soorten pijn chronisch acuut

Soorten pijn: chronisch, acuut, zenuwpijn, weefselpijn, inwendig & uitwendig

Hetgeen naar alle waarschijnlijkheid het vaakst en meest uitgebreid wordt besproken binnen de medische wereld is het onderwerp ‘pijnklachten’. Pijn is de gewaarwording van een onaangenaam sensorisch gevoel en/of onplezierige emotionele ervaring. Het is een sensatie c.q. fenomeen dat wordt veroorzaakt door een feitelijke weefselbeschadiging of zonder verklaarbare / aanwijsbare oorzaak. Toch is er bij veel soorten pijn meestal sprake van een (dreigende) verwonding.

Hoe dan ook is het belangrijk dat je pijn begrijpt. Als je onverklaarbaar en chronisch pijn lijdt, kun je je arts gemakkelijker uitleggen wat je voelt of vreest indien je kennis geniet over:

 • De definitie & functie van pijn
 • Het ontstaan van pijn
 • De soorten & hoedanigheden van pijn
 • De randvoorwaarden van pijnbeleving
 • De mogelijke oorzaken van pijn

Daarom hierbij alles wat je moet weten over pijn & pijnbestrijding…

Functie van pijn

Pijn is een signaal waarmee je lichaam aangeeft dat er iets mis is. Dankzij jouw pijnzin oftewel ‘nociceptie’ word jij in staat gesteld om verdere of ergere schade te voorkomen. Zodoende verwijder je splinters, ga je ver genoeg bij vuur vandaan staan, laat je bloedende wonden hechten en gebroken beenderen zetten. Pijn is dan ook van vitaal belang om je lichaam onbeschadigd en gezond te houden.

Hoe ontstaat pijn?

Pijngeleiding begint bij de zenuwuiteinden die overal in je lichaam uitmonden. Wanneer deze receptoren/nociceptoren/pijnzenuwen geprikkeld worden of beschadigd raken, worden via de zenuwbanen elektronische pijnprikkels naar het ruggenmerg gestuurd en via het ruggenmerg naar de hersenen geleid. In je brein dringen deze pijnprikkels tot je bewustzijn door. Resultaat: Auw!

Aan de buitenkant van je lichaam bevinden de pijnzenuwen zich in de huid, het hoornvlies en het trommelvlies. En aan de binnenkant in de organen en het bewegingsapparaat.

Pijnzin, pijnwaarneming & pijnervaring

Pijnzin oftewel nociceptie is het vermogen van een organisme om weefselbeschadiging of dreigende weefselschade waar te nemen. De waarneming via dit zintuig wordt ook wel “pijn voelen” genoemd. Bij pijn wordt er meestal iets gekwetst of geschaad.

Pijn wordt door veruit de meesten niet als positief of neutraal waargenomen, maar als negatief. Pijn doet immers zeer. Gevoelde pijnprikkels worden extreem goed opgeslagen in het geheugen. Heb je een keer ervaren dat iets pijn doet, dan vergeet je dat waarschijnlijk nooit meer.

Het is goed om te weten dat er forse verschillen bestaan tussen individuen wat betreft de ervaring van pijn oftewel pijnperceptie. Zo is de gevoelde intensiteit, scherpte of heftigheid van pijn bij eenzelfde pijnprikkel voor iedereen anders. Deze intensiteitsverschillen hebben onder meer te maken met de 4 aspecten van feitelijke zenuwwaarneming, namelijk:

 • Pijntransductie: de prikkeling van de perifere nociceptoren c.q. pijnreceptoren
 • Pijntransmissie: de overdracht van de pijnprikkel via het ruggenmerg naar de hersenen
 • Pijnperceptie: de herkenning van de pijn door je hersenen
 • Pijnmodulatie: de terugkoppeling van de hersenen naar de plek waar de pijnprikkel optreedt

En daarnaast worden allerlei soorten pijn beïnvloed door:

 • Fysiek: hoeveel (functionerende) pijnreceptoren/zenuwuiteinden heb je bijvoorbeeld?
 • Psychische pijnverwerking: hoe ervaar je de pijn precies?
 • Opvoeding: hoe hardhandig of zachtaardig ben je opgevoed?
 • Culturele & sociale beleving: hoe wordt er in je omgeving omgegaan met pijn?
 • Psyche (angst): ben bang of juist onverschillig voor pijn?
 • Pijnloosheid: lijd je aan zenuwuitval, bijvoorbeeld door zenuwbeschadiging (o.a. bij vechtsporten)?
 • Gewenning: in welke mate ben je gewend aan pijn?
 • Hoe is je mentale vermogen om pijn te aanvaarden/accepteren en je er overheen te zetten?
 • Interpretatie: welke betekenis ken je toe aan pijn?
 • Hulpvraag: hoe presenteer je je pijn naar hulpverleners toe?
 • Pijngrens/pijndrempel: vanaf welke intensiteit ervaar je pijn als pijn?

Al met al is de manier waarop en mate waarin pijn wordt ervaren voor iedereen anders. Sterker nog, er zijn mensen die pijn tot op zekere hoogte als prettig ervaren. Zij beleven plezier in het ondergaan en/of onderdrukken van pijn (als in ‘pain for pleasure’, ‘pijn = fijn’, ‘sadomasochisme’ e.a.). (bron)

Pijngrens c.q. pijndrempel

Vooral de individuele, fysieke pijndrempelwaarde speelt een belangrijke rol bij het ervaren van pijn. De één ondervindt simpelweg eerder “last” van pijn dan de ander omdat bij de één de pijngrens lager of juist hoger ligt dan bij de ander. Iemand met een lage pijndrempel voelt eerder pijn dan iemand met een hoge pijndrempel. Daarnaast zijn mensen tot op zekere hoogt in staat om hun pijngrens te verleggen of zich mentaal “over” of “door” diens eigen pijn heen te zetten (incasseringsvermogen).

Bovendien is ieder lichaam anders. Hoe meer zenuwuiteinden zich op een plek bevinden, des te sneller deze plek pijn doet. Zo ervaren de meesten gemakkelijker en intenser pijn in hun vingertopjes dan in hun voorhoofd. Tot slot verschilt is ook de concentratie en verdeling van pijnzenuwen per persoon.

Bovenstaande factoren zijn dus voor iedere individu verschillend en zodoende zijn ook pijnperceptie en pijngrens voor iedereen anders.

Soorten pijn: chronisch of acuut?

Het belangrijkste onderscheid dat wordt gemaakt binnen het fenomeen ‘pijn’ is dat op basis van tijdsduur. Men onderscheid allereerst acute & chronisch pijn:

1. Acute & sub-acute pijn

In beginsel wordt met acute pijn bedoeld: pijn die plotseling optreedt en relatief snel weer overgaat. O.a. bij stoten, snijden, vallen, breken, kneuzen of een ziekte (ontsteking, infectie, auto-immuunreactie, kanker e.a.). Meestal is acute pijn minder kwalijk dan chronische pijn.

2. Chronische pijn

Chronische pijn is pijn die lang aanhoudt. Klinisch gezien houdt men een grens aan van 6 maanden. Dus lijdt je langer dan 6 maanden aan een stuk pijn, dan heb je chronische pijn.

In de praktijk gaat het echter veeleer om pijn die geen waarschuwingsfunctie meer heeft. Het is “nutteloze” pijn die vooral stress veroorzaakt. Bovendien is de chronische pijnvorm in veruit de meeste gevallen moeilijk of zelfs niet te behandelen de achterliggende oorzaak niet gevonden en/of weggenomen kan worden.

Locatie van pijn

In het dagelijks leven wordt pijn op verschillende manieren uitgedrukt. Termen die zoal worden gebruikt zijn ‘last’, ‘wee’, ‘leed’, ‘zeer’, ‘smart’ en ‘lijden’. In de medische wereld gebruikt men voornamelijk ‘algie’. Hiermee kan tevens worden aangegeven wáár de pijn zich bevindt of manifesteert. Zo onderscheiden we onder andere:

 • Artralgie (gewrichtspijn)
 • Cardialgie (hartenpijn/hartzeer/liefdesverdriet, maar ook hartkramp)
 • Gastralgie (maagpijn/maagkramp)
 • Ischialgie c.q. ischias (pijn vanuit de ischiaszenuw)
 • Coxalgie (heuppijn)
 • Myalgie (spierpijn) & fibromyalgie (weke delen)
 • Neuralgie (zenuwpijn)
 • Ostealgie (pijn in de botten)
 • Pleuralgie (pijn in borstvlies)
 • Podalgie (pijn in voeten)
 • Nostalgie (gemis/verlangen)
 • Synalgie (uitstralende pijn, dus pijn elders dan in het aangedane)

Pijnstilling of verdoving wordt ook wel ‘analgesie’ genoemd; een pijnstiller is een ‘analgeticum’ en de meervoudsvorm is ‘analgetica’. De plek waar pijn zich voordoet is grotendeels bepalend voor de pijnsensatie. Zo kan een welbekende schop in het kwetsbare mannelijke scrotum extreem veel pijn doen en valt eenzelfde schop tegen het zwaar gespierde bovenbeen wel te incasseren.

Ook plekken waar veel zenuwuiteinden tezamen komen of waar huid dun of niet aanwezig is, zijn extreem gevoelig voor pijn.

Inwendige & uitwendige soorten pijn

Er zijn veel verschillende soorten pijn. De soort pijn die je ervaart is niet alleen afhankelijk van de pijnwaarneming, tijdsduur en locatie, maar ook van de sóórt pijnprikkel. De hoedanigheid van een pijnimpuls is allereerst afhankelijk van de bron; intern of extern:

1. Externe oftewel uitwendige pijn

Externe pijn komt van buitenaf. De externe pijnprikkels worden uitgelokt door een uitwendige bron en via pijnzenuwen in je huid, hoornvlies en/of trommelvlies doorgegeven aan je hersenen. Doffe pijn (vaag/onbestemd) volgt doorgaans vlak na stekende pijn (goed aanwijsbaar). Vanwege de chronologie/volgordelijkheid wordt de scherpe pijn ook wel primaire pijn genoemd en de doffe pijn secundaire pijn.

2. Interne oftewel inwendige pijn

Interne pijn komt van binnenuit. De interne pijnprikkels ontstaan inwendig, dus in je lichaam en worden via pijnzenuwen in organen en bewegingsapparaat doorgegeven. De pijn is veelal dof en onbestemd en lijkt uit te stralen naar de directe omgeving. Interne pijn kan leiden tot een stram en krampachtig gevoel in gespierde lichaamsdelen. En pijn in maag of darmen kan de gehele buikholte of borstholte aandoen.

Verschillende soorten pijnzenuwen

De verdeling van pijnzenuwen over de buitenkant (extern/uitwendig) en de binnenkant (intern/inwendig) van het lichaam volstaat niet voor alle soorten pijn. Zo is er ook nog onderscheid te maken wat betreft de specialisatie van de pijnzenuwen. We differentiëren namelijk de volgende 3 soorten pijnzenuwen en pijnprikkels die –afhankelijk van de oorzaak van de pijn– worden geprikkeld:

A. Mechanische pijn

Mechanische pijn oftewel mechanische pijnprikkels worden gedetecteerd door een specifiek soort receptor, namelijk de mechanische pijnreceptor. Deze pijnzenuw wordt geactiveerd door overmatige druk of impact (klap, val, stoot, klemming, wrijving etc.). Dit wordt soms ook wel drukpijn genoemd. De mechanische pijnvariant behoort tot de vaakst voorkomende soorten pijn…

B. Thermische pijn

Thermische pijnprikkels worden ontvangen door thermische pijnreceptoren oftewel thermo-pijnreceptoren. Ze worden geactiveerd door extreem warme of koude temperaturen.

C. Chemische pijn

Chemische pijn wordt veroorzaakt door “minimumconcentraties” van bepaalde chemische stoffen. Denk maar eens aan prikkende ogen in rokerige ruimtes, jeuk door muggenbeten en allergische reacties door histamine.

Verschillende soorten pijn

Daarnaast is de exacte pijnbeleving afhankelijk van de volgende oorzaken, aandoeningen en randvoorwaarden:

1. Weefselpijn (nociceptieve pijn)

De meeste soorten pijnen en pijntjes behoren tot de weefselpijn. Nociceptieve pijn oftewel weefselpijn is een pijnvariant die wordt veroorzaakt door reeds aanwezige of dreigende weefselschade (verwonding van weefsels) en leidt tot activering van de perifere nociceptoren. Diverse neurotransmitters en andere chemische mediatoren komen op zo’n moment vrij die de pijnreceptoren stimuleren of inhiberen

Weefselschade kan somatisch (huid, spieren, botten) of visceraal (organen) zijn. Nociceptieve pijn is veruit de vaakst voorkomende pijn. Deze sensorische of emotionele gewaarwording is veelal mechanisch, thermisch en/of chemisch van aard. Meestal begint weefselpijn, acuut of sub-acuut; soms gaat ie over in chronische pijn.

2. Zenuwpijn (neurogene pijn)

Zenuwpijn behoort tot de vervelendste soorten pijn en wordt veroorzaakt door directe beschadiging of afwijking van het zenuwstelsel zélf (motorische zenuwen, sensibele zenuwen, pijnzenuwen of andersoortige zenuwen) of door een disfunctionerend zenuwstelsel. Bijvoorbeeld door toedoen van epilepsie, trigeminusneuralgie (idiopathische aangezichtspijn), hersenafwijking, MS of diabetes. Kortom: pijn die ontstaat of wordt veroorzaakt door schade aan het zenuwweefsel, of door een functiestoornis daarvan.

Zenuwpijn kan mogelijkerwijs ontstaan doordat een zenuw is beschadigd of doorgesneden tijdens een operatie; doordat een zenuw bekneld is geraakt in een gewricht; door ingroei van een tumor in een zenuw; door interne verlittekening nabij zenuwen; infecties (na gordelroos, Lyme, AIDS e.a.); verbranding of bevriezing; of doordat een tandzenuw bloot is komen te liggen na gebitsbeschadiging. Maar ook door overmatig alcoholgebruik, bepaalde medicijnen, gifstoffen en drugs. Zenuwpijn kan zowel acuut als chronisch zijn.

Wanneer aangedaan zenuwweefsel zich in lijf of ledematen bevindt, spreekt men van perifere neuropathische pijn; wanneer ruggenmerg of hersenen zijn aangedaan, spreekt men van centrale zenuwpijn.

Neuropathie is tevens mogelijk, maar aan een dergelijke zenuwafwijking kán op zijn beurt weer een mechanische, thermische of chemische oorzaak ten grondslag liggen.

3. Fantoompijn

Fantoompijn wordt onder de neurogene c.q. neuropathische pijn geschaard, maar is toch wel een geval apart. Fantoompijn is namelijk een vreemdsoortige en beangstigende gewaarwording, want hoewel je de situatie waarin een pijnervaring plaatsvindt doorgaans voorgoed kan herinneren, is de daadwerkelijke pijnbeleving −dus de pijn zelve− normaliter niet meer uit het geheugen herroepbaar. Dezelfde pijn zou dus niet voor een tweede keer beleefd moeten kunnen worden. Fantoompijn is echter een pijnstoornis waarbij dit wél het geval is. Er is dus sprake van een voelbaar pijngeheugen waarbij je reële pijn uit het verleden waarneemt. Fantoompijn kan o.a. optreden bij een geamputeerde ledemaat of een getrokken kies.

4. Psychogene pijn

Pijn heeft invloed op de psyche van de mens en psychologische factoren kunnen op hun beurt pijn verminderen of juist verergeren. Aspecten als angst, boosheid, verdriet, bagatellisering, onrust, agressie, onzekerheid, schrik, eenzaamheid, stress, verveling en depressiviteit kunnen stuk voor stuk je pijngevoel en pijnbeleving verergeren. En aandacht, geruststelling en afleiding kunnen pijn juist verminderen!

De psychogene vorm van pijn hangt grotendeels samen met een psychologische aandoening. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre pijn psychologisch van aard is, maar het is evident dat pijn méér is dan een eenvoudig neurofysiologisch fenomeen. Kan pijn niet worden aangetoond, dan ben je dus nog geen aansteller of simulant. Het feit dat de pijn door psychische factoren wordt veroorzaakt of verergerd, betekent immers niet dat de pijn daardoor minder écht is of wordt verzonnen/ingebeeld.

Let op: elke andere pijnsoort kan door psychische factoren worden gecompliceerd.

5. Somatoforme pijnstoornis

De somatoforme pijnstoornis is een psychische aandoening waarbij de patiënt acuut of chronisch lichamelijk pijn lijdt zonder aanwijsbare oorzaak. Soms plaatselijk, maar soms ook door het hele lichaam. Bij onderzoek is echter geen lichamelijke oorzaak te vinden. Door sommigen wordt deze pijnstoornis ook wel “gewoon” psychogene pijn genoemd.

Al met al kan chronische pijn meestal worden onderverdeeld in 3 takken die gelijktijdig kunnen voorkomen (mengvormen): weefselpijn, zenuwpijn en psychologische pijn.

Hoe voelt jouw pijn?

Pijn is een gecompliceerd iets. Vraag 100 mensen om hun pijn te beschrijven en je krijgt 100 verschillende antwoorden. Verscheidene soorten pijn worden nog weleens omschreven als:

 • Aanhoudend (constant) of juist aanvalsgewijs (intermitterend)
 • Stabiel (continu gelijk qua intensiteit) of juist instabiel (schommelend/golvend/wisselend qua intensiteit)
 • Dof of juist fel
 • Van mild tot onverdraaglijk
 • Scherp begrensd (= gelokaliseerd) of juist vaag (= onbestemd)
 • Gemakkelijk aanwijsbaar of totaal niet
 • Zeurend
 • Zich verplaatsend (dus eerst hier; dan weer daar)
 • Uitstralend (van bron naar omliggende locaties)
 • Diep of juist oppervlakkig
 • Knijpend c.q. verstikkend
 • Kloppend/bonzend/dreunend
 • Bijtend/knagend/knauwend
 • Irritant c.q. irriterend
 • Jeukend, kriebelend of tintelend
 • Schrijnend
 • Vreemdsoortige koude- of hitte-sensatie
 • Stekend (als een messteek)
 • Verandert bij beweging of belasting (of juist niet)
 • Schietend (als een zweepslag of schot)
 • Alleen bij een bepaalde houding (liggen, zitten, staan etc.)
 • Vlammend (alsof het brandt en opvlamt)
 • Pijnlijke ervaring bij een niet-pijnlijke prikkel (allodynie)
 • Elektrische sensaties (paresthesie)
 • Plots verminderd gevoel (dofheid/gevoelloosheid)
 • Jeukerige gewaarwording
 • Plotseling en spontaan opdoemend
 • Zich op willekeurige plekken manifesterend (dus steeds ergens anders; nooit meermaals op dezelfde plek)
 • Incidentele pijn (uitsluitend bij bepaalde handelingen of activiteiten)
 • Etc. etc. etc.

Dof of scherp; kloppend of stekend; veelal makkelijk aan te wijzen = veelal weefselpijn. Brandend, schrijnend, stekend, tintelend, niet afhankelijk van beweging = meestal zenuwpijn. Knagend, bijtend, zeurend, verplaatsend & onbestemd = vaak (deels) psychologische oorzaak.

Oorzaken van pijn

Er zijn duizenden mogelijke oorzaken van pijn; zowel fysiek als psychisch. De oorzaken zijn te talrijk om op te noemen. Denk maar eens aan:

 • Zenuwaandoening
 • Ontstekingen & infecties
 • Sympathische reflexdystrofie: complex regionaal pijnsyndroom
 • Groeipijn
 • Pijn in houdings- & bewegingsapparaat
 • Verbrijzeling
 • Pijn bij vaatlijden
 • Postherpetische neuralgie t.g.v. “gordelroos”
 • Kanker & tumoren
 • Pijn na een operatie (napijn)
 • Psychisch leed (liefdesverdriet e.a.)
 • Microbiële infecties & zweren
 • Kneuzing, breuk, scheuring etc. (bron)
 • Reumatische pijnklachten
 • Auto-immuunreacties & allergieën
 • Klemblaar & bloeduitstorting
 • Extreme hitte & kou
 • Verkleving
 • Menstruatiepijn
 • Benigne pijnsyndroom
 • Loslaatpijn door “acute buik
 • Koliekpijn
 • Myofasciaal pijnsyndroom (MPS)
 • Ongeval of aanval
 • Zwangerschap & bevalling
 • Brandwond
 • Gezwel of cyste
 • Etc. etc. etc.

Omdat pijnklachten kunnen worden uitgelokt door een immense lijst aan mogelijke oorzaken en zich op oneindig veel verschillende manieren kunnen manifesteren, is pijn iets ongrijpbaars. Je kan er oneindig veel over lezen en schrijven…

Pijnsoorten meten & indexeren

Zoals je hierboven al kon lezen voelt één en dezelfde pijnprikkel voor iedereen anders, vandaar ook dat er talloze soorten pijn worden onderscheiden. Bovendien maken individuele interpretatie en expressie het moeilijk om pijn objectief te evalueren en vergelijken. Het is dus niet of nauwelijks te bepalen hoe erg iemands pijn daadwerkelijk is. Toch zijn er methodes om pijn te meten. Soms wordt daarbij een pijnobservatielijst (POL) gebruikt, maar meestal een schaal van 1 tot 10…

Een dergelijke observatieschaal voor pijn staat ook wel bekend als ‘pijnobservatieschaal’ (POS) of ‘Numerical Rating Scale’ (NRS). De bekendste vorm van deze “pijnmeter” is waarschijnlijk de VAS. De Visuele Analoge Schaal (VAS) bestaat uit een 10 cm lange horizontale lijn die loopt van pijnscore 0 (geen pijn) tot pijnscore 10 (voortdurende + ondraaglijke pijn). De pijnpatiënt wordt gevraagd hierop meermaals daags een markering aan te brengen. De pijn zal door de arts/specialist worden geregistreerd in een dossier (= pijnregistratie).

Bij kinderen maakt men voor pijnmeting gebruik van “gezichtjes” met verschillende gelaatsuitdrukkingen (van vrolijke grijns tot huilbui), waaruit het kind het meest toepasselijke aanwijst. Voor mensen met een uitingsbeperking is er de REPOS (Rotterdam Elderly Pain Observation Scale); voor patiënten met dementie of beperkte uitdrukkingsmogelijkheden de PACSLAC-D en de PAINAD; en voor patiënten op de Medium Care (MC) of Intensive Care (IC) de CPOT (Critical Care Pain Observation Tool). Daarnaast kunnen meetvariabelen worden gebruikt, zoals:

 • Geneesmiddelengebruik (hoedanigheid & hoeveelheid)
 • Aantal uren per etmaal dat op bed wordt doorgebracht
 • ADL-niveau (activiteiten dagelijks leven)
 • Aantekeningen in een pijndagboek

Naast het pijnmeetinstrument VAS is er ook nog de multidimensionale pijnanamnese om de intensiteit van pijn te meten en indexeren. Deze multidimensionale pijnanamnese gaat uit van verschillende dimensies van pijn (probleem, oorzaak & symptomen). Bij patiënten met matige tot ernstige pijn (pijnintensiteit 4+) volgens de visuele analoge pijnschaal wordt doorgaans een multidimensionale pijnanamnese c.q. pijnmeting afgenomen. (bron)

Soorten pijn behandelen & bestrijden (causaal & symptomatisch)

Pijn kan op allerlei manieren worden behandeld. De behandeling van pijn is logischerwijs enorm afhankelijk van de soort, de intensiteit en de oorzaak van de pijnklachten. Acute, uitwendige, mechanische weefselpijn kan simpelweg “causaal” worden weggenomen door de oorzaak aan te pakken. Een splinter verwijder je; verbranding bekoel je; bevriezing ontdooi je; een snee hecht je, kanker bestraal je, een infectie bestrijd je en een breuk zet je.

Maar chronische zenuwpijn is een beduidend lastiger verhaal; des te méér als er een psychologisch aspect mee gemoeid is… De exacte oorzaak is dan immers lastig aan te wijzen, laat staan te behadelen. In dat geval wordt veeleer symptomatische pijnbestrijding oftewel symptoombestrijding toegepast. De pijn zélf wordt gestild, zonder dat de achterliggende oorzaak wordt verholpen. Het ziektebeloop wordt dan simpelweg draaglijk gemaakt met “onderhoudsmedicatie”.

Pijncentrum

Als pijn niet binnen korte tijd vanzelf overgaat, zijn veel mensen geneigd om naar hun huisarts te stappen, en dat is een logische eerste stap. Als je echter keer op keer tevergeefs naar de huisarts gaat en zelfs doorverwijzingen (veelal naar therapeuten) niets uithalen, zijn rigoureuzer stappen vereist. Bij onverklaarbare chronische pijn is het zaak om bij een medisch specialist terecht te komen die gespecialiseerd is in de achterliggende veroorzaker (zenuw, weefsel orgaan, trauma e.a.) van jouw pijn. Een pijncentrum, pijnkliniek oftewel pijnpoli zou je hierbij kunnen helpen…

In Nederland en België zijn de afgelopen jaren verscheidene pijncentra geopend om verscheidene soorten pijn te behandelen, maar toch met name chronische pijnvarianten. Met regelmaat verschijnt of verdwijnt er eentje, dus het is lastig om een accurate lijst met pijncentra in Nederland en België op te stellen. Google eens op ‘pijncentrum Nederland’ of ‘pijnkliniek België’, en wellicht helpt de pijnarts c.q. pijndokter je een stapje verder op weg voor wat betreft pijnmanagement.

Pijnbestrijding met farmacotherapeutische pijnstillers

Bij allerhande soorten pijn wordt receptplichtige of receptvrije pijnmedicatie ingenomen. Reguliere pijnstillers noemt men ook wel ‘farmacotherapeutische behandelingsmogelijkheden’ of ‘eerstelijns pijnbestrijding’. Bij deze vorm van pijnbestrijding volgt men een stapsgewijze aanpak, gebaseerd op de “pijnladder” van de World Health Organisation (WHO):

 • Stap 1A: Paracetamol
 • Stap 1B: NSAID (ibuprofen o.i.d.)
 • Stap 1C: Paracetamol + NSAID
 • Stap 2: Overstappen op/toevoegen van een zwakwerkend opioïde
 • Stap 3: Overstappen op/toevoegen van een sterkwerkend opioïde
 • Stap 4: Parenterale toediening van een opioïde (via inspuiting)

Let op: dit pijnbestrijdingsschema beperkt zich tot de farmacotherapeutische aspecten van pijnbestrijding in de eerste lijn.

Soorten pijn: tot slot

In dit vervolgartikel over pijnstillers & pijnbestrijding kun je alles lezen over de behandeling van pijn met reguliere medicamenten en alternatieve behandelingswijzen. En wil je meer weten over de mogelijke onderliggende oorzaken en behandelingswijze van pijn op een bepaalde plek/locatie of in een bepaald lichaamsdeel, lees dan ook de volgende artikels:

Heb jij ervaring met acute of chronische weefselpijn of zenuwpijn? Deel jouw ervaringen, vraagstukken en opvattingen omtrent allerhande soorten pijn in een reactie hieronder!

55 reacties op “Soorten pijn: chronisch, acuut, zenuwpijn, weefselpijn, inwendig & uitwendig

 1. Arina van Wijnen ·

  Beste Paul, Ik heb tumoren in mijn rug gehad, heb de ziekte van Von Recklinghausen en sinds 2 jaar polyneuropathie. Vorige week heb ik een infuus met lidocaïne gehad, om af te kicken van de publicatie. Is het gewoon dat ze na dit infuus de mensen naar huis sturen gelijk stoppen met de enorme hoeveelheid oxycodon (de fentanyl verdubbeld) en je verder niet begeleiden. Ik ben alleen, morgen de zesde dag en het is hel. Waarom is er bij dit afkickproces geen hulp. Beloofde telefoontjes zijn er ook niet. Ik ben wanhopig, Arina

  Reageer
 2. LOTUS ·

  ik heb sinds ik statines gebruik (5 stents) heel veel pijn in de onderrug trekkend naar de bil en verder naar het achterbeen tot de kuit het is haast niet uit te houden… ik ben op eigen hoedje na een paar jaar nu statines in alle soorten en maten te hebben geslikt, gestopt met de statines (heb ze geloof ik allemaal al gehad) sinds ik gestopt ben 3 weken geleden is de linkerkant nu prima van mijn rug, bil en beenspieren maar de rechterkant is jammer genoeg gebleven, ik loop daardoor heel moeilijk en maar kleine stukjes… terwijl ik vanwege de verhoogde cholesterol een uur zou moeten wandelen de pijn begint rechts in de rug en trekt naar de bil af en toe zak ik zelfs door mijn been wat bloedlink is op de trap b.v. ik weet haast niet hoe ik zitten moet ik doe zelf nu al heel veel om de cholesterol waarden te laten zakken s morgens eet ik havermout geen brood meer. ik eet veel verse groenten en zo weinig mogelijk foute vetten alles met olijfolie als het gebakken moet worden en 0 in de salade… elke dag een avocado, een theelepel kurkuma / zwarte peper… handje noten s middags… veel knoflook, vind ik ook nog eens lekker. s middags en s avonds drink ik gemberthee van verse gember. wat kan ik nog meer doen om mijn cholesterolwaarde te verlagen en laag te houden en wat betreft die akelige pijn is daar iets tegen te doen? de paracetamol helpt niet meer. ik ga de 5e mei weer naar de internist maar heb er geen baat bij tot nu toe. die pijn is verschrikkelijk. en zit bij mijn onderrug rechts naast de wervels. kan niet zitten en niet lopen en niet staan langer dan 5 minuten.

  Reageer
 3. Rob Smittenaar ·

  Ik denk dat heel veel mensen met chronische pijnklachten erbij gebaat zijn kennis te nemen van de kennis van Lorimer Moseley, een beroemde pijnwetenschapper uit Australië. Bezoek daarvoor om te beginnen zijn website. Op YouTube hoor je hem spreken over chronische pijn. Volg zijn spoor en je gaat heel anders aankijken tegen chronische pijn. Voor meer oriëntatie, google op ‘NoiGroup’.

  Reageer
 4. Veerle ·

  Toen ik de foto boven het artikel zag sprongen de tranen mij letterlijk in de ogen . In deze houding zit ik namelijk als ik ondraaglijke pijn heb . Rondom mij is de kamer dan inderdaad grijs en donker . PDS-pijnen die uitstralen naar de onderrug en benen . Maar Paul , dankzij uw advies geef ik de moed niet op en blijf vechten ! Ik zal NOOIT opgeven ! En als ik een pijnloze dag heb is het kerstmis , Pasen en oudejaarsavond op mijn verjaardag ! Dan is het feest ! En haal ik alles uit die dag wat eruit te halen valt ! Ik ZAL beter worden ! Dat is mijn levensdoel !

  Reageer
  • Paul ·

   Hey Veerle, Ik heb je inmiddels onder verscheidene artikels ‘gesproken’ , maar wilde toch nog even vragen of men andere potentiële oorzaken van de pijn in je onderbuik reeds heeft uitgesloten, alvorens men de diagnose PDS stelde… Heeft men een darmscopie uitgevoerd en een chronische darmontsteking (zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa)? Heeft men je calprotectine weleens gecontroleerd met behulp van een ontlastingskweek? Zijn je eierstokken en eileiders al eens onderzocht op ontstekingen of cysten? Zie eventueel ook de (reacties onder de) volgende twee artikels voor mogelijke aanknopingspunten:

  • Veerle ·

   Hallo Paul , Ik heb een jaar lang intensieve onderzoeken gehad . Ik heb een maagscopie en darmscopie gehad . Ook de dunne darm is onderzocht . Daaruit bleek dat ik geen enkele ziekte daaromtrent heb . Ik heb zelf gevraagd om een ontlastingsonderzoek . Dat werd geweigerd . Het was volgens de artsen niet nodig . Ook mijn eileiders en eierstokken werden onderzocht , ook daar geen probleem . Ook ben ik onderzocht op mijn lever , galstenen , nierstenen . Alles in orde . Er zijn scans van mijn hele lichaam en organen genomen , alsook verschillende echo’s . Van mijn maag en darmen zijn er ook biopten genomen en op kweek gezet . Alles in orde . Ook heb ik een onderzoek bij de gynaecoloog gehad en ook daar zijn er verschillende dingen op kweek gezet . Ook de werking van mijn schildklier is door de jaren heen verschillende keren onderzocht . Ook alles in orde . Ik heb wel positief nieuws Paul . Sinds ik alle gluten heb laten staan ben ik sterk verbeterd , ik heb nog wel last ven constipatie , maar de buikpijnen ( die veelal te vergelijken waren met kolieken ) zijn sterk verminderd . Dit ervaar ik toch al als zeer positief daar ik dit nog maar een tiental dagen doe . Ook andere voedingsmiddelen waar ik van ondervond dat ze niet goed waren heb ik laten staan . Het enige dat mij erge parten speelt is dat ik ook een geknelde zenuw heb in de onderrug . Daar heb ik facetinfiltraties / facetblocks voor gehad , ze hielpen totaal niet . Het probleem is dat ik geen enkele vorm van pijnmedicatie verdraag , ze geven mij allemaal ernstige buikpijn . Ik heb ze wel , maar gebruik ze enkel als het echt niet anders kan . Ik ben u zéér dankbaar voor uw reactie’s , maar ik vrees dat u niet veel meer voor mij kan doen . Ik moet gewoon verder doen met mijn voeding sterk in de gaten te houden en voor de rest heeft het tijd nodig om te herstellen . Op een tiental dagen is een mens niet genezen . Uw links naar de artikels had ik al gelezen . Uw artikels vind ik erg goed en zeer informatief . Ze zetten een mens op een goed spoor . Nu zit ik op mijn zonnig eiland , maar binnenkort ga ik terug naar België en ga ik zo spoedig mogelijk naar een allergoloog . Bedankt voor al uw tijd dat u daarin steekt . Groetjes , Veerle

  • Paul ·

   Heel veel succes ermee, Veerle! En vraag de allergoloog in elk geval om een uitgebreid onderzoek naar coeliakie oftewel glutenintolerantie… En eventueel naar niet-coeliakie-gerelateerde glutengevoeligheid, glutenovergevoeligheid oftewel glutensensitiviteit. Groeten, Paul

  • Carlijn ·

   Hee Veerle, Het verhaal vooral hieronder is enorm bekend in de oren. Maar niks kunnen vinden en ondertussen maar proberen door te gaan met 24/7 pijn. De pijnmedicatie slaat bij mij gelukkig wel aan, maar helaas went mijn lichaam er ook aan, waardoor de werking veel zwakker wordt. Bij mij is na 3 jaar lichte Crohn gevonden. Die is nu onder controle, maar het levert geen vermindering op van de pijnklachten. Nu gooien ze het maar op PDS. Gelukkig hebben ze wel mijn pijngrens laten testen. Die was hoog: bovengemiddeld. En mede daardoor nemen ze het wel enorm serieus (ook voor mij prettig, toch een bevestiging dat ik me niet aanstel). Leren leven met pijn en pijnstillers, wat een leven… Dus we gaan door! Weet dat je niet alleen bent! Doe wat je leuk vindt en spendeer daar de tijd aan die je kan besteden. En vrienden om je heen zijn heel belangrijk! Heel veel succes en sterkte en ik leef met je mee (letterlijk helaas ook). :-( Lieve groet, Carlijn

 5. Janienca ·

  Beste Paul, ik heb je eerder gemaild, dank je wel voor je antwoorden. Alle testen zijn gedaan (vitamines etc.) jouw lijstje, dat is allemaal in orde. Nu een afspraak gemaakt om de Mirena eruit te halen. En een doorverwijzing naar de neuroloog. Ik heb gevoelige handen, soms met tintelingen en gevoelige voeten, onderkant, prikkelingen en soms pijnscheuten in kuit tot knie aan toe. Ik ben erg bang…. Pfff op 20 juni naar de neuroloog. Kunnen de klachten komen door de overgang, of is het chronisch? Pfff… Heb ik gewoon te veel stress in mijn leven? Ik voel mij niet depressief, maar de huisarts zei, je kunt toch wel stress-achtig zijn en daardoor die klachten krijgen.

  Reageer
  • Paul ·

   Even voor de zekerheid… Ik neem aan dat het om dit eerdere lijntje gaat onder het artikel over zenuwtintelingen? Mag ik vragen hoe je bloedwaarden eruitzagen ten aanzien van vitamine B12, vitamine B6, magnesium en eventueel vitamine D? En zijn je bloedglucosewaarden ook geprikt? Zoals ik al aangaf, kunnen de tintelingen het gevolg zijn van diabetescomplicaties, dus het lijkt me absoluut verstandig om een neuroloog te bezoeken. Natuurlijk kan dit soort klachten het gevolg zijn van overmatige stress en spanningen, maar naar mijn persoonlijke en ondeskundige mening wordt overspannenheid iets te snel en gemakkelijk als oorzaak aangewezen. Ik vind dat men eerst concrete potentiële oorzaken zou moeten uitsluiten, alvorens iemands klachten onverhoopt op stress te gooien…

 6. Geert Colpaert ·

  Heb voortdurend aangezichtspijn, wegens beschadiging gevoelszenuw in aangezicht. Heb daar al alles voor gedaan. Niemand kan mij helpen. Welke is de juiste medicatie voor naar het schijnt atypische aangezichtsklachten? Den ene zegt fantoompijnen, de andere zegt dat dit niet het geval is… enz. Wel voel ik blijkbaar dat dit afkomstig is van de hersenen?

  Reageer
  • Paul ·

   Over iemands individuele medicatie kan en mag ik geen advies geven. Over het algemeen zijn amitriptyline en nortriptyline de aangewezen medicamenten bij zenuwpijn. Bij aangezichtspijn door aangezichtszenuwen zijn carbamazepine en gabapentine doorgaans het meest effectief. Maar zulke medicijnen zullen te allen tijde moeten worden voorgeschreven door een arts die de effectiviteit, voordelen en nadelen ervan kan inschatten voor een specifieke individu.

 7. Hans ·

  Hallo heb al sinds en tijd zenuwpijn door heel me lichaam van steken, tintelingen, prikkende, brandende pijn weet niet waar ik het moet zoeken de pijn verplaats zich door heel me lichaam en soms me ogen steken en prikken weet iemand raad groetjes hans

  Reageer
  • Paul ·

   Beste Hans, Ben je bekend met zenuw-gerelateerde gezondheidsklachten? Zo niet, dan zou er in theorie bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een ernstig vitamine B12-tekort of een aanzienlijk vitamine B6-overschot. Heb je van je huisarts al eens een doorverwijzing /verwijsbrief voor een neuroloog gekregen?

  • Sylvia Merens ·

   Beste Paul, je zou ook regressietherapie kunnen proberen. Deze therapie stuurt naar de oorsprong van je pijn (klachten). Het biedt een andere aanvullende invalshoek op de reguliere aanpak. Lees voor meer informatie eens op mijn site. Sterkte in ieder geval, Sylvia Merens

  • Paul ·

   Ik heb nergens last van. :)

  • Sylvia Merens ·

   Beste Hans, per ongeluk heb ik mijn antwoord (zie mijn vorige bericht) aan jou aan Paul gericht. Groet, (en foutje, Paul) Sylvia

  • Jan ·

   Hallo Hans, Ik heb hetzelfde pijnprobleem als jij hebt. Ben je al wat verder gekomen?

 8. Anna Raymann ·

  Als jij chronische pijn hebt, of iemand in jouw omgeving heeft aanhoudende pijn, wil ik je graag wijzen op de non-profit organisatie Boek-en-steun voor veel info, tips en steun m.b.t. hoe meer uit je leven te halen ondanks de pijn, en hoe om te gaan met de mensen om je heen, het onbegrip en ongeloof waar veel chronische patiënten last van hebben. Boek-en-steun heeft geen winstoogmerk en heeft behalve een website een Facebookpagina en een besloten lotgenotengroep op Facebook. Er worden bovendien twee veelgelezen informatieve blogs per maand gepubliceerd via Facebook en op de website.

  Reageer
 9. Diana ·

  Ik loop vanaf augustus 2015 met pijn was eerst krammende pijn bij lang lopen is steeds erger geworden. Fysio gehad injectie in de slijmbeurs gehad geen resultaat. Naar neuroloog geweest MRI gemaakt. Daar uit zagen ze een kleine vernauwing op l5 en lichte slijtage maar volgens de arts zou dit niet de pijn kunnen zijn. orthopeed geweest had niets met me heup of knie te maken. Dus naar neurochirurg ook nog MRI bekeken geen uitslag alleen vernauwing van de L5 maar dat kon volgens de arts niet de pijn zijn. Ik mocht naar de pijn poli in Waterland ziekenhuis. Gesprek gehad en hij stelde voor injectie. Ik 23 juni er heen en nu moet ik vertellen dat ik daarvoor 10 dagen in Sicilië ben geweest en naar twee dagen was ik pijnvrij terwijl ik heel veel gelopen had. Ik kon wel dansen. Na twee en halve dag begon de pijn toch weer langzaam terug te komen maar minder dan in Nederland. Dit alles heb ik aan de arts verteld en zei ik denk dat u beter eerst zou kunnen gaan sporten en kijken of dat u pijn vermindert omdat het ook een houdingsprobleem zou kunnen zijn. Hij vertelde dat de injectie niet erg fijn is en ook risico’s heeft. Nu is mijn pijn weer op oude niveau zo als het was vaak naar belasten nu niet veel gedaan zit de pijn er ook weer. Ik vraag me af of u me zou kunnen helpen ben radeloos. Ben meteen lid geworden van de sportschool maar met pijn valt het niet mee. Ik beweeg normaal heb baan waar ik ik veel loop werk in de zorg drie dagen. Verder fiets ik ook. Hoop dat ik een oplossing kan krijgen of mensen die dit herkennen.

  Reageer
  • Paul ·

   Beste Diana, Aangezien je schrijft over slijmbeursinjecties neem ik aan dat je het hebt over pijn in de knie of over pijn in de heup? Slijmbeurzen / bursae bevinden zich echter ook in onder andere de schouder, enkel, voet en bil: locaties die in geval van een slijmbeursontsteking / bursitis eveneens tot pijn tijdens het lopen kunnen leiden… Misschien kun je de locatie en aard van je pijnklachten nader specificeren? Groeten, Paul

  • diana ·

   Ik heb gisteren al een reactie op u vraag gedaan maar heb nog niets gehoord en zie het ook niet hier staan

  • Paul ·

   Beste Diana, Onder de door jou opgegeven naam (en e-mailadres) zijn geen aanvullende reacties binnengekomen. Voor de zekerheid heb ik zojuist de spambox gecontroleerd, maar ook daarin geen reacties… Dus ik ben bang dat je vergeten bent op ‘toevoegen’ te klikken of dat je geen internetverbinding had. :( Groeten, Paul

  • diana ·

   Beste Paul, dat is jammer zeg . Ik ga het opnieuw proberen. Ik ben ook bij de orthopeed geweest en volgens hem was het geen slijmbeurs of heup of knie die slijtage hadden. Dit zei hij na een lichamelijk onderzoek. De pijn is plotseling gekomen in augustus 2015 was in Spanje en dacht dat ik teveel gelopen had. De pijn bleef en werd erger verloop na maanden ben toen bij huisarts geweest en die stuurde me naar fysio. Dit gaf geen resultaat dus stuurde de fysio me terug naar de huisarts deze heeft een injectie gezet voor de slijmbeurs omdat ze dachten dat dit het was. Dit gaf ook geen resultaat dus toen naar neuroloog die heeft mri laten maken daar zagen vernauwing in de rug L5 en wat slijtage . Hij heeft me ook nog naar neurochirurg gestuurd en kwam met zelfde uitslag. Dus toen mocht ik naar de pijnpoli daar wilde ze een pijnblokkade plaatsen maar omdat ik in Sicilië na dat ik daar 2 dagen was opeens pijn vrij was en heel veel gelopen had excursie met hellingen omhoog en omlaag . Deze pijnvrije periode heeft 2 en half dag geduurd daarna kwam het weer terug maar minder kon zonder pijnstilling. Toen stelde de arts voor om misschien aan sport te gaan doen omdat hij zei kan ook u houding zijn misschien helpt dit. Hij zei ook prik heeft risico dus de pijnblokkade. Hij zei u kan het altijd eerst proberen. Als het niet helpt kan u dit altijd nog doen. Ik ben niet voor zo een blokkade maar ja wat moet je als je elke dag pijn hebt. De pijn is sinds ik in Nederland ben weer erger geworden als het heet was voor dat ik naar Sicilië ging. De pijn is er soms ook al bij wakker worden maar lichter bij meer belasten wordt het erger. voet als zenuwenpijn kramende pijn in me heup bil en rond de knie buitenkant allemaal. Soms ook bovenbeen. Ik hoop dat dit iets duidelijker is dan mijn eerste verhaal. Diana

  • Paul ·

   Dit zou in theorie een beknelde zenuw in het heupgebied kunnen zijn. Zenuwpijn kan in dat geval uitstralen naar liesstreek, bilstreek, bovenbeen en zelfs tot in of onder de knie… Maar het is en blijft heel moeilijk om daar aan de hand van je verhaal een concrete inschatting van te maken. Je pijnklachten zouden ook zeker met je lichaamshouding en motoriek te maken kunnen hebben, al dan niet gerelateerd aan een standafwijking van heupen, knieën of voeten… En daarmee gerelateerd kunnen zijn aan heupdysplasie, bekkeninstabiliteit, X-benen, O-benen, holvoet, spreidvoet, et cetera. In dat opzicht zou het raadzaam kunnen zijn om een oefentherapeut (Mensendieck, Alexander, Cesar, Cranio-Sacraal o.i.d.) te raadplegen die je volledig lichaamshouding eens grondig onder de loep kan nemen. Als je bepaalde lichaamsdelen verkeerd gebruikt doordat je ze continu moet ontzien / ontlasten, is de kans immers groot dat andere lichaamsdelen daardoor verkeerd worden benut, belast en bewogen…

 10. Annie Bottinga ·

  Vorige week na een opname van bijna 11 dagen ontslagen uit het AvL. Ik was er vanwege heftige pijnklachten opgenomen. Het werd daar duidelijk dat mijn pijnklachten niet kankergerelateerd zijn (mooi bericht natuurlijk), maar de ondraaglijke pijn die ik wel degelijk heb is daar in ieder geval onverklaarbaar. Wie heeft een tip waar mijn pijnklachten “gediagnosticeerd” kunnen worden? Bedankt!

  Reageer
  • Paul ·

   Kun je misschien iets meet over je pijnklachten vertellen? Locatie… uitstraling… omstandigheden… frequentie… pijnschaal… aanvullende klachten / symptomen… aard… aanleiding… voorgeschiedenis… bevindingen van je arts(en)…

 11. Do ·

  Beste redactie, Mijn oma heeft nu al 4 weken hele erge last van haar rug. Ze kan alleen maar liggen en bijna niks eten. De huisarts en ziekenhuis zeggen dat ze niks kunnen vinden. Ze heeft last van haar zenuwen bij haar bovenrug / middenrug. Het voelt net als messteken en ze heeft soms aanvallen. De pijn is echt ondraagbaar voor haar en vraag dan ook of iemand alsjeblieft een oplossing weet..

  Reageer
  • Paul ·

   Dit zou onder meer ischias (ischiasneuralgie) kunnen zijn, al dan niet door toedoen van een rughernia. Maar bijvoorbeeld ook uitstralende koliekpijn door toedoen van een vastzittende niersteen of galsteen. Welke onderzoeken (qua foto’s, scans e.a.) heeft je oma in het ziekenhuis ondergaan? Heel veel sterkte en beterschap toegewenst voor je grootmoeder!

 12. Johanna ·

  Hallo, mijn man heeft héél veel pijn aan de achillespees. Het betreft maar een stukje van anderhalve centimeter. Hij kan bijna niet meer lopen. Fietsen is geen probleem. Hij is al op leeftijd en we weten niet hoe het gekomen is. We zijn al een jaar bezig met allerlei behandelingen. Vorige week bij een orthopeed terechtgekomen, moet eerst een MRI-scan gemaakt worden. Voordat we de uitslag krijgen zijn we weer 4 weken verder. Is er iemand die ervaring heeft met deze kwaal? Mijn man zou liever geen operatie willen…

  Reageer
 13. Paula Snijders ·

  Er zijn legio voorbeelden van mensen met chronische pijn en ook zenuwpijn zonder dat er schade is . Het heeft allemaal te maken met dat het pijncentrum normale aanrakingen verkeerd vertaald . Ik stond onder de douche en het water voelde op bepaalde plekken aan of als ik in de brand stond . Complex regionaal pijnsydroom heet het en het ontstaat meestal na letsel of ingreep maar crps kan ook spontaan ontstaan. En bij crps heb je zenuwpijn

  Reageer
  • Paul ·

   Beste Paula, Ik beweer ook helemaal niet dat er in geval van zenuwpijn per se sprake moet zijn van weefselschade c.q. zenuwschade… Enkel dat er bij zenuwpijn door een verstoorde overdracht van neurologische (zenuw)prikkels altijd bepaalde zenuwen betrokken moeten zijn. Immers worden ook de door jou beschreven “normale aanrakingen die verkeerd worden vertaald door het pijncentrum” overgedragen door zenuwen. Sowieso probeerde ik enkel mijn antwoord op Jasmijns vraag –waar je commentaar op had– nader te verklaren, maar je lijkt mijn punt helemaal niet te willen begrijpen. Ik stop dan ook met deze discussie, aangezien niemand hiermee geholpen is. Groeten, Paul

  • Paula Snijders ·

   Ik zou je zodra ik er tijd voor heb in een pbtje even uitleggen wat ik bedoel . Ik zeg vaak tegen mensen ik had een medisch beroep en ik wist dit geeneens, ik zei ook elke keer hetzelfde wat.jij zei het blijkt dus nog veel complexer in elkaar te steken . En een discussie hahaha ow jeetje zeg ik ben niet van de discussies hoor alleen moeite om dingen precies op te schrijven hoe ik ze bedoel Groetjes Paula

 14. Paula Snijders ·

  Ik kan mijn reacties nergens meer terugvinden. Als het om wat voor een reden dan ook is afgekeurd had ik het graag geweten want dan had ik het aan kunnen passen . Het typen is een handeling waardoor ik soms nog wel meer pijn krijg . Het stukje was mijn persoonlijke ervaring als er iets niet in mag staan dan had ik dit graag willen corrigeren . Het opnieuw typen van het stukje kost mijn dan teveel pijn, ik heb zelf nog steeds zenuwpijn maar naar mijn revalidatie wel stukken minder .

  Reageer
  • Paula Snijders ·

   Nu zie ik ze wel, ze wachten op goedkeuring zie ik .

 15. Paula Snijders ·

  Het wordt vergoed vanuit de zorgverzekering, ik ben zelf door de arts van de pijnpoli verwezen naar Medinello . Ik was voor de verwijzing zo wanhopig door de pijn, ik zag het leven op dat moment zelfs niet meer zitten . Ik hoop dat mijn reactie mag blijven staan want dit kan voor veel chronische pijn patiënten zo veel verschil maken . Alvast bedankt en iedereen succes met de pijn de baas worden .

  Reageer
 16. Paula Snijders ·

  Paul de reactie die je geeft op de post van Jasmijn klopt niet helemaal want je kan wel degelijk zenuwpijn hebben zonder dat er een aanwijsbare zenuw is die de pijn veroorzaakt . Ik heb namelijk zelf ook zenuwpijn en de diagnose was ook een pijnsydroom .Er is bij mij meerdere slijmbeursontstekingen aan vooraf gegaan en daardoor postraumatische dystrofie en als gevolg daarvan een pijnsydroom. Het pijnsignaal komt vanuit je hersenen, dus je kan alle soorten pijn hebben zonder letsel cq schade . Fantoompijn is hiervan een voorbeeld. Ik heb zelf veel baat gehad bij het traject van Medinello, het is een 16 weken zeer intensief programma, pijn educatie, psycholoog, ergotherapie, 2 keer per week 1,5 uur onder begeleiding van fysiotherapeut fysieke belasting dmw graded activit . En na de 16 weken krijg je nog nazorg en kan je 1 keer per week 1,5 uur onder begeleiding fitness oefeningen doen . Ik heb als pijnmedicatie Lyrica, ik slikte eerst 3 maal daags 200 mg en nu slik ik 3 maal daags 75 mg . Het is een intensief traject, maar het is echt de moeite waard geweest, ik weet nu ook hoe pijn werkt en hoe er verschillende instandhoudende factoren zijn waar je zelf geeneens bewust van bent . Ook kan pijn verergeren door over of door onderbelasting . Ik ben niet pijnvrij maar het is zeker de helft minder van wat het eerder was maar ik heb nu wel leren leven met de mogelijkheden die ik nu heb .

  Reageer
  • Paul ·

   Ik heb de situatie inderdaad niet eenduidig verwoord… Natuurlijk is het niet per se zo dat er 1 specifieke zenuw is die letterlijk kan worden aangewezen (zoals je een blauwe plek kunt aanwijzen). Dit is logischerwijs afhankelijk van allerlei randfactoren… Zo bestaat er bijvoorbeeld ook polyneuropathie, waarbij vele zenuwen betrokken zijn. En inderdaad ook fantoompijn, direct vanuit de hersenen… Het gaat er in mijn antwoord veeleer om dat bij alle soorten pijn pijnzenuwen betrokken zijn. En dat zenuwen in veruit de meeste pijngevallen enkel fungeren als doorgevers van pijnprikkels van en naar de hersenen. In geval van zenuwpijn is de gevoelszenuw of bewegingszenuw echter niet (uitsluitend) betrokken als overdrager van pijnsignalen, maar is de betreffende zenuw (onderdeel van) het aangedane weefsel dat de pijn veroorzaakt. Point being: neuralgie oftewel zenuwpijn houdt per definitie in dat de pijn expliciet wordt veroorzaakt door aangedane (onterecht getriggerde, geïrriteerde, beknelde, ontstoken, geïnfecteerde, afgekapte…) zenuwen en dus niet het gevolg is van een ‘normale’ zenuwprikkel. En dat de arts dus niet zomaar de schuld kan afschuiven op zenuwpijn, waarmee de kous is afgedaan en er geen vervolgstappen worden genomen. P.S. Het klopt logischerwijs dat fantoompijn niet (langer) afkomstig is vanuit het verloren lichaamsdeel en het gevolg is van foutieve interpretatie door de hersenen, maar dat neemt niet weg dat de pijn optreedt doordat zenuwbanen onderbroken zijn… Fantoompijn zonder afgekapte zenuwen bestaat simpelweg niet.

 17. Klazien ·

  Sinds 7 weken onverklaarbare pijn in hoofd. Scans zijn goed. Gebruik nu amitriptyline, helaas ondanks ophoging, heeft her geen effect. Ik voel voortdurend branderige pijn bij mijn kruin wat doortrekt naar mijn slaap. Sinds kort voel ik ook bijzondere sensaties bij mijn benen. Is alsof rond de enkels iets strak getrokken, komen dan tintelingen in mijn voeten en daarna een soort doof gevoel. Ook voelen mijn tenen dan erg koud aan (rest voet niet). Ik ben niet belastbaar om te werken of andere dingen te doen, voel me gekluisterd aan huis. Volgende week weer naar neuroloog maar gezien ze het de vorige al had over dat het mogelijk chronisch is wordt verwacht ik er niet veel van. Oorzaak van alle klachten is nog steeds niet gevonden. Wie o wie herkent bovenstaand beeld of heeft tips!!

  Reageer
 18. judith ·

  Hallo. In november 2013 geopereerd aan een blaasverzakking tijdens die operatie pijn in mijn lies. Uiteindelijk doorverwezen naar de anesthesist die er geen oorzaak achter kon vinden. Na pijninjectie in mijn lies een gevoelloze maar zeer pijnlijke plek in mijn been en nog steeds liespijn. Doorverwezen naar neuroloog aan de medicijnen waardoor ik veel slaap maar nog steeds pijn in mijn lies ervaar. Terug naar huisarts die weet niet waar ik naartoe moet worden doorverwezen… En nu ik ben wanhopig wil niet meer… Help!

  Reageer
  • Paul ·

   Na te hebben gegoogeld op o.a. ‘pijn na verzakkingsoperatie’ en ‘complications proplapse surgery’ lees ik verrassend veel verhalen van dames die chronische pijn en aanverwante complicaties overhouden aan een (blaas)verzakkingsoperatie oftewel prolapschirurgie. Enigszins afhankelijk van de soort prolaps en de soort operatie, maar toch hoofdzakelijk bij het plaatsen van een ‘matje’… Waar bevindt de pijnlijke plek in je been zich precies? Bij aanhoudende pijnklachten na een verzakkingsoperatie wordt maar al te vaak een hersteloperatie overwogen (bron + bron + bron); wellicht kun je dit bespreken met iemand van de afdeling gynaecologie in het ziekenhuis. Dit lijkt me in ieder geval de aangewezen afdeling om naar te worden doorverwezen. Of neem contact op met je zorgverzekeraar… Helaas kan ik je geen specifieke tips meegeven… Wellicht zijn er lotgenoten die hun ervaringen en bevindingen met je kunnen delen… Zie eventueel ook:

   Onwijs veel sterkte toegewenst!

 19. Cathy ·

  Hoi, Ik ben Cathy en ik ben 26 jaar. Heb al bijna 6 jaar lang rugpijn, soms schiet mijn lichaam in de kramp en geraak ik mijn bed niet eens uit. ’s Nachts moet ik mezelf tot een bol samenrollen en dit doet vreselijk pijn. Heb al scanners genoeg gedaan, al elektriciteit op m’n zenuwen gehad, geen enkele pijnstiller helpt. Na tien minuten stilstaan moet ik echt even zitten en als ik neerzit dan schiet de pijn recht naar boven als een pijl. Ik weet niet meer hoe of wat. Word er zelf ambetant van, zelfs liggen doet soms pijn. M.v.g. Cathy

  Reageer
  • Paul ·

   Hoe voelt de pijn precies? Als plotselinge koliekaanvallen (waarvan je bijna dubbelslaat), bijvoorbeeld door galstenen of nierstenen? Of veeleer als langdurig aanhoudende stekende, schrijnende of brandende pijn? Schiet de pijn echt via je ruggenmerg richting je achterhoofd, dus als een felle zenuwpijn? Of is het veeleer een ‘vlezige’ pijn door iets wat ontstoken of beschadigd is?

  • Tijmen ·

   Ga naar een fysio en vraag naar Graded Activity, dit is een behandelmethode die zich niet zo zeer richt op de pijn in eerste instantie, maar op toename in activiteiten en participatie. Waarschijnlijk als ik je verhaaltje zo lees, heb je aspecifieke lage rugklachten, wat betekend dat er eigenlijk niks aan de hand is met je rug. Maar de pijn die je ervaart zou ik willen vergelijken met een alarmsysteem. Een alarmsysteem heeft sensoren. Wanneer het alarmsysteem afgaat ga je zoeken naar een inbreker met eventueel hulp van politie (in jouw geval doktoren). Als je niks vind en het alarm keer op keer af blijft gaan zonder steeds maar weer de dader te vinden, dan is het alarmsysteem te scherp afgesteld. In dit geval dus de koppeling naar jouw lichaam. Jouw lichaam is dus ook te scherp afgesteld, bij jou komt de minste prikkeling (kleine bewegingen etc.) al binnen als pijn in je rug. Dat je lichaam te scherp is afgesteld kan door meerdere factoren komen. Wat ik denk dat het bij jou is, is dat je heel erg intensief bezig bent met je lage rugpijn en dit onzekerheid en waarschijnlijk ook wel stress geeft. Hierdoor verlaagt je pijndrempel alsmaar, waardoor het minste en geringste al pijnklachten in je rug oplevert. Door nu te gaan proberen je niet zozeer te focussen op de pijn in je rug, maar wat ik al eerder zei, meer tijdcontingent bezig te gaan, zal dit misschien kunnen helpen bij het verhelpen van je rugklachten. Maar een fysio die Graded Activity toepast zal je dit nog veel beter kunnen uitleggen en je ook zeker goed kunnen begeleiden bij je rugpijn en aanverwante rugklachten.

 20. bodil ·

  Mijn rug is via buik en rug vastgezet hierdoor heb ik zenuwschade opgelopen, brandende benen, pijnlijk linker been , sleepbeen en kan niet meer zitten, geen 5 minuten. Ik heb van alles geprobeerd, Tramadol, Oramorph, diverse blokkades en inspuitingen in de rug en een uitwendige stimulator. Dat is een kastje wat werkt op batterijen daar hangen draden aan met plakkers, die moet je op bepaalde plaatsen opplakken het kastje kan je op verschillende standen zetten en geef schokjes, dit om de pijn te maskeren. Nu heb ik een inwendige neurostimulator gekregen, met leads op m’n ruggenmerg en een batterij in mn buik. Dit kan ik zelf stellen met een kastje, het onderbreekt het pijnsignaal naar de hersenen. Het helpt bij mij wel wat, alles is meegenomen tenslotte, maar ik neem ook nog Oxynorm en Oxycodon in omdat het te weinig helpt. Het nadeel van dit systeem is dat als er iets kapot gaat of verschuift je aan operaties vastzit. Bij mij was een 2e operatie nodig en alles zat tegen. Heb bijna 4 uur op de operatietafel gelegen en had totaal meer dan 40 hechtingen. Laat je niet afschrikken, vaak hebben mensen meer dan 60% pijnstilling ervan, en dat is heel wat natuurlijk. Je moet wel sterk in je schoenen staan, daarom is de procedure voordat je de neurostimulator krijgt erg streng. Ik zou zeggen, google het eens!

  Reageer
 21. Jasmijn ·

  Ik heb al een jaar of 4 last van gruwelijke onverklaarbare pijn. De dokter doet het af met een pijnsyndroom dat iets te maken zou hebben met zenuwen of misschien zelfs ‘tussen de oren’ zit, maar ondertussen zit ik met de pijn en wordt er niks mee gedaan…

  Reageer
  • Paul ·

   Beste Jasmijn, Als het zenuwpijn is, moet de pijn van een bepaalde, aanwijsbare zenuw afkomstig zijn. Als je huisarts hier niks aan kan doen, dan hoort hij/zij je door te verwijzen naar een fysiotherapeut, neuroloog of pijncentrum. En mocht de pijn daadwerkelijk “tussen de oren zitten” (wat ik overigens ten stelligste betwijfel), waarom stuurt hij/zij je dan niet door naar een psycholoog of psychotherapeut. Persoonlijk zou ik eens een second opinion aanvragen bij een andere huisarts; bij voorkeur iemand die je WEL serieus neemt… Heel veel sterkte toegewenst! Groeten, Paul

  • Willem ·

   Ik heb in de jaren ’50 drie rug-operaties gehad. Nadien altijd zere kuiten en knieholten en ’s nachts brandende kuiten. MRI-scan geen resultaat. Ik slik sinds 3 jaar ’s avonds een half en ’s nachts een heel tablet Tramadol. Dat heeft een jaar goed geholpen, maar geleidelijk kwam de pijn weer terug. Nu pak ik s’ nachts een of twee tabletten paracetamol erbij en dat helpt weer een beetje. Succes!

  • caramel ·

   Jou verhaal lijkt op die van mij, mijn huisarts laat mij gewoon stikken en nu zit ik met serieuze pijnen en weet niet weet wat ik moet doen.

  • Paula Snijders ·

   Als je nog steeds klachten hebt dan zou ik je het programma bij Medinello Poliklinische Revalidatiecentra adviseren. Hun werken volgens een nieuwe methode wat betreft chronische pijn, hun aanpak is multidisciplinair. Google maar eens op Medinello.

  • Marleen ·

   Hoe gaat het nu met de onverklaarbare pijnen?

Plaats een reactie


Je reactie wordt voor publicatie gekeurd door de redactie en dient te voldoen aan de regels voor reacties.