist geweest die zeggen niks kwaadaardigs bindweefsel of bloedvatgezwel, maar ik lees op internet ook iets over fibrosarcoom, komt dat op de schacht voor? En kan een specialist op basis van een lichamelijk onderzoek bepalen dat dat het niet is, moet er geen foto of dergelijke worden gemaakt?

  • Beste Mesut, De foto’s heb ik om eerder genoemde redenen afgekeurd… Als je 6 artsen hebt bezocht en zij zeggen allemaal dat er geen sprake is van een potentieel kankereus of pre-kankereus gezwel, dan kun je daar absoluut van uitgaan. Als een zwelling aan het huidoppervlak zichtbaar is, dan kunnen artsen in veel gevallen (aan de hand van locatie, vorm, grootte, consistentie, diepte, kleur, textuur, et cetera) inschatten waaruit het gezwel bestaat. Peniskanker is in veruit de meeste gevallen een kwaadaardige woekering van huidcellen in de penis. Het is een behoorlijk zeldzame aandoening die jaarlijks zo’n 140 keer voorkomt in heel Nederland. Nederland telt bijna 17 miljoen inwoners, dus pak ‘m beet 8,5 miljoen mannen… Dus 1 op de 60.700 mannen krijgt ermee te kampen… Dat is 0,0016%. Bovendien komt peniskanker komt hoofdzakelijk voor bij mannen boven de 50 jaar, wiens voorhuid niet (langer) kan worden teruggetrokken over de eikel. Peniskanker ontwikkelt zich nagenoeg altijd verscholen achter de voorhuid en bevindt zich normaliter op de kop en/of voorhuid van de penis… en dus zelden op de schacht. Peniskanker KAN in theorie echter verschillende delen of lagen van de penis treffen. In principe kan ieder type tumor goedaardig (fibroom) of kwaadaardig (sarcoom) zijn. Het gaat er vooral om waar het gezwel zich voordoet en over welke eigenschappen het beschikt. Hoe snel een tumor groeit, is afhankelijk van het type tumor, plus talloze aspecten en randfactoren. M’n punt is en blijft dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat er sprake zou zijn van peniskanker. En als reeds 6 artsen dit hebben bevestigd, is die kans simpelweg nihil. Nogmaals: ik ben GEEN medicus, dus ik kan geen diagnoses stellen, enkel m’n persoonlijke mening geven. Groeten, Paul

 60. Goeiemorgen, ik heb een vraag. Ik heb aan mijn rechterhand aan de zijkant vorige week een onderhuids bultje aangetroffen dat je een beetje bovenhuids ook zag. Toen ik erop drukte deed het een beetje pijn. Nu ben ik een week verder en op zich had ik er geen last van. Maar de laatste twee dagen is het meer een verdikking van mijn hand aan de zijkant gaan ontstaan. En kreeg ik nogal een trekkend gevoel bij het bultje. Ik dacht dat het gewoon zou weggaan, maar nu is het erger geworden. En ik heb geen idee wat het kan zijn. Hebben jullie een idee?

  • Zoals je in bovenstaand artikel kan lezen, zijn er heel veel verschillende soorten bultjes. Naar mijn ondeskundige mening is de kans op een vetbultje/lipoom erg groot, maar uitsluitsel kan ik er niet over geven. Je huisarts kan dat vast en zeker wel. In principe doet een lipoom an sich doorgaans geen pijn. Maar als zo’n vetknobbeltje tegen een zenuw, ader of pees aan drukt, kan ‘ie wel degelijk pijnklachten veroorzaken. Sterkte ermee!

  • Hoi Paul, ik heb het hele artikel gelezen, maar kan mezelf niet helemaal herkennen in deze aandoeningen. Misschien kan jij me helpen. Ik loop al een paar maanden met een heel klein bultje op mijn neusvleugel. Hij is rood, maar als ik eraan kom gaat hij open en komt er alleen maar vocht en vooral heel veel bloed uit (geen pus of andere viezigheid). Soms trekt het weg, maar een week later zit het er gewoon weer opnieuw. Dit gaat nu al een tijdje zo door. Ik heb me al voorgenomen om er gewoon niet aan te zitten, zodat het vanzelf misschien een keer weg blijft, maar uiteindelijk komt er zoveel spanning op dat ik het niet kan voorkomen dat hij weer open gaat (tijdens gezicht wassen/afdrogen bijvoorbeeld). Ik heb al van alles geprobeerd. Mijn huisarts vind het niet interessant en beweert dat het vanzelf wel een keer weg blijft. Ik weet het niet, ik zit er immers al bijna een jaar mee. Heb jij enig idee wat het is en wat ik eraan zou kunnen doen?

 61. Paul, Duidelijk. Na 6 artsen maak ik me nog steeds zorgen, is dit normaal of moet ik het loslaten? Ze zeggen dat tumoren snel groeien, wat is snel? Dagen, weken?

  • Beste Mesut. U moet gewon MRI scan vragen. Dan bent u zeker 100% ik ben zelf tumor patiënt. Afgelopen week hebben weg gehaald. Ben erg blij mee. Sorry my NL is not very well. M.v.g. Croatia

 62. Paul, Nogmaals met mij. Zegt dit je iets? Tevens geef je aan dat het bindweefseltumor is, maar dit kan ook kwaadaardig zijn toch? Of vergis ik me.

 63. Beste Paul, Ik heb onder me borst de linker kant een klein bobbel het draait mee en soms krijg ik er last van. Zo van een brandende gevoel en onder me borst is het best opgezwollen ik weet niet wat dit is maar dit hebt ik nog nooit gehad of gevoeld.

  • Beste Seymaa, Ik ben geen arts, maar als ik het zo lees, ZOU dit bijvoorbeeld een middenrifbreukje (hernia diafragmatica) kunnen zijn. Afhankelijk van de exacte locatie van de bobbel onder de borst zou het ook een ontsteking/zwelling van het kraakbeen tussen het borstbeen en één of meerdere ribben kunnen zijn, zoals zich veelal voordoet bij het syndroom van Tietze. Als de bult/zwelling echt ONDER de borst zit en dus niet onderin de borst, zou het zelfs een lipoom/vetknobbel kunnen zijn. Maar vanwege het branderige gevoel lijkt een “epigastrische breuk” me veel waarschijnlijk dan een vetbultje, al zit zo’n breuk doorgaans lager dan direct onder de boezem… Hoe dan ook doet je beschrijving naar mijn ondeskundige mening sterk denken aan een herniatie: een lesie in de thoraxwand. Als een stukje van een bepaald orgaan of vlies door de breukpoort uitpuilt richting de huid, ontstaat een soort van ballon-achige bobbel aan het huidoppervlak die soms stabiel blijft, maar in bepaalde gevallen ook kan fluctueren qua omvang of van binnen naar buiten en weer terug kan floepen. Persoonlijk zou ik even een arts naar de zwelling laten kijken; die kan er vast en zeker uitsluitsel over geven. Of anders voor een doorverwijzing zorgen naar een specialist. Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 64. Paul, Heel erg bedankt je bent helder. Het gaat om deze foto, wellicht iets duidelijker…

  • Beste Mesut, Ik ben geen arts, dus ik kan geen diagnoses stellen. Links naar foto’s van genitaliën kan ik hier niet plaatsen i.v.m. huisregels. Sterkte! Groeten, Paul

 65. Paul, Bedankt voor je terugkoppeling, nogmaals met mij (zie hieronder). Ben al naar 5 verschillende huisartsen geweest en een uroloog, allemaal zeggen niet kwaadaardig. Kan ik dit vertrouwen, kan jij misschien iets meer erover zeggen?

  • Ook ik kan me bijna niet voorstellen dat deze genitale zwelling kwaadaardig is. Sowieso ga ik ervan uit dat je je artsen kunt vertrouwen. Lipomen, fibromen, atheromen en varices zijn in beginsel namelijk goedaardig. Ze hoeven dan ook uitsluitend te worden weggehaald als je er last aan ondervindt: irritatie, pijn, ontsteking, infectie, erectieklachten… Google eens op afbeeldingen van voorgenoemde gezwellen; wellicht biedt dat opheldering.

 66. Beste, Ik heb al een tijdje een onderhuidse zachte knobbel, indrukbaar, huidkleur en geen pijn aan mijn schacht net onder een ader. Als ik mijn huid terugtrek blijft de knobbel op zijn plaats staan. De uroloog zei dat het kan zijn dat het een verdikking van een bloedvat is, kan dit?

  • Ik verwacht eigenlijk dat het een kleine lipoom (vetknobbeltje/vetgezwelletje) is, maar het zou -afhankelijk van de exacte aard en uiterlijke kenmerken- inderdaad ook een van nature dikke ader of spatader kunnen zijn. In de penisschacht komen ook nog weleens ontstoken of verstopte haarzakjes + talgkliertjes voor (talgkliercyste/atheroomcyste). Het zou zelfs kunnen duiden op de ziekte van Peyronie, waarbij zich overmatig bindweefsel vormt in de bindweefselwand die zich rondom de zwellichamen bevindt. Maar dit is relatief zeldzaam… Al met al verwacht ik veeleer dat het om een goedaardige lipoom (vettumor) of fibroom (bindweefseltumor) in de schacht van de penis gaat. Ik ben echter GEEN arts, dus voor uitsluitsel zul je echt een dermatoloog, uroloog of chirurg moeten raadplegen. Sterkte ermee!

 67. Ben ruim 3 weken terug geopereerd aan MTS V linkervoet. Kreeg na 4 dagen pijn in het gewricht van de grote teen; deze werd in de de daarop volgende dagen rood,en dik. Spoedig daarna was de hele voorvoet rood en opgezet. De pijn werd ondragelijk; 5 dagen na de operatie terug naar het ziekenhuis. Vermoed werd een epidermische ontsteking. Opname en 6 dagen en aangesloten op infuus van Flucloxacilline 1000mg per dag. Pijn werd minder, vervolgens naar huis gestuurd en orale medicatie voortgezet in de komende dagen. Twee dagen na einde kuur opnieuw roodheid en pijn in en rondom de grote teen. Mocht een week later terugkomen. Bij laboratoriumonderzoek geen aanwijzingen gevonden van aanwezigheid van bacteriën; evenmin van jicht. Arts vermoedt nog aanwezigheid van restbacterie in de buurt van de grote teen en schrijft opnieuw 10-daagse kuur van Flucloxacilline 100 mg voor. Pijn in de teen gaat niet over. Kan iemand met soortgelijke ervaring of deskundigheid hierop reageren? Met vriendelijke groet, Simon

 68. Hallo, Ik heb waarschijnlijk een Hidradenitis Suppurativa (HS) in mijn linkerlies. Ik ben al twee keer bij de chirurg geweest en het lijkt alsof ze mij niet serieus neemt. Ik moest maar zien te afvallen (het komt namelijk door roken of dik zijn)… Ik zweet me ’s nachts dood! Overdag niets aan de hand, maar zodra ik in bed lig, begin ik afwisselend koorts te krijgen… Ik denk dat het meer is dan wat de dokter zegt. Het doet ontzettend pijn en het zit onderhuids, dus echt niet uit te knijpen! Iemand enig idee?

  • Beste Sara, Helaas heb ik volop persoonlijke ervaring met chronische ontstekingen van haarzakjes/zweetkliertjes (in de baardstreek), dus ik begrijp hoe pijnlijk dit kan zijn. Hidradenitis suppurativa kan inderdaad gerelateerd zijn aan overgewicht, maar dat hoeft absoluut niet per se. Er zijn immers ook volop mensen zonder overgewicht die met deze heftige vorm van folliculitis/hidradenitis te kampen hebben. Ik vind het ‘advies’ van je chirurg dan ook erg kort door de bocht. Een ontsteking van de haarzakjes en/of zweetklieren is in veel gevallen HEEL moeilijk te behandelen. Ikzelf heb reeds talloze antibiotica en corticosteroïden voorgeschreven gekregen, evenals isotretinoïne, peelings en scrubs, maar vooralsnog heeft niks mogen baten. Ik denk ook regelmatig na over een operatieve ingreep. Als je regelmatig koorts hebt, is dat sowieso GEEN goed teken. Dring bij je huisarts aan op doorverwijzing naar een specialist die wel bereid is met je mee te denken. Of vraag desnoods een second opinion aan. Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 69. Ik zag voor de 2e na een douche een paar verdikkingen onderhuids op mijn borstkas richting schouderkop. Ze zijn langwerpig, ongeveer 4 mm breed en een cm lang. Vorige keer wilde ik foto’s maken en verdwenen ze direct, deze keer lukte het wel, maar zag ik er een voor m’n ogen “weg ploppen”. De rest verdween ook weer volledig na beweging. Bij aanraking voelt ’t indrukbaar, maar stevig en ploppen ze weg. Wat kan dit zijn?

  • Dit zou een lipoom/vetbult kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook een triggerpoint: een voelbare spierknobbel/spierknoop. Dat zie je vooral bij zwaar belaste, overbelaste of geblesseerde spieren. Dus vooral ook na krachttraining. Vaak gaat dit dan gepaard met spierspasmen, spiertremoren of spiertrillingen.

 70. Sinds een tijd heb ik een vrij grote onderhuidse knobbel aan de binnenkant van mijn bovenbeen, ongeveer halverwege tussen knie en lies. Het is niet te verplaatsen, maar als ik mijn knie buig beweegt de knobbel mee met de spieren. De huisarts dacht enkele maanden geleden aan een vetbult, maar zelf twijfel ik daaraan. Gezien hierboven beschreven denk ik eerder aan iets wat uit de spier of pezen ontstaat. Het is niet pijnlijk bij aanraking. Verder val ik niet af, kom eerder aan, en ben wel veel vermoeid. Wat zou dit mogelijk kunnen zijn?

 71. Beste, Ik heb sinds meer dan een jaar een bultje op mijn onderbeen, 10 centimeter onder de knie en vlak naast mijn scheenbeen. Het doet alleen pijn als ik er op duw (gevoel van een puist op te duwen). Het is wat groter aan het worden, waardoor je het zwellinkje nu goed ziet zitten (+/-1cm). Het is niet keihard en het verschuift ook wel een beetje. Ik had gedacht dat het vanzelf zou weggaan, maar dat is dus niet zo. Wat zou dit kunnen zijn? Dank u voor een reactie.

  • Aangezien de knobbel zich vlakbij de knie bevindt, lijkt de kans op een lipoom oftewel vetknobbel me vrij groot. Maar voor uitsluitsel zul je logischerwijs echt je huisarts moeten raadplegen. Succes ermee!

 72. Jessica Lambrechts Reageer

  Ik heb in nov 2011 een borstsparende operatie gehad, met sentinelprocedure. Alles OKÉ, de schildwachtklier/sentinelklier was vrij van tumors, dus geen okselontruiming nodig. Borsttumor was hormoongevoelig, dus nu 5 jaar hormoontherapie. Geen chemo, alleen bestralingen. Tot nu toe geen enkele aanwijzing voor een uitzaaiing op afstand, zelfs niet lokaal. Alle controles, laatste in maart 2015, waren perfect in orde. Beide littekens (op mijn borst en dan tussen borst en oksel voor de verwijdering van de sentinelklier) zijn altijd “rustig” geweest en nooit iets aan de hand mee geweest. Nu 3,5 jaar later, tijdens het nemen van een bad en daarna het toebrengen van een bodylotion, voel ik een heel klein “builtje” aan de bovenkant van het litteken van de sentinelklier. Ben gisteren direct naar de borstoncologe gegaan en zij heeft het bekeken en aandachtig gevoeld. Ze zegt dat zij er zeker van is, voor 99%, dat het littekenweefsel is. Maar er is ook 1% kans dat het iets anders zou kunnen zijn. Het knobbeltje is zeer klein, ongeveer tussen 0,1 en 0,5 cm, voelt soepel aan en zit kort onder de huid. De kleur is dezelfde als mijn eigen lichaamskleur, blank/roze dus. Nu ben ik al de ganse dag aan het zoeken geweest op internet en kom van alles tegen wat het wel zou kunnen zijn, bijvoorbeeld talgklieren of zo, maar ik wil heel graag uw mening weten. Kan het inderdaad zo zijn dat er na al die tijd nog nieuw littekenweefsel opduikt? Of wat ik misschien moet vermelden: ik ben op 7 maanden tijd wel 13/14 kg vermagerd en voel nu alles veel feller, ook botten en zo. Kan het zijn dat dit builtje/bobbeltje er reeds al die tijd was, maar dat ik het niet voelde omdat er nog vet omheen zat? Heel graag uw reactie! Kan ik u een foto ervan doorsturen? Ik heb mijn dochter een foto laten nemen, van enkel het litteken en daar vlak boven, het builtje, mijn gezicht zie je niet, mijn borst ook niet…

  • Beste Jessica, Ik ben geen arts, dus ik mag mij niet mengen in individuele gezondheidsproblemen. Als je 13 à 14 kilogram bent afgevallen, dan bestaat zeker de mogelijkheid dat er vetweefsel is verdwenen, waardoor reeds aanwezige onderhuidse knobbeltjes beter zichtbaar zijn geworden. Ik neem aan dat je wel verklaarbaar bent afgevallen, dus dankzij lichaamsbeweging en gezond/gematigd eten, en dus niet om onverklaarbare redenen? Rondom de lymfeknopen die bekendstaan als schildwachtklieren of poortwachterklieren (de eerste lymfeklier waarnaar kankercellen zich -afhankelijk van vaste lymfestroomrichting- logischerwijs zullen uitzaaien) kunnen inderdaad ook goedaardige knobbeltjes optreden. In geval van borstkanker vormt de poortwachterklier de doorvoer van de borstklieren naar de daaropvolgende lymfeklieren in de okselstreek. Een knobbeltje nabij de oksel kan een lymfeklierzwelling zijn, maar ook een ingekapseld vetknobbeltje of iets dergelijks. Nogmaals: ik ben geen arts, dus ik kan hier eigenlijk niets zinnigs over zeggen. Als ze op de afdeling borstoncologie aangeven dat het hier met 99% zekerheid om een goedaardig knobbeltje gaat, dan zou ik daar persoonlijk op vertrouwen. Desalniettemin begrijp ik je bezorgdheid volkomen! Wil de oncoloog het knobbeltje niet nader onderzoeken, al is het maar uit voorzorg en geruststelling? Heel veel sterkte in ieder geval! Groeten, Paul

 73. Goedemiddag, Ik heb bij mijn borstbeen, rechts op de borst een witte bult/verdikking die lichtblauw uitslaat, van ongeveer een centimeter. Die is flexibel maar ik heb niet het idee dat het een vochtophoping is. Het steekt op zich nauwelijks boven de huid uit. Het is op zich niet pijnlijk. Zou het een aneurysma kunnen zijn? Iemand zei me er eens naar te laten kijken en toen heb ik iets gedaan wat je beter nooit kunt doen: op internet kijken wat het zou kunnen zijn. ;-)

  • Beste Geert-Jan, Met een zwelling/bult op de borst zou ik uit voorzorg even naar de huisarts gaan. Het zou om een ‘gewone’ vetknobbel kunnen gaan, maar bijvoorbeeld ook om een diepe hematoom (bloeduitstorting), een breukje (middenrifbreuk) of een spatader (varix). Het borstbeen bestaat uit meerdere delen die niet bij iedereen even hard zijn geworden of even vast aan elkaar gegroeid zijn door kraakbeen. (bron) Als een deel kantelt en naar naar voren schiet, kan bijvoorbeeld een bloeduitstorting, breukje, kneuzing, aderletsel, botvliesontsteking of iets totaal anders ontstaan. Er kan overigens ook een totaal andere oorzaak aan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld een klap of stoot tegen de borst. Als botvlies -om welke reden dan ook- geïrriteerd raakt of als zenuwen in de verdrukking komen, kan dat trouwens ook nog eens flink pijn doen. Wat er precies aan de hand is, is afhankelijk van de exacte aard en locatie van de zwelling op je borst c.q. borstbeen. Je hoort nog weleens van restklachten na een zeldzame, goedaardige ‘self-limiting sternal tumor of childhood’ (SELSTOC), pectus of een botinfectie/beenmerginfectie (osteomyelitis). Om een aorta-aneurysma in de borstholte (thoracaal aorta-aneurysma) moet je je niet zomaar zorgen maken, dat zie je doorgaans niet aan de buitenkant, want deze grote lichaamsslagader is diep gelegen. Ga gewoon even langs de huisarts, dan heb je in no-time uitsluitsel. Sterkte ermee! Groeten, Paul

 74. Ik heb sinds een paar dagen een verandering geconstateerd op mijn voorhoofd. Het liep eerder schuin naar achter in een vrij gladde diagonale lijn. De meeste mensen hebben dat het naar boven gaat of een bol voorhoofd. Bij mij zit nu tegen mijn haargrens aan een nieuwe bolling waardoor mijn voorhoofd wat minder schuin oogt. Ik voel ook een lichte druk op die plek maar heb geen pijn en ook niet als ik eraan zit. Ben 26 en heb nu pas mijn B12 tekort ontdekt. Ik neem smelttabletten B12 (methylcobolamine en adenosylcobolamine) maar weet niet of het iets met elkaar te maken heeft. Wat kan het zijn?

  • Beste Sandra, Er zijn heel veel mensen die zich afvragen waar de blijvende/permanente bult/buil op hun voorhoofd vandaan komt en wat ze ertegen kunnen doen. Ik vind het lastig om in te schatten wat je precies bedoelt met “een nieuwe bolling”, maar vandaar dat ik het fenomeen van bobbel/bulten/builen op het voorhoofd toch uitgebreid ga proberen te behandelen… Aangezien mijn reactie veeeeeel te lang werd, heb ik er een los artikel aan gewijd; hopelijk kun je er wat mee:

   Persoonlijk zou ik er in ieder geval mee langs de huisarts gaan. Heel veel sterkte ermee! Groeten, Paul

 75. Hallo, Ik heb een grote knobbel tussen mijn schouderbladen zitten. Het is ongeveer 7 cm en voelt zacht aan. Ook kun je de knobbel verschuiven. De bult zit er al een hele lange tijd achter op m’n rug. Misschien wel 10 jaar.

 76. Hallo, Ik heb al jaren een grote knobbel (7 centimeter) op mijn rug zitten (tussen de schouderbladen). De bult voelt zacht aan en je kunt hem verschuiven. Aangezien de knobbel er al misschien 15 jaar zit maak ik me geen zorgen. Toch besloten om hem weg te laten halen… Ik denk zelf aan een vetbult of zoiets.

  • Een vetknobbel lijkt ook mij niet onwaarschijnlijk; wellicht door inkapseling van slijmstoffen uit de schoudergewrichten of nekgewrichten. Deze slijmstoffen fungeren als een soort van smeerolie of ‘gewrichtssmeer’ om de gewrichten soepel te houden en als deze smeerstoffen worden ingekapseld, kan inderdaad een onderhuidse ganglion, lipoom oftewel vetbult tussen de schouderbladen ontstaan. Sterkte in elk geval met het laten verwijderen van de knobbel!

 77. Hoi, Ik heb een bolletje onder mijn huid in mijn lies. Het voelt hard aan en je kan het “verschuiven”. Zit echt in de huid. Ik heb het nu een week, moet ik me zorgen maken?

  • Een liesgezwel is niet ongebruikelijk. Als je het volledig onderhuids kan verschuiven is het in elk geval GEEN liesbreukje (hernia inguinalis). Waarschijnlijk gaat het om een lipoom in de liesstreek of een bepaald soort abces of cyste (al dan niet ten gevolge van een ontsteking of infectie; in dat geval is doorgaans ook sprake van liespijn). Ook een opgezette lymfeklier behoort tot de mogelijkheden van een liesgezwel. Of je je zorgen moet maken, is niet eenduidig te zeggen… Bepaalde besmettelijke geslachtsziekten kunnen bijvoorbeeld ook zwellingen in de liesstreek veroorzaken; denk maar eens aan chlamydia, herpes genitalis en gonorroe. In zo’n geval is medicatie vereist. In zeer zeldzame gevallen kan zich een kwaadaardige tumor in de lies voordoen, dus een vorm van kanker. Hierbij valt te denken aan lymfklierkanker (ziekte van Hodgkin e.a.), leukemie of uitzaaiingen/metastasen van kanker elders in het lichaam. Zulke kwaadaardige tumoren in de lies zijn echter ZEER zeldzaam, dus zolang daar geen uiterst gegronde reden toe is, moet je je daarover vooral geen zorgen maken. M’n punt is veeleer dat niemand je via internet uitsluitsel kan geven, dus voor absolute zekerheid zul je echt even langs de huisarts moeten gaan. Ik ben GEEN arts, maar als het om een afgeplat gezwelletje gaat wat je onder de huid heen en weer kan bewegen, lijkt een lipoom/vetzwelling me niet onwaarschijnlijk. Sterkte ermee!

 78. Hallo, Ik heb sinds februari een klein knobbeltje op me voorhoofd, tussen me wenkbrauwen. Hij is niet te zien van buiten, het lijkt gewoon vlak, maar ik voel hem duidelijk zitten, en het is hard. Ik was al een keer eerder bij de huisarts geweest voor een knobbeltje op m’n kaak, die was ook verstopt onder de huid. De huisarts zei dat het niks was. Die is uiteindelijk ook verdwenen. Maar een week later kreeg ik dus eentje tussen me wenkbrauwen. En die is wel iets kleiner geworden maar nog steeds niet weg. In de afgelopen maanden heb ik er steeds meer bij gekregen, op me kaak vooral, en aan de zijkant van m’n gezicht boven. Ze zijn allemaal even onzichtbaar van buiten, maar ik voel ze duidelijk zitten. allemaal tegen de grote van een doperwt. Ik heb er nu minstens 6 en maak me toch een best veel zorgen…

  • Beste Calvin, Bij gewrichtsbewegingen komen slijmstoffen vrij uit o.a. slijmbeurzen. De kaak beschikt niet over slijmbeurzen, maar wel over slijmstoffen… Het kaakgewricht is immers extreem soepel om te kunnen kauwen, praten, geeuwen etc. Daarom bevat het kaakcomplex onder meer hyalien kraakbeen, fibreus bindweefsel, collageen bindweefsel, elastische vezels, gewrichtskapsels, kauwspieren, tandenbogen, ligamenten, tussenschijfjes en bovendien het synoviale membraan. Dit membraan scheidt synoviaal vocht af, een soort glijmiddel wat het kaakgewricht extra soepel houdt. Als een slijmstof zich ophoopt, ontstaan inkapselingen, veelal in de vorm van onderhuidse ganglionen c.q. lipomen c.q. vetknobbeltjes c.q. vetbultjes. Lipomen oftewel lipoma zijn week-elastische, goed ingekapselde, subcutane nodi die door ‘normale’ huid worden bedekt en veelal voorzien zijn van bloedvaatjes. Ook atheromen, lymfomen, fibromen, talgcysten (‘steatocystoma’), panniculitis en opgezette lymfklieren behoren tot de mogelijkheden. Een zwelling tussen de wenkbrauwen komt bij relatief veel mensen voor, maar duidt doorgaans op een diepe, onderhuidse huidinfectie (pustel/puist). In zeldzame gevallen doen lipomen zich ook op het voorhoofd voor. Een enkele, solitaire, gelokaliseerde lipoom tussen de wenkbrauwen valt meestal onder de ‘gewone’ Lipoma Cutis. Mocht er echter sprake zijn van meerdere lipomen (multipel/regionaal/diffuus/gelokaliseerd) die klachten veroorzaken, dan wordt dit veelal onder lipomatose of lipomatitis geschaard. Lipomatose kan pijnlijk zijn als lipomen druk uitoefenen op zenuwen (neurofibromatosis), infectie/bloeding van een lipoom, panniculitis (vetweefselontsteking) of vetnecrose (vetcelafsterving). Er zijn ook afwijkende lipomen; zo kan een bepaalde component binnenin een lipoom overheersen, bijvoorbeeld in geval van een fibrolipoma (bindweefsel), angiolipoma (bloedvaatjes), ‘spindle cell lipoma’ (histiocyten) of zenuwvezels (neurolipoma). Bij mannen kan het overigens ook om een afwijking van de haarzakjes/haarworteltjes in de baardstreek gaan, dus een vorm van folliculitis barbae (in de baardstreek). Ik ben GEEN arts en beweer dan ook geenszins DAT dit het geval is in jouw situatie, maar het zou kunnen. Punt is eigenlijk veeleer dat je je geen zorgen hoedt te maken om kwaadaardigheid/maligniteit zolang er geen kwaadaardige (kanker)cellen in de nodus aanwezig zijn… Als je huisarts zegt dat er niks aan de hand is, is dat doorgaans ook zo. Mocht je je desalniettemin zorgen blijven maken om de huidzwellingen, vraag dan om een doorverwijzing naar een huidarts/dermatoloog. Als een nodus ondiep onder de huid ligt, scherp begrensd is en ingekapseld is (en dus een kapsel vormt), kan deze doorgaans gemakkelijk worden verwijderd onder lokale verdoving. Nou ja, als puntje bij paaltje komt, kan een dermatoloog doorgaans meer vertellen over dit soort huidgezwellen dan een huisarts. Sterkte & groeten, Paul

 79. Ik heb een aantal maanden geleden bij mijn vrouw een klein hard bultje op haar hoofd gevonden. Het doet geen pijn, jeukt niet en op de oppervlakte is het kleurloos. Je ziet dus niet dat het er zit, maar je voelt het wel. Ze is ermee naar de huisarts gegaan, maar die vertelde dat het niets is. Afgelopen week ontdekte ik 2 nieuwe bultjes, iets groter dan de vorige. De kleinste is ongeveer zo groot als een rijstkorrel en de grootste twee zo groot als een maiskorrel. Me vrouw wilt er niet mee naar de huisarts “omdat die toch weer hetzelfde gaat zeggen”. Ik maak me wel een beetje zorgen, maar kon geen concreet voorbeeld vinden van deze symptomen om mezelf gerust te stellen of om mijn vrouw te overtuigen toch even langs de huisarts te gaan.

  • Beste Marvin, Dit klinkt als een nodus oftewel nodule. De exacte aard van een dergelijke ‘knoop’ kan helaas niet aan de hand van een korte omschrijving worden bepaald. Zo zou het bijvoorbeeld een vetknobbel (lipoom) kunnen zijn, maar ook een peesknoop (ganglion), reumaknobbel (nodulus rheumaticus), jichtknobbel (tophus/tophi) of bepaald soort inkapseling (granuloom). Enkel vervolgonderzoek kan hieromtrent uitsluitsel bieden: een foto, scan of punctie. Maar als je huisarts beweert dat het niets is, zou ik me persoonlijk niet zo’n zorgen maken. Mocht je je toch zorgen blijven maken, dan is teruggaan naar de huisarts echt de aangewezen optie. Sterkte in ieder geval! Groeten, Paul

 80. Op mijn rechter ringvinger heb ik zo langzamerhand HEEL VEEL zweertjes gehad; er komt eerst een rood pijnlijk vlekje en daarna vult het zich met pus, waardoor een bult(je) ontstaat. Na “rijp” worden en pus eruit drukken, herstelt de huid zich weer, waarna ± twee weken later het proces zich weer herhaalt. Weer een pijnlijk rood vlekje enz. enz. met bovengenoemd gevolg… Wat kan dit zijn is mijn vraag, na twee en een half jaar?

 81. Heey, heb voor een paar dagen een ontstoken navelpiercing gehad. Nu weer alles goed maar heb een harde bult naast mijn piercing, doet geen pijn is ook niet rood. Heb hem laten zetten in begin oktober. Ben bang dat ie uitgroeit of is het gewoon wild vlees? Alvast bedankt voor het antwoord!

 82. Hoi. Ik heb in de buurt van mijn stuitje een onderhuidse bobbel zitten die pijn doet met zitten. Aan de buitenkant kan ik niets zien. Het voelt vrij groot… Als ik in m’n huid knijp of voelt het hard. Aan de buitenkant voel je een licht bultje. Wat is het beste om te doen?

  • Ik heb al een hele poos last van abcessen. Deze werden veroorzaakt door een bacterie in mijn neus, die is nu weg. Maar nog steeds krijg ik deze bulten en de huisarts kan geen oorzaak vinden. Meestal gaat het gepaard met diarree, ongesteldheid en opgezette klieren. Zelf ben ik het wel zat dat het telkens terugkomt omdat ik er ziek van wordt. En het staat nou ook niet zo mooi van die lelijke dikke bulten (gezicht, kont, arm). Hebben jullie nog enig idee misschien?

  • Hallo, Ik heb sinds een paar maanden ontdekt dat ik een knobbeltje in mijn nek heb. Deze knobbel voelt elastisch / rubberachtig aan en het lijkt alsof deze halfvast) zit aan de nekspier. kan hem wel beetpakken. Het doet geen zeer en het is net naast mijn nekwervels. Ik heb de huisarts laten kijken en ze doet er nonchalant over. en zegt mij geen zorgen te maken,maar toch doe ik dat want krijg geen antwoord als ik vraag wat t wel kan zijn.

 83. Hallo, Sinds 2 dagen heb ik linksachter op mijn hoofd een knobbel zitten. Is dit erg? Wat moet ik doen? Help me? Het is net zo groot als een kerstlichtje.

 84. Hallo, Ik loop al weken met ernstige hoofdpijn. Ben hiermee naar de huisarts gegaan en zo doorverwezen naar een neuroloog. Omdat de neuroloog niets kon vaststellen moest ik een MRI-Scan laten maken. Daaruit bleek dat er niks aan de hand is. Maar nu ben ik sinds paar dagen achter gekomen dat ik op m’n achterhoofd een bultje heb. Het voelt heel apart aan en het is best groot. Kan iemand me hier informatie over kunnen geven? Groetjes, B

  • Je kunt eigenlijk niks over een bultje zeggen zonder dat de soort en aard ervan zijn onderzocht. Bel gewoon even je huisarts op om te zeggen dat je een bult hebt ontdekt en dat je niet weet wat je er precies mee aan moet.

 85. Ik heb bijna 2 maanden een navelpiercing, die is gaan ontsteken en hij is nu nog steeds ontstoken. Maar de ontsteking is hard geworden en ik voel links van mijn piercing gewoon een harde bal zitten onder mijn huid. Het doet veel pijn. Ik reinig elke dag met zeezoutoplossing, dan komt er een klein beetje pus uit, maar ik weet niet wat ik moet doen…

  • Direct langs de huisarts gaan; die zal waarschijnlijk een antibioticumzalf voorschrijven om de bacteriële infectie te bestrijden.

 86. Beste redactie, ik heb een ander soort verschijnsel, waar ik iets tegen zoek. Ik heb een wratachtige plekje, maar het is geen wrat, want het is niet bloemkoolachtig met steeltjes (vroeger wel gehad). Het is ruw, maar niet korstachtig, hoewel wel een soort huidlaagjes die ik kan afpulken. ’t Zit op mijn vingers. Drie plekjes. Als een soort bultjes/blaasjes ooit begonnen. Zit er echt al jaren. Lijkt wel stijve vingers te geven. Of moet ik dit laten onderzoeken?

  • Het zouden likdoorns kunnen zijn; voor uitsluitsel zul je inderdaad echt even langs de huisarts moeten gaan.

  • Ik weet precies wat je bedoelt… heb er ook 1… kan geen kwaad, maar ziet er niet uit… Dus de huisarts kan hem weghalen… Suc6!

 87. Hoi allemaal, Ik heb een haarnestcyste gehad en omdat er zoveel enge verhalen op internet staan, wil ik bij deze mijn positieve ervaring met jullie delen… In oktober 2013 ontdekte ik een pijnlijke plek; deze was rood en ik voelde een soort van bult onder mijn huid. Het deed steeds meer pijn met zitten, dus ben toen naar de huisarts gegaan. Hij gaf aan dat het een haarnestcyste was, maar omdat het een rotplek is om te opereren adviseerde hij om eerst antibiotica te gebruiken. Dit werkte meteen. December 2013: Helaas, de cyste is weer terug. Zitten en liggen gaat niet. Het is kerst, dus ben naar huisartsenpost gegaan. Gevraagd om een kuur, maar volgens de dienstdoende huisarts werkt dat niet en hij wil het niet voorschrijven. Na aandringen en beloofd te hebben dat ik een afspraak zal maken voor een operatie toch gekregen en het werkte. :) Februari: Haarnestcyste is weer aan ’t opspelen. Nog geen verdikking, maar ik voel dat het ‘zit te broeien’. Gezocht naar alternatieven voor operatie. Ik lees iets over homeopathie, dat dit nog weleens wilt helpen. Ik kom terecht bij een klassiek homeopaat en ik krijg potjes met celzouten mee. Het lijkt te werken… Mei: De plek is weer gevoelig, ben toch bang als ik te lang wacht met de operatie dat het allemaal erger wordt. Ik ben op zoek gegan naar positieve reviews over haarnestcyste / sinus pilonidalis… Maar helaas, 99% is dramatisch en ik zie er als een blok tegenop. Toen ging ik googelen en kwam ik bij de site van het Diakonessenhuis in Utrecht. Hier waren ze bezig met onderzoek naar een goede behandeling en geneeswijze van de sinus pilonidalis / haarnestcyste, Dr. Smakman en Dr. Furnee. Ik dacht meteen, dan moet ik daar wezen, want daar behandelen ze veel mensen met haarnestcysten. Juni 2014: Intake voor operatie; ik was erg zenuwachtig, maar de chirurg stelde me gerust. Ik kon kiezen: ruggenprik of narcose. De keuze of ik mee wilde doen aan onderzoek was geheel aan mezelf, ik wilde graag meedoen. Er werd een loting gedaan; bij de ene helft van de mensen die meedoen aan het onderzoek wordt de cyste verwijderd door wegsnijden en bij de andere helft door een nieuwe methode. Bij mij werd wegsnijden geloot. Juli 2014: Ik ben geopereerd door Dr. Furnee; het is me allemaal reuze meegevallen. Toen de verdoving was uitgewerkt, deed het wel wat zeer, maar dit was met pijnstillers te onderdrukken. De wond viel ook mee t.o.v. wat ik had gedacht. De chirurg had het mooi gehecht en ik moest het zelf schoonspoelen met de douchekop thuis en dan gaasje erop. De nacontrole was goed, het is een feit dat deze wond niet snel geneest, maar bij mij vind ik dat ook niet gek, want ik buk nog geregeld en ik fiets weer (geen kilometers). De wond is bij mij dus nog een stukje open. Het enige wat ik kan zeggen is: wacht niet te lang, want dan heb je meer kans dat het van binnen uit alleen maar erger wordt. Zoek een goede chirurg en ga ervoor!

  • Beste F. Granuloma annulare wordt beschouwd als een chronische, onschuldige huidaandoening waarvan de oorzaak onbekend is. Mocht je gelijktijdig last hebben van gewrichtsklachten en granuloma, dan lijkt het één me niet per se het gevolg van het ander. Voor zover ik weet zijn er in ieder geval geen causale (oorzaak-gevolg) verbanden bekend van granuloma annulare enerzijds en gewrichtsproblemen anderzijds. Groeten, Paul

 88. Hallo, Ik heb een onderhuids bultje op mijn kleine teen. Het voelt als een klein hard bolletje en als ik er overheen wrijf beweegt het iets mee, met een ‘knakkend’ geluid. Wat zou dat kunnen zijn?

 89. Mijn dochter heeft een epidermoidcyste van 4 centimeter doorsnede in haar hoofd. We zijn in afwachting van 2e scan of hij eruit moet? Ze heeft veel klachten: vermoeidheid, trillende handen, last van spieren etc. etc. etc. maar niet symptomatisch genoeg volgens de neurochirurg! Heeft iemand hier ervaring mee?

 90. Beste, Op de bovenkant van m’n maag zeg maar, onder het onderste bandje van m’n beha aan de linkerkant, heb ik sinds 2011 een bult ontdekt. Langwerpig, bijna ovaal, hij is ongeveer 7 cm lang. Ik ontdekte hem na een val waarbij ik mijn ribben heb gekneusd. Hij doet geen pijn en je ziet geen begrenzing. Als ik erop druk is het geen prettig gevoel. Bij de echo destijds bleek het om een vetbult te gaan. Kun je iets doen tegen een vetbult? En hoe herken je op een echo het verschil tussen een onschuldige vetbult en een bult met kankercellen? De bult zelf voelt zacht aan overigens. Ik kan hem niet verschuiven.

  • Voor zover ik weet kan een vetbult alleen maar operatief worden verwijderd. Ik heb al jarenlang een vetbultje in mijn onderarm en zolang ik er niet aankom, voel ik er niets van. Mijn arts heeft me jaren geleden ooit gezegd dat ‘ie me wilde doorverwijzen om hem weg te laten halen, maar dat het in principe alleen nodig is als ik er last aan ondervindt. Ik stoor me er niet aan, dus laat ‘m daarom maar lekker zitten. Overigens kan op een echografie onderscheid tussen verschillende gezwellen worden gemaakt aan de hand van kleurintensiteit/kleurdiepte, kleurdichtheid en patronen op het beeld dat ontstaat dankzij de weerkaatsende geluidsgolven. Ultrageluid reflecteert namelijk op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren en dringt nauwelijks door in lucht, dus een echo wordt nagenoeg volledig door de lucht in je lichaam weerkaatst. Aan de kleuren en structuren op het beeldscherm kan men tot op zekere hoogte zien waaruit een gezwel bestaat, dus waaruit deze is opgebouwd. Men kan waarnemen hoe goed een weefsel geluidsgolven doorlaat en zodoende of het uit bijv. een harde substantie, een zacht weefsel of een vloeistof bestaat (dus ook ’t verschil tussen een lege holte, een gevulde holte of een massieve structuur). Daarnaast kan men de vorm en samenstelling (qua cellen/weefsels/structuren) bepalen omdat bepaalde delen van een gezwel meer ultrasoon geluid zullen doorlaten dan andere. Groeten, Paul

 91. Hallo, ik heb al een paar maanden een hard bultje op mijn hoofd. Het doet (een beetje) pijn als ik erop druk, maar sinds een week heb ik ontzettende stekende hoofdpijn precies op die plek waar het bultje zit. Wat zou dit kunnen zijn?

  • Het zou van alles kunnen zijn; van een steenpuist tot een ontsteking/fistel/abces door een ingegroeide haar tot… Ik zou er absoluut even mee naar de huisarts gaan als het niet heel snel vanzelf geneest. Groeten, Paul

 92. mario kooijman Reageer

  Ik woon in Brazilië en heb het volgende probleem: Sinds een week of 2 heb ik op mijn achterhoofd een abces dat zeer pijnlijk is. Ik ben naar de dokter geweest en die heeft mij antibiotica gegeven. Dit verandert niets en ik heb nog steeds veel pijn. Ik wil graag weten wat ik het beste kan doen? Want hier heb ik niet veel vertrouwen in de doktoren…

  • Beste Mario, Een abces kun je niet zomaar op eigen houtje behandelen, daar heb je echt een arts voor nodig. Is het een optie om een andere arts op te zoeken? Heel veel sterkte en beterschap! Groeten, Paul

 93. Beste, Ik heb sinds jaar een zone op m’n rechter borst met een verdikking. het is en soort van klier, maar eivormig. Hij wordt niet groter of kleiner, maar blijft zitten en is pijnlijk als je erop duwt. Ook jeukt het soms op die plek. En als ik een tas draag met een schouderband van recht naar links, dan voel je het goed zitten. Je merkt dat er dan druk op zit. De verdikking zit op ongeveer 2 cm boven de tepel en lijkt bovenop een rib te zitten. Iemand een idee? Velen zeggen ontstoken klier of een cyste. Ik ben een man van 35 jaar btw voor iemand die me een mammografie wil voorstellen. :P

  • Hallo, Je verhaal lijkt op dat van mij, maar bij mij zit het op de heup. Weet je al wat voor zwelling het is? Groet, Joelle

 94. Ik heb nu ongeveer 3 jaar een bult op mijn bil zitten en ik heb er de laatste tijd weer last van (en ik heb er vaker last van). Ik ben er 2 jaar geleden mee naar de huisarts gegaan en die heeft er toen soort van tape op gedaan gedurende 4 weken, maar dat heeft niet geholpen. Een jaar later ging ik naar het ziekenhuis om er een echo van te laten maken, maar ze zeiden dat het niks was… Maar ik heb er nu nog steeds last van! Weet misschien iemand wat het is of wat ik kan doen? Groetjes, Linda

  • Beste Linda, Als de bult intense en scherpe pijn veroorzaakt, des te meer bij aanraking, dan zou het een steenpuist kunnen zijn, maar in dat geval zou je arts die naar alle waarschijnlijkheid wel hebben behandeld. Het kan ook een peri-anale cyste of peri-anaal abces zijn, meestal veroorzaakt door een peri-anale fistel die ontstaat door ingroei van haartjes vanuit de bilspleet of bilnaad (haarnestcyste). Ook in dat geval denk ik dat je huisarts echter een behandelplan zou hebben opgesteld. Dan kan het nog een verstopte talgklier of een verstopt haarzakje zijn… Of een ophopinkje van eelt (vereelting). Maar waarschijnlijk is het een goedaardige ophoping van vetweefcelcellen (billen zijn immers rijk aan vet), dus een zogenaamde ‘lipoom’ oftewel vetbult; dit is een rond of ovaal bultjes onder de huid. In uiterst zeldzame gevallen is er sprake van een kankergezwelletje zoals een liposarcoom of leiomyosarcoom (tumoren waarvan de kankercellen lijken op vetcellen of gladde spiercellen). Maar als je arts daar ook maar enigszins over zou hebben getwijfeld, dan zou hij je daar absoluut voor hebben doorverwezen. Als je je zorgen blijft make, kun je het beste een second opinion aanvragen bij een andere huisarts en de bult dus nogmaals laten onderzoeken. Sterkte & groeten, Paul

  • Je verhaal komt overeen met dat van mij, maar dan op mijn heup. Weet je al wat het is?

 95. Ik heb sinds 9 dagen een bobbel vlakbij de anus. Het is hard en er komt geen pus uit. Wel heb ik ook buikklachten. De arts heeft het nauwelijks bekeken en zei dat het een anale puist was met etter, maar het is keihard, en de dagelijkse trekzalfbehandelingen en antibiotica slaan niet aan… En de bult wordt wel groter, maar niet “rijp”. Ik wil een verwijskaart voor de specialist, maar de arts geeft hem niet. Hij zegt dat het vanzelf weer over gaat. Heeft iemand een idee of dat mogelijk is? En stel me gerust, want over 4 weken ga ik op vakantie. Alvast bedankt voor uw feedback!

  • Beste Harriet, Het zou een haarnestcyste kunnen zijn of een fistel die tussen de anus en de omliggende huid loopt (perianale fistel). In de bilspleet kan tevens een fistel ontstaan die van huid naar haarnestcyste loopt; dit wordt ook wel ‘sinus pilonidalis’ genoemd. Al met al kan het van alles zijn en is de behandeling afhankelijk van de oorzaak. Hoelang gebruik je de antibiotica en trekzalf al? En hoelang moet je ze van je huisarts blijven gebruiken? Enigszins afhankelijk van de soort en locatie van je vakantie lijkt het me niet ideaal om met een etterende ontsteking op reis te gaan. Misschien handig om een second opinion te vragen van een andere huisarts? Sterkte & beterschap! Groeten, Paul

  • Hey, waarschijnlijk zie je dit niet meer (kon niet zien wanneer het was gepost), maar als je dit wel ziet, en je hebt hulpvol advies van iemand gehad, zou je mij het dan alsjeblieft kunnen doorsturen? Ik denk namelijk dat ik hetzelfde heb, heb het vanavond ontdekt, en ben helemaal in paniek! Ben bang dat ik een tumor of erger heb! Alvast bedankt voor de moeite, Roos

  • Doret Janssen

   Hoi Harriéte, Je hebt altijd recht op een verwijskaart. Wil de huisarts hem echt niet geven, dan kun je een afspraak maken met het ziekenhuis bij jou in de buurt of waar jou voorkeur naar uit gaat! Ik weet dit omdat ook ik (om andere redenen) geen verwijskaart kreeg. Ik heb toen zelf met het ziekenhuis gebeld en het uitgelegd en kon gewoon een afspraak maken! Succes. Groetjes, Doret

  • Beste Doret, Ik was in eerste instantie een reactie aan het typen, maar die werd te lang. Ik heb daarom een apart artikeltje toegevoegd op de site met daarin informatie over verwijzingen van lijn op lijn. Het punt is dat je niet altijd ‘recht’ hebt op een verwijzing; dat bepaalt een medicus uit de eerste of tweede lijn. Wel kun je een eventueel ‘negatief besluit’ betwisten… Aanvechten middels een tweede mening, indiening van klachten of juridische stappen. Daarnaast is het niet zo dat je zomaar (zonder verwijsbrief van je huisarts) een afspraak kunt maken met ieder ziekenhuis of iedere specialist; dit wordt door vele specialisten en instellingen geweigerd met het oog op medische noodzaak en wachtrijen. En mocht je het voor elkaar krijgen om zonder doorverwijzing een afspraak te maken bij een tweedelijns of derdelijns specialist, dan ben je daar in veruit de meeste gevallen niet voor verzekerd. Kortom: je draait 9 van de 10 keer zelf op voor de kosten. Meer hierover kun je desgewenst lezen in dit artikel over de noodzaak van een doorverwijzing. Groeten, Paul

  • Vertessen, Gilberte

   Geachte, Het is misschien wel laat dat ik antwoord, maar ik denk dat je bijna hetzelfde hebt als mijn man. Hij heeft daar ook lang mee gelopen, totdat hij zelfs niet meer kon gaan zitten omdat dat het zo veel pijn deed. Hij heeft van de dokter ook antibiotica en zalf met cortisonen gekregen, maar het heeft niet gebaat. Wij zijn toen zelf met iets begonnen dat vroeger veel werd gebruikt. ’s Ochtends maken we het proper met Bronol (de apotheker heeft dat moeten aanvragen) en ’s avond doen we er zalf met een doekje op zodat het niet alles vuil maakt. Die zalf noemt men Bithiol. Je moet er niet te veel van op doen, en ik moet zeggen dat de zalf hard ruikt. Ik hoop dat ik je hier een beetje mee heb kunnen helpen. Groeten, Gilberte

 96. Jayden Schutte Reageer

  Ik heb heel vaak last van wratjes op mijn voeten. Op websites zie ik allerlei huis-tuin-en-keukenmiddeltjes tegen wratten die volgens sommigen werken en volgens anderen niets doen. Ik heb zo’n beetje alles geprobeerd wat ik op Kruidenvrouwtje.nl en OmaWeetRaad.nl heb zien staan. Van knoflook en tuinbonen tot paardenbloem tot olijfolie tot honing tot kroontjeskruid tot basterdsuiker tot tandpasta tot trekzalf tot aardappel. Bij mij werkt echt helemaal niks. Zijn er ook reguliere medicijnen tegen wratten? Dus gewoon een zalf of crème tegen wratten die je bij de apotheek kan hallen? Of heeft er iemand tips die echt werken? Help a.u.b.!

 97. Ik heb een soort van bleke (kleurloze) opstaande moedervlek (+/- 1cm) op mijn behaarde hoofdhuid. Je ziet hem niet zitten omdat er haar overheen en doorheen groeit, maar vooral met borstelen en kammen is het erg vervelend. Ook als ik naar de kapper ga, moet ik er steeds op wijzen. Is het mogelijk om zo’n “moedervlek” weg te laten halen? Ik wil alleen niet dat ze er een heleboel haren voor moeten weghalen en dat er een grote kale plek achterblijft. MVG, H. v.d. S

  • Jacqueline Arnaoutoglou Kettenburg

   Beste, Ik had (al 20 jaar) een viertal wratachtige verdikkingen op mijn hoofdhuid. Een paar keer aangestipt met wrat X en ze zijn weg!

 98. Ik heb al twee keer een poliep op mijn stembanden gehad. De stembandpoliep ontstond na “Oedeem van Reinke”, dat is vocht op de stembanden. Dit blijkt vaker voor te komen bij mensen die veel praten en zingen. In mijn geval zou dat best kunnen, want ik zing in twee koren. Ik heb de laatste tijd weer last van hevige keelpijn, en ben bang voor een derde poliep. De keelpijn voelt echter anders dan de keren ervoor. Daarom is mijn vraag: ‘Is keelpijn door een stembandpoliep ergens aan te herkennen?’ Wijkt de pijn af van verkoudheid, keelontsteking o.i.d.? Misschien dat er iemand ervaring mee heeft. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, H. van Doorn

 99. Francien Smulders Reageer

  Bij mij zit er een hard knobbeltje, net onder de huid van mijn pols. Het is ovaal en zit “los” onder de huid (floept weg als je erop drukt). De verdikking veroorzaakt geen pijn, jeuk of irritatie. Ik voelde het per toeval zitten toen ik over mijn pols wreef. Ik weet dan ook niet hoelang het er al zit. Moet ik me hier zorgen om maken? A.u.b. een reactie?
  Met vriendelijke groet, F. Smulders

  • Hallo Francien Smulders, Hoe is het afgelopen? Want ik heb nu ook een los hard bultje, maar dan op mijn hand. Graag je reactie, bedankt. Groetjes, Margriet

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.