Diegenen die bekend zijn met de artikels op Gezond’r over (de bestrijding van) o.a. muggen / muskieten, vliegen, wespen, motten, boktorren / houtwormkevers, fruitvliegjes, varenrouwmugjes, vlooien en luizen, weten dat ik al van kleins af aan ontzettend allergisch ben voor muggenbeten / muggensteken. Hieromtrent deed ik afgelopen week ineens een compleet nieuwe ervaring op: pijnlijke steken van piepkleine steekvliegjes…

Een week geleden kwam ik op het bizar domme idee om in de gloeiendhete namiddagschemering –gekleed in korte broek, T-shirt en teenslippers– onkruid te gaan plukken in de tuin. Van het ene op het andere moment voelde ik kleine prikjes in mijn zweterige huid. Rug, schouders, armen, benen… overal! Maar muggen zag ik niet, dus aanvankelijk had ik geen idee van wat er gebeurde.

Op een gegeven ogenblik sloeg ik tegen mijn kuit en plakte er een minuscuul bloederig vliegenlijfje tegen mijn handpalm. Een 1 à 2 millimeter groot steekvliegje dat blijkbaar in staat is om door de relatief dikke mensenhuid heen te prikken, zélfs door kleding heen. Toen ik wist waarop ik moest letten, kreeg ik door dat het wemelde van deze stekende / bijtende vliegjes. Maar omdat ze qua postuur zo klein en licht zijn, merkte ik hun aanwezigheid en landing totáál niet op!!!

Ik heb me vervolgens direct binnenshuis begeven, maar ik kreeg al snel door dat ik zéér heftig reageerde op het type beet / steek van deze piepkleine steekvlieg. Ik heb zelfs een week lang rondgelopen met extreme gewrichtspijn op de steekplaatsen / beetplekken en sommige beetjes / steekjes mondden uit in fikse pijnlijke ontstekingen met aanzienlijke vochtophopingen. De pijn in mijn enkelgewricht was zelfs zó erg dat ik niet op het aangedane been kon staan of lopen.

Na een aanzienlijke speurtocht ben ik erachter gekomen dat het hier gaat om een type knut / midge dat pas relatief kort in Nederland voorkomt en berucht is om zijn venijnige steken: de ‘Blandford Fly’…

Wat is een Blandford Fly?

Binnen de taxonomische rangorde worden insecten ingedeeld op domein, supergroep, rijk, afdeling, stam, klasse, orde, familie, tak, geslacht, sectie, reeks, soort, ondersoort, variëteit en vorm. In dat opzicht zijn álle muggen vliegen, maar niet alle vliegen muggen. Sommige muggen zien eruit als ‘typische’ steekmuggen / muskieten / slaapkamermuggen, maar er zijn ook muggensoorten die eruitzien als zeer kleine vliegjes met een lichaamslengte vanaf 1 millimeter. Zulke minmugjes worden ook wel knutten genoemd. Sommige soorten knutten lijken meer op mugjes; andere knuttensoorten lijken sprekend op vliegjes. In Nederland komen ongeveer 110 soorten knutjes voor; ze staan ook wel bekend als knaasjes, knijtjes, knozels, mietsen, mampieren en meurzen.

Hoe dan ook, een bovengemiddeld irritant / ambetant type knut is de ‘Blandford Fly’. De Blandford Fly (Simulium posticatum) valt binnen de orde der ‘tweevleugeligen’ (Diptera), onderorde ‘muggen’ (Nematocera) en binnen de familie ‘kriebelmuggen’ (Simuliidae à Simuliinae à Simuliini). Ze zijn zéér nauw verwant aan de ‘ware knutten’ (Ceratopogonidae) en aan de ‘dansmuggen’ (Chironomidae). Het gaat om op het oog zwarte tot grijszwarte bijtende / stekende vliegjes, ongeveer 2 millimeter lang; de borst (thorax) is donkergrijs tot grijszwart van kleur en de buik (abdomen) is subtiel geribbeld / gestreept. Het vliegje heeft opvallend brede vleugeltjes, zwarte pootjes met grijze plekjes, een ietwat gebogen lijfje en een korte, doch brede zuigmond c.q. steeksnuit. (bron + bron)

In Engeland is dit type steekvlieg extreem berucht. De niet-officiële naam ‘Blandford Fly’ heeft dit steekvliegje gekregen rond 1972. In de jaren ’60 en ’70 vonden namelijk enorme uitbraken plaats in het Engelse dorp Blandford Forum. In de late lente van 1972 was het echter zó erg dat –in een tijdsbestek van slechts 4 weken– maar liefst 600 slachtoffers van deze steekvlieg de huisarts bezochten met pijnklachten, allergieklachten, vochtophopingen, blaren, ontstekingen en infecties door direct of indirect toedoen van muggenbeten / vliegenbeten. (bron + bron + bron + bron + bron)

In de jaren ’80 werd de steekvlieg fanatiek bestreden met een biologisch bestrijdingsmiddel (Bti), waardoor het aantal bijtgevallen met 80 tot 90% afnam. Recentelijk maakt de Blandford Fly oftewel Simulium posticatum echter een heuse comeback, zo óók in Nederland! (bron + bron)

Waar + wanneer krijg je te kampen met de Blandfordse steekvlieg?

De Blandford fly oftewel Simulium posticatum is een heel klein steekvliegje dat voorkomt in Groot Brittannië, Europa, Turkije en West-Siberië. Dit muggentype legt haar eitjes –net als vele andere muggensoorten– in stilstaand tot zéér zwak stromend water; bij voorkeur in rietbeddingen van slootjes of riviertjes. Wat dit mugje enigszins uniek maakt, is dat het vrouwtje haar eitjes niet altijd legt in stilstaand water, maar óók in vochtige grond. De muggenlarven van de Simulium posticatum kunnen overleven in zéér vochtige omstandigheden, waaronder (zelfs extreem ondiepe) plasjes water, in verweekte boomstronken, in bladoksels, in met water verzadigd veen, onder boomschors, in stilstaand of zeer zwak stromend oppervlaktewater en in doorweekte aarde. Blandford Flies vertonen zich zelden in de volle zon. Als de zon aan het eind van de dag laagstaat, slaan deze steekvliegjes het vaakst toe. Des te meer in de schaduw en bij weinig wind.

In mijn persoonlijke c.q. individuele situatie –voor wat betreft het onkruid wieden– heb ik per ongeluk de ideale leefomgeving en leefomstandigheden voor de Blandford Fly / Simulium posticatum gecreëerd. Gedurende de extreme droogte van de afgelopen weken [juni / juli 2018] heb ik op een groot stuk zwarte grond worteldoek weggelegd, daarin gaten gemaakt om 120 rododendrons te planten en her en der druppelslangen weggelegd die continu water ‘lekken’. Met als resultaat: opvallend natte grond (mogelijkerwijs de enige in de nabije omgeving) onder worteldoek waar plasjes water op blijven liggen. Met als gevolg worm-achtige knuttenlarfjes in dichtheden tot wel 700 per vierkante meter. :/ Overigens geldt: hoe warmer en droger het weer, des te verder deze beestjes kunnen vliegen en zich verspreiden. (bron)

Doorgaans heerst in mei en juni een aanwezigheidspiek qua aantallen ‘Blandford Flies’, maar vanwege het extreme weer houdt de piek dit jaar in juli (en mogelijkerwijs augustus / september) aan. (bron + bron)

Steken / beten van de Blandfordse steekvlieg

Als de nieuwe generatie steekvliegjes uit het ei kruipt, gaan de vrouwtjesexemplaren direct op zoek naar een bloedmaaltijd, waarna ze paren met de mannetjesexemplaren om zich zodoende direct weer voort te planten. Vrouwelijke exemplaren van de Blandford Fly zuigen dus nét als muskieten bloed van gewervelden (waaronder mensen).

Om optimaal bloed te kunnen zuigen, spuit de vrouwelijke Blandford Fly speeksel in de beetplek / steekplek om bloedstolling te voorkomen. Zodoende kan de vlieg rustig doorgaan met haar bloedmaaltijd, zónder dat het bloed stolt en het wondje zich sluit onder een ‘korstje’. De Simulium posticatum voel je dus niet op je huid landen, nauwelijks steken en zelden bloed zuigen. Kriebelen doet deze kriebelmug dus niet, hetgeen in feite jammer is.

De Simulium posticatum kan in principe over je hele lichaam toeslaan, maar de voeten, enkels en onderbenen worden het vaakst aangedaan door dit felle, kleine, stekende vliegje. (bron) Deze vliegende etters blijven namelijk graag laag bij de grond. Het is overigens het vliegenspeeksel dat tot hevige gezondheidsklachten leidt… Symptomen en uiterlijke kenmerken van steken / beten van dit geniepige steekvliegje zijn als volgt:

 • Jeuk (met als gevolg de drang tot krabben)
 • Zwelling van de aangedane locatie op de huid
 • Vochtophoping (lokaal oedeem)
 • Pijn (soms óók hevige gewrichtspijn); vaak pas 1 of 2 dagen na de beet / steek
 • Temperatuursverhoging of zelfs koorts
 • Blaarvorming (vergelijkbaar met chemische brandwonden)

Indien een allergische reactie optreedt ten gevolge van de steek / beet kunnen aanvullende klachten optreden. Hierbij valt te denken aan:

 • Zéér extreme jeukklachten
 • Ademhalingsproblemen (piepende / hortende ademhaling)
 • Vlekkerige / kladdige / kladderige huiduitslag over het hele lichaam
 • Enorme zwellingen, soms ook van lippen en tong
 • Duizeligheid & misselijkheid
 • Malaise (algeheel gevoel van ‘ziek-zijn’)
 • Pijn of druk op de borst
 • Opgezette lymfeklieren in liesstreek en onder oksels

Blandford-beten worden –afhankelijk van de aard en ernst– veelal behandeld met antibiotica, corticosteroïden en antihistaminica. Soms is zelfs ziekenhuisopname en een chirurgische / operatieve ingreep nodig. Sommige soorten knutten zijn vector / verspreider van ziekten die primair worden veroorzaakt door bacteriën, virussen en parasitaire wormen. Hierbij valt te denken aan blauwtong, Afrikaanse paardenpest en het Schmallenbergvirus. Vooralsnog lijkt de Simulium posticatum géén ernstige ziekten over te dragen.

Krabben aan een gezwollen en geïrriteerde muggensteek / muggenbeet of vliegensteek / vliegenbeet kan leiden tot relatief diepe wondjes (schrammen, afschavingen en ontvellingen), mogelijkerwijs met secundaire wondinfecties tot gevolg. (bron + bron)

Hoe houd je de Blandford Fly van je lijf?

Goed nieuws is dat de steken / beten van de Blandford Fly bij de meesten binnen enkele dagen weer verdwijnen. Slecht nieuws is dat het érg lastig is om jezelf te weren tegen piepkleine steekvliegjes die ongemerkt vanaf de grond richting je voeten, enkels en onderbenen vliegen. Wat je vooral niet moet doen, is in de namiddag vochtige, schaduwrijke en windstille plekken opzoeken om te gaan tuinieren, gekleed in korte broek, T-shirt en teenslippers. ;)

Wat je wél moet doen, is je lichaam bedekken met relatief dik en aangesloten textiel en een anti-insectenmiddel met DEET aanbrengen. Ook in beweging blijven, is een aanrader! De Blandford Fly / Simulium posticatum slaat namelijk toe als je stilstaat… Laat vooral geen water stilstaan in vijvers, plantenbakken, gieters en andere potentiële waterreservoirs in je tuin. Ook klamboes (van regulier muskietengaas) hebben weinig nut, tenzij je zéér fijnmazig muggengaas gebruikt. Meer tips tegen muggen, ter bestrijding van steekvliegen en ter behandeling van muggenbulten / muggenbeten vind je in deze twee artikels:

Kleine, zwarte, bijtende vliegjes: tot slot…

Mijn artikel over het immens irritante kriebelmugje ‘Blandford Fly’ is al een tijdje klaar en nu kom ik ineens een Belgisch stukje van HLN.be uit 2015 tegen waarin een ervaring met de Blandford Fly wordt gedeeld die heel erg op mijn verhaal lijkt. Dit stuk inspireerde me om een foto van mijn enkel te maken (de beetplek / steekplek die het ergst blaarde, opzwol, ontstak en vocht vasthield).

blandford fly kleine zwarte steekvlieg

Deze foto is 2 weken ná het voorval met de Simulium posticatum genomen; aanvankelijk was de enkel onooglijk dik, rood en geblaard, evenals voorzien van een open wondje.

Update I

Inmiddels is het ruim tweeënhalve week geleden dat ik ergens tussen de 10 en 15 steken / beten van de Blandford Fly opliep. De steekplekken / beetplekken leken aanvankelijk te genezen, maar spelen momenteel juist weer enorm op. De plakkaten zien er nu erger uit dat voordien. Ik ben inmiddels bij de huisarts geweest en heb koelzalven, icepacks / cold-packs, antihistaminica, verdovende zalf op basis van lidocaïne / prilocaïne, de klasse 2 corticosteroïde clobetason en prednison uitgeprobeerd. Tot nog toe zonder resultaat… De pijn, zwelling en vooral ook jeuk zijn gewoonweg niet te harden. Nog een paar foto’s ter illustratie:

Update II

Inmiddels is het exact 3 weken geleden dat ik ben belaagd door een horde Brandford Flies. Nu de zwellingen ietwat geslonken zijn, valt te zien dat de 13 gezwollen plekken elk uit een veelvoud aan steekplekken / beetplekken bestaan. In totaal gaat het om zo’n 100 steken / beten van de Blandford Fly. De pijn en zwelling zijn nog altijd zéér onaangenaam, maar de jeuk is echt ongenadig! Antihistaminica doen niks… Corticosteroïde hormoonzalf doet niks… Orale prednisolon doet niks… Het enige dat voor mij werkt tegen de jeuk en zwelling, is KOELEN: tien cool packs / cold packs / ice packs continu rouleren vanuit de vriezer en ijskoude baden nemen. Maar tijdens het slapen, heb je daar helaas niks aan…

Daarnaast werkt verdovende (1%) lidocaïnegel met levomenthol (1%) goed om tijdelijk de jeuk te verminderen. Het voordeel is dat je na het insmeren met lidocaïne rustig kunt gaan slapen, maar het nadeel is dat je ’s nachts (zodra de zalf is uitgewerkt) van de jeuk wakker schrikt en uit je bed vliegt. Mijn tube lidocaïne is momenteel leeg, dus morgenochtend een grotere tube proberen te scoren. Vandaag heb ik al tweeënhalf (t.o.v. anderhalf uur gister) geslapen, dus er zit vooruitgang in. :?

Heb jij al een ervaring gehad met het kleine stekende vliegje, genaamd Blandford Fly / Simulium posticatum? Deel hieronder jouw vragen, ervaringen en bevindingen ten aanzien van dit buitengewoon pijnlijke steekvliegje!

50 Reacties

 1. Bij mij werkt afterbite behoorlijk goed om de jeuk en zwelling tegen te gaan. Wel de afterbite zsm na de bijt te gebruiken.

 2. Ha, die knutten, gek word ik ervan. Woon omgeveer drie jaar in een flat op 6 hoog in Presikhaaf, Arnhem, en sinds een jaar heb ik last van knuttenbeten. Heel gek waar ze ineens vandaan komen. Ze lijken op fruitvliegjes, maar vliegen veel sneller. De knutten lijken uit de regenpijp en de regengoot te komen bij onze voordeur. Daar zit vaak stilstaand water in. Ook vind ik heel wat knuttenlijkjes rondom onze deur, waar ‘s nachts een lamp boven brandt van de galerij.,Maar ze komen ook via ons balkon binnen, aan de andere kant, en ze leven ook binnenshuis.

  Ben de enige in ons gezin van drievdie regelmatig gestoken word. Ook geen andere buren hierover gehoord. Meestal steken ze me in mijn voeten, enkels, armen, handen, buik of rug. De plekjes jeuken ontzettend en zwellen ook vaak op. Als ze op mijn voetzolen zitten, en er zitten een paar beten naast elkaar, kan ik soms nauwelijks lopen van de pijn. Een keer was mijn hele arn opgezwollen en rood.

  Inmiddels een paar middeltjes gevonden die goed helpen: zo snel mogelijk Triamcinolon zalf op de beten smeren, dat ik via de huisarts gekregen heb (zit bijnierschorshormonen in) en een anti-allergiepil nemen (tegen hooikoorts). Koelen met koud water of een icepack geeft ook verlichting. Iedere keer als het jeukt weer de zalf erop smeren, in plaats van krabben. ‘s Nachts onder een klamboe slapen, en zorgen dat ik altijd goed onder een laken of dekbed lig met mijn benen en armen. Overdag lange broeken dragen en sokken of kousen (die mijn enkels bedekken), soms ook zonnesleaves voor over mijn onderarmen en polsen (soort dikke nylonkousen vanaf je bovenarmen, waar alleen je vingers vrij zijn, bedoeld om zonnebrand tegen te gaan).

  Oh, ja, het schijnt dat knutten niet tegen vanille kunnen, dus ik gebruik een bodylotion van het Kruidvat met vanillegeur. Het helpt ook psychologisch tegen mijn angst tegen die onzichtbare vijanden, want ik zie ze bijna nooit in actie.

  Ook heb ik gemerkt dat sommige middeltjes de jeuk en de ontstekingen nog erger maken, zoals de Levomenthol 1% van mijn apotheek en andere middeltjes tegen insectenbeten. Misschien ben ik allergisch voor een van de bestanddelen. Ik smeer dus niet meer van alles erop, alleen de hormooncreme van mijn huisarts (Triamcinolon smeersel 0,1%). Dan zwellen de plekjes ook niet meer zo belachelijk op, en zijn ze binnen een paar dagen weg.

  Knutten vangen gaat nog het best. Ik gebruik hiervoor kleine bakjes of fruitvliegvallen voor, die ik in alle kamers in huis zet en vul met een mengsel van water, afwasmiddel en appelazijn. Er zitten vaak fruitvliegjes in, maar ook knutten, dus ze komen op dezelfde geur af. En goed opletten dat er nergens in huis een bakje met stilstaand water staat of een plant met te vochtige aarde of holtes waar water in blijft staan. Het waterbakje van de kat vervang ik elke dag.

  • Tegen (de jeuk van) muggen- en knijtenbeten helpt bij mij de plaats van de misdaad met heet water (onder de douche) te spoelen. Zo heet mogelijk water wat je nog net kunt verdragen. De theorie erachter: het gif dat de beesten inspuiten zijn lange eiwitketens, die onder invloed van de hitte ontbinden in kortere en door het lichaam gemakkelijker af te breken moleculen.
   Soms is een 2de ‘behandeling’ nodig. Water van douche/warmwaterkraan is normaal gezien 60°C of daarrond – je zou je daar niet mee mogen/kunnen verbranden. Rokers hebben hier een streepje voor (brandende sigaret), maar daar kun je je natuurlijk *wel* mee verbranden.

  • Mijn 2 beten zijn van 2 maanden geleden en worden minder gelukkig, beetje jeuk nog. Ik heb weegbreezalf (bij de odin gevonden) gesmeerd en paar dagen later Wond- en brandgel van Weleda. Schilferige huid, oedeem, eentje echt een bult in de knieholte. Maar ook een kring op mijn onderbeen erbij, met wat onrust of misschien toch een tekenbeet. Ook anti pathogenen pillen gaan slikken. Merkte dat ik het vanbinnen sterk voelde, mijn stemming en energie.
   Fijn te lezen, het is bijna weg maar te weten dat het maar zo’n vliegje is helpt goed.

 3. Helaas ook al meerdere keren in eigen tuin door dat beest geprikt in voet en vooral enkels. Iedere x hevige reactie met zwelling, blaarvorming waardoor ik iedere x op een antibioticakuur uitkom met zwel pillen als zalf in combinatie met het nemen van anti allergie tabletten. Langdurige klachten en bij huisartsen en ziekenhuis is dit beestje niet bekend waardoor er geen eenduidige behandeling is. Zou goed zijn als zij zich verder verdiepen in deze problematiek.

 4. De Overheid moet ook nadenken voordat ze in woonwijken regenwater buffers aanleggen…om regenwater van riool te scheiden.
  Is wel lauk allemaal dat open en stilstaand water, maar de overheid begint vaker ook over zaken na te denken als er jaren van ellende en dus klachten binnen zijn gekomen.
  En als je nu al hoort dat de inseken dsoorten door klimaat verandering aan het opschuiven zijn, moeten plannologen en stad inrichting architecten ook eens achter de oren krabben, zolang dat nog kan zonder aanleiding van een of ander beestje…

 5. Onlangs in Noorwegen en Zweden gefietst.
  Op een gegeven moment in Noorwegen mijn tentje in de ochtend afgebroken en kreeg een gigantische zwerm zeer kleine fliegjes om mij heen.
  Telkens weggejaagd maar mijn hoofd en ledematen zaten al gauw onder de steekjes..
  Hoofd vol bultjes zo ook armen en benen.
  Conclusie, ze steken tijdens het landen? moet haast wel !
  Dagen lang tijdens het fietsen jeuk aanvallen gehad, ontstond s’middags en eenmaal aanraken/ krabben betekende ook doorgaan ermee, iets anders kon ik niet, stoppen daar zou ik radeloos van zijn geworden.
  Plekjes vaak tot bloedens toe open gekrabt…
  Bij de gedachte om naar het verre Noorden te emigreren als het hier te warm en te droog gaat worden wordt door de aanwezigheid van de Knut aldaar sterk gedemotiveert…
  Ik droog hier nog liever uit…;-)

 6. Wat een herkenbaar artikel! Dit kleine pestvliegje ken ik zeker en woont in mijn beukenheg onder de grote beuk. Elk jaar komt hij blijkbaar terug, want dit jaar is het ook weer raak. De vliegjes kruipen zelfs door de raamhorren heen! De pijn en jeuk is inderdaad verschrikkelijk, echt niet te vergelijken met een muggenbeet. Bij mij duurt het ook meerdere weken voordat de beten enigszins beginnen te genezen en ook bij mij is koelen in combinatie met lidocaïne/mentholgel het enige wat enigszins verlichting biedt. Momenteel is mijn voet zo erg ontstoken van beten op mijn wreef dat ik er niet meer zonder pijn op kan staan. Ik wou er eigenlijk een foto bij plaatsen, maar dat kan niet bij deze reacties?

 7. Hoi, ik ben ook al een paar keer gestoken in mijn tuin, wist eerst niet door wat, maar idd op onderbeen en enkels. Nu heb ik dus een naam… Met alle gevolgen van dien: jeuk, zwelling, dikke plek en kleine blaren.
  Misschien een tip voor de jeuk; bij mij hielp Cardiflor van VSM heel goed.
  Veel sterkte!

 8. De vliegjes zitten sinds 2020 in mijn grote stadswijk. Daarvoor nooit eerder last van ze gehad. Wat de situatie in een versteende wijk opeens ideaal maakt, ik weet het niet. Vanwege de hevige allergische reactie, met gewrichtspijn ben ik naar de huisarts gegaan. Hij bleek verder geen patiënten met deze klachten te hebben gehad en de andere wijkbewoners hoor ik er dan ook niet over. Mijn ervaring is dat ze vanaf 12:00 actief worden en van mei t/m oktober, hangt ook van de temperatuur af. Bij mij hebben ze een voorkeur voor zachte lichaamsdelen, bovenbenen en armen, buik, borst, zelden rug en onderbenen laat staan enkels. Misschien is het een ander soort knut en geen Blanford fly.o
  Bij mij helpt tavegyl vrij aardig. En mentholzal en lidocaïnezalf tegen de jeuk. In huis ben ik redelijk gevrijwaard tegen deze plaag, want de ramen en deur hebben horren van 0.5 of 1mm doorsnede en daar komen ze niet doorheen.
  Kleding, tenzij het dikke kleding is, helpt niet: ze gaan er dwars doorheen. En wie gaat er ’s zomers in een trui op een terras zitten? Ik vond mezelf nogal zielig maar als ik lees wat sommigen meemaken na een beet, dan is het peanuts wat ik ervaar. Veel sterkte allemaal en bedankt voor de tips.

 9. ik heb nu een dik been en enkelvoet heb meteen 5 prednison 5 mg ingenomen en 1 tablet tavegyl deze helpt tegen de jeuk alleen je kan niet aan het verkeer deelnemen.
  Dat doe ik nu elke dag en de jeuk is te hebben en de pijn trekt ook weg alleen je zit er weken mee met een dik been en heb de tabletten altijd bij meteen na de pijnlijke steek moest de knut er afhalen en de ergste pijn is nu al weg het helpt elk jaar de klos.

 10. In de afgelopen week ook enkele keren gebeten toen ik bezig was met onkruid (klaver) verwijderen uit het gras na de hevige regenbuien van de afgelopen weken. Eerst twee keer net boven beide polsen wat vooral een vervelend jeukend bultje + rode plek opleverde waar ik veel aan moest krabben en gisteravond midden op mijn voet die nu opgezwollen en dik is en zeurt/klopt. Gelukkig (nog) geen koorts of andere vervelend bijverschijnselen.

 11. Helaas, ik ben ook geregeld de Sjaak. De eerste keer 5 jaar geleden in Beieren en volgens mij zitten ze ook bij mij en mijn vriend in de tuin 😭 Vooral die immense jeuk ia echt niet te doen. Dikke en rode enkel en vooral JEUK! Om gek van te worden, wat een vreselijke kleine ettertjes zijn dit! Echt vreselijk!

 12. Vanmiddag ook op armen en kaaklijn gebeten door deze vliegjes. Kwam dit artikel tegen en het beestje heeft nu dus een naam. Ik wordt al enkele jaren geprikt door dit beestje. Bedankt voor de uitvoerige uitleg.

 13. Ik lees alle ervaringen en bij mij is het: ja, en ja, o en die ervaring ook, ja, ja. Ik probeer momenteel een hoge dosering vitamine C. Meerdere 1000 mg tabletten op een dag. De arts die ooit een Nobel prijs won voor zijn vitamine C onderzoek omschreef hoe hij zelfs slangenbeten behandelde maar dan met intraveneuze vit C. Vitamine C is dus ook een anti-toxine. Ik zag gisteren de rode zwelling wegtrekken toen ik om de 2 uur zo’n pil achterover sloeg, maar vandaag nog niets gehad en mijn onderbeen ziet er weer knalrood met blaren uit. Ik ga het weer proberen, want ik heb geen zin in heftige medicijnen. En helemaal niet als het toch niet werkt. Tip: teken het rode gebied met viltstift af. Zo kun je zien of het erger wordt of juist aan het wegtrekken is.

 14. Heel herkenbaar en heb elk jaar ook enkele steekplekken op mijn benen en een enkele keer in mijn hand. Altijd tijdens tuinieren. Bij mij werkt homeopathie erg goed. Het middel heet Apis en ik ruik meerdere malen aan een flesje Apis. Het werkt via de slijmvliezen en scheelt enorm. Minder jeuk en herstel gaat sneller.

 15. Ik ben ook gestoken door zo een vliegje, 2 dagen erna kreeg ik een allergische reactie en werd mijn enkel, waar ik gestoken was erg dik en lopen erop was erg pijnlijk, nu meer als een week geleden is mijn hele voet nu ook dik geworden, geen pijn meer bij het lopen maar het jeukt enorm, en een slipper of schoen kan ik er niet goed aan verdragen.

 16. R.Fleischhauer Reageer

  9 Juli tijdens schemering en vochtig weer aan het spaaien geweest langs mijn huis i.v.m. leggen van noodzakelijke kabel. Eerste instantie een vervelende vlieg die elke keer onder mijn bovenarm terugkwam, eenmaal gedoucht zag ik dat ik 21 keer gestoken/gebeten was dus beetje zalf erop gesmeerd, dag later rode kringen eromheen dus dokter gebeld, online een medicijn tegen allergische reactie gekregen… hielp niet. Dag later foto’s online gestuurd, dubbele dosis nemen… hielp niet. Dag erop geëist dat ik naar huisarts kon, kreeg even andere huisarts die zag de reactie en gaf een zwaardere medicijn tegen de reactie, werd je helemaal suf van wat een zooi. Leek te helpen… Enkele dagen later werd alles rustig dus gestopt met medicijn ook i.v.m. werk. Afgelopen vrijdag begon het weer beetje op te zetten, zaterdag zondag flinke hoeveelheid onderhuidse blaartjes, huid werd rood, voelde me niet lekker en arm werd enorm heet. Weer huisarts (weer een andere, fijn vakantietijd). Die herkende het en dacht dat het om de blandford fly ging i.v.m. de symptomen. Nu de komende 10 dagen heftige antibioticakuur voeren (40 pillen). Nu doet de arm best wat pijn (soort branderige spierpijn), vannacht al met coolpads proberen te slapen wat niet lukte. Hopelijk wordt het snel beter want de jeuk en pijn zijn niet te harden en ben geen flauwe.

 17. Wij hebben net een huis gekocht in Bretagne en vorige week bij het ontdoen van het terras van een dikke laag mos ben ik vele malen in mijn hoofd gestoken. Tussen mijn haar, in mijn nek, oren en gezicht. Het werden enorme bulten die gruwelijk jeukten. Ik ben nu een week verder, de bulten zijn geslonken en de plekken hebben korsten. De jeuk is verdwenen. Ik tuinier alleen nog als het flink waait. Dank voor het artikel!

  • Weet nu hoe het “kreng” heet..doch,het zal z,n nut wel hebben in het eco-systeem.
   Net als jullie alle nare gevolgen,elke meimand lijk ik wel n,melaatse,maar wil geen chemische troep gebruiken,dus heb nu een paardenmiddel….controversieel haha ik weet het! eerst bulten met chirurgichs mesje lichtjes afschuren,daarna uitzuigen met insect-pipet dan deppen met Aceton,paar dagen herhalen,dit verlicht de jeuk &verdikking,dan moet de huid zichzelf herstellen,dit gebeurt door een oranje korstje,de uitdaging is dezen niet weg te krabben,na een week weg,en zodra de zon weg is naar binnen..helaas! gelukkig zijn ze eind mei weer weg.

   Sterkte

 18. Ik kon laatst nauwelijks meer lopen door zwellingen van mijn enkels door mijn allergische reacties op mijn vele Blandford vliegbeten. Ik heb bij de plaatselijke apotheek toen: Cetirizine diHCl Sanias (1 pil per dag) gekregen voor mijn heftige reactie en lidocaïne/levomenthol gel tegen de heftige jeuk (werd helemaal gek hiervan en had dus mijn enkel helemaal kapot gekrabd) wat mij iets verlichting gaf… Na een aantal uren had ik nog steeds jeuk en heb ik mijn Bite Away pen gebruikt. Dit in combinatie met bovenstaande hielp mij van het laatste beetje jeuk af (al was het soms moeilijk om de exacte bijtplekjes te vinden, soms heb ik de pen na 10 seconden pauze nogmaals op de 6 secondenstand moeten herhalen).
  Nogmaals bedankt voor bovenstaande verhalen, tips e.d.

 19. Ik ben vorige week in mijn enkel geprikt door zo’n mugje. Inderdaad ook een dikke ontstoken enkel, heel veel jeuk en pijn aan enkelgewricht / voet. Doordat ik deze reactie ook heb na beet van een daas, niet naar huisarts geweest maar koelen met icepack, voet omhoog, antihistamine en koelzalf tegen jeuk. Nu is de jeuk eindelijk verdwenen en enkel weer geslonken, maar heb nu geen gevoel meer in de huid op de volledige plek waar het opgezet is geweest (enkel, scheenbeen, kuit). Iemand hier ervaring mee?

  • klopt… ook dikke 2 weken geen gevoel… harde plek… Na verloop van tijd komt dit weer goed!

 20. Wij smeren preventief Skin So Soft Dry Oil Spray van AVON op onze huid, benen, voeten en langs haargrens. Van dit middel, bodylotion, werd door biologen ontdekt dat het de knutjes enz op afstand hield. Sindsdien al veel mensen de tip (met succes) gegeven.

  • Ik heb de spray meteen besteld! Hoop dat dit werkt! Deze vreselijke vliegjes wonen op de atletiekbaan. Iedere zomer ben ik weer de klos. Zelfs overwogen om in de zomer niet te trainen, de jeuk en zwelling is vreselijk.

 21. 2 jaar geleden, onkruid wieden op een warme zomeravond. Ik voelde overal venijnige steekjes en zag alleen maar vliegjes die volledig aan de beschrijving voldoen van dit artikel. overal gestoken armen, benen, décolté. Allergische reactie op gedaan. 2 weken pillen en cortisone en alles afgedekt laten. Een goed beschreven artikel! Mysterie opgehelderd. Nu weet ik eindelijk waar ik op moet letten en ken ik de naam van die rot vliegjes. Dank je!

 22. Geen ervaring, wel huisgenoot / vrienden die een aantal beten hebben opgelopen. Erg goed artikel; ervaringsverhaal met achtergrondinformatie… niet leuk natuurlijk maar erg goed geschreven! :) — Rik

 23. Hallo, hier al jaren last van als ik inderdaad bij schemer ga tuinieren. Ik voel de landing van ’t diertje op de huid nooit. Maar wel de steek en dan helpt bij mij als enige koelen, koelen en nog eens koelen. Krijg een krater in de huid waar ’t diertje gestoken heeft en als ik ga krabben (wat onvermijdelijk is) dan word de plek rood en dik (vochtophoping). Is dit op een gewricht zoals enkel of hand dan kan ik dat lichaamsdeel niet gebruiken. Is ’t op een andere plek op ’t lichaam, is ’t groot rood en warm/heet. Mijn huisarts geloofde niet dat ’t van een mug kwam, ben daarom maar foto’s gaan maken als bewijsmateriaal. Ben jaren op zoek geweest naar de naam van dit insect, ik ben blij dat ik ’t gevonden heb. Niet dat ik verder iets anders aan kan doen dan koelen, want de rest helpt mij ook niet.

  • Dankjewel voor het delen van je ervaringen met de Blandford Fly! Heb je al eens lidocaïne geprobeerd tegen de immense jeuk? Dit bracht mij in elk geval enorme verlichting.

 24. Afgelopen week door iets gestoken tussen mijn 2e en 3e teen. Is nu een grote blaren bende. Vandaag bij de huisarts geweest en eigenlijk alleen antibiotica zalf gekregen om ontstekingen tegen te gaan. Geen jeuk, maar wel pijnlijke wonden en gewrichten.

 25. Een paar dagen geleden op de Veluwe gestoken door een zwerm van deze vliegjes. Zeker 25 keer gestoken. Jeuk is ondragelijk. Veel blaarvorming. Lijkt wel of het inderdaad steeds erger wordt. Blij met jullie adviezen.

  • Ja, die jeuk is echt onbeschrijflijk! Letterlijk, niet afdoende onder woorden te brengen… Ik ben al m’n hele leven bekend met muggenallergie. Ben ook een keer bovenop een wespennest gaan staan, met alle voorspelbare gevolgen van dien. Ik zou liever 100 keer door een mug of wesp worden gestoken dan (nog) één keer door zo’n Blandfordse steekvlieg. Wat een monsters zijn dat… :/

 26. Ik zit in Egypte en het is hier een drama. We hebben ons lang afgevraagd wat dit toch was. Zandvlooien, muggen of iets. Je ziet ze bijna niet. En net wat je verteld, meest op de onderbenen, enkels en voeten. Alleen ben ik zelf, net als jij, altijd de pineut (heb ik ook met gewone muggen). Ik heb ze overal en bij mij blijft het weken jeuken en niets helpt, alleen koelen. In het slechtste geval krab je toch net iets te veel en krijg ik een blaar , die de hele dag blijft “lekken”. Nu, na 5 dagen strand, ben ik alweer de trotse bezitster van zo’n 30 steken.

 27. Ik ben vanmorgen vroeg in bed door zo’n rotvliegje gestoken. Halve arm en duim rood en dik, wat nu weer iets afzakt. En natuurlijk net in de arm, waar ik erg mee moet uitkijken, omdat daar veel lymfklieren zijn weggehaald, jaren geleden. Had nog nooit van de naam Blandford Fly gehoord. De ironie wil nu, bijna 2 weken geleden ben ik nog tijdens mijn vakantie richting Cornwall, langs de plaats Blandford Forum gereden.

  • Wauw, dat is wel absurd toevallig (en gigantische pech). :(

 28. Na een wandeltocht in Friesland, een gebied met stilstaand water, werd ik, ondanks een enorme zonnebril, in mijn ooglid gestoken! Ik had niet gemerkt dat ik werd gestoken. De dag erna zat mijn hele oog, door de zwelling, dicht. Het leek of die zwelling langzaam naar beneden zakte! Na een week was alles weer normaal. Maar… gisteren was ik weer in een waterrijk gebied en ben weer gestoken: ditmaal onder mijn wenkbrauw: weer een heel dik opgezwollen oog! De rest van het gezelschap is niet gestoken! Geen idee welk beestje dit veroorzaakt?!

  • Tenzij je allergisch bent voor steekmuggen (muskieten) zou het me niet verbazen als het hier gaat om de Blandford Fly…

 29. Ook gisteren gestoken midden op mijn voet. Vreemd was wel dat ik de steek echt voelde, best pijnlijk was en dat ik m daarna ook van mijn voet sloeg. Te laat… voor de rest voldoet het vliegje wat ik gezien heb wel aan alle omschrijvingen. Net wat groter dan een fruitvliegje en komt naar je toe zodra je stilstaat! Mijn voet is nu helemaal dik en voelt heel vervelend prikkelend aan!

  • Wat een ellende, hè?! Ik moet zeggen dat ik na het aanvankelijke rampscenario nog eenmalig door een Blandford Fly ben gestoken. Op dat moment was ik niet druk bezig met tuinieren en dus niet afgeleid. Die keer voelde ik de steek ook. De verhalen over het al dan niet voelen van een beet/steek van Blandford Flies zijn nogal gemengd.

 30. In Apeldoorn al een aantal keer gebeten door dit beestje. De laatste keer heb ik meteen de beet uitgezogen met zo’n zuigpompje voor insectenbeten. Ik had het idee dat de zwelling iets minder was dan de vorige keren. Nog steeds wel een ziekig / koortsig gevoel, helaas.

 31. Oh wauw, ik ben volgens mij 2 weken geleden ook te pakken genomen op de enkel, kuit en knieholte. Ik werd geprikt en voelde het meteen. Echt een hele scherpe prik en daarna waanzinnige jeuk. Mijn enkel begon later heel erg op te zwellen tot er een bult ter grootte van een halve tennisbal te zien was. Ontzettend pijnlijk! Ik heb Aloë Vera ter verkoeling gesmeerd, maar mijn enkel doet altijd nog zeer en ik ben erg rillerig. Niet leuk meer…

  • Bij mij heeft het uiteindelijk 5 weken geduurd… Het enige dat echt hielp waren 10 cold packs, lidocaïne, (ijs)koude baden en prednisolon. Mocht je nog altijd last hebben, ga dan vooral even langs de huisarts. Sterkte ermee!

 32. Ik wordt regelmatig gebeten door het kleine vliegje met een flinke jeukende bult als gevolg die wel een week aanhoudt. Ze zitten blijkbaar in onze achtertuin in Sittard, ik denk in het talud tussen de begroeiing. Het is vreselijk irritant en pijnlijk. Hoe kun je deze vliegjes wegkrijgen uit je tuin? Hoe kun je ze effectief elimineren?

  • Toevallig zit ik momenteel om half 3 ’s nachts wakker omdat mijn 12 ontstoken ‘muggenbulten’ / ‘vliegenbulten’ van de Blandford Fly van tweeënhalve week geleden allemaal weer opspelen en gigantisch jeuken en pijn doen. Gister naar de huisartsenpost geweest en pilletjes (prednison / prednisolon) en hormoonzalf (Emovate: clobetason-17-butyraat) gekregen. Vooralsnog werkt het totaal niet… Verdovende crème (lidocaïne/prilocaïne) doet niks… Anti-allergica / antihistaminica doen niks… Ben nu verkoelende huidgel op basis van 98% Aloë Vera aan het afwisselen met een icepack / coldpack uit de vriezer; dat verlicht de jeuk een beetje… Al met al snap ik volledig dat je van deze pokkenbeestjes af wilt geraken, maar ik denk dat dat héél moeilijk is.In Blandford heeft men destijds stelselmatig en langdurig pesticiden gebruikt om de aantallen Blandford Flies terug te dringen. Dit was succesvol, maar niet gemakkelijk te vertalen naar een individuele tuinsituatie… Ik weet zelfs niet of de pesticide Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) particulier verkrijgbaar is… Maar het zou natuurlijk kunnen lonen om Bti (of als dit middel niet verkrijgbaar of toegestaan is voor particulieren in Nederland een ándere pesticide) uit te proberen… Wat je daarnaast buitenshuis kunt doen om problemen met de Blandford Fly te voorkomen, is allereerst jezelf zo goed mogelijk beschermen voor wat betreft lichaamsbeschermende en lichaamsbedekkende kleding + DEET… Vooral niet met kurkdroog, windstil en gloeiendheet weer gaan tuinieren… En je tuin vrijhouden van plassen oppervlakkig water (in bakken, zeilen en andere waterdichte materialen)…

  • Ik woon ook in Sittard. Heb al jaren last van beten van de Blandford fly. Weet eigenlijk pas sinds vorig jaar welk beestje dit is. Een tip misschien voor iedereen die gestoken wordt. Zodra ik merk dat ik gestoken ben, knijp ik de huid rond het rode puntje bij mekaar, zodat er een paar keer een druppeltje bloed uit het wondje komt. Dit zuig ik weg met keukenpapier. Ik krijg geen dikke bulten of zwellingen meer. Wel jeukt het meestal nog wat.

 33. Jaren geleden in Italië al een groot drama bij Caorle. Ook nog hele kleine witte vliegjes. Iedereen had er erg last van. ????

  • Ja, met dit weer verspreiden ze zich razendsnel door gans Europa. :?

  • Is er al een optie aangedragen voor het helen van de mateloze en irritante jeuk van deze #$@% vlieg?

  • Jazeker, lidocaïne / prilocaïne! Fantastisch gewoon… :)

  • Ook ik zit sinds een aantal weken vol bulten van de Blandford Fly, ik dacht eerst aan de haartjes van de processierups, we hadden wel veel van de minuscule zwarte vliegjes toen merkte ik dat ze echt een gaatje achter lieten op je huid een had ik er dood geslagen en zag bloed, nu tientallen bulten vooral op mijn handen en armen, we wonen vlakbij een sloot en riet, ook veel waterplanten in de tuin, de jeuk is niet te harden ook met wondjes en flinke verdikkingen, kompressen met appel azijn en menthol zalf en allergie tabletten, nu maar lidocaïne gel proberen, ik wens iedereen veel sterkte, ik ben blij dat dit artikel er is, wij wonen in Noord Holland, we dachten aan die vliegjes eerst aan onweersvliegjes maar dit is toch wat anders.

Plaats een reactie

Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.