Schildklierkanker houdt in dat er kwaadaardige cellen in de schildklier zitten. Het kan gaan om losse kankercellen, maar ook om een maligne tumor. Schildklierkanker dient zo spoedig mogelijk te worden herkend en behandeld. Hieronder bespreken we de symptomen en behandeling van schildklierkanker…

Symptomen van schildklierkanker

Schildklierkanker wordt gekenmerkt door een aantal verschijnselen en symptomen. De belangrijkste symptomen die op schildklierkanker kunnen wijzen zijn als volgt:

1. Knobbel in de hals is mogelijk symptoom van schildklierkanker

Een schildkliertumor kan aan het huidoppervlak zichtbaar zijn. Daarom is schildklierkanker vaak zichtbaar als een knobbel aan de basis van de hals. De bult ofwel nodus zit dan aan de voorkant, net onder de adamsappel.

In sommige gevallen kan een schildkliertumor meebewegen met het slikken, maar meestal is deze verankerd aan huid of spieren en dus bewegingloos. Een knobbel is doorgaans het meest zichtbare symptoom van schildklierkanker.

2. Keelpijn kan een symptoom van schildklierkanker zijn

Vergevorderde schildklierkanker veroorzaakt doorgaans pijn in de keel, hals en nek. De pijn kan zelfs uitstralen richting de oren. Vaak is er ook moeite met slikken en ontstaat er pijn bij draaibewegingen van de nek. Op zichzelf staande keelpijn is overigens zelden een symptoom van schildklierkanker.

3. Schor & hees = potentieel symptoom van schildklierkanker

wijzigingen in de stem kunnen symptomen van schildklierkanker zijn. Vooral in een vergevorderd stadium van schildklierkanker ontstaat soms schorheid of heesheid. Dat komt door irritatie of verdrukking van de stembanden door de schildkliertumor.

4. Opgezette lymfeklieren als schildklierkanker-symptomen

Gezwollen of opgezette lymfeklieren kunnen een teken zijn van keelontsteking of verkoudheid. Het kan echter ook een symptoom van schildklierkanker zijn. Andersoortige zwellingen in de hals kunnen duiden op uitzaaiingen van schildklierkanker. In 99% van de gevallen zijn opgezette lymfeklieren echter onschuldig en geen symptoom van schildklierkanker.

5. Opgezette schildklier = soms symptoom van schildklierkanker

Bij schildklierkanker is de schildklier doorgaans extreem hard, stug en gezwollen. Dit wordt ook wel struma of krop genoemd. De schildklier kan diffuus (volledig) gezwollen zijn of lokale (plaatselijke) zwellingen vertonen. Vooral een lokale, harde zwelling duidt op een symptoom van schildklierkanker.

Let op: De symptomen van schildklierkanker zijn in het begin weinig specifiek en komen bovendien overeen met allerlei andere schildklieraandoeningen.

Hoe ontstaat schildklierkanker?

Schildklierkanker begint met celdeling. Celdeling is nodig om oude of beschadigde schildkliercellen te vervangen. Als er echter “verstoorde” celdeling plaatsvindt, dan ontstaan er cellen met een afwijkende structuur. Dit zijn kwaadaardige cellen die ook wel kankercellen worden genoemd.

Schildklierkanker kan in de schildklier zélf ontstaan, maar zich ook elders ontwikkelen en vervolgens via de bloedcirculatie of via het lymfestelsel in de schildklier terechtkomen (uitzaaiing). Als kwaadaardige cellen zich in het schildklierweefsel nestelen en zich vermenigvuldigen, ontstaat een klompje kwaadaardige cellen (schildkliertumor).

Soorten schildklierkanker

Er zijn heel veel verschillende soorten tumoren. Een tumor in de schildklier betreft in veruit de meeste gevallen een ‘carcinoom’. Een schildkliercarcinoom is een kwaadaardige woekering van de epitheelcellen die de opslagdepot (follikels) van de schildklier bedekken. We onderscheiden 4 vormen van schildkliercarcinoom, namelijk:

1. Papillair schildklier-carcinoom

De term papillair komt van het woord ‘papil’, wat knobbeltje betekent. Een papillair carcinoom is klein, groeit traag en kan doorgaans goed worden behandeld. Dit is de meest voorkomende vorm van schildklierkanker die zich vaak op meerdere plekken tegelijkertijd voordoet. Een papillair carcinoom kan uitzaaien naar lymfeklieren en longen. De kans op genezing is – met name bij jonge mensen – uitstekend.

2. Folliculair schildklier-carcinoom

De term ‘folliculair’ komt van het woord ‘follikel’, wat schildklierblaasje betekent. Een folliculair carcinoom is dan ook kanker van de schildklierfollikels. Deze vorm van schildklierkanker is beduidend agressiever dan de papillaire vorm. De kans op uitzaaiingen is groter, maar als de tumor tijdig wordt ontdekt is genezing vrij plausibel. Een folliculair carcinoom kan zich verspreiden naar longen, botten en lever.

3. Medullair schildklier-carcinoom

De term medullair komt van het woord ‘medulla’, wat merg of binnenste betekent. Een medullair schildkliercarcinoom (MSC) is een vrij zeldzame vorm van schildklierkanker die niet in de follikels ontstaat, maar in de in de para-folliculaire cellen oftewel “C-cellen” van de schildklier. Deze vorm van schildklierkanker is erg agressief, geeft snel uitzaaiingen en is vrij moeilijk te behandelen. Uitzaaiingen vinden plaats via de bloedvaten en lymfekanalen, waardoor deze vorm van schildklierkanker zich gemakkelijk kan verspreiden.

4. Anaplastisch schildklier-carcinoom

De term anaplastisch komt van het woord ‘anaplasie’, een begrip dat met celdeling te maken heeft. Men noemt deze vorm anaplastisch omdat niet meer te achterhalen is van welke schildkliercellen de kanker afkomstig is. De anaplastische schildkliertumor voelt hard aan en groeit snel, ook in de omliggende weefsels. Dit is een zeer agressieve vorm van schildklierkanker die gelukkig erg zeldzaam is. Behandeling is helaas zelden zinvol, laat staan succesvol. (bron)

Een kwaadaardig lymfoom is een tumor die afkomstig is van witte bloedlichaampjes. Heel soms komt een lymfoom voor in de schildklier. Het groeit snel en lijkt op het anaplastische carcinoom. Het reageert soms goed op bestraling en/of chemotherapie.

Uitzaaiing van schildklierkanker

Het grootste gevaar van schildklierkanker is het ontstaan van  uitzaaiingen oftewel metastasen. Uitzaaiingen kunnen via directe groei, via de bloedcirculatie of via het lymfestelsel in andere organen en weefsels terechtkomen… Vooral in de lymfeklieren, longen, lever, nieren, borst en botten.

Het ontstaan van uitzaaiingen maakt de prognose – afhankelijk van de aangedane structuren – veel slechter. Ook als een tumor vanuit de schildklier door ander weefsel (bloedvaten, lymfevaten, organen e.a.) heen groeit, wordt verregaande schade aangericht die lang niet altijd volledig kan worden hersteld.

Eventuele uitzaaiingen worden opgespoord middels een jodiumscan (“de slok”), botscan, PET-scan, röntgenonderzoek en CT-scan van de longen.

Behandeling van schildklierkanker

Papillaire en folliculaire en schildklierkanker kan doorgaans effectief worden behandeld. Medullaire schildkliertumoren zijn een stuk risicovoller en een anaplastische schildklier-carcinoom geneest zelden. De behandeling van schildklierkanker ziet er als volgt uit:

1. Operatie

Tenzij de tumor kleiner is dan 1 centimeter wordt bij alle vormen van schildklierkanker de volledige schildklier verwijderd middels een operatieve ingreep. Dit gebeurt onder volledige narcose, via een snee aan de basis van de hals. Ook eventuele uitzaaiingen van schildklierkanker (lymfeklieren e.a.) worden veelal operatief verwijderd.

Lees alles over het verwijderen van de schildklier…

2. Radioactief jodium (RAJ)

Na het verwijderen van de schildklier wordt de patiënt nabehandeld met een hoge dosis radioactief jodium (RAJ). Dit is nodig om eventueel overgebleven schildklierweefsel uit te schakelen. Uitzaaiingen in de hoofd-halsregio worden soms ook aangepakt met radioactief jodium.

Lees hier alles over de behandeling met radioactief jodium…

3. Kunstmatige schildklierhormonen

Omdat de schildklier verwijderd is, moet de patiënt de rest van zijn leven kunstmatige schildklierhormonen slikken. Dit is nodig om de schildklierwerking op te vangen en de TSH-productie terug te schroeven.

Lees hier alles over leven zonder schildklier…

4. Chemo & bestraling

Chemotherapie en radiotherapie (bestraling) worden enkel toegepast bij medullaire en anaplastische schildkliertumoren. Deze vormen van schildklierkanker zijn namelijk ongevoelig voor radioactief jodium. Ook uitzaaiingen van schildklierkanker die geen radioactief jodium kunnen opnemen worden veelal behandeld met chemotherapie of radiotherapie (bestraling).

Mensen die ooit schildklierkanker hebben gehad, worden levenslang gecontroleerd, maar uiteindelijk niet vaker dan eens per jaar.

Tot slot

De meeste knobbels in de schildklier zijn goedaardig. Schildklierkanker komt dan ook betrekkelijk weinig voor en de sterfte eraan is relatief laag. Folliculaire en medullaire schildklierkanker komen veruit het vaakst voor. Zelfs bij uitzaaiingen zijn deze vormen van schildklierkanker goed te behandelen met een operatie en radioactief jodium (RAJ).

Heb jij ervaring met schildklierkanker; zelf of binnen je directe omgeving? Deel jouw verhaal hieronder met lotgenoten…

49 Reacties

 1. Mijn naam is Wilma, 61 jaar en gediagnostiseerd met anaplastisch schildkliercarcinoom. Heftig dus, al twee operaties achter de rug en volgende week begin ik met bestralingen. Ik kan bijna niemand vinden die dit ook heeft op dit moment. Is er op dit forum misschien iemand die dit ook heeft en net als ik toch nog wat moed heeft om er tegen te vechten op wat voor een manier dan ook?

 2. Ik ben een vrouw van 47 jaar. Begin januari 2018 kreeg ik een brokgevoel in mijn keel en branderig gevoel borstbeen. Huisarts concludeerde dat de schildklier was opgezet, stelde voor echo en bloedprikken schildklier. Bloed was goed. Echo nodussen te zien bij schildklier. Bleek dat er 3 nodussen in 2011 al waren te zien op echo(dit heeft mijn oude huisarts nooit aan me doorgegeven). Op de echo in januari 2018 waren het er 5 nu, 2 bijgekomen. Paar kleintjes, 1 van 2 cm en 1 van 1 cm. Degene vond niet nodig punctie te nemen, moest half jaar later terugkomen. Naar internist in ander ziekenhuis gegaan. Deze heeft punctie laten doen bij half verkalkte nodus 1 cm en die van 2 cm. Plus gastroscopie, hartfilmpje en thoraxfoto. Uit punctie waren niet heel veel cellen uitgehaald maar patholoog gaf aan dat goedaardig is. Nieuwe punctie zou zelfde aantal cellen uitkomen plus dezelfde uitslag, gaf aan bij mijn internist. Thoraxfoto goed en hartfilmpje ook. Gastrocopie kwam dunne darm en maagontsteking uit. Al met al geen enge dingen uitgekomen maar blijf rare klachten houden. Voel me er niet gerust op. Aan de linkerkant heb ik sinds 2 maand last schouder en achterin mijn nek. Verkrampt gevoel, alsof je verkeerd hebt gelegen. Sinds een maand last linkerkant hals wat uitstraalt naar mijn oor. Het is allemaal niet zo pijnlijk niks kan doen maar gevoelig… zeurend meer. Die kant hals voelt ook wat dikker. Nu heb ik waarschijnlijk ook last van hooikoorts wat tot bijholteontsteking afgelopen weken heeft geleid. Ondanks punctie goed was. Zit het me niet lekker. Welke stap kan ik nu het beste nemen; Afspraak maken internist gespecialiseerd schildklier? Of een MRI scan voorstellen? En welk ziekenhuis is daar het best gespecialiseerd in? Woon in Amsterdam. Wil nu ergens lopen waar ik niet later weer met vragen of onzekerheden rondloopt. Sorry voor het lange verhaal. Dank alvast voor evt. reacties. Gr. Manon

  • Zijn je schildklierwaarden (TSH, T4 en T3) gecontroleerd, en zo ja, hoe zagen deze bloedwaarden eruit? Is een middenrifbreuk uitgesloten? En zo ook de ziekte van Crohn?

  • De klachten lijken een beetje op die van mij, Manon, buiten de maagontsteking dan. Ook ik heb een wat dovig gevoel naar mijn oor toe, en ook gehoorverlies. Soms een soort “knik” bij een draaibeweging die pijn doet, en nodussen in de schildklier (maar die blijken bij nagenoeg alle mensen die wat ouder worden voor te komen). Ik vraag me af verkeerde voeding misschien: zou Paul hierover wat kunnen vertellen??? En een operatie aan de schildklier geeft vaak meer problemen dan het hebben van nodussen heb ik begrepen. Maar ik heb dan ook een opgezette klier in de hals onder de kaak die ook die klachten kunnen geven. Mijn huisarts doet/zegt dat mijn schildklier ondanks nodussen prima functioneert.

  • Goedemorgen Paul, Dank voor je reactie. TSH is 2. T4 is 19,8. T3 niet op geprikt. In 2012 is een middenrifbreuk geconstateerd. De internist die afgelopen januari gastrocopie afnam, gaf aan dat het echt een kleine breuk is. Van maag en dunne darm biopten genomen, geen Crohn of glutenallergieën etc.

  • Beide schildklierwaarden zien er op het oog prima uit. Het interpreteren van je klachten vind ik lastig, maar ze passen mijns inziens volledig bij een middenrifbreuk. Zie eventueel ook:

   Heb je weleens maagzuurbinders of maagzuurremmers uitgeprobeerd, al is het maar zéér kortstondig om te zien of er verbetering optreedt in de situatie?

  • Hallo Paul, ja slik nu weer even Pantaprazol. In verleden ook gedaan een jaartje. Tijdens zwangerschap bijna 5 jaar geleden gestopt. Maar zou daar ook de klachten van oorpijn, ontstekingsgevoel hals en nek/schouderklachten vandaan kunnen komen? Gerrie, loop je bij een endocrinoloog? Internist die gespecialiseerd is in schildklieren? Klopt wat je zegt dat veel mensen op oudere leeftijd knobbels hebben. Sommigen weten het niet eens doordat ze geen klachten ondervinden. Zoals ik lange tijd heb gehad, vanaf 2011. Ik wil er zeker van zijn dat ik geen schildklierkanker heb. Beetje over ingelezen en bij aantal gevallen zijn de knobbels na punctie goedaardig en na operatie bleek toch kanker. Nou wil ik niet gelijk een operatie want dat klopt ook wat jij hierover zegt. Maar vind de artsen die ik tot nu toe heb gehad niet echt gespecialiseerd in schildklier. Eerste radioloog vond het niet eens nodig punctie af te nemen. Tweede internist wel maar na uitslag goed, gaf hij ook niet aan dit jaarlijkse te controleren. Zeg niet dat jij wat ernstig hebt… verre van. Maar zou wel gaan lopen bij schildklierpoli. Sterkte.

  • Hoi Manon, neen, ik ben niet doorverwezen naar een endocrinoloog. Buiten dat mijn schildklier wel aan de trage kant is voel ik mij goed. Op de echo konden ze zien dat het niet kwaadaardig is. Hoe en waardoor, daar vertrouw ik dan maar op. Ik ben wel doorverwezen naar de KNO. Moet daar donderdag naar toe i.v.m. een knobbeltje links onder mijn kaak dat bijna tegen de schildklier aanligt. Hoewel ik mij niet zo’n zorgen maak vond de huisarts wel nodig om dit verder te laten nakijken. Als ik jou was zou ik naar de huisarts terug gaan en gewoon vertellen dat je je zorgen blijft maken.

 3. Goede dag, na een echo is bij mij een gebobbelde schildklier vastgesteld. Mijn HST en T4 zijn nagekeken en 4.0 en 13.3. Alles was dus goed Over de knobbeltjes hoefde ik mij geen zorgen te maken. De huisarts wilde mij wel over een maand terug zien of de bobbeltjes die aan de rand van de kaak zitten er dan nog zitten en pijn geven. Maar ik heb heel veel pijn aan de linker kant (bobbeltjes) van mijn schildklier. De pijn vanuit linker kant hals trekt door tot in mijn oor, en kaak / tanden. Ben al naar de tandarts geweest maar tanden zijn prima. Als ik een poosje praat gaat het ook meer pijn doen. Wat moet ik mij hier toch bij voorstellen? Ik lees dat knobbeltjes op de schildklier geen pijn geven. Wat kan er aan de hand zijn?

  • TSH (schildklier-stimulerend hormoon) moet minimaal 0,4 mE/l en mag maximaal 4,0 mE/l (milli-eenheden per liter bloed) zijn. FT4 (vrij thyroxine) moet minimaal 8 pmol/l en mag maximaal 26 pmol/l (picomol per liter bloed) zijn. Je TSH valt dus precies OP de opperste grenswaarde, hetgeen niet ideaal is. En je FT4 is aan de laag-normale kant. Wat mij betreft reden genoeg om ook eens naar je (vrije of totale) T3 en schildklierantistoffen te laten kijken. De (pijn)klachten die je beschrijft, zouden eigenlijk van alles kunnen omhelzen: schildklierontsteking (thyroïditis), luchtpijpontsteking (tracheïtis), strottenhoofdontsteking en/of stembandontsteking (laryngitis), keelslijmvliesontsteking (faryngitis), keelamandelontsteking (tonsillitis), gecombineerde laryngitis + faryngitis (pharyngolaryngitis), speekselklierontsteking (sialosis / sialadenosis / sialadenitis / sialoadenitis), lymfeklierontsteking (lymfangitis), tandvleesontsteking / kaakontsteking (gingivitis of parodontitis), gebitsontsteking (periapicalitis), tandwortelpuntontsteking (pulpitis) of een combinatie van meerdere van eerdergenoemde. Is er sprake van aanvullende klachten en symptomen, náást pijn in de halsstreek en kaakstreek? Misschien heb je alvast iets aan deze artikels:

   Heel veel sterkte en beterschap toegewenst!

  • Dank je wel nog Paul voor je antwoord. Ik zie nu ook dat ik per ongeluk bij de vermoedelijk kanker schildklier terecht ben gekomen Ik zou geen kanker hebben, zouden ze kunnen zien via de echo en de schildklierwaarden. De pijn is ook zo goed als overgegaan (ze dachten aan een acute schildklierontsteking , maar ik denk achteraf dat om de echobeelden goed te kunnen zien ze nogal hebben zitten duwen en daardoor napijn. Naast de bobbels op de schildklier heb ik een opgezette klier? bobbel (rond en hard) onder mijn kaak die niet direct bij de schildklier hoort (lymfeklier of iets anders). Ik moest na 4 weken terug komen, opnieuw TSH gemeten en was nu 4.5 en wordt komende tijd in de gaten gehouden. Voor de bobbel onder de kaak moet ik nu as donderdag naar de KNO. Huisarts wilde het toch verder laten onderzoeken, hoewel de bobbel er al langer zit dan 4 weken. Was het vergeten, maar ik voelde die een half jaar geleden ook per toeval. En volgens mij niet gegroeid. Dus al met al maak ik me niet meer zo’n zorgen nu die erge pijn is overgegaan.

  • Gerrie, kanker kunnen ze trouwens niet zien middels de schildklierwaarde. De schildklier functioneert bij kanker meestal goed.

 4. iser een verband tussen borstkanker en follicaire schildklierkanker,en hoe is de prognose,ik heb nl beide kankers?

  • Beste Angele, Ja, er zijn verbanden bekend tussen schildklierkanker enerzijds en borstkanker anderzijds (bron + bron + bron)… De exacte aard (correlatie en/of causaliteit) is echter nog niet in kaart gebracht. Hoe dan ook, heeeeeel veel sterkte en beterschap toegewenst! Groeten, Paul

 5. Hallo. Bij mij werd een te snelle schildklier geconstateerd. moest een echo laten maken zat een bobbel van 4 cm daarvoor een punctie gehad maar kwam niks uit. Nu moet ik 4 maanden wachten omdat het weefsel onrustig is en dat een vertekend beeld kan geven. Maar ik vind het helemaal niks om nog 4 maanden wachten. Als het kwaadaardig is gaat het alleen maar verder. Ik ben er erg ongerust op. Iemand ook ervaring hier mee die lang moest wachten?

  • Renata boey

   Hoi, zelf zou ik er ook niets voor voelen om te wachten. Mijn knobbel was in september 1,5 cm en in oktober al ruim 4 cm. De punctie gaf geen zekerheid en ik ben 9 dagen geleden geopereerd. Bedoeling was de rechterkant van de schildklier met bobbel weg te nemen voor een onderzoek. Bleek dat ondertussen de schildklier erg ontstoken was (ze deed sinds twee weken pijn aan de andere kant dan de bobbel) en gescleroseerd (verhard, zoals beton zei de dokter). De hele schildklier is nu mee voor onderzoek. Ik raad iedereen aan niet onnodig lang te wachten. Dinsdag heb ik het resultaat.

 6. Hallo, ik ben meisje van bijna 26 jaar. Hebben een knobbel aan mijn schildklier gevonden, volgende week moet ik een punctie ondergaan. Ben er helemaal niet gerust in, graag jullie ervaringen. Ben echt heel ongerust. :(

  • Hoi ik kan je alleen vertellen dat een punctie van je schildklier absoluut geen pijn doet je voelt alleen prik en gewoon een beetje vervelend wees niet bang heb het 3x gehad.

 7. Goedemiddag, Ik ben 28 jaar. Afgelopen week een Echo gehad voor een knobbel bij mijn schildklier in de hals. Vandaag ben ik teruggebeld door de huisarts dat het 2,5 centimeter is en de rest van de hals er goed en gezond uitziet. Aangegeven word dat het in de meesten gevallen goedaardig is maar om dat uit te sluiten moet ik maandag bloedprikken en krijg ik dinsdag een terugkoppeling hoe verder. Door het feit dat ik angststoornis heb en in mijn verleden veel hyperventilatie heb gehad is het wachten echt geen pretje. Wat me geruststelt zijn de verhalen welke mensen hier schrijven en die aangeven dat ze alle zijn genezen nadat ze te horen kregen dat het schildklierkanker bleek te zijn. De operaties zijn dus geslaagd! Ik probeer positief te blijven en wil er ook sterk voor zijn, daar moet ik nog aan werken, pure angst. Genieten van het leven is toch mijn doel. Fijn weekend!

 8. Ik heb een grote goedaardige tumor 5×4 cm op de schildklier. Ik heb veel klachten van benauwdheid (bijvoorbeeld als ik lees krijg ik een prikkeling in m’n keel en moet ik hoesten of water drinken) en ook heb ik erg veel last bij het slapen. Kan niet op m’n rug of linker zij liggen geeft een onaangenaam drukgevoel en krijg het benauwd. Nu was m’n longfunctie onderzoek goed en willen ze om die reden niet opereren. Wel wordt ik nog weer doorgestuurd naar een longarts. Omdat ik veel in het buitenland verblijf bij mijn kinderen en kleinkinderen ben ik bang dat ik straks in een vreemd land in het ziekenhuis terechtkom.

 9. He na het vinden van jullie website wil ik het volgende even meedelen. 3 jaar geleden kanker op men linkse schildklier gehad en werd verwijderd, het bleek goedaardig te zijn. Nu een paar maanden later kreeg ik pijn bij het geeuwen op die plaats, ben terug gegaan naar dezelfde specialist hij zij dat er niks zat maar dat er op die wond wild vlees is komen groeien, en dat het kan zijn dat ik last had van maagzuur en dat daar de pijn van kwam. Nu heb ik het maagzuur al een paar maanden onder controle maar blijkt dat de pijn blijft alleen tijdens het geeuwen en effe daarna ebt de pijn weg. Nu 3 jaar later heb ik en zware keelontsteking die gepaard ging met heesheid, antibiotica ingenomen en Spidifen, en de pijn tijdens het geeuwen is tijdelijk weg, niet helemaal maar toch, nu nog afwachten tot men heesheid helemaal goed komt voorlopig elke dag beter, alleen tijdens het niezen doet de keel pijn. Nu zit ik ook nog met een berkenallergie, dus ook even wachten tot die voorbij is. Nu men vraag kan dat die plek waar die schildklier is weggenomen gevoelig blijft en kan pijn doen bij het geeuwen, omdat geeuwen de keel stretcht? Alvast bedankt om dit te lezen! Groetjes, Dirk (51 jaar)

 10. Ik ben Lenie 46 jaar, Ik moet over twee weken naar de internist. Op een echo van mijn hals zijn afwijkingen gezien in mijn schildklier. Mijn klachten: pijn in hals en oor, heesheid en vermoeid. Ik wacht in spanning af!

 11. Ik heb vrij lang in het buitenland gewerkt. Hele goede vriendin van mij kreeg op gegeven moment last van heesheid wat steeds erger werd. Het idee slecht te kunnen ademen alsof er iets van binnen drukte tegen haar luchtpijp. Uiteindelijk besloot ze naar de arts te gaan. Eerste instantie was het een keelontsteking. Maar de problemen bleven nog een aantal maanden aanhouden. Na verschillende onderzoeken niets gevonden. Uiteindelijk kreeg ze een echo en daaropvolgend een MRI-scan om te kijken of daar iets op te vinden was en de MRI was ter bevestiging. Ze werd meteen doorgestuurd naar een specialist. Deze deed nog een echo en uiteindelijk vonden ze iets. Een tumor goedaardig van 1,5 cm. Maar ze besloot zich niet verder te behandelen in het buitenland en besloot terug te keren naar Nederland voor verdere behandeling. In Nederland zou ze na 3 maanden weer een MRI krijgen (kreeg ze uiteindelijk niet) om te zien hoe veel deze gegroeid zou zijn. De eerste afspraak bij de specialist in Nederland voelde hij iets in de hals wat de echo’s al bevestigd hadden. Ze kreeg een echo en ze konden niets vinden. Twee weken na de echo moest ze weer op consult en hij voelde weer en zei nee je bent genezen. Niets aan de hand niets gevonden. Sindsdien heeft zij nooit weer onderzoek gehad maar wel klachten. Kan het nu echt zo zijn dat zij na meerdere onderzoeken echo’s bloedtesten MRI etc. Maanden wordt verteld dat zij een tumor heeft van 1,5 cm en bijbehorende klachten en in een maand in Nederland ineens genezen is? Zomaar uit het niets? Of moet ik toch maar met haar praten en zorgen dat ze toch weer naar de dokter gaat. Want zij heeft zoiets van last maar ik wordt toch niet serieus genomen.

  • Die vraag is helaas niet eenduidig te beantwoorden. Hebben de artsen van je vriendin daadwerkelijk over schildklierkanker gesproken? Binnen de medische wereld is de term ‘tumor‘ namelijk een verzamelnaam die wordt gebruikt voor allerlei soorten zwellingen. Hoewel veel mensen een tumor direct in verband brengen met kanker, hoeft een tumor dus helemaal niet kwaadaardig, maligne of carcinogeen te zijn. Ook goedaardige/benigne schildklierknobbels, abcessen, cysten en andersoortige verdikkingen behoren tot de tumoren. En sommige van deze zwellingen kunnen inderdaad vanzelf door het lichaam worden opgeruimd en zodoende spontaan verdwijnen.

 12. In 2010 had ik een uitstekende knobbel aan de keel, een stukje schildklier werd toen weggenomen. Op 24 augustus 2015 werd ik opnieuw geopereerd aan papillair schildkliercarcinoom, de volledige schildklier werd verwijderd. Momenteel ben ik in behandeling met RAJ, bij de minste activiteit duikt de vermoeidheid steeds op, voel me ellendig…

  • Worden je schildklierwaarden (TSH, FT4 en FT3) nog altijd periodiek gecontroleerd? En zo ja, hoe zien de bloeduitslagen eruit? Heel veel sterkte toegewenst in elk geval!

  • Monique saman

   Afgelopen maandag werden bloedstalen afgenomen, het resultaat is mij nog niet bekend.

  • Saman Monique

   Hoelang doet een gemiddeld patiënt erover om te recupereren na operatie schildkliercarcinoom?

 13. Hoi allemaal, Ben een man 36 jaar en kreeg in 2012 een bult in mijn nek (schildklierkanker). Schildklier verwijderd en jodiumkuur erachteraan. Verloor compleet mijn zout smaak en psychisch was het ook geen pretje. Gelukkig kreeg ik mijn smaak naar een aantal maanden langzaam weer terug. Na een jaar mijn tweede jodiumbehandeling gehad. Die was heel zwaar voor mij omdat mijn lichaam psychisch daartegen ging verzetten. Kon in de bunker niet meer eten of er alleen eraan denken moest ik al overgeven. Mijn ontlasting was volledig lamgelegd wat in mijn nadeel was om van de radioactieve stoffen te ontdoen. Gelukkig was ik na mijn jodiumweekendje weer snel de oude. Nu 2015 weer slecht nieuws gehad. Kanker terug in mijn lymfeklieren. Operatief 8 lymfklieren aan mijn linker kant verwijderd waarvan bleek dat er twee geïnfecteerd waren. Nu nog een afspraak maken om weer een jodiumweekend te doen. Krijg nu al buikpijn als ik eraan denk. Maar is voor het goed doel dus, kop op. Na dit alles ben ik ook wat geheugen verloren denk ik. Vergeet nog weleens wat. Qua energie ben ik aardig terug als ervoor. Probeer actief te blijven, sport veel en daarin ga ik tot de max. En het belangrijkste, blijf positief en geniet van het leven.

 14. In 2003 knobbel rond adamsappel, papillaire schildklierkanker, schildklier volledig verwijderd, ook pak lymfeklieren, jodiumchemo van 3 dagen. In 2009 knobbel achter sleutelbeen, uitzaaiing, verwijderd, ook pak lymfeklieren, terug jodiumkuur. In 2010 bij controle uitzaaiing gevonden achter rechter speekselklier, onder oor, operatie, lymfeklieren verwijderen en jodiumkuur, maar probleem… lichaam neemt geen jodium meer op. Gevolg is in 2011 uitzaaiing achter borstbeen, volledig openen borstkas zoals openhartoperatie, lymfeklieren verwijderen, geen enkele was gedetecteerd, jodiumkuur had geen zin, zie 2010. In 2015 2 tumoren/uitzaaiingen van 1 cm in linkerlong, robotoperatie aan longen en verwijderd. We zijn nu 4 maanden verder en ik voel mij prima voor mijn 68 jaar. Sedert de eerste operatie in 2003 concentratiestoornissen, geheugen een zeef en vlugger vermoeid. Ik benader dit positief, er scheelt altijd wel iets, maar de geneeskunde evolueert zodanig vlug dat ze tot nu toe steeds een oplossing gevonden hebben. We zien wel wat de toekomst brengt, papillaire schildklierkanker is geen doodvonnis.

  • Vergeten te vermelden: in 2011, wegens geen jodiumopname, als alternatief om uitzaaiingen tegen te houden, 33 bestralingen gehad in de zone vanaf onder rechteroor de ganse zijkant tot onder adamsappel. Een ovale zone van ongeveer 10 cm op 20 cm. Toch vertonen er zich nu in 2015 tumoren in de longen.

 15. Alies Holleman Reageer

  Hallo, Ik ben 41 jaar, ik ontdekte in de zomer van 2013 een knobbel aan de voorkant van mijn hals, niet gelijk mee naar de huisarts gegaan, pas in december. Afspraak voor een echo en punctie… Uitslag was dat ze voor 90% konden zeggen dat het goedaardig was, blijft er 10% over, maar zeggen ze dan, het ziet er rustig uit dus we wachten af en maken voor over een jaar weer een afspraak voor een echo en punctie. Moest eigenlijk in maart 2015 terug. Maar ik vertrouwde het niet; de bult groeide en ik had er steeds meer last van. Afspraak eerder gemaakt voor 23 december 2014, uitslag was hetzelfde, maar omdat de bult groeide en tegen mijn luchtpijp drukte, besloten ze om de rechterhelft van de schildklier (waar de schildklierknobbel in zat) te verwijderen. Twee weken later kreeg ik een uitslag die ik echt niet had verwacht, het was schildklierkanker: papillair schildkliercarcinoom. Wel goed te behandelen gelukkig, maar toch erg geschrokken en weer een operatie voor de boeg om de hele schildklier te verwijderen in een maand tijd. Daarna nog een radioactief jodium behandeling en een paar dagen in quarantaine. Nu dat allemaal achter de rug is, ziet het er allemaal goed uit. Nu is het alleen zoeken naar de goede dosering van de Thyrax, en weer vertrouwen krijgen in mijn eigen lichaam, omdat ze niet zeggen je bent helemaal schoon en het kan altijd terugkomen. Maar ik ben positief en geniet nu extra van alle fijne dingen!

  • Onwijs veel sterkte toegewenst met aansterken/revalideren… Ik duim met je mee dat de boel schoon is en blijft!

  • Beste Alies, Bij mij is in jan 2015 schildklierkanker geconstateerd. Ook in 2x de hele schildklier verwijderd. Nu ben ik sinds 3 maanden aan de Thyrax. Het gaat redelijk en ik kan van alles weer doen, maar de ene dag/week is de andere niet. En vaak moet ik een actieve dag/week bekopen met een dag/week dat ik heel erg moe ben en zere spieren/gewrichten heb. Ik slik nu 150 mg per dag. En jij? Ook is mijn geheugen erg slecht. Nu was ik herstellende van een heel traject i.v.m. borstkanker, dus het is allemaal wel dubbelop. Hoe ervaar jij de maanden na je operatie en start met medicatie t.o.v. je leven voor de diagnose? Groetjes, Chantal

  • Alies Holleman

   Hallo Chantal, Ik slik nu 187,5 mg Thyrax per dag sinds gisteren weer verhoogd kijken wat dit gaat doen. Ik heb ook inderdaad goede en slechte dagen en als ik een actieve dag heb gehad, is dat inderdaad de volgende dag te merken met erg moe en spierpijnen/gewrichtspijnen. Mijn geheugen en concentratie is ook slechter geworden, als ik mijn leven vergelijk met voor de operatie is dat heel anders geworden. Ik was altijd heel actief en energiek en kon moeilijk stilzitten, maar nu moet ik daar toch echt af en toe aan toegeven en rust nemen, en met 2 kids die dat niet van mama gewend zijn is dat best lastig. Geestelijk vond ik het ook zwaar toen ik de diagnose schildklierkanker kreeg… Je leventje staat toch echt even op de kop en je wordt helemaal geleefd door alles wat er moet gebeuren. Maar jij hebt het ook nog dubbelop gehad, dat is helemaal zwaar! Fijn om zo even ervaringen te delen. Groetjes, Alies

 16. Barbara, Ik kreeg vandaag te horen dat mijn moeder van 82 jaar schildklierkanker heeft. Ze had twee gezwellen in haar schildklier. Een punctie van het grootste gezwel wijst kwaadaardige cellen aan. Welk soort schildklierkanker kunnen ze pas zeggen na de operatie die in enkele weken gaat gebeuren. Ook zij had rond de feestdagen beetje grieperig gevoel en haar hals vertoonde ineens een enorme zwelling. Eerst naar KNO-arts, tegen de tijd dat we daar (een maand later) op afspraak gingen, was de zwelling alweer weg (bij je moeder ook?). Zij sprak van bloeding en verwees ons door. Hoe verliepen die paar maanden bij je moeder, a.u.b.?

 17. Hallo allemaal, Ik heb gister te horen gekregen dat me oma schildklierkanker heeft en dat ze eraan geopereerd is, maar ik weet niet wat voor soort schildklierkanker ze heeft…… :(

 18. Beste allemaal, Helaas hebben we vandaag vernomen dat onze moeder ook schildklierkanker heeft met uitzaaiingen naar de longen, botten, nieren en lymfeklieren.

  • Beste Yasmine, Wij hebben afgelopen week dezelfde schildklierdiagnose voor onze moeder te horen gekregen. Mag ik vragen hoe het nu met jullie gaat en wat voor behandeling ze krijgt, en in welk ziekenhuis? Met vriendelijke groet, Christiaan van Terheijden

 19. Anja van Kemenade Reageer

  In juli 2011 werd bij mij anaplastische schildklierkanker ontdekt. 3 augustus 2011 ben ik geopereerd door een geweldige chirurg, in het AMC. Daarna 33 keer bestraald en heel erg ziek geweest. Maar nu, 2 jaar later, ben ik er nog steeds. Het gaat tot nu toe goed met mij. Ik ben wel een uitzondering geloof ik. Elke dag is een feest. Ben 68 jaar. 13 september 2013, Amsterdam

  • Beste Anja, Wat een lange weg zeg: 33 keer bestraling ondergaan… Maar wel fantastisch dat dit het resultaat heeft mogen zijn! Hier word ik oprecht heel blij van en dat geeft me (voor de verandering) vertrouwen in de moderne medische wetenschap en behandelingstechnieken. En wat een heerlijke, positieve instelling. Bedankt voor je positieve reactie; dit geeft de burger moed. :) Groeten, Paul

  • Beste. In februari 2018 is bij mijn broer een ongedifferentieerde anaplastische schilklierkanker / schildkliercarcinoom vastgesteld. Na 35 bestralingen en 3 chemokuren (cisplatinum) was het harde verdict deze week dat hem nog maximaal 2 maanden resten, mits hij wekelijks zijn chemo blijft krijgen. Wij zijn gebroken over dit. Reductie, mijn broer is slechts 59 en zijn vrouw heeft ook longkanker die tevens uitgezaaid is. Kan u ons misschien adressen bezorgen waar we eventueel nog een beetje hoop zouden kunnen halen? We waren reeds in de universitaire klinieken van Leuven en Jette, en de behandeling gebeurd in Turnhout. — Een gebroken zus

  • Beste Marleen, Wat een verschrikkelijk verhaal! :( Geen woorden voor… Eerlijk gezegd ben ik –met uitzondering van het UZA– totaal onbekend met Belgische ziekenhuizen. Ik heb horen zeggen dat Schildklier Centrum Hasselt zeer gerenommeerd is op gebied van de schildklier, maar zo te lezen is je broer reeds bij verscheidene gerenommeerde ziekenhuizen geweest. In Nederland staan de volgende ziekenhuizen bekend om hun expertise in schildklierkanker: Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam; Leids Universitair Medisch Centrum; Maastricht Universitair Medisch Centrum; Radboudumc in Nijmegen; Universitair Medisch Centrum Groningen; Universitair Medisch Centrum Utrecht… Mijn moeder had maagkanker en is (helaas tevergeefs) destijds zéér goed geholpen binnen het Radboud te Nijmegen. Realistisch bekeken, betreft de anaplastische carcinoom de meest agressieve vorm van schildklierkanker. Indien deze diagnose wordt gesteld, is er vaak al sprake van uitzaaiing / metastase naar de lymfeklieren. De gemiddelde levensverwachting bij anaplastische schildkliercarcinoom verschilt per individueel geval, maar is gemiddeld genomen korter dan een jaar. Persoonlijk zou ik altijd een second opinion aanvragen bij een specialistisch ziekenhuis; desnoods in het buitenland. Dat neemt echter helaas niet weg dat je broer te kampen heeft met een zéér ernstige / kwaadaardige / agressieve vorm van schildklierkanker. Onwijs veel sterkte toegewenst, Marleen! Echt een vreselijke situatie dit… :? Groeten, Paul

 20. Ik ben een getrouwde vrouw van 42 jaar en moeder van 2 kinderen. Afgelopen april werd bij mij papillaire schildklierkanker met uitzaaiingen naar halslymfeklieren ontdekt. 20 juni zijn de volledige schildklier en 28 lymfeklieren verwijderd, waarvan er 8 kwaadaardig bleken te zijn. Aanstaande maandag moet ik worden opgenomen in het LUMC voor een radioactieve jodiumcapsule. De prognose ziet er t.n.t. goed uit, al realiseer ik me heel goed dat God ons aller leven in Zijn hand heeft.

 21. Mijn mama had de pech om de meest agressieve vorm van schildklierkanker (anaplastisch schildkliercarcinoom) te krijgen op haar 63ste. Na 30 bestralingen en chemo had zich de kanker toch uitgezaaid naar longen en ribbenkast. Van het moment van diagnose tot datum overlijden was ietske meer dan 2 maanden. :( Ze had eigenlijk vanaf het begin geen schijn van kans met deze soort kanker. Zo onrechtvaardig!

  • Hallo Rosina, Wat erg voor je dat je moeder niet meer leeft. Was het een erfelijke vorm die je moeder had of is daar geen onderzoek naar gedaan? Sterkte met het gemis van je moeder. Groeten van Petra. Sterkte met het verdriet dat je hebt.

  • Beste Rosina, Ook ik heb gehoord dat mijn allerliefste moeder (64 jaar oud) anaplastisch schildklier carcinoom heeft. Ze voelde zich een beetje grieperig in januari dit jaar. Ze had dikke lymfeklieren en haar nek zwol op. Ze is de molen ingegaan en op 13 februari 2014 kregen wij dus te horen dat ze deze soort schildklierkanker heeft en dat ze al uitzaaiingen heeft in haar lymfeklieren en longen. Ze heeft nu net 10 bestralingen achter de rug om wat tijd te rekken. Ik vind het zo erg en ben enorm verdrietig. Vond het toch “fijn” om te lezen dat jij ook voelde dat het zo onrechtvaardig is/was. Ik vind dat ook. Sterkte met je verdriet. Groetjes, Barbara (36 jaar)

  • Ik begrijp je reactie volledig en leef met je mee. Dikke knuffel, Marleen

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.